Paulina Molenda, Autor w serwisie Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Produkcja energii elektrycznej w Europie i na świecie według źródeł energii

  Produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych wyniosła ogółem 341,6 TWh, co oznacza spadek o 3,5%, tj. 12,4 TWh w porównaniu do kwietnia 2023 r. Spadek ten wynikał głównie z gwałtownego spadku produkcji energii elektrycznej z węgla (-8,3% r/r), podczas gdy produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego spadła jedynie o 1,0% rok do roku.

  Niższą produkcję energii elektrycznej z węgla zaobserwowano we wszystkich regionach OECD.
  Największy spadek odnotowano w OECD Europa (-21,5% r/r).
  Ogółem udział paliw kopalnych w miksie elektroenergetycznym OECD spadł do 41,7%, czyli o około trzy punkty procentowe mniej niż w kwietniu 2024 r.

  Całkowita produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosła o 11,7% r/r do 341,3 TWh. Wszystkie źródła OZE odnotowały wzrosty, w tym największe wzrosty odnotowały Produkcje energii z:

  1. Energii wiatrowa wzrosła o 19,1% r/r.
   W Europie OECD (+26,5% r/r) i w krajach OECD w obu Amerykach (+13,0% r/r).
  2. Energia słoneczna wzrosła o 16,1% r/r.
   W krajach OECD w obu Amerykach (+23,2% r/r) i w Europie OECD (+18,5% r/r).
  3. Energia wodna wzrosła o 6,4% r/r.
   W krajach OECD w Europie (+24,2% r/r) a w obu Amerykach (-7,7% r/r).

  Źródła odnawialne odpowiadały za 41,6% całkowitej produkcji energii elektrycznej w OECD w kwietniu 2024 r., co oznacza wzrost o około trzy punkty procentowe w porównaniu z kwietniem 2023 r.

  Produkcja energii elektrycznej

  Produkcja energii elektrycznej jądrowej utrzymała się na poziomie 133,1 TWh z poprzedniego roku, ponieważ zwiększona produkcja energii jądrowej w OECD Azja-Oceania (+13,5% r/r) zrekompensowała zmniejszoną produkcję w OECD w Europie (-3,5% r/r) i w OECD w obu Amerykach (-1,4% r/r). Ogółem udział energii jądrowej w miksie elektroenergetycznym OECD utrzymywał się na stabilnym poziomie 16,2%.

  Chcesz wiedzieć ile możesz zaoszczędzić na fotowoltaice?

  Skorzystaj z naszego Kalkulatora Oszczędności na energii elektrycznej: https://top-oze.pl/kalkulator-oplacalnosci-fotowoltaiki/

   

  #energia #produkcjaenergii #prąd #koszty #oszczędnośćkosztów

  Kategorie
  OZE

  Efektywność energetyczna w termomodernizacji

  Techniki termomodernizacji

  Jednym z najważniejszych kroków w termomodernizacji jest izolacja termiczna. Odpowiednie ocieplenie ścian, dachu i fundamentów zapobiega utracie ciepła w zimie oraz nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń latem. Popularne materiały izolacyjne to wełna mineralna, styropian czy pianka poliuretanowa. Izolacja okien i drzwi również odgrywa kluczową rolę w zachowaniu optymalnej temperatury wewnątrz budynków.

  Inną techniką poprawiającą efektywność energetyczną jest modernizacja systemów grzewczych. Nowoczesne kotły kondensacyjne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne są znacznie bardziej efektywne i ekologiczne niż tradycyjne piece. Wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią pozwala na optymalizację zużycia energii, dostosowując ją do aktualnych potrzeb użytkowników.

   

  Korzyści finansowe i ekologiczne

  Efektywność energetyczna w termomodernizacji przynosi liczne korzyści finansowe. Chociaż inwestycje w modernizację mogą być kosztowne, to jednak zwracają się one w postaci niższych rachunków za energię. Ponadto, wiele krajów oferuje dotacje i ulgi podatkowe dla osób i firm inwestujących w poprawę efektywności energetycznej, co dodatkowo obniża koszty przedsięwzięcia.

  Modernizacja budynków ma także ogromne znaczenie ekologiczne. Zmniejszenie zużycia energii przekłada się na mniejszą emisję gazów cieplarnianych, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi. Ponadto, nowoczesne systemy grzewcze i chłodzące często wykorzystują odnawialne źródła energii, co dodatkowo zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

   

  Przykłady udanych termomodernizacji

  Warto zwrócić uwagę na liczne przykłady udanych termomodernizacji, które pokazują, jak efektywność energetyczna może być osiągnięta w praktyce. Przykładem może być modernizacja budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy szpitale, gdzie zastosowano nowoczesne systemy grzewcze i izolacyjne, co przyniosło znaczne oszczędności energetyczne.

  Podsumowując, efektywność energetyczna w termomodernizacji to temat niezwykle ważny i aktualny. Dzięki odpowiednim działaniom można nie tylko obniżyć koszty związane z użytkowaniem budynków, ale także przyczynić się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Inwestowanie w nowoczesne technologie i systemy zarządzania energią to krok w stronę zrównoważonego rozwoju i lepszej przyszłości.

   

  #OZE #Odnawialneźródła #Efektywnośćenergetyczna #Energetyka #Termomodernizacja #Pompyciepła #CzystaEnergia #ESG

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy podatek od nieruchomości – opodatkowanie paneli fotowoltaicznych i magazynów energii

  Zmiany w definicjach budynku i budowli, wprowadzone przez Ministerstwo Finansów, mają na celu jasne określenie, które elementy nieruchomości podlegają opodatkowaniu.
  W rezultacie, panele fotowoltaiczne oraz magazyny energii, które dotychczas były zwolnione z podatku, teraz będą opodatkowane. W praktyce oznacza to, że podatek od nieruchomości obejmie wszystkie elementy farm fotowoltaicznych, w tym panele.

   

  Konsekwencje dla inwestorów i konsumentów

  Nowe przepisy podatkowe mogą zniechęcić inwestorów do rozwijania magazynów energii. Większość aktualnie rozwijanych magazynów energii to konstrukcje kontenerowe zawierające baterie, które umożliwiają magazynowanie energii na wielką skalę. Brak jednoznacznego wskazania zakresu opodatkowania może otworzyć spory co do tego, czy kosztowne urządzenia bateryjne powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.

  Dodatkowo, nowy podatek od nieruchomości uderzy pośrednio we wszystkich kupujących energię elektryczną, poprzez wzrost kosztów u operatorów oraz firm produkujących prąd w elektrowniach wodnych. Wysokość płaconego przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych podatku może wzrosnąć nawet o 25%, co w konsekwencji zostanie przeniesione na odbiorców poprzez podwyżkę taryf.

  Wątpliwości dotyczą również klasyfikacji elementów elektrowni wodnych, takich jak turbiny, zasilacze, generatory czy transformatory. Potraktowanie ich jako całości techniczno-użytkowej wraz z częściami budowlanymi i objęcie 2% podatkiem od wartości grozi likwidacją wielu elektrowni wodnych oraz obiektów związanych z gospodarką wodną.

  Nowe regulacje podatkowe dotyczące nieruchomości mogą znacząco wpłynąć na rozwój zielonej energii w Polsce. Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych i magazynów energii zwiększy koszty utrzymania tych instalacji, co może zniechęcić do inwestycji w odnawialne źródła energii. W rezultacie, podatek ten może negatywnie wpłynąć na transformację energetyczną kraju.

   

  Źródło: Zbigniew Biskupski / Infor

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Magazynyenergii #Podatek #Polska #Nieruchomość #EnergiaOdnawialna

  Kategorie
  Magazyny energii

  Innowacyjne technologie magazynowania energii

  Baterie litowo-jonowe

  Baterie litowo-jonowe są obecnie najbardziej rozpowszechnioną technologią magazynowania energii. Charakteryzują się wysoką gęstością energetyczną, długą żywotnością oraz szybkim czasem ładowania i rozładowania. Innowacje w tej technologii, takie jak rozwój baterii solid-state, mogą dodatkowo zwiększyć ich wydajność i bezpieczeństwo. Baterie litowo-jonowe znajdują szerokie zastosowanie, od urządzeń mobilnych po systemy magazynowania energii w domach i przedsiębiorstwach.

   

  Magazynowanie energii w formie wodoru

  Magazynowanie energii w formie wodoru to kolejna innowacyjna technologia, która zyskuje na znaczeniu. Wodór może być produkowany z nadmiarowej energii z odnawialnych źródeł i magazynowany do późniejszego wykorzystania. Technologia ta pozwala na długoterminowe magazynowanie energii oraz jej transport na duże odległości. Wodór jest również kluczowym elementem w kontekście dekarbonizacji sektora przemysłowego i transportowego.

   

  Magazynowanie energii w formie sprężonego powietrza

  Sprężone powietrze (CAES – Compressed Air Energy Storage) to technologia, która wykorzystuje nadmiar energii do sprężania powietrza, które następnie jest magazynowane w podziemnych zbiornikach. Gdy energia jest potrzebna, sprężone powietrze jest uwalniane i napędza turbiny generujące elektryczność. Innowacje w tej dziedzinie obejmują rozwój bardziej efektywnych kompresorów i turbin, co zwiększa efektywność całego procesu.

   

  Magazynowanie energii w formie ciepła

  Technologie magazynowania energii w formie ciepła, takie jak magazyny ciepła z fazą zmiany (PCM – Phase Change Materials), wykorzystują materiały, które mogą magazynować i uwalniać dużą ilość energii podczas zmiany fazy (np. z ciała stałego w ciecz). Innowacje w tej technologii obejmują rozwój nowych materiałów o wyższej pojemności cieplnej i większej stabilności, co pozwala na bardziej efektywne magazynowanie energii cieplnej.

   

  Zalety innowacyjnych technologii magazynowania energii

  Innowacyjne technologie magazynowania energii oferują szereg korzyści. Przede wszystkim, umożliwiają one lepszą integrację odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, z siecią energetyczną. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym miksie energetycznym, co prowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.

  Ponadto innowacyjne technologie magazynowania energii mogą przyczynić się do zwiększenia niezawodności i stabilności sieci energetycznych. Magazyny energii mogą szybko reagować na zmiany w popycie i podaży, co minimalizuje ryzyko przerw w dostawach energii.

  Podsumowując, innowacyjne technologie magazynowania energii odgrywają kluczową rolę w przyszłości energetyki. Ich rozwój i wdrażanie są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego i niezawodnego systemu energetycznego. Inwestowanie w te technologie to krok w kierunku bardziej ekologicznej i efektywnej przyszłości.

   

  #OZE #Magazynyenergii #Magazynowanieenergii #Innowacje #Baterie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Finansowanie i zwrot inwestycji w fotowoltaikę

  Koszty instalacji paneli fotowoltaicznych

  Koszt instalacji paneli fotowoltaicznych zależy od wielu czynników, takich jak wielkość systemu, rodzaj paneli oraz specyfika miejsca montażu. Średnio, cena za 1 kW zainstalowanej mocy waha się od 4 000 do 6 000 zł. Warto pamiętać, że na całkowity koszt składają się nie tylko same panele, ale również inwerter, konstrukcja montażowa, okablowanie oraz koszty instalacji.

   

  Finansowanie fotowoltaiki

  Wiele banków oferuje specjalne kredyty na fotowoltaikę, które charakteryzują się korzystniejszymi warunkami niż standardowe kredyty konsumpcyjne. Ponadto, istnieją różne programy dotacyjne, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, które mogą znacząco obniżyć koszt inwestycji. Przykładem jest program „Mój Prąd”, który oferuje dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych w wysokości do 5 000 zł.

   

  Zwrot inwestycji w fotowoltaikę

  Zwrot z inwestycji w fotowoltaikę zależy od kilku czynników, w tym od ilości produkowanej energii, poziomu zużycia własnego oraz cen energii na rynku. Średnio zwrot inwestycji można osiągnąć w ciągu 6-8 lat. Dla osób korzystających z kredytów na fotowoltaikę, okres ten może się wydłużyć, jednak nadal pozostaje atrakcyjny w porównaniu z długością życia systemu, która wynosi około 25-30 lat.

   

  Korzyści finansowe

  Inwestycja w fotowoltaikę przynosi korzyści nie tylko w postaci oszczędności na rachunkach za prąd, ale również może być źródłem dodatkowych dochodów. Nadwyżka wyprodukowanej energii może być sprzedawana do sieci, co pozwala na dodatkowy zwrot inwestycji.

  Fotowoltaika to opłacalna inwestycja, która może przynieść znaczne oszczędności i korzyści finansowe. Dzięki dostępnemu finansowaniu oraz programom dotacyjnym, koszty instalacji paneli fotowoltaicznych mogą być znacznie niższe. Średni okres zwrotu inwestycji wynosi 6-8 lat, co czyni fotowoltaikę atrakcyjną opcją dla wielu gospodarstw domowych.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #ZwrotInwestycji #Finansowanie #PanelePV #PaneleFotowoltaiczne

  Kategorie
  OZE

  Korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii

  Ekologiczne korzyści energii odnawialnej

  Jednym z najważniejszych argumentów za wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest redukcja emisji CO2. Tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel czy gaz, emitują znaczne ilości dwutlenku węgla, przyczyniając się do globalnego ocieplenia. Energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy geotermalna są znacznie czystsze, nie emitując szkodliwych gazów cieplarnianych.

  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pomaga także chronić naturalne zasoby. Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny są surowcami nieodnawialnymi, co oznacza, że ich zasoby są ograniczone. W przeciwieństwie do tego, energia słoneczna czy wiatrowa są praktycznie niewyczerpane, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

  Ekonomiczne korzyści energii odnawialnej

  Kolejnym istotnym aspektem są ekonomiczne korzyści energii odnawialnej. Chociaż początkowe koszty instalacji systemów opartych na odnawialnych źródłach energii mogą być wysokie, to w dłuższej perspektywie przynoszą one znaczne oszczędności. Przykładowo, instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala na zmniejszenie rachunków za prąd, a nawet na sprzedaż nadwyżek energii do sieci.

  Inwestowanie w odnawialne źródła energii przyczynia się także do tworzenia nowych miejsc pracy. Rozwój technologii związanych z energią odnawialną generuje zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach takich jak instalacja i konserwacja paneli słonecznych, turbin wiatrowych czy systemów geotermalnych.

  Niezależność energetyczna i zdrowie

  Odnawialne źródła energii przyczyniają się do zwiększenia niezależności energetycznej państw. Dzięki nim kraje mogą uniezależnić się od importu paliw kopalnych, co jest szczególnie istotne w obliczu niestabilnych cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach światowych.

  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma również pozytywny wpływ na zdrowie publiczne. Redukcja zanieczyszczeń powietrza przekłada się na mniejszą liczbę chorób układu oddechowego i krążenia. Mniejsze zanieczyszczenie oznacza także czystsze środowisko, co jest korzystne zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody.

   

  Zdjęcie: Pinterest

  #OZE #Ekologia #Energiasłoneczna #Energiawiatrowa #Energiawodna #Odnawialneźródła #Ekologia #ESG #CzystaEnergia

  Kategorie
  OZE

  Zmiany w ustawie wiatrakowej – co musisz wiedzieć

  Kluczowe zmiany w projekcie ustawy:
  1. Zniesienie zasady 10H
   Zasada 10H, która wymagała, aby turbiny wiatrowe były umieszczane w odległości co najmniej dziesięciokrotności ich wysokości od mieszkań, zostanie zniesiona. Ma to na celu zwiększenie możliwości lokalizacyjnych dla nowych farm wiatrowych.
  2. Prostsze procedury administracyjne
   Projekt ustawy przewiduje uproszczenie procedur administracyjnych związanych z planowaniem i budową farm wiatrowych. Ma to skrócić czas oczekiwania na zezwolenia i przyspieszyć realizację projektów.
  3. Wsparcie dla lokalnych społeczności
   Wprowadzone zostaną rozwiązania mające na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla inwestycji wiatrowych poprzez udział mieszkańców w zyskach z lokalnych farm wiatrowych.
  4. Zwiększenie mocy produkcyjnej
   Rząd planuje zwiększyć cel produkcyjny energii z wiatru, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię oraz konieczność redukcji emisji CO2.
  5. Stabilizacja rynku energii
   Nowelizacja ustawy ma również na celu stabilizację rynku energii, poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ograniczenie zależności od importu paliw kopalnych.
  6. Rozwój technologii
   Przewiduje się również wsparcie dla rozwoju nowych technologii w sektorze energetyki wiatrowej, co może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji energii oraz zwiększenia jej efektywności.

  Dlaczego to ważne?

  Zmiany w ustawie wiatrakowej są odpowiedzią na potrzeby rynku energetycznego oraz wymogi związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Liberalizacja przepisów ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej Polski i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym.

   

  #OZE #Wiatraki #Energetykawiatrowa #10H #UstawaWiatrakowa

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fabryka Volkswagen zasilana słońcem dzięki Quanta Energy

  „Jesteśmy dumni ze współpracy z koncernem Volkswagen przy tym ambitnym projekcie. Zbudowaliśmy jedną z największych instalacji przyzakładowych w Europie.  Inicjatywa ta wpisuje się w szerszy kontekst transformacji energetycznej w branży motoryzacyjnej. Nasza współpraca nie tylko przyczyni się do redukcji śladu węglowego, ale także znacznie obniży koszty energii dla naszego partnera” – mówi Piotr Grzybczak, prezes Quanta Energy S.A.

  Wyjątkowość przedsięwzięcia wynika zarówno ze skali prowadzonych prac, jak i czasu jego realizacji. Prace budowlane na terenie zakładu Volkswagen we Wrześni trwały zaledwie pół roku i obejmowały między innymi budowę ważącej 310 ton konstrukcji oraz połączeniu 102 km przewodów.

  Instalacja zbudowana przez Quanta Energy składa się z ponad 22  800  modułów PV o mocy 590W. W procesie realizacji zastosowane zostały moduły bazujące na ogniwach typu N, które mają gwarantować niższy spadek wydajności modułów i wyższą sprawność.

  „Od lat konsekwentnie dążymy do tego, by spółka Volkswagen Poznań stała się w pełni neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Farma fotowoltaiczna, którą oddajemy dzisiaj do użytku to tylko jeden z kluczowych elementów tego procesu. Fabryka we Wrześni ma szczególnie sprzyjające warunki techniczne, a znaczna powierzchnia zakładu pozwala nam na dalszą dywersyfikację źródeł pozyskania energii” –  podkreśla dr Thomas Kreuzinger – Janik, dyrektor zakładu Volkswagen Poznań we Wrześni.

  Najlepszym dowodem na doskonałą współpracę firmy Volkswagen z Quanta Energy jest fakt, że wspólny proces dekarbonizacji będzie kontynuowany. Niebawem ma ruszyć budowa drugiej instalacji fotowoltaicznej.  Kolejna farma będzie mieć moc 3,1 MW i zajmie powierzchnie 4,27 ha. Inwestorem i głównym wykonawcą będzie również Quanta Energy.

  Budowa obu farm została sfinansowana dzięki Solas Sustainable Energy Fund ICAV. „W związku z tym, że dekarbonizacja jest kluczowym obszarem zainteresowania firm, wysoko cenimy sobie umożliwienie realizacji jednego z największych projektów autokonsumpcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z tak renomowanym klientem. Cenimy sobie możliwość nawiązania owocnej relacji biznesowej z firmą Quanta, która wykazała się imponującym doświadczeniem i utrzymywała wysoki poziom profesjonalizmu przez cały czas trwania współpracy”- powiedział  Sławomir Huss, partner w Solas Capital AG.

  #OZE #Fotowoltaika #PV #FarmaPV #Volkswagen

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Koszty związane z instalacją pomp ciepła

  Koszt instalacji pompy ciepła

  Koszt instalacji pompy ciepła zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pompy, wielkość budynku oraz specyfika terenu. Cena montażu pompy ciepła może wahać się od 20 000 do 50 000 zł. Pompy ciepła typu powietrze-woda są zazwyczaj tańsze w instalacji niż pompy ciepła gruntowe. Koszt zakupu i montażu pompy ciepła powietrze-woda to zwykle około 20 000 – 30 000 zł, podczas gdy pompy ciepła gruntowe mogą kosztować nawet 50 000 zł.

   

  Koszty operacyjne pomp ciepła

  Koszty operacyjne pomp ciepła są znacznie niższe niż tradycyjnych systemów grzewczych. Pompa ciepła jest bardzo efektywna energetycznie, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Szacuje się, że koszty operacyjne pomp ciepła mogą być nawet o 50% niższe w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Ekonomiczność pomp ciepła sprawia, że inwestycja w pompę ciepła zwraca się w ciągu kilku lat.

   

  Inwestycja w pompę ciepła

  Inwestycja w pompę ciepła jest długoterminowa, ale bardzo opłacalna. Choć początkowy koszt instalacji pompy ciepła może być wysoki, oszczędności na rachunkach za energię sprawiają, że jest to rozwiązanie ekonomiczne na dłuższą metę. Ponadto, pompy ciepła są bardzo trwałe i wymagają minimalnej konserwacji, co również obniża koszty operacyjne pomp ciepła.

   

  Porównanie kosztów pomp ciepła

  Porównanie kosztów pomp ciepła z innymi systemami grzewczymi jednoznacznie wskazuje na ich przewagę. Pompy ciepła są bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Ponadto, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na instalację pomp ciepła, co dodatkowo zmniejsza koszty związane z instalacją pompy ciepła.

  Podsumowując, koszty związane z instalacją pomp ciepła są wysokie, ale inwestycja ta przynosi liczne korzyści finansowe i ekologiczne. Warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego typu pompy ciepła i skonsultować się z ekspertami, aby uzyskać najlepsze możliwe rozwiązanie dla swojego domu lub przedsiębiorstwa.

   

  Grafika: Calma

  #OZE #Pompyciepła #Kosztpompyciepła #Inwestycja #Koszty #Kosztyinstalacji

  Kategorie
  OZE

  Dotacje na zielone technologie dla małych i średnich firm

  Programy wsparcia dla MŚP

  Rząd oferuje formy wsparcia finansowego, w tym dotacje i preferencyjne kredyty, dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w zielone technologie. Programy te obejmują dofinansowanie zakupu i instalacji nowoczesnych systemów energetycznych, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy systemy magazynowania energii.

  Jednym z kluczowych programów jest inicjatywa „Zielona Energia”, która oferuje dofinansowanie na poziomie nawet 70% kosztów kwalifikowanych dla projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wsparcie to ma na celu nie tylko poprawę stanu środowiska, ale także zwiększenie konkurencyjności polskich MŚP na rynku europejskim.

   

  Proces aplikacji i korzyści

  Aby skorzystać z dotacji, przedsiębiorstwa muszą przejść proces aplikacyjny, który obejmuje m.in. przygotowanie szczegółowego projektu inwestycyjnego oraz przedstawienie analiz ekonomicznych i ekologicznych planowanej inwestycji. Dotacje są przyznawane na podstawie oceny potencjalnych korzyści środowiskowych i ekonomicznych projektu.

  Korzyści płynące z inwestycji w zielone technologie są wielowymiarowe. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na obniżenie kosztów operacyjnych dzięki zmniejszeniu zużycia energii, co przekłada się na wyższe zyski. Dodatkowo, inwestycje w ekologiczne rozwiązania przyczyniają się do poprawy wizerunku firmy, co może zwiększyć jej atrakcyjność dla klientów i partnerów biznesowych.

   

  Przykłady zielonych inwestycji

  Przykłady inwestycji wspieranych przez programy dotacyjne obejmują instalacje paneli fotowoltaicznych na dachach budynków firmowych, modernizację systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła, a także wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania energią. Te innowacyjne rozwiązania nie tylko zmniejszają koszty energetyczne, ale również wspierają zrównoważony rozwój i ochronę środowiska.

   

  Grafika: Shutterstock

  #OZE #Zielonetechnologie #Ekologia #Energetyka #Fotowoltaika #PV #Pompaciepła #Energia

  Kategorie
  OZE

  900 mln zł od NFOŚiGW na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i OZE

  Cele programu

  Program ma na celu wsparcie projektów związanych z ociepleniem budynków, modernizacją systemów grzewczych i wentylacyjnych, wymianą oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz instalacją odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Projekty muszą być zakończone do końca 2029 roku.

   

  Dofinansowanie i nabór

  Nabór wniosków trwa od 1 lipca do 30 września 2024 roku. W ramach programu przewidziano dwie pule środków: 500 mln zł w trybie konkurencyjnym i 400 mln zł w trybie niekonkurencyjnym. Wnioski mogą składać m.in. państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz jednostki organizacyjne, takie jak szpitale czy przychodnie.

   

  Zakres wsparcia

  Dofinansowanie obejmuje szeroki zakres inwestycji, w tym:

  • Ocieplenie budynków
  • Modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych
  • Instalacja odnawialnych źródeł energii
  • Wymiana oświetlenia na energooszczędne
  • Montaż urządzeń do magazynowania energii
  • Inwestycje zwiększające powierzchnie zielone i rozwijające elektromobilność, np. punkty ładowania pojazdów elektrycznych

   

  Efektywność energetyczna i cele ekologiczne

  Program wspiera także projekty, które realizują cele Europejskiego Zielonego Ładu i unijnej strategii Fali Renowacji. Inwestycje mają przyczynić się do zwiększenia powierzchni zielonych, rozwoju elektromobilności oraz podnoszenia społecznej świadomości ekologicznej.

   

  Jak aplikować?

  Aby ubiegać się o dofinansowanie, jednostki muszą złożyć wnioski do NFOŚiGW, spełniając wszystkie wymagania formalne oraz dokumentacyjne. Proces aplikacyjny obejmuje m.in. przedstawienie planu inwestycji, kosztorysu oraz harmonogramu realizacji projektu.

   

  Korzyści z termomodernizacji

  Dzięki realizacji projektów termomodernizacyjnych, budynki użyteczności publicznej mogą znacząco obniżyć swoje zużycie energii, co przełoży się na niższe koszty eksploatacyjne oraz zmniejszenie emisji CO2. To z kolei przyczyni się do poprawy jakości powietrza i osiągnięcia celów klimatycznych.

   

  #OZE #Efektywnośćenergetyczna #Energetyka #Termomodernizacja #Dofinansowanie #NFOŚiGW

  Kategorie
  Elektromobilność

  NFOŚiGW zwiększa budżet na program „Mój Elektryk”

  Do tej pory z programu „Mój Elektryk” skorzystało około 23 tysiące wnioskodawców. Budżet programu wzrósł z 900 do 960 mln zł. Środki te umożliwią dofinansowanie kolejnych 2 tys. samochodów elektrycznych, co jest ważnym krokiem w kierunku zmniejszenia emisji CO2 i promowania zrównoważonego transportu.

   

  Program „Mój Elektryk” – więcej środków na wsparcie elektromobilności

  W ramach programu „Mój Elektryk” przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogą ubiegać się o dotacje na zakup samochodów elektrycznych. Dofinansowanie dla osób fizycznych wynosi do 18,75 tys. zł, z wyższymi kwotami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie uzależnione od rocznego przebiegu pojazdu, z maksymalnymi kwotami do 70 tys. zł dla samochodów dostawczych i ciężarowych.

  Bank Ochrony Środowiska zarządza środkami programu, który jest częścią szerszej strategii NFOŚiGW na rzecz ograniczenia emisji spalin i wspierania zrównoważonego rozwoju. Wzrost liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach to odpowiedź na rosnące wyzwania klimatyczne oraz sposób na poprawę jakości powietrza w miastach.

   

  Zachęty do korzystania z programu

  Dotacje z programu „Mój Elektryk” mają na celu uczynienie zakupu samochodów elektrycznych bardziej przystępnym finansowo. Wzrost budżetu programu oraz dodatkowe środki na dofinansowanie leasingu pojazdów mają na celu przyspieszenie transformacji rynku motoryzacyjnego w Polsce.

  Zainteresowanie programem jest duże, co wskazuje na rosnącą świadomość ekologiczną i chęć korzystania z nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii. Program „Mój Elektryk” jest jednym z kluczowych elementów polskiej polityki na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

   

  #OZE #Elektromobilność #MójElektryk #Dofinansowanie #Elektryki #Elektryk

  Kategorie
  OZE

  „Wodoryzacja Gospodarki” – trwa nabór wniosków

  W naborze będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z nową zasadą horyzontalną „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH), w odniesieniu do 6 celów środowiskowych. Przyjmuje się, że przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia technologii wodorowych w kierunku niskoemisyjnej lub bezemisyjnej gospodarki kwalifikują się jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu. W odniesieniu do projektów dotyczących budowy wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem cel szczegółowy zostanie spełniony jeśli jednostki transportowe powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą przeznaczone do transportu paliw kopalnych.

   

  Rodzaje przedsięwzięć

  Przedsięwzięcia o charakterze badawczo –rozwojowym, dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1;
  Przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.
  Terminy i sposób składania wniosków o dofinansowanie WoD

  Nabór wniosków odbywać się będzie w procedurze konkursowej. Wnioski należy składać w terminie od 03.06.2024 r. do 02.09.2024 r., do godz. 23.59.

  Wnioski WoD składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

  Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

   

  Budżet naboru

  Budżet na realizację celu programu wynosi 1 193 009 000 zł, w tym:

  • dla bezzwrotnych form finansowania: 493 009 000 zł
  • dla zwrotnych form finansowania: 700 000 000 zł
  • co stanowi 100% alokacji budżetu programu.

   

  Forma i intensywność dofinansowania

  Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie:

  • wyłącznie dotacji,
  • dotacji i pożyczki łącznie;

  Dofinansowanie w formie dotacji do wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2189) ;
  W sytuacji, gdy dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 85% kosztów kwalifikowanych.
  Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie; pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

   

  Warunki dofinansowania
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł;
  • Maksymalna kwota dotacji: 150 mln zł;
  • Kwota pożyczki: do 300 mln zł;

  Oprocentowanie pożyczki na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

  Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania przedsięwzięcia w formie pożyczki, może być inny, jednak nie dłuższy niż 25 lat;
  Beneficjenci

  Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ). Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej;

  Jednostki sklasyfikowane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742), prowadzące działalność naukową w myśl tej ustawy.

  Źródło: NFOŚiGW

  Kategorie
  OZE

  Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” już dostępny! Jakim zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie wśród Polaków?

  Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” to pierwszy tego rodzaju projekt, który ma na celu rozwój prosumenckiej energetyki wiatrowej. W ramach dofinansowania właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać środki na zakup i montaż turbiny wiatrowej wraz z magazynem energii. Beneficjenci mogą ubiegać się na dofinansowanie na zakończone już inwestycje, czyli zakupione, zainstalowane oraz podłączone do sieci elektroenergetycznej, pracując w systemie on-grid lub pracujące w systemie off-grid. Program uwzględnia refinansowanie przydomowych instalacji wiatrowych oraz magazynów energii, które zostały zrealizowane od dnia 30.06.2023 roku.

  W ramach pierwszego naboru Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW0 przewidziało pulę 50 mln zł, zaś na lata 2024-2029 ma wynieść aż 400 mln zł. Budżet programu finansowany jest z środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

  Jak przyznał NFOŚiGW w ciągu pierwszego tygodnia zainteresowanie nie było zbyt duże, gdyż w tym czasie złożono zaledwie 6 wniosków. Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakończoną inwestycję w przydomową mikroturbinę wiatrową można składać aż do 16 czerwca 2025 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Z przewidzianego w programie budżetu szacuje się, że możliwe jest dofinansowanie około 8,5 tys. instalacji wiatrowych.

  Pierwszy tydzień trwania programu nie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa, jednak potencjalni beneficjenci mają jeszcze niemal rok na składanie wniosków o dofinansowanie swoich elektrowni wiatrowych.

   

  #OZE #energetyka #wiatr #energia #dofinansowanie #dotacja #klimat

  Kategorie
  OZE

  Blackout na Bałkanach. Czy wakacyjne upały zagrażają ciągłości w dostawach prądu?

  Południowa Europa tego dnia mierzyła się falą wyjątkowo wysokich temperatur, dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. W wyniku panującego upału urządzenia intensywnie wykorzystywano urządzenia chłodzące, a zużycie prądu na terenie Bałkanów gwałtownie wzrosło. Prawdopodobnie na skutek przeciążenia sieci elektroenergetycznej nastąpił niepożądany blackout, który pozbawił kilka państw dostępu do energii elektrycznej aż na kilka godzin.

  Awaria dostawy prądu pozostawiła po sobie wiele nieprzyjemności . W sklepach nie działały lodówki i zamrażarki, co doprowadziło do konieczności wyrzucenia ogromnych ilości artykułów spożywczych, klimatyzatory przestały chłodzić, zabrakło dostępu do sieci wi-fi,  a ulice zakorkowały samochody. Część miejsc musiała zmagać się także z brakiem wody, co było spowodowane ustaniem pracy pomp.

  Przeciążenie sieci spowodowane upałem to jedna z teorii, a rzeczywiste powody awarii nie zostały ujawnione. Nieoficjalnie mówi się m.in. o awarii łączącego Grecję oraz Albanię interkonektora, jak również pożarze nieopodal linii przesyłowej na terenie Czarnogóry.

  Pomimo niepewności w dokładnej przyczynie wystąpienia blackoutu, awaria wykazała słabości bałkańskiej sieci przesyłowej. Podobnie jak w Polsce infrastruktura nie jest wystarczająco dobrze przygotowana na  przyłączanie nowych źródeł energii i wymaga przeprowadzenia rzetelnej transformacji energetycznej. Panujące obecnie wysokie temperatury i zmiany klimatyczne są dodatkowym obciążeniem dla już mocno przeciążonej sieci elektroenergetycznej.

   

  #energetyka #energia #klimat #środowisko #temperatura #świat #europa

  Kategorie
  OZE

  Nowelizacja Ustawy o OZE od 1 lipca. Jakie zmiany czekają prosumentów?

  Obecne regulacje wynikające z Ustawy o OZE nakazują rozliczanie prosumentów od dnia 1 lipca 2024 roku według okresów piętnastominutowych. Od drugiej połowy roku zapowiedziano wejście w życie nowych przepisów warunkowanych ustawą o odnawialnych źródłach energii. Pierwsze propozycje modyfikacji ustawy ukazały się wraz z początkiem czerwca tego roku. Duże zmiany miały dotyczyć m.in. depozytu prosumenckiego, a także zasad przejścia z modelu net-metering na system net-billing.

  Niezwykle istotna dla prosumentów  jest również kwestia planowanego zniesienia obowiązkowego ich rozliczania w systemie net-billing według piętnastominutowych cen za energię. Według założeń opcja ta miałaby się wiązać z benefitem zachęcającym do zmiany systemu rozliczeń. Od 1lipca bieżącego roku prosumenci mają mieć jednak możliwość rozliczania po cenie miesięcznej RCEm (Rynkowa Miesieczna Cena Energii Elektrycznej), ale mogą też dobrowolnie przejść na ORN (Okresy Rozliczania Niezbilansowania).

  Według wyczekiwanej nowelizacji prosumenci będą mieli możliwość złożenia oświadczenie u sprzedawcy o zmianę modelu rozliczania na rozliczenie po rynkowej cenie energii elektryczne w okresach piętnastominutowych. Do tej zmiany zachęcać ma możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za energię oddaną do sieci elektroenergetycznej w okresie kolejnych 12 miesięcy z 20 proc. do 30 proc.  Jeśli jednak prosument pozostanie na dotychczasowym systemie rozliczania to zwrot nadpłaty nie zostanie zwiększony i pozostanie na poziomie 20 proc. wartości energii elektrycznej oddanej przez tego prosumenta do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

   

  #OZE #energia #energetyka #środowisko #klimat #giełda #finanse #fotowoltaika

  Kategorie
  OZE

  ESG szansą dla budownictwa – czy branżą ją wykorzysta?

  Choć korzyści płynące z wdrożenia narzędzi, rozwiązań czy aplikacji IT są oczywiste, to branża budowlana wciąż słabo łączy je z certyfikacją i raportowaniem ESG – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę PlanRadar, dostawcę wiodącej platformy do cyfrowej dokumentacji, komunikacji i raportowania w budownictwie, zarządzaniu obiektami i nieruchomościami. W analizie oparto się na dwóch ankietach, przeprowadzonych w 2023 roku: wśród 1355 osób z budownictwa i branży nieruchomościowej w 19 krajach oraz wśród klientów firmy (2471 użytkowników platformy cyfrowej z 20 krajów).

  Analiza obejmuje wpływ platform cyfrowych na należytą staranność ESG. Główny wniosek jest taki, że tylko jedna trzecia profesjonalistów z branży budowlanej uważa platformy cyfrowe za przydatne do zarządzania certyfikacją ESG. Jednocześnie jednak klienci PlanRadar, a więc przedstawiciele branży, którzy wdrożyli platformę cyfrową, zgłaszają znaczne korzyści z wykorzystania IT, co podkreśla jeszcze niewykorzystane możliwości tego sektora rynku.

   

  IT a spełnianie wymogów ESG w budowlance

  Aby uzyskać certyfikację środowiskową, firmy muszą wdrożyć praktyki energooszczędne, zmniejszyć emisje, efektywnie korzystać z zasobów naturalnych, zmniejszyć produkcję odpadów oraz chronić naturalne siedliska. Kluczowym wnioskiem z badania PlanRadar  jest luka w postrzeganiu użycia narzędzi cyfrowych w celu osiągnięcia zgodności środowiskowej. Różnice wynikają zapewne ze skali doświadczeń w użytkowaniu platform cyfrowych.

  • Analiza pokazuje, że tylko 60 proc. profesjonalistów z branży dostrzega redukcję zużycia papieru dzięki narzędziom cyfrowym. Jednak wśród klientów PlanRadar uznanie to wzrasta do 90 proc.).
  • Tylko 34 proc. profesjonalistów z branży uważa, że te rozwiązania IT przyczyniają się do zmniejszenia marnotrawstwa materiałów. W przeciwieństwie do tego, bardziej optymistyczne jest 60 proc. klientów PlanRadar; zgłaszają oni znaczne korzyści w minimalizacji poprawek i oszczędzaniu zasobów dzięki wykorzystaniu platform cyfrowych (źródło wszystkich danych: wspomniane wyżej dwa badania PlanRadar z 2023 r.).

   

  Duży potencjał polskiego rynku

  Dane z polskiego rynku, prowadzone wśród profesjonalistów branży budowlanej, są bardziej optymistyczne. Trzy wskaźniki z tego rynku dotyczące postrzegania i oceny  narzędzi IT, przewyższają średnią globalną. 41,94 proc. z nich uważa, że narzędzia cyfrowe to „świetne wsparcie” do zarządzania certyfikacją ESG (średnia światowa to 33 proc.).

  Co więcej:

  • Ponad dwie trzecie badanych z Polski (67,74 proc.) uważa narzędzia IT za „świetne wsparcie” w redukcji zapotrzebowania na papier, to nieco wyżej niż średnia globalna.
  • Z kolei ponad połowa (51,61 proc.) praktyków rynku budowlanego w Polsce uznaje rozwiązania cyfrowe za „świetne wsparcie” w redukowaniu odpadów (globalnie taką postawę reprezentuje 34 proc. respondentów).

  Te dane napawają optymizmem – świadczą przede wszystkim o dużym potencjale na najbliższą przyszłość. Rozwiązania IT wdrażane w sektorze budowlany w związku z realizacjami projektów zgodnych z ESG, mogą przynieść duże zapotrzebowanie na nowoczesne, cyfrowe technologie. Będą bowiem coraz mocniej postrzegane jako istotne źródło przewag.

   

  Boom na inwestycje zgodne z ESG

  Najnowsze dane przewidują, że inwestycje ESG wzrosną do 33,9 bilionów dolarów do 2026 roku (źródło: Asset and wealth management revolution 2022: Exponential expectations for ESG, PwC). Już teraz trzech na pięciu inwestorów w branży budowlanej przyznaje, że  osiąga lepsze wyniki inwestycji zgodnych z ESG w porównaniu do przedsięwzięć, które raportowania środowiskowego nie uwzględniają. Dla firm budowlanych oznacza to rosnący rynek projektów spełniających standardy ESG, to zaś otwiera znaczące możliwości dla zrównoważonego rozwoju.

  Platformy cyfrowe, takie jak PlanRadar, upraszczają drogę do zgodności dzięki dokumentacji, komunikacji i raportowaniu, które płynnie integrują praktyki ESG w operacjach budowlanych, nieruchomościowych i zarządzania obiektami.

  Kluczowe funkcje, których dostarcza platforma cyfrowa, obejmują:

  • zbieranie danych ESG (szczegółowe rejestrowanie każdego etapu budowy z dowodami fotograficznymi z geotagami dla należytej staranności ESG i technicznej);
  • automatyczne raportowanie (konwertowanie danych na kompleksowe raporty dla audytów, zarządzania dostawcami, komunikacji z klientami i dokumentacji);
  • redukcja odpadów i poprawek (efektywna dokumentacja i śledzenie w celu minimalizacji poprawek, oszczędzając czas i zasoby);
  • redukcja ryzyka (szybka ocena ryzyka i kosztów, ułatwiająca podejmowanie świadomych decyzji w zakresie zrównoważonych i energooszczędnych praktyk);
  • kontrola jakości i bezpieczeństwa (wdrażanie inspekcji, kodów QR i tagów NFC, w celu poprawy bezpieczeństwa na placu budowy i jakości, co przyciąga inwestorów).

  „Wbrew postrzeganiu branży, platformy cyfrowe oferują znaczące korzyści w osiąganiu zgodności z ESG, co pokazują nasze badania. Droga do zgodności nie musi być skomplikowana. Nasza starannie opracowana platforma cyfrowa oferuje przyjazne dla użytkownika doświadczenie, umożliwiając zespołom rejestrowanie każdego etapu budowy. Pozwala kontrolować też, czy należyta staranność ESG i techniczna są skrupulatnie przestrzegane. Przy dużym popycie i znaczącym zwrocie z inwestycji, możliwość dla firm budowlanych jest jasna: dostosuj praktyki i projekty do kryteriów ESG, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną” – mówi Krzysztof Studziński, Regional Manager w PlanRadar.

   

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Obowiązkowa termomodernizacja w programie „Czyste Powietrze” już od 2025 roku

  Cel i zakres programu „Czyste Powietrze”

  Program „Czyste Powietrze” jest jednym z najważniejszych projektów rządowych ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w Polsce. Skierowany jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów grzewczych, a także na przeprowadzenie termomodernizacji swoich budynków. Program ma na celu nie tylko poprawę jakości powietrza, ale także zmniejszenie kosztów ogrzewania dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej budynków.

   

  Obowiązkowa termomodernizacja

  Od 2025 roku, każdy beneficjent programu „Czyste Powietrze” będzie zobowiązany do przeprowadzenia termomodernizacji swojego budynku. Oznacza to, że oprócz wymiany źródeł ciepła, beneficjenci będą musieli poprawić izolację termiczną swoich domów, co obejmuje m.in. ocieplenie ścian, dachów oraz wymianę okien i drzwi.

   

  Wsparcie finansowe i techniczne

  W ramach programu, beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów gospodarstwa domowego oraz zakresu przeprowadzonych prac. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje również uruchomienie punktów konsultacyjnych, które będą udzielać wsparcia technicznego i doradztwa w zakresie przeprowadzania termomodernizacji.

   

  Korzyści z wprowadzenia obowiązkowej termomodernizacji

  Wprowadzenie obowiązkowej termomodernizacji ma przynieść wiele korzyści zarówno dla beneficjentów programu, jak i dla środowiska. Poprawa izolacji termicznej budynków pozwoli na znaczną redukcję zużycia energii na ogrzewanie, co przełoży się na niższe rachunki za energię. Dodatkowo, zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń przyczyni się do poprawy jakości powietrza, co jest kluczowe dla zdrowia mieszkańców.

  Nowe przepisy w programie „Czyste Powietrze”, które wprowadzą obowiązkową termomodernizację od 2025 roku, to istotny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej budynków w Polsce. Dzięki wsparciu finansowemu i technicznemu, beneficjenci programu będą mogli przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne, co przyniesie korzyści zarówno dla ich gospodarstw domowych, jak i dla środowiska.

   

  Źródło: Bankier.pl

  #OZE #Termomodernizacja #CzystePowietrze #Polska

  Kategorie
  OZE

  Ponad 100 mln zł dla ochrony powietrza na Podkarpaciu

  Cele i zakres projektu

  Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” ma za zadanie przyspieszenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zrównoważonej transformacji energetycznej w regionie. Kluczowe cele projektu to:

  • Wdrożenie i promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony powietrza.
  • Mobilizacja środków publicznych i prywatnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
  • Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy.
  • Zwiększenie jakości planowania przestrzennego z uwzględnieniem zarządzania energią.
  Program STOP SMOG

  W ramach projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”, około 60 mln zł zostanie przeznaczone na program STOP SMOG, który ma na celu eliminację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz podłączenie ich do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Program skierowany jest przede wszystkim do mniej zamożnych gospodarstw domowych, które najbardziej potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu niezbędnych modernizacji.

  Marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl, zaznaczył, że projekt ten znacząco przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Całkowite fundusze przeznaczone na działania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii w regionie wynoszą prawie 700 mln zł.

  Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” stanowi istotny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i zrównoważonego rozwoju energetycznego na Podkarpaciu. Dzięki znacznemu dofinansowaniu z unijnych i krajowych funduszy, region ma szansę na realne zmiany, które przyniosą korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców.

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Podkarpacie #Polska #StopSmog

  Kategorie
  Elektromobilność

  Polskie autobusy elektryczne na szwedzkich ulicach

  Szwecja jest jednym z liderów w Europie pod względem wdrażania ekologicznych rozwiązań transportowych. Polskie autobusy elektryczne Solaris idealnie wpisują się w szwedzką strategię zrównoważonego transportu. Te nowoczesne pojazdy są wyposażone w zaawansowane technologie, które zapewniają długą żywotność baterii i efektywne zarządzanie energią. To sprawia, że są one nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne w eksploatacji.

  Wprowadzenie autobusów elektrycznych Solaris na szwedzkie ulice przynosi liczne korzyści. Redukcja emisji spalin przyczynia się do poprawy jakości powietrza, co jest kluczowe dla zdrowia mieszkańców. Dodatkowo, zmniejszenie poziomu hałasu w miastach znacząco poprawia komfort życia. To wszystko sprawia, że inwestycja w ekologiczny transport jest krokiem w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości.

  Solaris to polska firma, która od lat jest liderem w produkcji nowoczesnych pojazdów komunikacji miejskiej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zaawansowanej technologii, autobusy Solaris zdobywają uznanie na międzynarodowych rynkach. Szwedzki rynek jest jednym z wielu, gdzie Solaris odnosi sukcesy, co potwierdza wysoką jakość i niezawodność polskich produktów.

  Polskie autobusy elektryczne na szwedzkich ulicach to dowód na rosnące znaczenie elektromobilności w globalnym transporcie publicznym. W miarę jak kolejne kraje wprowadzają restrykcyjne normy emisji, zapotrzebowanie na ekologiczne pojazdy będzie rosło. Solaris, z bogatym doświadczeniem i zaawansowanymi technologiami, jest gotowy sprostać tym wyzwaniom i dalej rozwijać swoje ekologiczne portfolio.

  Wprowadzenie polskich autobusów elektrycznych Solaris na szwedzkie ulice to krok w stronę zrównoważonego transportu i lepszej przyszłości dla środowiska. Dzięki zaawansowanym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom, Solaris udowadnia, że polskie produkty mogą z powodzeniem konkurować na międzynarodowych rynkach, przynosząc korzyści zarówno dla ludzi, jak i dla planety.

   

  Źródło: E-magazyny

  #OZE #Eleketromobilność #Polska #Szwecja

  Kategorie
  OZE

  Co z zamkniętym zakładem Volvo we Wrocławiu? Znamy przyszłość fabryki

  Fabrykę przejmie nowy inwestor, który ma plany na rozwój w tej lokalizacji. To oznacza, że miejsce to nie zostanie porzucone, a w przyszłości może stać się kluczowym punktem produkcyjnym. Choć na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących nowej działalności, wiadomo, że planowane są inwestycje i rozwój, co wpłynie na wzrost gospodarczy w regionie.

   

  Zamknięcie fabryki Volvo

  Decyzja o zamknięciu fabryki Volvo była wynikiem zmian strategicznych w koncernie, które miały na celu optymalizację produkcji i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Pracownicy zakładu, choć początkowo zaniepokojeni, mogą teraz mieć nadzieję na nowe miejsca pracy, które mogą powstać wraz z przybyciem nowego inwestora.

   

  Korzyści dla regionu

  Przejęcie zakładu przez nowego inwestora to nie tylko szansa na nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnej gospodarki. Inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie mogą przyczynić się do rozwoju Wrocławia jako ważnego centrum przemysłowego w Polsce. Pracownicy mogą liczyć na nowe miejsca pracy oraz stabilność zatrudnienia w nowo powstającej firmie. Dodatkowo, inwestycje te mogą przyczynić się do rozwoju lokalnych usług i infrastruktury.

  Przyszłość zamkniętego zakładu Volvo we Wrocławiu rysuje się w jaśniejszych barwach dzięki nowemu inwestorowi, który przejmie fabrykę. Jest to pozytywna wiadomość dla lokalnej społeczności i gospodarki, otwierająca nowe możliwości rozwoju i wzrostu.

   

  Źródło: Money.pl

  #OZE #Volvo #Pompyciepła

  Kategorie
  OZE

  Włocławek ma plan transformacji energetycznej do 2040 r. Stworzył go algorytm

  Włocławek jest jednym z miast-pionierów, które zgłaszają gotowość do przeprowadzenia ambitnej transformacji energetycznej – z myślą o całkowitej eliminacji smogu oraz znacznej redukcji emisji CO2. Raport Forum Energii pozwoli zminimalizować ryzyko podejmowania nietrafionych decyzji i ponoszenia związanych z tym kosztów.

  „Transformacja energetyczna to jeden z priorytetów Włocławka. Od lat inwestujemy w pasywne i efektywne energetycznie budownictwo, czego przykładem są m.in. mieszkania socjalne budowane przez miasto. Zależy nam na tym, aby proces zmian był dobrze zaplanowany, bazował na wiarygodnych danych, ale też pozwalał na inwestowanie środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Analiza Forum Energii to dla nas źródło wiedzy i motywacja do tego, aby na proces transformacji patrzeć całościowo, dbając o zachowanie racjonalnej wysokości rachunków, które ponosimy w mieście zarówno my jako władze lokalne, jak mieszkańcy naszego miasta” – przyznaje Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

  Punkt wyjścia dla transformacji Włocławka to m.in.:

  • 75% powierzchni dominujących w mieście wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zarówno prywatnych, jak i miejskich), zaliczających się do najniższych klas termomodernizacji.
  • 12% powierzchni budynków mieszkalnych w złym stanie technicznym, ogrzewanych nieefektywnymi źródłami ciepła – ich mieszkańcy są zagrożeni ubóstwem energetycznym.
  • Prawie 30% domów jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą kotłów węglowych starego typu, tzw. kopciuchów. Średnie zużycie ciepła przez budynki we Włocławku wynoszące 184 kWh/m2 na rok – to ponad dwa i pół razy więcej niż pożądana norma dla nowych budynków.
  • Silna zależność od węgla lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych.

  Przeprowadzona przez Forum Energii analiza optymalnych scenariuszy działań dla Włocławka wskazuje, że duża zależność miasta od paliw kopalnych wiąże się z coraz wyższymi kosztami ciepła, jakie będą ponosić mieszkańcy. Utrzymywanie status quo i brak działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wymiany źródeł ciepła jest najdroższym scenariuszem działań, którego koszt to 9 mld zł do 2040 r. Jednocześnie plan transformacji, który w krótkiej perspektywie czasowej wydaje się najmniej kosztownym, zakłada znaczący wzrost udziału gazu w ogrzewnictwie, co w dłuższym horyzoncie rodzi ryzyko dalszego wzrostu kosztów ogrzewania (po wejściu w życie ETS2). Oba scenariusze zakładające wysokie uzależnienie od importowanych paliw kopalnych, będą wpływały negatywnie również na kwestię lokalnego i krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

  Rekomendowany przez Forum Energii plan transformacji energetycznej do 2040 r. pozwoli na całkowitą eliminację smogu z ogrzewnictwa oraz redukcję emisji CO2 o 80% względem 1990 r. we Włocławku.  Koszty jego realizacji wynoszą 3,6 mld zł w perspektywie 17 lat i obejmują m.in. obniżanie zapotrzebowania na energię w mieście (czyli podniesienie efektywności energetycznej 80% budynków do wysokiego standardu) oraz inwestycje w niskoemisyjne technologie, takie jak: pompy ciepła, indywidualne instalacje fotowoltaiczne, duże farmy fotowoltaiczne, wspierane magazynami energii elektrycznej. Odpowiednie inwestycje muszą zostać zrealizowane przez miejskie systemy ciepłownicze Włocławka (MPEC Włocławek i lokalną ciepłownię w dzielnicy Zazamcze). Niezbędne będzie również podjęcie współpracy w zakresie redukcji emisji CO2 z największym emitentem na terenie miasta, czyli zakładem Anwil S.A. należącym do grupy Orlen.

  Wykres: Energia użytkowa na potrzeby ogrzewania budynków (MWh) we Włocławku w 2023 i 2040 r. w rekomendowanym scenariuszu

  Smog

  Dzięki wdrożeniu we Włocławku rekomendowanego scenariusza, średnioroczne oszczędności w rachunkach za ciepło w 2040 roku mogą wynieść 281 mln zł (obecne koszty roczne to 526 mln zł). Powodzenie tego procesu będzie zależało m.in. od wsparcia, także finansowego, kierowanego do właścicieli nieruchomości na terenie miasta. Dużą rolę do odegrania w tym zakresie będzie miała kontynuacja i dalszy rozwój krajowych programów, takich jak „Czyste Powietrze”.

   

  Wyzwania dla wszystkich miast w Polsce – działania po stronie rządu

  Nie tylko Włocławek mierzy się z ekonomicznymi i zdrowotnymi konsekwencjami zapóźnień w inwestycjach obszarze energetyki i ochrony powietrza. Ten problem dotyka każdego samorządu w Polsce. Obecnie odpowiedzialność za działania prowadzące do transformacji energetycznej, o graniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych pyłów jest rozproszona i podzielona między rząd, sektor prywatny, obywateli, a także samorządy. Część problemów jest trudna do zarządzenia bez wytyczenia celów, promowanych rozwiązań i zapewnienia środków na poziomie centralnym. Dlatego w raporcie Forum Energii znalazły się także rekomendacje dla rządu, a wśród nich m.in.:

  Wyznaczenie celów strategicznych transformacji w dokumentach krajowych;

  • Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu m.in. dzięki wykorzystywaniu dostępnych pieniędzy z UE;
  • Wzmocnienie wydatkowania funduszy oraz mierzenie efektów końcowych inwestycji;
  • Zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

   

  #OZE #Polska #Smog #Włocławek

  Kategorie
  Elektromobilność

  1,6 mld zł na zakup używanych elektryków – nowy program NFOŚiGW jeszcze w tym roku

  Cele i założenia programu

  Program ma na celu zwiększenie dostępności pojazdów elektrycznych na polskim rynku poprzez wsparcie finansowe osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. Zgodnie z wstępnymi założeniami, dotacje będą obejmować:

  • Zakup używanych elektryków: do 40 tys. zł dla osoby fizycznej
  • Leasing lub wynajem długoterminowy: wsparcie nie przekroczy wielkości opłaty wstępnej
  • Zakup nowych pojazdów elektrycznych: do 225 tys. zł
  • Zakup używanych pojazdów elektrycznych: do 150 tys. zł
  Warunki programu

  Pojazdy używane, które kwalifikują się do programu, nie mogą być starsze niż 4 lata. Obecnie trwają dyskusje na temat szczegółowych warunków, w tym maksymalnego wieku pojazdu oraz żywotności baterii, aby zapobiec sprowadzaniu do kraju samochodów bliskich końca swojej użyteczności.

  Ostateczna wersja regulaminu programu oraz terminy uruchomienia naboru wniosków zostaną ogłoszone po akceptacji rewizji KPO przez Komisję Europejską, co planowane jest na lipiec 2024 roku.

  Program ma przyczynić się do zwiększenia liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach, co wpłynie na redukcję emisji CO2 i poprawę jakości powietrza. Jednocześnie, istotne będzie opracowanie mechanizmów, które zapewnią, że sprowadzane pojazdy będą w dobrym stanie technicznym i spełnią oczekiwania użytkowników.

   

  Źródło: PAP

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Dofinansowanie #Dotacje #Ekologia #NFOŚiGW

  Kategorie
  Elektromobilność

  Unijne cła na chińskie elektryki mogą zaszkodzić przemysłowi w Polsce

  Prezes SDCM, Tomasz Bęben, ostrzega, że decyzja o nałożeniu ceł może wywołać odwet ze strony Chin, co negatywnie wpłynie na europejski przemysł motoryzacyjny, w tym polskie firmy produkujące części samochodowe. Europejska motoryzacja jest w trakcie transformacji na zeroemisyjne napędy, co już stanowi duże wyzwanie. Dodatkowe cła mogą pogorszyć sytuację, zmniejszając popyt na europejskie produkty.

  Komisja Europejska uzasadnia nałożenie ceł tym, że chińskie pojazdy elektryczne są nieuczciwie subsydiowane przez rząd w Pekinie. Jednak protekcjonistyczne działania mogą tylko tymczasowo złagodzić problem. Zdaniem Bębna, konieczne są bardziej skonsolidowane wysiłki, aby Europa stała się atrakcyjniejsza dla inwestorów, w tym uproszczenie procedur i zmiany w zasadach pomocy publicznej.

  Chiński rynek motoryzacyjny stanowi jedną trzecią światowego przemysłu motoryzacyjnego. Europejscy producenci części samochodowych dostarczają komponenty zarówno międzynarodowym, jak i chińskim producentom. Wysokie koszty energii, niespójność przepisów oraz ograniczony dostęp do kapitału i finansowania publicznego stanowią główne wyzwania dla europejskiego sektora motoryzacyjnego. Protekcjonizm nie jest rozwiązaniem, które przywróci konkurencyjność europejskiego przemysłu.

  Eksperci podkreślają, że wojna handlowa z Chinami może przynieść więcej szkód niż korzyści. Europejski przemysł motoryzacyjny musi znaleźć równowagę między ochroną rynku a utrzymaniem globalnej konkurencyjności. Współpraca i innowacje są kluczowe, aby przetrwać w dynamicznie zmieniającym się globalnym środowisku ekonomicznym.

   

  Źródło: PAP

  #Elektromobilność #OZE #Elektryki #Chińskieelektryki #Cło #Polska

  Kategorie
  OZE

  SolarEdge ogłasza plany globalnego wdrożenia swojej pierwszej w swoim rodzaju platformy oprogramowania do optymalizacji energii dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych

  SolarEdge ONE dla sektora C&I to pierwsza w swoim rodzaju platforma optymalizacji energii, opracowana przez SolarEdge specjalnie dla EPC, dostawców usług operacyjnych i konserwacyjnych (O&M) oraz firm. Została ona zaprojektowana do automatycznego i ciągłego zarządzania produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii, umożliwiając firmom maksymalizację oszczędności energii i osiągnięcie celów środowiskowych poprzez wykorzystanie analizy danych w czasie rzeczywistym do podejmowania inteligentnych decyzji.

  SolarEdge ONE dla sektora C&I zaoferuje EPC i zespołom O&M zaawansowane narzędzia do monitorowania PV i zarządzania flotą, dostosowane specjalnie do zastosowań C&I. Platforma oprogramowania zapewni dogłębną analizę wydajności całych flot fotowoltaicznych, aż do poziomu modułu. Ponadto ma ona pomóc zespołom EPC i O&M zminimalizować czas przestojów i ograniczyć liczbę wizyt na miejscu dzięki takim funkcjom, jak zdalne rozwiązywanie problemów, obsługa urządzeń i zdalna konfiguracja. System alertów na żywo platformy umożliwi proaktywne reagowanie na krytyczne problemy w celu zwiększenia wydajności systemu.

  Platforma SolarEdge ONE dla sektora C&I została zaprojektowana jako pojedynczy ekosystem do kontrolowania i zarządzania zasobami energetycznymi obiektu, w tym fotowoltaiką, magazynowaniem, ładowarkami pojazdów elektrycznych i zasobami budynku, takimi jak HVAC, oświetlenie itp. Zapewni ona wgląd w energię różnym interesariuszom w organizacji i ma na celu uczynienie niepotrzebnymi skomplikowanych integracji stron trzecich.

  Zvi Lando, dyrektor generalny SolarEdge, komentuje:
  SolarEdge ONE dla biznesu jest kulminacją naszych ostatnich strategicznych przejęć firm programistycznych Wevo do zarządzania ładowaniem EV i Hark do optymalizacji aktywów energetycznych budynków, a także naszej wiedzy i know-how w zakresie opracowywania dedykowanego rozwiązania do optymalizacji energii C&I. Uzupełniając nasze portfolio sprzętowe falowników i naszych nowych systemów magazynowania C&I, kompleksowe rozwiązanie zaoferuje klientom kompletny, kompleksowy ekosystem z optymalizacją pod kątem oszczędności energii, od jednego dostawcy. Wierzymy, że to rozwiązanie przyniesie znaczącą wartość dla firm w ich transformacji energetycznej, zapewniając zaawansowane technologicznie i gotowe na przyszłość rozwiązanie, które może ewoluować wraz ze zmieniającymi się potrzebami„.

   

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Polska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi o elektrowniach jądrowych. Co wiadomo więcej?

  Podczas spotkania omówiono perspektywy budowy polskich elektrowni jądrowych, zwłaszcza w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, podkreślając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wiceminister klimatu i środowiska, Maciej Bando, podkreślił, że współpraca z USA wnosi istotny wkład w polską transformację klimatyczną i modernizację systemu energetycznego. Energetyka jądrowa jest kluczowym elementem strategii Polski w walce ze zmianami klimatycznymi i rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.

  Rząd Polski przyjął uchwałę uznającą potrzebę budowy pierwszej elektrowni jądrowej w oparciu o technologię amerykańskiego reaktora AP1000. Budowa pierwszego bloku ma rozpocząć się w 2026 roku, a docelowo w Lubiatowie – Kopalinie powstaną trzy reaktory AP1000.

  Jądrowa Komisja Regulacyjna Stanów Zjednoczonych (NRC) jest agencją rządową odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznego wykorzystania materiałów promieniotwórczych i promieniowania jonizującego. Agencja licencjonuje i nadzoruje elektrownie jądrowe oraz inne urządzenia wykorzystujące promieniowanie. Współpraca z NRC ma kluczowe znaczenie dla polskiego programu energetyki jądrowej, zapewniając wsparcie i doświadczenie w bezpiecznym wdrażaniu technologii jądrowej.

  Rozmowy z przedstawicielami NRC i ambasadorem USA w Polsce są kolejnym krokiem w kierunku rozwijania polsko-amerykańskich relacji w dziedzinie energetyki jądrowej. Długofalowa współpraca ma na celu rozwój technologii, jak również wsparcie w zakresie regulacji, bezpieczeństwa i zarządzania projektami jądrowymi.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Elektrowniejądrowe #Polska #USA

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Są wyniki kontroli pomp ciepła! Ponad 90% z nich nie powinno trafić na rynek

  W wyniku kontroli przeprowadzonej przez KAS, UOKiK i IH, 94% zbadanych pomp ciepła nie spełniało wymagań. Główne problemy dotyczyły braków w dokumentacji technicznej, niewłaściwego oznakowania CE oraz niezgodności z deklarowanymi parametrami. Takie działania mają na celu eliminację z rynku produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów oraz zapewnienie, że tylko bezpieczne i zgodne z normami produkty trafiają do sprzedaży.

  Efektywna współpraca KAS, UOKiK i IH jest kluczowa dla zapewnienia wysokich standardów jakości produktów na polskim rynku. Regularne kontrole i monitorowanie zgodności z normami pomagają chronić konsumentów przed zakupem wadliwych urządzeń, które mogą prowadzić do awarii lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

  Przedstawiciele kontrolujących instytucji podkreślają, że będą kontynuować działania mające na celu ochronę rynku przed niezgodnymi z normami produktami. Kontrole będą przeprowadzane regularnie, a nieprawidłowości będą surowo karane. Dzięki takim inicjatywom konsumenci mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że kupowane przez nich produkty są dokładnie sprawdzane i spełniają wszystkie wymagane standardy.

  Oznakowanie CE jest kluczowe dla zapewnienia, że produkty wprowadzane na rynek spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. W przypadku pomp ciepła, odpowiednie oznakowanie i dokumentacja są niezbędne, aby zapewnić ich bezpieczne i efektywne działanie. Kontrole KAS, UOKiK i IH mają na celu egzekwowanie tych standardów i eliminację produktów, które ich nie spełniają.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #PompyCiepła #Polska #Kontrola #UOKiK #KAS #IH

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Już od jutra zmiana w programie Czyste Powietrze dotycząca producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła

  Od 14 czerwca 2024 roku uczestnicy programu „Czyste Powietrze” będą mogli wybierać pompy ciepła tylko z listy ZUM, co gwarantuje, że urządzenia te spełniają wysokie standardy jakościowe i techniczne. Dotyczy to zarówno nowych zakupów, jak i instalacji urządzeń już zakupionych. NFOŚiGW zapewnia, że zmiana ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej instalowanych urządzeń.

  Pompy ciepła muszą przejść rygorystyczne testy, aby uzyskać certyfikaty potwierdzające ich jakość. Nowe przepisy mają na celu eliminację z rynku urządzeń, które nie spełniają odpowiednich standardów, co ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej w Polsce.

  Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mieć pewność, że kupowane i instalowane przez nich urządzenia są niezawodne i efektywne. Pompy ciepła z certyfikatami jakości zapewnią lepszą wydajność, co przełoży się na niższe koszty eksploatacji i większą satysfakcję z użytkowania.

  NFOŚiGW prowadzi działania edukacyjne i informacyjne, aby zapewnić, że wszyscy uczestnicy programu są świadomi nowych wymagań i korzyści płynących z wyboru certyfikowanych urządzeń. Fundusz zachęca również producentów, dystrybutorów i importerów do szybkiego dostosowania się do nowych przepisów, aby uniknąć problemów z certyfikacją i sprzedażą pomp ciepła po 31 grudnia 2024 roku.

  Więcej informacji w artykułach:

   

  #OZE #CzystePowietrze #PompyCiepła

  Kategorie
  OZE

  Nowa edycja programu Mój Prąd ruszy we wrześniu. Co warto wiedzieć?

  Jedną z najważniejszych nowości w nadchodzącej edycji jest rozszerzenie zakresu finansowania. Dotacje będą obejmować nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także magazyny energii, systemy zarządzania energią oraz ładowarki do samochodów elektrycznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym.

  W nowej edycji programu „Mój Prąd” beneficjenci będą mogli otrzymać wyższe kwoty wsparcia. Maksymalna kwota dotacji wzrośnie do 16 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z dofinansowania na nowoczesne rozwiązania energetyczne, co przełoży się na większe oszczędności i mniejsze emisje CO2.

  Procedura aplikacyjna zostanie uproszczona, aby ułatwić składanie wniosków o dotacje. Wnioski będą przyjmowane online, co przyspieszy proces ich rozpatrywania. NFOŚiGW planuje również wprowadzenie narzędzi wspierających beneficjentów, takich jak kalkulatory oszczędności energii i poradniki krok po kroku.

  Nowa edycja programu „Mój Prąd” przyniesie wiele korzyści dla prosumentów. Oprócz wyższych kwot dotacji, beneficjenci będą mogli korzystać z zaawansowanych technologii, które pozwolą im lepiej zarządzać wyprodukowaną energią. Inwestycje te przyczynią się do obniżenia kosztów energii i zwiększenia niezależności energetycznej gospodarstw domowych.

  Rozszerzenie programu „Mój Prąd” o dodatkowe elementy ma potencjał, aby znacząco wpłynąć na polski rynek energii. Dzięki wsparciu dla magazynów energii, prosumenci będą mogli efektywniej zarządzać swoją produkcją energii, co przyczyni się do stabilizacji sieci energetycznej. Promowanie elektromobilności poprzez dotacje na ładowarki do samochodów elektrycznych pomoże zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych na polskich drogach.

  Eksperci z branży energetycznej pozytywnie oceniają zmiany w programie „Mój Prąd”. Uważają, że rozszerzenie zakresu finansowania i podwyższenie kwot dotacji to krok w dobrą stronę. Podkreślają, że wsparcie dla magazynów energii i systemów zarządzania energią jest kluczowe dla zwiększenia efektywności i stabilności systemu energetycznego.

  Głównym celem nowej edycji programu „Mój Prąd” jest dalsze wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. W kontekście rosnącego zainteresowania ekologicznymi rozwiązaniami energetycznymi, NFOŚiGW stawia na kompleksowe podejście do problematyki energetycznej. Wprowadzenie wsparcia dla magazynów energii i ładowarek do samochodów elektrycznych ma na celu stworzenie bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.

   

  PAP

  #OZE #MójPrąd #Energetyka #Fotowoltaika #Pompyciepła #Elektromobilność #Magazynyenergii

  Kategorie
  Elektromobilność

  Kolejny cios w chińskie elektryki. Turcja podnosi cło na chińskie pojazdy elektryczne aż o 40%

  Zgodnie z doniesieniami Bloomberga, Turcja zamierza podnieść taryfy celne na pojazdy elektryczne z Chin, aby ograniczyć ich import. Nowe cło wyniesie minimum 7 tys. dolarów. W ubiegłym roku Turcja również zwiększyła cła na chińskie elektryki, aby wesprzeć produkcję krajowego samochodu elektrycznego TOOG.

   

  TOOG – Turecki samochód elektryczny

  TOOG, czyli Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.S, to turecki narodowy samochód elektryczny produkowany przez konsorcjum założone w 2018 roku. Pierwszy egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej w kwietniu ubiegłego roku i trafił do prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.

  Podniesienie ceł na chińskie pojazdy elektryczne ma pomóc Turcji w walce z wysoką inflacją, która w maju wyniosła około 75,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Decydenci tureccy kontynuują zacieśnianie polityki pieniężnej, wzmacniając swoją pozycję fiskalną i dążąc do zmniejszenia deficytu na rachunku obrotów bieżących.

  Podniesienie ceł jest częścią szerszej strategii mającej na celu stabilizację gospodarki i ograniczenie deficytu. Ograniczenie importu chińskich elektryków ma na celu zmniejszenie wydatków na zagraniczne produkty, co powinno przyczynić się do poprawy bilansu handlowego kraju.

  Decyzja o podniesieniu ceł na chińskie pojazdy elektryczne ma zarówno ekonomiczne, jak i strategiczne znaczenie dla Turcji. Wspieranie krajowej produkcji elektryków i ograniczenie importu ma na celu stabilizację gospodarki w trudnym okresie wysokiej inflacji.

   

  Źródło: Money.pl

  #OZE #Elektromobilność #Eletryki #Chińskieelektryki #Turcja #Cło #Chiny

  Kategorie
  OZE

  To oficjalne! Program Moja elektrownia wiatrowa z 50 mln zł na dopłaty do przydomowych wiatraków

  Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu wsparcie finansowe dla osób fizycznych, które zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych. Inwestycje te mają być finansowane ze środków własnych, a dotacje będą udzielane w formie refundacji kosztów. Wsparcie obejmie właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy będą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby.

   

  Finansowanie i warunki dotacji

  Na pierwszy nabór przeznaczono 50 mln zł. Dotacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o mocy od 1 kW do 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dodatkowo, dotacja na jeden magazyn energii elektrycznej nie przekroczy 17 tys. zł, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh przy minimalnej pojemności akumulatora wynoszącej 2 kWh.

  Jednym z zarzutów wobec programu była rzekoma nieobecność odpowiednich technologii małych wiatraków na rynku. Prezes Zawadzka-Stępniak wyjaśniła, że w Polsce istnieją producenci oferujący technologie przydomowych instalacji wiatrowych. Program ma na celu stymulowanie rynku, podobnie jak wcześniej program dopłat do kolektorów słonecznych.

   

  Zachęta do magazynowania energii

  NFOŚiGW rekomenduje inwestowanie w magazyny energii elektrycznej, choć nie jest to obligatoryjne. Magazyny energii pozwolą na większą autokonsumpcję wytworzonej energii, co jest korzystne dla użytkowników przydomowych wiatraków.

   

  Start Programu

  Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma wystartować w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Dokładna data rozpoczęcia naboru wniosków nie została jeszcze podana, ale prezes NFOŚiGW zapewnia, że nastąpi to wkrótce.

  Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu sprawdzenie zapotrzebowania na mikroinstalacje wiatrowe i rozwój rynku tych technologii w Polsce. Wprowadzenie dopłat ma pobudzić inwestycje w przydomowe wiatraki, podobnie jak to miało miejsce w przypadku kolektorów słonecznych.

   

  PAP

  #OZE #Wiatraki #Elektrowniewiatrowe #Mojaelektrowniawiatrowa #Dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowe przepisy rynku mocy. Obniżenie współczynnika dyspozycyjności uderza w branżę magazynowania energii

  Korekcyjny współczynnik dyspozycyjności (KWD) odzwierciedla dyspozycyjność źródeł mocy w zależności od technologii, wpływając na stabilność działania systemu elektroenergetycznego. Wskaźniki te różnią się w zależności od rodzaju technologii – najniższy mają pogodozależne elektrownie słoneczne (2,8%), a najwyższy bloki jądrowe (94,51%).

  Ostatnie zmiany w KWD dla magazynów energii elektrycznej wywołały falę dyskusji. W projekcie najnowszego rozporządzenia KWD dla magazynów energii w dostawach na rok 2029 został gwałtownie zmniejszony z 95% do 57,58%. Wcześniej, na lata 2027 i 2028, KWD wynosił 95%, a dla dostaw w 2026 roku – 96,11%.

  Zmniejszenie KWD dla magazynów energii oznacza, że pełna moc tych magazynów, choć fizycznie dostępna, nie będzie mogła uczestniczyć w rynku mocy. Niższy współczynnik dyspozycyjności oznacza mniejszą ilość mocy do sprzedaży na rynku, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze przychody i opłacalność inwestycji w magazyny energii.

  Branża magazynowania energii jest wzburzona. Obniżenie KWD może zmniejszyć przychody z rynku mocy dla niektórych magazynów nawet o 30%. Rynek mocy jest jedynym długookresowym strumieniem przychodów dla magazynów energii, dlatego taka gwałtowna zmiana destabilizuje funkcjonowanie tych instalacji.

  Rynek mocy ma na celu zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej. W ramach rynku funkcjonuje pięć aukcji: aukcja główna na pięć lat przed fizyczną dostawą mocy oraz cztery kwartalne aukcje dodatkowe na rok przed fizyczną dostawą. Aukcja główna na rok dostaw 2029 odbędzie się już 12 grudnia 2024 roku.

  Chociaż zmiany dotyczą dostaw na 2029 rok, to wpływ na branżę magazynowania energii będzie odczuwalny dużo szybciej. Aukcja główna na rok 2029 odbędzie się już w 2024 roku, a dodatkowe aukcje na 2026 rok zaplanowano na 27 marca 2025 roku.

   

  Źródło: URE, PSE

  #OZE #Magazynyenergii #Magazynowanieenergii #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prosumenci mogą zmienić system rozliczeń – nowe przepisy ustawy o OZE

  We wtorek opublikowano projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy umożliwiają prosumentom zmianę systemu rozliczania energii, co ma poprawić rentowność inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Zmiany dotyczą także przyspieszenia procedur administracyjnych dla niektórych inwestycji OZE.

  Projekt zakłada utrzymanie możliwości rozliczania się w systemie net-billing po 1 lipca 2024 r. Prosumenci będą mogli zmienić sposób rozliczeń na podstawie rynkowej ceny energii obowiązującej w okresach rozliczenia niezbilansowania. Zachętą do zmiany systemu rozliczeń będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu nadpłaty do 30 proc. W przypadku pozostania przy dotychczasowym systemie, zwrot nadpłaty wyniesie do 20 proc.

  Wybór systemu rozliczeń w net-billingu będzie jasną deklaracją prosumenta o przejściu na nowy system. Zmiana ta zostanie zastosowana od następnego okresu rozliczeniowego. Nowelizacja zakłada także zwiększenie wartości środków za energię wprowadzoną do sieci, co ma poprawić opłacalność instalacji fotowoltaicznych.

  Nowe przepisy przewidują, że w przypadku zmiany systemu rozliczeń, wartość energii wytworzonej i niezużytej przez prosumenta będzie doliczana do konta prosumenta. Wartość ta będzie ustalana na podstawie średniej miesięcznej ceny rynkowej z miesiąca poprzedzającego zmianę systemu rozliczeń.

  Projektowana nowela wprowadza także modyfikację korekty rynkowej ceny energii. W przypadku zmiany danych wykorzystywanych do ustalenia cen energii, oblicza się skorygowaną wartość tych cen, jeśli różnica wynosi więcej niż 2 proc. Ma to na celu eliminację problemów z korektą faktur prosumenckich.

  Projektowane przepisy przewidują skrócenie terminów procedur administracyjnych dla wybranych instalacji OZE, w tym paneli fotowoltaicznych na dachach budynków oraz magazynów energii. Zmiany mają przyczynić się do skrócenia czasu trwania procedur o 34 do 70 proc., a dla niektórych procedur nawet o 65 proc.

  Nowe przepisy zakładają przesunięcie wejścia w życie instytucji prosumenta wirtualnego energii odnawialnej do 2 lipca 2025 roku. Analogiczne przesunięcie dotyczy przepisów ustawy wiatrakowej, odnoszących się do przeznaczania mocy elektrowni wiatrowych dla mieszkańców gminy.

  Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do unijnych wytycznych CEEAG oraz rozporządzenia GBER. Przewiduje aktualizację listy sektorów uprawnionych do ulg dla odbiorców energochłonnych oraz wprowadzenie dwóch poziomów ulg. Przewiduje także wprowadzenie opłaty wyrównawczej dla odbiorców energochłonnych uprawnionych do ulg.

   

  PAP

  #OZE #UstawaOZE #Sposóbrozliczeń #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rekord w produkcji energii słonecznej – uruchomiono największą na świecie farmę fotowoltaiczną

  Na początku czerwca chińska spółka państwowa Power Construction Corp of China ogłosiła podłączenie gigantycznej instalacji solarnej do sieci. Farma fotowoltaiczna zajmuje obszar prawie 81 tys. hektarów (809 km²) na pustyni Gobi w Sinciangu. Według szacunków, instalacja będzie produkować około 6,09 TWh energii elektrycznej rocznie, co wystarczy do zasilania przez rok kraju wielkości Papui-Nowej Gwinei.

  Sinciang, słabo zaludniony region na północnym zachodzie Chin, staje się centrum ogromnych inwestycji w odnawialne źródła energii. Większość produkowanej tam energii z wiatru i słońca jest przesyłana na duże odległości do gęsto zaludnionych obszarów wschodniego wybrzeża Chin.

  Nowa farma fotowoltaiczna w Sinciang umacnia pozycję Chin jako lidera w budowie największych instalacji PV. Wcześniej rekordowe farmy solarne również znajdowały się w Chinach, w zachodnich regionach kraju. Przykłady to farma PV Ningxia Tenggeli (3 GW) należąca do Longyuan Power Group oraz kompleks solarny Golmud Wutumeiren (3 GW) firmy China Lüfa Qinghai New Energy.

  W 2023 roku chiński rynek fotowoltaiczny zanotował spektakularny wzrost zainstalowanych mocy w PV. Według danych chińskiego stowarzyszenia branży fotowoltaicznej CPIA, w 2023 roku powstały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 216,8 GW. Tylko w czwartym kwartale 2023 roku zainstalowano aż 87,4 GW nowych elektrowni PV. Na koniec 2023 roku całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w Chinach wyniosła 609,5 GW, co jest niemal 2,5 razy większą mocą niż łączna moc PV w Europie.

  Chiński rynek fotowoltaiczny kontynuuje dynamiczny rozwój. W pierwszym kwartale 2024 roku w Chinach powstały elektrownie fotowoltaiczne o mocy 45,74 GW, o 12 GW więcej niż w analogicznym kwartale zeszłego roku. Według prognoz CPIA, w całym 2024 roku w Chinach powstaną elektrownie fotowoltaiczne o mocy od 190 do 220 GW(AC).

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Chiny #Rekord #FarmaPV #Produkcja

  Kategorie
  OZE

  Skalowanie działalności zielonych segmentów biznesowych. Raport zintegrowany Grupy Grenevia za 2023 rok

  Skalowanie działalności segmentów biznesowych

  Obecnie działalność Grupy Grenevia koncentruje się na budowie wartości poszczególnych segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. W 2023 roku w segmencie e-mobilności wzrosła skala działalności IMPACT Clean Power Technology, który kontynuuje współpracę i pozyskuje nowe kontrakty od światowych liderów produkcji elektrycznych autobusów. Spółka finalizuje także inwestycję w GigafactoryX, czyli budowę wielkoskalowej fabryki baterii przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. Wysoce zautomatyzowana, nowoczesna linia produkcyjna umożliwi wytworzenie co 11 minut nowej baterii dla sektora e-mobilności. W segmencie fotowoltaiki w 2023 roku Projekt Solartechnik zawarł przedwstępną umowę sprzedaży firmie KGHM portfela projektów PV o łącznej mocy ok. 50 MW.

  W segmencie elektroenergetyki znaczący wzrost przychodów zanotował Elgór + Hansen. Spółka ta rozwija ofertę związaną z rozdziałem i dystrybucją energii, obejmującą m.in. kontenerowe stacje transformatorowe dla farm PV. Z kolei w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego swoją ofertę rozszerzył segment FAMUR, między innymi za sprawą nabycia pakietu 75,24 proc. akcji spółki Total Wind PL. Konsekwencją rozwoju działalności w tym obszarze było utworzenie w lutym 2024 roku obszaru FAMUR Gearo, który w ramach segmentu koncentruje całą aktywność związaną z rozwiązaniami dla energetyki wiatrowej.

   

  Budowa wartości w oparciu o ESG

  Grupa Grenevia jest organizacją świadomą, że każdy obszar jej działalności ma wpływ na klimat. Dlatego przemiana biznesowa jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Na początku ubiegłego roku została ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030, która jest obecnie wdrażana we wszystkich segmentach. Tym samym ujednolicono transformację modelu biznesowego Grupy z kwestiami ESG. Grupa, implementując i realizując strategię zrównoważonego rozwoju, stara się równoważyć swój wzrost gospodarczy z dbałością o społeczeństwo i środowisko, wspierając Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

   

  Struktura organizacyjna

  W 2023 roku Grupa Grenevia przyjęła również strukturę organizacyjną w celu sprawnego wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju, obejmującą komitet sterujący ESG z prezes Grenevii na czele, liderów ESG segmentów, którymi są osoby pełniące przynajmniej funkcje członka zarządu w spółkach  portfelowych, oraz koordynatorów ESG. Jednocześnie przyjęty model funkcjonowania daje autonomię operacyjną spółkom portfelowym Grupy, pozwalając im na wyznaczanie dodatkowych celów ESG wynikających ze specyfiki ich działalności. Dokładny opis zakresu działalności nowej struktury znajduje się w Raporcie zintegrowanym Grupy Grenevia.

   

  Polityki i procedury związane z ESG

  W ubiegłym roku podjęto również działania mające na celu rozwój wewnętrznych procedur i polityk ESG oraz ujednolicenie ich w ramach segmentów, by zapewnić spójny system zarządzania oraz zwiększyć transparentność i efektywność operacyjną. Przyjęto m.in. kodeks zrównoważonego rozwoju dla dostawców, wdrażano polityki zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz jednolicono polityki społeczne i procedury korporacyjnych w całej Grupie. Grenevia stawia także na rozwój kultury organizacyjnej promującej równouprawnienie i różnorodność, na przykład przez projekt Róże Wiatru wspierający kobiety w rozwoju zawodowym oraz osobistym.

   

  Raport zintegrowany Grupy Grenevia za 2023 rok dostępny jest pod linkiem: https://grenevia.com/report/raport-zintegrowany-grupy-grenevia-za-2023/

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Unia Europejska wycofuje się z Traktatu Karty Energetycznej. Nowa decyzja w walce ze zmianami klimatu

  Traktat Karty Energetycznej, podpisany w 1998 roku, miał na celu promowanie współpracy w sektorze energetycznym między krajami Europy i Azji Środkowej. Jednak traktat ten umożliwia również przedsiębiorstwom energetycznym pozywanie rządów za politykę, która mogłaby zaszkodzić ich inwestycjom. W ostatnich latach, niektóre firmy wykorzystały ten mechanizm do wszczęcia wielomiliardowych pozwów przeciwko środkom mającym na celu zamknięcie lub ograniczenie projektów dotyczących paliw kopalnych.

  Decyzja o wycofaniu się z Traktatu Karty Energetycznej jest częścią szerszej strategii UE na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Władze UE uznały, że ochrona inwestycji w paliwa kopalne jest sprzeczna z celami Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przejście na odnawialne źródła energii.

  Decyzja o wycofaniu się z traktatu spotkała się z różnymi reakcjami. Zwolennicy ochrony środowiska i organizacje proekologiczne z zadowoleniem przyjęły tę decyzję, uznając ją za krok we właściwym kierunku w walce ze zmianami klimatycznymi. Z drugiej strony, przedstawiciele przemysłu energetycznego wyrazili obawy, że decyzja ta może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne i inwestycje w sektorze energetycznym.

  Wycofanie się z Traktatu Karty Energetycznej jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Kraje członkowskie UE będą musiały negocjować warunki wycofania i określić, w jaki sposób traktat będzie stosowany w okresie przejściowym. Jednocześnie, UE będzie musiała znaleźć nowe mechanizmy ochrony inwestycji energetycznych, które będą zgodne z celami klimatycznymi i nie będą wspierać paliw kopalnych.

  Decyzja UE może mieć szerokie reperkusje na arenie międzynarodowej. Inne kraje mogą być zachęcone do przemyślenia swojego udziału w Traktacie Karty Energetycznej i poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Wycofanie się z traktatu jest również sygnałem, że UE jest zdeterminowana w swoich wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i gotowa podjąć trudne decyzje, aby osiągnąć swoje cele.

   

  #OZE #UE #Unia #TraktatKartyEnergetycznej #Klimat #Środowisko

  Kategorie
  OZE

  Pułapka w uldze termomodernizacyjnej. Setki tysięcy rodzin mogą zapłacić zaległy podatek

  Problematyczne rozliczenia

  Setki tysięcy podatników skorzystały już z ulgi termomodernizacyjnej oraz dotacji z programów wspierających ekologiczne inwestycje. Jednak, jak wskazuje radca prawny Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec, problem pojawia się, gdy wydatki na termomodernizację zostały rozliczone w jednym roku, a dotacja otrzymana w kolejnym.

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT), podatnik jest zobowiązany doliczyć wydatki odliczone w poprzednim roku do dochodu za rok, w którym otrzymał zwrot w formie dotacji. Nogacki zaznacza, że przepisy te mogą być mylnie interpretowane przez podatników.

   

  Niespójność przepisów

  Nogacki krytykuje Krajową Administrację Skarbową za niewystarczające informowanie podatników o ryzyku podatkowym. Wielu podatników może nie zdawać sobie sprawy z konieczności zapłaty dodatkowego podatku wraz z odsetkami. W odpowiedzi na te zarzuty, Ministerstwo Finansów (MF) wyjaśniło, że ulga podatkowa oraz dotacja to dwa niezależne instrumenty wsparcia.

  MF wyjaśnia, że dotacje stanowią przychód podatkowy, zwolniony z PIT, ale wpływają na ulgę termomodernizacyjną, jeśli dotyczą tych samych wydatków. Ulga podatkowa przysługuje na wydatki ponoszone ze środków własnych podatników. Ustawa PIT wskazuje, że odliczeniu nie podlegają wydatki dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

   

  Przykład rozliczenia

  Przykładowo, jeśli podatnik przeprowadził termomodernizację domu w 2022 r. i poniósł wydatek w wysokości 40 tys. zł, a następnie złożył zeznanie podatkowe i rozliczył ulgę, ale dotację w wysokości 15 tys. zł otrzymał w 2023 r., musi doliczyć do swojego dochodu za 2023 r. otrzymaną dotację. W praktyce oznacza to, że odliczeniu podlega jedynie realny wydatek poniesiony z własnych środków, czyli 25 tys. zł.

   

  Konsekwencje dla podatników

  Ministerstwo Finansów podkreśla, że zasady uwzględniania w uldze podatkowej tylko wydatków poniesionych z własnego majątku obowiązują również przy innych ulgach, takich jak rehabilitacyjna czy na zabytki. Obowiązek zwrotu ulgi w przypadku doliczenia do niej wydatków sfinansowanych z programów wsparcia wynika bezpośrednio z ustawy PIT.

   

  Informowanie podatników

  MF nie zgadza się z zarzutem, że podatnicy nie są wystarczająco informowani o konsekwencjach łączenia różnych form wsparcia. Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach podatkowych z 30 marca 2023 r. Ministerstwo podkreśla, że podatnicy muszą uwzględnić zwrot odliczonych wydatków w swoim rozliczeniu, jeśli otrzymali zwrot po roku, w którym skorzystali z ulgi.

   

  Wnioski

  Setki tysięcy podatników mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, jeśli nieprawidłowo rozliczyli ulgę termomodernizacyjną w połączeniu z dotacjami. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć przepisy i prawidłowo rozliczyć wydatki, aby uniknąć konieczności zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

   

  Źródło: Portal Samorządowy

  #OZE #UlgaTermomodernizacyjna #Podatki #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowy magazyn energii dla fotowoltaiki balkonowej – przełom w miejskich instalacjach PV

  Jackery, firma z Fremont w Kalifornii, jest znana z produkcji przenośnych modułów fotowoltaicznych oraz mobilnych magazynów energii. W najnowszym komunikacie firma ogłosiła wprowadzenie na rynek magazynu energii Jackery Navi 2000, dedykowanego dla fotowoltaiki balkonowej.

  Magazyn energii Jackery Navi 2000 jest urządzeniem składającym się z systemu magazynowania energii, zintegrowanego sterownika fotowoltaicznego oraz EMS (Energy Management System). Produkt będzie kompatybilny ze wszystkimi modułami posiadającymi złącza MC4, co oznacza, że użytkownicy mogą podłączyć do niego zarówno standardowe panele PV, jak i elastyczne moduły produkowane przez Jackery.

  W podstawowej wersji system magazynowania energii Jackery Navi 2000 oferuje pojemność 2 kWh, z możliwością rozbudowy do maksymalnie 8 kWh. Urządzenie spełnia normy IEC 62109-1 oraz 62109-2, co zapewnia jego bezpieczeństwo i niezawodność. Magazyn energii może pracować w szerokim zakresie temperatur od -20 do +55 st. C i jest objęty 10-letnią gwarancją.

  Pierwsza instalacja balkonowa z systemem magazynowania energii Jackery Navi 2000 zostanie uruchomiona w Niemczech w czerwcu tego roku. Pomimo braku karty katalogowej i pełnego opisu technicznego na stronie producenta, wiadomo, że cena urządzenia ma nie przekraczać 2000 euro (około 8550 zł). Dodatkowo, osoby, które zamówią produkt w przedsprzedaży, mogą liczyć na rabat w wysokości 399 euro (około 1700 zł).

   

  Źródło: Gram w zielone / Radosław Błoński

  Zdjęcie: Jackery

  #OZE #Magazynenergii #Fotowoltaika #PV #Fotowoltaikanabalkonie

  Kategorie
  OZE

  Niepewna przyszłość elektrowni jądrowej w Koninie – jest odpowiedź PGE

  Obecnie trwają bardzo wstępne analizy zasadności zastosowania technologii jądrowej w lokalizacji Konin:
  „Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, co oznacza, że jesteśmy bardzo daleko od podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektu jądrowego w Koninie” — powiedział Marzec. Proces ten jest rozłożony na lata i wymaga szczegółowych badań oraz analiz.

  Grupa PGE jest jednym z największych producentów energii elektrycznej w Polsce, wytwarzając 41% produkcji netto energii elektrycznej. Projekt budowy elektrowni jądrowej w Koninie miał być znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonej energetyki w Polsce. Jednak zmiana władzy i niepewność co do przyszłości projektu stwarzają dodatkowe wyzwania. Współpraca z koreańskimi partnerami miała przynieść nowoczesne technologie i wsparcie techniczne, ale obecnie sytuacja jest bardzo niepewna.

  Budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest częścią szerszej strategii mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i redukcję emisji CO2. Energetyka jądrowa jest postrzegana jako kluczowy element w strategii energetycznej kraju. Jednakże, realizacja takich projektów jest skomplikowana i wymaga stabilnych warunków politycznych oraz ekonomicznych.

  Obecnie przyszłość projektu budowy elektrowni jądrowej w Koninie we współpracy z koreańskimi partnerami jest niepewna. PGE jest na bardzo wczesnym etapie analiz, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są jeszcze dalekie. Projekt ten, mimo że ma potencjał przynieść znaczne korzyści dla polskiego sektora energetycznego, wymaga dalszych badań i stabilizacji sytuacji politycznej.

   

  Źródło: Business Insider

  Grafika: Pixabay

  #OZE #Energetyka #Energetykajądrowa #PGE #Polska #Konin

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Włochy zakazują budowy naziemnej fotowoltaiki na gruntach rolnych

  Minister Lollobrigida wyjaśnił, że dekret ma na celu zapobieganie „degradacji” obszarów rolniczych. Uzasadniał, że panele fotowoltaiczne na polach rolniczych wpływają negatywnie na gospodarkę, której rolnictwo jest ważnym i dochodowym działem. Rząd chce zapewnić, że urodzajne ziemie będą wykorzystywane głównie do produkcji żywności, a nie do produkcji energii.

  Dekret wyłącza z zakazu projekty agrofotowoltaiki, które łączą produkcję rolniczą z produkcją energii elektrycznej. Minister Lollobrigida argumentował, że produkcję energii należy dostosować do potrzeb rolnictwa, ale nie powinno być odwrotnie. Projekty agrofotowoltaiki umożliwiają jednoczesne wykorzystanie ziemi do uprawy roślin i produkcji energii, co jest akceptowalne w świetle nowego prawa.

  Minister Lollobrigida zwrócił uwagę, że korzystne przepisy podatkowe dla rolników dotyczą ziemi rolniczej, ale zmieniają się, gdy na tej ziemi zainstalowane są panele fotowoltaiczne. Zmiana przeznaczenia gruntów na cele energetyczne wiąże się z innymi obowiązkami podatkowymi, co jest kolejnym powodem wprowadzenia zakazu.

  Minister zapewnił, że we Włoszech nie brakuje terenów nierolnych, na których mogą być instalowane systemy fotowoltaiczne. Wymienił kamieniołomy, tereny pokopalniane, przemysłowe, grunty wzdłuż autostrad i tras kolejowych oraz tereny przy lotniskach jako odpowiednie miejsca dla rozwoju fotowoltaiki.

  Nowy dekret nie będzie miał wpływu na już istniejące farmy fotowoltaiczne ani na projekty, które są już w trakcie zatwierdzania. Zakaz dotyczy jedynie nowych projektów, które nie wkroczyły jeszcze na ścieżkę realizacji.

  Decyzja włoskiego rządu spotkała się z mieszanymi reakcjami. Największe stowarzyszenie rolnicze Coldiretti z zadowoleniem przyjęło nowe przepisy, argumentując, że spekulacje dużych funduszy inwestycyjnych w branży OZE zagrażały produkcji rolnej. Coldiretti od dawna postulowało wyznaczenie terenów odpowiednich pod systemy fotowoltaiczne, poza którymi farmy słoneczne nie powinny powstawać.

  Z kolei branża fotowoltaiczna krytykuje decyzję władz. Stowarzyszenie Italia Solare zarzuca rządowi, że wprowadza niepotrzebne ograniczenia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, mimo obowiązku transformacji energetycznej kraju zgodnie z unijnymi regulacjami.

  Zakaz budowy nowych naziemnych systemów fotowoltaicznych na gruntach rolniczych we Włoszech jest krokiem mającym na celu ochronę urodzajnych ziem i wsparcie sektora rolniczego. Choć decyzja spotkała się z krytyką ze strony branży fotowoltaicznej, ma ona na celu znalezienie równowagi między produkcją żywności a produkcją energii. Projekty agrofotowoltaiki pozostają wyjątkiem od zakazu, umożliwiając jednoczesne wykorzystanie gruntów rolniczych do obu celów.

   

  Źródło: farmer.pl / Grzegorz Tomczyk

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Agrofotowoltaika #FarmyPV #Rolnictwo #Włochy

  Kategorie
  OZE

  „Mój Prąd 6.0” – kiedy ruszą kolejne nabory?

  Program „Mój Prąd” wspiera rozwój tzw. energetyki prosumenckiej, czyli wytwarzania energii na własne potrzeby i przekazywania jej nadwyżek do sieci energetycznej. Pierwszy nabór rozpoczął się 30 sierpnia 2019 roku i trwał on do 20 grudnia. Od tego czasu program doczekał się aż pięciu edycji, a już potwierdzono jego kontynuację.

  Prace nad rozpoczęciem edycji „Mój Prąd 6.0” trwają, a data uruchomienia następnego naboru nie jest jeszcze znana. Ministerstwu Klimatu i Środowiska, wraz z NFOŚiGW zależy by kolejna tura ruszyła po zakończeniu rozpatrzeniu i rozliczeniu wszystkich wniosków z piątej edycji. Przewidywany termin wystartowania szóstej edycji przypada zatem na czwarty kwartał bieżącego roku.

  Mimo oczekiwania na szóstą edycje programu „Mój Prąd” inwestorzy nie wstrzymują się od montowania nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Wydział Komunikacji Medialnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla redakcji GLOBENERGIA (https://globenergia.pl/moj-prad-6-0-dopiero-w-drugiej-polowie-roku/), wnioskodawcy, którzy zainwestują w instalację fotowoltaiczną pomiędzy zakończeniem piątego a startem szóstego naboru i spełnią określone programem warunki, będą mogli ubiegać się o finansowanie tej inwestycji w ramach „Mój Prąd 6.0). W  takim przypadku można się zatem spodziewać, że czas poniesienia kosztów kwalifikowanych przez beneficjenta obejmie również okres pomiędzy edycjami. To pierwsze takie rozwiązanie, gdyż poprzednie edycje programu nachodziły na siebie bez pozostawiania luk czasowych.

  Wypracowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚIGW rozwiązanie pozwoli na spokojne dokończyć wszelkie prace nad zakończoną edycją, a jednocześnie nie spowoduje przestoju w rozwoju energetyki prosumenckiej dofinansowywanej z budżetu państwa.

   

  #OZE #dofinansowanie #prąd #energia #energetyka #środowisko #klimat

  Kategorie
  OZE

  „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” – wsparcie dla źródeł ogrzewania ruszyło

  NFOŚiGW tuz za połową kwietnia wystartowało z nowym programem, wartym 2 miliardy złotych. Mowa o programie zwanym „OZE – Źródła ciepła do ogrzewania”. Celem projektu jest wsparcie jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców w przedsięwzięciach z dziedziny wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnej energii (OZE).

  Program dąży do wyeliminowania w sektorze ciepłowniczym paliw kopalnych i zastąpienia ich czystą energią z OZE. Jak podało w wiadomości publicznej Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Dzisiaj na potrzeby ciepłownictwa spala się około 40 proc. węgla, głównie miału”.

  Beneficjenci programu, czyli samorządy oraz przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na urządzenia grzewcze, tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także geotermię, magazyny energii i wykonanie przyłączy do sieci ciepłowniczej beneficjenta. Na wspomniane przedsięwzięcia przewidziany został budżet 2 mld zł, z czego 1,43 mld zł stanowią środki na udzielenie dotacji, zaś pozostałe 0,57 mld zł zostanie przyznane w formie pożyczek.

  Warunkiem kwalifikacji do programu są inwestycje w instalacje, z których przynajmniej 70 proc. ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostce źródła energii odnawialnej w kalendarzowym roku zostanie wprowadzone do publicznej cieci ciepłowniczej.

  Jak poinformowała Wiceministra Klimatu i Środowiska Urszula Zielińska – „ To pierwszy w pełni zielony program, który pokazuje jasny kierunek transformacji ciepłownictwa – od ciepłownictwa węglowego do ciepłownictwa w pełni zielonego”.

  Nabór programu trwa do 17 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

   

  #OZE #ciepło #ciepłownictwo #energia #klimat #środowisko

  Kategorie
  OZE

  POLOmarket inwestuje w OZE w centrach dystrybucyjnych

  Wspominane inwestycje obejmują centra dystrybucyjne POLOmarketu zlokalizowane w Giebni w woj. kujawsko-pomorskim oraz w Kłobucku w woj. śląskim. W kwietniu br. POLOmarket zakończył już w nich kompleksową wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na ledowe wraz z pełnym systemem sterowania Dali. System obejmuje czujniki ruchu, czujniki światła dziennego, harmonogramy sterowania światłem w zależności od daty oraz godziny, sceny oświetleniowe dostosowane do poszczególnych stref obiektu oraz panel kontrolny.

  Niemal równocześnie w powyższych lokalizacjach POLOmarket rozpoczął realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych o docelowej mocy 700 kWp (kilowatopików). Dzięki energii ze słońca, łącznie zużycie energii w każdym obiekcie spadnie o ok. 20%, co pozwoli zredukować emisję CO² łącznie o 750 ton rocznie. Oświetlenie ledowe z systemem Dali to dodatkowe ograniczenie zużycia energii w systemach oświetlenia o 30%. W podsumowaniu powyższe inwestycje istotnie zmniejszą ślad węglowy obiektów.

  – Zmiany klimatu widoczne zwłaszcza w ostatnich latach potwierdzają, jak ważna jest konieczność konsekwentnego ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery –  uważa Anita Tołysz, Członek Zarządu Sieci POLOmarket, Dyrektor Rewizji i Compliance. – Zarówno energooszczędne oświetlenie, jak i panele fotowoltaiczne, istotnie zmniejszą zapotrzebowanie energetyczne naszych centr dystrybucyjnych –  dodaje Anita Tołysz.

  Jednocześnie sieć kontynuuje inwestycje w OZE w swoich supermarketach w całej Polsce. Na koniec I kwartału br. już ponad połowa sklepów pod szyldem POLOmarket została wyposażona w panele fotowoltaiczne. Każda z tych instalacji zaspokaja średnio 30% rocznego zapotrzebowania obiektu na energię, a obecnie wytwarzają one łącznie już 7,6 gigawatogodzin (GWh) energii rocznie (redukcja emisji CO² na poziomie ok. 2000 ton).

   

  #OZE #POLOmarket

  Kategorie
  Czyste Powietrze OZE

  Dofinansowanie do klimatyzacji w 2024 roku – na jaką kwotę można liczyć?

  Jak dostać dofinansowanie do klimatyzacji w 2024 roku?

  Aby otrzymać dofinansowanie, klimatyzator musi posiadać funkcję grzania, co oznacza, że powinien działać jako rewersyjna pompa ciepła typu powietrze-powietrze. Zakup klimatyzatora wyłącznie z funkcją chłodzenia nie kwalifikuje się do wsparcia. Ważne jest również zapoznanie się z warunkami każdego programu, aby móc skorzystać z dostępnych środków i obniżyć koszty inwestycji.

  Programy dofinansowania na klimatyzację

  Program Mój Prąd

  Program Mój Prąd jest jednym z głównych źródeł dofinansowania dla osób montujących klimatyzatory z funkcją grzania. W piątej edycji programu, rozpoczętej w kwietniu ubiegłego roku, dofinansowanie można uzyskać nie tylko na fotowoltaikę czy magazyny energii, ale także na pompy ciepła, w tym klimatyzatory działające na zasadzie pompy ciepła powietrze-powietrze. Dofinansowanie wynosi do 4400 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych).

  Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest posiadanie fotowoltaiki lub jej montaż równocześnie z klimatyzatorem oraz korzystanie z systemu net-billingu. Obecnie trwa rozliczanie zeszłorocznych wniosków, a przyjmowanie nowych wniosków jest tymczasowo wstrzymane, jednak program ma ruszyć ponownie w tym roku.

  Program Czyste Powietrze

  Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta:

  • Podstawowy poziom dofinansowania: do 4400 zł (maksymalnie do 40% kosztów).
  • Podwyższony poziom dofinansowania: do 7800 zł (maksymalnie do 70% kosztów).
  • Najwyższy poziom dofinansowania: do 11 100 zł (do 100% kosztów).

  Klimatyzator musi mieć klasę efektywności energetycznej co najmniej A+, a najlepiej sprawdzić, czy znajduje się na liście ZUM.

  Program Moje Ciepło

  Program Moje Ciepło przeznaczony jest dla właścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Aby kwalifikować się do tego programu, budynek musi mieć wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na poziomie maksymalnie 55 kWh. Dofinansowanie pokrywa do 30% kosztów kwalifikowanych, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 45%. Dopłaty wynoszą od 7 do 21 tys. zł.

  Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

  Wnioski o dofinansowanie składa się poprzez formularz online. Należy przygotować niezbędną dokumentację, w tym dowody zakupu i montażu klimatyzatora oraz potwierdzenie spełnienia wymagań energetycznych. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków dostępne są na stronach internetowych odpowiednich programów.

  Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej

  Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na uzyskanie ponad 50 tys. zł dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, w tym montaż pomp ciepła typu powietrze-powietrze. Ulga ta jest dostępna w ramach programów takich jak Stop Smog czy Czyste Powietrze, jednak ważne jest, aby beneficjent spełniał określone kryteria podatkowe.

  W 2024 roku masz do wyboru kilka programów oferujących dofinansowanie do zakupu i montażu klimatyzacji z funkcją grzania. Zapoznaj się z warunkami każdego z programów, aby móc skorzystać z dostępnych środków i poprawić komfort termiczny swojego domu. Dzięki tym programom możesz znacznie obniżyć koszty inwestycji w nowoczesne systemy klimatyzacji.

  Więcej informacji o dostępnych programach można znaleźć na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

  Źródło: Gov.pl
  Zdjęcie: Freepik

  #OZE #Klimatyzacja #Dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Właściciele fotowoltaiki czują się oszukani z powodu zbyt niskich stawek odkupu energii

  Niskie stawki i negatywne ceny energii

  Prosumentom rozliczającym się na zasadach net-billingu nie podoba się, że w godzinach szczytu stawki za energię są często ujemne, co oznacza, że oddają wyprodukowaną energię za darmo. „Jesteśmy okradani” – piszą na profilu w mediach społecznościowych. Frustracja wynika z obietnic wyborczych obecnego rządu, który zapowiadał przywrócenie korzystnych zasad rozliczania energii produkowanej przez prosumentów.

  Maciej Borowiak, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, podkreśla, że właściciele fotowoltaiki mają prawo czuć się oszukani. Stawki odkupu energii są rzeczywiście niskie – w kwietniu wynosiły one 250 zł za megawatogodzinę. Wielu prosumentów czuje się ignorowanych, gdy rząd koncentruje się na rozmowach z rolnikami na temat Zielonego Ładu, a nie zwraca uwagi na problemy właścicieli fotowoltaiki.

  Organizatorzy protestu wzywają do szerokiego przyłączenia się do strajku, planując jednoczesne odłączenie setek, a nawet tysięcy instalacji od sieci. „Samemu nic nie zrobisz, ale gdy na raz wyłączymy sto – tysiąc instalacji – ci, którzy nas okradają, odczują to!” – ostrzegają.

  Eksperci wskazują, że masowe odłączenie instalacji może mieć poważne konsekwencje dla systemu energetycznego. Przy założeniu, że odłączy się 100 tys. instalacji o średniej mocy 7 kW, system straci 0,7 GW mocy, co jest równoważne wyłączeniu jednego bloku energetycznego.

  Problemy z Net-Billingiem i ujemnymi cenami energii

  System net-billingu, który zastąpił w 2022 roku poprzedni system opustów (net-metering), polega na tym, że prosument sprzedaje nadwyżki wyprodukowanej energii, a w razie potrzeby ją kupuje. W sytuacji, gdy ceny prądu na giełdzie spadają, prosument nie zarabia na dostarczanym prądzie. Dodatkowym problemem są ujemne ceny energii, które występują w momentach nadprodukcji energii z OZE, co teoretycznie oznacza konieczność dopłacania za wyprodukowaną energię.

  Zmiany w systemie rozliczeń

  Od sierpnia właścicieli fotowoltaiki czeka zmiana systemu rozliczeń na taryfy dynamiczne. Nowy system ma zachęcać do konsumpcji energii na własne potrzeby, a wartość energii będzie wyliczana na podstawie godzinowej ceny prądu na Towarowej Giełdzie Energii. Ci, którzy zdecydują się na taryfy dynamiczne, mogą zwiększyć do 30% wartość zwrotu za niewykorzystaną energię.

  Jednak eksperci wątpią, czy ta zachęta będzie skuteczna. Jakub Plebański z kancelarii Rödl & Partner zaznacza, że wprowadzenie Centralnego Systemu Informacji Energii zostało odłożone do 1 lipca 2025 r., co utrudnia pełne wykorzystanie systemu dynamicznych cen energii.

  Obecnie w Polsce jest już blisko 1,3 miliona prosumentów, a łączna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 10 243 MW. Zmiany w systemie rozliczeń i brak odpowiednich stawek odkupu energii stanowią poważne wyzwanie dla tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

   

  Źródło: Money.pl / Agnieszka Zielińska

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Strajk #Energetyka #Cenyenergii #Netbilling #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Czy to koniec dopłat do leasingu samochodów elektrycznych? Mamy odpowiedź NFOŚiGW

  Wyczerpane fundusze na leasing elektryków

  Dane z NFOŚiGW wskazują, że z 600 milionów złotych zarezerwowanych na dopłaty do leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów elektrycznych, na dzień 15 maja pozostało jedynie 35 milionów złotych, co stanowi zaledwie 6% dostępnej kwoty.

  Przejściowym rozwiązaniem mogłoby być przekierowanie funduszy z innych źródeł, takich jak pula dla osób fizycznych czy przedsiębiorców. Jednakże, zasoby te również szybko się kurczą. Z 100 milionów złotych przeznaczonych dla osób fizycznych wykorzystano już 70%, a z 200 milionów złotych dla przedsiębiorców wydano połowę.

  Brak planów na przesuwanie środków

  NFOŚiGW nie planuje na ten moment przesuwania środków pomiędzy różnymi ścieżkami wsparcia. „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten moment nie ma planów przesuwania środków pomiędzy ścieżkami tj. osobami fizycznymi, podmiotami innymi niż osoby fizyczne a leasingiem” — odpowiedziała instytucja.

  Fundusz pracuje jednak nad uzyskaniem dodatkowego finansowania na kontynuowanie wsparcia. „Jeśli chodzi o zwiększenie budżetu na program Mój Elektryk w ramach poszczególnych ścieżek, to nieustannie szukamy źródeł finansowania i jeśli będziemy mieć potwierdzone przyznanie dodatkowych środków, budżet może ulec zmianie” — opisuje NFOŚiGW.

  Brak dostępnych funduszy na dopłaty może stanowić poważne wyzwanie dla sektora leasingu samochodów elektrycznych. Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi rośnie, a brak wsparcia finansowego może zahamować dalszy rozwój tego segmentu rynku.

  Obecna sytuacja wymaga pilnych działań i rozważenia różnych scenariuszy wsparcia. Czy NFOŚiGW znajdzie dodatkowe źródła finansowania, aby kontynuować program dopłat do leasingu samochodów elektrycznych? Czas pokaże, jakie rozwiązania zostaną przyjęte, aby sprostać rosnącym potrzebom rynku.

  Więcej informacji o programie Mój Elektryk i dostępności funduszy znajdziesz na stronie NFOŚiGW.

   

  Źródło: Business Insider / Grzegorz Kowalczyk

  #OZE #Elektryki #Elektryk #Elektromobilność #Polska #Dofinansowanie #Leasing #NFOŚiGW

  Kategorie
  Elektromobilność

  USA wprowadza ogromne cła na chińskie elektryki – zmiany na rynku motoryzacyjnym

  Nowe taryfy obejmują 100% opłatę na samochody elektryczne oraz 25% na surowce i składniki krytyczne w produkcji ogniw litowo-jonowych, jak również na same ogniwa Li-ion.

  Detale nowych ceł:

  • Cło: 100% ceny (realnie 102,5%)
  • Wpływ: Obciąża producentów takich jak Tesla, BYD, BMW, które eksportują samochody z Chin do USA.

  Surowce i Składniki Krytyczne:

  • Chemikalia do ogniw Li-ion: 25% ceny
  • Grafit naturalny: 25% ceny
  • Ogniwa Li-ion do samochodów elektrycznych: 25% ceny (od 2023 roku)
  • Ogniwa Li-ion do innych produktów: 25% ceny (od 2026 roku)
  Konsekwencje dla rynku motoryzacyjnego

  Chiny, które są obecnie liderem w produkcji samochodów elektrycznych i ogniw Li-ion, tracą jeden z kluczowych rynków eksportowych. Nowe taryfy utrudniają chińskim producentom dostęp do rynku amerykańskiego, co może zmusić ich do szukania nowych rynków zbytu, takich jak Unia Europejska.

  Wpływ na amerykański rynek

  Największymi beneficjentami nowych ceł będą amerykańskie firmy motoryzacyjne: Ford, General Motors i Stellantis. Te tradycyjne marki, które w dużej mierze produkują swoje samochody w USA, zyskają przewagę konkurencyjną, gdyż nie będą musiały płacić dodatkowych ceł na swoje produkty.

  Chińscy producenci dominują na globalnym rynku ogniw Li-ion i surowców niezbędnych do ich produkcji. Ponad 80% światowego rynku ogniw Li-ion oraz katod, jak również ponad 90% rynku anod (głównie grafitowych), jest kontrolowanych przez Chiny. To sprawia, że produkcja ogniw litowo-jonowych bez chińskich zasobów jest praktycznie niemożliwa.

  Potencjalne odpowiedzi Chin

  Decyzja USA może skłonić Chiny do podjęcia działań odwetowych. Jedną z możliwości jest ograniczenie lub zablokowanie działalności Tesli w Gigafactory Shanghai, co mogłoby znacząco wpłynąć na zdolność produkcyjną Tesli. Inna opcja to intensyfikacja działań na rynku europejskim, co mogłoby skłonić Unię Europejską do podniesienia ceł na chińskie produkty.

  Rynki motoryzacyjne w Japonii, Korei Południowej i Unii Europejskiej pozostają otwarte dla chińskich producentów, ale obecne decyzje USA mogą zmienić dynamikę handlu międzynarodowego. Kluczowym pytaniem jest, czy Komisja Europejska podniesie cła na chińskie samochody elektryczne ponad planowane 20-25%, oraz jak zareagują inne kraje na nowe cła USA.

   

  Źródło: elektrowoz.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #USA #Chiny #Chińskieelektryki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Podwyżki cen prądu od lipca. Co warto więc wiedzieć przed inwestycją w fotowoltaikę?

  Dotacje z programu Mój Prąd 6.0

  Program Mój Prąd od lat zachęca Polaków do inwestowania w odnawialne źródła energii. W nowej, szóstej edycji programu, która ma rozpocząć się wkrótce, przewidziano 400 milionów złotych na dotacje. Wysokość dofinansowania wyniesie do 50% wartości inwestycji, ale obejmie wyłącznie instalacje fotowoltaiczne wyposażone w magazyny energii.

  Planowane podwyżki cen energii od lipca oraz chęć obniżenia rachunków za prąd motywują konsumentów do szybkiej instalacji paneli fotowoltaicznych. Jednak niektórzy zastanawiają się, czy nie lepiej poczekać na otwarcie naboru wniosków do nowej edycji programu Mój Prąd.

  Maciej Czapla z Woltair wskazuje, że decyzja ta jest indywidualna i zależy od wielu czynników. Wiosenno-letni okres to najlepszy czas na instalację paneli fotowoltaicznych ze względu na długie, słoneczne dni, które maksymalizują produkcję energii. Konsumenci, którzy już teraz zdecydują się na inwestycję, mogą skorzystać z dotacji jako pierwsi, mając pełną dokumentację gotową w momencie otwarcia naboru.

  W najnowszej edycji programu Mój Prąd dofinansowanie będzie przyznawane tylko tym inwestorom, którzy zainstalują również magazyny energii. Magazyny te zwiększają efektywność wykorzystania wyprodukowanej energii, pozwalając na jej użycie w momencie, gdy produkcja jest niższa niż zapotrzebowanie.

  Koszty magazynów energii spadają, co dodatkowo motywuje do inwestycji. Maciej Czapla zauważa, że ceny systemów magazynowania energii znacznie się obniżyły w 2024 roku. Systemy, które na początku 2023 roku kosztowały około 1 800 zł za kWp, obecnie kosztują około 1 100-1 200 zł/kWp.

  Posiadanie magazynu energii przynosi wiele korzyści. Zwiększa niezależność energetyczną gospodarstwa domowego, co jest szczególnie istotne podczas awarii prądu. Ponadto, zamiast sprzedawać nadwyżki energii do sieci po niskiej cenie, można je wykorzystać samodzielnie, co zwiększa opłacalność inwestycji.

  Decyzja o inwestycji w fotowoltaikę powinna być dobrze przemyślana. Konsumenci muszą rozważyć, czy czekać na nową edycję programu Mój Prąd, czy działać już teraz. Kluczowe jest również zrozumienie korzyści płynących z instalacji magazynów energii, które są niezbędne do uzyskania dotacji w ramach nowego programu.

   

  Źródło: Zbigniew Biskupski / Infor.pl

  Zdjęcie: Shutterstock

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Magazynenergii #Podwyżkacen #Prąd #Energetyka #Polska

  Kategorie
  OZE

  MKiŚ podpisuje pierwsze umowy na unijne dofinansowanie modernizacji sieci energetycznych

  Minister Hennig-Kloska podkreśliła, że rozpoczęcie modernizacji sieci elektroenergetycznych to kluczowy krok w procesie transformacji energetycznej Polski. Nowe inwestycje mają na celu poprawę elastyczności sieci, jak również implementację inteligentnych rozwiązań. Modernizacja ta jest niezbędna dla integracji odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia słoneczna, do polskiej sieci elektroenergetycznej.

  Dariusz Marzec, prezes PGE Dystrybucja, podkreślił znaczenie sieci dystrybucyjnych w procesie transformacji energetycznej. PGE planuje kolejne umowy o wartości ponad 100 milionów złotych. Firma zainwestowała już ponad 4 miliardy złotych w rozwój sieci dystrybucyjnych w ubiegłym roku i zamierza utrzymać ten poziom inwestycji również w przyszłości. Dzięki nowym umowom, PGE zmodernizuje ponad 70 km sieci dystrybucyjnych oraz 11 stacji elektroenergetycznych.

  Marek Kasicki, wiceprezes Energa Operator, zwrócił uwagę na ogromne potrzeby inwestycyjne spółki, które sięgają kilku miliardów złotych rocznie. Energa Operator może pozyskać jeszcze 1,4 miliarda złotych z unijnych funduszy, z czego projekty za 0,5 miliarda złotych zostały już ocenione pozytywnie.

  W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, PGE Dystrybucja i Energa Operator podpisały umowy na rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej. Projekty te obejmują rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych i mają na celu zwiększenie możliwości przyłączania OZE. Całkowity koszt tych projektów wynosi ponad 220 milionów złotych, z czego ponad 145 milionów złotych pochodzi z unijnego dofinansowania.

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że drugi nabór w ramach programu dotyczącego dystrybucji energii trwa do 10 czerwca, a całkowity budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 2,65 miliarda euro.

  Polska ma do dyspozycji około 15 miliardów złotych z unijnych dotacji oraz 70 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na modernizację sieci elektroenergetycznych. Te inwestycje są kluczowe dla zapewnienia stabilności i elastyczności sieci, co jest niezbędne w kontekście rosnącego udziału OZE w miksie energetycznym.

  Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej można znaleźć na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

   

  Źródło: Globenergia

  Zdjęcie: Bloomberg

  #OZE #Energetyka #Dofinansowanie #Unia #Siecienenergetyczne #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Największy na świecie magazyn energii w sprężonym powietrzu uruchomiony w Chinach

  Innowacyjna technologia CAES

  Choć pomysł na magazynowanie energii w sprężonym powietrzu nie jest nowy – pierwsza instalacja CAES powstała już w 1978 roku w niemieckiej elektrowni Huntorf – nowoczesne technologie znacząco zwiększyły efektywność tego rozwiązania. Niemiecka instalacja miała sprawność wynoszącą początkowo tylko 29%, a proces rozładowania trwał około dwóch godzin. W przeciwieństwie do tego, nowy magazyn w Yingcheng osiąga sprawność przekraczającą 70%, co jest imponującym wynikiem.

  Magazyn w Yingcheng wykorzystuje ogromny kompresor do sprężania powietrza w kawernie solnej, położonej na głębokości nawet 1000 metrów pod ziemią. Kawerna ta może pomieścić do 500 tysięcy m³ powietrza. W czasie sprężania powstaje ciepło, które jest odbierane przez system wymienników ciepła. Kiedy energia jest potrzebna, powietrze jest rozprężane, napędzając turbinę produkującą energię elektryczną.

  Inwestycja w magazyn energii w Yingcheng kosztowała ponad 200 milionów dolarów. Firma ZCGN szacuje, że projekt zwróci się w ciągu około siedmiu lat. Magazyn ma potencjał do produkcji rocznie 600 TWh energii, co pozwoli na zaoszczędzenie 189 tysięcy ton węgla rocznie i ograniczenie emisji CO₂ o 490 tysięcy ton rocznie.

  Magazyny energii CAES oferują wiele korzyści, w tym dużą pojemność, stosunkowo niskie koszty inwestycyjne, długą żywotność i bezpieczne działanie. Dzięki nim możliwe jest bilansowanie i regulacja sieci elektroenergetycznej, stabilizowanie częstotliwości oraz zapewnianie zasilania awaryjnego. W kontekście rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, magazyny energii stają się kluczowe dla stabilności systemu elektroenergetycznego.

  W Polsce magazynowanie energii na dużą skalę realizowane jest głównie przez elektrownie szczytowo-pompowe. Jednak w obliczu rosnącego udziału OZE, potrzebne są dodatkowe rozwiązania magazynowania energii, zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, jak i dużych instalacji. Technologie takie jak CAES, bateryjne magazyny energii czy elektrownie szczytowo-pompowe będą odgrywać coraz większą rolę w zapewnianiu stabilności energetycznej.

   

  Źródło: pv-magazine

  Zdjęcie: Bloomberg

  #OZE #Magazynenergii #Chiny

  Kategorie
  OZE

  Polska zatwierdza budowę elektrowni jądrowej z małym reaktorem modułowym Rolls-Royce’a

  Kluczowa inwestycja w polityce energetycznej

  Inwestycja została uznana za zgodną z polityką energetyczno-klimatyczną Polski i leżącą w interesie publicznym. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministra Aktywów Państwowych. Decyzja co do zasady stanowi pierwszy krok w procesie administracyjnym, pozwalając INDUSTRIA S.A na ubieganie się o dalsze pozwolenia, takie jak decyzja o lokalizacji czy pozwolenie na budowę.

   

  Reakcje i plany

  Alan Woods, dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu w Rolls-Royce SMR, wyraził zadowolenie z decyzji polskiego ministerstwa. Podkreślił, że pozwala ona na dalsze rozmowy dotyczące rozmieszczenia elektrowni Rolls-Royce SMR w Polsce. Polska jest jednym z kluczowych rynków eksportowych dla tej technologii, co ma zapewnić przewagę konkurencyjną projektu SMR Rolls-Royce’a.

   

  Cele zeroemisyjne i współpraca

  INDUSTRIA wybrała technologię Rolls-Royce SMR w ramach realizacji zeroemisyjnych celów energetycznych Centralnego Klastra Wodorowego. Planowana produkcja niskoemisyjnego wodoru wyniesie 50 000 ton rocznie. W lipcu 2023 roku INDUSTRIA podpisała list intencyjny z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSSE) dotyczący lokalizacji elektrowni SMR na terenach KSSSE.

   

  Pozostałe projekty SMR w Polsce

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało już wcześniej decyzje zasadnicze dla innych projektów jądrowych w Polsce. W lipcu ubiegłego roku zatwierdzono plan KGHM Polska Miedź S.A. na budowę elektrowni NuScale VOYGR o mocy 462 MWe. Ponadto, w grudniu ministerstwo zatwierdziło plany Orlen Synthos Green Energy na budowę elektrowni z reaktorami SMR BWRX-300 w sześciu lokalizacjach.

   

  Znaczenie dla przyszłości energetycznej Polski

  Decyzja o zatwierdzeniu budowy elektrowni jądrowej z małym reaktorem modułowym Rolls-Royce’a jest kluczowym krokiem w dążeniu Polski do osiągnięcia celów zeroemisyjnych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii SMR pomoże Polsce zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak te, są niezbędne dla zapewnienia stabilnej i zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski.

  Więcej informacji na temat projektów SMR w Polsce można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

   

  Źródło: gov.pl, E-magazyny

  Wizualizacja: rolls-royce-smr

  #OZE #Energetykajądrowa #SMR #RollsRoyce #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Pożary instalacji fotowoltaicznych – jak ich uniknąć?

  Według Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, panele fotowoltaiczne są bezpieczne, jeśli instalacja została prawidłowo wykonana. Niestety, ryzyko pożaru wzrasta, gdy panele są słabej jakości lub gdy system jest źle zabezpieczony elektrycznie. Najczęstsze przyczyny pożarów to błędy związane z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji prądu stałego, złej jakości przewody i wtyczki oraz brak bezpieczników i wyłączników.

  W Piekoszowie strażacy przechodzili szkolenia z gaszenia paneli fotowoltaicznych, aby lepiej radzić sobie z pożarami tego typu urządzeń. Paweł Domagała, komendant miejsko-gminny ZOSP RP w Piekoszowie, podkreśla znaczenie oznaczania instalacji fotowoltaicznych czerwoną naklejką informacyjną. Dzięki temu strażacy szybko rozpoznają, że na dachu lub posesji znajduje się instalacja fotowoltaiczna, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne działania.

  Instalacje fotowoltaiczne muszą być montowane przez doświadczone i sprawdzone firmy. Oszczędzanie na montażu może prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego warto zainwestować w usługi fachowców. Regularne przeglądy instalacji, co najmniej co pięć lat, są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wysokie temperatury, szczególnie w letnich miesiącach, stanowią prawdziwy test dla instalacji fotowoltaicznych. Zestawy montowane samodzielnie często nie wytrzymują tych warunków.

   

  Jak uniknąć pożarów instalacji fotowoltaicznych?

  Aby uniknąć pożarów instalacji fotowoltaicznych, należy:

  1. Korzystać z usług doświadczonych firm montażowych.
  2. Oznaczać instalację czerwoną naklejką informacyjną.
  3. Regularnie sprawdzać i konserwować instalację.
  4. Unikać tanich, niesprawdzonych komponentów.
  5. Montować systemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

  Stosując się do powyższych wskazówek, można zminimalizować ryzyko pożaru instalacji fotowoltaicznych, zapewniając bezpieczeństwo samym użytkownikom, jak również służbom ratowniczym.

  Źródło: spidersweb.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pożarfotowoltaiki #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Zamieszanie wokół pomp ciepła – resort przedłuża czas na certyfikację

  NFOŚiGW ogłosił, że producenci i importerzy pomp ciepła otrzymują więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie „Czyste Powietrze”. Wymagane badania techniczne urządzeń z europejskimi znakami jakości muszą zostać dostarczone do 31 grudnia 2024 roku. Zapewni to urządzeniom obecność na liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) programu.

  Fundusz zaznaczył, że przedłużenie terminu pozwoli na szeroki wybór urządzeń dla osób korzystających z programu do wymiany kopciuchów. Od 14 czerwca 2024 roku będą one mogły wybierać tylko spośród pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet znajdujących się na liście ZUM.

  Minister Paulina Hennig-Kloska wyraziła zainteresowanie szczegółami decyzji NFOŚiGW i zapowiedziała, że zapozna się z nimi osobiście. Podkreśliła, że bezpieczeństwo ludzi jest kluczowe i nie ma miejsca na wątpliwości.

   

  Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

  Od 22 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”, które obejmują wymogi dotyczące pomp ciepła. Beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie tylko do urządzeń znajdujących się na liście ZUM. Okres przejściowy trwa do 13 czerwca 2024 roku, po czym dotacje będą przyznawane wyłącznie na urządzenia z listy ZUM.

  NFOŚiGW zauważył, że znaczna liczba pomp ciepła może nie uzyskać certyfikatów do zakończenia okresu przejściowego z powodów proceduralnych i organizacyjnych. Fundusz chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży, która zgłasza trudności z realizacją wymaganych badań pomp ciepła w odpowiednim terminie.

  W związku z tym NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowały o możliwości czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. Urządzenia te będą widoczne na liście ZUM do 31 grudnia 2024 roku.

  Źródło: Bankier.pl

  #OZE #Pompyciepła #CzystePowietrze #Pompaciepła #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Orlen wprowadza energooszczędne rozwiązania na stacjach paliw

  Nowe rozwiązania pozwalają na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej – nawet o 135 MWh dla standardowej stacji paliw i o 350 MWh dla Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Pierwsza instalacja kogeneracyjna została uruchomiona z sukcesem w Bydgoszczy pod koniec 2022 roku. Orlen nie poprzestaje na tym i planuje budowę kolejnych dziesięciu stacji z nowoczesnymi systemami energetycznymi.

  Działania te wspierają cele zrównoważonego rozwoju oraz neutralności emisyjnej do 2050 roku. Energia pozyskiwana z instalacji fotowoltaicznych jest wykorzystywana do produkcji ciepła i chłodu przez agregaty kogeneracyjne, które magazynują nadwyżki energii w zbiornikach buforowych. Dodatkowo, stacje są wyposażone w zaawansowany system monitorowania, który automatycznie informuje o ewentualnych awariach, co zapewnia ich niezawodne działanie.

  Kogeneracyjny system IGLOO MultiEnergy, wykorzystywany na stacjach Orlen to opatentowany, w pełni polski projekt. Hybryda pompy ciepła i chłodziarki chłodniczej znacząco przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. To innowacyjne rozwiązanie podnosi standardy efektywności energetycznej i ekologii w branży paliwowej.

  Stacje paliw z instalacjami kogeneracyjnymi znajdują się na autostradowych Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) w takich miejscowościach jak Kraków, Środa Śląska, Rawa Mazowiecka i Bydgoszcz. Do końca roku zostaną uruchomione kolejne trzy punkty: w Pruszkowie, Warszawie i Siedlcach. Docelowo pozwoli to obniżyć zużycie energii elektrycznej o 1,9 GWh w skali roku, co przekłada się na znaczne oszczędności oraz korzyści ekologiczne.

   

  #OZE #Orlen #Fotowoltaika #PV #Polska #MOP

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największa instalacja fotowoltaiczna na bloku w Polsce

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie stała się fotowoltaicznym liderem w Polsce, choć podobne inicjatywy realizują również inne spółdzielnie, takie jak Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe i Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”. W całej Polsce, na koniec lutego 2024 roku, moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła około 17,2 GW, co stanowi około 60% mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

   

  Zrównoważony rozwój i oszczędności

  Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Łabędziej 30 to już 129. obiekt zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście” wyposażony w panele słoneczne. Pozyskiwana energia zasila części wspólne budynku, takie jak oświetlenie klatek schodowych, piwnic, suszarni, pralni oraz wind. Dzięki tej inwestycji spółdzielnia nie tylko dba o środowisko, ale również generuje znaczne oszczędności.

  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”, Marek Werbel, podkreśla, że to największa tego typu instalacja w Polsce na budynkach spółdzielczych. W planach są kolejne instalacje na budynkach wchodzących w skład osiedla Małe Stoki przy ul. Wiosny Ludów. Już pierwsze inwestycje przyniosły oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, a w kilku budynkach zanotowano nadwyżki energii.

   

  Dotacje i wsparcie finansowe

  Spółdzielnia „Śródmieście” od lat korzysta z różnych form wsparcia finansowego. W 2016 roku otrzymała bezzwrotną dotację oraz wieloletnią pożyczkę od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, co pozwoliło na montaż paneli na 25 dachach. W 2018 roku uzyskała unijną dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” wprowadza również innowacyjne rozwiązania, takie jak pilotażowy projekt wstępnego podgrzewania zimnej wody w specjalnych zbiornikach. Jeśli pilotaż przyniesie oczekiwane rezultaty, spółdzielnia planuje objąć tym rozwiązaniem kolejne budynki.

  Wrocław i Poznań również mogą pochwalić się sukcesami w dziedzinie fotowoltaiki. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe zainstalowała prawie 3 tysiące paneli na 35 budynkach, co przyniosło znaczące oszczędności dla mieszkańców. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady również intensywnie rozwija swoje instalacje fotowoltaiczne, korzystając z rządowych programów wsparcia.

  Fotowoltaiczny boom w Polsce jest nieunikniony, szczególnie w obliczu nowej unijnej dyrektywy budynkowej, która wprowadza obowiązek montowania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych oraz zadaszonych parkingach do końca 2029 roku. Dofinansowania na budowę i rozbudowę instalacji fotowoltaicznych, takie jak granty OZE Banku Gospodarstwa Krajowego, będą kluczowe w realizacji tych ambitnych planów.

  Źródło: Portal Samorządowy

  Zdjęcie: Adobe Stock

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Fotowoltaikanabloku #Szczecin #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kolejna rekordowa produkcja energii z fotowoltaiki w Polsce – wzrost mocy instalacji PV

  Jednakże, ze względu na nadpodaż energii elektrycznej oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych, PSE wprowadziły nierynkową redukcję generacji z fotowoltaikią, ograniczając produkcję o 957 MW w godzinach 12:01-13:00 oraz o 965 MW w godzinach 13:01-14:00. Takie działania są podejmowane w sytuacjach, gdy inne metody zbilansowania systemu elektroenergetycznego są niewystarczające.

  Ten rekord produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych pokazuje, że fotowoltaika staje się coraz ważniejszym elementem polskiego rynku energetycznego. Wyniki te potwierdzają także raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, który podkreślał 41-procentowy przyrost mocy zainstalowanych instalacji PV w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

  Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju energetycznego, ale także stanowi kluczowy krok w kierunku osiągnięcia celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zwiększająca się produkcja energii z fotowoltaiki to istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego systemu energetycznego.

  Narastająca produkcja energii z fotowoltaiki w Polsce wyznacza nowy trend w transformacji energetycznej kraju, przybliżając go do niezależności energetycznej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. To również zachęca do dalszej inwestycji w odnawialne źródła energii, co może przyczynić się do dalszego rozwoju sektora fotowoltaiki oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym. Osiągnięcie takich celów przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla stabilności energetycznej i ekonomicznej Polski.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord #Polska

  Kategorie
  OZE

  Czechy dostaną dofinansowanie od Unii na budowę elektrowni atomowej

  Projekt, zatytułowany Elektrownia Dukovany II, przewiduje budowę nowych reaktorów o łącznej mocy 1200 MW. Za inicjatywę odpowiedzialna będzie specjalnie utworzona spółka SPV, co stanowi wyraz nowoczesnego podejścia do zarządzania projektami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

  W ramach przygotowań do uruchomienia nowej elektrowni, czeskie władze podjęły kroki zgodne z unijnymi wymogami, przekształcając początkowe plany wsparcia bezpośredniego w system oparty na kontrakcie różnicowym (CfD). Taki model finansowania zapewnia adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, minimalizując zakłócenia rynku energii i wspierając jednocześnie integrację odnawialnych źródeł energii.

  Według uzgodnień z Komisją Europejską, Czechy zobowiązały się do utrzymania cen energii na poziomie rynkowym, gwarantując, że przynajmniej 70% energii wyprodukowanej przez nowy blok jądrowy będzie sprzedawane na otwartym rynku przez cały okres jego działalności. Pozwoli to na większą transparentność i sprawiedliwość na rynku energii, czyniąc projekt bardziej akceptowalnym dla innych uczestników rynku.

  Elektrownia Dukovany II jest także przykładem efektywnego wykorzystania funduszy publicznych, gdyż planowane jest wsparcie projektu poprzez dotowaną pożyczkę rządową, pokrywającą większość kosztów budowy. Dodatkowo, mechanizm zabezpieczający ma na celu ochronę inwestycji przed nieprzewidzianymi zmianami politycznymi czy ekonomicznymi, co jest kluczowe dla stabilności długoterminowych projektów infrastrukturalnych.

   

  Źródło: E-magazyny

  #OZE #Atom #Energetykajądrowa #KE #Czechy

  Kategorie
  OZE

  Nowe półrocze tuż tuż, a wraz z nim odmrożone ceny. Co dalej z maksymalną ceną energii elektrycznej?

  W ubiegłym roku 2023 rząd ustanowił cenę zamrożoną dla gospodarstw domowych na poziomie 693 zł/MWh energii elektrycznej. Maksymalna cena za prąd została również przedłużona na pierwszą połowę roku 2024. Dana stawka obowiązywała jednak do określonego limitu. W pierwszym półroczu bieżącego roku limit ten stanowi 1500 kWh energii elektrycznej, jednak w szczególnych przypadkach jak współdzielenie gospodarstwa z osobą niepełnosprawną lub posiadanie gospodarstwa rolnego upoważniało do ubiegania się o zwiększenie limitu.  Ministerstwo zapowiada zmiany -jakie zasady planuje rząd od kolejnego półrocza?

  W drugiej połowie kwietnia miała miejsce konferencja prasowa, podczas której Ministra Klimatu i Środowiska udzielała odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania na temat nowego projektu ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Nowy projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada, że od 1 lipca 2024 roku ceny nadal będą zamrożone. Dotąd w projekcie nie przedstawiono zbyt wielu szczegółów. Jak podkreślała Paulina Henning-Kloska – „cena maksymalna będzie obowiązywać dla wszystkich gospodarstw domowych i obejmować pełne zużycie energii, bez limitów”. Co więcej projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie bonu energetycznego, który będzie stanowił wsparcie finansowe na zakup  energii dla najuboższych obywateli. W projekcie pojawiły się już progi dochodowe dla beneficjentów bonów energetycznych.

  • maksymalny dochód 2500 zł dla osób mieszkających samotnie
  • maksymalny dochód 1700 zł/os dla wieloosobowych gospodarstw domowych

  Pozostali odbiorcy niespełniający powyższych limitów nie będą uprawnieni do otrzymania bonu.

   

  #energia #energetyka #finanse #prawo #klimat #środowisko #ustawa

  Kategorie
  OZE

  Polska energia dla Amazonu. Firma inwestuje na polskim rynku wiatrowym

  Amerykańskie przedsiębiorstwo Amazon podpisało umowę z Vortex Energy Polska, która obejmuje  zakup 53 MW energii elektrycznej pochodzącej z dwóch elektrowni wiatrowych – w Jastrowiu oraz Okonekei. Farmy wiatrowe będą generować rocznie około 113 000 MWh energii odnawialnej, tym samym zasilając przeszło 50 000 polskich gospodarstw domowych w energię elektryczną.

  Wspomniane inwestycje nie należą do pierwszych w Polsce prowadzonych przez firmę Amazon. Wielkopolskie elektrownie wiatrowe zwiększą łączną moc wszystkich OZE firmy w Polsce do przeszło 140 MW. Rozpoczęcie pracy turbin wiatrowych zaplanowano na drugą połowę 2025 roku.

  Jak podkreślał na konferencji prasowej Sławomir Płonka, Dyrektor regionalny ds. operacji w Amazon na obszar Środkowo-Wschodniej Europu – „Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Budujemy cyfrową gospodarkę przyszłości, która jest silna i zrównoważona. Odnawialne źródła energii są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na przyspieszenie konwersji energii w naszym kraju. Jednocześnie,jako największy nabywca energii odnawialnej na świecie jesteśmy dumni, że umożliwiając budowę tych dwóch farm wiatrowych, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów i wsparcia ambitnych planów polskiego rządu w zakresie zazieleniania sieci. ”

  Zielone inwestycje Amazon to nie tylko wiatr. W roku 2022 firma podpisała umowę na zakup energii z elektrowni słonecznej mocy 87 MW, zlokalizowanej w Miłkowicach. W 2021 roku w Świebodzinie utworzył zrobotyzowane centrum logistyczne, na terenie którego zamontowano instalację słoneczną o mocy 1,75 MW.

  Od początku wejścia na polski rynek w 2014 roku, Amazon zainwestował tu już 20 mld zł w przedsięwzięcia tj. biura korporacyjne, centra logistyczne, czy zaplecze technologiczne, co przełożyło się na utworzenie przeszło 70 tys. miejsc pracy.

   

  #OZE #Amazon #energia #energetyka #klimat #środowisko #inwestycje #rozwój

  Kategorie
  Elektromobilność

  Czy użytkownicy aut w Polsce są gotowi na samochody elektryczne? – Wyniki badania HERTZ Polska

  W ostatnim czasie pojawiło się wiele wątpliwości co do ekonomicznej strony biznesu opartego na autach elektrycznych, co w połączeniu z trudnościami operacyjnymi, z którymi od początku boryka się branża elektromobilna, skłoniło zarządy kluczowych uczestników światowego rynku do zdecydowanych posunięć i korekty działań – mówi Paweł Piórkowski, Prezes Zarządu polskiej firmy Motorent, do której należy HERTZ Polska.

   

  Kilka dużych firm z branży Rent-a-Car, w tym amerykański HERTZ, zrezygnowało z niektórych marek samochodów zasilanych prądem lub ograniczyło ich udział. Decyzje te były podyktowane rachunkiem zysków i strat, który bezlitośnie pokazał skutki spadków cen samochodów elektrycznych, mocnej chińskiej konkurencji, wysokich kosztów napraw, trudno dostępnych części oraz ograniczonego popytu, zwłaszcza po likwidacji dopłat do elektromobilności z budżetów wielu państw. Te globalne zawirowania nie miały wpływu na kondycję HERTZ Polska, ponieważ zachowujemy dużą niezależność finansową i organizacyjną od amerykańskiej spółki-matki, jednak nowa sytuacja rynkowa w sposób naturalny będzie mieć wpływ także na nasze plany rozwojowe. Musimy brać pod uwagę również fakt, że idzie ona w parze z nierozwiązanymi, newralgicznymi problemami operacyjnymi elektromobilnego biznesu, jak słaba dostępność ładowarek i długi czas ładowania. To czynniki, które w Polsce – według badania HERTZ – są najczęściej zgłaszanym blokerem dla rozwoju elektromobilności ze strony użytkowników.

   

  Gotowi na elektryka?

  Wydarzenia ostatnich miesięcy wraz ze znanymi już wcześniej problemami elektromobilności pokazują, że rozwój samochodów na prąd napotyka szereg trudności – zarówno w sferze ekonomii, jak i użytkowania. Czy polskie firmy i polscy użytkownicy aut są zatem gotowi na elektryki? Dobrym punktem wyjścia do oceny realnego stanu rzeczy są wyniki ogólnopolskiego badania podejścia do elektromobilności, przeprowadzonego przez HERTZ Polska. Badanie rzuca światło na postrzeganie elektromobilności i pozwala wyciągnąć wnioski co do poziomu gotowości do użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce w kontekście zachodzącego globalnego procesu elektryfikacji branży motoryzacyjnej, zarówno flot firmowych, jak i w wymiarze konsumenckim.

  Badanie podejścia do elektromobilności przeprowadzone przez HERTZ Polska było elementem rocznego, zakończonego w marcu 2024r., ogólnopolskiego programu firmy „Gotowi na elektryka z HERTZ”, umożliwiającego przedsiębiorcom i użytkownikom aut służbowych przetestowanie samochodów elektrycznych we własnym środowisku firmowym i zapoznanie się w ten sposób z wszelkimi aspektami posiadania i użytkowania takiego pojazdu. W badaniu wzięło udział 87 osób – pracowników wszystkich szczebli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, reprezentujących różnorodne branże, m.in. spożywczą, logistyczną, budowlaną, IT czy doradztwo. Badanie obejmuje dane deklaratywne, a więc pozwala poznać opinie i nastroje użytkowników wobec samochodów elektrycznych. W teście brały udział zarówno osoby regularnie korzystające z pojazdów służbowych, jak i te, które używają aut tylko prywatnie (ponad 20%).

   

  Samochód w pracy – przydatność i sposób korzystania

  Blisko 80% badanych, którzy podczas audytu testowali samochód elektryczny, regularnie korzysta z aut służbowych, przeważnie codziennie lub kilka razy w tygodniu (64%). W tej grupie większość pokonuje dziennie ponad 50 kilometrów. Wyjazdy na najdłuższe dystanse, powyżej 300 km w ciągu dnia, wskazywały najczęściej osoby, które korzystają z auta służbowego raz w miesiącu. Znaczącą grupę (18%) stanowiły w badaniu osoby wsiadające do pojazdów służbowych rzadziej niż raz w miesiącu. Badanie wykazało, że dominuje model użytkowania jednego samochodu na wyłączność (40%), ale spora jest też grupa badanych korzystających z różnych aut udostępnianych przez pracodawcę (30%). 7% badanych jest użytkownikiem pojazdu współdzielonego z innymi.

  Czynniki, które kierowcy uznają zdecydowanie za najważniejsze to bezpieczeństwo i wygoda (odpowiednio 71% i 69% wskazań). Znaczenie przy prowadzeniu auta mają też praktyczność pojazdu i niski koszt (46% i 40%). Dla pewnej części badanych istotne jest też skrócenie czasu podróży (24%).

   

  Elektromobilność – świadomość kategorii, źródła wiedzy

  Badani w zdecydowanej większości wskazali, że wiedzą, na czym polega elektromobilność (84%). Tylko 9% uczestników testu nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Trzy czwarte respondentów odpowiedziało, że elektromobilność jest potrzebna, natomiast co dziesiąty zaprzeczył tej tezie. Badani zdecydowanie przyznali, że nowe technologie ułatwiają życie i są na nie otwarci. W znakomitej większości potwierdzili też, że chcą je poznawać.

  Wszyscy ankietowani zetknęli się z informacjami związanymi z elektromobilnością. Źródłem ich wiedzy na ten temat są najczęściej portale informacyjne (51% wskazań) i social media (43%). Informacje o elektromobilności czerpią też z telewizji (37%) oraz portali tematycznych i branżowych (35%). Co czwarty badany zbiera wiadomości z tej dziedziny z reklam oraz z rozmów ze znajomymi lub rodziną.

   

  Postawa wobec samochodów elektrycznych

  Najlepiej postrzeganym przez uczestników badania aspektem samochodu elektrycznego jest jego  ekologiczność. 61% respondentów uznało, że jazda elektrykiem jest bardziej ekologiczna niż autem spalinowym. 16% badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, natomiast – co ciekawe – co czwarty nie miał zdania. Zbliżony rozkład głosów dotyczył tezy, że jazda autem elektrycznym jest tańsza.

  elektryki

  Blisko połowa ankietowanych stwierdziła też, że koszt utrzymania samochodu na prąd jest mniejszy niż spalinowego, ale warto zauważyć, że w tym aspekcie prawie 40% osób nie miało zdania. Brak opinii cechował też połowę respondentów w kwestii serwisu elektryków, zarówno jeśli chodzi o koszty, jak i o problemy związane z ich serwisowaniem. Zdaniem co trzeciego uczestnika testu serwis aut na paliwa alternatywne jest tańszy niż pojazdów napędzanych tradycyjnie, taki sam odsetek badanych jednak uważa, że serwis samochodów elektrycznych jest bardziej problematyczny.

  Co trzeci uczestnik testu uznał, że jazda samochodem elektrycznym jest możliwa jedynie po mieście, ale ponad połowa badanych nie zgodziła się z tym stwierdzeniem.

  Największy problem badani mieli z porównaniem bezpieczeństwa jazdy w obu kategoriach aut – większość nie zajęła stanowiska, a 25% nie zgodziło się z tym, że jazda elektrykiem jest bezpieczniejsza niż samochodem spalinowym. Badani na ogół nie mieli także zdania co do przewagi aut na prąd pod względem wygody, choć więcej niż jeden na trzech ankietowanych postrzega lepiej elektryki w tym aspekcie.

   

  Samochody elektryczne – obawy, potrzeby, oczekiwania

  Największe obawy związane z korzystaniem z samochodu elektrycznego to ograniczony zasięg pojazdu oraz brak lub ograniczona dostępność punktów ładowania – każdy z tych czynników był wskazany przez blisko dwie trzecie badanych (odpowiednio 65% i 64%). Duże obawy budzi też zbyt długi czas ładowania pojazdów (57% wskazań). Do czynników zniechęcających należy też wysoki koszt zakupu auta na prąd (60% wskazań). Natomiast przyzwyczajenie do samochodu spalinowego jako przeszkodę w procesie elektryfikacji wskazał tylko co 10. uczestnik badania, a wysokie koszty eksploatacji – co 13. badany.

  elektryki

  Żadnych trudności z przesiadką do elektryka nie widzi niecałe 6% osób.

  W sferze potrzeb i oczekiwań związanych z elektromobilnością największe oczekiwania wynikają konsekwentnie z największych obaw. Czynniki, które mogłyby najbardziej przekonać do posiadania samochodu elektrycznego to większa dostępność ładowarek i krótszy czas ładowania – poprawa w tych aspektach byłaby ważna dla 88% badanych. Z badania wynika, że dla 80% ankietowanych istotne mogłyby być także benefity miejskie, np. korzystanie z buspasów czy darmowe parkingi. Ważne czynniki, które mogłyby wpłynąć na chęć posiadania elektryka to niższe koszty eksploatacji (istotne dla 72% badanych) oraz mniejszy wpływ na środowisko (istotne dla 66% badanych), a także większa dostępność samochodów elektrycznych (istotna dla 58% badanych). Co ciekawe, większość badanych nie uważa edukacji w zakresie elektromobilności za czynnik skłaniający do posiadania auta na prąd (istotne tylko dla co trzeciego badanego). Nie skłoniłoby ich także polecenie znajomego. Udana jazda próbna także należy do mniej ważnych czynników.

  Warto odnotować, że w pytaniu otwartym o inne czynniki, które mogłoby skłonić do posiadania samochodu elektrycznego, badani wyraźnie podkreślali, że dostępność ładowarek, także w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy oraz szybkość ładowania i większy zasięg auta na prąd to kluczowe parametry, które musiałyby osiągnąć podobny poziom, jaki oferują teraz samochody spalinowe w kwestiach łatwości tankowania i zasięgu na jednym baku. Są to aspekty, które dla wielu warunkują sens korzystania z aut na paliwa alternatywne. Badani wymienili tu także rozsądną cenę zakupu oraz dostępność modeli z większą ilością miejsc siedzących (samochód 7-osobowy), a także wyeliminowanie ryzyka pożaru.

  Co warte podkreślenia – pojawiło się też oczekiwanie na niezbite dowody pozytywnego wpływu samochodów elektrycznych na środowisko i jednoznaczne wyliczenia, porównujące poziom zanieczyszczeń towarzyszących produkcji baterii i ich utylizacji oraz wytworzeniu energii zasilającej pojazdy na prąd z poziomem zanieczyszczeń generowanych przez silniki spalinowe oraz produkcję i transport paliw płynnych.

   

  Czas ładowania

  Na pytanie o to, ile czasu uczestnicy testu mogą jednorazowo poświęcić na ładowanie samochodu, największa grupa – 56% – wskazała czas do 30 minut. 17% odpowiedziało, że może na to przeznaczyć do 1 godziny, czas do 2 godzin oraz powyżej 2 godzin akceptowało odpowiednio 7% i 5% osób. Natomiast 15% badanych uznało, że nie są gotowi przeznaczać swojego czasu na ładowanie.

  elektryki

   

  Auta na prąd – doświadczenia z podróżowania

  Spośród uczestników elektromobilnego testu HERTZ Polska 40% nigdy wcześniej nie podróżowało samochodem elektrycznym. Doświadczenie za kółkiem elektryka jako kierowca miało 30% badanych, jako kierowca i pasażer – 14%, a na miejscu pasażera jechało autem na prąd 16% ankietowanych. Osoby mające doświadczenie w podróży autem elektrycznym przemieszczały się głównie na krótkich dystansach (77%).

  elektryki

  60% kierowców stwierdziło, że korzystanie z elektryka nie wymagało zmiany ich stylu jazdy, jednak przeciwnie ocenił tę sprawę co trzeci badany. Marki samochodów, którymi do tej pory podróżowali ankietowani kierowcy to BMW I3, Audi Q4, Tesla, KIA, Toyota, Porsche, Jaguar I-PACE.

  Badani, bazując na swoich doświadczeniach, porównali również różne aspekty podróżowania  autem na prąd. Zdecydowana większość wysoko oceniła komfort jazdy i łatwość obsługi oraz możliwość korzystania z benefitów miejskich, ponad połowa osób doceniła też bezpieczeństwo jazdy. Najniżej zostały ocenione czas ładowania i dostępność ładowarek – ponad połowa badanych wyraziła niezadowolenie w tych kwestiach, a niemal co drugi respondent narzekał na słaby zasięg pojazdów. Zapewne te negatywne doświadczenia mają swoje odzwierciedlenie w wyrażonych wcześniej obawach i oczekiwaniach.

  W badaniu określono też poziom satysfakcji uczestników testu z korzystania z samochodu elektrycznego. Połowa z nich (52%), mimo ogólnego zadowolenia z użytkowania aut na prąd, była krytycznie nastawiona, głównie z uwagi na wady związane z infrastrukturą i czasem ładowania. 16% to osoby przekonane i promotorzy idei elektromobilności, natomiast 32% badanych przyjęło neutralną postawę.

   

  Elektromobilność w przedsiębiorstwie

  Według niemal co drugiego ankietowanego jego organizacja nie korzysta z elektromobilności, co trzeci natomiast potwierdził używanie samochodów elektrycznych w firmie. Taka sama część respondentów była zadowolona z rozwiązań elektromobilnych wprowadzonych przez ich pracodawców, jednak prawie połowa nie miała na ten temat zdania. 55% badanych uważa, że ich organizacja jest przygotowana na wprowadzenie elektromobilności, 19% prezentuje odmienną opinię o swojej firmie w tej kwestii.

   

  Podsumowując…

  Z badania HERTZ Polska wynika, że użytkownicy samochodów oceniają rozwój elektromobilności niejednoznacznie – widzą korzyści, ale zauważają też problemy. Zdecydowana większość badanych uważa, że elektromobilność jest potrzebna, jednak więcej niż połowa ma do niej krytyczne nastawienie. Największe obawy (2/3 wskazań) dotyczą ograniczonego zasięgu samochodów elektrycznych na jednym ładowaniu, słabej dostępności ładowarek oraz zbyt długiego czasu ładowania. Większość kierowców nie chce przeznaczać na tę czynność więcej niż pół godziny. Niechęć budzi też wysoki koszt zakupu auta na prąd. Poprawa tych właśnie aspektów do poziomu obecnych parametrów aut benzynowych byłaby dla zdecydowanej większości badanych niezbędna, żeby rozważać przesiadkę do pojazdu elektrycznego. Poza tym do korzystania z elektryka mogłyby skłaniać benefity miejskie oraz niższe koszty eksploatacji.

  Znaczna część badanych uważa, że jazda samochodem elektrycznym jest tańsza, a koszt jego utrzymania niższy, jednak bez uwzględnienia kosztów napraw i serwisu ze względu na brak doświadczeń i wiedzy w tej kwestii.

  Większość osób docenia ekologiczny aspekt samochodów na prąd, choć oczekiwane są rzetelne dowody bazujące na dokładnych wyliczeniach, porównujących elektryki z samochodami tradycyjnymi pod kątem zanieczyszczeń powstających podczas całego procesu – od wydobycia surowców i produkcji auta, przez użytkowanie, do utylizacji części.

   

  ***

  Całościowe wyniki badania HERTZ dają ciekawą podstawę do oceny świadomości w obszarze elektryfikacji branży motoryzacyjnej i identyfikują największe obawy, potrzeby i oczekiwania, a tym samym pozwalają określić poziom gotowości i chęci do użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce, zarówno w kontekście flot firmowych, jak i ogólnym.

  Badanie podejścia do elektromobilności przeprowadził HERTZ Polska, w okresie od kwietnia 2023r. do marca 2024r.

  Dane deklaratywne. Ankieta online. Grupa badawcza: klienci HERTZ Polska. Badaniem objęci byli pracownicy firm o wielkości od 10 do 500+ zatrudnionych. Ilość uczestników badania: 87 osób (uczestnicy wzięli udział w projekcie testowania aut elektrycznych, zorganizowanym przez HERTZ Polska dla firm).

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Badanie

  Kategorie
  OZE

  Polska uruchamia program „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Nabory już wkrótce

  „Moja Elektrownia Wiatrowa” planuje zainwestować 400 mln zł w latach 2024-2029, umożliwiając złożenie wniosków o dofinansowanie do końca 2028 roku. Zakładana przez program maksymalna moc instalacji to 20 kW przy wysokości do 30 m, co otwiera przed właścicielami domów możliwość zainstalowania własnych, efektywnych źródeł energii wiatrowej.

  Dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł na elektrownię wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii, z maksymalnym wsparciem do 5 tys. zł za każdy zainstalowany kilowat mocy. NFOŚiGW planuje wprowadzenie zmian w projekcie programu na podstawie uwag z konsultacji społecznych, które mogą wpłynąć na ostateczne założenia programu, w tym na dopuszczalną wysokość turbin i kwalifikowalność modeli.

  Inicjatywa ta, oprócz wsparcia dla indywidualnych konsumentów, ma także na celu zwiększenie udziału Polski w produkcji zielonej energii i zredukowanie zależności od paliw kopalnych. Nabór wniosków ma ruszyć już wkrótce, z pełną dokumentacją dostępną na stronie NFOŚiGW przed oficjalnym startem naboru.

  Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” ma na celu wsparcie dla poszczególnych gospodarstw domowych, ale także przyczynienie się do ogólnokrajowych wysiłków na rzecz zwiększenia odporności energetycznej Polski. W ramach programu przewidziano szczególne warunki dla regionów, gdzie potencjał wiatrowy jest szczególnie wysoki, co może dodatkowo przyspieszyć lokalne inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii.

  NFOŚiGW podkreśla, że program jest otwarty nie tylko dla nowych projektów, ale również dla modernizacji istniejących instalacji, co umożliwi właścicielom starszych systemów ich uaktualnienie do obecnych standardów efektywności energetycznej.

   

  Źródło: Gram w zielone / Piotr Pająk

  #OZE #MojaElektrowniaWiatrowa #Wiatraki #Elktrowniawiatrowa #Polska #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Miliardowe wsparcie NFOŚiGW dla projektów wodorowych w transporcie

  Główne cele programu „Wodoryzacja gospodarki”:
  • Wsparcie dla badawczo-rozwojowych projektów dotyczących nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończonych co najmniej demonstratorem w skali 1:1.
  • Finansowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, co może obejmować budowę linii technologicznej lub fabryki.
  Potencjalni beneficjenci:
  • Przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją ustawy Prawo przedsiębiorców, posiadające zakład lub oddział w Polsce w momencie wypłaty dofinansowania.
  • Jednostki naukowe i instytucje badawcze, które prowadzą działalność naukową zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Szczegóły dotyczące finansowania:
  • Nabór wniosków rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 2 września 2024 r.
  • Dofinansowanie może przybrać formę dotacji lub połączenia dotacji z pożyczką.
  • Budżet programu wynosi 1 193 009 000 zł, z czego 493 009 000 zł przeznaczono na bezzwrotne wsparcie, a 700 000 000 zł na wsparcie zwrotne.
  Warunki dofinansowania:
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 mln zł.
  • Maksymalna kwota dotacji to 150 mln zł.
  • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat, z możliwością przedłużenia do 25 lat w uzasadnionych przypadkach.

  Program „Wodoryzacja gospodarki” jest ambitnym krokiem na drodze do transformacji energetycznej Polski, mającym na celu znaczące zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i emisji CO2. Inicjatywa ta ma potencjał zmiany krajobrazu energetycznego Polski, ale również stanowi ważny element w dążeniu do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej.

  Szczegółowe informacje o naborze i programie znajdują się tutaj -> Szczegóły programu. 

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Wodór #Transport #Zielonytransport #dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowy rządowy program dopłat do używanych aut elektrycznych. Budżet dwukrotnie większy niż na Mój elektryk!

  Obecnie, Polski park samochodowy, czwarty pod względem wielkości w Unii Europejskiej, zdominowany jest przez pojazdy używane, z przeciętnym wiekiem blisko 15 lat. To znacznie więcej niż średnia unijna, a najstarsze modele często trafiają do klientów indywidualnych, co przyczynia się do wyższych emisji szkodliwych substancji. Zmiana tej sytuacji wymaga skutecznych działań wspierających, na co zwraca uwagę Aleksander Rajch z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), podkreślając konieczność systemowego wsparcia dla segmentu pojazdów używanych.

  Wysokość zaplanowanego budżetu na dopłaty do używanych aut elektrycznych zaskoczyła wiele osób zaangażowanych w promocję elektromobilności w Polsce. Zdaniem Rajcha, taki krok znacząco przyczyni się do zwiększenia popularności elektrycznych pojazdów na polskich drogach, sprzyjając jednocześnie zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.

  W związku z rosnącą świadomością ekologiczną oraz normami unijnymi dotyczącymi redukcji emisji CO2, rządowy program wsparcia zakupu używanych samochodów elektrycznych ma na celu nie tylko zwiększenie liczby ekologicznych pojazdów na polskich drogach, ale również ograniczenie zależności od importowanych paliw kopalnych. Dodatkowe środki finansowe przewidziane na ten cel mają również pomóc w zrównoważeniu rynku pojazdów elektrycznych, co może skutkować obniżeniem ich cen na rynku wtórnym.

   

  Źródło: Energetyka24

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Używaneelektryki #Dopłaty #Dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Niemcy przyspieszają rozwój zielonego wodoru z nowym megaprojektem

  Centrum tego ambitnego przedsięwzięcia to fabryka produkująca odnawialny wodór, która zostanie wyposażona w innowacyjne akumulatory NAS firmy NGK. Te akumulatory, o pojemności 104,4 MWh i mocy 18 MW w początkowej fazie, będą ładowane energią z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Dzięki temu, proces elektrolizy, odpowiedzialny za produkcję wodoru, będzie mógł przebiegać efektywnie i stabilnie, niezależnie od fluktuacji w dostawach energii.

  Planowana pojemność końcowa instalacji to niemal 300 MW, co świadczy o skali projektu i jego potencjale w przemyśle wodorowym. Jest to szczególnie istotne, gdyż wodór znajduje coraz więcej zastosowań, nie tylko jako paliwo, ale również jako ważny surowiec w przemyśle chemicznym i produkcji stali.

  Projekt jest finansowany częściowo przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań Klimatycznych, które przyznało dofinansowanie w wysokości 124,3 mln euro, co podkreśla zobowiązanie rządu niemieckiego do wsparcia innowacji w dziedzinie ekologicznej energii.

  W kontekście globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji CO2, Niemcy stawiają sobie za cel osiągnięcie mocy produkcyjnej wodoru na poziomie 10 GW do 2030 roku. Projekt HH2E, wraz z innymi inicjatywami, takimi jak planowana elektroliza w Ludwigshafen, jest kluczowym elementem tej strategii. Elektroliza w Ludwigshafen, realizowana przez BASF i Siemens Energy, ma ruszyć w 2025 roku i dostarczać do 8 tys. ton zielonego wodoru rocznie.

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Energetyka #Wodór #Magazynyenergii #Niemcy

  Kategorie
  OZE

  Koniec z piecami na gaz i węgiel. Kiedy nastąpi likwidacja kotłów gazowych?

  Zakaz wdrażania kotłów gazowych w nowych budynkach miałby zacząć obowiązywać między 2028 a 2030 rokiem, a pełne wycofanie pieców gazowych i węglowych przewidziane jest na lata 2035-2040 dla wszystkich budynków poddawanych głębokiej renowacji.

  Jednym z pierwszych kroków jest zaprzestanie dofinansowań na montaż nowych kotłów gazowych już od 2025 roku, jeśli będą one jedynym źródłem ogrzewania. Z kolei od 2027 roku, nowo wprowadzona opłata ETS 2 zacznie obciążać użytkowników kotłów gazowych dodatkowymi kosztami związanymi z emisją dwutlenku węgla. Te zmiany mają na celu przyspieszenie przejścia na bardziej zrównoważone i ekologiczne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, które stają się coraz bardziej opłacalne w porównaniu do tradycyjnych metod ogrzewania.

  Planowane regulacje wpisują się w dążenie Unii do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zdecydowanie zmieniają perspektywy dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Obecne regulacje, które cieszą się wsparciem zarówno rządowym, jak i unijnym, już teraz prowadzą do zwiększenia liczby instalacji ekologicznych systemów grzewczych, a ostateczne przejście na systemy zeroemisyjne ma stanowić odpowiedź na rosnące wyzwania klimatyczne. Równocześnie, Komisja Europejska i państwa członkowskie planują rozbudowę wsparcia finansowego i doradczego dla osób i firm, które będą musiały dostosować swoje nieruchomości do nowych wymagań. Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń w ramach unijnych programów pomocowych mają umożliwić sprawną transformację energetyczną w kierunku zrównoważonego rozwoju i innowacji w sektorze budownictwa.

   

  Źródło: Business Insider

  #OZE #Energetyka #Gaz #Węgiel #UE #KE #Polska

  Kategorie
  OZE

  Bon Energetyczny – rząd podał ważne daty!

  Zgodnie z projektem ustawy, bon energetyczny będzie dostępny dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wartość wsparcia będzie zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym, gdzie dla jednoosobowych przewidziano 300 zł, a dla gospodarstw z sześcioma lub więcej osobami aż 600 zł. Dodatkowo, gospodarstwa wykorzystujące do ogrzewania źródła zasilane energią elektryczną, takie jak pompy ciepła czy piece akumulacyjne, otrzymają podwojone wsparcie.

  Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, a odpowiedzialne za ich rozpatrzenie będą lokalne organy samorządowe, tj. wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że program ten ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia obywateli oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w kraju.

  Równocześnie, projekt zakłada wprowadzenie maksymalnej ceny prądu dla gospodarstw domowych, która wyniesie 500 zł za MWh, oraz dla jednostek samorządu na poziomie 693 zł za MWh w drugiej połowie 2024 roku. To działanie ma na celu ochronę konsumentów przed dalszymi wzrostami cen energii, które mogłyby negatywnie wpłynąć na budżety domowe.

  Gmina ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego w ciągu 60 dni od jego złożenia, a wypłata środków ma nastąpić jeszcze w trakcie bieżącego roku budżetowego, z możliwością przesunięcia na początek 2025 roku.

  #OZE #Bonenergetyczny #Energetyka #Dofinansowanie #Dotacje

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ministerstwo Środowiska negocjuje wsparcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dla elektrycznych ciężarówek dla przedsiębiorców

  Obecnie Unia Europejska stawia Polsce za cel rozbudowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z niedawno wprowadzonymi przepisami. Szacuje się, że w kraju będzie potrzebnych około 160 lokalizacji dla szybkich ładowarek samochodowych oraz dodatkowe 37 lokalizacji dla stacji tankowania wodorem dla ciężarówek.

  Rozwój tej infrastruktury wymagać będzie jednak znaczących inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych, aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Ministerstwo podkreśla również potrzebę wsparcia dla polskich firm transportowych, które chcą przejść na pojazdy o zerowej lub niskiej emisji.

  Dodatkowo, prowadzone są rozmowy z EBI o wsparciu finansowym dla firm zainteresowanych zakupem elektrycznych ciężarówek. Planowane jest także przeznaczenie około dwóch miliardów złotych z Funduszu Modernizacyjnego na wsparcie dla stacji ładowania pojazdów ciężarowych.

  Rozwój elektromobilności w Polsce jest istotny dla poprawy jakości powietrza, jak również dla zwiększenia efektywności energetycznej w transporcie. Wymaga to jednak znacznych środków, które mogą wynosić od trzech do sześciu miliardów złotych, w zależności od priorytetów i potrzeb sektorów gospodarki.

  Te działania wpisują się w szersze globalne tendencje zmierzające do zredukowania emisji spalin i poprawy efektywności energetycznej w transporcie, stanowiąc ważny krok na drodze do osiągnięcia celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

   

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Ciężarówki #Stacjeładowania

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Szwedzka fotowoltaika osiąga nowe rekordy – podwojenie mocy zainstalowanej w ciągu roku

  Wzrost ten jest o tyle imponujący, że Szwecja wypracowała sobie pozycję lidera w produkcji energii słonecznej, generując tyle elektryczności, ile zużywa rocznie całe hrabstwo Uppsala – około 3 TWh. Prognozy Energimyndigheten przewidują, że do 2027 roku produkcja ta wzrośnie do 9 TWh.

  Analizy wskazują, że za dynamicznym wzrostem fotowoltaiki w Szwecji stoi kilka czynników, w tym przede wszystkim spadające koszty paneli fotowoltaicznych, które czynią inwestycje bardziej opłacalnymi. Na koniec 2023 roku w Szwecji zarejestrowano łącznie 252 tys. instalacji fotowoltaicznych. Ciekawe jest, że większość z nich, bo aż 60% całości, stanowią mikroinstalacje o mocy poniżej 20 kW, które w ubiegłym roku zwiększyły swoją moc o 1,05 GW.

  Warto również zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych o jednostkowej mocy od 20 kW do 1 MW oraz tych o mocy powyżej 1 MW. Te ostatnie, chociaż stanowią tylko 7% całkowitej mocy zainstalowanej, odnotowały 500-procentowy wzrost, dodając 130 MW nowej mocy w 2023 roku.

  Mimo tych pozytywnych tendencji, branża napotyka też na przeszkody regulacyjne. Przykładem może być niedawna decyzja szwedzkiego sądu apelacyjnego, który zablokował projekt budowy największej w kraju farmy fotowoltaicznej o mocy 128,5 MW. Decyzja ta skłoniła branżę do wezwań o zmiany legislacyjne, które będą wspierać rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych w Szwecji.

  W kontekście tych wydarzeń, rozwój fotowoltaiki w Szwecji wciąż jest dynamiczny i obfituje w wyzwania, które mogą kształtować przyszłość tej technologii nie tylko na szczeblu krajowym, ale i międzynarodowym.

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Szwecja

  Kategorie
  Elektromobilność

  Megawatowe ładowarki dla ciężarówek to przyszłość długodystansowych przewozów – ruszają próby szybkiego ładowania

  Rozwój technologii szybkiego ładowania

  Mercedes-Benz Trucks, jako jedna z wiodących firm w branży, niedawno przeprowadził próbne ładowanie ciężarówki elektrycznej eActros 600 z mocą 1000 kilowatów na swoim terenie badawczym w Woerth. To pierwsze takie testy, które pokazały realne możliwości szybkiego ładowania pojazdów ciężkich. „Klienci stawiający wysokie wymagania co do zasięgu i dostępności pojazdów odniosą w przyszłości szczególne korzyści” – podkreśla Rainer Müller-Finkeldei, szef technicznego rozwoju produktu w Mercedes-Benz Trucks.

   

  Megawatowe ładowanie w praktyce

  Pierwsza ładowarka o mocy jednego megawata została już uruchomiona w Portland, USA, w ramach współpracy Portland General Electric z Daimler Trucks North America. Standard ładowania megawatowego, opracowany przez konsorcjum CharIn, umożliwia przesyłanie prądu o maksymalnym napięciu 1250 Volt i natężeniu 3000 amperów, co spełnia standardy bezpieczeństwa zarówno w Ameryce Północnej, jak i Unii Europejskiej.

   

  Przyszłość szybkiego ładowania

  Rozwój technologii megawatowego ładowania może znacznie skrócić czas potrzebny na naładowanie elektrycznych ciężarówek, co jest kluczowe dla ich efektywności operacyjnej w długich trasach. Mercedes-Benz planuje, że dzięki tej technologii ich elektryczna ciężarówka eActros 600 będzie mogła osiągnąć dobowe przebiegi do 1000 km, co jest porównywalne z tradycyjnymi ciężarówkami.

   

  Lokalne inicjatywy i globalny wpływ

  W Polsce nad ładowarkami o mocy 1 MW pracuje Ekoenergetyka, europejski lider w dostawach ładowarek autobusowych. Firma ta bada możliwości rozszerzenia swojej technologii także na ciężarówki, co mogłoby przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji.

  Inwestycje w technologię szybkiego ładowania mogą więc odgrywać kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju transportu ciężkiego, czyniąc go bardziej konkurencyjnym i ekologicznym.

   

  Źródło: logistyka.rp
  Zdjęcie: Mercedes

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  Magazyny energii

  Planowana jest budowa gigantycznego magazynu energii w Kozienicach

  Planowany magazyn energii elektrycznej ma powstać w miejscowości Wilczkowice Górne. Zadaniem projektu będzie nie tylko magazynowanie energii, ale też wsparcie dla odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, jak również całego kraju. Burmistrz Kozienic, Piotr Kozłowski, podkreśla, że projekt przyniesie korzyści nie tylko w wymiarze energetycznym, ale także gospodarczym, zwiększając dochody lokalnego budżetu.

  Pierwszy etap inwestycji zakłada realizację magazynu o mocy 112 MW i koszcie około 500 mln zł. Kolejne etapy mają rozbudować instalację do mocy blisko 300 MW. Inwestorem jest spółka Magazyn Kozienice, należąca do grupy Greenvolt Power, która znana jest z realizacji projektów związanych z przechowywaniem energii.

  Greenvolt Power, zwycięzca ostatniej aukcji mocy przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, planuje w ramach swoich projektów BESS (Battery Energy Storage System) zabezpieczyć przychody z kilku dużych inicjatyw bateryjnych. Wynik aukcji umocnił pozycję firmy na rynku, przyznając jej wsparcie dla magazynów o łącznej mocy 1,2 GW, co stanowiło ponad 70% całkowitej mocy przydzielonej dla technologii BESS.

  Realizacja tego ambitnego projektu z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza oraz zwiększy efektywność energetyczną, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących wymagań środowiskowych i energetycznych. Magazyn energii w Kozienicach będzie również pełnił funkcję rezerwy mocy, pozwalając na odbiór nadwyżek produkcji energii w systemie elektroenergetycznym kraju, co jest kluczowe w czasach niestabilności energetycznej i szybkich zmian na rynku energii.

   

  Źródło: Gram w zielone / Barbara Blaczkowska

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  OZE

  Polska uzyskała wsparcie Banku Światowego na 250 mln EUR na rozwój programu „Czyste Powietrze”

  Umowa pożyczki podpisana 18 kwietnia 2024 roku, nie tylko przewiduje finansowe wsparcie, ale także zapewnia doradztwo eksperckie, które pomoże w efektywnym wdrażaniu i rozwijaniu programu. Pożyczka, która będzie dostępna przez najbliższe pięć lat, ma także na celu zrekompensowanie utraconych dochodów budżetowych związanych z ulgą termomodernizacyjną.

  Program „Czyste Powietrze” jest jednym z kluczowych przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), mających na celu wymianę przestarzałych systemów grzewczych na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne rozwiązania. Bank Światowy, od 2020 roku wspierający program doradztwem, teraz zintensyfikuje swoje zaangażowanie, co ma przełożyć się na zwiększenie skuteczności działań.

  Ponadto, nowe finansowanie umożliwi realizację pilotażowego projektu, który zakłada wsparcie dla najuboższych beneficjentów programu, nieposiadających zdolności kredytowej do inwestycji w termomodernizację. Dzięki temu, wsparcie Banku Światowego pomoże wyrównać szanse na dostęp do nowoczesnych i efektywnych energetycznie rozwiązań ogrzewczych.

  Zdaniem Mariny Wes, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską, zaangażowanie w projekt „Czyste Powietrze” jest częścią globalnej misji Banku, która polega na eliminacji ubóstwa i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Polska, dzięki tym środkom, ma szansę stać się przykładem efektywnej transformacji energetycznej, która służy zarówno środowisku, jak i społeczeństwu.

  Finansowanie to jest wynikiem długotrwałych negocjacji i współpracy pomiędzy różnymi instytucjami państwowymi oraz Bankiem Światowym, co podkreśla złożoność i znaczenie programu „Czyste Powietrze” w kontekście polityki ekologicznej i energetycznej Polski.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #CzystePowietrze

  Kategorie
  Elektromobilność

  Innowacja, w której jesteśmy liderami, czyli jak polskie termoelektryki mogą rozwiązać problemy energetyczne świata

  Termoelektryki lepsze niż fotowoltaika        

  Tradycyjna energetyka wykorzystuje jedynie około 40% energii pochodzącej z węgla i innych paliw kopalnych. Reszta, aż 60%, rozprasza się w postaci ciepła odpadowego. To ciepło odpadowe może stanowić darmowe źródło energii, podobnie jak wiatr czy słońce. Dużo taniej jest wykorzystać energię wygenerowaną przy okazji innego procesu, niż ją kupić lub wyprodukować. Co więcej, wykorzystanie energii stanowiącej odpad, może poprawić wydajność przemysłu i obniżyć ceny energii dla konsumentów. Ciepło odpadowe może zastąpić znaczną ilość paliw kopalnych, przyczyniając się do zielonej transformacji systemów energetycznych.                            

  Wykorzystanie potencjału tylko 3 największych źródeł ciepła odpadowego z Warszawy, czyli 3,3 TWh (m.in. z zakładu oczyszczania ścieków Czajka), pozwoliłoby na zapewnienie ciepła sieciowego dla ok. 380 tysięcy gospodarstw domowych.

  Jedną z technologii, która pozwala przekształcać taką odpadową energię cieplną w energię elektryczną, są moduły termoelektryczne. Inżynierowie z polskich ośrodków opracowali ich niewielką wersję, pozbawioną ruchomych elementów mechanicznych.

  Zespół prof. dr hab. Krzysztofa Wojciechowskiego od lat z powodzeniem prowadzi badania nad materiałami zwanymi termoelektrykami. Kierownik Laboratorium Badań Termoelektrycznych, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i jego zespół stworzyli przełomowe moduły termoelektryczne ponad dziesięciokrotnie wydajniejsze niż ogniwa fotowoltaiczne przy zbliżonych kosztach produkcji.

  W ocenie twórców proces technologiczny wytwarzania, jak też koszt materiałowy nowego rozwiązania, nie odbiega od elementu fotowoltaicznego o tożsamych rozmiarach.

  “Zważywszy na znacznie większą gęstość mocy konwerterów termoelektrycznych, cena za 1W mocy elektrycznej powinna być znacznie korzystniejsza niż w przypadku paneli fotowoltaicznych” – zauważa prof. Wojciechowski.

  Zastąpienie ceramicznych okładzin mniej kosztownymi i znacznie lepiej przewodzącymi ciepło stopami aluminium obniżyło ich cenę do porównywalnej do dzisiejszych paneli fotowoltaicznych.

  Cena plus 10 krotna skuteczność pozwala postawić tezę, że termoelektryczność to jeden z ważniejszych polskich projektów ekologicznych.

   

  Firma której zaufała nawet NASA

  Warto również wspomnieć o warszawskiej firmie Genicore, która jest liderem w dziedzinie materiałów termoelektrycznych. Oferowana przez Genicore maszyna zajmuje zaledwie 3 m², a kosztuje tyle, co duże mieszkanie w Warszawie. To narzędzie może stać się rewolucją w dziedzinie materiałów termoelektrycznych.

  Wielkość kilkudziesięciu nanometrów sama w sobie może nie robić wrażenia. Tymczasem ziarna materiałów wytwarzanych w urządzeniu GeniCore mają właśnie takie rozmiary – to około kilkaset razy mniej niż grubość ludzkiego włosa. Co ciekawe, do tak precyzyjnej produkcji wykorzystywane są maszyny, które działają pod naciskiem rzędu 35 ton i natężeniem prądu rzędu kilku tysięcy amperów. Tak małe rozmiary mogą przyczynić się do wielkich zmian w dziedzinie energii.

  Genicore specjalizuje się w maszynach Spark Plasma Sintering, czyli w technologii spiekania, która umożliwia szybkie i ekonomiczne wytwarzanie materiałów termoelektrycznych.                                                    

  “Nasze urządzenia wytwarzają materiały termoelektryczne, które pomogą uzyskiwać energię elektryczną bez użycia paliw kopalnych. Pozwolą korzystać z naturalnego ciepła, które już istnieje w naszym otoczeniu, na przykład ze słońca czy z różnych procesów przemysłowych, i zamieniać je na elektryczność. To nie tylko oszczędza energię, ale także dba o naszą planetę i dostarczy przyszłym pokoleniom więcej czystej energii.” – mówi dr inż. Marcin Rosiński z GeniCore,                         

  Opisane rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla produkcji urządzeń termoelektrycznych, które koncentrują się na pozyskiwaniu energii cieplnej dla potrzeb cyfryzacji przemysłu. Ich materiały znajdują zastosowanie w wielu obszarach, takich jak: produkcja zielonej energii elektrycznej z ciepła odpadowego, urządzenia zabezpieczające w przemyśle, ochrona przed oparzeniami kontaktowymi, zasilacze dla sieci ciepłowniczej, czujniki wycieku gazu w odległych miejscach, odzyskiwanie ciepła odpadowego do zdalnego zasilania w IoT, systemy odzysku ciepła odpadowego w branżach charakteryzujących się dużą ilością ciepła odpadowego.                                              

  Technologia termoelektryczna oferuje bardzo różne korzyści, takie jak możliwość pracy poza siecią, trwałość i generowanie energii odnawialnej w trudno dostępnych miejscach. Przyczynia się do zmniejszenia śladu CO2 przemysłu, poprawia efektywność energetyczną i umożliwia odzysk ciepła odpadowego.                                                                 

  Polskie rozwiązania, sukcesy międzynarodowe

  Technologia termoelektryczna oferuje wiele korzyści, takich jak praca poza siecią, trwałość i generowanie energii odnawialnej w trudno dostępnych miejscach. Przyczynia się również do zmniejszenia śladu CO2 przemysłu i poprawy efektywności energetycznej.                                                                     

  Prof. dr hab. Wojciechowski realizował projekty między innymi z takimi partnerami przemysłowymi jak Honda Ltd, Sasol Technology Ltd, EDF Polska, Synthos S.A, Collins Aerospace Polska, General Electric Aviation Polska, Mesko S.A. i innymi.                                        

  GeniCore ma na swoim koncie min. współpracę z NASA  oraz innymi agencjami kosmicznymi. To dowód na to, że ich technologia jest doceniana na arenie międzynarodowej. Teraz oferuje maszyny U-FAST Glovebox, umożliwiające przygotowanie spiekanych proszków bez ekspozycji na atmosferę. To kolejny krok w innowacyjnym procesie spiekania Spark Plasma Sintering. Zamówienie na taką maszynę złożył już prestiżowy ośrodek badawczy z Francji czyli CNRS, jeszcze w tym roku zamierza umieścić ją w swoim laboratorium badawczym w Paryżu.

  Firma, współpracując z 12 europejskimi partnerami, realizuje obecnie badania w ramach projektu technologii termoelektrycznej START o łącznym budżecie 9,2 mln euro. Kluczowe zagadnienia obejmują min. redukcję zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odpadów górniczych.

  Jedno jest pewne – przemysł energetyczny na całym świecie zmierza w kierunku pozyskiwania energii szybko, tanio, bezemisyjnie i z wykorzystaniem żródeł odnawialnych. W tym kontekście transformacja jest nieunikniona, a Polacy być może mają odpowiedź na wyzwanie przejścia na gospodarkę opartą na obiegu zamkniętym także w tym newralgicznym sektorze, bez konieczności wielkich wyrzeczeń. Czy problemy z zieloną energią rozwiążą właśnie Polacy? Nie można tego wykluczyć.

   

  #OZE #Elektromobilność

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowe punkty ładowania aut elektrycznych na mapie Polski

  Marina Deweloper: stacje Eway we wszystkich inwestycjach

  Firma Eway pierwsze stacje ładowania zainstalowała jesienią 2023 roku. Od tego czasu pojawiło się ich znacznie więcej. Jeden z klientów Spółki, Marina Developer, na mocy podpisanej umowy będzie instalował stacje Eway w obecnych i nowych inwestycjach. Już teraz Marina Developer zdecydowała się na 4 stacje wolnostojące (tzw. „słupki”) w inwestycji przy ul. Przestrzennej w Szczecinie. Kolejnymi inwestycjami w tym mieście, których użytkownicy będą mogli ładować auta elektryczne są m.in. HANGAR – Przystań dla biznesu, Judyma24 i 26 (Kurzy Młyn).

  W transformację energetyczną włączają się nie tylko duże miasta, ale także mniejsze miejscowości i gminy, w tym gmina Bobowa. Jednym z jej celów jest rozwijanie i promocja zielonego transportu oraz zwiększanie komfortu podróży i jakości życia, dlatego Mieszkańcy i goście Bobowej podróżujący samochodami elektrycznymi mogą już korzystać z nowej stacji ładowania Eway typu słupek x22 kW wyposażona w kable do ładowania z wtyczką Type 2.

  Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie alternatywnymi dla aut spalinowych sposobami poruszania się na terenie naszej Gminy. Taką alternatywą stają się coraz popularniejsze auta elektryczne, dlatego udostępniamy ich właścicielom stację ładowania. Wraz z rozwojem zielonej infrastruktury nasz pozytywny wpływ na środowisko będzie rósł, a co się z tym wiąże – przełoży się to na jakość powietrza w Gminie i zdrowie mieszkańców” – mówi Wacław Ligęza, Burmistrz Bobowej.

  Stacje wolnego ładowania Eway na ścieżce szybkiego rozwoju

  W pierwszym kwartale 2024 roku Spółka podpisała także inne istotne umowy. Jedną z nich jest umowa dystrybucyjna z Grodno S.A., na mocy której stacje ładowania Eway będą dostępne dla biurowców i centrów handlowych w ponad 100 hurtowniach Grodno w całej Polsce oraz na platformie e-commerce dla klientów B2B. W ofercie znajdują się stacje naścienne oraz wolnostojące z pełną obsługą techniczną i księgowo-finansową.

  Ładuj i jedź

  Stacje Eway wyróżnia technologia, na którą czekało wielu kierowców samochodów elektrycznych – są łatwe w obsłudze, bezpieczne, a przy tym nie wymagają jakichkolwiek aplikacji. Co więcej – po raz pierwszy w Europie zastosowano w nich zintegrowany system płatności bez fizycznego terminala płatniczego. Wystarczy opłacić zbliżeniowo usługę ładowania kartą płatniczą i naładować samochód, a terminal prześle nam fakturę lub paragon na wskazany adres mailowy.

  Eway stale doskonali swoje produkty. Dzięki nawiązanej w pierwszym kwartale 2024 roku współpracy z MC2 Innovations, dostawcą usług doradczych, koncepcyjnych, cyberbezpieczeństwa i informatycznych, również w zakresie sztucznej inteligencji, firma będzie rozwijać obecne i nowe funkcjonalności. Jedną z nich jest funkcja identyfikacji użytkowników, która właścicielowi stacji pozwala m.in. na własną, dynamiczną politykę cenową

  „Nasza ekspertyza w obszarze wsparcia technologicznego pozwoli Eway na jeszcze lepsze dostosowanie się do potrzeb klientów, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynkach europejskich” – powiedziała Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations.

  Model biznesowy

  Eway swoją ofertę  – stacje ładowania typu AC i pełną obsługę operatorską – kieruje do zarządców bądź właścicieli parkingów, budynków mieszkalnych, hoteli i innych miejsc, gdzie kierowca parkuje samochód elektryczny co najmniej 2 godziny. Właściciele lub zarządzający stacjami zarabiają na każdym ładowaniu, od każdej kilowatogodziny. Co ważne, sami mogą ustalać ceny za czas ładowania. Zysk to przychód pomniejszony o koszt zakupu energii i stałej, niskiej opłaty operatorskiej Eway. Klienci mogą także zarabiać na sprzedaży innych usług związanych ze stacją ładowania, jak udostepnienie panelu stacji do wyświetlania treści (np. reklamowych), czy pobieranie dodatkowych opłat za parkowanie.

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  Elektromobilność

  Chiński szturm na rynek europejski i problemy logistyczne. Elektryki zalegają w portach

  Chińscy producenci samochodów, tacy jak BYD, który niedawno wysłał swój pierwszy duży statek z elektrykami do Europy, mają problemy ze skutecznym wprowadzeniem swoich pojazdów na rynek europejski. Pomimo, że pierwsze transporty dotarły, kumulacja pojazdów w portach utworzyła największe tymczasowe parkingi, z których trudno jest efektywnie dystrybuować auta dalej.

  Niedobory w logistyce, zwłaszcza brak dostępnych ciężarówek do transportu i niedostateczna liczba kierowców, doprowadziły do zastoju w przepływie nowych pojazdów. Dodatkowo, wyzwania związane z bezpośrednią sprzedażą – pominięciem tradycyjnych salonów samochodowych – tylko pogłębiły problem, ograniczając szybkość dystrybucji pojazdów do odbiorców.

  Strategia chińskich producentów, polegająca na intensywnym zalewaniu rynku europejskiego tanimi i efektywnymi samochodami elektrycznymi, mierzy się z barierami regulacyjnymi i operacyjnymi. Unia Europejska, starając się chronić lokalne interesy i przemysł motoryzacyjny, może rozważać wprowadzenie dodatkowych ceł i barier handlowych, które zrównoważą warunki konkurencji z chińskimi producentami.

  Z drugiej strony, niestabilność łańcucha dostaw oraz problemy z dystrybucją mogą zniechęcić europejskich konsumentów do zakupu chińskich elektryków. Niemcy, będące głównym rynkiem zbytu dla wielu producentów, zredukowały dopłaty do zakupu elektrycznych pojazdów, co dodatkowo wpłynęło na spadek popytu.

  W kontekście tych wyzwań, Europejscy producenci, tacy jak Renault i Fiat, przygotowują się do wprowadzenia na rynek nowych, bardziej dostępnych modeli samochodów miejskich. Odpowiedzią na chińską konkurencję ma być oferowanie prostych i ekonomicznych pojazdów, które będą przystępne cenowo dla europejskich konsumentów, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia.

  Jest jasne, że chińskie plany szybkiego podboju rynku elektromobilnego w Europie stoją przed znacznymi przeszkodami. Czy Chińczycy zdołają dostosować swoją strategię do nowych realiów, czy też europejskie porty i rynek pozostaną niedostępne dla ich ambicji?

   

  #OZE #Eleketromobilność #Elektryki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne o rekordowej sprawności

  Wśród ekspertów pracujących nad rozwiązaniem znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu Monash, Uniwersytetu w Sydney i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii. Prace koordynowane są przez Organizacja Badań Naukowych i Przemysłowych Wspólnoty Narodów (CSIRO), a finansowanie zapewniła Australijska Agencja Energii Odnawialnej (ARENA).

  Grupa naukowców do produkcji elastycznych ogniw paliwowych wykorzystała technikę roll-to-roll (R2R). Metoda ta opiera się o nanoszenie na specjalną folię tzw. „aktywnych warstw”, które odpowiedzialne są za generowanie ładunku elektrycznego. Technika ta stosowana jest powszechnie w dziedzinie drukarstwa, co umożliwia stwierdzenie, że są to „drukowane ogniwa fotowoltaiczne”. Eksperci w swojej technice zastosowali materiały perowskitowe, na bazie których możliwe jest wytwarzanie atramentów nanoszonych drukiem na folię. Dzięki temu zastosowaniu ogniwa są niezwykle elastyczne i mogą posiadać różne kształty i rozmiary dostosowane do powierzchni montażu.

  Według przeprowadzonych badań, wyniki osiągane przez opracowane ogniwa fotowoltaiczne są bardzo zadowalające. Ogniwa o mniejszej powierzchni osiągnęły sprawność15,5 proc. zaś ich większe rozmiary uzyskały sprawność maksymalną na poziomie 11 proc.

  Jak informuje CSIRO, uzyskane rezultaty prac naukowców są bardzo dobre, a w opiach procesu określono je nawet jako wartości rekordowe. Dodatkową wartością opracowanych ogniw fotowoltaicznych jest modyfikacja procesu produkcyjnego, uwzględniająca zastąpienie kosztownego złota związkami węgla, co ma znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów produkcji elastycznych ogniw.

   

  #OZE #środowisko #energia #energetyka #klimat #innowacje

  Kategorie
  OZE

  Dekarbonizacja trendem nie tylko Europy. USA publikuje pierwszy plan amerykańskiej dekarbonizacji

  Na początku kwietnia zaprezentowano globalny plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym USA. Plan o nazwie „Dekarbonizacja gospodarki USA do 2050 r.: krajowy plan dla sektora budynków” zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych aż o 90 proc. Jak informuje Departament Energii Stanów Zjednoczonych, jest to pierwsza w historii strategia w tym obszarze kraju, co więcej zawiera niezwykle ambitne cele klimatyczne. Według oficjalnych założeń redukcja emisji dwutlenku węgla dla sektora amerykańskich budynków wyniesie 65 proc. do 2030 roku i aż 90 proc. w perspektywie do 2050 roku.

  Jak podaje amerykański Departament Energii koszty energii sektora budynków w ciągu roku pochłaniają aż 370 mld dolarów i odpowiadają za przeszło 33 proc. zanieczyszczenia klimatu w USA. Przyjęte w programie cele redukcyjne emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. da oszczędności na kosztach za energię na poziomie ponad 100 mld dolarów rocznie oraz 17 mld dolarów na kosztach za opiekę zdrowotną.

  Wdrażany plan USA zawiera cztery kluczowe cele strategiczne, tj.:

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków,
  • zwiększenie tempa redukcji emisji na miejscu,
  • ulepszenie współpracy pomiędzy budynkami i państwową siecią elektroenergetyczną,
  • zminimalizowanie powstawania emisji podczas produkcji, transportu, montażu i utylizacji materiałów budowlanych.

  Na skutek wysokich kosztów za energię liczna grupa mieszkańców USA żyje w warunkach nieprzystosowanych do mieszania. Wprowadzony plan rządowy ma stanowić rozwiązanie dla obecnie występujących nierówności społecznych w tym obszarze. Z informacji udzielonych przez Departament Energii wynika, że kluczowe jest obniżenie koszów za energię i technologię, jak również wdrożenie środków, zmniejszających dotkliwość na zachodzące przerwy w dostawach prądu oraz ekstremalne zjawiska pogodowe występujące na skutek zmian klimatycznych.

   

  #OZE #środowisko #energia #energetyka #emisje #klimat

  Kategorie
  Elektromobilność

  Więcej stacji ładowania, czyli zasady nowego prawa

  W związku z nowymi przepisami w nadchodzących latach w całej Europie będzie coraz więcej samochodów elektrycznych, a także stacji tankowania wodoru. To oznacza, że Polska musi przyspieszyć tempo budowy nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie powstaje ich zbyt mało i zbyt wolno, a utrzymanie tego tempa może skutkować sankcjami za niespełnienie celu.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) jest częścią pakietu Fit for 55, czyli pakietu legislacyjnego, którego celem jest ograniczenie remisji gazów cieplarnianych do 2023 roku o 55 proc. we stosunku do 1990 roku, a także osiągnięcie w perspektywie do 2050 roku neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Nowe przepisy będą obejmować wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej, które będą prawnie zobowiązane do realizacji konkretnych celów klimatycznych wyznaczonych do 2025 roku oraz w dalszej perspektywie.

  Jedynym z kluczowych założeń AFIR, które właśnie weszło w życie jest zwiększenie liczby publicznych stacji ładowania na głównych drogach Unii Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi stacje ładowania o mocy minimalnej 400 kW muszą znajdować się co 60 km w obu kierunkach, a w następnych dwóch latach moc ta ma zostać zwiększona do minimum 600 kW.

  Jak wskazuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, dostosowanie się do nowego prawodawstwa europejskiego stanowi ogromne wyzwanie dla polskiej infrastrukturalny. Do końca 2025 r. całkowita moc stacji ładowania musi w ciągu najbliższych kilku lat wzrosnąć o 49 proc. Konieczne będzie także zainstalowanie minimum 200 stacji ładowania dla elektrycznych ciężarówek.

  Dodatkowo po 2030 roku intensywny rozwój czeka również stacje tankowania wodorem. Zgodnie z założeniami mają one być lokalizowane zarówno przy drogach, ale i w portach, jak również na stacjach kolejowych i autobusowych objętych siecią TEN-T.  Mają one być rozmieszczane maksymalnie co 200 km.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało już wstępny plan rozmieszczenia ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania oraz tankowania wodoru, która pozwoli spełnić postawione Polsce wymagające wymagania nowego rozporządzenia.

   

  #elektryk #wodór #energia #energetyka #środowisko #legislacja #klimat

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prąd ze słońca bardziej dostępny. TAURON wpiera efektywność fotowoltaiki

  – W sieci TAURONA funkcjonuje już ponad 432 tys. mikroinstalacji. Stymulujemy rozwój domowej fotowoltaiki, bo wiemy, że w długim okresie może ona generować znaczne oszczędności dla gospodarstw domowych – mówi Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż. – Im lepiej dopasowana instalacja fotowoltaiczna oraz im większa autokonsumpcja – tym większe oszczędności, dlatego wspieramy przygotowanie nowych instalacji do współpracy z magazynami energii. To szczególnie istotne w kontekście kolejnych programów dofinansowania i wejścia niebawem w życie taryfy dynamicznej – podkreśla Mariusz Purat.

   

  W gotowości na magazyn

  Kluczowa dla efektywności domowej instalacji fotowoltaicznej pozostaje autokonsumpcja, czyli ilość energii wyprodukowana przez instalację, która jest zużywa­na na bieżąco.

  Zdaniem ekspertów energetycznych wartość poziomu autokonsumpcji można podwoić poprzez wykorzystanie domowego magazynu energii, dlatego warto przygotować instalację do montażu magazynu poprzez dodanie falownika hybrydowego.

  Falownik hybrydowy jest kluczowym elementem instalacji z magazynem energii. To właśnie dzięki niemu, można zarządzać przepływem energii w gospodarstwie, a w momencie kiedy magazyn energii zostanie już naładowany, falownik będzie mógł wprowadzić nadwyżki produkcji do sieci, które zostaną rozliczone przez operatora według obowiązujących przepisów.

   

  Magazyn i taryfa dynamiczna

  W kontekście zapowiadanej taryfy dynamicznej oraz godzinowych rozliczeń prosumentów magazyn energii może okazać się kluczowym elementem domowego systemu do generowania oszczędności. Odpowiednia konfiguracja magazynu może pozwolić nam na gromadzenie energii, kiedy ceny energii na rynku są niskie i korzystanie z niej w momencie wysokich cen sprzedaży energii elektrycznej.

  Magazyn energii przyczynia się nie tylko do wzrostu autokonsumpcji i opłacalności inwestycji, ale również poprawia i stabilizuje parametry jakościowe energii.

  Prawidłowo dobrany magazyn energii w korzystnych warunkach pogodowych, w okresie letnim pozwala na uniezależnienie się od sieci energetycznej, ponieważ jest on ładowany w okresie produkcji, a przez noc przekazuje energię na bieżące, podstawowe zużycie.

  W okresie zimowym, mimo zdecydowanie niższej produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, w stosunku do okresów letnich, praktycznie każda wyprodukowana kilowatogodzina trafia do magazynu, dzięki czemu autokonsumpcja może sięgnąć nawet 100 procent.

   

  Konkretne wsparcie

  Zdaniem ekspertów energetycznych optymalnie jest połączenie fotowoltaiki z technologiami zwiększającymi autokonsumpcję energii takimi jak właśnie magazyn energii i odpowiednie sterowanie urządzeniami domowymi. Dlatego TAURON ruszył z działaniami promującymi kompletną instalację fotowoltaiczną w niższej cenie i gotową do podpięcia magazynu energii, dzięki falownikowi hybrydowemu, który teraz dodawany jest do instalacji w standardzie.

   

  Opinia eksperta:

  – Odpowiednio dobrana moc instalacji to podstawa do uzyskania wysokiej autokonsumpcji. Aby utrzymywać ją na wysokim poziomie, trzeba zwiększyć zużycie prądu właśnie w tych okresach, w których instalacja produkuje go najwięcej. Efektywnym sposobem zwiększenia autokonsumpcji energii z własnej produkcji jest również magazynowanie jej nadwyżek powstających w pikach produkcyjnych. Magazyny energii to urządzenia, które pozwalają na gromadzenie energii produ­kowanej przez instalację fotowoltaiczną w akumu­latorze. Taką energię możemy wykorzystać w okre­sach, w których instalacja energii nie produkuje, np. nocą – mówi Rafał Kocoł, ekspert z zakresu fotowoltaiki w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #TAURON

  Kategorie
  OZE

  Ustawa o energetycznej uldze dla gospodarstw domowych na horyzoncie

  Dodatkowo projekt przewiduje wprowadzenie tzw. bonu energetycznego, który będzie wsparciem dla tych gospodarstw domowych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Bon ma pomóc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, szczególnie dla rodzin o niższych dochodach oraz dla osób używających energożernych systemów ogrzewania, takich jak pompy ciepła czy piece akumulacyjne.

  Minister klimatu i środowiska, Paulina Henning Kloska, podkreśla, że wprowadzenie cen maksymalnych oraz bonów energetycznych ma na celu ochronę konsumentów oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju.
  „Chcemy, aby każde gospodarstwo domowe mogło sobie pozwolić na komfortową zimę bez obawy o zbyt wysokie rachunki za prąd.” – mówi minister.

  Projekt zakłada również przegląd i możliwą korektę obowiązujących taryf energetycznych, które mogłyby zostać dostosowane do aktualnych warunków rynkowych, co potencjalnie może obniżyć miesięczne rachunki dla konsumentów.

  Zmiany mają objąć nie tylko rynek energii elektrycznej, ale również paliw gazowych i ciepła. Planowane jest przedłużenie wsparcia dla odbiorców ciepła, a maksymalne ceny na gaz mają zostać zharmonizowane z obowiązującymi taryfami.

  Projekt ustawy jest obecnie w trakcie konsultacji i jeżeli zostanie zatwierdzony, wejdzie w życie w drugiej połowie 2024 roku. To rozwiązanie ma nie tylko pomóc polskim rodzinom, ale również stabilizować polski rynek energetyczny, dając jednocześnie rządowi narzędzie do kontrolowania inflacji energetycznej.

  „Jest to krok w kierunku sprawiedliwej transformacji energetycznej, gdzie każdy obywatel może czuć się bezpiecznie, niezależnie od zmian na globalnym rynku energii” – dodaje Henning Kloska, wskazując na długoterminową strategię rządu w zakresie polityki energetycznej.

  Przedłożony projekt jest odpowiedzią na obecne wyzwania energetyczne i wydaje się być ważnym elementem w dążeniu do zrównoważonej i sprawiedliwej polityki energetycznej w Polsce.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Energetyka #Polska

  Kategorie
  OZE

  Śląsk ponownie liderem w walce ze smogiem!

  Dane z Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) pokazują, że Rybnik od początku programu złożył niemal 6,5 tysiąca wniosków. To stawia miasto na czele rankingu w skali kraju, co odzwierciedla zaangażowanie lokalnych władz w promocję i realizację działań ekologicznych.

  Wprowadzony w 2018 roku program „Czyste Powietrze” ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń przez wymianę przestarzałych kotłów na węgiel i drewno. Do 2029 roku planowane jest zastąpienie 3 milionów tzw. kopciuchów.

  Analizy przeprowadzone przez Europejskie Centrum Czystego Powietrza (ECAC) wskazują, że aż 71 proc. poprawy jakości powietrza w Rybniku od 2018 roku można przypisać bezpośrednio działaniom antysmogowym, takim jak wymiana kotłów. Tylko 29 proc. tej poprawy można przypisać zmianom meteorologicznym, takim jak cieplejsze zimy.

  Aktywność Rybnika w programie „Czyste Powietrze” pokazuje, jak ważna jest współpraca samorządów z mieszkańcami oraz jak dużo można osiągnąć dzięki systematycznym działaniom na rzecz ochrony środowiska. Kampanie informacyjne i edukacyjne prowadzone w mieście przyczyniły się do znaczącego wzrostu liczby złożonych wniosków, co z kolei przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców.

  Jakość powietrza w Rybniku znacząco się poprawiła, co potwierdzają liczby dni smogowych – spadły one z 134 w 2010 roku do zaledwie 16 w 2023 roku. To sukces, który potwierdza, że skuteczne programy ekologiczne mogą realnie wpływać na poprawę warunków życia.

  Jednakże, aby utrzymać pozytywne tendencje i dalej poprawiać stan powietrza, niezbędne jest kontynuowanie działań i poszukiwanie nowych rozwiązań zgodnych z najnowszymi standardami ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Rybnik stanowi przykład, że zdecydowane i konsekwentne działania mogą przynieść realne efekty, które są korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców.

   

  Źródło: Katarzyna Poprawska-Borowiec / Gram w zielone

  #OZE #CzystePowietrze #Śląsk #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Oficjalnie ruszyła największa farma fotowoltaiczna w Europie – w Witznitz

  Farma została zbudowana w rekordowym czasie poniżej dwóch lat od wmurowania kamienia węgielnego w czerwcu 2022 roku. Ten imponujący projekt nie tylko wzmocni produkcję zrównoważonej energii w regionie, ale także służy jako model dla przyszłych przedsięwzięć w całej Europie.

  Projekt ten jest częścią szerszej inicjatywy, Parku Energetycznego Witznitz, która obejmuje również rozwój infrastruktury rekreacyjnej, takiej jak nowe ścieżki rowerowe i jeździeckie, oraz eksperymentalne wdrożenie agrofotowoltaiki. Energia wyprodukowana przez farmę będzie dostarczana do Shell Energy Europe na mocy długoterminowej umowy PPA (Power Purchase Agreement).

  Wizja przyszłości fotowoltaiki jest jasna, a farma w Witznitz jest obecnie największym tego typu obiektem w Europie, prześcigając poprzedniego lidera, hiszpańską farmę Francisco Pizarro Photovoltaic Plant. To strategiczne osiągnięcie umacnia Europę jako lidera w dziedzinie energii odnawialnej i podkreśla rosnące globalne znaczenie fotowoltaiki w walce z kryzysem klimatycznym.

  Dodatkowo, Hansainvest Real Assets aktywnie rozszerza swoje operacje na rynku polskim, współpracując z firmą SUNfarming w celu budowy 231 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 257 MW. Inwestycja ta, finansowana kwotą 50 mln euro, stanowi pierwszy krok niemieckiego funduszu w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. Christoph Lüken, dyrektor ds. infrastruktury zarządzania portfelem w Hansainvest Real Assets, wyraził entuzjazm związany z wejściem na polski rynek, podkreślając, że system kontraktów różnicowych w Polsce zapewnia stabilność i ochronę przed inflacją przychodów z energii, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo inwestycji.

   

  Źródło: Barbara Blaczkowska / Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV #FarmaPV #Niemcy #Europa

  Kategorie
  Elektromobilność

  Unia Europejska rozważa cła na chińskie elektryki. Ochrona rynku czy może nowa fala konfliktów handlowych?

  Kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia po dynamicznym wzroście eksportu chińskiego producenta samochodów elektrycznych BYD, który w ostatnim czasie zyskał znaczącą pozycję na rynkach międzynarodowych.

  Dr Anna Czarczyńska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego, podkreśla, że obecna sytuacja jest wynikiem długoterminowej polityki Chin, polegającej na dotowaniu rodzimych firm i stosowaniu liberalniejszych norm produkcyjnych, co w połączeniu z niskimi kosztami pracy stwarza przykład nieuczciwej konkurencji. Wprowadzenie ceł miałoby zrównać szanse europejskich firm, ale mogłoby również prowadzić do ceł odwetowych ze strony Chin, co wpłynęłoby na wzrost cen i mogłoby pogłębić konflikt handlowy.

  W ramach odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska rozważa zastosowanie środków zgodnych z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby zabezpieczyć sektory strategiczne i zapobiec ucieczce produkcji poza Europę. Jest to kluczowe dla zabezpieczenia europejskich interesów gospodarczych i utrzymania konkurencyjności na globalnym rynku energii odnawialnej oraz technologii. Pomimo korzyści wynikających z tanich importów, konieczne jest podjęcie działań ochronnych w celu zabezpieczenia przyszłości sektorów kluczowych dla europejskiej gospodarki.

  Chociaż potencjalne wprowadzenie ceł może wydawać się rozwiązaniem chroniącym interesy europejskich producentów, eksperci ostrzegają przed długofalowymi skutkami takiej polityki. Dr Czarczyńska wskazuje, że działania te mogą prowadzić do eskalacji napięć handlowych, które mogą negatywnie wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw i zwiększyć koszty dla konsumentów oraz firm w Europie. Ważne jest, aby Unia Europejska dążyła do znalezienia zrównoważonego podejścia, które zabezpieczy lokalne rynki, nie prowadząc jednocześnie do izolacji od globalnych partnerów handlowych.

  Dodatkowo, kwestia ceł może wpłynąć na współpracę międzynarodową w innych obszarach, takich jak ochrona środowiska i zmiany klimatu, gdzie współpraca z Chinami jest kluczowa. Dlatego też, jak sugeruje dr Czarczyńska, Unia Europejska powinna dążyć do dialogu i współpracy, aby negocjować warunki, które będą korzystne dla wszystkich stron, zamiast podejmować pochopne decyzje, które mogą pogłębić konflikty i podziały na scenie międzynarodowej.

   

  Źródło: Tok FM / Damian Nowicki

  #OZE #Elektryki #Elektromobilność #Chiny #UE #Chińskieelektryki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rekord mocy z fotowoltaiki w Polsce. Panele zapewniły ponad połowę zapotrzebowania kraju!

  Zdarzenie to miało miejsce we wtorek, 9 kwietnia, kiedy to panele słoneczne zintensyfikowały swoją pracę, osiągając najwyższą dotychczas zarejestrowaną wartość produkcji energii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), odpowiedzialne za zarządzanie krajowym systemem przesyłowym, odnotowały, że między godziną 12:00 a 13:00, fotowoltaika wyprodukowała 10 530 MWh energii elektrycznej.

  To przełomowe osiągnięcie nie tylko podkreśla potencjał energii słonecznej w Polsce, ale również stawia przed operatorami systemu elektroenergetycznego nowe wyzwania związane z zarządzaniem i integracją rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii. W obliczu tak dużego udziału energii z fotowoltaiki, PSE musiało już kilkakrotnie podejmować decyzje o odłączeniu części mocy fotowoltaicznych w celu zbilansowania systemu, szczególnie w dniach, kiedy warunki pogodowe sprzyjały wyjątkowo wysokiej produkcji energii słonecznej.

  Nadchodzące lata będą kluczowe dla dalszego rozwoju i integracji odnawialnych źródeł energii w Polsce, z fotowoltaiką na czele. Postęp technologiczny oraz nowe regulacje prawne będą miały za zadanie wspierać stabilność i efektywność energetyczną kraju, jednocześnie promując ekologiczne i zrównoważone źródła energii.

  Projekt tak ogromnej skali jak ten, który odnotował rekord mocy z paneli fotowoltaicznych, stawia Polskę w rzędzie europejskich liderów innowacji w dziedzinie energii odnawialnej, otwierając drogę do przyszłości, w której energia słoneczna może stać się jednym z głównych komponentów narodowego bezpieczeństwa energetycznego.

   

  Źródło: Interia Zielona

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska uczelnia testuje przyszłość energetyki z lokalnym operatorem – zamontuje na dachu fotowoltaikę oraz magazyny energii

  Projekt zakłada, że Stoen Operator będzie odpowiedzialny za opracowanie i prezentację cyfrowych rozwiązań dla systemów energetycznych, jak również przeprowadzenie analiz technologicznych i prawnych dotyczących współpracy z Politechniką Warszawską. Zadaniem operatora będzie również określenie technicznych parametrów nowo instalowanych urządzeń.

  Założenie projektu ma na celu nie tylko rozwój nowych technologii, ale również integrację istniejących już rozwiązań energetycznych w celu stworzenia efektywniejszego i zintegrowanego systemu energetycznego, który będzie odporny na przyszłe wyzwania związane z dostawami energii. Uczestnicy projektu planują wykorzystać potencjał inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), które umożliwiają lepsze zarządzanie produkcją, przesyłem i dystrybucją energii.

  Realizacja projektu, wspierana przez konkurs Strateg PW w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, przewidziana jest na lata 2023-2028. W pierwszej fazie projektu, która ma zakończyć się w 2026 roku, zostanie wybudowana część fotowoltaiczna instalacji wraz z nowoczesnymi systemami bateryjnymi. W drugiej fazie, która rozpocznie się po 2026 roku, przewidziane są dalsze badania nad optymalizacją systemu i jego integracją z miejską infrastrukturą energetyczną.

  Projekt ten jest wyjątkowy ze względu na swoje podejście interdyscyplinarne i zaangażowanie w prace badawcze wielu specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz praktyków z branży energetycznej. Jego realizacja może przyczynić się do rozwoju nowych standardów w produkcji, magazynowaniu i wykorzystaniu energii odnawialnej w środowiskach miejskich, co w dłuższej perspektywie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.

   

  Źródło: Katarzyna Poprawska-Borowiec / Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #Magazynyenergii #PV #Uczelnie #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Program „Czyste Powietrze” – kluczowe informacje dla prosumenckiego sektora OZE

  Z myślą o poprawie jakości oferowanych urządzeń grzewczych, od 22 kwietnia br. dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” będą ograniczone wyłącznie do urządzeń, które znajdują się na liście ZUM. Lista ta obejmuje pompy ciepła i kotły zgazowujące drewno oraz na pellet. Wprowadzenie listy ma na celu eliminację urządzeń niespełniających norm jakościowych, w tym tych produkowanych w Azji, które były przedmiotem krytyki zarówno ze strony ekspertów, jak i branży.

  Podczas okresu przejściowego, trwającego do 13 czerwca, producenci i dystrybutorzy mają czas na dopełnienie formalności związanych z uzupełnieniem dokumentacji i badań, aby ich produkty mogły znaleźć się na liście ZUM. Po tej dacie, zakup pomp ciepła niefigurujących na liście nie będzie kwalifikował się do otrzymania dotacji.

  W ostatnim czasie NFOŚiGW zauważył wzrost liczby wniosków o dotacje na zakup wyłącznie pomp ciepła, co może wskazywać na próby nieuczciwych praktyk w sektorze. Ostrzega to o potencjalnym ryzyku dla beneficjentów, którzy mogą zostać narażeni na zakup urządzeń o niższej jakości w zawyżonych cenach.

  NFOŚiGW zaleca konsultacje z doradcami energetycznymi oraz wykonanie audytu energetycznego przed zakupem pompy ciepła, aby upewnić się, że wybrany produkt spełnia indywidualne potrzeby i jest zgodny z oczekiwaniami w zakresie efektywności energetycznej. Podkreśla również znaczenie sprawdzenia urządzenia w internecie i zapoznania się z warunkami umowy przed podpisaniem pełnomocnictwa.

  Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie jakości oferowanych na rynku urządzeń, ale również ochronę konsumentów przed potencjalnymi stratami finansowymi związanymi z niewłaściwymi inwestycjami w systemy grzewcze.

   

  Źródło: Money.pl

  #CzystePowietrze #OZE #PompyCiepła #EnergiaOdnawialna #Zmiany #Dotacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zmiany dla Prosumentów w fotowoltaice. Nowe możliwości rozliczeń w Net-Billingu

  W ramach zmian w ustawie o OZE, ministerstwo klimatu i środowiska wprowadza nowe rozwiązania mające na celu przyspieszenie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają dotyczyć nie tylko prosumentów, ale również procedur wydawania zezwoleń w obszarze OZE oraz wprowadzenia udogodnień w korzystaniu z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

  Nowe regulacje będą miały wpływ na różne obszary związane z OZE, w tym na ulgi dla odbiorców energochłonnych i zasady wsparcia dla nowych instalacji OZE. W planach jest także dostosowanie polskiego prawa do unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska.

  Dla prosumentów zmiany oznaczają możliwość lepszego dostosowania systemu rozliczeń do własnych potrzeb i profilu zużycia energii. Będzie to szczególnie ważne w kontekście nadchodzących zmian taryfowych i rosnącej liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

  Projekt ustawy, przygotowywany przez resort klimatu, ma zostać przyjęty do końca drugiego kwartału bieżącego roku, a jego wprowadzenie ma przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania energii z OZE oraz do dalszego wzrostu ich udziału w polskim miksie energetycznym.

  Aby dodatkowo zachęcić prosumentów do korzystania z nowego systemu rozliczeniowego opartego na cenach godzinowych, rząd planuje wprowadzić atrakcyjne bonusy. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby decydujące się na tę opcję będą miały możliwość zwiększenia zwrotu za niewykorzystaną energię wprowadzoną do sieci.

   

  Źródło: Michał Boroń / Bankier.pl

  #OZE #Fotowoltaika#Net-billing #PV #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  SolarEdge przejmuje Wevo Energy, startup zajmujący się oprogramowaniem do optymalizacji i zarządzania ładowaniem pojazdów elektrycznych

  Oprogramowanie Wevo zostało zaprojektowane tak, aby było niezależne od dostawców i obsługuje wiodące w branży otwarte protokoły, umożliwiające ustalanie cen i rozliczeń dla wielu użytkowników, wielopoziomowe ustalanie priorytetów harmonogramów ładowania, predykcyjne zarządzanie obciążeniem oraz szereg dodatkowych usług. Do tej pory Wevo zelektryfikowało wiele tysięcy miejsc parkingowych w Ameryce Północnej, Europie i na Bliskim Wschodzie. Wevo jest już zintegrowane z ładowarkami EV SolarEdge, falownikami solarnymi i licznikami, zapewniając całościowy wgląd w czasie rzeczywistym w produkcję energii słonecznej, zużycie sieci i ładowanie pojazdów elektrycznych.

  Rozwiązanie Wevo będzie również częścią systemu optymalizacji energii SolarEdge ONE dla segmentu komercyjnego i przemysłowego (C&I), zaprojektowanego w celu zaoferowania klientom SolarEdge pojedynczego rozwiązania do optymalizacji energii, które koordynuje i integruje wytwarzanie energii słonecznej na miejscu, magazynowanie baterii i ładowanie pojazdów elektrycznych na dużą skalę.

  Komentarz lokalny: Michał Marona, Country Manager, SolarEdge Technologies Poland mówi: “Dzięki oprogramowaniu Wevo, w niedalekiej przyszłości klienci SolarEdge w Polsce zyskają możliwość efektywniejszego zarządzania publicznym ładowaniem pojazdów elektrycznych, co przyniesie korzyści zarówno w postaci optymalizacji kosztów, jak i jeszcze lepszego wykorzystania energii odnawialnej. To ważny krok ku bardziej ekonomicznej elektromobilności”.

  Zvi Lando, CEO SolarEdge Technologies, powiedział: „To przejęcie stanowi kontynuację strategii SolarEdge mającej na celu wzbogacenie portfolio oprogramowania dla segmentu C&I. Cieszymy się, że Wevo dołączyło do zespołu SolarEdge po naszej początkowej inwestycji i imponujących postępach, jakie firma wykazała w ciągu ostatniego roku. Ponieważ rynek pojazdów elektrycznych nadal rośnie, rozproszona energia odnawialna będzie kluczem do uwolnienia pełnego potencjału elektryfikacji mobilności. Możliwości oprogramowania i know-how Wevo stanowią element składowy dla systemów solarnych podłączanych do pojazdów elektrycznych, a dziś stają się częścią ekosystemu energetycznego SolarEdge”.

  Teddy Flatau, dyrektor generalny Wevo Energy, powiedział: „Misją Wevo jest udostępnienie ładowania pojazdów elektrycznych poprzez elektryfikację każdego miejsca parkingowego. Jako spółka zależna SolarEdge, będziemy w stanie opracować połączone rozwiązanie, oferujące płynne doświadczenie dla kierowców pojazdów elektrycznych poprzez optymalizację ładowania za pomocą czystej, zasilanej energią słoneczną energii i maksymalizację oszczędności kosztów. Pozwoli to na znaczący krok naprzód w kierunku osiągnięcia niskoemisyjnej przyszłości”.

   

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  OZE

  Lime podsumowuje rekordowy rok 2023

  San Francisco, 08.04.2024 r. – Lime, wiodący globalny dostawca współdzielonych pojazdów elektrycznych, osiągnął kolejny rekordowy rok pod względem wartości przejazdów (ang. gross bookings), skorygowanej EBITDA* i łącznej liczby przejazdów. Rok ten upłynął pod znakiem wzmocnienia pozycji Lime w branży współdzielonych pojazdów elektrycznych i zapewnił firmie długoterminową stabilność. Lime oferuje e-rowery i e-hulajnogi w 280 miastach w prawie 30 krajach, kontynuując swoją misję dekarbonizacji transportu na całym świecie i służy jako alternatywa dla podróży samochodem.

   

  Kluczowe statystyki (globalne):

  • Rekordowa wartość przejazdów w wysokości 616 mln USD, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z 2022 r.
  • Dodatnia EBITDA w całym roku i skorygowana EBITDA przekraczająca 90 mln USD, co stanowi ponad 500% wzrost w stosunku do 2022 r.
  • Rekordowa liczba 156 milionów przejazdów w 2023 r. (około 5 przejazdów na sekundę przez cały rok), jednocześnie przekraczając 500 milionów przejazdów w ciągu wszystkich lat obecności na rynku.
  • W ponad 42 miastach liczba przejazdów podwoiła się z roku na rok. 9,2 miliona nowych użytkowników odbyło swój pierwszy przejazd Lime w 2023 r.
  • Średnio ponad 3,1 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, przy czym szczyt miał miejsce w lipcu i przekroczył 4,3 mln.
  • Firma wygrała ponad 90% przetargów.

  „Ubiegły rok był przełomowy dla Lime i branży współdzielonych pojazdów elektrycznych” – powiedział Wayne Ting, CEO Lime. „Osiągnęliśmy znaczący wzrost wartości przejazdów i skorygowanej EBITDA. Jest to istotne potwierdzenie, że nasz zespół buduje prężny biznes zdolny do realizacji naszej długoterminowej misji. Większa niż kiedykolwiek wcześniej liczba użytkowników skorzystała z naszych e-rowerów i e-hulajnóg. Jestem również zbudowany podejściem miast do naszych bezemisyjnych, dwukołowych środków transportu, jako rozwiązania dla złej jakości powietrza, paraliżujących korków i egzystencjalnego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu. Po kolejnym rekordowym roku, Lime jest gotowy do dalszego rozwoju w 2024 r., z nowymi opcjami pojazdów i planami ekspansji na kolejne miasta” – dodał Wayne Ting.

   

  Kluczowe statystyki (Polska):

  • Wzrosła średnia liczba przejazdów na jednego użytkownika.
  • Społeczność Lime częściej korzystała z oferty karnetów – użytkownik wykonał średnio ponad 2,5 razy więcej przejazdów niż 2 lata wcześniej.
  • W 2023 dzięki przejazdom Lime zredukowaliśmy w Polsce poziom CO2 o 298 t i uniknęliśmy niemal 1 mln przejazdów samochodami.
  • Użytkownicy Lime przejechali 5,6 mln km co jest równowartością 140 podróży dookoła globu.
  • Lime w 2023 r. obecny był w 50 polskich miastach z flotą 23 000 e-hulajnóg.
  • Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w październiku 2018 r., użytkownicy Lime odbyli 20.8 mln przejazdów.

  „W 2023 r. zauważyliśmy wyraźny trend, który nas bardzo satysfakcjonuje i świadczy o rozwoju Lime w Polsce, gdyż zwiększyła się średnia liczba przejazdów na jednego użytkownika. Oznacza to, że nie korzystają oni z naszej oferty okazjonalnie, czy tylko podczas wakacji, ale e-hulajnogi stały się środkiem transportu służącym mieszkańcom na co dzień. Jesteśmy zatem na bardzo dobrej drodze do realizacji naszej misji, aby mikromobilność była doskonałym uzupełnieniem dla transportu publicznego” – komentuje Damian Kupczak, Senior Operations Manager Lime Polska.

  „Coraz więcej użytkowników korzysta także z naszej oferty karnetów, które są przystępne cenowo. Jest to kolejny dowód na to, że zbudowaliśmy społeczność osób świadomych ekologicznie, które chcą razem z nami wspierać przyszłość i rozwój miast” – dodaje Damian Kupczak.

   

  Rozwój wpływu społecznego i środowiskowego Lime w 2023 r.

  Lime nieustannie angażuje się w pomoc lokalnym społecznościom na całym świecie. Wpływ firmy wykracza poza wynajem krótkoterminowy i dotyczy kluczowych kwestii w miastach.  Obejmują one poprawę sprawiedliwego dostępu do niedrogiego i zrównoważonego transportu za pośrednictwem programu Lime Access, ułatwianie dotarcia do lokali wyborczych poprzez inicjatywę Lime to the Polls wspierającą demokrację, a także pomaganie lokalnym partnerom i organizacjom na całym świecie poprzez program darowizn Lime Hero. W 2023 r. Lime zapewnił ponad cztery miliony przejazdów w ramach tych trzech programów, co stanowi wzrost o 45% w stosunku do 2022 roku.

  Ponadto Lime kontynuował wysiłki na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w zakresie 1, 2 i 3. w 2023 r., osiągając 37% redukcję w stosunku do poziomu z 2019 r. Lime jest pierwszą firmą oferującą pojazdy elektryczne, która wyznaczyła sobie cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r. i uzyskała jego niezależną walidację przez Science Based Targets Initiative. Dążąc do osiągnięcia tego celu, w 2023 r. 50% operacyjnych samochodów dostawczych zostało zamienionych na pojazdy elektryczne i rowery e-cargo. Potwierdzeniem tego postępu jest fakt, iż Lime jest również pionierem nowej ścieżki dla mikromobilności poprzez udział w rygorystycznym, kalifornijskim programie Low Carbon Fuel Standard.

   

  *Nieaudytowane wyniki finansowe Spółki przedstawione w niniejszym dokumencie odzwierciedlają pewne miary finansowe inne niż GAAP. W szczególności Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, która jest definiowana jako zysk przed potrąceniem odsetek, podatku dochodowego, amortyzacji i wyłącza pewne pozycje, które wpływają na porównywalność z okresu na okres lub nie wskazują na nasze bieżące wyniki operacyjne.. Miary finansowe inne niż GAAP przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym nie zastępują wyników finansowych firmy przygotowanych zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP i mogą różnić się od podobnie zatytułowanych miar non-GAAP stosowanych przez inne firmy. Niezaudytowane wyniki finansowe podane w niniejszym komunikacie mogą ulec zmianie po zakończeniu audytu.

  Kategorie
  Magazyny energii

  Magazyny energii zyskują na znaczeniu. Europa i Niemcy na czele innowacji

  Niemcy liderem w magazynowaniu energii

  Szczególnie godne uwagi są osiągnięcia Niemiec, które w 2023 roku zainstalowały ponad 500 tysięcy rezydencyjnych magazynów energii. Wspomniane inwestycje, wspierane przez rządowe programy i świadomość potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, znacząco przyczyniają się do zmniejszenia zależności od konwencjonalnych źródeł energii oraz poprawy stabilności sieci elektroenergetycznej.

   

  Europa świętuje rekordowe osiągnięcia

  Ogólna liczba nowo zainstalowanych mocy w Europie zaskoczyła analityków i potwierdza, że magazyny energii stanowią ważny element europejskiej strategii energetycznej. Ponad 7,3 GW zainstalowanych mocy w 2023 roku przypada na systemy rezydencyjne, co wskazuje na rosnące zainteresowanie magazynowaniem energii wśród indywidualnych użytkowników.

   

  Polska na drodze do transformacji energetycznej

  W Polsce również zauważalny jest trend wzrostowy w zakresie magazynowania energii, napędzany m.in. przez programy dofinansowań takie jak „Mój Prąd”. Szczególnie zachęcające jest połączenie instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, co zwiększa efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyczynia się do stabilizacji lokalnych sieci energetycznych.

   

  Przyszłość magazynowania energii w Europie

  Z raportu EMMES wynika, że inwestycje w wielkoskalowe i rezydencyjne magazyny energii będą nadal rosły, a Niemcy, Włochy oraz Wielka Brytania pozostaną liderami tego sektora. Jednocześnie, inicjatywy takie jak polski program „Mój Prąd” oraz rozwój rynku w Holandii pokazują, że magazyny energii stają się integralną częścią europejskiej transformacji energetycznej.

   

  Znaczenie magazynów energii dla przyszłości energetyki

  Rozwój magazynów energii jest kluczowym elementem dla osiągnięcia celów związanych z neutralnością klimatyczną i zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Zapewniają one większą elastyczność i bezpieczeństwo dostaw energii, co jest niezbędne w kontekście rosnących potrzeb energetycznych oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: Globenergia oraz EMMES

  #OZE #Magazynyenergii #Europa #Polska #Niemcy

  Kategorie
  Elektromobilność

  Elektryczne autostrady przyszłością motoryzacji? Innowacyjne testy w USA

  W ramach projektu na autostradzie numer 231/52 w West Lafayette, Indiana, zostanie wybudowany odcinek drogi zdolny do bezprzewodowego ładowania elektrycznych ciężarówek i, w przyszłości, samochodów osobowych. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, technologia ta może stać się wzorem dla przyszłych modernizacji autostrad w USA, a w dłuższej perspektywie – również na całym świecie.

  Chociaż prace nad autostradą ładowania pojazdów weszły już w fazę realizacji, faktyczne testowanie rozpocznie się prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Warto zauważyć, że podobne inicjatywy są testowane także w innych miejscach, w tym w Europie, gdzie Szwecja planuje uruchomienie swojego odcinka drogi ładującej pojazdy elektryczne między Hallsbergiem a Örebro do 2025 roku.

  Choć wdrożenie tych technologii na szeroką skalę może potrwać, ich potencjał do rewolucjonizowania transportu elektrycznego jest ogromny. Umożliwiłyby one kierowcom elektryków pokonywanie dłuższych dystansów bez obaw o zasięg i dostępność stacji ładowania, co stanowiłoby kolejny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości motoryzacji.

  Wizja autostrad ładowania pojazdów elektrycznych w trakcie jazdy otwiera nowe horyzonty dla przemysłu transportowego, obiecując transformację infrastruktury drogowej i sposobu podróżowania. Takie rozwiązania zwiększą komfort i efektywność podróży elektrykami, ale również przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, wspierając globalne cele klimatyczne. Wdrożenie tych innowacji może znacząco przyspieszyć adaptację pojazdów elektrycznych, przekształcając je w atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych pojazdów spalinowych na większą skalę.

   

  Źródło: Instalki.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #USA

  Kategorie
  Elektromobilność

  Poznańskie rozmowy o elektromobilności i jej roli w przyszłości Polski – wypowiedź szefa MNiSW podczas kongresu MOVE

  Szef MNiSW zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, podkreślając, że Polska jest gotowa wspierać rozwój elektromobilności poprzez inicjatywy i środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy. To pokazuje, jak rządowy nacisk na transformację energetyczną ma przekształcić Polskę w lidera zrównoważonej mobilności w Europie.

  Minister Wieczorek zachęcał również do korzystania z zasobów intelektualnych i infrastrukturalnych polskich uczelni i instytutów badawczych, które mogą wspierać rozwój nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym. Ta synergia pomiędzy nauką a biznesem ma potencjał stworzenia nowych rozwiązań technologicznych, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

  Dyskusje podczas kongresu MOVE koncentrowały się także na potrzebie integracji systemów energetycznych z rozwijającą się infrastrukturą elektromobilności. Podkreślano, jak kluczowe jest tworzenie nowych modeli biznesowych, które mogą zwiększać efektywność energetyczną oraz promować zrównoważony rozwój.

  Kongres MOVE, będący znaczącym wydarzeniem w kalendarzu międzynarodowych targów, pokazuje, że Polska jest gotowa podejmować inicjatywy i współpracować na arenie międzynarodowej, aby elektromobilność stała się ważnym elementem nowoczesnej gospodarki. Inwestycje w elektromobilność przyczynią się do rozwoju gospodarczego kraju, ale także pomogą w tworzeniu nowych, jakościowych miejsc pracy, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #MOVE #Poznań #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Chrzanów staje się energetycznym gigantem. Nowy magazyn energii zmienia oblicze polskiej energetyki – powstanie tam jeden z największych magazynów energii w Polsce!

  Magazyny energii są coraz ważniejsze w dobie wzrostu udziału OZE i zmian w systemie energetycznym, a planowany magazyn w Chrzanowie stanie się istotnym elementem w strukturze polskiej energetyki. Poza poprawą jakości energii i stabilizacją sieci, magazyny takie mogą przyczyniać się do optymalizacji kosztów związanych z jej użytkowaniem i wspieraniem rozwoju elektromobilności.

  Firma Columbus, która posiada w swoim portfolio wiele ambitnych projektów w dziedzinie magazynowania energii, podjęła strategiczną współpracę z Grupą DTEK, pragnąc realizować i zarządzać wielkoskalowymi magazynami energii. Przedwstępna umowa z firmą DRI, należącą do grupy DTEK, na sprzedaż magazynu w Chrzanowie to krok w kierunku realizacji tej wizji, potwierdzający pozycję Columbusa jako ważnego gracza na rynku energetycznym.

  Planowane zakończenie projektu w Chrzanowie w ciągu tego roku stanowi ważny punkt w strategii obu firm, ukazując ich zaangażowanie w rozwój nowoczesnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych w Polsce. Inwestycja ta nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale także pomoże w dążeniu do neutralności klimatycznej i wspieraniu ekologicznych form transportu.

   

  Źródło: Motorplus

  #OZE #Magazynenergii #Polska

  Kategorie
  OZE

  Rola sieci dystrybucyjnych i przesyłowych we wspieraniu produkcji oraz dystrybucji energii z OZE

  W niniejszym artykule przedstawiamy kilka ważnych zagadnień, które staną się przedmiotem dyskusji prelegentów podczas kwietniowego wydarzenia, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!

  • Aby zapewnić efektywność i zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym, niezbędne jest wdrożenie strategii opartej na modernizacji infrastruktury sieciowej, rozwijaniu smart grids oraz wspieraniu systemów magazynowania energii. Istotne jest również stworzenie korzystnego środowiska regulacyjnego, które poprzez uproszczenie procedur przyłączeniowych i wprowadzenie zachęt ekonomicznych, będzie wspierać inwestycje w zieloną energię i technologie wspierające zrównoważony rozwój energetyczny.
  • Kompleksowa modernizacja infrastruktury sieciowej jest kluczowa dla transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku większej efektywności i integracji OZE. Rozwój strategicznych inwestycji przyłączeniowych oraz inteligentnych sieci umożliwi nie tylko monitorowanie i kontrolę przepływów energii w czasie rzeczywistym, ale także większą przepustowość sieci oraz jej niezawodność.
  • Na drodze do integracji OZE z siecią elektroenergetyczną stoi szereg wyzwań technicznych i regulacyjnych. Te pierwsze związane są przede wszystkim ze zmiennym charakterem produkcji energii ze źródeł takich jak wiatr i słońce, co stwarza trudności w utrzymaniu stabilności i niezawodności dostaw energii. Z kolei wyzwania regulacyjne dotyczą w dużej mierze konieczności stworzenia sprzyjających ram prawnych wspierających rozwój i integrację OZE z istniejącą siecią energetyczną.

   

  Strategia dla osiągnięcia efektywności i zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym

  Aby sprostać wyzwaniom transformacji sieci dystrybucyjnych i zapewnić efektywność oraz zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym, konieczne jest przyjęcie wielowymiarowej strategii. Na pierwszym planie musi znaleźć się intensyfikacja inwestycji w modernizację infrastruktury sieciowej, aby umożliwić integrację rosnącej liczby źródeł odnawialnych oraz zarządzanie zwiększonymi i bardziej zmiennymi przepływami energii. Kluczowym elementem jest rozwój i implementacja inteligentnych sieci (smart grids), które umożliwią efektywne monitorowanie, analizę i zarządzanie przepływem energii w czasie rzeczywistym. Należy także wspierać rozwój systemów magazynowania energii, które pełnią kluczową rolę w balansowaniu produkcji i konsumpcji energii, zwłaszcza w kontekście nieregularnej produkcji z OZE.

  Z punktu widzenia regulacyjnego, konieczne jest stworzenie środowiska zachęcającego do rozwoju i inwestycji w zieloną energię oraz infrastrukturę towarzyszącą. Dlatego ważne jest uproszczenie procedur przyłączeniowych dla nowych instalacji OZE, a także wprowadzenie motywujących mechanizmów taryfowych dla energii odnawialnej oraz ulg podatkowych dla inwestycji w technologie wspierające zrównoważony rozwój energetyczny. Należy podkreślić, że zmiany prawne powinny wspierać sprawiedliwą transformację sieci dystrybucyjnych, z naciskiem na maksymalizację wykorzystania istniejących zasobów sieciowych. W tym kontekście, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) powinni uzyskać możliwość bardziej elastycznego podejścia do ustalania warunków przyłączenia do sieci, z możliwością dostosowania parametrów jakościowych dostarczania energii elektrycznej w sposób akceptowalny dla przyłączanych podmiotów. Z kolei, rozwiązania takie jak linia bezpośrednia, cable pooling, instalacje hybrydowe z udziałem magazynów energii, ułatwienia w przyłączaniu magazynów energii do sieci czy możliwość przekroczenia mocy zainstalowanej instalacji OZE ponad moc przyłączeniową mogą znacząco zwiększyć zdolności przesyłowe sieci dystrybucyjnych.

   

  Modernizacja infrastruktury energetycznej w Polsce

  Transformacja polskiego sektora energetycznego wymaga kompleksowej modernizacji obecnej infrastruktury sieciowej. W tym kontekście kluczowe są przekształcenie tradycyjnych, pasywnych sieci w aktywne, dwukierunkowe systemy transmisji energii elektrycznej, a także zoptymalizowanie ich pracy poprzez inwestycje w cyfryzację i automatyzację, w tym rozwój usług smart grid oraz realizację strategicznych inwestycji przyłączeniowych. Rozwój inteligentnych sieci obejmuje m.in. wdrożenie inteligentnych liczników energii, zaawansowanych systemów zarządzania dystrybucją (ADMS), systemów zarządzania energią (EMS) oraz platform do zarządzania danymi z urządzeń (DERMS) dla zasobów rozproszonych. W rezultacie możliwe stanie się nie tylko monitorowanie i kontrolowanie przepływów energii w czasie rzeczywistym, ale także predykcja produkcji i zapotrzebowania, co umożliwi lepszą alokację zasobów i minimalizację strat w sieci. Z kolei rozwój inwestycji przyłączeniowych umożliwi obsługę coraz większej liczby odbiorców, a także nowe, duże projekty OZE, takie jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Inwestycje w nowe linie przesyłowe, stacje transformatorowe, systemy magazynowania energii oraz infrastrukturę niezbędną do integracji systemów prosumenckich nie tylko zwiększą przepustowość sieci, ale także zapewnią jej większą niezawodność i odporność na awarie.

   

  Integracja OZE z siecią energetyczną – wyzwania techniczne i regulacyjne

  Integracja odnawialnych źródeł energii w sieci energetycznej stawia szereg wyzwań technicznych i regulacyjnych, które wymagają kompleksowego podejścia oraz innowacyjnych rozwiązań. Na poziomie technicznym, głównym wyzwaniem jest niestabilność i zmienny charakter produkcji zielonej energii, przede wszystkim słonecznej i wiatrowej, co wymaga od operatorów systemów dystrybucyjnych zastosowania zaawansowanych technologii prognozowania i zarządzania siecią. Dodatkowo, integracja rosnącej liczby rozproszonych źródeł wytwarzania energii wymaga rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej, aby umożliwić dwukierunkowy przepływ energii i efektywne jej dystrybuowanie od punktów generacji do odbiorców. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości sieci, umożliwiającej przyjęcie większych ilości energii z OZE, co może wymagać znacznych inwestycji w rozbudowę linii przesyłowych i stacji transformatorowych. Wreszcie, rozwój OZE stawia przed Polską wyzwanie integracji nowych technologii magazynowania energii, które mogą łagodzić problem nieregularnej produkcji. Co więcej, cyfryzacja i automatyzacja sieci energetycznej wymagają stałego podnoszenia standardów cyberbezpieczeństwa, aby chronić infrastrukturę cyfrową przed potencjalnymi zagrożeniami. W rezultacie, w nadchodzących latach konieczne są nie tylko duże inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę sieciową, ale także rozwijanie nowych kompetencji i modeli biznesowych, które będą wspierać integrację OZE oraz zapewnią stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii w nowej rzeczywistości energetycznej.

  Na poziomie regulacyjnym, kluczowe dla ułatwienia integracji odnawialnych źródeł energii w Polsce są przemyślane zmiany prawne, które będą wspierały cały proces od inicjacji do finalizacji wdrożeń energetycznych opartych na zielonych technologiach. Na pierwszy plan wysuwa się konieczność stworzenia stabilnych i przewidywalnych ram prawnych, które zachęcą do inwestycji w OZE oraz umożliwią ich efektywną integrację z istniejącym systemem energetycznym. Regulacje te muszą obejmować klarowne zasady przyłączania nowych instalacji OZE do sieci, transparentne mechanizmy rozliczeniowe dla energii produkowanej przez prosumentów, oraz odpowiednie mechanizmy wsparcia finansowego, takie jak dotacje, ulgi podatkowe czy systemy taryfowe. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie równego dostępu do sieci dla wszystkich producentów energii, co wymaga od regulatorów zrównoważenia interesów dużych producentów energii oraz mniejszych podmiotów i indywidualnych prosumentów. Ponadto, regulacje muszą uwzględniać potrzebę modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej, aby mogła ona efektywnie obsługiwać zwiększone przepływy energii z OZE, co wiąże się z koniecznością znalezienia odpowiedniego modelu finansowania tych inwestycji. Wyzwaniem jest również dostosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i stabilności systemu energetycznego do nowej rzeczywistości, w której znaczący udział mają źródła o zmiennym charakterze produkcji. Odpowiednie regulacje muszą promować nie tylko rozwój OZE, ale również zapewnić wysoki poziom niezawodności dostaw energii i bezpieczeństwa systemu energetycznego. Sprostanie tym wyzwaniom regulacyjnym będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów związanych z zieloną transformacją i budowy zrównoważonego systemu energetycznego w Polsce.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Targi INSTALACJE 2024: Spotkanie Instalatorów Przyszłości

  Tegoroczna edycja Targów INSTALACJE przyciągnęła wystawców reprezentujących różnorodne sektory związane z technologiami instalacyjnymi. Od producentów urządzeń klimatyzacyjnych po dostawców systemów automatyki budynkowej, każdy uczestnik będzie miał okazję zapoznać się z szerokim spektrum innowacyjnych rozwiązań. Renomowane firmy z branży zaprezentują swoje najnowsze produkty, skupiając się na efektywności energetycznej, zrównoważonym wykorzystaniu zasobów oraz poprawie komfortu użytkowników końcowych.

  Wśród wystawców znajdą się także firmy oferujące inteligentne systemy zarządzania energią oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. To właśnie tutaj profesjonaliści z branży będą mogli poznać najnowsze trendy i technologie, które kształtują przyszłość szeroko rozumianych instalacji.

  Bogaty program wydarzeń

  Targi INSTALACJE 2024 nie tylko będą miejscem prezentacji innowacyjnych branżowych produktów, ale także zapewnią bogaty program wydarzeń towarzyszących. W ramach targów odbędzie się szereg konferencji, spotkań i paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez wiodących ekspertów z branży. W tym roku na scenach Targów INSTALACJE zagoszczą, m.in. VII Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji, Konferencja ZERO a cieszy – instalacje w budynkach zeroenergetycznych, Instalmania, Łazienka.PRO czy całkiem nowe wydarzenie – Instalator Przyszłości – dynamiczne, multidyscyplinarne wydarzenie z aktywnym udziałem środowisk producentów, dystrybutorów, instytucji i organizacji kształtujących obszar działań branży oraz innowacyjnych partnerów, którzy współtworzą nowe możliwości rozwoju zarówno branży, jak i rynku Instalatora Przyszłości. Wszystkie wydarzenia są organizowane we współpracy z branżowymi ekspertami dbającymi o wysoki poziom merytoryczny.

  Strefy specjalne

  Zdobywaniu wiedzy na Targach INSTALACJE będą sprzyjać także liczne strefy specjalne, m.in. Strefa Praktyczna „Władcy Żywiołów”, Strefa Cyfrowa Kuźnia, Strefa Kominków czy Zielona Strefa. Instalatorzy odwiedzający strefy towarzyszące będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności manualnych, przetestują innowacyjne produkty oraz wezmą udział w różnych szkoleniach dla specjalistów. Wspólna wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli na znalezienie nowych rozwiązań oraz na lepsze zrozumienie wyzwań, jakie stoją przed branżą instalacyjną w przyszłości.

  Wspólna wizja przyszłości

  Targi INSTALACJE 2024 stanowią nie tylko przegląd najnowszych osiągnięć technologicznych, ale także analizują wizję przyszłości branży instalacyjnej. W obliczu dynamicznie zmieniających się wymagań dotyczących efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju, wydarzenie to staje się kluczowym punktem odniesienia dla wszystkich profesjonalistów związanych z instalacjami budowlanymi. Tematyka wyzwań branży oraz najnowszych zmian prawnych będzie poruszana podczas wydarzeń towarzyszących targów. Dlatego, niezależnie od swojej roli w branży, goście Targów INSTALACJE będą mieli okazję uczestniczyć w dyskusjach na temat najnowszych trendów i innowacji, które kształtują przyszłość tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

  Spotkanie kilku powiązanych branż

  Kwietniowe Targi Instalacje to nie tylko okazja do spotkania branży instalacyjnej. W tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się również Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Wielki Blok Targowy zajmie całą powierzchnię Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jeden bilet uprawnia do zwiedzania ekspozycji całego bloku targów.

  – Dążenie do integracji jest szczególnie wyraźne w branżach, które utworzą w kwietniu 2024 blok targowy poświęcony energetyce, instalacjom, dekarbonizacji, zabezpieczeniom i bezpieczeństwu pracy. Dziś nie ma nowoczesnej energetyki bez wsparcia ze strony branży instalacyjnej. I odwrotnie – energetyka z chęcią skorzysta z rozwijającego się sektora instalacyjnego – mówi Dominik Szymański, dyrektor Targów INSTALACJE.

  Więcej informacji o Targach Instalacje: www.instalacje.com.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Targi GREENPOWER 2024 – wydarzenie pod znakiem zielonej energii

  Targi GREENPOWER gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii, dając im możliwość poznania rynkowych tendencji, wymiany praktycznych spostrzeżeń czy analizowania wyzwań i możliwości przed jakimi stoi branża.

  Tegoroczna edycja Targów GREENPOWER przyciągnie liderów przemysłu, ekspertów, inwestorów i entuzjastów energii odnawialnej. Od merytorycznych konferencji po eksperckie panele dyskusyjne, Targi GREENPOWER 2024 zapewnią bogaty program, który zaspokoi ciekawość każdego odwiedzającego.

  Program wydarzeń

  Targi GREENPOWER to nie tylko ekspozycja wystawiennicza, ale także liczne konferencje oraz profesjonalne debaty. Program towarzyszący targom budowany jest we współpracy z doświadczonymi ekspertami z branży OZE. Wśród wydarzeń zaplanowanych na czas Targów GREENPOWER są m.in.

  • Konwent Magazynowania Energii ESSCON 2024 – wydarzenie jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o najnowszych trendach i technologiach w magazynowaniu energii, nawiązania kontaktów z kluczowymi graczami na rynku oraz udziału w dyskusjach o przyszłości magazynowania energii.
  • Konferencja „Zero a cieszy – instalacje w budynkach zero energetycznych” – ta konferencja jest dla Ciebie jeśli planujesz budowę własnego domu i chcesz, aby był on nowoczesny, energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Chcesz zrozumieć, jakie korzyści finansowe i ekologiczne niesie za sobą budownictwo zeroenergetyczne.
  • Forum Magazynowania Energii PSME – wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych branżą energetyczną, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu magazynowania energii, w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora zrównoważonej energii.
  • Energetyczny Talk Show – to cotygodniowy program na YouTube, prowadzony przez dwóch ekspertów branży energetycznej: Grzegorza Burka i Bogdana Szymańskiego. 24 kwietnia będzie wyjątkową okazję do posłuchania Grzegorza Burka i Bogdana Szymańskiego na żywo podczas Targów GREENPOWER!
  • Konferencja Samodzielność Energetyczna Przedsiębiorstw – wydarzenie, który poruszy ważne zagadnienia, m.in. jak zdobyć dofinansowanie przedsiębiorstw w dobie transformacji energetycznej, kiedy montaż paneli fotowoltaicznych w firmie będzie opłacalny czy jakie są źródła finansowania inwestycji zmierzających do samodzielności energetycznej przedsiębiorstw.

  Strefy specjalne

  Pogłębianie branżowej, fachowej wiedzy na Targach GREENPOWER umożliwią odwiedzającym eksperckie strefy specjalne, m.in. Strefa Praktyczna „Władcy Żywiołów”, Strefa Cyfrowa Kuźnia, Strefa Kominków czy Zielona Strefa. Strefy zaprezentują liczne nowości z branży OZE, będą swoistą platformą wymiany doświadczeń oraz zdobywania nowych umiejętności.

  Synergia branż

  Ofertę Targów GREENPOWER uzupełni ekspozycja wystawiennicza kilku wydarzeń odbywających się w tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W dniach 23-25 kwietnia goście MTP będą mogli odwiedzić także Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX,  Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Forum NetZero. Wielki Blok Targowy zajmie całą powierzchnię Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Wspólna przestrzeń

  Wystawcy z Polski i zagranicy, profesjonaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz techniki grzewczej, rozbudowany program wydarzeń towarzyszących i niepowtarzalna atmosfera – to wszystko sprawia, że targi są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji z zakresu OZE.

  Razem z Targami INSTALACJE, Targi GREENPOWER stworzą w tym roku największe w Polsce wydarzenie oferujące kompleksowe wyposażenie budynków w elementy dystrybucji energii (rozdzielnie, zabezpieczenia, kable, osprzęt, automatyka) oraz instalacje OZE (odnawialne źródła energii: instalacje fotowoltaiki, pomp ciepła i rekuperacji), ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

  – Widzimy olbrzymią synergię między planowanymi na kwiecień 2024 salonami branżowymi Grupy MTP. Kilka sektorów gospodarki wzajemnie się przenika, a w wielu aspektach wręcz się uzupełnia. Dzięki łączeniu wydarzeń dajemy ich uczestnikom o wiele szerszą ofertę. Kwietniowe Targi będą okazją, aby tę tezę udowodnić. Zapraszam do Poznania! – zapowiada Dominik Szymański, dyrektor Targów GREENPOWER i INSTALACJE.

  Więcej informacji znajduje się na stronie www.greenpower.mtp.pl.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Lotnisko Poznań-Ławica wprowadza pionierską instalację solarno-wodorową

  Inwestycja ta przewiduje znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na lotnisku, o około 40 proc., wpływając pozytywnie nie tylko na ekonomię portu, ale również na środowisko poprzez redukcję emisji CO2. Wprowadzenie zielonego wodoru otwiera nowe możliwości dla transportu publicznego w Poznaniu, wspierając ekspansję floty autobusów napędzanych tym paliwem.

  Działania te wpisują się w szerszą strategię lotniska, mającą na celu redukcję śladu węglowego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach przygotowywanych inwestycji. Farmy fotowoltaiczne, oprócz zasilania potrzeb lotniska, mogą stanowić fundament dla lokalnej infrastruktury wodorowej, przyczyniając się do transformacji energetycznej regionu.

  Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica” został podzielony na dwie fazy, z których pierwsza już zakończyła się instalacją potężnej farmy fotowoltaicznej. Następna faza projektu, wspierana perspektywą unijnego dofinansowania na lata 2021-2027, będzie kontynuować założenia zielonej transformacji, dążąc do jeszcze większej autonomii energetycznej i zminimalizowania wpływu portu na otoczenie.

  Ta pionierska inwestycja w strefie lotniska poddawana była rygorystycznym konsultacjom, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji lotniczych i minimalizować ewentualne zakłócenia dla systemów nawigacyjnych, co podkreśla kompleksowe podejście do projektowania i realizacji inwestycji wrażliwych na otoczenie, jakim jest port lotniczy.

   

  Źródło: CIRE

  Zdjęcie: Poznań Airport

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Energetyka #Zielonywodór #Poznań #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Xiaomi przekształca rynek. Elektryczny SU7 bije rekordy przedsprzedaży

  Klienci muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ dostawa samochodów może potrwać od czterech do siedmiu miesięcy. Reuters szacuje, że standardowy model SU7 dotrze do nabywców po około 18-21 tygodniach, podczas gdy za najdroższy model trzeba będzie poczekać nawet 27-30 tygodni.

  SU7 wyróżnia się w segmencie samochodów elektrycznych, przyciągając uwagę porównaniami do takich modeli jak Porsche Taycan czy Panamera. Eksperci zwracają również uwagę, że wejście Xiaomi na rynek elektryków jest ambitnym krokiem, biorąc pod uwagę trudności, jakie napotykają nowi gracze w tej branży. Mimo to, dzięki solidnemu kapitałowi i doświadczeniu w produkcji zaawansowanych technologii, Xiaomi ma szansę zrewolucjonizować rynek pojazdów elektrycznych, wprowadzając innowacje i inteligentne rozwiązania, które już zdobyły uznanie wśród konsumentów na całym świecie.

  Ten znaczący ruch Xiaomi na rynku elektrycznych pojazdów pokazuje, jak szybko rozwijają się technologie związane z elektromobilnością i jak dużą rolę mogą odegrać w nich firmy z sektora tech. Ambitne plany i imponujący start w przedsprzedaży SU7 stanowią jasny sygnał, że przyszłość transportu będzie nierozerwalnie związana z innowacjami i ekologicznymi rozwiązaniami, zmieniając oblicze mobilności na globalną skalę.

   

  Źródło: Money.pl

  Zdjęcie: Xiaomi

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #Eleketryki #Xiaomi

  Kategorie
  OZE

  Unijny projekt EENergy – aż 9 milionów euro dla MŚP

  Projekt EENergy realizowany jest we współpracy z Enterprise Europe Network. W ramach tego unijnego projektu  ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą prowadzić działania przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii.

  Program EENergy rozdysponuje 9 milionów euro w ciągu dwóch lat w formie ponad 900 bezzwrotnych dotacji. Finansowanie to kierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie.

   

  Na co przyznawane są środki?

  Środki przyznane w ramach programu EENergy można przeznaczyć na działania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa o co najmniej 5 proc. Zmniejszanie zużycia energii może dotyczyć budynków, linii produkcyjnych, czy też procesów produkcyjnych.

  Z otrzymanej dotacji sfinansować można  następujące działania:

  • Inwestycje, np. w zakresie montażu źródeł energii odnawialnej;
  • Doradztwo, np. doradztwo techniczne, czy audyty energetyczne);
  • Szkolenia.

  Beneficjentami programu są firmy, które spełniają europejskie kryteria MŚP (zgodnie z definicją unijnego MŚP), powstałe przed 1 stycznia 2023 roku, które funkcjonują na rynku oraz są w stanie realizować zaplanowane działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

  Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie  w kwocie maksymalnej do 10 tys. euro w postaci bezzwrotnej dotacji, która pokryje 100 proc. kosztów poniesionych  przez firmę

  W celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu EENergy, należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network w Polsce, stworzyć koncepcję zmniejszenia zużycia energii i  złożyć ją za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej projektu.

  Termin składania wniosków zbliża się ku końcowi i trwa do 15 kwietnia 2024 roku.

   

  #dofinansowanie #dotacja #klimat #środowisko #energia #energetyka #OZE

  Kategorie
  OZE

  Kolejne rekordy produkcji morskiej farmy wiatrowej – tego nie przewidziano w projekcie!

  WindFloat Atlantic (WFA) to morska farma wiatrowa działająca 20 kilometrów od wybrzeży Portugalii, w pobliżu miasta Viana do Castelo. Na elektrownię składają się trzy turbiny Vestas, każda o mocy 8,4 MW. Elektrownia została przyłączona do sieci w 2019 roku  i rozpoczęła pracę w 2020 roku. Stanowiła ona pierwszą morską farmę wiatrową, w której zastosowano półzanurzalną platformę zakotwiczoną do dna morskiego za pomocą łańcuchów.

  Zawrotne wyniki generacji prądu w ubiegłym roku przez farmę dały powód do dumy firmie WindFloat Atlantic, odpowiedzialnej za jej rozwój. Elektrownia wytworzyła rekordową ilość 80 GWh. Przedsiębiorstwo podaje, że rezultaty przekraczają założenia przyjęte dla tego projektu.

  Wytwarzanie energii w ekstremalnych warunkach oceanicznych  WindFloat Atlantic musiał stawić czoła w 2023 roku, kiedy to wysokość fal osiągnęła 20 metrów, a porywy wiatru doszły do prędkości 139 kilometrów na godzinę. Jak podkreślili twórcy projektu, warunki te  znacznie przekroczyły dotychczasowe rekordy i potwierdziły trwałość systemu wykorzystującego technologię floating wind nawet w tak ekstremalnych warunkach.  Firma podkreśla, że sytuacja ta pokazuje, że technologia pływających turbin wiatrowych jest gotowa do komercyjnego wdrożenia, co również potwierdzają osiągnięte w poprzednich latach wyniki działalności WindFloat Atlantic.

  Zastosowany system częściowo zanurzonej platformy, na której zostały zamontowane turbiny wiatrowe projektu WFA, opracowało amerykańskie przedsiębiorstwo Principle Power. Kluczowe komponenty inwestycji dostarczyły także firmy Navantia/Windar, Bourbon,  JDR Cables oraz A-Silva Matos Group. Projekt ten był realizowany  przez konsorcjum Windplus wraz z udziałem EDPR, Engie, Repsol oraz Principle Power. Ostatecznie spółki EDPR i Engie utworzyły konsorcjum Ocean Winds.

   

  #OZE #środowisko #klimat #energia #energetyka #elektrownia

  Kategorie
  OZE

  Nowy rząd, nowa polityka energetyczna – transformacja energetyczna a rozwój gospodarczy w Polsce: wyzwania i perspektywy

  • PEP2040 to kluczowy plan transformacji energetycznej Polski do 2040 roku,
  • Transformacja energetyczna wspiera zrównoważony rozwój poprzez modernizację systemu energetycznego, tworzenie miejsc pracy, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego i promowanie innowacji.
  • KPO to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie odporności polskiej gospodarki,
  • Po zakończeniu zamrożenia cen prądu w Polsce, rząd stoi przed wyzwaniem zbalansowania wzrostu cen i ochrony najuboższych przed skutkami podwyżek.

   

  Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

  Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) stanowi kluczowy dokument określający kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego w nadchodzących dwóch dekadach. Została przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2021 r., wyznaczając ramy transformacji energetycznej Polski. PEP2040 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej oraz minimalizacji wpływu sektora energetycznego na środowisko, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

  PEP2040 opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza. W ramach tych filarów określono osiem celów szczegółowych. Należą do nich: optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz rozwój: rynków energii, odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwa i kogeneracji. W programie znalazło się również wdrożenie energetyki jądrowej oraz ogólna poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

  PEP2040 zakłada uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 1–1,6 GW w 2033 r., z planem budowy łącznie 6 bloków do 2043 r. Energetyka jądrowa ma stać się stabilizatorem dla systemu energetycznego, w którym coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne. Strategia ciepłownictwa zakłada rozwój wysokosprawnej kogeneracji, uciepłownianie elektrowni oraz zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym. Celem jest osiągnięcie zero- lub niskoemisyjnego pokrycia wszystkich potrzeb cieplnych gospodarki do 2040 r. Przewiduje również szereg działań mających na celu dekarbonizację polskiej gospodarki, w tym rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii. Polityka ta jest spójna z Europejskim Zielonym Ładem i dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

  Transformacja energetyczna Polski, zgodnie z PEP2040, bez wątpienia będzie kapitałochłonna, ale jednocześnie stanowi impuls rozwojowy dla gospodarki, dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości powietrza i sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej.

   

  Jak transformacja energetyczna powinna wspierać rozwój gospodarczy?

  Transformacja energetyczna, opierająca się na przejściu od konwencjonalnych źródeł energii do odnawialnych źródeł energii (OZE), ma kluczowe znaczenie dla wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wpływa ona na modernizację systemu energetycznego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz promowanie innowacji i tworzenie nowych miejsc pracy.

  Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), takie jak morskie elektrownie wiatrowe, fotowoltaika czy technologie wodorowe, stymulują rozwój technologiczny i innowacje, co jest szansą na pobudzenie krajowego przemysłu i zaangażowanie w innowacyjne projekty energetyczne, przekładając się na wzrost konkurencyjności gospodarki. Transformacja energetyczna generuje nowe miejsca pracy, zarówno w sektorze produkcji OZE, jak i w sektorach związanych z efektywnością energetyczną oraz modernizacją infrastruktury energetycznej, co ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i przemysłowych. Dywersyfikacja źródeł energii i zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym zmniejsza zależność od importowanych surowców energetycznych, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju, a rozwój OZE i technologii wspierających, takich jak magazynowanie energii, zwiększa odporność systemu energetycznego na zakłócenia i kryzysy, co jest kluczowe dla stabilności gospodarczej. Transformacja energetyczna przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza, co ma pozytywny wpływ na zdrowie publiczne i środowisko, co jest zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju i Europejskim Zielonym Ładem. Wymaga ona znacznych inwestycji i stwarza szanse na rozwój nowych sektorów gospodarki, zwiększenie konkurencyjności oraz budowanie odpornego i zrównoważonego systemu energetycznego. Kluczem do sukcesu jest integracja polityk energetycznych, gospodarczych i środowiskowych, które wspólnie wspierają zrównoważony rozwój, będąc nie tylko koniecznością w obliczu wyzwań klimatycznych, ale również szansą na stymulowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie innowacyjnych rozwiązań i zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego.

   

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to inicjatywa, która ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i zwiększenie jej odporności na kryzysy. Plan ten składa się z 56 inwestycji i 55 reform, z budżetem wynoszącym 59,8 mld euro, z czego 25,27 mld euro stanowią dotacje, a 34,54 mld euro preferencyjne pożyczki. Znaczną część środków przeznaczono na cele klimatyczne (46,6%) oraz transformację cyfrową (21,36%).

  W odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę, w ramach KPO został zainicjowany REPowerEU, mający na celu szybkie uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych do 2030 roku oraz przyspieszenie transformacji energetycznej w UE. Plan ten, obejmujący siedem nowych reform i dziesięć inwestycji z alokacją finansową na rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu, zakłada znaczące inwestycje w zieloną, inteligentną mobilność, w tym rozwój transportu zeroemisyjnego i infrastruktury ładowania. Działania te, wspierające zieloną gospodarkę poprzez odnawialne źródła energii, ekologiczne ogrzewanie budynków i nowe technologie przyjazne środowisku, mają przyczynić się do lepszej jakości powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki środkom z KPO, Polska planuje także realizację szeregu inwestycji, takich jak budowa morskich farm wiatrowych, termomodernizacja domów jednorodzinnych i rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, co ma na celu kompleksową zieloną transformację miast. Podsumowując, środki te mają na celu nie tylko uniezależnienie energetyczne Polski, ale również przyspieszenie jej rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje w zieloną energię, mobilność i technologie, co daje szansę na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę jakości życia obywateli oraz ochronę środowiska.

   

  Co dalej po zamrożeniu cen prądu?

  Po okresie zamrożenia cen prądu, które obowiązuje tylko do końca czerwca 2024 roku, Polska stoi przed wyzwaniem zdecydowania o przyszłych krokach w kwestii cen energii elektrycznej. Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała, że decyzje dotyczące cen prądu dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 roku zostaną ustalone w ciągu najbliższego kwartału. Wiele wskazuje na to, że od lipca ceny prądu mogą znacznie wzrosnąć, co budzi obawy o gwałtowne podwyżki cen energii elektrycznej.

  W obliczu tych zmian, rząd planuje wprowadzenie kryterium dochodowego, które ma chronić najuboższe gospodarstwa domowe oraz potencjalnie rodziny wielodzietne przed skutkami wzrostu cen. Minister zapewnia, że prace nad rozwiązaniem trwają i że rząd skupia się na ochronie tych, dla których wyższe rachunki za prąd stanowią duże wyzwanie.

  Analitycy przewidują, że rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć nawet o 80-90 zł miesięcznie dla przeciętnych gospodarstw domowych. Takie podwyżki mogą być szczególnie dotkliwe dla emerytów, rencistów oraz osób żyjących w ubóstwie energetycznym, które stanowią znaczący odsetek polskich gospodarstw domowych. Rząd stoi przed trudnym zadaniem znalezienia równowagi między koniecznością dostosowania cen do realiów rynkowych a ochroną najbardziej wrażliwych segmentów społeczeństwa. Decyzje, które zapadną w najbliższych miesiącach, będą miały długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, podkreślając znaczenie przejrzystej i przemyślanej polityki energetycznej.

   

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czekają nas kolejne wyłączenia przydomowej fotowoltaiki. Jak to wpłynie na system elektroenergetyczny?

  Operatorzy systemu, tacy jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), stosują różne metody bilansowania, w tym ograniczenie pracy elektrowni konwencjonalnych, wykorzystanie magazynów energii oraz import i eksport energii. Jednak w sytuacjach ekstremalnych mogą być zmuszeni do redukcji mocy generowanej przez instalacje OZE, zarówno duże, jak i mikroinstalacje.

  Beata Jarosz-Dziekanowska z PSE podkreśla, że wyłączenie mikroinstalacji jest ostatecznością. Polska strategia skupia się na zapobieganiu takim sytuacjom poprzez rozwijanie sterowalności instalacji OZE i lokalne magazynowanie energii, co minimalizuje ryzyko konieczności wyłączania instalacji wytwarzających zieloną energię.

  Chociaż polskie prawo nie przewiduje rekompensat dla właścicieli mikroinstalacji o mocy poniżej 10 kW, eksperci branżowi uważają, że praktyczne zastosowanie redukcji mocy w tych instalacjach jest mało prawdopodobne. Rozwiązania alternatywne i strategie zapobiegawcze są kluczem do zarządzania nadmiarem energii i uniknięcia wyłączania mikroinstalacji, co jest ważne w kontekście rosnącej liczby tych instalacji w Polsce.

  W obliczu ciągle rosnącej liczby mikroinstalacji OZE, które na koniec 2023 roku przekroczyły 1,4 miliona, Polska musi kontynuować dostosowywanie swojego systemu energetycznego do nowych realiów, by maksymalnie wykorzystać potencjał zielonej energii, jednocześnie zachowując stabilność i niezawodność dostaw energii dla wszystkich użytkowników.

   

  Źródło: Business Insider oraz superbiznes

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polska #Energia #WyłączeniaPV

  Kategorie
  OZE

  Znamy budżet na Program Mój Prąd 6.0!

  Wiceminister Urszula Zielińska ogłosiła, że nowy nabór wniosków do programu ma rozpocząć się w drugim kwartale 2024 roku, otwierając możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla indywidualnych inwestorów w fotowoltaikę. Ciekawym aspektem jest finansowanie programu z Funduszu FEniKS, co umożliwi partycypację w programie projektom realizowanym między 2021 a 2027 rokiem.

  Kluczową zmianą w programie jest wprowadzenie obowiązku instalacji magazynu energii dla beneficjentów, co ma za zadanie dostosować domowe systemy fotowoltaiczne do nowych modeli taryfowych i zwiększyć ich efektywność. Ponadto, program zaostrza kryteria dotyczące dofinansowania pomp ciepła, które teraz muszą być zatwierdzone na liście ZUM, zapewniając, że wsparcie trafi na sprawdzone i wydajne urządzenia.

  Choć szczegółowe zasady programu „Mój Prąd 6.0” są jeszcze opracowywane, już teraz wiadomo, że te zmiany będą miały istotny wpływ na rynek fotowoltaiki w Polsce, umożliwiając bardziej zrównoważony i efektywny rozwój sektora OZE. Dzięki temu programowi, coraz więcej Polaków będzie mogło przyczynić się do redukcji emisji CO2 i czerpać korzyści z czystej, odnawialnej energii.

  Dodatkowo, zwiększenie limitu mocy dotowanych systemów może otworzyć program na szerszą grupę odbiorców, zachęcając więcej osób do inwestycji w zieloną energię. W ten sposób, „Mój Prąd 6.0” nie tylko przyczyni się do wzrostu odsetka energii pochodzącej z OZE w Polsce, ale również wesprze kraj w osiągnięciu długoterminowych celów klimatycznych i energetycznych.

   

  Źródło: Enerad

  #OZE #MójPrąd #Dofinansowanie

  Kategorie
  Elektromobilność

  Tychy stają się centrum produkcji chińskich elektryków

  Leapmotor T03, niewielki, ale zaawansowany technologicznie pojazd elektryczny, ma stać się symbolem przystępnych cenowo rozwiązań w dziedzinie mobilności elektrycznej. Montaż SKD (Semi-Knocked Down) oznacza, że kluczowe komponenty pojazdu będą dostarczane i składane w miejscu docelowym, co umożliwia elastyczność produkcji oraz lokalną adaptację do potrzeb rynku.

  Partnerstwo Stellantis z Leapmotor, ogłoszone w październiku 2023 roku, otwiera drzwi do globalnej ekspansji chińskiej marki, jednocześnie umacniając pozycję Stellantis jako lidera w dziedzinie innowacji i elektromobilności. Utworzenie Leapmotor International to strategiczny ruch, który pozwoli na lepsze dostosowanie produktów do różnorodnych potrzeb konsumentów na całym świecie.

  Dla Europy, a szczególnie dla Polski, lokalna produkcja elektrycznego Leapmotor T03 to nie tylko kwestia ekologiczna, ale również ekonomiczna, oferująca nowe miejsca pracy oraz rozwijając lokalne kompetencje w dziedzinie nowoczesnych technologii. Planowane rozpoczęcie dostaw do Europy w drugiej połowie 2024 roku może znacząco przyczynić się do wzrostu popularności pojazdów elektrycznych, zapewniając ekologiczną i ekonomicznie atrakcyjną alternatywę dla europejskich konsumentów.

  Warto zaznaczyć, że choć szczegóły dotyczące produkcji w Tychach nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, potencjał tej współpracy i jej wpływ na przyszłość elektromobilności w Polsce i Europie budzi zrozumiałe zainteresowanie.

   

  Źródło: e-magazyny

  Zdjęcie: Leapmotor

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Elektryk

  Kategorie
  Elektromobilność

  Polska po raz kolejny inwestuje w ekologiczne autobusy elektryczne

  Autobusy te, zapewniające komfort, dostępność dla osób niepełnosprawnych i zaawansowane technologie, takie jak WiFi, ładowarki USB, czy systemy bezpieczeństwa, są krokiem w kierunku ekologicznej transformacji miejskiego transportu w Toruniu. Dzięki potencjalnemu dofinansowaniu z funduszy unijnych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, miasto planuje znacząco rozbudować swoją flotę zeroemisyjnych pojazdów, wspierając cele klimatyczne i poprawiając jakość życia mieszkańców.

  Z planowanym zakupem Toruń nie tylko poszerzy swoją flotę elektryczną, ale również stanie się liderem wśród polskich miast w implementacji zielonych rozwiązań transportowych. Inwestycja ta sygnalizuje ważny krok w kierunku realizacji polskich i europejskich celów w dziedzinie elektromobilności i zrównoważonego rozwoju.

  Planowane dofinansowania z różnych źródeł, w tym z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreślają znaczenie współpracy między lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w dążeniu do ekologicznych celów. Polska, podążając tą drogą, ma szansę stać się przykładem skutecznej transformacji w zakresie transportu miejskiego, pokazując, że zrównoważony rozwój jest nie tylko koniecznością, ale również szansą na poprawę jakości życia w miastach.

  Przetarg na ładowarki do nowych autobusów, który zostanie wkrótce ogłoszony, stanowi kolejny etap w integracji ekologicznego transportu z infrastrukturą miejską, zapewniając ciągłość i efektywność działania nowej floty. Dzięki temu Toruń, wraz z innymi polskimi miastami, może realnie wpłynąć na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: Dziennik Toruński

  Zdjęcie: MZK Toruń

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  OZE

  Więcej energii z kogeneracji dla firm

  Jak podkreślają eksperci kogeneracja jest jednym z najwydajniejszych procesów produkcji energii elektrycznej i ciepła, oferując lepsze wykorzystanie energii skumulowanej w paliwie. Obecnie około 11 procent całkowitej produkcji energii w krajach Unii Europejskiej powstaje właśnie w procesie kogeneracji.

  Kogeneracja polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w tym samym procesie technologicznym. Dzięki temu wytwarzanie energii jest bardziej efektywne niż w przypadku zastosowania konwencjonalnych metod. Do wyprodukowania takiej samej ilości energii w kogeneracji zużywa się bowiem znacznie mniej paliwa pierwotnego niż w tradycyjnej elektrowni.

  Każda megawatogodzina energii wytworzona z kogeneracji to niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 55 procent w porównaniu do emisji dwutlenku węgla dla energii wytwarzanej z węgla kamiennego.

  – Firmy zakontraktowały o ponad 30 proc., czyli o około 580 tys. megawatogodzin więcej energii ze źródeł kogeneracyjnych niż w 2023 roku. Tym samym do naszych klientów biznesowych trafi ponad 2 mln megawatogodzin energii wytwarzanej efektywnie w jednym procesie wraz z ciepłem. Rosnące wolumeny kontraktowanej kogeneracji są wyrazem zwiększającej się świadomości klientów biznesowych w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne – podkreśla Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

   

  Ograniczona emisja

  Wspieranie ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych możliwe jest dzięki różnorodnej ofercie produktów energetycznych. Jednym z nich jest EKO Biznes od TAURONA, czyli produkt bazujący na energii wytworzonej w kogeneracji. Firmy, które decydują się na zakup prądu w ramach produktu EKO Biznes przyczyniają się do ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

  Wybierając EKO Biznes firma otrzymuje Certyfikat Akcesyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Jest w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu obowiązywania umowy firma otrzymuje dokument, potwierdzający faktyczną wielkość emisji dwutlenku węgla jakiej udało się uniknąć. Jest ona obliczana na podstawie zużycia energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy oraz sprawności źródeł kogeneracyjnych biorących udział w produkcie EKO Biznes.

  Wszystkie elektrociepłownie zostały poddane audytowi Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, między innymi pod kątem ich oddziaływania na środowisko, gospodarowania odpadami czy spełnienia wszystkich wymaganych norm i procedur. Dzięki temu klienci mają pewność, że kupują energię elektryczną o zmniejszonym wpływie na środowisko i klimat.

   

  Opinia eksperta:

  – Aby elektrociepłownia została zakwalifikowana do sprzedaży energii elektrycznej w ramach EKO Biznes, musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim elektrociepłownia musi przejść audyt Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii (PTCE) między innymi pod kątem generowanej emisji CO2 w procesie produkcji energii elektrycznej, gospodarki paliwem, także magazynowej, gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, gospodarki olejowej itp. Certyfikacja źródeł energii jest konieczna, aby klienci EKO Biznes mieli pewność, że faktycznie korzystają z energii o obniżonej emisji CO2 oraz że źródło wytwórcze nie szkodzi środowisku w inny sposób. Cechą wyróżniającą elektrociepłownie pracujące na rzecz produktu EKO Biznes jest certyfikacja okresowa. Podczas audytów, prowadzonych cyklicznie przez niezależnych ekspertów PTCE, weryfikowany jest szereg obszarów działania elektrociepłowni, w szczególności pod kontem wymienionych wyżej aspektów – mówi Tomasz Fornalczyk, ekspert z zakresu mediów energetycznych w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Tauron #Energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Indie budują największą elektrownię OZE, którą widać z kosmosu!

  Projekt o wartości 20 miliardów dolarów, realizowany przez Adani Green Energy Limited (AGEL), zajmuje obszar większy niż stolica Polski i ma potencjał zasilenia 16 milionów domów. Tym samym przyczyni się do zmniejszenia zależności Indii od węgla, który obecnie stanowi główne źródło energii w kraju.

  Budowa elektrowni, która łączy moc wiatru i słońca, jest nie tylko krokiem w kierunku realizacji indyjskich celów klimatycznych, ale także potwierdza zobowiązanie kraju do osiągnięcia neutralności węglowej do 2070 roku. Premier Narendra Modi podkreśla, że do końca tej dekady, energia odnawialna ma zaspokajać połowę zapotrzebowania kraju na energię.

  Inwestycja ta, wspierana przez najbogatszego mieszkańca Azji, Gautama Adaniego, pokazuje, jak dawne źródła bogactwa, takie jak węgiel czy diamenty, mogą ustępować miejsca zrównoważonemu rozwojowi. AGEL planuje zainwestować 100 miliardów dolarów w transformację energetyczną Indii, z czego 70 proc. środków ma być przeznaczone na produkcję czystej energii.

  Kamuthi Solar Power Project stanowi ważny krok dla Indii w dążeniu do liderowania w globalnej zielonej transformacji. W kontekście szybko rosnącego zapotrzebowania na energię i prognozowanego wzrostu gospodarczego, inicjatywa ta jest nie tylko odpowiedzią na lokalne wyzwania, ale również wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: biznes.interia

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  2 mld zł na nowy program OZE w ciepłownictwie – inwestycje w zieloną przyszłość

  W kontekście transformacji energetycznej, strategia dla ciepłownictwa do 2030 roku, którą przygotowuje resort klimatu, ma za zadanie wyznaczyć nową ścieżkę rozwoju dla sektora, koncentrując się na wykorzystaniu OZE i eliminując stopniowe uzależnienie od gazu. Program ten stanowi odpowiedź na potrzebę zintegrowanego podejścia do planowania systemów ciepłowniczych na poziomie lokalnym, zwiększając autonomię samorządów i umożliwiając im efektywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

  Inwestycje w OZE mają nie tylko przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych substancji i walki ze zmianami klimatycznymi, ale również zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez dywersyfikację źródeł energii. Oczekuje się, że nowy program OZE w ciepłownictwie przyspieszy transformację energetyczną kraju, promując rozwiązania takie jak pompy ciepła, geotermia, czy wykorzystanie biometanu i wodoru jako przyszłościowych nośników energii w sektorze ogrzewania.

  Zmiana kierunku polityki energetycznej NFOŚiGW, odzwierciedla ogólnokrajową tendencję do stawiania na zrównoważony rozwój i technologie proekologiczne, stanowiąc ważny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2040 roku, zgodnie z założeniami europejskiej polityki klimatycznej.

   

  Źródło: Energetyka24

  #OZE #Ciepłownictwo

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rewolucyjny Solarcontainer – austriacki start-up przekształca kontenery w mobilne farmy fotowoltaiczne

  Z zewnątrz Solarcontainer nie różni się od zwykłych kontenerów transportowych, jednak jego innowacyjność ujawnia się po rozwinięciu. Z obydwu stron kontenera wysuwają się złożone harmonijkowo panele fotowoltaiczne, rozprzestrzeniając się na długość 120 metrów. Taka instalacja, która do pełnego rozłożenia potrzebuje zaledwie pół godziny, generuje moc 140 kWp i może być gotowa do użytku w mniej niż pięć godzin od momentu dostarczenia na miejsce.

  Ta kompaktowa stacja energetyczna wyposażona jest w 240 paneli fotowoltaicznych zajmujących powierzchnię 720 m². Dzięki modułowej konstrukcji, możliwe jest łączenie kilku Solarcontainerów w jedną większą farmę fotowoltaiczną, zwiększając potencjał produkcyjny. Instalacja ta wprowadza energię do sieci, ale również oferuje opcję pracy w trybie off-grid, co stanowi nieocenioną wartość w miejscach odciętych od tradycyjnych źródeł zasilania.

  Po skończonym użytkowaniu, Solarcontainer łatwo składa się z powrotem do formy kontenera, spełniając normy ISO 668, co ułatwia transport drogą lądową, morską czy kolejową. To rozwiązanie ma szansę odegrać kluczową rolę w zapewnianiu awaryjnego zasilania, obsługiwaniu odległych lub trudno dostępnych lokalizacji, a także w szybkim reagowaniu na kryzysy energetyczne.

  Inicjatywa Solarcont, będąca owocem współpracy Hilber Solar i Gföllner, pokazuje, jak kreatywne połączenie branży fotowoltaicznej i kontenerowej może przynieść rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale również elastyczne i łatwe w transporcie.

   

  Źródło: Świat OZE

  Zdjęcie: Solarcontainer

  #OZE #Fotowoltaika #PV #FarmaPV #Innowacje

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Berlin inwestuje w gigantyczną pompę ciepła, co może zrewolucjonizować miejski system ogrzewania

  Ten ambitny projekt, który ma zostać oddany do użytku do 2026 roku, jest częścią szerszej strategii Berlina, mającej na celu zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł ciepła i intensyfikację wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Siemens Energy, niemiecki gigant energetyczny, stoi za realizacją tego projekt