październik 2022 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Dodatek energetyczny. Czy wsparcie otrzymają również prosumenci?

  W ramach wspierania społeczeństwa przy rekordowo wysokich kosztach ogrzewania państwo postanowiło wprowadzić dodatki w postaci finansowej, w tym m.in. dodatek elektryczny. Otrzymanie tego typu wsparcia ze strony państwa jest uwarunkowane wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gospodarstwo zatem musiało wcześniej wskazać jakie źródło wykorzystuje na potrzeby grzewcze obiektu. Obywatele ogrzewający się przy użyciu energii elektrycznej mają szansę uzyskać dodatkowe środki finansowe w ramach dodatku elektrycznego. Podstawą otrzymania wsparcia jest złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

  Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, wysokość dodatku energetycznego będzie zależna od rocznego poziomu zużycia energii elektrycznej. Podstawowym dokumentem poświadczającym poziom zużycia ma być dołączone do wniosku rozliczenie z firmą energetyczną. Na podstawie zawartych w nim informacji gospodarstwo zostanie zakwalifikowane do otrzymania dodatku energetycznego w wysokości:

  • 1 000 zł w przypadku rocznego zużycia na poziomie do 5 MWh, lub
  • 1 500 zł w przypadku rocznego zużycia na poziomie powyżej 5 MWh.

  By otrzymać dodatek energetyczny należy spełnić jeszcze jeden ważny warunek, który dyskwalifikuje wielu obywateli z możliwości ubiegania się o przyznanie środków. Otóż przepisy nie przewidują dodatku dla gospodarstw domowych posiadających panele fotowoltaiczne, gdyż zdaniem rządu prosumenci korzystają z tańszego systemu rozliczania energii elektrycznej. Świadczy o tym art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej –  „W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.”

   

  #energia #prąd #energetyka #ustawa #fotowoltaika #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  GoldenPeaks Capital podpisał umowę z Grupą Kronospan w Polsce

  GoldenPeaks Capital nawiązał współpracę z Kronospan w celu dostarczania energii ze swoich polskich portfeli aktywów fotowoltaicznych i wsparcia lokalnych obiektów zieloną energią krajowej produkcji. Umowa o sprzedaży energii dotyczy całości mocy portfeli „Delta” i „Echo”, będących własnością i pod zarządem GoldenPeaks Capital, posiadających już wcześniejszą technologicznie łączną moc zainstalowaną 157 MWp. Aktywa wchodzą w zakres zakrojonego na szeroką skalę wdrażania portfela produktów związanych z dostawą energii w Polsce i pozwalają na kompensację emisji odpowiadających ponad 1 550 000 tonom CO2 kwartalnie podczas uzgodnionego umową okresu.

  Portfele GoldenPeaks w Europie Wschodniej posiadają łączną moc powyżej 2,3 GW (2 300 MW) aktywów fotowoltaicznych, które stanowią największy do tej pory zasób aktywów znajdujący się w ręku jednego podmiotu.

  GoldenPeaks Capital działa w Polsce od 2016 roku. Do tej pory podłączyła do sieci krajowej ponad 154 elektrownie fotowoltaiczne na skalę przemysłową, a w 2022 roku doda kolejne 196 MW. Zastosowana technologia opiera się podwójnych modułach fotowoltaicznych z wysokowydajnymi ogniwami słonecznymi, co pozwala na osiągnięcie w eksploatacji najwyższych wydajności wytwórczych.

  Jak zapewnia Daniel Tain, założyciel i Prezes GoldenPeaks Capital: „Grupa jest zaangażowana w dalsze zwiększanie udziału Polski w energii odnawialnej poprzez długoterminową strategię własności gwarantującą najlepsze dostępne do tej pory komponenty systemu, w połączeniu z własnym know-how w całym łańcuchu wartości”.

  GoldenPeaks Capital (GPC) to firma specjalizująca się w budowie i eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz jeden z największych właścicieli systemów fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech. GoldenPeaks Capital będzie dalej zwiększać dynamikę przemysłu energii odnawialnej w Europie Wschodniej poprzez zastosowanie płynnej integracji wszystkich sektorów GPC, takich jak produkcja, rozwój i inżynieria projektu, finansowanie i strukturyzacja, zarządzanie łańcuchem dostaw, budowa i uruchomienie, operacje na aktywach oraz sprzedaż towarów i energii.

  Kategorie
  Magazyny energii

  Pierwszy na świecie magazyn energii na wosk! Projekt Norweskiego Uniwersytetu i firmy badawczej

  Jednym z kluczowych wyzwań, stojących przed branżą odnawialnych źródeł energii jest stworzenie efektywnych magazynów energii, które będą pozwalały na przechowywanie nadwyżek i korzystanie z nich w czasie, gdy produkcja nie będzie pokrywała potrzeb. Obecnie energetyka jest zależna od pory doby, czy warunków atmosferycznych, co ostatecznie wpływa na produkcję energii. Dlatego branża OZE intensywnie skupia się na kolejnych wyzwaniach, które przyśpieszą rozwój zielonej energetyki.

   

  Pierwszy na świecie woskowy magazyn ciepła powstał w zeroemisyjnym budynku w norweskim mieście Trondheim. Za cały projekt odpowiada Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii oraz organizacja badawcza Sintef. Norwedzy wynaleźli energię produkowaną przez panele fotowoltaiczne, która ostatecznie gromadzona jest w trzech tonach materiału zmiennofazowego, opartego na organicznym wosku. Źródłem energii jest 180 kWh instalacja fotowoltaiczna, umieszczona na dachu budynku. Dzięki pompie ciepła wytwarzany przez nią prąd służy do ogrzewania zbiornika z woskiem, który stapia się w temperaturze 37 stopni.

  „System magazynowania ciepła oparty na PCM zapewnia dokładnie taką wydajność, jakiej oczekiwaliśmy. Wykorzystujemy jak najwięcej energii słonecznej wytwarzanej przez budynek. Odkryliśmy również, że system jest bardzo dobrze przystosowany do zapewnienia energii w godzinach szczytu.

  Ładując bioakumulator przed najzimniejszymi porami dnia, zapobiegamy zużywaniu przez budynek cennej energii elektrycznej w czasie, gdy reszta Trondheim również doświadcza dużego zapotrzebowania. Daje nam to poziom elastyczności, który można również wykorzystać do wykorzystania wahań cen energii. Możemy ładować naszą baterię, gdy mamy dostęp do energii słonecznej, wiatrowej i ciepła odpadowego i sprzedawać energię, gdy cena energii elektrycznej jest wysoka” – wyjaśnia Alexis Sevault- Kierownik ds. badań w SINTEF Energy Research.

   

  Norwescy naukowcy są także w trakcie zakładania firmy w celu komercjalizacji technologii. Zdaniem twórców system najlepiej nadaje się do zastosowań przemysłowych.

  „Przewidujemy, że po kilku miesiącach testów w laboratorium będziemy mogli bezpiecznie rozpocząć podróż w kierunku komercjalizacji. Nawiązaliśmy również kontakt z wieloma użytkownikami końcowymi, którzy są zainteresowani instalacją systemu pilotażowego w 2023 lub 2024 roku. Wiele z nich to firmy przemysłowe, które mają zasoby, aby rozbudować koncepcję”. – mówi Alexis Sevault.

   

  Wynaleziony system jest znacznie mniej wyrafinowany niż tradycyjna bateria, ale z kolei nie nadaje się do wszystkich rodzajów budynków. Ponadto naukowcy pracują obecnie nad opracowaniem inteligentnych systemów sterowania w celu optymalizacji wydajności wynalazku. Umożliwią one systemowi reagowanie na potrzeby otoczenia i efektywne dostosowywanie się do nich. Oznacza to, że na eksploatację systemu wpływ będą miały prognozy pogody czy wahania cen energii elektrycznej.

   

  Zdjęcie: Sintef

  Kategorie
  OZE

  EuroPOWER – Transformacja cyfrowa oraz dane w sektorze energetycznym

  Modele rozproszonego zarządzania w IT

  Inteligentna energetyka nie może istnieć bez IT. Firmy z sektora energetycznego muszą inwestować zarówno w rozwiązania, narzędzia, jak i w zespół. Technologie IT są niezbędnym ogniwem całego sektora i ich kompleksowym wsparciem, od produkcji i sprzedaży energii, poprzez różnego rodzaju rozliczanie, zarządzanie danymi, obsługę klientów czy świadczenie usług dystrybucyjnych. Bardzo szybkie tempo rozwoju technologii i coraz powszechniejsza praca zdalna sprawiają, że usługi funkcjonują w rozproszonych modelach. Szczególnie dotyczy to branży IT. Ponieważ jest to praca bardzo odpowiedzialna, mająca realny wpływ na funkcjonowanie sektora, zarządzanie zespołami IT musi być bardzo efektywne i nie poddawane eksperymentom. Stąd też istnieje wiele modeli zarządzania rozproszonym działem IT, a wciąż pojawiają się nowe. Trudno wskazać jeden najlepszy, ale z pewnością do najpopularniejszych, które stosowane są z powodzeniem dla sektora energetycznego można zaliczyć m.in. Agile, SCRUM, Lean.

  Najpopularniejszy model – Agile, jest bardzo powszechnie stosowany, ponieważ skupia się na inspekcji i adaptacji, a zatem dostosowuje do szybko zmieniających się wymagań. W skrócie można to sprowadzić do bycia w gotowości do wprowadzania zmian na każdym etapie projektu. Szczególnie energetyka stanowi dobry przykład szybko zmieniającego sektora, gdzie zespół musi w krótkim czasie dostosować się do zmian. W metodyce Agile nie jest najważniejsze sztywne trzymanie się planu, a właśnie wspomniane przystosowywanie się do zmian, a także analizy sukcesów i porażek, które pozwalają wdrażać poprawki i pracować zespołom w wydajny sposób. W Agile istotna jest satysfakcja klienta.

   

  Czy w firmach energetycznych popularniejsze są wewnętrzne zespoły IT, czy raczej idziemy w kierunku zespołów rozproszonych i outsourcingu?

  „W dobie zmieniającego się świata IT nie da się bazować jedynie na wewnętrznych zasobach IT. Ich utrzymywanie staje się trudne i nieefektywne kosztowo,

  W związku z powyższym  Firmy opierają się w części na pracownikach etatowych, natomiast coraz częściej w zadaniach czasowych, projektach o skończonym czasie trwania, bazują na zespołach zewnętrznych, lub projekty są realizowane pod „klucz” gdzie rolą IT jest koordynacja i utrzymywanie standardów wdrażanych rozwiązań.  Wydaje się ze standardem staje się posiadanie zespołów wewnętrznych odpowiadających za standardy, polityki i architekturę i w części na bazowaniu na specjalistach i wdrożeniowcach zewnętrznych.

  W PGE-S wybraliśmy model mieszany, który łączy korzyści posiadania zespołu wewnętrznego (elastyczność oraz szybkość dostosowania rozwiązań IT do zmieniających się potrzeb biznesowych) oraz daje możliwość okresowego zaangażowania zasobów zewnętrznych w projekty i inicjatywy powodujące spiętrzenie zadań powyżej możliwości realizacji zespołem wewnętrznym.” – mówi Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy

  „Bezpieczeństwo informatyczne i cybernetyczne energetyki będzie jednym z największych wyzwań kolejnych lat. Outsourcing pozostanie istotnym źródłem rozwoju i optymalizacji przedsiębiorstw, szczególnie w obszarze podnoszenia efektywności pracy czy obsługi klienta. Rozwijanie własnych zespołów jest bardziej kosztowne, ale postępująca informatyzacja branży zmusi firmy energetyczne do zatrudnienia specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa czy analizy danych.” – skomentował Maciej Miniszewski, Polski Instytut Ekonomiczny

  „W polskich koncernach energetycznych przyjął się model wydzielenia usług IT do dedykowanych departamentów, lub spółek, np.: Tauron Obsługa Klienta, PGE Systemy, ENEA Centrum, Energa IT. Myślę, że znacznie bardziej kluczowe jest nie to, w jakich strukturach funkcjonują dziś zespoły IT w energetyce, ale to jakie posiadają kompetencje i jaka jest ich dostępność dla biznesu. W mojej ocenie sprawdzi się model pośredni, tj. zespoły zajmujące się generalnymi procesami IT, jak infrastruktura, czy systemy legacy są ulokowane centralnie, natomiast specjaliści od poszczególnych aplikacji i rozwiązań biznesowych są częścią zespołów w poszczególnych departamentach.” – mówi Jarosław Zarychta, Enterprise Industry Lead, Google Cloud Poland

  Cyfrowa transformacja w procesach inwestycyjno-decyzyjnych w sektorze energetycznym

  Cyfrowy bliźniak (Digital Twin) to technologia wykorzystywana w wielu sektorach, w tym w sektorze energetycznym. Jest to nic innego jak wirtualna kopia prawdziwych obiektów, systemów lub procesów. Cyfrowa transformacja zmienia wiele obszarów działalności i naturalną siłą rzeczy nie mogła ominąć sektora energetycznego. Digital twin w energetyce znajduje zastosowanie przy optymalizacji działań, procesów i systemów produkcyjnych, a także do utrzymywania ruchu. Cyfrowe bliźniaki umożliwiają sektorowi energetycznemu łączyć wiele technologii: operacyjne, inżynierskie i informatyczne do tworzenia wizualizacji analitycznych.

  Ogromną zaletą cyfrowych bliźniaków jest zapewnienie szerszego dostępu do aktualizowanych i wiarygodnych informacji. Aby dobrze wykorzystać tę technologię, należy zacząć od zebrania danych o zasobach, jakie firma już posiada. Następnie dane powinny być w odpowiedni sposób przygotowane do udostępniania dalej. Końcowym etapem powinno być wdrożenie nowej technologii.

   

  Czy polskie przedsiębiorstwa z branży energetycznej są dobrze przygotowane do wdrażania technologii digital twin?

  „Przedsiębiorstwa z branży technologicznej  coraz częściej sięgają po rozwiązania IT i coraz odważniej patrzą w kierunku odwzorowania modeli w środowisku cyfrowym.  Wydaje się natomiast, że technologicznie pierwszym krokiem aby szerzej korzystać z IT jest jego połączenie z  OT. W Grupie Kapitałowej realizujemy pierwszy punkt połączenia tych dwóch światów, poprzez dedykowaną strefę DMZ. Strefa ta ma zapewnić bezpieczne połączenie IT z OT po to żeby w przyszłości możliwa była pełna analityka, korelacja i połącznie danych z wielu systemów oraz odwzorowanie ich działania w świecie cyfrowym.  Wiemy,  aby to wykonać bardzo często potrzebne jest połączenie się z chmurą.” – Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy

  „Sektor energetyczny posiada potencjał wykorzystania technologii cyfrowych, w tym digital twin. Dyskusja nie powinna toczyć się wokół tego „czy”, ale „jak” wdrażać technologię cyfrowych bliźniaków. Zalet jest wiele, w tym obniżenie kosztów i usprawnienie procesów. Wyzwaniem będzie jednak dostęp do użytecznych danych i cyberbezpieczeństwo.” – skomentował Maciej Miniszewski, Polski Instytut Ekonomiczny

  „Tak, o ile ocenimy rosnące poczucie, że powinny być. Natomiast przed wszystkimi spółkami energetycznymi w Polsce rozpościera się konieczność spłacenia długu technologicznego i rozpoczęcia cyfrowej transformacji. Otwarcia się na nowe technologie, od lat stosowane w innych branżach. Są to m.in. chmura obliczeniowa, zaawansowana analityka oraz AI. Zarządzanie dużą ilością danych wymaga zmiany podejscia i zapewnienia skalowalnej infrastruktury IT. Zatem rozszerzenie istniejącego ekosystemu o nielimitowane zasoby chmury obliczeniowej. To pozwoli odwzorowywać poszczególne, a w konsekwencji wszystkie procesy rzeczywiste w modelach cyfrowych, a więc popularnie zwanych cyfrowymi bliżniakami. To proces na który spółki energetyczne muszą się otworzyć.” – mówi Jarosław Zarychta, Enterprise Industry Lead, Google Cloud Poland

  ESG – coraz ważniejszy fundament do planowania i podejmowania działań transformacyjnych

  ESG (Environmental, Social, Governance) oznacza ogół działań wiążących się z ładem społecznym, środowiskowym i korporacyjnym. Trendy, jakie obserwujemy w ostatnich latach, związane m.in. z działaniami nakierowanymi na zrównoważony rozwój i łagodzenie efektów zmian klimatycznych, doprowadziły do stworzenia swoistego ekosystemu. W jego ramach zarówno przedsiębiorstwa, jak i regulatorzy czy interesariusze podejmują wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to różnych sektorów i siłą rzeczy nie omija też działań związanych z transformacją energetyczną. ESG, a także wymogi wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu niejako wymuszają branie ich pod uwagę podczas planowania działań transformacyjnych. W przypadku sektora energetycznego nie można ESG traktować jako „wymysłu”. Stosowania ESG wymaga wiele stron: kredytodawcy, pracodawcy, inwestorzy, a na końcu – konsumenci. Sektor energetyczny stoi przed ogromnymi wyzwaniami i zmianami, które muszą w momencie planowania uwzględniać zarówno ESG, jak i nowoczesne technologie cyfrowe. Bez tych dwóch aspektów trudno będzie sprostać wymaganiom związanym z kwestiami zużycia i wykorzystywaniem energii, a także redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  Spełnianie standardów ESG jest szalenie ważne w kontekście działań transformacyjnych w energetyce. Właściwie niemożliwym jest już dzisiaj pozyskiwanie finansowania na inwestycje, których podstawą działania jest węgiel. Wszelkie pomysły i inwestycje, które nie są sprzyjające środowisku, właściwie nie mają szans na realizację. Istotnym aspektem jest dodatkowo kryzys energetyczny, z jakim bez wątpienia dzisiaj mamy do czynienia. Gwałtowny skok cen surowców energetycznych, energii elektrycznej, ogólna efektywność energetyczna i zmniejszanie zużycia paliw i energii to kwestie, z jakimi mierzą się dzisiaj przedsiębiorstwa. Nacisk położony na zmniejszanie zapotrzebowania na energię, poprawę efektywności energetycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych czy wykorzystywanie wody i odpadów mają ogromne znaczenie w planowaniu, a następnie w realizacji działań transformacyjnych związanych z nowymi regulacjami i dostosowywaniem się do nich.

   

  Krytyczne obszary wykorzystania digitalizacji w strategii zrównoważonego rozwoju

  Współcześnie trudno jest mówić o strategii zrównoważonego rozwoju bez udziału nowoczesnych technologii. Założenia Zielonego Ładu (jedna z głównych strategii UE, prowadząca do uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 r.) opierają się m.in. na przejściu z gospodarki linearnej na cyrkularną. Wszelkie planowane zamierzenia mogą być osiągnięte wyłącznie dzięki rozwiązaniom opartym o nowoczesne technologie i digitalizację. Działań, jakie państwa europejskie muszą podjąć w celu poprawy klimatu jest multum. Jednak można wymienić kilka kluczowych obszarów, w których digitalizacja ma szczególne znaczenie.

  Transformacja cyfrowa musi nieść korzyści środowisku, ale także ludności. W tym zakresie UE wyszczególnia kilka ważnych obszarów: strategię danych i strategię przemysłową, sztuczną inteligencję, obliczenia wielkiej skali (HPC), cyberbezpieczeństwo, akty o rynkach i usługach cyfrowych, umiejętności cyfrowe oraz powszechną dostępność do Internetu. Transformacja cyfrowa i Zielony Ład to dwa filary polityki unijnej, które ściśle się ze sobą wiążą. Niemożliwa jest ochrona środowiska bez innowacyjnych działań technologicznych. Komisja Europejska szacuje, że digitalizacja umożliwi redukcję gazów CO2 o 15%.

  Decyzje regulacyjne dotyczące digitalizacji opierają się według Unii po pierwsze na technologiach działających na rzecz ludzi. Ważne kwestie to tutaj umiejętności cyfrowe, pozwalające przystosować się do nowej rzeczywistości (związanej także z rynkiem pracy), a także kwestie obrony przed zagrożeniami. Systemy nowych technologii powinny być tworzone w oparciu o sztuczną inteligencję, ale także być etyczne i zgodne z wartościami UE. Rozwój technologiczny umożliwiony będzie dzięki inwestycjom w transformację cyfrową.

  Po drugie, gospodarka cyfrowa powinna być konkurencyjna i sprawiedliwa. Odnosi się to do uniezależnienia od podmiotów trzecich i stawania bycia niezależną. Jednolity rynek danych powinien podobnie jak systemy, być oparty o wartości i prawo UE. Po trzecie, działania regulacyjne związane z transformacją powinny prowadzić do istnienia otwartego, demokratycznego i zrównoważonego w wielu kwestiach społeczeństwa.

   

  Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz IoT w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej

  Istotnym aspektem z zakresu nowoczesnych technologii w rozwiązaniach na rzecz efektywności energetycznej są systemy sztucznej inteligencji (oparte na zbieranych danych), które umożliwiają skuteczną analizę sytuacji i podejmowanie strategicznych decyzji. Z kolei wszelkie sprzęty i aplikacje muszą bazować na OZE, co pozwoli w przyszłości uzyskać status neutralnych klimatycznie.

  Ważną rolę odgrywać też będzie IoT, czyli Internet rzeczy – system urządzeń elektronicznych, które wymieniają dane i komunikują się bez udziału człowieka. IoT wykorzystywany jest w urządzeniach codziennego użytku, ale coraz większe znaczenie ma także w energetyce. Aby zarówno sztuczna inteligencja, jak i IoT mogły działać sprawnie i bez zakłóceń, niezbędny jest dostęp do szybkiej łączności internetowej. Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest do optymalizacji przesyłu i dystrybucji energii. System oparty na AI i IoT pozwoli stworzy systemy energii, które reagować będą na zmiany popytu.

   

  Czy polskie firmy energetyczne są już gotowe na stosowanie sztucznej inteligencji i IoT w szerokim zakresie?

  „Po pierwsze tempo wzrostu  pokazuje ze rynek IoT jest nie do zatrzymania i rośnie szybciej niż  kiedykolwiek wcześniej. 

  Odpowiedź jest analogiczna jak na poprzednie pytanie – są jasno zdefiniowane obszary, w których istnieje wręcz taka konieczność (np. przewidywanie stanu sieci obciążonej lawinowo pojawiającymi się instalacjami OZE (np. PV) – wydaje się, że bez odpowiednich regulacji (analogicznych do wymogu instalacji inteligentnych liczników), trudno będzie liczyć na lawinowy wzrost ilości takich projektów w energetyce polskiej.” – powiedział Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy

  „Zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym obejmują już dzisiaj wiele obszarów: prognozowanie, optymalizację zasobów, automatyzację procesów w zakresie ogólnej dystrybucji. Potrzeba jednak współpracy między różnymi organami i standardów, na których opierać się będzie dalszy rozwój SI i IoT w energetyce. Nowoczesny sektor energetyczny bez tych technologii nie zaistnieje.” – skomentował Maciej Miniszewski, Polski Instytut Ekonomiczny

  „IoT stosują od lat, jeśli wziąć pod uwagę zarządzanie infrastrukturą i urządzeniami w energetyce – bloki wytwórcze, stacje transformatorowe, sieci i liczniki. Wyzwaniem jest centralizacja informacji z wielu źródeł, korelacje i zaawansowana analityka. Nowoczesne hurtownie danych są w pełni skalowalne i nie wymagają inwestycji w fizyczne serwery. To pozwala dowolnie zasilać je danymi z wielu źródeł, w tym IoT. A następnie wbudowane mechanizmy analityki danych i AI pomagają zarządzać takim rozległym jeziorem danych, zwanych w informatyce Data Lake.” – mówi Jarosław Zarychta, Enterprise Industry Lead, Google Cloud Poland

   

  Wykorzystanie chmury w energetyce

  Według szacunków wartość rynku chmury do roku 2027 wzrośnie do ponad 900 miliardów dolarów. Obecnie z chmury korzysta najszerzej sektor IT i komunikacji. Jeśli chodzi o sektor energetyczny, wykorzystanie chmury w tej chwili wynosi ok. 40%, co ściśle wiąże się z kwestiami bezpieczeństwa. Wszelkie systemy i technologie wykorzystywane w sektorze energetycznym muszą charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa, ale także stabilnością – nie może być mowy o przerwach w dostępie. Eksperci dostrzegają jedną poważną barierę w wykorzystaniu technologii chmurowej w energetyce – skomplikowane regulacje, a nawet brak właściwych przepisów w tej kwestii.

  Najważniejszą funkcją chmury w sektorze energetycznym jest centralizacja zarządzania całą infrastrukturą. Specjalne konsole w chmurze umożliwiają weryfikację środowiska biznesowego i informatycznego, a także monitorowanie zdarzeń i sprawdzanie stanu i dostępności kluczowych aplikacji. Sektor energetyczny musi mieć możliwość wyciągania wniosków z analiz i generowania raportów w bardzo szybkim czasie. Aby to wszystko mogło funkcjonować w sprawny sposób, niezbędna wydaje się być nowelizacja prawa energetycznego z roku 1997,w której znaleźć się mają zapisy dotyczące wprowadzenia operatora informacji na rynku energii oraz inteligentnego opomiarowania. W praktyce dotyczy to nałożenia na operatorów dystrybucji energii instalacji liczników zdalnego odczytu, które będą się komunikować z systemami zdalnego odczytu w punktach pomiaru energii. Projekt nowelizowanej ustawy ma także uregulować obowiązki firm z sektora energetycznego i operatorów systemów w zakresie przekazywania dotyczących pomiarów energii. To z kolei pozwoli prawidłowo przyporządkowywać zdarzenia i informacje do konkretnych odbiorców.

  Więcej o konferencji na stronie: https://konferencjaeuropower.pl/lp/lpm/

  Kategorie
  OZE

  Rozwój i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii na wsi to dzisiaj konieczność

  Rozwój inwestycji OZE na obszarach wiejskich, a w szczególności rynku biogazu, może być skuteczną odpowiedzią na zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i transformacji energetycznej, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej. V. Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” ma na celu określenie kierunków rozwoju sektora OZE na terenach wiejskich, sposobów jego finansowania oraz zaprezentowanie doświadczeń i dobrych przykładów inwestycji OZE. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli sektora gospodarki, organizacji pozarządowych, branżowych i rolniczych, a także samorządowców, polityków, przedsiębiorców i rolników, zaangażowanych w rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

   W pierwszym panelu pn. „Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich” wezmą udział:

  • Norbert Lins – Przewodniczący Parlamentarnej Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi (AGRI)
  • Teresa Czerwińska – Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  • Jerzy Buzek – Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP, Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE
  • Narcis de Carreras Roques – Prezes GD4s

  Natomiast podczas drugiego panelu pn. „Doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich” dyskutować będą:

  • Grzegorz Brodziak – Prezes Zarządu Goodvalley AGRO S. A.
  • Wojciech Suwik – Dyrektor w Departamencie Sprzedaży spółki ESOLEO
  • Marcin Laskowski – Prezes zarządu PGB Inwestycje Sp. z o.o.
  • Ryszard Pawlik – Doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do PE
  • Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

  „Rozwój i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii jest dzisiaj koniecznością. Zwiększenie udziału odnawialnej energetyki na terenach wiejskich to szansa dla polskiej wsi na zapewnienie jej bezpieczeństwa energetycznego, na rozwój przedsiębiorczości oraz ożywienie gospodarcze. Będziemy o tym rozmawiać podczas piątkowej konferencji w Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno, które stanie się miejscem debaty oraz wymiany poglądów i doświadczeń na temat przyszłości odnawialnych źródeł energii w naszym otoczeniu. Nasza konferencja jest przestrzenią do dialogu dla różnych środowisk w związku z przejściem od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej. Kierujemy ją zarówno do ekspertów i praktyków gospodarczych, jak i do przedstawicieli organizacji okołobiznesowych, a także samorządowców” – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji EFRWP.

  Konferencja odbędzie się 21 października br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej Grodno k. Międzyzdrojów.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Biznes nie powinien zwlekać z inwestycjami w fotowoltaikę?

  „Obserwujemy bardzo dużą dynamikę na rynku rozwiązań PV dla biznesu. Fotowoltaika stała się najszybciej rozwijającą się technologią odnawialnych źródeł energii w Polsce i w ślad za instalacjami konsumenckimi podąża zapotrzebowanie firm na tańszą energię. Szczególnie widać to w biznesach o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym” – dodaje Ireneusz Kulka.

  Obecnie łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, szacunki mówią o przekroczeniu granicy 12 GW na koniec tego roku i znaczącym przyspieszeniu w 2023 roku. W porównaniu z 2021 rokiem średnia moc montowanych instalacji PV w tym roku jest większa, co wskazuje na wyższy udział instalacji dla przedsiębiorstw w realizowanych projektach. Jednocześnie w 2021 roku nasz kraj znalazł się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej fotowoltaiki w Unii Europejskiej.

  Firmy szukają stabilnego i doświadczonego partnera, który rozumie ich biznes i znaczenie bezpieczeństwa w rozwiązaniach PV. Wychodzimy naprzeciw rzeczywistym potrzebom przedsiębiorców, ponieważ dzięki koncesji na obrót energią elektryczną możemy zarówno dostarczać energię naszym klientom, jak i odkupić od nich jej nadprodukcję. Ma to dla biznesu niebagatelne znaczenie” – mówi Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

  W czasach zawirowań gospodarczych, inflacji i rosnących cen energii polscy przedsiębiorcy szukają przede wszystkim takiego rozwiązania PV, które przyniesie im realne oszczędności i będzie bezpieczne.

  Instalacje fotowoltaiczne dla biznesu EDP Energia Polska w modelu transakcyjnym PV-as-a-Service pozwalają firmom uniknąć konieczności inwestowania własnych środków. Koszty całej inwestycji pokryte są przez EDP, a klient może korzystać z instalacji PV długookresowo. Bezpieczeństwo inwestycji jest zagwarantowane w kluczowych obszarach: stabilności finansowej i jakości produktu – paneli fotowoltaicznych i monitoringu 24/7 jakości działania instalacji. Dodatkowym atutem, który skłania firmy do tego modelu, jest brak konieczności samodzielnego serwisowania instalacji i jej konserwacji.

  Kategorie
  OZE

  Pamiętaj o limitach. Jak skorzystać z zamrożonych cen energii?

  Zamrożenie cen prądu regulowane jest przez ustawę z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją  na rynku energii elektrycznej. Zgodnie z treścią dokumentu na niższe gwarantowane ceny energii elektrycznej mogą liczyć podmioty, które nie przekroczą ustanowionych rocznych limitów jej zużycia, tj.

  • 2000 kWh rocznie  dla wszystkich gospodarstw domowych
  • 2600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi,
  • 3000 kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej rodziny
  • 3000 kWh rocznie dla rolników

  Warunkiem przyznania wyższych limitów niż 2000 kWh rocznie jest złożenie oświadczenia o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Dokumenty należy składać u przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu obrotu energią elektryczną lub zajmującego się jej dystrybucją. Odbiorcy uprawnieni do wyższych limitów zużycia energii elektrycznej mogą składać stosowne oświadczenia maksymalnie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

  Zamrożone ceny energii elektrycznej przysługują wszystkim wymienionym wyżej podmiotom stosującym się do przewidzianych dla nich limitów. Zgodnie z założeniami projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego zużycia prądu odbiorca zapłaci tzw. maksymalną cenę na poziomie 693 zł/ MWh.

   

  #energia #energetyka #Polska #prąd #ustawa #prąd

  Kategorie
  OZE

  Gigantyczny Projekt zasilany fotowoltaiką. Arabia Saudyjska szuka pracowników oraz wykonawców instalacji OZE

  Decyzja o budowie miasta przyszłości zapadła już w 2017 roku. Książe Arabii Saudyjskiej zapowiedział, że metropolia będzie działać niezależnie od istniejących rad rządowych. Na terenie państwa mają obowiązywać inne podatki, a nawet niezależny, autonomiczny system sądowniczy. W jego skład będą wchodzili sędziowie z Arabii Saudyjskiej, a nawet sędziowie z innych terenów np. ze Stanów Zjednoczonych, czy Unii Europejskiej. Związane jest to z konicznością zmiany wizerunku państwa radyklanego związanego z wiarą muzułmańską. Dla przykładu w państwie muzułmańskim za wypicie alkoholu grozi chłosta a nawet wiele miesięcy pozbawienia wolności.

   

  Jako ciekawostka, koncepcja miasta wzdłuż linii powstała w latach 60 ubiegłego roku, dzięki Oskarowi Hansenowi, polskiego architekta, fińskiego pochodzenia. Jego koncepcja zakładała budowę metropolii w Polsce od morza aż po Tatry. W jej skład miały wchodzić 4 pasy miasta podzielone obszarami leśnymi, rolnymi i rekreacyjnymi, które miały zapewnić mieszkańcom bezpośredni kontakt z naturą. Projekt został rozpatrzony, ale ostatecznie nie został wykonany przez koszty oraz możliwości techniczne w tamtym okresie.

   

  Arabia Saudyjska jest jednym z dwóch największych na świecie eksporterów ropy naftowej oraz jednym z najbogatszych krajów świata. Jest to największy projekt ostatnich lat. Z pewnością jest to największa inwestycja na świecie, która będzie zasilana wyłącznie odnawialną energią. W budowanym na pustyni w prowincji Tabuk, nad zatoką Akaba mieście przyszłości ma zamieszkać m.in. światowa elita. Pomysłodawcą projektu jest Muhammad ibn Salman, Książę koronny i następca tronu Arabii Saudyjskiej. Projekt, który został nazwany jako NEOM ma być nowoczesnym budownictwem i infrastrukturą działającą za pomocą ekologicznej, odnawialnej energii.

  Jednym z głównych motorów napędowych tych zmian jest globalny trend odchodzenia od paliw kopalnych, w tym od ropy naftowej, na której zbudowane jest bogactwo monarchii Półwyspu Arabskiego.

   

  Od wielu lat nad projektem pracują specjaliści z całego świata. Ich największe i główne wyzwania to:

  • Lokalizacja miasta na pustyni
  • Woda pobierana z Morza Czerwonego i przerabiana na słodką
  • Energia dostarczana w 100 proc. z: fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, zielonego wodoru przy wykorzystaniu najnowszych technologii

  Choć miasto ma być napędzane energią odnawialną, a Saudi Vision 2030 (strategiczne ramy mające na celu m.in. zmniejszenie zależności Arabii Saudyjskiej od ropy naftowej) zakłada, że w ciągu najbliższych ośmiu lat będzie ona stanowiła połowę miksu energetycznego całego kraju. Dzisiaj prawie całość energii produkowana jest przez elektrownie naftowe i gazowe, a jedynie niecały 1 proc. pochodzi ze źródeł słonecznych czy wiatrowych. Choć droga do osiągnięcia tego celu wydaje się odległa, to jednak działania są prowadzone na dużą skalę. Po zakończonym etapie planowania rozpoczyna się już etap realizacji. Obecnie prowadzone są zaawansowane procesy rekrutacji pracowników, jak też rozpoczął się proces wyboru wykonawców instalacji energii z OZE.

   

  Nawet woda pitna w NEOM ma pochodzić z napędzanych energią odnawialną instalacji odsalających wodę morską, wykorzystujących proces odwróconej osmozy. Tym sposobem produkowane ma być początkowo 333 tysięcy m3 wody, a później zdolności produkcyjne mają stopniowo rosnąć. Nadwyżki wyprodukowanej energii mają być gromadzone w magazynach energii oraz zwracane do sieci. Zdaniem twórców projektu dzięki dobrej lokalizacji energia w NEOM-ie ma być najtańsza na świecie!

  Słodką wodę dla NEOM ma zapewnić brytyjska firma Solar Water Plc. Wybuduje ona kopułę słoneczną, która zagwarantuje odsalanie wody z Morza Czerwonego. Szklana kopuła to forma technologii skoncentrowanej na energii słonecznej. Otoczona jest przez reflektory, które skupiają promieniowanie słoneczne do jej wnętrza. Ciepło podgrzewa wodę morską zgromadzoną w kopule, która odparowuje, a następnie skrapla się, tworząc słodką wodę.

   

  NEOM to niezwykły projekt

  Podzielone na trzy główne części, nazwane w materiałach promocyjnych Trojena (położona w górzystym regionie), Oxagon (pływające miasto) oraz The Line. Miasto ma być w całości napędzane energią odnawialną i do minimum lub nawet zera ograniczyć emisje węglowe. Projekt zakłada także stworzenie nowych miejsc pracy i stać się regionalnym hubem finansowo-gospodarczym, a nawet nową stolicą kulturalną Arabii Saudyjskiej, a może nawet świata, jeśli ufać ambicjom Muhammada ibn Salmana.

  Książę koronny Arabii Saudyjskiej zbuduje Oxagon, określany jako „największy pływający kompleks przemysłowy na świecie”. Ośmioboczne miasto powstanie na skraju nowego regionu NEOM, który ma na celu przedefiniowanie sposobu życia i funkcjonowania ludzkości w przyszłości, zapewniając bardziej zrównoważoną alternatywę dla naszego obecnego stylu życia.

  Kolejnym ambitnym przykładem wchodzącym w skład NEOM jest struktura o nazwie The Line, czyli wieżowiec długi na 170 km. The Line zamieszkiwać będzie 1 mln osób. Nie będzie tam ulic ani samochodów. Podróż metrem z prędkością 400 km / godz. będzie zajmować 20 min od początku do końca trasy. Najważniejsze potrzeby ludzi mają być w zasięgu maksymalnie do 5 minut pieszo, a pomoc medyczną mają zapewniać drony.

  Projekt zakłada, że The Line będzie korzystać tylko z odnawialnych źródeł energii, a oprócz tego miasto ma być w stu procentach samowystarczalne, jeśli chodzi o zużywaną w nim wodę. Niskie podatki mają zachęcić firmy do ulokowania swojej siedziby lub oddziału. Dla przykładu prowadzone są już rozmowy m.in z gigantem technologicznym, jakim jest Google. Wartość nieruchomości ma być 3-krotnie wyższa od pozostałego terenu w Arabii Saudyjskiej, a sam piasek na pustyni ma zostać podświetlony na niebiesko.

  Ambitne są też wizje dotyczące zadbania o środowisko otaczające nowe supermiasto. Wspólnie z Uniwersytetem Nauki i Techniki Króla Abdullaha, najważniejszym ośrodkiem badawczym w Arabii Saudyjskiej i jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, NEOM ma zadbać o zachowanie 95 proc. natury, która znajdzie się w granicach miasta. Według planu ogłoszonego w styczniu ubiegłego roku do 2025 roku ma powstać największa na świecie sztuczna rafa koralowa, która stanie się domem dla 300 gatunków koralowca i tysiąca gatunków ryb, ściągając tym samym naukowców, badaczy i podróżników z całego świata.


  „Jeśli mamy rozwiązać wyzwania jutra, musimy stawić im czoła już dziś, bez względu na to, jak trudne mogą się wydawać. Zobowiązaliśmy się do ponownego wyobrażenia sobie, jak będzie wyglądać zrównoważona przyszłość za 20 i 30 lat praz zbudowania jej już dziś. Teraz na nowo definiujemy przyszłość. NEOM jest otwarty na biznes.” –
  powiedział Nadhmi Al-Nasr – Dyrektor Generalny NEOM.

   

  Nadhmi Al-Nasr jest odpowiedzialny za dalszy rozwój strategiczny i plany biznesowe dla głównych sektorów gospodarki NEOM. Według znawców branży, Al-Nasr jest również znany z „przekształcania wizji w rzeczywistość” i ma służyć jako katalizator w realizacji ambitnej wizji NEOM.

   

  Praca w NEOM

  Megamiasta przyszłości są marzeniem księcia Mohammeda bin Salmana i uchodzą za najambitniejszy projekt Arabii Saudyjskiej. Celem całego projektu jest rozwój turystyki, rozrywki i technologii państwa.

  Jak donosi The Wall Street Journal, Arabia Saudyjska kusi najlepszych ekspertów wykorzystując do tego atrakcyjne pensje. Chodzi o budowę megamiast przyszłości wchodzących w skład projektu NEOM. Zarobki dyrektorów wyższego szczebla będą przekraczały nawet milion dolarów rocznie, co ma na celu przyciągać najlepszych ekspertów z całego świata. Do końca dekady samo The Line ma zapewnić 380 tys. nowych miejsc pracy w dwóch monumentalnych, lustrzanych budowlach.

  Zarobki oferowane ekspertom w zestawieniu z danymi na temat choćby średnich pensji podobnych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, wskazują na wysoką konkurencyjność. Innymi słowy, w Arabii Saudyjskiej poszukiwany ekspert ma okazję zarobić nawet dwa razy więcej niż w USA.

  To nie koniec, ponieważ w grę wchodzą także premie i inne bonusy zachęcające do optymalnej pracy. Jakby tego było mało, pojawia się dodatkowa pokusa w postaci zerowych podatków, więc pracownicy będą mogli otrzymać całe wynagrodzenie.

   

  Pierwszy przetarg na sieć energetyczną OZE – ważna informacja dla wykonawców PV i innych z branży OZE

  Według dyrektora wykonawczego NEOM Energy, planowane przez Arabię ​​Saudyjską futurystyczne miasto o wartości 500 miliardów dolarów, rozpoczęło w 2022 roku pierwsze przetargi na sieć energetyczną OZE.

   

  „Jeśli chodzi o projekt techniczny naszej sieci wysokiego napięcia, spodziewamy się, że dotrzemy do rynku jeszcze w tym roku”- powiedział Jens Madrian w wywiadzie dla agencji S&P Global Platts.

  Dodał, że pierwsze pakiety przetargowe, które zostaną wydane, będą miały zakres od 400 MW do 800 MW.

  „Nie jest ogromny, ale na tym etapie ma rozsądną wielkość, a przed nami jeszcze wiele” – dołączył.

   

  NEOM będzie siedzibą jednego z największych na świecie zielonych projektów wodorowych. Oczekuje się również, że będzie funkcjonować jako miasto neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, które będzie w stanie pomieścić do 1 miliona osób.

   

  Planuje się, że zużycie energii z planowanego regionu wyniesie co najmniej od 50 TWh do 60 TWh.
  „Możemy również zaobserwować znaczny wzrost w zależności od przyjęcia energochłonnych gałęzi przemysłu, które potrzebują 100 proc. odnawialnych źródeł energii” – powiedział Jens Madrian.

   

  Działania przemysłu energetycznego obejmą planowany projekt zielonego wodoru, a także odsalanie oparte na odnawialnych źródłach energii zarówno do użytku publicznego, jak i do wykorzystania w elektrolizie do produkcji zielonego wodoru. Projekt realizowany przez ACWA Power and Air Products z siedzibą w Rijadzie zostanie ukończony do pierwszego kwartału 2026 roku i będzie produkować 240 000 ton zielonego wodoru rocznie, który z kolei będzie przetwarzany na 1,2 mln ton amoniaku rocznie.

   

  NEOM będzie dążyć do wykorzystania 8 GW do 10 GW energii wiatrowej i od 16 GW do 20 GW energii słonecznej w oparciu o obecny zestaw założeń. Oczekuje się, że dzięki planowanym nowym dobudówkom, takim jak miasto przemysłowe Oxagon i The Line, które nie będą miały samochodów ani ulic, zapotrzebowanie na energię będzie znacznie wyższe.

   

  „Jeżeli popyt w Oxagon, nowo wyobrażonym mieście przemysłowym NEOM, wzrośnie na dużych klientach przemysłowych, zapotrzebowanie na dodatkowe źródła energii odnawialnej odpowiednio wzrośnie” – oznajmił Madrian.
  „NEOM, który planuje mieć wpływ na zerową emisję dwutlenku węgla, może wykorzystać rezerwy energii geotermalnej Arabii Saudyjskiej, a także wykorzystać skoncentrowaną energię słoneczną na dużą skalę do produkcji czystej wody” – dodał.

   

  „Możesz iść drogą samodzielnego dostarczania energii i pozyskiwać ciepło z innego miejsca lub możesz to zrobić w sposób zintegrowany i rozważyć skoncentrowaną energię słoneczną (CSP) i geotermię. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii w NEOM, wszystko jest na stole, a my patrzymy zasadniczo na każdą okazję”. – powiedział Jens Madrian.

   

  Podsumowując warto bliżej przyglądać się rozwojowi tego projektu. W szczególności inwestycjom w zakresie odnawialnych źródeł energii. Z jednej strony może część firm zdecyduje się wziąć udział w przetargu, a innych może zainspirować działania i podejmą podobne działania w Polsce. Z pewnością wiele Polaków skorzysta również z ofert pracy NEOM-u.
  Zachęcamy do dzielenia się opinią w naszych mediach społecznościowych o tym oraz podobnych projektach.

  Kategorie
  OZE

  Scania wprowadza nowe rzędowe silniki przemysłowe

  Nowe silniki Scania powstały po dziesięciu latach intensywnych prac konstrukcyjnych.

  To obecnie nasz najbardziej wydajny paliwowo silnik. Ma wyższy moment obrotowy, wyższą moc oraz o połowę dłuższą żywotność. To prawdziwa rewolucja w silnikach przemysłowych”. – komentuje Joel Granath, starszy Wiceprezes i Dyrektor ds. silników przemysłowych Scania.

  Szybsza wymiana ładunku, niższe tarcie wewnętrzne i bardziej wydajne turbodoładowanie pozytywnie wpływają na wydajność paliwową. W przypadku silnika 13-litrowego oznacza to zmniejszenie zużycia paliwa dochodzące do 7 proc. w porównaniu z obecnymi silnikami o tej same mocy. Przekłada się to na oszczędność czterech litrów oleju napędowego na godzinę pracy silnika przy pełnym obciążeniu.

  Dopóki silniki spalinowe pozostają w użytku, ich wpływ na klimat powinien ulegać ograniczeniu. Nowe silniki zapewniają wydajność i niezawodność, do których są przyzwyczajeni klienci Scania, a ponadto redukują emisję CO2.

  Chcemy współtworzyć zrównoważoną przyszłość. Pozycja lidera, jaką zajmujemy w pojazdach ciężarowych i autobusach, rozciąga się obecnie również na silniki przemysłowe” – dodaje Joel Granath.

  Nowe rozwiązanie może być zasilane mieszankami zawierającymi biodiesel i HVO.

  Nowe silniki wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania, aby klienci mogli czerpać z wartości dodanej, która przyświecała ich konstruowaniu. Okres między remontami generalnymi został wydłużony do 25 tys. godzin. Wśród nowych rozwiązań znalazły się: lepiej dopasowane chłodzenie, wzmocniony blok i głowica cylindrów oraz bardziej trwała przekładnia z komponentami o zoptymalizowanej wytrzymałości.

  Gdy projektowaliśmy nowe silniki, zależało nam na ułatwieniu klientom wdrożenia ich do istniejących zastosowań oraz zwiększeniu wydajności i oszczędności paliwa”. – podsumowuje Henrik Nilsson, Dyrektor ds. silników przemysłowych Scania.

   

  Fakty:
  • Silnik 13-litrowy osiąga moc od 368 kW do 450 kW i zapewnia o 11 proc. wyższą moc i o 21 proc. wyższy moment obrotowy od obecnych silników
  • Silnik 11-litrowy osiąga moc od 202 kW do 368 kW
  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zielona energia TAURONA zasili gigantyczne fabryki

  „Nasza nowa strategia, czyli przyspieszenie Zielonego Zwrotu TAURONA oznacza rozwój odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2. Nasza organizacja chce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku”. -mówi Rafał Soja, Prezes Spółki TAURON Sprzedaż.

  „W wymagającym otoczeniu makroekonomicznym konsekwentnie rozwijamy nasz portfel odnawialnych źródeł energii i stawiamy na produkty, które są realnym wsparciem dla firm i instytucji, zarówno w zakresie optymalizacji kosztów zakupów energii, jak i działań na rzecz ochrony środowiska”. – tłumaczy Soja.

  Sprzedaż energii dla fabryk Toyoty jest realizowana za pomocą produktu giełdowego, który pozwala na dywersyfikacje momentu zakupowego. Ponadto energia ta pochodzi z odnawialnych źródeł z Grupy TAURON.

  Toyota jako cel założyła osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2035 roku. W ślad za tym podejmujemy działania redukujące wpływ funkcjonowania fabryk na środowisko naturalne oraz budujące społeczeństwo żyjące w zgodzie z naturą. Zakup 100 procent energii ze źródeł odnawialnych pozwala nam przybliżyć się do realizacji naszego celu”. – mówi Grzegorz Owcarz, General Manager Toyota Motor Manufacturing Poland.

  Toyota Motor Manufacturing Poland posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne – w Wałbrzychu oraz Jelczu-Laskowicach. Ich głównym produktem są hybrydowe zespoły napędowe do samochodów Toyoty produkowanych w Europie. Obecne zatrudnienie to 3 400 pracowników, a poziom inwestycji wyniósł ponad 6,5 miliarda złotych.


  Zielony Zwrot w praktyce 

  Firmy i instytucje, które korzystają z zielonej energii od TAURONA ograniczyły w tym roku emisję dwutlenku węgla już o ponad 360 tysięcy ton. Wspieramy tym samym proekologiczne działania klientów biznesowych, dążących do zrównoważonego rozwoju, oferując im jednocześnie nowoczesne rozwiązania umożliwiające swobodne podejmowanie decyzji dotyczącej zakupu energii elektrycznej w określonym czasie i wolumenie”. – podkreśla Tomasz Lender, Wiceprezes TAURON Sprzedaż, odpowiedzialny za rynek biznesowy.

  Jednym z przyjaznych środowisku produktów energetycznych jest EKO Premium. Oferowana w nim energia jest w 100 procentach wyprodukowana w odnawialnych źródłach energii Grupy TAURON, tj. elektrowniach wodnych oraz wiatrowych.

  W tym roku zielona energia pod szyldem EKO Premium od TAURONA trafiła między innymi do Grupy Bosch, LOTTE Wedel Sp. z o.o., a także wpisanej na listę UNESCO Kopalni Soli „Wieliczka”.

  EKO Premium to produkt unikatowy na rynku, bo oprócz tego, że zawiera Gwarancje Pochodzenia, to jako jedyny w Polsce jest objęty Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. System ten jest nadzorowany przez niezależną instytucję, tj. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, której eksperci, poza sprawdzeniem źródła pochodzenia energii odnawialnej, badają także jego całościowy wpływ na środowisko naturalne.


  Eko wsparcie

  Ekologiczne produkty dla biznesu są realnym narzędziem wsparcia firm i instytucji w realizowaniu podejmowanych przez nich działań na rzecz ochrony środowiska, stąd TAURON oferuje klientom biznesowym także inne ekologiczne produkty, które wpisują się w strategię Zielonego Zwrotu TAURONA, a także w polityki ekologiczne i CSR swoich klientów.

  Kategorie
  OZE

  INSTALACJE OZE W POLSCE – RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

  Raport przygotowaliśmy w oparciu o rzetelne źródła danych, jakim są publikacje statystyczne na stronach:

  • Agencji Rynku Energii (ARE) – dane dotyczącej struktury i produkcji energii, w tym OZE
  • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) – dane dot. pomp ciepła
  • Dane pochodzące ze stron rządowych
  • Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

  Nowych instalacji fotowoltaicznych wciąż przybywa. Obecnie nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale również coraz więcej właścicieli oraz zarządów firm i zarządów spółdzielni podjęło decyzję o konieczności instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła. Instalacje PV o mocy do 50 kW można założyć nawet w ciągu ok. 1 miesiąca. Przy instalacjach PV powyżej 50 kW istnieje konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz na warunki przyłączenia. Procedury te zajmują zwykle od 8 miesięcy do nawet 12 miesięcy. Z jednej strony jest to duża bariera dla inwestorów średnich instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie okres załatwiania formalności pozwala na zgromadzenie budżetu niezbędnego na inwestycję w produkcję energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby.

  Dobrym rozwiązaniem jest instalacja OZE z pompą ciepła i magazynem energii. Jednak całkowite uzależnienie się od elektrowni zarówno dla osób indywidulanych a także dla firm jest poważną inwestycją. Trzeba dobrze policzyć koszty związane z taką instalacją i porównać ją z korzyściami. Dla osób, które jeszcze nie podjęły decyzji, dużą motywacją są galopujące ceny gazu i prądu. Co za tym idzie rosnące koszty ogrzewania, oświetlenia oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, firm i spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego warto przyjrzeć się temu, co dzieje się na rynku OZE w 2022 roku.

   

  Udział zainstalowanej mocy elektrycznej wg rodzaju elektrowni w 1P 2021.

   

  Udział zainstalowanej mocy elektrycznej wg rodzaju elektrowni w 1P 2022.

   

  Porównanie zainstalowanej energii na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  Na koniec czerwca łącznie we wszystkich źródłach energii zainstalowano ponad 56 GW, tj. 56 731 MW.

  Jest to o ok. 10,5 proc. więcej zainstalowanej energii w okresie 2P 2021 oraz 1P 2022.
  Jednocześnie udział zainstalowanej energii OZE zwiększył się z 28 proc. do 35 proc. Tym samym udział zainstalowanej energii w elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 72 proc. do 65 proc. w stosunki do wszystkich zainstalowanych źródeł energii.

   

  Udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach w 1P 2021.

   

  Udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach w 1P 2022.

   

   

  Porównanie wyprodukowanej energii na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  W pierwszej połowie 1P 2021 roku wszystkie elektrownie w Polsce wyprodukowały 85 542 GWh. Natomiast w 1P 2022 roku wyprodukowały 90 253 GWh energii elektrycznej. Oznacza to 6 proc. wzrost 1P 2022 / 1P 2021.

  W 1P 2022 roku wyprodukowano o 5 527 GWh więcej energii w porównaniu do tego samego roku ubiegłego roku. Oznacza to wzrost produkcji energii z OZE o 35,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  Z jednej strony cieszy duży, bo o ponad 1/3 wzrost produkcji energii z OZE. Jednocześnie wiemy, że jest to zdecydowanie za mało w stosunku do aktualnych potrzeb.

  Udział wyprodukowanej energii z OZE wzrósł z 17 proc. do 22 proc. Tym samym udział energii wyprodukowanej  elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 72 proc. do 65 proc. w stosunku do wszystkich zainstalowanych źródeł energii.


  Jaka jest struktura OZE w Polsce w 1P 2022 roku?

  Warto bliżej przyjrzeć się, jakie są główne rodzaje elektrowni OZE.
  Które z nich generują najwięcej prądu?
  Jak zmienia się rozwój każdego rodzaju źródeł odnawialnych źródeł energii?


  Ile energii elektrycznej z OZE zainstalowano w 1P 2022 roku z podziałem na źródła?

   

  Ile energii elektrycznej z OZE zainstalowano w 1P 2022 roku z podziałem na źródła?

   

  Porównanie zainstalowanej energii z OZE na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  Na koniec 1P 2021 roku w elektrowniach wiatrowych zainstalowano 6 697 MW mocy energii elektrycznej.
  Na drugim miejscu uplasowały się elektrownie fotowoltaiczne (elektrownie PV). Łączna moc w zainstalowanych elektrowniach fotowoltaicznych wyniosła 5 367 MW. Pozostałe rodzaje elektrowni łącznie miały 16 proc. udział w całkowitej zainstalowanej mocy w elektrowniach OZE.

  Na 30 czerwca 2022 roku nastąpiła zmiana lidera źródła zainstalowanej energii wśród wszystkich źródeł OZE. Moc instalacji z instalacji PV podwoiła się i zwiększyła się o ok. 5 tys. MW. Instalacje fotowoltaiczne miały 52 proc. zainstalowanej mocy. Natomiast instalacje wiatrowe uzyskały 37 proc. udział w rynku zainstalowanej energii z OZE. Pozostałe trzy źródła OZE łącznie miały tylko 11 proc. udział w zainstalowanej mocy źródeł OZE. Oznacza to 5 proc. spadek udziału pomimo, że łącznie zainstalowano nieco więcej mocy w porównaniu do okresu poprzedniego.

   

  Produkcja energii elektrycznej z OZE w 1P 2021 roku z podziałem na źródła.

   

  Produkcja energii elektrycznej z OZE w 1P 2022 roku z podziałem na źródła.

   

  Porównanie wyprodukowanej energii z OZE na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

   Warto zauważyć, że zainstalowana moc energii elektrycznej nie jest równa wyprodukowanej mocy. Wynika to z faktu, że elektrownie fotowoltaiczne produkują prąd w ciągu dnia, a elektrownie wiatrowe, gdy wieje wiatr. Z tego powodu udział w produkcji energii elektrycznej elektrowni fotowoltaicznych jest znacznie mniejszy w porównaniu do udziału w zainstalowanej mocy wśród wszystkich źródeł OZE.

  Największe wzrosty w produkcji energii ze źródeł OZE uzyskano z elektrowni wiatrowych. Wyprodukowano w nich w 1P 2022 ponad 3,1 tys. GWh więcej w porównaniu do okresu poprzedniego.
  Na drugim miejscu uplasowały się elektrownie fotowoltaiczne, w których wyprodukowano ponad 2,1 GWh.

  Warto również zauważyć, że największą zmianę w produkcji energii elektrycznej uzyskały elektrownie fotowoltaiczne (211 proc.), a następnie elektrownie wiatrowe (141 proc.). W elektrowniach wodnych oraz w elektrowniach na biomasę i biogaz wyprodukowano w obecnym półroczu mniej energii niż w poprzednim okresie.


  Ile jest instalacji OZE w Polsce 1P 2022 roku?

   

  W minionym półroczu wśród wszystkich nowych instalacji OZE przybyło aż 99,97 proc. instalacji fotowoltaicznych tj. instalacji PV. Z jednej strony powstał już duży rynek firm specjalizujących się w wykonywaniu tego typu instalacji. Jeszcze w ubiegłym roku w branży OZE pracowało ponad 90 tys. pracowników w ponad 30 tys. firm. Z drugiej strony na rozwój określonej branży lub specjalizacji mają bardzo duży wpływ ustawy rządowe. Jak wiadomo farmy wiatrowe produkują najwięcej prądu ze wszystkich źródeł OZE. Z uwagi na szereg obostrzeń związanych z lokalizacją nowych wiatraków, w tym określonymi dużymi odległościami od zabudowań, liczba nowych instalacji tych źródeł energii jest niewielka.

  Jak wynika z powyższej tabeli oraz wykresu, liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych miesiącach 1Q 2022 roku rosła z bardzo dużą dynamiką.

   

  Ile przybyło nowych instalacji OZE w ramach Programu Mój Prąd 4.0?

  Jak wiadomo program Mój Prąd 4.0 obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. W 2Q 2022 roku z miesiąca na miesiąc ilość instalacji PV znacząco spadła. Głównym tego powodem jest zmiana zasad rozliczania zakupu prądu od elektrowni.
  Zauważamy, że w kwietniu spadek jest jeszcze niewielki. Spowodowane jest to tym, że nie wszystkie inwestycje zaplanowane na marzec br. zrealizowano w marcu. Część z nich zrealizowano w kwietniu.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, o czym pisaliśmy na łamach nasze portalu www.TOP-OZE.pl, ilość inwestycji na rynku B2C (Business to Customer) została ograniczona. Natomiast właściciele firm znacznie zwiększyli swoje zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Tym samym jak wynika to z zebranych danych, rynek usług fotowoltaicznych zmienia się. Oznacza to, że w porównaniu do poprzednich miesięcy, zdecydowanie mniej będzie wykonywanych mikroinstalacji PV w domach jednorodzinnych. W zamian będzie powstawało coraz więcej większych instalacji. Z tego wynika, że ilość firm tj. wykonawców instalacji PV będzie malała. Z wcześniejszych badań wynika, że ilość pracowników pracujących w tym sektorze zmniejszy się na koniec roku z 90 tys. do nawet 60 tys.

   

  Wzrost dynamiki fuzji i przejęć w branży OZE

  Zapoczątkowany w ubiegłym roku proces fuzji i przejęć w tym roku będzie się znacznie rozwijał. Oznacza to, że część firm upadnie, inne zostaną przejęte przez dobrze zarządzane organizacje. Jak zwykle zwycięzcami tego rynku będą firmy, które wykonują usługi z najwyższą jakością. Takie firmy mają najwięcej poleceń i są chętnie wybierane przez klientów.
  Sprzedaż Spółek następuje również z naturalnych powodów np. śmierć właściciela lub rozwój spółki na dużą skalę, że trudno jest obecnemu właścicielowi samodzielnie zarządzać dużą organizacją. Potwierdzeniem powyższych zmian na rynku jest to, że coraz więcej właścicieli firm zgłasza się do Spółki Marketing Relacji – właściciela portalu TOP-OZE. Część firm z branży OZE oraz inwestorzy zgłaszają się do nas szukając ciekawych, interesujących spółek, w które mogą zainwestować i poprzez efekt synergii wypracować znacznie lepsze, wyższe wyniki. Inna grupa poszukuje dobrze zarządzanych firm, które posiadają odpowiedni kapitał i ambitną strategię rozwoju.

   

  Jaki proc. zamieszkałych gospodarstw domowych ma już instalacje PV w 1P 2022 roku?

  W ostatnich 5 latach temat fotowoltaiki stał się bardzo powszechny, ponieważ wiele osób otrzymuje propozycje założenia instalacji PV. Dlatego dla wielu osób i firm ciekawą informacją będzie, jaki procent gospodarstw domowych posiada już własną elektrownię słoneczną.

  Jak wynika z poniższego wykresu znaczny przyrost instalacji PV obserwujemy od 2019 roku, który trwał do końca 2021 roku. Zauważamy również, że w 2022 roku wzrost instalacji jest nieco mniejszy za sprawą 1Q br.
  Na koniec 2022 roku można spodziewać się dalszego wzrostu, ale już ze znacznie mniejszą dynamiką.

  Manager Zespołu Marketing Relacji, w tym główny autor tego raportu przez blisko 30 lat obserwuje zmiany na rynku różnych branż. Z perspektywy tego okresu stwierdzamy, że w całym okresie branża OZE jest jedną z najbardziej dynamicznych branż. Natomiast od 2017 roku do 2021 roku tj. w ostatnich 4 latach branża OZE osiąga największą dynamikę wzrostu ze wszystkich branż w Polsce.

  W obecnej chwili instalacje fotowoltaiczne ma ok. 20 proc. domów jednorodzinnych. Jednocześnie w okresie 10 kolejnych lat istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wysokich wzrostów kosztów energii, gazu i ogrzewania. Dlatego w opinii naszego Zespołu przez najbliższe 10 lat tj. do 2032 roku fotowoltaikę może zainstalować kolejne 20 proc. domów jednorodzinnych tj. ok. 1 mln klientów indywidualnych oraz kilkaset tysięcy klientów biznesowych. Dodatkowo będzie następował rozwój pomp ciepła i magazynów energii.

   

  Jaki proc. gospodarstw domowych posiada już pompy ciepła?

  Na podstawie zgromadzonych danych na koniec 1P 2022 roku w Polsce łącznie zainstalowanych było ponad 436 tys. pomp ciepła. Oznacza to, że zaledwie 7,6 proc. zamieszkałych domów jednorodzinnych ogrzewa się i chłodzi pompami ciepła. Od 2020 roku do 2021 roku odnotowywano duży wzrost zainteresowania zakupem pomp ciepła. Roczna dynamika wzrostu sprzedaży w tym okresie wyniosła od 53 proc. do 65 proc. Natomiast w 2022 roku odnotowano olbrzymie zainteresowanie pompami ciepła. Tylko w okresie styczeń – czerwiec br. zainstalowano ok. 80 tys. nowych pomp ciepła. Dla porównania w całym 2021 roku zainstalowano 92 650 pomp ciepła.

  Według danych podawanych przez PORT PC. W całym roku 2022 liczba zainstalowanych pomp ciepła podwoi się w stosunku do 2021 roku. Roczna dynamika sprzedaży pomp ciepła w bieżącym roku wyniesie ok. 100 proc. Dla przykładu w czerwcu br. udział pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze” osiągnął 60 proc.

   

   Jakie są rozpiętości cen pomp ciepła?

   Pomimo rosnących cen z miesiąca na miesiąc, pompy ciepła bardzo szybko znikają z rynku. Polacy w tym sezonie rzucili się na pompy ciepła z powodu coraz to bardziej rosnących cen gazu i węgla. Tym samym wzrastają koszty ogrzewania. Producenci nie nadążają z realizacją zamówień. Natomiast zainteresowane montażem osoby, muszą ustawić się w długiej kolejce oraz uzbroić się w cierpliwość.
  Moda na pompy ciepła jest spowodowana również faktem iż Unia Europejska wyznaczyła redukcję emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej 55 proc. do 2030 roku. W efekcie z miesiąca na miesiąc postępuje wzrost liczby zamówień w stosunku do planów. W związku z tym na rynku OZE obecnie popyt na instalację pomp ciepła wyprzedza podaż.
  Dlatego w czerwcu większość wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” zawierała również dofinansowanie do pomp ciepła.

  Na rynku zauważalny jest wzrost cen pomp ciepła średnio co kilka miesięcy. W marcu 2022 roku odnotowano podwyżkę o około 8 proc. Z kolei w czerwcu podwyżka wyniosła kolejne 9 proc. Producenci zapowiadają, że ceny będą rosły z coraz większą dynamiką, ponieważ wyraźnie na rynku brakuje takich urządzeń.

  Obecnie dla domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 średni koszt zakupu z montażem pompy ciepła wynosi od 25 tysięcy zł do 50 tysięcy zł. Natomiast wiemy, że można znaleźć na rynku również pompę poniżej 25 tysięcy złotych, jak też na rynku są pompy o znacznie wyższej cenie. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, metrażu oraz producenta i gwarancji.

  Prawdopodobne jest, że w 2023 roku pompy ciepła będą zdecydowanie droższe.

  Dlatego bardzo ważne są inicjatywy podejmowane w zakresie ograniczania wzrostu cen, a tym samym wzrostu inflacji. Dla przykładu cytujemy: „22 września br. PORT PC wystosował apel do Premiera polskiego rządu o pilną interwencję w kwestii ograniczenia drastycznych podwyżek cen energii dla użytkowników pomp ciepła”.

   

  „Rozpiętości cen na pompy ciepła z montażem, z jakimi mogą spotkać się klienci końcowi, są astronomiczne. Na fali dynamicznych wzrostów ten rynek, do tej pory w większości zagospodarowany przez doświadczonych instalatorów z dużą wiedzą i doświadczeniem, zalała fala firm bez wymaganych kompetencji w tym skomplikowanym temacie. I tak małe firmy, wcześniej montujące np. kotły gazowe znacząco zaniżają ceny, a potem wykonują instalacje niezgodnie z niezbędnymi standardami. Z kolei duże kapitały, chcące przenieść swoje doświadczenie z paneli fotowoltaicznych, często ceny zawyżają, gdyż najczęściej korzystają z know how podwykonawców, lub mają zawyżony „współczynnik chciwości”.
  – skomentował dla nas Błażej Szpich – Dyrektor Handlowy BUDOTOM Sp. z o.o.

  „Ceny pompy ciepła potrafią wahać się nawet o 50% w zależności od tego, kto je sprzedaje i jaki jest stan instalacji centralnego ogrzewania. Ta sama pompa może być dużo droższa, gdy jej montaż w budynku będzie wymagał dodatkowej armatury lub wyraźnie tańsza, gdy wchodzimy do nowego budynku przystosowanego do instalacji pompy. Warto uważnie czytać proponowane umowy i porównywać ceny urządzeń „pod klucz”. W przeciwnym razie możemy narazić się na nieprzyjemną niespodziankę w postaci dodatkowych kosztów.

  Dofinansowania z pewnością mają wpływ na popularność pomp ciepła, ale z pewnością najwięcej dla ich promocji zrobiły… ostatnie wzrosty cen węgla i gazu. Do tej pory pompę traktowano jako nieco droższe w eksploatacji rozwiązanie, które gwarantuje wygodę i ekologię. Teraz okazało się, że pompy są do tego najbardziej ekonomiczne. Czyste Powietrze, Moje Ciepło czy Mój Prąd to dodatkowa zachęta do wyboru pompy. Raczej nie traktowana jednak jako czynnik decydujący o wyborze danej technologii ogrzewania.

  Obecna sytuacja na rynku węgla będzie mieć daleko idące konsekwencje w kwestii tego, jak Polacy patrzą na pompę ciepła. Do tej pory kotły węglowe traktowano jako technologię, która mimo licznych wad gwarantuje, że w domu będzie zimą ciepło. Teraz role się odwracają. Ludzie przestają zastanawiać się – Co jak nie będzie prądu? – tylko myślą – Co jeśli nie uda mi się kupić węgla?” – powiedział dla portalu TOP-OZE.pl Kamil Dorociński – Prezes Zarządu ONEPOWER Sp. z o.o.

   

  Ile kosztuje magazyn energii w 2022 roku? Jakie są dofinansowania?

  Inwestycja w magazyn energii wiąże się z kosztem rzędu:

  – 5 kW od 15 tys. złotych do 35 tys. złotych
  – 10 kW od 25 tys. złotych do 45 tys. złotych

  Należy pamiętać, że dzięki programowi Mój Prąd 4.0 można znacznie obniżyć koszt zakupu i instalacji magazynu energii. W ramach programu przy instalacji 10 kW można uzyskać dotację na magazyn energii w wysokości 7,5 tys. zł. Natomiast do magazynu ciepła jest dofinansowanie do 5 tys. zł.

  W ramach programu Czyste powietrze, dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynoszą odpowiednio do 30 tys. zł (podstawowy poziom dofinansowania), 37 tys. zł (podwyższony poziom dofinansowania) lub 69 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania). Natomiast przy dotacji  z prefinansowaniem, dotacje wynoszą do 47 tys. zł (podwyższony poziom dofinansowania) lub 79 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania).

  Dlatego warto na bieżąco śledzić warunki aktualnych programów.
  Szczegółowe zasady znajdziesz klikając w link Program Mój Prąd 4.0.
  Szczegółowe zasady znajdziesz klikając w link Czyste Powietrze.

  Osoby, które chcą zainwestować w magazyn energii, fotowoltaikę lub pompę ciepła i potrzebują doradztwa w tym zakresie, mogą skorzystać z naszej wyszukiwarki TOP Wykonawcy. Doświadczony doradca rekomendowanej firmy z bardzo dobrymi opiniami innych klientów udzieli wszelkich informacji w zakresie optymalnego doboru instalacji do potrzeb. Ponadto poinstruuje o kosztach inwestycji i wartościach dofinansowań.

  Jak rozwija się rynek magazynów energii w Polsce? Jaki jest plan do 2040 roku?

  Wśród wszystkich instalacji OZE zdecydowanym liderem są instalacje fotowoltaiczne. Na drugim miejscu znajdują się pompy ciepła, a na trzecim magazyny energii.

  Magazyny energii stale rozwijają się na rynku OZE. Dowodzi tego raport stworzony we współpracy z AGH (Akademia Hutniczo-Rolnicza w Krakowie) w 2022 roku. W raporcie oszacowano, że do 2040 roku magazyny energii będą stanowiły:

  • 26 tys. trwałych miejsc pracy
  • 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej
  • 33 mld zł przyrostu wartości dodanej

  „Odnawialne źródła energii muszą być znaczącym elementem miksu energetycznego. Magazyny energii zarówno na poziomie gospodarstw domowych jak i wielkoskalowe na poziomie sieci, będą stanowiły w perspektywie tej dekady istotny element systemu elektroenergetycznego Polski.” – mówi Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

  Źródło: Raport “Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.“

   

  Kierunki rozwoju na rynku OZE w Polsce.

  „W minionych 7 latach branża OZE osiągała niesamowitą dynamikę wzrostu od ponad 100 proc. do blisko 700 proc. w skali rok do roku. Tym samym należała do najbardziej dynamicznie rozwijających się branż ze wszystkich branż w Polsce. Dynamika będzie dalej wysoka. Jedynie dynamika wzrostu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych zamieni się miejscami z pompami ciepła. Potwierdza to fakt, że ponad 1,12 miliona klientów zainstalowało fotowoltaikę. Natomiast łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła przekroczyła już  430 tysięcy. Na koniec br. łączna liczba instalacji pomp ciepła przekroczy 0,5 mln.
  Osoby i firmy, które dokonują inwestycji w OZE znacznie zaoszczędzą na kosztach utrzymania domu oraz kosztach prowadzenia działalności firmy. Należy liczyć się z tym, że oszczędności będą mniejsze od przewidywań największych optymistów i znacznie większe od przewidywać pesymistów. Dlatego warto samemu śledzić bieżące informacje i konsultować je z najlepszymi na rynku”

  – powiedział Jan Załęcki – Wiceprezes Zarządu Marketing Relacji Sp. z o.o. – właściciela portalu TOP-OZE.pl

  Oprócz tradycyjnych źródeł energii, warto również pamiętać, że w najbliższym czasie będą rozwijały się farmy fotowoltaiczne, morskie turbiny wiatrowe oraz magazyny energii. O kierunku rozwoju rynku OZE w Polsce, w tym również na temat baterii wypowiedział się ekspert.

  „W obecnej chwili szanse rozwoju polskich źródeł odnawialnych utożsamiane są z wdrażaniem technologii wodorowych. Ograniczenia mocy przyłączeniowych na sieciach, przestarzała infrastruktura elektroenergetyczna oraz brak odpowiednich systemów wsparcia to tylko kilka powodów, dla których rozwój OZE bez udziału wodoru będzie niemożliwy bądź bardzo utrudniony. Polska energetyka źródeł rozproszonych a zarazem odnawialnych to przede wszystkim stawianie na morskie turbiny wiatrowe (offshore), farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii pod różną postacią (nie tylko baterii litowo-jonowych, lecz przede wszystkim wodorowych). Te ostatnie znakomicie uzupełnią i ustabilizują miks energetyczny odciążając jednocześnie w pewnym stopniu polskie sieci.” – powiedział dla portalu TOP-OZE.pl Bartosz Firmanty – Dyrektor ds. Innowacji w firmie EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

   

  Kiedy zwróci się inwestycja w fotowoltaikę przy obecnych cenach?

  W celu pozyskania informacji w tym zakresie, zwróciliśmy się do kilku ekspertów z rynku OZE.

  „Świadoma sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w ostatnich kilku miesiącach, to jak próba rozwiązania jednego równania z trzema niewiadomymi. Aby policzyć okres czy stopę zwrotu z inwestycji, poza standardowymi parametrami, trzeba znać detaliczne i hurtowe ceny energii w czasie.
  Nikt poważny dzisiaj nie ośmieli się przewidywać takowych nawet w najbliższych miesiącach, a co dopiero za 2 czy 4 lata. Dlatego równie prawdziwe są stwierdzenia, że średni okres zwrotu z inwestycji w system fotowoltaiczny będzie wynosił od 3 do 8 lat.
  Warto zauważyć, że wysokie koszty energii bezpośrednio przekładają się na szybki zwrot.
  Więc zamiast zastanawiać się skąd wziąć pieniądze na regulowanie rachunków za prąd, inwestorzy prywatni jak i instytucjonalni powinni jak najszybciej zainwestować w fotowoltaikę.” –
  skomentował dla portalu TOP-OZE.pl Paweł Mazurek – Prezes Zarządu Solar System Sp. z o.o.

  „W Da Vinci Green Energy od kilku miesięcy bardzo szczegółowo analizujemy zwrot inwestycji w fotowoltaikę. Poprzez wskaźnik PVPI obliczamy zwrot inwestycji w fotowoltaikę zarówno dla klienta biznesowego, jak i indywidualnego.
  Według naszych obliczeń opartych na ogólnodostępnych danych, aktualnie wartość zwrotu inwestycji wynosi:
  – ok. 2,5 roku dla klienta biznesowego oraz
  – ok. 4 lata dla osób indywidualnych tj. dla ” Kowalskiego”, który zużywa średnią ilość energii.

  „Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule na portalu TOP-OZE: PVPI Business  – PV Profitability Index Business wrzesień 2022.” – stwierdził Bartłomiej Tuleja – Członek Zarządu Da Vinci Green Energy Sp. z o.o.

   

  Kiedy zwróci się inwestycja w magazyn energii przy obecnych cenach?

  Według dostępnych nam danych zwrot inwestycji w magazyn energii wynosi średnio 3 lata.

  Zdaniem portalu fotowoltaikaonline.pl zainstalowanie magazynu energii zapewnia nie tylko zasilanie awaryjne. Inwestycja jest szczególnie warta przemyślenia, ponieważ instalując magazyn energii razem z fotowoltaiką, dzięki magazynowi energii można zmniejszyć koszt energii nawet o 35 proc.

   

  Podsumowanie

  Rynek energii elektrycznej i ogrzewania jest bardzo dynamiczny. Nowych instalacji fotowoltaicznych stale przybywa. Największą dynamikę odnotowują instalacje pomp ciepła. Coraz więcej gospodarstw domowych i firm montuje również magazyny energii.

  Pomimo działań czynionych przez polski rząd, które nieco ograniczy wzrosty kosztów. Najlepiej samemu zadbać o ograniczanie własnych kosztów, a najlepiej uniezależnić się od elektrowni. Zdajemy sobie z tego sprawę, że największe ograniczenie kosztów wiąże się ze zwiększonymi inwestycjami.
  Dlatego warto wszystko dobrze samemu obliczyć. Warto też wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem dobrych doradców pracujących w najlepszych firmach.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Już wkrótce nowe punkty ładowania na mapie Polski

  Elektryczne samochody w ostatnim czasie stały się często poruszanym tematem w kontekście planowania przyszłości Europy, a w tym Polski. W przeciwieństwie do tradycyjnych pojazdów z silnikiem spalinowym nie emitują one dwutlenku węgla, znakomicie wpisują się w szerzącą się politykę klimatyczno – energetyczną. Ich liczne zalety spowodowały, że szybko zjednały sobie wielu zwolenników, których wciąż przybywa. Znacząco utrudniającą rozwój elektromobilności przeszkodą jest jednak wciąż ograniczona dostępność do stacji ładowania.

  Zgodnie z danymi podanymi przez Licznik Elektromobilności na koniec sierpnia 2022 r. w Polsce odnotowano łącznie przeszło 52 tysiące zarejestrowanych samochodów osobowych z napędem elektrycznym.  Według przedstawionych statystyk liczba ta dynamicznie wzrasta, powiększając grono  ich użytkowników. Tendencja wzrostowa jest dla wciąż niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury dużym wyzwaniem. W pobliżu polskich dróg brakuje punktów ładowania pozwalających na swobodne poruszanie się „elektrykami”. Na koniec sierpnia bieżącego roku na terenie kraju funkcjonowało 2427 publicznie dostępnych stacji ładowania dla pojazdów napędzanych elektrycznie. Z czego w samym sierpniu uruchomiono nowe 134 ogólnodostępne stacje.

  Inwestycję w rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych zadeklarowało już przedsiębiorstwo GreenWay Polska. W efekcie otrzymanego w lutym bieżącego roku wsparcia finansowego od swoich inwestorów, firma zdecydowała się zainwestować 330 milionów złotych w infrastrukturę ładowania. W konsekwencji do 2026 r. GreenWay Polska postawi 825 nowych stacji ładowania, które łącznie dadzą 1,5 tysiąca punktów ładowania.  Zgodnie z założeniami 70 stacji ma zostać wybudowane jeszcze w tym roku.

   

  #elektromobilność #emobility #energetyka #OZE #elektryk #EV

  Kategorie
  OZE

  Polacy skazani na zimę bez ogrzewania? Przygotuj się na oszczędności!

  Pogoda za oknami nie daje zapomnieć o zbliżającej się zimie. W dobie kryzysu energetycznego mroźne dni i noce przerażają już nie tylko zwolenników lata. W głowach całego społeczeństwa przewijają się pytania, jak, np. „Czy nie zostanę bez ogrzewania?”, „Ile wyniosą moje rachunki?”, „Jak ogrzeję swój dom?”.

  Polski rząd stale pracuje nad programami wspierającymi społeczeństwo w  nastających trudnych czasach. W ramach projektów deklarowane są już środki dofinansowujące surowce energetyczne, jak dodatki do węgla, pelletu, gazu, czy oleju opałowego. Na pomoc finansową liczyć też mogą gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną, w tym także oparte na pompach ciepła.

  Jak informuje Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa polski rząd nie przewiduje konieczności nakładania obowiązkowych ograniczeń zużycia energii. “Plany kryzysowe w każdym państwie są i my w Polsce od zawsze takie plany kryzysowe mamy. Nie planujemy tych ograniczeń obowiązkowych wdrażać”. Jednakże Ministerstwo  Klimatu i Środowiska stanowczo zachęca zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe do wdrażania działań oszczędzających energię elektryczną i cieplną oraz racjonalnego ich wykorzystywania.

  Na terenie naszych zachodnich sąsiadów – Niemiec, w celu redukcji zużycia energii wprowadzono już wiele ograniczeń, a przykładem „świeci” Alianz Arena. Charakterystyczne podświetlenie w czerwonych barwach zostało ograniczone do połowy. Dotychczas podgrzewana przez gaz murawa będzie korzystać z alternatywnego rozwiązania pomp ciepła, a w kranach zlokalizowanych na terenie stadionu Bayern Monachium popłynie wyłącznie zimna woda.

   

  Nie tylko za granicami naszego kraju należy szukać wzorców racjonalnie i dobrowolnie ograniczających poziom zużywanej energii. Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń wspomagających racjonalne wykorzystanie energii podjęła jeszcze podczas lata warszawska firma Audytel S.A. – przedsiębiorstwo doradzające m.in. właśnie w zakresie energetyki. W ramach działań zmierzających do redukcji zużycia energii oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w siedzibie firmy zastosowano szereg zaleceń. Zarekomendowano utrzymywanie temperatury w biurze na poziomie 22-25 °C w dni upalne oraz 19-22 °C w dni chłodne. Zalecono również ograniczenie w czasie wietrzenia pomieszczeń podczas występowania znaczących różnic pomiędzy temperaturą wewnętrzną, a zewnętrzną. W ramach dobrych praktyk zasugerowano także racjonalne użytkowanie urządzeń elektrycznych, poprzez wyłączanie lub wprowadzanie ich w stan uśpienia na czas nieużytkowania.

  Dobre wzorce to podstawa wspólnego sukcesu, i każdy może się do niego przyczynić. W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało listę najistotniejszych działań prowadzących do oszczędności energii. Poniższe zasady nie wymagają dużych wyrzeczeń i skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

   

  1. Wyłącz komputer, telewizor i radio, a ładowarkę usuń z gniazdka, jeżeli tych urządzeń w tej chwili nie używasz.
  2. Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów bezczynności.
  3. Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, że nadal zużywa ono energię.
  4. Wymień żarówki na świetlówki energooszczędne i gaś niepotrzebne światło.
  5. Wyłącz oświetlenie sztuczne, gdy naturalne jest wystarczające.
  6. Stosuj oświetlenie lokalne zamiast ogólnego.
  7. Nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna. Jeżeli jest Ci za gorąco – zmniejsz ogrzewanie.
  8. Pomieszczenia wietrz intensywnie i maksymalnie krótko.
  9. Wychodzisz z domu – zmniejsz ogrzewanie.
  10. Gotuj tylko tyle wody ile wykorzystasz.
  11. Gotuj zawsze z pokrywką – będzie szybciej i taniej.
  12. Korzystaj z prysznica zamiast kąpieli w wannie.
  13. Nie trzymaj lodówki zbyt długo otwartej – będzie potrzebowała więcej energii, żeby znów obniżyć temperaturę.
  14. Stosuj klimatyzację tylko przy zamkniętych drzwiach i oknach do pomieszczenia.
  15. Kontrola poboru mocy biernej i mocy zamówionej – analiza faktur za energię.

   

  Racjonalne korzystanie z zasobów energii promowane jest na niemal całym świecie. Energia stała się fundamentem współczesności. Przy obecnie panującym kryzysie energetycznym warto więc szczególnie zadbać o praktykowanie działań oszczędzających energię. Mniejsze zużycie energii pozwala chronić naturalne środowisko, w tym atmosferę przed emisją szkodliwych substancji. Dzięki temu nasze powietrze będzie czystsze i zdrowsze dla nas oraz przyszłych pokoleń, a energetyczne zasoby pozostaną z nami na dłużej. Ponadto oszczędności w zużyciu energii pozytywnie odbijają się na naszym budżecie, pozostawiając nieco więcej „w kieszeni”, co przy obecnie wygórowanych cenach energii jest niezwykle istotne.

   

  #dobrepraktyki #energetyka #energiaelektryczna #energiacieplna #ogrzewanie #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  EDP Energia Polska sfinalizowała przejęcie Zielona-Energia.com

  Zielona-Energia.com rozwija się w branży rozproszonej energetyki słonecznej od 2013 roku, w tym czasie firma zrealizowała instalacje PV o mocy przekraczającej 58 MWp. EDP Energia Polska dzięki przejęciu pozyskała, obok dodatkowego udziału w rynku, przede wszystkim doświadczoną kadrę menedżerską, efektywny zespół sprzedawców i instalatorów oraz dostęp do bazy klientów indywidualnych oraz biznesowych.

  „Jestem dumny, że transakcja znalazła swój finał. Dzięki zakupowi Zielona-Energia.com, której rentowna działalność i bogate doświadczenie w sprzedaży wysokiej jakości instalacji PV dla klientów biznesowych pasują do naszej długoterminowej strategii rozwoju, umacniamy swoją pozycję na polskim rynku. Trwająca od miesięcy integracja obu spółek pozwoliła na wymianę doświadczeń między dużym międzynarodowym liderem branży a dynamicznie rosnącą firmą zdobywającą rynek. W dalszej perspektywie umożliwi to jeszcze bardziej skuteczne wsparcie naszych klientów w procesie transformacji energetycznej” – mówi Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

  Akwizycja wpisuje się w długofalową strategię EDP Energia Polska, której celem jest objęcie pozycji lidera na polskim rynku energii. W 2022 roku EDP Energia Polska podpisała kontrakty o łącznej mocy ponad 20 MWp, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych, a w I półroczu tego roku zainstalowała już prawie 10 MWp.

  Dzięki innowacyjnemu modelowi biznesowemu, jakim jest PV-as-a-Service (pozwalającemu firmom na korzystanie z instalacji fotowoltaicznej bez żadnych początkowych inwestycji), możliwe są realne oszczędności w wysokości rachunków za energię elektryczną.

  W Lizbonie, w Portugalii, w trybie 24/7 działa Europejskie Centrum Nadzoru EDP, w którym zespół inżynierów zapewnia stały monitoring i kontrolę funkcjonowania wszystkich instalacji PV utrzymywanych przez EDP w Europie.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga