Archiwa transformacja energetyczna - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Energetyczny rozwój Smart Cities

  Idea Smart Cities opiera się na rozwoju inteligentnych miast, w których ważnym elementem jest zero emisyjność i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w różnych obszarach. Na całym świecie testowane są już różnorodne działania z tego zakresu, również w Polsce. Transformacja energetyczna to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej na najbliższe lata. W budżecie UE przewidziane są ogromne środki umożliwiające m.in. samorządom wdrażanie projektów, pozwalających iść ku „zielonej” drodze. Kluczem są jednak innowacyjne i pomysłowe projekty, a także współpraca na wielu polach.

  Kategorie
  OZE

  Transformacja energetyczna zapisana w Konstytucji

   

  Meksyk jest dotychczas jedynym państwem, który uznał, że dla skutecznej realizacji transformacji energetycznej należy podnieść ich ważność w systemie prawnym państwa do rangi konstytucyjnej!

  Zgodnie z decyzja Parlamentu Meksyku Reforma Systemu Energii Elektrycznej uregulowana na bazie artykułu 27 Konstytucji. Zgodnie z decyzjami parlamentu, do rangi norm konstytucyjnych zaliczone zostaną:

  • regulacja państwa w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii
  • określanie i ustalanie zobowiązań dotyczących zielonej energii
  • regulacje w zakresie obniżania emisji gazów cieplarnianych

  Zgodnie z intencją ustawodawcy, Transformacja Energetyczna we wszystkich obszarach regulowanych przez Państwo (przemysł, nauka, edukacja itd.) będzie elementem dźwigni rozwoju tych obszarów. Państwo zobowiązuje się do regulacji ustawowych tych zmian oraz ich finansowania.

  Odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z norm konstytucyjnych w zakresie Transformacji Energetycznej będzie Federalna Komisja ds. Energii Elektrycznej. Do jej zadań będzie między innymi dbałość o to, aby reformy miały charakter inkluzywny, sprawiedliwy, suwerenny, zapewniający obywatelom maksymalny dobrobyt społeczny, zaś wprowadzane zmiany mają przynosić korzyść środowisku i wpływać na poprawę zdrowia obywateli.

  W ramach tych zadań Komisja ma za zadanie opracowywać akty niższego rzędu ustanawiające zachęty dla realizacji inwestycji (państwowych i prywatnych) w zieloną energię, udziału wszystkich gałęzi i sektorów meksykańskiej gospodarki zarówno w transformacji, jak i promocji tej reformy, zwiększania produkcji i konsumpcji energii odnawialnej, generowania innowacji technologicznych oraz infrastrukturalnych itd.

   

  Zapoznając się z powyższymi zapisami można odnieść słuszne wrażenie, że są to ogólniki ubrane w urzędowy żargon. I bez wątpienia jest to prawda. Jednak pamiętajmy, że większość dyrektyw i ustaw na całym świecie w sferze preambuły i ustaleń rangi konstytucyjnej zazwyczaj ma taką formę. Nasza konstytucja i traktaty z UE też nie są tego pozbawione. Ważne jest jednak jaką zostaną te ogólniki wypełnione treścią.

  Nasza redakcja z zainteresowaniem będzie śledzić transformację energetyczną nie tylko w Meksyku jako w państwie, ale również w największym na świecie mieście – w Meksyku.

   

   

  #OZE #transformacja_energetyczna

  Źródło: media meksykańskie

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  OZE

  34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER i 4. OZE POWER

  Osią dyskusji podczas debaty inauguracyjnej będzie strategia transformacji energetycznej i dążenie Polski do neutralności klimatycznej.

  Omówione zostaną m.in. cele zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej, istota transformacji energetycznej, wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii.

  Pojawią się kwestie dotyczące m.in. potencjału społecznego i gospodarczego OZE, zwiększonych celów redukcji gazów cieplarnianych, wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie, Offshore Sector Deal, rozwoju dużych farm fotowoltaicznych.

   

   

  Drugiego dnia kongresu odbędzie się dyskusja na temat potencjału energetycznego i gospodarczego polskiego wiatru. Prelegenci zastanowią się nad tym czy polska elektroenergetyka jest gotowa na cyfrową metamorfozę.

  Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące uwarunkowań transformacji cyfrowej w energetyce, wykorzystania nowoczesnych technologii, wyzwań i korzyści związanych z wdrażaniem chmury w przedsiębiorstwach energetycznych itd.

  Na praktycznych przykładach zaprezentowana zostanie transformacja regionów węglowych. 

  Do grona prelegentów 34. Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 4. OZE POWER dołączyli m.in.:

  • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  • Jarosław Broda, Prezes Zarządu, Baltic Power
  • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
  • Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu, Apator
  • Marcin Korolec, Prezes Zarządu, Instytut Zielonej Gospodarki
  • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe  SAP
  • Krzysztof Kuśmierowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE GiEK
  • dr Andrzej Modzelewski, Prezes Zarządu, innogy
  • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries
  • Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNIG
  • Jacek Szczepański, Wiceprezes, Atende SA
  • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
  • Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Robert Zasina, Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja

  Rejestracja i więcej informacji na powtalu https://konferencjaeuropower.pl

  #OZE #energetyka_wiatrowa #energetyka_wodorowa #transformacja_energetyczna
  Foto/Źródło: konferencjaeuropower.pl

  Kategorie
  OZE

  Czy Rosja szuka sojuszników w powstrzymaniu OZE? Dyskusja o OZE w Rosji nabiera tempa

  Wicepremier Aleksander Nowak w trakcie rozmów stwierdził, że „Rosja i Arabia Saudyjska, jako dwie największe potęgi energetyczne, powinny zapobiegać sztucznemu narzucaniu odnawialnych źródeł energii i dekarbonizacji, które to narzucanie szkodzi dla stabilności narodowych sektorów energetycznych państw świata”.

  Aleksander Nowak podkreślił, że Rosja i Arabia Saudyjska jako światowi liderzy w branży energetycznej, powinni współpracować i z dużą ostrożnością podchodzić do tematu dekarbonizacji. Podkreślił, że oba państwa powinny również zapobiegać obecnym trendom w międzynarodowym podejściu do transformacji energetycznej.

  Jego zdaniem transformacja energetyczna jest sztucznie forsowana i stoi w sprzeczności ze zrównoważonym rozwojem energetycznym różnych państw. Zaproponował współpracę w temacie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w zakresie technologii wodorowych.

  Arabia Saudyjska na razie nie odniosła się do propozycji Rosji w zakresie „zapobiegania”, jak się wyraził wicepremier A. Nowak.

   

  Walka rosyjskich oligarchów

  Rosja bardzo uważnie obserwuje proekologiczne zmiany zachodzące w Europie i na świecie. Wielu ekspertów i oligarchów obawia się, że w związku z planami przejścia przez państwa Unii Europejskiej na energetykę niskoemisyjną, rosyjskie przedsiębiorstwa stracą bardzo duży i chłonny rynek.

  Stąd dyskusja, w którym kierunku powinna iść Rosja. Zwolennicy energetyki niskoemisyjnej wskazują na wodór i baterie litowe jako obszary perspektywiczne. Przeciwni są oczywiście przedstawiciele firm produkujących gaz i ropę naftową.

  Wicepremier Aleksander Nowak stoi na czele grupy, która promuje energetykę wodorową, jako tę, w której Rosja powinna być liderem. Wspierają go między innymi Anatolij Czubajs (pełnomocnik Prezydenta Rosji ds. zrównoważonego rozwoju) oraz bardzo wpływowi oligarchowie tacy jak Oleg Deripaska, Leonid Michelson, Giennadij Timczenko.

  Przeciwnikami są szefowie wielkich firm petrochemicznych takich jak Igor Sieczyn (szef „Rossniefti”), Wagit Alekpierow (prezydent „Łukoila”) i Nikołaj Tokarjew (szef „Transniefti”). Opierają się na analizach ekspertów, którzy twierdzą, że rozwojem energetyki wodorowej w ogóle nie należy się przejmować.

   

  Co na to Prezydent W. Putin?

  Prezydent Rosji W. Putin wydaje się, że jest zwolennikiem stopniowego przechodzenia gospodarki rosyjskiej na nowe rodzaje paliw. To on polecił opracowanie przez Rząd programu rozwoju energetyki wodorowej w Rosji, ponadto wyznaczył na pełnomocnika w tej sprawie bezstronnego i bardzo wpływowego wicepremiera Andrieja Biełousowa, którego celem ma być pogodzenie zwolenników energetyki niskoemisyjnej z obecnymi producentami paliw kopalnych.

  Na razie w Rządzie trwa dyskusja w którym kierunku iść. Ściera się w tym procesie zbyt wielu graczy, od wyżej wymienionych zwolenników i przeciwników energetyki wodorowej, po innych, którzy chcą również uczestniczyć w transformacji. Np. „Rosatom”, który ma w planach wybudowanie na Półwyspie Kolskim ogromnego centrum produkcji wodoru żółtego. Problem w tym, że do jego transportu konieczne są specjalne rury, albo cysterny kriogeniczne, których Rosja nie posiada. Inna firma „Novatek” proponuje jeszcze inne paliwo – błękitny amoniak.

  Dyskusja trwa. Na razie wicepremier Andriej Biełousow wyliczył, że koszty transformacji energetycznej w Rosji w ciągu 30 lat wyniosą co najmniej 90 miliardów rubli. Dlatego też część ekspertów twierdzi, że Rosji udział w wyścigu po prostu się nie opłaca.

  Np. analityk Wasilij Koltaszow twierdzi, że „nie ma sensu wymyślać paliw droższych niż paliwa klasyczne”, a Rosja już ma korzyści gospodarcze w związku ze wzrostem cen paliw na rynkach międzynarodowych. Jego zdaniem „po wzroście cen gazu na światowych rynkach, ropa i uran też mogą wzrosnąć, a wówczas światowi liderzy będą walczyć o te źródła energii i zapomną o wodorze”.

   

  Bez wątpienia Rosja jest jednym z ważnych elementów rozwoju OZE na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej. Jak zauważył jeden z rosyjskich ekspertów – „przecież rurociągami Nord Stream 2 można przesyłać do Europy tak gaz, jak i wodór”.

  Nasza redakcja będzie uważnie śledzić wszelkie zmiany w tym obszarze polityki światowej, która z uwagi na sytuacje energetyczną w Unii, będzie zawsze wpływała na rozwój OZE w Polsce.

   

  #OZE #wodór #transformacja_energetyczna #Rosja

  Źródło: ura.ru, ria.ru

  Foto: Artur Janas z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Francuzi osiągną neutralność węglową, ale ceny prądu wzrosną

  RTE nad stworzeniem koncepcji transformacji elektroenergetycznej zatytułowanym „Energy Futures 2050” pracował od 2019 roku. Francuska energetyka opiera się na sieci elektrowni jądrowych, które zostały wybudowane i oddane do użytku między końcówką lat 70. a początkiem lat 90. Obecnie liczy 56 reaktorów.

  Energia jądrowa odpowiada za prawie 75 proc. produkcji energii we Francji” – przypomina portal world-nuclear-news.org. Przed kilkoma laty rząd w Paryżu zaplanował  do 2025 roku redukcję produkcji energii z atomu do 50 proc. Później granica ta została przesunięta o dekadę, a teraz RTE chce przekonać rząd, żeby zbroić to jeszcze później.

  Podstawowe wnioski raportu zaprezentował w poniedziałek (25 października) szef RTE Xavier Piechaczyk, który zakomunikował, że Francja musi tak zmodyfikować gospodarkę, żeby w 2050 roku nie musieć korzystać już z paliw kopalnych. Jednocześnie zaznaczył, że dużo bardziej opłacalny jest miks opierający się na energetyce jądrowej i odnawialnych źródłach energii, niż w 100 proc. tylko na tych drugich.

  „Do roku 2030 musimy rozwijać zaawansowane technologicznie i ekonomicznie odnawialne źródła energii oraz rozbudowywać istniejącą energetykę jądrową” – powiedział prezes zarządu RTE. Dalej tłumaczył, że miks energetyczny nie może opierać się na jednej technologii, dlatego potrzebne są postępy w rozwoju i wdrażaniu OZE.

  Gdyby Francja chciała oprzeć swoją energetykę wyłącznie na odnawialnych źródłach musiałaby inwestować ok. 80 mld euro rocznie. Natomiast rozbudowanie energetyki jądrowej to ok. 59 mld rocznie.

  Prezydent Emmanuel Macron chce budować kolejne reaktory. Jest prawdopodobne, że do końca br. ogłosi budowę sześciu. „Oprócz energetyki jądrowej trzeba będzie jednak bardzo rozwinąć budowę turbin wiatrowych i paneli słonecznych„ – napisano w raporcie RTE. Francuzi będą więc stawiać na rozbudowę farm wiatrowych i słonecznych. Te można uruchomić dużo szybciej niż reaktory.

  Transformacja energetyczna będzie Francję dużo kosztować. W tym momencie na system energetyczny wydaje się tam 45 mld euro rocznie. W 2050 roku – zdaniem autorów dokumentu – koszty mogą wzrosnąć od 59 do 80 mld euro. Co za tym idzie wzrośnie też cena produkcji kilowatogodziny. Tutaj – według szacunków – wzrost wyniesie ok. 15 proc. w ciągu 30 lat.

   

  #francja #energetyka #transformacja_energetyczna #podwyżki_cen_energii #odnawialne_źródła_energii #oze #rte

  Źródła: world-nuclear-news.org, PAP, euractiv.com

  Fot.: Pixabay.com

   

  Kategorie
  OZE

  Klastry energii szansą dla Śląska? „Region może stać się krajowym centrum energii odnawialnej”

  Czym są klastry energii?

  Klastry energii to kolektywne działanie interesariuszy branży energetycznej na poziomie lokalnym. W jego ramach podmioty zawierają cywilnoprawne porozumienie, na podstawie którego prowadzą działalność wytwarzania, obrotu czy dystrybucji energii. W ramach umowy można działać terytorialne na obszarze jednego powiatu lub maksymalnie pięciu sąsiadujących ze sobą gmin. W polskim prawie definicja klastra pojawiła się w 2016 roku.

  Jak twierdzą eksperci Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE), taka forma współpracy ma duże poparcie w instytucjach i funduszach, które inwestują w odnawialne źródła energii/ Współpraca z samorządami powinna w przyszłości pozwolić m.in. na uproszczenie procedur zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczanie terenów pod instalacje fotowoltaiczne oraz współpracę z firmami i instytucjami z regionu.

  Krajowa Izba Klastrów Energii podaje, że samorządy działające w ramach klastrów będą dla producentów dużo bardziej wiarygodnym partnerem.

   

  Wykorzystanie potencjału Śląska

  Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, twierdzi, że potrzebne są zmiany w prawie, żeby klastry w końcu stały się opłacalne. „Obecnie nie przynoszą one prostych korzyści. I nie chodzi o to, że nie ma technologii, lub jest ona niedojrzała komercyjnie. Nie są wyceniane przede wszystkim usługi i wartość dodana, co powoduje, że nie powstają działające lokalnie magazyny energii” – tłumaczyła i dodała, że „konieczny jest mechanizm wynagradzający zmniejszenie zapotrzebowania, który także wprowadzą klastry”.

  W lipcu zmieniły się przepisy, dzięki którym budowa w pokopalnianych szybach magazynów energii, może być elementarnym zadaniem klastra. – To rewolucyjna zmiana – stwierdziła Adamska. Na czym ona polega? Nowe prawo zakłada, że magazynowanie energii może być odrębnym przedmiotem działalności gospodarczej.

  Z kolei prof. Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej zaznaczył, że ogromne znaczenie ma fakt, iż są to tereny przemysłowe. – Oznacza to, że są to działki uzbrojone, będące częścią rozwiniętej siatki drogowej, posiadające odpowiednie moce przyłączeniowe. Po wyłączeniu kopalni z eksploatacji trzeba coś z tymi terenami zrobić – mówił. Przypomniał, że jest co prawda program rewitalizacji i rozwoju Śląska, ale jest to plan raczej iluzoryczny.

  W budowę klastrów zaangażował się Instytut Techniki Górniczej KOMAG, który zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa.

  W Ministerstwie Klimatu i Środowiska przygotowywana jest nowelizacja ustawy o OZE, która może zostać przyjęta w drugim kwartale przyszłego roku. KIKE twierdzi, że jeśli prawo zostanie przyjęte zgodnie z planowanymi założeniami, to – jak podaje PAP – „przyczyni się do lepszego zrozumienia rynku OZE m.in. przez gminy, co z kolei spowoduje intensyfikację współpracy między interesariuszami i przyśpieszenie procesów administracyjnych”.

   

  Śląsk krajowym centrum energii odnawialnej

  W zmianie prawa eksperci upatrują ogromnej dla regionu szansy w obszarze transformacji energetycznej. Prof. Zbigniew Hanzelka z Akademii Górniczo Hutniczej twierdzi, że po zmianie prawa jest szansa, żeby Śląsk stał się krajowym centrum energii odnawialnej i nowych technologii.

  Region posiada wielki potencjał, trzeba tylko dobrze go wykorzystać. Dysponuje ogromnym kapitałem ludzkim dobrze wykształconych inżynierów i techników, tradycyjnie jest związany z przemysłem i energetyką” – wymieniał prof. Hanzelka.

  Uczestnicy panelu uznali, że perspektywa zorganizowania na terenach pogórniczych systemu magazynowania energii ma duży potencjał i stanowi alternatywę dla energetyki regionu w odniesieniu do transformacji.

   

  #śląsk #kopalnie #transformacja_energetyczna #klastry_energii #magazyny_energii #komtech #krajowa_izba_klastrów_energii

  Źródła: PAP

  Fot.: Eugen/Wikipedia Commons

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga