listopad 2022 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Wyniki finansowe Grupy Ignitis: dobre osiągnięcia w obszarze zielonej wytwórczości

  Zielone inwestycje wzrosły trzykrotnie

   Grupa Ignitis dokonała w tym roku rekordowo wysokich inwestycji, które wzrosły prawie trzykrotnie i osiągnęły kwotę 367,8 mln euro. Portfel tzw. zielonej generacji został powiększony o około 1,9 GW do 3,3 GW – w tym 0,3 GW w Polsce. Od końca 2021 roku Grupa powiększyła portfel OZE o około 1,9 GW do 3,3 GW – z czego na Litwie – 2,0 GW, w Polsce – 0,3 GW, a na Łotwie – 1,0 GW.

  Zarząd Grupy Ignitis podjął decyzję o reinwestowaniu całego dodatkowego zysku wypracowanego w tym roku z zielonych mocy wytwórczych w budowę nowej infrastruktury energetycznej na Litwie. Tym samym dodatkowy zysk z OZE za 2022 r. nie zostanie skierowany na zwiększenie dywidendy za 2022 r., ale zostanie reinwestowany w celu przyczynienia się do zielonej transformacji.

   

  Wzrost kapitału obrotowego netto

   Kapitał obrotowy netto Grupy wzrósł o 582,3 mln EUR w porównaniu do 31 grudnia 2021 r. i osiągnął poziom 1 068,7 mln EUR. Wzrost kapitału obrotowego netto doprowadził do znacznie gorszego, tj. ujemnego wolnego przepływu środków pieniężnych w wysokości 626,6 mln EUR.

  Tylko niewielka część dodatkowego kapitału obrotowego netto została sfinansowana przez zwiększony Skorygowany EBITDA, a większość została pokryta przez dodatkowe zaciągnięcie kredytu poprzez zabezpieczenie umów linii kredytowej w łącznej wysokości około 719 mln EUR (599 mln EUR na dzień 30 września 2022 r.). Spowodowało to wzrost zadłużenia netto do 1,5 mld EUR.

  Głównymi przyczynami tej sytuacji były niższe ceny energii zawarte w regulowanych taryfach dla klientów w porównaniu do rzeczywistych cen rynkowych oraz wstrzymanie zakupów gazu ziemnego od Gazpromu i zastąpieniem go ładunkami LNG od początku kwietnia 2022 roku.

   

  Rozwój biznesu

   Realizacja portfela projektów przebiega zgodnie z planem, z niewielkim opóźnieniem w farmie wiatrowej Możejki (COD przesunięte na II kw. 2023 z I kw. 2023 r.) ze względu na problemy z dostępnością sieci w Polsce, oczekiwana moc portfela i CAPEX polskiego portfela fotowoltaicznego II są dostosowywane odpowiednio do około 40 MW (z 80 MW) i do 30 mln EUR (z 50 mln EUR).

  Za I połowę 2022 r. Grupa Ignitis wypłaciła dywidendę w wysokości 0,624 EUR na akcję, co odpowiada 45,2 mln EUR. Po dobrych wynikach segmentu tzw. zielonej generacji  Grupa oczekuje, że prognoza skorygowanego zysku EBITDA na 2022 r. znajdzie się w przedziale 420-460 mln EUR.

  Grupa Ignitis została oceniona przez agencję ratingową ISS i otrzymała ocenę „C”, co plasuje ją na 6. miejscu wśród firm użyteczności publicznej w zakresie zarządzania najistotniejszymi ryzykami ESG.

  Kategorie
  OZE

  Strefa czystego transportu w „Mieście Królów Polski”. Mieszkańców czekają duże ograniczenia

  Zgodnie z założeniami nowych przepisów strefa czystego powietrza ma objąć niemal całe miasto. W związku z tym na terenie Krakowa będzie obowiązywało stopniowe ograniczenie ruchu dla samochodów o wysokiej emisji zanieczyszczeń. Przepisy te będą dotkną zatem najmocniej kierowców posiadających starsze samochody z silnikiem Diesla.

  Zgodnie z analiza Karkowskiego Alarmu Smogowego transport samochodowy ma duży udział w zanieczyszczaniu powietrza w Krakowie. Jak wynika z odczytów ze stacji monitoringu zlokalizowanej na Alejach Trzech Wieszczów, ten region miasta cechuje najgorszy stan powietrza nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Zgodnie z badaniami w tym obszarze odnotowuje się rocznie najwięcej dni smogowych, które w zeszłym roku sięgnęły 105 dni, przekraczając trzykrotnie normę.

  Krakowski Alarm Smogowy jest przekonany, ze najważniejszym przepisem wdrożonym przez Radę  Miasta Krakowa jest zakaz przekraczania strefy czystego powietrza od 2026 roku przez samochody na benzynę niespełniające wymogów emisyjnych kategorii oznaczanej jako Euro 3, a także samochody na Diesel  niespełniające wymogów emisyjnych kategorii oznaczanej jako Euro 5.

  Jak informuje Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego – „ o bardzo dobra wiadomość. Kraków po raz kolejny okazał się liderem walki o czyste o powietrze. Trzy lata po wprowadzaniu zakazu palenia węglem i drewnem władze miasta zdecydowały się na bardzo potrzebny krok, jakim jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z ruchu samochodowego. Ta zmiana przełoży się na poprawę jakości powietrza w mieście, a co za tym idzie na zdrowie mieszkańców.”

  Co ważne stanowisko Radnych Krakowa popierają również mieszkańcy miasta. Jak twierdzi Anna Dworakowska około 65 proc. ankietowanych mieszkańców popiera wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się po Krakowie starczych pojazdów z silnikiem Diesla.

   

  #czystepowietrze #klimat #smog #środowisko #ochronapowietrza #samochody

  Kategorie
  OZE

  Amerykańskie centrum szkoleniowe w Polsce. OZE i energetyka jądrowa zyskają kolejnych specjalistów

  Odnawialne źródła energii dynamicznie rozszerzają się po kraju. W przeciągu kilku lat rozpocznie się w Polsce również budowa elektrowni jądrowej. Polski rząd zadecydował, że dostawcą  tej technologii dla pierwszej w kraju elektrowni będzie amerykańska firma Westinghouse. Przedsiębiorstwo liczy, że Polacy także w przypadku kolejnej budowanej elektrowni podobnie zdecydują się na amerykańską technologię.

  Amerykanie nie tylko chcą rozwijać technologię jądrową w Polsce, ale maja również w planach stworzenie centrum szkoleniowego, które wykształci kompetentną kadrę w sektorze energetyki atomowej oraz odnawialnych źródeł energii. Plan przewiduje nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi, w celu opracowania specjalnych programów studiów, kształcących przyszłych ekspertów. Prócz szkoleń zgodnie z wstępnymi założeniami przewidywane są liczne kursy i szkolenia specjalistyczne.

  Transformacja kraju w obszarze energetyki to wdrażanie wydajnych i czystych technologii. Nieodłączną częścią w ich rozwoju jest odpowiednie zaplecze ich specjalistów. Kluczem do tworzenia nowej i neutralnej Polski są kompetentni fachowcy, których obecnie dostrzegany jest deficyt na rynku pracy. W kraju wciąż brakuje ekspertów z branży turbin wiatrowych offshore, magazynowania energii, elektromobilności, czy technologii wodorowej, a także pracowników technicznych, jak monterów, czy spawaczy. Pomysł ze strony Amerykanów, znakomicie wpisuje się w lukę polskiej gospodarki.

   

  #OZE #elektrowniajadrowa #atom #elektrowniaatomowa #energia #energetyka

  Kategorie
  Elektromobilność

  Elektromobilność rozszerza się w polskich miastach. Wkrótce kolejne autobusy elektryczne!

  Tradycyjne autobusy miejskie od dłuższego czasu są wypierane autobusami hybrydowymi. Obecnie miasta idą o krok dale i w ich miejsce coraz częściej kupowane są autobusy z silnikiem elektrycznym. Z takich środków transportu mogą już korzystać chociażby mieszkańcy Warszawy. Projekty wdrażające elektryczne pojazdy komunikacji miejskiej realizowane będą w kolejnych miastach, w tym wkrótce w Legnicy, Bolesławcu oraz Głogowie.

  Wskazane dolnośląskie miasta otrzymają w sumie przeszło 20 mln zł na zakup autobusów napędzanych elektrycznie oraz na budowę niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego rodzaju pojazdów stacji ładowania. Wsparcie finansowe udzieli miastom Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w postaci dotacji, jak również pożyczek. Dzięki środkom pieniężnym miasta będą mogły rozwinąć transport publiczny w kierunku zeroemisyjnym, przy zastosowaniu paliw alternatywnych.

  W ramach projektu „Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania” w Legnicy pojawi się sześć nowych autobusów z napędem elektrycznym. W jego zakresie przewidziano również szkolenie z obsługi przeznaczone dla kierowców oraz pracowników technicznych.  Ponadto miasto pozyska trzy dwustanowiskowe ładowarki mobilne wolnego ładowania oraz postawi jedna stacje szybkiego ładowania. Na projekt dla Legnicy przewidziano kwotę 9,5 mld zł wsparcia, a przedsięwzięcie ma skutkować ograniczeniem emisji CO2 na poziomie ponad 237 mg/rok.

  Bolesławiec w wyniku projektu „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec” zakupi na potrzeby transportu publicznego jeden autobus elektryczny. Na pomoc w realizacji NFOŚiGW zadeklarowało dotację na poziomie 1,7 mln zł oraz pożyczkę w wysokości 1,7 mln zł. Inwestycja ma ograniczyć emisję CO2 o niespełna 25 mg/rok.

  Głogów zostanie wyposażony w pięć elektrycznie napędzanych autobusów miejskich w ramach projektu „Zielony Transport Publiczny w Gminie Miejskiej Głogów”. Na zakup pojazdów Głogów otrzyma wsparcie od NFOŚiGW w formie dotacji wynoszącej 8,7 mln zł. Efektem projektu ma być zmniejszenie emisji CO2 o prawie 160 mg/rok.

  Elektromobilność zyskuje coraz większa rolę w transporcie zarówno prywatnym, jak i publicznym, co jest uargumentowane świadomą chęcią ograniczenia emisji gazów cieplarniach podczas użytkowania pojazdów, a także wypełnianiem założeń polityki klimatyczno-energetycznej.

   

  #elektromobilność #pojazdelektryczny #pojazdEV #autobuselektryczny #energia #transport

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Większe dofinansowanie na fotowoltaikę w programie Mój Prąd 4.0.

  Od 15 grudnia 2022 roku w ramach programu „Mój Prąd” zostanie podniesiony poziom dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych, a także dla magazynów energii.
  Minister klimatu i środowiska – Anna Moskwa, zapowiadając kolejną edycję programu wsparcia mikroinstalacji zapowiedziała większe dofinansowanie tj.

  • Dopłata do 6 tys. zł. do instalacji fotowoltaicznych oraz
  • Dopłata do 15 tys. zł do magazynów energii

  Natomiast w przypadku zgłoszenia dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, kwota dofinansowania ma wynieść do 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie odpowiednio wyniesie:

  • Do mikroinstalacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 7 tys. zł oraz
  • Do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 16 tys. zł

  Prosumenci, którzy chcą przejść na net-billing z obecnego systemu opustów również otrzymają dofinansowanie od polskiego rządu. Jest jednak warunek tj.  aby instalacja fotowoltaiczna nie została wcześniej objęta żadnym innym dofinansowaniem w innych programach. Oznacza to, że jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zamierza rozbudować system o wymienione elementy i zdecyduje się zmienić system rozliczeń na net-billing, to również może liczyć na wsparcie finansowe. W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów są analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

  „Rozwój OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu Mój Prąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji #PV do 6 tys. zł., a do magazynów energii do 15 tys. zł. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu” – poinformowała Anna Moskwa.

  Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać osoby, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Wnioski mogą składać również osoby, które mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
  Co bardzo ważne, wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd 4.0. w poprzedniej wysokości, nie będą musieli składać nowego wniosku.

   

  #OZE #Dofinansowanie #MójPrąd #MójPrąd4.0. #Net-billing #Fotowoltaika #Magazynyenergii

  Kategorie
  Elektromobilność

  Scania emituje zielone obligacje zapewniając finansowanie elektryfikacji

  W 2020 roku Scania była pierwszym producentem ciężkich pojazdów użytkowych, który uzyskał zgodę na realizację planu emisji zielonych obligacji. Środki z pierwszej transzy zostały zainwestowane w zakład produkcji akumulatorów oraz rozwój pojazdów elektrycznych.

  W przetargu na nową transzę zielonych obligacji Scania wzięło udział około 20 skandynawskich banków, firm ubezpieczeniowych oraz podmiotów zarządzających funduszami emerytalnymi. Wpływy zostały przeznaczone na projekty, które będą miały duży wpływ na redukcję emisji CO2. Z uzyskanych funduszy zostaną sfinansowane badania i rozwój pojazdów elektrycznych Scania.

  Zaangażowanie świata finansów we wdrażanie zrównoważonego transportu, które obserwujemy, jest budujące. Ufamy, że zainteresowanie ekologicznymi inwestycjami niezbędnymi do uniezależnienia się od paliw kopalnych będzie nadal rosło.” – mówi Jonas Rickberg, dyrektor finansowy Scania.

  Zapotrzebowanie na inwestycje służące wdrożeniu transportu wolnego od paliw kopalnych jest duże. Będziemy wykorzystywać zielone obligacje do bezustannego inwestowania w elektryfikację, ponieważ oczekujemy, że pojazdy z napędem elektrycznym będą stanowić połowę naszej sprzedaży w 2030 roku.” – wyjaśnia Jonas Rickberg.

  Podstawę oceny, wyboru, weryfikacji i raportowania projektów, które kwalifikują się do finansowania z wpływów z zielonych obligacji stanowią Ramy Zielonych Obligacji. Norweska firma CICERO Shades of Green, czołowy podmiot zajmujący się oceną środowiskową ram obligacji ekologicznych i zrównoważonych, oceniła plan emisji obligacji Scania jako „ciemnozielony”, co kwalifikuje go do projektów i rozwiązań odpowiadających długoterminowej wizji niskoemisyjnej i zrównoważonej klimatycznie przyszłości. Zgodnie z zasadami emisji zielonych obligacji wpływy z nich będą księgowane osobno, a alokacja wraz z uzyskaną redukcją emisji będzie w przejrzysty sposób raportowana.

   

  #OZE #Elektromobilność #Ekologia

  Kategorie
  Magazyny energii

  Rekordowo duży magazyn energii CAES w Chinach

  Prezentowany magazyn energii jest częścią większego projektu o nazwie „2x300MW”, który zakłada się, że dostarczy rocznie około 1 mld kWh energii. Sam magazyn budowany w technologii CAES będzie posiadał 350 MW mocy oraz 1,4 Gwh pojemności. Inwestycja prowadzona we współpracy przez China Energy Engineering Group z Taian Tishan New Energy Development zostanie zlokalizowana w prowincji Shangdong.

  Rozwiązanie do magazynowania energii elektrycznej będzie pracowało przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. Technologia ta polega na ładowaniu poprzez sprężanie powietrza i wpuszczanie go do magazynu, który stanowi odpowiednio przystosowana do procesu grota solna. Odbiór energii natomiast możliwy jest dzięki uwalnianiu zgromadzonego powietrza przez system grzewczy. Wówczas ogrzewane powietrze jest rozprężane i kierowane na turbinę generatora prądu elektrycznego w celu jej napędzenia. Zgodnie z założeniami projektu czas potrzebny do naładowania magazynu energii wynosi osiem godzin. Zmagazynowana przez system energia ma natomiast być  rozładowywana przez połowę tego czasu.

  Do magazynowania energii wykorzystywane są rozmaite technologie. Energia gromadzona jest w m.in. w wodzie, wodorze oraz powietrzu. Technologia nowo powstającego w Azji magazynu oparta jest na sprężonym powietrzu, o czym świadczy już sama nazwa Compressed Air Energy Storage (w skr. CAES). Takie rozwiązanie cechuje się mniejsza wydajnością niż w przypadku rozwiązań litowo-jonowych. Mimo to Chińczycy dostrzegają potencjał w rozwiązaniu i już planują kolejne inwestycje w tą technologię.

   

  #magazynenergii #energia #energetyka #powietrze #OZE #technologie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rozwiązania i sposób wykorzystywania energii pozyskanej ze słońca

  Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora fotowoltaicznego oraz grona odbiorców rozważających skorzystanie z proponowanych przez firmy rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie i magazynowanie energii słonecznej.

  PROPONOWANA TEMATYKA:

  • Bezpieczeństwo instalacji PV
  • Sposoby zakupu energii z instalacji fotowoltaicznych
  • Uzgodnienia projektów PV
  • Ochrona przeciwpożarowa

   

  Agenda oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia: PV GigaCon

  Kategorie
  OZE

  Podsumowanie XV Edycji Smart City Forum

  Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła debata „Szczyt Włodarzy Miast – analiza naszej sytuacji”, w której wzięło udział czterech prezydentów miast, w tym miasta Tarnowa, Ostrowa Wielkopolskiego, miasta Olsztyna, czy miasta Legnicy. Następnie odbyły się kolejne merytoryczne dyskusje na temat:

  1. Smart zarządzanie.
  2. Transformacja sektora energii z perspektywy JST.
  3. Rozwiązania dla eko-miast.
  4. Oszczędności poprzez technologie.
  5. Miasto na krawędzi.
  6. Data economy w mieście.

  W bloku tematycznym „Funkcjonowanie samorządów i energetyka” poruszono m.in. kwestię kryzysu energetycznego, z którym musimy się obecnie mierzyć. Prelegenci wypowiedzieli się na temat modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, które na dzień dzisiejszy są odpowiedzią na wzrost cen energii elektrycznej. Odpowiedziano również na pytanie, czy redukcja zużycia energii w samorządach musi skutkować pogorszeniem bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. W związku z tym przedstawiciele miast dotknęli m.in. tematu wyłączenia lamp w poszczególnych rejonach miasta oraz całkowite zastępowanie tradycyjnego oświetlenia miejskiego, lampami LED w celu oszczędności kosztów energetycznych miasta i byciu bardziej ekologicznym.

  Drugi dzień konferencji poświęcony był następującym blokom tematycznym:

  1. Holistyczne podejście do transportu.
  2. Jak usprawnić i zabezpieczyć funkcjonowanie systemów miejskich?
  3. Smart oszczędzanie z perspektywy mniejszego miasta.
  4. Human Smart City jako organizm.

  Podczas pierwszego panelu drugiego dnia konferencji skupiono się na zrównoważonym transporcie. Miasta przywiązują coraz większą uwagę do ograniczania CO2, w związku z czym inwestują w ładowarki dla samochodów elektrycznych, budują obwodnice w celu zmniejszania smogu w centach miast, czy inwestują w bezpieczne systemy parkowania zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla rowerów, czy hulajnóg. Poruszono także kwestię rozbudowywania infrastruktury w dużych miastach w celu popularyzacji innych środków transportu niż auta osobowe.

  Nasz portal www.TOP-OZE.pl po raz kolejny był partnerem medialnym jednego z najważniejszych wydarzeń. Czujemy się wyróżnieni, że mogliśmy być częścią tak wartościowego wydarzenia w kontekście rozwoju polskich miast, w tym także pod względem transportu, czy energetyki.

   

  #OZE #Energetyka #Transformacja #Elektromobilność #Transport #SmartCity2022 #SCF2022

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Francuski obowiązek, czyli fotowoltaika na parkingach pod groźbą kary

  Nowo wprowadzone we Francji przepisy zobowiązują wyposażenie parkingów w tzw. carporty, czyli wiaty fotowoltaiczne. Zasada ta będzie obowiązywała od początku nowego roku. Obowiązek dotyczy parkingów posiadających co najmniej 80 miejsc parkingowych i obejmuje zarówno nowe, jak i istniejące parkingi. Obowiązek nie obejmuje parkingów dla ciężarówek o masie powyżej 7,5 tony, a także parkingów zlokalizowanych w historycznej zabudowie centrów miast.

  Zgodnie z przepisami właściciele parkingów zawierających od 80 do 400 miejsc parkingowych będą mieli pięć lat na wypełnienie obowiązku instalacji modułów fotowoltaicznych. Właściciele posiadający większe parkingi dostaną natomiast trzy lata na realizację inwestycji. Pokrycie parkingu konstrukcjami w postaci carportów musi obejmować co najmniej połowę terenu wyznaczonego pod parking.

  Francuskie przepisy regulują również kary za niedotrzymanie nałożonego na właściciela obowiązku. Zgodnie z początkowymi założeniami osoby, które nie zrealizują inwestycji w wyznaczonym terminie otrzymają karę pieniężną sięgającą 10 tys. euro za każdy rok spóźnienia. W trakcie prac nad nowelizacją przepisów nastąpiły jednak poprawki w sposobie naliczania kar. Obecnie kara za niedopełnienie realizacji ma stanowić 50 euro za każde miejsce parkingowe, przyznawana w okresie miesięcznym. Propozycja parlamentu znacznie podnosi zatem wysokość nakładanej kary.

  Wprowadzenie nowych przepisów regulujących rozwój fotowoltaiki na terenie Francji stanowi część planu jej prezydenta. Emmanuel Macron dąży do dziesięciokrotnego zwiększenia produkcji energii słonecznej w kraju. Francuski rząd zakłada, że zastosowanie tego obowiązku pozwoli zwiększyć we Francji moc zainstalowanej fotowoltaiki o 11 GW.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #PV #energiasłoneczna

  Kategorie
  Magazyny energii

  Kinetyczny magazyn energii – rewolucja w Energetycznym Klastrze Oławskim

  Andrzej Jeżowski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME oraz Właściciel firmy Promet – Plast, będącej liderem  Energetycznego Klastra Oławskiego określa inwestycje, jako rewolucyjną w skali globalnej. Firma zajmuje się produkcją artykułów medycznych, jednak intensywnie działa również w sektorze energetycznym. Utworzone przez nią Centrum Badawczo-Rozwojowe pracujące nad wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w produkcji, zapoczątkowało powstanie pierwszego w kraju zakładu produkcji artykułów medycznych w zeroemisyjnej technologii. Firma w swoich procesach wykorzystuje energię produkowaną z fotowoltaiki, turbin wiatrowych, a także z zielonego wodoru. Następnym krokiem przedsiębiorstwa jest budowa innowacyjnego kinetycznego magazynu energii.

  Kinetyczny magazyn energii został zaprojektowany przez Energetyczny Klaster Oławski. Inwestycja zakłada instalację o wysokości 214 metrów, w obrębie której znajdzie się 800 tys. ton w blokach betonu. Powstanie na obszarze 75 arów w Gaju Oławskim. Wśród imponujących parametrów technicznych wyróżnia się pojemność 35 MWh. Zgodnie z zapowiedziami magazyn będzie mógł zasilać około 30 tys. domów jednorodzinnych przez 7 godzin. Projekt zakłada również, że instalacja jako wytwórcza jednostka będzie mogła osiągnąć moc w wietrze na poziomie 3 MW oraz 12 MW w fotowoltaice. W ramach rozbudowy jest także możliwość magazynowania 15 MWh energii w postaci kinetycznej w wodzie.

  „Magazyny kinetyczne na 70 arach mogą gromadzić 50 MWh energii, a także osiągnąć moc 15 MW jako jednostka wytwórcza, hybrydowa, wykorzystując technologię wodorową, fotowoltaiczną i energię kinetyczną. Ciężary betonowe będą w nich podnoszone na wysokość ponad 200 metrów.” – opisuje działanie magazynu Andrzej Jeżewski. Podkreśla również, że – „Tak będzie wyglądać przyszłość, jeśli chodzi o magazynowanie energii i wykorzystanie OZE. Kiedy słyszę, że źródła energii są niestabilne, to mówię, że tak rzeczywiście jest. Jednak z magazynami energii źródła odnawialne już są źródłami stabilnymi.”

   

  #innowacje #OZE #magazynenergii #klastryenergetyczne #energia #energetyka

  Kategorie
  OZE

  Znaczenie start-upów technologicznych w budowie Smart Cities

  Urban Laby i inkubatory przedsiębiorczości

  Urban lab, nazywany również miejskim laboratorium, to bardzo szerokie pojęcie. Najprościej mówiąc jest instrumentem służącym do planowania i implementacji różnorodnych rozwiązań w miejskiej polityce. To także platforma współpracy, gdzie projekty poddawane są planowaniu, wdrażaniu i testowaniu, przy jednoczesnym aktywnym udziale społeczności danego miasta.

  Urban Laby charakteryzuje wdrażanie rozwiązań poprawiających życie mieszkańców, a lwia część pomysłów i inwestycji ściśle wiąże się z nowoczesnymi technologiami. Urban Laby wyróżniają się wśród innych pomysłów i koncepcji tym, że w cały proces zaangażowanych jest wiele stron. A zatem O planowaniu i implementacji nowych rozwiązań decydują wspólnie mieszkańcy, przedsiębiorcy, władze lokalne, a także zespoły naukowe.

  Funkcjonowanie Urban Labu jest wieloetapowe. Na początku diagnozowany jest problem czy potrzeba, następnie opracowywane są rozwiązania, a dalej – testowane. Dopiero w momencie weryfikacji skuteczności danego rozwiązania jest ono wdrażane na szeroką skalę w danym miejscu. Na całym świecie Urban Laby cieszą się coraz większą popularnością. Na naszym rodzimym podwórku także funkcjonują już takie instrumenty, jednak trudno na razie mówić o szerokiej skali. Jednak doświadczenia zdobyte w innych państwach mogą posłużyć polskim pomysłodawcom za księgę „dobrych praktyk”. Wnioski płynące z działalności światowych Urban Labów dowodzą także, że do ich funkcjonowania nie wymagana jest rozbudowana infrastruktura czy duże nakłady pieniężne.

  Oczekiwania mieszkańców miast, pogłębiający się kryzys klimatyczny czy obecna trudna sytuacja związana z kryzysem energetycznym sprawiają, że Urban Laby wydają się być idealnym narzędziem do opracowywania i wdrażania innowacji, które przybliżą polskie miasta do idei Smart City.

   

  Inkubatory przedsiębiorczości

  Inkubatory przedsiębiorczości to podmioty, dzięki którym innowacyjne pomysły mogą zostać wdrożone w życie. Zadaniem inkubatorów jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, a ich pomoc kierowana jest do pomysłowych osób, które nie mają jeszcze środków lub odpowiedniej wiedzy biznesowej do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki współpracy z inkubatorem przedsiębiorczości, stawiający swoje pierwsze kroki w biznesie nie muszą rzucać się na głęboką wodę i brać na swoje barki szeregu spraw związanych z prowadzeniem firmy. Inkubator przedsiębiorczości umożliwia nam swobodne działanie w swoich ramach, dzięki czemu możemy realizować nasz pomysł, bez faktycznego zakładania przedsiębiorstwa. Jest to doskonały pomysł dla tych, którzy z różnych powodów obawiają się ryzyka czy niepowodzenia.

   

  Czym w praktyce zajmują się Urban Laby w polskich miastach?

  Jak wspomnieliśmy już wcześniej, Urban Laby w naszym kraju nie są jeszcze tak rozwinięte jak w innych krajach Europy czy świata. W tym momencie można wyróżnić dwa Urban Laby. Jeden funkcjonuje w Gdyni, a drugi – w Rzeszowie. Oba te instrumenty istnieją w ramach projektu, który współfinansuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wspomniane Urban Laby merytorycznie wspiera i koordynuje

  Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Mimo, iż tego typu instrumentów jest bardzo niewiele, to te, które już są, działają z rozmachem i dają nadzieję na dalszy rozwój Urban Labów w kolejnych polskich miastach.

  Czym w praktyce zajmują się gdyński i rzeszowski Urban Lab?

  Celem obu są działania na rzecz mieszkańców, jednak ich działalność delikatnie się różni. Rzeszowski Urban Lab postawił na rozwój innowacji technologicznych, co bezpośrednio wiąże się ze specjalizacją Podkarpacia (Dolina Lotnicza czy przemysł wysokich technologii). Z drugiej strony, rzeszowski Urban Lab tworzy także innowacje społeczne.

  Charakterystycznym elementem Urban Labu w Rzeszowie są hackatony, które początkowo kierowane były do programistów i innych osób związanych z projektami. Aktualnie „hackaton” jest już pojęciem o wiele szerszym i świetnie wpisuje się w idee Urban Labów. „Hackaton” to połączenie angielskich słów: „hacking” oraz „marathon”. To krótkoterminowe działanie, w którym uczestnicy spotykają się, aby poszukać rozwiązań bieżących problemów i wyzwań w przyjaznym środowisku. Warto podkreślić, że w hackatonach podkreślana jest zdrowa i uczciwa konkurencja. Takie podejście pozwala uruchomić kreatywność, która jest niezwykle ważna podczas dążenia do satysfakcjonujących rozwiązań.

  Poza hackatonami, w ramach Urban Labu w Rzeszowie organizowane są ciekawe warsztaty tematyczne, zarówno stacjonarnie, jak i online. Wszelkie wydarzenia mają na celu wypracowanie nowych pomysłów i rozwiązań, opartych o dane miejskie. Ważną grupą społeczną dla działań podkarpackiego Urban Labu są najmłodsi. Pracownicy Urban Labu organizują więc warsztaty i spotkania dla dzieci, a także „kids hackatony”, podczas których starają się zainteresować dzieci naukami ścisłymi i najnowocześniejszymi technologiami.

  Z kolei gdyński Urban Lab skupia się na działaniach związanych z adaptacją miasta do zmian klimatycznych, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego czy w ostatnim czasie – adaptacją do powrotu do rzeczywistości po pandemii COVID-19. W ramach Urban Labu w Gdyni funkcjonuje z powodzeniem „Urban Cafe” – jest to swoiste forum debaty publicznej, organizujące różnorodne wydarzenia on-line.

  Jak widać, Urban Laby prowadzą działania na rzecz innowacyjnych badań, ale także rozwoju, wzmacniania kapitału społecznego, oddolnych transformacji czy wdrażania różnorodnych rozwiązań, których celem jest poprawa życia i komfortu mieszkańców. Co ciekawe, jak pokazują doświadczenia innych światowych miast, do wdrażania zmian niekoniecznie niezbędne są duże fundusze. W dużej mierze liczy się dobry pomysł, odpowiadający na bieżące problemy czy potrzeby.

   

  Smart City dla mieszkańców – start-upy, oparte o najnowocześniejsze technologie

  Smart city, czyli koncepcja inteligentnego miasta nie może istnieć bez nowoczesnych technologii. Współcześnie w wielu miastach stosowane są już rozwiązania w oparciu o technologie, a rozwój tego kierunku w następnych latach będzie się jedynie zwiększał. Główną cechą Smart City jest z jednej strony wykorzystywanie rozwiniętej technologii do optymalizacji elementów składowych miasta. Przede wszystkim mowa tutaj o takich obszarach, jak mobilność, transport, ochrona środowiska czy systemy telekomunikacji. Z drugiej strony, inteligentne miasto opiera się nie tylko na technologiach, ale również na czynniku ludzkim. W związku z tym, niezbędne jest doskonałe zarządzanie przez kompetentne osoby, a także inwestowanie w kapitał ludzki i edukację. Smart City powinno ułatwiać codzienne funkcjonowanie mieszkańcom. Na liście najbardziej inteligentnych miast świata obecnie znajduje się m.in. Londyn, Nowy York, Paryż, Amsterdam czy Wiedeń. Jednak w Polsce również nie brakuje już miast, w których sukcesywnie realizowana jest idea Smart City. Wyróżnić tutaj można przede wszystkim Warszawę i Wrocław.

  Technologią, która nierozerwalnie łączy się z ideą Smart City jest IoT, czyli Internet rzeczy. Jest to sieć połączonych ze sobą inteligentnych urządzeń, które zbierają, przetwarzają i wymieniają między sobą kluczowe informacje za pomocą sieci. Do urządzeń IoT sieci grid dostarczane mogą być dzięki komunikacji 5G, SigFox czy LoRa. Działalność dzisiejszych start-upów dla miast opiera się przede wszystkim na technologiach. Aplikacje, urządzenia czy usługi mogą pomagać w wielu obszarach: zarządzaniu oświetleniem, miejscami parkingowymi, transportem publicznym czy badaniach jakości powietrza.

  Poza wspomnianym IoT, start-upy dla miast opierają swoje idee i rozwiązania na takich technologiach, jak sztuczna inteligencja, big data, uczenie maszynowe, cloud computing czy rozszerzona i wirtualna rzeczywistość.

   

  Spółki wspierające alternatywną mobilność

  W dobie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, oczekiwań mieszkańców i koncepcji zrównoważonego rozwoju, ważnym aspektem w miastach są alternatywne rozwiązania w zakresie mobilności. Mają one na celu ograniczanie ruchu samochodowego, co ma przyczyniać się do zmniejszania zanieczyszczeń powietrza. Alternatywne rozwiązania dotyczące mobilności to między innymi stawianie na samochody elektryczne, rowery, hulajnogi czy działania zachęcające do korzystania z transportu publicznego. Alternatywna mobilność powinna być bezpieczna, zrównoważona i odpowiadać na potrzeby mieszkańców miast. Poza ograniczeniem emisji CO2, zadaniem alternatywnej mobilności jest także usprawnienie ruchu w mieście. To z kolei wpisuje się w trend Smart Cities, do których polskie miasta małymi krokami dążą. Planowane i wdrażane rozwiązania z zakresu alternatywnej mobilności powinny dotyczyć wszystkich – pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów.

  Jedną ze spółek z polskim kapitałem, której działanie koncentruje się na elektromobilności jest firma Barel Poland. Jest to wiodący producent elektroniki użytkowej w Europie. Ważną gałęzią firmy są pojazdy elektryczne – hulajnogi i rowery. Popularyzując elektromobilność firma pośrednio przyczynia się do ograniczenia emisji spalin, a także zmniejszania korków na ulicach miast. Z kolei firma Dott, posiadająca siedzibę w Amsterdamie, ale prowadząca działalność m.in. w Polsce, oferuje przejazdy hulajnogami, rowerami i skuterami elektrycznymi i jest jednym z największych europejskich graczy, jeśli chodzi o alternatywną mobilność.

  Podsumowując, idea Smart City to bez dwóch zdań coś, do czego powinny dążyć polskie miasta. Mimo wielu ograniczeń co rusz pojawiają się przedsiębiorstwa i start-upy, pragnące realizować pomysły przybliżające Polskę do inteligentnych miast. Większość inicjatyw opiera się siłą rzeczy na nowoczesnych technologiach, ale nie można tutaj zapominać o jakże ważnym czynniku ludzkim. Pozostaje mieć nadzieję, że nasz kraj, w ślad za innymi światowymi państwami, coraz śmielej będzie rozwijał Urban Laby, aby połączone siły obywateli, przedsiębiorstw, władz czy inwestorów, mogły prowadzić nas ku rozwojowi Smart Cities.

  Więcej na: https://smartcityforum.pl/lp/lpm/

  Kategorie
  Pompy ciepła

  WROMPA – wdrożenie systemu pompa ciepła we Wrocławiu

  Wrocławski system ciepłownictwa funkcjonuje w pełni wykorzystując węgiel, jednak już niedługo doczeka się ekologicznej modernizacji. Na terenie Wrocławia w 2024 r. zostanie uruchomiona instalacja do pozyskiwania ciepła ze ścieków. Nowy system, noszący nazwę Wrompa, zostanie zlokalizowany na terenie przepompowni ścieków Prot Południe. Projekt będzie realizowany we współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz spółki Fortum. Jego rozpoczęcie zapowiedziano na początek przyszłego roku. Jest to instalacja inspirowana obecnie działającymi w norweskim Oslo, a także w mieście Espoo w Finlandii.

  „Nowe źródło zasili sieć ciepłowniczą we Wrocławiu. To pierwszy krok w kierunku zazieleniania ciepła dla miasta. Inwestycja obejmuje budowę pompy ciepła o mocy 12,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co umożliwi pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych i deszczowych głównie z centralnej i południowej części Wrocławia.” – komentuje inwestycję – Prezes Fortum, Piotr Górnik.

  Jak twierdzi Prezes zarządu MPWiK SA we Wrocławiu, Witold Ziomek – „ Dzięki wykorzystaniu pompy ciepła zmniejszone zostanie zużycie paliw kopalnych, klasycznego źródła energii do produkcji ciepła. To niezwykle istotne w czasach kryzysu energetycznego, z jakim obecnie się mierzymy. Dodatkowo wtórne wykorzystanie ścieków bezpośrednio wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju oraz w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.”

  W związku z tym we Wrocławiu przewidziano zastosowanie tzw. Wrompy, która zasilana będzie w pełni energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. Dzięki niej możliwe będzie ograniczenie produkcji energii do celów grzewczych z węgla na poziomie 364 GJ rocznie. To przekłada się na redukcję emisji CO2 w wysokości niemal 35 tysięcy ton.

  „Projekt pompy ciepła we Wrocławiu to pierwsze odnawialne źródło w systemie ciepłowniczym dla miasta i zarazem początek drogi do odejścia od węgla w wytwarzaniu ciepła dla wrocławian.” – podkreśla Wiceprezydent Wrocławia, Jakub Mazur.

   

  #pompaciepła #OZE #energia #energetyka #ciepło #energiacieplna

  Kategorie
  OZE

  RAPORT INSTALACJI OZE ZA 3Q 2022

  Udział łącznej zainstalowanej mocy w elektrowniach na koniec 3Q 2022.

  Wraz ze wzrostem ilości instalacji odnawialnych źródeł energii rośnie zainstalowana moc w elektrowniach OZE.  Na dzień 30.09.2022 roku w elektrowniach OZE zainstalowano już 36 proc. całkowitej mocy wszystkich elektrowni.

  W porównaniu do 3Q 2021 roku, łączny udział zainstalowanej mocy w elektrowniach OZE wzrósł dokładnie z 29,2 proc. do 36,4 proc. Oznacza to, że udział mocy zainstalowanej w elektrowniach OZE zwiększył się o 37 proc. r/r tj. 3Q 2022 do 3Q 2021.
  Jednocześnie moc udziału zainstalowanej mocy w elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 70,8 proc. do 63,6 proc. Łączna zainstalowana moc we wszystkich elektrowniach zwiększyła się o ponad 5 GW tj. wzrosła z 52,4 GW do 57,7 GW.


  Tak duży wzrost zainstalowanej mocy w mikroinstalacje OZE jest zasługą m.in. inwestorów, wykonawców instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, producentów OZE, firm handlowych oraz głównych operatorów energii elektrycznej.

  Udział łącznej produkcji energii elektrycznej wg rodzaju elektrowni na koniec 3Q 2022.

  Elektrownie z OZE mają dużą przewagę w stosunku do konwencjonalnych, ponieważ źródło energii jest bezpłatne. Jedynie ponosi się koszty związane z wykonaniem i serwisowaniem instalacji. Natomiast podstawową wadą źródeł OZE jest fakt, że elektrownie wiatrowe nie pracują jak nie wieje wiatr, a fotowoltaicznie nie pracują w nocy. Dlatego pomimo 36 proc. udziału zainstalowanej mocy w elektrowniach OZE, produkcja jest znacznie niższa i wynosi 21 proc.

  Na 30.09.2022 roku łącznie wyprodukowano w elektrowniach OZE ponad 28,2 GWh, zaś rok wcześniej wyprodukowano w elektrowniach OZE 21,7 GWh. Jest to wzrost o 6,5 GWh, czyli więcej o 30 proc. w porównaniu r/r.

   

  Można z satysfakcją odnotować fakt, że produkcja ze źródeł OZE przekroczyła już 21 proc. Jednak potrzeby generowania czystego prądu są bardzo duże. Dlatego oczekiwane jest ze strony osób indywidualnych oraz firm dalszego zaangażowania wszystkich uczestników rynku, w tym ustawodawcy i firm energetycznych w rozwój OZE.


  Jaka jest struktura OZE w Polsce w 3Q 2022 roku?

  Według zainstalowanej mocy nadal dominują źródła fotowoltaiczne z łączną zainstalowaną mocą 3 108 MW w 2022 roku. Na drugim miejscu plasują się elektrownie wiatrowe z 412 MW. Trzecie miejsce zajmują elektrownie biogazowe, które mają łączną zainstalowaną moc na poziomie 8 MW.

  We wrześniu zainstalowano w elektrowniach słonecznych oraz w elektrowniach wiatrowych w przybliżeniu dwa razy więcej mocy w stosunku do sierpnia.

   


  Analizując trzy kwartały br. zauważamy, że najwięcej mocy zainstalowano w 1Q br. Natomiast w 2Q i w 3Q nastąpił znaczący spadek zainstalowanej mocy w elektrowniach OZE.
  W 3Q zainstalowano o ok. 30 proc. mniej instalacji OZE w porównaniu do 1Q br. Podyktowane jest to zmianą warunków rozliczeń instalacji fotowoltaicznych określoną w programie Mój Prąd 4.0. Potwierdza to tezę, że obecny program znacznie ograniczył szybki rozwój instalacji PV. Cała branża OZE oczekuje na poprawę warunków tego programu.

  Zauważamy, że jest to dobry moment dla ustawodawcy do rozważenia modyfikacji tego programu, ponieważ Unia Europejska sprzeciwiła się obniżeniu VAT-u na główne źródła energii.

  Ile przybyło instalacji PV w Polsce do 30 września 2022 roku?  

  Zmiana zasad rozliczania energii z fotowoltaiki wyraźnie wpłynęła na wyniki instalacji PV, głównie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

  Najwięcej, bo 73 289 zainstalowano instalacji fotowoltaicznych w marcu br. Najmniej z kolei zainstalowano instalacji w lipcu, ponieważ było ich zaledwie 13 281. Porównując oba miesiące stwierdzamy, że w lipcu zainstalowano ponad 5,5 razy mniej instalacji PV niż w marcu br. W poszczególnych miesiącach 3 kwartału widzimy bardzo powolny wzrost ilości instalacji słonecznych. Jest to związane głównie z dużymi wzrostami kosztów energii i gazu.

   

  Podsumowanie

  Dużym stymulatorem rozwoju czystej energii jest ustawodawca. Programy Mój Prąd od 1.0 do Mój Prąd 3.0 oraz Czyste Powietrze silnie stymulowały zainteresowanie inwestycjami i całego rynku odnawialnych źródeł energii. Obecnie dużym ograniczeniem jest wydajność sieci energetycznych oraz Program Mój Prąd 4.0. W celu osiągnięcia wytycznych Unii Europejskiej, potrzebna jest szybka modyfikacja i rozbudowa sieci energetycznych, uproszczenie i skrócenie czasu oczekiwania na pozwolenie przy instalacjach PV ponad 50 kW.

  Cała branża OZE oczekuje na zmianę obecnego programu Mój Prąd 4.0 na program Mój Prąd 5.0, który będzie bardziej przystępny dla inwestorów mikroinstalacji oraz instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kW.


  Zapraszamy do udziału w ankiecie.

  Ankieta
  Please help us improve our products/services by completing this questionnaire.

  Czy jesteś za modyfikacją programu Mój Prąd 4.0 na bardziej atrakcyjnych warunkach dla inwestorów tj. osób indywidualnych i firm?

  Wyczyść sekcję

  Źródło: dane pochodzą z publikacji ARE

  Kategorie
  OZE

  Najnowsza inwestycja EIT InnoEnergy wzmacnia sektor bateryjny w Europie Środkowej

  Pomagamy start-upom i już rozwiniętym firmom z Polski i Europy Środkowej osiągnąć globalny sukces. Dzięki temu nasz region ma szansę stać się światowym hubem innowacji, również w sektorze bateryjnym” – podkreśla Marcin Wasilewski, Prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

  Zaangażowanie ze strony EIT InnoEnergy pozwoli spółce Prime Batteries Technology zwiększyć potencjał produkcji do poziomu 2 GWh w 2024 roku oraz do 8 GWh w 2026 roku, a także przyciągnąć do zespołu nowe talenty. Atutem Prime jest wieloletnie doświadczenie w produkcji baterii do samochodów, sieci przesyłowych oraz instalacji elektrycznych. Aż 80 proc. wartości dodanej jest generowane wewnątrz spółki w oparciu o własne, zintegrowane procesy wytwarzania ogniw, pojedynczych modułów i całych pakietów bateryjnych, a także systemów magazynowania energii ESS. Produkty spółki znalazły już odbiorców na wielu rynkach, m.in. w Polsce, ale też w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii, Hiszpanii, Chorwacji, Słowenii i Turcji.

   

  Aktywnie inwestujemy w elektryfikację Europy, co pozwala wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne całego kontynentu i przyśpieszać jego zieloną transformację. Stale poszukujemy najlepszych technologii oraz najbardziej obiecujących firm, które wspieramy w rozwoju” – podkreśla Diego Pavia, Dyrektor generalny EIT InnoEnergy.

  EIT InnoEnergy jest jednym z największych na świecie inwestorów w innowacje w obszarze zrównoważonej energii, w tym magazynowania energii. Do portfolio funduszu należy m.in. polska spółka The Batteries, która opracowała przełomową technologię niskokosztowej produkcji cienkowarstwowych baterii, wykorzystywanych m.in. w smartfonach. Z kolei spółka Northvolt, która także jest wspierana przez EIT InnoEnergy, realizuje na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego największą w Europie fabrykę bateryjnych magazynów energii.

  EIT InnoEnergy jest też siłą napędową Europejskiego Sojuszu na rzecz Baterii (EBA), skupiającego ponad 700 partnerów zaangażowanych w cały łańcuch wartości w sektorze bateryjnym. W Polsce działa m.in. EBA Academy – program mający na celu podnoszenie kwalifikacji kadr branży magazynowania energii oraz powiązanych sektorów. Stałe wzmacnianie kompetencji obecnych i przyszłych pracowników w obszarze projektowania, produkcji, rozwoju oraz testowania systemów bateryjnych sprawi, że Polska zyska na globalnym rynku magazynowania energii istotne przewagi konkurencyjne.

   

  Europa Środkowa ma szansę stać się globalnym hubem innowacji w sektorze bateryjnym, którego rozwój ma kluczowe znaczenie dla przyszłości elektrycznej motoryzacji. Popyt na baterie znacznie przewyższa aktualny potencjał produkcyjny europejskich rynków, które są dziś silnie uzależnione od importu niezbędnych do produkcji baterii surowców, w tym pierwiastków ziem rzadkich. Dlatego strategia UE zakłada szybkie nadrobienie zaległości na wszystkich etapach łańcucha dostaw – od wydobycia metali, przez produkcję baterii, po recykling. Jako EIT InnoEnergy realizujemy w sektorze bateryjnym ambitny program edukacyjny i inwestycyjny, dzięki czemu zarówno start-upy, jak i już rozwinięte firmy z Polski i Europy Środkowej mogą osiągnąć globalny sukces” – podkreśla Marcin Wasilewski, Prezes EIT InnoEnergy w Europie Środkowej.

  Aktualne szacunki wskazują, że tylko w ciągu najbliższych czterech lat wartość globalnego rynku baterii zwiększy się dwukrotnie. Do 2025 roku wartość europejskiego ekosystemu związanego z sektorem bateryjnym ma osiągnąć poziom 250 mld euro. Zgodnie z przyjętą przez UE strategią, Europa ma stać się do tego czasu drugim po Chinach producentem baterii na świecie.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Stacje ładowania co 60 kilometrów. Czy Polska sprosta wymaganiom Unii Europejskiej?

  Neutralność klimatyczna to cel Unii Europejskiej. Chęć poprawy środowiska w jakim dziś żyjemy to wspólna misja wielu państw. Z tych względów Unia Europejska zapowiedziała ograniczanie produkcji samochodów spalinowych i zastępowanie ich pojazdami elektrycznymi. Do upowszechnienia elektryków potrzebne jest jednak zdecydowane zagęszczenie infrastruktury stacji ładowania na krajowych mapach. Czy Polska jest na to gotowa?

  Jak wynika ze statystyk Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) stan infrastruktury ładowania w pozostałych krajach również nie jest zadowalający. Według danych połowa wszystkich stacji ładowania kumuluje się na terenie dwóch państw – Holandii oraz Niemiec. Ten stan skłonił Unię Europejską do podjęcia działań mających przyśpieszyć  proces rozszerzania infrastruktury w państwach członkowskich. W ramach unijnego planu Fit For 55 mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.  o co najmniej 55%  w stosunku do 1990 r. wprowadzono zmianę stanowiącą rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Przyjęte poprawki zakładają, że do 2026 r. na głównych drogach zlokalizowanych w obszarze Unii Europejskiej powinna zostać zlokalizowana co najmniej jedna stacja ładowania pojazdów elektryczny na 60 km.

  Rozwój infrastruktury dla pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym uwzględnia również wciąż mało popularne pojazdy na wodór. Europosłowie zaproponowali modernizację planów Komisji Europejskiej dotyczących stworzenia nowych punktów do tankowania wodoru. Modernizacja uwzględnia lokalizowanie stacji wodorowych co 100 km, zamiast pierwotnie zakładanych 150 km oraz przyśpieszenie wypełnienia tego planu, wykonując go do 2028 r. zamiast do 2031 r.

   

  #EV  #elektryk #samochódelektryczny #energia #wodór #UE

  Kategorie
  OZE

  Podsumowanie Konferencji EuroPOWER & OZE POWER

  Konferencja zaczęła się od podpisania Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, o czym pisaliśmy już na naszym portalu. Wydarzenie dotknęło również takich zagadnień jak:

  1. Bezpieczeństwo i optymalizacja energetyczna Polski.
  2. Ceberbezpieczeństwo w energetyce oraz transformacja cyfrowa sektora energetyki.
  3. Finansowanie inwestycji energetycznych.
  4. Energetyka jądrowa.
  5. Rozwój energetyki wiatrowej zarówno na morzu, jak i na lądzie.
  6. Elektryfikacja transportu.

  Panel „Energetyka jądrowa” wzbudził największe zainteresowanie uczestników. Praktycznie wszystkie miejsca na sali były zajęte, a do debaty zaproszono zarówno polskich, jak i zagranicznych ekspertów. Temat ten jest bardzo na czasie ze względu na planowane na początek uruchomienie trzech elektrowni jądrowych w Polsce. Jest to strategiczna inwestycja dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas zwiększy niezależność energetyczną Polski. Energetyka węglowa jeszcze przez kilka lat nadal pozostanie filarem polskiej energetyki.

  Elektrownie jądrowe wymagają bardzo dużych nakładów inwestycyjnych i dłuższego czasu realizacji inwestycji. Jednocześnie mogą wygenerować duże ilości energii. Dlatego kluczowa jest dla rządu inwestycja w energetykę jądrową, aby szybciej osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej.

  Wybór modułowej elektrowni jądrowej umożliwi szybką rozbudowę takiej elektrowni. Istotne jest, że komponenty do modułów jądrowych mają być produkowane w Polsce. W ten sposób możliwe będą szybsze dostawy potrzebnych komponentów, a tym samym nastąpi bardziej dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. W planach rządu jest, aby Polska została jednym z liderów na rynku europejskim w energetyce jądrowej.

  Podczas konferencji EuroPOWER & OZE POWER przedstawiciel polskiego rządu zadeklarował dążenie do równoległego rozwoju wszystkich źródeł OZE. Oznacza to, że wszystkie źródła OZE będą na równi priorytetowe. Ponieważ każde źródło energii ma zarówno swoje zalety, jak i niedoskonałości. Dlatego priorytetem rządu nie tylko powinna być energetyka jądrowa, ale również mix wszystkich pozostałych źródeł OZE, w tym fotowoltaika, energetyka wiatrowa zarówno morska oraz energetyka lądowa, energetyka z elektrowni wodnych, biomasa i biogaz.

  Poruszono także kwestię elektryfikacji transportu i przystosowywania struktury do wymagań rynkowych. Według przedstawionych danych w Polsce jest obecnie zarejestrowanych ponad 80 tys. samochodów elektrycznych, a tylko zaledwie ok. 8 tys. ładowarek. Statystycznie na jedną ładowarkę przypada ok. 10 aut elektrycznych. Dla przykładu w tej statystyce wyprzedzamy Niemców, ponieważ tam na jedną ładowarkę przypada obecnie 20 aut elektrycznych.

  Podczas panelu dotyczącego elektromobilności dyskutowano m.in. na temat sieci ładowania. Ważną role odegra infrastruktura ładowania elektrycznych samochodów osobowych oraz elektrycznych samochodów ciężarowych.

  Nasz portal www.TOP-OZE.pl był jednym z partnerów medialnych. Czujemy się wyróżnieni, że mogliśmy być częścią tak wartościowego wydarzenia w kontekście rozwoju polskiego klimatu i środowiska.

   

  #OZE #Energetyka #Transformacja #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Magazynyenergii #Energetykawiatrowa #Energetykajądrowa #Atom #Elektromobilność #Transport #Cyberbezpieczeństwo #Ciepłownictwo #Dofinansowanie #Cenyprądu

  Kategorie
  OZE

  Re-urbanizacja miast i prop-tech

  Wydarzenie gromadzi decydentów szczebla krajowego, administracji samorządowej oraz znanych ekspertów z branż takich jak: transport, budownictwo, bezpieczeństwo, energetyka, zarządzanie danymi, czy również usług publicznych. To sprawia, że Smart City Forum jest zdecydowanie najważniejszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym.

   

  Nowe podejście do projektowania przestrzeni użyteczności publicznej. Trendy w architekturze i nowoczesnej urbanistyce

  Zmiany w podejściu do ekologii, związane z coraz większym zanieczyszczeniem miast, w połączeniu z ogromnym postępem technologicznym sprawiają, że jesteśmy świadkami transformacji urbanistycznej. Życie na mocno zurbanizowanych terenach ze względu na procesy klimatyczne i gospodarcze staje się coraz trudniejsze. Zadaniem projektantów jest wyznaczanie trendów, które z jednej strony pozytywnie wpłyną na dobrostan mieszkańców, a z drugiej – na środowisko naturalne. Wiele globalnych problemów dotyka nas lokalnie, a dobrostan ludzi zależny jest od wielu czynników, na które realnie wpływają projektanci i planiści.

  Dwa główne trendy w nowoczesnej urbanistyce to ekologia i wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Zrównoważone budownictwo oznacza, że budynki są ekologiczne nie tylko w trakcie ich używania, ale również podczas projektowania, budowy i ewentualnej utylizacji. Odpowiednia droga projektowa zwraca się zatem ku zeroemisyjnym i zero-energetycznym budynkom, na każdym etapie ich „życia”. Nie można tutaj zapominać także o komunikacji – zarówno na osiedlach, jak i w przestrzeniach miejskich coraz częściej stawia się na promocję ruchu rowerowego i pieszego, a na ograniczanie ruchu samochodowego.

  Z kolei jeśli chodzi o wykorzystywanie nowoczesnych technologii, kluczem jest wykorzystywanie jej już na etapie projektowym. Za pomocą różnorodnych narzędzi można symulować i planować rozwiązania, które odpowiedzą na współczesne wyzwania i potrzeby mieszkańców. Narzędzia informatyczne pozwalają m.in. symulować zyski płynące z energii słonecznej, opracowywać ochronę przeciwwiatrową czy dbać o odpowiedni poziom hałasu. Ciekawym rozwiązaniem jest także symulacja cyklu obiektu w przestrzeni wirtualnej. Umożliwia ona analizę kosztów związanych z całym cyklem życia budynku.

  Jak projektuje się teraz przestrzeń miejską? Jakie są trendy?

  „Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa i niestety zależy od wielu czynników. Kluczowe znaczenie odgrywają w tym przypadku funkcje przypisane danej przestrzeni miejskiej, jej lokalizacja, czy też istniejące uwarunkowania techniczne. Inne założenia towarzyszyć będą obszarom przemysłowym, inne mieszkaniowym, a jeszcze inaczej podchodzić będziemy do stref rekreacyjno-wypoczynkowych, czy turystycznych. Rozwijając silnie zurbanizowaną przestrzeń śródmiejską napotkamy wiele ograniczeń architektonicznych bądź technicznych, które z kolei rzadziej pojawiać się będą na terenach peryferyjnych. W przypadku obiektów zabytkowych oraz stref ochrony konserwatorskiej odrębną sprawą jest uzgodnienie planowanych działań z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków. W każdym z tych przypadków należy jednak zwrócić uwagę na kilka uniwersalnych zasad, które winny leżeć u podstaw projektowania przestrzeni miejskiej. Zaliczam do nich, po pierwsze, wysoką dostępność komunikacyjną z priorytetem dla publicznej komunikacji zbiorowej oraz alternatywnych form przemieszczania się – pieszo i rowerem. Krótki czas przejazdu i wygoda przemieszczania się są obecnie jednym z najistotniejszych czynników warunkujących jakość życia w mieście. Wobec wzrastającego zatłoczenia na drogach, problemów z parkowaniem pojazdów centrach miast, uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej oraz pieszo-rowerowej ma kluczowe znaczenie w organizowaniu przestrzeni miejskiej. Drugą, bardzo ważną determinantą rozwoju współczesnych miast jest ochrona środowiska. W tym przypadku mam na myśli zarówno dbanie o harmonijny rozwój zielni miejskiej i zapewnienie odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej, jak również zagospodarowanie i zatrzymanie wód opadowych. Stosując tego typu rozwiązania ograniczymy negatywne skutki zmian klimatu przejawiające się w zjawiskach miejskiej wyspy ciepła, nawalnych deszczy, czy susz. Osiągniemy również korzyści ekonomiczne wykorzystując wodę deszczową do utrzymania zieleni miejskiej oraz zniwelujemy opłaty z tytułu jej odprowadzania do kanalizacji deszczowej. Trzecim czynnikiem warunkującym nowoczesne projektowanie przestrzeni w miastach jest jej funkcjonalność, bezpieczeństwo i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo ważne jest przy tym tzw. „wyprzedzające myślenie”, polegające na przewidywaniu trendów rozwojowych, w tym dotyczących nowych technologii, znajomości oczekiwań mieszkańców, obserwowaniu zamian w ich postawach społecznych, konsumpcyjnych, czy zawodowych. Przykładem może tu być chociażby dynamiczny rozwój elektromobilności determinujący zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania pojazdów. Rewitalizacja atrakcyjnych połączeń kolejowych w obszarze funkcjonalnym miasta wymaga tworzenia centrów przesiadkowych, a stale rosnąca świadomość zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wymaga nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym rowerowej. Ponad wszelką wątpliwość likwidowane być muszą wszelkie bariery architektoniczne, a dostępne technologie winny wspierać osoby z niepełnosprawnościami w korzystaniu z infrastruktury miejskiej. Takie podejście wymaga nie tylko pogłębionych analiz dostępnych danych, czy wykorzystania nowoczesnych narzędzi planistycznych, lecz przede wszystkim, pogłębiania procesów partycypacyjnych i konsultacyjnych, które leżą u podstaw bieżących procesów smart w zarządzaniu miastem. – mówi Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy.


  Przestrzeń miejska służy jej mieszkańcom, winna być zatem dla nich „czytelna”, funkcjonalna, bezpieczna i atrakcyjna, a infrastruktura w niej zlokalizowana dostępna oraz odpowiadająca ich faktycznym oczekiwaniom i potrzebom. Dlatego w projektowaniu przestrzeni miejskiej niezbędny jest otwarty dialog z mieszkańcami oraz konieczność zawarcia swoistego rodzaju kontraktu społecznego w celu pogodzenia często odmiennych interesów poszczególnych użytkowników miasta, np. kierowców i rowerzystów, czy młodzieży i seniorów. Rozbieżności w stosunku do oczekiwanych kierunków rozwoju miasta jest znacznie więcej, stąd też oprócz zrównoważonego projektowania przestrzeni miejskiej niezbędne jest podejmowanie działań dotyczących budowania świadomości mieszkańców w zakresie celów, potrzeb i korzyści oraz uwarunkowań prawnych i technicznych podejmowanych działań”. –
  dodaje Prezydent Miasta Legnicy.

   

  Przykłady przyjaznej przestrzeni miejskiej: konkretne dobre rewitalizacje, ucieczka od betonozy i zazielenianie miast

  Przyjazna przestrzeń miejska powinna być zaprojektowana w zgodzie z naturą i odpowiadać na potrzeby mieszkańców. To taka przestrzeń, do której chętnie się wraca, spędza czas, pracuje i odpoczywa. W ostatnich latach w kreowaniu miejskiej przestrzeni duże znaczenie ma placemaking, czyli nadawanie nowego życia zapomnianym bądź zaniedbanym wcześniej miejscom. Dobry projekt jest podstawą udanej rewitalizacji. Powinien uwzględniać elementy tożsamościowe czy historyczne danego miejsca, ale jednocześnie świetnie wpisywać się w krajobraz przestrzeni. Z jednej strony rewitalizacja musi uwzględniać autentyczność miejsca, a z drugiej – być doskonale zaadaptowana do pełnienia nowych funkcji dla mieszkańców i odwiedzających. W ostatnich latach w Polsce z sukcesem dokonano kilku wartościowych rewitalizacji, które pozwoliły zachować tożsamość historyczną, a jednocześnie służyć ludziom. Można tutaj przytoczyć takie przestrzenie, jak: Browary Warszawskie, łódzka Manufaktura, katowicka Strefa Kultury, bydgoska Wyspa Młyńska czy gdańskie Dolne Miasto.

  Mimo, iż w wielu miastach stworzono miejsca pozbawione zieleni, trend przyjaznej przestrzeni miejskiej zakłada zazielenianie i ucieczkę od betonozy. Postępujące zmiany klimaty wymuszają odbetonowanie miast, a do tego potrzebne są realne działania. Zazielenianie miast jest jedną z ważniejszych broni w walce z kryzysem klimatycznym, jednak do pogodzenia są takie kwestie, jak coraz większa liczba ludności, inwestycje komercyjne i potrzeby mieszkańców. Co ciekawe, nowoczesne technologie mogą ułatwić urbanistom i projektantom zazielenianie miast. Do tej pory możliwe to było za pomocą mapowania stanu drzew, co było żmudnym, długim i kosztownym procesem, nie zawsze dokładnym. Nowoczesne technologie umożliwiają dzisiaj wykonywanie zdjęć satelitarnych i wykorzystywanie sztucznej inteligencji do mapowania drzewostanu w danej przestrzeni. Wprawdzie rozwiązanie to testowane jest przede wszystkim na ten moment za oceanem, to jest to trend, który powinien być brany pod uwagę podczas planowania przestrzeni miejskiej przez urbanistów. Tym bardziej, że systematycznie pojawiają się nowe rozwiązania z zakresu ekologii, wykorzystujące sztuczną inteligencję i cyfrowe technologie. Wydaje się, że wystarczy po nie jedynie sięgnąć i w odpowiedni sposób zaimplementować.

   

  Strategie w projektowaniu przestrzeni miast przyszłości: technologie cyfrowe, proptech, inteligentne budynki efektywne energetycznie

  Miasta przyszłości muszą być z jednej strony przyjazne mieszkańcom, a z drugiej – być też efektywne kosztowo. Współcześni urbaniści powinni kierować się strategią, w której pierwsze skrzypce odgrywa bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, odzyskiwanie przestrzeni dla pieszych, rewitalizacje zapomnianych lub zaniedbanych miejsc, nacisk na transport rowerowy i publiczny. Ważnym elementem strategii powinna być tzw. strategia rozwoju do wewnątrz, a zatem ograniczanie rozrostowi przedmieść, co łączy się z wspomnianymi rewitalizacjami, dogęszczaniem istniejącej zabudowy i wykorzystywaniem istniejącej już infrastruktury. Istotnymi elementami strategii w projektowaniu miast przyszłości powinno być również planowanie parkingów (wpływa to na decyzje transportowe mieszkańców) czy zwracanie się do centrów miast. Tutaj znowu powrócimy do rewitalizacji, która umożliwia ożywianie ważnych punktów miasta i rozwijanie pełnionych przez nie funkcji. Warto tutaj jednak podkreślić, że nie chodzi wyłącznie o rewitalizację budynków, ale zmiany muszą iść dalej – obejmować działania aktywizujące dany obszar i być maksymalnie funkcjonalne.

  W kreowaniu przyjaznych przestrzeni, ale także miejsc do mieszkania, powinny urbanistom i projektantom pomagać wspomniane technologie cyfrowe, pozwalające na prototypowanie inwestycji, jak również na tworzenie wirtualnych modeli 3D, co pozwoli na ograniczanie kosztów oraz ich planowanie w przyszłości.

  Ważnym elementem inteligentnej energetyki siłą rzeczy są inteligentne budynki, a także smarthomes, które coraz częściej można już spotkać w ofertach deweloperów. Wysoko zaawansowane technicznie budynki mogą mieć przeróżne przeznaczenie. Mogą to być równie dobrze inteligentne domy, ale także budynki użyteczności publicznej, szkoły, szpitale czy banki. Poza wykorzystywaniem nowoczesnych technologii ułatwiających funkcjonowanie, inteligentne budynki posiadają instalacje, które realnie pozwalają oszczędzać energię. To z jednej strony wpisuje się w trend pro-ekologiczny, ale wydaje się być także doskonałym rozwiązaniem na czasy, w których mamy do czynienia z wysokimi rachunkami za energię. Paradoksalnie kryzys energetyczny, jakiego jesteśmy świadkami, może przyspieszyć stosowanie inteligentnych rozwiązań i jeszcze większe zainteresowanie nimi.

   

  Technologie cyfrowe w wielkoskalowym budownictwie miejskim

  Mimo, że budownictwo wciąż jest odrobinę „w tyle”, jeśli chodzi o wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań, cyfryzacja w tej branży systematycznie się rozwija. Jakie technologie cyfrowe stosowane są w budownictwie miejskim? Są to między innymi technologie AR (Augmented Reality), BIM, czyli modelowanie informacji o budynku, inteligentne miasta czy internet rzeczy.

  BIM to zintegrowane projektowanie w 3D, które bardzo szybko się rozwija. Technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwala stworzyć wirtualny model budynku w takiej formie, jak gdyby był już realnie zbudowany. Pozwala to w bardzo łatwy sposób zarządzać i koordynować prace różnych zespołów, odpowiedzialnych za instalacje, architekturę i konstrukcję.

  Modelowanie BIM umożliwia zwiększenie efektywności inwestycji i zniwelowanie ewentualnych błędów na bardzo wczesnym etapie. Co istotne, łączenie modeli z danymi (np. pochodzącymi z georadarów), pozwala na tworzenie budynków przyjaznych środowisku. Prototypowanie inwestycji to ułatwienie zarówno dla architektów, jak i dla klientów końcowych (w przypadku budownictwa mieszkalnego i przestrzeni miejskich). Technologie cyfrowe pozwalają na tworzenie dopasowanych indywidualnie rozwiązań, ale również niezwykle dokładnych i realistycznych. Możliwości modelowania inwestycji są imponujące i świetnie nadają się do tworzenia zarówno inwestycji mieszkalnych, jak i wielkoskalowego budownictwa miejskiego. Dobrym przykładem może być stworzony za pomocą technologii BIM norweski most Randselva, który jednogłośnie został okrzyknięty najlepszym projektem BIM na całym świecie. Projekt ten był niezwykle skomplikowany m.in. ze względu na złożoną geometrię i układ zbrojenia, a stworzenie modelu 3D bardzo ułatwiło pracę zarówno na etapie projektu, jak dalszego wykonania. Co ciekawe, w pracy nad mostem brało udział kilka zespołów projektowych, w tym jeden pochodzący z naszego kraju.

  Podsumowując:
  Trendy w architekturze i nowoczesnej urbanistyce odpowiadają wyzwaniom wywołanym zmianom klimatycznym, a dużą w nich rolę odgrywają nowoczesne technologie. Jak widać na przykładach wartościowych rewitalizacji obszarów miejskich w Polsce, projektanci idą z duchem odchodzenia od betonozy, jednocześnie odpowiadając na potrzeby mieszkańców. Przyjazna przestrzeń miejska powinna być nie tylko zaprojektowana zgodnie z naturą, ale stawiać właśnie potrzeby mieszkańców na pierwszy miejscu. Strategia miast przyszłości wiąże się ściśle z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, które pozwolą tworzyć budynki nie tylko efektywne energetycznie, ale też użytecznie i kosztowo.

  Więcej na: XV edycja Smart City Forum.

  Kategorie
  OZE

  TOP 500 – najlepsze firmy w sektorze OZE

  Pierwszy Ranking przygotowaliśmy w dniach 1-5 października 2022 na podstawie opinii klientów na Google. Opublikowaliśmy go 10 października br. Ranking dotyczył wykonawców instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii.

  Duża aktualizacja ocen na Google nastąpiła pod koniec października br. spowodowała wykonania przez nas ponownej weryfikacji ocen klientów. W rezultacie, niektóre firmy straciły część pozytywnych opinii. Inne zachowały swoje opinie.

  Po zbadaniu ok. 5 tysięcy wiodących firm z branży OZE w rankingu prezentujemy 1 proc. tj. TOP 500 najlepszych firm pracujących w sektorze Odnawialne Źródła Energii. Aktualizacja wpłynęła na przetasowania na rynku liderów OZE.

   

  Rynek OZE

  Na rynku OZE największą grupę stanowią wykonawcy instalacji fotowoltaicznych. Większość z tych firm rozszerzyło swoje usługi o instalacje pomp ciepła. Niektóre z nich instalują również magazyny energii. Łącznie w 2021 roku samych wykonawców instalacji fotowoltaicznych było w Polsce ponad 30 tysięcy. Tylko w tej specjalizacji w ub. 2021 roku pracowało ponad 90 tysięcy pracowników. Pod tym względem Polska zajmowała 1 miejsce spośród wszystkich krajów w Europie!

  W branży OZE działa ok. 10 tys. producentów produktów OZE i akcesoriów do OZE. Sporą grupę stanowią firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym produktami i akcesoriami dla OZE. Szacujemy, że wielkość grupy firm handlowych to ok. kilkanaście tysięcy firm.
  Łącznie cały sektor OZE to ok. 50 tysięcy firm, w którym pracuje 150 tys. a 200 tys. pracowników.

  Najlepsze firmy OZE – weryfikacja firm OZE z najlepszymi ocenami
  Redakcji TOP-OZE.pl zależy na dostarczaniu rzetelnych danych. Dlatego w dniach 4-7 listopada br. przeprowadziliśmy kolejną weryfikację aktualnych wyników opinii klientów na Google. Z grupy ok. 50 tys. firm z sektora OZE wybraliśmy ok. 10% tj. 5 tys. wiodących firm.

  W aktualnym Rankingu dokonaliśmy dwóch, ważnych zmian tj.:
  1. Cały sektor OZE.
  Ranking zawiera instalatorów fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii, w tym najlepsze spółki akcyjne. Ranking uwzględnia też najlepszych producentów OZE i firmy handlowe z branży OZE.

  2. Ilość opinii.
  W rankingu TOP 500 OZE uwzględniliśmy firmy, który otrzymały na swoich wizytówkach na Google co najmniej 6 opinii. Powyższe zmiany, naszym zdaniem spowodują, że ranking będzie rzetelny i bardziej kompletny.


  Najlepsze firmy OZE TOP 500

  W rankingu TOP-OZE znalazły się wyłącznie najlepsze firmy z całej branży OZE z oceną 4,0 i więcej.
  Lista zawiera dokładnie 508 TOP najlepszych firm OZE. Grupa ta stanowi zaledwie 1% wszystkich firm z całego sektora odnawialne źródła energii. Dlatego każda firma, która znalazła się w tym rankingu może czuć się wyróżniona przez swoich klientów.

  Łącznie aż 253 firmy uzyskały najwyższą ocenę 5,0. W tej grupie jest 145 firm, które od co najmniej 6 klientów otrzymały maksymalną ocenę. Jednocześnie jest aż 115 firm, które uzyskały najwyższą ocenę na Google od co najmniej 10 klientów!
  Na samym czele jest grupa 13 firm, z maksymalną oceną 5,0 otrzymaną od co najmniej 100 klientów!

   

  TOP OZE – 13 najlepszych firm OZE według co najmniej 100 ocen na Google

   

  Pełna lista TOP 500 firm OZE znajduje się na naszym portalu: TOP-OZE.pl w dziale TOP Wykonawcy. Wiemy jak trudno zadowolić choćby jednego klienta. Szczególnie trudno uzyskać maksymalna ocenę od  dużej grupy klientów np. co najmniej 100 lub 200 klientów.

  W imieniu całego naszego Zespołu Marketing Relacji Sp. z o.o. i redakcji portalu każdej firmie, która znalazła się w TOP 500 serdecznie gratulujemy!

  Jedyna stała w biznesie to zmiana.
  Zespołom, które znalazły się w rankingu TOP 500 życzymy, aby w kolejnych miesiącach i latach nadal obsługiwali bardzo dobrze swoich klientów oraz utrzymały swoją wysoką pozycję. Pozostałym wszystkim firmom, które jeszcze nie znalazły się na tej liście życzymy, aby otrzymały od swoich klientów pozytywne oceny i znalazły się w kolejnym rankingu w grupie najlepszych firm OZE.

  Z badań wynika, że najszybciej rozwijają się firmy, które mają bardzo dobre produkty lub wykonują wysokiej jakości usługi. Jednocześnie producenci i usługodawcy najlepiej obsługują swoich klientów. Oznacza to, że są to firmy, które posiadają największą liczbę fanów swojej marki. Fani stają się ambasadorami marki. Przy kolejnych potrzebach – inwestycjach korzystają z dobrej, sprawdzonej firmy. Chętnie też polecają taką firmę swoim znajomych. Tym samym stają się promotorami marki.
  Dlatego najlepsze firmy bardzo dużo oszczędzają na kosztach marketingu i na działaniach handlowych.

   

  Wnioski:

  1. Warto na bieżąco sprawdzać jak klienci oceniają firmę.
  2. Warto wiedzieć, którzy klienci są ambasadorami i promotorami marki.
  3. Warto otworzyć się na opinię klientów.

  Należy na bieżąco słuchać klientów, aby dowiedzieć się z czego są najbardziej zadowoleni a co jest jeszcze do poprawy w firmie.

  Kategorie
  OZE

  Kongres ESG Polska Moc Biznesu – power speeche i inspiracje

  Kongres ESG Polska Moc Biznesu rozpoczyna się 7 listopada 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Polska Moc Biznesu to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji biorą udział w ponad 30 godzinach wystąpień, dyskusji, spotkań przy okrągłych stołach, a także będą mogli wysłuchać motywujących wystąpień

  ***

  Kongres ESG – Polska Moc Biznesu to inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Wydarzenie tworzy płaszczyznę do debaty na tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego i zarządzania biznesem w kontekście trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz polskiej perspektywy.

  Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz szereg innych ministerstw, uczelni wyższych i instytucji naukowych.

  ***

  Mowy na scenie E Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu skupione były wokół idei i definicji ESG, zielonej energetyki, elektromobilności czy kolei; przedstawione zostały również zagadnienia wodoru jako alternatywnego paliwa.

  Pierwszy Key Note pt. “Po co E w ESG?”  wygłosiła  Agnieszka Rozwadowska z Columbus Energy.

  • E to najważniejsza litera w raportowaniu finansowym. Według aktualnych raportów, jeśli nie dźwigniemy zmian legislacyjnych ani zmian społecznych, nasza przestrzeń biznesowa zmieni się, nasze biznesy nie będą zabezpieczone w odpowiedni sposób. Pakiet prawa klimatycznego mówi, że do 2030 roku musimy drastycznie zmniejszyć emisję  śladu węglowego.
  • Redukcja śladu węglowego wpływa na 7 wskaźników GRI , tworzy synergię z S i G. Raportowanie jest ważne dla rynków kapitałowych i obszaru zarządczego w organizacjach. Raportujemy ślad węglowy oraz inwestujemy w odnawialne źródła energii.
  • Ślad węglowy trzeba liczyć – jest to pierwszy krok. Drugi etap stanowi próba jego redukcji na określonych płaszczyznach, inwestycja w poprawę wskaźników GRI i włączenie wszystkich interesariuszy w te działania, z myślą o społecznościach lokalnych.

  Więcej informacji, kliknij w link: Mówcy.

  Kategorie
  OZE

  Laureaci nagrody DNA – bo pomaganie mamy w genach.

  Nagrody „DNA – bo pomaganie mamy w genach” w kategorii wsparcie społeczne w walce z pandemią COVID-19 otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Pomagamy Nie Ziewamy, MOJE PODLASIE, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia WTZ Lalkowy; trzy firmy: Szpital Powiatowy w Bartoszycach, LUX MED, H&M Logistics oraz trzy spółki państwowe PFR, BOŚ Bank, PKO BP. W kategorii wsparcie społeczne związane z wojną w Ukrainie nagrody otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Our Future Foundation, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja BNP Paribas, trzy firmy: Lidl, McDonald’s Polska, PWC oraz trzy spółki państwowe: TAURON, PKN ORLEN, BGK. Jury przyznało również nagrody specjalne i wyróżnienia. Nagrody wręczono podczas Wieczornej Gali Polskiej Mocy Biznesu, zamykającej Kongres ESG.

  Do konkursu zgłosiło się ponad 60 firm, spółek państwowych i organizacji pozarządowych. Laureatów konkursu wyłonili internauci w głosowaniu na portalach internetowych.

  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło podczas gali wieczornej kończącej II Kongres ESG Polska Moc Biznesu, który odbył się na PGE Narodowym 7 listopada.  Uroczystość uświetniły występy polskich oraz ukraińskich artystów: Dagadana i Stanisław Sojka.  

  Lista laureatów konkursu „DNA – bo pomaganie mamy w genach” wraz z uzasadnieniem: Laureaci

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowe materiały fotowoltaiczne. Rozwiązanie już w użyciu Amerykanów

  Energetyka słoneczna jest dynamicznie rozwijającym się sektorem. Światowi specjaliści poświęcają jej zatem dużo uwagi, chcąc wprowadzać coraz lepsze technologie na międzynarodowy rynek. Bliscy osiągnięcia tego celu są amerykańscy naukowcy, którzy pracowali organiczne, przezroczyste materiały fotowoltaiczne, które mogą znaleźć zastosowanie w produkcji nowoczesnych okien słonecznych.

  Naukowcy ze Stanów zjednoczonych opracowali dwa nowoczesne materiały fotowoltaiczne TOPV. Tego rodzaju rozwiązania wykorzystywane są przede wszystkim w sytuacjach łączenia fotowoltaiki z nowoczesnym budownictwem, co zawdzięczają swojej transparentności. Opracowane materiały oparte są na powszechnie stosowanym  barwniku  – ftalocyjaninie chloroglinu oraz na związku fluoryzującym – heptametynie.

  Zdaniem naukowców zastosowanie tych organicznych materiałów fotowoltaicznych pozwoli wytworzyć lub zaoszczędzić większą ilość energii elektrycznej, niż została zużyta na potrzeby ich produkcji. W celach badawczych rozwiązanie to zostało poddane testom w pięciu budynkach komercyjnych różnego typu, zlokalizowanych w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, o odmiennych warunkach klimatycznych. Badania prowadzone są na terenie Los Angeles, Detroit, Honolulu oraz Phoenix.

  Zgodnie z oceną naukowców w porównaniu do obecnych rozwiązań fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem, nowe technologie TOPV wykorzystujące  ftalocyjaninę chloroglinu lub heptametynę pozwalają zredukować czas zwrotu inwestycji. Z założeń wynika, że technologia umożliwi oknom prawidłowe  pełnienie swoich funkcji przez okres 20 lat.

   

  #OZE #fotowoltaika #innowacje #USA #energia #technologie

  Kategorie
  OZE

  Kryzys energetyczny wymusza pilne zmiany w polityce OZE

  Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich byłaby rozwiązaniem idealnym

  Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, w wystąpieniu otwierającym tegoroczną konferencję podkreślił, że ze względu na rosnące koszty energii warto rozmawiać o OZE, zwłaszcza że polski rząd zamierza wspierać rozwój tego sektora i komplementarne rozwiązania w tym obszarze. Zaznaczył, że obecnie rozwój OZE na terenach wiejskich jest dofinansowywany z wielu źródeł, w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020, a po okresie przejściowym z budżetu WPR na lata 2023-2027.

  Minister zachęcał rolników do inwestycji w biogazownie i łączenie odnawialnych źródeł energii w instalacje będące miksem energetycznym. Istotną barierą w rozwoju OZE może być jednak jego zdaniem przesył energii, dlatego kluczowe będzie tworzenie samowystarczalnych spółdzielni energetycznych i klastrów. Zwrócił także uwagę, że energia odnawialna to potencjalne dodatkowe źródło dochodu w rolnictwie, na przykład przy niestabilnej wartości cen na produkty rolne. Taki model samowystarczalności energetycznej na obszarach wiejskich byłby rozwiązaniem idealnym, do którego polski rząd zamierza dążyć.

  Koniecznością jest dywersyfikacja dostaw gazu, napełnienie magazynów, zmniejszenie zużycia gazu i szybsza transformacja energetyczna.
  Kadri Simson, komisarz ds. energii UE podkreśliła, że w związku ze wzrostami cen gazu i energii wywołanymi rosyjską inwazją na Ukrainę, musimy uniezależnić się od dostaw tego surowca z Rosji. Komisarz zasugerowała, że należy zdywersyfikować źródła dostaw gazu i energii oraz znaleźć niezawodnych dostawców gazu, od których będzie można sprowadzać go rurociągami z Azerbejdżanu, Algierii czy Norwegii. Jednocześnie państwa członkowskie powinny napełniać swoje magazyny gazu przy jednoczesnym zmniejszeniu jego zużycia i przyspieszeniu transformacji energetycznej. Komisarz wspomniała, że magazyny w Europie są napełnione gazem w 93%, co przewyższa wcześniejsze założenia. Według Kadri Simson przejście na czystą energię i odnawialne źródła energii powinno być realizowane przede wszystkim poprzez elektryfikację i inwestycje w czysty gaz. Również biometan jest gazem, który może zastąpić rosyjskie paliwa kopalne, a w długim okresie czasu ich miejsce powinny zająć między innymi OZE. Komisarz uważa, że proces transformacji energetycznej pomogą przyspieszyć lokalne spółdzielnie energetyczne.

  Ważny jest wzrost produkcji energii z OZE na wsi, rezygnacja z dostaw gazu z Rosji, zmniejszenie emisyjności i wprowadzenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego.
  Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich była głównym tematem jednej z debat podczas konferencji. Udział w niej wzięli
  Jerzy Buzek, europoseł, przewodniczący Rady Programowej EFRWP, Norbert Link, przewodniczący Komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi PE, Narcis de Carreras Roques, prezes GD4S, Franck Jesus oraz doradca ds. klimatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W jej trakcie dyskutowano o rozwiązaniach, które mogłyby sprawić, że obszary wiejskie będą niezależne energetycznie, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do spełniania europejskich celów klimatycznych i jednocześnie do obniżenia cen.

  Paneliści zgodnie przyznali, że rolnictwo pełni kluczową rolę w uniezależnieniu się od paliw kopalnych. Zwrócili uwagę, że potrzebny jest m.in. wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich, zmniejszenie emisyjności i wprowadzenie założeń gospodarki obiegu zamkniętego. W dyskusji wskazywali także na biometan jako na ważny czynnik w rozwoju polityki energetycznej w Europie, a zarazem jako najskuteczniejszą metodę na ograniczenie zależności od innych paliw. Elementem samowystarczalności energetycznej jest zużywanie mniejszej ilości energii, w tym zmniejszenie jej zużycia w sektorze agro żywności, poprzez wprowadzanie bardziej efektywnych urządzeń. Trzeba korzystać także z innych źródeł odnawialnej energii, takich jak biogaz, energetyka słoneczna, produkcja biometanu z odpadów z rolnictwa oraz produkcja biomateriałów.

  Kończąc debatę, Jerzy Buzek wymienił rozwiązania, które wsparłyby samowystarczalność energetyczną na wsi – tworzenie biogazowni na terenach wiejskich, magazynowanie energii poprzez biometan czy też wprowadzenie regulacji prawnych uwzględniających zachęty dla dostawców OZE np. w postaci obniżenia podatków, preferencyjnych taryf czy uproszczonych procedur. Jego zdaniem musimy stworzyć taki klimat w naszym kraju, by omawiane rozwiązania mogły stać się faktem.

  Bezpieczeństwo energetyczne może być zagrożone.
  Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono także doświadczeniom w zakresie realizacji inwestycji OZE na obszarach wiejskich, które były głównym tematem drugiej debaty. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem podzielili się z uczestnikami spotkania Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny Jerzego Buzka, Marcin Laskowski, prezes zarządu PGB Inwestycje sp. z o.o., Mateusz Balcerowicz, dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojciech Suwik, regionalny dyrektor sprzedaży ESOLEO oraz Grzegorz Brodziak, prezes zarządu Goodvalley AGRO S.A.

  W trakcie debaty wskazano kluczowe priorytety, z którymi obecnie próbuje zmierzyć się KE. Pierwszym jest konieczność zapobiegnięcia kryzysowi żywnościowemu i zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie. Drugim wyzwaniem są przygotowania do wprowadzenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. I ostatnią ważną kwestią, wymagającą uregulowania, są ceny nawozów, związane z rosnącymi cenami gazu. Wszystkie te czynniki mają bezpośredni wpływ na sytuację energetyczną. Ważnym tematem rozmowy było także nasze bezpieczeństwo energetyczne, które może być zagrożone, choć nie w perspektywie krótkoterminowej. Szeroko omówiono również temat biogazu, wskazując na to, że Polska ma duży potencjał, jeśli chodzi o dostępność substratu, z którego może być produkowany biogaz. Biogazownia jest doskonałym utylizatorem odpadów biodegradowalnych, a dzięki procesowi wytwarzania biogazu jest w stanie wyprodukować ekologiczną energię elektryczną i ciepło. Podkreślano też, że sektor rolniczy potrzebuje zielonej energii, m.in. po to, by zachować konkurencyjność w wytwarzaniu żywności.

  Bariery hamujące rozwój OZE na polskiej wsi.
  Podczas konferencji podkreślono, że wprowadzenie jakichkolwiek korzystnych zmian dla rozwoju sektora OZE w Polsce możliwe jest przy wsparciu rządu polskiego, który deklaruje przyspieszenie i powiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Niestety obecnie producenci energii na wsi muszą mierzyć się z wieloma przeszkodami. Należą do nich: regulacje prawne, nieprecyzyjność przepisów, brak możliwości, a nawet niechęć do odbioru energii przez sieci dystrybucyjne, niewystarczające dofinansowanie dla inwestycji OZE, brak instrumentów wsparcia finansowego m.in. dla biogazowni i biometanowni za uniknięte emisje, brak aktualizacji krajowego planu energetycznego, brak wystarczającej wiedzy technicznej, informacji na temat regulacji prawnych czy możliwości pozyskania dofinansowania, i wreszcie brak instrumentów oraz narzędzi zachęcających do inwestowania w rozwiązania proklimatyczne i proekologiczne.

  Uczestnicy tegorocznego wydarzenia są zgodni, że rozwój sektora OZE jest kluczowy dla naszego bezpieczeństwa oraz samowystarczalności terenów wiejskich, dlatego należy wspierać inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce.
  „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” to cykliczna konferencja poświęcona problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska naturalnego oraz rolnictwa w kontekście rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Agro Promotion.

  ***

  Już od ponad 30 lat Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich oraz pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi. Działalność EFRWP skupia się na wspomaganiu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz realizacji szeregu inicjatyw i projektów edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

  W 2015 roku Fundacja utworzyła w Grodnie k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie) Centrum Współpracy Międzynarodowej, gdzie prowadzi część swojej działalności statutowej. W CWM Grodno realizowane są projekty
  w dziedzinie ochrony przyrody, nauki, edukacji, kultury oraz konferencje. Jedną z nich jest cykl „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, w ramach którego w gronie m.in. ekspertów, przedstawicieli rządu i agencji rządowych, poruszane są najistotniejsze tematy związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną klimatu.

  Kategorie
  OZE

  Podpisano Kartę Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

  W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne podpisanie ważnego w skali krajowej dokumentu. Kartę Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki podpisał Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Prezesi pięciu największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w kraju tj. Marek Rusakiewicz – Prezes Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o., Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu STOEN Operator Sp. z o.o., Alicja Barbara Klimiuk – Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR S.A., Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A oraz Robert Zasina – Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A.

  Koncepcja prac prowadzonych przez dane spółki trwa już od 2020 roku. Celem strategicznej współpracy jest umożliwienie optymalnego oraz jak najbardziej efektywnego wykorzystania sieci dystrybucyjnych, które muszą być przygotowane na coraz bardziej dynamiczny rozwój energetyki rozproszonej. Działania podejmowane przez Prezesa URE mają za zadanie wdrażanie transparentnej i przewidywalnej polityki regulacyjnej, akceptowalnej zarówno przez stronę rządową, przedsiębiorców jak i społeczeństwo. Szeroki zakres zagadnień z jakimi mierzy się sektor, a które dotyczą planowania i rozwoju sieci, skłonił do zinstytucjonalizowania tej współpracy.

  „Jesteśmy zmuszeni dostosowywać sieci dystrybucyjne do wyzwań, jakie stawia przed nami w dzisiejszych czasach rynek.” – powiedział Prezes Zarządu URE podczas wydarzenia podpisania Karty.

  Karta Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki obejmuje również finansowanie koniecznych inwestycji w związku z transformacją i potrzebą dostosowania do niej infrastruktury sieciowej. Inwestycje te będą miały znaczący wpływ na taryfy dystrybucyjne w latach 2023 – 2030.

   

  #OZE #Energetyka #Tranformacja #URE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  GoldenPeaks Capital podpisało kontrakt fotowoltaiczny z Next Kraftwerke na 158 MW

  Rozpoczynamy współpracę z Next Kraftwerke jako firmą, która ma już ogromne doświadczenie
  w handlu krótkoterminowym, szczególnie na rynku polskim. Doskonale wpisuje się to w naszą strategię szybkiego dostarczania na rynek kompleksowych rozwiązań w zakresie zielonej energii i dalszego zwiększania udziału Polski w energetyce odnawialnej”
  mówi Daniel Tain, Założyciel i Prezes GoldenPeaks Capital.

  Jacek Kłyszejko, Key Account Manager w Next Kraftwerke o współpracy z GoldenPeaks Capital:
  „Cieszymy się, że pozyskaliśmy partnera o silnej pozycji na polskim rynku, który jest motorem ekspansji OZE w Polsce”.

  GoldenPeaks Capital specjalizuje się w budowie i eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz jest jednym z największych właścicieli systemów fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech. Wschodnioeuropejskie portfolio GoldenPeaks liczy łączną moc ponad 2,3 GW (2 300 MW) aktywów fotowoltaicznych, co stanowi największą liczbę aktywów należących do jednego podmiotu do tej pory.

  Zastosowana technologia oparta jest na dwufazowych fotowoltaicznych modułach z wysokowydajnymi ogniwami słonecznymi, co pozwala na uzyskanie najwyższych uzysków produkcyjnych podczas eksploatacji. Grupa zapewnia łatwą integrację wszystkich swoich sektorów, takich jak: produkcja, rozwój projektów i inżynieria, finansowanie i strukturyzacja, zarządzanie łańcuchem dostaw, budowa i uruchomienie, operacje na aktywach oraz sprzedaż komercyjna i energetyczna.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Czystaenergia #Energiasłoneczna

  Kategorie
  Elektromobilność

  Elektryfikacja transportu: Polska na tle innych państw Europy

  Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zagadnień, o których dyskutować będą eksperci podczas nadchodzącej konferencji w Warszawie.


  W jaki sposób budować sieci ładowania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom kierowców?

  Na ten moment nie każdy użytkownik auta ma możliwość naładowania go w miejscu, w którym mieszka. Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju zdecydowanie wymaga rozwinięcia. W ostatnich latach w znacznym tempie przybywa pojazdów elektrycznych na polskich drogach, więc potrzeba budowy sieci ładowania naturalnie będzie coraz większa.

  Na koniec sierpnia 2022 roku w Polsce zarejestrowanych było już ponad 54 tys. pojazdów elektrycznych. Z kolei liczba stacji ładowania wynosiła w tym czasie 2427. Wskaźnik liczby samochodów przypadających na jedną stację ładowania powinien maleć, a ten niestety wzrasta. To oznacza, że rozwój stacji nie nadąża za wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach.

  Jak ten problem realnie rozwiązać? Przede wszystkim należy mieć świadomość, że nie ma na to jednego uniwersalnego przepisu, który sprawdzi się w każdym kraju. Warto jednak śledzić poczynania innych państw, które doskonale radzą sobie w tym temacie. Można tutaj przytoczyć Anglię, Holandię czy Norwegię.

  Kluczem do sukcesu jest przemyślana i zrównoważona polityka miejska. W momencie planowania rozwoju infrastruktury ładowania powinny być brane pod uwagę przede wszystkim potrzeby i oczekiwania mieszkańców i firm. Nieustanny dialog i współpraca między gminami a użytkownikami pojazdów pozwoli dopasować rozwój stacji ładowania do oczekiwań, zarówno teraźniejszych, jak i przyszłych. Pomocne będzie też opracowanie przez władze lokalne strategii rozwojowej, w której elektromobilność będzie narzędziem do realizacji założonych celów.

  Sieci ładowania nie mogą być zatem umieszczane tam, gdzie jest to zrobić najłatwiej. Pod uwagę należy wziąć nie tylko potrzeby, ale także rodzaje ładowania: okazjonalne oraz podczas dłuższych postojów. Kolejny istotny aspekt to zagęszczenie obszaru budynkami. Jeśli mamy do czynienia z terenem, gdzie brakuje miejsc postojowych, należałoby tam zaplanować umieszczenie hubów ładowania o dużej mocy, wynoszącej min. 100 kW. Rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych nie będzie również możliwy bez ścisłej współpracy między lokalnymi władzami a przedstawicielami sieci dystrybucji.


  Rozwój branży elektromobilności

  Elektromobilność rozwija się w Europie w bardzo szybkim tempie. Po pierwsze systematycznie rośnie flota pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie – również całej infrastruktury ich ładowania. Elektromobilność jest jednym z najistotniejszych czynników, który jest w stanie zniwelować zanieczyszczenia powietrza, z którymi jako Europejczycy zmagamy się coraz bardziej. Pozwala też małymi krokami realizować założenia polityki unijnej, która do roku 2050 pragnie stać się neutralna klimatycznie. Zahamowanie emisji CO2 z pojazdów spalinowych to ważny i potrzebny krok na tej długiej drodze. Aby elektromobilność mogła się swobodnie rozwijać, potrzebne są nie tylko inwestycje na rozwiązania z tego zakresu. Mieszkańcy danego kraju powinni być zachęcani poprzez różne rozwiązania do korzystania i nabywania pojazdów elektrycznych. Takim zachęcającym narzędziem mogą być chociażby ulgi i zwolnienia podatkowe, ale także bezpośrednie dopłaty.

  Na naszym rodzimym podwórku trudno jeszcze dostrzec tego typu rozwiązania, mimo że w wielu europejskich krajach zostały one już wprowadzone i doskonale pełnią swoje zadanie. Nie da się ukryć, że aktualnie pojazdy hybrydowe i elektryczne wybierane są głównie przez pasjonatów nowoczesnych technologii i osoby posiadające świadomość ekologiczną na bardzo wysokim poziomie. To, co powstrzymuje Polaków przed zmianą, to wysoki koszt zakupu, brak realnych zachęt i niski poziom rozwoju infrastruktury ładowania. Mimo to, elektromobilność to trend, który będzie się systematycznie rozwijał, również w naszym kraju, ponieważ niesie liczne korzyści zarówno dla użytkowników dróg, jak i dla środowiska naturalnego. Mimo wielu problemów (np. wybuch pandemii COVID-19, który dotknął wiele branż) zainteresowanie pojazdami elektrycznymi rośnie, a rynek elektromobilności wydaje się być odporny na tego typu wydarzenia. E-mobilność jest kluczowa do tego, aby zatrzymać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne, co dostrzega coraz więcej ludzi. To bezpośrednio przekłada się na zainteresowanie pojazdami elektrycznymi.


  Bieżące inwestycje w rozwój infrastruktury ładowania

  Rozwój elektromobilności to duża szansa dla polskiej gospodarki. Wycofywanie aut o napędzie spalinowym oznacza impuls inwestycyjny, zarówno w miejsca racy, nowe fabryki, edukację, ale także w niezwykle potrzebną infrastrukturę ładowania. Tutaj jest duże pole do popisu dla przedsiębiorstw już działających na rynku, ale także dla coraz to nowych start-upów, opierających swoje pomysły  na nowych technologiach. Niestety w tym temacie nasz kraj wciąż jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, o czym świadczy chociażby liczba stacji ładowania, jakie mamy dzisiaj.

  NFOŚIGW stworzył program dofinansowania do infrastruktury ładowania w kwocie 900 mln zł, jednocześnie organizacja przeznaczy też miliard złotych na rozbudowę sieci elektroenergetycznych, które są niezbędne dla instalacji ładowarek.

  Poza bezzwrotnymi dotacjami dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, niezwykle istotne są prywatne inwestycje w infrastrukturę ładowania. Jednak aby te się pojawiały, niezbędne jest opracowanie planu dla całego kraju i zaangażowanie w ten proces wiele stron.

  Jakie aktualnie kluczowe inwestycje w stacje ładowania można wymienić?

  „Ze wszystkich zaplanowanych inwestycji warto wyróżnić program „Jedziemy na prąd”. Realizuje go Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia we współpracy z nami. Łączna wartość programu to ok. 120 mln zł. Poza pozyskaniem 32 autobusów wykorzystujących baterie elektryczne, obejmuje on również 16 ładowarek typu Plug-in oraz budowę 9 ładowarek pantografowych i 11 stanowisk szybkiego ładowania w 9 lokalizacjach – w Będzinie, Gliwicach, Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu i Tarnowskich Górach.” – mówi Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego.

  „Całe zagadnienie infrastruktury ładowania jest kluczowe, aby zapewnić dobre warunki do rozwoju elektromobilności i możliwości równego dostępu do infrastruktury. Z perspektywy użytkownika liczy się to czy będę miał gdzie naładować pojazd w miejscu zamieszkania, czy też realizowanych tras, więc realizacja inwestycji w infrastrukturę ładowania w miastach będzie bardzo ważna. Po drugiej stronie jest elektryfikacja korytarzy transportowych, aby zapewnić komfortowe warunki do podróżowania. Tu oprócz samochodów osobowych wyzwaniem będą elektryczne ciężarówki, które będą pojawiać się na naszych drogach.” – skomentował Krzysztof Burda Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

  „Aktualnie, najbardziej kluczowe jest rozwijanie sieci ładowarek ogólnodostępnych o mocy 50 kW. To pozwala na możliwość wykonywania podróży na większe odległości (powyżej 200-300 km w jedną stronę).” – Łukasz Kosobucki, Prezes, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.


  Elektryczny a wodorowy transport miejski

  Elektromobilność dotyczy nie tylko pojazdów osobowych, ale także samochodów ciężarowych i autobusów miejskich. Elektryczne autobusy już od kilku lat służą pasażerom w wielu miastach. Jednak jeśli chodzi o zbiorowy transport miejski i jego zero-emisyjność, nieustannie pojawiają się coraz to lepsze rozwiązania. Doskonałą alternatywą dla pojazdów zasilanych prądem z baterii są pojazdy wodorowe. Dostrzega to już wiele koncernów i start-upów, które swoje wysiłki i działania kierują właśnie w stronę opracowywania modeli pojazdów z napędem wodorowym. Coraz więcej samorządów inwestuje też w tego typu pojazdy. Pojazdy wodorowe pozwalają na całkowicie bez emisyjną eksploatację i są wygodne w użytkowaniu. Zainteresowanie tego typu pojazdami rośnie systematycznie i wiele polskich miast przeprowadziło już testy takiego rozwiązania. Nie bez znaczenia jest tutaj program „Zielony Transport Publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego miało zostać zakupionych kilkadziesiąt „zielonych” autobusów miejskich. Pytanie brzmi, czy przyszłością transportu miejskiego będzie komunikacja elektryczna czy wodorowa? Polska jest jednym z 5 największych eksporterów autobusów elektrycznych na świecie, co bezpośrednio przekłada się także na systematyczny wzrost floty autobusowej w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Stymulatorem jest więc popyt, ale z drugiej strony konkurencja światowa jest coraz poważniejsza. Z kolei jeśli chodzi o wodór, wydaje się to być przyszłością. Na ten moment zarówno koszty zakupu, jak i produkcji są o wiele wyższe niż w przypadku pojazdów elektrycznych. Do tego dochodzi kolejny problem, związany z energią elektryczną. W przypadku autobusów wodorowych aż 70% kosztów to właśnie energia, a ta jak wiadomo staje się coraz droższa.

  Czy Pana zdaniem transport miejski w Polsce przez następne lata będzie oparty o elektryczne pojazdy, czy powoli będziemy odchodzić w stronę wodoru?

  „Ostatnie dwa lata pokazują, jak dynamicznie mogą zmieniać się okoliczności, w których funkcjonuje transport publiczny. Biorąc to pod uwagę, jestem zwolennikiem budowania przyszłości komunikacji miejskiej w oparciu o różne źródła energii i rozwijanie tych z nich, które w dłuższej perspektywie będą stanowić najkorzystniejsze rozwiązania z punktu widzenia ekonomii, ekologii i bezpieczeństwa.” – Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego.

  „Obecnie najbardziej popularne pojazdy zeroemisyjne to autobusy bateryjne. Są też najprostsze w użyciu, ponieważ energię którą wytworzymy możemy przesłać do baterii i skorzystać z niej podczas jazdy. W przypadku wodoru proces jest bardziej skomplikowany, ponieważ potrzebujemy dużo energii, aby wytworzyć wodór i zmagazynować energię. Następnie zatankować pojazd i przekształcić wodór w energię elektryczną w ogniwie paliwowym. To generuje dodatkowe koszty wytwarzania, transportu i magazynowania wodoru więc czynnik ekonomiczny może być kluczowy w doborze technologii. Myślę, że z tego względu transport publiczny przez kilka najbliższych lat będzie oparty głównie o pojazdy bateryjne, a kiedy czynnik ekonomiczny będzie bardziej korzystny zobaczymy więcej autobusów wodorowych.” – Krzysztof Burda Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

  „Uważam, że w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej będziemy eksploatowali pojazdy o różnych napędach: na olej napędowy, hybrydowe, elektryczne i wbrew pozorom gazowe. Paliwem głównym będzie jednak wodór – obojętnie czy jako paliwo do ogniwa wytwarzającego prąd, czy w w systemach hybrydowych (bateria – ogniwo), czy też jako paliwo wprost spalane w komorze silnika. Ja jestem zwolennikiem teorii, że napędy elektryczne to sposób przejściowy do pojazdów wodorowych.” – mówi Łukasz Kosobucki, Prezes, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.


  Bariery w elektryfikacji transportu

  Elektryfikacja transportu to proces niezwykle potrzebny, ale długofalowy. Nie jest prosty i składa się z tylu składowych, że naturalnie napotyka na bariery.

  Te z kolei można podzielić na bariery ekonomiczne, organizacyjne czy regulacyjne. Dużą rolę w hamowaniu elektromobilności odgrywa polityka państwa. Brak jasno sprecyzowanej strategii i celów sprawiają, że trudno jest na niższych szczeblach zaplanować poszczególne etapy realizacji programów. Kolejna kwestia to wprowadzanie przepisów, które nie zostały skonsultowane z branżą. Niejednokrotnie są one niejasne lub trudno wskazać, o jakie zasady dane akty prawne zostały wprowadzone. Niestety polska polityka opiera się o wpisywanie wielu rzeczy w ustawy, które potem należy korygować czy zmieniać. Ustawy powinny wytaczać obszary, a reszta powinna być pozostawiona możliwościom, jakie dają technologie i rozwiązania. Administracja państwowa nie pracuje efektywnie, co stanowi duża barierę w rozwoju elektromobilności w Polsce. Innym zagrożeniem, na jakie wskazują eksperci, są sprawy socjalne. Górnicy czują się zagrożeni, ponieważ planowane przechodzenie na odnawialne źródła energii może ich pozbawić pracy. Wiele osób (w tym w rządzie) przekonuje ich, że wcale tak nie będzie, a dokonująca się transformacja energetyczna i klimatyczna stworzy dla nich nowe miejsca pracy. Elektromobilność powiązana jest ściśle z energią i ekologią, a tutaj wciąż pojawia się wiele spornych kwestii.

  Podsumowując, elektromobilność to trend globalny, który naturalną siła rzeczy nie ominie też naszego kraju. Ten jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, jednak eksport pojazdów elektrycznych na wysokim poziomie, a także przodowanie w produkcji baterii sprawiają, że mamy dużą szansę na „dogonienie” innych państw w tym aspekcie. Niezbędna jest jednak ścisła współpraca na różnych szczeblach, a także wsłuchiwanie się w potrzeby użytkowników, aby wdrażane rozwiązania mogły na nie odpowiadać.

  Kolejna edycja konferencji odbędzie się już 7 i 8 listopada 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://konferencjaeuropower.pl/lp/lpm/

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga