grudzień 2021 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Boom fotowoltaiczny w Europie w 2021 roku – 34% wzrostu całej branży! Polska w czołówce!

  Co prawda, przy wielkości 25,9 GW polskie zainstalowane moce 3,2 GW może nie wyglądają imponująco, jednak warto podkreślić, że gwałtowny rozwój fotowoltaiki w naszym kraju jednak zaskoczył ekspertów SolarPower Europe. Osiągnięte w 2021 moce są o 0,7 GW większe niż w roku poprzednim, gdy to osiągnęły one  wysokość 2,5 GW. W efekcie skumulowana moc fotowoltaiki w Polsce na koniec roku 2021 powinna przekroczyć 6 GW.

  Co ciekawe – w rozwoju mocy fotowoltaicznych wyprzedziliśmy jedno z czołowych państw Unii Europejskiej – Francję, w której moce zainstalowane w 2021 wyniosą 2,5 GW. Należy jednak brać pod uwagę, że ponad 70% energii elektrycznej w tym kraju pochodzi z energetyki jądrowej, kraj ten odmiennie niż Niemcy, nie planuje likwidacji elektrowni jądrowych w najbliższym czasie, posiada więc stabilne źródło energii, stąd nie ma zbyt wielkiego nacisku na dynamiczną promocję OZE i fotowoltaiki w szczególności.
  Obserwując dane można również zauważyć, że jest możliwe, iż w przyszłym roku wyprzedzimy w rozwoju Holandię, a może nawet i Hiszpanię. Wszystko zależy od reakcji polskich inwestorów na zmiany w polskim ustawodawstwie wprowadzonym nowelizacją z dnia 29 listopada 2020 r.

  Ekspertów nurtuje przy tym, na ile okres do wejścia ustawy w życie (1 kwietnia 2022 r.), w którym to okresie eksperci przewidują „wyścig”, aby jak najszybciej zainstalować fotowoltaikę do 1 kwietnia przyszłego roku, wpłynie na rozwój fotowoltaiki w Polsce w całym roku 2022.

  Eksperci SolarPower Europe zauważają, że właśnie system opustów połączony z ulgami podatkowymi wpłynął pozytywnie na rozwój zarówno branży jak i instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Z drugiej strony można założyć w najbliższych latach intensywny rozwój dużych elektrowni fotowoltaicznych, na które w naszym kraju zdaniem ekspertów SPE, bardzo pozytywnie wpływa system aukcyjny. Tu na razie negatywnych zmian brak.

  Źródło: SolarPower Europe

   

  Wg danych SolarPower Europe, w całym 2021 roku moc elektrowni fotowoltaicznych w Unii Europejskiej ma osiągnąć 164,9 GW. Największymi rynkami są Niemcy (59,9 GW) oraz Włochy (22 GW), co stanowi prawie połowę mocy elektrowni fotowoltaicznych w Europie.

  Rola Polski w ostatnich trzech latach dynamicznie wzrasta i zdaniem ekspertów SPE,  do roku 2025 zainstalowana  moc w naszym kraju podwoi się, osiągając 12,5 GW (z zastrzeżeniem, że nieznane są jeszcze ewentualne negatywne skutki zmiany metody rozliczania prosumentów).

  Podobnie ma rosnąć rynek fotowoltaiki w całej Europie – zdaniem ekspertów SolarPower Europe, w roku 2025 moc zainstalowana osiągnie 327,6 GW (przypomnijmy – obecnie 164,9 GW), rosnąc w latach 2022-25 średnio o 18-20%. Taki wzrost nie odpowiada jednak celom polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zakładającej 45-procentowy udział energii z OZE w miksie energetycznym Unii w 2030 roku.

  Zainteresowanych szczegółowym raportem, w tym oceny rozwoju OZE na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, polecamy jego lekturę na: https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2021/12/EU-Market-Outlook-for-Solar-Power-2021-2025_SolarPower-Europe.pdf?cf_id=47567

   

   

  #fotwoltaika #OZE

  Źródło: SolarPower Europe

  Foto: Pixabay (schropferoval)/wykres-SolarPower Europe

  Kategorie
  Fotowoltaika

  NWZ Stilo Energy S.A. uchwaliło emisję akcji z prawem poboru

   

  Zamiarem zarządu giełdowej Spółki jest pozyskanie z nowej emisji środków o wartości do 2,12 mln zł, co oznacza, że cena emisyjna planowana jest w wysokości 10,00 zł za jedną akcję.
  Pozyskane środki Spółka planuje przeznaczyć na kapitał obrotowy, a w dalszej perspektywie na rozbudowę struktury oferty produktowej. Ostateczny kształt nowej emisji, m.in. liczba oferowanych akcji oraz termin subskrypcji, będzie przygotowywany przez zarząd i radę nadzorczą.

   

  Biorąc pod uwagę fakt, że 2021 rok był swego rodzaju rewolucją dla branży fotowoltaicznej i kończymy go w zupełnie innych warunkach i otoczeniu rynkowym, niż kończyliśmy rok poprzedni, pojawiła się konieczność pozyskania dla Spółki dodatkowego finansowania.  Celem planowanej emisji jest wsparcie kapitału obrotowego, co pomoże w przygotowaniu Spółki do kolejnego okresu realizacji zamówień, a w dalszej perspektywie pozwoli na stopniowe rozbudowanie oferty produktowej. Cieszę się, że Akcjonariusze rozumieją nasze stanowisko i akceptują przedstawione plany rozwoju. Wszystkie kwestie formalne oraz szczegóły planowanej emisji, chcielibyśmy zrealizować do końca I kwartału 2022 rokuwyjaśnia Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy.

   

  Wśród pozostałych decyzji podjętych przez NWZ znalazły się także uchwały dotyczące wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego dla zespołu zarządzającego.
  Akcjonariusze zdecydowali o emisji nieodpłatnej emisji wariantów subskrypcyjnych serii B oraz serii C uprawniających do objęcia odpowiednio akcji serii K i serii J w cenie emisyjnej 10 zł za akcję. Realizacja prawa do objęcia akcji serii J jest możliwa przed 30.09.2025, zaś w przypadku akcji serii K przez 10 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.

   

  Walne Zgromadzenie przyznało także zarządowi Stilo Energy prawo do zdecydowania o kolejnych emisjach do 300 000 akcji w okresie do 31.08.2022. Szczegóły potencjalnych ofert zatwierdzać będzie rada nadzorcza.

   

  W ubiegłym tygodniu Spółka poinformowała o otrzymaniu decyzji od Banku Pekao S.A. dotyczącej wstrzymania uruchomienia nowych środków w ramach uruchomionej w I półroczu br. linii kredytowej. Zgodnie z deklaracją Spółki, jej obecna sytuacja oraz stan zapasów pozwalają na dokończenie realizacji rozpoczętych projektów i zleceń. Zarząd Stilo Energy zapowiedział, że podejmie niezbędne działania w celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w piśmie przez bank oraz ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienia czasu na wdrożenie niezbędnych działań naprawczych pozwalających na przywrócenie zgodnego z umową kredytową poziomu wskaźnika kapitałowego Spółki.

  W III kwartale br. Spółka osiągnęła ponad 38,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim stanowi wzrost o 13,1%. Strata netto wyniosła 871 tys. zł wobec straty 42 tys. zł w roku poprzednim. Wartość EBITDA w omawianym okresie wynosiła ok. 505 tys. zł, podczas gdy w roku poprzednim było to ponad 1,1 mln zł.
  Wg Zarządu Spółki czynnikami, które najbardziej wpłynęły na osiągnięte wyniki Spółki było m.in. szybkie wyczerpanie się puli dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 3.0, a także utrzymująca się w branży niepewność co do ostatecznego kształtu zmian prawnych w zakresie wprowadzenia nowego systemu rozliczeń prosumentów net bilingu.

   

  Zgodnie z prognozą Instytutu Energii Odnawialnej (IEO) mikroinstalacje mogą odpowiadać łącznie nawet za 2 GW nowych mocy PV wybudowanych w ostatnich 12 miesiącach. IEO przewiduje, że rok 2022 może przynieść maksymalnie połowę zainstalowanej mocy co wniósł rok obecny; rynek prosumencki będzie nasycony, a każdy kolejny rok będzie oznaczał stabilny rozwój nie przekraczający pół gigawata rocznie. Pomimo wyhamowania rynku mikroinstalacji, fotowoltaika ma się dobrze rozwijać i w 2022 osiągnąć 9-10 GW, zaś w perspektywie do 2030 nawet 27 GW. Coraz większą rolę w polskim miksie fotowoltaicznym mają stanowić farmy PV. Prognoza przewiduje, że na przełomie 2023-2024 roku nastąpi zrównanie mocy zainstalowanej w farmach z mocami prosumenckimi.

   

  Stilo Energy S.A. jest jednym z liderów na rynku komercyjnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce realizując w 2020 r. blisko 500 instalacji miesięcznie na obszarze całej Polski. Stilo Energy w swoich instalacjach wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne oraz własne rozwiązania konstrukcyjne. Kluczowym kanałem pozyskiwania klientów jest marketing internetowy, w którym Zarząd spółki zdobywał doświadczenia rozwijając portal Wakacje.pl (sprzedany do Grupy Wirtualna Polska).

  Stilo Energy jako pierwsza w Polsce spółka z branży dołączyła do międzynarodowego stowarzyszenia Sunspec Alliance – opracowującego i wdrażającego standardy protokołów komunikacji pomiędzy urządzeniami, które są wymagane przez polskich dystrybutorów energii elektrycznej.
  W przyszłości (PV 2.0) te protokoły umożliwią w prosty sposób (plug & play) łączenie urządzeń w inteligentne systemy lokalnego zarządzania energią.

  Stilo Energy S.A. zadebiutowała 21 kwietnia 2021 na rynku NewConnect.

   

   

  #OZE #fotowoltaika  #giełda #NewConnect #akcje #emisjaakcji

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Kraków dołącza do programu „Stop Smog”. Wnioskodawcy mogą otrzymać do 100 proc. dofinansowania!

  Krakowski magistrat pod koniec grudnia br. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o współfinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Przeznaczonych na ten cel zostanie 50 mln zł, z czego 34,5 mln zł pokryje Fundusz Termomodernizacji i Remontów, a resztę dołoży miasto jako wkład własny. Program ma zostać zrealizowany w ciągu trzech lat, od 2022 roku do końca 2024 r. Projekt w sumie obejmie 944 budynki.

  Przedsięwzięcie skierowane jest do mniej zamożnych właścicieli domów, co stanowi 2,1 proc. łącznej liczby budynków jednorodzinnych na terenie Krakowa.

  – O 30 proc. zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i podgrzewania wody użytkowej, liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem między NFOŚiGW a Krakowem – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, cytowany w komunikacie.

   

  Kto może się ubiegać o wsparcie?

  Gmina Miasto Kraków, która przystąpiła do „Stop Smog” będzie realizować wymiany i remonty dla swoich mieszkańców. „Do jej zadań należy m.in. przeprowadzenie zamówienia na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zapewnienie i organizacja zasobów niezbędnych do przygotowania i nadzoru nad realizacją tych przedsięwzięć oraz nad trwałością inwestycji” – czytamy. Kraków będzie w ramach programu korzystał z opcji udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów tych przedsięwzięć.

  O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby, których „przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym”.

  Ponadto beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, który objęty zostanie inwestycją, faktycznie zamieszkiwać lokal/budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

   

  Nawet do 100 proc. dofinansowania

  Beneficjenci programów „Stop Smog” mogą uzyskać nawet całość funduszy na pokrycie wymiany pieców czy termomodernizację. Do 70 proc. dofinansowania ma pochodzić z Funduszu, a pozostałe 30 proc. pokrywa dany samorząd. „Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł” – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.

  Czym jest „Stop Smog”?

  Obecnie z programu „Stop Smog” korzysta 13 gmin w Polsce. O akces w tym projekcie starać się mogą gminy, związki międzygminne, powiaty i związek metropolitalny w województwie śląskim.

  Jak podaje NFOŚiGW, w sumie zadeklarowanych do tej pory jest 2151 niskoemisyjnych inwestycji, których łączna wartość to 112,3 mln zł. Z budżetu państwa pochodzi 72,8 mln zł, a z wkłady własnego gmin 34,8 mln zł.

   

  #nfośigw #kraków #stop_smog #dofinansowania #czyste_powietrze

  Źródło: NFOŚiGW

  Fot.: gov.pl/ By Mkos – Own work, CC BY-SA 3.0 p

  Kategorie
  Pompy ciepła

  232 tysiące pomp ciepła w Polsce!

   

  Niestety, pod względem zainstalowanych pomp ciepła jesteśmy dopiero na 15 pozycji spośród 23 sklasyfikowanych państw Unii Europejskich. Z naszymi 232 tysiącami pomp niezbyt korzystnie wyglądamy na przykład przy niekwestionowanym liderze klasyfikacji – Włochami – gdzie zainstalowanych było na koniec 2020 roku aż 17 965 883 szt. pomp wszelkich rodzajów. Prawie 18 milionów pomp!

  W tej klasyfikacji na kolejnych pozycjach za Włochami jest Francja – 8,65 mln pomp i Hiszpania – 4,56 mln pomp. Goni nas Bułgaria (219 893 pomp) i pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

  Największą popularnością w Europie i w Polsce cieszą się pompy powietrzne – łącznie zainstalowanych było w całej Europie 40 145 584 szt., zaś w roku 2020 sprzedano ich łącznie 4 233 507 szt., z czego pomp typu „powietrze-powietrze” 3 605 791 szt. zaś „powietrze-woda” 578 876. Warto przy tym zauważyć, że tylko w trzech państwach Unii Europejskiej – we Włoszech, Francji i Hiszpanii – zainstalowanych jest 3/4 wszystkich „unijnych” pomp ciepła.

   

  Źródło: EurObserv’ER

   

  Na koniec 2020 r. w Polsce zainstalowanych było 167 075 pomp powietrznych wszystkich typów. W ciągu roku 2020 Polacy zakupili 54.125 sztuk nowych instalacji. Większość z nich należało do kategorii „powietrze-woda” (42.201 szt.), zaś pomp typu „powietrze-powietrze” zakupiono 11.924 szt.

  Pomp gruntowych w UE było łącznie w 2020 roku 1 785 666 szt. Liderem w zakresie montażu pomp gruntowych jest Szwecja, w której w 2020 roku zainstalowanych było łącznie 561 033 sztuk pomp. Również w Szwecji najwięcej sprzedano w ubiegłym roku pomp gruntowych – 23 757.

  Wg stanu na koniec 2020 r. w Polsce zainstalowanych było 65 818 pomp gruntowych. W 2020 r. zainstalowano u nas 5.622 sztuki, zaś rok wcześniej – w roku 2019 – 6.710 sztuk pomp gruntowych. Warto dodać, że w dynamice sprzedaży Polska była na 5-tej pozycji wśród liderów sprzedaży pomp gruntowych po Szwecji, Niemczech, Holandii i Finlandii.

   

  Z pełnym raportem można zapoznać się pod adresem: https://www.eurobserv-er.org/pdf/heat-pumps-barometer-2021/

   

  Źródło: EurObserv’ER

  Foto: pixabay/tabela – EurObserv’ER

  Kategorie
  OZE

  UCZELNIE OZE: Zachodniopomorski Uniwersytetu Technologiczny w Szczecinie

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa pod tą nazwą funkcjonuje od dnia 26 października 2001 roku. Jest to jednak uczelnia i wydział z tradycjami oraz ogromnym doświadczeniem badawczo-dydaktycznym. Historia Wydziału sięga roku 1954, gdy powołana została w Szczecinie Wyższa Szkoła Rolnicza i utworzono wówczas Wydział Rolniczy, który jest poprzednikiem WKŚiR.

  W roku 1972 Wyższa Szkoła Rolnicza została przemianowana na Akademię Rolniczą, zaś w 2009 roku, po połączniu z Politechniką Szczecińską, powstał  Zachodniopomorski Uniwersytetu Technologiczny.

  Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa realizowane jest pełne spektrum edukacyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii,  agroinżynierii, architektury krajobrazu, bioinżynierii, kształtowania środowiska, ogrodnictwa jak również genetyki oraz hodowli i biotechnologii.

   

   

  Dziekanem Wydziału jest prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński.

   

   

  Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

  Działalność kadry badawczo-dydaktycznej Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii skupia się wokół szeroko pojętej tematyki energetyki odnawialnej. Dzięki aktywności i staraniom władz Wydziału oraz Katedry, udało się wyposażyć laboratoria Katedry w najnowocześniejsze i często unikalne na całym świecie urządzenia i technologie z zakresu OZE.

  Pozwala to kadrze realizować działalność dydaktyczną w oparciu przede wszystkim o ćwiczenia praktyczne, w których wykorzystywane są takie urządzenia jak: układy kogeneracyjne wyposażone w ogniwo paliwowe, elektrownię słoneczno-wiatrową z magazynem energii, komorę do fermentacji metanowej, instalację fotowoltaiczną z systemem nadążnym, hybrydową instalacja do produkcji biomasy mikroglonów przeznaczonych na cele energetyczne i szereg innych aparatów.

   

  Prof. A. Koniuszy przy przy komorze fermentacji metanowej.

  Stanowiska na Katedrze zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić zdalną kontrolę i sterowanie parametrami pracy zainstalowanych tam urządzeń. Zajęcia mogą być więc prowadzone w systemie online z wykorzystaniem sieci informatycznej. Praca wybranych instalacji prezentowana jest na bieżąco na wielkoformatowym ekranie zlokalizowanym w holu budynku dydaktycznego oraz jest dostępna nie tylko z komputerów stacjonarnych, ale również smartfonów i tabletów. Po linkiem http://212.14.34.4 możecie Państwo zobaczycć jak to wygląda w praktyce.

   

  Prof. M. Hawrot-Paw przy instalacji do produkcji biomasy mikroglonów

  Nowe, mobilne instalacje fotowoltaiki i kolektorów ciepła umożliwiają prowadzenie zajęć w naturalnych warunkach pogodowych. Studenci mogą porównać sprawności tych urządzeń, wyznaczyć charakterystyki prądowo-napięciowe i ich maksymalną moc. Możliwe jest również przeprowadzenie pomiarów termowizyjnych pracujących modułów.

  Wprowadzenie elementów szybkiego prototypowania w procesie projektowania obiektów w instalacjach odnawialnych źródeł energii pozwala na opanowanie przez studentów nowych umiejętności i uatrakcyjnia procesu kształcenia. Dzięki drukowi 3D studenci mają możliwość przeprowadzenia testów modeli swoich projektów i ich udoskonalania.

   

  Dr A. Gawlik przy modułach fotowoltaicznych

  Warto podkreślić, że Katedra zainicjowała i wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizuje kursy energetyczne kończące się egzaminem państwowym. W 2020 roku po raz pierwszy odbyło się wręczenie certyfikatów uprawniających do montażu instalacji elektrycznych do 1 kV, dzięki czemu absolwenci Uczelni wyposażeni są w dodatkowe, praktyczne kompetencje.

   

  Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia (inżynieryjne) jak i drugiego stopnia (magisterskie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Pełna informacja na temat warunków rekrutacji znajduje się na stronie uczelni pod adresem https://agro.zut.edu.pl/odnawialne-zrodla-energii

  Pełny kontakt znajdziecie Państwo na stronie Wydziału, jak również na podstronie Katedry

   

  Serdecznie polecamy rozważenie studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Zapraszamy jednocześnie do obejrzenia filmu o Wydziale:

   

   

   

   

  Kategorie
  Elektromobilność

  Listopadowy rekord ilości samochodów elektrycznych w Polsce

   

  Wg opublikowanych pod nazwą Licznik Elektromobilności danych, w całym 2021 roku liczba samochód z napędem elektrycznym podwoiła się – przez pierwsze 11 miesięcy ich liczna wzrosła o 16.629 sztuk (101% wg analogicznego okresu roku poprzedniego).

  Niezmiennie wobec poprzednich badań z października, w listopadzie większość  samochodów elektrycznych w Polsce to pojazdy z  kategorii „hybrydy typu plug-in” (PHEV, plug-in hybrid electric vehicles) – w listopadzie stanowiły 51% wszystkich samochodów, czyli 18.077 szt. (w październiku – 52% i 17.106 sztuk). Pozostałe pojazdy to samochody w pełni elektryczne (BEV, battery electric vehicles) – 49% czyli 17.145 szt. (październik – 48% i 16.037 szt.).

  Inne kategorie pojazdów w listopadzie:

  • samochody dostawcze i ciężarowe – 1.541 szt. (październik – 1 412)
  • elektryczne motorowery i motocykle – 10.622 (październik – 10 601)
  • autobusy elektryczne – 633 (październik – 639)
  • pojazdy hybrydowe osobowe i dostawcze – 313.580 (październik – 303.393)

  Jak podaje raport, wraz ze wzrostem ilości samochodów rozrasta się również infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. W listopadzie było 1.813 ogólnodostępnych stacji z 3.544 punktami (w październiku  odpowiednio – 1712 stacji i 3.337 punktów), z czego 69% to wolne ładowarki prądu przemiennego AC, zaś 31% – szybkie stacje ładowania prądem stałym DC (bez zmian wobec października br.)

   

  Zapraszamy jednocześnie do lektury przeprowadzonego przez nas wywiadu z wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych p. Łukaszem Witkowskim na temat aktualnej sytuacji w polskiej branży elektromobilności. Artykuł dostępny pod niniejszym linkiem.

   

  #elektremobilność #samochody_elektryczne

  Źródło: PSPA/PZMP

  Foto: Picxabay

   

  Kategorie
  OZE

  Wojciech Krawczyk pełnomocnikiem ds. bezpieczeństwa energetycznego

  Pełnomocnik będzie zajmować się m.in. uzgadnianiem koncepcji i opiniowaniem projektów strategicznych dokumentów rządowych związanych z bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem sektora energetycznego” – dowiadujemy się z komunikatu na stronie ministerstwa.

  Do jego zadań będzie też należało koordynowanie działań w zakresie energetyki Polski do 2040 roku, a także przygotowywanie materiałów, które ułatwią ministrowi prowadzenie polityki w tym zakresie.

  Jednym z kluczowych zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa energetycznego będzie analizowanie procesów i zjawisk gospodarczych oraz ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego” – powiedziała minister Moskwa.

  Dodała, że „powołanie Pełnomocnika pozwoli kreować jednolitą politykę związaną z działaniami strategicznymi na rzecz funkcjonowania, rozwoju oraz transformacji sektora energetycznego”.

   

  Kim jest Wojciech Krawczyk?

  Wojciech Krawczyk – jak dowiadujemy się z ministerialnego komunikatu – jest inżynierem budownictwa, stypendystą Fulbright (specjalność – Energy Policy and Energy Economics), a doświadczenie zbierał w sektorze prywatnym. Realizował projekty rozwoju infrastruktury energetycznej dotyczące m.in. elektrowni i infrastruktury towarzyszącej. Pracował w Polsce, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Filipinach.

  W latach 2018-2019 podczas pracy w Pacific Northwest National Laboratory, wraz z zespołem analizował różne scenariusze rozwoju gospodarki USA w kontekście zmian w rynku energii, energetyce oraz wpływu na emisje” – czytamy.

  Jego zadaniem było opracowanie złożonego modelu gospodarki, tak żeby osiągnąć cel odpowiednich wartości emisyjnych na potrzeby instytucji publicznych oraz sektora prywatnego.

  Pracował też jako konsultant ds. energetyki Banku Światowego, gdzie wziął udział w projektach rozbudowy infrastruktury energetycznej w Indonezji oraz Myanmarze.

  Krawczyk ma też doświadczenie z sektora publicznego, gdzie był zastępcą dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości oraz Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych.

   

  #mkiś #anna_moskwa #wojciech_krawczyk #pełnomocnik #bezpieczeństwo_energetyczne

  Źródło: gov.pl

  Fot.: gov.pl

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Kolejny próg finansowania w programie „Czyste Powietrze”. Nawet 69 tys. zł dotacji „Czyste Powietrze”

  Program ”Czyste Powietrze”,  którego celem jest wsparcie termomodernizacji domów i wymiana przestarzałych kotłów grzewczych będzie miał nową ofertę dla najmniej zarabiających. Aktualnie są dwa progi dopłat do 30 tys. zł oraz do 37tys. zł. Ta pierwsza opcja przeznaczona jest dla osób, których przychód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Z drugiej skorzystać mogą beneficjenci, których przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  W 2022 roku pojawi się trzeci komponent programu dla jeszcze mniej zamożnych. Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 tys. zł”– wyjaśniła w rozmowie z Polską Agencją Prasową szefowa resortu.

  Moskwa podkreśliła, że program jest dobry i powinien być kontynuowany o czym świadczą liczby. Do grudnia br. wartość złożonych wniosków wynosiła ponad 6 mln zł.

  Jednak wymaga on ciągłej ewaluacji, zmian, tak by docierał do jeszcze większej liczby Polaków. Dlatego w 2022 roku czekać nas będzie kolejna zmiana w programie, skierowana do grupy mniej zamożnych Polaków, którzy wymagają większego wsparcia finansowego” – zapowiedziała minister.

  Moskwa tłumaczyła, że celem jest zwiększanie skuteczności programu. „Dotyczy to chociażby uproszczenia wniosków, szybkości ich rozpatrywania czy zaangażowania gmin i banków w jego realizację” – dodała.

  Program „Czyste Powietrze” ruszył we wrześniu 2018 roku. Jego celem jest wspieranie termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych. Inicjatywa ma potrwać do 2028 roku. Jego budżet opiewa na 100 mld zł. Jak pisaliśmy w naszym artykule, w połowie grudnia br. rząd poinformował o wsparciu projektu pożyczką od Banku Światowego.

   

  #czyste_powietrze #anna_moskwa #69_tys_zł #dofinansowanie #próg

  Źródło: PAP

  Fot.: Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Tylko 53. Warszawiaków skorzystało w tym roku z dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”…

   

  Taka perspektywa wydaje się, że nie niepokoi tych mieszkańców Warszawy, którzy nie podejmują żadnych działań, aby wymienić szkodzące powietrzu piece.

  Przypomnijmy – zgodnie z ”antysmogową” uchwałą Wojewody Mazowieckiego z 11 listopada 2017 roku, do dnia 31 grudnia 2022 roku wszyscy właściciele „kopciuchów” w województwie zobowiązani są do ich wymiany na ogrzewanie proekologiczne.

  W momencie przyjmowania Uchwały, w samej tylko Warszawie było około 18 tysięcy kotłów do wymiany. Wg stanu na dzień dzisiejszy – 28 grudnia 2021 r. – do wymiany pozostały aż 14.453 kotły! Czyli przez 5 lat w Warszawie wymienionych zostało zaledwie około 3.500 pieców! A do wymiany pozostały już tylko 368 dni.

  Jak podaje organizacja „Warszawa Bez Smogu”, w tym roku do dnia 2 grudnia wymieniono w Warszawie tylko 547 kotłów. Z czego 157 pieców w budynkach należących do urzędu miasta,  337 Warszawiacy wymielili korzystając z lokalnego, warszawskiego programu dofinansowania i tylko 53 piece wymieniono za pieniądze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

  Warto dodać, że wg warszawskiego Ratusza mieszkańcy złożyli jeszcze 1.313 wniosków z programu lokalnego, więc do wymiany do końca 2022 roku zostanie jeszcze 13 tysięcy pieców!

  Zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego – wymiana wszystkich pieców do wyznaczonego terminu jest niemożliwa. Co gorsza, do Warszawiaków nie przemawiają ani wysokie, wyżej wspomniane kary, ani zachęty w postaci dotacji. Niestety, od 1 stycznia 2022 r. dopłata do wymiany będzie już mniejsza o 20%, dofinansowanie będzie więc pomniejszone o około 4 tysiące zł.

  Warto więc wykorzystać te ostatnie dni 2021 roku, aby złożyć wnioski o dotację – pełna informacja pod adresem: https://um.warszawa.pl/kopciuchy

  Zainteresowanych stałą i bieżącą informacją o tempie wymiany „kopciuchów” w Warszawie zachęcamy do obserwacji LicznikKopciuchow.pl

  Licznik „kopciuchów” powstał dzięki wsparciu Państwa Agnieszki i Przemysława Gacek oraz Grupy Pracuj. Ekran LED jest zlokalizowany w Warszawie, przy rondzie Dmowskiego, na dachu dawnego budynku Cepelii. Kampania powstała z inicjatywy aktywistów inicjatyw: Warszawa Bez Smogu, Smog Wawerski i Polski Alarm Smogowy.

   

   

  Źródło: Polski Alarm Smogowy

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Za 4 dni wchodzi w życie nowelizacja prawa energetycznego – ułatwienia dla inwestorów w fotowoltaikę

   

  Główne regulacje wynikające z rozporządzenia, :

  • ujednolicono wzór zgłoszenia mikroinstalacji
  • ujednolicono wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia
  • umożliwiono przesyłanie wniosków droga elektroniczną, (pozostawiając tradycyjną formę papierową)
  • wprowadzono rozpatrywanie wniosków w postaci elektronicznej
  • ustalono 30 dniowy termin na uzupełnianie braków formalnych we wniosku
  • wprowadzono jednolite dla wszystkich operatorów wymagania techniczne dotyczące przyłączania mikroinstalacji do Sieci
  • ustalono zasady współpracy mikroinstalacji z systemem energetycznym

   

  Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na szybkość komunikacji przyszłego prosumenta z organem prowadzącym postepowanie, jak również pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym i wnioskodawcą.

  Kolejnym z efektów regulacji będzie zmniejszenie biurokracji – preferowana jest elektroniczna drogi komunikacji i składania wniosków. Prowadzenie postępowania w drodze komunikacji elektronicznej usprawni i przyśpieszy postępowanie.

  Wprowadzone zmiany mają nowym prosumentom pomóc w realizacji inwestycji poprzez przesunięcie akcentów związanych z weryfikacją poprawności złożonego wniosku na przedsiębiorstwo energetyczne – Minister Klimatu i Środowiska słusznie zakłada, że nowy prosument nie musi mieć w tym zakresie doświadczenia, w przeciwieństwie do przedsiębiorstwa.

   

  Rozporządzenie jest pierwszym samodzielnym aktem prawnym regulującym kwestie przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci – dotychczas było to regulowane Prawem Energetycznym

  Rozporządzenie wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne jest na stronach sejmowych pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002343/O/D20212343.pdf

   

   

   

  Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Sejm

  Foto: Pixabaj

  Kategorie
  OZE

  Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dla OZE

  Wytyczne bardzo szczegółowo odnoszą się do kilku kategorii różnych form pomocy w zakresie ochrony klimatu, środowiska i energii  – miedzy innymi określają w każdej z kategorii: zakres i wspierane działania, konieczność pomocy, jej stosowność i kwalifikowalność, zakłada obowiązek konsultacji społecznych, minimalizacji zakłóceń na konkurencję i wymianę handlową itd.

   

  Dokument określa następujące obszary pomocy:

  • pomoc w celu ograniczenia i usunięcia emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez wsparcie dla energii odnawialnej i efektywności energetycznej
  • pomoc w celu poprawy charakterystyki energetycznej i ekologicznej budynków
  • pomoc w celu nabycia, leasingu  oraz doposażenia ekologicznie czystych pojazdów oraz ruchomego sprzętu do świadczenia usług
  • pomoc w celu uzyskania efektywnego gospodarowania zasobami i wspierania przejścia na gospodarkę obiegową
  • pomoc w celu zapobiegania lub ograniczania zanieczyszczeń innych niż powodowanych przez gazy cieplarniane
  • pomoc w celu naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, odbudowę siedlisk i ekosystemów, ochronę lub przywrócenie różnorodności biologicznej oraz wdrażania opartych na przyrodzie rozwiązań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia skutków zmiany
  • pomoc w formie ulg w podatkach i opłatach na ochronę środowiska
  • pomoc w formie ulg w opłatach za energię elektryczną dla użytkowników energochłonnych
  • pomoc na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
  • pomoc na rzecz infrastruktury energetycznej
  • pomoc na rzecz ciepłownictwa i chłodnictwa
  • pomoc na zamykanie elektrowni wykorzystujących węgiel, torf lub łupki olejowe oraz działań górniczych związanych z wydobyciem węgla, torfu lub łupków olejowych
  • pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w związku z zamknięciem niekonkurencyjnych zakładów wydobywających węgiel, torf i łupki naftowe
  • Pomoc na badania lub usługi doradcze w odniesieniu do zagadnień związanych z klimatem, ochroną środowiska i energią

   

  Dokument reguluje całościowo strefę pojęciową i definicyjną w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, zdejmując z szeregu poszczególnych obszarów dotychczas istniejące bariery i ograniczenia, które były stawiane PCz. Głównym celem dokumentu jest wsparcie państw Unii w transformacji energetycznej, realizacji zasad Zielonego Ładu oraz osiągnięcia celów określonych w projektowanym programie „Fit for 55”.

  Należy założyć, że przez kilka następnych lat będzie to swoista „biblia” możliwej pomocy Państw Członkowskich dla branży OZE, stąd zachęcamy przedstawicieli poszczególnych sektorów do dokładnej analizy wytycznych.

  Wytyczne są dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/CEEAG_Guidelines_with_annexes_I_and_II_0.pdf

   

   

  Źródło: europa.eu

  Foto: pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kolejna nowelizacja Ustawy o OZE?

  Wg Ministerstwa, w Sejmie aktualnie mają trwać prace nad kolejną nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, tym razem będących odpowiedzią na oczekiwania polskich samorządów zaniepokojonych realizacją rozpoczętych już tzw. projektów parasolowych.

   

  Chodzi o zgłaszane przed ostatnią nowelizacją z 29 października 2021 r. obawy samorządowców, że zmiana systemu opustów na net-billing będzie miała negatywny wpływ na realizację przez władze lokalne programów finansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-20. Okazuje się, że beneficjenci rozpoczęli się wycofywać, a jeśli będzie to proces masowy, samorządy mogą mieć ogromne straty finansowe.

   

  W odpowiedzi na obawy samorządów, Rząd opracował tzw. „poprawkę samorządową”, jednak z uwagi na przebieg prac legislacyjnych w Parlamencie, ostatecznie poprawka ta nie weszła do znowelizowanej i podpisanej przez Prezydenta ustawy.

   

  Obecnie opracowywana poprawka do Ustawy o OZE zakładałaby pozostawienie dotychczasowych zasad rozliczania tym prosumentom, jeśli zawrze umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie z samorządem realizującym program RPO do dnia 31 marca 2022 r. i złożą wniosek o przyłączenie do sieci do dnia 31 grudnia 2023 roku.

   

   

   

  #fotowoltaika #Ministerstwo_Klimatu_i_Środowiska

  Źródło: gov.pl

  Foto: Autorstwa Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

   

  Kategorie
  Elektromobilność

  Kto liderem sprzedaży w samochodów hybrydowych (PHEV) w Polsce?

  Eclipse Cross PHEV i Outlander PHEV to modele mitsubishi, które wiodą prym w rankingach sprzedaży w segmencie M-SUV i crossover z napędem PHEV. Modele tej marki zostawiły w tyle 13 innych popularnych marek – z wyłączeniem modeli premium.

  W zestawieniu z modelami premium mitsubishi zajmuje 3. miejsce, ustępując mercedesowi i volvo, a uprzedzając BMW.

  Jak podaje mitsubishi, tempo sprzedaży utrzymuje się, a w listopadzie marka także jest liderem w segmencie PHEV M-SUV i crossover.

  Producent podaje, że „nowe mitsubishi Eclipse Cross PHEV – awangardowo stylizowany, przyjazny środowisku i oszczędny SUV coupe z unikatowym napędem 4×4 – elektrycznym i hybrydowym z możliwością ładowania baterii ze stacji szybkiego ładowania oraz zwykłego gniazdka, jest drugim najpopularniejszym modelem w tej grupie”.

  Mitsubishi informuje, że wspominany wyżej Eclipse Cross PHEV jest dostępny od ręki w salonach w Polsce. Można też skorzystać z jazdy próbnej.

   

  Czym jest napęd PHEV?

  Plug-in Hybrid Electric Vehicle czyli PHEV to hybrydowe samochody elektryczne, które można ładować ze źródła zewnętrznego. Ten rodzaj napędu łączy silnik spalinowy z silnikiem elektrycznym.

   

  #mitsubishi #ranking #phev #eclipse_cross #suv #sprzedaż #elektromobilność

  Źródło: press.mitsubishi.pl

  Fot.: press.mitsubishi.pl

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Grudniowe aukcje OZE zakończone – fotowoltaika bezapelacyjnym zwycięzcą

   

  Jak informuje URE, w wyniku przeprowadzonych aukcji łącznie zakontraktowano 14 TWh (75%) energii elektrycznej o wartości około 3,2 mld zł (37,5%).

   

  Jak podał Prezes URE Rafał Gawin, 96% wygranych projektów to oferty złożone przez wytwórców energii słonecznej. W aukcjach wygrały łącznie 375 projekty, z czego zaledwie 14 to instalacje inne niż fotowoltaiczne (hydroelektrownie i elektrownie wiatrowe): „Wyniki dodatkowych aukcji utrwalają trend ekspansji projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym, świadczący o nadal niskiej dostępności projektów wiatrowych na polskim rynku, co jest spowodowane niesprzyjającym otoczeniem prawnym. Potwierdza to widoczne już w poprzednich latach spowolnienie rozwoju projektów wiatrowych na lądzie.” – podkreślił Prezes URE.

   

  Do najbardziej popularnych aukcji fotowoltaicznych (aukcja AZ/11/2021 – „instalacje nowe fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy nie większej niż 1  MW”) przystąpiło 182 producentów, którzy złożyli 401 ofert – wszystkie fotowoltaiczne. W aukcji na zakup 2,7 TWh energii przeznaczono około 2,5 mld zł. Zgodnie z komunikatem URE, sprzedano energie za 677 mln zł. w ramach 309 ofert zgłoszonych przez 141 producentów. Z aukcji AZ/11/2021 mogą więc zostać zbudowane instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej ponad 300 MW.

   

  W aukcji fotowoltaicznej AZ/12/2021 (instalacje o mocy większej niż 1 MW) 66 producentów złożyło łącznie 89 ofert. Za zakup 14 TWh energii ustalono kwotę 5 mld zł. Sprzedano około 11 TWh energii za ponad 2,5 mln zł. w ramach złożonych 62 ofert 46 producentów.

   

  Pełna informacja dotyczących wyników aukcji dostępne są pod adresem: https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/ogloszenia-i-wyniki-auk

   

  #fotowoltaika #URE

  Źródło: URE.gov.pl/PAP

  Foto: Wikipedia: Autorstwa Andrzej Błaszczak – Praca własna, CC BY-SA 4.0

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prestiżowa nagroda dla czołowego producenta falowników firmy Hypontech… dzięki polskim instalatorom!

   

  Instytut badawczy EuPD Research jest wiodącym centrum analitycznym i konsultingowym w Europie w branży energii. Zajmują się czterema obszarami z zakresu transformacji energetycznej – elektrycznością, ciepłem, mobilnością i efektywnością energetyczną.

  Od ponad 10-ciu lat bardzo aktywnie działają w takich tematach jak fotowoltaika, magazynowanie energii, pompy ciepła i elektromobilność. Jest to wiodąca jednostka certyfikująca w branży fotowoltaicznej, zaś ich coroczne nagrody są gwarancją jakości dla firm z całego świata.

  Co istotne – przyznając nagrody, EuPD Research opiera się w swoich analizach na opiniach instalatorów i wykonawców fotowoltaicznych. Tym samym nagroda jest wyrazem uznania nie centrum, a samych użytkowników końcowych.

   

  Firma Hypontech obecna jest na polskim rynku od zaledwie od roku, więc docenienie tej marki i produktów chińskiej firmy przez polskich instalatorów jest tym bardziej symptomatyczne i świadczy o bardzo wysokiej jakości falowników oferowanych przez producenta. Wg informacji z samej firmy, największa popularnością cieszą się w Polsce 3 fazowe falowniki HPT.

  Po sukcesie firmy – otrzymaniu tak prestiżowej nagrody jaką jest „TOP Marka PV Poland 2021” firma zdecydowała się na wprowadzenie kolejnych swoich „przebojowych” wyrobów – inwertery hybrydowe.

  Oficjalnym przedstawicielem firmy Hypontech w Polsce jest Soltec z Warszawy.

   

   #fotowoltaika #OZE

  Źródło: EuPD Research/Hypontech

  Foto: pl.freepik.com – zdjęcie autorstwa chevanon/Hypontech

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Powstanie pierwsza w Polsce fabryka magazynów energii dla fotowoltaiki

  Aktualnie obserwujemy boom w fotowoltaice. Każdy, kto tylko może, stara się zainstalować w panele słoneczne, aby tylko móc korzystać z opustów, do których będą mieli prawo prosumenci, którzy dołączą swoje instalacje do Sieci jeszcze przed wejście w życie nowych rozwiązań prawnych.

  Przypomnijmy jednak, że zagadnienia magazynowania energii ustawodawca zaczął porządkować Ustawą Prawo Energetyczne z lipca 2021 roku, w której to ustawie wprowadzono definicję „magazynu energii” [art. 10k – magazyn energii elektrycznej – instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej] oraz zmieniono definicję „odbiorcy końcowego”, co umożliwiło na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii [13a) odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego]

   

  Prawo Energetyczne wprowadziło ponadto:

    • Zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej do magazynu i z niego pobranej
    • Ulgi w obowiązkach związanych z koncesjonowaniem
    • Całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej
    • Zwolnienie z obowiązku sporządzania taryf
    • Zwolnienie z obowiązku uwzględniania opłaty przejściowej, zmniejszenie kosztów opłaty przyłączeniowej, opłaty OZE, jak również akcyzy od nabywania energii
    • Zniesieni obowiązku uzyskania koncesji przy magazynach o mocy do 10 MW;
    • Wprowadzenie wymogu wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej magazynu mocy w granicach 50 kW-10 MW
    • Wymóg zgłoszenia operatorowi systemu dystrybucyjnego magazynu o mocy mniejszej niż 50 kW

   

  Pierwsza polska fabryka magazynów

  Obowiązujący aktualnie system rozliczania prosumentów w żaden rozsądny sposób nie motywował do zakupu magazynów energii. Zwłaszcza prosumentów niedużych. Urządzenia takie były po prostu zbyt drogie – zakup akumulatorów litowo-jonowych o pojemności do 10 kW to wydatek zaczynający się od 9-10 tysięcy złotych. Tym samy zwiększała się wartość instalacji i wydłużał koszt zwrotu inwestycji.

  Jak informowaliśmy w naszych publikacjach, zmiana ustawy rozpoczęła szereg nowych procesów i mechanizmów – jednym, z których przewidywaliśmy był wyścig producentów w opracowywanie i wdrożenie do produkcji łatwodostępnych i niedrogich akumulatorów.

  Jak donosi PAP, poznańska spółka Pozbud S.A. z Poznania rozpoczęła  współpracę z krakowską firmą Elmondis oraz globalną firmą technologiczną „Durapower Holdings PTE LTD” z Singapuru w zakresie uruchomienia w Polsce produkcji baterii litowo-jonowych dostępnych dla przeciętnych klientów.

  Pozbud S.A., który zmienia zarówno nazwę jak i strukturę – stanie się spółką-matką holdingu o nazwie Compremum SA – ma już doświadczenie w branży OZE – zarządza elektrownią fotowoltaiczna o mocy około 7 MW. Aktualnie planuje rozbudowę tej farmy do 35 MW.

  Podział zadań w holdingu będzie następujący:

    • firma Pozbud uruchomi produkcję magazynów energii, przygotuje i zorganizuje ich dystrybucję oraz będzie odpowiadać za promocję
    • Durapower dysponuje niezbędnym know-how dla produkcji baterii litowo-jonowych oraz systemami zarządzania bateriami
    • Elmondis, mający doświadczenie na rynku Przemysłowego Internetu Rzeczy będzie odpowiadać za rozwiązania do sterowania i optymalizacji magazynami energii

  Miejmy nadzieję, że holding szybko rozpocznie produkcję, tak aby nowi prosumenci już od połowy przyszłego roku mogli korzystać z tanich magazynów energii.

   

  #fotowoltaika #OZE #magazyny_energii

  Źródło: PAP/Pozbud

  Foto: pixabay

  Kategorie
  OZE

  Ogromne skoki cen energii elektrycznej w Europie Zachodniej po dwóch informacjach!

   

  Tym razem odpowiedzialnymi za bardzo wysokie skoki na rynkach energii były dwie informacje – o znacznym ochłodzeniu w Europie Zachodniej w okresie przedświątecznym i w trakcie Bożego Narodzenia oraz o natychmiastowym wyłączeniu dwóch francuskich reaktorów jądrowych. Zgodnie z ocenami ekspertów, samo tylko ochłodzenie spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną we Francji o co najmniej 7%.

  Ale energii elektrycznej  będzie dużo mniej. Francuska kompania Electricite de France SA poinformowała, że musi nagle zamknąć dwa reaktory w elektrowni Chooz – po wykryciu usterek w reaktorach zdecydowano się na natychmiastowe wstrzymanie ich prac. Oba zostały zamknięte w ubiegły tydzień (Chooz-2 we czwartek, Chooz-1 w sobotę) i zostaną ponownie włączone najwcześniej 23 stycznia 2022 r.

  Jakby złych informacji było mało, EDF poinformował, że 2 kolejne reaktory w elektrowni w Civaux, które nie pracują od jesieni z powodu konserwacji, a które miały być włączone w tym tygodniu, będą jednak zamknięte dłużej – Civaux-2 co najmniej do 31 marca 2022 roku, zaś Civaux-1 do 30 kwietnia.

  Cztery te reaktory to największe i najnowocześniejsze reaktory jądrowe we Francji. Mają moc 1,5 GW każdy z nich i dostarczają kilkanaście procent energii w samej Francji (a pamiętajmy, że z 56 francuskich reaktorów pozyskiwanych jest 70% energii elektrycznej; przechodzenie przez Francję na OZE to puste deklaracje). Po za tym energia w nich produkowana eksportowana jest do Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i przede wszystkim Niemiec.

  Po tych informacjach ceny energii elektrycznej w Niemczech i we Francji „poszybowały”. We Francji cena na rynku spot wzrosła o 20% do 485 Euro/MWh, zaś kontrakty na styczeń aż o 40% do 550 Euro/MWh. Ceny energii na rynkach niemieckich skoczyły o 10%. A to zapewne dopiero początek podwyżek i paniki na rynkach energetycznych Europy.

   

  #energetyka_jądrowa #OZE

  Źródło: Bloomberg, express.co.uk

  Foto: pexels

  Kategorie
  OZE

  Właściciel Polsatu Zbigniew Solorz podjął decyzję o inwestycjach firmy w OZE

   

  Jak podkreśla założyciel i główny akcjonariusz Grupy Zygmunt Solorz: „Wyzwania zmieniającego się świata tworzą jednak nowe możliwości, stąd w ramach Strategii 2023+ powstaje nowy segment naszej działalności – Czysta Energia. Chcemy produkować tanią i czystą energię dla Polaków. […] Dzięki tym decyzjom budujemy unikatową Grupę. Moje kluczowe i skutecznie funkcjonujące aktywa (Cyfrowy Polsat (Polsat Box), Polkomtel (Plus), Telewizja Polsat, Netia, zielone aktywa ZE PAK, Port Praski) są zgromadzone w jednej Grupie i mają tych samych akcjonariuszy. To również istotny etap w budowaniu Grupy na kolejnych wiele lat”.

  Zarząd Grupy Polsat Plus podjął decyzję, że w latach 2022-2026 na zieloną energię przeznaczy środki w wysokości prawie 6 miliardów zł. Między innymi planuje nabyć 67% udziałów w spółce PAK Polska Czysta Energia (wchodzącej w skład ZEA PAK) za kwotę 800 milionów zł, następnie chce zainwestować około 5 miliardów zł celem osiągnięcia łącznie 1 GW mocy wytwórczej czystej energii, zaś pół miliarda zł przeznaczy na technologie wodorowe. Zdaniem ekspertów Polsatu, przyczyni się to do redukcji ponad 2 mln ton eq-CO2/kWh w Polsce rocznie!

  Grupa Polsat Plus chce inwestować w projekty fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biomasę, a ponadto, jak już  wspomniałem, w technologie wodorowe i małe reaktory jądrowe (SMR). Warto dodać, że spółka PAK Polska Czysta Energia, której udziały chce nabyć Grupa Polsat Plus, już obecnie jest właścicielem największej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej o mocy 70 MW w Wielkopolsce (gmina Brudzew).

  Realizując projekty proekologiczne, grupa podjęła decyzję, aby inwestując w „Port Praski” – w ten projekt grupa inwestuje około 900 milionów złotych – połączyć to z uczynieniem z Pragi „zieloną dzielnicą”, z powszechnym zastosowaniem tutaj fotowoltaiki i geotermii. „Port Praski”  to  projekt rewitalizacji praskiej części Warszawy – 38 ha terenów inwestycyjnych w samym centrum Stolicy. Zbigniew Solorz chce uczynić tutaj samowystarczalną dzielnicę, łącząc wszystkie typu zabudowy – mieszkaniową, przemysłową, biurową i komercyjną o powierzchni około 800 tys. m2.

   

  #fotowoltaika #czysta_energia #OZE #biomasa #czyste_powietrze

  Źródło wiadomości: BP GPP

  Foto: Autorstwa Port Praski / JEMS Architekci / APA Wojciechowski – Port Praski, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52392539

  Kategorie
  Elektromobilność

  Do programu „Mój Elektryk” dołączają kolejne firmy leasingowe

   

  Przypomnijmy, że dotychczas w programie „Mój Elektryk” uczestniczyły 4 firmy leasingowe: Arval Service Lease Polska sp. z o.o.LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o.Volkswagen Financial Services sp. z o.o. oraz PSA Finance Polska Sp. z o.o. 

  PKO Leasing oraz Masterlease rozpoczną przyjmowanie wniosków już od początku 2022 roku. W PKO Leasing wnioski o dofinansowanie mogą składać tylko klienci biznesowi, Masterlease zaś daje taką szanse również klientom indywidulanym.

  Wnioski o dopłaty w ramach programu „Mój Elektryk” są składane bezpośrednio w firmach leasingowych. Z dotacji mogą skorzystać klienci dokonujący leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu maksymalnie 8-miu osób) oraz kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 tony).

  Warunki uzyskania dopłat uzależnione są od typu pojazdu oraz kategorii leasingobiorcy. Z dopłat mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, stowarzyszenia i fundacje, kościoły, inne związki wyznaniowe i in.

  Cena auta nie może przekraczać 225 000 zł, limit nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

  Program „Mój Elektryk” obowiązuje w okresie 12.07.2021 – 31.09.2025 r. Dopłaty mogą sięgnąć nawet 18,8 tys. zł.

  Udzielanie dotacji możliwe jest dzięki porozumieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 8 września b.r.

  Po wprowadzeniu możliwości dopłat do leasingu w ramach programu „Mój Elektryk”, powstał system, w którym dopłaty można uzyskać w dwóch formach – zakupowej i leasingowej. Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liczą, że dotacje do leasingu w istotny sposób wpłynął na rynek aut elektrycznych i zdynamizują rozwój elektromobilności w Polsce.

  Z ich szacunków wynika, że nowe samochody w 80% trafiają właśnie do podmiotów gospodarczych i firm. Tylko 20% to osoby fizyczne. Stworzenie możliwości leasingu spowoduje zapewne wzrost ilości samochodów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach.

  Wszystkie informacje, szczegóły realizacji programu,  procedura oraz wzór wniosku dostępne są na stronie https://www.bosbank.pl/moj-elektryk

   

  #elektromobilność #OZE #samochody elektryczne

  Źródło: BOŚ

  Foto: własne

  Kategorie
  OZE

  Nowatorskie połączenie dwóch rodzajów OZE – generator wiatrowo-fotowoltaiczny

   

  „WindBox”, gdyż taka jest nazwa generatora, zbudowany jest z turbiny wiatrowej o mocy 1,5 tysiąca W oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 600 W. Wytwarza rocznie 2 tysiące kWh z energii wiatru oraz 800 kWh z energii słonecznej.

  Urządzenie waży 300 kg i ma wymiary 2,1×1,6×2 metra. Dzięki niedużym wymiarom i wadze, może być umieszczony na praktycznie każdym dachu. Co ważne – WindBox może pracować praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych – przetestowany został przy temperaturze minus 15 stopni Celsjusza i wietrze o prędkości ponad 180 km na godzinę. Według zapewnień inżynierów, urządzenie jest ciche i praktycznie całkowicie pozbawione negatywnego wpływu na klimat – wg szacunków, WindBox emituje zaledwie 25 g eq-CO2/kWh w ciągu 20 lat (badanie jeszcze nie zostało potwierdzone przez francuski urząd certyfikacyjny)

  Bardzo ciekawe są wyniki badań nad wiatrami, które uderzają w budynki. Okazuje się, że najefektywniejszym miejscem do montażu generatora wiatrowego (dowolnego!) jest brzeg dachu. Wiatr uderzając w ścianę budynku ślizga się w górę wzdłuż elewacji i następnie kieruje się prostopadle do dachu. Tym samym umieszczenie na skraju dachu urządzenia pozwala na jego efektywne wykorzystanie. Jak zauważają inżynierowie z „Wind my Roof”, ten fragment dachu jest najrzadziej wykorzystywany dla różnych instalacji (fotowoltaicznych, anten), tym samym „WindBox” może efektywnie wykorzystać dotychczas niewykorzystana powierzchnię, pozostawiając resztę pod właśnie choćby fotowoltaikę.

  Urządzenie nie jest jeszcze produkowane seryjnie, dotychczas przetestowano jeden egzemplarz w Paryżu, jednakże firma ma już zamówienia – pierwsze sto urządzeń będzie gotowych do instalacji na przełomie 2021/2022 roku.

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa

  Źródło: windmyroof.com

  Foto: windmyroof.com

  Kategorie
  Elektromobilność

  Produkcja polskiej Izery ruszy w 2024 roku

   

  Przypomnijmy, że spółka ElectroMobility Poland założona została w październiku 2016 roku przez cztery polskie koncerny – Tauron, PGE, Energę oraz Eneia. Kapitał zakładowy wyniósł 70 milionów zł, jednakże w lipcu br. roku Skarb Państwa podpisał ze spółką umowę, zgodnie z którą spółka została dokapitalizowana kwotą 250 milionów zł, zaś Skarb państwa obejmie nowe akcje spółki.

  Wg komunikatu „ElectroMonility Poland”, już w pierwszym kwartale przyszłego roku przedstawiony zostanie inwestor zastępczy oraz dostawca platformy, na której zostaną zbudowane modele Izery.

  Pod koniec 2022 roku spółka planuje nabyć działkę w Jaworznie, gdzie zostanie wybudowana fabryka.

  Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, produkcja Izery rozpocznie się w 2024 roku.

  W realizacji Izery uczestniczyć będą eksperci dotychczas pracujący między innymi dla Kia Motors Poland, Opla, czy też General Motors.

   

  #elektromobilność #OZE #samochody_elektryczne

  Źródło: izera.pl

  Foto: izera.pl

   

  Kategorie
  OZE

  Udział energii OZE w 2020 roku w zużyciu energii w Polsce wzrósł do 16,13%

   

  W analogicznych danych dla poszczególnych sektorów sytuacja przedstawia się nieco odmiennie. O ile w elektroenergetyce udział jest podobny (16,24% wobec 14,36 w roku 2019), to w ciepłownictwie i chłodnictwie w ostatnich trzech latach udział przekroczył 20% (2018 -21,47%; 2019 – 22,01%; 22,15%, przy poprzednich pięciu latach w granicach 14,24-14,92%), natomiast w transporcie od 10 lat zaledwie powyżej 5,72% (za wyjątkiem roku 2016 i 2017, gdy udział spadł do wartości 3,97 i 4,23%), nie więcej jednak niż 6,92% (w 2011 roku).

  W 2020 roku łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł OZE wyniosła 524 113 TJ. Energia pochodziła głównie z biopaliw stałych (375 317  TJ; 71,61%), energetyki wiatrowej (56 880 TJ; 10,85%) oraz biopaliw ciekłych (40 825 TJ; 7,79%). Interesujące przeciętnego prosumenta źródła energii niestety nie dostarczały zbyt dużej ilości energii – pompy ciepła dostarczyły 2,38% energii (12 481 TJ), energia słoneczna 1,99% (10 404 TJ), zaś energia wody – 1,46% (7 626 TJ). Końcowe zużycie energii brutto z OZE wyniosło w 2020 roku 499 338 TJ.

  Warto podkreślić, że Polska już w roku 2019 osiągnęła ustanowione przez Komisję Europejską zaplanowane na 2020 rok cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz w transporcie. Polska jest w gronie 15 państw UE, która wypełniła zobowiązania – 12 krajów, w tym Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia i inne, musza jeszcze dokonać zmian w swoich systemach energetycznych.

  Aby nie było „tak pięknie” – Polska jest jednym z 25 państw UE, które nie osiągnęły zaplanowanego na 2020 poziomu 10% udziału energii z OZE w transporcie (wyznaczony cel osiągnęły Szwecja, Finlandia, Holandia).

   

  Fotowoltaika

  Główny Urząd Statystyczny dokonał badań w zakresie produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych w okresie 2013-2020 r.
  Wg tych badań moc osiągalna w elektrowniach słonecznych w MW wzrosła w wymienionym okresie 1 653 razy, natomiast wyprodukowana przez elektrownie słoneczne energia elektryczna w GWh – 1321 razy! Tylko w okresie 2019-2020 moc osiągalna wzrosła o 157%, zaś wyprodukowana energia o 176%.

  Wyszczególnienie\rok20132014201520162017201820192020
  Moc osiągalna instalacji PV [MW]2,3927,15107,78187,25287,09561,981 539,263 954,96
  Produkcja energii elektrycznej PV [GWh]1,486,8956,64123,88165,46300,49710,671 957,92

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa

  Źródło danych GUS

  Foto: pexels

  Kategorie
  OZE

  Innowacyjna metoda magazynowania energii elektrycznej za pomocą sprężonego CO2

  Zdaniem ekspertów jest jeden problem – obecnie magazynowanie energii przez przeciętnego prosumenta jest nieopłacalne z uwagi na bardzo wysokie koszty, które stawiają pod znakiem zapytania opłacalność inwestycji. O ile jest to obecnie zła wiadomość dla przeciętnego prosumenta, jest to również wyzwanie dla producentów magazynów. Wiele firm zaczęło wyścig w opracowywaniu coraz to nowych rozwiązań, które na obecnym etapie rozwoju są dedykowane dużym grupom wytwórców energii elektrycznej, np. jednej wsi, ale z biegiem czasu, podobnie jak fotowoltaika, magazyny będą coraz sprawniejsze, mniejsze i „trafią pod strzechy”.

  Energy Dome

  Jedną z nowych propozycji jest magazynowanie energii elektrycznej dowolnego pochodzenia z wykorzystaniem sprężonego dwutlenku węgla (CO2). Rozwiązanie zaproponowała włoska firma Energy Dome, która opracowała modułowy system do długoterminowego magazynowania energii elektrycznej.

  Koncepcja ze skroplonym CO2 jest analogiczna do opracowywanej przez jednostki badawcze i firmy między innymi w USA, Izraelu i Kanadzie metody magazynowania energii z wykorzystaniem skroplonego powietrza.

  Problem ze skroplonym powietrzem jest jednak taki, jak zauważają eksperci Energy Dome, że całe urządzenie zajmuje bardzo dużo miejsca, konieczne jest wykonywanie skomplikowanych prac budowlanych, dostosowywania się do ekstremalnych temperatur, stosowania skomplikowanych podzespołów. To również oznacza, że magazyny na skroplone powietrze nie mogą być budowane w dowolnych miejscach.

  Zastosowanie przez Energy Dome CO2 wynika z właściwości fizycznych tego gazu – do jego skroplenia wymagane są mniejsze ciśnienia niż do skroplenia powietrza, mniej wydajne sprężarki, mniej energii, a tym samym mniejsze koszty. Opracowana przez firmę technologia umożliwia lokalizowanie magazynów w dowolnych miejscach.

  Wynalazcy podkreślają, że urządzenia są de facto bez emisyjne – gdy potrzebna jest energia, CO2 jest odparowywany, energia pobierana i wówczas wydzielone CO2 można ponownie zaabsorbować do magazynu. Inżynierowie twierdzą, że opracowali urządzenie z zamkniętym cyklem i żadna ilość CO2 z magazynów nie jest uwalniana do atmosfery.

  Wg firmy, docelowo urządzenia mogą mieć budowę modułową o pojemności magazynowej do 200 MWh i sprawności 80%. Na razie nie są znane koszty budowy magazynów. Firma pozyskała 11 milionów USD i zamierza wybudować na Sardynii pierwsze magazyny „pilotażowe” o mocy 2 MW/4 MWh.

   

  #magazyny_energii #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #OZE

  Źródło: energydome.com

  Foto: energydome.com

  Kategorie
  Elektromobilność

  „Polska nie należy do europejskich liderów zeroemisyjnego transportu, dysponuje jednak bardzo dużym potencjałem” – Łukasz Witkowski, Wiceprezes PSPA

   

  Kto był pomysłodawcą powołania Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych? Krótko prosiłbym o przedstawienie historii Stowarzyszenia – jak długo Państwo istniejecie, jakie są główne osiągnięcia, doświadczenia?

  W listopadzie świętowaliśmy 5-lecie istnienia PSPA. Nasze stowarzyszenie zostało założone w 2016 r. przez grupę ekspertów i entuzjastów technologii nisko- i zeroemisyjnych. Powstanie PSPA stanowiło odpowiedź na ekologiczne, gospodarcze i społeczne wyzwania, które stoją przed Polską w zakresie postępującej transformacji w sektorze transportu. Dziś PSPA jest największą organizacją branżową kreującą rynek elektromobilności w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

  Obecnie zrzeszamy ponad 140 podmiotów z całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu. Do grona naszych partnerów należą producenci pojazdów i infrastruktury, operatorzy i dostawcy usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz wiele innych podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze szeroko pojętej elektromobilności.

   

  Jakie są główne cele i zadania PSPA? 

  Nadrzędnym celem PSPA jest promocja nowej mobilności oraz dekarbonizacja sektora transportu. Integrujemy branżę, współpracujemy z samorządami, a także uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami takimi jak np. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Urząd Dozoru Technicznego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nasza działalność skupia się na czterech głównych obszarach: Centrum Kompetencyjnym, Centrum Badań i Analiz, Centrum Legislacyjnym i Centrum Nowej Mobilności. Każde z nich realizuje szereg projektów sprzyjających rozwojowi zeroemisyjnego transportu.

  Ponadto organizujemy szkolenia m.in., w ramach dedykowanego samorządom cyklu „Elektromobilność w praktyce”, prowadzimy projekty doradcze (od doradztwa strategicznego do doradztwa technicznego), jak również przygotowujemy szeroko pojęte analizy rynkowe. Staramy się też być aktywnym partnerem dla administracji centralnej i lokalnej, wspomagając ją przy m.in. tworzeniu ustaw oraz wdrażania programów wsparcia rynku e-mobility.

  Jesteśmy też organizatorem i współorganizatorem konferencji, takich jak np. Global e-Mobility Forum, Kongres Nowej Mobilności, Kongres Move oraz ogólnopolskich kampanii, które mają charakter informacyjno-edukacyjny, czego przykładem mogą być elektromobilni.pl – największa kampania społeczno-edukacyjna na rzecz zeroemisyjnego transportu w Europie Środkowo-Wschodniej.

   

  Jak Państwo oceniacie rozwój rynku samochodów elektrycznych w Polsce? Jak oceniacie wsparcie Państwa?

  Obecnie Polska nie należy do europejskich liderów zeroemisyjnego transportu. Jak wynika z prowadzonego przez PSPA i PZPM „Licznika elektromobilności” pod koniec listopada 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 35 222 osobowych samochodów z napędem elektrycznym (BEV i PHEV) oraz 1 541 elektrycznych pojazdów użytkowych. Ich kierowcy mieli do dyspozycji 1 813 ogólnodostępnych stacji ładowania (3 544 punktów).

  Na tle większości państw członkowskich Unii Europejskiej nie są to zadowalające wyniki, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielkość polskiego rynku motoryzacyjnego. Polska w dziedzinie elektromobilności dysponuje jednak bardzo dużym potencjałem. Na podstawie naszych prognoz do 2025 r. po krajowych drogach może się poruszać nawet pół miliona samochodów z napędem elektrycznym, a sieć ogólnodostępnej infrastruktury ładowania ma szansę powiększyć się do ok. 43 tys. punktów. Aby tak się stało, konieczne jest jednak pokonanie szeregu barier, w szczególności regulacyjnych.

  Niestety ze wsparciem Państwa w tym obszarze bywało jak do tej pory bardzo różnie. Przykładem jest m.in. ostatnia nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. O tym, że ustawa wymaga kompleksowych zmian m.in. w zakresie  przepisów dotyczących ster czystego transportu, było już wiadomo w 2018 r., gdy weszła w życie. Doczekaliśmy się ich dopiero pod koniec roku bieżącego.


  Czy są takie obszary, które jeszcze należałoby objąć systemem wsparcia. dotacji?
  Takim obszarem jest wtórny rynek samochodów elektrycznych. Z jednej strony dotacje do używanych EV pomogłyby w popularyzacji elektromobilności na skalę masową, z drugiej – mają szansę, by ograniczyć napływ do kraju pojazdów spalinowych. W 2021 r. PSPA przygotowało propozycje systemu dofinansowania w tym zakresie. Liczymy, że dyskusja na ten temat powróci w kolejnych miesiącach. Podobne instrumenty wsparcia funkcjonują m.in. w Niemczech, we Francji, w Niderlandach i na Litwie.

  Warto mieć jednak na uwadze, że po uruchomieniu ostatnich komponentów programu „Mój Elektryk”, wdrożeniu dotacji do infrastruktury elektroenergetycznej, jak również ogłoszeniu dofinasowania do stacji ładowania można uznać, że polski system subsydiów w obszarze elektromobilności stanie się w przyszłym roku systemem niemal kompletnym. Wprowadzonym za późno i po wielu komplikacjach, ale mającym potencjał do zdynamizowania rynku. Nie znaczy to oczywiście, że elektromobilność w Polsce ma optymalne warunki do rozwoju.

  W naszym kraju wciąż funkcjonuje bardzo wiele przeszkód systemowych, zwłaszcza dotyczących rozbudowy infrastruktury ładowania. Można tu wymienić m.in. najdłuższe w Europie procedury przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej (w niektórych przypadkach sięgające 3 lat).

    

  Jak Państwo oceniacie możliwość rezygnacji z pojazdów spalinowych zgodnie z propozycjami w ramach „Fit for 55”? Czy w Polskich warunkach data 2035 jest realna jeśli chodzi o zakaz sprzedaży aut emisyjnych?

  Polska w praktyce oficjalnie potwierdziła dążenie do celów określonych w pakiecie „Fit for 55” – podczas COP26 w Glasgow podpisaliśmy deklarację, wg której sprzedaż nowych samochodów spalinowych zakończy się maksymalnie właśnie do 2035 r. To pierwsze takie oświadczenie polskiego rządu w historii. „Fit for 55” będzie jeszcze przedmiotem intensywnych (i zapewne długich) negocjacji w gronie rządów poszczególnych państw członkowskich jak i instytucji unijnych. Ostateczny kształt proponowanych zmian jest sprawą otwartą.

  Nie ulega jednak wątpliwości, że koniec silnika spalinowego w Unii Europejskiej jest przesądzony. Oczywiście nie oznacza to, że samochody konwencjonalne od razu znikną z dróg. Ma to szczególne znaczenie w kontekście Polski i innych państw regionu CEE – istnieje ryzyko, że wraz z pozbywaniem się pojazdów spalinowych przez kierowców z krajów Europy Zachodniej, ich import do naszego kraju jeszcze wzrośnie. Jeżeli nie chcemy pozostać złomowiskiem Europy, już teraz powinniśmy myśleć nad wdrożeniem środków, które ten napływ ograniczą.

   

  Dziękuję za rozmowę,

  Marek Reszuta

   

  #elektromobilność #samochody_elektryczne #niskoemisyjność #zeroemisyjność #Fit_for_55 #Polskie_Stowarzyszenie_Paliw_Alternatywnych #PSPA #Licznik_mobilności

  Foto: PSPA

  Kategorie
  Elektromobilność

  Wystartowała akcja promocyjna „Elektromobilność – zielone światło dla klimatu”

   

  Celem akcji jest promocja korzyści wynikających z posiadania samochodów elektrycznych, wpływu elektromobilności na rozwój gospodarczy, klimat i otaczające nas środowisko naturalne, czyste powietrze, poprawę zdrowia i życia.

  Kampania ma być pozbawiona górnolotnych i pozbawionych treści idei, „okrągłych”, nic nie mówiących, populistycznych haseł. Ma sprowadzić cały problem do naszej rzeczywistości i pokazać realne korzyści wynikające z zakupu i posiadania samochodu elektrycznego. Nie w dalekiej przyszłości, ale już, teraz. Autorzy akcji chcą udowodnić, że technologie elektromobilne i auta elektryczne już są powszechne oraz ogólnodostępne i nie jest to sprawa dalekiej przyszłości.

  W trakcie akcji promocyjnych autorzy prezentować będą więc korzyści wynikające np. ze stosowanej nowoczesnej technologii, wygody i komfortu jazdy, oszczędności, tańszego podróżowania. Wykazywane będą również korzyści ekologiczne wynikające z posiadania elektryka, które są coraz ważniejsze dla szerokiego kręgu odbiorców.

  W ramach kampanii przygotowanych zostanie 6 odcinków programu zrealizowanego w stylistyce filmu dokumentalnego, w którym goście specjalni będą jeździli różnymi samochodami elektrycznymi. Kierowcy będą musieli rozwiązywać niespodziewane i trudne zadania i wyzwania. Całość będzie pokazywała możliwości aut elektrycznych.

  W trakcie kampanii organizowany będzie ranking „10-ciu najlepszych przedsiębiorstw i instytucji przyjaznych elektromobilności i zaangażowanych w rozwój zeromisyjnego transportu”. Udział będzie mogła zgłosić każda organizacja „która ma w swojej flocie samochody w pełni elektryczne lub hybrydy PHEV oraz stosuje rozwiązania elektromobilne w codziennej działalności biznesowej”.

  Filmiki będzie można oglądać na portalach społecznościowych oraz na kanale Youtube TOGETAIR

   

  Ambasador kampanii

  13 grudnia ogłoszono, że Ambasadorem kampanii został Jakub Przygoński – wybitny kierowca rajdowy, członek ORLEN TEAM, wielokrotny Wicemistrz Świata Cross-Country FIM.

  Jacek Przegoński brał już udział w akcjach promocyjnych elektromobilności i samochodów elektrycznych, jego udział w akcji „Elektromobilność – zielone światło dla klimatu” ma wzmocnić pozytywny przekaz obecnej kampanii.

   

   

   #elektromobilność #samochody_elektryczne #OZE #NFOŚiGW #TOGETAIR

  Źródła: NFOŚiGW/PAP/TOGETAIR

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Polsce podpisane

   

  Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stronami Porozumienia ze strony administracji państwowej są: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii oraz Minister Spraw Zagranicznych.

  Sygnatariuszami porozumienia spoza administracji państwowej są: Bank Ochrony Środowiska, Polski Fundusz Rozwoju, Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Agencję Rozwoju Przemysłu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Instytut Jagielloński, Bruk-Bet, Saule, ML System, Corab Columbus Energy, Polską Grupę Energetyczną, Energę, Eneę i Tauron.

  Podpisane porozumienie dotyczy następujących zagadnień:

  • rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych (krajowy local content)
  • rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki (m.in. hybrydowych instalacji OZE, systemów PV zintegrowanych z technologiami wodorowymi, PV zintegrowanej z budynkami, agrofotowoltaiki, fotowoltaicznych instalacji pływających) oraz integracji fotowoltaiki z siecią
  • identyfikacji barier ograniczających rozwój PV
  • działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie rozwoju sektora fotowoltaiki

  Zgodnie z porozumieniem administracja państwowa zobowiązała się między innymi do: tworzenia stabilnego otoczenia prawnego, analizy możliwości zmian w zakresie inwestycji w infrastrukturę sieciową, promocji przedsiębiorstw w zakresie local content, dalszego wspierania finansowego i ulg podatkowych, dalszego konsultowania z pozostałymi stronami zmian na poziomie krajowym i unijnym, utrzymania systemu aukcji OZE oraz podjęcia działań na rzecz wzbogacenia oferty edukacyjnej, aby zaspokoić potrzeby kadrowe w branży.

  Przypominamy, że podmioty zainteresowane przystąpieniem do porozumienia nadal mogą do niego dołączyć przesyłając na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii p. Ireneusza Zyska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) :

  W związku z podpisaniem w dniu 11 września 2020 roku Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego (dalej: List) przez jego Sygnatariuszy i zgodnie z jego § 1 ust. 4, wyrażam chęć przystąpienia przez spółkę …… do wypełniania postanowień Listu w charakterze Partnera współpracującego, akceptując jego postanowienia i deklarując wolę współpracy z Sygnatariuszami, w  szczególności poprzez uczestnictwo w wypracowywaniu i realizacji „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego”.

   

  #fotowoltaika #OZE #NFOŚiGW

  Źródła: NFOŚiGW/PAP

  Foto: NFOŚiGW

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Polska pożycza od Banku Światowego miliard złotych na wsparcie dla programu „Czyste Powietrze”

   

  W ramach nowego projektu Bank Światowy będzie pomagał rozwijać program ‘Czyste Powietrze’, który oferuje właścicielom domów jednorodzinnych pomoc finansową i różnego rodzaju zachęty w celu wymiany starych, generujących duże zanieczyszczenie kotłów na czystsze oraz bardziej efektywne piece, a także wspiera termomodernizację budynków” – czytamy komunikacie Banku Światowego.

  Instytucja ocenia, że polski program jest największym projektem w Europie, którego celem jest poprawa jakości powietrza, przypominając, że finalnie ma dotrzeć do trzech milionów gospodarstw.

   

  Dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską Gallina A. Vincelette przypomniała, że trzy lata temu reprezentowana przez nią instytucja pomagała stworzyć „podstawy powszechnego, ogólnokrajowego programu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce”.

  Jak zaznaczyła, teraz współpraca w tym zakresie wchodzi na wyższy poziom, bo  połączone zostało finansowe i merytoryczne wsparcie, a ich celem jest wzmocnienie „Czystego Powietrza”.

  Chcemy w ciągu pięciu lat naszego partnerstwa wspierać dekarbonizację ciepłownictwa, działać na rzecz zwiększania dostępności programu i pomagać mu przyspieszać – powiedziała, cytowana w komunikacie Vincelette.

   

  Pieniądze budżetowi państwa zostaną przekazane w ramach projektu „Program dla wyników”. Z komunikatu dowiadujemy się, że kolejne transze kredytu będą wypłacane razem z realizacją konkretnych celów przez „Czyste Powietrze”.

  Jakie to cele? Wymieniono m.in.:

  • uruchomienie komponentu dla najuboższych beneficjentów;
  • zwiększenie zaangażowania ze strony banków komercyjnych;
  • czy osiągnięcie przez program celów w postaci liczby wymienionych kotłów, czy ocieplonych domów.

   

  #czyste_powietrze #kredyt #bank_światowy #program_dla_wyników

  Źródło: worldbank.org

  Fot.: Andrew Bone/Flickr.com,

  Kategorie
  Elektromobilność

  Kolejna firma leasingowa dołącza do programu „Mój Elektryk”

   

  Jak informowaliśmy 22 listopada w artykule „BOŚ rozpoczął podpisywanie umów leasingowych z firmami w ramach programu „Mój Elektryk, Bank Ochrony Środowiska rozpoczął podpisywanie umów z firmami leasingowymi dla realizacji programu „Mój Elektryk”. Wówczas podpisano umowy z  firmami: Arval Service Lease Polska sp. z o.o., LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. oraz Volkswagen Financial Services sp. z o.o.

  13 grudnia BOŚ podpisał kolejną umowę w ramach „Mojego Elektryka” – z firmą PSA Finance Polska Sp. z o.o. Wg zapowiedzi banku w grudniu dojdzie do sfinalizowania kolejnych umów.

  Wnioski o dopłaty w ramach programu „Mój Elektryk” są składane bezpośrednio w firmach leasingowych. Z dotacji mogą skorzystać klienci dokonujący leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu maksymalnie 8-miu osób) oraz kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 tony).

  Warunki uzyskania dopłat uzależnione są od typu pojazdu oraz kategorii leasingobiorcy. Z dopłat mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, stowarzyszenia i fundacje, kościoły, inne związki wyznaniowe i in.

  Cena auta nie może przekraczać 225 000 zł, limit nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

  Program „Mój Elektryk” obowiązuje w okresie 12.07.2021 – 31.09.2025 r. Dopłaty mogą sięgnąć nawet 18,8 tys. zł. Wszystkie informacje, szczegóły realizacji programu,  procedura oraz wzór wniosku dostępne są na stronie https://www.bosbank.pl/moj-elektryk

   

   

  #elektromobilność #OZE #Mój_Elektryk

  Źródła: BOŚ

  Foto: własne

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Banki spółdzielcze włączają się do programu „Czyste Powietrze”

  Przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już w kwietniu podpisał umowy z siedmioma bankami: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank i SGB-Bank, które miały przygotować oferty pod nazwą – Kredyt Czyste Powietrze.

   

  Dotychczas z umowy wywiązały się cztery banki, oferując swoim klientom  kredyty w ramach programu „Czyste Powietrze” Alior BankBank Ochrony ŚrodowiskaBNP Paribas Bank Polska i Credit Agricole Bank Polska.

   

  Od 16 grudnia w Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia BPS oraz Banku BPS można również już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze, jak również wnioski o dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto podkreślić, że Bank BPS zrzesza 326 banków w całej Polsce.

   

  Więcej o programie możecie przeczytać w naszym dziale „Dotacje” w zakładce „Czyste Powietrze”. Przypomnijmy, że dotację można otrzymać na: likwidację nieefektywnego źródła ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej,  zakup i instalację nowego źródła ogrzewania (np. pompy ciepła, gazowego kocioła kondensacyjnego), instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, wymiany okien, ocieplenia budynku itd.

   

  Zgodnie z umową banków z NFOŚiGW, dysponują one jednolitym interfejs Funduszu, umożliwiającym złożenie wniosku z wykorzystaniem bankowości w ramach zasady „jednego okienka” – realizując procedurę w Banku, urzędnik bankowy łączy się z jednym z 16 wojewódzkich oddziałów Funduszu celem weryfikacji spełnienia przez klienta kryteriów skorzystania z programu. Sama procedura udzielenia Kredytu Czyste Powietrze wygląda podobnie jak w przypadku innych kredytów gotówkowych.

   

  Pełna informacja o Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w Banku BPS dostępna jest na stronie https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-czyste-powietrze

   

  #OZE #czyste_powietrze #Kredyt_czyste_powietrze

  Źródła: NFOŚiGW/Bank BPS

  Foto: Bank BPS

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Centrum danych firmy Meta (Facebook) w 100% zasilane energią słoneczną!

   

  Na początku grudnia br. dwie firmy – Electric Membership Corporation (EMC) i Silicon Ranch – wydały komunikat, w którym ogłosiły zakończenie trzech nowych farm fotowoltaicznych, które będą zasilały centra danych firmy Meta.

  Projekt rozpoczęty został w 2018 roku i jego głównym celem było zbudowanie sześciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy 435 MW, które w 100% zapewniałyby energię dla centrum danych Facebook w Newton County w stanie Georgia.

  Aktualnie ukończone trzy farmy fotowoltaiczna to:

  • „Snipesville II” o mocy 107 MW w hrabstwie Jeff Davis (we współpracy z McCarthy Building Companies)
  • „Lancaster Solar Farm” o mocy 80 MW na północ od Tallahassee na Florydzie (również we współpracy z McCarthy Building Companies)
  • „Lumpkin” o mocy 100 MW w hrabstwie Stewart, na granicy ze stanem Alabama (zbudowana z firmą w IEA)

  Firmy EMC i Silicon Ranch rozpoczęły obecnie realizację kolejnego projektu dla Facebooka (czyli obecnie – Meta) – farmy  „DeSoto I Solar Farm” o mocy 125 MW w hrabstwie Lee.

  Ta farma ma być częścią większego projektu ekologicznego – „Regenerative Energy Silicon Ranch”, którego celem jest łączenie odnawialnych źródeł energii z rolnictwem regeneracyjnym. Ma to być kolejny przyszłościowy projekt realizowany przez małżeństwo Zuckerberg`ów dla dobra środowiska naturalnego – zasilana energią OZE regeneracja nieużytków rolnych poprzez naturalny wypas owiec.

  Eksperci zakładają, że proekologiczne zainteresowania twórcy Facebooka przekładać się będą na zmianę algorytmów należących do niego mediów społecznościowych w celu wspierania wszelkich inicjatyw realizowanych na rzecz promocji i rozwoju na świecie odnawialnych źródeł energii.

   

  #efotowoltaika #OZE #czyste_powietrze #farmy_fotowoltaiczne

  Źródła: siliconranch.com/

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o OZE!

   

  Przypomnijmy – wg obowiązującego do końca marca 2022 r. systemu bilansowania rocznego (tzw. opustów), prosument może odebrać z sieci cześć energii – przy instalacjach do 10 kW 80% wprowadzonej ilości energii, zaś w instalacjach 10-50 kW – 70%.

  W obecnym systemie prosument nie płaci opłaty dystrybucyjnej i, co najistotniejsze, nie płaci za energię odbieraną z sieci. Te zasady będą obowiązywać przez 15 lat dla tych prosumentów, którzy już są podłączeni do sieci i którzy zdążą z instalacją do 31 marca 2022 roku.

  Nowy system rozliczeń, dla nowych prosumentów, będzie wprowadzany etapami – 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 r.:

  • w okresie 1.04.2022 – 30.06.2022 nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach
  • prosumenci, którzy włączą się do sieci od 1.04.2022 przejdą na rozliczanie „net-billing”. Energia, którą wprowadzą do sieci od 30.06.2022, ale jej nie wykorzystają, zasili ich „depozyt prosumencki”. Do dnia 1.07.2024 r. cena energii wprowadzona do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna.
  • Po 1.07.2024 roku cena energii będzie wyznaczana dla poszczególnych okresów rozliczeniowych. Wartość energii będzie rozliczana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku.

  Zastosowany system rozliczeń oznacza, że energia sprzedawana przez prosumenta będzie tańsza niż kupowana przez niego od sieci.

  Ustawa wejdzie w życie 1.04.2022 r. za wyjątkiem norm, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia oraz przepisów dotyczących prosumentów wirtualnych energii odnawialnej, które wejdą w życie w dniu 2.07.2024 r.

   

  Pełny tekst Ustawy dostępny jest pod niniejszym adresem.

   

  #fotowoltaika #OZE #net_billing #opusty

  Źródło: prezydent.pl
  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  OZE

  Nowy program NFOŚiGW dofinansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji „Ciepłe Mieszkanie”

   

  Szczegóły na razie nie są znane i różne portale podają mniej lub bardziej prawdopodobne warunki finansowania. Jednakże, jak ustalił portal globenergia.pl  program będzie oparty na doświadczeniach zebranych przez NFOŚiGW w trakcie realizacji programów pilotażowych zrealizowanych w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim i śląskim (w mieście Pszczyna – jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce).

   

  Wymienione programy pilotażowe zakładały wsparcie dla mieszkańców domów wielorodzinnych w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Program „Ciepłe Mieszkanie” miałby więc polegać na dofinansowaniu m.in. wszelkich działań zwiększających energooszczędność i izolację cieplną lokali, poprzez wymianę okien, drzwi, instalację centralnego ogrzewania i wentylacji, likwidacji indywidualnych, nieefektywnych instalacji grzewczych („kopciuchów”), montaż pomp ciepła, kotłów gazowych lub ogrzewania elektrycznego.

   

  O programach tych pisaliśmy na  naszym portalu m.in. w kontekście realizacji programu „Czyste powietrze” i ogromnego zainteresowania tym programem.  Przy, czym, zgodnie z ówczesnymi informacjami, rozszerzenie programu pilotażowego na cały kraj miałoby dotyczyć właśnie programu „Czyste powietrze”. Tak jednak nie będzie – program „Ciepłe Mieszkanie” będzie programem samodzielnym i niezależnym od dotychczasowych programów dotacyjnych.

   

  Przypomnijmy, że w zrealizowanych programach pilotażowych sfinansowano łącznie 1220 instalacji na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych (stan na koniec listopada br.). Łączny budżet programu wynosi 36 milionów zł.

   

  #OZE #czyste_powietrze #kopciuchy #termomodernizacja #ciepłe_mieszkanie

  Źródła: NFOŚiGW/globenergia.pl

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Projekty parasolowe jako element wsparcia dla fotowoltaiki

   

  Wielokrotnie pisaliśmy już na naszym portalu o zmianach, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. Przypomnijmy główne zasady.

  Wg obowiązującego do końca marca 2022 r. systemu bilansowania rocznego (tzw. opustów), prosument może odebrać z sieci cześć energii – przy instalacjach do 10 kW 80% wprowadzonej ilości energii, zaś w instalacjach 10-50 kW – 70%. W obecnym systemie prosument nie płaci opłaty dystrybucyjnej i, co najistotniejsze, nie płaci za energię odbieraną z sieci. Te zasady będą obowiązywać przez 15 lat dla tych prosumentów, którzy już są podłączeni do sieci i którzy zdążą z instalacją do 31 marca 2022 roku.

   

  Nowy system rozliczeń, dla nowych prosumentów, będzie wprowadzany etapami – 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 r.:

  • w okresie 1.04.2022 – 30.06.2022 nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach
  • prosumenci, którzy włączą się do sieci od 1.04.2022 przejdą na rozliczanie „net-billing”. Energia, którą wprowadzą do sieci od 30.06.2022, ale jej nie wykorzystają, zasili ich „depozyt prosumencki”. Do dnia 1.07.2024 r. cena energii wprowadzona do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna.
  • Po 1.07.2024 roku cena energii będzie wyznaczana dla poszczególnych okresów rozliczeniowych. Wartość energii będzie rozliczana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku.

  Zastosowany system rozliczeń oznacza, że energia sprzedawana przez prosumenta będzie tańsza niż kupowana przez niego od sieci.

  System spotkał się z szeroką krytyka ze strony praktycznie całej branży fotowoltaicznej. Jednym z zarzutów jest między innymi to, że zwrot inwestycji wydłuży się w niektórych wypadkach nawet dwukrotnie.

   

  Rządowa pomoc

  Rząd bardzo aktywnie w ostatnich latach wspierał rozwój fotowoltaiki w Polsce, proponując inwestorom udział w takich systemach dotacyjnych jak „Mój Prąd”, czy też „Agroenergia”. Jeśli chodzi o ten pierwszy program, to wg zapowiedzi rządu, już w I kwartale przyszłego roku ruszy kolejna, czwarta edycja programu „Mój Prąd”.

  Są jednak obawy, że potencjalni prosumenci mogą nie chcieć inwestować w mikroinstalacje biorąc pod uwagę niekorzystne dla prosumentów zasady rozliczeń.

   

  Projekty parasolowe

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że bardzo istotne w finansowaniu fotowoltaiki mogą być tzw. „projekty parasolowe finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych”. Zdaniem ministerstwa programy finansowe, oferowane głównie przez samorządy, mają bardzo wysoki poziom wsparcia w granicach 60-85% kosztów inwestycji.

  Ministerstwo planuje wspierać rozwój programów parasolowych, stąd obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami gmin, które biorą już udział w programach parasolowych. Celem konsultacji jest wypracowanie takich zasad i rozwiązań, które umożliwiłyby prosumentom-beneficjentom programów parasolowych korzystać z dotychczasowego mechanizmu rozliczeń opartych o system opustów.

  Wg komunikatu Ministerstwo w najbliższym czasie ma zaprezentować efekty rozmów z samorządami.

  Pełne informacje o Regionalnych Funduszach Operacyjnych można znaleźć na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/

   

   

  #fotowoltaika #OZE #dofinansowanie #dotacje #opusty

  Źródła: gov.pl

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Październik kolejnym rekordowym miesiącem w ilości instalacji fotowoltaicznych!

   

  Wg danych Agencji Rynku Energii, w październiku br. łączna liczba zainstalowanych w  Polsce mikroinstalacji fotowoltaicznych osiągnęła wielkość 744 164 szt.

  Łącznie w Polsce w październiku było już  744 399 prosumentów energii odnawialnej (OZE).

   

  InstalacjeStan na październik 2021październik 2021Styczeń - październik 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD w MWh
  fotowoltaiczne744 1645 087,0245 515,62 428 567,2
  wodne70 (74)*1,2109,71 647,7
  wiatrowe730,35,360,2
  hybrydowe430,611,8188,6
  biogazowe300,429,3318,0
  biomasa230,18,7105,8
  ŁĄCZNIE744 3995 089,4245 680,42 430 887,6

  * korekta ilości prosumentów wodnych, wg danych za wrzesień 2021 w Polsce były 74 jednostki wodne

   

  Bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce w październiku 2021 r. ma ewidentny związek z planami zmian w rozliczaniu prosumentów i odejścia od opustów. Zdaniem ekspertów należy się spodziewać, że rekord październikowy – 39 562 nowych przyłączeń  – do dnia 1 kwietnia 2022 roku, kiedy to w życie wejdą uregulowania nowelizacji Ustawy o OZE, będzie sukcesywnie przekraczany w kolejnych miesiącach.

  Nie jest wykluczone osiągnięcie w Polsce w dniu 31 marca 2022 roku ilości miliona prosumentów fotowoltaicznych!

   

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 92036 75439 562291 255 (291 239)*
  wodne3441352222 (24)*
  wiatrowe82345233639 (36)*
  hybrydowe1113
  biogazowe24413122232 (30)*
  biomasa41310 (8)*

  * w październikowym raporcie jego autorzy najprawdopodobniej dokonali korekty danych za cały rok 2021, nie podając przy tym danych źródłowych. W nawiasach podajemy wartości będące sumą danych podawanych przez ARE w ciągu roku.

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w październiku w sumie 245 680,4 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 245 515,6 MWh.

  Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z raportem Agencji Rynku Energii.

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Elektromobilność

  Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o Elektromobilności – jakie zmiany?

   

  Strefy Czystego Transportu to nie jedyne kompetencje przekazane władzom samorządowym. Kolejną jest przyznanie samorządom terytorialnym obowiązku zapewnienia udziału w podległej samorządowi komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych biometanem w liczbie nie mniejszej niż 30%. Zasada ta nie dotyczy gmin i powiatów, w których liczba mieszkańców jest mniejsza niż 50 tysięcy. Preferowane przez ustawę autobusy zeroemisyjne to głównie napędzane wodorem i energią elektryczną.

   

  Ustawa wprowadza minimalny poziom docelowy udziału pojazdów nisko i zeroemisyjnych w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi. Jest to implementacja do polskiego systemu prawnego  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Zgodnie z dyrektywą zamawiający musi zapewnić:

  1) udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem kat. M1, M2 i N1 w całkowitej liczbie pojazdów kat. M1, M2 i N1 objętych zamówieniami w wielkości co najmniej 22 %

  2) udział pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi kat. N2 i N3 w całkowitej liczbie pojazdów kat. N2 i N3 objętych zamówieniami co najmniej 7 %

  3) udział autobusów, z wyłączeniem klasy I i klasy A w całkowitej liczbie pojazdów kat. M3 objętych zamówieniami co najmniej 32 %.

   

  Nowelizacja wprowadza dodatkowe postanowienia dotyczące wykorzystania wodoru w zasilaniu pojazdów – nową definicję stacji ładowania oraz wymagania oraz zasady funkcjonowania stacji wodoru. Ponadto Urząd Dozoru Technicznego dostanie większe kompetencje w zakresie wydawania opinii, badań i kontroli stacji gazu ziemnego i stacji wodoru (poza terytoriami kolejowymi).

   

  Ustawa wprowadza obowiązek uwzględniania infrastruktury elektromobilności w procesie projektowania, remontów i budowy budynków, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych. Ponadto reguluje procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych z więcej niż 3-ma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi. Nowela wprowadza możliwość instalacji punktu ładowania na wniosek mieszkańca.

   

  #ellektromobilność #OZE #czyste_powietrze #wodór #technologie_wodorowe

  Źródła: gov.pl

  Foto: prezydent.pl

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wbrew trendom – europejski producent paneli fotowoltaicznych podnosi ceny

   

  Szwajcarski producent produktów fotowoltaicznych zapowiedział, że spowolni pracę zakładów w Niemczech oraz podniesie w przyszłym roku ceny modułów fotowoltaicznych.

  Powodem są masowe zwolnienia lekarskie pracowników z powodu zarażeń Covid19. W związku z tym np. w zakładach we Freibergu (Saksonia) do końca stycznia przyszłego roku zamknięta będzie jedna z dwóch linii produkcyjnych. Oprócz problemów związanych z Covid19 firma tłumaczy podwyżki wzrostem cen komponentów oraz zawirowaniami w łańcuchu dostaw.

  W komunikacie Meyer Burger nie podano wysokości podwyżek – o tym mieli być poinformowani klienci firmy.

  Zgodnie z założeniem, spowolnienie pracy będzie krótkotrwałe i firma planuje dalszy rozwój swojej produkcji – po zakładach w Freiberg u Thalheim , w przyszłym roku otwarta zostanie fabryka w Stanach Zjednoczonych o początkowej mocy 400 MW, z potencjałem wzrostu do kilku gigawatów. Zakład ma zacząć produkcję pod koniec 2022 roku.

  Do końca 2022 roku firma chce również zwiększyć moce produkcyjne (ogniwa) w Bitterfeld z 400 MW do 1,4 GW, natomiast w Freibergu z 400 MW do 1 GW. Prace powiększające moce mogą, wg komunikatu, również wpłynąć negatywnie na stabilność procesu produkcyjnego.

  Przypomnijmy, że firma Meyer Burger otworzyła swoje zakłady w Niemczech zaledwie w maju 2022 roku. Zdaniem kierownictwa firmy, niezależnie od obecnych trudności, zamówienia na jej towary rosną, stąd należy z dużym optymizmem mówić o rozwoju branży fotowoltaicznej i samej firmy w latach następnych.

   

  #fotowoltaika #OZE

  Źródła: meyerburger.com

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Niechlubny ranking – miasta truciciele w Polsce

  Ranking sporządzony został na podstawie pomiarów zrealizowanych przez stacje Państwowego Monitoringu Środowiska i dotyczy danych za 2020 r. W raporcie uwzględnione są 3 kategorie: średnie roczne stężenie pyłów PM10, liczba dni z powietrzem nienadającym się do oddychania oraz stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu (BAP).

   

  Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego PM10

  województwomiejscowośćliczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego PM10
  małopolskieNowy Targ90
  dolnośląskieNowa Ruda75
  śląskiePszczyna75
  małopolskieSucha Beskidzka72
  małopolskieNowy Sącz71
  śląskieGoczałkowice Zdrój69
  małopolskieZabierzów67
  śląskieŻywiec66
  małopolskieOświęcim65
  małopolskieSkawina60
  śląskieMyszków58
  śląskieRacibórz51
  małopolskieTuchów50
  śląskieZawiercie49
  śląskieZabrze48
  śląskieRybnik48

   

  Średnioroczne stężenie PM10

  województwomiejscowośćśrednioroczne stężenie PM10
  małopolskieNowy Targ42
  śląskiePszczyna38
  dolnośląskieNowa Ruda36
  śląskieGoczałkowice Zdrój35
  śląskieMyszków35
  małopolskieNowy Sącz34
  małopolskieOświęcim34
  małopolskieSkawina34
  małopolskieSucha Beskidzka34
  łódzkieZgierz33
  małopolskieZabierzów33
  śląskieRybnik33
  śląskieZawiercie33
  śląskieŻywiec33
  łódzkieRadomsko32
  śląskieRacibórz32
  śląskieWodzisław Śląski32
  śląskieKatowice (średnia ze stacji)32

   

  Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu

  województwomiejscowośćśrednioroczne stężenie BAP
  małopolskieNowy Targ18
  dolnośląskieNowa Ruda11
  małopolskieNowy Sącz11
  małopolskieSucha Beskidzka10
  małopolskieRabka-Zdrój9
  małopolskieTuchów9
  śląskieRybnik9
  śląskieMyszków9
  śląskieGodów8
  śląskieŻywiec8
  małopolskieOlkusz7
  małopolskieOświęcim7
  małopolskieZabierzów7
  małopolskieBochnia6
  małopolskieZakopane6
  śląskiePszczyna6
  świętokrzyskieJędrzejów6

   

  Warto zwrócić uwagę, że w rankingach brak jest dużych miast, które powszechnie uznaje się za największych trucicieli. Kraków, który przez lata był symbolem zanieczyszczonego powietrza „wypadł” w 2019 roku, gdy weszła w życie uchwała antysmogowa i władze miasta aktywnie walczyły z kopciuchami.

  Lider obecnego rankingu – Nowy Targ – przeciwnie. Jak podaje PAS, od 2016 roku, gdy zaczęto badać ilość benzo(a)pirenu w powietrzu, stężenie tego szkodliwego dla zdrowia gazu nieustannie rośnie. W 2016 roku było to 8 ng/m3, w ciągu dwóch lat wzrosło do 18 ng/m3 i nadal utrzymuje się na tym poziomie. A warto podkreślić, że jest przekroczenie obowiązującej w Polsce normy aż o 1800%!

  Jak władze miasta Nowy Targ zaczęły walczyć z zanieczyszczeniami? Przeniosły w inne miejsce stację monitoringu powietrza, w którym to miejscu, z uwagi na wiatry, stacja podaje lepsze wyniki.

  Warto zwrócić też uwagę, że wśród miast trucicieli są też miejscowości uzdrowiskowe – Goczałkowice Zdrój i Rabka Zdrój. W tym ostatnim mieście, oddychanie przy tężniach solankowych to niestety zagrożenie życia – stężenie benzo(a)pirenu przekracza tam normy o 900%!

   

  #czyste_powietrze #OZE #kopciuchy

  Źródła: PAS

  Foto: Wikipedia/PAS

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Dachówki fotowoltaiczne – NOWOŚĆ na polskim rynku! – Electrotile uruchamia fabrykę dachówek fotowoltaicznych

   

  Z jednej strony mamy tradycyjne instalacje fotowoltaiczne oparte na klasycznych panelach wytwarzanych w głównej mierze przez chińskich producentów. Możemy tu zaobserwować tendencję do projektowania coraz większych prostokątnych paneli słonecznych, których moc sięga obecnie średnio 550Wp, a ich wymiary to 2,5 m2 lub więcej.

  Łatwe w modyfikacji procesy produkcyjne i przetarte szlaki w kwestiach transportu paneli niosą za sobą duży atut – obniżenie cen instalacji. Niestety często odbywa się to kosztem zachowania atrakcyjnego wyglądu budynku. Z tego powodu nawet niektóre osoby rezygnują z instalacji PV.

  Dodatkowym aspektem, jest kwestia montażu. Połączenie dachówki z panelem fotowoltaicznym to również łatwy sposób na pokrycie dachu. Co jest bardzo ważne, do montażu nie jest wymagana żadna konstrukcja wsporcza, co znacząco obniża koszty instalacji i oszczędza czas.

  Z drugiej strony widzimy coraz więcej alternatywnych produktów, które nie wymagają kompromisu. Nowoczesne rozwiązania są zintegrowane ze strukturą budynku, co pozwala na zwiększenie estetyki przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności.
  Jednym z takich produktów jest innowacyjna dachówka fotowoltaiczna Electrotile.


  Ten polski wynalazek posiada wiele zalet, w tym m.in.

    • świetnie radzi sobie z częściowym zacienieniem
    • pozwala na układanie modułów pod różnymi kątami
    • każdy panel pracuje niezależnie od siebie generując przy tym maksymalną wydajność
    • system zawiera panele generujące energię w nasłonecznionych miejscach, jak i bliźniacze moduły dachówki metalowej bez fotowoltaiki stosowane jako uzupełnienia
    • można ją montować jako częściowe lub całkowite pokrycie danej połaci dachu
    • estetyka i zachowanie kosztu dachu

   

   

  Duże zainteresowanie w Europie

  Produkty zintegrowane z fotowoltaiką zdobywają serca Europejczyków. Technologia łączenia materiałów budowlanych z panelami pozwala osiągnąć niepowtarzalny efekt budynku przyszłości.
  To co w głównej mierze wyróżnia naszą dachówkę na tle innych produktów fotowoltaicznych, to łatwość montażu, walory estetyczne i wysoka wydajność – twierdzi Władysław Farafonow, główny udziałowiec Electrotile. Potwierdzają to liczne międzynarodowe wyróżnienia – np. German Design Award, Red Dot Design Award. Dodatkowo wybór dachu solarnego to ekologiczne rozwiązanie, które może pozytywnie wpłynąć na przyszłość całej planety.

  Władysław Farafonow uczestniczył w powstaniu znanych na rynku technologicznym startupów takich jak Nowoczesna Firma, Cat Napoleon, Senuto, Uxeria, Yeld Riser. Część z nich osiągnęła sukces na rynkach zagranicznych.

  Grupa kapitałowa ma już uruchomioną produkcję produktów zintegrowanych z fotowoltaiką, sprzedawanych w krajach Beneluxu, obecnie firma tworzy coraz więcej partnerstw również z krajach skandynawskich, gdzie estetyka dachów ma kluczowe znaczenie dla klientów.

  Grupa Elektrotile

  Electrotile to zaawansowana technologicznie firma składająca się z inżynierów i techników z doskonałym zapleczem badawczym. Management team wywodzi się zarówno z rynku energetycznego, ale też ma kilka sukcesów w rozwijaniu firm z branży technologii internetowych. Firma Electrotile dynamicznie rozwija się na rynku fotowoltaiki wykonując kilkaset instalacji miesięcznie. W poprzednim roku obroty wzrosły sześciokrotnie do 30 mln zł, wchodząc również na rynki zagraniczne. Spółka obecnie jest w trakcie inwestycji – uruchamiania zakładu produkcyjnego dachówek fotowoltaicznych.

  #fotowoltaika

   

  Kategorie
  OZE

  Ogrzewanie mieszkań wodorem – pilotażowy projekt w Środzie Śląskiej

   

  Zgodnie z planami inwestycyjnymi, w Środzie Śląskiej wybudowane zostanie osiedle z 1,8-tysiącem mieszkań. Wybudowane mieszkania będą ogrzewane z zastosowaniem technologii wodorowych dostarczonych przez gdańską spółkę SES Hydrogen.

  Osiedle będzie pierwszym takim całościowym projektem w Polsce. Spółka „Polskie Domy Drewniane S.A.”, która aktywnie uczestniczy w rozwoju branży wodorowej w Polsce – jest m.in. jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego o powołaniu „Dolnośląskiej Doliny Wodorowej” – zakłada, że takich projektów zrealizowanych w całej Polsce będzie więcej.

  Wybór ogrzewania wodorowego był konsekwencją założeń funkcjonowania spółki „Polskie Domy Drewniane”, której kierownictwo poszukuje takich rozwiązań w budownictwie, aby ich inwestycje były proekologiczne, niskoemisyjne, energooszczędne i nowoczesne.

  Wybór technologii wodorowej jest zgodny z Polską Strategią Wodorową, o której pisaliśmy w artykule Rząd Przyjął Polską Strategię Wodorową, jak również z zasadami przyjętymi przez Unię Europejską, zgodnie z którymi udział H2 w koszyku energetycznym UE w roku 2050 ma osiągnąć wielkość 13-14%.

   

  Partner „Polskich Domów Drewnianych”, spółka SES Hydrogen, ma już ponda 10 lat doświadczenia we wdrażaniu i rozwijaniu technologii wodorowych w Polsce. Spółka dostarczy na potrzeby inwestycji specjalną instalację, której głównym składnikiem będzie elektrolizer, złożony z generatora wodoru oraz informatyczny system zarządzania (w formie oprogramowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji!).

  Współpraca z PDD ma między innymi upowszechnić tę zeroemisyjną technologię ogrzewania domów mieszkalnych (wodór w trakcie spalania nie wytwarza CO2, ani żadnych innych gazów będących składnikiem smogu) i wyeliminować w przyszłości stosowane do celów domowych i przemysłowych różnego typu kotły i piece, w tym „kopciuchy”. Co istotne – spółka zakłada, że produkcja wodoru oparta będzie również na odnawialnych źródłach energii – elektroliza zasilana ma być energią słoneczną, wiatrową, pochodzącą z biogazu lub zakupionym prądem posiadającym zielony certyfikat.

  Co równie istotne z punktu widzenia „użytkownika końcowego”, czyli mieszkańców –  ogrzewanie wodorowe jest bardzo stabilnym źródłem energii i jest też po prostu tańsze od tradycyjnego ogrzewania paliwami kopalnymi.

  Aktualnie trwają prace wstępne, przygotowanie dokumentacji i ustalania harmonogramu prac. Inwestycja rozpocznie się w połowie 2024 roku.

   

  #wodór #OZE #paliwa_alternatywne #technologia_wodorowa

  Źródła: NFOŚiGW/PAP/komunikaty prasowe

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rada UE wyraża zgodę na obniżenie VAT na wyroby fotowoltaiczne i pompy ciepła

   

  Po uzyskaniu porozumienia Rada UE chce przedstawić Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia zmiany w dyrektywie 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Zmiany będą dotyczyły 24 towarów z 7-dmiu kategorii załącznika nr III. Propozycja zmian zostanie przesłana do Parlamentu Europejskiego do końca marca 2022 roku.

  Aktualnie przepisy Unii Europejskiej zakładają w zakresie opodatkowania podatkiem VAT interesujących nas wyrobów – fotowoltaicznych, pomp ciepła itd., – stawki minimum 15%. Zgodnie z obecnym porozumieniem, państwa członkowskie UE będą miały prawo zastosować wobec tych kategorii towarowych stawki obniżone w wysokości 0 – 5%. Decyzja o odejściu od „15%” na rzecz niższej stawki należeć będzie do rządów państw członkowskich UE.

  Przedmiotem opodatkowania w zakresie fotowoltaiki może być „dostawa i instalacja paneli słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych oraz na budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych w interesie publicznym, a także na budynkach do nich przylegających”.

  Warto zauważyć, że proponowane zmiany są de facto ujednoliceniem na wszystkie państwa Unii Europejskiej przepisów w zakresie niższych stawek VAT, stosowanych przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dotychczas Rada UE wyraża zgodę niektórym państwom na czasowe i określone w zakresie towarowym stosowanie niższych stawek preferencyjnych VAT. Teraz te preferencje zostaną zlikwidowane, a przepisy ujednolicone.

  W tej samej uchwale Rada Unii Europejskiej chce wycofać do 1 stycznia 2030 roku zgodę na stosowanie zwolnień lub obniżonych stawek VAT na wszystkie paliwa kopalne oraz towary mające analogiczny wpływ na emisję gazów cieplarnianych jak paliwa kopalne (do 2032 r. na pestycydy i nawozy sztuczne – Rada chce dać rolnikom dłuższy czas na dostosowanie się).

  Obniżenie stawek VAT na towary OZE, ale również na rowery oraz urządzenia do recyclingu odpadów, ma na celu wsparcie rozwoju i promocji zachowań ekologicznych w UE oraz odnawialnych źródeł energii. Przypomnijmy, że zgodnie przyjętymi założeniami udział OZE w mocy energii w 2030 roku ma wynieść co najmniej 40%.

   

  #forowoltaika #OZE #pompy_ciepła

  Źródło: komunikat Rady UE

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Milionowe inwestycje Grupy R. Power w polską fotowoltaikę

   

  72 farmy wybuduje spółka Nomad Electric sp z.o.o., zaś 63 farmy – spółka Onde. Wartość kontraktów wynosi odpowiednio 170 mln zł (37 mln Euro) i 164 mln (36 mln Euro). Przedmiotem umów jest realizacja inwestycji w zakresie dostawy, montażu, budowy i uruchomienia elektrowni fotowoltaicznych (umowy nie dotyczą dostawy falowników i paneli).

  Grupa R. Power jest liderem w sektorze fotowoltaiki w Polsce, ale również innych państwach Unii Europejskiej (Hiszpania, Włochy, Portugalia). W Polsce Grupa posiada prawa do sprzedaży energii z projektów o mocy około 400 MWp w segmencie małych, ale również dużych projektów sektora odnawialnych źródeł energii.

  Spółka Onde wchodzi w skład Grupy Erbud. To wiodący wykonawca infrastruktury dla sektora OZE, elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych. Od 2021 roku spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

  Nomad Electric natomiast to spółka świadcząca usługi w zakresie projektowania i budowy EPC („pod klucz”), serwisu i konserwacji Ma bardzo duża praktykę w realizacji projektów fotowoltaicznych – farmami fotowoltaicznymi zarządza od 2015 roku. Obecnie obłsuguje ponad 170 form w zakresie eksploatacji i konserwacji (O&M – Operating and Maintenance).

   

  #fotowltaika #OZE #inwestycje #farmy_fotowoltaiczne

  Źródło: media R. Power/ONDE

  Foto: pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Innowacyjne fotowoltaiczne urządzenie rotacyjne

   

  Urządzenie ma kształt dziesięciokąta. Na każdej z 10-ciu ścianek przymocowany jest nieduży panel fotowoltaiczny – każdy o wadze ledwie 33g o wymiarach 140x60x25 mm, przy sprawności konwersji 17%,

  Co ciekawe, cały system, jako jednolita struktura, wyprodukowany jest przy użyciu technologii druku 3D. Całość napędzana jest silnikiem krokowym –  prędkość obrotu może być regulowana w granicach 0-100 obrotów na godzinę. Urząadzenie sterowane jest przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.

  W trakcie eksperymentów system pracował w kilu różnych prędkościach – 0/10/50/100 obrotów na godzinę przy nasłonecznieniu od 110 do 1200 W/m2. W trakcie obrotu systemu, w wyniku rotacji, układ był chłodzony odpowiednio wraz ze wzrostem prędkości obrotowej – warto podkreślić, że ruch obrotowy nie tylko chłodzi urządzenie, ale również zapobiega gromadzenia się kurzu!

  Najwyższa moc wyjściowa systemu wyniosła 1,81 W przy 100 obr./godz. i promieniowaniu słonecznym 756 W/m2. Najniższa – 0,57 W przy 10 obr./godz. promieniowaniu 234 W/m2.

  Zdaniem naukowców, urządzenie jest idealne do zastosowań domowych, ale również do wieżowców w regionach z dużym potencjałem wiatrowym oraz słonecznym.

  Szacowany koszt urządzenia wg naukowców to około 300 dolarów USA. Niestety, jeszcze urządzenie nie jest dostępne w sprzedaży.

  Pełny opis urządzenia, w tym dane kontaktowe do twórców, dostępny jest pod adresem: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03772063.2021.1996286  

   

  Źródło: www.tandfonline

  Foto: noursun.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Ministerstwo zapowiedziało program, który wesprze „Czyste Powietrze”

   

  Dzielenie środków w ramach nowych programów będzie możliwe dzięki rozporządzeniu resortu klimatu, które opublikowane zostało 29. listopada br.

  Programy dofinansowań zostały wprowadzone w znowelizowanej w 2021 roku ustawa o efektywności energetycznej jako alternatywa dla podmiotów zobowiązanych w zakresie rozliczania obowiązku oszczędności energii, o którym mowa w art. 10 ust 1 ustawy” – czytamy na stronie ministerstwa.

  Realizować programy bezzwrotnych dofinansowań mogą podmioty zobowiązane lub podmioty przez nie upoważnione. Ich celem będzie współfinansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego czyli np. w gospodarstwach domowych.

  Na czym mają polegać? Wsparciu będą podlegać przedsięwzięcia dotyczące wymiany urządzeń czy instalacji służących do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.  Wymieniony sprzęt będzie musiał charakteryzować się wyższą klasą efektywności energetycznej. Nowe przedsięwzięcie obejmuje też dofinansowania przyłączeń do sieci ciepłowniczej.

  Celem tego pomysły jest – jak podaje resort – „przyspieszenie procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Polsce”. Dalej czytamy, że „należy to uznać za istotne wsparcie dla programu ‘Czyste Powietrze’ i działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kraju”.

  Ministerstwo poinformowało, że podmioty zobowiązane, które chcą rozpocząć realizację programu w przyszłym roku, muszą opracować regulamin dofinansowań. Jego kopia musi trafić na biurko prezesa URE najpóźniej do 15. grudnia br.

  Resort podał punkty, jakie musi zawierać taki regulamin:

  1) postanowienia określające grupę odbiorców końcowych;

  2) rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;

  3) warunki i sposób skorzystania z dofinansowań;

  4) ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych korzystających z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;

  5) okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jego zakończenia;

  6) wzór umowy z odbiorcą końcowym.

   

  Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/klimat/programy-bezzwrotnych-dofinansowan

   

  #ministerstwo_klimatu_i_środowiska #czyste_powietrze #program #dofinansowanie #2022 #program #ciepła_woda #ogrzewanie

  Źródło: gov.pl

  Fot.: Flickr.com

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Samoczynnie odśnieżające się panele fotowoltaiczne – udane eksperymenty w USA

   

  Tymczasem na Uniwersytecie Michigan w USA temat postanowiono zgłębić w sposób praktyczny i naukowy.

  Efektem wielu eksperymentów jest opracowanie powłok na panele fotowoltaiczne, które topią lód i śnieg w temperaturze do -35°C.

  Powłoki, o grubości 50 μm, wyprodukowane zostały przy użyciu średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (oleju triglicerydowego) zastosowanych do plastyfikacji polichlorków winylu (PVC). W efekcie powstały ostatecznie dwa warianty powłok winylowych – MC2 i MC6 – z różną ilością PVC.

  Powłoki przetestowane zostały w srogich warunkach zimowych na Alasce. Oba warianty umieszone zostały na panelach 72-odniwowych, umieszonych pod kątem nachylenia od 45° do poziomych. Powłoki zostały umieszczone na szkle oraz na ramach modułu. Obok, dla celów porównawczych, umieszone były panele bez powłok.

  W trakcie badań ustalono, że po kilku minutach z paneli MC2 zsunęło się lub stopiło 61% śniegu, zaś z MC6 – 32% . Panele normalnie przy tym funkcjonowały i wytwarzały energię elektryczną. Panele porównawcze, bez powłok, były ośnieżone oraz oblodzone i w okresie testowym nie wytworzyły żadnej energii.

  Warto dodać, że panele oznaczone MC2 okazały się być również bardziej wytrzymałe – pracowały wydajnie i dokonywały samoczynnego odśnieżania bezproblemowo przez 77 dni!

  Wg wstępnych szacunków naukowców, koszt 1 m2 powłok w produkcji hurtowej może kosztować mniej niż 1 dolar USA.

  Zainteresowanych badaniami odsyłamy do materiału Facilitating Large-Scale Snow Sheding from In-Field Solar Arrays using Icephobic Surfaces with Low Interfacial Toughness

   

  #forowoltaika #OZE #agrofotowoltaika #innowacje

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ceny jednak w dół – gigant branży fotowoltaicznej Tianjin Zhonghuan Semiconductor obniża ceny!

   

  Wg komunikatów chińskiego koncernu Tianjin Zhonghuan Semiconductor, firma ta obniżyła ceny wszystkich produkowanych przez siebie ogniw i paneli fotowoltaicznych. Ceny wszystkich ogniw spadły średnio o 12,5%

  Aktualne ceny hurtowe w yuanach (RNM) na rynku chińskim kształtują się następująco:

  218,2 mm210 mm182 mm166 mm158,6 mm
  Grubość wafliRNM/szt.RNM/szt.RNM/szt.RNM/szt.RNM/szt.
  170 μm9,228,556,215,055,15
  165 μm9,128,456,155,005,10
  160 μm9,028,356,094,955,05
  150 μm8,828,155,974,854,95

  1 RMB = 0,64 zł.

   

  Warto zauważyć, że cena ogniw M12 (210 mm) osiągnęła wartość 8,55 RMB/szt. – jest to cena pierwszy raz od 3 miesięcy poniżej poziomu 9,00 RMB/szt.! Cena najbardziej popularnych ogniw M6 (166 mm) spadła o 6%.

  Ogłaszając spadki cen Tianjin Zhonghuan Semiconductor poinformował przy tym, iż wprowadza do sprzedaży nowy rodzaj wafli w rozmiarze 218,2 mm (produkowanych na liniach do 210 mm !). Cena została wstępnie oszacowana na 9,22 RNB/szt. w największej mocy i może być zmodyfikowana w zależności od zainteresowania rynku. Ich produkcja jest odpowiedzią na wyrażane przez odbiorców zapotrzebowanie na wafle o dużej mocy.

  Obniżki cen na rynku chińskim jak widać stały się faktem. Czy wpłynie to na ich cenę na rynku europejskim, a zwłaszcza polskim? Na razie raczej nie – aby do tego doszło, ceny musieliby obniżyć przewoźnicy, a na to obecnie się nie zanosi.

  Analitycy zakładają, że obecne problemy w łańcuchu dostaw, potrwają do 2 połowy 2022 roku i spadku cen można się spodziewać dopiero od III kwartału przyszłego roku, realnie jednak nawet od roku 2023.

  Eksperci zauważają, że ceny spot na kontenery z Azji do Europy w ciągu ostatniego roku wzrosły aż o 366%, zaś ceny w kontraktach długoterminowych – aż o 465%. To w sposób bezpośredni przełożyło się na ceny azjatyckich towarów, w tym towarów z branży OZE.

   

   

  #forowoltaika #OZE

  Źródła: media chińskie

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  „Zdążyć przed 1 kwietnia 2022!” – wsparcie władz Krakowa dla instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła

   

  Władze miasta Krakowa wprost deklarują, iż ich akcja jest odpowiedzią na niekorzystne dla producentów regulacje przyjęte przez Sejm w dniu 3 grudnia.

  Wg informacji Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK, władze Krakowa chcą „umożliwić mieszkańcom rozliczenie inwestycji na korzystniejszych warunkach, przed możliwym wejściem w życie nowelizacji”. Zasada jest prosta – instalacja musi być zakończona do 31 marca 2022 roku.

   

  Wysokość dotacji wyniesie maksymalnie do 60% kosztów i uzależniona będzie od rodzaju zakupionej i zainstalowanej technologii OZE:

    • 18 tysięcy zł – powietrzna pompa ciepła
    • 33 tysiące zł – gruntowa pompa ciepła
    • 7,5 tysiąca zł – kolektory słoneczne
    • 15 tysięcy zł – instalacje fotowoltaiczne

  Dotacje będą przyznane na montaż wymienionych instalacji w budynkach „mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach lokalowych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy”.

  Wniosek można złożyć na jedną instalację OZE, jednakże uchwała pozwala na ubieganie się o dotacje na kilka instalacji OZE, pod warunkiem złożenia na każdą z nich odrębnych wniosków.

   

  Pełna informacja dotycząca systemu dotacji opublikowana jest na stronach krakowskiego BIP pod linkiem „Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 2022 r.”

  W powyższym materiale zainteresowane osoby znajdą również pełna informację dotyczącą warunków udzielania dotacji, pełne dane kontaktowe w celu wyjasnienia wątpliwości i uzyskania szczegółowych informacji oraz wzory wniosków.

  Warto podkreślić, że wnioski w formie już wydrukowanej dostępne są w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK (Rynek Podgórski 1), tuż przy samym wejściu na wejściu na specjalnym stojaku.

   

  Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej:
    • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 (pok. 8)
    • pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza (Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków).
  • w wersji elektronicznej:
    • opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP
    • podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.pl.

   

  #fotowoltaika, #pompy_ciepła #dotacje

  Źródło: BIP Kraków

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Innowacyjne połączenie fotowoltaiki i pompy ciepła dla… basenów

  Kalifornijski producent paneli słonecznych firma „Fafco” opracowała instalację złożoną z instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła dedykowanej dla właścicieli basenów. Dzięki takiemu połączeniu woda w basenie jest stale podgrzewana i można z niego korzystać przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych i pogodowych.

   

  System pod nazwą Phoenix składa się z kilku elementów:

  • zestawu fotowoltaicznego – 60-ogniwowe panele monokrystaliczne PVT firmy „Silfab” zmodyfikowane przez „Fafco” poprzez dodanie własnych systemów kolektorów termicznych
  • baterii termicznej 5 kWh z pompą ciepła
  • około 200-litrowego elektrycznego podgrzewacza wody
  • modułu cyrkulacyjnego z dwoma pompami ciśnieniowymi (jedna zasila pętlę solarną w pompie ciepła, druga rozprowadza wodę do/z podgrzewacza wody)
  • magazynu energii

   

  Całość jest sterowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania firmy „Fafco”. Odpowiednie czujniki i sensory badają stale temperaturę wody, natężenie prądu wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne, zmieniające się warunki nasłonecznienia i in., odpowiednio reagując i przełączając system. Między innymi, gdy nie jest konieczne podgrzewanie wody, system przesyła wytwarzaną przez instalację fotowoltaiczną energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej lub do magazynów energii. Gdy nie ma słońca, za ogrzewanie basenu odpowiada system pompy ciepła. itd.

   

  System powstał na wskutek szeregu eksperymentów, gdy okazało się, że montaż dwóch systemów na dachach – fotowoltaicznego i termicznego – powoduje spadek wydajności obu urządzeń. Odrębny montaż obu systemów wyglądał również nieestetycznie, co odstręczało potencjalnych zainteresowanych – obecnie systemy wyglądają jak zwyczajne panele fotowoltaiczne (koloru czarnego). Opracowany moduł fotowoltaiczno-termiczny, mający nazwę „CoolPV©” jest wg producentów 3-4-krotnie bardziej efektywny w poborze energii słonecznej niż dotychczas stosowane panele termiczne i fotowoltaiczne.

  Jak zapewniają producenci, system można wykorzystywać w dużych systemach basenowych do zastosowań komercyjnych.

  Co istotne – zastosowana technologia może być wykorzystywana do ogrzewania wody w basenie, nie nadaje się jednak, z uwagi na osiągane niższe temperatury, do użytkowania domowego, w tym do zasilania ogrzewania domowego.

   

  #pompy_ciepła #OZE #fotowoltaika

  Źródło: fafco.com

  Foto: pexels

   

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Nowelizacja Ustawy o elektromobilności przyjęta – broń do walki ze spalinami w rękach samorządów

   

  Od 2022 roku władze samorządowe będą mogły ustanawiać na podległym jej terytorium Strefy Czystego Transportu (SCT), czyli taki obszar, do którego nie będą mogły wjeżdżać samochody emitujące wysokiej ilości spalin.

  Decyzja o powołaniu Strefy należeć będzie do samorządów. One również określą obszar Strefy (może nim być cała gmina!), warunki wjazdu, wymagania dotyczące samochodów dopuszczonych do przebywania w Strefie.

  Okres funkcjonowania strefy może być określony na czas określony, nie krótszy jednak niż 5 lat, lub bezterminowo.

  Gminy będą mogły pobierać opłatę za wjazd do Strefy pojazdu nieodpowiadającego normom w wysokości do 2,5 zł za godzinę. Miesięczny abonament na wjazd do SCT będzie mógł wynosić maksymalnie 500 zł.

  Opłatę będzie wnosił kierowca, którego pojazd nie spełnia norm określonych w Ustawie lub przyjętych przez Radę Gminy w uchwale.

  Do SCT bez opłat będą mogły wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane gazem ziemnym lub wodorem. Gmina będzie mogła określić również inne kategorie pojazdów, które będą miały prawo do poruszania się lub nie w SCT – Ustawa daje prawo władzom gminy do objęcia regulacją wszystkich pojazdów „będących na stanie Gminy”.

  Każdy dopuszczony do ruchu pojazd będzie musiał posiadać na przedniej szybie specjalną naklejkę informującą o prawie wjazdu do SCT.

  Wg mediów, radni Krakowa już zasygnalizowali, że SCT zostaną wprowadzone na dużym terytorium miasta.

  Przypomnijmy, że Komisja Europejska żąda od 4-ech polskich aglomeracji miejskich – Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic podjęcia natychmiastowych działań w celu drastycznego obniżenia ilości tlenku azotu w powietrzu. Gaz ten pochodzi głównie ze spalin samochodowych. Tym samym SCT są dobrym narzędziem dla realizacji zaleceń Komisji.

   

  #elektromobilność #paliwo_wodorowe #gaz_ziemny #Czyste_Powietrze

  Źródło: gov.pl; PAS

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  OZE

  Polska Grupa Energetyczna włącza się w rozwój technologii i metod recyclingu z odpadów powstałych w produkcji OZE

  Wg analiz Polskiej Grupy Energetycznej do 2050 roku w skali całego świata powstanie około 78 milionów ton śmieci pochodzących z technologii stosowanych w OZE, zaś tylko w Polsce w roku 2034 będzie już ponad 65 tysięcy zużytych modułów fotowoltaicznych i ponad 11 tysięcy to łopat turbin wiatrowych.

  Obecnie w Grupie PGE za zagospodarowanie odpadów odpowiada PGE Ekoserwis. Rocznie spółka przetwarza na pełnowartościowe materiały, stosowane następnie w inwestycjach infrastrukturalnych, budownictwie, rolnictwie i rekultywacji, ponad 7 milionów ton odpadów i produktów ubocznych.

  W samym tylko roku 2020 Grupa „wyprodukowała” aż 4,33 mln ton tzw. „ubocznych produktów spalania” (UPS), wartościowych produktów takich jak popiół, żużel, gips z instalacji odsiarczania spalin i inne. Z UPS korzystają firmy górnicze i drogowe, produkujące cement, beton, ceramikę. Jak podkreśla prezes zarządu PGE Ekoserwis Lech Sekyra, autostrada A1 jest bardzo dobrym przykładem wykorzystania UPS do realizacji zaawansowanej inwestycji budowalnej – większość inwestycji powstała dzięki wykorzystaniu surowców „wtórnych”.

  Rocznie oszczędności z recyclingu surowców powstałych w trakcie produkcji energii elektrycznej przekładają się w PGE na kwotę 1 miliarda złotych z tytułu uprawnień do emisji CO2 (przy stawce 70 Euro/1 tona CO2).

   

  Niestety, jak wspomnieliśmy na początku, obecne technologie nie odpowiadają wyzwaniom XXI wieku.

  Grupa Polska Grupa Energetyczna postanowiła włączyć się w opracowywanie technologii, których celem jest zwiększenie efektywności odzyskiwania z zużytych materiałów fotowoltaicznych, farm wiatrowych i innych technologii OZE, aluminium, szkła  oraz takich metali jak kobalt, tytan, czy też nikiel.

  W tym celu PGE postanowiło utworzyć Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie, która to placówka rozpocznie działalność w 2022 roku.

  Zadaniem Centrum jest opracowanie technologii i rozwiązań dotyczących „przetwarzania odpadów, odzysku surowców oraz wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów”. Centrum będzie posiadało własne laboratoria badawczo-techniczne, w których początkowo będzie zatrudnionych około 50 osób. Docelowo, w ciągu kilku lat zatrudnionych ma być w Centrum kilkaset osób.

  Centrum, jak widać, będzie wpływać nie tylko na rozwój branży OZE, ale również regionu Bełchatowa, nazywanego „energetyczną stolicą Polski”.

  Zachęcamy do obejrzenia prezentacji PGE na temat Centrum:

   

   

   

  #OZE #recycling #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #samochody_elektryczne

  Źródło: PGE

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  OZE

  KE zgodziła się na wydłużenie systemu aukcyjnego. Ireneusz Zyska: „To kluczowe dla rozwoju OZE”

  „Decyzja Komisji Europejska zostanie wkrótce opublikowana pod numerem SA.64713. Będzie ona stanowić  podstawę do przedłużenia funkcjonowania niniejszego programu na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska i Klimatu.

  Decyzja KE jest pokłosiem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o OZE z 17 września br.

  Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii podkreślił, że jest to doskonała informacja zarówno dla wytwórców OZE jak i dla Polski.

  Aukcje są ważnym narzędziem wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. Decyzja Komisji Europejskiej umożliwia zachowanie ciągłości głównego Polskiego systemu wsparcia dla wytwórców OZE w zgodzie z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, co jest kluczowe dla zapewnienia warunków do bezpiecznego i przewidywalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce” – zaznaczył.

  Wiceminister dodał, że pojawianie się nowych instalacji OZE ma kluczowe znaczenie dla rozwoju celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz polskiej transformacji, której efektem ma być nisko, a później zeroemisyjność.

  Ministerstwo wyliczyło, że zgodnie ze wstępnymi szacunkami, „przedłużenie systemu aukcyjnego umożliwi powstanie ok. 9 GW nowych mocy w technologiach wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych”. Natomiast wartość wsparcia państwa w trakcie trwania tego programu może wynieść nawet 44 mld złotych.

   

  #oze #system_aukcyjny #przedłużenie #ireneusz_zyska #komisja_europejska

   

  Źródło: gov.pl

  Fot.: Pixabay.com

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kolejne potwierdzenie trendu? Wiodący producent ogniw LONGi Solar obniża ceny!

   

  Informacje, które pojawiły się mediach 1 grudnia wydaje się, że potwierdzają te oceny.

  Wg komunikatu jednego z wiodących producentów ogniw i materiałów dla przemysłu fotowoltaicznego – chińskiej kompanii LONGI Solar – obniżyła ona ceny ogniw typu M10 (182 mm) aż o 9,75% wobec cen z 11 października 2021 r. Tym samy obecnie ogniwa M10 w tej firmie kosztują 86 centów (USD) za sztukę. Wcześniej jedna sztuka kosztowała 95 centów.

  Cena ogniw M6 (166 mm) spadła nieco ponad 7% do 74 centów za sztukę, zaś ogniw TOPcon (tunnel oxide passivated contact) typu „P” (158,75 mm) o 7,4% do 71 centów za sztukę.

   

  Jak informuje przy tym portal pv-tech, w ubiegłym tygodniu LONGI Solar podpisał z chińskim producentem fotowoltaiki DAS Solar ogromny kontrakt na dostawę ogniw – kontrakt o wartości 1,1 miliarda dolarów i dostawie 1,2 miliarda ogniw M10 w ciągu dwóch lat! To kolejny taki kontrakt chińskiego dostawcy ogniw!

   

  Zdaniem ekspertów, ten i inne kontrakty podpisane w ostatnich tygodniach świadczą o przełamaniu negatywnego trendu zarówno pod kątem cen, jak i deficytu ogniw na rynku. Wydaje się, że w najbliższych latach ogniw i paneli nie zabraknie, a to oznacza jeszcze dodatkowe zmniejszanie się cen materiałów fotowoltaicznych.

   

   #OZE #fotowoltaika

  Źródło: LONGI Solar, pv-tech

  Foto:Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Negatywne konsekwencje dla rynku prosumenckiego mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój fotowoltaiki w Polsce – wywiad z Prezesem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki dr Stanisławem M. Pietruszko

   

  Panie Prezesie, wczoraj Sejm odrzucił „weto” Senatu, tym samym przyjmując krytykowaną powszechnie przez branżę nowelizację Ustawy o OZE. Prosiłbym o komentarz do tego wydarzenia.

  Choć tempo rozwoju rynku fotowoltaicznego uległo wyraźnemu przyspieszeniu w 2020 i 2021 r., w dalszym ciągu istnieją poważne bariery spowalniające jego zrównoważony rozwój. Toteż należy uporządkować przepisy prawne, administracyjne, techniczne, podatkowe i inne.

  Nowa Ustawa jest niekorzystna dla rynku prosumenckiego w Polsce. Wprowadza znacznie gorszy mechanizm wsparcia dla mikroinslalacji. I to trzeba podkreślić – nowelizacja dotyczy przede wszystkim mikroinstalacji, a nie dużych instalacji działających w systemie aukcji.

  Jeśli chodzi o mechanizm wsparcia, to nowelizacja powoduje, że czas zwrotu włożonego kapitału w inwestycję rośnie niemal dwukrotnie. W istotny sposób obniża zyski, jakie można byłoby osiągnąć przy starej ustawie.

  Kolejnym niekorzystnym elementem jest sposób jej wprowadzenia. Konsekwencją krótkiego okresu przejściowego bardzo duża ilość chętnych do zainstalowania fotowoltaiki na starych zasadach.

  I tu będzie problem, bo już zaczyna brakować na rynku modułów. Do końca marca przyszłego roku będzie gwałtowny „wysyp” instalacji. Spowoduje to pogorszenie jakości instalowanych systemów. Podaż maleje, popyt rośnie – no to zacznie się wyciąganie byle jakich modułów „ze starych kontenerów”, pojawią się oferty modułów i instalacji ze strony firm, które nie mają żadnego doświadczenia i renomy. Byle jak, byle jakie moduły, aby tylko szybko zainstalować.

  To spowoduje, że za kilka lat te systemy będą do wymiany, będą się masowo psuły, będzie dochodzić do pożarów ze źle zaizolowanych systemów, nastąpi delaminacja, masowe mikropęknięcia powodujące pogorszenie jakości. Moduły mogą być „na szybko” lokowane i ustawiane nieumiejętnie, co albo będzie powodowało straty energii, albo będą jej dawały mało.

   

  Co Pan sądzi o ostatnich badaniach i analizach mówiących o tym, że w najbliższych latach rynek fotowoltaiki zostanie zdominowany przez duże farmy? Że rozwój rynku prosumenckiego się zatrzyma.

  To jest proces naturalny. Po bardzo dynamicznym rozwoju rynku prosumenckiego dojdzie, lub może już doszło, do nasycenia rynku. Nawet gdyby nie odebrano tych mechanizmów wsparcia, to naturalnym jest, że rynek prosumencki przestanie się rozwijać i dynamicznie rozwijać się będą duże systemy.

   

  Pojawiają się głosy, że ta nowelizacja ma dodatkowy element – ma wpłynąć, a nawet można powiedzieć, zmusić prosumentów do magazynowania energii elektrycznej. Co Pan o tym sądzi?

  Nie wydaje mi się, aby rząd chciał zmuszać. Uważam, że nawet jeśli ta ustawa przewiduje ulgi za magazynowanie energii przez prosumenta, to jednak to ciągle jest za drogie. To trzeba jednak spokojnie przeanalizować.

  W ogóle rozwój fotowoltaiki w Polsce trzeba przeanalizować. Moim zdaniem jej rozwój jest chaotyczny. Potrzebny jest plan, „Mapa Drogowa” rozwoju fotowoltaiki. Nie może być tak, że w pół roku instalujemy kilka gigawatów, a później zaczyna to gwałtownie spadać. Bo weźmy chociażby firmy produkujące, inwestujące w fabryki w Polsce – one też muszą mieć gwarancję, że jeśli zainwestują u nas, to nie stracą za 2-3 lata z powodu braku popytu.

  Dodam jeszcze trochę kontrowersyjnie – moim zdaniem konsekwencje nowelizacji, czyli ograniczenie ilości instalacji, pozytywnie wpłyną na rozwój rynku. Wpłyną na wyhamowanie tego chaotycznego rozwoju. Teraz trzeba wprowadzić odpowiednie regulacje i rozporządzenia dotyczące na przykład obioru końcowego czy też monitorowania systemów fotowoltaiki. Aby móc włożyć rozwój energetyki słonecznej w Polsce w określone tory i uporządkować branżę. Wiem, że teza ta jest kontrowersyjna, a większość branży ma inne podejście do nowelizacji, ale warto na to zagadnienie spojrzeć również i z tej strony.

  Dziękuję za rozmowę.

  Rozmawiał: Marek Reszuta

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Koniec z „kopciuchami” w Opolskiem. Radni ustalili datę

   

  Radni Sejmiku zdecydowali, że Opolskie dołączy do innych województw, które ustaliły sztywne ramy odejścia od nieekologicznych pieców. W ramach zmiany w uchwale antysmogowej mieszkańcy województwa będą zobligowani do odejścia od tzw. kopciuchów do dnia 1 stycznia 2030 roku.

  Jak podają lokalne media, w wielu gminach istniały obawy przed wprowadzeniem konkretnego terminu odejścia od pieców bezklasowych. Istnieje poważne ryzyko, że mimo zakazu wielu mieszkańców nadal będzie stosować stare systemy, bo na wymianę nie będzie ich stać.

  Podczas konsultacji zmian, jakie zamierzaliśmy wprowadzić, wpłynęło około 150 uwag, które niejednokrotnie wzajemnie się wykluczały. Samorządy lokalne często optowały za wydłużeniem terminu wymiany źródeł ciepła, zaś organizacje społeczne chciały jego skrócenia” – tłumaczył cytowany przez opole.naszemiasto.pl wicemarszałek Antoni Konopka.

  Konopka powiedział też, że na 11 substancji monitorowanych w powietrzu na terenie Opolszczyzny okresowo obserwowane jest przekraczanie pyłów PM 2.5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu. – „Źródłem tych substancji są przede wszystkim źródła ciepła. Dla poprawy jakości postanowiliśmy jasno określić terminy zakończenia eksploatacji tzw. kopciuchów, czyli kotłów pozaklasowych na 1 stycznia 2030 roku” – powiedział cytowany przez PAP wicemarszałek.

  Poza zakazem używania starych systemów od 2030 roku, dwa lata później będzie można korzystać tylko z kotłów klasy 5 i wyższych. Rozszerzona została też lista paliw jakimi nie będzie można ogrzewać domów.

   

  #Czyste_Powietrze #kopciuchy #OZE

  Źródła: opole.naszemiasto.pl, PAP

  Fot.: opole.pl

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowe znaki drogowe dla użytkowników samochodów elektrycznych

   

  Stacja Paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych

  Co ciekawe, do znaku można dodać informację, że na stacji prowadzi się sprzedaż innych pali np. „wodór (H2)” („Jeżeli stacja paliw prowadzi także sprzedaż paliwa gazowego do napędu pojazdów, dopuszcza się umieszczenie w dolnej części znaku napisu określającego rodzaj tego paliwa: „LPG”, „CNG”, „LNG”, „wodór (H2)”)

   

  Punkt ładowania pojazdów elektrycznych

   

  Pełną informację dotyczącą nowych przepisów można znaleźć w aktach prawnych:

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

   

  #elektromobil #OZE #stacje_ładowania

  Źródło: gov.pl
  Foto: pixabay

  Kategorie
  OZE

  „Kogeneracja dla Ciepłownictwa” – NFOŚiGW przedstawia nowy projekt wsparcia do konsultacji społecznych

   

  Celem programu jest udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii o zainstalowanej mocy cieplnej lub elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW.

   

  Wsparcie NFOŚiGW dotyczy budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW. W ramach programu uznawane będą takie jednostki wytwórcze, które wykorzystują:

  • ciepło odpadowe
  • energię ze źródeł odnawialnych
  • paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór

  Jednostki wytwórcze muszą pracować w wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej.

  Cały projekt programu dostępny jest na stronie NFOŚiGW pod adresem: „projekt pp Kogeneracja w ciepłownictwie” oraz na naszej stronie.

  Konsultacje zakończą się w dniu 6 grudnia 2021 o godz. 15:30.

  Uwagi należy składać z użyciem formularza na adres e-mail: transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

  #OZE #NFOŚiGW

  Źródło: NFOŚiGW
  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PILNE – Sejm przyjął niekorzystną dla prosumentów nowelizację Ustawy o OZE!

  Tym samy w życie wejdą rozwiązania wprowadzające od 1 kwietnia 2022 roku niekorzystne dla prosumentów zasady rozliczania – pisaliśmy o tym między innymi w artykule „Główne założenia nowelizacji ustawy o OZE. Co nas czeka w fotowoltaice od 2022 roku?

  Za odrzuceniem „veta” Senatu, a tym samym przyjęciem nowelizacji, głosowało 223 posłów – 218 z Prawa i Sprawiedliwości, 3 z Kukiz15 (Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Stanisław Żuk) oraz dwóch posłów niezrzeszonych (Zbigniew Ajchler, Łukasz Mejza).

  Przeciwko głosowało 206 posłów, nikt się nie wstrzymał, 31 posłów nie głosowało.

  Wyniki głosowania można znaleźć na stronach Sejmu RP

   

  #fotowoltaika #OZE

  Źródło: Sejm RP

  Foto: Sejm RP

  Kategorie
  Elektromobilność

  Prawie 2 mld zł na budowę infrastruktury dla elektromobilności. Kilkanaście tysięcy stacji ładowania w całej Polsce

   

  Z informacji jakie przekazało na swojej stronie Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że Fundusz od 7. stycznia 2022 roku rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

  W jego ramach w całej Polsce ma powstać 17 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych i 20 stacji wodoru. – Budżet (tej części) programu wyniesie 870 mln złotych, co pomoże znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, również zlokalizowanych w małych i średnich miejscowościach, dla których zostały przewidziane specjalne przywileje. To powinno upowszechnić zainteresowanie pojazdami elektrycznymi – zaznaczył prezes NFŚiGW Maciej Chorowski.

  Bezzwrotne dotacje będą przeznaczone dla samorządów, firm, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz rolników indywidualnych.

  Stworzona zostanie także sieć. – Inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld złotych –  podkreślił przedstawiciel NFOŚiGW.

  Rozwój sieci dystrybucyjnej będzie realizowany poprzez program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Ten jest skierowany do operatorów systemów dystrybucyjnyvh (OSD). Pieniądze będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4 tys. km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego. Pisaliśmy o tych planach w naszym artykule „NFOŚiGW przeznaczy 1 mld zł na rozbudowę sieci dystrybucyjnej pod stacje ładowania pojazdów elektrycznych

  Celem całego programu jest przede wszystkim  rozwój elektromobilności. – W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 32 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym, niemal 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, około 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych prądem z baterii
  wyliczała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Szefowa resortu pokreśliła jednak, że liczby pojazdów elektrycznych będą szybko wzrastać. Jako czynnik decydujący wymieniła rozwój programu „Mój elektryk”, wspierający zakup i leasing pojazdów zeroemisyjnych. – Dlatego ministerstwo dostrzega potrzebę równoległej rozbudowy infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest nowy program wsparcia ogłoszony przez Narodowy Fundusz. Ekologicznym i społecznym efektem tego projektu będzie poprawa stanu powietrza w całym kraju, a co za tym idzie – jakości życia Polaków – podkreśliła minister Moskwa. [zachęcamy do naszego artykułu „BOŚ rozpoczął podpisywanie umów leasingowych z firmami w ramach programu „Mój Elektryk

  W tym momencie w Polsce jest ok. 1,7 tys. stacji ładowania pojazdów elektrycznych, spośród których ok. 30 proc. stanowią punkty ładowania prądem stałym, a reszta prądem przemiennym o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

   

  #nfośigw #elektromobilność #infrastruktura #ładowanie #stacje_ładowania

  Źródło: gov.pl

  Fot.: gov.pl

   

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga