luty 2024 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Przełom – panele fotowoltaiczne o rekordowej sprawności

  Tradycyjnie, postęp w sprawności modułów fotowoltaicznych był stopniowy. Jednak ostatnie miesiące przyniosły znaczące przyspieszenie. Firmy poprawiały swoje rekordy, często tylko o ułamki procenta, aż do momentu, gdy Maxeon Solar Technologies, firma z reputacją innowatora ustanowiła nowy standard, prezentując moduły o sprawności 24,1 proc. Z kolei chińska firma Aiko Solar zaskoczyła rynek, prezentując moduły o sprawności 25,15 proc., co pokazuje, jak dynamicznie zmienia się branża i jak silna jest konkurencja na rynku fotowoltaicznym.

  Wysoka sprawność modułów fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla producentów i konsumentów energii, ale również dla globalnej gospodarki. Poprawa sprawności modułów oznacza większą produkcję energii z tej samej powierzchni, co jest istotne w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię i dążenia do ograniczenia emisji CO2.

  Choć chińskie moduły Aiko Solar wyznaczają nowy kierunek, ich dostępność na rynku pozostaje niepewna. Przed branżą stoi wyzwanie, aby przekształcić te innowacje w dostępne komercyjnie produkty, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla przyszłości fotowoltaiki.

  Innowacje w sprawności modułów fotowoltaicznych mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego i promować zrównoważony rozwój. Wraz z poprawą infrastruktury ładowania i magazynowania energii, fotowoltaika staje się coraz bardziej atrakcyjna jako zrównoważone źródło energii.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Elektromobilność

  6 tysięcy – tyle już jeździ elektrycznych aut dostawczych po polskich drogach

  W styczniu 2024 roku Polska zarejestrowała imponującą liczbę 5 951 elektrycznych pojazdów dostawczych, co stanowi 75 proc. wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Tak dynamiczny rozwój świadczy o rosnącym zaufaniu przedsiębiorców do technologii elektrycznych, które stają się coraz bardziej konkurencyjne i dostępne dla szerokiego grona użytkowników.

  Aby wspierać rosnącą liczbę elektrycznych pojazdów, Polska intensywnie rozwija infrastrukturę ładowania. Do stycznia 2024 roku dysponowaliśmy 6 086 punktami ładowania, co stanowi 33 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Znaczący jest również dynamiczny rozwój stacji szybkiego ładowania, kluczowych dla efektywności operacyjnej pojazdów elektrycznych w transporcie dostawczym.

  Z kolei wśród nowo zarejestrowanych osobowych pojazdów elektrycznych w styczniu br., szczególną popularnością cieszą się modele takie jak Tesla Model Y, Mazda MX-30 i Dacia Spring. Te pojazdy, łącząc zaawansowaną technologię z dostępnością, zdobywają uznanie polskich przedsiębiorców i indywidualnych użytkowników.

  Zaangażowanie Polski w rozwój elektromobilności, szczególnie w segmencie dostawczym jest obiecującym krokiem w kierunku zielonej przyszłości. Z rosnącą flotą elektrycznych pojazdów dostawczych, rozbudowaną infrastrukturą ładowania oraz wsparciem rządowym, Polska staje się jednym z liderów elektromobilności w Europie. Z roku na rok elektryczne pojazdy dostawcze stają się coraz bardziej integralną częścią krajobrazu transportowego napędzając zmianę w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

   

  Źródło: ŚwiatOZE

  Grafika: DPD

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  OZE

  Strategiczna Zmiana w ENEA: Grzegorz Kinelski Prowadzi Rewolucję w Zarządzie

  Grzegorz Kinelski, doświadczony lider w branży energetycznej, obejmie funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A., przynosząc ze sobą bogate doświadczenie zdobyte w wielu prestiżowych firmach. Jego poprzednie role obejmują stanowisko członka zarządu w Veolia Energy Contracting Poland oraz liczne funkcje kierownicze, w tym dyrektora w Veolia Poland i Prezesa PKP Energetyka Sprzedaż. Jego ekspertyza i wizja będą kluczowe dla dalszego rozwoju ENEA, zwłaszcza w kontekście przejścia na bardziej zrównoważone źródła energii.

  Oprócz powołania Kinelskiego, ENEA S.A. wzmocniła swój zarząd doświadczonymi ekspertami: Bartoszem Krystą, odpowiedzialnym za sprawy handlowe, Markiem Lelątko, który zajmie się finansami oraz Dalidą Gepfert, która będzie odpowiadać za kwestie korporacyjne. Te zmiany w strukturze zarządzającej są odpowiedzią na rosnące wyzwania rynkowe i świadczą o zobowiązaniu ENEA do ciągłego doskonalenia swoich operacji i strategii.

  Wizja ENEA pod kierownictwem Grzegorza Kinelskiego zapowiada się jako okres innowacji i strategicznych inwestycji, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii. Doświadczenie Kinelskiego w zarządzaniu i transformacji firm energetycznych będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju ENEA i umocnienia jej pozycji na rynku.

  Powołanie nowych członków zarządu w ENEA S.A. to ważny krok w kierunku adaptacji firmy do zmieniającego się krajobrazu energetycznego. Z doświadczonym Grzegorzem Kinelskim na czele, ENEA jest gotowa na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać zrównoważony rozwój i odpowiadać na potrzeby przyszłości.

   

  #OZE

  Kategorie
  Elektromobilność

  Odkryj V2G – ładowanie elektryka za darmo!

  System V2G umożliwia dwukierunkowy przepływ energii między pojazdem elektrycznym a siecią, co oznacza, że samochody mogą nie tylko czerpać energię do ładowania, ale i oddawać jej nadwyżkę z powrotem do sieci. To innowacyjne rozwiązanie przekształca elektryki w kluczowe komponenty systemu energetycznego, które mogą magazynować energię w okresach jej nadprodukcji i oddawać ją, gdy zapotrzebowanie na prąd wzrasta.

  Dzięki taryfie V2G, właściciele samochodów elektrycznych mają szansę na darmowe ładowanie pojazdów w godzinach nocnych, ale także na obniżenie kosztów eksploatacji dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią. Pojazdy takie jak Nissan Leaf, Nissan e-NV200 czy Mitsubishi Outlander PHEV, wyposażone w standard CHAdeMO, są już przystosowane do korzystania z tej technologii, co podkreśla zaangażowanie producentów w rozwój zrównoważonej mobilności.

  Aby skorzystać z pełnych możliwości systemu V2G, kierowcy muszą spełnić pewne warunki, takie jak posiadanie odpowiednich liczników i zezwolenie na oddawanie energii do sieci, a także regularne podłączanie samochodu do ładowarki. Choć może to stanowić wyzwanie dla osób korzystających z samochodów elektrycznych sporadycznie, dla wielu jest to atrakcyjna propozycja, łącząca ekologiczny transport z korzyściami finansowymi.

  Inicjatywa Octopus Energy stanowi ważny krok w kierunku bardziej zintegrowanego i zrównoważonego systemu energetycznego, w którym samochody elektryczne pełnią rolę środków transportu, ale także elementów wspierających stabilność i efektywność sieci. Dzięki technologii V2G, przyszłość ładowania elektryków wydaje się być nie tylko bardziej ekologiczna, ale również bardziej inteligentna i korzystna dla użytkowników.

   

  Źródło: Motocaina / Konrad Maruszczak

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Magazynowanieenergii

  Kategorie
  OZE

  Zielony wodór na Śląsku – rewolucja w OZE i przyszłość bezemisyjnej Polski

  Zielony wodór, uzyskiwany poprzez elektrolizę wody zasilaną odnawialnymi źródłami energii, jest uznawany za paliwo przyszłości ze względu na swoje ekologiczne korzyści. Projekt H2Silesia, zakładający budowę instalacji produkującej zielony wodór o mocy około 105 MW, który będzie w stanie wyprodukować 13 tysięcy ton wodoru rocznie, staje się fundamentem dla przyszłych innowacji w sektorze OZE.

  Inwestycja ta ma ogromne znaczenie nie tylko dla Śląska, historycznie kojarzonego z przemysłem węglowym, ale również dla całej Polski. Oznacza krok naprzód w transformacji energetycznej regionu, a także stanowi odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, projekt wpisuje się w szerokie ramy programu Hy2Infra, podkreślając międzynarodowe zainteresowanie rozwojem technologii wodorowych.

  Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku, z perspektywą do 2040, uwydatnia znaczenie wodoru w dywersyfikacji źródeł energii oraz w dekarbonizacji wielu sektorów gospodarki. Planuje się rozwój infrastruktury niezbędnej do produkcji, przesyłu, dystrybucji i magazynowania zielonego wodoru, co stanowi solidne podstawy dla przyszłego wzrostu energetyki wodorowej w Polsce.

  Zobowiązanie Unii Europejskiej do rozwoju technologii wodorowych, w tym plany produkcji 10 milionów ton zielonego wodoru do końca dekady, stanowi część szerszego celu, jakim jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i przyspieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Wodór ma odegrać kluczową rolę w dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, produkcji cementu, chemii oraz transportu, zwłaszcza w segmencie ciężkim i morskim.

   

  #OZE #Wodór #Śląsk #Polska #UE

  Kategorie
  OZE

  Systemowe wsparcie efektywności energetycznej budynków w Polsce

  W latach 2020-2030 Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaplanowało termomodernizację 236 tys. budynków rocznie, w kolejnych latach 2030-2040 – 271 tys. budynków,  w latach 2040-2050 – 244 tys. budynków. W sumie w latach 2021-2050 zostało zaplanowanych aż 7,5 mln termomodernizacji. Jest to jednak tylko jeden z elementów ogromnego przedsięwzięcia jakim jest zielona transformacja polskiej gospodarki. Jednym z kluczowych wątków tej dyskusji są zmiany systemowe, które umożliwiają skuteczne obniżenie zapotrzebowania na energię, między innymi dzięki dostępnym mechanizmom finansowania programów modernizacyjnych.

  Temat finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków mieliśmy okazję przedyskutować w szerszym gronie podczas wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Fala Renowacji oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Wzięłam w nim udział wraz ze Sławomirem Stępniem, ekspertem Biura Akwizycji i Rozwoju ESG w VeloBanku. Fundamentem, wokół którego toczyły się rozmowy, były niezbędne zmiany systemowe, które usprawnią obniżanie zapotrzebowania na energię w budynkach, dzięki środkom dostępnym w krajowych i europejskich mechanizmach finansowania. W mojej ocenie ważnymi wątkami dyskusji i pożądanymi kierunkami zmian stają się obecnie potrzeba optymalizacji dostępnych programów grantowych, rewizja skali inwestycji oraz poprawa koordynacji współpracy między instytucjami państwa angażującymi się w obniżenie energochłonności budynków.

  Zielona energetyka zrozumiała dla wszystkich

  Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed polską gospodarką w obszarze transformacji energetycznej za niezbędne uważam wdrożenie systemu klas energetycznych budynków, które sprzyjać będą skutecznej ocenie projektów realizowanych pod wspólnym mianownikiem poprawy efektywności energetycznej. Otoczenie instytucjonalne związane z zieloną transformacją oczekuje też systemowych rozwiązań ułatwiających mieszkańcom Polski dostęp do fachowej wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku energii, termomodernizacji i odnawialnych źródłach energii. Powinny u nas funkcjonować tzw. one stop shop, czyli miejsca, w których klienci dostaną cały pakiet – doradztwo, produkt i finansowanie. W VeloBanku rozumiemy tę potrzebę, dlatego nie jesteśmy tylko bankiem, który zapewnia środki na realizację inwestycji. Chcemy być partnerem naszych klientów, rozumieć i wspierać ich biznes, a jest to możliwe m.in. dzięki rozwijaniu współpracy ze sprawdzonymi dostawcami rozwiązań technicznych dla klientów przez  wyspecjalizowaną jednostkę banku, którą stanowi Biuro Akwizycji i Rozwoju ESG.

  Efektywne energetycznie samorządy

  Zielona transformacja dotyczy wszystkich. Tak samo jak każdy Polak powinien mieć dostęp do jasnej i rzetelnej wiedzy o tym, jakie rozwiązania są najlepsze, to również jednostki samorządu terytorialnego wymagają skuteczniejszego wsparcia np. poprzez rewizję zasad dot. ESCO (Energy Service Company), czyli firm świadczących usługi energetyczne lub dostarczających innych środków poprawy efektywności energetycznej dla użytkownika/odbiorcy energii, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego. Zwiększanie efektywności energetycznej budynków należy rozpisywać na projekty dające się skutecznie zrealizować etapami. Powinny one odpowiadać chociażby długości kadencji władz samorządowych. Reprezentant departamentu Ekologii i Klimatu miasta Łodzi (Dyrektor Maciej Riemer) podał przykłady problemów JST z wdrożeniem kontraktów ESCO. Dwie najczęstsze przyczyny leżą po stronie decyzyjnej – pierwsza to skomplikowana umowa i konieczność negocjacji wszystkich możliwych wariantów, które mogą się pojawić, a druga to długoterminowy charakter inwestycji i związane z tym zobowiązanie na kilka kadencji. Obecne tempo zmian nie jest satysfakcjonujące, a samorządy obawiają się podejmowania inicjatyw rozciągniętych w czasie, bo traktują je jako ryzykowne. Z punktu widzenia sektora bankowego niezmiennie liczymy też na zwiększenie gwarancji kredytowych, które stymulować będą rozwój produktów bankowych dla wspólnot mieszkaniowych i samorządów. W tym momencie wiadomo, że  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ) będzie wspierał Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENIKS). Natomiast wszystkie programy ze środków dostępnych w ramach KPO ruszą dopiero z początkiem drugiego kwartału 2024 roku.

  Finansowanie zielonej zmiany

  W VeloBanku posiadamy ofertę produktów wspierających zielona transformację. Wśród nich znajduje się np. kredyt konsumencki EKO (RRSO 12,0%) do 200 tys. zł, umożliwiający finansowanie lub refinansowanie zakupu, montażu urządzeń lub instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, pompy ciepła, magazyny ciepła czy kotły na biomasę.

  Najbliższe lata będą istotne dla poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce choćby w związku z odmrożeniem środków Krajowego Planu Odbudowy, sprzyjającym zielonej transformacji. Do Polski wpłynęła kwota 5 mld EURO, a to dopiero zaliczka, która przypadła Polsce w ramach programu REPowerEU, będącego częścią KPO. Fundusz jest przeznaczony na tak bardzo potrzebną w Polsce transformację energetyczną. Jako VeloBank niezmiennie chcemy utrzymać kierunek rozwoju opartego o fundamenty ESG, angażując się w projekty sprzyjające zielonej zmianie.

  Nota prawna: Kredyt EKO. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,0%. Kalkulacja na 24.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dostępna w placówkach własnych banku, udzielenie i wysokość kredytu uzależnione jest od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej oraz od relacji klienta z Bankiem. Szczegółowe warunki oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne są w placówkach własnych Banku i na velobank.pl.

   

  Źródła:

  1. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polska-przyjela-strategie-w-zakresie-renowacji-budynkow
  2. https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/feniks/
  3. https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo
  Kategorie
  OZE

  7 miliardów zł na zieloną transformację. Nowe zapowiedzi rządu

  Programy te, opracowane we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mają zostać uruchomione w marcu po finalizacji procesu zatwierdzenia i uruchomienia płatności przez Europejski Bank Inwestycyjny.

  Zakres wsparcia obejmować będzie różnorodne inicjatywy skierowane nie tylko do obywateli, ale również przedsiębiorców i rolników, którzy szczególnie obawiają się skutków transformacji energetycznej. Wśród zapowiedzianych działań znalazło się zwiększenie puli środków dla programu „Energia dla wsi” z 1 mld zł do 3 mld zł, co ma umożliwić rozbudowę odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Celem jest ułatwienie przejścia na zeroemisyjne źródła energii i obniżenie rachunków za prąd dla gospodarstw rolnych.

  Minister Hennig-Kloska podkreśliła również znaczenie wsparcia dla przemysłu i energetyki poprzez program kogeneracji, który pozwala na bardziej efektywne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie kosztów i obciążeń finansowych dla końcowych odbiorców energii. Program ten przewiduje pulę środków w wysokości 1,5 mld zł na inwestycje w kogenerację.

  Dodatkowo, ogłoszono program „Moja elektrownia wiatrowa” z pulą środków wynoszącą 400 mln zł, mający na celu rozwój mikroelektrowni wiatrowych oraz przydomowych magazynów energii, co ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i odciążenia sieci dystrybucyjnych.

  W ramach wsparcia dla transportu, minister zapowiedziała program o puli 2 mld zł na rozwój ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, co ma przyspieszyć integrację Polski z transeuropejską siecią transportową TEN-T. Ponadto, planowane jest wsparcie na zakup lub leasing pojazdów zeroemisyjnych dla przedsiębiorców z budżetem programu wynoszącym 1 mld zł.

  Kroki te są odpowiedzią na komunikat Komisji Europejskiej zalecający redukcję emisji gazów cieplarnianych w UE o 90 proc. do 2040 roku względem poziomów z 1990 roku.

   

  Źródło: PAP oraz Money.pl

  #OZE #Dopłaty #Dofinansowanie #Elektromobilność #Elektryki #Fotowoltaika #Pompyciepła #Energetyka #EnergiadlaWsi #Magazynyenergii #Mikroelektrownie #Polska

  Kategorie
  OZE

  Kierunek bez paliw kopalnych do 2040 roku – oto przyszłość ogrzewania w Unii Europejskiej

  W Polsce, gdzie kotły gazowe cieszą się dużą popularnością, wspierane dotychczas przez rządowy program „Czyste Powietrze”, nowe przepisy mogą oznaczać konieczność znaczącej zmiany. Polacy, którzy dotąd chętnie inwestowali w gazowe źródła ciepła, będą musieli zwrócić się w stronę alternatywnych rozwiązań, takich jak pompy ciepła czy systemy hybrydowe, które w perspektywie najbliższych lat staną się nie tylko bardziej ekologiczne, ale i ekonomiczne.

  Wszystkie kluczowe punkty nowelizacji obejmują:

  • Zakaz montażu nowych kotłów na paliwa kopalne w nowych budynkach od 2030 roku
  • Pełne wycofanie kotłów na paliwa kopalne, w tym gazowych, do 2040 roku
  • Wprowadzenie dodatkowych opłat za korzystanie z energii z kotłów gazowych od 2027 roku, co prawdopodobnie przełoży się na wyższe koszty dla konsumentów
  • Możliwość realizacji dofinansowania z wcześniej zaplanowanych programów, takich jak KPO czy FEnIKS, co jednak może prowadzić do dalszych kosztów dla użytkowników kotłów gazowych w przyszłości

  W odpowiedzi na te wyzwania, alternatywy takie jak pompy ciepła mogą stać się bardziej atrakcyjne, choć obecnie są uważane za nieopłacalne w niedocieplonych budynkach. Pomimo to, wsparcie finansowe z inicjatyw takich jak Społeczny Fundusz Klimatyczny, z budżetem 11,4 mld euro, ma na celu złagodzenie wpływu tych zmian, zwłaszcza w zakresie ubóstwa energetycznego i transportowego.

  Z kolei wprowadzenie ETS 2, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze budownictwa i transporcie, przyczyni się do wzrostu kosztów ogrzewania domów gazem i węglem, co może przyspieszyć przejście na czystsze technologie ogrzewania.

   

  Źródło: Money.pl

  #OZE #Pompaciepła #UE #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Korzystniejsza fotowotaika. TAURON wspiera efektywność energetyczną

  – Dostarczamy zieloną energią do naszych klientów, ale także stymulujemy rozwój przydomowych mikroinstalacji i ekologicznych źródeł ogrzewania zarówno poprzez kompleksową obsługę technologiczną, jak i poprzez nasze programy dofinansowań tych inwestycji – mówi Daniel Iwan, rzecznik prasowy, TAURON Sprzedaż. – Z opracowań Grupy TAURON wynika, że autokonsumpcja energii z fotowoltaiki wynosi średnio około 20 procent. Spożytkowanie na własne potrzeby  40 procent energii elektrycznej produkowanej w domowej instalacji fotowoltaicznej  optymalizuje jej opłacalność i podnosi jakość pracy – dodaje Daniel Iwan.

  W sieci TAURONA funkcjonuje już ponad 432 tys. mikroinstalacji. W sporej części instalacje te stanowią wsparcie dla pomp ciepła.

  Eksperci TAURONA przypominają, że im lepiej dopasowana instalacja fotowoltaiczna do rzeczywistego zużycia gospodarstwa domowego i im większa autokonsumpcja, czyli ilość energii wyprodukowana przez instalację, która zużywa­na jest na bieżąco – tym większe oszczędności z fotowoltaiki. Optymalnie jest zatem połączenie fotowoltaiki z technologiami zwiększającymi autokonsumpcję energii takimi jak magazyn energii, klimatyzacja, pompa ciepła oraz odpowiednie sterowanie tymi i innymi urządzeniami domowymi.

   

  Kluczowa autokonsumpcja

  Ogólna zasada mówi, że moc instalacji powinna być rów­na rocznemu zapotrzebowaniu. Na przykład gospodarstwo domowe, które zużywa rocznie 4 MWh, potrzebuje instalacji o mocy około 4 kWp. Odpowiednio dobrana moc instalacji to podstawa zwiększania autokonsumpcji. Aby utrzymywać ją na wysokim poziomie trzeba zwiększyć zużycie prądu właśnie w tych okresach, w których instalacja produkuje najwięcej prądu. Efektywnym sposobem zwiększenia autokonsumpcji energii z własnej produkcji jest również magazynowanie jej nadwyżek powstających w pikach produkcyjnych.  Magazyny energii to urządzenia, które pozwalają na gromadzenie energii produ­kowanej przez instalację fotowoltaiczną w akumu­latorze. Taką energię możemy wykorzystać w okre­sach, w których instalacja energii nie produkuje, np. nocą.

   

  Korzystne połączenie

  Koszty instalacji fotowoltaicznej można zmniejszyć, korzystając z dostępnych dopłat oraz odliczyć od podatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W nowej ofercie Moc korzyści od TAURONA można uzyskać łącznie do 8600 złotych przy zakupie fotowoltaiki wraz z wymianą starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła. Zakup fotowoltaiki z magazynem energii to możliwość uzyskania nawet 5 tys. złotych, gdy dodatkowo zdecydujemy się np. na klimatyzację, a zakup fotowoltaiki z samą klimatyzacją daje możliwość uzyskania do 4 tys. złotych od TAURON-a.

   

  Ulga podatkowa

  Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku i mogą z nich skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19 procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach należących do podatnika. W przypadku małżonków, będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich oddzielnie przypada po 53 tys. zł odpisu.

   

  Opinia eksperta:

  – Połączenie kilku rozwiązań takich jak fotowoltaika, magazyn energii i pompa ciepła to efektywny dobry krok w stronę budowania niezależności energetycznej gospodarstwa domowego. Nadwyżki energii, jakie są produkowane przez instalację fotowoltaiczną mogą być na bieżąco zużywane przez pompę ciepła do zapewnienia nam komfortu cieplnego lub ogrzania ciepłej wody użytkowej. Pozostała część wytworzonej energii zamiast oddana do sieci, może zostać zmagazynowana. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w pochmurne dni gdy instalacja fotowoltaiczna generuje  mniejsze ilości energii lub gdy nasze zapotrzebowanie przekracza wartości produkcji. W takich okresach możemy wykorzystać zmagazynowaną energię zamiast  ponosić koszt jej zakupu z sieci – podkreśla Łukasz Antoniewicz, ekspert technologii grzewczych TAURON Sprzedaż.

  – Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która zwraca się długoterminowo, a korzyści z jej posiadania możemy zobaczyć na własnych rachunkach za energię elektryczną oraz wokół nas ponieważ dzięki inwestycji w odnawialnie źródła energii ograniczamy emisje CO2. Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną? Pierwszym istotnym elementem jest analiza zużycia energii. Jest to kluczowe w celu dobrania poprawnej mocy instalacji. W ostatnich latach obserwuje się częste przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznych, co niekorzystnie wpływa zarówno na okres zwrotu instalacji jak również funkcjonowanie sieci energetycznej – mówi Rafał Kocoł, ekspert z zakresu fotowoltaiki w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Tauron

  Kategorie
  OZE

  Pierwszy mały reaktor jądrowy do 2030 roku. Reaktory SMR będą kluczowe dla miksu energetycznego Polski

  Przedsięwzięcie to wpisuje się w szerokie dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji paliw kopalnych, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej. Polska energetyka, która w dużej mierze opiera się jeszcze na węglu, stoi przed wyzwaniem głębokiej transformacji. W tym kontekście, małe reaktory jądrowe wydają się być jednym z kluczowych rozwiązań, umożliwiającym zastąpienie przestarzałych bloków węglowych nowymi, czystymi źródłami energii.

  Projekt OSGE, realizowany we współpracy z GE-Hitachi, przewiduje budowę reaktora o mocy 300 MW, który dzięki swoim kompaktowym rozmiarom będzie mógł być wkomponowany w istniejącą infrastrukturę przesyłową. To podejście obniża ryzyko oraz koszty inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi elektrowniami jądrowymi, oferując jednocześnie szybką i efektywną ścieżkę do redukcji emisji CO2. Szacuje się, że jeden reaktor BWRX-300 może przyczynić się do uniknięcia emisji 176 mln ton dwutlenku węgla oraz oszczędności 65 mln ton węgla w ciągu swojej sześćdziesięcioletniej działalności.

  Inwestycja ta, oparta na kapitale prywatnym, nie tylko uniezależnia finansowanie projektu od środków publicznych, ale również obiecuje znaczące korzyści dla polskiej gospodarki. Oczekuje się, że projekt wygeneruje ponad 24 mld zł wartości dodanej brutto i stworzy 2,7 tys. nowych miejsc pracy, wspierając tym samym rozwój i konkurencyjność polskiego przemysłu.

  W kontekście europejskich inicjatyw na rzecz promowania technologii SMR, plany OSGE spotykają się z zainteresowaniem na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska poprzez utworzenie specjalnego sojuszu przemysłowego, podkreśla znaczenie małych reaktorów modułowych dla przyszłości energetyki na kontynencie, widząc w nich klucz do osiągnięcia długoterminowych celów klimatycznych.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #SMR #Orlen #Energetyka #Energetykajądrowa #Polska #UE

  Kategorie
  Magazyny energii

  Rewolucja w magazynowaniu energii – od wyeksploatowanej kopalni do innowacyjnego magazynu grawitacyjnego

  Projekt ten stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na efektywne metody magazynowania nadmiarowej energii produkowanej przez zielone elektrownie. Gravistore wykorzystuje mechanikę grawitacyjną do przechowywania energii, co jest zarówno prostym, jak i genialnym rozwiązaniem. System polega na wciąganiu ciężarów w górę szybu w okresach nadwyżki energii oraz opuszczaniu ich, kiedy zapotrzebowanie na energię wzrasta, przekształcając w ten sposób energię potencjalną w kinetyczną, a następnie w elektryczność.

  Ten ekologiczny sposób magazynowania energii w nieczynnych szybach kopalnianych nie tylko zmniejsza potrzebę budowy nowych infrastruktur, ale także oferuje nowe możliwości dla regionów dotkniętych skutkami zamknięcia kopalń. Dzięki temu projektowi miejscowa ludność może znaleźć nowe źródła zatrudnienia, a tereny poindustrialne zyskują nowe życie.

  Firma Gravitricity ma nadzieję, że ich prototypowa instalacja o mocy 2 MW, wykorzystująca 530-metrowy wał, zademonstruje potencjał grawitacyjnych systemów magazynowania energii. Firma bada również możliwości wdrożenia swojej technologii w innych krajach, takich jak Czechy, Niemcy i Indie, co może znacząco wpłynąć na przyszłość sektora magazynowania energii.

  W porównaniu z tradycyjnymi bateriami litowo-jonowymi, system Gravistore oferuje szereg korzyści, w tym niższe koszty wdrożenia i eksploatacji, brak ograniczeń co do liczby cykli magazynowania i długoterminową trwałość. Dodatkowo, dzięki swojej zdolności do szybkiego dostosowania do zmieniającego się zapotrzebowania na energię, technologia ta może stanowić ważny element w integracji odnawialnych źródeł energii z siecią energetyczną.

   

  Źródło: Gravitricity oraz Globenergia

  #OZE #Magazynenergii #MagazynowanieEnergii

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Wrocław wita największą w Polsce pompę ciepła zwaną Wrompą. Znaczący krok ku ekologicznej transformacji miasta

  Wrompa to owoc współpracy między firmą Fortum a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu, mający na celu wykorzystanie zużytych wód komunalnych do produkcji ekologicznego ciepła. Zlokalizowana na terenie przepompowni ścieków Port Południe, instalacja o mocy 12,5 MW, przewyższa moc tysiąca typowych pomp ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych, co świadczy o jej wyjątkowej skali i potencjale.

  Założenie projektu jest proste, ale innowacyjne: odzyskać ciepło ze ścieków, podnieść jego parametry i przekazać do systemu ciepłowniczego miasta, zmniejszając tym samym zależność od węgla oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Po uruchomieniu, planowanym na koniec 2024 roku, Wrompa ma pokryć do 5 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło we Wrocławiu, stanowiąc kluczowy element w modernizacji i ekologizacji lokalnej infrastruktury energetycznej.

  Ten ambitny projekt, który wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, podkreśla znaczenie recyklingu i ponownego wykorzystania zasobów. Inwestycja o wartości około 100 milionów złotych, wspierana dotacjami z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, ma nie tylko przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia, ale również stanowić modelowe rozwiązanie dla innych miast dążących do dekarbonizacji i poprawy jakości powietrza.

  Wrompa reprezentuje krok naprzód w transformacji energetycznej Wrocławia, odzwierciedlając rosnącą świadomość ekologiczną i potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.

   

  Źródło: CIRE

  #OZE #Pompaciepła #Wrompa

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowe zmiany w fotowoltaice. Mają poprawić opłacalność dla polskich prosumentów

  Wprowadzony w kwietniu 2022 roku system net billing zastąpił wcześniejszy, bardziej korzystny dla użytkowników, model net meteringu. O ile net metering pozwalał na ilościowe rozliczenie wyprodukowanej energii, gdzie prosument za każdą jednostkę wprowadzoną do sieci mógł pobrać 0,8 (lub 0,7 dla większych instalacji) jednostki energii bez dodatkowych kosztów, o tyle net billing zmienił zasady gry, promując większą autokonsumpcję i wprowadzając rozliczenia finansowe zamiast ilościowych.

  Zmiana ta spotkała się z mieszanką reakcji, gdyż choć z jednej strony stymulowała rozwój energetyki obywatelskiej i zwiększała świadomość konieczności efektywnego wykorzystania energii, to z drugiej strony zmniejszyła bezpośrednią opłacalność instalacji dla prosumentów. Minister Hennig-Kloska podkreśla, że choć powrót do systemu net metering nie jest możliwy ze względu na zmiany w prawodawstwie unijnym, trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które mogą poprawić sytuację posiadaczy instalacji fotowoltaicznych.

  W ramach działań wspierających prosumentów, rząd planuje również wprowadzenie nowych programów finansowych. Jednym z nich jest wsparcie dla osób chcących zainstalować małe wiatraki przydomowe, z budżetem programu wynoszącym 400 milionów złotych. Ponadto, zapowiedziano stworzenie programu promującego przydomowe magazyny energii, co może znacząco wpłynąć na zwiększenie niezależności energetycznej gospodarstw domowych oraz umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie własną produkcją i konsumpcją energii.

  Inicjatywy te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone i efektywne energetycznie rozwiązania, które nie tylko przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych substancji, ale również oferują nowe możliwości ekonomiczne.

   

  Źródło: TVN24

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #Dofinansowanie #UE #Polska

  Kategorie
  OZE

  Wzrost inwestycji Taurona w sieci elektroenergetyczne na 2024 rok. Wyda miliardy!

  Wśród głównych planów inwestycyjnych na rok 2024 znajduje się przyłączenie około 45 tysięcy nowych klientów, rozbudowa i poprawa stanu sieci elektroenergetycznej, włączając w to poprawę elastyczności i automatyzację sieci. Ponadto planuje się także wymianę liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu, z zamiarem objęcia całego obszaru działania spółki do 2030 roku.

  Inwestycje przewidziane przez Tauron obejmują budowę i modernizację stacji elektroenergetycznych oraz linii zasilających na terenie różnych województw, takich jak śląskie, małopolskie, opolskie i dolnośląskie. Wymienia się także konkretne projekty, takie jak budowa głównego punktu zasilania Pyrzowice Lotnisko w województwie śląskim, kompleksowe modernizacje stacji 110/15 kV Szaflary i Rybitwy w województwie małopolskim, czy też budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin w województwie opolskim.

  Koncern podkreśla potrzebę inwestycji w sieć dystrybucyjną ze względu na rosnącą liczbę mikroinstalacji OZE oraz potrzebę dostosowania sieci do nowych, niestabilnych źródeł zasilania. Tauron zauważa także, że proces inwestycyjny wymaga współpracy z wieloma podmiotami, z uwagi na konieczność uzyskania pozwoleń i zgód.

  Warto zaznaczyć, że istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna często nie była projektowana z myślą o współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania, co wymusza szereg działań poprawiających elastyczność pracy sieci. Tauron podkreśla, że największe inwestycje sieciowe to zadania rozłożone na lata, wymagające długotrwałego procesu projektowania i uzyskiwania koniecznych pozwoleń i zgód.

   

  Źródło: wGospodarce

  #OZE Energetyka #Tauron

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zastrzyk w programie Energia dla Wsi. W puli już 3 mld zł, a pierwszy nabór wniosków tylko do końca lutego!

  Program Energia dla Wsi został zaprojektowany, aby wspierać projekty związane z fotowoltaiką, turbinami wiatrowymi, biogazowniami, elektrowniami wodnymi oraz magazynami energii. Dzięki temu rolnicy i spółdzielnie energetyczne działające na obszarach wiejskich mają możliwość otrzymania finansowego wsparcia, które pokryje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych ich projektów, z opcją uzyskania pożyczek pokrywających nawet 100 proc. tych kosztów.

  Tak znaczące zwiększenie alokacji środków na Energię dla Wsi jest odpowiedzią na obserwowane duże zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów. To również sygnał, że Polska poważnie podchodzi do transformacji energetycznej i stawia na zrównoważony rozwój, szczególnie na obszarach wiejskich, które dysponują dużym potencjałem w zakresie OZE.

  Przed zrealizowaniem tej ambitnej inicjatywy, propozycja zwiększenia finansowania zostanie poddana konsultacjom w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. NFOŚiGW planuje również współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Modernizacyjnego, który ma na celu wspieranie modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej w krajach Unii Europejskiej.

  Zainteresowanie programem Energia dla Wsi przekroczyło oczekiwania, co zaowocowało wydłużeniem pierwszego naboru wniosków do końca lutego 2024 roku. Jest to jasny sygnał, że rolnicy i przedsiębiorstwa z terenów wiejskich są gotowi inwestować w zieloną energię, widząc w niej nie tylko sposób na zmniejszenie kosztów operacyjnych, ale także na przyczynienie się do ochrony środowiska.

   

  Źródło: Portal Samorządowy

  #OZE #Energetyka #EnergiadlaWsi #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Przełom w magazynowaniu wodoru – Polsko-Szwajcarska innowacja z użyciem magnezu

  Tradycyjnie, wykorzystanie wodoru jako nośnika energii napotykało na przeszkodę w postaci jego efektywnego magazynowania. Wprowadzenie wodoru do materiałów, z których można by go później odzyskiwać, wydawało się najlepszym rozwiązaniem. Magnez, tworząc z wodorem wodorek magnezu, może przechowywać w jednym metrze sześciennym aż 106 kg wodoru, znacznie więcej niż metody tradycyjne, takie jak sprężanie czy skraplanie gazu.

  Bezpieczeństwo i niski koszt wodorku magnezu predestynują go do stacjonarnych zastosowań magazynowych, otwierając drzwi do możliwości tworzenia domowych magazynów wodorowych. Problemem do tej pory było jednak znalezienie efektywnego katalizatora, który przyspieszałby reakcję chemiczną tworzenia wodorku magnezu.

  Przełom nastąpił, gdy zespół badaczy z Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology Empa, Uniwersytetu w Zurychu oraz Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie odkrył, dlaczego dotychczasowe próby wykorzystania magnezu nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Problem tkwił w niepełnym zrozumieniu procesów zachodzących w magnezie pod wpływem wodoru. Jak się okazało, kluczem do skutecznego magazynowania wodoru w magnezie są specyficzne zmiany w strukturze elektronowej materiału, występujące na granicy między magnezem a wodorkiem magnezu.

  Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana z IFJ PAN opracował model, który wyjaśnia te procesy, pokazując, że powstające lokalnie klastry wodorku magnezu wpływają na transport wodoru w materiale. To odkrycie rzuca nowe światło na poszukiwania odpowiedniego katalizatora, kierując badaczy na nowe tory eksploracji.

  Badania te, łączące wyniki teoretyczne i eksperymentalne, otwierają nowe możliwości dla magazynowania wodoru, wskazując na magnez jako kluczowy materiał w przyszłych systemach energetycznych. Przełom ten może znacząco przyspieszyć rozwój technologii wodorowych, przybliżając nas do wykorzystania wodoru jako zrównoważonego i bezpiecznego źródła energii na szeroką skalę.

   

  Źródło: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Globenergia

  #OZE #Wodór #Magazynowanie

  Kategorie
  OZE

  Orlen na fali zielonej transformacji – ponad 120 mld zł przeznaczy na OZE

  Z 4,7 mld zł w 2016 roku, inwestycje Orlenu wzrosły do ponad 36 mld zł w roku ubiegłym, z ambicją wydania 320 mld zł do 2030 roku. Znacząca część tych środków – aż 40 proc., przeznaczona jest na rozwój odnawialnych źródeł energii, co podkreśla zaangażowanie firmy w realizację zielonej agendy. Janusz Szewczak, członek zarządu ds. finansowych w Orlenie, podkreśla, że inwestycje w OZE nie tylko zapewniają firmie konkurencyjność, ale również ułatwiają dostęp do finansowania, co jest kluczowe w kontekście obecnych trendów rynkowych i preferencji banków.

  Orlen, dzięki śmiałym akwizycjom takim jak połączenie z Grupą Lotos i PGNiG oraz wcześniej z Grupą Energa, zbudował silną, multienergetyczną grupę, obecną na całym łańcuchu wartości branży naftowo-gazowej. Działania te umożliwiły Orlenowi rozszerzenie swojej działalności, ale również umocnienie pozycji na międzynarodowej arenie, co znajduje odzwierciedlenie w rankingach „Fortune Magazine”, gdzie firma zajmuje wysokie miejsca wśród największych światowych przedsiębiorstw.

  W ramach dążenia do neutralności emisyjnej do 2050 roku, Orlen inwestuje w projekty związane z OZE, energetyką jądrową oraz morską energetyką wiatrową. Znaczące inwestycje, takie jak budowa pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która do polskiego systemu energetycznego dostarczy prawie 1,2 GW mocy, pokazują, że firma aktywnie przyczynia się do transformacji energetycznej kraju.

  Ponadto Orlen nie ogranicza się jedynie do inwestycji w zielone źródła energii. Firma rozwija także segment biopaliw i petrochemii, gdzie planuje zrealizować projekt Olefiny III w Płocku, co umożliwi kontrolę nad znaczącą częścią mocy produkcyjnych w Europie.

   

  Źródło: eoborniki

  #OZE #Orlen #Energetyka #Energetykajądrowa #Energetykawiatrowa

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Już od 1 kwietnia wystartuje Czyste Powietrze. Dla niektórych mogą być to spore zmiany

  Nowe regulacje nakładają na producentów i dystrybutorów pomp ciepła wymóg posiadania raportów z wynikami badań potwierdzających deklarowane przez nich parametry techniczne. Dodatkowo, aby urządzenie kwalifikowało się do dofinansowania, musi być wpisane na specjalnie przygotowaną Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów. Lista ta jest dostępna na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego i ma za zadanie ułatwić konsumentom wybór urządzeń, które spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej i ekologiczności.

  Eksperci w dziedzinie energii i ochrony środowiska wskazują, że wprowadzenie jednolitych standardów weryfikacji technicznej dla pomp ciepła na terenie Unii Europejskiej i EFTA stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia większej transparentności na rynku i zwiększenia zaufania konsumentów. Takie podejście może również zachęcić inne kraje do przyjęcia podobnych regulacji, wspierając tym samym produkcję i dystrybucję urządzeń, które są nie tylko efektywne, ale także przyjazne dla środowiska.

  Zmiany te rodzą pytanie, czy warto czekać z zakupem i instalacją pompy ciepła do kwietnia, aby móc skorzystać z nowych warunków dofinansowania. Eksperci sugerują, że decyzja ta powinna zależeć od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych konsumenta. Niemniej jednak, nowe przepisy mogą stanowić zachętę do zainwestowania w nowoczesne i efektywne technologie, które nie tylko przyczynią się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie, ale także do ochrony środowiska.

  Wybór odpowiedniej pompy ciepła jest kluczowym elementem planowania inwestycji. Należy wziąć pod uwagę różne aspekty, takie jak typ pompy (powietrze/woda, powietrze/powietrze czy grunt/woda), jej efektywność energetyczna oraz koszt zakupu i instalacji. Pompy gruntowe, choć droższe w zakupie, oferują niższe koszty eksploatacji i bardziej stabilną efektywność przez cały rok, co czyni je atrakcyjną opcją dla wielu inwestorów.

  Nowe regulacje Programu Czyste Powietrze nie zmieniają kwoty dofinansowania, ale wprowadzają wyraźniejsze kryteria kwalifikowalności urządzeń, co jest korzystne zarówno dla konsumentów, jak i środowiska. Inwestycje w nowoczesne systemy ogrzewania, takie jak pompy ciepła, stają się coraz bardziej popularne, a wsparcie rządowe w postaci dofinansowania może znacząco przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej i poprawy jakości powietrza w Polsce.

   

  Temat ten opisujemy również w odrębnym artykule: https://top-oze.pl/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-nowe-wymagania-dla-pomp-ciepla/

   

  Źródło: eGospodarka

  #OZE #CzystePowietrze #PompyCiepła

  Kategorie
  OZE

  Ranking TOP 100 najlepszych Wykonawców OZE styczeń 2024 rok

  Tworząc ranking braliśmy pod uwagę łącznie 3 kryteria:

  • średnia ocen firmy na Google: 3,6 i więcej, w styczniu 2024
  • liczba ocen firmy na Google: 40 i więcej, w styczniu 2024
  • ruch na stronie internetowej firmy: 400 wejść i więcej, w grudniu 2023

  Ruch na stronach internetowych mierzymy wg jednego z najlepszych systemów do mierzenia ruchu na stronach w internecie.

  W porównaniu do ostatniego rankingu z listopada 2023 roku, w obecnym rankingu ustawiliśmy wyższe kryteria. Przypomnijmy, że w poprzednim rankingu wystarczyło mieć 25 ocen, przy ruchu na stronie 250 wejść. Oznacza to, że wiele firm, wykonawców OZE rozwija się. Obecny ranking zawiera firmy z większym potencjałem.

  Obserwujemy systematyczny wzrost jakości obsługi klientów. Coraz więcej firm bada jakość pozyskiwania klientów i jakość wykonania obsługi. Dzięki temu firm z wysokimi ocenami systematycznie przybywa.

  W rankingu za styczeń 2024 najwyższe średnie oceny uzyskało:

  • 5,0 – 15 firm, w XI 2023 – 14 firm
  • 4,9 – 15 firm, w XI 2023 – 15 firm
  • 4,8 – 20 firm, w XI 2023 – 12 firm

  Łącznie 82 firmy uzyskały średnią 4,4 i wyższą, a w listopadzie 2023 roku tylko 69 firm, pomimo że obecnie przyjęliśmy wyższe kryteria udziału w rankingu.

  Pierwszą pozycję utrzymuje nadal firma Eco-Solar Tomasz Kurek.
  Na drugą pozycję awansowała Passive Instal Sp. z o.o., która znalazła się po raz pierwszy w naszym rankingu.
  Trzecie miejsce zajęła Energia Taniej Sp. z o.o. – będąc wcześniej na 2 miejscu.

  Wszystkim stu laureatom – najlepszym Wykonawcom usług OZE gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju własnych firm!

  Klienci wybierają wykonawcę spośród najlepszych, wiarygodnych firm, które sprawdziły się w działaniu. Wszystkich wykonawców instalacji OZE jest w Polsce ok. 30 tys. firm.
  Firmy, które znalazły się w naszym rankingu stanowią zaledwie 0,3 proc. wszystkich firm wykonawców usług OZE, tj. są to średnio 3 najlepsze firmy na tysiąc wykonawców usług OZE.
  Dlatego klientom, którzy poszukują dobrych wykonawców OZE, śmiało polecamy firmy z naszego rankingu. W naszym rankingu na każdy 1 tysiąc wykonawców OZE.

  Wykonawco, jeśli chcesz dalej doskonalić jakość pozyskiwania i obsługi klientów to zachęcamy do badania satysfakcji klientów.

  Pełny, nowy Ranking TOP 100 Najlepszych Wykonawców OZE za styczeń 2024 znajdziesz tu:
  https://top-oze.pl/rankingi-oze/.

  Ważne informacje o obsłudze klientów i badaniach satysfakcji klientów znajdziesz tu:

  #OZE #RankingOZE #WykonawcyOZE

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowe inicjatywy rządowe wspierające magazyny energii oraz przydomowe elektrownie wiatrowe

  Program Mój Prąd, będący dotąd istotnym narzędziem w promowaniu energetyki prosumenckiej, przechodzi obecnie fazę rewizji. Ministerstwo klimatu i środowiska planuje nie tylko kontynuację tego programu, ale również jego ulepszenie, aby rozwiązać istniejące problemy związane z podłączeniami i wydajnością instalacji fotowoltaicznych. Nowa edycja programu, mająca zostać uruchomiona w ciągu najbliższych miesięcy, ma stanowić odpowiedź na te wyzwania.

  Dodatkowo, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na magazynowanie energii, minister Hennig-Kloska zapowiada pozyskanie dodatkowych środków unijnych z Funduszu Modernizacyjnego. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie instalacji magazynów energii oraz przydomowych elektrowni wiatrowych, co jest kluczowe dla zwiększenia stabilności i efektywności sieci energetycznej w Polsce.

  Kwestia zanieczyszczenia powietrza również nie umknęła uwadze ministerstwa, które zapewnia o zabezpieczeniu środków na program Czyste Powietrze. Ten program, skupiający się na walce ze smogiem, ma być kontynuowany z nową pulą finansową, co ma zapewnić sprawne rozpatrywanie wniosków i wypłaty dotacji.

  W kontekście zbliżającego się zakończenia okresu zamrożenia cen energii, ministerstwo rozważa różne strategie mające na celu ochronę gospodarstw domowych przed wzrostem cen. Minister zapowiada, że w ciągu najbliższych miesięcy zostaną przedstawione nowe propozycje, mające na celu wsparcie konsumentów i jednoczesne promowanie efektywności energetycznej.

  Na horyzoncie pojawia się również inicjatywa utworzenia funduszu transformacyjnego, który ma wspierać projekty związane z transformacją energetyczną Polski. Finansowanie tego funduszu ma pochodzić między innymi ze sprzedaży praw do emisji w ramach ETS, co ma przyspieszyć przejście na bardziej zrównoważone i efektywne energetycznie rozwiązania.

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Energetyka #Magazynyenergii #Elektrowniewiatrowe #MójPrąd #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zmierzch europejskiej fotowoltaiki? Meyer Burger zamyka fabrykę w Niemczech

  Meyer Burger do niedawna planujący zwiększenie swojej produkcji w Niemczech, teraz zmienia kurs na rzecz ekspansji poza Europę. Firma zwraca uwagę na trudności, z jakimi boryka się europejski sektor fotowoltaiczny, w tym na silną konkurencję ze strony chińskich producentów. Dominacja tanich paneli z Chin, które zalewają rynek europejski, stawia pod znakiem zapytania przyszłość produkcji PV w Europie.

  Zamknięcie fabryki w Freiburgu, które wpłynie na życie około 500 pracowników, jest odzwierciedleniem szerszych wyzwań, przed którymi stoi przemysł PV w Europie. Meyer Burger, jednak, pozostawia sobie furtkę do pozostania na rynku europejskim, sugerując, że odpowiednie wsparcie finansowe mogłoby umożliwić kontynuację produkcji.

  Firma wskazuje również na bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju technologicznego i produkcji w Stanach Zjednoczonych, co podkreśla różnice w podejściu politycznym i ekonomicznym między oboma regionami. W Europie, producenci PV muszą mierzyć się nie tylko z konkurencją cenową, ale również z nadwyżkami produkcyjnymi i ograniczeniami handlowymi, co skutkuje trudnościami w utrzymaniu rentowności produkcji.

  Ta sytuacja stanowi wyzwanie dla Europy, która musi znaleźć sposoby na wsparcie i ochronę swojego sektora fotowoltaicznego przed globalną konkurencją. Jest to niezbędne nie tylko dla przetrwania europejskich producentów, ale również dla realizacji celów związanych z odnawialnymi źródłami energii i ochroną klimatu.

  Decyzja Meyer Burger o zamknięciu fabryki w Niemczech jest znaczącym momentem dla europejskiego rynku fotowoltaicznego, który staje przed koniecznością adaptacji do szybko zmieniających się warunków globalnego rynku. Wskazuje to na potrzebę dalszych działań w zakresie polityki energetycznej i przemysłowej w Europie, aby umożliwić dalszy rozwój i konkurencyjność sektora PV.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowe inicjatywy na rzecz zielonej przyszłości – Rząd zaproponował miliardy na wsparcie elektrycznych ciężarówek

  Pierwszy z nich, o budżecie 1 miliarda złotych, ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w elektryczne samochody ciężarowe, natomiast drugi, z funduszem 2 miliardów złotych, skupia się na rozbudowie infrastruktury ładowania dla tych pojazdów. Te ambitne inicjatywy mają wspólnie stworzyć podstawy dla ekologicznego przemysłu transportowego w Polsce do 2029 roku.

  Programy te oferują różne poziomy wsparcia finansowego, dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa, pozwalając na pokrycie znaczącej części kosztów zakupu lub leasingu nowych pojazdów elektrycznych. Z zadowoleniem przyjęto ogłoszenie limitów kwotowych na pojazdy, co ma na celu uproszczenie procesu aplikacyjnego i zwiększenie dostępności do dotacji.

  Reakcje na te zapowiedzi są mieszane, choć dominuje optymizm. Polska Izba Rozwoju Elektromobilności wyraża entuzjazm, widząc w tych programach szansę na dynamiczny rozwój sektora elektromobilności w Polsce. Zwraca się jednak uwagę na konieczność szybkiego uruchomienia programów, aby nie stracić tempa w globalnym wyścigu technologicznym i nie pozostać w tyle za konkurencją z Europy Zachodniej.

  Z drugiej strony, przedstawiciele sektora transportu drogowego wyrażają pewne obawy dotyczące przyszłości elektromobilności, podkreślając braki w planowaniu infrastrukturalnym i technologicznym. Zdaniem krytyków, brakuje jasnej wizji rozwoju transportu zeroemisyjnego, co może prowadzić do niepewności inwestycyjnej i zahamowania postępu.

  Tymczasem, prognozy niemieckiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego na rok 2024 sugerują spadek sprzedaży samochodów elektrycznych, co może być oznaką zmieniających się trendów na rynku. Jednak zdaniem ekspertów, jest to raczej chwilowe zjawisko, a długoterminowe perspektywy dla elektromobilności pozostają obiecujące, zwłaszcza z uwzględnieniem rosnącego zainteresowania firm realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

  Źródło: Logistyka.rp

  #OZE #Elektromobilność #Dotacje

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Reformy w programie Czyste Powietrze – nieefektywne pompy ciepła wylecą z programu

  Ministerstwo klimatu zidentyfikowało pilną potrzebę eliminacji tych urządzeń z programu, szczególnie w przypadkach, gdzie nie są one wsparte przez odpowiednią termomodernizację budynków.

  „W drugiej połowie stycznia te zaległości wynoszą 470 mln zł. Problem systematycznie się pogłębia, bo każdego tygodnia wpływają wnioski o dotacje o łącznej wartości ok. 100 mln zł, a wdrażanie nowych programów unijnych zostało wstrzymane. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco dostają środki na wypłatę dotacji, nie jest więc prawdą, że płatności zostały całkowicie wstrzymane” — mówi minister klimatu.

  Aby przeciwdziałać tym wyzwaniom, rząd proponuje przesunięcie środków finansowych, co jednak uzależnione jest od decyzji prezydenta.

  Hennig-Kloska deklaruje również, że ministerstwo przygotowuje się na różne scenariusze, aby zapewnić płynność finansową programu Czyste Powietrze i umożliwić szybkie przywrócenie wypłat dotacji. Zmiany w programie mają na celu nie tylko rozwiązanie kwestii nieefektywnych pomp ciepła, ale także poprawę komunikacji z obywatelami. Minister podkreśla, że ważne jest, aby mieszkańcy byli świadomi, jak efektywnie korzystać z dostępnych środków, aby inwestycje te przynosiły realne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

  Rządowe działania mają na celu natychmiastową poprawę działania programu Czyste Powietrze oraz długoterminowe zabezpieczenie jego efektywności. Przez eliminację słabych punktów, takich jak nieefektywne pompy ciepła, i zwiększenie przejrzystości w zarządzaniu finansami, ministerstwo stara się odbudować zaufanie do programu i zapewnić, że jego cele – poprawa jakości powietrza i zmniejszenie obciążeń ekonomicznych dla obywateli – będą skuteczniej realizowane.

   

  Źródło: Business Insider
  Zdjecie: DEHER

  #OZE #Pompyciepła #CzystePowietrze

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga