Archiwa NFOŚiGW - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW ogłasza nowy program. Już wkrótce ruszy „Ciepłe Mieszkanie”

  Państwowe instytucje starają się wspierać finansowo realizacje określonych zadań przez członków społeczeństwa zwłaszcza jeśli wiążą się one z wprowadzeniem korzystnych zmian dla dobra ogółu. Odbijającym się głośno tematem od ostatnich kilku lat jest ekologia i wszelkie związane z nią elementy jak odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, elektromobilność, czy recykling.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Program priorytetowy „Mój Prąd 4.0.” – główne założenia

   

  W niniejszym artykule nie będziemy powielać już opublikowanych u nas w artykule informacji 15 kwietnia rusza program „Mój Prąd 4.0”. Zachęcamy do lektury artykułu. W niniejszej informacji przedstawiamy główne założenia. Zachęcamy przy tym do zapoznania się z Regulaminem oraz szczegółowymi wyjaśnieniami do programu na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiały do pobrania z naszej strony: Regulamin, Program Priorytetowy „Mój Prąd 4.0.”.

   

  Główne zasady programu „Mój Prąd 4.0”

  Najważniejsza zasada – o dofinansowanie w programie mogą ubiegać się wyłącznie prosumenci, którzy zdecydują się na rozliczanie w nowym systemie net billingu – chodzi o nowych instalatorów, ale również tych prosumentów, którzy obecnie korzystają z przywilejów wynikających z obowiązującego do dnia 31 marca 2022 roku systemu opustów, czyli net-metteringu. W drugim wypadku prosument zobowiązany jest dołączyć do wniosku potwierdzenie d Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

   

  Na realizację programu „Mój Prąd 4.0.” aktualnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 350 milionów złotych. Nie wykluczone są korekty budżetu i dodatkowe środki.

  Dotację można otrzymać na instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kWp. Przeznaczona ona jest wyłącznie dla osób fizycznych produkujących energie elektryczna na własne potrzeby.

  Premiowane będzie magazynowanie energii (elektrycznej i cieplnej), jak również inwestycje w zarządzanie energii w domu HEMS oraz zarządzanie EMS. Na te inwestycje prosument może otrzymać dodatkowe środki finansowe.

  Łączna kwota dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych do kwoty 20,5 tysiąca złotych. W praktyce oznacza to, że taką kwotę będzie można uzyskać inwestując w wymienione wyżej magazyny energii i systemy zarządzania.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzje, że nowym system objęte mogą być również inwestycje zrealizowane przed wejściem w życie nowych zasad rozliczania, stąd też z dotacji mogą skorzystać również prosumenci, którzy ponieśli koszty montażu mikroinstalacji po dniu 1 luty 2020 roku. Daje to również prosumentom możliwość rozszerzenia sfinansowania inwestycji o magazyny energii i systemy zarządzania, które dotychczas nie były ujęte w programach priorytetowych programu „Mój Prąd” w edycjach 1-3. W praktyce oznacza to, że beneficjenci programów 1-3 mogą otrzymać finansowanie na dodatkowe elementy na zasadach ogólnych.

  Beneficjenci programu „Mój Prąd 4.0” będzie miał prawo złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, gdyż dotacja nie jest związana personalnie z beneficjentem, a dotyczy konkretnych instalacji podłączonych do licznika dwukierunkowego w Punkcie Poboru Energii.

   

  W programie, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie możliwości dofinansowania do domowych ładowarek samochodów elektrycznych.

   

   

  #fotowoltaika #farmy_fotowoltaiczne #agrofotowoltaik #Narodowy_Fundusz_Ochrony_Środowiska_i_Gospodarki_Wodnej

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: NFOŚiGW

  Kategorie
  OZE

  Program „Renowacja z gwarancją oszczędności” szansą na wsparcie termomodernizacji

   

  Wnioski przyjmowane są od 13. grudnia 2021 r. do 31. marca 2022 r, a te o dotacje do 28. lutego 2023 r. Budżet I naboru pilotażowego to 10 mln zł.

   

  Kto może być beneficjentem?

  Program skierowany jest do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządów terytorialnych, spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych czyli wskazanych w ustawach.

  Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacje, aż do wyczerpania środków przeznaczonych do I naboru. Wysokość wsparcia zależna jest od poziomu standardu usprawnień.

  Celem projektu NFOŚiGW jest pokrycie wkładu finansowego ze strony właściciela budynku na inwestycje termomodernizacje, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang.Energy Service Company- ESCO).

  „Oferta Narodowego Funduszu to kompleksowy system wsparcia inwestycji w modelu ESCO – począwszy od zapewnienia właścicielowi budynku finansowania wkładu własnego, poprzez opracowanie wzoru umowy o poprawę efektywności energetycznej EPC z Gwarantowaną Oszczędnością Energii (GOE) i także umożliwienie właścicielowi budynku skorzystania z profesjonalnego doradztwa energetycznego, a kończąc na zaoferowaniu możliwości wykupu wierzytelności (lub innej alternatywnej formy dofinansowania) przedsiębiorstwa ESCO” – czytamy w komunikacie.

  Podczas aktualnego naboru, organem doradczym będzie Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zadaniem doradcy energetycznego jest wsparcie inwestora od wstępnego sparametryzowania inwestycji do wyboru optymalnych rozwiązań technicznych na etapie prac.

  Doradca energetyczny będzie dostępny dla wnioskodawcy na każdym etapie przygotowania fiszki.

  Program pilotażowy realizowany jest we współpracy z NFOŚiGW oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), jego rola polega na umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej formie.

   

  Umowa EPC jest podpisywana przez jednostkę, która planuje modernizację z przedsiębiorstwem ESCO. Następnie ESCO ma dostarczyć środki efektywności energetycznej razem z ich finansowaniem na poziomie inwestycji. Takie przedsiębiorstwo jest też zaangażowane utrzymanie i zarządzanie energią w budynkach w czasie spłaty.

   

  #nfosigw #esco #termomodernizacja #epc #renowacja_z_gwarancja_oszczednosci

  Źródło: gov.pl

  Fot.: Wikipedia Commons

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Polsce podpisane

   

  Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stronami Porozumienia ze strony administracji państwowej są: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii oraz Minister Spraw Zagranicznych.

  Sygnatariuszami porozumienia spoza administracji państwowej są: Bank Ochrony Środowiska, Polski Fundusz Rozwoju, Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Agencję Rozwoju Przemysłu, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Instytut Jagielloński, Bruk-Bet, Saule, ML System, Corab Columbus Energy, Polską Grupę Energetyczną, Energę, Eneę i Tauron.

  Podpisane porozumienie dotyczy następujących zagadnień:

  • rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych (krajowy local content)
  • rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki (m.in. hybrydowych instalacji OZE, systemów PV zintegrowanych z technologiami wodorowymi, PV zintegrowanej z budynkami, agrofotowoltaiki, fotowoltaicznych instalacji pływających) oraz integracji fotowoltaiki z siecią
  • identyfikacji barier ograniczających rozwój PV
  • działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie rozwoju sektora fotowoltaiki

  Zgodnie z porozumieniem administracja państwowa zobowiązała się między innymi do: tworzenia stabilnego otoczenia prawnego, analizy możliwości zmian w zakresie inwestycji w infrastrukturę sieciową, promocji przedsiębiorstw w zakresie local content, dalszego wspierania finansowego i ulg podatkowych, dalszego konsultowania z pozostałymi stronami zmian na poziomie krajowym i unijnym, utrzymania systemu aukcji OZE oraz podjęcia działań na rzecz wzbogacenia oferty edukacyjnej, aby zaspokoić potrzeby kadrowe w branży.

  Przypominamy, że podmioty zainteresowane przystąpieniem do porozumienia nadal mogą do niego dołączyć przesyłając na adres Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii p. Ireneusza Zyska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) :

  W związku z podpisaniem w dniu 11 września 2020 roku Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu PV i zawarcia porozumienia sektorowego (dalej: List) przez jego Sygnatariuszy i zgodnie z jego § 1 ust. 4, wyrażam chęć przystąpienia przez spółkę …… do wypełniania postanowień Listu w charakterze Partnera współpracującego, akceptując jego postanowienia i deklarując wolę współpracy z Sygnatariuszami, w  szczególności poprzez uczestnictwo w wypracowywaniu i realizacji „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego”.

   

  #fotowoltaika #OZE #NFOŚiGW

  Źródła: NFOŚiGW/PAP

  Foto: NFOŚiGW

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Rekordowy wynik województwa śląskiego – nowy ranking programu „Czyste Powietrze”

   

  Bezapelacyjnym zwycięzcą rankingu w trzecim kwartale 2021 roku jest województwo śląskie. W pierwszej setce najlepszych gmin z całej Polski, aż 52 gminy pochodziły z tego województwa, zaś w pierwszej 200-ce 72 gminy. Biorąc pod uwagę, że w całym województwie jest 167 gmin, daje to 43% gmin co jest bardzo dobrym wskaźnikiem składanych wniosków na tle całej Polski.

   

  Zwycięzcą rankingu jest śląska gmina Godów, w której złożono 262 wnioski na 3721 budynków jednorodzinnych (zgodnie z regulaminem – „o pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych”).

  Należy przy tym podkreślić, że powiat Wodzisławski, w skład którego wchodzi gmina Godów, jest jednym z liderów rankingu „na szczeblu powiatowym” – na 9 gmin wchodzących w skład tego powiatu tylko jedna gmina (Marklowice – pozycja 167; 23 złożone wnioski) była poza pierwszą setką – pozostałych 8 gmin było wśród pierwszych 32 gmin całego rankingu!

  Wśród miast ponownie wygrał Rybnik –  złożono 726 wniosków. Dodać należy przy tym, że sam powiat Rybnicki, czyli gminy wokół miasta Rybnik,  również należy uznać za jednego z liderów rankingu – z 5-ciu gmin tego powiatu, wszystkie zmieściły się w pierwszej 30-tce, zaś 3 z nich były w pierwszej czwórce (!) – Czerwionka-Leszczyny (2), Jejkowice (3) i Lyski (4).

   

   

  Warto zauważyć, że od 1 stycznia 2022 roku w województwie śląskim zacznie obowiązywać całkowity zakaz użytkowania kotłów na paliwa stałe starsze niż 10 lat. To samo dotyczy województwa podkarpackiego, jednakże wymiana kotłów tam idzie bardzo wolno.

  Najmniejsze zainteresowanie udziałem w programie dotacyjnym „Czyste powietrze” jest w gminach województw: opolskim, łódzkim, lubuskim i właśnie podkarpackim. Tradycyjnie na ostatnim miejscu rankingu – zero złożonych wniosków – jest gmina Hel.

   

  Cały ranking dostępny jest na stronie Polskiego Alarmu Smogowego pod adresem polskialarmsmogowy.pl/ranking 

  Warto tam zajrzeć – są bardzo ciekawe informacje!. Na przykład okazuje się, że Warszawa znajduje się w rankingu prawie na „szarym końcu” – na 2386 miejscu w rankingu, ze 111 złożonymi wnioskami. Tylko 111 wnioskami!
  Przypominamy, że pisaliśmy o Warszawie w tym kontekście w artykule „Warszawiacy niechętnie rezygnują z „kopciuchów” – do likwidacji zostało aż 14 659 kotłów!” co też na naszym portalu komentował w wywiadzie dla nas rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Pan Piotr Siergiej.

  Zapraszamy do lektury

   

  #Czyste_Powietrze #OZE #Polski_Alarm_Smogowy @NFOŚiGW

  Źródło: PSA, NFOŚiGW

  Grafiki i Foto: Polski Alarm Smogowy,  Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  BOŚ rozpoczął podpisywanie umów leasingowych z firmami w ramach programu „Mój Elektryk”

  Zgodnie z podpisanymi umowami, leasingując samochody z napędem elektrycznych w firmach Arval Service Lease Polska sp. z o.o., LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. oraz Volkswagen Financial Services sp. z o.o. będzie można uzyskać dotację do leasingu aut zeroemisyjnych w ramach programu „Mój Elektryk”.

  Udzielanie dotacji możliwe jest dzięki porozumieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 8 września b.r.

  Trzy wyżej wymienione firmy są pierwszymi, które zostały zaakceptowane w procesie naboru, lecz nie są to firmy ostatnie. Zgodnie z deklaracją BOŚ, proces naboru będzie miał charakter ciągły i zainteresowane firmy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie.

  Wnioski o dopłaty będą składane bezpośrednio w firmach leasingowych. Z dotacji mogą skorzystać klienci dokonujący leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu maksymalnie 8-miu osób) oraz kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 tony). Warunki uzyskania dopłat uzależnione są od typu pojazdu oraz kategorii leasingobiorcy. Z dopłat mogą skorzystać m.in.: przedsiębiorcy, spółdzielnie i rolnicy indywidualni, stowarzyszenia i fundacje, kościoły, inne związki wyznaniowe i in.

  Wszystkie informacje, szczegóły realizacji programu,  procedura oraz wzór wniosku dostępne są na stronie www.bosbank.pl/moj-elektryk

  Program „Mój Elektryk” obowiązuje w okresie 12.07.2021 – 31.09.2025 r. Dopłaty mogą sięgnąć nawet 18,8 tys. zł. 

  Po wprowadzeniu możliwości dopłat do leasingu w ramach programu „Mój Elektryk”, powstał system, w którym dopłaty można uzyskać w dwóch formach – zakupowej i leasingowej. Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liczą, że dotacje do leasingu w istotny sposób wpłynął na rynek aut elektrycznych i zdynamizują rozwój elektromobilności w Polsce.

  Z ich szacunków wynika, że nowe samochody w 80% trafiają właśnie do podmiotów gospodarczych i firm. Tylko 20% to osoby fizyczne. Stworzenie możliwości leasingu spowoduje zapewne wzrost ilości samochodów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach.

   

  #elektromobilność, #Mój_elektryk

  Źródło: BOŚ, NFOŚiGW

  Foto: własne

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Czyste Powietrze” – czy największe polskie banki dołączą do programu?

  Według Pawła Mirowskiego obecnie do ustalenia pozostaje, czy banki zdecydują się tylko na interfejs Funduszu, umożliwiający złożenie wniosku z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, czy też zaoferują klientom również swoje własne instrumenty finansowe.

   

  Na takie rozwiązania zdecydowały się inne banki, które dołączyły do programu i zaczęły oferować klientom Kredyt Czyste PowietrzeAlior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska i Credit Agricole Bank Polska.

   

  Przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwietniu 2021 roku podpisał umowę z siedmioma bankami – oprócz wyżej czterech wymienionych, które już rozpoczęły udzielanie Kredytów – również z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, Santander Consumer Bank oraz SGB-Bank. Wszystkie z siedmiu banków zobowiązały się do oferowania Kredytu Czyste Powietrze.
  Banki Alior Bank i BOŚ uruchomiły kredyty na początku lipca, pod koniec września BNP Paribas, zaś Credit Agricole – z końcem października.

   

  Więcej o programie „Czyste Powietrze” możecie państwo przeczytać w naszym materiale.

   

  #OZE #Czyste_Powietrze #dofinansowanie #dotacje #NFOŚiGW

  Źródło: PAP

  Foto:  Kanenori z Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  NFOŚiGW przeznaczy 1 mld zł na rozbudowę sieci dystrybucyjnej pod stacje ładowania pojazdów elektrycznych

  W trakcie posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Elektromobilności, wchodzącej w skład sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, wiceprezes Funduszu Artur Lorkowski wyjaśnił, iż NFOŚiGW zauważył „lukę rynkową” w zakresie braku w Polsce sieci dystrybucyjnych pod stacje ładowania samochodów elektrycznych.

   

  Fundusz chce skorzystać ze wsparcia Funduszu Modernizacyjnego i jeszcze w 2021 roku uruchomić wsparcie dla OSD (operatorzy systemu dystrybucyjnego) na rozbudowę sieci dystrybucyjnych. Na ten cel Fundusz przeznaczy 1 miliard zł – celem jest wybudowanie 4 tysięcy km linii energetycznych oraz 800 stacji transformatorowych.

   

  Dotychczas Fundusz oferował wsparcie dla rozwoju infrastruktury ładowania publicznego w ramach programu Zielony Transport Publiczny, obecnie planuje opracować instrumenty wsparcia infrastruktury innej niż transport publiczny.

   

   

  #elektromobilność #OZE #NFOŚiGW #dotacje #Zielony_Transport_Publiczny

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: Marilyn Murphy z Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ruszył rządowy kanał Youtube „Jazda z Elektromaćkiem” promujący elektromobilność

   

   

  Kanał nosi nazwę „Jazda z Elektromaćkiem” i aktualnie zawiera 2 filmiki umieszczone w dniu 27 października. Wg twórców serwisu, nowy materiał ma być umieszczany co tydzień. W materiałach znajdziemy informacje ze świata elektromobilności, nowinki, będą wyjaśniane błędne informacje i mity o samochodach elektrycznych, promowane będą programy dotacyjne typu „Mój elektryk”.

  Według wyjaśnień NFOŚiGW projekt „Jazda z ElektroMaćkiem” jest uzupełnieniem już realizowanych akcji promocyjnych, które prowadzą Fundacja 8 Kobiet, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Fundacja Czyste Powietrze. Programy tych organizacji pozarządowych finansowane są ze środków Funduszu.

   

   

   

   

   

   

  #elektromobilność #OZE #NFOŚiGW #Mój_Prąd #dotacje

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto/Video: NFOŚiGW/Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Zainteresowanie programem „Czyste Powietrze” bije rekordy – ponad 5 tysięcy wniosków tygodniowo!

  Jak informuje Fundusz oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, między innymi na wymianę kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” tygodniowo rejestrowanych jest około 5 tysięcy wniosków, zaś w tygodniu 9-15 października br. padł rekord – 5060 złożonych wniosków na kwotę 77 217 949 zł.

  Podobnie jak z programem „Mój Prąd”, Ministerstwo zostało pozytywnie zaskoczone ogromnym zainteresowaniem udziałem w programie – MKiŚ zakładało, że „magiczną” barierę 5-ciu tysięcy wniosków tygodniowo da się osiągnąć pod koniec 2021 r. Tymczasem osiągnięto ją ponad 2,5 miesiąca wcześniej.

  Źródło: NFOŚiGW

   

  Przypomnijmy – program „Czyste Powietrze” to jeden z największych z programów realizowanych przez NFOŚiGW, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program, z budżetem 103 mld zł, ewoluuje, jest stale usprawniany tak, aby składanie wniosków oraz ich rozpatrywanie było maksymalnie uproszczone.

  Ostatnio zrealizowano programy pilotażowe w miejscowości Pszczyna oraz w województwie zachodniopomorskim obejmujące budownictwo wielorodzinne – w związku z dużym zainteresowaniem, program będzie rozszerzany na inne regiony Polski.

  Aktualnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad trzecią edycją programu ukierunkowaną na odbiorcę potrzebującego wsparcia, nie tylko finansowego. W planach m.in. wprowadzenie wyższego poziomu finansowania, wprowadzenie innych elementów motywacyjnych np. elementów prefinansowania itd.

  Trzecia edycja zostanie zaprezentowana pod koniec 2021 roku, jego realizacja już w I kwartale roku 2022.

  O tych wszystkich zmianach informować będziemy na bieżąco – zachęcamy do obserwacji tematu w naszych mediach oraz do zapoznania się z informacjami o programie Czyste Powietrze” na naszej stronie

   

  #Czyste_Powietrze #OZE #dofinansowanie #dotacje

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: wal_172619 z Pixabay

   

   

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  NFOŚiGW rozpoczął pilotaż programu Czyste Powietrze dla mieszkańców domów wielorodzinnych na Dolnym Śląsku

  Na pilotaż przeznaczonych zostało 20 milionów zł., co – zdaniem Wiceministra Klimatu i Środowiska Ireneusza Zyska – pozwoli na poprawę efektywności energetycznej w 60 budynkach wielorodzinnych i w 300 lokalach mieszkalnych. Zaplanowany budżet umożliwi wymianę 720 „kopciuchów”.

   

  Warto dodać, że pilotaż na Dolnym Śląsku jest jednym z trzech analogicznych obecnie realizowanych i oprócz tegoż regionu realizowany będzie również w Pszczynie na Śląsku oraz w województwie zachodniopomorskim. Od roku 2022, Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje rozszerzyć program na całą Polskę.

   

  Program realizowany jest na terytoriach przygranicznych z Czechami i ma objąć 30 gmin Dolnego Śląska, w tym między innymi Bogatynię, Nową Rudę, Jelenią Górę, Kudowę Zdrój, Zgorzelec. W Strzegomiu otwarty zostanie ponadto punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze”. Jego celem jest rozpowszechnianie informacji na temat dofinansowania oraz udzielanie bezpośredniej pomocy wszystkim zainteresowanym w otrzymaniu dofinansowania.

   

  Należy podkreślić, że realizowany pilotaż ma swój ważny aspekt międzynarodowy.  Zgodnie z intencjami Ministerstwa, realizacja pilotażu ma zasygnalizować partnerom zagranicznym chęć współpracy w zakresie walki ze smokiem i o czyste powietrze. Stąd też dotacje dla mieszkańców gmin graniczących z Czechami będą o 10% wyższe!

   

  Szczegółowe informacje nt. wysokości dotacji i warunków ich uzyskania znajdują się na stronie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

   

  #nfośigw #dopłaty #dofinansowanie #termoizolacja #nowy_dom

  Źródła: PAP, serwisy NFOŚIGW

  Fot.: Przemysław Krzak z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Ruszył nabór wniosków do programu dopłat dla rolników „Agroenergia”

  Część pierwsza programu – realizowana przez fundusze wojewódzkie – ma na celu finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, jak również pomp ciepła o mocy w przedziale 10-50kW. Dofinansowanie dotyczy również instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej (jako instalacji dodatkowej, zwiększającej konsumpcję przez prosumenta wytwarzanej energii). Nabór realizowany będzie do wyczerpania budżetu przeznaczonego na program. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad finansowania można znaleźć na 16-tu stronach wojewódzkich funduszu oraz pod niniejszym adresem.

   

  Część druga programu – prowadzona przez centralę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – związana jest z finansowaniem inwestycje w biogazownie rolnicze i towarzyszącą jej instalacją produkcji biogazu rolniczego (moc do 500kW), małych elektrowni wodnych (również do 500kW) i magazynów energii. Nabór trwał będzie do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków. Zasady naboru i warunki dostępne pod adresem na stronie NFOŚiGW.

   

  #nfośigw #dopłaty #dofinansowanie #Agroenergia

  Źródła: serwisy NFOŚIGW

  Fot.: Pexels

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga