Archiwa dotacje - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Dla dobrej, sąsiedzkiej atmosfery Ty też porozmawiaj o Czystym Powietrzu”, czyli DZIĘKI DOTACJOM SZYBKO I SKUTECZNIE POPRAWISZ JAKOŚĆ POWIETRZA, KTÓRYM ODDYCHAJĄ TWOI BLISCY

  Kampania obejmie cykl różnorodnych działań, które rozwieją mity i półprawdy na temat opłacalności zmiany instalacji w naszym domu. Pokaże pozytywny wpływ nowoczesnych źródeł ogrzewania na życie Polaków, również tych, którzy mają poczucie, że planowane zmiany są dla nich zbyt trudne.

  ODPOWIEDŹ NA PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

  Blisko 46 tysięcy osób w Polsce umiera rokrocznie z powodu problemów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W dużej mierze niestety przyczyniają się do tego właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych, używający przestarzałych sposobów wytwarzania ciepła.

  Skala potrzeb jest ogromna, dlatego NFOŚiGW we współpracy z WFOŚiGW oferuje w ramach programu „Czyste Powietrze” możliwość dofinansowania wymiany instalacji grzewczej na bardziej ekologiczną wraz z pozyskaniem funduszy na termomodernizację domów. Skorzystać z dofinansowania stale mogą właściciele i współwłaściciele istniejących budynków jednorodzinnych w większości z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, czyli blisko 2,5 miliona gospodarstw domowych.

  „Troska o czyste powietrze to nie tylko czystsze środowisko i mniej smogu, to przede wszystkim zdrowie nasze, naszych bliskich, sąsiadów, lokalnej społeczności. Dlatego sojuszników i ambasadorów programu „Czyste Powietrze” szukamy przede wszystkim w małych ojczyznach – powiatach, gminach, większych i mniejszych miejscowościach. Wierzymy, że nikt lepiej nie przekona potencjalnych beneficjantów programu do sięgnięcia po wsparcie finansowe z NFOŚiGW niż inny człowiek – sąsiad, kuzyn, znajomy” – wyjaśnia ideę kampanii Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.
  Przykład, potwierdzenie prostoty procesu wnioskowania o bezzwrotną dotację, podpowiedź, że można skorzystać z prefinansowania, przekazana przez kogoś wiarygodnego,– na takich elementach budujemy w tej chwili komunikację programu. Pomagają nam w tym partnerzy reprezentujący organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Czyste Powietrze” – uzupełnia Mirowski.

  EKOLOGIA? TAK, ALE Z DOFINANSOWANIEM

  „Budowanie jednostkowej świadomości i odpowiedzialności za ekologię to absolutnie przyszłościowy trend. Z badań wynika jednak, że tylko 45% Polaków z grupy docelowej kampanii deklaruje, że mogłoby zapłacić więcej za rozwiązania ekologiczne. Wnioskując po sukcesie dofinansowania polskiej fotowoltaiki, która liczy obecnie ponad milion zestawów paneli na dachach prywatnych, patrzymy optymistycznie w przyszłość, ponieważ takie połączenie zapewni niezależność energetyczną” – komentuje Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze.

  Program dopłat będzie promowany przez wielokanałową kampanię medialną, której celem będzie pokazanie korzyści płynących ze zmiany systemu ogrzewania i docieplenia domu oraz wpływu czystego powietrza na zdrowie całej rodziny, zmniejszenie rachunków, większą niezależność od cen nośników energii oraz rozwój gospodarczy kraju. W założeniu kampanii to nie tylko walka z globalnymi problemami i polityczne decyzje, ale również  atmosfera, w jakiej funkcjonujemy na co dzień, nasza życzliwość wobec bliskich, kontakty z sąsiadami i społecznością lokalną, lojalność i solidarność wobec mieszkańców miejscowości.

  Organizatorzy kampanii „Dla dobrej, sąsiedzkiej atmosfery Ty też porozmawiaj o Czystym Powietrzu” postawili sobie za punkt odniesienia nie tylko wartość merytoryczną, ale również atrakcyjny odbiór wizualny. Ekipy filmowe tworzące eksperckie materiały video będą odwiedzać w domach osoby, które dzięki programowi „Czyste Powietrze” wymieniły nieekologiczne źródła ciepła i przeprowadziły termomodernizację własnego domu.

  Kampania prowadzona będzie za pomocą spotów telewizyjnych w stacjach ogólnopolskich oraz stacjach regionalnych, w mediach społecznościowych, w internetowych portalach informacyjnych, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, jak również na zewnętrznych nośnikach reklamy.  Zaangażowani zostaną eksperci z zakresu edukacji ekologicznej, którzy w przejrzysty, prosty i przekonujący sposób będą przedstawiać korzyści płynące ze zmiany źródeł ogrzewania i poprawy efektywności energetycznej budynku oraz walki o czyste powietrze zarówno w naszej najbliższej okolicy, jak i w skali globalnej.

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW ogłasza nowy program. Już wkrótce ruszy „Ciepłe Mieszkanie”

  Państwowe instytucje starają się wspierać finansowo realizacje określonych zadań przez członków społeczeństwa zwłaszcza jeśli wiążą się one z wprowadzeniem korzystnych zmian dla dobra ogółu. Odbijającym się głośno tematem od ostatnich kilku lat jest ekologia i wszelkie związane z nią elementy jak odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, elektromobilność, czy recykling.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Finansowanie fotowoltaiki dla firm. Publiczne dotacje i leasing

  Prąd z własnej instalacji fotowoltaicznej może być z powodzeniem wykorzystywany przez przedsiębiorców. Kiedy na taką inwestycję nie można wyłożyć własnych środków, trzeba rozejrzeć się za zewnętrznym finansowaniem. Z pomocą mogą przyjść publiczne programy wsparcia albo leasing.

  Kategorie
  OZE

  Krajowy Plan Odbudowy dla OZE. Prawie 96 mld zł na „zielone” projekty!

  Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy. Droga do tego była wyboista, ale ostatecznie Polska może liczyć na 158,5 mld zł bezzwrotnych dotacji i pożyczek. Z tej kwoty spora część pójdzie na projekty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii i efektywnością energetyczną.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Program priorytetowy „Mój Prąd 4.0.” – główne założenia

   

  W niniejszym artykule nie będziemy powielać już opublikowanych u nas w artykule informacji 15 kwietnia rusza program „Mój Prąd 4.0”. Zachęcamy do lektury artykułu. W niniejszej informacji przedstawiamy główne założenia. Zachęcamy przy tym do zapoznania się z Regulaminem oraz szczegółowymi wyjaśnieniami do programu na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Materiały do pobrania z naszej strony: Regulamin, Program Priorytetowy „Mój Prąd 4.0.”.

   

  Główne zasady programu „Mój Prąd 4.0”

  Najważniejsza zasada – o dofinansowanie w programie mogą ubiegać się wyłącznie prosumenci, którzy zdecydują się na rozliczanie w nowym systemie net billingu – chodzi o nowych instalatorów, ale również tych prosumentów, którzy obecnie korzystają z przywilejów wynikających z obowiązującego do dnia 31 marca 2022 roku systemu opustów, czyli net-metteringu. W drugim wypadku prosument zobowiązany jest dołączyć do wniosku potwierdzenie d Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

   

  Na realizację programu „Mój Prąd 4.0.” aktualnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 350 milionów złotych. Nie wykluczone są korekty budżetu i dodatkowe środki.

  Dotację można otrzymać na instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kWp. Przeznaczona ona jest wyłącznie dla osób fizycznych produkujących energie elektryczna na własne potrzeby.

  Premiowane będzie magazynowanie energii (elektrycznej i cieplnej), jak również inwestycje w zarządzanie energii w domu HEMS oraz zarządzanie EMS. Na te inwestycje prosument może otrzymać dodatkowe środki finansowe.

  Łączna kwota dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych do kwoty 20,5 tysiąca złotych. W praktyce oznacza to, że taką kwotę będzie można uzyskać inwestując w wymienione wyżej magazyny energii i systemy zarządzania.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzje, że nowym system objęte mogą być również inwestycje zrealizowane przed wejściem w życie nowych zasad rozliczania, stąd też z dotacji mogą skorzystać również prosumenci, którzy ponieśli koszty montażu mikroinstalacji po dniu 1 luty 2020 roku. Daje to również prosumentom możliwość rozszerzenia sfinansowania inwestycji o magazyny energii i systemy zarządzania, które dotychczas nie były ujęte w programach priorytetowych programu „Mój Prąd” w edycjach 1-3. W praktyce oznacza to, że beneficjenci programów 1-3 mogą otrzymać finansowanie na dodatkowe elementy na zasadach ogólnych.

  Beneficjenci programu „Mój Prąd 4.0” będzie miał prawo złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, gdyż dotacja nie jest związana personalnie z beneficjentem, a dotyczy konkretnych instalacji podłączonych do licznika dwukierunkowego w Punkcie Poboru Energii.

   

  W programie, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie będzie możliwości dofinansowania do domowych ładowarek samochodów elektrycznych.

   

   

  #fotowoltaika #farmy_fotowoltaiczne #agrofotowoltaik #Narodowy_Fundusz_Ochrony_Środowiska_i_Gospodarki_Wodnej

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: NFOŚiGW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Projekty parasolowe jako element wsparcia dla fotowoltaiki

   

  Wielokrotnie pisaliśmy już na naszym portalu o zmianach, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r. Przypomnijmy główne zasady.

  Wg obowiązującego do końca marca 2022 r. systemu bilansowania rocznego (tzw. opustów), prosument może odebrać z sieci cześć energii – przy instalacjach do 10 kW 80% wprowadzonej ilości energii, zaś w instalacjach 10-50 kW – 70%. W obecnym systemie prosument nie płaci opłaty dystrybucyjnej i, co najistotniejsze, nie płaci za energię odbieraną z sieci. Te zasady będą obowiązywać przez 15 lat dla tych prosumentów, którzy już są podłączeni do sieci i którzy zdążą z instalacją do 31 marca 2022 roku.

   

  Nowy system rozliczeń, dla nowych prosumentów, będzie wprowadzany etapami – 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 r.:

  • w okresie 1.04.2022 – 30.06.2022 nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach
  • prosumenci, którzy włączą się do sieci od 1.04.2022 przejdą na rozliczanie „net-billing”. Energia, którą wprowadzą do sieci od 30.06.2022, ale jej nie wykorzystają, zasili ich „depozyt prosumencki”. Do dnia 1.07.2024 r. cena energii wprowadzona do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna.
  • Po 1.07.2024 roku cena energii będzie wyznaczana dla poszczególnych okresów rozliczeniowych. Wartość energii będzie rozliczana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku.

  Zastosowany system rozliczeń oznacza, że energia sprzedawana przez prosumenta będzie tańsza niż kupowana przez niego od sieci.

  System spotkał się z szeroką krytyka ze strony praktycznie całej branży fotowoltaicznej. Jednym z zarzutów jest między innymi to, że zwrot inwestycji wydłuży się w niektórych wypadkach nawet dwukrotnie.

   

  Rządowa pomoc

  Rząd bardzo aktywnie w ostatnich latach wspierał rozwój fotowoltaiki w Polsce, proponując inwestorom udział w takich systemach dotacyjnych jak „Mój Prąd”, czy też „Agroenergia”. Jeśli chodzi o ten pierwszy program, to wg zapowiedzi rządu, już w I kwartale przyszłego roku ruszy kolejna, czwarta edycja programu „Mój Prąd”.

  Są jednak obawy, że potencjalni prosumenci mogą nie chcieć inwestować w mikroinstalacje biorąc pod uwagę niekorzystne dla prosumentów zasady rozliczeń.

   

  Projekty parasolowe

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwraca uwagę, że bardzo istotne w finansowaniu fotowoltaiki mogą być tzw. „projekty parasolowe finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych”. Zdaniem ministerstwa programy finansowe, oferowane głównie przez samorządy, mają bardzo wysoki poziom wsparcia w granicach 60-85% kosztów inwestycji.

  Ministerstwo planuje wspierać rozwój programów parasolowych, stąd obecnie prowadzone są rozmowy z przedstawicielami gmin, które biorą już udział w programach parasolowych. Celem konsultacji jest wypracowanie takich zasad i rozwiązań, które umożliwiłyby prosumentom-beneficjentom programów parasolowych korzystać z dotychczasowego mechanizmu rozliczeń opartych o system opustów.

  Wg komunikatu Ministerstwo w najbliższym czasie ma zaprezentować efekty rozmów z samorządami.

  Pełne informacje o Regionalnych Funduszach Operacyjnych można znaleźć na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/

   

   

  #fotowoltaika #OZE #dofinansowanie #dotacje #opusty

  Źródła: gov.pl

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Czyste Powietrze” – czy największe polskie banki dołączą do programu?

  Według Pawła Mirowskiego obecnie do ustalenia pozostaje, czy banki zdecydują się tylko na interfejs Funduszu, umożliwiający złożenie wniosku z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, czy też zaoferują klientom również swoje własne instrumenty finansowe.

   

  Na takie rozwiązania zdecydowały się inne banki, które dołączyły do programu i zaczęły oferować klientom Kredyt Czyste PowietrzeAlior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska i Credit Agricole Bank Polska.

   

  Przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwietniu 2021 roku podpisał umowę z siedmioma bankami – oprócz wyżej czterech wymienionych, które już rozpoczęły udzielanie Kredytów – również z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, Santander Consumer Bank oraz SGB-Bank. Wszystkie z siedmiu banków zobowiązały się do oferowania Kredytu Czyste Powietrze.
  Banki Alior Bank i BOŚ uruchomiły kredyty na początku lipca, pod koniec września BNP Paribas, zaś Credit Agricole – z końcem października.

   

  Więcej o programie „Czyste Powietrze” możecie państwo przeczytać w naszym materiale.

   

  #OZE #Czyste_Powietrze #dofinansowanie #dotacje #NFOŚiGW

  Źródło: PAP

  Foto:  Kanenori z Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Bank Credit Agricole rozpoczął udzielanie kredytów w ramach programu „Czyste Powietrze”

   

  Bank Credit Agricole podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę jeszcze w maju bieżącego roku.

  Kredyt udzielany przez Bank  może być przeznaczony na wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację budynków, ale również na zakup i montaż fotowoltaiki i pomp ciepła.

  Beneficjentem programu „Czyste powietrze” mogą być właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

   

  Credit Agricole będzie oferował dwa rodzaje kredytów:

  • kredyt gotówkowy „Czyste Powietrze” – dostępny jest we wszystkich placówkach CA. Maksymalna kwota kredytu – 100 tysięcy złotych, do 108 rat, RRSO – 7,39 %
  • kredyt ratalny „Czyste Powietrze” – dostępny u wybranych partnerach biznesowych banku. Maksymalna kwota kredytu – 120 tysięcy złotych, do 120 rat, RRSO – 6,92 %

  Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynieść do 37 tysięcy złotych.

   

  Procedura uzyskania kredytu z dotacją Funduszu odbywa się w trybie „jednego okienka” – pracownik Banku w trakcie rozpatrywania wniosku bezpośrednio kontaktuje się z właściwym terytorialnie Funduszem wojewódzkim. Klient nie musi więc odrębnie starać się o dofinansowanie inwestycji z programu „Czyste Powietrze”

   

  Więcej o programie „Czyste powietrze” można przeczytać w naszym materiale 

   

  #OZE #czyste_powietrze #fotowoltaika #pompy_ciepła #NFOŚiGW

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: NFOŚiGW

  Kategorie
  Elektromobilność

  NFOŚiGW przeznaczy 1 mld zł na rozbudowę sieci dystrybucyjnej pod stacje ładowania pojazdów elektrycznych

  W trakcie posiedzenia Podkomisji Stałej ds. Elektromobilności, wchodzącej w skład sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, wiceprezes Funduszu Artur Lorkowski wyjaśnił, iż NFOŚiGW zauważył „lukę rynkową” w zakresie braku w Polsce sieci dystrybucyjnych pod stacje ładowania samochodów elektrycznych.

   

  Fundusz chce skorzystać ze wsparcia Funduszu Modernizacyjnego i jeszcze w 2021 roku uruchomić wsparcie dla OSD (operatorzy systemu dystrybucyjnego) na rozbudowę sieci dystrybucyjnych. Na ten cel Fundusz przeznaczy 1 miliard zł – celem jest wybudowanie 4 tysięcy km linii energetycznych oraz 800 stacji transformatorowych.

   

  Dotychczas Fundusz oferował wsparcie dla rozwoju infrastruktury ładowania publicznego w ramach programu Zielony Transport Publiczny, obecnie planuje opracować instrumenty wsparcia infrastruktury innej niż transport publiczny.

   

   

  #elektromobilność #OZE #NFOŚiGW #dotacje #Zielony_Transport_Publiczny

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: Marilyn Murphy z Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ruszył rządowy kanał Youtube „Jazda z Elektromaćkiem” promujący elektromobilność

   

   

  Kanał nosi nazwę „Jazda z Elektromaćkiem” i aktualnie zawiera 2 filmiki umieszczone w dniu 27 października. Wg twórców serwisu, nowy materiał ma być umieszczany co tydzień. W materiałach znajdziemy informacje ze świata elektromobilności, nowinki, będą wyjaśniane błędne informacje i mity o samochodach elektrycznych, promowane będą programy dotacyjne typu „Mój elektryk”.

  Według wyjaśnień NFOŚiGW projekt „Jazda z ElektroMaćkiem” jest uzupełnieniem już realizowanych akcji promocyjnych, które prowadzą Fundacja 8 Kobiet, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Fundacja Czyste Powietrze. Programy tych organizacji pozarządowych finansowane są ze środków Funduszu.

   

   

   

   

   

   

  #elektromobilność #OZE #NFOŚiGW #Mój_Prąd #dotacje

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto/Video: NFOŚiGW/Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Miliard złotych na program „Mój Prąd” w 2022 roku!

  Z punktu widzenia resortu klimatu, celami programu są:

  • spowodowanie wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym poprzez zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych;
  • powiększenie efektywności energetycznej gospodarstw domowych;
  • zmniejszenie emisji CO2;

  Nowa odsłona programu priorytetowego „Mój Prąd 4.0.” pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej” – czytamy w materiałach Ministerstwa.

  Program zawierać będzie „tradycyjnie” dofinasowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych przez gospodarstwa domowe, ale premiowany będzie zakup tychże instalacji z dodatkowymi elementami umożliwiającymi autokonsumpcję przez prosumenta wytworzonej energii elektrycznej.

  Zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.” – poinformował Minister Michał Kurtyka.

  W ramach programu będzie można ubiegać się o dofinansowanie takich elementów jak magazynów energii/ciepła/chłodu, ładowarek do samochodów elektrycznych, systemów zarzadzania energią itd. Co istotne – o dofinansowanie zakupu tych dodatkowych elementów ubiegać się będą mogli również dotychczasowi beneficjenci programów „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”

  Szczegóły programu „Mój Prąd 4.0.” poznamy za kilka tygodni!

  #fotowoltaika #OZE #dofinansowanie #dotacje #Mój_Prąd #Czyste_Powietrze #elektromobilność

  Źródło: gov.pl

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Trzeci bank – BNP Paribas – uruchomił ofertę kredytową w ramach programu „Czyste powietrze”

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że od 27 września beneficjenci programu „Czyste powietrze” mogą korzystać również z oferty kredytowej Banku BNP Paribas. Maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a czas trwania spłaty – nawet do 12 lat.

   

  O kredyt można ubiegać się w sieci własnej oddziałów Banku BNP Paribas. W kolejnym etapie kredyt będzie dostępny również u partnerów banku. Wszystkie formalności, zarówno związane z kredytem, jak i z dotacją oraz gwarancją BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, klient będzie mógł załatwić w trakcie jednej wizyty, przy jednym ‘okienku’. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 15.07.2021 r. wynosi 5,72 %.” – poinformował Bank.

   

  Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie z NFOŚiGW nawet do 37 tys. zł, które będzie stanowić częściową spłatę kredytu.

   

  Cieszę się, że kolejny bank uruchamia Kredyt Czyste Powietrze– zaznaczył wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że jest to gwarancja dla wnioskodawców na szerszy dostęp do dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów.

   

  NFOŚiGW już w kwietniu podpisał umowy z siedmioma bankami: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank i SGB-Bank, które miały przygotować oferty pod nazwą – Kredyt Czyste Powietrze.

  Na początku lipca kredyty, z których można sfinansować termomodernizację domu oraz wymianę źródła ciepła, uruchomiły Alior i Bank Ochrony Środowiska. W sumie budżet na lata 2021-2022 wynosi 1,5 mld zł. W tym czasie banki będą przekazywać wojewódzkim funduszom ochrony środowiska wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytów.

   

  #czyste_powietrze #nfośigw #kredyt #dotacja

  Źródła: NFOŚiGW, PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: lendacademy.com

  Kategorie
  OZE

  Ruszył nabór wniosków do programu dopłat dla rolników „Agroenergia”

  Część pierwsza programu – realizowana przez fundusze wojewódzkie – ma na celu finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, jak również pomp ciepła o mocy w przedziale 10-50kW. Dofinansowanie dotyczy również instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej (jako instalacji dodatkowej, zwiększającej konsumpcję przez prosumenta wytwarzanej energii). Nabór realizowany będzie do wyczerpania budżetu przeznaczonego na program. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad finansowania można znaleźć na 16-tu stronach wojewódzkich funduszu oraz pod niniejszym adresem.

   

  Część druga programu – prowadzona przez centralę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – związana jest z finansowaniem inwestycje w biogazownie rolnicze i towarzyszącą jej instalacją produkcji biogazu rolniczego (moc do 500kW), małych elektrowni wodnych (również do 500kW) i magazynów energii. Nabór trwał będzie do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków. Zasady naboru i warunki dostępne pod adresem na stronie NFOŚiGW.

   

  #nfośigw #dopłaty #dofinansowanie #Agroenergia

  Źródła: serwisy NFOŚIGW

  Fot.: Pexels

  Kategorie
  Elektromobilność

  Dodatkowe fundusze do programu „Mój elektryk”. Poszerzono grono beneficjentów

  Artur Lorkowski przypomniał, że „Mój elektryk” do tej pory składał się z dwóch komponentów. Pierwszy z nich, który dotyczy osób fizycznych, został uruchomiony 12. lipca. W jego ramach trwa nabór na dotację, dedykowaną zakupowi osobowego samochodu elektrycznego. O dopłatę starać się można do września 2025 roku. Wysokość zwykłej dotacji wynosi 18 tys. 750 zł, a dla rodzin wielodzietnych 27 tys. zł.

  Drugi komponent jest już wart 400 mln zł. To program dopłat do leasingu elektryków. We wrześniu NFOŚiGW podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, na podstawie której bank będzie dysponował funduszami na dopłaty. Nabór dla firm już trwa. Wiceprezes Funduszu wyraził nadzieję, że ta część programu ruszy jeszcze w październiku.

   

  Dodatkowe fundusze dla programu „Mój elektryk”

  Trzeci komponent został ogłoszony przez wiceprezesa NFOŚiGW na Kongresie Nowej Mobilności 2021 w Łodzi. Lorkowski obwieścił, że jest on skierowany do podmiotów innych niż osoby fizyczne. – Jestem przekonany, że jeszcze w październiku ogłosimy w NFOŚiGW bezpośredni nabór na wnioski od przedsiębiorców, od samorządów od szkół wyższych, fundacji, stowarzyszeń – wymienił.

  Na realizację tej części programu Fundusz przeznaczy kolejne 200 mln zł, a to oznacza, że całkowity budżet programu będzie wynosił już 700 mln zł.

   

  Do kogo skierowany jest trzeci komponent?

  Beneficjantami tej części programu nie będą osoby fizyczne. Tutaj dotacje na pojazdy M1 wyniosą w przypadku deklarowanego średniego przebiegu poniżej 15 tys. km – 18 tys. 750 zł. Natomiast w przypadku przekroczenia progu 15 tys. km – 27 tys. zł. Na pojazdy kategorii L1e-L7e dopłata wyniesie 4 tys. zł (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych). W kategoriach N1, M2 i M3 dofinansowanie będzie rzędu 70 tys. zł (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych). Tutaj warunkiem będzie zadeklarowanie średniego przebiegu powyżej 20 tys. km. Poniżej tego progu można ubiegać się o 50 tys. zł wsparcia (20 proc. kosztów kwalifikowanych). Dotacja obejmuje zarówno zakup jak i leasing pojazdów.

   

  #mój_elektryk #nfośigw #dotacje #elektromobilność

  Źródła: PAP

  Fot.: Flickr.com

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga