kwiecień 2023 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Jak zaopiekować się wodą w mieście – strategia włodarzy polskich miast

  – Woda w mieście – jak nią mądrze gospodarować? Z tego akapitu dowiemy się o tym, jakie wyzwania czekają na włodarzy polskich miast w związku ze zmieniającym się klimatem.

  Smart City Forum – co to za konferencja? Poznamy lepiej konferencje goszczącą najważniejsze osoby odpowiedzialne za zarządzania gospodarką wodną w polskich miastach.

  – Ważne pytania – jeszcze ważniejsze odpowiedzi. Żeby uzyskać wartościowe i pomocne odpowiedzi, należy wiedzieć, jakie zadać pytania. Takie właśnie przygotowaliśmy!

  – Jak realizować najważniejsze założenia dotyczące gospodarki wodnej w mieście? Dowiedzmy się, co można zrobić, żeby poprawić gospodarkę wodną w polskich miastach.

   

  Woda w mieście – jak nią mądrze gospodarować?

  Nie ma wątpliwości co do tego, że trzeba stale reagować na zmieniającą się rzeczywistość, szukając rozwiązań ułatwiających życie. Muszą o tym pamiętać włodarze miast zmagający się z dużymi problemami w zakresie gospodarki wodnej. Niezbędne są tu nowoczesne technologie, które przyczyniają się do oszczędności wody. A ma to szczególne znaczenie wobec zmian klimatycznych. Widzimy, jak pogoda jest zmienna i nieobliczalna, a występujące zjawiska coraz bardziej skrajnie. Jak susze to długotrwałe, jak ulewy to intensywne potrafiące zalać miasto. A jak pokazują wyniki badań – przyszłość jawi się pod tym względem jeszcze bardziej niespokojnie, co oznacza, że ekstremalne zjawiska, które obserwujemy obecnie, będą jeszcze bardziej nasilone i częstsze. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wzrost zagrożenia powodziowego wynika zarówno ze zmian klimatu, jak i czynników antropogenicznych oraz niewłaściwej gospodarki przestrzennej, między innymi przez to, że władze realizują inwestycje na terenach zagrożenia powodziowego.

  Władze ośrodków miejskich muszą stale trzymać rękę na pulsie, żeby ograniczyć takie ryzyko. Pomagają w tym nowoczesne technologie do wykrywania usterek i wycieków wody, co zwiększa bezpieczeństwo, na przykład poprzez odcięcie dopływu wody przy zalaniach. Wspierają one też w inny sposób, analizując i monitorując czystość wód w rzekach. Jakość wody w polskich miastach bywa różna, lecz w większości przypadków nie jest zadowalająca, tym bardziej warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań technologicznych, które pomagają z tymi zagadnieniami. Muszą jednocześnie z równą mocą mądrzej planować różne inwestycje, biorąc pod uwagę obecne i przyszłe wyzwania.

  Trzeba pamiętać, że zmiany klimatu wpływają w sposób znaczący na dostępność zasobów wody, ale i jej jakość. Nieprzypadkowo coraz częściej podejmowane są inicjatywy, których głównym celem jest zminimalizowanie niebezpiecznych następstw związanych ze zmianami klimatu.

   

  Jak realizować najważniejsze założenia dotyczące gospodarki wodnej w mieście?

  „W dzisiejszych czasach nieodzownym elementem wspierania miasta stają się nowoczesne narzędzia teleinformatyczne. Takie wsparcie wykorzystywane jest także w systemie gospodarowania wodą w mieście. Stały monitoring online jakości wody w rzece, z której pobieramy surowiec do uzdatniania, pozwala nam już na bardzo wczesnym etapie wykrywać zagrożenia dotyczące jakości wody. Z kolei system SmartFlow dostarcza informacje na temat zużycia wody w mieści, wskazując wszystkie anomalie występujące na sieci wodociągowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo szybko wykrywać podziemne, a więc ukryte awarie wodociągowe i w ten sposób ograniczamy straty wody. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie miasta, w tym gospodarowanie wodą w mieście, bez tych inteligentnych systemów wspierający ludzką pracę. Zwłaszcza, że żyjemy w czasach, gdy zmiany klimatyczne są intensywne i wszyscy dostrzegamy niedobory wody na świecie. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym narzędziom jesteśmy w stanie efektywniej gospodarować wodą, co generuje oszczędności. W dobie kryzysu gospodarczego ma to ogromne znaczenie” – mówi Witold Ziomek – Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

   

  Smart City Forum – co to za konferencja?

  Te pytania są specjalnie ważkie dla pracowników spółek technologicznych dostarczających rozwiązania dla miast w zakresie zarządzania gospodarką wodną. Są równie istotne dla samorządów. Pracując w jednym z tych miejsc, powinieneś bliżej zainteresować się konferencją Smart City Forum, przygotowaną specjalnie z myślą o osobach zajmujących się zawodowo szukaniem optymalnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast. Smart City Forum to największy w naszym kraju kongres poświęcony tej obszernej tematyce, stanowiącą odpowiedź na transformacje, jaka stale dokonuje się w skali globalnej. Jest dynamiczna, dlatego też trzeba ją lepiej zrozumieć, by wykorzystać dla polepszenia funkcjonowania swoich małych ojczyzn – miast oraz regionów.

  Obecni na tym wydarzeniu decydenci różnych szczebli – krajowego, administracyjnego i samorządowego, zastanawiają się razem z ekspertami z wielu branż (transport, budownictwo, bezpieczeństwo, energetyka, zarządzaniami danymi) nad ulepszeniem funkcjonowania miast i regionów w różnych obszarach. To sprawia, że Smart City Forum urasta do rangi jednej z najważniejszych w Polsce inicjatyw poświęconych inteligentnym miastom. Co więcej, każdorazowo podczas wydarzenia prezentowane są dobre przykłady innowacyjnych rozwiązań z największych na świecie ośrodków miejskich, jak Barcelona, Londyn, Toronto, Singapur itp.

   

  Ważne pytania – jeszcze ważniejsze odpowiedzi

  Podczas kongresu poruszane są wszystkie zagadnienia związane z rozwiązaniami smart. Do najważniejszych zaliczamy nowoczesne budownictwo (tworzenie inteligentnych budynków – nie tylko estetycznych, ale i ułatwiających życie czy oszczędzających energię), inteligentne oświetlenie (zwłaszcza projekty zdalnego zarządzania oświetleniem, by dopasować je do pory dnia czy roku), monitoring zanieczyszczenia powietrza (jak go skutecznie zmniejszyć) i oczywiście temat tego artykułu – inteligentne zarządzanie wodami w mieście.

  Wśród podstawowych zadań osób odpowiedzialnych za sprawnie działanie układu wodociągowo-kanalizacyjnego, jest odpowiedzenie sobie na pytanie: jak przeprowadzać efektywny i ciągły monitoring, aby – mówiąc kolokwialnie: mieć wodę pod kontrolą? Kolejne pytanie dotyczy analizy parametrów dostarczanej wody i ścieków oraz pracy obiektów sieci. A mianowicie, jak poprawić jakość wody w mieście? Jak sprawić, aby wielkie rzeki przepływające przez polskie miasta były mniej zanieczyszczone? Jak sprawić, żeby nie były niebezpieczne? Trzeba tu więc podjąć czynności mające ograniczyć ryzyko powodzi? Na to pytanie odpowiada Dyrektywa Powodziowa, której najważniejszym celem jest zmniejszenie potencjalnego zagrożenia, jaką jest powódź, zminimalizowanie jej występowania, co ma ogromne znaczenie dla ludzkiego zdrowia, środowiska, działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego.

  Bardzo ważne pytania dotyczą też postępującego efektu wysychania miast, wobec tego, trzeba się zastanowić, jak zapobiec utracie wody, wykorzystując między innymi wody opadowe i roztopowe? Gospodarowanie zasobami wodnymi urasta do rangi kluczowej, dlatego też trzeba tu wziąć pod uwagę kilka obszarów, by znaleźć optymalne rozwiązania. Do najważniejszych zaliczymy zarządzanie terenem, zintegrowany plan przestrzenny, ochrona środowiska i zdolność do regeneracji.

   

  Jak realizować najważniejsze założenia dotyczące gospodarki wodnej w mieście?

  Niezwykle ważne jest to, by zbierać jak największą ilość danych dotyczących wielu różnych obszarów – wielkości przepływów, poziomów wody i ścieków, jakości wody pitnej, pracy pompowni, zbiorników retencyjnych. Bardzo istotne jest to, aby kontrolować występujące opady nad danym terenem – ich wielkość i strukturę. Mając takie dane łatwiej wdrożyć inteligentne technologie, które dzięki temu efektywniej odegrają swoją rolę. Z jednej strony, zapobiegnięcie powodziom błyskawicznym po większych opadach, z drugiej strony zapobieżenie brakom w dostępie do wody, zwłaszcza podczas letnich suszy. A przecież nie można zapominać o monitorowaniu jakości wody, by wykryć wycieki chemiczne do rzek lub zbiorników wodnych. Pozwala to w porę zareagować. Dzięki takim działaniom można zapobiec zanieczyszczeniom rzek, takim jak w ostatnim czasie było na Odrze. Nowoczesne rozwiązania stanowią efektywne remedium, zapewniając lepsze oczyszczanie wody przy jednoczesnym wprowadzeniu systemów zwiększającym jej zasoby.

   

  Jakie działania powinny podejmować miasta, aby przeprowadzać efektywny i ciągły monitoring gospodarki wodnej w mieście?

  „W niedługiej perspektywie wszyscy możemy doświadczyć efektów zmian klimatu z poważnymi brakami wody do picia włącznie. By ograniczać ryzyko niedoborów wody, już dzisiaj wszyscy powinniśmy inwestować w nowoczesne narzędzia, które wspomogą nadzór nad tym cennym surowcem.

  MPWiK jest pionierem w Polsce w działaniach ograniczających straty wody.  Za naszym sukcesem stoi nie tylko dobry plan, ale też solidne wsparcie technologiczne, czyli system SmartFlow. To platforma zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną dzięki wykorzystaniu danych. Jej ogromną zaletą jest to, że zbiera informacje z wielu baz oraz urządzeń pomiarowych, a następnie analizuje je. Platforma SmartFlow wykrywa awarie wodociągowe w ich wczesnej fazie, ujawnia ukryte wycieki wody, które nie od razu pojawiają się na powierzchni, a tym samym są bardzo trudne do namierzenia. To pozwala na bardzo szybką reakcję służb wodociągowych i usunięcie zakłóceń. W efekcie, platforma umożliwia walkę ze stratami wody oraz realnie wpływa na ich obniżanie. Poza tym dzięki platformie zarządzanie siecią staje się bardziej efektywne i zwyczajnie prostsze.

  Kolejnym elementem tego systemu są zdalne odczyty wodomierzy w technologii LoRaWAN, co przynosi korzyści gospodarcze i ekologiczne. Dzięki wdrożeniu systemu jesteśmy w stanie dalej zmniejszać straty wody, a także zmniejszać zużycie energii elektrycznej i emisję spalin. System wspiera nie tylko działania MPWiK, w przyszłości jego beneficjentami będą także mieszkańcy. Technologia umożliwi każdemu racjonalne gospodarowanie wodą – poinformuje klienta o ewentualnych wyciekach wody. Mieszkańcy będą mogli także na smartfonach sprawdzić ilość zużywanej wody z dokładnością do godziny, co pozwoli na oszczędzanie tego cennego zasobu. Generalnie rzecz ujmując, nowoczesne narzędzia pozwalające na stały monitoring wody w mieście i są nieodzownym elementem racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi”. – komentuje Witold Ziomek – Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

  Każdy, kto jest odpowiedzialny za inteligentne zarządzanie wodami w mieście, powinien myśleć o tych rozwiązaniach, starając się je sukcesywnie wdrażać.

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Lotnisko będzie inwestować w farmę fotowoltaiczną i pompy ciepła

  Projekt „Energy Biznes – farma fotowoltaiczna i pompy ciepła” składa się z budowy farmy fotowoltaicznej wraz z carportami parkingowymi o łącznej mocy 946,98 kW oraz budowy pomp ciepła o mocy 1 500 kW. We wtorek 25 kwietnia 2023 roku podpisano umowę w tej sprawie.

  „Przecieramy szlaki, bo tego typu inwestycje i tak dużym zakresie, nie były i nie są prowadzone na żadnym lotnisku w Polsce. Oszczędności finansowe w dzisiejszych czasach to bardzo ważna kwestia, ale nie zapominamy przede wszystkim o ochronie środowiska.” – podkreślił Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

  Zaznaczył również, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii eliminuje emisję dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dodał, że wszystkie nowe projekty stwarzają jeszcze lepsze warunki do dalszego rozwoju naszego lotniska. Ponadto wskazał, że port Olsztyn-Mazury jest jednym z najmniejszych regionalnych portów lotniczych w kraju, ale z bardzo dużym potencjałem.

  Inwestycja związana z pompami ciepła zakłada pięć instalacji, które będą zasilały w energię cieplną budynek terminala, wieży kontroli lotów, siedzibę lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, hangarów lotniskowych oraz budynki administracyjne.
  Dodatkowo nowa inwestycja przyniesie spore oszczędności. Z wyliczeń wynika, że będzie to ok. 2 mln zł rocznie.

  W zakresie farmy fotowoltaicznej oraz carportów projekt zakłada zainstalowanie 2814 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 900,48 kW. Carporty parkingowe będą zajmowały powierzchnię około 260 m kw. oraz będą miały moc 46,5 kW, co łącznie daje nam 946,98 kW.

  Całkowity koszt projektu wynosi 26,5 mln zł z czego 60 proc. to unijne dofinansowanie. Instalacja pomp ciepła będzie kosztować blisko 14,5 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ponad 9,7 mln zł. Postępowanie na wybór wykonawcy farmy fotowoltaicznej jest jeszcze w trakcie.

   

  Źródło: portal samorządowy

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #FarmaPV

  Kategorie
  OZE

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w zakresie dalszego wsparcia OZE w Polsce

  Zaproponowane w nowym projekcie rozwiązania, mają na celu dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy dostosowują również polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania zadeklarowane przez rząd.

  1. Rozwój rynku biometanu.
   • Proponowane rozwiązania zachęcą inwestorów do podejmowania decyzji dotyczących budowy instalacji do wytwarzania biometanu. Dotyczy to także rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu.
   • Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie.
  2. Usprawnienia dla klastrów energii, czyli porozumień działających lokalnie podmiotów, które organizują się, aby dla dobra członków swej społeczności wytwarzać, dystrybuować i magazynować energię elektryczną na własne potrzeby.
   • Zaproponowane regulacje wychodzą naprzeciw potrzebie zapewnienia przejrzystych zasad współpracy w ramach klastrów energii, obejmujących usprawnienia administracyjno-prawne i dedykowany system wsparcia.
   • Na rynku aktualnie działa ok. 66 klastrów energii. Zgodnie z założeniami, w efekcie wdrożenia regulacji do 2029 r. w Polsce powstanie ok. 300 takich podmiotów.
  3. Rozwój OZE w budynkach wielolokalowych, wprowadzenie tzw. prosumenta lokatorskiego.
   • Zmiana adresowana będzie dla prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (np. wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym). Przewiduje ona możliwość zmiany formy wynagrodzenia z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego na wypłatę wartości energii na wskazany rachunek bankowy.
   • Środki z tzw. depozytu prosumenckiego, wykorzystywane będą przez prosumenta energii odnawialnej na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku wielolokalowym.
  4. Zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie i chłodnictwie.
   • Doprecyzowanie przepisów dotyczących pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego.
   • Wprowadzenie możliwości wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła.
  5. Promocja rozwoju instalacji zmodernizowanych oraz system wsparcia operacyjnego.
   • Wsparcie modernizacji istniejących jednostek wytwórczych OZE, a także tych instalacji biogazowych, biomasowych oraz hydroenergetycznych, które pomimo zakończenia 15-letniego okresu wsparcia mają wysokie koszty operacyjne związane zakupem paliwa lub wymogami środowiskowymi.
  6. Intensyfikacja rozwoju morskich farm wiatrowych.
   • Zaproponowano zwiększenie wolumenów aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025 – 2031.
  7. Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego OZE dla inwestorów.
   • Celem punktu kontaktowego będzie ułatwianie procesu uzyskania informacji o wydawaniu pozwoleń i procedurach administracyjnych związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii.
  8. Rozszerzenie funkcjonalności związanych z obrotem gwarancjami pochodzenia.
   • Zmiana prowadzi do rozszerzenia możliwości wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje i nośniki energii jak: biometan, biogaz, biogaz rolniczy, ciepło i chłód oraz wodór odnawialny.
   • Umożliwienie przystąpienia polskiego organu wydającego gwarancje pochodzenia, do międzynarodowego stowarzyszenia Association of Issuing Bodies, co usprawni obrót gwarancjami na arenie międzynarodowej.

  Wejście w życie ustawy przewidziane jest na pierwszy dzień miesiąca następujący po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów wymagających odpowiedniego vacatio legis.

   

  Źródło: gov.pl

  #OZE #Polska #RozwójOZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ograniczenia dla elektrowni słonecznych za sprawą nowych przepisów

  Od początku ubiegłego roku trwają prace nad modernizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Długo toczący się proces w ostatnim czasie jednak znacząco przyśpieszył, a projekt zaproponowanych zmian przeszedł przez pierwsze czytanie. Nagły pośpiech wynika z konieczności spełnienia postawionych przez Unię Europejską wymagań, bez których niemożliwa będzie wypłata środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Polska zobowiązała się wprowadzić przepisowy wymóg przygotowania oraz przyjęcia przez polskie gminy strategii związanych z przestrzennym zagospodarowaniem w długoterminowej perspektywie. Strategia ma stanowić tzw. plan ogólny, zastępujący obecnie wykonywane studium o zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt  zakłada, że gminy będą zobligowane do przyjęcia go do końca 2025 roku.

  Nowe przepisy przewidują wydawanie warunków zabudowy zaledwie na okres 5 lat. To wywołało szczególnie sprzeciw inwestorów źródeł odnawialnych, którzy w pośpiechu zdecydowali się masowo pozyskiwać decyzje o warunkach zabudowy dla budowy elektrowni słonecznych, jeszcze na podstawie obowiązujących przepisów. Samorządy jednak już wstrzymują się z wydawaniem decyzji, z uwagi na możliwość wejścia przepisów w każdej chwili.

  Nowelizacja ustawy pozwoli uprościć sporządzanie oraz uchwalanie planów miejscowych lub jego zmian, w tym m.in. w celu wyznaczenia powierzchni pod farmę słoneczną. Zakłada również możliwość uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego na wniosek inwestora. Niektóre zaproponowane rozwiązania zablokują jednak dalszy rozwój OZE na terenie kraju, tym samym ograniczając przeprowadzanie transformacji energetycznej.

   

  #OZE #ustawa #prawo #środowisko #energetyka #fotowoltaika

  Kategorie
  Elektromobilność

  Polska i Korea będą współpracować w zakresie elektromobilności? Może to stworzyć tysiące miejsc pracy

  Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Paweł Kurtasz – Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH)poinformował, że obecnie procedowanych jest 14 projektów inwestycyjnych we współpracy z Koreą Południową o łącznej wartości 3,9 mld euro. „Skutkowałoby one zatrudnienie 5,5 tys. osób, jeśli doszłyby do skutku” – zaznaczył Kurtasz. Dodał, że projekty dotyczą głównie elektromobilności oraz motoryzacji.

  Podkreślił również, że Polska jest atrakcyjna dla azjatyckiego partnera, ponieważ nie jesteśmy zagrożeni brakiem energii. Ponadto mamy drogi, odpowiednie koszty pracy, wykształcone społeczeństwo oraz dobrą lokalizację w Europie. Przyznał, że obserwuje duże zainteresowanie koreańskiego biznesu Polską.

  Radca Ambasady Republiki Korei w Polsce Shik Kim wskazał, że już przed wybuchem wojny w Ukrainie Polska i Korea zaczęły intensywnie współpracować.

  „Wojna poszerzyła współpracę. Polska potrzebowała pilnie uzupełnić uzbrojenie, jeśli chodzi o artylerię. Obecnie tylko Korea jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie Polski. Gdzie indziej produkcja długo trwa. Podobnie jest też w energetyce. Budujemy tanio i na czas” – zapewnił Shik Kim.

  Zbigniew Bednarski – Dyrektor Biura Koordynacji Oddziałów Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) stwierdził, że inwestycje koreańskie w Polsce to gigantyczny impuls dla lokalnej gospodarki. Poinformował, że ARP przygotowuje teren w Strategicznym Parku Inwestycyjnym Stalowa Wola do przyciągnięcia kolejnych inwestorów z Korei, a PGE Energi Odnawialna dostarczy tam 400 MW energii z OZE.

   

  Źródło: Bankier

  #OZE #Elektromobilność #Motoryzacja #Polska #Korea

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowe baterie Powerwall 3 od Tesli – rozwiązanie łączące ekologię i ekonomię w domu

  Baterie Powerwall oferowane przez znaną markę Tesla są rozwiązaniem dedykowanym właścicielom domów, które wyposażone zostały w instalację fotowoltaiczną. System Powerwall pozwala odbiorcom zredukować koszty za energię elektryczną, a także zyskać większą energetyczną niezależność gospodarstwa domowego od sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie zapewnia ciągłość zasilania, dzięki czemu urządzeniom domowym nie grożą tzw, blackouty energetyczne.

  Parametry techniczne nowego modelu Tesli Powerwall 3 nie zostały jeszcze ujawnione w certyfikacji. Wiadome jest jednak, że rozwiązanie będą cechować się m.in. łatwiejszą instalacją, wyższą wydajnością systemu oraz ulepszoną estetyką, o czym informuje starszy menedżer ds. inżynierii produktów solarnych w Tesli, Seth Winger.

  Jak podkreśla producent:
  „Powerwall to bateria, która magazynuje energię, wykrywa przerwy w dostawie prądu i automatycznie staje się źródłem energii w Twoim domu w przypadku awarii zasilania sieciowego. W przeciwieństwie do generatorów, bateria Powerwall umożliwia korzystanie z oświetlenia i ładowanie telefonów bez hałasu, użycia paliwa i konieczności konserwacji. Możesz ją połączyć z baterią słoneczną i ładować światłem słonecznym, aby Twoje urządzenia działały przez wiele dni”.

  Baterie Powerwall od Tesli cieszą się dużym zainteresowaniem. Rozwiązanie z każdą kolejną wypuszczoną na rynek nową generacja staje się lepszą wersją. Można zatem wnioskować, że i tym razem Tesla wykaże się znakomitą technologią i eleganckim wyglądem systemu.

   

  #bateria #magazynenergii #samowystarczalność #niezależność #Tesla #energia #energetyka

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika na ogrodzeniu. Odkrycie, czyli płot, który generuje prąd

  Mikroinstalacje fotowoltaiczne przeważnie powstają na dachach budynków lub, w przypadku, gdy dostępna przestrzeń na to pozwala, na konstrukcji naziemnej. Jeśli jednak ktoś nie chce lub nie może zamontować modułów na dachu, istnieje rozwiązanie, które może go zainteresować – panele fotowoltaiczne montowane na płocie.

  Niemiecka firma Green Akku opracowała system ZaunPV, który w praktyce pozwala na przekształcenie ogrodzenia w przydomową elektrownię słoneczną. System ma być łatwy w montażu i działać na zasadach „plug and play”. Twórcy twierdzą, że panele można instalować na różnych typach ogrodzenia.

  Jednak przed podjęciem decyzji o instalacji paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  1. Należy upewnić się, że ogrodzenie jest wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać dodatkowy ciężar paneli fotowoltaicznych. Panel fotowoltaiczny może ważyć od kilku do kilkudziesięciu kilogramów, w zależności od jego wielkości.
  2. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu paneli, aby otrzymać maksymalną ilość energii słonecznej. Panele powinny być ustawione na południe lub południowy wschód/zachód, aby uzyskać najlepszą wydajność.
  3. Należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby upewnić się, że instalacja paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu będzie opłacalna. Należy wziąć pod uwagę koszty zakupu, instalacji i utrzymania paneli, a także oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.

  Instalacja paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu może być dobrym pomysłem, jeśli spełnione są odpowiednie warunki i przeprowadzona zostanie analiza kosztów i korzyści.

  Niemiecka firma oferuje różne nietypowe rozwiązania fotowoltaiczne, w tym dotyczące fotowoltaiki na balkonach. Niemcy są mocno zainteresowani wspieraniem takich instalacji, a kolejne samorządy oferują mieszkańcom dofinansowanie tego rodzaju projektów w celu zwiększenia potencjału fotowoltaiki w miastach.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Fotowoltaikanapłocie #Fotowoltaikanabalkonie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Za dużo prądu ze słońca? PSE ogłosił stan zagrożenia dostaw

  Jak poinformowały w niedzielę po południu PSE, w polskim systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka produkcji energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Główną przyczyną była wysoka generacja źródeł fotowoltaicznych ze względu na słoneczny dzień. Stosunkowo dużo energii dostarczały także farmy wiatrowe.

  Zgodnie z prawem PSE może sięgnąć po przymusowe redukcje źródeł OZE dopiero po wyczerpaniu szeregu innych środków, m.in. eksportu energii. Dotychczas operator sięgał po ten krok kilkukrotnie, redukując produkcję farm wiatrowych przyłączonych do sieci wysokich napięć w okresach niskiego zapotrzebowania na energię, np. w okresach świątecznych.

  Zgodnie z komunikatem PSE operator od godz. 9.00 w niedzielę ogłosił formalnie tzw. Stan Zagrożenia Bezpieczeństwa Dostaw Energii Elektrycznej, co pozwala mu na odcinanie od sieci poszczególnych wytwórców.

  Operator dodał, że działania te zapewniły bezpieczne funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Nie odnotowano również żadnych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców.

  „W zbilansowaniu systemu pomogła współpraca międzyoperatorska, w ramach której uzgodniono awaryjny eksport energii do sąsiednich systemów w wielkości sięgającej 1,7 GW.” – podkreśla PSE.

  Zgodnie z danymi operatora moc źródeł fotowoltaicznych na 1 kwietnia wynosiła ok. 13 GW, a moc osiągalna źródeł farm wiatrowych to około 9,5 GW. Tymczasem w niedzielę, 23 kwietnia maksymalne zapotrzebowanie na moc w polskim systemie wynosiło ok. 15,5 GW przy prognozowanej generacji OZE na poziomie 10 GW. Z kolei minimalny poziom produkcji elektrowni systemowych – węglowych i gazowych wynosi ok. 9 GW.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  OZE

  Rybnik złożył wniosek do NFOŚiGW na zakup kolejnych autobusów wodorowych

  Pierwsze autobusy na wodór pojawią się jeszcze w tym roku. Miałoby to odbyć się w kilku transzach aż do przyszłorocznej wiosny. Autobusów będzie przybywać na rybnickich ulicach, a następnie tabor zasili kolejnych kilkanaście tego typu pojazdów.

  Przypomnijmy, przed niespełna miesiącem Rybnik jako pierwsze miasto w Polsce sfinalizował zakup 20 autobusów wodorowych polskiej marki NesoBus. Tym samym stał się drugim polskim miastem zaraz po Poznaniu, po ulicach którego będą się poruszać autobusy wodorowe.

  „Komunikacja miejska jest przyszłością wielu miast. Rybnik ma ambicje, żeby być w czołówce i pokazywać kierunki rozwojowe, dbają jednocześnie o ekologię, czyste powietrze, o jakość przemieszczania się mieszkańców.” – podkreślał wówczas Piotr Kuczera – Prezydent Rybnika.

  „Miasto Rybnik złożyło wniosek o dofinansowanie do zakupu kolejnych autobusów wodorowych w ramach programu Zielony Transport Publiczny Faza III” – informuje Agnieszka Skupień – Rzecznik prasowa Urzędu Miasta Rybnika.

  Kwota o jaką zabiega Rybnik to 48 milionów złotych. Jeśli wniosek zostałby rozpatrzony pozytywnie, kolejne wodorowe autobusy pojawiłyby się w mieście pod koniec 2024 roku i na początku 2025 roku. Wówczas liczba pojazdów na wodór wynosiłaby w Rybniku dokładnie 34 sztuki. Tym samym stanowiłyby one znaczną ilość autobusów zeroemisyjnych, których ilość w mieście już teraz jest spora.

  Jednocześnie, władze Rybnika zwracają uwagę, że kupując autobusy na wodór, miasto myśli nie tylko o ekologii i komunikacji miejskiej.

  „To wyraz odpowiedzialnego myślenia o przyszłości. Inwestujemy w przyszłość, przekształcając ROW – Rybnicki Okręg Węglowy w Rybnicki Okręg Wodorowy.” – zaznacza Prezydent miasta.

   

  #OZE #Wodór #Autobusywodorowe #Zeroemisyjność

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rekord w fotowoltaice – energia słoneczna przebiła nawet najlepszy wynik wiatraków

  W piątek około południa polskie źródła fotowoltaiczne pracowały ze średnią mocą 8376,15 MW – wynika z danych operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

  Tym samym poprawiono wynik z 29 marca 2023 roku, który wynosił 7539,08 MWh. Z kolei 28 lutego 2023 roku było to 6996 MWh.

  Z danych godzinowych PSE wynika, że rekordowa moc fotowoltaiki utrzymywała się w piątek 21 kwietnia od godziny 11.00.
  „Kolejny #rekord #PV (7,7 GWh) padł już dziś między 10 a 11, ale idziemy po więcej” – pisała przed południem na Twitterze Fundacja Instrat.

  Nowy rekord oznacza poprawę o 10 proc. w porównaniu do poprzedniego wyniku. Warto podkreślić, że jest to lepszy wynik, niż wynik dotychczas uzyskiwane przez turbiny wiatrowe. Przewaga energetyki słonecznej będzie się w najbliższych latach umacniała. W czasie, gdy wciąż trwa fotowoltaiczny boom, w Polsce wyhamowały inwestycje w nowe moce wiatrowe. Zmieni się to nieprędko, choćby dlatego, że dopiero w tym roku zniesiono zasadę 10H, co w pewnym stopniu pozwoli na planowanie nowych projektów farm wiatrowych.

  Rekordy wydajności w fotowoltaice są regularnie pobijane, co świadczy o ciągłym postępie technologicznym w tej dziedzinie. Ostatnie osiągnięcie, o którym mówisz, to świetny wynik, ponieważ energii uzyskanej z fotowoltaiki można używać w miejscach, w których nie jest możliwe wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatrak.

  Najnowsze panele fotowoltaiczne mają wydajność wynoszącą nawet 25-30 proc., co oznacza, że ​​więcej niż jedna czwarta energii słonecznej, która pada na nie, może zostać zamieniona na energię elektryczną. W połączeniu z rosnącą popularnością systemów magazynowania energii, takich jak baterie, fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalna i wydajna.

   

  Wykres: energy.instat

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #Rekord

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Już jutro, w Światowy Dzień Ziemi rusza nowa edycja programu Mój Prąd

  W ramach inicjatywy można otrzymać nie tylko dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych), ale również pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

  „Dzięki nowej edycji programu „Mój Prąd” będziemy mogli mówić o nowym boomie na pompy ciepła.” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że mamy rewolucyjny przełom w energetyce, zwłaszcza prosumenckiej.

  Premier przypomniał, że w 2015 roku moc zainstalowana energii w fotowoltaice wynosiła ok. 100 MW. Natomiast dzisiaj to jest 11 GW, czyli ponad 100 razy więcej w ciągu siedmiu lat. Dodał, ze to w dużej mierze zasługa programu „Mój Prąd”.

  Zgodnie z propozycją NFOŚiGW dotacja do instalacji paneli fotowoltaicznych w nowym „Moim prądzie” ma wynieść do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydujemy się rozszerzyć inwestycję o komponenty dodatkowe, to dopłata do instalacji PV wzrasta do 7 tys. zł. W przypadku decyzji o zainwestowaniu w dodatkowe elementy można uzyskać wsparcie w formie dotacji w wysokości:

  • Dla magazynu energii elektrycznej do 16 tys. zł
  • Dla magazynu ciepła do 5 tys. zł
  • Dla systemu zarządzania energią do 3 tys. zł
  • Dla kolektorów słonecznych do 3,5 tys. zł

  Ponadto dotacje dla pomp ciepła wyniosą:

  • Pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł
  • Gruntowa pompa ciepła – 28,5 tys. zł
  • Pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł,
  • Pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł

  Maksymalnie będzie można uzyskać do 58 tys. zł dofinansowania w formie dotacji.

   

  #OZE #Pompyciepła #Kolektorysłoneczne #Magazynyenergii #MójPrąd

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niekonwencjonalna konstrukcja wieży solarnej

  Rozwiązanie wykonane przez kanadyjskiego dewelopera z dziedziny elektrowni słonecznych Three Sixty Solar spotkało się z falą krytyki już na etapie projektowania solarnej wieży. Przeciwnicy nietradycyjnej konstrukcji byli zdania, że panele fotowoltaiczne zainstalowane pionowo będą pracować nieefektywnie, co przyniesie zaniżone w stosunku do możliwości ilości generowanego prądu przez instalację. Firma w swoim raporcie opublikowała dane o funkcjonowaniu konstrukcji solarnej z pierwszych 16 miesięcy jej pracy.

  Niekonwencjonalne rozwiązanie powstało w 2021 roku zaledwie w ciągu pięciu dni, przy pomocy dźwigów okrężnych. Moduły fotowoltaiczne zostały zainstalowane pod kątem 90 stopni, co jak twierdzi deweloper zapewnia efektywną pracę instalacji przy minimalnej utracie jej mocy.

  Firma  Three Sixty Solar w swojej ofercie prezentuje trzy warianty wykonania wieży solarnej. W ramach pierwszego oferuje konstrukcję zbudowaną z pojedynczych rzędów modułów PV, o wysokości między 12 a 24 m oraz mocy od 5 do 18 kW. Instalacja potrzebuje zagospodarowania około 13,5 m2 powierzchni. Drugi model zakłada wierzę w jednakowym zakresie wysokości, zbudowaną z dwurzędowo ułożonych modułów fotowoltaicznych. W tym przypadku instalacja osiąga moc od 11 do 36 kW i zajmuje około 37 m2. Ostatni wariant przewiduje budowę wieży o wysokości od 12 do 37 m, zbudowaną z trzech rzędów modułów. Rozwiązanie może osiągnąć od 16 do 250 kW i zająć do 84 m2 powierzchni gruntu.

  Zdaniem twórców rozwiązania, wieża solarna to znakomity, niekonwencjonalny zamiennik typowych konstrukcji elektrowni słonecznych. Inwestycja tworzona jest w ciągu zaledwie kliku tygodni, a w przypadku mniejszych rozwiązań nawet w kilka dni. Zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjnie montowane instalacje – jak twierdzi kanadyjski deweloper rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet 90 proc. powierzchni. Ponadto pionowe ułożenie modułów zapobiega zaleganiu śniegu na modułach, ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń oraz charakteryzuje ja wysoka odporność na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

   

  #OZE #PV #fotowoltaika #energia #energetyka #zielonaenergia #technologia #innowacje

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Ponad miliard złotych zostanie zainwestowane w budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu

  Grupa Bosch w Polsce bardzo prężnie działa od wielu lat, stawiając na wdrażanie nowych technologii i zwiększanie liczby zakładów i ośrodków badawczo-rozwojowych. Teraz firma postanowiła zainwestować w fabrykę pomp ciepła. Na projekt zostanie łącznie przeznaczone 1,2 mld zł.

  „Bosch inwestuje we wzmocnienie pozycji na europejskim rynku pomp ciepła. Naszym celem jest sprawić, by domy były komfortowe i zielone. Pragniemy, by nasza technologia pomogła ludziom żyć w zgodzie z klimatem. Pompy ciepła są jednymi z narzędzi do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych. To ważna gałąź naszego biznesu, której udział w rynku globalnym w 2022 roku wzrósł o 54 proc. W samej Polsce rynek pomp ciepła urósł o imponujące 120 proc. Szacuje się, że w bieżącej dekadzie w Europie zainstaluje się 30 milionów nowych pomp ciepła. Dlatego spodziewamy się ogromnego wzrostu zapotrzebowania na urządzenia w najbliższych latach.” – mówi Birte Lubbert – Członek Zarządu Bosch Home Comfort Group.

  Jednym z pierwszych kroków w kierunku dynamicznego rozwoju będzie budowa nowego zakładu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park w gminie Dobromierz.

  „To wielki krok dla Dobromierza i całego subregionu a dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej ogromny zaszczyt. Współpraca z inwestorami o tak dużym, międzynarodowym zasięgu i niekwestionowanej renomie, to dla całej Strefy unikalna okazja do transferu wiedzy, wymiany doświadczeń i wzrostu konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Inwestycja Grupy Bosch i zaangażowanie prawie miliarda złotych świadczy o sile i atrakcyjności naszego regionu. Inwestycja to nie tylko milowy krok na drodze europejskiej transformacji energetycznej. To także najlepszy dowód na doskonałe rozeznanie inwestora w wyzwania zrównoważonego rozwoju stojące przed Polską, jak i całym kontynentem.” – mówi Piotr Wojtyczka – Prezes Zarządu WSSE Invest Park.

  „Potwierdzamy to, że Polska jest stabilnym, rzetelnym i wiarygodnym miejscem do inwestowania. W zeszłym roku przekroczyliśmy barierę 3,7 miliarda euro inwestycji zagranicznych w Polsce. Liczymy, że uda nam się przekroczyć ten rekord w tym roku i utwierdzają nas w tym takie wydarzenia, jak to dzisiejsze.” – mówi Piotr Dytko – Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

  Firma uzyskała niezbędne pozwolenia i już wkrótce rozpocznie inwestycję w Dobromierzu. Uruchomienie nowego zakładu planuje się na przełom 2024 roku i 2025 roku.

   

  #OZE #Pompyciepła #Inwestycja #Rozwój #Polska #Europa

  Kategorie
  Fotowoltaika

  W Japonii może powstać fabryka perowskitów z polską technologią

  17 kwietnia 2023 roku zarząd Saule Technologies poinformował, że jego zależna spółka Saule S.A. podpisała porozumienie Term Sheet. Porozumienie dotyczy rozpoczęcia współpracy w zakresie przyszłej budowy, wdrożenia oraz działania fabryki produkującej perowskitowe panele fotowoltaiczne. Umowa została zawarta ze spółką H.I.S. z siedzibą w Japonii, która jest jednym z akcjonariuszy Saule Technologies.

  Term Sheet jest zbiorem ustaleń między inwestorem a start-upem, czyli porozumieniem w sprawie warunków umowy inwestycyjnej. Określa on podstawowe cele i charakter współpracy. Dokument jest wstępem do podpisania właściwej umowy i ważny jest w dalszych negocjacjach.

  Strony ustaliły, że Saule dostarczy pełną specyfikację techniczną linii produkcyjnej oraz udzieli wyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na posiadane prawa własności intelektualnej, niezbędnej do zbudowania zakładu produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych w Japonii.

  Strony ustaliły, że w zamian H.I.S. zapłaci Saule 15 proc. zysków ze sprzedaży perowskitowych paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych i sprzedanych przez H.I.S. Zdecydowano również, że produkowane panele będą opatrzone markami obydwu stron. Koszty projektu, zgodnie z jego budżetem, zostaną poniesione przez H.I.S.
  Strony wstępnie szacują, że budżet projektu wyniesie od 20 do 30 mln euro, czyli między 92 mln, a 138 mln zł.

  Firma H.I.S. i jej właściciel Hideo Sawada zainwestowali w Saule Technologies blisko 8 lat temu. Obecnie japońska spółka jest czwartym co do wielkości akcjonariuszem Saule Technologies, posiadającym łącznie 16,68 proc. akcji.

   

  Źródło: wnp energetyka

  #OZE #Perowskity #Fotowoltaika #PV #Polska #Japonia

  Kategorie
  Elektromobilność

  Imponujący wzrost liczby rejestracji elektryków w Polsce

  Według z danych Licznika Elektromobilności, liczba pojazdów elektrycznych w Polsce wzrosła w I kwartale 2023 roku o 84 proc. w porównaniu z podobnym okresem w 2022 roku.
  Licznik elektromobilności został uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

  „Według danych z końca marca 2023 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 36 826 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez pierwsze trzy miesiące b.r. ich liczba zwiększyła się o 5 500 sztuk, tj. o 84 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.” – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

  Ponadto samochody dostawcze i ciężarowe z napędem elektrycznym liczyły 3 588 szt., z czego BEV stanowiły ponad 99 proc. Rośnie również flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec marca składała się z 16 503 szt. Z kolei park autobusów elektrycznych wzrósł do 842 szt.

  Program „Mój Elektryk” został oceniony bardzo dobrze przez zdecydowaną większość osób i firm zainteresowanych rozwojem zeroemisyjności. Z całą pewnością dofinasowanie kupna samochodów osobowych, dostawczych oraz budowy infrastruktury kreuje popyt na napędy zeroemisyjne. Co jest szczególnie warte podkreślenia, z programu mogą korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i firmy.” – powiedział Jakub Faryś – Prezes PZPM.
  Jego zdaniem warto również podnieść limit ceny pojazdu, który może zostać objęty dotacją oraz objąć dopłatami motocykle elektryczne kupowane przez osoby fizyczne.

  Podkreślono także, że równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania:
  „Pod koniec marca 2023 roku w Polsce funkcjonowało 2 699 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5 305 punktów). 30 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kw. W marcu uruchomiono 19 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (39 punktów).”

   

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #Mójelektryk

  Kategorie
  OZE

  KPO z pomocą finansową dla klastrów energii, społeczności i spółdzielni energetycznych

  Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy to nadzieja na rozwój na wielu płaszczyznach i obszarach kraju. Jeden z pierwszych programów uruchamianych, dzięki funduszom z KPO dedykowany będzie klastrom, spółdzielniom oraz społecznościom energetycznym. Dofinansowanie realizowane będzie w ramach punktu „B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”, które zostało zaplanowane jeszcze na drugi kwartał bieżącego roku. W najbliższych miesiącach zapewne rozpocznie się nabór wniosków na działania przedinwestycyjne, zaś na inwestycje będą prowadzone w drugim półroczu.

  Realizowany w ramach KPO program skierowany jest na samorządy. Jednostki łącznie otrzymają przewidziane przez budżet 428 mln zł. Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje jednak zwiększenie puli dostępnych środków. Otrzymane dofinansowanie ma wesprzeć przedsięwzięcia, których realizacja zostanie zakończona do połowy 2026 roku.

  Jak informuje Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Andrzej Kaźmierski – „W ramach działania B 2.2.2 chcemy wspierać projekty inwestycyjne, które będą stanowić́ modelowe, pilotażowe rozwiązania, gotowe do zastosowania także w innych społecznościach energetycznych. Przy czym nie zależy nam tak bardzo na finansowaniu inwestycji, które i tak mogą dostać finansowanie bankowe, jak np. w źródła OZE, ale bardziej na sfinansowaniu tych przedsięwzięć, których banki nie mają teraz w swojej strategii kredytowania. Mówimy na przykład o systemach zarządzania energią, bilansowaniu, sieciach energetycznych, magazynach energii, ale też o wirtualnych prosumentach.”.

  Dofinansowania dla inwestycji rozwijających lokalne odnawialne źródła energii to kluczowy czynnik przeprowadzenia niezbędnej transformacji energetycznej Polski. Społeczności energetyczne poza środkami finansowymi potrzebują jeszcze dostosowania przepisów wynikających z dyrektywy unijnej RE II promującej stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. Obecnie wciąż trwają prace nad wdrożeniem przepisów.

   

  #OZE #energia #energetyka #transformacja #Polska #finanse #dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Jaki udział OZE w miksie energetycznym do 2030 roku? Analizy ekspertów z wynikami na ambitnym poziomie

  Plany rządu dotyczące generacji połowy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii postanowili zweryfikować eksperci agencji Instrat. Dzięki zastosowaniu modelu PyPSA-PL przeprowadzono analizę, która wykazała, że do 2030 roku możliwej jest osiągnięcie wyniku nawet 68 proc. udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. Biorąc pod uwagę najbardziej optymalny scenariusz udział zielonej energii wciąż szacowany jest na ambitnym i spełniającym rządowe plany poziomie wynoszącym 53 proc.

  Jak ocenia kierownik programu Energia i Klimat, Michał Smoleń, w przypadku obu prezentowanych scenariuszy największe ograniczenia w rozwoju źródeł odnawialnych stanowią czynniki administracyjno-infrastrukturalne. Obecnie najbardziej opłacalne źródła wytwórcze stanowią instalacje fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe. Jak  ocenia Michał Smoleń – “Decydując się na większą rolę energii z wiatru i słońca do 2030 roku zaoszczędzimy ok. 36 miliardów złotych. To tyle co 1% PKB Polski z zeszłego roku”.

  Jak wynika z analizy Instratu, ograniczenie się do scenariusza zakładającego średnie ambicje, spowoduje wzrost importu gazu ziemnego o 3 mld m3 w 2030 roku. Scenariusz optymalny przewiduje również emisję 40 mln ton CO2 , czyli o 5 mln ton CO2 więcej niż w przypadku najbardziej optymalnego scenariusza.

  Zdaniem Michała Smolenia najbardziej ambitny scenariusz prezentowany przez agencję Instrat jest realny, jednak wymaga wprowadzenia natychmiastowych działań. Według eksperta priorytetowym do wypełnienia jest plan  PEP2040 oraz KPEiK.

   

  #OZE #energetyka #energia #technologia #innowacje #analiza

  Kategorie
  Magazyny energii

  Sejm przyjął ustawę o elektrowniach szczytowo-pompowych dotyczącą magazynowania energii

  Nowelizacja zakłada, że budowa, przebudowa i utrzymanie elektrowni szczytowo-pompowej oraz inwestycji towarzyszącej będzie inwestycją celu publicznego. Rozwiązanie to ma zapewnić szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Zwiększą się również możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym.

  Dzięki nowelizacji ustawy, przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co do zasady nie będą miały zastosowania do przygotowywania projektów dotyczących realizacji elektrowni szczytowo-pompowych. Ponadto ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji będzie stanowić podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Tym samym znacznie ułatwiony zostanie proces pozyskiwania gruntów na potrzeby realizacji inwestycji.

  Dodatkowo nowelizacja zakłada usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez:

  • Skrócenie terminów wydawania decyzji administracyjnych w stosunku do terminów obowiązujących
  • Wprowadzenie kar pieniężnych nakładanych na organy właściwe do wydania decyzji w razie przekroczenia tych terminów
  • Nadanie rygorów natychmiastowej wykonalności decyzjom wydawanym w procesie inwestycyjnym na podstawie ustawy
  • Skrócenie terminów rozpatrywania przez sądy administracyjne środków zaskarżenia od decyzji wydawanych na podstawie ustawy
  • Uniezależnienie wydania pozwolenia wodnoprawnego od uprzedniego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, tak aby procesy te mogły toczyć się niezależnie

  Jak zapowiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, według raportu zespołu eksperckiego do spraw budowy ESP-ów przewidziano trzy lokalizacje: Tolkmicko, Młoty oraz Rożnów II. Wytypowano także potencjalne lokalizacje dla kolejnych siedmiu inwestycji. Łączna ich moc to ponad 4 tys. MW.

   

  #OZE #Elektrownieszczytowo-pompowe #Magazynyenergii

  Kategorie
  OZE

  Znamy siedem lokalizacji małych elektrowni atomowych w Polsce

  Pierwsze małe reaktory jądrowe (SMR), które w Polsce uruchomi Orlen Synthos Green Energy (OSGE), firma należąca do Orlenu i Synthosu, mają powstać w siedmiu lokalizacjach. Jak ujawnił podczas wczorajszej konferencji prasowej Daniel Obajtek – Prezes Orlenu, wstępnie budowę elektrowni wyznaczono we Włocławku, Ostrołęce, Krakowie, Nowej Hucie, Dąbrowie Górniczej, SSE Tarnobrzeg – Stalowa Wola, Stawach Monowskich (niedaleko Oświęcimia) oraz okolicach Warszawy. W tych obszarach znajdują się m.in. zakłady produkcyjne o wysokim poziomie energochłonności oraz optymalne dla potrzeb ciepłownictwa.

  Kolejne lokalizacje będą wytypowane do końca bieżącego tj. 2023 roku. Do tego czasu łącznie powinno zostać określonych 20 wstępnych lokalizacji SMR-ów. Docelowo mają one również za zadanie wspierać produkcje zielonego wodoru.

  „Kluczowe dla nas jest jednak poparcie społeczne, dlatego będziemy prowadzić otwarty dialog z mieszkańcami i to on zadecyduje o wyborze finalnych lokalizacji. A jest o co powalczyć, bo każdy blok to ok. 100 miejsc pracy w samej elektrowni i około tysiąca w regionie, to także bezpieczna i tania energia oraz dodatkowe wpływy do lokalnych budżetów” – twierdzi Prezes Orlenu.

  Zakończenie budowy pierwszego małego reaktora jądrowego przez OSGE planowane jest na przełomie 2028 roku i 2029 roku. Jak podał Daniel Obajtek, pierwszy reaktor jądrowy w Polsce ma zostać uruchomiony w 2029 roku.

  Przypomnijmy również, że Polska posiada już obecnie jedną elektrownię atomową, która znajduje się w Żarnowcu i składa się z dwóch bloków energetycznych. Elektrownia ta obecnie dostarcza około 10 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce.

   

  Zdjęcie: energia.rp

  #OZE #Energetykajądrowa #Elektrowniejądrowe #Polska #Orlen

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pierwsza fabryka pomp ciepła firmy Daikin Europe już w budowie

  Pierwszy w Polsce zakład produkujący pompy ciepła marki Daikin Europe zostanie zlokalizowany w Łodzi. Pod inwestycję przeznaczono działkę o powierzchni 320 tys. m2, zaś wartość przedsięwzięcia szacuje się na 300 mln euro. Fabryka,  jak twierdzą przedstawiciele Daikin Europe, do 2030 roku pozwoli stworzyć 3 tys. nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników.

  „Dzięki inwestycji 300 milionów euro tutaj w Polsce, zobowiązujemy się do stworzenia 3 000 miejsc pracy do 2030 roku i rozwijania współpracy z lokalnymi dostawcami w Polsce przez wiele kolejnych lat” – informuje Masatsugu Minaka – Prezes Zarządu Daikin Europe N.V.

  Prezentowane przedsięwzięcie stanowi największą z największych inwestycji zagranicznych realizowanych w Polsce w ostatnich latach. Jak twierdzi Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda Polska jest coraz częściej wybieranym krajem do rozwoju zagranicznych inwestycji, co zdaniem Ministra jest związane m.in. z atrakcyjną dla inwestorów lokalizacją oraz dostępnością wysoko wykwalifikowanej kadry – „ Ostatnie lata są rekordowe pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Atrakcyjność inwestycyjna Polski jest potwierdzona w różnego rodzaju rankingach eksperckich, a także ma odzwierciedlenie w ratingach polskiej gospodarki. Nasze atuty to przede wszystkim atrakcyjne położenie geograficzne, wielkość rynku, wysoko wykwalifikowane kadry, sieć uczelni czy zachęty skierowane do inwestorów. Polska gospodarka wielokrotnie udowodniła swoją siłę i stabilność. Nowa inwestycja Daikin w Polsce jest tego potwierdzeniem”.

  Zakończenie budowy pierwszego zakładu produkującego pompy ciepła firmy Daikin Europe zaplanowana jest na kwiecień 2024 roku. Swoją działalność fabryka rozpocznie jednak kilka miesięcy później – w lipcu 2024 roku. Wraz z fabrykami zlokalizowanymi w Belgii, Czechach oraz Niemczech, zakład w Polsce będzie produkował największą ilość pomp ciepła Daikin w Europie.

   

  #OZE #pompaciepla #energia #ciepło #inwestycja #technologia

  Kategorie
  OZE

  Elektrownie jądrowe – szansa czy zagrożenie dla Polski?

  Podczas 37 edycji EuroPOWER oraz 7 edycji OZE POWER rozmawiano między innymi o bezpieczeństwie, zagrożeniach oraz korzyściach dla Polaków związanych z rozwojem energetyki jądrowej w naszym kraju.

  Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Westinghouse Electric Company stwierdził, że energetyka jądrowa jest dla Polski konieczna. Zapewni ona ok. 30 proc. miksu energetycznego. Zwykle elektrownie jądrowe budowane są na 60 lat, ale można wydłużyć ich czas życia do 80 a nawet do 100 lat.

  Potrzebne są debaty ze społeczeństwem i koordynacja działań, w tym także przygotowanie infrastruktury. Bezpieczeństwo zapewnią prace zgodne za standardami UE i regulacjami Polski.

  Paweł Pytlarczyk – Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wspominał, że kluczowe kwestie to: infrastruktura drogowa, kolejowa i morska oraz odpady nisko i średnio aktywne. Ważne są też odpady wymagające głębokiego składowania tj. ok. 500 m do 600 m pod powierzchnią, które nie będą składowane przy elektrowniach jądrowych.

  Piotr Podgórski – Dyrektor Naczelny ds. Transformacji, KGHM Polska Miedź S.A. stwierdził, że Polska musi nadrabiać zaległości z wielu minionych lat. Potrzebne są Polsce SMR-y (Small Modular Reactors), czyli małe modułowe reaktory jądrowe, nad których uruchomieniem pracuje KGHM. W Polsce potrzebne są też tradycyjne, duże kompleksy jądrowe.

  Dawid Jackiewicz – Członek Zarządu w ORLEN Synthos Green Energy stwierdził, że Polska nie ma doświadczeń w produkcji energii za tzw. atomu. Dlatego ORLEN przy budowie małych reaktorów jądrowych wybrał bardzo doświadczonego Partnera jakim jest Hitachi.

  Ponadto ORLEN zawarł już Umowy z 6 największymi uczelniami w Polsce, które będą kształcić nowoczesne kadry. Będzie to największe w Europie Centrum Szkoleniowe Energetyki Jądrowej!

  Kazimierz Kleina – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Senacki Zespół ds. Energetyki Jądrowej i OZE stwierdził, że wraz z budową elektrowni jądrowej powstaną nowe drogi lądowe i kolejowe a zwłaszcza nowe miejsca pracy.

  Łukasz Złakowski – Członek Zarządu w Inplus Energetyka Sp. z o.o. powiedział, że już dziś tj. 17 kwietnia zostaną wskazane potencjalne lokalizacje pod elektrownie jądrowe. Po kilku miesiącach badań, na jesieni zostaną wybrane konkretne lokalizacje pod określone elektrownie jądrowe.

  Na pytanie z sali „Jak wykorzystać szansę zamknięcia wszystkich elektrowni jądrowych w Niemczech?”, odpowiedziano:

  1. Pozyskać ludzi z doświadczeniem oraz
  2. Sprzedać polską energię z elektrowni jądrowych do Niemiec.

  Po raz kolejny cieszymy się, że nasz portal był Partnerem Medialnym jednego z najważniejszych wydarzeń dotyczących odnawialnych źródeł energii w Polsce.

  #OZE #Energetyka #Energetykajądrowa #Polska

  Kategorie
  OZE

  Stoen Operator kończy kolejny etap modernizacji sieci na terenie warszawskiej dzielnicy Ursus

  Znajdujące się na obszarze dawnej Energetyki Ursus, a nabyte przez Stoen Operator urządzenia energetyczne były przestarzałe, dostosowane do dominujących niegdyś standardów przemysłowych oraz nie odpowiadały współczesnym rozwiązaniom zapewniającym odpowiednie współczynniki ciągłości i jakości dostaw energii SAIDI i SAIFI. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną na terenie nowych inwestycji mieszkaniowych, Stoen Operator konsekwentnie modernizuje i rozwija sieć energetyczną na każdym poziomie napięcia. Dwa lata temu spółka zmodernizowała jedną ze stacji typu GSZ, a na początku tego roku wyłączyła z użytkowania kolejny tego typu obiekt.

  „Inwestycje realizowane na poprzemysłowych terenach dzielnicy Ursus są dla nas jednym z priorytetowych zadań projektowych”. – podkreśla rangę przedsięwzięcia Leszek Bitner –  Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.
  W 2016 roku nabyliśmy sieć elektroenergetyczną znajdującą się na terenie należącym dawniej do Energetyki Ursus (obecnie upadłej). Była to bardzo duża operacja logistyczna – wymagała od nas wielu działań eksploatacyjnych, ruchowych i inwestycyjnych. Polegały one na dostosowaniu istniejących urządzeń energetycznych do pracy w ramach naszego sieci, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłość i jakość dostaw energii elektrycznej. Prowadzimy także, z myślą o przyszłym rozwoju infrastruktury, prace planistyczne i modernizacyjne. Wyłączenie z użytkowania drugiej stacji GSZ jest ważnym kamieniem milowym realizowanego na tym terenie programu modernizacji sieci.” – dodaje.

  Stacja GSZ została odłączona w toku równoległych prac obejmujących przebudowę okolicznej sieci, których koszt sięga 3,5 mln zł. Obiekt zostanie zastąpiony nową, zdalnie sterowaną i monitorowaną stacją, która wraz z przebudowanymi liniami kablowymi zapewni poprawę bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania tego obszaru.

   

  Tereny pofabryczne potencjałem stołecznego zaplecza mieszkaniowego

  Niespełna dziesięć lat temu władze Warszawy zdecydowały, że pofabryczny teren Ursusa zostanie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego założeniami, rola przemysłu miała być ograniczana, na rzecz rozwoju funkcji mieszkaniowych i biurowych. W 2016 roku przedsiębiorstwo upadłej Energetyki Ursus zostało sprzedane w toku postępowania upadłościowego. Stoen Operator nabył od podmiotu trzeciego (sukcesora Energetyki Ursus) sieć elektroenergetyczną na obszarze należącym wcześniej do upadłej spółki.

  Z całej infrastruktury sieciowej zakupionej przez Stoen Operator na terenie dzielnicy Ursus pozostanie jeszcze kilka stacji transformatorowych. W kolejnych latach będą one przebudowane w ramach inwestycji przyłączeniowych lub kolizyjnych z innymi inwestycjami.

   

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Debiut polskiej spółki fotowoltaicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

  Debiut polskiej spółki fotowoltaicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych może być postrzegany jako ważny krok w rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce oraz potencjalną szansą dla inwestorów, którzy szukają okazji do zainwestowania swoich środków w perspektywiczne i zyskowne przedsięwzięcia.

  Fotowoltaika to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku energetycznego, co wynika z rosnącej świadomości ekologicznej i coraz większej liczby rządowych programów i inicjatyw zachęcających do inwestycji w źródła energii odnawialnej.

  Wywodzący się z Krakowa Columbus jest wart prawie 550 milionów złotych. Wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi tworzy on grupę kapitałową. W ocenie zarządu spółki, grupa jest liderem w obszarze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych oraz jednym z największych podmiotów zajmujących się realizacją projektów farm fotowoltaicznych w Polsce.

  Firma prowadzi również działalność w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej. Projektuje, sprzedaje i montuje instalacje systemów energetycznych opartych głównie na rozwiązaniach fotowoltaicznych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla biznesu. Ponadto spółka sprzedaje i montuje pompy ciepła u klientów indywidualnych. Zajmuje się również sprzedażą innych produktów i usług, takich jak magazyny energii, ładowarki oraz usługi pośrednictwa finansowego.

  Przypomnijmy, że spółka 12 lat temu zadebiutowała na rynku NewConnect. Natomiast teraz po wejściu na Główny Rynek GPW, Columbus Energy S.A. będzie 5 spółką debiutującą w tym roku i 416 od początku istnienia GPW.
  Debiut na giełdzie może przynieść wiele korzyści dla spółki, w tym zwiększenie jej widoczności na rynku, zdobycie nowych klientów i partnerów biznesowych oraz umocnienie pozycji lidera w branży fotowoltaicznej.

   

  #OZE #PV #Magazynyenergii #Elektromobilność #NewConnect #GPW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tyle na prądzie mogą zaoszczędzić rolnicy inwestując w fotowoltaikę w 2023 roku

  Rosnąca konsumpcja prądu to jeden z wielu problemów z jakimi borykali się właściciele gospodarstw rolnych na przełomie 2022 roku i 2023 roku. O wiele większym wyzwaniem jest kryzys energetyczny, który objawił się nawet pięciokrotnie wyższymi rachunkami za prąd w taryfie C przez cały 2022 rok. Pod koniec ubiegłego roku rolnicy sygnalizowali, że otrzymywali nowe umowy rozliczeniowe ze sprzedawcami energii, w których stawka za zakup 1 kWh sięgnęła nawet  4 zł.

  Od 1 grudnia 2022 roku rząd tymczasowo zablokował ceny energii w taryfie C. Sprzedawcy i dystrybutorzy energii mogą ustalać stawki netto nie przekraczające 785 zł za MWh. Cena ta będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach do 31 grudnia 2023 roku.
  Natomiast wielu właścicieli gospodarstw rolnych wcześniej czy później będzie musiało znowu zmierzyć się z rosnącymi kosztami produkcji rolnej z powodu wysokich stawek cen prądu. Co gorsza, nawet jeżeli energia elektryczna będzie tanieć w przyszłości, to umowy sprzedaży prądu są podpisywane na kilka lat. Oznacza to, że wysokie, stałe stawki na poziomie 3 zł czy 4 zł za 1 kWh pod koniec 2022 roku będą obowiązywać rolników aż do zakończenia umowy.
  Rozwiązaniem tego problemu może być wytwarzanie własnej energii elektrycznej.

  „Inwestując w fotowoltaikę, rolnicy mogą ograniczyć koszty za energię elektryczną, mimo że ceny prądu stale rosną. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu energii z własnej instalacji fotowoltaicznej i płaceniu jedynie za pobraną z sieci energię, której brakuje, gdy instalacja nie pracuje. Pozwala to zredukować koszty zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych oraz pomieszczeń gospodarczych. Tym sposobem rolnik, zamiast np. 17 tys. zł, może zapłacić jedynie 3 tys. zł za same opłaty dystrybucyjne, które i tak będą niższe, niż w przypadku kupna energii z elektrowni na całe zapotrzebowanie elektryczne gospodarstwa” – mówi Krzysztof Dziaduszyński – Członek zarządu firmy ESOLEO.

  Ile można zaoszczędzić inwestując w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym?

  Zwykle inwestycja w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym może zwrócić się w ciągu od 5 do 10 lat, a po tym czasie właściciele gospodarstwa mogą oszczędzać znaczne sumy na rachunkach za energię elektryczną. Według prognoz, w 2023 roku koszty instalacji systemów fotowoltaicznych będą nadal spadać, co może przyczynić się do zwiększenia opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. W zależności od lokalizacji i warunków nasłonecznienia, gospodarstwo rolne wyposażone w odpowiednio dobraną instalację fotowoltaiczną może oszczędzać nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie na rachunkach za energię elektryczną.

  Należy pamiętać, że rolnicy mają możliwość skorzystania z rządowych programów dofinansowań na fotowoltaikę dla rolnictwa, w tym z programu Agroenergia, czy Energia dla Wsi.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rolnicy

  Kategorie
  Magazyny energii

  Tesla będzie produkować magazyny energii w Szanghaju

  Tesla Megafactory z racji liczby produkowanych ogniw należy do kategorii gigafabryk. Tesla jednak chciała odróżnić Megafactory od Giga Shanghai oraz wskazać, że podstawowym produktem będą tam magazyny energii – Megapacki. Dodatkowo Tesla ma zamiar produkować samochody elektryczne oraz baterie.
  Wejście na plac budowy ma nastąpić w 3Q 2023 roku, a początek produkcji zaplanowano na 2Q 2024 roku. Zakład ma się znajdować tuż obok istniejącej już Giga Shanghai.

  Roczna produkcja Megafactory poradziłaby sobie przez dobę z niemal 5,5 milionami gospodarstw domowych, czyli ok. 1/3 Polski. Jeden w pełni naładowany Megapack mógłby zasilać statystyczne gospodarstwo domowe nawet przez 1,5 roku.

  Tesla ma już podobny zakład w Stanach Zjednoczonych, a teraz uruchamia drugi w Chinach, aby maksymalnie skrócić łańcuchy dostaw surowców do ogniw Li-ion. Producent twierdzi, że do końca 2022 roku wdrożył instalacje o pojemności ponad 5 GWh.
  Elon Musk uważa, że biznes opierający się na fotowoltaice i przechowywaniu energii w przyszłości osiągnie w Tesli podobny poziom rozwoju, jak produkcja samochodów elektrycznych.

  Nowy zakład ma początkowo produkować 10 tys. Megapacków rocznie, co odpowiada około 40 GWh zmagazynowanej energii, a produkty będą sprzedawane na całym świecie. Magazyny energii będą również wykorzystywane do przechowywania energii elektrycznej pozyskanej z farm wiatrowych i solarnych oraz z sieci energetycznych w Szanghaju. W ten sposób mają pomóc w stabilizacji sieci energetycznej w regionie i przyczynić się do walki ze smogiem i innymi problemami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza.

   

  #OZE #Tesla #Magazynyenergii #Elektromobilność

  Kategorie
  OZE

  Dane w energetyce – podsumowanie Data Economy Congress

  Celem Data Economy Congress jest zwiększenie świadomości na temat znaczenia danych jako źródła innowacji i rozwoju gospodarczego, a także wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z gospodarką danych. Kongres skierowany był do przedstawicieli biznesu, sektora publicznego, nauki oraz start-upów oraz innych firm związanych z branżą IT i nie tylko. W trakcie kongresu zaprezentowane zostały najnowsze trendy w dziedzinie danych oraz dyskutowane były kwestie związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych.
  Podczas wydarzenia nie zabrakło również wątku OZE.

  Do panelu poświęconemu danych w energetyce zostali zaproszeni: Grzegorz Bojar – CIO Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Leszek Chwalik – Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta oraz Grzegorz Lot – Wiceprezes Zarządu, Polenergia Dystrybucja.
  Z panelu mogliśmy dowiedzieć się, że cyfryzacja spółek energetycznych jest nieuniknionym procesem z bardzo wielu względów, wśród których kluczowe jest efektywniejsze zarządzanie bez względu na bieżące warunki. Systemy zarządzania danymi w spółkach energetycznych powinny uwzględniać ewentualną, nieuprawnioną ingerencję ze środowiska zewnętrznego, co może znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa i wywołać sporo problemów. Dlatego od samego początku należy zwracać uwagę na zabezpieczenia wbudowane w dany system.

  Dokładna analiza danych i ich monitoring umożliwiają między innymi minimalizowanie ewentualnych problemów, jakie mogą wystąpić z dostawami energii w szczytowych okresach zapotrzebowania. W razie ewentualnego kryzysu może być to kluczowe. Tym bardziej, że dokładna analiza danych pozwoli również priorytetyzować, gdzie energia powinna być dostarczana w pierwszej kolejności.

  Temat danych w sektorze OZE jest bardzo szeroki i z pewnością trudnym zadanie jest przybliżenie wszystkich informacji poruszonych podczas tematycznego panelu. Nie podlega wątpliwości, że wykorzystanie danych w energetyce ma ogromny potencjał i przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Dlatego też należy być na bieżąco z tak ważnym w obecnych czasach i w erze dynamicznego rozwoju technologii tematem.
  Natomiast nasza redakcja szczerze może polecić kolejne edycje Data Economy Congress celem pogłębiania wiedzy z zakresu danych w różnych sektorach oraz nowych technologiach.

   

  #OZE #Energetyka #Cyberbezpieczeństwo #Transformacjaenergetyczna #Danewenergetyce

  Kategorie
  Elektromobilność

  Już ponad 6 tys. dopłat do leasingu z programu Mój Elektryk

  Od początku funkcjonowania programu tj. od 2021 roku do Banku Ochrony Środowiska wpłynęło już ponad 6 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną wartość ponad 220 mln zł. Przypomnijmy, że aktualna pula środków dostępnych w ścieżce leasingowej programu Mój elektryk wynosi 250 mln zł. Tylko od początku 2023 o dopłatę do leasingu w programie Mój Elektryk wpłynęło ponad tysiąc wniosków na łączną kwotę 36,5 mln zł.

  BOŚ podaje, że największym zainteresowaniem cieszą się dopłaty do leasingu elektrycznych samochodów osobowych. Od początku funkcjonowania programu NFOŚiGW przyznał dotacje do prawie 5 tys. takich aut o łącznej wartości prawie 125 mln zł (z czego w tym roku zaakceptowano 898 wniosków o wartości 23,7 mln zł).

  Fundusz przyznał również dotacje do leasingu ponad 1 tys. samochodów dostawczych o łącznej wartości 70 mln zł (z czego 195 dotacji o wartości 14,3 mln zł w pierwszych miesiącach 2023 roku), a także 99 pojazdów dwukołowych lub trzykołowych.

   

  Jakie auta obejmuje dofinansowanie?

  W ramach programu dofinansowanie przysługuje na zakup nowych samochodów elektrycznych lub hybrydowych z wtyczką, które spełniają określone wymagania techniczne i są dopuszczone do sprzedaży na polskim rynku.

  Do programu kwalifikują się auta elektryczne i hybrydowe z wtyczką, które spełniają poniższe kryteria:

  • Minimalny zasięg na jednym ładowaniu
  • Minimalna pojemność baterii
  • Minimalna prędkość maksymalna
  • Minimalna liczba miejsc siedzących

  Lista pojazdów kwalifikujących się do programu Mój Elektryk jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Program Mój Elektryk ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz pomóc w oszczędzaniu energii elektrycznej, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z jej użytkowaniem oraz pozytywnie wpływa na środowisko.

   

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #Dofinansowanie #Mójelektryk

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Polska stała się ważnym elementem na rynku pomp ciepła na świecie

  Z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że w 2022 roku sprzedaż pomp ciepła na świecie wzrosła średnio o 11 proc. w porównaniu do sprzedaży z 2021 roku, ponieważ rok wcześniej wzrost ten wyniósł 13 proc.

  Liderem w inwestycjach w pompy ciepła nadal pozostaje Europa. W 2022 roku w krajach europejskich sprzedaż pomp typu powietrze-woda wzrosła nawet o 49 proc. W przypadku pomp powietrze-powietrze wzrost sprzedaży na europejskim rynku wyniósł 19 proc.

  Łącznie w Europie w ubiegłym roku zostało sprzedanych około 3 mln pomp ciepła, co jest wartością wyższą o niemal 40 proc. względem sprzedaży odnotowanej w 2021 roku.

   

  Polska jednym z liderów sprzedaży na europejskim rynku

  W swoim raporcie MAE wskazało Polskę jako jednego z europejskich liderów, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży pomp ciepła. Nasz kraj, podobnie jak Czechy, podwoił sprzedaż tych urządzeń w 2022 roku.
  Natomiast największymi rynkami pod względem sprzedaży pomp w ubiegłym roku były Włochy, Niemcy oraz Francja, które razem wygenerowały niemal połowę sprzedaży pomp ciepła w Europie.

  Z kolei w przeliczeniu na liczbę mieszkańców europejskimi liderami w sprzedaży pomp ciepła pozostają kraje nordyckie. Pod tym względem notują one 5-krotnie wyższy wynik niż inne kraje Europy.

  Pod względem nowej sprzedaży największy udział jednostek powietrze-powietrze mają kraje nordyckie i bałtyckie, które stanowią od około 50 proc. do 80 proc. instalacji. Podobnie zakupy tego typu jednostek są wysokie również w Europie Południowej. W Niemczech i Polsce preferowaną technologią są pompy ciepła typu powietrze-woda. Systemy hybrydowe, łączące pompy ciepła z kotłami gazowymi, popularne są np. we Włoszech, gdzie w 2022 roku odpowiadały za ponad 40 proc. sprzedaży w segmencie powietrze-woda. To najbardziej wydajne modele, ale i najdroższe. Zapotrzebowanie na prace ziemne i dodatkowa przestrzeń sprawiają, że obecnie stanowią one mniej niż 10 proc. sprzedaży w Europie – odnotowuje MAE.

  W 2022 roku udział pomp ciepła w sprzedaży urządzeń grzewczych w Polsce wyraźnie wzrósł w porównaniu z udziałem, który miały te urządzenia w naszym rynku w 2021 roku. Według MAE w ubiegłym roku wyprzedziliśmy nawet Niemców oraz Włochów.

   

  Źródło: Gramwzielone

   

  #OZE #Pompyciepła #Polska #UE

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompy ciepła mogą być nieserwisowalne. Unijny cios?

  Parlament Europejski przyjął stanowisko, by zupełnie zakazać stosowania gazów fluorowanych (F-gazów) w sprzęcie chłodzącym, jak klimatyzatory używane w domach, małych biurach czy punktach usługowych od 2027 roku, a w większych systemach np. w biurowcach czy centrach handlowych od 2028 roku. Gazy te stosuje się także w pompach ciepła, których stosowanie jako alternatywne źródło energii promuje sama Komisja Europejska. Jednak to ona proponowała dalsze ograniczenie stosowania F-gazów, natomiast nie zarekomendowała całkowitego zakazu.

  Zakaz oznacza ogromne wyzwanie, choć obecnie są rozwijane opcje alternatywne, to zdaniem firm, nie są jeszcze dosyć dobrze rozwinięte. Ponadto ich dostępność jest ograniczona, niemożliwe jest więc zupełne zastąpienie obecnie wykorzystywanych technologii. Może to być cios dla rynku pomp ciepła.

  „Nie negujemy potrzeby zmian, ale branża potrzebuje więcej czasu na dostosowanie się i wdrożenie nowych technologii. Rynek pomp ciepła rozwija się niesłychanie dynamicznie, rok temu sprzedało się ich w Unii 3 mln, w kolejnych latach mowa o nawet 5 mln rocznie” – mówi Maciej Malinowski – pełnomocnik ds. środowiskowych Daikin Polska.

  „Taka zmiana prawa spowoduje, że właściciel domu jednorodzinnego nie zdecyduje się teraz na zakup urządzenia o żywotności przewidzianej na minimum 15 lat, skoro jeszcze w czasie gwarancji może okazać się iż nie da się go serwisować z racji zakazu stosowania f-gazów” – dodaje.

  Branża nie traci nadziei, że prawo w obecnym kształcie zaproponowanym przez Parlament Europejski zostanie złagodzone.
  „Teraz rozpoczną się rozmowy Komisji, Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, w ramach których mamy nadzieję, iż zostaną wypracowane łagodniejsze przepisy” – mówi Radosław Maj – menedżer z APPLiA Polska, związku pracodawców AGD.

  Jak podaje komunikat Parlamentu Europejskiego:
  „Parlament przegłosował swoje stanowisko w sprawie redukcji emisji gazów fluorowanych i substancji zubożających warstwę ozonową i jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z rządami UE”.

  Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła wskazuje, że przyjęcie zakazu koliduje z unijnymi ambicjami w zakresie obniżania zużycia węgla kamiennego oraz przestawiania się na inne źródła energii – także z celami REPowerEU, które wymagają podwojenia rocznej sprzedaży pomp. Do początku 2027 roku ma zostać sprzedanych 10 mln nowych pomp ciepła.

   

  Źródło: Rzeczpospolita

  #OZE #Pompyciepła #UE

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga