Archiwa Mój Prąd - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Mój Prąd 5.0 – ile środków zostało w puli?

  Dofinansowanie w ramach „Mój Prąd 5.0” można uzyskać przede wszystkim na instalacje fotowoltaiczne w systemie net-billingu i towarzyszące jej elementy. Środki można zatem przeznaczyć na m.in. mikroinstalację PV, magazyn energii elektrycznej, pompę ciepła różnego typu, czy system EMS/HEMS – więcej szczegółów na oficjalnej stronie NFOŚiGW.

  Program od początku istnienia doczekał się aż pięciu edycji, w ramach których potencjalni beneficjenci mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania. Program „Mój Prąd 5.0” działa od kwietnia 2022 roku i został ogłoszony z początkową pulą środków w wysokości 100 mln zł. Budżet ten jednak na tle licznych wniosków szybko został wyczerpany a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił zwiększenie puli środków o dodatkowe 400 mln zł. Łącznie zatem program przewiduje budżet 500 mln zł, co podobno nie musi być ostatecznym limitem.

  Na początku lipca Wiceprezes NFOŚiGW ogłosił, że od wystartowania naboru złożono 30 tys. wniosków na łączną kwotę 263 mln zł. To oznacza, że w zaledwie około 3 miesiące została wyczerpana ponad połowa przewidywanego, już rozszerzonego budżetu programu. Według założeń program ma trwać do 22 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania środków. Jeśli nabór utrzyma takie tempo raczej należy spodziewać się znacznie wcześniejszego terminu zakończenia programu.

  Jak oznajmił na Twitterze Zastępca Prezesa NFOŚiGW, Paweł Mirowski – z szacunków wynika, że utrzymanie tempa składania wniosków poskutkuje wyczerpaniem puli pieniędzy już w okolicy połowy września. Jednocześnie zaznaczył, że instytucja szuka źródła nowych środków, w celu zakończenia programu w planowanym pierwotnie terminie.

  #OZE #dofinansowanie #energia #energetyka #finansowanie #Polska

  Kategorie
  OZE

  Będzie nowa edycja programu Mój Prąd. Minister klimatu potwierdza, że do tej pory złożono prawie 300 tys. wniosków

  Aktualna odsłona programu tj. Mój Prąd 5.0 ruszyła 22 kwietnia bieżącego roku. Program jest skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się w obowiązującym od kwietnia 2022 roku net-billingu.

  Jak już pisaliśmy na naszym portalu, nowością w Moim Prądzie 5.0, oprócz dopłat do paneli PV czy magazynów energii, jest możliwość uzyskania wsparcia do zakupu pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę użytkową.

  Natomiast Anna Moskwa w środę 28 czerwca 2023 roku poinformowała, że trwają prace nad nową edycją programu tj. Mój Prąd 6.0. Podkreśliła także, że aktualna odsłona programu jak do tej pory cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

  „Już 270 tys. wniosków. Kolejne wnioski spływają właściwie w każdej minucie. Ten program udowodnił swoją wiarygodność przez ostatnie lata. Sama kontynuacja tego programu jest ważnym zobowiązaniem” – powiedziała Minister Klimatu i Środowiska.

  W aktualnej edycji programu, wybierając gruntową pompę ciepła, można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej, jest to do 19,4 tys. zł; dla pozostałych pomp powietrze/woda − do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze − do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł.

  Przypomnijmy, że przy kompleksowej inwestycji maksymalna dotacja, jaką obecnie można otrzymać w programie Mój Prąd 5.0, sięga 58 tys. zł. Ze względu na duże zainteresowanie pod koniec maja bieżącego roku zdecydowano o zwiększeniu budżetu programu do 0,5 mld zł.

   

  #OZE #MójPrąd #Dofinansowanie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Budżet na Mój Prąd wyczerpany! Co dalej?

  Program „Mój Prąd” to program rządowy, który ma na celu wspieranie inwestycji w panele fotowoltaiczne. Program posiada określony budżet na każdy rok.

  Dnia 17 marca 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wyczerpał się budżet w programie Mój Prąd. Budżet wynosił 350 mln zł. Oznacza to, że wyczerpał się on 2 tygodnie przed planowanym na 31.03.2023 roku zakończeniem naboru.

  Przypomnijmy, że czwarta edycja programu została już raz przedłużona. Mój Prąd 4.0 planowo miał zakończyć się pod koniec 2022 roku, jednak 15.12.2022 roku podwyższono jeszcze poziom dofinansowania na instalację fotowoltaiczną o 2 tys. zł tj. łącznie do 7 tys. zł i na magazyny energii o 8,5 tys. zł tj. łącznie do 16 tys. zł. Oznacza to, że łącznie na wszystkie komponenty można było otrzymać nawet do 31 tys. zł dotacji.

  Program Mój Prąd 4.0 nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem jak na przykład trzecia edycja programu, która wyczerpała się już po trzech miesiącach od uruchomienia dofinansowania. Mimo wszystko był bardzo ważnym programem dla inwestujących w fotowoltaikę.

  Inwestycja w fotowoltaikę w net-billingu jest tym bardziej opłacalna, im wyższa jest autokonsumpcja energii – można uniknąć opłat za dystrybucję. Dlatego dodatkowe wsparcie, szczególnie w dobie rozwijającego się rynku magazynowania energii jest bardzo ważne.

  Ponadto rząd przyszykował szczegóły kolejnego naboru, które lada chwila przedstawimy na naszym portalu.

  Warto jednak pamiętać, że istnieją również inne programy dotacyjne na inwestycje w energię odnawialną. Warto sprawdzić ich warunki i wymagania oraz złożyć wniosek, jeśli spełnia się dane kryteria.

   

  #OZE #MójPrąd #Fotowoltaika #PV #Dofinansowanie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  15 kwietnia rusza program „Mój Prąd 4.0”

   

  Jak już informowaliśmy na naszej stronie, aktualna edycja programu będzie obejmowała nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również będzie wspierała rozwój magazynowania w Polsce i autokonsumpcję.

   

  Kto będzie mógł się ubiegać o dotację?

  Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną do konsumpcji własnej. Prosument, aby otrzymać dotację będzie musiał mieć podpisaną kompleksową umowę lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

  Istotnym warunkiem udziału w programie, a tym samym otrzymania dotacji będzie warunek korzystania z nowego systemu rozliczeń – z net-bilingu. Oznacza to, że w programie będą mogli uczestniczyć ci prosumenci, którzy zrealizują instalacje fotowoltaiczną po dniu 1 kwietnia 2022 r. lub zadeklarują przejście z systemu opustów na net-billing. Jak wynika z informacji NFOŚiGW, uczestnikiem programu „Mój Prąd 4.o.” nie musi być nowy inwestor – okres kwalifikowalności środków jest data 1 luty 2020 r.

   

  Warunki otrzymania dotacji

  Wg informacji przekazanej w trakcie konferencji prasowej przez pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyska, określone zostały następujące zasady projektu:

    • dotacja będzie wypłaca dopiero po zrealizowaniu inwestycji i dotyczyła będzie wyłącznie kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie 1 luty 2020 – 31 grudnia 2023,
    • dotacja przysługiwać będzie na budowę nowej instalacji o mocy 2-10 kW (nie będzie finansowany remont, przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji).
    • wymagane będzie potwierdzenie rozliczania się w ramach systemu net-biling,
    • program będzie można łączyć z Ulgą Termomodernizacyjną,
    • otrzymane środki finansowe będą zwolnione z podatku PIT,
    • wymagany będzie korzystanie z instalacji fotowoltaicznej przez minimum 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia,
    • dotacja nie będzie przysługiwała instalacjom montowanym na dachach z pokrywą azbestową – prosument musi na własny koszt zlikwidować azbest jeszcze przed montażem,
    • dotacja nie będzie przysługiwała prosumentom, którzy znacznie przewymiarują instalację fotowoltaiczną, tj. ci, których energia przekazana do OSD przekroczy 120% energii pobranej w danym roku rozliczeniowym
    • wniosek będzie można złożyć wyłącznie poprzez Generator Wniosków na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

   

  Wysokość dotacji

  Łączna wysokość dotacji na instalację prosumencką będzie mogła wynieść do 20 500 zł. Uzależniona będzie od zaimplementowanych w cały system poszczególnych elementów. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.

  Wg prezentacji ministra Ireneusza Zyski, kształtować się to ma w sposób następujący (w systemie net-metering, bez wcześniejszego wsparcia dinansowego):

    • dofinansowanie do samej instalacji fotowoltaicznej – do 4.000 złotych
    • dofinansowanie do instalacji przy zakupie innych elementów – do 5.000 złotych
    • dofinansowanie do magazynu ciepła – do 5.000 złotych
    • dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej – do 7.500 złotych
    • dofinansowanie do systemów zarządzania energią w domu (HEMS) i   zarządzania energią (EMS) – do 3.000 złotych (tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lun magazynu energii elektrycznej)

  W przypadku instalacji w systemie metering z wcześniejszym wsparciem finasnowym:

    • dodatkowo do instalacji fotowoltaicznej – 2.000 złotych
    • dofinansowanie do magazynu ciepła – do 5.000 złotych
    • dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej – do 7.500 złotych
    • dofinansowanie do systemów zarządzania energią w domu (HEMS) i zarządzania energią (EMS) – do 3.000 złotych (tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lun magazynu energii elektrycznej)

   

  Jak wspomnieliśmy na początku, nie są znane szczegółowe rozwiązania dotyczące Programu. Nasza redakcja będzie śledzić temat i na bieżąco informować o wszystkich warunkach. Zapraszamy do lektury.

   

  #fotowoltaika
  Źródło: NFOŚiGW, MKiŚ
  Foto: MKiŚ

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Minister Anna Moskwa: program „Mój Prąd 4.0” już w kwietniu!

   

  Minister podkreśliła, że obecnie trwają już ostatnie prace nad dokumentacją regulującą program dofinasnowania instalacji fotowoltaiki.

  Program będzie zawierał analogiczne, ale nie takie same, rozwiązania jak w poprzednich trzech edycjach dotyczące finansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych przez gospodarstwa domowe.

  Dodatkowo wprowadzone będą premiowane elementy:

  • magazynowanie i autokonsumpcja energii elektrycznej przez prosumenta wytworzonej energii elektrycznej (punkty ładowania – ładowarki do samochodów elektrycznych, magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła i chłodu itd.)
  • inteligentne automatyczne systemy zarządzania pozyskiwaną energią

  Tym samym Minister potwierdziła wszystkie wcześniejsze doniesienia z resortu o utrzymaniu zaplanowanego tempa wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (pisaliśmy o tym kilkakrotnie, między innymi w październiku 2021 r. w artykule Miliard złotych na program „Mój Prąd” w 2022 roku!

   

  Program nie będzie identyczny ze swoimi poprzednikami

  UWAGA! Warto podkreślić, że nie jest prawdą, co można przeczytać na części portali zajmujących się tematyką OZE, że warunki udzielania dofinansowania będą identyczne do tych z programu „Mój Prąd 3.0”.

  Wg konsultowanych przez nas ekspertów, w związku z dwiema nowelizacjami Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, z grudnia 2021 i ze stycznia 2022, jak również nowelizacji Prawa Energetycznego, zmieniło się szereg istotnych warunków, na podstawie których opracowano i realizowano programy „Mój Prąd” poprzednich trzech edycji.

  Stąd opieranie się w opracowaniu planów biznesowych na przykład na programie  „Mój Prąd 3.0.” należy czynić naszym zdaniem z dużą ostrożnością.

   

   

  #OZE #fotowoltaika #Mój_Prąd

  Źródło: wywiad A. Moskwa dla TVP Info

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Miliard złotych na realizację programu „Mój Prąd 4.0.”

   

  Program „Mój Prąd” wpłynął w istotny sposób na ilość instalacji fotowoltaicznych w Polsce – dzięki niemu mamy w Polsce obecnie ponad 750 tysięcy instalacji. W pierwszych trzech edycjach wydatkowano na „Mój Prąd” ponad 1,8 miliarda złotych na dotacje.

  Cała branża oczekuje obecnie na warunki edycji „4.0” programu, które wg zapewnień Ministerstwa Klimatu i Środowiska powinny być określone jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku, gdy to ma ruszyć czwarta edycja

  Edycja „4.0.” będzie zmodyfikowana pod kątem październikowej nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, przede wszystkim z uwagi na zmiany rozliczania prosumentów, odejścia od systemu opustów i przejście na net-billing. Jak wcześniej zapowiadali przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, nowy program dotacyjny „Mój Prąd 4.0.” będzie miał na celu promowanie nie tylko samych paneli fotowoltaicznych, ale również, a może przede wszystkim, takich elementów, jak zwiększanie efektywności energetycznej, instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych oraz ukierunkowania na magazynowanie przez prosumenta energii elektrycznej.

  Wg wypowiedzi Minister Klimatu i Środowiska Anny Mucha dla Polskiej Agencji Prasowej, budżet programu „Mój Prąd 4.0” wyniesie 1 miliard złotych. Wysokość dofinansowania będzie zależeć od skali inwestycji, czyli włączenia wyżej wymienionych elementów, takich jak efektywność energetyczna, zakup i montaż magazynów energii itd. Jeśli prosument zakupi wyłącznie panele fotowoltaiczne, dotacja będzie równa tej z programu „3.0” – 3 tysiące złotych, jeśli z dodatkowymi elementami – dotacja będzie stosunkowo wyższa.

   

   

  #fotowoltaika #OZE #Mój_Prąd

  Źródło: Polska Agencja Prasowa

  Foto:  Pixabay.

  Kategorie
  OZE

  Ile NFOŚiGW przeznaczy w przyszłym roku na „Mój prąd” i „Czyste powietrze”?

   

  Z danych jakie przekazał NFOŚiGW wynika, że przyszłoroczne przychody mają wynieść 5,1 mld zł, a to oznacza 70 % wzrost w porównaniu z bieżącym rokiem, kiedy przychody Funduszu były o blisko 1,9 mld zł niższe.

   

  Skąd tak duży wzrost? Według przekazanych informacji, ma on wynikać głownie z przewidywanego zysku Komisji Europejskiej ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla – 900 mln zł, przychodów opłaty emisyjnej Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – 390 mln zł i opłat zastępczych regulowanych przez ustawę o efektywności energetycznej – 355 mln zł.

   

  Plan NFOŚiGW zakłada, że w przyszłym roku na programy związane z ochroną środowiska zostanie przeznaczonych 9,2 mld zł (6,5 mld zł na dotacje dla beneficjentów, a 2,7 mld zł na tzw. finansowanie zwrotne), to o 2,2 mld więcej niż w roku 2021.

  Z tej sumy 1,95 mld zł zostanie przeznaczone na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację za pośrednictwem programu „Czyste Powietrze”. Dla osób, które myślą o instalacji fotowoltaiki dobra informacja –  na program „Mój Prąd” będzie przeznaczonych zostanie 660 mln zł.

   

  Ważną informacją w tym przypadku są zapowiedzi rozszerzenia programu „Mój Prąd”, którego czwarta edycja ma wystartować w pierwszym lub drugim kwartalne przyszłego roku. Wnioskodawcy będą mogli liczyć nie tylko na dopłaty do samej instalacji PV, ale też do magazynów energii i ładowarek samochodowych. Więcej o czwartej edycji programu można przeczytać w naszym materiale

  Reszta środków Funduszu trafi na szereg innych programów wspierających ochronę środowiska.

   

  #mój_prąd #czyste_powietrze #nfośigw #fotowoltaika #ochrona_środowiska

  Źródło: PAP

  Fot.:piqsels.com

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fundusz Ochrony Środowiska znalazł dodatkowe 75 milionów złotych w programie „Mój Prąd 2.0.”!

   

  Wprowadzone zmiany umożliwią wypłatę dodatkowych dotacji tym osobom, które w programie „Mój Prąd 2.0.” znalazły się na liście rezerwowej.

   

  Dodatkowy budżet w wysokości 75 milionów złotych, zostanie rozdysponowany dla około 15 tysięcy prosumentów, którzy złożyli wnioski w okresie 13 stycznia – 6 grudnia 2020 roku, i których wnioski zostały wówczas pozytywnie zaopiniowane, ale nie trafiły do realizacji z uwagi na wyczerpanie budżetu.

  Prosumenci, zgodnie z zasadami programu „Mój Prąd 2.0.”, którzy zainwestowali w instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych.

   

  Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, poinformowani zostaną o tym fakcie droga elektroniczną – na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu we wniosku. Pieniądze mają być wypłacane już od drugiej połowy listopada br.

   

  Więcej o programie „Mój Prąd” możecie Państwo przeczytać na naszej stronie pod adresem: https://top-oze.pl/ustawy/program-moj-prad-3-0/

   

  #OZE #energia_elektryczna #fotowoltaika #Mój_Prąd

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ruszył rządowy kanał Youtube „Jazda z Elektromaćkiem” promujący elektromobilność

   

   

  Kanał nosi nazwę „Jazda z Elektromaćkiem” i aktualnie zawiera 2 filmiki umieszczone w dniu 27 października. Wg twórców serwisu, nowy materiał ma być umieszczany co tydzień. W materiałach znajdziemy informacje ze świata elektromobilności, nowinki, będą wyjaśniane błędne informacje i mity o samochodach elektrycznych, promowane będą programy dotacyjne typu „Mój elektryk”.

  Według wyjaśnień NFOŚiGW projekt „Jazda z ElektroMaćkiem” jest uzupełnieniem już realizowanych akcji promocyjnych, które prowadzą Fundacja 8 Kobiet, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Fundacja Czyste Powietrze. Programy tych organizacji pozarządowych finansowane są ze środków Funduszu.

   

   

   

   

   

   

  #elektromobilność #OZE #NFOŚiGW #Mój_Prąd #dotacje

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto/Video: NFOŚiGW/Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Miliard złotych na program „Mój Prąd” w 2022 roku!

  Z punktu widzenia resortu klimatu, celami programu są:

  • spowodowanie wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym poprzez zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych;
  • powiększenie efektywności energetycznej gospodarstw domowych;
  • zmniejszenie emisji CO2;

  Nowa odsłona programu priorytetowego „Mój Prąd 4.0.” pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej” – czytamy w materiałach Ministerstwa.

  Program zawierać będzie „tradycyjnie” dofinasowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych przez gospodarstwa domowe, ale premiowany będzie zakup tychże instalacji z dodatkowymi elementami umożliwiającymi autokonsumpcję przez prosumenta wytworzonej energii elektrycznej.

  Zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.” – poinformował Minister Michał Kurtyka.

  W ramach programu będzie można ubiegać się o dofinansowanie takich elementów jak magazynów energii/ciepła/chłodu, ładowarek do samochodów elektrycznych, systemów zarzadzania energią itd. Co istotne – o dofinansowanie zakupu tych dodatkowych elementów ubiegać się będą mogli również dotychczasowi beneficjenci programów „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”

  Szczegóły programu „Mój Prąd 4.0.” poznamy za kilka tygodni!

  #fotowoltaika #OZE #dofinansowanie #dotacje #Mój_Prąd #Czyste_Powietrze #elektromobilność

  Źródło: gov.pl

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PILNE! Nabór wniosków do programu „Mój prąd 3.0” zakończony. Kiedy wpłynął pieniądze i co dalej z dofinansowaniem fotowoltaiki?

  Nabór do programu „Mój Prąd 3.0” rozpoczął się w dniu 1 lipca 2021 i miał trwać do 22 grudnia br. lub do wyczerpania się środków. Budżet wynosił 534 mln zł., zaś dotację w kwocie 3 tys. zł. mogło otrzymać 178 tys. beneficjentów.

   

  Według NFOŚiGW, od początku naboru do Funduszu wpływało dziennie nawet 3-4 tysiące wniosków i pod koniec lipca złożonych było już ich ponad 85 tys. W ostatnich dniach wpływało dziennie ponad 1,5 tys. aplikacji i wg stanu na dzień 5 października w godzinach wieczornych w systemie zarejestrowanych było już ponad 176,8 tys. wniosków i aplikacje rejestrowane były już praktycznie co kilkadziesiąt sekund.

  Po osiągnięciu 178 tys. złożonych aplikacji, w nocy z 5 na 6 października system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków w GWT.

   

  Kiedy wypłata dotacji?

  Po złożeniu wniosku, urzędnicy rozpatrują aplikacje, często żądając dodatkowych dokumentów, co opóźnia rozpatrzenie wniosku. Wg informacji Funduszu, dotychczas rozpatrzonych zostało niespełna 2% wniosków z edycji „Mój Prąd 3.0” (przypominam – program rozpoczął się 1 lipca i od tego dnia rozpatrywane są aplikacje), a nie zostały jeszcze zakończone procedury związane z rozpatrywaniem aplikacji w edycji „2.0” (zakończonej w grudniu 2020 r.).

  To oznacza, że rozpatrzenie pozostałych około 173 tys. wniosków, w przypadku gdy nie zostaną zoptymalizowane procedury ich rozpatrywnaia,  może zająć…nawet kilkanaście miesięcy lub dłużej. Dla pocieszenia – są to kwoty gwarantowane, więc należy tylko uzbroić się w cierpliwość.

   

  Co dalej z programem Mój Prąd?

  Już latem br. pojawiły się informacje, że Rząd pracuje nad nową edycja programu „Mój Prąd 4.0”, który ma być uruchomiony z początkiem stycznia  2022 roku.

  Na razie nie są znane szczegółowe założenia programu, ale wg informacji z NFOŚiGW przyszły program wsparcia rozwoju fotowoltaiki w dużej mierze wyglądałby jak „3.0” ze zmianami wynikającymi z planami zmian w ustawie o OZE, czyli położenie nacisku na autokonsumpcję.

  Przyszły program będzie wspierał nie tylko produkcję energii, ale również urządzenia takie jak magazyny energii, systemy zarządzania energią w gospodarstwach domowych, ładowarki do samochodów elektrycznych itd.

  Tym samym, osoby, które nie zdążyły jeszcze złożyć wniosków o dotacje do systemów fotowoltaicznych, zapewne mogły będą uczynić to w kolejnej edycji w przyszłym roku.

   

  Uwaga, dwie ważne informacje:

  1. Na mocy zawartej Umowy pomiędzy Polską a UE inwestycje fotowoltaiczne, które będą wykonywane w czwartym kwartale br. również objęte będą możliwością otrzymania dotacji w ramach Programu 4.0 na warunkach nowego Programu „Mój Prąd 4.0”.
  Oznacza to, że osoby, które teraz zawrą umowy i wykonają instalację PV będą mogły złożyć wniosek na dofinansowanie, po uruchomieniu Programu „Mój Prąd 4.0” i po otworzeniu Generatora wniosków, na warunkach nowego Programu.

  Więcej informacji o podobnej sytuacji w okresie przejściowym przed uruchomieniem  Programu 3.0 jest na stronie: https://www.linkedin.com/pulse/polski-ewenement-na-skal%C4%99-europy-mo%C5%BCe-%C5%9Bwiata-jan-za%C5%82%C4%99cki/

  2. Cały czas są jeszcze wolne środki w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
  Wspiera on kompleksową termomodernizację domów. Dotyczy m.in. wymiany źródeł ciepła, tj. starych pieców, kotłów grzewczych. Skierowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Zaplanowano go na 10 lat od 19.09.2018 roku do 2029 roku. Łączny budżet na dofinansowanie wynosi 103 mld zł. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą wynosi 53 tys. zł.

  Wg danych na 31 lipca br. złożono ponad 287 tys. wniosków na wartość ok. 5 mld zł.  i podpisano już ponad 224 tys. umów na wartość ponad 3,7 mld zł. Oznacza to, że w ramach tego Programu średnia wartość dofinansowania wynosi 16,5 tys. zł, tj. ponad 5 razy więcej od wartości dofinansowania Programu Mój Prąd 3.0.

   

  @fotowoltaika #OZE #elektromobilność #banki_energii #ładowarki_do_samochodów, #Mój_Prąd #Czyste_Powietrze”

  Źródło: Mój Prąd (mojprad.gov.pl),

  Zdjęcie:  Pixabay

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga