Archiwa termomodernizacja - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Ruszyła Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej!

   

  Oferta portalu skierowana jest przede wszystkim do osób, które wezmą udział w rządowym programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

  Przypomnijmy, że jest on przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w budynkach posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą i zainteresowanych wymianą „kopciuchów” na niskoemisyjne źródła ciepła lub tez termomodernizację budynków.

  Dzięki portalowi EEE, osoby zainteresowane mogą własnoręcznie wybrać z grupy ekspertów specjalistę, który na początku przeprowadzi audyt energetyczny. Audytor EE oceni stan nieruchomości, jak również istniejących instalacji cieplnych, a następnie przedstawi zalecenia dotyczące konieczności modernizacji budynków w celu jego poprawy efektywności energetycznej.

  W zaleceniach Audytor EE przedstawi wnioskodawcy analizę koniecznych i planowanych prac modernizacji budynków i będzie to podstawa do podjęcia decyzji o koniecznych pracach mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

  Sporządzony przez Eksperta EE wynik audytu może być następnie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

   

   

  Eksperci EE

  Nabór na Ekspertów Efektywności Energetycznej został ogłoszony na początku stycznia bieżącego roku. Jednakże, jak informuje NFOŚiGW, nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

  Do zadań eksperta EE należy:

  • doradztwo w zakresie procedury i możliwości uzyskania finansowania z programu „Czyste Powietrze”
  • doradztwo techniczne w zakresie możliwych do zastosowania w danej nieruchomości rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną
  • oceny skuteczności zrealizowanych procesów modernizacyjnych

  Aby zostać zakwalifikowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostać wpisanym do katalogu Ekspertów Efektywności Energetycznej należy spełniać następujące warunki:

  • potwierdzić swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej
  • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • być wpisanym na listę Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, lub posiadać uprawnienia budowlane, lub być czynnym audytorem zarejestrowanym na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) lub Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCiAE)
  • w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 audyty energetyczne budynków na potrzeby termomodernizacji lub audyty efektywności energetycznej

   

  Portal Efektywności Energetycznej dostępny jest pod adresem https://www.peee.gov.pl/

   

  #Czyste_powietrze #efektywność_energetyczna #termoizolacja #kopciuchy

  Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Foto: https://www.gov.pl/photo/format/6efb0ad9-f637-4205-8ecb-9d4d9c824c80/resolution/1460×616

  Kategorie
  Pompy ciepła

  „Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie” – nowe projekty NFOŚiGW

  Przypomnijmy – podstawą do ewentualnego jeszcze otrzymania  dofinansowania jest przedstawienie wystawionej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Wg informacji NFOŚiGW, trzecia część programu „Czyste Powietrze” ma być ogłoszona jeszcze w styczniu 2022 roku. Jednocześnie Fundusz zapowiada dwa kolejne programy.

   

  „Moje Ciepło”

  Jak już pisaliśmy, program zakłada finansowanie pomp ciepła dla inwestorów indywidualnych. Finansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej, którymi  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje jako operator Funduszu Modernizacyjnego (FM). 26 października 2021 r. Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego wyraził zgodę na sfinansowanie programu „Moje Ciepło” w ramach „II transzy FM”.

  Program ma zostać uruchomiony pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku i ma posiadać budżet 600 mln zł.

  W ramach programu będzie można dostać dofinansowanie zakupu i montażu pompy do 30% kosztów kwalifikowanych, czyli:

  • pomp typu powietrze-powietrze i powietrze-woda – do 7 tysięcy zł.
  • pomp gruntowych – do 21 tysięcy zł.

  W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny dofinansowanie wyniesie 30-45% kosztów kwalifikowanych. O rodzajach pomp ciepła można przeczytać na naszej stronie w materiałach pt. „Pompy ciepła. Krótkie vademecum” część 1 i część 2

   

  „Ciepłe Mieszkanie”

  Program za zostać uruchomiony w podobnym terminie – na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku. Jego celem jest dofinansowanie wymiany w budynkach wielolokalowych źródeł ciepła, wykonanie dokumentacji projektowej lub prac termomodernizacyjnych (np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej itd.).

  Poziom finansowania będzie zależał od dochodu – osoby z wyższym dochodem otrzymają na jeden lokal do 13 tysięcy zł., z mniejszym – do 26 tysięcy zł.

  Na pierwszym etapie programu o wnioski będą mogli występować właściciele pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, następnie wspólnoty mieszkaniowe.

  Zgodnie z przyjętym założeniem, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą prowadzić nabór gmin zainteresowanych udziałem w programie – a te będą prowadziły akcję informacyjną i nabór mieszkańców w gminach.

  Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie rozwinięciem na skalę ogólnopolską programu zrealizowanego w 2021 roku w Pszczynie.

   

  #pompy_ciepła #OZE #termomodernizacja #Czyste_powietrze

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Program „Renowacja z gwarancją oszczędności” szansą na wsparcie termomodernizacji

   

  Wnioski przyjmowane są od 13. grudnia 2021 r. do 31. marca 2022 r, a te o dotacje do 28. lutego 2023 r. Budżet I naboru pilotażowego to 10 mln zł.

   

  Kto może być beneficjentem?

  Program skierowany jest do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządów terytorialnych, spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 proc. udziałów lub akcji, i które powołane są do realizacji zadań własnych czyli wskazanych w ustawach.

  Dofinansowanie będzie udzielane jako dotacje, aż do wyczerpania środków przeznaczonych do I naboru. Wysokość wsparcia zależna jest od poziomu standardu usprawnień.

  Celem projektu NFOŚiGW jest pokrycie wkładu finansowego ze strony właściciela budynku na inwestycje termomodernizacje, podczas gdy pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang.Energy Service Company- ESCO).

  „Oferta Narodowego Funduszu to kompleksowy system wsparcia inwestycji w modelu ESCO – począwszy od zapewnienia właścicielowi budynku finansowania wkładu własnego, poprzez opracowanie wzoru umowy o poprawę efektywności energetycznej EPC z Gwarantowaną Oszczędnością Energii (GOE) i także umożliwienie właścicielowi budynku skorzystania z profesjonalnego doradztwa energetycznego, a kończąc na zaoferowaniu możliwości wykupu wierzytelności (lub innej alternatywnej formy dofinansowania) przedsiębiorstwa ESCO” – czytamy w komunikacie.

  Podczas aktualnego naboru, organem doradczym będzie Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zadaniem doradcy energetycznego jest wsparcie inwestora od wstępnego sparametryzowania inwestycji do wyboru optymalnych rozwiązań technicznych na etapie prac.

  Doradca energetyczny będzie dostępny dla wnioskodawcy na każdym etapie przygotowania fiszki.

  Program pilotażowy realizowany jest we współpracy z NFOŚiGW oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), jego rola polega na umożliwieniu pozyskania przez przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej formie.

   

  Umowa EPC jest podpisywana przez jednostkę, która planuje modernizację z przedsiębiorstwem ESCO. Następnie ESCO ma dostarczyć środki efektywności energetycznej razem z ich finansowaniem na poziomie inwestycji. Takie przedsiębiorstwo jest też zaangażowane utrzymanie i zarządzanie energią w budynkach w czasie spłaty.

   

  #nfosigw #esco #termomodernizacja #epc #renowacja_z_gwarancja_oszczednosci

  Źródło: gov.pl

  Fot.: Wikipedia Commons

  Kategorie
  OZE

  Nowy program NFOŚiGW dofinansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji „Ciepłe Mieszkanie”

   

  Szczegóły na razie nie są znane i różne portale podają mniej lub bardziej prawdopodobne warunki finansowania. Jednakże, jak ustalił portal globenergia.pl  program będzie oparty na doświadczeniach zebranych przez NFOŚiGW w trakcie realizacji programów pilotażowych zrealizowanych w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim i śląskim (w mieście Pszczyna – jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce).

   

  Wymienione programy pilotażowe zakładały wsparcie dla mieszkańców domów wielorodzinnych w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Program „Ciepłe Mieszkanie” miałby więc polegać na dofinansowaniu m.in. wszelkich działań zwiększających energooszczędność i izolację cieplną lokali, poprzez wymianę okien, drzwi, instalację centralnego ogrzewania i wentylacji, likwidacji indywidualnych, nieefektywnych instalacji grzewczych („kopciuchów”), montaż pomp ciepła, kotłów gazowych lub ogrzewania elektrycznego.

   

  O programach tych pisaliśmy na  naszym portalu m.in. w kontekście realizacji programu „Czyste powietrze” i ogromnego zainteresowania tym programem.  Przy, czym, zgodnie z ówczesnymi informacjami, rozszerzenie programu pilotażowego na cały kraj miałoby dotyczyć właśnie programu „Czyste powietrze”. Tak jednak nie będzie – program „Ciepłe Mieszkanie” będzie programem samodzielnym i niezależnym od dotychczasowych programów dotacyjnych.

   

  Przypomnijmy, że w zrealizowanych programach pilotażowych sfinansowano łącznie 1220 instalacji na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych (stan na koniec listopada br.). Łączny budżet programu wynosi 36 milionów zł.

   

  #OZE #czyste_powietrze #kopciuchy #termomodernizacja #ciepłe_mieszkanie

  Źródła: NFOŚiGW/globenergia.pl

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompa ciepła, a stare budownictwo.

  Czy odnawialne źródła energii są faktycznie przeznaczone wyłącznie dla sektora nowego budownictwa?

  Optymalna termomodernizacja
  Przed podjęciem decyzji o wyborze jakiegokolwiek źródła ogrzewania warto upewnić się, że w naszym budynku zminimalizowaliśmy podstawowe elementy powodujące duże straty ciepła wynikające z niewystarczającego ocieplenia ścian, poddasza lub nieszczelnych okien. Przewymiarowany kocioł lub pompa ciepła nie tylko wygeneruje wyższe koszty zakupu, ale również wpłynie na koszty eksploatacji w przyszłości. Ocieplenie ścian naszego budynku może ograniczyć koszty ogrzewania nawet o 35%. Dodatkowo wymiana okien lub nawet samo ich uszczelnienie może poprawić ten parametr o kolejne 10-20%. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną naszego budynku będzie więc kluczowym elementem modernizacji naszej instalacji.

  Pompa ciepła działa również z grzejnikami
  Mitem jest twierdzenie, że pompa ciepła działa wyłącznie z ogrzewaniem podłogowym. Dobrze zwymiarowana i dobrana pompa ciepła powinna bez problemu współpracować również z grzejnikami żeberkowymi. Kluczem do efektywnej i zarazem nisko kosztowej eksploatacji będzie dobór odpowiedniego urządzenia, co może stanowić pewien problem. Przy wymianie źródła ciepła z pieca na paliwo stałe właściciele budynku mają problem z określeniem maksymalnej temperatury grzejników dla zapewnienia wymaganego ciepła wewnątrz budynku w okresie najniższych temperatur. Mało kto bowiem mierzy precyzyjnie ich temperaturę. W przypadku inteligentnych urządzeń grzewczych jakimi są pompy ciepła ma to bardzo duże znaczenie.

  Precyzyjnie dobrane parametry urządzenia grzewczego
  W przypadku zamieszkałych budynków przebudowa instalacji grzewczej budynku na system podłogowy może okazać się po prostu mało opłacalna. Przy określeniu maksymalnej temperatury grzewczej grzejników musimy posiłkować się swoimi spostrzeżeniami z dotychczasowej eksploatacji. Można wstępnie założyć, iż grzejniki które w czasie największych mrozów dało się trzymać dłuższą chwilę dłonią, to ich temperatura nie przekraczała 45C. Przy dobrze ocieplonym budynku taka temperatura jest dla wielu budynków wystarczająca, do utrzymania ciepła w naszych realiach pogodowych.

  Inteligentna eksploatacja
  Nawet najlepiej dobrana pompa ciepła wymaga odpowiedniej konfiguracji. Aby widzieć realne korzyści z takiej instalacji musimy zapomnieć o sztywnym ustawieniu źródła ciepła na stałą temperaturę. Takie rozwiązanie sprawdza się przy piecach na pellet lub ekogroszek, jednak w przypadku pomp ciepła walczymy o każdy stopień. Konfiguracja krzywej grzewczej musi uwzględniać precyzyjnie wymagania instalacji, jak również wydajny obieg wody. Nie warto więc oszczędzać na termostatach grzejnikowych, ponieważ są one ważnym elementem inteligentnego ogrzewania.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga