Archiwa energetyka_wiatrowa - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Norweskie doświadczenia mogą wesprzeć budowę offshore wind w Pomorskim

  Odbywające się w Stavanger w Norwegii (29 sierpnia – 1 września 2022 r.) targi i towarzysząca im konferencja Offshore Northern Seas (ONS) mają już ponad 40-letnią historię. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu całego międzynarodowego przemysłu energetycznego. Tradycyjnie jest ono ściśle związane z sektorem ropy i gazu. Globalne trendy i ogólny rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Europie spowodowały, że zakres i poruszane zagadnienia zostały rozszerzone o energetykę odnawialną. Tej tematyce dedykowano sekcję o nazwie ONS Net Zero Markets. Pojawiły się tam firmy związane z offshore wind, panelami solarnymi, produkcją i magazynowaniem wodoru, a także magazynami energii.  Jednym z ważniejszych punktów wydarzenia był panel „Strong winds towards Polish-Norwegian Offshore cooperation”, poświęcony perspektywom polsko-norweskiej współpracy w ramach sektora offshore wind.

  „Przed nami dekada dynamicznego rozwoju polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Okres, w którym budowane będą nie tylko farmy wiatrowe, ale również odpowiednia infrastruktura energetyczna i  portowa. Wiedza i doświadczenie norweskiego sektora offshore wind mogą być cenne w przeprowadzeniu transformacji energetycznej Polski” – mówi Monika Wójcik, Senior Project Manager w Invest in Pomerania, główny organizator polsko-norweskiego wydarzenia „Strong winds towards Polish-Norwegian Offshore cooperation” podczas ONS Net Zero Markets.

   

  Transformacja – to już się dzieje

  Wielkie inwestycje w polską energetykę wiatrową nie są tylko ideą, ale koniecznością, której realizacja już została rozpoczęta.

  Zaprezentowana w 2020 roku Europejska Strategia Morskiej Energetyki Odnawialnej (Offshore Renewable Energy Strategy – ORES) była kamieniem milowym dla branży. Zostały tam nakreślone podstawy przyszłych regulacji prawnych – europejskim celem jest dojście do 300 GW mocy zainstalowanej w offshore wind w 2050 roku, co oznacza 25-krotny wzrost wobec stanu z 2020 roku. Strategia Unii Europejskiej zakłada, że około 2040 roku morska energetyka wiatrowa będzie pierwszym źródłem energii elektrycznej na naszym kontynencie.

  Polska, a w szczególności województwo pomorskie, w naturalny sposób znajduje się w centrum wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest budowa branży offshore wind. Na polskiej części Bałtyku już dzisiaj zaplanowane są farmy wiatrowe o mocy 11 gigawatów, a optymistyczne założenia mówią o nawet 28 gigawatach. Według szacunków ekspertów może się to przełożyć na inwestycje warte ponad 30 mld euro.

  W chwili obecnej realizowanych jest 7 projektów farm wiatrowych. Wszystkie otrzymały już umowy o przyłączenie do sieci i prawie wszyscy deweloperzy otrzymali decyzje środowiskowe. Największy z nich – Morskie Farmy Wiatrowe Baltica – są już na etapie przygotowania projektu budowlanego na obydwa etapy projektu.

  Większość turbin oraz planowanej infrastruktury powstanie właśnie w pomorskim, a to daje nadzieję na dynamiczny rozwój regionu w najbliższych latach. Dziedziny pomorskiej gospodarki związane z branżą offshore zostały przez samorząd województwa uwzględnione w inteligentnych specjalizacjach wyznaczających kierunki rozwoju innowacyjnego i gospodarczego regionu.

  „Proces wsparcia branży offshore w pomorskim trwa od lat. Europejskie cele klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne będą miały dodatkowy wpływ na rozwój OZE w województwie. Nasze położenie stwarza doskonałe warunki dla morskiej energetyki wiatrowej. Mamy szansę przyczynić się do zmniejszenia ryzyka niedoborów mocy w kraju oraz umocnić w regionie branżę z ogromną przyszłością”. – podkreśla Mieczysław Struk,  marszałek województwa pomorskiego.


  Offshore wind w pomorskim wydaniu – poważny partner w przyszłościowej branży

  W ramach paneli „Strong winds towards Polish-Norwegian Offshore cooperation” przedstawiciele Innovation Norway, Equinor, Norwep, DNV i polskich firm sektora morskiego, a także krajów nadbałtyckich rozmawiali m.in. o polskim i europejskim łańcuchu dostaw dla sektora offshore wind oraz dotychczasowej i przyszłej polsko-norweskiej kooperacji w ramach szeroko rozumianej branży morskiej. Po części konferencyjnej odbyły się bezpośrednie rozmowy B2B między polskimi a norweskimi partnerami. Organizatorem spotkania, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w Oslo, była Invest in Pomerania, od lat podejmująca działania na rzecz wsparcia w pomorskim inwestycji z tego sektora.  Podczas rozmów koncentrowano się zarówno na temacie budowy polskiego offshore wind, jak i uczestnictwie polskich podmiotów w norweskich projektach sektorowych.

  W województwie pomorskim od lat działają firmy produkcyjne i centra projektowe realizujące zamówienia dla przedstawicieli globalnego przemysłu offshore. Wzięły one także udział w wydarzeniu w Stavanger a ich osiągnięcia dają podstawę do nawiązania współpracy nawet z tak doświadczonymi przedstawicielami sektora jak firmy norweskie.

  Zaprezentowaliśmy nową koncepcję statku do instalowania turbin wiatrowych o mocy 15–20 MW, wyposażonego w główny dźwig z bezpiecznym obciążeniem roboczym ok. 3000 ton, który zachowuje obrotowość wokół przedniej lub tylnej nogi statku. Ponadto, jednostka, jako kluczowy element łańcucha dostaw do instalacji wiatrowych, sama posiadać będzie ekologiczny napęd. Zdolność CRIST-u do budowy tego typu statków jest unikalna w Europie. To niezwykle istotne, ponieważ według danych zebranych przez PRS w raporcie z marca 2021 roku, do 2025 roku dostępnych będzie jedynie 11 jednostek jack-up zdolnych do instalacji turbin o mocy 10 MW+.” – mówi Daniel Okruciński, Deputy Commercial Director, CRIST S.A. – jeden z uczestników panelu organizowanego przez Invest in Pomerania.

  Dzięki realizowanemu przez Agencję Rozwoju Pomorza projektowi Pomorski Broker Eksportowy, wydarzenie było również szansą dla 8 MŚP z pomorskiego: Bota Technik, Elmark, HMS, Metior 3D, NAVA, PRODMOREX, Seatech Engineering oraz TAES, firmy otrzymały aż 85% dofinansowania na udział w ONS.

  „Pomorskie ma potencjał aby nie tylko rozwijać energetykę wiatrową i budować farmy na pełnym morzu ale może stać się hubem produkcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej. MŚP z branży stoczniowej mają wyjątkową okazję skorzystać z tej koniunktury. Dzięki umożliwieniu udziału mniejszych podmiotów na takich wydarzeniach jak ONS, możemy aktywnie wspierać ten proces.” – podsumowuje Anna Jafra, główny specjalista w projekcie Pomorski Broker Eksportowy.

  Biura projektowe Nava i Seatech Engineering przygotowały szeroki wachlarz koncepcji jednostek CTV, niezbędnych do obsługi morskich farm wiatrowych. Realizowane przez nich projekty badawcze w niedalekiej przyszłości stać się mogą kluczowym ogniwem łańcucha dostaw dla całego sektora w obszarze basenu Morza Bałtyckiego.

  „Nasi wyspecjalizowani w przemyśle morskim inżynierowie przedstawiali uczestnikom spotkania koncepcje jednostek przeznaczonych do transportowania załogi obsługującej farmy wiatrowe. Jednostki CTV, gotowe pomieścić nawet do 60 osób, cieszyły się dużym zainteresowaniem zagranicznych partnerów i liczymy na ścisłą współpracę w obszarze Bałtyku” – powiedział po konferencji Michał Milaski, CEO Nava.

  Pozostali uczestnicy spotkania – Taes, Elmark, Metior 3D i Bota Technik – skupiający się na konkretnych rozwiązaniach technicznych także okazali się atrakcyjnymi partnerami dla norweskiego przemysłu.
  Biorąc pod uwagę specyfikę branży i ekstremalne warunki, w jakich operować muszą jednostki obsługujące farmy wiatrowe, portfolio i doświadczenie polskich firm, a także elastyczność dopasowywania oferty do konkretnych klientów, pokazały, że Polska jest gotowa do podjęcia poważnych, konkretnych działań w stronę Odnawialnych Źródeł Energii.

   

  Krok w dobrą stronę

  Nawiązanie polsko-norweskiego partnerstwa na szeroką skalę jest ważnym krokiem w stronę dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii. Niezależnie od tego, czy działania podejmowane będą globalnie, czy jednostkowo, z pewnością okażą się mechanizmem napędzającym rozwój bałtyckich farm wiatrowych. Konferencja ONS wyznaczyła nowe kierunki w myśleniu o sektorze offshore wind, kierunki, których poważnym beneficjentem ma szansę stać się pomorska gospodarka.

   

  #OZE #Offshore #ONS #Ekologia #Klimat

  Kategorie
  OZE

  Wojny hakerów wpływają na stabilność pracy farm wiatrowych

  Jak informuje Niemieckie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowe, w dniu agresji rosyjskiej na Ukrainę zanotowano szereg istotnych nieprawidłowości w pracy generatorów energii elektrycznej. Szereg z systemów, w związku z zaistnieniem zagrożenia dla automatyki generatorów, spowodowało ich wyłączenie.

  Przeprowadzone postepowanie powypadkowe wykluczyły, że systemy automatyki turbin wiatrowych były poddane bezpośrednim atakom hakerskim. Zgodnie z opublikowanym raportem, zakłócenia spowodowane były wadliwą pracą satelitów telekomunikacyjnych KA_SAT należących do operatora Viasat. Ten sam operator, zdaniem niemieckich dziennikarzy, obsługuje satelity wojskowe należące do sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Eksperci zakładają, że atak hakerski na turbiny wiatrowe był efektem ubocznym ataku na  cybernetyczną infrastrukturę militarną.

   

  Na czym polegał atak?

  Większość wiatrowych turbin morskich sterowanych jest przez zautomatyzowane centra mieszczące się często bardzo daleko w głębi lądu. Aby móc je monitorować i nimi sterować wykorzystuje się łączność satelitarną i protokoły internetowe.

   

  Jak duży był atak?

  Właściciele wielkich farm wiatrowych niechętnie informują o skali wyłączeń spowodowanych atakiem. Wg szacunków ekspertów, mogło dość do automatycznego wyłączenia nawet 5800 turbin wiatrowych w całych Niemczech, o mocy 11 GW. Jeden z niezależnych ekspertów podaje liczbę 3000 zaatakowanych generatorów.

   

  Czy zagrożone były farmy fotowoltaiczne?

  Eksperci nie zanotowali informacji o wyłączeniach dużych farm fotowoltaicznych, które korzystają z analogicznych systemów monitoringu i kontroli. Nie wykluczają jednak, że mogło do tego dojść.

   

  W odpowiedzi na zanotowane problemy z atakami hakerskimi, które dotknęły infrastruktury krytycznej, za którą uważa się system produkcji energii elektrycznej, w Niemczech podwyższony został alert o zagrożeniach w Sieci. Służby na bieżąco monitorują zagrożenia płynące ze strony hakerów.

   

  #OZE #energetyka_wiatrowa #cyberbezpieczeństwo #haking #hakerzy

  Źródło: „Spiegel”

  Foto: pixabay

   

  Kategorie
  OZE

  Programy pilotażowe – turbiny wiatrowe i fotowoltaika na… masztach telekomunikacyjnych!

   

  Program pilotażowy realizowany będzie na masztach telekomunikacyjnych należących do niemieckiej spółki Vantage Towers (spółka córka brytyjskiej grupy telekomunikacyjnej Vodafone).

  W pierwszym etapie projektu Mowea chce zainstalować 752 mikroturbiny wiatrowe na 52 masztach. Generowana energia elektryczna wykorzystywana będzie do zasilania infrastruktury telekomunikacyjnej na maszcie, tym samym nie będzie trzeba podłączać do masztów dodatkowych sieci.

  Wg firmy – nawet przy przeciętnych warunkach wiatrowych generatory pokrywają 100% zapotrzebowania na elektryczność. System obsługujący mikroturbiny jest w pełni zautomatyzowany i posiada możliwość dostosowani go do dowolnego masztu radiowo-telewizyjnego.

  Oczekiwana roczna produkcja energii elektrycznej przez 742 turbiny ma wynieść 650 MWh.

  Firma Mowea zapowiada, że jeśli projekt pilotażowy spełni wszystkie oczekiwania, wówczas projekt rozciągnięty zostanie na kolejne maszty w Niemczech, a następnie w całej Europie. Już obecnie firma analizuje uwarunkowania budowlane i wymagania techniczne państw Unii Europejskiej, aby móc spełnić wszystkie kryteria określone w ustawodawstwie lokalnym.

  Warto zauważyć, że aktualnie w celu zasilania systemów telekomunikacyjnych firma Vantage Towers stosuje systemy fotowoltaiczne (po 8 modułów o łącznej mocy 2,5-2,6 kW). W całych Niemczech takie systemy zainstalowane zostały na 90 masztach. Niestety, w odróżnieniu od turbin wiatrowych, obecnie funkcjonujące systemy nie dają energii w nocy. Stąd tez pomysł na hybrydowe wykorzystanie obu OZE w zasilaniu systemów radiowych.

   

  #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa @innowacje #technologie

  Źródło: MOWEA

  Foto: MOWEA

  Kategorie
  OZE

  Nowatorskie połączenie dwóch rodzajów OZE – generator wiatrowo-fotowoltaiczny

   

  „WindBox”, gdyż taka jest nazwa generatora, zbudowany jest z turbiny wiatrowej o mocy 1,5 tysiąca W oraz paneli fotowoltaicznych o mocy 600 W. Wytwarza rocznie 2 tysiące kWh z energii wiatru oraz 800 kWh z energii słonecznej.

  Urządzenie waży 300 kg i ma wymiary 2,1×1,6×2 metra. Dzięki niedużym wymiarom i wadze, może być umieszczony na praktycznie każdym dachu. Co ważne – WindBox może pracować praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych – przetestowany został przy temperaturze minus 15 stopni Celsjusza i wietrze o prędkości ponad 180 km na godzinę. Według zapewnień inżynierów, urządzenie jest ciche i praktycznie całkowicie pozbawione negatywnego wpływu na klimat – wg szacunków, WindBox emituje zaledwie 25 g eq-CO2/kWh w ciągu 20 lat (badanie jeszcze nie zostało potwierdzone przez francuski urząd certyfikacyjny)

  Bardzo ciekawe są wyniki badań nad wiatrami, które uderzają w budynki. Okazuje się, że najefektywniejszym miejscem do montażu generatora wiatrowego (dowolnego!) jest brzeg dachu. Wiatr uderzając w ścianę budynku ślizga się w górę wzdłuż elewacji i następnie kieruje się prostopadle do dachu. Tym samym umieszczenie na skraju dachu urządzenia pozwala na jego efektywne wykorzystanie. Jak zauważają inżynierowie z „Wind my Roof”, ten fragment dachu jest najrzadziej wykorzystywany dla różnych instalacji (fotowoltaicznych, anten), tym samym „WindBox” może efektywnie wykorzystać dotychczas niewykorzystana powierzchnię, pozostawiając resztę pod właśnie choćby fotowoltaikę.

  Urządzenie nie jest jeszcze produkowane seryjnie, dotychczas przetestowano jeden egzemplarz w Paryżu, jednakże firma ma już zamówienia – pierwsze sto urządzeń będzie gotowych do instalacji na przełomie 2021/2022 roku.

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa

  Źródło: windmyroof.com

  Foto: windmyroof.com

  Kategorie
  OZE

  Udział energii OZE w 2020 roku w zużyciu energii w Polsce wzrósł do 16,13%

   

  W analogicznych danych dla poszczególnych sektorów sytuacja przedstawia się nieco odmiennie. O ile w elektroenergetyce udział jest podobny (16,24% wobec 14,36 w roku 2019), to w ciepłownictwie i chłodnictwie w ostatnich trzech latach udział przekroczył 20% (2018 -21,47%; 2019 – 22,01%; 22,15%, przy poprzednich pięciu latach w granicach 14,24-14,92%), natomiast w transporcie od 10 lat zaledwie powyżej 5,72% (za wyjątkiem roku 2016 i 2017, gdy udział spadł do wartości 3,97 i 4,23%), nie więcej jednak niż 6,92% (w 2011 roku).

  W 2020 roku łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł OZE wyniosła 524 113 TJ. Energia pochodziła głównie z biopaliw stałych (375 317  TJ; 71,61%), energetyki wiatrowej (56 880 TJ; 10,85%) oraz biopaliw ciekłych (40 825 TJ; 7,79%). Interesujące przeciętnego prosumenta źródła energii niestety nie dostarczały zbyt dużej ilości energii – pompy ciepła dostarczyły 2,38% energii (12 481 TJ), energia słoneczna 1,99% (10 404 TJ), zaś energia wody – 1,46% (7 626 TJ). Końcowe zużycie energii brutto z OZE wyniosło w 2020 roku 499 338 TJ.

  Warto podkreślić, że Polska już w roku 2019 osiągnęła ustanowione przez Komisję Europejską zaplanowane na 2020 rok cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto oraz w transporcie. Polska jest w gronie 15 państw UE, która wypełniła zobowiązania – 12 krajów, w tym Francja, Belgia, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Portugalia i inne, musza jeszcze dokonać zmian w swoich systemach energetycznych.

  Aby nie było „tak pięknie” – Polska jest jednym z 25 państw UE, które nie osiągnęły zaplanowanego na 2020 poziomu 10% udziału energii z OZE w transporcie (wyznaczony cel osiągnęły Szwecja, Finlandia, Holandia).

   

  Fotowoltaika

  Główny Urząd Statystyczny dokonał badań w zakresie produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych w okresie 2013-2020 r.
  Wg tych badań moc osiągalna w elektrowniach słonecznych w MW wzrosła w wymienionym okresie 1 653 razy, natomiast wyprodukowana przez elektrownie słoneczne energia elektryczna w GWh – 1321 razy! Tylko w okresie 2019-2020 moc osiągalna wzrosła o 157%, zaś wyprodukowana energia o 176%.

  Wyszczególnienie\rok20132014201520162017201820192020
  Moc osiągalna instalacji PV [MW]2,3927,15107,78187,25287,09561,981 539,263 954,96
  Produkcja energii elektrycznej PV [GWh]1,486,8956,64123,88165,46300,49710,671 957,92

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa

  Źródło danych GUS

  Foto: pexels

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Sharp Energy Solutions Europe wchodzi głębiej na rynek fotowoltaiki w Polsce

   

  Produkty firmy Sharp dostępne są na polskim rynku od wielu lat. Firma zdecydowała się jednak na krok dalej w rozwoju swojej obecności na polskim rynku.

  W połowie listopada br. doszło do podpisania umowy z warszawskim deweloperem odnawialnych źródłem energii firmą Dalasina o współpracy w realizacji projektów fotowoltaicznych w Polsce.

  Pierwszym zrealizowanym wspólnym projektem będzie budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW we wsi Radwanki w województwie wielkopolskim. Budowa elektrowni zakończy się w połowie 2022 roku.

  Warto wspomnieć, że w tej miejscowości funkcjonuje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Farma, należąca do portugalskiego holdingu EDPR, powstała w 2006 roku i ma moc 120 MW. Jako ciekawostkę można podać, że wyszukując w Google Maps wsi Radwanki, jako grafika wyróżniająca pojawia się zdjęcie z generatorem wiatrowym. Trzeba przyznać, że bardzo dobra reklama aktywności gminy w zakresie aktywnej jej działalności w zakresie rozwoju OZE.

  Firma Sharp planuje uczestniczyć w realizacji innych projektów energetycznych w Polsce – m.in. firma zamierza wziąć udział w grudniowych aukcjach OZE w koszyku instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW.

  Dla firmy Dalasina projekt fotowoltaiczny będzie pierwszym z tej kategorii OZE – dotychczas spółka specjalizowała się w projektach wiatrowych.

  Obie firmy, polska i japońska, planują wieloletnią współpracę zarówno w sensie stricte komercyjnym – realizacji wspólnych projektów fotowoltaicznych, jak również w promocji w Polsce odnawialnych źródeł energii.

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa

  Źródło: Sharp

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad wprowadzeniem „cable pooling” do ustawy o OZE!

   

  „Cable pooling” jest technologią współdzielenia jednej infrastruktury energetycznej przez różne źródła energii – na przykład przez farmy wiatrowe i jednocześnie fotowoltaiczne. Oba te źródła energii mogą się doskonale uzupełniać chociażby, a jest to jedno z wielu zastosowań, przy zróżnicowanych warunkach klimatycznych i atmosferycznych – np. w okresie wiosenno-letnim bardziej efektywne jest wykorzystywanie elektrowni słonecznych, za to w pozostałym okresie roku – energetyki wiatrowej. „Cable pooling” łączy te dwie możliwości.

  Jest to stosowane również dla rozwiązywania problemów związanych z ograniczeniami sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Dzięki „cable pooling” operatorzy mają stabilne dostawy energii przez cały rok – sprzyja to efektywnemu wykorzystywaniu infrastruktury sieciowej.

  Takie rozwiązania stosowane są już od wielu lat w Danii i Holandii.

  W Polsce „cable pooling” może być odpowiedzią również na problemy związane z niewystarczającą przepustowością sieci elektroenergetycznej. Da to również dodatkowy impuls dla rozwoju całej branży OZE w naszym kraju.

   

  #OZE #energia_elektryczna #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa

  Źródło: PTF

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  88% budżetu URE w grudniowych aukcjach przeznaczone na energetykę wiatrowa i fotowoltaikę

   

  Zgodnie z przedstawionymi założeniami, aż 88% budżetu trafi do aukcji wiatrowych i fotowoltaicznych z 18,53 TWh zielonej energii o wartości 8,63 mld zł. Jedna tylko aukcja fotowoltaiczna to prawie 60% wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w turze grudniowej.

  Termin aukcjiNumer aukcji
  (z odnoścnikiem do ogłoszenia)
  Rodzaj instalacji i przedział mocyCena referencyjna w złIlość energii do sprzedaży w TWhWartość energii do zakontraktowania w mld zł
  2 grudniaAZ/9/2021hybrydowa instalacja OZE >1 MW4101.180.7
  3 grudniaAZ/10.2021hybrydowa instalacja OZE ≤1 MW4150.390.23
  7 grudniaAZ/11/2021wiatr na lądzie ≤1 MW3202.752.53
  fotowoltaiczna ≤1 MW340
  9 grudniaAZ/12/2021wiatr na lądzie >1 MW25014.075.09
  fotowoltaiczna >1 MW320
  10 grudnia
  AZ/13/2021
  hydroenergia < 0,5 MW6400.140.07
  hydroenergia ≥ 0,5 MW i ≤ 1 MW575
  biopłyny475
  geotermia455

   

  W majowych i czerwcowych aukcjach zakontraktowanych zostało około 37 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,5 mld złotych.

  W całym 2021 roku do sprzedaży przeznaczono ponad 68 TWh energii elektrycznej z OZE o wartości 24 mld złotych. W aukcjach w maju-czerwcu sprzedano 54% energii elektrycznej wykorzystując 36% środków.

   

  #OZE #energia_elektryczna #fotowoltaika # #energetyka_wiatrowa

  Źródło: ure.gov.pl

  Foto: pixabay

  Kategorie
  OZE

  OZE kontra energetyka jądrowa – nieoczekiwane i zaskakujące wyniki badań

  W dniu 28 września 2021 r. organizacja World Nuclear Industry opublikowała „Raport o stanie światowego przemysłu jądrowego w 2021”. Na ponad 400 stronach, eksperci z kilkunastu krajów oraz organizacji eksperckich i pozarządowych przedstawili aktualny stan i trendy energetyki jądrowej w 2021 r.

  Stagnacja w energetyce jądrowej

  Na świecie jest obecnie 415 reaktorów jądrowych i od roku 2002, kiedy to na świecie padł rekord ilości – 438 reaktorów, ich liczba wolno, ale systematycznie spada. Wpływ na to ma m.in. fakt, iż elektrownie starzeją się – 6 reaktorów ma obecnie ponad 50 lat, a 278 – ponad 30. Stare reaktory są sukcesywnie zamykane, przy tym ilość budowanych nie równoważy mocy. Aktualnie działające elektrownie mają moc łączną 369 GW, tj. o 1,9% więcej niż w 2020 r.

  W latach 2011-2020 rozpoczęto na świecie budowę 57 reaktorów, przy czym dosyć szybko zrezygnowano z budowy 3-ch. Z tych 54, do połowy bieżącego roku pracę rozpoczęło tylko 15 reaktorów, pozostałe są nadal w budowie, budowa 31 reaktorów jest opóźniona o co najmniej 2 lata, 12 reaktorów – o co najmniej rok.

  W Niemczech zamknięto już 30 reaktorów. Obecnie pracuje jeszcze tylko 6, które zostaną wygaszone do końca 2022 roku.

  Natomiast w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce planuje się budowę nowych elektrowni jądrowych.

  Rosnąca rola energetyki z OZE

  Opublikowane dane wskazują na dosyć interesująca tendencję – otóż, zdaniem analityków, można mówić o zmniejszaniu się znaczenia energii pochodzącej z elektrowni jądrowych i gwałtownego wzrostu znaczenia energii ze źródeł odnawialnych.

  W 2020 roku światowa moc energii jądrowej wzrosła jedynie o 0,4 GW, przy spadku produkcji o 4%, gdy w tym samym roku produkcja energii z OZE wzrosła o 13% osiągając wzrost o 256 GW! Przy czym tylko z fotowoltaiki osiągnięto w 2020 r. 127 GW energii, zaś z energii wiatrowej 111 GW.

  W skali globalnej, odnawialne źródła energii (wiatr, słońce, biomasa) wytwarzają więcej energii elektrycznej, aniżeli elektrownie jądrowe. Tylko hydroelektrownie wytwarzają obecnie więcej energii, aniżeli energia jądrowa w ciągu ostatnich 30 lat!

  Zdaniem analityków, energia jądrowa na obecnym rynku nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej praktycznie nie ma znaczenia i w 2020 roku jej udział w całości wyprodukowanej energii elektrycznej wyniósł tylko 10,1%!

  Naukowcy podkreślają w raporcie, że uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE) pochodzący z energetyki jądrowej wzrósł w ciągu kilku ostatnich lat aż o 39%, zaś z fotowoltaiki – spadł o ponad 90%. Są to dane dotyczące całego świata. Oczywiście w każdym z analizowanych krajów, w którym funkcjonuje energetyka jądrowa, te ceny kształtują się różnie, np. w USA w latach 2015-2020 LCOE z energii fotowoltaicznej spadł z 64 do 37 USD/MW, w tym czasie LCOE z energii jądrowej wzrósł ze 117 do 163 USD/MW.

  Ciekawie kształtowały się również inwestycje w obie formy energii. W 2020 r. inwestycje w projekty jądrowe wyniosły jedynie 18,3 mld USD (co przelicza się na 5 GW mocy). W tym samym okresie w odnawialne źródła energii zainwestowano 303,5 mld USD (w źródła inne niż w hydroenergetykę), co przełożyło się na 132 GW energii fotowoltaicznej i 73 GW wiatrowej.

  Zdaniem analityków, w 2050 r. koszty pozyskania energii z fotowoltaiki wynosić będą 25% kosztów tej uzyskanej z energii jądrowej – „w takiej sytuacji budowa jakiejkolwiek elektrowni jądrowej musiałaby być związana z powodami wyłącznie pozarynkowymi.

  #OZE #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #elektrownie_wodne #elektrownie_jądrowe

  Źródło: https://www.worldnuclearreport.org/

  Zdjęcie: Markus Distelrath z Pixabay

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga