Archiwa magazyny energii - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska uczelnia testuje przyszłość energetyki z lokalnym operatorem – zamontuje na dachu fotowoltaikę oraz magazyny energii

  Projekt zakłada, że Stoen Operator będzie odpowiedzialny za opracowanie i prezentację cyfrowych rozwiązań dla systemów energetycznych, jak również przeprowadzenie analiz technologicznych i prawnych dotyczących współpracy z Politechniką Warszawską. Zadaniem operatora będzie również określenie technicznych parametrów nowo instalowanych urządzeń.

  Założenie projektu ma na celu nie tylko rozwój nowych technologii, ale również integrację istniejących już rozwiązań energetycznych w celu stworzenia efektywniejszego i zintegrowanego systemu energetycznego, który będzie odporny na przyszłe wyzwania związane z dostawami energii. Uczestnicy projektu planują wykorzystać potencjał inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), które umożliwiają lepsze zarządzanie produkcją, przesyłem i dystrybucją energii.

  Realizacja projektu, wspierana przez konkurs Strateg PW w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, przewidziana jest na lata 2023-2028. W pierwszej fazie projektu, która ma zakończyć się w 2026 roku, zostanie wybudowana część fotowoltaiczna instalacji wraz z nowoczesnymi systemami bateryjnymi. W drugiej fazie, która rozpocznie się po 2026 roku, przewidziane są dalsze badania nad optymalizacją systemu i jego integracją z miejską infrastrukturą energetyczną.

  Projekt ten jest wyjątkowy ze względu na swoje podejście interdyscyplinarne i zaangażowanie w prace badawcze wielu specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz praktyków z branży energetycznej. Jego realizacja może przyczynić się do rozwoju nowych standardów w produkcji, magazynowaniu i wykorzystaniu energii odnawialnej w środowiskach miejskich, co w dłuższej perspektywie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.

   

  Źródło: Katarzyna Poprawska-Borowiec / Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #Magazynyenergii #PV #Uczelnie #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Magazyny energii zyskują na znaczeniu. Europa i Niemcy na czele innowacji

  Niemcy liderem w magazynowaniu energii

  Szczególnie godne uwagi są osiągnięcia Niemiec, które w 2023 roku zainstalowały ponad 500 tysięcy rezydencyjnych magazynów energii. Wspomniane inwestycje, wspierane przez rządowe programy i świadomość potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, znacząco przyczyniają się do zmniejszenia zależności od konwencjonalnych źródeł energii oraz poprawy stabilności sieci elektroenergetycznej.

   

  Europa świętuje rekordowe osiągnięcia

  Ogólna liczba nowo zainstalowanych mocy w Europie zaskoczyła analityków i potwierdza, że magazyny energii stanowią ważny element europejskiej strategii energetycznej. Ponad 7,3 GW zainstalowanych mocy w 2023 roku przypada na systemy rezydencyjne, co wskazuje na rosnące zainteresowanie magazynowaniem energii wśród indywidualnych użytkowników.

   

  Polska na drodze do transformacji energetycznej

  W Polsce również zauważalny jest trend wzrostowy w zakresie magazynowania energii, napędzany m.in. przez programy dofinansowań takie jak „Mój Prąd”. Szczególnie zachęcające jest połączenie instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, co zwiększa efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyczynia się do stabilizacji lokalnych sieci energetycznych.

   

  Przyszłość magazynowania energii w Europie

  Z raportu EMMES wynika, że inwestycje w wielkoskalowe i rezydencyjne magazyny energii będą nadal rosły, a Niemcy, Włochy oraz Wielka Brytania pozostaną liderami tego sektora. Jednocześnie, inicjatywy takie jak polski program „Mój Prąd” oraz rozwój rynku w Holandii pokazują, że magazyny energii stają się integralną częścią europejskiej transformacji energetycznej.

   

  Znaczenie magazynów energii dla przyszłości energetyki

  Rozwój magazynów energii jest kluczowym elementem dla osiągnięcia celów związanych z neutralnością klimatyczną i zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Zapewniają one większą elastyczność i bezpieczeństwo dostaw energii, co jest niezbędne w kontekście rosnących potrzeb energetycznych oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: Globenergia oraz EMMES

  #OZE #Magazynyenergii #Europa #Polska #Niemcy

  Kategorie
  Magazyny energii

  Chrzanów staje się energetycznym gigantem. Nowy magazyn energii zmienia oblicze polskiej energetyki – powstanie tam jeden z największych magazynów energii w Polsce!

  Magazyny energii są coraz ważniejsze w dobie wzrostu udziału OZE i zmian w systemie energetycznym, a planowany magazyn w Chrzanowie stanie się istotnym elementem w strukturze polskiej energetyki. Poza poprawą jakości energii i stabilizacją sieci, magazyny takie mogą przyczyniać się do optymalizacji kosztów związanych z jej użytkowaniem i wspieraniem rozwoju elektromobilności.

  Firma Columbus, która posiada w swoim portfolio wiele ambitnych projektów w dziedzinie magazynowania energii, podjęła strategiczną współpracę z Grupą DTEK, pragnąc realizować i zarządzać wielkoskalowymi magazynami energii. Przedwstępna umowa z firmą DRI, należącą do grupy DTEK, na sprzedaż magazynu w Chrzanowie to krok w kierunku realizacji tej wizji, potwierdzający pozycję Columbusa jako ważnego gracza na rynku energetycznym.

  Planowane zakończenie projektu w Chrzanowie w ciągu tego roku stanowi ważny punkt w strategii obu firm, ukazując ich zaangażowanie w rozwój nowoczesnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych w Polsce. Inwestycja ta nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale także pomoże w dążeniu do neutralności klimatycznej i wspieraniu ekologicznych form transportu.

   

  Źródło: Motorplus

  #OZE #Magazynenergii #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Polska kopalnia staje się pionierem w grawitacyjnych magazynach energii

  Celem projektu jest zbadanie wykorzystania terenów pogórniczych do gromadzenia energii grawitacyjnej. Mechanizm magazynowania jest prosty – w czasie nadmiaru energii w sieci, ciężkie obiekty są wciągane na wysokość, a w momencie zapotrzebowania na energię, opadają, napędzając generator. Choć idea przypomina działanie elektrowni szczytowo-pompowych, gdzie wodę przepompowuje się do górnego zbiornika, nowe projekty zakładają wykorzystanie ciężkich bloków metalu lub innych materiałów.

  Projekt „GrEnMine” zakłada pilotażową instalację w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, gdzie na małą skalę przetestowane zostaną nowatorskie metody magazynowania – za pomocą systemów szynowych lub taśm przenośnikowych. Te technologie mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy magazynowanie energii, przynosząc rozwiązania odpowiednie dla różnych terenów – od szybów kopalnianych po wyrobiska odkrywkowe.

  Inicjatywa ta odpowiada na wyzwania związane z przechowywaniem energii ze źródeł odnawialnych, ale również otwiera nowe możliwości dla terenów postindustrialnych, przyczyniając się do transformacji energetycznej Polski. Zastosowanie opuszczonych obszarów górniczych do przechowywania energii może stanowić modelowy przykład efektywnego wykorzystania zasobów i przestrzeni, jednocześnie wspierając ekologiczny i zrównoważony rozwój.

  Projekt, wspierany przez europejski program RFCS, ma potencjał do zmiany krajobrazu energetycznego Polski, ale również do wprowadzenia krajowej gospodarki na nowe tory, łączące innowacyjność z ekologią. Przyszłość magazynowania energii w Polsce zapisuje się przez ambitne projekty takie jak „GrEnMine”, wskazując kierunek, w jakim mogą podążać inne kraje poszukujące efektywnych rozwiązań w dziedzinie gromadzenia zielonej energii.

   

  Źródło: Świat OZE

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Lider magazynów energii zamierza inwestować w Polsce – nowa era magazynowania energii nad Wisłą

  Ekspansja Harmony Energy na rynek francuski jest już przesądzona, a firma bacznie obserwuje także możliwości w Polsce i Niemczech. Decyzja o inwestycjach w Polsce może być krok w kierunku zwiększenia stabilności energetycznej i promowania odnawialnych źródeł energii w kraju. O ile spółka ma już przygotowane projekty w Polsce, ich realizacja nie jest jeszcze całkowicie potwierdzona.

  Harmony Energy jest znane z zarządzania największymi instalacjami BESS w Europie. Ich najnowszy projekt, Bumpers Battery Energy Storage System w Wielkiej Brytanii, stał się największym tego typu magazynem w Europie, co świadczy o dużej kompetencji i doświadczeniu firmy w tej branży. Utworzenie polskiego oddziału, Harmony Energy Poland, może być sygnałem gotowości firmy do rozpoczęcia operacji na polskim rynku, co mogłoby znacząco przyczynić się do transformacji energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

  Inwestycje w BESS mogą przyczynić się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski, zmniejszając jednocześnie jej zależność od konwencjonalnych źródeł energii i importowanych paliw. Ponadto, wprowadzenie nowoczesnych technologii magazynowania energii może stymulować lokalny przemysł i innowacje, tworząc nowe miejsca pracy i otwierając możliwości dla polskich firm i start-upów w sektorze energetyki.

   

  Źródło: Gramwzielone

  #OZE #Magazynyenergii #Europa #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Zielona rewolucja w zasięgu ręki – odpis podatkowy na magazyny energii w 2025 roku może dużo zmienić

  Jest to odpowiedź na problemy związane z nowym systemem rozliczeń za prąd produkowany przez prosumentów, zwanym net-billingiem.

  Wprowadzenie tego systemu oznaczało, że właściciele instalacji fotowoltaicznych sprzedają nadwyżkę wyprodukowanej energii po cenach rynkowych, a w razie potrzeby dokupują brakującą ilość energii. Ten model finansowy skomplikował sytuację prosumentów, zmuszając ich do bardziej strategicznego zarządzania wyprodukowaną energią, aby maksymalizować oszczędności. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd rozważa wprowadzenie wspomnianego odpisu podatkowego, mającego na celu zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z instalacją magazynów energii przy domach.

  Takie magazyny mogą pomóc w lepszym zarządzaniu własną produkcją i konsumpcją energii, ale również odciążyć sieć dystrybucyjną i zmniejszyć koszty związane z jej modernizacją. Minister Hennig-Kloska podkreśliła, że inicjatywa ta może znacznie przyczynić się do popularyzacji magazynów energii w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe programy wsparcia dla osób decydujących się na takie inwestycje.

  Działania te wskazują na zmianę podejścia w polityce energetycznej kraju, która coraz bardziej skupia się na promowaniu zrównoważonego rozwoju i samowystarczalności energetycznej. Odpis podatkowy za instalację magazynów energii mógłby stanowić istotną zachętę dla wielu Polaków, umożliwiając im nie tylko zmniejszenie rachunków za prąd, ale również przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Czas pokaże, jakie konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone i jak będą one wpływać na kształt polskiego sektora energetycznego.

   

  Źródło: Money.pl

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowelizacja Prawa budowlanego – będzie łatwiejsza integracja magazynów energii z OZE?

  Zmiana ta dotyczy obiektów stanowiących część systemów fotowoltaicznych, nie obejmując magazynów używanych niezależnie lub z innymi technologiami, takimi jak mikroturbiny wiatrowe.

  Pomimo że proponowana pojemność magazynu wydaje się niewystarczająca w kontekście instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW, która może wyprodukować znacznie więcej energii w ciągu roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje takie ograniczenie. W odpowiedzi na te obawy, eksperci z branży, jak Bogdan Szymański z Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, sugerują zwiększenie dopuszczalnej pojemności magazynu do 300 kWh, co lepiej odpowiadałoby potencjalnym potrzebom dużych instalacji fotowoltaicznych.

  Oprócz uproszczenia procedur związanych z instalacją magazynów energii, nowelizacja ma potencjał, by stymulować rozwój zielonej energii w Polsce. Zmiana ta może zachęcić właścicieli domów oraz przedsiębiorstwa do inwestowania w systemy fotowoltaiczne wraz z magazynowaniem energii, co zwiększy efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł i przyczyni się do redukcji emisji CO2. Dodatkowo, rozszerzenie możliwości magazynowania energii może wspierać stabilność sieci energetycznej, umożliwiając lepsze zarządzanie wytwarzaną i zużywaną energią. Kluczowe będzie jednak dalsze monitorowanie wpływu tych przepisów na rynek energetyczny, by w razie potrzeby dostosować regulacje do dynamicznie zmieniających się warunków i technologii w sektorze OZE.

   

  Źródło: legislacja.gov.pl

  Zdjęcie: ShutterStock 

  #OZE #Magazynyenergii #PrawoBudowlane #Budownictwo #Fotowoltaika #PV #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Jeden z największych magazynów energii w Europie. Imponujący projekt powstaje w Szwecji

  Imponująca inwestycja magazynu energii powstanie na terenie Szwecji już w pierwszej połowie 2025 roku. Zgodnie z założeniami będzie stanowić znaczące wsparcie krajowego systemu elektroenergetycznego.

  Umowa na realizację inwestycji została podpisana pod koniec ubiegłego roku, a oficjalne ogłoszenie rozpoczęcia budowy ogłoszono na francusko-szwedzkim forum biznesowym. System magazynowania energii oparto o baterie litowo-jonowe. Projekt zakłada rozwiązanie o pojemności 93,9 MWh, które zostanie zlokalizowane w hrabstwie Västernorrland, nieopodal innego magazynu energii o nazwie Storen Power Reserve.

  Budowa magazynu ma zapewnić Szwecji odpowiednie usługi rezerwy mocy, co znacząco wspomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju. Z założenia ma on też ograniczyć koszty stabilizacji sieci oraz ułatwić integrację systemu z instalacjami odnawialnych źródeł energii.

  Jak informuje firma Neoen, przeszło połowa wartości inwestycji zapewniona zostanie przez europejskie przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie wykorzysta falowniki wyprodukowane na terenie Włoch, kontenery bateryjne będą pochodzić z Francji, zaś zarządzaniem projektem oraz wykonaniem usług inżynieryjnych zajmą się Francuzi oraz Szwedzi.

  Dyrektor zarządzająca Neoen Sweden, Laetitia Prot podkreśla – „Cieszymy się, że rozpoczynamy budowę kolejnego rekordowego projektu bateryjnego w Szwecji. Chciałabym podziękować w szczególności operatorowi systemu dystrybucyjnego E.ON i lokalnym interesariuszom za ich aktywne wsparcie. Mając obecnie ponad 300 MW aktywów w eksploatacji lub w budowie w kraju, w tym 146 MW w magazynach energii, jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych graczy w dziedzinie energii odnawialnej w Szwecji”.

   

  #OZE #energia #energetyka #rozwój #technologie #innowacje

  Kategorie
  OZE

  Zielony wodór na Śląsku – rewolucja w OZE i przyszłość bezemisyjnej Polski

  Zielony wodór, uzyskiwany poprzez elektrolizę wody zasilaną odnawialnymi źródłami energii, jest uznawany za paliwo przyszłości ze względu na swoje ekologiczne korzyści. Projekt H2Silesia, zakładający budowę instalacji produkującej zielony wodór o mocy około 105 MW, który będzie w stanie wyprodukować 13 tysięcy ton wodoru rocznie, staje się fundamentem dla przyszłych innowacji w sektorze OZE.

  Inwestycja ta ma ogromne znaczenie nie tylko dla Śląska, historycznie kojarzonego z przemysłem węglowym, ale również dla całej Polski. Oznacza krok naprzód w transformacji energetycznej regionu, a także stanowi odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, projekt wpisuje się w szerokie ramy programu Hy2Infra, podkreślając międzynarodowe zainteresowanie rozwojem technologii wodorowych.

  Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku, z perspektywą do 2040, uwydatnia znaczenie wodoru w dywersyfikacji źródeł energii oraz w dekarbonizacji wielu sektorów gospodarki. Planuje się rozwój infrastruktury niezbędnej do produkcji, przesyłu, dystrybucji i magazynowania zielonego wodoru, co stanowi solidne podstawy dla przyszłego wzrostu energetyki wodorowej w Polsce.

  Zobowiązanie Unii Europejskiej do rozwoju technologii wodorowych, w tym plany produkcji 10 milionów ton zielonego wodoru do końca dekady, stanowi część szerszego celu, jakim jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i przyspieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Wodór ma odegrać kluczową rolę w dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, produkcji cementu, chemii oraz transportu, zwłaszcza w segmencie ciężkim i morskim.

   

  #OZE #Wodór #Śląsk #Polska #UE

  Kategorie
  Magazyny energii

  Rewolucja w magazynowaniu energii – od wyeksploatowanej kopalni do innowacyjnego magazynu grawitacyjnego

  Projekt ten stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na efektywne metody magazynowania nadmiarowej energii produkowanej przez zielone elektrownie. Gravistore wykorzystuje mechanikę grawitacyjną do przechowywania energii, co jest zarówno prostym, jak i genialnym rozwiązaniem. System polega na wciąganiu ciężarów w górę szybu w okresach nadwyżki energii oraz opuszczaniu ich, kiedy zapotrzebowanie na energię wzrasta, przekształcając w ten sposób energię potencjalną w kinetyczną, a następnie w elektryczność.

  Ten ekologiczny sposób magazynowania energii w nieczynnych szybach kopalnianych nie tylko zmniejsza potrzebę budowy nowych infrastruktur, ale także oferuje nowe możliwości dla regionów dotkniętych skutkami zamknięcia kopalń. Dzięki temu projektowi miejscowa ludność może znaleźć nowe źródła zatrudnienia, a tereny poindustrialne zyskują nowe życie.

  Firma Gravitricity ma nadzieję, że ich prototypowa instalacja o mocy 2 MW, wykorzystująca 530-metrowy wał, zademonstruje potencjał grawitacyjnych systemów magazynowania energii. Firma bada również możliwości wdrożenia swojej technologii w innych krajach, takich jak Czechy, Niemcy i Indie, co może znacząco wpłynąć na przyszłość sektora magazynowania energii.

  W porównaniu z tradycyjnymi bateriami litowo-jonowymi, system Gravistore oferuje szereg korzyści, w tym niższe koszty wdrożenia i eksploatacji, brak ograniczeń co do liczby cykli magazynowania i długoterminową trwałość. Dodatkowo, dzięki swojej zdolności do szybkiego dostosowania do zmieniającego się zapotrzebowania na energię, technologia ta może stanowić ważny element w integracji odnawialnych źródeł energii z siecią energetyczną.

   

  Źródło: Gravitricity oraz Globenergia

  #OZE #Magazynenergii #MagazynowanieEnergii

  Kategorie
  OZE

  Ranking TOP 100 najlepszych Wykonawców OZE styczeń 2024 rok

  Tworząc ranking braliśmy pod uwagę łącznie 3 kryteria:

  • średnia ocen firmy na Google: 3,6 i więcej, w styczniu 2024
  • liczba ocen firmy na Google: 40 i więcej, w styczniu 2024
  • ruch na stronie internetowej firmy: 400 wejść i więcej, w grudniu 2023

  Ruch na stronach internetowych mierzymy wg jednego z najlepszych systemów do mierzenia ruchu na stronach w internecie.

  W porównaniu do ostatniego rankingu z listopada 2023 roku, w obecnym rankingu ustawiliśmy wyższe kryteria. Przypomnijmy, że w poprzednim rankingu wystarczyło mieć 25 ocen, przy ruchu na stronie 250 wejść. Oznacza to, że wiele firm, wykonawców OZE rozwija się. Obecny ranking zawiera firmy z większym potencjałem.

  Obserwujemy systematyczny wzrost jakości obsługi klientów. Coraz więcej firm bada jakość pozyskiwania klientów i jakość wykonania obsługi. Dzięki temu firm z wysokimi ocenami systematycznie przybywa.

  W rankingu za styczeń 2024 najwyższe średnie oceny uzyskało:

  • 5,0 – 15 firm, w XI 2023 – 14 firm
  • 4,9 – 15 firm, w XI 2023 – 15 firm
  • 4,8 – 20 firm, w XI 2023 – 12 firm

  Łącznie 82 firmy uzyskały średnią 4,4 i wyższą, a w listopadzie 2023 roku tylko 69 firm, pomimo że obecnie przyjęliśmy wyższe kryteria udziału w rankingu.

  Pierwszą pozycję utrzymuje nadal firma Eco-Solar Tomasz Kurek.
  Na drugą pozycję awansowała Passive Instal Sp. z o.o., która znalazła się po raz pierwszy w naszym rankingu.
  Trzecie miejsce zajęła Energia Taniej Sp. z o.o. – będąc wcześniej na 2 miejscu.

  Wszystkim stu laureatom – najlepszym Wykonawcom usług OZE gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju własnych firm!

  Klienci wybierają wykonawcę spośród najlepszych, wiarygodnych firm, które sprawdziły się w działaniu. Wszystkich wykonawców instalacji OZE jest w Polsce ok. 30 tys. firm.
  Firmy, które znalazły się w naszym rankingu stanowią zaledwie 0,3 proc. wszystkich firm wykonawców usług OZE, tj. są to średnio 3 najlepsze firmy na tysiąc wykonawców usług OZE.
  Dlatego klientom, którzy poszukują dobrych wykonawców OZE, śmiało polecamy firmy z naszego rankingu. W naszym rankingu na każdy 1 tysiąc wykonawców OZE.

  Wykonawco, jeśli chcesz dalej doskonalić jakość pozyskiwania i obsługi klientów to zachęcamy do badania satysfakcji klientów.

  Pełny, nowy Ranking TOP 100 Najlepszych Wykonawców OZE za styczeń 2024 znajdziesz tu:
  https://top-oze.pl/rankingi-oze/.

  Ważne informacje o obsłudze klientów i badaniach satysfakcji klientów znajdziesz tu:

  #OZE #RankingOZE #WykonawcyOZE

  Kategorie
  Magazyny energii

  Kalifornia ustanawia nowe standardy w energetyce odnawialnej z projektem Edwards & Sanborn

  Projekt Edwards & Sanborn składa się z imponującej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 875 MW, która wykorzystuje 1,9 miliona paneli słonecznych od amerykańskiego producenta First Solar. To jednak tylko część innowacji. Kluczowym elementem projektu jest magazyn energii, który ma zdolność przechowywania do 3,287 GWh energii elektrycznej. Baterie do tego gigantycznego magazynu energii dostarczyły renomowane firmy LG, Samsung oraz BYD, co świadczy o międzynarodowym charakterze tego przedsięwzięcia.

  Terra-Gen, deweloper odpowiedzialny za realizację projektu, współpracował z firmą Mortenson, która zajęła się instalacją zarówno elektrowni fotowoltaicznej, jak i magazynów energii. Całkowita moc przyłączeniowa do sieci dla całego projektu Edwards & Sanborn wynosi imponujące 1,3 GW. Odbiorcami wyprodukowanej energii będą między innymi miasto San Jose, koncerny energetyczne California Edison i Pacific Gas & Electric Co., a także globalny gigant kawowy Starbucks.

  Projekt ten stanowi kolejny krok w kierunku efektywniejszego wykorzystania energii słonecznej w Kalifornii. Magazyny energii montowane przy fotowoltaice pozwalają na lepsze zarządzanie nadwyżkami mocy produkowanej w czasie szczytowej generacji. Energia ta może być następnie oddawana do sieci w okresach wieczornych szczytów zapotrzebowania, kiedy produkcja z paneli słonecznych maleje.

  Wzrost mocy produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne w Kalifornii zauważalnie wpłynął na zmiany w profilu obciążenia sieci energetycznej. W ciągu dnia, kiedy odbywa się intensywna autokonsumpcja energii z PV, obserwuje się spadek obciążenia sieci. Natomiast wieczorem, gdy produkcja z paneli słonecznych spada, następuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię z sieci. Energia zgromadzona w bateriach jest wówczas kluczowa do zaspokojenia tego zapotrzebowania.

  W ciągu ostatnich lat Kalifornia zanotowała znaczny wzrost mocy zainstalowanych bateryjnych magazynów energii. Według stanowego regulatora rynku energii, moc tych magazynów wzrosła z 500 MW w 2018 roku do 6,6 GW w połowie ostatniego roku. Segment domowych magazynów energii, komercyjnych oraz wielkoskalowych magazynów odnotował znaczny rozwój.

  Kalifornia potwierdza swoją pozycję jako wiodący rynek bateryjnych magazynów energii w USA. Na koniec 2023 roku, w stanie tym działały magazyny o mocy 7,3 GW, znacznie wyprzedzając inne stany, takie jak Teksas czy Arizona. Projekt Edwards & Sanborn stanowi więc nie tylko technologiczne osiągnięcie, ale również znaczący krok w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej.

   

  Źródło: Gram w zielone / Piotr Pająk

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  PGE wybuduje jeden z największych bateryjnych magazynów energii w Europie

  Magazyn energii Gryfino będzie miał zdolność dostarczania energii elektrycznej dla ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2029 rok, a instalacja będzie połączona z systemem przesyłowym na napięciu 400 kV.

  Realizacja tego projektu umocni nie tylko zdolność magazynowania zielonej energii w okresach wzmożonej produkcji z farm wiatrowych, ale także wzmocni poziom bezpieczeństwa energetycznego krajowej sieci. Wojciech Dąbrowski – Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podkreślił, że inwestycja ta przyczyni się do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, który zakłada posiadanie co najmniej 800 MW w magazynach energii do 2030 roku.

  Operator Sieci Przesyłowej PSE wydał warunki przyłączenia dla magazynu Gryfino, a planowana instalacja będzie spełniać europejskie i krajowe regulacje dotyczące rynku energii elektrycznej oraz funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

  Grupa PGE już posiada doświadczenie w budowie bateryjnych magazynów energii. W 2020 roku oddała do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn w Rzepedzi o mocy około 2,1 MW, a w 2021 roku uruchomiła magazyn na Górze Żar o mocy 500 kW. Obecnie trwają prace nad kolejnym projektem – bateryjnym magazynem przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW.

  Zgodnie z zapisami strategii, Grupa PGE planuje budowę co najmniej 0,8 GW nowych magazynów energii do 2030 roku. Inwestycje w magazyny energii stanowią kluczowy element strategii rozwoju, wspierając jednocześnie zrównoważoną produkcję i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

   

  Źródło: CIRE

  #OZE #Magazynenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Śląsk z unijnym dofinansowaniem na magazyny energii!

  Program ten umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, wspólnotom energetycznym oraz instytucjom publicznym, takim jak szpitale czy uczelnie, ubieganie się o dofinansowanie na zakup i montaż magazynów energii oraz infrastruktury niezbędnej do magazynowania energii pochodzącej z istniejących instalacji OZE.

  W ramach programu, organizowany jest nabór wniosków, trwający od 30 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Pomimo pierwotnego planu zakończenia naboru pod koniec grudnia, został on przedłużony o kolejny miesiąc. Wnioski można składać zdalnie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie poświęconej województwu śląskiemu.

  Działania objęte programem koncentrują się głównie na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej oraz cieplnej, a także infrastruktury związanej z magazynowaniem energii. Projekt może być realizowany w formie tzw. projektów parasolowych, gdzie odpowiedzialność za wdrożenie technologiczne i monitoring leży po stronie gminy. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych dla grantu oraz do 85 proc. dla kosztów pośrednich.

  Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi ponad 5,5 mln euro, a wsparcie przyjmuje formę dotacji. Warto zaznaczyć, że beneficjentami programu mogą być różnorodne podmioty, obejmujące nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również przedsiębiorców realizujących cele publiczne, wspólnoty energetyczne oraz instytucje publiczne.

  Warto również podkreślić, że program wspiera nie tylko same inwestycje w magazyny energii, ale także działania edukacyjno-informacyjne dotyczące korzyści zastosowania OZE oraz magazynowania energii. Jednakże, takie działania stanowią jedynie uzupełniającą część projektu.

  Decyzje dotyczące przyznania dofinansowania planowane są do trzeciego kwartału 2024 roku. Inicjatywa ta ma potencjał przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii na Śląsku, zmieniając region z tradycyjnego zagłębia węglowego na obszar nowoczesnych technologii.

  Dodatkowo, plany rozwoju Śląska obejmują powstanie pierwszej w Polsce fabryki ogniw do magazynów energii w Jastrzębiu. Linia produkcyjna ma rozpocząć działanie już w 2024 roku, co może stanowić ważny krok w kierunku zrównoważonego i nowoczesnego rozwoju regionu.

  Mimo wcześniejszych planów dotyczących Systemu Śląskich Magazynów Energii (SME) na terenach pogórniczych, szczegółowe informacje na temat tego projektu nie zostały jeszcze ustalone. Niemniej jednak, Śląsk wyraźnie kieruje się ku transformacji swojego wizerunku, stając się regionem pełnym nowoczesnych technologii i innowacji.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Magazynenergii #Śląsk #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Powstał pierwszy w Polsce magazyn energii z akumulatorów autobusowych

  Magazyn energii w Jaworznie ma imponującą moc 150 kW i pojemność 150 kWh, co czyni go znaczącym elementem lokalnej infrastruktury energetycznej. Co istotne, do jego działania wykorzystywane są akumulatory, które już pełniły swoją rolę w autobusach elektrycznych. Zamiast trafiać na składowiska odpadów, te akumulatory mają teraz zapewnione drugie życie, działając w magazynie przez co najmniej osiem lat.

  Patryk Demski – Wiceprezes Grupy Tauron ds. strategii i rozwoju, podkreśla znaczenie tego projektu. Magazyn nie tylko współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych, ale także integruje się z lokalną siecią elektroenergetyczną. Planowane są dalsze analizy pracy magazynu oraz badania możliwości jego integracji z różnymi źródłami wytwórczymi.

  Akumulatory autobusów elektrycznych zazwyczaj są użytkowane przez 8–10 lat, a ich liczba wciąż rośnie wraz z rozwojem elektromobilności. To oznacza, że magazyny energii oparte na tych akumulatorach mogą stać się ważnym elementem inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Projekt ten jest również korzystny z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ budowa magazynów z wykorzystaniem używanych akumulatorów okazuje się tańszą opcją niż produkcja tradycyjnych magazynów przemysłowych.

  Magazyn w Jaworznie składa się z czterech modułów bateryjnych, z których każdy zawiera 78 pojedynczych ogniw, pierwotnie użytkowanych w pierwszym autobusie elektrycznym w mieście. Te ogniwa litowo-jonowe mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza przy rosnącej liczbie niestabilnych źródeł odnawialnych, takich jak mikroinstalacje fotowoltaiczne.

  Projekt, zatytułowany „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych” jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i współfinansowany z unijnego Programu Inteligentny Rozwój. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, stanowiący przykład, jak innowacje w obszarze elektromobilności mogą przyczynić się do poprawy infrastruktury energetycznej.

   

  Źródło: Inżynieria / Wojciech Kwinta

  #OZE #Energetyka #Magazynenergii #Polska #Akumulatory

  Kategorie
  Magazyny energii

  Wydano promesy na budowę magazynów energii o mocy 700 MW

  Elektrownia PV 76 uzyskała promesę na magazynowanie energii elektrycznej w Magazynie Energii Jedwabno o mocy zainstalowanej 150 MW, znajdującym się w miejscowości Jedwabno, gminie Lubicz, powiecie toruńskim. Z kolei Elektrownia PV 92 otrzymała promesę na budowę dwóch magazynów: Magazynu Energii Wysoka o mocy 300 MW, położonego w miejscowości Wysoka, gminie Lubiszyn, powiecie gorzowskim oraz Magazynu Energii Włosień o mocy 250 MW, zlokalizowanego w miejscowości Włosień, gminie Platerówka, powiecie lubańskim.

  URE podkreślił, że decyzje te mają na celu poprawę parametrów jakości dostarczanej energii elektrycznej, skrócenie czasu przerw w dostawie oraz wspieranie współpracy sieci dystrybucyjnej z lokalnymi źródłami energii odnawialnej. Lokalizacje magazynów w obszarach o rozległej sieci średniego napięcia mają także minimalizować awarie spowodowane warunkami atmosferycznymi i stanowić alternatywę dla kosztownych inwestycji w rozbudowę tradycyjnych linii i stacji elektroenergetycznych.

  Dodatkowo, w ostatnich dniach prezes URE zatwierdził budowę trzech magazynów energii przez spółkę PGE Dystrybucja. Magazyny te, o mocy od 2 do 2,5 MW, będą podłączone do sieci średniego napięcia i zlokalizowane na obszarach, gdzie istniejąca sieć jest bardzo rozległa i narażona na awarie spowodowane warunkami atmosferycznymi. Celem tych inwestycji jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz wspieranie lokalnych źródeł energii odnawialnej.

   

  Źródło: nettg

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Największy w Europie magazyn energii rozpoczął swoją pracę

  Magazyn znajduje się w hrabstwie Buckinghamshire w Anglii i jest największym tego typu urządzeniem na kontynencie. Wykorzystuje on technologię opartą na Megapack 2XL od Tesli i jest sterowany platformą handlową Alfabidder, która korzysta z algorytmów Tesli.

  BESS to złożenie wielu akumulatorów litowo-jonowych, z których każdy ma imponującą pojemność wynoszącą 3,9 MWh. Co więcej, system ten jest skalowalny, co oznacza, że może obsłużyć magazynowanie energii o łącznej pojemności przekraczającej 1 GWh. Ten projekt ma na celu wsparcie równowagi w krajowej sieci elektrycznej poprzez zdolność magazynowania nadmiaru energii, szczególnie wtedy, gdy produkcja z odnawialnych źródeł przewyższa zapotrzebowanie na energię.

  Co więcej, system oferuje płynną integrację SCADA, co pozwala na efektywne monitorowanie i kontrolowanie jego działania w czasie rzeczywistym.

  Porównywalnie z tym rekordowym projektem, w Szkocji w Fife uruchomiono nieco mniejszy, ale wciąż znaczący magazyn o mocy 49,5 MW i pojemności 99 MWh, znany jako Little Raith. HEIT ma już doświadczenie w budowie magazynów energii o dużej pojemności, o czym świadczy projekt Pillswood, który do tej pory był największym w Europie. Ten potężny magazyn o mocy 98 MW i pojemności 196 MWh został uhonorowany nagrodą Standalone Grid-Scale Project of the Year w konkursie Energy Storage Awards zorganizowanym przez Solar Media.

  Łączna moc operacyjna kontrolowana przez firmę wynosi teraz 277,5 MW i ma pojemność 555 MWh. Jak podkreśla Max Slade – Dyrektor Harmony Energy Income Trust, celem jest przewodnictwo w kierowaniu przyszłością bardziej ekologiczną i zrównoważoną. Rozwój tych projektów stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia celu netto zero i dalszego rozwoju ekologicznego portfolio projektów HEIT.

  Magazyny takie, jak te, odgrywają kluczową rolę w optymalizacji elektrowni wiatrowych i przyczyniają się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej. Ten projekt stanowi doskonały przykład na to, jak magazynowanie energii staje się coraz bardziej istotne w kontekście zrównoważonej energetyki.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  PGE i NFOŚiGW podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy magazynu zielonej energii

  Elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach ma być jednym z największych tego typu projektów w Polsce, z planowaną mocą wynoszącą około 1050 MW. Umowa przewiduje, że NFOŚiGW będzie posiadać 49 proc. udziałów w spółce celowej PGE Inwest 12, odpowiedzialnej za budowę elektrowni, podczas gdy PGE zachowa większość udziałów, tj. 51 proc.

  Warto zaznaczyć, że elektrownie szczytowo-pompowe są uważane za dojrzałą technologię magazynowania energii, charakteryzującą się długim czasem eksploatacji. W obliczu rosnącej roli źródeł energii odnawialnej, takich jak instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe, elektrownie szczytowo-pompowe stają się kluczowym elementem w zapewnieniu stabilności systemu energetycznego.

  Budowa elektrowni Młoty jest istotnym krokiem w procesie transformacji energetycznej w Polsce. Projekt ten ma na celu zapewnić stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zwłaszcza na południu kraju. Ponadto, elektrownia będzie pełnić rolę magazynu zielonej energii, co wspomoże rozwijanie odnawialnych źródeł energii.

  W harmonogramie przewidziano ukończenie inwestycji do roku 2030. Projekt obejmuje budowę dwóch zbiorników wodnych, które pełnią funkcję magazynu energii oraz przeciwpowodziową, co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa regionu.

  Inwestycja w elektrownię Młoty jest znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Elektrownia Młoty stanie się istotnym elementem w realizacji strategii Grupy PGE, która ma na celu zapewnienie krajowego bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

   

  Źródło: Wysokienapięcie

  #OZE #Magazynyenergii #PGE #Polska

  Kategorie
  OZE

  Polski wykonawca OZE rusza na podbój Europy Środkowo-Wschodniej

  W pierwszej części swojej strategii, firma skupi się na realizacji celów krótkoterminowych, tzw. „quick-wins”. Wśród tych celów znajduje się stabilizacja i sprzedaż usług dla gospodarstw domowych i firm w Polsce, a także ekspansja na rynki Słowenii i Chorwacji. Firma ma również plany związane z komercjalizacją produktów Columbus Technologies oraz budową i sprzedażą farm fotowoltaicznych. Wdrożenie sprzedaży online to kolejny element tych krótkoterminowych celów.

  Firma opiera swoją działalność na trzech filarach. Pierwszy z nich zostanie rozszerzony o kanał sprzedaży online oraz usługi Reseller, które obejmują serwisowanie i hurtową sprzedaż urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE). Drugi filar, Columbuss Assets, koncentruje się na rozwoju projektów farm fotowoltaicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz na budowie wielkoskalowych magazynów energii. Ostatni filar, Columbus Technologies, skupia się na komercjalizacji produktów technologicznych, takich jak PowerHousem Hems czy Regulator Napięcia. Firma planuje także zacieśnienie współpracy z Saule Technologies.

  Warto zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką odgrywają wielkoskalowe magazyny energii w strategii Columbus. Firma ma obecnie projekty na 724 MW magazynów energii, z czego część jest już zaawansowana w procesie uzyskiwania warunków przyłączenia i aukcji na rynku mocy. Columbus planuje kontynuować rozwijanie swojego portfela inwestycyjnego w tej dziedzinie, uważając magazyny energii za kluczowy element przyszłościowego systemu energetycznego.

  Jeśli chodzi o długoterminowe cele strategiczne, firma planuje ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Chce dostarczać usługi montażu, sprzedaży i opieki posprzedażowej dla różnych technologii odnawialnych źródeł energii oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca 2028 roku usługi te mają być dostępne na rynkach Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji. Firma rozważa także wejście na rynek ukraiński, jednak obecna sytuacja związana z trwającą inwazją uniemożliwia konkretną planifikację działań w tym zakresie.

   

  Źródło: Biznes Alert / Marcin Karwowski

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #FarmyPV #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Akumulator na miarę wieżowca, czyli nowa inwestycja w Gdańsku

  Spółka PGE Energia Ciepła, będąca częścią grupy PGE rozpoczęła realizację kolejnego etapu modernizacji Gdańskiej Elektrociepłowni. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia transformacja ma zakończyć się do 2028 roku i pochłonie około 1,2 mld zł. Gdańska inwestycja ma na celu wymianę konwencjonalnych systemów zasilanych węglem, na systemy zielonej energii. Szacuje się, że modernizacja pozwoli zredukować wykorzystanie oleju lekkiego o około 4 tys. ton, a także ograniczy o 25 proc. zużycie węgla. W konsekwencji tego przedsięwzięcie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie 300 tys. ton w ciągu roku. Realizacja ta znakomicie wpisuje się w założenia i cele pakietu „Fit for 55”.

  Wśród inwestycji mają znaleźć się instalacje źródeł odnawialnych. W skład nich wejdą cztery pompy ciepła o łącznej mocy 80 M, których dolnym źródłem ciepła będzie Martwa Wisła, a także wielkoskalowy akumulator. Dany system magazynowania energii to imponujących rozmiarów instalacja na miarę wieżowca. Jego wymiary to 30 metrów średnicy oraz 60 metrów wysokości. Akumulator pomieści 2 tys. MWh, co odpowiada dobowemu zapotrzebowaniu sieci w Gdańsku w ciągu lata.  System ma być w stanie pomieścić 35 mln litrów wody, utrzymując ją w temperaturze 98 stopni Celsjusza. Instalacja będzie stanowiła jeden z największych w Polsce akumulatorów.

  Jak informuje Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE – „ PGE Energia Ciepła jest największym producentem ciepła systemowego w Polsce. Naszym priorytetem jest realizowanie inwestycji, które doprowadzą do całkowitej dekarbonizacji wytwarzania ciepła systemowego. I to się już dzieje w wielu polskich miastach, gdzie mamy swoje elektrociepłownie. W Gdańsku postawiliśmy na innowacyjność. (…).”

   

  #OZE #Gdańsk #energia #energetyka #elektrociepłownia #ekologia #klimat #środowisko

  Kategorie
  Magazyny energii

  Jednostka dedykowana pożarom systemów magazynowania energii

  Gubernator Kathy Hochul, postanowiła zlecić utworzenie specjalnej jednostki dedykowanej systemom magazynowania energii. Decyzja o tym została podjęta po inspekcji akumulatorów, przeprowadzonej na skutek pożaru magazynu energii na farmie fotowoltaicznej zlokalizowanej na terenie hrabstwa Jefferson. Pożar ten miał miejsce pod koniec lipca i miał niemałe znaczenie dla stanu pod kątem zatrucia powietrza. Incydent ten nie był pierwszym w obrębie stanu Nowy Jork, co wywarło konieczność podjęcia specjalnych działań dla podniesienia bezpieczeństwa.

  Nowa jednostka składa się z licznych ekspertów, których zadaniem jest stworzenie procedur reagowania w sytuacjach wystąpienia pożarów systemów magazynowania energii. Ma ona na celu zweryfikowanie przyczyn powstania każdorazowo powstałego pożaru, a także oszacowania jego skutków.

  Zdaniem ekspertów pożar farmy fotowoltaicznej w Jefferson powstał w wyniku uderzenia w instalację pioruna. Podobną przyczyną zapłonu akumulatorów był incydent w Warwick. W obu przypadkach sam system nie był winny pożaru, jednak sytuacje te obrazują problem po stronie bezpieczeństwa systemów i ich bezbronności w obliczu warunków atmosferycznych. Największym zagrożeniem w przypadku pożarów akumulatorów jest tak zwana ucieczka termiczna, czyli dynamiczny proces zapalania się kolejnych ogniw od sąsiadującego. Takie zjawisko stwarza wyjątkowo ciężkie okoliczności do zapanowania nad rozprzestrzeniającym się ogniem.

  Choć pożary systemów magazynowania energii nie należą do częstych niezwykle istotne jest szkolenie i przygotowywanie kadry strażackiej na takie okoliczności. Równie kluczowe jest stosowanie odpowiednio opracowanych środków bezpieczeństwa, które pozwolą zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru.

   

  #OZE #magazynyenergii #akumulatory #energia #energetyka #pozar

  Kategorie
  Magazyny energii

  Największa w Europie fabryka magazynów energii zostanie zasilona przez polską firmę

  Fabryka Northvolt w Gdańsku jest największym zakładem produkcyjnym ogniw litowo-jonowych i systemów bateryjnych w Europie. Ogniwa litowo-jonowe stanowią kluczowy element w rozwoju energii odnawialnej i przechowywania energii elektrycznej, co ma ogromne znaczenie dla przyszłości zrównoważonego rozwoju energetyki.

  Umowa między Polenergią a Northvolt opiera się na innowacyjnym modelu cPPA (długoterminowego kontraktu na zakup energii elektrycznej) oraz usłudze PPA+ (kompleksowemu zabezpieczeniu potrzeb konsumpcyjnych klienta). Model ten umożliwia dostarczanie czystej energii elektrycznej na potrzeby fabryki przez długi okres, co przyczynia się do stabilności dostaw energii dla Northvolt.

  Dobry jest fakt, że energia potrzebna do zasilenia produkcji w fabryce Northvolt będzie pochodzić m.in. z Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW. To dowodzi rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii w sektorze przemysłowym, a także wspiera cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

  Ponadto umowa zakłada, że Polenergia dostarczy 100 proc. zapotrzebowania na czystą energię elektryczną dla fabryki Northvolt przez okres 51 miesięcy. To zobowiązanie do długoterminowej współpracy w dziedzinie zielonej energii.

  Wreszcie, szacowane przychody wynoszące od 26,8 mln zł do 36,7 mln zł z tej umowy pokazują, że rozwijanie zrównoważonych źródeł energii może być zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie opłacalne. Ta współpraca między Polenergią a Northvolt to ważny krok w kierunku zwiększenia dostępu do czystej energii elektrycznej oraz promocji zrównoważonej produkcji energii w Europie.

   

  Źródło: Wnp.pl

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Na polskim rynku działa coraz więcej magazynów energii. Czy zostaną pobite kolejne rekordy?

  Magazyny energii są kluczowe w kontekście transformacji energetycznej, szczególnie w systemach opartych na odnawialnych źródłach energii. Te instalacje są niezbędne, aby skompensować szczytową produkcję energii z OZE, która często przypada na godziny, gdy popyt na energię jest mniejszy. Brak odpowiedniej infrastruktury magazynowej prowadzi do marnowania nadwyżek energii i konieczności uruchamiania konwencjonalnych źródeł podczas szczytowego zapotrzebowania wieczorem. Właśnie dlatego inwestycje w magazyny energii i modernizację sieci są nieodłącznym elementem efektywnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

  Widać, że rosnące zainteresowanie aukcjami świadczy o pozytywnym nastawieniu firm w Polsce do inwestycji w magazynowanie energii. Warto jednak zauważyć, że proces ten przebiega stosunkowo wolno. Problemy związane z brakiem odpowiednich regulacji i dostępnych dofinansowań dla magazynów energii dla indywidualnych producentów energii (prosumenci) utrudniają rozwój tej dziedziny.

  Pierwsze aukcje mocy dla magazynów energii odbyły się stosunkowo niedawno, a wzięły w nich udział różne firmy, osiągając znaczące kontrakty mocy. Warto również zauważyć, że oprócz magazynów opartych na bateriach, istnieją także elektrownie szczytowo-pompowe, które od lat funkcjonują w Polsce. Te instalacje, wykorzystując spadający poziom wody, konwertują energię potencjalną na elektryczną, co stanowi inną formę magazynowania energii.

  Wnioskiem jest to, że rozwój magazynowania energii w Polsce ma kluczowe znaczenie dla skutecznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywnej pracy całego systemu energetycznego. Aby przyspieszyć ten proces, potrzebne są odpowiednie regulacje i wsparcie finansowe dla inwestorów, a także rozwój różnych technologii magazynowania, włącznie z elektrowniami szczytowo-pompowymi.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Magazynyenergii #Polska

  Kategorie
  OZE

  Polska punktem granicznym w odcinaniu Estonii od sieci rosyjskich

  Andrus Durejko – Prezes Eesti Energia ogłosił, że Estonia dąży do uzyskania 100 proc. energii z odnawialnych źródeł do 2030 roku. Ten ambitny cel oznacza konieczność znacznego zwiększenia inwestycji w Odnawialne Źródła Energii w celu zastąpienia tradycyjnych źródeł energii.

  Obecnie Estonia jest nadal uzależniona od rosyjskiego systemu energetycznego. Celem kraju jest definitywne oderwanie się od tej zależności poprzez przekształcenie swojego systemu energetycznego na bardziej niezależny i zgodny z europejskimi standardami. Estonia, Litwa i Łotwa planują przełączenie się na europejski system energetyczny, a Polska będzie punktem granicznym tej transformacji. Aby osiągnąć niezależność energetyczną i przejść na europejski system energetyczny, Estonia będzie musiała dokonać znacznych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Synchronizacja z polską siecią wymagać będzie rozbudowy i modernizacji istniejących struktur.

  W związku z transformacją energetyczną i zmianami w sposobach pozyskiwania energii, magazynowanie energii staje się kluczowym elementem. Inwestycje w magazyny energii pozwalają na przechowywanie energii w celu jej wykorzystania wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna lub gdy ceny energii są niższe.

  Ponadto wzrost cen energii w poprzednich latach skłonił wielu konsumentów w Estonii do zmiany nawyków. Wielu zaczęło inwestować w własne instalacje fotowoltaiczne oraz systemy magazynowania energii, aby móc korzystać z energii w bardziej opłacalnych momentach.

  Eesti Energia to największy koncern energetyczny w Estonii. Firma skupia się na transformacji swojego portfela energetycznego w kierunku Odnawialnych Źródeł Energii. Jest także zaangażowana w wydobycie i przetwarzanie łupków bitumicznych.

   

  Źródło: energia.rp.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Magazynyenergii #Polska #Estonia #Energetyka

  Kategorie
  Magazyny energii

  Naukowcy z UJ wspomagają niezależność producentów akumulatorów

  Pierwsza z opracowanych technologii pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia samozapłonu, co umożliwi zniwelowanie głównej wady i ryzyka związanego z wykorzystywaniem akumulatorów litowo-jonowych. Druga koncepcja CAG pozwala na wytwarzanie materiałów anodowych, m.in. ze skrobi, a dokładnie na bazie zawartego w niej carbogelu, czyli żelu węglowego. Pozyskiwany carbogen poddawany jest żelatynizacji przy udziale wody, a następnie kontrolowanej pirolizie wraz ze spalaniem się powstałych gazów. Kolejna metoda LKMNO umożliwia produkcję ekologicznych wysokonapięciowych katod wykorzystywanych w bateriach litowo-jonowych bez konieczności udziału kobaltu, a także znacznie ograniczając zawartość niklu (pięciokrotnie) i litu (dwukrotnie). Cały proces produkcji charakteryzuje się stosunkowo małą energochłonnością i nie powoduje powstawania ani stałych ani płynnych odpadów, a wszelkie powstałe gazy procesowe mogą być przetwarzane do pary wodnej, dwutlenku węgla oraz azotu.

  Naukowcy z Zespołu Technologii Materiałów i Nanomateriałów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaznaczają, że prezentowane przez nich rozwiązania są w pełni zgodne z wymaganiami tzw. zielonej chemii. Metody produkcji poszczególnych komponentów nie pozostawiają po sobie śladu węglowego, zaś opracowane prototypy akumulatorów cechują parametry mocno zbliżone do aktualnie dostępnych na rynku rozwiązań, a niekiedy nawet lepsze. Założeniem twórców było opracowanie metod i produktów dedykowanych dla branży magazynów energii oraz akumulatorów, również pod kątem wykorzystywania ich w produkcji pojazdów z elektrycznym napędem.

  #magazynyenergii #energia #energetyka #akumulator #środowisko #innowacje #technologie

  Kategorie
  OZE

  Ajlan & Bros Holding i SolarEdge Technologies tworzą spółkę joint venture, aby przyspieszyć przyjęcie energii słonecznej w Królestwie Arabii Saudyjskiej

  Spółka JV została utworzona w celu wspierania wdrażania inteligentnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej w Arabii Saudyjskiej, zgodnie z inicjatywą Saudi Vision 2030, której celem jest zmniejszenie zależności kraju od ropy naftowej do końca bieżącej dekady.

  Wprowadzenie Saudi Vision 2030 jest częścią szerszego planu długofalowego rozwoju kraju. Inicjatywa ta ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Arabii Saudyjskiej, ponieważ pozwoli na modernizację i zrównoważenie gospodarki w obliczu globalnych wyzwań, w tym wahań cen ropy naftowej i zmian na rynku energii.

  Wykorzystując ugruntowaną pozycję ABH w Arabii Saudyjskiej i doświadczenie w zakresie inteligentnych technologii energetycznych, JV będzie oferować przedsiębiorstwom w kraju rozwiązania z portfolio systemów SolarEdge do wytwarzania, magazynowania i zarządzania energią, a także modelowania lokalizacji i doradztwa w zakresie transformacji energetycznej.

  Jesteśmy zaszczyceni mogąc współpracować z Ajlan & Bros Holding i wspierać podróż Arabii Saudyjskiej w kierunku „Wizji 2030”. SolarEdge jest zaangażowany w napędzanie transformacji czystej energii na skalę globalną, czego przykładem jest ta spółka JV, która zapewni lokalnym przedsiębiorstwom w Arabii Saudyjskiej wsparcie, którego potrzebują, aby szybko odejść od paliw kopalnych na rzecz czystej energii słonecznej i osiągnąć swoje agresywne cele w zakresie energii odnawialnej” – powiedział Zvi Lando – Dyrektor generalny SolarEdge.

  JV będzie zarządzana wspólnie przez utalentowany zespół doświadczonych profesjonalistów z obu firm, z ABH jako większościowym udziałowcem.

   

  #OZE #Magazynowanieenergii #Energetyka #Transformacjaenergetyczna

  Kategorie
  Magazyny energii

  Jest pozwolenie na budowę największego systemu magazynowania energii na świecie

  Całościowy projekt ma mieć moc 1 GW (1040 MW / 2080 MWh) i być zlokalizowany w Trafford Low Carbon Energy Park w Greater Manchester. Oczekuje się, że budowa systemu magazynowania baterii rozpocznie się w pierwszym kwartale 2024 roku i rozpocznie komercyjną działalność w ostatnim kwartale 2025 roku. Brytyjska firma prowadzi zaawansowane rozmowy z firmami, które miałyby sfinansować i obsługiwać system magazynowania energii w akumulatorach (BESS) w Trafford.

  System magazynowania energii w akumulatorach jest drugim dużym projektem energetycznym Carlton Power, który został zatwierdzony dla około 12-hektarowego parku energii niskoemisyjnej Trafford. Natomiast drugim projektem jest projekt Trafford Green Hydrogen o mocy 200 MW, którego pierwszy etap (15-20 MW) również ma wejść w fazę komercyjną w czwartym kwartale 2025 roku.

  Projekt zielonego wodoru został zatwierdzony we wrześniu 2022 roku, co czyni go największym zatwierdzonym projektem zielonego wodoru w Wielkiej Brytanii. Carlton Power niedawno uzyskał również pozwolenie na budowę jednego z pierwszych w Wielkiej Brytanii rurociągów wodorowych w Trafford.

  Wielka Brytania stawia na wodór, magazynowanie energii i wzrost liczby morskich instalacji wiatrowych, aby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i osiągnąć zerowy poziom netto najpóźniej do 2050 roku.

  Projekty odnawialne napotykają jednak przeszkody w podłączeniu do sieci zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami. Magazynowanie energii w akumulatorach musi wzrosnąć, aby zapewnić dostawy energii, gdy pogoda nie sprzyja wytwarzaniu energii słonecznej lub wiatrowej.

  Ponadto ponad 1 tys. projektów wiatrowych i solarnych z pozwoleniem na budowę w Wielkiej Brytanii nie może rozpocząć budowy z powodu wyzwań związanych z podłączeniem do sieci krajowej – ostrzegło w tym miesiącu Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych (LGA).

   

  Źródło: Energetyka24

  #OZE #Magazynyenergii #Wodór

  Kategorie
  Magazyny energii

  Rynek wielkoskalowych magazynów energii przyspiesza – w planach inwestycje powyżej miliarda złotych

  „W obecnej aukcji mocy na rok 2028 jest w sumie ok. 16 gigawatów projektów magazynowych, czyli naprawdę potężna ilość, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że w prekwalifikacji, która była na początku roku, nie trzeba było mieć warunków technicznego przyłączenia do sieci. Teraz będzie kolejna certyfikacja, po której dopiero zobaczymy, jaka jest realna liczba tych projektów magazynowych, która będzie zgłoszona do aukcji grudniowej. Liczymy, że to wciąż będzie pokaźna liczba” – mówi Jacek Bogucki – Dyrektor Biura Branży Energetycznej i Technologii Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Magazyny energii po raz pierwszy pojawiły się dopiero w siódmej aukcji na polskim rynku mocy, w grudniu ubiegłego roku. Podczas aukcji głównej na rok dostaw 2027, 17-letnie kontrakty mocowe zdobyło pięć instalacji o łącznej mocy ok. 165 MW. Największy pozyskała spółka Columbus Energy, która zakontraktowała prawie 124 MW w planowanym w południowej Polsce magazynie o mocy 133 MW i pojemności 532 MWh.

  Nie było wśród nich zapowiadanego przez Grupę PGE wielkoskalowego, bateryjnego magazynu energii w Żarnowcu. Prawdopodobnie pojawi się jednak podczas aukcji głównej na rok dostaw 2028, zaplanowanej przez PSE na 14 grudnia 2023 roku.

  Ekspert BGK wskazuje, że jeszcze do niedawna problemem było finansowanie dłużne takich inwestycji. Jednak i to powoli się zmienia.

  „Przychód takiego magazynu pochodzi w zasadzie z trzech źródeł. Pierwsze to rynek mocy i do tej pory wsparcie, które można było stąd otrzymać, było raczej niskie, wynosiło około 200–250 tys. zł za megawat. Jednak podczas ostatniej aukcji to wsparcie wyniosło już 400 tys. zł, więc było istotnie wyższe. Druga kwestia to oczywiście wsparcie w postaci regulacyjnych usług systemowych. Jeszcze do niedawna w rachunkach ekonomicznych widzieliśmy potężną niepewność co do tego założenia. Teraz wiemy już nieco więcej i faktycznie wydaje się, że te pierwsze projekty, które będą w eksploatacji, dostaną już dość wysoki poziom tych regulacyjnych usług wsparcia, przynajmniej przez pierwsze lata. A to z pewnością pozwoli już tym projektom wygenerować adekwatny zwrot dla akcjonariuszy. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jest jeszcze trzecie źródło dochodów dla magazynów, mianowicie gra na spreadach cenowych w trakcie doby” – mówi Jacek Bogucki.

   

  Źródło: Biznes.newseria

  #OZE #Magazynyenergii #Debata #Columbus #PGE #Inwestycja

  Kategorie
  Magazyny energii

  Innowacyjny system magazynowania energii z kołem zamachowym

  Key Energy to firma założona w 2018 roku, której siedziba zlokalizowana jest w Chippendale, na przedmieściach australijskiego miasta Sydney. Przedsiębiorstwo od powstania zdobywa niemałe środki na rozwój swoich projektów. Pozyskała już fundusze m.in. od rządu Nowej Południowej Walii, a także miasta Sydney oraz Energy Lab.

  Nowatorskie rozwiązanie prezentowane przez Start-up to trójfazowy system przeznaczony do mechanicznego magazynowania energii, wykorzystujący koło zamachowe. System został zainstalowany w rezydencji, znajdującej się w zachodniej części Australii, na wschód od  miasta Perth. Instalację charakteryzuje moc 8 kW oraz pojemność 32 kWh. Elementy nowatorskiego systemu magazynowania zostały wyprodukowane w Australii, za wyjątkiem koła zamachowego, które zostało zakupione od firmy amerykańskiej, Amber Kinetics.

  Instalacja zbudowana jest z pojedynczego koła zamachowego, którego zadaniem jest mechaniczne gromadzenie energii. Urządzenie może pracować z tą samą wydajnością przez około 11 tys. cykli, a jego żywotność sięga między 20, a 30 lat użytkowania. Zaletą technologii jest również brak ryzyka powstania pożaru, co jest spotykane przy innych metodach magazynowania energii. System charakteryzuje jednak niska gęstość energii, za to jest zdecydowanie bardziej wytrzymały od najbardziej powszechnych chemicznych akumulatorach.

  System za pomocą koła zamachowego przetrzymuje zgromadzoną energię w postaci energii kinetycznej obrotowej. W celu „naładowania” magazynu energią koło zamachowe jest napędzane, zaś aby odebrać zmagazynowaną energię koło jest zwalniane.

  Do niepodważalnych zalet systemu jest możliwość szybkiego uwalniania zmagazynowanej energii, co sprawia, że reakcja na wzrost zapotrzebowania na energię jest niemal natychmiastowa. Ponadto technologia jest wyjątkowo trwała i żywotna w stosunku do innych urządzeń magazynujących energię.

   

  #OZE #energia #energetyka #technologie #magazynenergii #innowacje

  Kategorie
  Magazyny energii

  Sukces pilotażowego magazynu energii koordynowanego przez PGE

  Jak informuje PGE, wyniki testów bateryjnego magazynu energii pokazały, że tego typu instalacje mogą w pełni świadczyć usługi systemowe, zwiększając tym samym elastyczność pracy współpracujących z nimi obiektów. Pomoże to również w stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych średniego napięcia.

  Magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh powstał w 2021 roku tuż obok należącej do spółki PGE Energia Odnawialna farmy fotowoltaicznej. Magazyn został przygotowany do pracy bezobsługowej w ramach systemu zdalnego nadzoru i sterowania PGE Energii Odnawialnej.

  Celem bateryjnego projektu na górze Żar jest przeprowadzanie przez PGE badań oraz symulacji. Jak informuje spółka, pozyskane w ten sposób informacje pozwolą zweryfikować wiedzę na temat funkcjonalności magazynu oraz jego potencjału do realizowania różnych usług sieciowych.

  PGE podkreśla, że w przyszłości magazyn energii będzie można też wykorzystać w kolejnych projektach badawczych jako obiekt symulujący pracę innych aktywów spółki, takich jak np. elektrownia szczytowo-pompowa. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą zoptymalizować program rozwoju magazynów energii w Grupie PGE, a infrastruktura znajdująca się na górze Żar ułatwi wypracowanie rozwiązań, które zostaną wykorzystane w kolejnych inwestycjach.

  Zgodnie ze strategią Grupa PGE do 2030 roku wybuduje magazyny energii o łącznej mocy co najmniej 800 MW. Największy projekt o mocy 205 MW powstanie w Żarnowcu. Dodatkowo PGE Energia Odnawialna zamierza uruchomić magazyny energii przy swoich farmach wiatrowych.

  Największa państwowa grupa energetyczna zapewnia, że powstanie licznych magazynów energii w Polsce jest koniecznością m.in. ze względu na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii.

   

  Źródło: gramwzielone

  #OZE #Magazynyenergii #PGE

  Kategorie
  Magazyny energii

  Belgia wdraża magazyny energii wspierające sieci elektroenergetyczne

  Na terenie Belgii zostanie uruchomiona instalacja do magazynowania energii. System ma być w stanie zmagazynować do nawet 75 MWh energii elektrycznej. Tym samym magazyn energii będzie pełnił rolę wspomagającą belgijski system energetyczny, a dokładnie sieć wysokiego napięcia. Akumulowany przez niego ekwiwalent prądu pozwoli zasilić dziennie 10 tys. gospodarstw domowych. Uruchomienie instalacji zaplanowane jest na koniec 2024 roku.

  Planowany system magazynowania energii będzie stanowił jedną z największych instalacji  w Europie. Inwestycja należy do europejskiego giganta na europejskim rynku energetycznym – TotalEnergies. Instalacja będzie złożona z 40 zespołów baterii litowo – jonowych, produkowanych przez przedsiębiorstwo Saft. Akumulatory zostaną umieszczone w 6 metrowych kontenerach przemysłowych. Całkowita moc bezobsługowej instalacji szacowana jest na poziomie 25 MW i będzie zlokalizowana na terenie należącego do TotalEnergies Zakładu Rafinerii i Petrochemii w Antwerpii.

  Magazyny energii znakomicie stabilizują sieć elektroenergetyczną, co pozwala zapewnić bezpieczną pracę systemu. Wyrównanie wahań w sieci jest kluczowe dla maksymalnego wykorzystania jej możliwości oraz włączenia do miksu energetycznego większej ilości zielonej energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym możliwe jest przyłączenie większej ilości prosumentów. Ponadto przemysłowy magazyn energii stanowi doskonały sposób na zwiększenie krajowych rezerw energii elektrycznej, co ostatnie wydarzenia na wschodzie pokazały, że jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa energetycznego każdego państwa.

   

  #OZE #energia #energetyka #magazynenergii #transformacja #technologia

  Kategorie
  Magazyny energii

  Zakończono budowę największej w Europie fabryki magazynów energii

  W 2018 roku firma NorthWold pierwszy raz zainwestowała w Gdańsku, czego efektem był zakład produkcyjny. Polska fabryka co roku zwiększała swoją produkcję o kilkaset procent. Gdańskie systemy bateryjne obecnie zastępują silniki spalinowe w maszynach budowlanych i przemysłowych (np. w koparkach) lub umożliwiają magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych. Trzy lata po rozpoczęciu działalności w Polsce, Northwold ogłosił inwestycję 200 mln dolarów w budowę zakładu produkcyjnego w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

  Budowa zakładu produkcyjnego rozpoczęła się pod koniec 2021 roku w Pomorskim Centrum Inwestycyjnym w Gdańsku. Wykonano m.in. wymagające roboty ziemne, wybudowano halę produkcyjną, budynek biurowy, dwa magazyny wysokiego składowania oraz infrastrukturę techniczną. Łączna powierzchnia budowanych obiektów to 25 000 m2.

  Magazyny obsługiwane są przez samojezdne wózki widłowe, które samodzielnie pobierają komponenty z półek magazynowych po otrzymaniu informacji z maszyn produkcyjnych o braku komponentów.

  Zakład produkcyjny zasilany jest wyłącznie energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

  „To pasuje do modelu biznesowego naszej firmy polegającego na wykorzystywaniu wyłącznie zielonej energii i zasobów pochodzących z recyklingu we wszystkich fabrykach zlokalizowanych w Polsce, Szwecji i Niemczech” – powiedział Robert Kryk-Gawrichowski – Szef oddziału Northwold w Polsce.

  Zakład produkcyjny w Gdańsku będzie produkował stacjonarne i mobilne magazyny energii oraz systemy bateryjne dla przemysłu i budownictwa. Główni klienci oddziału Northvolt w Polsce to Fluence (firma Siemens), producent maszyn górniczych Epiroc oraz producent sprzętu budowlanego PonEquipment. Oszczędności energii są ważną częścią transformacji energetycznej w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł OZE w celu odejścia od spalania paliw kopalnych.
  Produkcja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a fabryka zostanie oficjalnie otwarta.

   

  Źródło: mspstandard

  #OZE #MagazynyEnergii #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Innowacyjny magazyn energii wykorzystujący piasek

  Innowacyjny projekt magazynowania już wkrótce powstanie we włoskim regionie Kampania, w Salerno. Jego wyjątkowość wynika z zastosowania piasku jako czynnika magazynującego energię  postaci ciepła. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez współpracę dwóch spółek. Jedną z nich jest firma Magaldi Group, specjalizująca się w rozwiązaniach w obszarze transportu sypkich i półsypkich materiałów, takich jak m.in. piasek. Drugim współtwórcą jest firma Enel X, która działa w zakresie technologii cyfrowych oraz dziedzinie energetyki rozproszonej, oferując rozwiązania, takie jak DSR, czyli system redukcji poboru energii.

  Włoską inwestycję stanowi instalacja magazynująca o pojemności cieplnej 13 MWh, która będzie współpracować z elektrownią fotowoltaiczną o mocy 5 MW. Magazyn energii wykorzystujący piasek opiera swoje działania na technologii Magaldi Green Thermal Energy Storage (w skr. MGTES) opracowanej przez firmę Magaldi. Rozwiązanie stanowi system wysokotemperaturowy, przeznaczony do akumulowania ciepła, w oparciu o wykorzystanie cząsteczek krzemionkowego piasku, które potrafią zachować stabilność przy bardzo wysokich temperaturach – nawet do 1000 st. C. Technologia doskonale integruje się z jednostką wytwórczą odnawialnej energii.

  Działanie MGTES dzieli się na trzy etapy:

  1. Ładowanie – piasek jest ogrzewany poprzez doprowadzenie energii elektrycznej;
  2. Magazynowanie – następuje ubicie rozgrzanego złoża fluidalnego na dnie zbiornika, które zachowuje zgromadzoną w wyniku ogrzewania energię;
  3. Rozładowanie – zakumulowana energia jest odzyskiwana ze złoża piaskowego na skutek odwrócenia zbiornika oraz oddawana do transportującego czynnika, który najczęściej stanowi przegrzana para o temperaturze sięgającej 600 st. C lub gorące powietrze.

  Jak twierdzą inwestorzy gromadzona w postaci ciepła energia może być magazynowana nawet przez kilka tygodni przy jednocześnie niewielkich stratach, wynikających z odpowiednio skonstruowanego zbiornika.

  #OZE #magazynenergii #energia #energetyka #innowacje #technologia

  Kategorie
  OZE

  RAPORT ROCZNY 2022 – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) w Polsce

  Wstęp. 

  Rynek odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię oraz zwiększającymi się kosztami paliw kopalnych, coraz więcej państw decyduje się na inwestycje w OZE. Energetyka odnawialna to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale także szansa na rozwój gospodarczy i niezależność energetyczną.

  W raporcie przedstawimy obecny stan rynku OZE w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju. Omówimy też najważniejsze szanse inwestycji w OZE, w tym z fotowoltaiką, pompami ciepła oraz magazynami energii.

  Ile wyprodukowano i zainstalowano energii z OZE do 2022 roku w porównaniu do 2021?  

  Moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach OZE

   Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach OZE


  Zainstalowana moc w elektrowniach OZE w 2022 roku według kwartałów

  W 2022 roku dla instalacji OZE najlepszy okazał się być pierwszy kwartał, który łącznie osiągnął 1 446 MW zainstalowanej mocy. Dobry wynik osiągnął również czwarty kwartał z wynikiem 1 199 zainstalowanej mocy. Powyższy wykres przedstawia, że początek i koniec 2022 roku pod kątem instalacji mocy z OZE był najlepszy, zaś spadkowy okazał się cały środek roku tj. 2Q oraz 3Q.

  Ile łącznie było instalacji OZE w 2022 roku?

  Na koniec grudnia 2022 roku zanotowano łącznie 357 093 sztuk instalacji OZE.

  Pieczę w 2022 roku w alternatywnych źródłach energii w Polsce stanowi głównie fotowoltaika, która
  w ubiegłym roku odnotowała w Polsce łącznie 356 966 instalacji. Na kolejnych miejscach znalazła się energetyka wiatrowa z 63 instalacjami, biogazowa z 32 instalacjami, czy biomasowa z 17 instalacjami. Źródła wodne w 2022 roku zanotowały 14 instalacji, a hybrydowe zaledwie jedną instalację.


  Liczba instalacji PV w Polsce na 31 grudnia 2022 roku 

  W 2022 roku największy przyrost instalacji miał marzec, w którym zainstalowano ponad 73 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych. Stanowi to 20,5 proc. łącznej liczby instalacji PV zanotowanej na 31 grudnia w Polsce
  tj. 356 966 sztuk. Na kolejnych miejscach pod względem liczby instalacji paneli fotowoltaicznych uplasował się: kwiecień, luty, styczeń, maj oraz czerwiec. Z kolei najsłabszym miesiącem dla instalacji fotowoltaicznych w 2022 roku był listopad, który odnotował zaledwie niecałe 13 tys. sztuk instalacji PV.

  Ile zainstalowano w Polsce pomp ciepła?

  W 2022 roku zainstalowano łącznie 203 tys. pomp ciepła. Jest to rekordowa sprzedaż. W ubiegłym roku
  co trzecie urządzenie grzewcze w ogólnej liczbie sprzedanych źródeł w Polsce było pompą ciepła. Sprzedaż pomp w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrosła o 120 proc.

  Według raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w 2022 roku liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze / woda w Polsce zwiększyła się o 137 proc. w porównaniu
  do 2021 roku i wyniosła łącznie 188,2 tys. sztuk. Oznacza to ponad 100 – krotny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze / woda w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce. Przyczyną tego jest spadek zaufania do paliw kopalnych w wyniku kryzysu energetycznego.

  Polacy najczęściej sięgali po pompy powietrzne, natomiast na drugim miejscu znalazły się pompy typu powietrze / woda oraz na trzecim pompy typu solanka / woda. Źródło: PORT PC oraz TERMOMODERNIZACJA

  Promowanie i rozpowszechnianie informacji nt. dostępności programów dotacyjnych służy coraz większej aplikacji o środki pomocowe. W samym grudniu 2022 roku udział wniosków o wymianę źródeł ciepła
  z pompami ciepła w programie Czyste Powietrze osiągnął aż 63 proc.

  Ile zainstalowano w Polsce magazynów energii?

  Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME) oszacowała, że z końcem 2022 roku w Polsce funkcjonowało około 7 000 przydomowych magazynów energii o łącznej mocy 27,5 MW i pojemności 55 MWh. Około 2 000 urządzeń zostało zainstalowanych od 2021 roku, a więc od momentu pojawienia się planów wdrożenia systemowych dotacji na zakup tych urządzeń.

  Źródło: PIME

  Wzrost zainteresowania magazynami energii w 2022 roku można przypisać uruchomieniu w tym roku systemowych dofinansowań. Dalsze zainteresowanie magazynami energii może być obiecujące
  w kontekście zainicjowania rozwoju tego rynku w Polsce w przyszłości.

  Wyniki krajów UE w 2022 roku – jak wypada Polska?

  Kryzys energetyczny dopinguje europejskie państwa do wzmocnienia wysiłków w przechodzeniu na odnawialne źródła energii. Polska znajduje się wśród 10 największych rynków fotowoltaicznych na świecie i jest trzecim rynkiem, zaraz po Niemczech i Hiszpanii w Europie.

  Ubiegły rok okazał się pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice jeszcze lepszy niż 2021 rok. W pierwszym kwartale 2022 roku zmiany rozliczania nowych prosumentów wywindowały inwestycje w mikroinstalacje. Ponadto rekordowo wysokie ceny energii przyspieszyły inwestycje w OZE, które dają szybką stopę zwrotu. Branża fotowoltaiczna uporała się też z największymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw, jakie powodowała pandemia COVID-19.

  „W 2022 roku po raz pierwszy energia słoneczna ujawniła swój prawdziwy potencjał w UE” – podkreśliła organizacja Solar Power Europe. Według jej szacunków, w 27 państwach członkowskich UE przyłączono
  w ubiegłym roku do sieci nowe instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 41,4 GW, co stanowi wzrost o 47 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.
  „Jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój rynku będzie przewyższać wszelkie oczekiwania, przyłączenia przekroczą poziom 50 GW w 2023 roku i wzrosną w porównaniu z dzisiejszymi wynikami ponad dwukrotnie
  do 85 GW w 2026 roku.”
  – oceniła Solar Power Europe.

  Perspektywy rynku odnawialnych źródeł energii w 2023 roku

  Perspektywy rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) na 2023 rok są obiecujące. Oczekuje się, że rozwój OZE będzie kontynuowany w następnych latach, a udział OZE w globalnym miksie energetycznym będzie nadal stale rosnąć. Poniżej kilka głównych czynników, które mogą przyczynić się do pozytywnych perspektyw rynku OZE w 2023 roku:

  1. Wzrost globalnej świadomości ekologicznej.
   Coraz większa liczba ludzi zdaje sobie sprawę z wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko
   i klimat, co przyczynia się do większego zainteresowania OZE. Politycy i decydenci podejmują również działania na rzecz poprawy stanu środowiska, co wpłynie na rozwój rynku OZE w przyszłości.
  2. Spadek kosztów produkcji energii z OZE.
   W ciągu ostatnich kilku lat koszty produkcji energii z OZE znacznie spadły, co czyni ją bardziej konkurencyjną w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii. Ceny energii słonecznej i wiatrowej spadły o ponad 80 proc. w ciągu ostatniej dekady, a spadek ten dalej może być kontynuowany.
  3. Inwestycje i zachęty rządowe.
   Rządy na całym świecie udzielają coraz większych zachęt i inwestycji dla projektów OZE, co przyczynia się do ich rozwoju. Wiele krajów wprowadza również cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym. W Polsce od kwietnia bieżącego roku funkcjonuje kolejna edycja programu Mój Prąd z jeszcze większymi dotacjami na OZE.
  4. Postęp technologiczny.
   Rozwój technologii związanych z OZE, takich jak magazynowanie energii, sieci inteligentne i systemy zarządzania energią, pozwala na lepszą integrację OZE w sieci energetycznej, tym samym zwiększając efektywność wszystkich jego źródeł.
  Podsumowanie

  Rok 2022 był pełen zawirowań dla całego rynku OZE. Atak Rosji na Ukrainę wywołał geopolityczne trzęsienie ziemi, które zrewidowało politykę energetyczną nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Największy od 50 lat kryzys energetyczny skłonił do przyspieszenia procesu odejścia
  od paliw kopalnych i zwiększenia inwestycji w OZE. Rządy na całym kontynencie wprowadziły również warte miliardy euro pakiety pomocowe, chroniące obywateli przed podwyżkami cen energii.

  Bardzo ważnym elementem dla rynku OZE w Polsce stała się decyzja o budowie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przez niemal cały 2022 rok przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Aktywów Państwowych wybierali wykonawców projektu. W wyścigu brały udział spółki z Korei Południowej
  i Francji, jednak ostatecznie zwyciężył Westinghouse Electric ze Stanów Zjednoczonych.

  Warto również wspomnieć o rekordowych wynikach instalacji pomp ciepła w Polsce oraz o net-billingu, który był jednym z głównych tematów w branży PV w ubiegłym roku.

  Podsumowując perspektywy rynku OZE są pozytywne, a ich rozwój będzie kontynuowany w kolejnych latach. Coraz więcej krajów na całym świecie zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych
  i do przyspieszenia przejścia na czystsze źródła energii. Wiele krajów wprowadza także coraz ambitniejsze cele dotyczące udziału OZE w miksie energetycznym. Wraz z postępem technologicznym i spadkiem kosztów produkcji energii z OZE, rynki te stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów i przedsiębiorców.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Magazynyenergii #Polska #UE

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowe baterie Powerwall 3 od Tesli – rozwiązanie łączące ekologię i ekonomię w domu

  Baterie Powerwall oferowane przez znaną markę Tesla są rozwiązaniem dedykowanym właścicielom domów, które wyposażone zostały w instalację fotowoltaiczną. System Powerwall pozwala odbiorcom zredukować koszty za energię elektryczną, a także zyskać większą energetyczną niezależność gospodarstwa domowego od sieci elektroenergetycznej. Rozwiązanie zapewnia ciągłość zasilania, dzięki czemu urządzeniom domowym nie grożą tzw, blackouty energetyczne.

  Parametry techniczne nowego modelu Tesli Powerwall 3 nie zostały jeszcze ujawnione w certyfikacji. Wiadome jest jednak, że rozwiązanie będą cechować się m.in. łatwiejszą instalacją, wyższą wydajnością systemu oraz ulepszoną estetyką, o czym informuje starszy menedżer ds. inżynierii produktów solarnych w Tesli, Seth Winger.

  Jak podkreśla producent:
  „Powerwall to bateria, która magazynuje energię, wykrywa przerwy w dostawie prądu i automatycznie staje się źródłem energii w Twoim domu w przypadku awarii zasilania sieciowego. W przeciwieństwie do generatorów, bateria Powerwall umożliwia korzystanie z oświetlenia i ładowanie telefonów bez hałasu, użycia paliwa i konieczności konserwacji. Możesz ją połączyć z baterią słoneczną i ładować światłem słonecznym, aby Twoje urządzenia działały przez wiele dni”.

  Baterie Powerwall od Tesli cieszą się dużym zainteresowaniem. Rozwiązanie z każdą kolejną wypuszczoną na rynek nową generacja staje się lepszą wersją. Można zatem wnioskować, że i tym razem Tesla wykaże się znakomitą technologią i eleganckim wyglądem systemu.

   

  #bateria #magazynenergii #samowystarczalność #niezależność #Tesla #energia #energetyka

  Kategorie
  Magazyny energii

  Sejm przyjął ustawę o elektrowniach szczytowo-pompowych dotyczącą magazynowania energii

  Nowelizacja zakłada, że budowa, przebudowa i utrzymanie elektrowni szczytowo-pompowej oraz inwestycji towarzyszącej będzie inwestycją celu publicznego. Rozwiązanie to ma zapewnić szybszą ich realizację, a tym samym poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Zwiększą się również możliwości magazynowania energii elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym.

  Dzięki nowelizacji ustawy, przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co do zasady nie będą miały zastosowania do przygotowywania projektów dotyczących realizacji elektrowni szczytowo-pompowych. Ponadto ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji będzie stanowić podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Tym samym znacznie ułatwiony zostanie proces pozyskiwania gruntów na potrzeby realizacji inwestycji.

  Dodatkowo nowelizacja zakłada usprawnienie procesu inwestycyjnego poprzez:

  • Skrócenie terminów wydawania decyzji administracyjnych w stosunku do terminów obowiązujących
  • Wprowadzenie kar pieniężnych nakładanych na organy właściwe do wydania decyzji w razie przekroczenia tych terminów
  • Nadanie rygorów natychmiastowej wykonalności decyzjom wydawanym w procesie inwestycyjnym na podstawie ustawy
  • Skrócenie terminów rozpatrywania przez sądy administracyjne środków zaskarżenia od decyzji wydawanych na podstawie ustawy
  • Uniezależnienie wydania pozwolenia wodnoprawnego od uprzedniego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, tak aby procesy te mogły toczyć się niezależnie

  Jak zapowiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, według raportu zespołu eksperckiego do spraw budowy ESP-ów przewidziano trzy lokalizacje: Tolkmicko, Młoty oraz Rożnów II. Wytypowano także potencjalne lokalizacje dla kolejnych siedmiu inwestycji. Łączna ich moc to ponad 4 tys. MW.

   

  #OZE #Elektrownieszczytowo-pompowe #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Tesla będzie produkować magazyny energii w Szanghaju

  Tesla Megafactory z racji liczby produkowanych ogniw należy do kategorii gigafabryk. Tesla jednak chciała odróżnić Megafactory od Giga Shanghai oraz wskazać, że podstawowym produktem będą tam magazyny energii – Megapacki. Dodatkowo Tesla ma zamiar produkować samochody elektryczne oraz baterie.
  Wejście na plac budowy ma nastąpić w 3Q 2023 roku, a początek produkcji zaplanowano na 2Q 2024 roku. Zakład ma się znajdować tuż obok istniejącej już Giga Shanghai.

  Roczna produkcja Megafactory poradziłaby sobie przez dobę z niemal 5,5 milionami gospodarstw domowych, czyli ok. 1/3 Polski. Jeden w pełni naładowany Megapack mógłby zasilać statystyczne gospodarstwo domowe nawet przez 1,5 roku.

  Tesla ma już podobny zakład w Stanach Zjednoczonych, a teraz uruchamia drugi w Chinach, aby maksymalnie skrócić łańcuchy dostaw surowców do ogniw Li-ion. Producent twierdzi, że do końca 2022 roku wdrożył instalacje o pojemności ponad 5 GWh.
  Elon Musk uważa, że biznes opierający się na fotowoltaice i przechowywaniu energii w przyszłości osiągnie w Tesli podobny poziom rozwoju, jak produkcja samochodów elektrycznych.

  Nowy zakład ma początkowo produkować 10 tys. Megapacków rocznie, co odpowiada około 40 GWh zmagazynowanej energii, a produkty będą sprzedawane na całym świecie. Magazyny energii będą również wykorzystywane do przechowywania energii elektrycznej pozyskanej z farm wiatrowych i solarnych oraz z sieci energetycznych w Szanghaju. W ten sposób mają pomóc w stabilizacji sieci energetycznej w regionie i przyczynić się do walki ze smogiem i innymi problemami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza.

   

  #OZE #Tesla #Magazynyenergii #Elektromobilność

  Kategorie
  Magazyny energii

  Magazyn energii Orlenu pracujący w ramach rynku mocy

  Jedna ze spółek należących do Grupy Orlen poinformowała o planie odłączenia swojego magazynu energii od zlokalizowanej nieopodal Gdańska farmy wiatrowej Bystra. Spółka ta, czyli Energa Wytwarzanie ma zamiar przenieść urządzenie przyłączając go bezpośrednio do systemu dystrybucji, gdzie magazyn bateryjny będzie funkcjonował w ramach rynku mocy.

  Wspomniany magazyn energii posiada 6 MW mocy oraz 27,3 MWh pojemności. Dzięki przyłączeniu urządzenia bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV obiekt będzie brał czynny udział w procesie bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To pozwoli w pełni wykorzystać zdolności magazynu na rzecz całego KSE, a nie jak dotychczas wyłącznie na potrzeby bilansowania farmy wiatrowej. Ponadto takie działanie pomoże spółce wypełnić postanowienia siedmioletniego kontraktu mocowego, które wynikają z zawartej umowy w ramach przeprowadzonej w ubiegłym roku głównej aukcji rynku mocy. W ramach kontraktu nałożono obowiązek mocowy świadczony na 3,79 MW.

  Prace nad procesem odłączania magazynu energii od Bystry i przyłączenia do KSE rozpoczęły się w lutym, zaś planowane zakończenie przypada na koniec pierwszego kwartału 2025 roku. Jak twierdzi spółka Energa, magazyny energii umożliwiają bardziej elastyczne zarządzanie systemem elektroenergetycznym, a także zwiększają poziom jego bezpieczeństwa. Ich zastosowanie pozwala również znacząco minimalizować wymuszone przez OSP okresowe redukcje mocy odnawialnych źródeł podczas występowania nadwyżek energii elektrycznej produkowanych przez jednostki OZE.

   

  #OZE #magazynenergii #energia #energetyka #środowisko #technologia

  Kategorie
  Magazyny energii

  Największy magazyn energii w Polsce zostanie podłączony do sieci

  BM tj. Baterie Magazynowe Elektrowni zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Bystra pod Gdańskiem. Energa Wytwarzanie była bezpośrednio odpowiedzialna za proces inwestycyjny, a obecnie prowadzi eksploatację magazynu. Podłączenie obiektu do sieci 110 kV umożliwi spółce realizację postanowień kontraktu mocowego, który został zawarty w ramach ubiegłorocznej aukcji głównej rynku mocy.

  Prace nad projektem rozpoczęły się w lutym 2023 roku, a ich zakończenie planowane jest do końca I kwartału 2025 roku. Magazyn zostanie przyłączony do sieci dystrybucyjnej 110 kV za pośrednictwem GPO Bystra.

  Zrealizowany w ramach współpracy podmiotów z Polski i Japonii BME, to obecnie największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce.

  Znaczenie magazynów energii

  Magazyny energii pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i umożliwiają bardziej elastyczne zarządzania siecią. Mogą też istotnie zminimalizować okresowe wymuszanie przez Operatora Systemu Przesyłowego redukcji mocy w źródłach odnawialnych w czasie, gdy mają miejsce nadwyżki produkcji energii elektrycznej z OZE. Przy technologii elektrochemicznych magazynów energii operacje prowadzone przez OSP mogą być realizowane jedynie w trybie godzinowym (pojedynczych godzin), co jest powiązane z pojemnością tychże magazynów.

  Największy bateryjny magazyn energii w Polsce

  BME przy FW Bystra wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej, połączone z bateriami kwasowo-ołowiowymi o dużej pojemności. Zastosowanie tych dwóch technologii umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów. Na magazyn BME składają się też: system sterowania BESS-DCS, umożliwiający sterowanie dwoma rodzajami baterii oraz system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW.

  Podłączenie BME do sieci pozwoli na bardziej elastyczne zarządzanie dostawą energii i jej dystrybucją, co przyczyni się do zwiększenia niezawodności sieci oraz zmniejszenia kosztów energii dla użytkowników końcowych.

   

  Zdjęcie: biznes.trojmiasto

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Wzrost ceny energii dla prosumentów net-billingu

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) po raz kolejny podały średnią, miesięczną cenę energii elektrycznej, która jest podstawą rozliczeń energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów korzystających z systemu net-billingu.

  Net-billing jest nową formą rozliczenia prosumentów, która zastąpiła system opustów.  Rozliczanie się na nowych zasadach jest obligatoryjne dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych uruchomionych po 31 marca 2022 roku. Zakłada on wynagradzanie za nadwyżki energii wprowadzanej do sieci, po średniej rynkowej cenie energii z ubiegłego miesiąca. Każdy właściciel instalacji fotowoltaicznej posiada konto prosumenta, które prowadzi sprzedawca energii. Konto to służy do rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej i pobranej z sieci.

  Najwyższą wartość rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm) w dotychczasowej historii net-billingu osiągnęła w sierpniu 2022 roku i była uwzględniona w rozliczeniach energii oddanej do sieci we wrześniu ub. (1019,06 zł/MWh). Z kolei w następnych miesiącach cena energii w net-billingu stale malała.

  W styczniu 2023 roku średnia cena energii RCEm wyniosła 596,56 zł/MWh i była niższa od średniej ceny z grudnia o 131,64 zł/MWh. Oznacza to, że po średniej cenie ze stycznia, rozliczana była energia oddawana do sieci przez prosumentów w lutym.

  Obecnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały średnią, miesięczną cenę energii elektrycznej z lutego, po której zostanie rozliczona energia wprowadzona do sieci przez prosumentów korzystających z net-billingu w marcu. W stosunku do stycznia br. wzrosła ona o 71,03 zł/MWh – tj. do poziomu 667,59 zł/MWh.

  Ceny z net-billingu w 2023 roku wyglądają zatem następująco:

  • Styczeń – 728,20 zł / MWh
  • Luty – 596,56 zł / MWh
  • Marzec – 667,59 zł / MWh

  Miesięczna cena rynkowa energii elektrycznej będzie obowiązywać do połowy 2024 roku.

   

  #OZE #Magazynyenergii #Net-billing #Prosument

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowy rekord produkcji energii z OZE w Polsce

  Nowy rekord OZE

  Według informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych 12 marca 2023 roku farmy wiatrowe oraz instalacje słoneczne wyprodukowały łącznie rekordową ilość energii tj. 11 GWh. Stanowiło to blisko 63 proc. łącznego zapotrzebowania na energię.

  „Jednocześnie wystąpiło typowe dla weekendu stosunkowo niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną. W efekcie w sobotę w niektórych godzinach PV i farmy wiatrowe zaspokajały ponad jedną trzecią zapotrzebowania, a w niedzielę w pewnych okresach doby ponad 60 proc.” – mówi rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) – Beata Jarosz-Dziekanowska.

  Poprzedni rekord odnotowano w kwietniu 2022 roku, kiedy instalacje OZE pracowały z mocą 10,6 GWh. Tym razem polski system energetyczny poradził sobie z nadmiarem energii m.in. dzięki eksportowi nadwyżek. Z kolei coraz pilniejszą potrzebą są magazyny energii, ponieważ na ten moment polska energetyka nie jest w stanie poradzić sobie z zagospodarowaniem dodatkowej zielonej energii.

  Ważna rola magazynów energii

  Zmiana sposobu zabezpieczenia dostaw prądu, z centralnej ciągłej produkcji na rozproszone źródła to bardzo duże wyzwanie dla każdego kraju oraz regionu.

  Idziemy w tę stronę, a generacja z wiatru i słońca będzie miała coraz większy udział w miksie energetycznym. To, czego bardzo brakuje w naszym systemie, to magazyny energii.” – zauważa Dawid Zieliński, Prezes firmy Columbus.
  Jego zdaniem, na najbliższe 10-20 lat potrzebujemy inwestycji w magazyny energii.

  „Zarówno te małe, dla domów, rolników i firm, jak i te centralne, przyłączone do PSE i OSD, które będą stabilizowały całą sieć. Potrzebujemy magazynów energii na każdym poziomie napięcia – od niskiego w domach, przez średnie w firmach i przy małych OZE, po najwyższe napięcie w PSE.” – podkreśla Zieliński.

   

  Źródło: energia.rp.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #RekordOZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Najpierw produkują, potem magazynują – magazyn energii z recyklingu modułów fotowoltaicznych

  Recykling modułów fotowoltaicznych stanowi zainteresowanie wielu naukowców, producentów, czy nawet użytkowników systemów słonecznych. Na rynku istnieją już rozmaite sposoby umożliwiające odzyskanie z nich niektórych materiałów oraz koncepcje ich ponownego wykorzystania. Kolejnym sposobem na recykling paneli fotowoltaicznych pochwalili się australijscy naukowcy z Uniwersytetu Deakin.

  Eksperci z grupy badawczej z Australii opracowali koncepcję zakładającą odzyskanie krzemu z wyeksploatowanych modułów fotowoltaicznych oraz przekształcenie go w nanokrzem. Proces ten odbywa się bez udziału szkodliwych substancji chemicznych. Zamiast tego wykorzystują obróbkę termiczną oraz delikatne chemikalia, opierając się na metodzie mielenia kulowego. Zaletą tego sposobu jest również jego niezwykle szybki przebieg, który trwa zaledwie jeden dzień, a także jego skuteczność, gdyż odzyskany krzem charakteryzuje 99 proc oczyszczenie z zabrudzeń nabytych podczas użytkowania instalacji. Powstały w wyniku procesu australijskich naukowców nanokrzem zdaniem ekspertów znakomicie może sprawdzić się w technologii magazynów litowo-jonowych. Jak twierdzą naukowcy w wyniku zmieszania nanokrzemu z grafitem istnieje możliwość stworzenia anody nadającej się do zastosowania w bateriach Li-Ion, która pozwoliłaby zwiększyć ich pojemność. Czy ta metoda wspomoże rozwój tak istotnych dla sieci elektroenergetycznych magazynów energii?

   

  #OZE #fotowoltaika #magazyn #energia #recykling #energetyka

  Kategorie
  Magazyny energii

  Elektrownie szczytowo-pompowe wracają do strategii rozwoju Polski

  Krajowy System Elektroenergetyczny wymaga wsparcia poprzez stabilizacje. Najlepiej w takiej sytuacji sprawdzają się magazyny energii. Przy  rosnącym udziale ekologicznych, ale niestabilnych źródeł energii odnawialnej to właśnie akumulatory wspomagają pracę systemu i nie powodują konieczności ograniczania produkcji zielonej energii na skutek przeciążenia sieci. Nadmiar energii trafia do magazynów, z których w odpowiednim momencie energia jest pobierana a system energetyczny uzupełniany jest udziałem produkcji z OZE w czasie ich ograniczonej generacji.

  Magazyny energii oparte są na rozmaitych metodach gromadzenia i przechowywania energii. Polska pochyliła się właśnie nad zapomnianą od pewnego czasu technologią wykorzystującą elektrownie szczytowo- pompowe (ESP). Rozwiązanie znane jest od ponad wieku i z powodzeniem można stosować je jako wielkoskalowe magazyny energii. Zadaniem takiego zakładu jest przemiana zgromadzonej energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody. Czynnik jest dzięki doprowadzonej energii przepompowywany z dołu do górnego zbiornika i tam przetrzymywany. Chcąc odzyskać zgromadzoną energię proces ten jest odwracany, a uwalniana woda płynąc z góry do dolnego zbiornika oddaje przetrzymywana energię.

  Inwestycje w elektrownie szczytowo-pompowe wracają do planów i harmonogramów Polski. W ciągu najbliższych kilku lat na mapie kraju mają rozpocząć swoją pracę trzy nowe zakłady. Należą do nich Młoty o planowanej mocy 750 MW i pojemności 4 000 MWh, Różnów II o planowanej mocy 700 MW i pojemności 3 500 MWh, a także Tolkmicko o mocy 1 040 MW oraz pojemności na poziomie 12 000 MWh. Przewidywany czas oddania inwestycji to odpowiednio 2028r., 2030r. oraz 2029r.

  Do tej pory na terenie Polski działają już elektrownie szczytowo-pompowe, jak Żarnowiec, Żydowo, Solina, Niedzica, Dychów oraz Poręba-Żar. Zgodnie z raportem „ Rola ESP w KSE: uwarunkowania i kierunki rozwoju” po uruchomieniu planowanych inwestycji łączna moc zainstalowana zakładów wzrośnie o około 2,5 GW, dając w sumie około 4,4 GW mocy.

   

  #OZE #magazynyenergii #energia #energetyka #technologia #zielonaenergia

  Kategorie
  Magazyny energii

  Jedne z największych magazynów energii w Europie wspomogą sieci krajów bałtyckich

  Na terenie Litwy trwają testy czterech magazynów, które należą do największych w naszej części kontynentu. Akumulatory zlokalizowano w Wilnie, Olicie, Szawlach oraz Ucanie, a ich budowę rozpoczęto w ubiegłym roku. Inwestycja została zrealizowana w zaledwie kilka miesięcy i przewidywała w razie potrzeby możliwość przejścia na wyspowy tryb pracy w celu uniezależnienia się od systemów należących do państw sąsiednich.

  Magazyny charakteryzuje łączna  moc na poziomie 200 MW oraz pojemność 200 MWh. Zdaniem litewskiego rządu projekt ten jest kluczowy w kontekście zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego na terenie kraju, a także wsparcie pracy sieci elektroenergetycznej. Projekt zakłada zintegrowanie wspomnianych magazynów energii z siecią przesyłową, co pozwoli istotnie wzmocnić niezawodność pracy państwowego systemu energetycznego, ale i przyśpieszy jego synchronizację z pozostałymi systemami krajów Unii Europejskiej.

  Przedsięwzięcie rozstało poprzedzone testami z wykorzystaniem mniejszej wersji magazynu o mocy 1 MW, zlokalizowanego nieopodal Wilna. Badania przeprowadzono w 2021 roku, a magazyn oparto o technologię Virtual Transmission Lines (VTL), integrując obiekt z siecią operatora systemu przesyłowego (OSP) Litgrid.

  Testy nad magazynami dobiegają końca, a wkrótce zapewne staną się pełnoprawnym elementem litewskiej energetyki. Projekt jest dużą częścią celu Litwy, którym jest udział własnej energii na poziomie 70 proc. do 2030 roku. Rząd planuje by przynajmniej połowę stanowiła energia zielona.

   

  #OZE #magazyny #energia #energetyka #środowisko #technologie

  Kategorie
  Magazyny energii

  SolarEdge rozpoczyna dostawy nowej linii ogniw akumulatorowych do zastosowań w stacjonarnych magazynach energii

  Nowa linia ogniw typu pouch Nickel Manganese Cobalt (NMC), produkowanych w Sella 2, nowym zakładzie produkcyjnym firmy w Korei Południowej, została zoptymalizowana pod kątem zastosowań w zakresie magazynowania energii w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym i użytkowym. Ogniwa obsługują wysoką żywotność cyklu (do 8000 cykli), wysoką gęstość energii, wysoką przepustowość mocy i szeroki zakres temperatur bez pogorszenia trwałości operacyjnej, umożliwiając SolarEdge dostarczanie rozwiązań bateryjnych, które obsługują szeroki zakres przypadków użycia, w tym wymagających aplikacji stabilności sieci.

  Ronen Faier, dyrektor finansowy SolarEdge i dyrektor generalny działu SolarEdge Energy Storage, skomentował: „Szacuje się, że globalny rynek stacjonarnych magazynów energii wzrośnie z około 45GWh w 2022 roku do 164GWh do 2030 roku, a SolarEdge koncentruje się na wspieraniu tego krytycznego segmentu. Posiadanie kluczowych procesów i chemii ogniw pozwoli nam na dalsze zabezpieczenie odporności naszego łańcucha dostaw i zapewnia nam elastyczność w produkcji ogniw zoptymalizowanych pod kątem różnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii.

  Magazynowanie energii staje się w Polsce coraz bardziej popularne, a nowe ogniwa produkowane w naszej fabryce Sella 2 w Korei Południowej są odpowiedzią na potrzeby rynku. Nasze rozwiązania magazynowania energii są przydatnym produktem dla klientów indywidualnych oraz firm zainteresowanych mikroinstalacjami PV. Nowa linia ogniw sprawi, że nasz magazyn energii będzie jeszcze bardziej atrakcyjną technologią do zastosowania w polskich domach i firmach” – dodaje Michał Marona, Country Manager w SolarEdge Poland.

   

  #OZE #Magazynyenergii #Ogniwaakumulatorowe

  Kategorie
  Magazyny energii

  Amerykańska technologia baterii przepływowej – magazyn energii oparty na słonej wodzie

  Salgenx to amerykańska firma z branży technologicznej, która zaprezentowała nowatorski system magazynowania energii wykorzystujący słoną wodę jako jeden z elektrolitów. Rozwiązanie pracuje dzięki zastosowaniu dwóch zbiorników wypełnionych elektrolitami w płynnej postaci. Substancje przepływają przez elektrody umieszczone w urządzeniu w celu regulowania wpływu i wypływu energii elektrycznej z magazynu. Ponadto budowa systemu oparta na zbiorniku wypełnionym słoną wodą umożliwia magazynowanie również energii cieplnej, przy zastosowaniu pompy ciepła z CO2 jako czynnikiem chłodniczym.

  Przedsiębiorstwo oferuje skalowalne magazyny energii w kilku konfiguracjach . Wśród nich dostępne są pojemności 0,25 MWh, 3,0 MWh, 6,0 MWh, 12 MWh oraz 18 MWh. Zdaniem firmy baterię charakteryzuje gęstość energii o wartość 125,7 Wh/l, a także 91 proc. sprawności przekazywanej energii.

  Jak twierdzą eksperci firmy prezentowany magazyn, dzięki pominięciu zastosowania membrany znacząco obniża koszty produkcji systemu, a także jego konserwacji i eksploatacji. Wśród zwykle wymagających wysokich inwestycji akumulatorów, rozwiązanie to może zatem zyskać dużą przewagę. Amerykański startup przewiduje, że ich rozwiązanie doskonale spełni swoje zadanie w zintegrowaniu z farmami fotowoltaicznymi oraz wiatrowymi, a także sprawdzi się przy zastosowaniu w branży rolniczej. Dzięki dodatkowej funkcji umożliwiającej magazynowanie ciepła prezentowany magazyn pozytywnie wpłynie również na skrócenie czasu zwrotu inwestycji.

   

  #OZE #magazynenergii #energia #energetyka #technologie #innowacje

  Kategorie
  Magazyny energii

  Cienkowarstwowe baterie – rewolucja dla świata, duma dla Polski

  Polacy mają na swoim koncie wiele rewolucyjnych rozwiązań, czego doskonałym przykładem są perowskity. Teraz przyszedł czas na kolejną imponującą technologię, opracowywaną przez polską firmę The Batteries. Przedsiębiorstwo zlokalizowane w Rzeszowie prowadzi działalność skupioną wokół dziedziny inżynierii materiałowej. Firma szczególną uwagę poświęca bateriom litowo-jonowym oraz litowo-polimerowym. Dzięki nowatorskiemu podejściu The Batteries opracowało innowacyjny projekt litowych, cienkowarstwowych baterii TFB. Czy ta wyjątkowa, polska technologia będzie kolejną globalną rewolucją?

  Prezentowane przez polskie przedsiębiorstwo baterie charakteryzuje wysoka odporności na spadek pojemności oraz wyjątkowo wysoka żywotność, sięgająca nawet między 40 a 130 więcej niż tradycyjne ogniwa tego rodzaju. Ponadto rozwiązanie wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, pozwalających na pracę baterii przy spektakularnym zakresie temperatur od – 40°C do 170°C. Eksperci zadbali również o wzmocnienie bezpieczeństwa użytkowania. Z uwagi na brak wykorzystywania ciekłych elektrolitów baterii nie grozi samozapłon, czy wybuch, jak zdarza się w przypadku tradycyjnych akumulatorów. Zdecydowaną zaletą prezentowanego produktu jest możliwość wykonania baterii o rozmaitych, nietypowych kształtach. Cecha ta zdecydowanie poszerza obszar potencjalnego zastosowania prezentowanych przez firmę baterii TFB.

   

  #innowacje #technologie #Polska #wynalazek #energia #magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Polska fabryka magazynów energii. Elementy służące rozwojowi OZE i elektromobilności produkowane w Żelichowie

  Fabryka magazynów energii ma zostać wybudowana w okolicach Tarnowa, a dokładnie w Żelichowie. Tak stanowi zawarte tuż po rozpoczęciu nowego roku porozumienie pomiędzy współzałożycielem przedsiębiorstwa NorthVolt Polska oraz Wójtem Gminy Gręboszów. Reprezentant firmy, Adam Drewniany ma w planach na terenie Żelichowa wybudować halę produkcyjną, specjalizującą się w magazynach energii oraz elementach dedykowanych pojazdom elektrycznym.

  Biznesmen posiada imponujące doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z magazynowaniem energii. Wśród niego znajduje się m.in. współpraca ze znaną marką samochodów elektrycznych – Teslą. Obecnie inwestor postawił na rozwój swoich rodzinnych stron.

  „Byłem pytany, czemu Gdańsk, Warszawa, a nie twój rodzinny dom. To mnie zmobilizowało żeby tutaj w swojej miejscowości, gminie zrobić coś, co robię na północy Polski czy w Szwecji. Planuję zainwestować dziesiątki milionów dolarów w gminie Gręboszów, mam duże plany i chciałbym je przez następne 5 lat zrealizować.” – informuje przedsiębiorca Adam Drewniany.

  Nowa inwestycja biznesmena zakłada produkcję jednostek magazynujących energię elektryczną, dedykowanych indywidualnym odbiorcom, na potrzeby ich gospodarstw domowych. Ponadto w zakresie produktów znajda się komponenty przeznaczone do obsługi systemów magazynowania oraz części elektrycznych pojazdów. Przedsięwzięcie na pierwszym etapie przewiduje wydzielenie 30 nowych miejsc pracy, nie tylko dla inżynierów.

  „Będę potrzebował dużo inżynierów, którzy może tutaj są a muszą wyjeżdżać, będę miał okazję ich zatrudnić tutaj. Podobnie lokalnych ludzi, szczególnie kobiety, które są bardzo dobre w składaniu drobnych elementów i mają do tego cierpliwość. Zatrudniam bardzo dużo kobiet, podobnie będzie tutaj.” – komentuje Adam Drewniany.

  Przedsiębiorca przewiduje w pierwszym etapie postawienie hali o powierzchni 2 500 m2. Jego plany sięgają jednak kolejny 5 lat i inwestycji dziesiątek milionów dolarów. Przedsięwzięcia znacznie zmieni dotychczasowy charakter terenów, pozwoli na duży rozwój gminy i da perspektywy okolicznym mieszkańcom.

   

  #OZE #magazynyenergii #energia #energetyka #praca #technologie

  Kategorie
  Magazyny energii

  Drugie życie dla akumulatorów Tesli, czyli magazyn energii z recyklingu

  Fińskie przedsiębiorstwo Cactos opracowało magazyn energii zbudowany ze zużytych akumulatorów pochodzących z samochodów marki Tesla. Stworzona technologia to inteligentny system do magazynowania energii, którego baterie zintegrowane zostały ze sobą za pomocą usługi chmury. Takie podejście pozwala na łatwą synchronizację poziomu naładowania magazynów oraz akumulowanie i uwalnianie energii w zależności od potrzeb oraz aktualnie obowiązującej ceny prądu.

  Firma tworzy z pochodzących z recyklingu akumulatorów Tesli magazyny energii elektrycznej o pojemności 100 kWh. Rozwiązanie służy Finom przede wszystkim do  wspierania krajowej sieci elektroenergetycznej, dzięki równoważeniu poziomu między zapotrzebowaniem a zużyciem prądu.  Dzięki chmurze przedsiębiorstwo całodobowo analizuje i optymalizuje funkcjonowanie swoich magazynów energii. W ten sposób generuje oszczędności energii oraz środków finansowych, dzięki znanym zależnościom w wahaniu cen prądu oraz uzupełnianie sieci w okresach najwyższego zapotrzebowania odbiorców.

  „Firmy martwią się dostępnością energii i zmiennością rynku. Nadchodząca zima zapowiada się szczególnie trudna, ale nawet w dłuższej perspektywie różnice czasowe między produkcją a zużyciem energii elektrycznej będą powodować problemy, dopóki nie znajdziemy sensownych rozwiązań w zakresie odzyskiwania energii. Chcemy pomóc firmom chronić własne dostawy energii i zarządzać ryzykiem rynkowym, oferując łatwe w użyciu rozwiązania do magazynowania energii. Nasz magazyn energii Cactos One nie wymaga początkowej inwestycji i działa niezależnie” – informuje założyciel i jednocześnie dyrektor generalny firmy Cactos, Oskari Jaakkola.

  Inteligentne i ekologiczne rozwiązanie Cactos stanowi element transformacji energetycznej Finlandii. Firma zebrała w sumie 2,5 mln euro dofinansowania na pracę przy swoim projekcie. Przedsiębiorstwo cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem, dlatego zgromadzone środki mają zostać przeznaczone na produkcję kolejnych magazynów i rozbudowę zakładu. Firma obrała za cel wprowadzenie na rynek 100 jednostek o łącznej pojemności magazynów 10 MWh do kwietnia 2024 roku.

   

  #OZE #magazynenergii #pojazdelektryczny #energia #transformacja #recykling

  Kategorie
  Magazyny energii

  Magazyn energii oparty na pierwiastku z geotermii, czyli lit pozyskiwany z OZE

  Magazyny w technologi litowo-jonowej wykorzystują około 70 proc. światowego zużycia litu. Pozostała ilość przypada wytwarzaniu ceramiki, szkła oraz smarów. Zużycie litu z roku na rok intensywnie rośnie, a przy dążeniu do neutralności klimatycznej nie ma wątpliwości, że będzie jeszcze bardziej potrzebny przy produkcji kolejnych egzemplarzy magazynów energii. Według szacunków do 2028 roku zużycie tego pierwiastka sięgnie ponad 380 tys. ton.

  Obecnie lit eksploatowany jest ze skał, tj. granity, pegmatyty oraz aplity. Wydobywany jest również z solanek zamkniętych basenów. Zdaniem ekspertów światowe zasoby tego pierwiastka określone są na około 86 mln ton, co znacznie przekracza oszacowane zapotrzebowanie na kolejne 10 lat. Niepokój jednak oscyluje wokół dużej ingerencji w środowisko podczas pozyskiwania litu, jak np. wydobywanie skał skutkuje emisją dwutlenku węgla, zaś eksploatacja solankowych basenów prowadzi do nadmiernego zużycia wody na terenach deficytowych. To powoduje, że poszukiwane są inne źródła pozyskiwania litu – jednym z nich może być geotermia.

  Odkrycie litu w gorących wodach sięga XIX wieku, kiedy zostały ujawnione w głębokich kopalniach Kornwalii, regionie Anglii. Obecnie na tym terenie prace przy pozyskiwaniu litu z gorącej wody prowadzi firma Cornish Lithium. Do wydobywania litu ze źródeł geotermii stosowane są różne metody, do których należą m.in. nanofiltracja, czy proces z udziałem żywicy jonowymiennej. Pełniąc funkcję sita selekcjonuje z wody chlorek litu, który jest następnie odzyskiwany, oczyszczany oraz zatężany na potrzeby produkcji wodorotlenku litu. Ekstrakcja litu może być również przeprowadzana przy pomocy odpowiedniej membrany lub specjalnych rozpuszczalników zbierających jony tego pierwiastka.

  Polskie tereny nie posiadają predyspozycji do eksploatacji litu, jednak znaczące pokłady zawarte w wodach geotermalnych znajdują się w obszarze Doliny Górnego Renu wzdłuż niemiecko-francuskiej granicy, a także w Kalifornii i historycznej dla litu Kornwalii.

   

  #OZE #lit #magazynyenergii #transformacjaenergetyczna #akumulator #bateria #środowisko

  Kategorie
  Magazyny energii

  Rekordowo duży magazyn energii CAES w Chinach

  Prezentowany magazyn energii jest częścią większego projektu o nazwie „2x300MW”, który zakłada się, że dostarczy rocznie około 1 mld kWh energii. Sam magazyn budowany w technologii CAES będzie posiadał 350 MW mocy oraz 1,4 Gwh pojemności. Inwestycja prowadzona we współpracy przez China Energy Engineering Group z Taian Tishan New Energy Development zostanie zlokalizowana w prowincji Shangdong.

  Rozwiązanie do magazynowania energii elektrycznej będzie pracowało przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. Technologia ta polega na ładowaniu poprzez sprężanie powietrza i wpuszczanie go do magazynu, który stanowi odpowiednio przystosowana do procesu grota solna. Odbiór energii natomiast możliwy jest dzięki uwalnianiu zgromadzonego powietrza przez system grzewczy. Wówczas ogrzewane powietrze jest rozprężane i kierowane na turbinę generatora prądu elektrycznego w celu jej napędzenia. Zgodnie z założeniami projektu czas potrzebny do naładowania magazynu energii wynosi osiem godzin. Zmagazynowana przez system energia ma natomiast być  rozładowywana przez połowę tego czasu.

  Do magazynowania energii wykorzystywane są rozmaite technologie. Energia gromadzona jest w m.in. w wodzie, wodorze oraz powietrzu. Technologia nowo powstającego w Azji magazynu oparta jest na sprężonym powietrzu, o czym świadczy już sama nazwa Compressed Air Energy Storage (w skr. CAES). Takie rozwiązanie cechuje się mniejsza wydajnością niż w przypadku rozwiązań litowo-jonowych. Mimo to Chińczycy dostrzegają potencjał w rozwiązaniu i już planują kolejne inwestycje w tą technologię.

   

  #magazynenergii #energia #energetyka #powietrze #OZE #technologie

  Kategorie
  Magazyny energii

  Kinetyczny magazyn energii – rewolucja w Energetycznym Klastrze Oławskim

  Andrzej Jeżowski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej PSME oraz Właściciel firmy Promet – Plast, będącej liderem  Energetycznego Klastra Oławskiego określa inwestycje, jako rewolucyjną w skali globalnej. Firma zajmuje się produkcją artykułów medycznych, jednak intensywnie działa również w sektorze energetycznym. Utworzone przez nią Centrum Badawczo-Rozwojowe pracujące nad wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w produkcji, zapoczątkowało powstanie pierwszego w kraju zakładu produkcji artykułów medycznych w zeroemisyjnej technologii. Firma w swoich procesach wykorzystuje energię produkowaną z fotowoltaiki, turbin wiatrowych, a także z zielonego wodoru. Następnym krokiem przedsiębiorstwa jest budowa innowacyjnego kinetycznego magazynu energii.

  Kinetyczny magazyn energii został zaprojektowany przez Energetyczny Klaster Oławski. Inwestycja zakłada instalację o wysokości 214 metrów, w obrębie której znajdzie się 800 tys. ton w blokach betonu. Powstanie na obszarze 75 arów w Gaju Oławskim. Wśród imponujących parametrów technicznych wyróżnia się pojemność 35 MWh. Zgodnie z zapowiedziami magazyn będzie mógł zasilać około 30 tys. domów jednorodzinnych przez 7 godzin. Projekt zakłada również, że instalacja jako wytwórcza jednostka będzie mogła osiągnąć moc w wietrze na poziomie 3 MW oraz 12 MW w fotowoltaice. W ramach rozbudowy jest także możliwość magazynowania 15 MWh energii w postaci kinetycznej w wodzie.

  „Magazyny kinetyczne na 70 arach mogą gromadzić 50 MWh energii, a także osiągnąć moc 15 MW jako jednostka wytwórcza, hybrydowa, wykorzystując technologię wodorową, fotowoltaiczną i energię kinetyczną. Ciężary betonowe będą w nich podnoszone na wysokość ponad 200 metrów.” – opisuje działanie magazynu Andrzej Jeżewski. Podkreśla również, że – „Tak będzie wyglądać przyszłość, jeśli chodzi o magazynowanie energii i wykorzystanie OZE. Kiedy słyszę, że źródła energii są niestabilne, to mówię, że tak rzeczywiście jest. Jednak z magazynami energii źródła odnawialne już są źródłami stabilnymi.”

   

  #innowacje #OZE #magazynenergii #klastryenergetyczne #energia #energetyka

  Kategorie
  Magazyny energii

  Pierwszy na świecie magazyn energii na wosk! Projekt Norweskiego Uniwersytetu i firmy badawczej

  Jednym z kluczowych wyzwań, stojących przed branżą odnawialnych źródeł energii jest stworzenie efektywnych magazynów energii, które będą pozwalały na przechowywanie nadwyżek i korzystanie z nich w czasie, gdy produkcja nie będzie pokrywała potrzeb. Obecnie energetyka jest zależna od pory doby, czy warunków atmosferycznych, co ostatecznie wpływa na produkcję energii. Dlatego branża OZE intensywnie skupia się na kolejnych wyzwaniach, które przyśpieszą rozwój zielonej energetyki.

   

  Pierwszy na świecie woskowy magazyn ciepła powstał w zeroemisyjnym budynku w norweskim mieście Trondheim. Za cały projekt odpowiada Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii oraz organizacja badawcza Sintef. Norwedzy wynaleźli energię produkowaną przez panele fotowoltaiczne, która ostatecznie gromadzona jest w trzech tonach materiału zmiennofazowego, opartego na organicznym wosku. Źródłem energii jest 180 kWh instalacja fotowoltaiczna, umieszczona na dachu budynku. Dzięki pompie ciepła wytwarzany przez nią prąd służy do ogrzewania zbiornika z woskiem, który stapia się w temperaturze 37 stopni.

  „System magazynowania ciepła oparty na PCM zapewnia dokładnie taką wydajność, jakiej oczekiwaliśmy. Wykorzystujemy jak najwięcej energii słonecznej wytwarzanej przez budynek. Odkryliśmy również, że system jest bardzo dobrze przystosowany do zapewnienia energii w godzinach szczytu.

  Ładując bioakumulator przed najzimniejszymi porami dnia, zapobiegamy zużywaniu przez budynek cennej energii elektrycznej w czasie, gdy reszta Trondheim również doświadcza dużego zapotrzebowania. Daje nam to poziom elastyczności, który można również wykorzystać do wykorzystania wahań cen energii. Możemy ładować naszą baterię, gdy mamy dostęp do energii słonecznej, wiatrowej i ciepła odpadowego i sprzedawać energię, gdy cena energii elektrycznej jest wysoka” – wyjaśnia Alexis Sevault- Kierownik ds. badań w SINTEF Energy Research.

   

  Norwescy naukowcy są także w trakcie zakładania firmy w celu komercjalizacji technologii. Zdaniem twórców system najlepiej nadaje się do zastosowań przemysłowych.

  „Przewidujemy, że po kilku miesiącach testów w laboratorium będziemy mogli bezpiecznie rozpocząć podróż w kierunku komercjalizacji. Nawiązaliśmy również kontakt z wieloma użytkownikami końcowymi, którzy są zainteresowani instalacją systemu pilotażowego w 2023 lub 2024 roku. Wiele z nich to firmy przemysłowe, które mają zasoby, aby rozbudować koncepcję”. – mówi Alexis Sevault.

   

  Wynaleziony system jest znacznie mniej wyrafinowany niż tradycyjna bateria, ale z kolei nie nadaje się do wszystkich rodzajów budynków. Ponadto naukowcy pracują obecnie nad opracowaniem inteligentnych systemów sterowania w celu optymalizacji wydajności wynalazku. Umożliwią one systemowi reagowanie na potrzeby otoczenia i efektywne dostosowywanie się do nich. Oznacza to, że na eksploatację systemu wpływ będą miały prognozy pogody czy wahania cen energii elektrycznej.

   

  Zdjęcie: Sintef

  Kategorie
  OZE

  EBA Academy Polska wesprze rozwój polskiego sektora magazynowania energii

  Łódź, Polska, 14 września 2022: Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi, EIT InnoEnergy oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych podpisały porozumienie o utworzeniu EBA Academy Polska, której celem będzie szkolenie przyszłych ekspertów sektora bateryjnego w Polsce.

  European Battery Alliance (EBA) Academy jest programem mającym na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w branży magazynowania energii oraz powiązanych z nimi sektorów gospodarki. Uruchomienie programu pozwoli na uzupełnienie istniejących braków w umiejętnościach. Program powstał z inicjatywy EIT InnoEnergy w ramach European Battery Alliance, skupiającym ponad 700 partnerów w całym łańcuchu wartości – od wydobycia surowców po recycling. Aktualnie EBA Academy działa już w kilku krajach Unii Europejskiej, takich jak Francja, Hiszpania czy Niemcy. Ponadto w ubiegłym roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z rządem węgierskim, a w tym roku, z rządem Rumunii.

  O kluczowej potrzebie, jaką jest podnoszenie kompetencji polskich pracowników na rzecz rozwoju sektora bateryjnego przez EBA Academy, w swoim otwierającym drugi dzień kongresu przemówieniu, wspomniał również Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič.

  Polska zajmuje obecnie 1. miejsce w Europie oraz 5. na świecie pod względem produkcji ogniw litowo-jonowych. Wyprzedzają nas tylko Chiny, Korea Południowa, USA i Japonia. W naszym kraju są lub będą wytwarzane również liczne komponenty powiązane w tym m.in. elektrolit, folia miedziana, separatory, katody, a także całe akumulatory trakcyjne do pojazdów elektrycznych. Funkcjonujące wcześniej fabryki przyciągają kolejne inwestycje. Jednak inne państwa również rozwijają swój potencjał, więc jeżeli Polska chce utrzymać wiodącą pozycję w tym – kluczowym dla nowej mobilności – obszarze, musi dysponować wykwalifikowanymi kadrami. PSPA zaangażowało się w projekt EBA Academy Polska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów. Wierzymy, że jest to inicjatywa, która przyczyni się do wzmocnienia krajowego łańcucha wartości sektora bateryjnego”. – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

  Rozwój sektora magazynowania energii w Polsce będzie oznaczał wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w obszarze projektowania, produkcji, rozwoju, czy też testowania baterii. EBA Academy to połączenie wiedzy merytorycznej z praktycznym doświadczeniem naukowców, przedsiębiorców, firm, liderów myśli i kluczowych graczy z wielu krajów w jednej, kompleksowej ofercie usług edukacyjnych. EIT InnoEnergy, jako jeden z największych na świecie inwestorów w innowacje w obszarze zrównoważonej energii, otrzymało od Komisji Europejskiej zadanie stworzenia EBA Academy przy współpracy z krajami członkowskimi. Przygotowany program edukacyjny mający na celu podnoszenie oraz zmianę kwalifikacji pracowników wychodzi naprzeciw obecnym i przyszłym wyzwaniom branży, obejmuje moduły nauczania online, szkolenia stacjonarne oraz laboratoria.

  EBA Academy będzie pełnić kluczową rolę w szybkim rozwoju europejskiego sektora bateryjnego oraz szeroko rozumianej elektromobilności. Ryzyko braku odpowiedniej i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej może skutkować milionami euro strat spowodowanych opóźnieniami w rozpoczęciu produkcji”. – powiedział Diego Pavia, CEO EIT InnoEnergy.

  „Europa jest na dobrej drodze, aby do 2025 r. stać się drugim co do wielkości producentem akumulatorów na świecie, produkując ich wystarczająco dużo, aby zaspokoić potrzeby naszego sektora motoryzacyjnego. Jednak bez odpowiednich umiejętności będzie to trudne do osiągnięcia. Do 2025 roku EBA Academy ma pomóc w wyszkoleniu około 800 tysięcy osób potrzebnych w branży”. – uzupełnia Marcin Wasilewski, Dyrektor Zarządzający EIT InnoEnergy Central Europe.

  Kategorie
  OZE

  Jeden z najnowocześniejszych magazynów energii na świecie jest już w Polsce!

  Polska spółka Griffin Group Energy uruchomiła jeden z najnowocześniejszych na świecie magazynów energii. Dzięki współpracy firmy ze szwajcarskim producentem Leclanche na stacji GPZ 110kV/15kV Cieszanowice funkcjonuje magazyn energii, który potrafi zapewnić 3 MW mocy w obu kierunkach pracy systemu energetycznego. Magazyn energii został uruchomiony dla jednego z wiodących w Polsce operatorów systemu (OSD) – Tauron Dystrybucja S.A. Technologia ta wykorzystuje ogniwa litowo-jonowe (Li-Ion), które dają możliwość ładowania oraz rozładowywania urządzenia pięciokrotnie wyższym prądem niż znaminowy. Dzięki temu oba procesy mogą zachodzić w czasie krótszym niż kwadrans.

  Urządzenie cechuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Moduły zostały wyposażone w systemy chłodzące cieczą oraz przeciwpożarowe. Ponadto instalacja posiada automatyczny system gaśniczy, który załącza się na skutek wykrycia nieprawidłowości przez czujniki ciepła dymu lub gazu. W celu możliwie najszybszego wykrycia błędów prowadzących do awarii urządzenia, parametry magazynu energii są stale monitorowane poprzez specjalne oprogramowanie.

  Magazyn energii zintegrowano z systemami klasy SCADA Tauron Dystrybucja S.A  Zarządzanie systemem odbywać się może zarówno automatycznie, jak i ręcznie w oparciu o specjalnie przygotowane tryby pracy. Tryby te zmieniane są w zależności od aktualnego zapotrzebowania na funkcję magazynu. System funkcjonuje w rozmaitych strategiach, w tym również współpracuje z farmą wiatrową.

  Inwestycja jest początkiem rozwoju technologii magazynowania energii na terenie Polski. Transformacja energetyczna wymaga przyrostu ilości takich systemów zarówno na skalę przemysłową, jak i w gospodarstwach domowych. Urządzenia niosą za sobą liczne korzyści, w tym stabilizują siec elektromagnetyczną.

   

  #magazynenergii #energia #energetyka #oze #Polska #technologie

  Kategorie
  OZE

  Pompy ciepła, fotowoltaika i magazyny energii bez tajemnic

  Co najbardziej nurtuje potencjalnych, przyszłych użytkowników pomp ciepła?

  Na początku zwykle stają przed pytaniem – jaki rodzaj pompy wybrać: powietrzną czy gruntową? Większość decyduje się na powietrzną. Bez względu jednak na to, jaka to będzie pompa, aby ograniczyć koszty eksploatacji budynku, najlepiej połączyć ją z fotowoltaiką. Wówczas dla budynków o powierzchni grzewczej do 150 m2 warto, przeznaczyć dodatkowo około 4 kWp mocy z instalacji PV dla samej pompy ciepła.

  Pompy to czysta oszczędność. Czy każdy właściciel domu może ją mieć u siebie?

  Aby pompa pracowała efektywnie, zapewniała nam ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową – a przypomnijmy, że najpopularniejsze pompy umożliwiają grzanie w granicach 45-55 st. Celsjusza, dom musi spełnić podstawowe warunki techniczne. W przypadku budynków w których występują duże straty ciepła na przykład ze względu na: brak odpowiedniej izolacji cieplnej ścian elewacyjnych,  nieszczelną stolarkę zarówno okienną, jak i drzwiową. Przy decyzji na montaż  pompy ciepła należy liczyć się ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej. Warto pamiętać, że choć pompy gruntowe mają lepszą efektywność, to ich montaż wymaga dodatkowych prac, przez co koszty inwestycji znacznie rosną. Dla pomp z poziomym wymiennikiem ciepła potrzebujemy określonego obszaru, może nawet kilkuset metrów, na którym rozłożymy wymiennik ciepła. Powinna to być powierzchnia biologicznie czynna, czyli nie można na niej sadzić drzew, ani jej utwardzać. Jest to w pewnym sensie powierzchnia  wyłączona z użytku, stąd niewiele osób decyduje się na to rozwiązanie. Przy tym także ważny jest rodzaj gruntu oraz jego wilgotność – im większa, tym lepiej. Inaczej sprawa wygląda z pompą gruntową z wymiennikiem pionowym, gdzie na przykład wystarczy nam 10 arów do wykonania dwóch odwiertów o głębokości 100 m. Istotna jest struktura gruntu, z uwagi na energetyczny odzysk ciepła oraz na trudność wykonania wymiennika. Jednak ze względu na niższą cenę wykonania instalacji, powietrzne pompy zdecydowanie częściej są wybierane niż gruntowe.

  Pompa powietrzna jest prostsza w montażu, ale nie może stanąć „gdziekolwiek”

  Miejsce montażu pompy ciepła często determinuje lokalizacja kotłowni i dostępność miejsca na działce. Nie zaleca się montowania jednostek zewnętrznych pompy ciepła, blisko okien szczególnie sypialni ze względu na emitowany przez nie hałas oraz w ciągach komunikacyjnych, czy podjazdach do garażu. Dobrym zwyczajem jest zachowanie odpowiedniej odległości od sąsiadów, szczególnie w przypadku ciasnej zabudowy. Przepisy nie określają odległości jednostki zewnętrznej pompy ciepła od granicy. Jednak producenci muszą spełnić normy niskiego hałasu, aby nie narażać nikogo na dyskomfort związany z dźwiękiem dobiegającym od pracującej pompy. Pamiętajmy, że nocą w granicy naszej działki głośność naszej pompy ciepła (ciśnienie akustyczne) nie może przekraczać 40dB(A).

  Jak długo czeka się na pompę w EkoEnergia Polska?

  Te urządzenia dostępne są u nas od ręki. Mamy sprawdzonych producentów ekologicznych i bezobsługowych pomp. Dysponujemy nimi na bieżąco i jesteśmy w stanie dla każdego indywidualnie dobrać najlepsze rozwiązanie. Możemy zainstalować również pompę upatrzoną przez klienta. Wówczas jednak taka instalacja może wydłużyć się do kilku miesięcy. Dla typowych rozwiązań, gdy zaprojektowane urządzenie jest dostępne na naszym magazynie,  już w 14 dni od podpisania umowy jesteśmy w stanie rozpocząć montaż instalacji. Pompa Ciepła powietrze – woda o mocy cieplnej do 50 kW, nie potrzebuje technicznych odbiorów czy zgłoszeń. Dlatego taka pompa może ogrzewać dom i podgrzewać wodę od razu po wykonaniu instalacji.

  Czy każdy użytkownik domu jednorodzinnego może mieć u siebie mikroinstalację fotowoltaiczną?

  W zasadzie tak, ale trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim posesja nie może być zacieniona. Ważne są też uwarunkowania techniczne – najlepiej, kiedy dach jest nachylony pod kątem 20-45 st., a optymalnie, kiedy jest zwrócony w stronę południową. Oczywiście inne warunki nie wykluczają montażu, ale wtedy należy liczyć się ze zmniejszoną efektywnością fotowoltaiki.

   

  Ile poczekamy na montaż instalacji?

  Mamy dobre stany magazynowe. Dysponujemy panelami, inwerterami, zabezpieczeniami oraz okablowaniem. Słowem wszystkim, co składa się na instalację. Już w ok. tydzień od podpisania umowy można mieć ją zamontowaną.

  Mamy już mikroinstalację, więc możemy z niej korzystać

  Tutaj często musimy uzbroić się w cierpliwość. Chęć przyłączenia mikroinstalacji do sieci należy zgłosić do zakładu energetycznego i odczekać na wymianę licznika na dostosowany do pomiaru energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej. Dystrybutor energetyczny, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne ma obowiązek przyłączenia jej do sieci w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia do niego instalacji. Skrócenie tego terminu jest uzależnione od dostawcy energii elektrycznej oraz ilości instalowanych instalacji. W obecnym czasie terminy te są zwykle krótsze. Z reguły najszybciej przyłącza instalację Tauron, natomiast najdłuższe terminy są w obszarze działania PGE (Polska Grupa Energetyczna). Dodatkowo, jeśli nasza instalacja ma moc powyżej 6,5 kW, wymagana jest opinia przeciwpożarowa i zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej. Jako EkoEnergia Polska oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę – dobór urządzeń, a także wykonanie wraz z wszelkimi zgłoszeniami i dopełnieniem wymogów formalnych. Zwykle w terminie do 30 dni od zakończenia montażu można już oszczędzać na kosztach prądu, klimatyzacji i ogrzewania.

   

  Czy warto kupić magazyn energii?

  Oczywiście, że tak. Warto o tym pomyśleć zanim zamontujemy mikroinstalację. Magazyn opłaca się szczególnie przy instalacji pompy ciepła. Wymaga ona zasilania, a przy jego braku przestaje pracować. Zimą byłby to spory problem. Magazyn energii może spełniać funkcję „back up-a”, kiedy sieć ma problemy, zaniki, może działać w trybie off-grid – zasilać poszczególne obwody wydzielone. Przy instalacji w opcji z  inwerterem hybrydowym 3-fazowym, magazyn może zabezpieczać całą instalację wewnętrzną w budynku.

  Jaki magazyn wybrać?

  Należy zdać się na specjalistę, który dokona szczegółowych obliczeń. Profesjonalista przy doborze magazynu weźmie pod uwagę wszystkie urządzenia, z których chcemy korzystać w razie braku zasilania z sieci. Uwzględni także, jakie mamy zapotrzebowanie na energię wieczorem, wówczas magazyn będzie optymalnie wykorzystany. Po analizie instalacji wewnętrznej budynku i preferencji jej użytkowników dobieramy odpowiednią pojemność urządzenia.

  Jak długo możemy korzystać z energii zgromadzonej w magazynie?

  Wszystko zależy od pojemności magazynu, poboru mocy urządzeń podłączonych do niego, a także czasu pracy każdego z nich. Magazyny mogą współpracować z instalacją jedno i trójfazową (magazyn o pojemności powyżej 10 kWh). I tak na przykład magazyn o pojemności 50 kWh przeciętnie na kilkadziesiąt godzin zabezpieczy energię potrzebną do zasilania wszystkich urządzeń w typowym budynku. Przy mocy 10 kWh magazyn umożliwi np. ciągłe gotowanie wody w czajniku przez 5 godzin.

  Ile czeka się na instalację magazynu energii?

  Magazyny mamy cały czas dostępne. Montaż od zamówienia następuje od 7 do14 dni. Na magazyn energii można otrzymać dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0. Dlatego na instalacje magazynów energii jest coraz większe zapotrzebowanie. Warto zastanowić się nad tym, ponieważ magazyny energii dają niezależność i bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że instalacja PV bez inwertera hybrydowego i magazynu energii pracuje tylko przy włączonej sieci.

  Dziękuję za rozmowę. 

  Kategorie
  Elektromobilność

  Mobilny magazyn energii – technologia V2G

  Od połowy XX wieku ludzkość doświadcza trzeciej rewolucji przemysłowej, zwanej też rewolucją naukowo – techniczną. Świat poddany jest stałemu rozwojowi, a nieustający postęp technologiczny warunkuje ciągły wzrost zapotrzebowania na energię zarówno elektryczna, jak i cieplną. Czy ludzkość potrafiłaby w obecnych czasach żyć bez prądu? Czy umiemy wyobrazić sobie obecny świat bez sprzętów elektronicznych? Wizja takiej rzeczywistości dla niemal każdego jest czymś przerażającym i nieprawdopodobnym w ziszczeniu.

  Kategorie
  Magazyny energii

  Magazyny energii uzupełnieniem fotowoltaiki

  Świadomość ekologiczna ludzi stale wzrasta, a znaczna część społeczeństwa zna korzyści płynące z zastępowania konwencjonalnych źródeł poprzez alternatywne „zielone”. Łącząc działania proekologiczne z postępem technologicznym nauka znalazła sposoby na pozyskiwanie, ale i magazynowanie czystej energii.

  Kategorie
  OZE

  Czy arcyprosta w budowie bateria zrewolucjonizuje rynek?

  W ostatnich tygodniach proste i tanie rozwiązanie zaproponował niemiecki instytut Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). Jest to bateria litowo-alkaliczna, której nie da się zastosować w samochodach elektrycznych, ani też w urządzeniach mobilnych. Za to jako bateria w magazynach energii i zwłaszcza jako baterie buforowe – jak najbardziej.

   

  Czym jest bateria buforowa?

  Bateria buforowa to magazyn energii (akumulator), który podłączamy do sieci równolegle ze źródłem prądu stałego. Celem jest zapobieganie przepięciom oraz podtrzymywania zasilania w przypadku zaniku napięcia.

   

  Na czym polega rozwiązanie HZDR?

  Jak wspomnieliśmy, rozwiązanie niemieckiego instytutu może być wykorzystane jako bateria buforowa z jednego podstawowego powodu – temperatura robocza osiąga w jej wypadku nawet 240 stopni Celsjusza, co wymaga dosyć solidnego chłodzenia, izolacji lub przestrzeni do wydzielania ciepła.

  Niemiecki instytut opracowując baterię założył, że ich urządzenie musi być łatwe do skalowania i bardzo tanie. Oba te cele osiągnęli stosując bardzo prostą konstrukcję baterii, w której zastosowane są powszechne pierwiastki i składniki takie jak cynki, nikiel, grafit i nieco bardziej poszukiwany lit. Tak naprawdę cena baterii wynika tylko i wyłącznie z wartości tych składników na rynku.

   

  Zasada działania

  Z bardzo dokładną zasadą pracy baterii oraz pełną dokumentacją można zapoznać się na stronach Instytutu. My proponujemy, podany przez naukowców, skrócony opis pracy baterii.

  Podczas rozładowywania lit uwalnia elektrony i rozpuszcza się w ciekłej mieszaninie soli (po lewej), filc grafitowy wprowadza elektrony z powrotem do dolnego obszaru ogniwa. Podczas ładowania proces jest odwrócony (po prawej). Jod uwalnia elektrony do filcu grafitowego podczas przejścia do postaci molekularnej (fioletowej).

   

  #OZE #elektromobilność #baterie #akumulatory

  Źródło: hzdr.de

  Foto: HZDR/blaurock markenkommunikation;

   

   

  Kategorie
  Magazyny energii

  „To będzie dekada magazynowania energii” – ogromny wzrost magazynowania do 2030 roku

   

  Łączna moc magazynów energii pod koniec 2020 roku wynosiła 17 GW/34 GWh. Zdaniem BNEF w ciągu dekady ilość ta osiągnie wielkość 358 GW/1028 GWh.

  Przez najbliższe 10 lat rynek zostanie zdominowany przez baterie litowo-jonowe. Związane to jest z ugruntowanym już łańcuchem dostaw oraz stosunkowo niskimi kosztami. W międzyczasie będą zapewne pojawiać się nowe technologie, jednakże ogrywać będą znaczniejszą rolę w dłuższej perspektywie. Mowa o magazynowaniu z zastosowaniem sprężonego powietrza, CO2, energii cieplnej itd.

  Agencja zakłada, że w najbliższej dekadzie liderami magazynowania energii pozostaną Stany Zjednoczone i Chiny, które będą posiadać połowę globalnych instalacji magazynowania energii. Należy zakładać, że w innych państwach świata również gwałtownie zacznie rozwijać się magazynowanie energii w ramach jego integracji z rozproszoną energią fotowoltaiczną i wiatrową.

  Zdaniem BNEF, innymi liderami magazynowania będą Wielka Brytania, Japonia, Indie, Australia i Niemcy. W państwach tych funkcjonują prorozwojowe przepisy oraz mechanizmy zachęcające prosumentów do inwestowania w magazynowanie energii oraz rosnące zapotrzebowanie na wytwarzanie przez prosumentów energii elektrycznej.

  Właśnie ta energia – wiatrowa i fotowoltaiczna – zdaniem BNEF będzie główną magazynowaną do 2030 roku. Stanowić będzie 55% wszelkiej magazynowanej energii elektrycznej. Zdaniem ekspertów magazynowanie zintegrowane z projektami OZE będzie coraz powszechniejsze.

  Wydaje się, że warto obecnie inwestować zarówno w magazynowanie energii, jak również bacznie obserwować wszystkie zmiany w tej branży. Nasza redakcja będzie informować o zmianach w tym sektorze na bierząco. Zapraszamy do lektury.

   

  #OZE #magazyny_energii

  Źródło: BNEF

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Magazyny energii

  „Baterie informacyjne” jako sposób magazynowania energii elektrycznej

   

  Kolejnym pomysłem, nieco trochę niestandardowym, opracowanym przez naukowców z Uniwersytetu w San Diego, są „baterie informacyjne”.

  Idea jest prosta, i jak to bywa z genialnymi wynalazkami, znana od wielu dziesiątków lat, ale nie brana w ogóle pod uwagę w procesie magazynowania energii.

  Otóż, nadwyżka energii pochodząca ze źródła OZE zostałaby zapisana… na serwerze, jako wynik wykonania bardzo skomplikowanego działania matematycznego. Wiadomo, że dla przeprowadzenia takich obliczeń procesory wymagają dostarczenia dużej ilości energii, czasami również koniecznych, dodatkowych elementów typu koprocesory matematyczne itd.

  Zgodnie z ideą opisaną w projekcie Jennifer Switzer i Baratha Raghavana „Information Batteries. Storing Opportunity Power with Speculative Execution”, w przypadku nadwyżki energii pochodzącej z OZE, byłaby ona dostarczana do systemu komputerowego, który wykonywałby, pochłaniając tę energię, bardzo skomplikowane obliczenie.

  Wynik tego obliczenia zapisywany byłby w postaci elektronicznej na serwerze. W przypadku konieczności odzyskania energii, wykonywane byłoby matematyczne działanie odwrotne, które powodowałoby wydzielanie przez procesory i cały układ energię cieplną i elektryczną (np. poprzez dostarczenie energii do generatorów).

  Warto zauważyć, że w tym wypadku nie jest potrzebne żadne fizyczne urządzenie typu akumulator do przechowywania energii. Wynik działania matematycznego można przechowywać na dowolnym nośniku komputerowym, na serwerach dowolnej sieci. Z tym, że do jej pozyskania i odzyskania konieczne już są duże energochłonne centra obliczeniowe.

  Wg opracowanej koncepcji, porcje energii można byłoby dzielić na mniejsze „działania matematyczne” i akumulować oraz pobierać energię niedużymi porcjami, akurat tyle, ile byłoby potrzebne.

  Koncepcja jest na razie czystym rozważaniem teoretycznym, ale naszym zdaniem bardzo ciekawym. Opracowanie dostępne jest na koncie uniwersyteckim Baratha Raghavana w formacie PDF

  Zachęcamy naszych naukowców do podjęcia działań na rzecz opracowywania niestandardowych projektów z obszaru OZE. Jeśli już zostały opracowane – prosimy o kontakt z naszą redakcją.

   

   

  #OZE #magazyny_energii

  Źródło: raghavan.usc.edu

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Magazyny energii

  Szybkie magazyny energii dla fotowoltaiki

   

  Obecnie wiele firm zaczyna produkcję nowych typów akumulatorów i, szeroko pisząc, różnych form zachowywania energii. O niektórych projektach pisaliśmy na naszym portalu, np. w artykułach  Nowatorskie „akumulatory” podwodne Ocean Grazer z prestiżową nagrodą „Best of Innovation 2022”, Innowacyjna metoda magazynowania energii elektrycznej za pomocą sprężonego CO2 czy też Powstanie pierwsza w Polsce fabryka magazynów energii dla fotowoltaiki.

  Jednym z proponowanych rozwiązań do zastosowań z panelami fotowoltaicznymi, są przenośne stacje zasilania amerykańskiej firmy Ecoflow. Model Delta Pro uznawany jest obecnie przez ekspertów za najszybsze ładowarki na świecie – ładowarka może być naładowana standardowy prądem zmiennym 220V w niecałe 1,9 godziny, zaś z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych w zaledwie 2,8-5,6 godzin. Pojemność urządzenia, w wersji standardowej, wynosi 3600 W.

  Oprogramowanie stacji może współpracować z dowolnymi panelami fotowoltaicznymi (poprzez złącze MC4), analizując prace paneli i dostosowując się do ich osiągów i pozyskiwanych mocy, w zależności od pogody, warunków klimatycznych itd. Pozwala to optymalnie wykorzystać zestaw panele-stacja ładowania. W odróżnieniu od wielu dotychczas spotykanych na rynku magazynów, urządzenie jest stosunkowo lekkie, nieduże i, jak już wspomnieliśmy, przenośne.

  Rynek magazynów energii ukierunkowanych na współpracę z panelami fotowoltaicznymi rozwija się coraz dynamiczniej, coraz częściej prezentowane są ciekawe rozwiązania techniczne właśnie dla tej branży. Nasza redakcja będzie prezentować państwu tego typu urządzenia.

   

   

  #OZE #fotowoltaika #ładowarki #magazyny_energii

  Źródło: Ecoflow

  Foto: pixabay

   

  Kategorie
  OZE

  Nowatorskie „akumulatory” podwodne Ocean Grazer z prestiżową nagrodą „Best of Innovation 2022”

   

  Pomysł opracowany przez Holendrów, pod nazwą „Ocean Battery”, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem z uwagi na prostotę wykonania, stabilność działania, pełną skalowalność urządzenia i możliwość wieloletniej pracy raz zamontowanego urządzenia.

  System magazynowania może być podłączony do każdego morskiego systemu produkcji energii odnawialnej – do elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i innych. Urządzenia montowane są na dnie morskim w pobliżu źródła energii.

   

  Zasada pracy urządzenia jest następująca:

   • urządzenie składa się z dwóch zbiorników: 1) betonowy, o pojemności do 20 mln litrów wody przechowywanej pod niskim ciśnieniem; 2) zbiornik elastyczny. Oba zbiorniki połączone są systemem turbin i pomp
   • nadmiar energii wyprodukowanej przez elektrownię OZE wykorzystywany jest do przepompowania wody ze zbiornika betonowego do elastycznego, gdzie jest następnie przechowywana
   • gdy trzeba wytworzyć energię, dokonywane jest przepompowywanie wody ze zbiornika elastycznego poprzez turbiny generatorów do betonowego; wytworzona energia jest dostarczana do sieci.

  Zdaniem twórców, urządzenie może efektywnie pracować około 20 lat, mieć wydajność 70-80% i mieć możliwość przechowywania kilka GWh energii elektrycznej.

  Na poniższym filmie można zapoznać się z zasadą działania magazynów:

   

  #OZE #magazyny_energii #energetyka_wiatrowa #fotowoltaika

  Źródło: Ocean Grazer

  Foto: materiały prasowe z https://oceangrazer.com/ces/presskit/

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Powstanie pierwsza w Polsce fabryka magazynów energii dla fotowoltaiki

  Aktualnie obserwujemy boom w fotowoltaice. Każdy, kto tylko może, stara się zainstalować w panele słoneczne, aby tylko móc korzystać z opustów, do których będą mieli prawo prosumenci, którzy dołączą swoje instalacje do Sieci jeszcze przed wejście w życie nowych rozwiązań prawnych.

  Przypomnijmy jednak, że zagadnienia magazynowania energii ustawodawca zaczął porządkować Ustawą Prawo Energetyczne z lipca 2021 roku, w której to ustawie wprowadzono definicję „magazynu energii” [art. 10k – magazyn energii elektrycznej – instalacja umożliwiająca magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej] oraz zmieniono definicję „odbiorcy końcowego”, co umożliwiło na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii [13a) odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego]

   

  Prawo Energetyczne wprowadziło ponadto:

    • Zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej do magazynu i z niego pobranej
    • Ulgi w obowiązkach związanych z koncesjonowaniem
    • Całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej
    • Zwolnienie z obowiązku sporządzania taryf
    • Zwolnienie z obowiązku uwzględniania opłaty przejściowej, zmniejszenie kosztów opłaty przyłączeniowej, opłaty OZE, jak również akcyzy od nabywania energii
    • Zniesieni obowiązku uzyskania koncesji przy magazynach o mocy do 10 MW;
    • Wprowadzenie wymogu wpisu do rejestru prowadzonego przez operatora sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej magazynu mocy w granicach 50 kW-10 MW
    • Wymóg zgłoszenia operatorowi systemu dystrybucyjnego magazynu o mocy mniejszej niż 50 kW

   

  Pierwsza polska fabryka magazynów

  Obowiązujący aktualnie system rozliczania prosumentów w żaden rozsądny sposób nie motywował do zakupu magazynów energii. Zwłaszcza prosumentów niedużych. Urządzenia takie były po prostu zbyt drogie – zakup akumulatorów litowo-jonowych o pojemności do 10 kW to wydatek zaczynający się od 9-10 tysięcy złotych. Tym samy zwiększała się wartość instalacji i wydłużał koszt zwrotu inwestycji.

  Jak informowaliśmy w naszych publikacjach, zmiana ustawy rozpoczęła szereg nowych procesów i mechanizmów – jednym, z których przewidywaliśmy był wyścig producentów w opracowywanie i wdrożenie do produkcji łatwodostępnych i niedrogich akumulatorów.

  Jak donosi PAP, poznańska spółka Pozbud S.A. z Poznania rozpoczęła  współpracę z krakowską firmą Elmondis oraz globalną firmą technologiczną „Durapower Holdings PTE LTD” z Singapuru w zakresie uruchomienia w Polsce produkcji baterii litowo-jonowych dostępnych dla przeciętnych klientów.

  Pozbud S.A., który zmienia zarówno nazwę jak i strukturę – stanie się spółką-matką holdingu o nazwie Compremum SA – ma już doświadczenie w branży OZE – zarządza elektrownią fotowoltaiczna o mocy około 7 MW. Aktualnie planuje rozbudowę tej farmy do 35 MW.

  Podział zadań w holdingu będzie następujący:

    • firma Pozbud uruchomi produkcję magazynów energii, przygotuje i zorganizuje ich dystrybucję oraz będzie odpowiadać za promocję
    • Durapower dysponuje niezbędnym know-how dla produkcji baterii litowo-jonowych oraz systemami zarządzania bateriami
    • Elmondis, mający doświadczenie na rynku Przemysłowego Internetu Rzeczy będzie odpowiadać za rozwiązania do sterowania i optymalizacji magazynami energii

  Miejmy nadzieję, że holding szybko rozpocznie produkcję, tak aby nowi prosumenci już od połowy przyszłego roku mogli korzystać z tanich magazynów energii.

   

  #fotowoltaika #OZE #magazyny_energii

  Źródło: PAP/Pozbud

  Foto: pixabay

  Kategorie
  OZE

  Innowacyjna metoda magazynowania energii elektrycznej za pomocą sprężonego CO2

  Zdaniem ekspertów jest jeden problem – obecnie magazynowanie energii przez przeciętnego prosumenta jest nieopłacalne z uwagi na bardzo wysokie koszty, które stawiają pod znakiem zapytania opłacalność inwestycji. O ile jest to obecnie zła wiadomość dla przeciętnego prosumenta, jest to również wyzwanie dla producentów magazynów. Wiele firm zaczęło wyścig w opracowywaniu coraz to nowych rozwiązań, które na obecnym etapie rozwoju są dedykowane dużym grupom wytwórców energii elektrycznej, np. jednej wsi, ale z biegiem czasu, podobnie jak fotowoltaika, magazyny będą coraz sprawniejsze, mniejsze i „trafią pod strzechy”.

  Energy Dome

  Jedną z nowych propozycji jest magazynowanie energii elektrycznej dowolnego pochodzenia z wykorzystaniem sprężonego dwutlenku węgla (CO2). Rozwiązanie zaproponowała włoska firma Energy Dome, która opracowała modułowy system do długoterminowego magazynowania energii elektrycznej.

  Koncepcja ze skroplonym CO2 jest analogiczna do opracowywanej przez jednostki badawcze i firmy między innymi w USA, Izraelu i Kanadzie metody magazynowania energii z wykorzystaniem skroplonego powietrza.

  Problem ze skroplonym powietrzem jest jednak taki, jak zauważają eksperci Energy Dome, że całe urządzenie zajmuje bardzo dużo miejsca, konieczne jest wykonywanie skomplikowanych prac budowlanych, dostosowywania się do ekstremalnych temperatur, stosowania skomplikowanych podzespołów. To również oznacza, że magazyny na skroplone powietrze nie mogą być budowane w dowolnych miejscach.

  Zastosowanie przez Energy Dome CO2 wynika z właściwości fizycznych tego gazu – do jego skroplenia wymagane są mniejsze ciśnienia niż do skroplenia powietrza, mniej wydajne sprężarki, mniej energii, a tym samym mniejsze koszty. Opracowana przez firmę technologia umożliwia lokalizowanie magazynów w dowolnych miejscach.

  Wynalazcy podkreślają, że urządzenia są de facto bez emisyjne – gdy potrzebna jest energia, CO2 jest odparowywany, energia pobierana i wówczas wydzielone CO2 można ponownie zaabsorbować do magazynu. Inżynierowie twierdzą, że opracowali urządzenie z zamkniętym cyklem i żadna ilość CO2 z magazynów nie jest uwalniana do atmosfery.

  Wg firmy, docelowo urządzenia mogą mieć budowę modułową o pojemności magazynowej do 200 MWh i sprawności 80%. Na razie nie są znane koszty budowy magazynów. Firma pozyskała 11 milionów USD i zamierza wybudować na Sardynii pierwsze magazyny „pilotażowe” o mocy 2 MW/4 MWh.

   

  #magazyny_energii #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #OZE

  Źródło: energydome.com

  Foto: energydome.com

  Kategorie
  Magazyny energii

  Przepisy wspierające rozwój magazynów energii

  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 5. listopada br.

  Akt wszedł w życie dwa tygodnie później.

  Szefowa resortu Anna Moskwa pokreśliła, że „nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne przewiduje m.in. całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej, zwalnia z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci, uwzględnia magazynowanie energii w systemach: wsparcia OZE, wysokosprawnej kogeneracji i efektywności energetycznej”. Nowe przepisy zwolnią z opłat: przejściowej, mocowej oraz kogeneracyjnej.

  Ustawa licznikowa wprowadziła obowiązek elektronicznej rejestracji magazynów energii pow. 50 kW. Takie rozwiązanie ma pomóc w śledzeniu rozwoju technologii magazynowania w Polsce. Wcześniej magazyny traktowane były jako jednostki wytwórcze i nie podlegały obowiązkowi wpisu do rejestru.

  – Jest to ważny element rozwoju systemu elektroenergetycznego, opartego o zrównoważony rozwój energii ze źródeł odnawialnych. Rejestr magazynów energii elektrycznej będzie publiczny i prowadzony przez operatorów systemu elektroenergetycznego, na obszarze których jest położony magazyn – podsumowała minister Anna Moskwa.

   

  #ministerstwo_klimatu_i_środowsika #anna_moskwa #magazyny_energii #spis #rejestr #rozporzadzenie #ustawa

  Źródło: gov.pl

  Fot.: pixabay.com

  Kategorie
  OZE

  Minister Henryk Kowalczyk – już w grudniu propozycje z dziedziny OZE dla rolnictwa

   

  W trakcie spotkania z rolnikami w Pułtusku w ubiegłym tygodniu Minister zapowiedział, iż już aktualnie w jego resorcie pracuje specjalny zespół zadaniowy, który ma opracować program wsparcia OZE na wsi. Zespół ma przedstawić odpowiednie rozwiązania i propozycje dotyczące wspierania odnawialnych źródeł energii już w grudniu br.

  Program będzie zawierał rekomendacje i rozwiązania dotyczące szerokiego spektrum źródeł odnawialnych – fotowoltaiki, energetyki wodnej, energetyki wiatrowej, biogazowni, magazynowania energii, ale również takich zagadnień jak termoizolacja, wykorzystanie pomp ciepła itd.

  Minister Kowalczyk chce zaproponować szereg propozycji finansowych związanych z instalacją i wykorzystaniem przez rolników bezemisyjnych źródeł energii. Jak zauważył, „w różnych miejscach” jest dużo środków finansowych, które można skutecznie wykorzystać. Wg niego, na OZE w rolnictwie są pieniądze w Krajowym Planie Odbudowy, w II filarze Wspólnej Polityki Rolnej, ponadto należy rozważyć przeznaczenie na OZE części środków finansowych pochodzących z uprawnień do emisji CO2.

  Minister Kowalczyk opowiedział się za powoływaniem na wsi spółdzielni energetycznych z udziałem samorządów. Dodajmy, że takie rozwiązanie jest już możliwe na bazie obecnie obowiązującej Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Niestety, dotychczas w Polsce powstała tylko jedna taka spółdzielnia – Spółdzielnia Nasza Energia na terytorium gmin Komarów-Osada, Łabunie, Sitno i Skierbieszów w powiecie zamojskim, którą powołano w 2014 roku.

   

  Przypominamy, że już obecnie można ubiegać się o dotację m.in. do fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, biogazowni oraz energetyki wodnej w ramach programu „AGROENERGIA”. Informacje o tym programie znajdziecie Państwo na naszej stronie w dziale „Dotacje

  #fotowoltaika, #OZE #pompy_ciepła #magazyny_energii

  Źródło: PAP

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  OZE

  Klastry energii szansą dla Śląska? „Region może stać się krajowym centrum energii odnawialnej”

  Czym są klastry energii?

  Klastry energii to kolektywne działanie interesariuszy branży energetycznej na poziomie lokalnym. W jego ramach podmioty zawierają cywilnoprawne porozumienie, na podstawie którego prowadzą działalność wytwarzania, obrotu czy dystrybucji energii. W ramach umowy można działać terytorialne na obszarze jednego powiatu lub maksymalnie pięciu sąsiadujących ze sobą gmin. W polskim prawie definicja klastra pojawiła się w 2016 roku.

  Jak twierdzą eksperci Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE), taka forma współpracy ma duże poparcie w instytucjach i funduszach, które inwestują w odnawialne źródła energii/ Współpraca z samorządami powinna w przyszłości pozwolić m.in. na uproszczenie procedur zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczanie terenów pod instalacje fotowoltaiczne oraz współpracę z firmami i instytucjami z regionu.

  Krajowa Izba Klastrów Energii podaje, że samorządy działające w ramach klastrów będą dla producentów dużo bardziej wiarygodnym partnerem.

   

  Wykorzystanie potencjału Śląska

  Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, twierdzi, że potrzebne są zmiany w prawie, żeby klastry w końcu stały się opłacalne. „Obecnie nie przynoszą one prostych korzyści. I nie chodzi o to, że nie ma technologii, lub jest ona niedojrzała komercyjnie. Nie są wyceniane przede wszystkim usługi i wartość dodana, co powoduje, że nie powstają działające lokalnie magazyny energii” – tłumaczyła i dodała, że „konieczny jest mechanizm wynagradzający zmniejszenie zapotrzebowania, który także wprowadzą klastry”.

  W lipcu zmieniły się przepisy, dzięki którym budowa w pokopalnianych szybach magazynów energii, może być elementarnym zadaniem klastra. – To rewolucyjna zmiana – stwierdziła Adamska. Na czym ona polega? Nowe prawo zakłada, że magazynowanie energii może być odrębnym przedmiotem działalności gospodarczej.

  Z kolei prof. Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej zaznaczył, że ogromne znaczenie ma fakt, iż są to tereny przemysłowe. – Oznacza to, że są to działki uzbrojone, będące częścią rozwiniętej siatki drogowej, posiadające odpowiednie moce przyłączeniowe. Po wyłączeniu kopalni z eksploatacji trzeba coś z tymi terenami zrobić – mówił. Przypomniał, że jest co prawda program rewitalizacji i rozwoju Śląska, ale jest to plan raczej iluzoryczny.

  W budowę klastrów zaangażował się Instytut Techniki Górniczej KOMAG, który zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa.

  W Ministerstwie Klimatu i Środowiska przygotowywana jest nowelizacja ustawy o OZE, która może zostać przyjęta w drugim kwartale przyszłego roku. KIKE twierdzi, że jeśli prawo zostanie przyjęte zgodnie z planowanymi założeniami, to – jak podaje PAP – „przyczyni się do lepszego zrozumienia rynku OZE m.in. przez gminy, co z kolei spowoduje intensyfikację współpracy między interesariuszami i przyśpieszenie procesów administracyjnych”.

   

  Śląsk krajowym centrum energii odnawialnej

  W zmianie prawa eksperci upatrują ogromnej dla regionu szansy w obszarze transformacji energetycznej. Prof. Zbigniew Hanzelka z Akademii Górniczo Hutniczej twierdzi, że po zmianie prawa jest szansa, żeby Śląsk stał się krajowym centrum energii odnawialnej i nowych technologii.

  Region posiada wielki potencjał, trzeba tylko dobrze go wykorzystać. Dysponuje ogromnym kapitałem ludzkim dobrze wykształconych inżynierów i techników, tradycyjnie jest związany z przemysłem i energetyką” – wymieniał prof. Hanzelka.

  Uczestnicy panelu uznali, że perspektywa zorganizowania na terenach pogórniczych systemu magazynowania energii ma duży potencjał i stanowi alternatywę dla energetyki regionu w odniesieniu do transformacji.

   

  #śląsk #kopalnie #transformacja_energetyczna #klastry_energii #magazyny_energii #komtech #krajowa_izba_klastrów_energii

  Źródła: PAP

  Fot.: Eugen/Wikipedia Commons

  Kategorie
  OZE

  Ruszył nabór wniosków do programu dopłat dla rolników „Agroenergia”

  Część pierwsza programu – realizowana przez fundusze wojewódzkie – ma na celu finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, jak również pomp ciepła o mocy w przedziale 10-50kW. Dofinansowanie dotyczy również instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej (jako instalacji dodatkowej, zwiększającej konsumpcję przez prosumenta wytwarzanej energii). Nabór realizowany będzie do wyczerpania budżetu przeznaczonego na program. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad finansowania można znaleźć na 16-tu stronach wojewódzkich funduszu oraz pod niniejszym adresem.

   

  Część druga programu – prowadzona przez centralę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – związana jest z finansowaniem inwestycje w biogazownie rolnicze i towarzyszącą jej instalacją produkcji biogazu rolniczego (moc do 500kW), małych elektrowni wodnych (również do 500kW) i magazynów energii. Nabór trwał będzie do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków. Zasady naboru i warunki dostępne pod adresem na stronie NFOŚiGW.

   

  #nfośigw #dopłaty #dofinansowanie #Agroenergia

  Źródła: serwisy NFOŚIGW

  Fot.: Pexels

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kurtyka podpowiada prosumentom jak optymalizować wykorzystanie energii z fotowoltaiki

  Jego zdaniem optymalizacja prądu z paneli fotowoltaicznych ma trzy oblicza: pompy ciepła, stacje lądowania pojazdów i magazyny energii.

  Łączna moc zainstalowana [fotowoltaiki – dop. AP] jest obecnie w Polsce na poziomie 5 gigawatów, to potężny kapitał społeczny i zauważalny kapitał energetyczny – przypomniał podczas niedawnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu Minister Kurtyka.

  Minister ocenił, że fotowoltaika, zarówno ta indywidualna jak i wielkoskalowa, cały czas ma potencjał do wzrostu. Jednak przedłużenie tego zjawiska będzie zależeć od stopnia wykorzystania energii wytworzonej w instalacjach prosumenckich.

  Szef resortu klimatu i środowiska stwierdził, że „musimy nakierować konsumenta na to, żeby zaczął myśleć, w jaki sposób konsumować więcej wytworzonej przez niego energii”. Jak?

  Po pierwsze – konieczne jest dalsze upowszechnianie pomp ciepła. Przy tym punkcie minister przypominał, że tu także zaliczyliśmy duży skok. Jeszcze dwa lata temu Polska była dziesiątym rynkiem instalacji pomp ciepła w Europie, po tym roku prawdopodobnie wskoczymy na podium.

  Po drugie – niezbędne jest stopniowe rozwijanie magazynów energii.

  Po trzecie – montaż ładowarek do samochodów elektrycznych.

  Ostatni z wymienionych punktów ma być dofinansowywany w nadchodzących edycjach programu „Mój prąd”.

  Granice rozwoju fotowoltaiki ogranicza jedynie nasza wyobraźnia dotycząca możliwości konsumpcji energii tam, gdzie jest ona produkowana przez prosumentów – na miejscu, w domu. Im więcej takiej energii będziemy w stanie na różne sposoby wykorzystać, tym lepiej – przekonywał.

  Minister wskazał też, że „fotowoltaiki mądrze rozstawionej w systemie elektroenergetycznym bardzo nam potrzeba”.

   

  #fotowoltaika #pomp_ciepła #magazyny_energii #ładowarki #samochody_elektryczne #OZE #ochrona_środowiska @klimat

  Źródła: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: gov.pl

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga