Archiwa ochrona środowiska - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Nowa stacjonarna elektrownia wodorowa zapewniająca zasilanie rezerwowe

  Honda zaprezentowała nowy stacjonarny system zasilania ogniwami paliwowymi, który będzie służył jako zasilanie rezerwowe dla jej centrum danych w amerykańskiej siedzibie Hondy w Torrance w Kalifornii.

  Stacjonarny system zasilania wykorzystuje ogniwa paliwowe drugiego życia pobrane z pojazdów elektrycznych Clarity Fuel Cell Electric Vehicles firmy Honda.

  System został złożony jako bardziej sprawdzający słuszność koncepcji, chociaż będzie służył jako zasilanie rezerwowe dla centrum danych w codziennych operacjach. Wodór do systemu pochodzi z lokalnego zbiornika magazynowego i może być uzupełniany przyczepą wodoru od dostawców takich jak Praxair lub Linde. Obecnie wykorzystuje szary wodór, ale w przyszłości może wykorzystywać wodór niebieski lub zielony, gdy podaż wzrośnie.

  Nowy system zasilania wodorowymi ogniwami paliwowymi stanowi dla Hondy impuls do zapewnienia zapasowych systemów zasilania i lokalnego magazynowania energii. Początkowe systemy będą wykorzystywać istniejące ogniwa paliwowe Hondy, które można znaleźć w Clarity, chociaż Honda nadal aktywnie rozwija system ogniw paliwowych nowej generacji we współpracy z General Motors.

  Honda nadal jest optymistycznie nastawiona do ogniw paliwowych zarówno do przechowywania stacjonarnego, jak i do swoich pojazdów w oparciu o wczesne postępy w zakresie jednostek nowej generacji. Obecnie prognozują, że ogniwa paliwowe nowej generacji będą kosztować jedną trzecią tego, co robią obecne ogniwa paliwowe.

  Honda wierzy, że te ogniwa paliwowe będą stanowić podstawę dla zupełnie nowej generacji samochodów osobowych, poczynając od pojazdu napędzanego ogniwami paliwowymi Hondy CRV, który wejdzie do produkcji w fabryce w Ohio w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych w 2024 roku. Opierając się na istniejącej flocie samochodów osobowych, Honda planuje wykorzystać te ogniwa paliwowe jako podstawę dla większych i bardziej wydajnych systemów zasilania ogniwami paliwowymi.

  Źródło: CleanTechnica

  #OZE #Wodór #Elektromobilność #Ochronaśrodowiska

  Kategorie
  OZE

  Walka z dwutlenkiem węgla, czyli duńskie składowanie CO2 szansą na zieloną transformację

  Rozwój cywilizacji nieodłącznie przez wieki miał negatywny wpływ na środowisko. Wraz z wysokim postępem technologicznym świat zyskał jednak też dużą świadomość ekologii, która dziś wymaga od ludzkości poważnych i niemal natychmiastowych zmian w postępowaniu. Dwutlenek węgla to jeden z najbardziej niszczących naturalny klimat czynników, dlatego eksperci stale pracują nad metodami ograniczającymi jego emisję do atmosfery.

  W walce z CO2 duże nadzieje niosą technologie służące wychwytywaniu oraz składowaniu dwutlenku węgla. Pierwsze licencje pozwalające na takie działania w duńskim obrębie Morza Północnego uzyskały trzy przedsiębiorstwa energetyczne – Ineos Energy, TotalEnergies, a także Wintershall Dea. Firmy te przyjęły za cel rozwinięcie technologii sekwencji CO2 na dużą skalę, co pozwoli na jego wychwytywanie oraz składowanie.

  Wydane pozwolenia zakładają roczne składowanie dwutlenku węgla pod duńską ziemią w ilości 13 mln ton od 2023 roku. Zdaniem ekspertów to nieco ponad połowa potencjału, jaki posiada Dania, który określono na poziomie nawet 22 mld ton. Takie wartości odpowiadają wielkości emisji kraju na przestrzeni pięciu wieków.

  Z przechowywania CO2 ziemią na terenie Danii będą mogły skorzystać także inne rejony. W ubiegłym roku została już podpisana umowa na między narodowy transport tego związku, który pozwoli na przechowywanie również dla Belgii oraz Flandrii. Takie działanie znacząco wspomoże transformację przemysłu na Morzu Północnym i jego rozwój w kierunku ekologii. Jak twierdzi Lars Aagaard, duński Minister Klimatu i Energii – „ To nie tylko krok w kierunku nowego zielonego przemysłu na naszym Morzu Północnym, to kamień milowy dla naszej zielonej transformacji”.

   

  #OZE #ekologia #emisja #CO2 #dwutlenekwęgla #środowisko #klimat

  Kategorie
  OZE

  Od dziś rusza nabór do nowego rządowego programu „Energia dla wsi”!

  Według resortu, program „Energia dla wsi” jest ważnym krokiem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, a także kompleksową formą wsparcia budującą samowystarczalność energetyczną dla ich mieszkańców.

  „W mądrej, zrównoważonej transformacji energetycznej powinny wziąć udział także obszary wiejskie. Zależy nam, aby inwestycje w OZE wykorzystywały dostępne w danym miejscu zasoby oraz odpowiadały lokalnym potrzebom.” – mówi o idei programu Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

   

  Dla kogo przeznaczony jest program?

  O dofinansowanie będą mogli ubiegać się zarówno rolnicy, jak i spółdzielnie energetyczne – te dopiero powstające oraz te już istniejące, a także ich członkowie. Przewidziane wsparcie dotyczy takich inwestycji jak biogazownie, elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy zintegrowane z tymi źródłami magazyny energii.

  W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie do 25 mln zł), a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maksymalnie do 20 mln zł). Dofinansowanie ma pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

  Nowa forma wsparcia została przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a budżet przeznaczony na program wynosi 1 mld zł.

  Wnioski w ramach programu „Energia dla wsi” przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Nabór potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Magazynyenergii #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Schneider Electric wzywa do zwiększenia wysiłków w celu przyspieszenia transformacji energetycznej i rozwiązania kryzysu energetycznego

  Wezwanie pojawia się w obliczu rosnących cen energii, kryzysu w dostawach energii i szybko postępujących zmian klimatycznych, które razem powodują poważne wyzwanie dla firm, gospodarek i społeczeństw na całym świecie. Wyzwania te stanowią tło dorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii, w którym wzięli udział członkowie kierownictwa Schneider Electric.

  • Wezwanie związane jest z dorocznym Światowym Forum Ekonomicznym odbywającym się w Davos
  • Z badań przeprowadzonych na zlecenie Schneider Electric wynika, że większość firm planuje przeznaczyć mniej niż 2 proc. swoich przychodów na inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją
  • Po stronie popytowej transformacji energetycznej tylko 31 proc. organizacji postrzega obecnie elektryfikację jako sposób na dekarbonizację

  „Kryzys klimatyczny i energetyczny to rzeczywistość ekonomiczna dla coraz większej liczby osób. Liderzy biznesu oraz decydenci, którzy spotykają się w Davos, muszą działać w najlepszym długoterminowym, a nie krótkoterminowym interesie społeczeństw” – mówi Jean-Pascal Tricoire, prezes i dyrektor generalny Schneider Electric.
  „Nie wolno nam unikać trudnych decyzji. Nie może być mowy o długoterminowym dobrobycie bez całkowitej transformacji energetycznej. W Schneider Electric podejście to nazywamy „Digitize, Strategize, Decarbonize”, czyli „Cyfryzuj, Planuj, Dekarbonizuj”. Przedsiębiorstwa, rządy i społeczeństwa muszą zrobić to już teraz, aby wywiązać się z podjętych zobowiązań.”
  – dodaje.

  W sytuacji, gdy 38 proc. globalnej emisji CO2 pochodzi ze strony budynków, a kolejne 32 proc. z przemysłu, produkty, oprogramowanie i usługi Schneider Electric w obszarach automatyki przemysłowej oraz zarządzania energią pomagają firmom, branżom, zarządcom budynków i gospodarstwom domowym w dekarbonizacji i cyfryzacji zużycia energii.

  Schneider Electric oferuje głęboki wgląd w trendy i rozwiązania w zakresie dekarbonizacji poprzez ankiety, badania oraz szczegółowe raporty opracowywane przez Schneider Electric Sustainability Research Institute.

  Niezależne badanie przeprowadzone w ubiegłym roku na zlecenie firmy Schneider Eletric wśród ponad 500 członków kadry kierowniczej wykazało, że zobowiązania i inwestycje przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju są często utrudnione przez złożoność procesu dekarbonizacji. Przeciętne zaangażowanie finansowe w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem i dekarbonizacją w badanych firmach wynosiło mniej niż 2 proc. przewidywanych przychodów w najbliższych 3 latach – i to pomimo faktu, że takie inwestycje są często wydajne i opłacalne, a zwrot z nich następuje często w ciągu mniej niż 3 lat.

  Respondenci podkreślają, że wyzwaniami we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju są: dostosowanie się do interesariuszy, budżet, technologia, umiejętności oraz przepisy. Większość z nich zauważa jednak, że zwiększona automatyzacja przemysłowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej będą stanowić kluczową część ich planu zrównoważonego rozwoju na najbliższe 3 lata.

  Zakup energii odnawialnej znajduje się wśród najważniejszych inicjatyw realizowanych po stronie podaży, podczas gdy elektryfikacja – kluczowy środek po stronie popytu – zajmuje niskie miejsce wśród priorytetów organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oprócz elektryfikacji, zwiększenie wydajności istniejącej infrastruktury poprzez cyfryzację i automatyzację będzie jedną z najważniejszych dźwigni w następnej dekadzie, stając się dla wielu organizacji najszybszym i najbardziej efektywnym kapitałowo sposobem redukcji emisji.

   

  Ujęcie zrównoważonego rozwoju jako imperatywu biznesowego z rozwiązaniami cyfrowymi kluczowymi do pokonania globalnego kryzysu energetycznego

  W innym niedawno opublikowanym raporcie Schneider Electric na temat potencjału elektryfikacji w UE stwierdzono, że skupienie się na sektorach, w których elektryfikacja jest zarówno wykonalna, jak i atrakcyjna, mogłoby zwiększyć udział energii elektrycznej w koszyku energetycznym z ok. 20 proc. do 50 proc. W takiej sytuacji udział gazu ziemnego i ropy naftowej spadłby o ok. 50 proc., przyczyniając się znacząco do poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Schneider Electric oferuje konkretne, praktyczne rozwiązania, które pomogą firmom szybciej oraz skuteczniej przejść przez ten proces.

  Schneider Electric zwraca uwagę, że obecny europejski kryzys energetyczny następuje po dekadach bezpiecznej, niezawodnie dostępnej energii i stosunkowo stabilnych cen. Wiele osób po raz pierwszy doświadcza ograniczeń w dostawach energii i wysokich kosztów, co świadczy o porażce zarówno długoterminowego przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, jak i realizacji planów dekarbonizacji. To zaś podkreśla znaczenie ponownej oceny całego równania energetycznego od strony podaży (transformacja energetyczna) do strony popytu (efektywność energetyczna).

   

  #OZE #Transformacjaenergetyczna #Kryzysenergetyczny #PV

  Kategorie
  OZE

  Ghelamco walczy z globalnym ociepleniem. Firma przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets

  Science Based Targets initiative jest wspólnym projektem United Nations Global Compact, CDP (Carbon Disclosure Project), World Resources Institute (WRI) oraz WWF (World Wide Fund for Nature). Inicjatywa powstała w 2015 roku, aby pomóc najambitniejszym firmom, liderom w swoich branżach, w definiowaniu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z założeniami nauki o klimacie i Porozumienia Paryskiego. Działalność SBTi oparta jest o wiedzę naukową i promuje najlepsze praktyki w zakresie dekarbonizacji firm oraz ograniczenia średniego wzrostu temperatury na Ziemi.

  „Jako lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyznaczamy sobie najambitniejsze cele w obszarze ESG. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą z sektora nieruchomości i jednym z zaledwie 15 przedsiębiorstw w kraju, które dołączyły do tej zaszczytnej inicjatywy pod auspicjami cieszących się najwyższym zaufaniem międzynarodowych instytucji. Jednak przede wszystkim jest to przejaw poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest środowisko i nasza planeta” – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

  „To kolejny ważny krok w ramach realizacji naszej strategii ESG. Dzięki przystąpieniu do inicjatywy Science Based Targets będziemy mogli jeszcze efektywniej działać na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki z globalnym ociepleniem, mając wśród sojuszników największe międzynarodowe organizacje. Do 2025 roku chcemy też osiągnąć neutralność energetyczną, w pełni wykorzystując potencjał czystej energii, którą sami będziemy produkować na naszych farmach fotowoltaicznych” – mówi Jarosław Fiutowski, członek zarządu odpowiedzialny za strategię ESG i innowacje w Ghelamco Poland.

  Obecnie już ponad 4 000 przedsiębiorstw na całym świecie, globalnych liderów w sektorach takich jak m.in. budownictwo, nieruchomości, energetyka czy transport współpracuje z inicjatywą Science Based Targets. Ghelamco Poland jest jedną z 15 firm, które wzięły udział w programie na rynku polskim i jedyną z sektora nieruchomości. Wśród przedsiębiorstw działających w Polsce, biorących udział w programie, są m.in. Allegro, Bank Ochrony Środowiska, Eurocash, InPost czy mBank.

   

  Ghelamco pionierem rozwiązań ESG na rynku nieruchomości

  Na wiosnę 2022 roku Ghelamco, jako pierwszy deweloper w Polsce, ogłosiło przełomowy projekt budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. W ramach swojej strategii ESG firma dąży do tego, by energią produkowaną z odnawialnych źródeł zasilać całe biurowce, prowadzone aktualnie inwestycje oraz własną przestrzeń biurową. Do 2025 roku Ghelamco jako przedsiębiorstwo chce osiągnąć neutralność energetyczną.

  Pierwszym budynkiem zasilanym w całości czystą energią elektryczną będzie ponad 200-metrowy Warsaw UNIT. Dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 dla biurowca w całym cyklu jego życia zostanie obniżona o ponad 50 proc., a w zakresie zużycia mediów aż o ponad 70 proc. Budynek Ghelamco już dziś jest jednym z najbardziej ekologicznych wieżowców w tej części Europy, pierwszym w Polsce z certyfikatem BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding. Każdego dnia 40 000 czujników i 800 liczników w ramach supernowoczesnego systemu BEMS dba o optymalizację zużycia energii w Warsaw UNIT. Dzięki temu i wielu innym rozwiązaniom technologicznym, średnie zużycie jest w nim blisko o 30 proc. mniejsze niż w porównywalnych budynkach wysokościowych tego typu.

   

  #OZE #Ochronaśrodowiska #Ekologia

  Kategorie
  OZE

  URE podjęło decyzję o zmianie stawki opłaty OZE

  Według wypowiedzi Urzędu Regulacji Energetyki, w 2023 roku z rachunku za energię elektryczną zniknie jedna opłata, ponieważ Prezes URE poinformował w komunikacie prasowym o obniżeniu stawki opłaty OZE. W bieżącym roku opłata OZE wynosiła 0,90 zł za 1 MWh. Natomiast według nowej stawki w 2023 roku w zależności od zużycia energii elektrycznej, opłata może wahać się od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych miesięcznie w przypadku dwuosobowej rodziny.

  Urząd Regulacji Energetyki podkreślił, że na obniżenie stawki opłaty OZE do poziomu zerowego w przyszłym roku miało wpływ kilka czynników. Jak wyjaśniono, kluczowym z nich było kształtowanie się indeksu TGeBase na Towarowej Giełdzie Energii na poziomie przewyższającym nie tylko ceny ofertowe, lecz okresowo także referencyjne.

  „Na obniżenie stawki opłaty OZE do poziomu zerowego w 2023 roku miało wpływ kilka czynników. Kluczowym było kształtowanie się indeksu TGeBase na Towarowej Giełdzie Energii na poziomie przewyższającym nie tylko ceny ofertowe, lecz okresowo także referencyjne. Taka sytuacja przełoży się na minimalizację poziomu wsparcia, jakie jest wypłacane wytwórcom przez Zarządcę Rozliczeń.” – podaje URE w komunikacie.

  „Taka sytuacja przełoży się na minimalizację poziomu wsparcia, jakie jest wypłacane wytwórcom przez Zarządcę Rozliczeń. Istotna jest równie specyfika tego rynku: produkcja energii w systemie aukcyjnym oraz dołączanie do niego kolejnych wytwórców to proces stopniowy, będący konsekwencją przyjętego terminarza realizacji inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze maksymalnej zadeklarowanej produkcji energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje” – wskazał Urząd.

  Dodano także, że w ostatnim czasie wskaźnik TGeBase przekracza nawet 1 000 zł za 1 MWh. Oznacza to, że Zarządca Rozliczeń wypłaca coraz mniejsze wyrównania wytwórcom.

   

  #OZE #Energia #Cenyenergii #Prąd #URE

   

  Zdjęcie: Business Insider

  Kategorie
  Elektromobilność

  Scania emituje zielone obligacje zapewniając finansowanie elektryfikacji

  W 2020 roku Scania była pierwszym producentem ciężkich pojazdów użytkowych, który uzyskał zgodę na realizację planu emisji zielonych obligacji. Środki z pierwszej transzy zostały zainwestowane w zakład produkcji akumulatorów oraz rozwój pojazdów elektrycznych.

  W przetargu na nową transzę zielonych obligacji Scania wzięło udział około 20 skandynawskich banków, firm ubezpieczeniowych oraz podmiotów zarządzających funduszami emerytalnymi. Wpływy zostały przeznaczone na projekty, które będą miały duży wpływ na redukcję emisji CO2. Z uzyskanych funduszy zostaną sfinansowane badania i rozwój pojazdów elektrycznych Scania.

  Zaangażowanie świata finansów we wdrażanie zrównoważonego transportu, które obserwujemy, jest budujące. Ufamy, że zainteresowanie ekologicznymi inwestycjami niezbędnymi do uniezależnienia się od paliw kopalnych będzie nadal rosło.” – mówi Jonas Rickberg, dyrektor finansowy Scania.

  Zapotrzebowanie na inwestycje służące wdrożeniu transportu wolnego od paliw kopalnych jest duże. Będziemy wykorzystywać zielone obligacje do bezustannego inwestowania w elektryfikację, ponieważ oczekujemy, że pojazdy z napędem elektrycznym będą stanowić połowę naszej sprzedaży w 2030 roku.” – wyjaśnia Jonas Rickberg.

  Podstawę oceny, wyboru, weryfikacji i raportowania projektów, które kwalifikują się do finansowania z wpływów z zielonych obligacji stanowią Ramy Zielonych Obligacji. Norweska firma CICERO Shades of Green, czołowy podmiot zajmujący się oceną środowiskową ram obligacji ekologicznych i zrównoważonych, oceniła plan emisji obligacji Scania jako „ciemnozielony”, co kwalifikuje go do projektów i rozwiązań odpowiadających długoterminowej wizji niskoemisyjnej i zrównoważonej klimatycznie przyszłości. Zgodnie z zasadami emisji zielonych obligacji wpływy z nich będą księgowane osobno, a alokacja wraz z uzyskaną redukcją emisji będzie w przejrzysty sposób raportowana.

   

  #OZE #Elektromobilność #Ekologia

  Kategorie
  Elektromobilność

  Stacje ładowania co 60 kilometrów. Czy Polska sprosta wymaganiom Unii Europejskiej?

  Neutralność klimatyczna to cel Unii Europejskiej. Chęć poprawy środowiska w jakim dziś żyjemy to wspólna misja wielu państw. Z tych względów Unia Europejska zapowiedziała ograniczanie produkcji samochodów spalinowych i zastępowanie ich pojazdami elektrycznymi. Do upowszechnienia elektryków potrzebne jest jednak zdecydowane zagęszczenie infrastruktury stacji ładowania na krajowych mapach. Czy Polska jest na to gotowa?

  Jak wynika ze statystyk Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) stan infrastruktury ładowania w pozostałych krajach również nie jest zadowalający. Według danych połowa wszystkich stacji ładowania kumuluje się na terenie dwóch państw – Holandii oraz Niemiec. Ten stan skłonił Unię Europejską do podjęcia działań mających przyśpieszyć  proces rozszerzania infrastruktury w państwach członkowskich. W ramach unijnego planu Fit For 55 mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.  o co najmniej 55%  w stosunku do 1990 r. wprowadzono zmianę stanowiącą rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Przyjęte poprawki zakładają, że do 2026 r. na głównych drogach zlokalizowanych w obszarze Unii Europejskiej powinna zostać zlokalizowana co najmniej jedna stacja ładowania pojazdów elektryczny na 60 km.

  Rozwój infrastruktury dla pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym uwzględnia również wciąż mało popularne pojazdy na wodór. Europosłowie zaproponowali modernizację planów Komisji Europejskiej dotyczących stworzenia nowych punktów do tankowania wodoru. Modernizacja uwzględnia lokalizowanie stacji wodorowych co 100 km, zamiast pierwotnie zakładanych 150 km oraz przyśpieszenie wypełnienia tego planu, wykonując go do 2028 r. zamiast do 2031 r.

   

  #EV  #elektryk #samochódelektryczny #energia #wodór #UE

  Kategorie
  OZE

  Podsumowanie Konferencji EuroPOWER & OZE POWER

  Konferencja zaczęła się od podpisania Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, o czym pisaliśmy już na naszym portalu. Wydarzenie dotknęło również takich zagadnień jak:

  1. Bezpieczeństwo i optymalizacja energetyczna Polski.
  2. Ceberbezpieczeństwo w energetyce oraz transformacja cyfrowa sektora energetyki.
  3. Finansowanie inwestycji energetycznych.
  4. Energetyka jądrowa.
  5. Rozwój energetyki wiatrowej zarówno na morzu, jak i na lądzie.
  6. Elektryfikacja transportu.

  Panel „Energetyka jądrowa” wzbudził największe zainteresowanie uczestników. Praktycznie wszystkie miejsca na sali były zajęte, a do debaty zaproszono zarówno polskich, jak i zagranicznych ekspertów. Temat ten jest bardzo na czasie ze względu na planowane na początek uruchomienie trzech elektrowni jądrowych w Polsce. Jest to strategiczna inwestycja dla zrównoważonego rozwoju całego kraju. Możliwość zmagazynowania paliwa jądrowego na długi czas zwiększy niezależność energetyczną Polski. Energetyka węglowa jeszcze przez kilka lat nadal pozostanie filarem polskiej energetyki.

  Elektrownie jądrowe wymagają bardzo dużych nakładów inwestycyjnych i dłuższego czasu realizacji inwestycji. Jednocześnie mogą wygenerować duże ilości energii. Dlatego kluczowa jest dla rządu inwestycja w energetykę jądrową, aby szybciej osiągnąć cele klimatyczne Unii Europejskiej.

  Wybór modułowej elektrowni jądrowej umożliwi szybką rozbudowę takiej elektrowni. Istotne jest, że komponenty do modułów jądrowych mają być produkowane w Polsce. W ten sposób możliwe będą szybsze dostawy potrzebnych komponentów, a tym samym nastąpi bardziej dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. W planach rządu jest, aby Polska została jednym z liderów na rynku europejskim w energetyce jądrowej.

  Podczas konferencji EuroPOWER & OZE POWER przedstawiciel polskiego rządu zadeklarował dążenie do równoległego rozwoju wszystkich źródeł OZE. Oznacza to, że wszystkie źródła OZE będą na równi priorytetowe. Ponieważ każde źródło energii ma zarówno swoje zalety, jak i niedoskonałości. Dlatego priorytetem rządu nie tylko powinna być energetyka jądrowa, ale również mix wszystkich pozostałych źródeł OZE, w tym fotowoltaika, energetyka wiatrowa zarówno morska oraz energetyka lądowa, energetyka z elektrowni wodnych, biomasa i biogaz.

  Poruszono także kwestię elektryfikacji transportu i przystosowywania struktury do wymagań rynkowych. Według przedstawionych danych w Polsce jest obecnie zarejestrowanych ponad 80 tys. samochodów elektrycznych, a tylko zaledwie ok. 8 tys. ładowarek. Statystycznie na jedną ładowarkę przypada ok. 10 aut elektrycznych. Dla przykładu w tej statystyce wyprzedzamy Niemców, ponieważ tam na jedną ładowarkę przypada obecnie 20 aut elektrycznych.

  Podczas panelu dotyczącego elektromobilności dyskutowano m.in. na temat sieci ładowania. Ważną role odegra infrastruktura ładowania elektrycznych samochodów osobowych oraz elektrycznych samochodów ciężarowych.

  Nasz portal www.TOP-OZE.pl był jednym z partnerów medialnych. Czujemy się wyróżnieni, że mogliśmy być częścią tak wartościowego wydarzenia w kontekście rozwoju polskiego klimatu i środowiska.

   

  #OZE #Energetyka #Transformacja #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Magazynyenergii #Energetykawiatrowa #Energetykajądrowa #Atom #Elektromobilność #Transport #Cyberbezpieczeństwo #Ciepłownictwo #Dofinansowanie #Cenyprądu

  Kategorie
  Elektromobilność

  Elektryfikacja transportu: Polska na tle innych państw Europy

  Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zagadnień, o których dyskutować będą eksperci podczas nadchodzącej konferencji w Warszawie.


  W jaki sposób budować sieci ładowania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom kierowców?

  Na ten moment nie każdy użytkownik auta ma możliwość naładowania go w miejscu, w którym mieszka. Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych w naszym kraju zdecydowanie wymaga rozwinięcia. W ostatnich latach w znacznym tempie przybywa pojazdów elektrycznych na polskich drogach, więc potrzeba budowy sieci ładowania naturalnie będzie coraz większa.

  Na koniec sierpnia 2022 roku w Polsce zarejestrowanych było już ponad 54 tys. pojazdów elektrycznych. Z kolei liczba stacji ładowania wynosiła w tym czasie 2427. Wskaźnik liczby samochodów przypadających na jedną stację ładowania powinien maleć, a ten niestety wzrasta. To oznacza, że rozwój stacji nie nadąża za wzrostem liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach.

  Jak ten problem realnie rozwiązać? Przede wszystkim należy mieć świadomość, że nie ma na to jednego uniwersalnego przepisu, który sprawdzi się w każdym kraju. Warto jednak śledzić poczynania innych państw, które doskonale radzą sobie w tym temacie. Można tutaj przytoczyć Anglię, Holandię czy Norwegię.

  Kluczem do sukcesu jest przemyślana i zrównoważona polityka miejska. W momencie planowania rozwoju infrastruktury ładowania powinny być brane pod uwagę przede wszystkim potrzeby i oczekiwania mieszkańców i firm. Nieustanny dialog i współpraca między gminami a użytkownikami pojazdów pozwoli dopasować rozwój stacji ładowania do oczekiwań, zarówno teraźniejszych, jak i przyszłych. Pomocne będzie też opracowanie przez władze lokalne strategii rozwojowej, w której elektromobilność będzie narzędziem do realizacji założonych celów.

  Sieci ładowania nie mogą być zatem umieszczane tam, gdzie jest to zrobić najłatwiej. Pod uwagę należy wziąć nie tylko potrzeby, ale także rodzaje ładowania: okazjonalne oraz podczas dłuższych postojów. Kolejny istotny aspekt to zagęszczenie obszaru budynkami. Jeśli mamy do czynienia z terenem, gdzie brakuje miejsc postojowych, należałoby tam zaplanować umieszczenie hubów ładowania o dużej mocy, wynoszącej min. 100 kW. Rozwój sieci ładowania pojazdów elektrycznych nie będzie również możliwy bez ścisłej współpracy między lokalnymi władzami a przedstawicielami sieci dystrybucji.


  Rozwój branży elektromobilności

  Elektromobilność rozwija się w Europie w bardzo szybkim tempie. Po pierwsze systematycznie rośnie flota pojazdów elektrycznych, a co za tym idzie – również całej infrastruktury ich ładowania. Elektromobilność jest jednym z najistotniejszych czynników, który jest w stanie zniwelować zanieczyszczenia powietrza, z którymi jako Europejczycy zmagamy się coraz bardziej. Pozwala też małymi krokami realizować założenia polityki unijnej, która do roku 2050 pragnie stać się neutralna klimatycznie. Zahamowanie emisji CO2 z pojazdów spalinowych to ważny i potrzebny krok na tej długiej drodze. Aby elektromobilność mogła się swobodnie rozwijać, potrzebne są nie tylko inwestycje na rozwiązania z tego zakresu. Mieszkańcy danego kraju powinni być zachęcani poprzez różne rozwiązania do korzystania i nabywania pojazdów elektrycznych. Takim zachęcającym narzędziem mogą być chociażby ulgi i zwolnienia podatkowe, ale także bezpośrednie dopłaty.

  Na naszym rodzimym podwórku trudno jeszcze dostrzec tego typu rozwiązania, mimo że w wielu europejskich krajach zostały one już wprowadzone i doskonale pełnią swoje zadanie. Nie da się ukryć, że aktualnie pojazdy hybrydowe i elektryczne wybierane są głównie przez pasjonatów nowoczesnych technologii i osoby posiadające świadomość ekologiczną na bardzo wysokim poziomie. To, co powstrzymuje Polaków przed zmianą, to wysoki koszt zakupu, brak realnych zachęt i niski poziom rozwoju infrastruktury ładowania. Mimo to, elektromobilność to trend, który będzie się systematycznie rozwijał, również w naszym kraju, ponieważ niesie liczne korzyści zarówno dla użytkowników dróg, jak i dla środowiska naturalnego. Mimo wielu problemów (np. wybuch pandemii COVID-19, który dotknął wiele branż) zainteresowanie pojazdami elektrycznymi rośnie, a rynek elektromobilności wydaje się być odporny na tego typu wydarzenia. E-mobilność jest kluczowa do tego, aby zatrzymać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne, co dostrzega coraz więcej ludzi. To bezpośrednio przekłada się na zainteresowanie pojazdami elektrycznymi.


  Bieżące inwestycje w rozwój infrastruktury ładowania

  Rozwój elektromobilności to duża szansa dla polskiej gospodarki. Wycofywanie aut o napędzie spalinowym oznacza impuls inwestycyjny, zarówno w miejsca racy, nowe fabryki, edukację, ale także w niezwykle potrzebną infrastrukturę ładowania. Tutaj jest duże pole do popisu dla przedsiębiorstw już działających na rynku, ale także dla coraz to nowych start-upów, opierających swoje pomysły  na nowych technologiach. Niestety w tym temacie nasz kraj wciąż jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, o czym świadczy chociażby liczba stacji ładowania, jakie mamy dzisiaj.

  NFOŚIGW stworzył program dofinansowania do infrastruktury ładowania w kwocie 900 mln zł, jednocześnie organizacja przeznaczy też miliard złotych na rozbudowę sieci elektroenergetycznych, które są niezbędne dla instalacji ładowarek.

  Poza bezzwrotnymi dotacjami dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych, niezwykle istotne są prywatne inwestycje w infrastrukturę ładowania. Jednak aby te się pojawiały, niezbędne jest opracowanie planu dla całego kraju i zaangażowanie w ten proces wiele stron.

  Jakie aktualnie kluczowe inwestycje w stacje ładowania można wymienić?

  „Ze wszystkich zaplanowanych inwestycji warto wyróżnić program „Jedziemy na prąd”. Realizuje go Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia we współpracy z nami. Łączna wartość programu to ok. 120 mln zł. Poza pozyskaniem 32 autobusów wykorzystujących baterie elektryczne, obejmuje on również 16 ładowarek typu Plug-in oraz budowę 9 ładowarek pantografowych i 11 stanowisk szybkiego ładowania w 9 lokalizacjach – w Będzinie, Gliwicach, Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu i Tarnowskich Górach.” – mówi Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego.

  „Całe zagadnienie infrastruktury ładowania jest kluczowe, aby zapewnić dobre warunki do rozwoju elektromobilności i możliwości równego dostępu do infrastruktury. Z perspektywy użytkownika liczy się to czy będę miał gdzie naładować pojazd w miejscu zamieszkania, czy też realizowanych tras, więc realizacja inwestycji w infrastrukturę ładowania w miastach będzie bardzo ważna. Po drugiej stronie jest elektryfikacja korytarzy transportowych, aby zapewnić komfortowe warunki do podróżowania. Tu oprócz samochodów osobowych wyzwaniem będą elektryczne ciężarówki, które będą pojawiać się na naszych drogach.” – skomentował Krzysztof Burda Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

  „Aktualnie, najbardziej kluczowe jest rozwijanie sieci ładowarek ogólnodostępnych o mocy 50 kW. To pozwala na możliwość wykonywania podróży na większe odległości (powyżej 200-300 km w jedną stronę).” – Łukasz Kosobucki, Prezes, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.


  Elektryczny a wodorowy transport miejski

  Elektromobilność dotyczy nie tylko pojazdów osobowych, ale także samochodów ciężarowych i autobusów miejskich. Elektryczne autobusy już od kilku lat służą pasażerom w wielu miastach. Jednak jeśli chodzi o zbiorowy transport miejski i jego zero-emisyjność, nieustannie pojawiają się coraz to lepsze rozwiązania. Doskonałą alternatywą dla pojazdów zasilanych prądem z baterii są pojazdy wodorowe. Dostrzega to już wiele koncernów i start-upów, które swoje wysiłki i działania kierują właśnie w stronę opracowywania modeli pojazdów z napędem wodorowym. Coraz więcej samorządów inwestuje też w tego typu pojazdy. Pojazdy wodorowe pozwalają na całkowicie bez emisyjną eksploatację i są wygodne w użytkowaniu. Zainteresowanie tego typu pojazdami rośnie systematycznie i wiele polskich miast przeprowadziło już testy takiego rozwiązania. Nie bez znaczenia jest tutaj program „Zielony Transport Publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego miało zostać zakupionych kilkadziesiąt „zielonych” autobusów miejskich. Pytanie brzmi, czy przyszłością transportu miejskiego będzie komunikacja elektryczna czy wodorowa? Polska jest jednym z 5 największych eksporterów autobusów elektrycznych na świecie, co bezpośrednio przekłada się także na systematyczny wzrost floty autobusowej w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Stymulatorem jest więc popyt, ale z drugiej strony konkurencja światowa jest coraz poważniejsza. Z kolei jeśli chodzi o wodór, wydaje się to być przyszłością. Na ten moment zarówno koszty zakupu, jak i produkcji są o wiele wyższe niż w przypadku pojazdów elektrycznych. Do tego dochodzi kolejny problem, związany z energią elektryczną. W przypadku autobusów wodorowych aż 70% kosztów to właśnie energia, a ta jak wiadomo staje się coraz droższa.

  Czy Pana zdaniem transport miejski w Polsce przez następne lata będzie oparty o elektryczne pojazdy, czy powoli będziemy odchodzić w stronę wodoru?

  „Ostatnie dwa lata pokazują, jak dynamicznie mogą zmieniać się okoliczności, w których funkcjonuje transport publiczny. Biorąc to pod uwagę, jestem zwolennikiem budowania przyszłości komunikacji miejskiej w oparciu o różne źródła energii i rozwijanie tych z nich, które w dłuższej perspektywie będą stanowić najkorzystniejsze rozwiązania z punktu widzenia ekonomii, ekologii i bezpieczeństwa.” – Małgorzata Gutowska, Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego.

  „Obecnie najbardziej popularne pojazdy zeroemisyjne to autobusy bateryjne. Są też najprostsze w użyciu, ponieważ energię którą wytworzymy możemy przesłać do baterii i skorzystać z niej podczas jazdy. W przypadku wodoru proces jest bardziej skomplikowany, ponieważ potrzebujemy dużo energii, aby wytworzyć wodór i zmagazynować energię. Następnie zatankować pojazd i przekształcić wodór w energię elektryczną w ogniwie paliwowym. To generuje dodatkowe koszty wytwarzania, transportu i magazynowania wodoru więc czynnik ekonomiczny może być kluczowy w doborze technologii. Myślę, że z tego względu transport publiczny przez kilka najbliższych lat będzie oparty głównie o pojazdy bateryjne, a kiedy czynnik ekonomiczny będzie bardziej korzystny zobaczymy więcej autobusów wodorowych.” – Krzysztof Burda Prezes Zarządu, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

  „Uważam, że w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej będziemy eksploatowali pojazdy o różnych napędach: na olej napędowy, hybrydowe, elektryczne i wbrew pozorom gazowe. Paliwem głównym będzie jednak wodór – obojętnie czy jako paliwo do ogniwa wytwarzającego prąd, czy w w systemach hybrydowych (bateria – ogniwo), czy też jako paliwo wprost spalane w komorze silnika. Ja jestem zwolennikiem teorii, że napędy elektryczne to sposób przejściowy do pojazdów wodorowych.” – mówi Łukasz Kosobucki, Prezes, Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.


  Bariery w elektryfikacji transportu

  Elektryfikacja transportu to proces niezwykle potrzebny, ale długofalowy. Nie jest prosty i składa się z tylu składowych, że naturalnie napotyka na bariery.

  Te z kolei można podzielić na bariery ekonomiczne, organizacyjne czy regulacyjne. Dużą rolę w hamowaniu elektromobilności odgrywa polityka państwa. Brak jasno sprecyzowanej strategii i celów sprawiają, że trudno jest na niższych szczeblach zaplanować poszczególne etapy realizacji programów. Kolejna kwestia to wprowadzanie przepisów, które nie zostały skonsultowane z branżą. Niejednokrotnie są one niejasne lub trudno wskazać, o jakie zasady dane akty prawne zostały wprowadzone. Niestety polska polityka opiera się o wpisywanie wielu rzeczy w ustawy, które potem należy korygować czy zmieniać. Ustawy powinny wytaczać obszary, a reszta powinna być pozostawiona możliwościom, jakie dają technologie i rozwiązania. Administracja państwowa nie pracuje efektywnie, co stanowi duża barierę w rozwoju elektromobilności w Polsce. Innym zagrożeniem, na jakie wskazują eksperci, są sprawy socjalne. Górnicy czują się zagrożeni, ponieważ planowane przechodzenie na odnawialne źródła energii może ich pozbawić pracy. Wiele osób (w tym w rządzie) przekonuje ich, że wcale tak nie będzie, a dokonująca się transformacja energetyczna i klimatyczna stworzy dla nich nowe miejsca pracy. Elektromobilność powiązana jest ściśle z energią i ekologią, a tutaj wciąż pojawia się wiele spornych kwestii.

  Podsumowując, elektromobilność to trend globalny, który naturalną siła rzeczy nie ominie też naszego kraju. Ten jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, jednak eksport pojazdów elektrycznych na wysokim poziomie, a także przodowanie w produkcji baterii sprawiają, że mamy dużą szansę na „dogonienie” innych państw w tym aspekcie. Niezbędna jest jednak ścisła współpraca na różnych szczeblach, a także wsłuchiwanie się w potrzeby użytkowników, aby wdrażane rozwiązania mogły na nie odpowiadać.

  Kolejna edycja konferencji odbędzie się już 7 i 8 listopada 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://konferencjaeuropower.pl/lp/lpm/

  Kategorie
  OZE

  Czy Europa uniezależni się od surowców energetycznych z Rosji?

  Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii zdominowały tematy dotyczące zapewnienia niezależności energetycznej Europy, jej cyfryzacji w celu wsparcia i pobudzenia zielonej transformacji oraz potrzeb globalnej współpracy w celu podjęcia znaczących działań na rzecz klimatu.

  „Mierzymy się z trójstronnym kryzysem. Musimy zmierzyć się z kryzysem klimatycznym. Mamy wysokie koszty życia w gospodarstwach domowych oraz kryzys dostaw energii. Rozwiązaniem są OZE i efektywność energetyczna. Obserwujemy zmienne ceny paliw kopalnych. Wzrost cen gazu i ropy pokazują jednak, że OZE to krok naprzód”. –  zadeklarował w rozmowie z TOGETAIR Ciaran Cuffe,  Członek Parlamentu Europejskiego Dublin.
  „Doświadczamy teraz wielu kryzysów. Nie tylko wojny w Ukrainie. Proste przesłanie dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu nadal rezonuje w Brukseli. Nadchodzi wdrożenie 20 aktów legislacyjnych o OZE, efektywności energii, modernizacji budynków – im bardziej uszczelniamy domy, tym bardziej izolujemy się od Putina” – dodał.

  W ramach wydarzenia odbywa się również trzeci Europejski Energetyczny Dzień Młodzieży, podczas którego młode pokolenie z różnych państw członkowskich dyskutuje i przedstawia swoje perspektywy, w jaki sposób najlepiej osiągnąć cele energetyczne Europy i jakie działania należy podjąć, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość energetyczną dla następnego pokolenia.

  Młodzi są najgłośniejsi, ale też najlepiej poinformowani. Są świadomi kryzysu klimatycznego oraz jego skutków. Pragną wprowadzić zrównoważone, szybkie do osiągnięcia cele, żeby ograniczyć kryzys klimatyczny;  zmniejszyć nadmierną konsumpcję, zaimplementować zrównoważoną mobilność, zainwestować w OZE”. – skomentowała Anja Fortuna, Wiceprezeska Europejskiego Forum Młodzieży w wywiadzie dla Togetair.

  Organizatorzy Szczytu Klimatycznego TOGETAIR obecni w Brukseli podczas EUSEW reprezentują polską perspektywę w rozmowach z czołowymi eurodeputowanymi i parlamentarzystami odpowiedzialnymi w Unii Europejskiej za zrównoważoną energię.

  W szczególnym roku dla energetyki i ekologii jeszcze bardziej zależy nam, aby budować porozumienie i znajdować rozwiązania na poziomie europejskim. Dlatego nie mogło nas zabraknąć na EUSEW”. – komentuje Agata Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz organizatorka Szczytu Klimatycznego TOGETAIR.

  TOGETAIR TV News zrealizował serię wywiadów na takie tematy, jak: kryzys klimatyczny, uzależnienie od paliw kopalnych uwydatnione przez kryzys w Ukrainie oraz reakcje międzynarodowe na agresję rosyjską, przestawienie systemu energetycznego na całkowicie odnawialne źródła energii, a także Europejski Zielony Ład i REPowerEU jako główne narzędzia przyspieszenia transformacji energetycznej.

  Praca nad takimi tematami, jak zmiana klimatu, zwiększenie efektywności energetycznej i czyste środowisko to kluczowe sprawy, nie tylko do końca tego roku, w czasie czeskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ale i w późniejszym czasie”. – opowiadał w studio TOGETAIR Tomáš Prouza, czeski ekonomista, były wiceminister finansów oraz sekretarz stanu ds. europejskich w Kancelarii Premiera Republiki Czeskiej.
  „Zdecydowanie potrzebujemy w Europie,  w Czechach i w Polsce, aby nasz przemysł był dużo bardziej czysty, dużo bardziej efektywny energetycznie, a nasze społeczeństwa miały gwarancję, że walczymy ze zmianą klimatyczną”.

  Kategorie
  OZE

  Spółka Dobra Energia dla Olsztyna uruchamia najnowocześniejszy w skali Europy zakład przetwórstwa odpadów komunalnych

  Wydarzenie jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do uruchomienia najnowocześniejszego w skali Europy, w pełni ekologicznego zakładu przetwarzającego odpady komunalne. Zostanie wyprodukowana z nich zielona i czysta energia, zarówno cieplna, jak i elektryczna. Ma to stanowić kluczowy element transformacji energetycznej regionu. Umożliwi to m.in. domknięcie lokalnego systemu gospodarki obiegu zamkniętego, a także zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne stolicy Warmii i Mazur.

  Wydarzenie promowane jest zarówno przez Prezesa Spółki Dobra Energia dla Olsztyna – Krzysztofa Witkowskiego oraz Prezesa Spółki MPEC Olszyn – Konrada Nowaka.

   

  Zdjęcie: Dobra Energia dla Olsztyna

   

  #OZE #Transformacja #Energetyka #Polska #Europa

  Kategorie
  OZE

  Generatory falowe. Niedocenione źródło energii wychodzi z ukrycia

  Czynniki ekologiczne oraz ekonomiczne skłaniają ludzi do poszukiwania alternatywnych rozwiązań do pozyskiwania energii. Stąd odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w codziennym życiu. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się instalacje fotowoltaiczne generujące prąd ze Słońca. Nikomu nie umknął również widok rozwijających się na lądach i morzach wiatraki. Niewielu są jednak znane generatory falowe.

  Woda stanowi przeszło 70 proc. powierzchni Ziemi. Uznawana jest za najważniejszy związek chemiczny na naszej planecie. Skrywa nieprawdopodobne predyspozycje i możliwości, również w zakresie produkcji energii elektrycznej. Doskonale wie o tym firma Sea Wave Energy, która pracuje nad rozwiązaniem wytwarzającym prąd z energii fal.

  Generatory falowe to urządzenia istniejące od wielu lat. Od przeszło dekady Sea Wave Energy prowadzi prace nad ulepszaniem tej technologii. Na podstawie wieloletnich działań firma jest zdania, że rozwiązania te są w stanie zapewnić wysoką wydajność przy bardzo niskim koszcie.

  Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi działania nad generatorem zbudowanym w pełni z materiałów pochodzących z procesu recyklingu. Taka udowa zapewnia nie tylko drugie życie przetworzonym surowcom, ale i nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko morskie.  Umieszczone na morzu, czy oceanie generatory produkują energię, która może być przesyłana na ląd za pomocą specjalnego kabla. Może również zasilać bezpośrednio odbiorców energii na wodach lub zostać wykorzystana przy produkcji oraz magazynowaniu wodoru.

  Zdaniem dyrektora generalnego Sea Wave  Energy, Adama Zakheos istnieje duża szansa na wytwarzanie energii przez urządzenie po średniej cenie nieprzekraczającej 0,01 dolara/kWh. Mimo imponujących wyników firma wciąż prowadzi analizy i prace modernizacyjne nad urządzeniem. Ziszczenie się założeń firmy może prowadzić do kolejnej rewolucji w sektorze produkcji zielonej energii.

   

  #OZE #morze #fale #energia #energetyka #technologie #generator

  Kategorie
  OZE

  Dzień długu ekologicznego coraz wcześniej. Schneider Electric apeluje o przyspieszenie zmian

  Wskaźnik Schneider Sustainability Impact (SSI) wyniósł 4,17 punktu na 10 możliwych, w stosunku do celu 4,70 na koniec roku. Pulpit nawigacyjny SSI mierzy wyniki Schneider Electric w dziedzinach środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG). Opisuje postępy w realizacji każdego z globalnych i lokalnych celów zrównoważonego rozwoju firmy w odniesieniu do długoterminowych zobowiązań dotyczących klimatu, zasobów, zaufania, równych szans, likwidacji barier międzypokoleniowych i wspierania społeczności lokalnych.

  Publikacja najnowszych wyników SSI zbiegła się z Dniem Długu Ekologicznego – to symboliczna data graniczna, po której ludzkość żyje na ekologiczny kredyt, ponieważ zużyła wszystkie dostępne zasoby naturalne, które Ziemia mogłaby odbudować w ciągu roku. Jako że Dzień Przeciążenia Ziemi w 2022 r. przypada o jeden dzień wcześniej niż przed rokiem, stanowi on jeszcze bardziej wyraźne przypomnienie o konieczności pilnego zajęcia się niekorzystnym wpływem działań człowieka na naszą planetę.

  „Ziemia płonie, dosłownie. Musimy stawić czoła stojącej przed nami rzeczywistości i stale przyspieszać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju” – mówi Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer w Schneider Electric. – „W Schneider Electric jesteśmy przekonani, że możemy pomóc sobie wzajemnie dzięki technologii, współpracy i zaufaniu. Postępy w realizacji programu Schneider Sustainability Impact nie dotyczą wyłącznie zgodności z celami ESG. Chodzi o zainicjowanie długofalowego procesu i współpracę z całym ekosystemem pracowników, klientów, dostawców oraz partnerów w celu realizacji kolejnych kroków z obszaru sustainability.”

  Najważniejsze działania sustainability w drugim kwartale 2022 roku:

  • Rozwiązania EcoStruxureTM od Schneider Electric pomogły klientom i dostawcom dokonać znaczącego postępu w zakresie dekarbonizacji i zmniejszyły emisję CO2 o 381 milionów ton od 2018 roku. Cel na rok 2025 to 800 mln ton zaoszczędzonej emisji dwutlenku węgla. W czerwcu firmy Schneider Electric i Hitachi Energy uzgodniły, że będą współpracować nad rozwiązaniami obejmującymi tzw. czystą energię dla branży OZE, centrów danych, górnictwa i innych sektorów przemysłu.
  • Schneider Electric rozszerzył swoje zobowiązanie dotyczące bioróżnorodności, aby do 2030 r. w całym łańcuchu dostaw i w działalności operacyjnej stosować wyłącznie drewno wolne od wylesiania.
  • W drugim kwartale 2022 roku Schneider Electric zapewnił dostęp do ekologicznej energii elektrycznej 1,1 mln osób, co oznacza, że od stycznia 2021 roku liczba ta wzrosła do 6,4 mln ludzi.
  • W 2022 roku 82% pracowników Schneider Electric czuje się dostatecznie pewnie, by zgłosić nieetyczne postępowanie. To krok w stronę stworzenia środowiska pracy opartego na zaufaniu i kulturze speak-up (zachęcającej pracowników do zabierania głosu).
  • Schneider Electric uruchomił Szkołę Zrównoważonego Rozwoju, aby edukować pracowników w zakresie zagadnień klimatycznych i społecznych oraz zachęcać ich do podejmowania działań i wywierania wpływu na otoczenie.

  Ze względu na ambitne programy zrównoważonego rozwoju, które przynoszą konkretne i wymierne korzyści, Schneider Electric łączy swoje instrumenty finansowe z trajektorią zrównoważonego rozwoju Grupy. W pierwszej połowie roku Grupa uruchomiła linię finansowania o wartości 2,7 mld euro, która jest indeksowana w oparciu o roczne wyniki wskaźnika Schneider Sustainability Impact (SSI).

  #OZE #Ochronaśrodowiska #Troskaoziemię #Klimat #Ekologia

  Kategorie
  OZE

  Wojciech Świątek obejmuje rolę Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju w Schneider Electric

  Wojciech Świątek jest związany ze Schneider Electric od 1997 roku. Na przestrzeni lat pracował w różnych organizacjach i zespołach SE na stanowiskach związanych z marketingiem, strategią i rozwojem biznesu, m.in. we Francji, Rosji i krajach WNP. Od 2013 r. pracuje w Polsce, ostatnio pełniąc między innymi obowiązki dyrektora ds. rozwoju biznesu na Czechy, Polskę, Słowację i Ukrainę. W swej ostatniej roli odpowiadał m.in. za realizację długoterminowych planów rozwoju działalności firmy w Polsce i regionie, opracowanie krajowych planów strategicznych oraz współpracę z kluczowymi klientami i partnerami.

  Na nowym stanowisku Wojciech Świątek będzie realizował strategię spółki związaną  z osiąganiem lokalnie celów zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji i transformacji energetycznej, zapewniając klientom i partnerom dostęp do szerokiej wiedzy eksperckiej i odpowiedniej technologii, a także przeszczepiając na lokalny grunt najlepsze praktyki wypracowywane przez lata na innych rynkach, dopasowując je do lokalnych uwarunkowań.

  „Zrównoważony rozwój jest od wielu lat jednym z głównych fundamentów działalności Schneider Electric na całym świecie. Już w 2005 roku jako organizacja zaczęliśmy monitorować nasz wpływ na ludzi i planetę, pomagając klientom zaoszczędzić w tym czasie ponad 120 milionów ton emisji dwutlenku węgla i zapewniając dostęp do energii ok. 30 milionom ludzi na całym świecie. Tym bardziej cieszę się, że będąc tyle lat w organizacji, mogę połączyć zdobyte do tej pory kompetencje i wiedzę z bogatym doświadczeniem Schneider Electric w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju” – mówi Wojciech Świątek, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Schneider Electric.

  Wojciech Świątek to absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku automatyki przemysłowej i zarządzania oraz University of Westminster w Londynie na kierunku cyfrowego przetwarzania sygnałów.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nie musisz budować własnej instalacji. Kupuj zieloną energię i bądź eko!

  Umowy corporate Power Purchase Agreement (cPPA) zyskują w Polsce coraz większe zainteresowanie. Są to długoletnie umowy zawierane na zakup energii między jej wytwórcą a odbiorcą. Dla odbiorcy podstawową ich zaletą jest stabilność i przewidywalność kosztów zakupu energii oraz niezależność od rynkowych sprzedawców. To pozwala mu cieszyć się spokojem podczas wahających się cen rynkowych, przy jednoczesnym redukowaniu CO2, dzięki zużywaniu energii z OZE. Wytwórca natomiast zyskuje długoletnie i pewne korzyści finansowe, posiadając gwarancję przychodu.

  Umowy cPPA występują w dwóch rodzajach, tj. w formie z fizyczną dostawą oraz w formie finansowej (wirtualnej).

  Umowy cPPA z fizyczną dostawą

  Ten rodzaj umowy opiera się na fizycznej dostawie energii elektrycznej. Prąd, który wygeneruje wytwórca rzeczywiście trafia do jego odbiorcy. Forma ta w zależności od warunków technicznych, w szczególności dzielącej ich odległości występuje w trzech modelach.

  Opcja tzw. „za licznikiem” dedykowana jest niewielkim odległościom. Najczęściej instalacja wytwórcy lokalizowana jest w obrębie gospodarstwa odbiorcy. Odbiorca wydzierżawia np. swój dach lub grunt dla wytwórcy, który w całości finansuje inwestycję. Umowa cPPA polega na sprzedaży na rzecz odbiorcy energii z tej instalacji przez jej inwestora.

  Kolejny wariant opiera się na budowie linii bezpośredniej pomiędzy instalacją, a odbiorcą. Przeznaczona jest dla przypadku, w którym punkt wytwórczy i odbiorczy znajdują się w pewnej odległości oraz zostają połączone ze sobą linią przesyłową. Wówczas wytwórca sprzedaje energię z OZE odbiorcy i dostarcza ją własną linią, pomijając w tym działaniu sieci publiczne.

  Ostatnim jest model wykorzystujący istniejącą sieć operatora. Taka umowa cPPA w odróżnieniu od poprzednich jest umową trójstronną, gdyż pośrednikiem pomiędzy wytwórcą i odbiorcą jest spółka obrotu. Wytwórca sprzedaje energię spółce obrotu, a ta następnie po dodaniu kosztów świadczenia usług bilansowania odsprzedaje ją odbiorcy, który pokrywa również koszty związane z dystrybucją energii.

  Finansowa (wirtualna) umowa cPPA

  W tym modelu nie zachodzi fizyczna dostawa energii wytworzonej przez danego wytwórcę do odbiorcy. Obie strony ustalają cenę za jednostkę energii, ale kupuje i sprzedaje energię we własnym zakresie, bazując na zawartych umowach z przedsiębiorstwami energetycznymi. Za punkt odniesienia przyjmują rynkowa cenę. Rozliczeniu zgodnie z umową podlega różnica zachodząca pomiędzy ceną ustaloną i zawartą w umowie, a aktualną ceną rynkową. Gdy cena rynkowa jest niższa niż ta w umowie, odbiorca wypłaca wytwórcy różnicę. Gdy jest ona wyższa różnice tę pokrywa wytwórca, wypłacając pieniądze dla odbiorcy.

  Umowy cPPA to rozwiązanie, które cieszy się dużym powodzeniem. Liczba zawieranych umów wciąż rośnie, gdyż oferują one dużą stabilność w niepewnych czasach i stanowią sposób na „zazielenienie” swoich obiektów.

   

  #OZE #energetyka #energia #umowa #finanse #ekonomia #cPPA

  Kategorie
  OZE

  Niełatwy scenariusz dla energetyki

  Czy w niespokojnych czasach da się planować i kreślić realne perspektywy dla energetyki? Czy w świecie targanym m.in. przez pandemię, wojnę czy inflację ma to w ogóle sens? Przecież nasze założenia mogą za chwilę legnąć w gruzach

  Choć czasy są trudne, powinniśmy snuć dalekosiężne plany, przygotowywać się do działań. Fakt, wokół nas mnóstwo się zmienia, dotykają nas różnorodne perturbacje. Mimo tych przeciwności trzeba odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Do niedawna żyliśmy w mocno przewidywalnym świecie i nagle odkryliśmy, że tak nie zawsze musi być.

  Co w takich warunkach powinno być dla nas priorytetem?

  Kluczowe jest bezpieczeństwo energetyczne. Teraz niemal każdy patrzy na to przez pryzmat finansów i ponoszonych opłat. Sporo osób jest pełnych obaw, czy będzie je stać na prąd i ogrzewanie. To wymusza przyspieszenie działań na polu energetyki. Ważna jest decentralizacja dostaw energii. Powinny powstawać wyspy energetyczne, które się same bilansują. Zapotrzebowanie na energię powinno być pokrywane ze źródeł lokalnych. Potrzebujemy lokalnych obszarów bilansowania, rozwoju mikro źródeł wytwórczych, czyli OZE. Dodatkowo warto postawić na udoskonalanie technologii spalania śmieci, której wdrażanie umożliwi efektywne wykorzystywanie odpadów w energetyce.

  To zapewne słuszne podejście, ale jak w praktyce za to wszystko się zabrać?

  Należy zacząć od solidnej inwentaryzacji otoczenia, spojrzenia na nie przez pryzmat potencjału energetycznego. Trzeba przyjrzeć się specyficznym uwarunkowaniom lokalnym, m.in. w jakim zakresie możemy wykorzystać wiatr, energię słoneczną, jak zorganizować gospodarowanie odpadami w kontekście ich spalania, jak można te wszystkie elementy optymalnie spożytkować. Następnie trzeba dokonać inwentaryzacji potencjału odbiorczego. W tym wypadku trzeba przyjrzeć się i przeanalizować np. to, czy odbiorniki mogą i powinny pracować w innych okolicznościach, w innym czasie i o innej porze dnia, np. gdy energia z instalacji fotowoltaicznych jest dostępna i można zasilać nią rozmaite urządzenia . Powinniśmy dążyć do wypłaszczania profilu produkcji i zużycia energii.

  Jakie inne czynniki musimy jeszcze uwzględnić?

  Na pewno efektywność energetyczną. Dążąc do niej, należy m.in. przeprowadzać termomodernizacje budynków, próbować rezygnować ze starych odbiorników, które „pożerają” dużo energii i zastępować je energooszczędnymi. Do tego trzeba skupić się na właściwym zarządzaniu energią. Warto wprowadzać zdalne systemy zarządzania źródłami i odbiornikami. Wykorzystując odpowiednie narzędzia i aplikacje można zbliżać się do maksymalnego bilansowania, czyli planowania największego poboru wtedy, kiedy jest najwięcej energii wytwarzanej np. w naszej instalacji fotowoltaicznej. Lokalna produkcja i konsumpcja daje pożytek ekonomiczny. W grę wchodzi tu ekonomika dostaw. To co jest blisko, jest po prostu tańsze, bo odpada nam m.in. koszt przesyłu. Wiadomo, że w wielu przypadkach nie będziemy mogli zdać się wyłącznie na własne źródła. W tym momencie wracamy do bezpieczeństwa energetycznego. Nie będzie to łatwe, ale dobierając sprzedawcę i dostawcę energii, starajmy się, żeby był to pewny i sprawdzony partner.

  Czy to, z czym mamy teraz do czynienia, należy traktować bardziej jako szansę czy zagrożenie?

  Widzimy bardzo dużo negatywnych skutków tej sytuacji. Chociażby zakłócenia rynku nośników energii, które sprawiły, że zdrożał gaz i jego pochodne – prąd, ciepło. Gaz powszechnie wykorzystywany jest w produkcji, więc to odbija się na cenach. Oceniając realnie, wojna czy inflacja to oczywiste zagrożenia dla Polski. Nasza energetyka jest oparta na węglu, który jest jednak paliwem stabilnym. Elektrownie rzec jasna mają problemy, m.in. z chłodziwem, co wynika z niskiego stanu wód. Nieunikniona transformacja energetyki będzie bardzo trudna, potrzebowalibyśmy na nią kilkudziesięciu lat. Tymczasem czeka nas milowy przeskok, bo należy to zrobić w ciągu kilku lat. To wymaga podjęcia nadzwyczajnych kroków.

  Jaką rolę odegrają w tym środki unijne, które mamy szanse pozyskać?

  W tej chwili blisko 70% krajowego miksu energetycznego stanowi węgiel. Środki z UE muszą do nas trafić, bo bez nich niczego nie zmienimy. Przebudowa źródeł i sieci przesyłowych to kolosalne wydatki. Dodatkowo są to długotrwałe procesy, uwzględniające czasochłonne planowanie, przygotowania i realizacje inwestycji. Skrócenie okresu, w którym należy to zrobić, dodatkowo komplikuje sytuację.

  Czy OZE to lekarstwo na nasze energetyczne problemy?

  Jako EkoEnergia Polska, z wieloletnim doświadczeniem w branży, doskonale znamy sytuację. Mamy świadomość wszelkich atutów, ale i słabych punktów oraz wyzwań. Rynek związany z odnawialnymi źródłami energii jest duży, są na nim spore pieniądze. Został jednak nienaturalnie zakłócony. Ma spory potencjał, w swoim tempie rozwijałby się i umacniał, jednak teraz wszystko nagle zaczęło dziać się za szybko. Efekty widzimy m.in. w ograniczonej dostępności pomp ciepła. Produkty niektórych marek w ogóle nie są osiągalne. Wiele firm boryka się z brakami pracowników. To z kolei odbija się na jakości i prawidłowości montażu instalacji, które będą działać wadliwie. To zaś będzie wymuszać naprawy. Popyt na fotowoltaikę, ze względu na zmianę zasad rozliczeń prosumentów, chwilowo wygasł. Jest to jednak sytuacja przejściowa i już powoli zwiększa się ilość montaży. Dodatkowo popyt cały czas jest napędzany przez wzrost cen prądu. Choć sytuacja jest trudna, to jednak od OZE nie ma odwrotu. Potwierdzają to badania i opinie ekspertów w Polsce i na świecie. Wszyscy zostaliśmy niejako postawieni pod ścianą. Musimy się zmobilizować i wspólnie poradzić sobie w trudnych czasach.

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  OZE

  Lidl otwiera kolejny sklep w Polsce z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań

  W czwartek w Warszawie zostanie otwarty 12 tys. sklep Lidla na arenie międzynarodowej. Nowy obiekt – zlokalizowany w nowoczesnym, dwupoziomowym budynku przy ulicy Żupniczej 15 – idealnie wpisuje się w trend rewitalizacji dzielnicy Praga Południe, której celem jest przekształcenie terenów przemysłowych w nowoczesną zabudowę mieszkaniową i usługową. Poza pożytkiem dla klientów i okolicznych mieszkańców, otwarcie wiąże się też z nowymi miejscami pracy. W nowym, 45. sklepie Lidl w stolicy, pracę rozpocznie 28 osób – w całej Polsce, w ponad 800 sklepach, sieć zatrudnia już ponad 25 tys. pracowników.

  Ekologiczne rozwiązania

  Nowa inwestycja ma powierzchnię ok. 1700 mkw. – w tym 1170 mkw. powierzchni sprzedażowej – i powstaje zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną. Ogrzewanie obiektu wspierać będą gruntowe pompy ciepła (wykorzystujące energię odnawialną z ziemi), na dachu zamontowane zostały panele fotowoltaiczne, a w budynku – oświetlenie LED – które cechuje się niskim poborem energii, a co za tym idzie, niższą niż w przypadku standardowych żarówek emisją gazów i pyłów z elektrowni. W placówce wdrożona została także technologia odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych i rekuperacja (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła). Dzięki wymienionym rozwiązaniem, sieć wdraża podejście, w którym w pierwszej kolejności unika emisji CO2, następnie je redukuje, a na końcu – gdy nie ma innej możliwości – kompensuje. W ten sposób, do 2030 roku Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności o 80 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

  W Polsce firma podpisała umowę ze sprzedawcą energii gwarantującą pochodzenie energii w całości ze źródeł odnawialnych – do końca 2022 roku wszystkie obiekty Lidl Polska będą pracowały wyłącznie w oparciu o zieloną energię. Ponadto, w trosce o dobrą jakość powietrza, sklep przy Żupniczej wyposażony został w stację ładowania samochodów elektrycznych.

  Eksport polskich produktów

  Lidl Polska od lat współpracuje z rodzimymi producentami, oferując klientom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów, jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Tylko w 2021 roku, w ramach marek własnych Lidl, 276 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty na 28 zagranicznych rynków. Wartość tego eksportu wyniosła blisko 4,3 mld zł.

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Parlament Europejski po raz kolejny za zieloną transformacją

  Unia Europejska przyjęła ambitny cel, żeby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli całkowicie wyeliminować emisję gazów cieplarnianych. Jednym z narzędzi, które ma w tym pomóc, jest pakiet „Fit for 55”, czyli plan obniżenia tej emisji do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Wcześniej unijne państwa muszą się uniezależnić od rosyjskich surowców – węgla, ropy i gazu, które są szkodliwe dla środowiska, a handel nimi finansuje agresywną politykę Kremla.

  Parlament Europejski, na posiedzeniu plenarnym 22 czerwca, zagłosował za reformą systemu handlu emisjami (ETS) i wdrożenie nowego systemu dla budynków i transportu – ETS II. Dochody z nich miałyby być przeznaczane na działania na rzecz klimatu w państwach członkowskich. PE także zwiększyć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do 63 proc. Zamierza również od 2027 r. stopniowo wycofywać uprawnienia do bezpłatnej emisji, tak by zlikwidować je do 2032 r. Europarlamentarzyści poparli także wcześniejsze wprowadzeni mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla. W dużym skrócie system ten ma polegać na pobieraniu specjalnych opłat importowych od towarów sprowadzanych do UE, których produkcja wiąże się z dużą emisją CO2. W zamyśle ma to skłonić pozaunijnych producentów do wdrażania technologii niskoemisyjnych. Jeżeli wykażą, że tak robią i ograniczają emisje, opłata mogłaby być zmniejszona albo nienaliczana. Na początek, od 2026 r., system ma objąć sprowadzane do Wspólnoty żelazo i stal, cement, nawozy, aluminium i energię elektryczną. Eurodeputowani postulują, żeby objąć tym mechanizmem także chemię organiczną, plastiki, wodór, amoniak oraz emisje pośrednie. Pozyskiwane w ten sposób fundusze powinny iść na zieloną transformację w krajach słabiej rozwiniętych. W jej ramach m.in. ma rozwijać się fotowoltaika, systemy ogrzewania oparte na pompach ciepła i energetyka wiatrowa.

  Parlament Europejski opowiedział się również za Społecznym Funduszem Klimatycznym. Ma on pomóc tym, którzy borykają się z ubóstwem energetycznym, ponoszą koszty zielonej transformacji i dotyka ich wykluczenie transportowe. Mogliby liczyć zatem na tymczasowe bezpośrednie wsparcie, np. obniżenie podatków i opłat energetycznych.

  „Parlament Europejski w zdecydowanej większości zagłosował za Społecznym Funduszem Klimatycznym. To wielomiliardowa odpowiedź UE na potrzebę ochrony obywateli przed wpływem polityki klimatycznej na ceny energii. Ten wynik to także wyraźny sygnał mówiący o potrzebie zadbania o to, aby przejście do neutralności klimatycznej było również sprawiedliwe społecznie. Dzięki Funduszowi zabezpieczymy dla obywateli możliwość instalacji większej liczby paneli słonecznych, przeprowadzenia termomodernizacji, zakupu wydajniejszych energetycznie urządzeń i samochodów elektrycznych” – podsumował David Casa, deputowany Europejskiej Partii Ludowej.

  Społeczny Fundusz Klimatyczny jest propozycją Komisji Europejskiej, skierowanej do gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Jego budżet na lata 2025-2032 sięgnąłby 72 mld euro. Wspierałby osoby, które borykają się z ubóstwem energetycznym, czyli ogólnie mówiąc tych, którym opłaty za ogrzewanie i prąd zjadają zbyt dużą część skromnego, domowego budżetu. Finansowa pomoc przeznaczana byłaby na termomodernizacje budynków i przechodzenie na odnawialne źródła energii. Kierowana byłaby też na dotowanie przechodzenia z tradycyjnego transportu na ekologiczny. Tu rozwiązaniem miałoby być wspieranie rynku używanych pojazdów elektrycznych, promowanie wspólnych przejazdów prywatnymi samochodami oraz rozwijanie systemu wypożyczania aut. Dotacje szłyby także na transport publiczny, który powinien być bardziej dostępny i oparty na pojazdach niskoemisyjnych, napędzanych paliwami alternatywnymi. Fundusze trafiałby w konkretne miejsca. Priorytetowo traktowane byłby wyspy, regiony górskie oraz obszary słabo rozwinięte i oddalone.

  „Kolejny duży krok w kierunku Zielonego Ładu. Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za utorowanie drogi do negocjacji naszego pakietu Fit for 55. Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji, wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla i Społeczny Fundusz Klimatyczny skierują Europę na drogę ku neutralności klimatycznej” – podsumowała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

  Decyzje podejmowane na szczeblu unijnym i związane z nimi działania raz za razem pokazują, że zielona transformacja to kierunek, od którego nie ma odwrotu. Dyskutować można o tempie zmian i szczegółowych rozwiązaniach, ale wszystko wskazuje na to, że przyszłość Europy rysuje się pod znakiem OZE.

  Kategorie
  OZE

  Jeżdżenie na wodę coraz bliżej?

  Niewykluczone, że odpowiedź na to pytanie przyniesie Światowa Konferencja Energetyki Wodorowej (World Hydrogen Energy Conference -WHEC), która 26 czerwca rozpoczyna się w Istambule i potrwa pięć dni. To 23. odsłona tego wydarzenia, poświęconego wodorowi i rozwiązaniom energetycznym z udziałem tego pierwiastka. Organizatorzy konferencji postrzegają technologie energii wodorowej jako jedne z generalnych źródeł zaspokojenia energetycznych potrzeb planety w najbliższej przyszłości.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Elektromobilność na dwóch kółkach

  Wspieranie czystego transportu to nie tylko dotacje do zakupu aut elektrycznych czy niskoemisyjnych autobusów. Na śmiały krok zdecydowała się Gdynia, która dołoży swoim mieszkańcom do kupna elektrycznych rowerów.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika na byłym wysypisku, czyli czysta energia w brudnym miejscu

  Katowickie MPGK ogłosiło przetarg na budowę elektrowni słonecznej. Ma powstać na nieczynnym i zrekultywowanym składowisku odpadów.

  Kategorie
  OZE

  Oddolna energia. Produkcja i dystrybucja w rękach społeczeństwa

  Przysłowie mówi, że „każdy sobie rzepkę skrobie”. Często jednak lepsza jest współpraca, a jej pozytywne efekty widać m.in. w działaniach spod znaku energetyki społecznej.

  Kategorie
  OZE

  Rolnictwo zasilane czystą energią

  Instalacja fotowoltaiczna albo pompa ciepła to praktyczne, oszczędne i coraz popularniejsze źródła energii elektrycznej oraz ogrzewania. Rolnicy indywidualni i firmy zajmujące się działalnością związaną z rolnictwem mogą dostać dofinansowanie na ich zakup.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nie dla samochodów spalinowych w UE. Zakaz jest bliski

  Elektromobilność rośnie w siłę z każdym miesiącem, eksponując na rynku kolejne modele elektrycznych samochodów. Społeczeństwo coraz bardziej przekonuje się do wyeliminowania paliw konwencjonalnych na rzecz alternatywnych, a Unia Europejska nakłada coraz bardziej rygorystyczne cele poprawiające stan środowiskowy państw członkowskich.

  Kategorie
  OZE

  Albo edukacja klimatyczna, albo koszmar

  Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej, składający się z czternastu zespołów, zakończył wielomiesięczną pracę nad rekomendacjami niezbędnych działań na rzecz wzrostu poziomu wiedzy i świadomości Polaków o dziejących się zmianach klimatycznych i ich negatywnych skutkach dla naszej planety. Postulaty zostały zawarte w raporcie UN Global Compact Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce 2022″. Ich podsumowanie zaprezentowano 15 czerwca 2022 r. podczas spotkania w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Mobilny magazyn energii – technologia V2G

  Od połowy XX wieku ludzkość doświadcza trzeciej rewolucji przemysłowej, zwanej też rewolucją naukowo – techniczną. Świat poddany jest stałemu rozwojowi, a nieustający postęp technologiczny warunkuje ciągły wzrost zapotrzebowania na energię zarówno elektryczna, jak i cieplną. Czy ludzkość potrafiłaby w obecnych czasach żyć bez prądu? Czy umiemy wyobrazić sobie obecny świat bez sprzętów elektronicznych? Wizja takiej rzeczywistości dla niemal każdego jest czymś przerażającym i nieprawdopodobnym w ziszczeniu.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Siemens oszczędza czas kierowców. Ultraszybkie ładowanie przy A1

  Tempo rozwoju elektromobilności nie zwalnia. W konsekwencji pojawiania się na drogach kolejnych pojazdów elektrycznych konieczne jest dostosowanie pod tego typu transport również infrastruktury drogowej – w końcu tak samo jak tradycyjne samochody z silnikiem spalinowym, tak EV również musi zadbać o zapas „paliwa” do przejechania kolejnych kilometrów.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Duet idealny, czyli pompa ciepła z fotowoltaiką

  Źródłem energii są paliwa. Zalegające głęboko pod ziemską skorupą surowce nie są jednak nieskończone. Bazując na substancjach kopalnianych globalna gospodarka jest narażona na pozbawienie źródła gwarantującego dostateczną ilość niezbędnej dziś energii. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to znacząco oddziałuje na stan zdrowia i życia nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Pomyśl o farmie PV i zacznij zarabiać na swoim gruncie

  Rosnąca w diametralnym tempie inflacja skłania społeczeństwo do bardziej zachowawczego zarządzania swoim majątkiem. Ceny na rynku nieruchomości szybują ku górze, zmniejszając tym samym popyt i grono kupujących. Coraz więcej ludzi poszukuje sposobów na pewny i stabilny dochód, który zagwarantuje im bezpieczeństwo na kolejne lata życia.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największe firmy stawiają na fotowoltaikę

  Państwowe spółki rozwijają swoje moce produkcji „zielonej” energii, inwestując w farmy fotowoltaiczne. Za dwa lata w Polsce będzie można zostać udziałowcem tego typu przedsięwzięć. Tymczasem użytkownicy indywidualni mogą wytwarzać prąd na mniejszą skalę.

  Kategorie
  OZE

  Stany Zjednoczone stawiają na OZE – to element bezpieczeństwa narodowego

  Prezydent Stanów Zjednoczonych jednoznacznie opowiedział się za rozwojem OZE. Potwierdził, że fotowoltaika i pompy ciepła mają znaczenie strategiczne. Mogą zapewnić obywatelom bezpieczeństwo energetyczne i są ważną bronią w walce ze zmianami klimatycznymi.

  Kategorie
  OZE

  Energetyczna transformacja na innych zasadach

  Zdaniem przedstawicieli rządu, realizacja unijnych celów dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest zbyt kosztowna. Takie obciążenia mogą tylko zrazić społeczeństwo do transformacji energetycznej.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Rozwój światowej elektromobilności. Najnowszy raport IEO

  W odpowiedzi na zagrożenie wyczerpaniem się światowych zasobów naturalnych, jak ropa naftowa, czy gaz ziemny na rynku zaczęły pojawiać się innowacyjne koncepcje mogące zastąpić konwencjonalne surowce poprzez alternatywne technologie. Wypieranie paliw kopalnych objęło wiele sektorów krajowej gospodarki, w tym rynek motoryzacyjny. Konsekwencją zachodzących transformacji stała się tzw. elektromobilność.

  Kategorie
  OZE

  Energetyczny rozwój Smart Cities

  Idea Smart Cities opiera się na rozwoju inteligentnych miast, w których ważnym elementem jest zero emisyjność i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w różnych obszarach. Na całym świecie testowane są już różnorodne działania z tego zakresu, również w Polsce. Transformacja energetyczna to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej na najbliższe lata. W budżecie UE przewidziane są ogromne środki umożliwiające m.in. samorządom wdrażanie projektów, pozwalających iść ku „zielonej” drodze. Kluczem są jednak innowacyjne i pomysłowe projekty, a także współpraca na wielu polach.

  Kategorie
  OZE

  Krajowy Plan Odbudowy dla OZE. Prawie 96 mld zł na „zielone” projekty!

  Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy. Droga do tego była wyboista, ale ostatecznie Polska może liczyć na 158,5 mld zł bezzwrotnych dotacji i pożyczek. Z tej kwoty spora część pójdzie na projekty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii i efektywnością energetyczną.

  Kategorie
  OZE

  Odnawialne Źródła Energii jako kierunek studiów na polskich wyższych uczelniach

  Wzrastające zainteresowanie OZE, wymaga wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju potencjału technologicznego. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest oferta polskich uczelni wyższych kształcących specjalistów w zakresie OZE.

  Poniżej prezentujemy spis uczelni oferujących studia ze specjalnością „Odnawialne Źródła Energii”. Wszelkie wymagania związane z rekrutacją umieszczone są pod linkami przy konkretnej uczelni.
  Temat będziemy aktualizować na bieżąco. Zapraszamy do stałej lektury!

   

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Wydział Energetyki i Paliw

  Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – Kandydaci AGH

   

   

  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Wydział Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Specjalność: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Zarządzanie i inżynieria produkcji » Bydgoska Szkoła Wyższa (bsw.edu.pl)

   

   

  Politechnika Białostocka

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Studia można kontynuować na II stopniu na kierunku „Elektrotechnik” (1,5 roczne studia stacjonarne i niestacjonarne) – z informacji uczelni: „projektowanie i metodyka badań inteligentnych instalacji: oświetleniowych, fotowoltaicznych i fototermicznych

  Kierunki studiów I stopnia – Wydział Elektryczny PB

   

   

  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Inżynieria odnawialnych źródeł energii – studia I stopnia • UTP w Bydgoszczy

   

   

  Politechnika Koszalińska

  Energetyka

  Specjalność: Odnawialne Źródła Energii (II stopień – energetyka odnawialna)

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku – stacjonarne, 2 lata – niestacjonarne; magister inżynier)

  Politechnika Koszalińska (koszalin.pl)

   

   

  Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

  Wydział Inżynierii Środowiska

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Rekrutacja Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (pk.edu.pl)

   

   

  Politechnika Śląska

  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Kierunek: Energetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Energetyka (polsl.pl)

   

   

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

  Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne Źródła Energii | Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (kielce.pl)

   

   

  Politechnika Wrocławska

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Kierunek Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii – Politechnika Wrocławska – Rekrutacja (pwr.edu.pl)

   

   

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Kierunek: Technologie Energii Odnawialnej

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Technologie Energii Odnawialnej – WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI (sggw.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Biologii i Nauki o Środowisku

  Kierunek: Inżynieria Środowiska

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Inżynieria środowiska | rekrutacja.uksw.edu.pl

   

  Uniwersytet Opolski

  Wydział Przyrodniczo-techniczny

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Opolskim

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier)

  Ekoenergetyka (up.lublin.pl)

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier)

  EKOENERGETYKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (puls.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1,5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami | Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (up.wroc.pl)

   

   

  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

  Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR – Studia I stopnia – Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (urk.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Rzeszowski

  Wydział Biologiczno-Rolniczy

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

  Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii | Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (uwm.edu.pl)

   

   

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

   

  #OZE #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #elektrownie_wodne #elektrownie_jądrowe #elektromobilność #energetyka #paliwa #ochrona_środowiska #klimat

   

  Zdjęcie: Gerd Altmann z Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Kurtyka: przełom dla polskiej elektromobilności. Setki milionów na dopłaty do leasingu

  W trakcie forum Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska. Dokument dotyczy dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

  Umowa to efekt zakończonego naboru na banki, które w imieniu NFOŚiGW będą dystrybuować dotacje, głównie dla przedsiębiorców, w formie dopłat do leasingu w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk” – powiedział zaraz po zawarciu umowy Minister Michał Kurtyka. Pierwszym bankiem, który nawiązał taką współpracę z funduszem był Bank Ochrony Środowiska.

  Ile jednak współpracujące z rządem banki będą miały do ożywienia polskiej elektromobilności? – Uruchamiamy po raz pierwszy transzę 400 mln zł dopłat dla pojazdów indywidualnych – powiedział minister, dodając, że to przełomowy krok. – Tego wcześniej nie było. I ta transza będzie również szła – i tutaj jest drugi przełom – również dając możliwość sfinansowania pojazdów w tym trybie leasingowym – tłumaczył Minister

  Program „Mój elektryk” został zaplanowany na lata 2021-2026. Całkowity budżet wynosi 500 mln zł, z czego 400 mln zł przeznaczonych zostanie właśnie na dopłaty do leasingu.

  Bezzwrotne dotacje będą przyznawane na fabrycznie nowe samochody zeroemisyjne kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e.

  W założeniu dystrybucja pieniędzy przez banki ma pozwolić na zwiększenie dynamiki procesu transformacji transportu na zeroemisyjny, bo firmy, samorządy i instytucje zainteresowane leasingiem samochodów elektrycznych i wodorowych będą mogły korzystać z dopłat. Minister M.Kurtyka uważa, że dopłaty do leasingu będą stanowiły klucz do sukcesu programu.

  Efektem będzie nie tylko powiększenie taboru przyjaznego środowisku, ale pośrednio także rozwój infrastruktury ładowania. Osiągniemy zatem dwa cele: ekonomiczny i klimatyczny, czyli ożywienie w gospodarce i ograniczenie emisji szkodliwych gazów i substancji do atmosfery – podkreślił.

  Wnioski w ramach programu „Mój elektryk” można składać – w przypadku osób fizycznych – od 12 lipca br. do NFOŚiGW. Kwota dopłaty w tym przypadku wynosi 18 tys. 750 zł, ale rodziny wielodzietne mogą liczyć na 27 tys. zł. Pula dla osób prywatnych wynosi 100 mln zł. Teraz NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem wsparcia klientów instytucjonalnych.

   

  #elektromobilność #ochrona_środowiska #Mój_elektryk # Czyste_powietrze #leasinng

  Źródła: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: pxfuel.com

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kurtyka podpowiada prosumentom jak optymalizować wykorzystanie energii z fotowoltaiki

  Jego zdaniem optymalizacja prądu z paneli fotowoltaicznych ma trzy oblicza: pompy ciepła, stacje lądowania pojazdów i magazyny energii.

  Łączna moc zainstalowana [fotowoltaiki – dop. AP] jest obecnie w Polsce na poziomie 5 gigawatów, to potężny kapitał społeczny i zauważalny kapitał energetyczny – przypomniał podczas niedawnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu Minister Kurtyka.

  Minister ocenił, że fotowoltaika, zarówno ta indywidualna jak i wielkoskalowa, cały czas ma potencjał do wzrostu. Jednak przedłużenie tego zjawiska będzie zależeć od stopnia wykorzystania energii wytworzonej w instalacjach prosumenckich.

  Szef resortu klimatu i środowiska stwierdził, że „musimy nakierować konsumenta na to, żeby zaczął myśleć, w jaki sposób konsumować więcej wytworzonej przez niego energii”. Jak?

  Po pierwsze – konieczne jest dalsze upowszechnianie pomp ciepła. Przy tym punkcie minister przypominał, że tu także zaliczyliśmy duży skok. Jeszcze dwa lata temu Polska była dziesiątym rynkiem instalacji pomp ciepła w Europie, po tym roku prawdopodobnie wskoczymy na podium.

  Po drugie – niezbędne jest stopniowe rozwijanie magazynów energii.

  Po trzecie – montaż ładowarek do samochodów elektrycznych.

  Ostatni z wymienionych punktów ma być dofinansowywany w nadchodzących edycjach programu „Mój prąd”.

  Granice rozwoju fotowoltaiki ogranicza jedynie nasza wyobraźnia dotycząca możliwości konsumpcji energii tam, gdzie jest ona produkowana przez prosumentów – na miejscu, w domu. Im więcej takiej energii będziemy w stanie na różne sposoby wykorzystać, tym lepiej – przekonywał.

  Minister wskazał też, że „fotowoltaiki mądrze rozstawionej w systemie elektroenergetycznym bardzo nam potrzeba”.

   

  #fotowoltaika #pomp_ciepła #magazyny_energii #ładowarki #samochody_elektryczne #OZE #ochrona_środowiska @klimat

  Źródła: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: gov.pl

  Kategorie
  OZE

  Transformacja energetyczna w Polsce. Czy mamy szansę stać się liderem w tej części Europy?

  W związku z planowaną obniżką emisji dwutlenku węgla Polska stanęła w obliczu bardzo trudnego wyzwania. W celu opracowania konkretnych strategii Orlen zorganizował panel dyskusyjny pt. „Zielona energia – jak uczynić energetyczną rewolucję bezpieczną dla polskiej gospodarki”.

  W platformie spotkań, będącej największym tego typu wydarzeniem w tej części Europy, wzięli udział m.in. Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii oraz  Karol Wolf, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN.

  Zdaniem Karola Wolfa, czekające nas przemiany w energetycy nie tylko dla Polski, ale i dla Unii Europejskiej jak i całego świata, będą miały w tym sektorze charakter swoistej rewolucji. Dyrektor zauważył, że obecny system został skrojony na XIX-wiecznych realiach, gdzie należało zapewnić warunki 2 mld ludzi, a nowe rozwiązanie ma w perspektywie dwóch kolejnych dekad zapewnić dostęp do energii populacji pięć razy większej.

  Transformacja naszego systemu energetycznego jest konieczna ze względów ekonomicznych, społecznych i regulacyjnych. My jednak podjęliśmy to wyzwanie. Grupa ORLEN rok temu właśnie w Karpaczu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała osiągnięcie neutralności emisyjnej CO2 do 2050 roku – podkreślił Karol Wolf.

  Grupa Orlen w ramach realizacji elementów transformacji energetycznej ze swojej strony dąży do stworzenia koncernu multienergetycznego.

  W tym celu na najbliższych 10 lat zarezerwowano w budżecie aż 30 mld zł. Aż 25 mld zł przeznaczonych zostanie na obniżenie emisji CO2. Pieniądze będą przeznaczane na dekarbonizację i poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowę mocy w biopaliwach i biomateriałach, rozwój w obszarze recyklingu oraz inwestycje w paliwa alternatywne (elektromobilność, wodór, gaz CNG i LNG).

  Minister Artur Soboń zauważył z kolei, że Polska jest krajem, którego energetyka opiera się na węglu i transformacja na zeroemisyjne źródła będzie czymś bardzo trudnym. Podkreśli, że „wymaga to skoordynowanej współpracy wszystkich ministerstw, instytucji, ośrodków naukowych i samorządów”.

  Z kolei Minister Ireneusz Zyska stwierdził, że Polska ma potencjał, żeby stać się liderem zielonej transformacji w tej części kontynentu. Zauważmy, jak dużym sukcesem okazały się rządowe projekty związane z przyjaznymi dla środowiska zmianami, chociażby program „Czyste Powietrze” czy Regionalne Programy Operacyjne, nastawione na rozwój energetyki wykorzystującej OZE. Polska jest na tle dynamiki wzrostu liczby instalacji prosumenckich europejskim fenomenem. Jeszcze w 2015 roku było ich zaledwie cztery tysiące. Po pięciu latach – już 700 tysięcy .a do końca roku możemy nawet przekroczyć milion – podkreślał I. Zyska.

  #OZE #ochrona_środowisk #klimat #Ministerstwo_Inwestycji_i_Rozwoju #elektromobilność #Orlen #CO2

  Źródła: PAP, PKN Orlen

  Fot.: screen/YouTube/PAP

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga