Energetyczne rokowania na 2024 rok – czy fotowoltaika to remedium na rosnące ceny energii elektrycznej? - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Energetyczne rokowania na 2024 rok – czy fotowoltaika to remedium na rosnące ceny energii elektrycznej?

  Paulina Molenda, 04.08.2023 r. godz. 8:50, Artykuł Sponsorowany

  Wraz z 2024 rokiem, światowa sytuacja energetyczna stoi w obliczu wyzwań, które silnie oddziałują na ceny energii elektrycznej. Rośnie popyt na elektryczność, a jednocześnie zwiększa się presja na odchodzenie od tradycyjnych źródeł energii. W tym dynamicznym kontekście, fotowoltaika wyłania się jako potencjalne remedium na rosnące koszty energii elektrycznej. Wraz z zaproszonym Ekspertem – Bartoszem Firmanty z firmy EkoEnergia Polska bliżej przyjrzeliśmy się obecnym prognozom na przyszły rok i odgrywającej roli fotowoltaiki na scenie energetycznej.

  Czy fotowoltaika może stanowić kluczowe rozwiązanie na rosnące ceny energii elektrycznej w 2024 roku?

  Tak, przy czym należy tu wyraźnie zaznaczyć podział na mikroinstalacje PV oraz na wielkoskalowe projekty komercyjne (farmy PV). W tym pierwszym segmencie z połową nowego roku nadejdą zmiany w sposobie rozliczeń energii – prosument wirtualny. Wiele osób czeka na to nowum, które ma szansę zrewolucjonizować podejście w instalowaniu i rozliczaniu systemów PV. Opłacalność instalacji PV powinna się jeszcze bardziej polepszyć. Ponadto wprowadzenie taryf dynamicznych będzie również miało znaczący wpływ na przyszłe rynki OZE.

  Jeśli zaś chodzi o segment farm PV, to odegrają one kluczową rolę dla MŚP w polepszaniu samowystarczalności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, a ponadto odciążą koszty energii przedsiębiorstw. Oczywistym będzie – jak to ma miejsce również dziś – uzyskanie warunków przyłączenia do sieci. Kłopot ten z każdym miesiącem narasta, aczkolwiek idea cable pooling czy linia bezpośrednia powinny (przynajmniej częściowo) rozwiązać ten problem.

   

  Według Pana koszty instalacji fotowoltaicznych uległy znaczącemu zmniejszeniu w ciągu ostatnich kilku lat?

  Ciągły rozwój technologii fotowoltaicznych prowadzi do produkcji coraz bardziej wydajnych paneli o wyższym współczynniku konwersji energii słonecznej na energię elektryczną, które nie odbiegają znacznie ceną od paneli o mniejszej mocy. Dodatkowo wzrost popytu na panele fotowoltaiczne oraz zwiększenie skali produkcji, obniżyło koszty jednostkowe modułów. Jeśli chodzi o inne komponenty, na które składa się system PV, niestety nie obserwujemy podobnego spadku cen. Koszty związane z wykonaniem instalacji z roku na rok są coraz większe. Widoczny jest spadek sumarycznej ceny instalacji, ale koszt jej budowy w dużej części pokrywa tą różnicę. Podsumowując  obserwujemy spadek kosztów instalacji fotowoltaicznych, ale cena końcowa jaką ponosi inwestor nie uległa znacznemu zmniejszeniu.

   

  Jakie według Pana regiony mogą oczekiwać największych korzyści z rozwoju technologii fotowoltaicznych w 2024 roku?

  W regionach, gdzie popyt na energię elektryczną rośnie m. in. rozwijające się miasta, tereny wysoko zurbanizowane oraz skupiska energochłonnych przedsiębiorstw. Fotowoltaika może pomóc w zaspokojeniu bieżącego zapotrzebowania na energię.
  Z racji dużego zapotrzebowania na energię inwestycje w instalacje PV przyniosą przede wszystkim korzyści finansowe oraz środowiskowe, przyczyniając się do uniknięcia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

  Innym przykładem, gdzie rozwój instalacji PV przyniesie ogromne korzyści są regiony objęte ubóstwem energetycznym. Fotowoltaika może stanowić ważne narzędzie w walce z ubóstwem energetycznym, oferując rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska i pozwalają na poprawę jakości życia i sytuacji finansowej ludzi mieszkających w obszarach, które dotknięte są ograniczonym dostępem do energii elektrycznej.

  Wymienione regiony stanowią ogólne przykłady, a korzyści z rozwoju fotowoltaiki mogą być różne w zależności od lokalnych warunków polityki energetycznej, technologicznych postępów, cen surowców i wielu innych.

   

  W jaki sposób regulacje i polityka rządowa mogą wpływać na rozwój fotowoltaiki jako odpowiedzi na rosnące ceny energii elektrycznej?

  Drastyczny wpływ regulacji i polityki rządowej w obszarze energetyki daje się we znaki nie od dziś inwestorom OZE. Niekorzystne z ich punktu widzenia prawne działania odgórne wywierają duży wpływ na zmniejszenie amortyzacji inwestycji, a coraz częściej również na odstąpienie od inwestycji i rezygnację z dalszego rozwoju wielkoskalowych projektów. Dużo komentarzy i negatywnego wydźwięku w sieci towarzyszy na przykład słynnym ostatnio zmianom dotyczącym tzw. „10H dla fotowoltaiki”, czyli nowelizacji hamującej rozwój branży PV w Polsce.

   

  Jakie są perspektywy dla energetyki odnawialnej, zwłaszcza fotowoltaiki, w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i walki ze zmianami klimatycznymi?

  Nadchodząca rewolucja wodorowa wymusza budowę niesamowitej ilości instalacji OZE, szczególnie PV. Nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Ambitne plany unijne i krajowe powinny przekładać się na wzrost inwestycji w tym obszarze, jednak utrudnione ustawodawstwo i procesy administracyjne oraz brak jasnych i stabilnych reguł rozliczania powodują zniechęcenia biznesowe i zachwiania w decyzyjności.

  Niemniej, trzeba sobie uzmysłowić, że mimo licznych trudności nie mamy odwrotu. Polski nie stać na to, aby nie przeprowadzić transformacji energetycznej. Wojna na Ukrainie i towarzyszący kryzys energetyczny pokazały jak bardzo ułomny jest nasz przestarzały system energetyczny. Dlatego też, nieuchronnie czeka nas (co już widać) przechodzenie ku energetyce rozproszonej i lokalnej. Na mapie Polski będzie coraz więcej obszarów samowystarczalnych energetycznie, które stanowić będą przykład dla kolejnych inwestycji, a klastry energii i spółdzielnie energetyczne pokażą jak zasadne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań OZE. Ponadto magazynowanie energii odegra niesamowitą rolę w nadchodzącej perspektywie branżowej.

   

  Jakie mogą być potencjalne zagrożenia dla długoterminowej stabilności i zrównoważenia rynku fotowoltaicznego?

  I znowu podział jak wyżej. Jeśli chodzi o mikroinstalacje, to upatrywałbym jako zagrożenie warunki systemu rozliczeń oraz ruchy cenowe w tym obszarze. Natomiast jeśli chodzi o rynek farm PV to zdecydowanie ustawodawstwo (włącznie z w wprowadzaniem różnorakich blokad hamujących rozwój rynku) i rynkowe ceny energii sprzedawanej.

   

  Jakie są perspektywy inwestycji w fotowoltaikę jako długoterminowej strategii zarządzania kosztami energii elektrycznej?

  Inwestycje w fotowoltaikę stanowią swoiste zabezpieczenie przed przyszłymi wzrostami cen energii elektrycznej, które często związane są z inflacją, zmianami na rynku surowców czy polityką energetyczną.

  Wykorzystując system fotowoltaiczny, energia elektryczna jest produkowana z odnawialnego źródła. Dzięki temu można ograniczyć zakup energii elektrycznej od dostawcy, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Zakup instalacji fotowoltaicznej jest zazwyczaj inwestycją długoterminową. Pomimo początkowych kosztów inwestycyjnych, można oczekiwać, że system będzie wytwarzał energię przez wiele lat, co przyczyni się do długoterminowych oszczędności. Inwestycja w fotowoltaikę jest doskonałą strategią na ograniczenie kosztów w gospodarstwie domowym czy przedsiębiorstwie.

   

  Czy fotowoltaika może być alternatywą dla innych źródeł energii odnawialnej w kontekście rosnących cen energii elektrycznej?

  Ciężko porównywać ze sobą poszczególne źródła energii. Każde OZE posiada swoje własne zalety i ograniczenia, a wybór odpowiedniej technologii zależy od wielu czynników, takich jak lokalne warunki czy dostępność zasobów.

  W przypadku turbin wiatrowych ich lokalizacja jest znacznie utrudniona, ze względu na silne restrykcje narzucone przez regulacje prawne. Elektrownie geotermalne uzależnione są od naturalnych zasobów geotermalnych, które dostępne są jedynie w ograniczonych obszarach, tak samo jest w przypadku elektrowni wodnych zależnych od dostępności wód. Zatem patrząc przez pryzmat polskich uwarunkowań instalacje fotowoltaiczne są jednymi z najprostszych i najszybszych do wdrożenia źródeł energii odnawialnej. Stąd też ich popularność. Sprawdzona technologia, szybki czas realizacji inwestycji, skalowalność, prostota eksploatacji oraz brak surowych restrykcji związanych z budową stanowią cechy, które czynią instalacje fotowoltaiczne atrakcyjnym i efektywnym rozwiązaniem w kontekście rosnących cen energii elektrycznej.

   

  Dziękuję za rozmowę.

  Udostępnij w mediach społecznościowych:

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga