maj 2024 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  „Mój Prąd 6.0” – kiedy ruszą kolejne nabory?

  Program „Mój Prąd” wspiera rozwój tzw. energetyki prosumenckiej, czyli wytwarzania energii na własne potrzeby i przekazywania jej nadwyżek do sieci energetycznej. Pierwszy nabór rozpoczął się 30 sierpnia 2019 roku i trwał on do 20 grudnia. Od tego czasu program doczekał się aż pięciu edycji, a już potwierdzono jego kontynuację.

  Prace nad rozpoczęciem edycji „Mój Prąd 6.0” trwają, a data uruchomienia następnego naboru nie jest jeszcze znana. Ministerstwu Klimatu i Środowiska, wraz z NFOŚiGW zależy by kolejna tura ruszyła po zakończeniu rozpatrzeniu i rozliczeniu wszystkich wniosków z piątej edycji. Przewidywany termin wystartowania szóstej edycji przypada zatem na czwarty kwartał bieżącego roku.

  Mimo oczekiwania na szóstą edycje programu „Mój Prąd” inwestorzy nie wstrzymują się od montowania nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Wydział Komunikacji Medialnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska dla redakcji GLOBENERGIA (https://globenergia.pl/moj-prad-6-0-dopiero-w-drugiej-polowie-roku/), wnioskodawcy, którzy zainwestują w instalację fotowoltaiczną pomiędzy zakończeniem piątego a startem szóstego naboru i spełnią określone programem warunki, będą mogli ubiegać się o finansowanie tej inwestycji w ramach „Mój Prąd 6.0). W  takim przypadku można się zatem spodziewać, że czas poniesienia kosztów kwalifikowanych przez beneficjenta obejmie również okres pomiędzy edycjami. To pierwsze takie rozwiązanie, gdyż poprzednie edycje programu nachodziły na siebie bez pozostawiania luk czasowych.

  Wypracowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚIGW rozwiązanie pozwoli na spokojne dokończyć wszelkie prace nad zakończoną edycją, a jednocześnie nie spowoduje przestoju w rozwoju energetyki prosumenckiej dofinansowywanej z budżetu państwa.

   

  #OZE #dofinansowanie #prąd #energia #energetyka #środowisko #klimat

  Kategorie
  OZE

  „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa” – wsparcie dla źródeł ogrzewania ruszyło

  NFOŚiGW tuz za połową kwietnia wystartowało z nowym programem, wartym 2 miliardy złotych. Mowa o programie zwanym „OZE – Źródła ciepła do ogrzewania”. Celem projektu jest wsparcie jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców w przedsięwzięciach z dziedziny wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnej energii (OZE).

  Program dąży do wyeliminowania w sektorze ciepłowniczym paliw kopalnych i zastąpienia ich czystą energią z OZE. Jak podało w wiadomości publicznej Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Dzisiaj na potrzeby ciepłownictwa spala się około 40 proc. węgla, głównie miału”.

  Beneficjenci programu, czyli samorządy oraz przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na urządzenia grzewcze, tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne, a także geotermię, magazyny energii i wykonanie przyłączy do sieci ciepłowniczej beneficjenta. Na wspomniane przedsięwzięcia przewidziany został budżet 2 mld zł, z czego 1,43 mld zł stanowią środki na udzielenie dotacji, zaś pozostałe 0,57 mld zł zostanie przyznane w formie pożyczek.

  Warunkiem kwalifikacji do programu są inwestycje w instalacje, z których przynajmniej 70 proc. ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostce źródła energii odnawialnej w kalendarzowym roku zostanie wprowadzone do publicznej cieci ciepłowniczej.

  Jak poinformowała Wiceministra Klimatu i Środowiska Urszula Zielińska – „ To pierwszy w pełni zielony program, który pokazuje jasny kierunek transformacji ciepłownictwa – od ciepłownictwa węglowego do ciepłownictwa w pełni zielonego”.

  Nabór programu trwa do 17 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

   

  #OZE #ciepło #ciepłownictwo #energia #klimat #środowisko

  Kategorie
  OZE

  POLOmarket inwestuje w OZE w centrach dystrybucyjnych

  Wspominane inwestycje obejmują centra dystrybucyjne POLOmarketu zlokalizowane w Giebni w woj. kujawsko-pomorskim oraz w Kłobucku w woj. śląskim. W kwietniu br. POLOmarket zakończył już w nich kompleksową wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na ledowe wraz z pełnym systemem sterowania Dali. System obejmuje czujniki ruchu, czujniki światła dziennego, harmonogramy sterowania światłem w zależności od daty oraz godziny, sceny oświetleniowe dostosowane do poszczególnych stref obiektu oraz panel kontrolny.

  Niemal równocześnie w powyższych lokalizacjach POLOmarket rozpoczął realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych o docelowej mocy 700 kWp (kilowatopików). Dzięki energii ze słońca, łącznie zużycie energii w każdym obiekcie spadnie o ok. 20%, co pozwoli zredukować emisję CO² łącznie o 750 ton rocznie. Oświetlenie ledowe z systemem Dali to dodatkowe ograniczenie zużycia energii w systemach oświetlenia o 30%. W podsumowaniu powyższe inwestycje istotnie zmniejszą ślad węglowy obiektów.

  – Zmiany klimatu widoczne zwłaszcza w ostatnich latach potwierdzają, jak ważna jest konieczność konsekwentnego ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery –  uważa Anita Tołysz, Członek Zarządu Sieci POLOmarket, Dyrektor Rewizji i Compliance. – Zarówno energooszczędne oświetlenie, jak i panele fotowoltaiczne, istotnie zmniejszą zapotrzebowanie energetyczne naszych centr dystrybucyjnych –  dodaje Anita Tołysz.

  Jednocześnie sieć kontynuuje inwestycje w OZE w swoich supermarketach w całej Polsce. Na koniec I kwartału br. już ponad połowa sklepów pod szyldem POLOmarket została wyposażona w panele fotowoltaiczne. Każda z tych instalacji zaspokaja średnio 30% rocznego zapotrzebowania obiektu na energię, a obecnie wytwarzają one łącznie już 7,6 gigawatogodzin (GWh) energii rocznie (redukcja emisji CO² na poziomie ok. 2000 ton).

   

  #OZE #POLOmarket

  Kategorie
  OZE Czyste Powietrze

  Dofinansowanie do klimatyzacji w 2024 roku – na jaką kwotę można liczyć?

  Jak dostać dofinansowanie do klimatyzacji w 2024 roku?

  Aby otrzymać dofinansowanie, klimatyzator musi posiadać funkcję grzania, co oznacza, że powinien działać jako rewersyjna pompa ciepła typu powietrze-powietrze. Zakup klimatyzatora wyłącznie z funkcją chłodzenia nie kwalifikuje się do wsparcia. Ważne jest również zapoznanie się z warunkami każdego programu, aby móc skorzystać z dostępnych środków i obniżyć koszty inwestycji.

  Programy dofinansowania na klimatyzację

  Program Mój Prąd

  Program Mój Prąd jest jednym z głównych źródeł dofinansowania dla osób montujących klimatyzatory z funkcją grzania. W piątej edycji programu, rozpoczętej w kwietniu ubiegłego roku, dofinansowanie można uzyskać nie tylko na fotowoltaikę czy magazyny energii, ale także na pompy ciepła, w tym klimatyzatory działające na zasadzie pompy ciepła powietrze-powietrze. Dofinansowanie wynosi do 4400 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych).

  Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest posiadanie fotowoltaiki lub jej montaż równocześnie z klimatyzatorem oraz korzystanie z systemu net-billingu. Obecnie trwa rozliczanie zeszłorocznych wniosków, a przyjmowanie nowych wniosków jest tymczasowo wstrzymane, jednak program ma ruszyć ponownie w tym roku.

  Program Czyste Powietrze

  Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta:

  • Podstawowy poziom dofinansowania: do 4400 zł (maksymalnie do 40% kosztów).
  • Podwyższony poziom dofinansowania: do 7800 zł (maksymalnie do 70% kosztów).
  • Najwyższy poziom dofinansowania: do 11 100 zł (do 100% kosztów).

  Klimatyzator musi mieć klasę efektywności energetycznej co najmniej A+, a najlepiej sprawdzić, czy znajduje się na liście ZUM.

  Program Moje Ciepło

  Program Moje Ciepło przeznaczony jest dla właścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Aby kwalifikować się do tego programu, budynek musi mieć wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na poziomie maksymalnie 55 kWh. Dofinansowanie pokrywa do 30% kosztów kwalifikowanych, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 45%. Dopłaty wynoszą od 7 do 21 tys. zł.

  Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

  Wnioski o dofinansowanie składa się poprzez formularz online. Należy przygotować niezbędną dokumentację, w tym dowody zakupu i montażu klimatyzatora oraz potwierdzenie spełnienia wymagań energetycznych. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków dostępne są na stronach internetowych odpowiednich programów.

  Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej

  Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na uzyskanie ponad 50 tys. zł dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, w tym montaż pomp ciepła typu powietrze-powietrze. Ulga ta jest dostępna w ramach programów takich jak Stop Smog czy Czyste Powietrze, jednak ważne jest, aby beneficjent spełniał określone kryteria podatkowe.

  W 2024 roku masz do wyboru kilka programów oferujących dofinansowanie do zakupu i montażu klimatyzacji z funkcją grzania. Zapoznaj się z warunkami każdego z programów, aby móc skorzystać z dostępnych środków i poprawić komfort termiczny swojego domu. Dzięki tym programom możesz znacznie obniżyć koszty inwestycji w nowoczesne systemy klimatyzacji.

  Więcej informacji o dostępnych programach można znaleźć na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

  Źródło: Gov.pl
  Zdjęcie: Freepik

  #OZE #Klimatyzacja #Dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Właściciele fotowoltaiki czują się oszukani z powodu zbyt niskich stawek odkupu energii

  Niskie stawki i negatywne ceny energii

  Prosumentom rozliczającym się na zasadach net-billingu nie podoba się, że w godzinach szczytu stawki za energię są często ujemne, co oznacza, że oddają wyprodukowaną energię za darmo. „Jesteśmy okradani” – piszą na profilu w mediach społecznościowych. Frustracja wynika z obietnic wyborczych obecnego rządu, który zapowiadał przywrócenie korzystnych zasad rozliczania energii produkowanej przez prosumentów.

  Maciej Borowiak, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, podkreśla, że właściciele fotowoltaiki mają prawo czuć się oszukani. Stawki odkupu energii są rzeczywiście niskie – w kwietniu wynosiły one 250 zł za megawatogodzinę. Wielu prosumentów czuje się ignorowanych, gdy rząd koncentruje się na rozmowach z rolnikami na temat Zielonego Ładu, a nie zwraca uwagi na problemy właścicieli fotowoltaiki.

  Organizatorzy protestu wzywają do szerokiego przyłączenia się do strajku, planując jednoczesne odłączenie setek, a nawet tysięcy instalacji od sieci. „Samemu nic nie zrobisz, ale gdy na raz wyłączymy sto – tysiąc instalacji – ci, którzy nas okradają, odczują to!” – ostrzegają.

  Eksperci wskazują, że masowe odłączenie instalacji może mieć poważne konsekwencje dla systemu energetycznego. Przy założeniu, że odłączy się 100 tys. instalacji o średniej mocy 7 kW, system straci 0,7 GW mocy, co jest równoważne wyłączeniu jednego bloku energetycznego.

  Problemy z Net-Billingiem i ujemnymi cenami energii

  System net-billingu, który zastąpił w 2022 roku poprzedni system opustów (net-metering), polega na tym, że prosument sprzedaje nadwyżki wyprodukowanej energii, a w razie potrzeby ją kupuje. W sytuacji, gdy ceny prądu na giełdzie spadają, prosument nie zarabia na dostarczanym prądzie. Dodatkowym problemem są ujemne ceny energii, które występują w momentach nadprodukcji energii z OZE, co teoretycznie oznacza konieczność dopłacania za wyprodukowaną energię.

  Zmiany w systemie rozliczeń

  Od sierpnia właścicieli fotowoltaiki czeka zmiana systemu rozliczeń na taryfy dynamiczne. Nowy system ma zachęcać do konsumpcji energii na własne potrzeby, a wartość energii będzie wyliczana na podstawie godzinowej ceny prądu na Towarowej Giełdzie Energii. Ci, którzy zdecydują się na taryfy dynamiczne, mogą zwiększyć do 30% wartość zwrotu za niewykorzystaną energię.

  Jednak eksperci wątpią, czy ta zachęta będzie skuteczna. Jakub Plebański z kancelarii Rödl & Partner zaznacza, że wprowadzenie Centralnego Systemu Informacji Energii zostało odłożone do 1 lipca 2025 r., co utrudnia pełne wykorzystanie systemu dynamicznych cen energii.

  Obecnie w Polsce jest już blisko 1,3 miliona prosumentów, a łączna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 10 243 MW. Zmiany w systemie rozliczeń i brak odpowiednich stawek odkupu energii stanowią poważne wyzwanie dla tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

   

  Źródło: Money.pl / Agnieszka Zielińska

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Strajk #Energetyka #Cenyenergii #Netbilling #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Czy to koniec dopłat do leasingu samochodów elektrycznych? Mamy odpowiedź NFOŚiGW

  Wyczerpane fundusze na leasing elektryków

  Dane z NFOŚiGW wskazują, że z 600 milionów złotych zarezerwowanych na dopłaty do leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów elektrycznych, na dzień 15 maja pozostało jedynie 35 milionów złotych, co stanowi zaledwie 6% dostępnej kwoty.

  Przejściowym rozwiązaniem mogłoby być przekierowanie funduszy z innych źródeł, takich jak pula dla osób fizycznych czy przedsiębiorców. Jednakże, zasoby te również szybko się kurczą. Z 100 milionów złotych przeznaczonych dla osób fizycznych wykorzystano już 70%, a z 200 milionów złotych dla przedsiębiorców wydano połowę.

  Brak planów na przesuwanie środków

  NFOŚiGW nie planuje na ten moment przesuwania środków pomiędzy różnymi ścieżkami wsparcia. „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten moment nie ma planów przesuwania środków pomiędzy ścieżkami tj. osobami fizycznymi, podmiotami innymi niż osoby fizyczne a leasingiem” — odpowiedziała instytucja.

  Fundusz pracuje jednak nad uzyskaniem dodatkowego finansowania na kontynuowanie wsparcia. „Jeśli chodzi o zwiększenie budżetu na program Mój Elektryk w ramach poszczególnych ścieżek, to nieustannie szukamy źródeł finansowania i jeśli będziemy mieć potwierdzone przyznanie dodatkowych środków, budżet może ulec zmianie” — opisuje NFOŚiGW.

  Brak dostępnych funduszy na dopłaty może stanowić poważne wyzwanie dla sektora leasingu samochodów elektrycznych. Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi rośnie, a brak wsparcia finansowego może zahamować dalszy rozwój tego segmentu rynku.

  Obecna sytuacja wymaga pilnych działań i rozważenia różnych scenariuszy wsparcia. Czy NFOŚiGW znajdzie dodatkowe źródła finansowania, aby kontynuować program dopłat do leasingu samochodów elektrycznych? Czas pokaże, jakie rozwiązania zostaną przyjęte, aby sprostać rosnącym potrzebom rynku.

  Więcej informacji o programie Mój Elektryk i dostępności funduszy znajdziesz na stronie NFOŚiGW.

   

  Źródło: Business Insider / Grzegorz Kowalczyk

  #OZE #Elektryki #Elektryk #Elektromobilność #Polska #Dofinansowanie #Leasing #NFOŚiGW

  Kategorie
  Elektromobilność

  USA wprowadza ogromne cła na chińskie elektryki – zmiany na rynku motoryzacyjnym

  Nowe taryfy obejmują 100% opłatę na samochody elektryczne oraz 25% na surowce i składniki krytyczne w produkcji ogniw litowo-jonowych, jak również na same ogniwa Li-ion.

  Detale nowych ceł:

  • Cło: 100% ceny (realnie 102,5%)
  • Wpływ: Obciąża producentów takich jak Tesla, BYD, BMW, które eksportują samochody z Chin do USA.

  Surowce i Składniki Krytyczne:

  • Chemikalia do ogniw Li-ion: 25% ceny
  • Grafit naturalny: 25% ceny
  • Ogniwa Li-ion do samochodów elektrycznych: 25% ceny (od 2023 roku)
  • Ogniwa Li-ion do innych produktów: 25% ceny (od 2026 roku)
  Konsekwencje dla rynku motoryzacyjnego

  Chiny, które są obecnie liderem w produkcji samochodów elektrycznych i ogniw Li-ion, tracą jeden z kluczowych rynków eksportowych. Nowe taryfy utrudniają chińskim producentom dostęp do rynku amerykańskiego, co może zmusić ich do szukania nowych rynków zbytu, takich jak Unia Europejska.

  Wpływ na amerykański rynek

  Największymi beneficjentami nowych ceł będą amerykańskie firmy motoryzacyjne: Ford, General Motors i Stellantis. Te tradycyjne marki, które w dużej mierze produkują swoje samochody w USA, zyskają przewagę konkurencyjną, gdyż nie będą musiały płacić dodatkowych ceł na swoje produkty.

  Chińscy producenci dominują na globalnym rynku ogniw Li-ion i surowców niezbędnych do ich produkcji. Ponad 80% światowego rynku ogniw Li-ion oraz katod, jak również ponad 90% rynku anod (głównie grafitowych), jest kontrolowanych przez Chiny. To sprawia, że produkcja ogniw litowo-jonowych bez chińskich zasobów jest praktycznie niemożliwa.

  Potencjalne odpowiedzi Chin

  Decyzja USA może skłonić Chiny do podjęcia działań odwetowych. Jedną z możliwości jest ograniczenie lub zablokowanie działalności Tesli w Gigafactory Shanghai, co mogłoby znacząco wpłynąć na zdolność produkcyjną Tesli. Inna opcja to intensyfikacja działań na rynku europejskim, co mogłoby skłonić Unię Europejską do podniesienia ceł na chińskie produkty.

  Rynki motoryzacyjne w Japonii, Korei Południowej i Unii Europejskiej pozostają otwarte dla chińskich producentów, ale obecne decyzje USA mogą zmienić dynamikę handlu międzynarodowego. Kluczowym pytaniem jest, czy Komisja Europejska podniesie cła na chińskie samochody elektryczne ponad planowane 20-25%, oraz jak zareagują inne kraje na nowe cła USA.

   

  Źródło: elektrowoz.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #USA #Chiny #Chińskieelektryki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Podwyżki cen prądu od lipca. Co warto więc wiedzieć przed inwestycją w fotowoltaikę?

  Dotacje z programu Mój Prąd 6.0

  Program Mój Prąd od lat zachęca Polaków do inwestowania w odnawialne źródła energii. W nowej, szóstej edycji programu, która ma rozpocząć się wkrótce, przewidziano 400 milionów złotych na dotacje. Wysokość dofinansowania wyniesie do 50% wartości inwestycji, ale obejmie wyłącznie instalacje fotowoltaiczne wyposażone w magazyny energii.

  Planowane podwyżki cen energii od lipca oraz chęć obniżenia rachunków za prąd motywują konsumentów do szybkiej instalacji paneli fotowoltaicznych. Jednak niektórzy zastanawiają się, czy nie lepiej poczekać na otwarcie naboru wniosków do nowej edycji programu Mój Prąd.

  Maciej Czapla z Woltair wskazuje, że decyzja ta jest indywidualna i zależy od wielu czynników. Wiosenno-letni okres to najlepszy czas na instalację paneli fotowoltaicznych ze względu na długie, słoneczne dni, które maksymalizują produkcję energii. Konsumenci, którzy już teraz zdecydują się na inwestycję, mogą skorzystać z dotacji jako pierwsi, mając pełną dokumentację gotową w momencie otwarcia naboru.

  W najnowszej edycji programu Mój Prąd dofinansowanie będzie przyznawane tylko tym inwestorom, którzy zainstalują również magazyny energii. Magazyny te zwiększają efektywność wykorzystania wyprodukowanej energii, pozwalając na jej użycie w momencie, gdy produkcja jest niższa niż zapotrzebowanie.

  Koszty magazynów energii spadają, co dodatkowo motywuje do inwestycji. Maciej Czapla zauważa, że ceny systemów magazynowania energii znacznie się obniżyły w 2024 roku. Systemy, które na początku 2023 roku kosztowały około 1 800 zł za kWp, obecnie kosztują około 1 100-1 200 zł/kWp.

  Posiadanie magazynu energii przynosi wiele korzyści. Zwiększa niezależność energetyczną gospodarstwa domowego, co jest szczególnie istotne podczas awarii prądu. Ponadto, zamiast sprzedawać nadwyżki energii do sieci po niskiej cenie, można je wykorzystać samodzielnie, co zwiększa opłacalność inwestycji.

  Decyzja o inwestycji w fotowoltaikę powinna być dobrze przemyślana. Konsumenci muszą rozważyć, czy czekać na nową edycję programu Mój Prąd, czy działać już teraz. Kluczowe jest również zrozumienie korzyści płynących z instalacji magazynów energii, które są niezbędne do uzyskania dotacji w ramach nowego programu.

   

  Źródło: Zbigniew Biskupski / Infor.pl

  Zdjęcie: Shutterstock

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Magazynenergii #Podwyżkacen #Prąd #Energetyka #Polska

  Kategorie
  OZE

  MKiŚ podpisuje pierwsze umowy na unijne dofinansowanie modernizacji sieci energetycznych

  Minister Hennig-Kloska podkreśliła, że rozpoczęcie modernizacji sieci elektroenergetycznych to kluczowy krok w procesie transformacji energetycznej Polski. Nowe inwestycje mają na celu poprawę elastyczności sieci, jak również implementację inteligentnych rozwiązań. Modernizacja ta jest niezbędna dla integracji odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia słoneczna, do polskiej sieci elektroenergetycznej.

  Dariusz Marzec, prezes PGE Dystrybucja, podkreślił znaczenie sieci dystrybucyjnych w procesie transformacji energetycznej. PGE planuje kolejne umowy o wartości ponad 100 milionów złotych. Firma zainwestowała już ponad 4 miliardy złotych w rozwój sieci dystrybucyjnych w ubiegłym roku i zamierza utrzymać ten poziom inwestycji również w przyszłości. Dzięki nowym umowom, PGE zmodernizuje ponad 70 km sieci dystrybucyjnych oraz 11 stacji elektroenergetycznych.

  Marek Kasicki, wiceprezes Energa Operator, zwrócił uwagę na ogromne potrzeby inwestycyjne spółki, które sięgają kilku miliardów złotych rocznie. Energa Operator może pozyskać jeszcze 1,4 miliarda złotych z unijnych funduszy, z czego projekty za 0,5 miliarda złotych zostały już ocenione pozytywnie.

  W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, PGE Dystrybucja i Energa Operator podpisały umowy na rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej. Projekty te obejmują rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych i mają na celu zwiększenie możliwości przyłączania OZE. Całkowity koszt tych projektów wynosi ponad 220 milionów złotych, z czego ponad 145 milionów złotych pochodzi z unijnego dofinansowania.

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że drugi nabór w ramach programu dotyczącego dystrybucji energii trwa do 10 czerwca, a całkowity budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 2,65 miliarda euro.

  Polska ma do dyspozycji około 15 miliardów złotych z unijnych dotacji oraz 70 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na modernizację sieci elektroenergetycznych. Te inwestycje są kluczowe dla zapewnienia stabilności i elastyczności sieci, co jest niezbędne w kontekście rosnącego udziału OZE w miksie energetycznym.

  Więcej informacji o programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej można znaleźć na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

   

  Źródło: Globenergia

  Zdjęcie: Bloomberg

  #OZE #Energetyka #Dofinansowanie #Unia #Siecienenergetyczne #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Największy na świecie magazyn energii w sprężonym powietrzu uruchomiony w Chinach

  Innowacyjna technologia CAES

  Choć pomysł na magazynowanie energii w sprężonym powietrzu nie jest nowy – pierwsza instalacja CAES powstała już w 1978 roku w niemieckiej elektrowni Huntorf – nowoczesne technologie znacząco zwiększyły efektywność tego rozwiązania. Niemiecka instalacja miała sprawność wynoszącą początkowo tylko 29%, a proces rozładowania trwał około dwóch godzin. W przeciwieństwie do tego, nowy magazyn w Yingcheng osiąga sprawność przekraczającą 70%, co jest imponującym wynikiem.

  Magazyn w Yingcheng wykorzystuje ogromny kompresor do sprężania powietrza w kawernie solnej, położonej na głębokości nawet 1000 metrów pod ziemią. Kawerna ta może pomieścić do 500 tysięcy m³ powietrza. W czasie sprężania powstaje ciepło, które jest odbierane przez system wymienników ciepła. Kiedy energia jest potrzebna, powietrze jest rozprężane, napędzając turbinę produkującą energię elektryczną.

  Inwestycja w magazyn energii w Yingcheng kosztowała ponad 200 milionów dolarów. Firma ZCGN szacuje, że projekt zwróci się w ciągu około siedmiu lat. Magazyn ma potencjał do produkcji rocznie 600 TWh energii, co pozwoli na zaoszczędzenie 189 tysięcy ton węgla rocznie i ograniczenie emisji CO₂ o 490 tysięcy ton rocznie.

  Magazyny energii CAES oferują wiele korzyści, w tym dużą pojemność, stosunkowo niskie koszty inwestycyjne, długą żywotność i bezpieczne działanie. Dzięki nim możliwe jest bilansowanie i regulacja sieci elektroenergetycznej, stabilizowanie częstotliwości oraz zapewnianie zasilania awaryjnego. W kontekście rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, magazyny energii stają się kluczowe dla stabilności systemu elektroenergetycznego.

  W Polsce magazynowanie energii na dużą skalę realizowane jest głównie przez elektrownie szczytowo-pompowe. Jednak w obliczu rosnącego udziału OZE, potrzebne są dodatkowe rozwiązania magazynowania energii, zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, jak i dużych instalacji. Technologie takie jak CAES, bateryjne magazyny energii czy elektrownie szczytowo-pompowe będą odgrywać coraz większą rolę w zapewnianiu stabilności energetycznej.

   

  Źródło: pv-magazine

  Zdjęcie: Bloomberg

  #OZE #Magazynenergii #Chiny

  Kategorie
  OZE

  Polska zatwierdza budowę elektrowni jądrowej z małym reaktorem modułowym Rolls-Royce’a

  Kluczowa inwestycja w polityce energetycznej

  Inwestycja została uznana za zgodną z polityką energetyczno-klimatyczną Polski i leżącą w interesie publicznym. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministra Aktywów Państwowych. Decyzja co do zasady stanowi pierwszy krok w procesie administracyjnym, pozwalając INDUSTRIA S.A na ubieganie się o dalsze pozwolenia, takie jak decyzja o lokalizacji czy pozwolenie na budowę.

   

  Reakcje i plany

  Alan Woods, dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu w Rolls-Royce SMR, wyraził zadowolenie z decyzji polskiego ministerstwa. Podkreślił, że pozwala ona na dalsze rozmowy dotyczące rozmieszczenia elektrowni Rolls-Royce SMR w Polsce. Polska jest jednym z kluczowych rynków eksportowych dla tej technologii, co ma zapewnić przewagę konkurencyjną projektu SMR Rolls-Royce’a.

   

  Cele zeroemisyjne i współpraca

  INDUSTRIA wybrała technologię Rolls-Royce SMR w ramach realizacji zeroemisyjnych celów energetycznych Centralnego Klastra Wodorowego. Planowana produkcja niskoemisyjnego wodoru wyniesie 50 000 ton rocznie. W lipcu 2023 roku INDUSTRIA podpisała list intencyjny z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (KSSSE) dotyczący lokalizacji elektrowni SMR na terenach KSSSE.

   

  Pozostałe projekty SMR w Polsce

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało już wcześniej decyzje zasadnicze dla innych projektów jądrowych w Polsce. W lipcu ubiegłego roku zatwierdzono plan KGHM Polska Miedź S.A. na budowę elektrowni NuScale VOYGR o mocy 462 MWe. Ponadto, w grudniu ministerstwo zatwierdziło plany Orlen Synthos Green Energy na budowę elektrowni z reaktorami SMR BWRX-300 w sześciu lokalizacjach.

   

  Znaczenie dla przyszłości energetycznej Polski

  Decyzja o zatwierdzeniu budowy elektrowni jądrowej z małym reaktorem modułowym Rolls-Royce’a jest kluczowym krokiem w dążeniu Polski do osiągnięcia celów zeroemisyjnych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii SMR pomoże Polsce zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. Inwestycje w nowoczesne rozwiązania energetyczne, takie jak te, są niezbędne dla zapewnienia stabilnej i zrównoważonej przyszłości energetycznej Polski.

  Więcej informacji na temat projektów SMR w Polsce można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

   

  Źródło: gov.pl, E-magazyny

  Wizualizacja: rolls-royce-smr

  #OZE #Energetykajądrowa #SMR #RollsRoyce #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Pożary instalacji fotowoltaicznych – jak ich uniknąć?

  Według Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, panele fotowoltaiczne są bezpieczne, jeśli instalacja została prawidłowo wykonana. Niestety, ryzyko pożaru wzrasta, gdy panele są słabej jakości lub gdy system jest źle zabezpieczony elektrycznie. Najczęstsze przyczyny pożarów to błędy związane z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji prądu stałego, złej jakości przewody i wtyczki oraz brak bezpieczników i wyłączników.

  W Piekoszowie strażacy przechodzili szkolenia z gaszenia paneli fotowoltaicznych, aby lepiej radzić sobie z pożarami tego typu urządzeń. Paweł Domagała, komendant miejsko-gminny ZOSP RP w Piekoszowie, podkreśla znaczenie oznaczania instalacji fotowoltaicznych czerwoną naklejką informacyjną. Dzięki temu strażacy szybko rozpoznają, że na dachu lub posesji znajduje się instalacja fotowoltaiczna, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne działania.

  Instalacje fotowoltaiczne muszą być montowane przez doświadczone i sprawdzone firmy. Oszczędzanie na montażu może prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego warto zainwestować w usługi fachowców. Regularne przeglądy instalacji, co najmniej co pięć lat, są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wysokie temperatury, szczególnie w letnich miesiącach, stanowią prawdziwy test dla instalacji fotowoltaicznych. Zestawy montowane samodzielnie często nie wytrzymują tych warunków.

   

  Jak uniknąć pożarów instalacji fotowoltaicznych?

  Aby uniknąć pożarów instalacji fotowoltaicznych, należy:

  1. Korzystać z usług doświadczonych firm montażowych.
  2. Oznaczać instalację czerwoną naklejką informacyjną.
  3. Regularnie sprawdzać i konserwować instalację.
  4. Unikać tanich, niesprawdzonych komponentów.
  5. Montować systemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

  Stosując się do powyższych wskazówek, można zminimalizować ryzyko pożaru instalacji fotowoltaicznych, zapewniając bezpieczeństwo samym użytkownikom, jak również służbom ratowniczym.

  Źródło: spidersweb.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pożarfotowoltaiki #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Zamieszanie wokół pomp ciepła – resort przedłuża czas na certyfikację

  NFOŚiGW ogłosił, że producenci i importerzy pomp ciepła otrzymują więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie „Czyste Powietrze”. Wymagane badania techniczne urządzeń z europejskimi znakami jakości muszą zostać dostarczone do 31 grudnia 2024 roku. Zapewni to urządzeniom obecność na liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) programu.

  Fundusz zaznaczył, że przedłużenie terminu pozwoli na szeroki wybór urządzeń dla osób korzystających z programu do wymiany kopciuchów. Od 14 czerwca 2024 roku będą one mogły wybierać tylko spośród pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet znajdujących się na liście ZUM.

  Minister Paulina Hennig-Kloska wyraziła zainteresowanie szczegółami decyzji NFOŚiGW i zapowiedziała, że zapozna się z nimi osobiście. Podkreśliła, że bezpieczeństwo ludzi jest kluczowe i nie ma miejsca na wątpliwości.

   

  Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

  Od 22 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”, które obejmują wymogi dotyczące pomp ciepła. Beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie tylko do urządzeń znajdujących się na liście ZUM. Okres przejściowy trwa do 13 czerwca 2024 roku, po czym dotacje będą przyznawane wyłącznie na urządzenia z listy ZUM.

  NFOŚiGW zauważył, że znaczna liczba pomp ciepła może nie uzyskać certyfikatów do zakończenia okresu przejściowego z powodów proceduralnych i organizacyjnych. Fundusz chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży, która zgłasza trudności z realizacją wymaganych badań pomp ciepła w odpowiednim terminie.

  W związku z tym NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowały o możliwości czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. Urządzenia te będą widoczne na liście ZUM do 31 grudnia 2024 roku.

  Źródło: Bankier.pl

  #OZE #Pompyciepła #CzystePowietrze #Pompaciepła #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Orlen wprowadza energooszczędne rozwiązania na stacjach paliw

  Nowe rozwiązania pozwalają na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej – nawet o 135 MWh dla standardowej stacji paliw i o 350 MWh dla Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Pierwsza instalacja kogeneracyjna została uruchomiona z sukcesem w Bydgoszczy pod koniec 2022 roku. Orlen nie poprzestaje na tym i planuje budowę kolejnych dziesięciu stacji z nowoczesnymi systemami energetycznymi.

  Działania te wspierają cele zrównoważonego rozwoju oraz neutralności emisyjnej do 2050 roku. Energia pozyskiwana z instalacji fotowoltaicznych jest wykorzystywana do produkcji ciepła i chłodu przez agregaty kogeneracyjne, które magazynują nadwyżki energii w zbiornikach buforowych. Dodatkowo, stacje są wyposażone w zaawansowany system monitorowania, który automatycznie informuje o ewentualnych awariach, co zapewnia ich niezawodne działanie.

  Kogeneracyjny system IGLOO MultiEnergy, wykorzystywany na stacjach Orlen to opatentowany, w pełni polski projekt. Hybryda pompy ciepła i chłodziarki chłodniczej znacząco przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. To innowacyjne rozwiązanie podnosi standardy efektywności energetycznej i ekologii w branży paliwowej.

  Stacje paliw z instalacjami kogeneracyjnymi znajdują się na autostradowych Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) w takich miejscowościach jak Kraków, Środa Śląska, Rawa Mazowiecka i Bydgoszcz. Do końca roku zostaną uruchomione kolejne trzy punkty: w Pruszkowie, Warszawie i Siedlcach. Docelowo pozwoli to obniżyć zużycie energii elektrycznej o 1,9 GWh w skali roku, co przekłada się na znaczne oszczędności oraz korzyści ekologiczne.

   

  #OZE #Orlen #Fotowoltaika #PV #Polska #MOP

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największa instalacja fotowoltaiczna na bloku w Polsce

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Szczecinie stała się fotowoltaicznym liderem w Polsce, choć podobne inicjatywy realizują również inne spółdzielnie, takie jak Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe i Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”. W całej Polsce, na koniec lutego 2024 roku, moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła około 17,2 GW, co stanowi około 60% mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

   

  Zrównoważony rozwój i oszczędności

  Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Łabędziej 30 to już 129. obiekt zarządzany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Śródmieście” wyposażony w panele słoneczne. Pozyskiwana energia zasila części wspólne budynku, takie jak oświetlenie klatek schodowych, piwnic, suszarni, pralni oraz wind. Dzięki tej inwestycji spółdzielnia nie tylko dba o środowisko, ale również generuje znaczne oszczędności.

  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”, Marek Werbel, podkreśla, że to największa tego typu instalacja w Polsce na budynkach spółdzielczych. W planach są kolejne instalacje na budynkach wchodzących w skład osiedla Małe Stoki przy ul. Wiosny Ludów. Już pierwsze inwestycje przyniosły oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, a w kilku budynkach zanotowano nadwyżki energii.

   

  Dotacje i wsparcie finansowe

  Spółdzielnia „Śródmieście” od lat korzysta z różnych form wsparcia finansowego. W 2016 roku otrzymała bezzwrotną dotację oraz wieloletnią pożyczkę od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, co pozwoliło na montaż paneli na 25 dachach. W 2018 roku uzyskała unijną dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” wprowadza również innowacyjne rozwiązania, takie jak pilotażowy projekt wstępnego podgrzewania zimnej wody w specjalnych zbiornikach. Jeśli pilotaż przyniesie oczekiwane rezultaty, spółdzielnia planuje objąć tym rozwiązaniem kolejne budynki.

  Wrocław i Poznań również mogą pochwalić się sukcesami w dziedzinie fotowoltaiki. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe zainstalowała prawie 3 tysiące paneli na 35 budynkach, co przyniosło znaczące oszczędności dla mieszkańców. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady również intensywnie rozwija swoje instalacje fotowoltaiczne, korzystając z rządowych programów wsparcia.

  Fotowoltaiczny boom w Polsce jest nieunikniony, szczególnie w obliczu nowej unijnej dyrektywy budynkowej, która wprowadza obowiązek montowania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych oraz zadaszonych parkingach do końca 2029 roku. Dofinansowania na budowę i rozbudowę instalacji fotowoltaicznych, takie jak granty OZE Banku Gospodarstwa Krajowego, będą kluczowe w realizacji tych ambitnych planów.

  Źródło: Portal Samorządowy

  Zdjęcie: Adobe Stock

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Fotowoltaikanabloku #Szczecin #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kolejna rekordowa produkcja energii z fotowoltaiki w Polsce – wzrost mocy instalacji PV

  Jednakże, ze względu na nadpodaż energii elektrycznej oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych, PSE wprowadziły nierynkową redukcję generacji z fotowoltaikią, ograniczając produkcję o 957 MW w godzinach 12:01-13:00 oraz o 965 MW w godzinach 13:01-14:00. Takie działania są podejmowane w sytuacjach, gdy inne metody zbilansowania systemu elektroenergetycznego są niewystarczające.

  Ten rekord produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych pokazuje, że fotowoltaika staje się coraz ważniejszym elementem polskiego rynku energetycznego. Wyniki te potwierdzają także raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, który podkreślał 41-procentowy przyrost mocy zainstalowanych instalacji PV w 2023 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

  Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju energetycznego, ale także stanowi kluczowy krok w kierunku osiągnięcia celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zwiększająca się produkcja energii z fotowoltaiki to istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego i ekologicznego systemu energetycznego.

  Narastająca produkcja energii z fotowoltaiki w Polsce wyznacza nowy trend w transformacji energetycznej kraju, przybliżając go do niezależności energetycznej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. To również zachęca do dalszej inwestycji w odnawialne źródła energii, co może przyczynić się do dalszego rozwoju sektora fotowoltaiki oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym. Osiągnięcie takich celów przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla stabilności energetycznej i ekonomicznej Polski.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord #Polska

  Kategorie
  OZE

  Czechy dostaną dofinansowanie od Unii na budowę elektrowni atomowej

  Projekt, zatytułowany Elektrownia Dukovany II, przewiduje budowę nowych reaktorów o łącznej mocy 1200 MW. Za inicjatywę odpowiedzialna będzie specjalnie utworzona spółka SPV, co stanowi wyraz nowoczesnego podejścia do zarządzania projektami o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

  W ramach przygotowań do uruchomienia nowej elektrowni, czeskie władze podjęły kroki zgodne z unijnymi wymogami, przekształcając początkowe plany wsparcia bezpośredniego w system oparty na kontrakcie różnicowym (CfD). Taki model finansowania zapewnia adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, minimalizując zakłócenia rynku energii i wspierając jednocześnie integrację odnawialnych źródeł energii.

  Według uzgodnień z Komisją Europejską, Czechy zobowiązały się do utrzymania cen energii na poziomie rynkowym, gwarantując, że przynajmniej 70% energii wyprodukowanej przez nowy blok jądrowy będzie sprzedawane na otwartym rynku przez cały okres jego działalności. Pozwoli to na większą transparentność i sprawiedliwość na rynku energii, czyniąc projekt bardziej akceptowalnym dla innych uczestników rynku.

  Elektrownia Dukovany II jest także przykładem efektywnego wykorzystania funduszy publicznych, gdyż planowane jest wsparcie projektu poprzez dotowaną pożyczkę rządową, pokrywającą większość kosztów budowy. Dodatkowo, mechanizm zabezpieczający ma na celu ochronę inwestycji przed nieprzewidzianymi zmianami politycznymi czy ekonomicznymi, co jest kluczowe dla stabilności długoterminowych projektów infrastrukturalnych.

   

  Źródło: E-magazyny

  #OZE #Atom #Energetykajądrowa #KE #Czechy

  Kategorie
  OZE

  Nowe półrocze tuż tuż, a wraz z nim odmrożone ceny. Co dalej z maksymalną ceną energii elektrycznej?

  W ubiegłym roku 2023 rząd ustanowił cenę zamrożoną dla gospodarstw domowych na poziomie 693 zł/MWh energii elektrycznej. Maksymalna cena za prąd została również przedłużona na pierwszą połowę roku 2024. Dana stawka obowiązywała jednak do określonego limitu. W pierwszym półroczu bieżącego roku limit ten stanowi 1500 kWh energii elektrycznej, jednak w szczególnych przypadkach jak współdzielenie gospodarstwa z osobą niepełnosprawną lub posiadanie gospodarstwa rolnego upoważniało do ubiegania się o zwiększenie limitu.  Ministerstwo zapowiada zmiany -jakie zasady planuje rząd od kolejnego półrocza?

  W drugiej połowie kwietnia miała miejsce konferencja prasowa, podczas której Ministra Klimatu i Środowiska udzielała odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania na temat nowego projektu ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Nowy projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada, że od 1 lipca 2024 roku ceny nadal będą zamrożone. Dotąd w projekcie nie przedstawiono zbyt wielu szczegółów. Jak podkreślała Paulina Henning-Kloska – „cena maksymalna będzie obowiązywać dla wszystkich gospodarstw domowych i obejmować pełne zużycie energii, bez limitów”. Co więcej projekt ustawy przewiduje także wprowadzenie bonu energetycznego, który będzie stanowił wsparcie finansowe na zakup  energii dla najuboższych obywateli. W projekcie pojawiły się już progi dochodowe dla beneficjentów bonów energetycznych.

  • maksymalny dochód 2500 zł dla osób mieszkających samotnie
  • maksymalny dochód 1700 zł/os dla wieloosobowych gospodarstw domowych

  Pozostali odbiorcy niespełniający powyższych limitów nie będą uprawnieni do otrzymania bonu.

   

  #energia #energetyka #finanse #prawo #klimat #środowisko #ustawa

  Kategorie
  OZE

  Polska energia dla Amazonu. Firma inwestuje na polskim rynku wiatrowym

  Amerykańskie przedsiębiorstwo Amazon podpisało umowę z Vortex Energy Polska, która obejmuje  zakup 53 MW energii elektrycznej pochodzącej z dwóch elektrowni wiatrowych – w Jastrowiu oraz Okonekei. Farmy wiatrowe będą generować rocznie około 113 000 MWh energii odnawialnej, tym samym zasilając przeszło 50 000 polskich gospodarstw domowych w energię elektryczną.

  Wspomniane inwestycje nie należą do pierwszych w Polsce prowadzonych przez firmę Amazon. Wielkopolskie elektrownie wiatrowe zwiększą łączną moc wszystkich OZE firmy w Polsce do przeszło 140 MW. Rozpoczęcie pracy turbin wiatrowych zaplanowano na drugą połowę 2025 roku.

  Jak podkreślał na konferencji prasowej Sławomir Płonka, Dyrektor regionalny ds. operacji w Amazon na obszar Środkowo-Wschodniej Europu – „Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Budujemy cyfrową gospodarkę przyszłości, która jest silna i zrównoważona. Odnawialne źródła energii są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na przyspieszenie konwersji energii w naszym kraju. Jednocześnie,jako największy nabywca energii odnawialnej na świecie jesteśmy dumni, że umożliwiając budowę tych dwóch farm wiatrowych, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów i wsparcia ambitnych planów polskiego rządu w zakresie zazieleniania sieci. ”

  Zielone inwestycje Amazon to nie tylko wiatr. W roku 2022 firma podpisała umowę na zakup energii z elektrowni słonecznej mocy 87 MW, zlokalizowanej w Miłkowicach. W 2021 roku w Świebodzinie utworzył zrobotyzowane centrum logistyczne, na terenie którego zamontowano instalację słoneczną o mocy 1,75 MW.

  Od początku wejścia na polski rynek w 2014 roku, Amazon zainwestował tu już 20 mld zł w przedsięwzięcia tj. biura korporacyjne, centra logistyczne, czy zaplecze technologiczne, co przełożyło się na utworzenie przeszło 70 tys. miejsc pracy.

   

  #OZE #Amazon #energia #energetyka #klimat #środowisko #inwestycje #rozwój

  Kategorie
  Elektromobilność

  Czy użytkownicy aut w Polsce są gotowi na samochody elektryczne? – Wyniki badania HERTZ Polska

  W ostatnim czasie pojawiło się wiele wątpliwości co do ekonomicznej strony biznesu opartego na autach elektrycznych, co w połączeniu z trudnościami operacyjnymi, z którymi od początku boryka się branża elektromobilna, skłoniło zarządy kluczowych uczestników światowego rynku do zdecydowanych posunięć i korekty działań – mówi Paweł Piórkowski, Prezes Zarządu polskiej firmy Motorent, do której należy HERTZ Polska.

   

  Kilka dużych firm z branży Rent-a-Car, w tym amerykański HERTZ, zrezygnowało z niektórych marek samochodów zasilanych prądem lub ograniczyło ich udział. Decyzje te były podyktowane rachunkiem zysków i strat, który bezlitośnie pokazał skutki spadków cen samochodów elektrycznych, mocnej chińskiej konkurencji, wysokich kosztów napraw, trudno dostępnych części oraz ograniczonego popytu, zwłaszcza po likwidacji dopłat do elektromobilności z budżetów wielu państw. Te globalne zawirowania nie miały wpływu na kondycję HERTZ Polska, ponieważ zachowujemy dużą niezależność finansową i organizacyjną od amerykańskiej spółki-matki, jednak nowa sytuacja rynkowa w sposób naturalny będzie mieć wpływ także na nasze plany rozwojowe. Musimy brać pod uwagę również fakt, że idzie ona w parze z nierozwiązanymi, newralgicznymi problemami operacyjnymi elektromobilnego biznesu, jak słaba dostępność ładowarek i długi czas ładowania. To czynniki, które w Polsce – według badania HERTZ – są najczęściej zgłaszanym blokerem dla rozwoju elektromobilności ze strony użytkowników.

   

  Gotowi na elektryka?

  Wydarzenia ostatnich miesięcy wraz ze znanymi już wcześniej problemami elektromobilności pokazują, że rozwój samochodów na prąd napotyka szereg trudności – zarówno w sferze ekonomii, jak i użytkowania. Czy polskie firmy i polscy użytkownicy aut są zatem gotowi na elektryki? Dobrym punktem wyjścia do oceny realnego stanu rzeczy są wyniki ogólnopolskiego badania podejścia do elektromobilności, przeprowadzonego przez HERTZ Polska. Badanie rzuca światło na postrzeganie elektromobilności i pozwala wyciągnąć wnioski co do poziomu gotowości do użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce w kontekście zachodzącego globalnego procesu elektryfikacji branży motoryzacyjnej, zarówno flot firmowych, jak i w wymiarze konsumenckim.

  Badanie podejścia do elektromobilności przeprowadzone przez HERTZ Polska było elementem rocznego, zakończonego w marcu 2024r., ogólnopolskiego programu firmy „Gotowi na elektryka z HERTZ”, umożliwiającego przedsiębiorcom i użytkownikom aut służbowych przetestowanie samochodów elektrycznych we własnym środowisku firmowym i zapoznanie się w ten sposób z wszelkimi aspektami posiadania i użytkowania takiego pojazdu. W badaniu wzięło udział 87 osób – pracowników wszystkich szczebli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, reprezentujących różnorodne branże, m.in. spożywczą, logistyczną, budowlaną, IT czy doradztwo. Badanie obejmuje dane deklaratywne, a więc pozwala poznać opinie i nastroje użytkowników wobec samochodów elektrycznych. W teście brały udział zarówno osoby regularnie korzystające z pojazdów służbowych, jak i te, które używają aut tylko prywatnie (ponad 20%).

   

  Samochód w pracy – przydatność i sposób korzystania

  Blisko 80% badanych, którzy podczas audytu testowali samochód elektryczny, regularnie korzysta z aut służbowych, przeważnie codziennie lub kilka razy w tygodniu (64%). W tej grupie większość pokonuje dziennie ponad 50 kilometrów. Wyjazdy na najdłuższe dystanse, powyżej 300 km w ciągu dnia, wskazywały najczęściej osoby, które korzystają z auta służbowego raz w miesiącu. Znaczącą grupę (18%) stanowiły w badaniu osoby wsiadające do pojazdów służbowych rzadziej niż raz w miesiącu. Badanie wykazało, że dominuje model użytkowania jednego samochodu na wyłączność (40%), ale spora jest też grupa badanych korzystających z różnych aut udostępnianych przez pracodawcę (30%). 7% badanych jest użytkownikiem pojazdu współdzielonego z innymi.

  Czynniki, które kierowcy uznają zdecydowanie za najważniejsze to bezpieczeństwo i wygoda (odpowiednio 71% i 69% wskazań). Znaczenie przy prowadzeniu auta mają też praktyczność pojazdu i niski koszt (46% i 40%). Dla pewnej części badanych istotne jest też skrócenie czasu podróży (24%).

   

  Elektromobilność – świadomość kategorii, źródła wiedzy

  Badani w zdecydowanej większości wskazali, że wiedzą, na czym polega elektromobilność (84%). Tylko 9% uczestników testu nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. Trzy czwarte respondentów odpowiedziało, że elektromobilność jest potrzebna, natomiast co dziesiąty zaprzeczył tej tezie. Badani zdecydowanie przyznali, że nowe technologie ułatwiają życie i są na nie otwarci. W znakomitej większości potwierdzili też, że chcą je poznawać.

  Wszyscy ankietowani zetknęli się z informacjami związanymi z elektromobilnością. Źródłem ich wiedzy na ten temat są najczęściej portale informacyjne (51% wskazań) i social media (43%). Informacje o elektromobilności czerpią też z telewizji (37%) oraz portali tematycznych i branżowych (35%). Co czwarty badany zbiera wiadomości z tej dziedziny z reklam oraz z rozmów ze znajomymi lub rodziną.

   

  Postawa wobec samochodów elektrycznych

  Najlepiej postrzeganym przez uczestników badania aspektem samochodu elektrycznego jest jego  ekologiczność. 61% respondentów uznało, że jazda elektrykiem jest bardziej ekologiczna niż autem spalinowym. 16% badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, natomiast – co ciekawe – co czwarty nie miał zdania. Zbliżony rozkład głosów dotyczył tezy, że jazda autem elektrycznym jest tańsza.

  elektryki

  Blisko połowa ankietowanych stwierdziła też, że koszt utrzymania samochodu na prąd jest mniejszy niż spalinowego, ale warto zauważyć, że w tym aspekcie prawie 40% osób nie miało zdania. Brak opinii cechował też połowę respondentów w kwestii serwisu elektryków, zarówno jeśli chodzi o koszty, jak i o problemy związane z ich serwisowaniem. Zdaniem co trzeciego uczestnika testu serwis aut na paliwa alternatywne jest tańszy niż pojazdów napędzanych tradycyjnie, taki sam odsetek badanych jednak uważa, że serwis samochodów elektrycznych jest bardziej problematyczny.

  Co trzeci uczestnik testu uznał, że jazda samochodem elektrycznym jest możliwa jedynie po mieście, ale ponad połowa badanych nie zgodziła się z tym stwierdzeniem.

  Największy problem badani mieli z porównaniem bezpieczeństwa jazdy w obu kategoriach aut – większość nie zajęła stanowiska, a 25% nie zgodziło się z tym, że jazda elektrykiem jest bezpieczniejsza niż samochodem spalinowym. Badani na ogół nie mieli także zdania co do przewagi aut na prąd pod względem wygody, choć więcej niż jeden na trzech ankietowanych postrzega lepiej elektryki w tym aspekcie.

   

  Samochody elektryczne – obawy, potrzeby, oczekiwania

  Największe obawy związane z korzystaniem z samochodu elektrycznego to ograniczony zasięg pojazdu oraz brak lub ograniczona dostępność punktów ładowania – każdy z tych czynników był wskazany przez blisko dwie trzecie badanych (odpowiednio 65% i 64%). Duże obawy budzi też zbyt długi czas ładowania pojazdów (57% wskazań). Do czynników zniechęcających należy też wysoki koszt zakupu auta na prąd (60% wskazań). Natomiast przyzwyczajenie do samochodu spalinowego jako przeszkodę w procesie elektryfikacji wskazał tylko co 10. uczestnik badania, a wysokie koszty eksploatacji – co 13. badany.

  elektryki

  Żadnych trudności z przesiadką do elektryka nie widzi niecałe 6% osób.

  W sferze potrzeb i oczekiwań związanych z elektromobilnością największe oczekiwania wynikają konsekwentnie z największych obaw. Czynniki, które mogłyby najbardziej przekonać do posiadania samochodu elektrycznego to większa dostępność ładowarek i krótszy czas ładowania – poprawa w tych aspektach byłaby ważna dla 88% badanych. Z badania wynika, że dla 80% ankietowanych istotne mogłyby być także benefity miejskie, np. korzystanie z buspasów czy darmowe parkingi. Ważne czynniki, które mogłyby wpłynąć na chęć posiadania elektryka to niższe koszty eksploatacji (istotne dla 72% badanych) oraz mniejszy wpływ na środowisko (istotne dla 66% badanych), a także większa dostępność samochodów elektrycznych (istotna dla 58% badanych). Co ciekawe, większość badanych nie uważa edukacji w zakresie elektromobilności za czynnik skłaniający do posiadania auta na prąd (istotne tylko dla co trzeciego badanego). Nie skłoniłoby ich także polecenie znajomego. Udana jazda próbna także należy do mniej ważnych czynników.

  Warto odnotować, że w pytaniu otwartym o inne czynniki, które mogłoby skłonić do posiadania samochodu elektrycznego, badani wyraźnie podkreślali, że dostępność ładowarek, także w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy oraz szybkość ładowania i większy zasięg auta na prąd to kluczowe parametry, które musiałyby osiągnąć podobny poziom, jaki oferują teraz samochody spalinowe w kwestiach łatwości tankowania i zasięgu na jednym baku. Są to aspekty, które dla wielu warunkują sens korzystania z aut na paliwa alternatywne. Badani wymienili tu także rozsądną cenę zakupu oraz dostępność modeli z większą ilością miejsc siedzących (samochód 7-osobowy), a także wyeliminowanie ryzyka pożaru.

  Co warte podkreślenia – pojawiło się też oczekiwanie na niezbite dowody pozytywnego wpływu samochodów elektrycznych na środowisko i jednoznaczne wyliczenia, porównujące poziom zanieczyszczeń towarzyszących produkcji baterii i ich utylizacji oraz wytworzeniu energii zasilającej pojazdy na prąd z poziomem zanieczyszczeń generowanych przez silniki spalinowe oraz produkcję i transport paliw płynnych.

   

  Czas ładowania

  Na pytanie o to, ile czasu uczestnicy testu mogą jednorazowo poświęcić na ładowanie samochodu, największa grupa – 56% – wskazała czas do 30 minut. 17% odpowiedziało, że może na to przeznaczyć do 1 godziny, czas do 2 godzin oraz powyżej 2 godzin akceptowało odpowiednio 7% i 5% osób. Natomiast 15% badanych uznało, że nie są gotowi przeznaczać swojego czasu na ładowanie.

  elektryki

   

  Auta na prąd – doświadczenia z podróżowania

  Spośród uczestników elektromobilnego testu HERTZ Polska 40% nigdy wcześniej nie podróżowało samochodem elektrycznym. Doświadczenie za kółkiem elektryka jako kierowca miało 30% badanych, jako kierowca i pasażer – 14%, a na miejscu pasażera jechało autem na prąd 16% ankietowanych. Osoby mające doświadczenie w podróży autem elektrycznym przemieszczały się głównie na krótkich dystansach (77%).

  elektryki

  60% kierowców stwierdziło, że korzystanie z elektryka nie wymagało zmiany ich stylu jazdy, jednak przeciwnie ocenił tę sprawę co trzeci badany. Marki samochodów, którymi do tej pory podróżowali ankietowani kierowcy to BMW I3, Audi Q4, Tesla, KIA, Toyota, Porsche, Jaguar I-PACE.

  Badani, bazując na swoich doświadczeniach, porównali również różne aspekty podróżowania  autem na prąd. Zdecydowana większość wysoko oceniła komfort jazdy i łatwość obsługi oraz możliwość korzystania z benefitów miejskich, ponad połowa osób doceniła też bezpieczeństwo jazdy. Najniżej zostały ocenione czas ładowania i dostępność ładowarek – ponad połowa badanych wyraziła niezadowolenie w tych kwestiach, a niemal co drugi respondent narzekał na słaby zasięg pojazdów. Zapewne te negatywne doświadczenia mają swoje odzwierciedlenie w wyrażonych wcześniej obawach i oczekiwaniach.

  W badaniu określono też poziom satysfakcji uczestników testu z korzystania z samochodu elektrycznego. Połowa z nich (52%), mimo ogólnego zadowolenia z użytkowania aut na prąd, była krytycznie nastawiona, głównie z uwagi na wady związane z infrastrukturą i czasem ładowania. 16% to osoby przekonane i promotorzy idei elektromobilności, natomiast 32% badanych przyjęło neutralną postawę.

   

  Elektromobilność w przedsiębiorstwie

  Według niemal co drugiego ankietowanego jego organizacja nie korzysta z elektromobilności, co trzeci natomiast potwierdził używanie samochodów elektrycznych w firmie. Taka sama część respondentów była zadowolona z rozwiązań elektromobilnych wprowadzonych przez ich pracodawców, jednak prawie połowa nie miała na ten temat zdania. 55% badanych uważa, że ich organizacja jest przygotowana na wprowadzenie elektromobilności, 19% prezentuje odmienną opinię o swojej firmie w tej kwestii.

   

  Podsumowując…

  Z badania HERTZ Polska wynika, że użytkownicy samochodów oceniają rozwój elektromobilności niejednoznacznie – widzą korzyści, ale zauważają też problemy. Zdecydowana większość badanych uważa, że elektromobilność jest potrzebna, jednak więcej niż połowa ma do niej krytyczne nastawienie. Największe obawy (2/3 wskazań) dotyczą ograniczonego zasięgu samochodów elektrycznych na jednym ładowaniu, słabej dostępności ładowarek oraz zbyt długiego czasu ładowania. Większość kierowców nie chce przeznaczać na tę czynność więcej niż pół godziny. Niechęć budzi też wysoki koszt zakupu auta na prąd. Poprawa tych właśnie aspektów do poziomu obecnych parametrów aut benzynowych byłaby dla zdecydowanej większości badanych niezbędna, żeby rozważać przesiadkę do pojazdu elektrycznego. Poza tym do korzystania z elektryka mogłyby skłaniać benefity miejskie oraz niższe koszty eksploatacji.

  Znaczna część badanych uważa, że jazda samochodem elektrycznym jest tańsza, a koszt jego utrzymania niższy, jednak bez uwzględnienia kosztów napraw i serwisu ze względu na brak doświadczeń i wiedzy w tej kwestii.

  Większość osób docenia ekologiczny aspekt samochodów na prąd, choć oczekiwane są rzetelne dowody bazujące na dokładnych wyliczeniach, porównujących elektryki z samochodami tradycyjnymi pod kątem zanieczyszczeń powstających podczas całego procesu – od wydobycia surowców i produkcji auta, przez użytkowanie, do utylizacji części.

   

  ***

  Całościowe wyniki badania HERTZ dają ciekawą podstawę do oceny świadomości w obszarze elektryfikacji branży motoryzacyjnej i identyfikują największe obawy, potrzeby i oczekiwania, a tym samym pozwalają określić poziom gotowości i chęci do użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce, zarówno w kontekście flot firmowych, jak i ogólnym.

  Badanie podejścia do elektromobilności przeprowadził HERTZ Polska, w okresie od kwietnia 2023r. do marca 2024r.

  Dane deklaratywne. Ankieta online. Grupa badawcza: klienci HERTZ Polska. Badaniem objęci byli pracownicy firm o wielkości od 10 do 500+ zatrudnionych. Ilość uczestników badania: 87 osób (uczestnicy wzięli udział w projekcie testowania aut elektrycznych, zorganizowanym przez HERTZ Polska dla firm).

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Badanie

  Kategorie
  OZE

  Polska uruchamia program „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Nabory już wkrótce

  „Moja Elektrownia Wiatrowa” planuje zainwestować 400 mln zł w latach 2024-2029, umożliwiając złożenie wniosków o dofinansowanie do końca 2028 roku. Zakładana przez program maksymalna moc instalacji to 20 kW przy wysokości do 30 m, co otwiera przed właścicielami domów możliwość zainstalowania własnych, efektywnych źródeł energii wiatrowej.

  Dofinansowanie może wynieść do 30 tys. zł na elektrownię wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii, z maksymalnym wsparciem do 5 tys. zł za każdy zainstalowany kilowat mocy. NFOŚiGW planuje wprowadzenie zmian w projekcie programu na podstawie uwag z konsultacji społecznych, które mogą wpłynąć na ostateczne założenia programu, w tym na dopuszczalną wysokość turbin i kwalifikowalność modeli.

  Inicjatywa ta, oprócz wsparcia dla indywidualnych konsumentów, ma także na celu zwiększenie udziału Polski w produkcji zielonej energii i zredukowanie zależności od paliw kopalnych. Nabór wniosków ma ruszyć już wkrótce, z pełną dokumentacją dostępną na stronie NFOŚiGW przed oficjalnym startem naboru.

  Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” ma na celu wsparcie dla poszczególnych gospodarstw domowych, ale także przyczynienie się do ogólnokrajowych wysiłków na rzecz zwiększenia odporności energetycznej Polski. W ramach programu przewidziano szczególne warunki dla regionów, gdzie potencjał wiatrowy jest szczególnie wysoki, co może dodatkowo przyspieszyć lokalne inicjatywy związane z odnawialnymi źródłami energii.

  NFOŚiGW podkreśla, że program jest otwarty nie tylko dla nowych projektów, ale również dla modernizacji istniejących instalacji, co umożliwi właścicielom starszych systemów ich uaktualnienie do obecnych standardów efektywności energetycznej.

   

  Źródło: Gram w zielone / Piotr Pająk

  #OZE #MojaElektrowniaWiatrowa #Wiatraki #Elktrowniawiatrowa #Polska #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Miliardowe wsparcie NFOŚiGW dla projektów wodorowych w transporcie

  Główne cele programu „Wodoryzacja gospodarki”:
  • Wsparcie dla badawczo-rozwojowych projektów dotyczących nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończonych co najmniej demonstratorem w skali 1:1.
  • Finansowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, co może obejmować budowę linii technologicznej lub fabryki.
  Potencjalni beneficjenci:
  • Przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją ustawy Prawo przedsiębiorców, posiadające zakład lub oddział w Polsce w momencie wypłaty dofinansowania.
  • Jednostki naukowe i instytucje badawcze, które prowadzą działalność naukową zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Szczegóły dotyczące finansowania:
  • Nabór wniosków rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 2 września 2024 r.
  • Dofinansowanie może przybrać formę dotacji lub połączenia dotacji z pożyczką.
  • Budżet programu wynosi 1 193 009 000 zł, z czego 493 009 000 zł przeznaczono na bezzwrotne wsparcie, a 700 000 000 zł na wsparcie zwrotne.
  Warunki dofinansowania:
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 mln zł.
  • Maksymalna kwota dotacji to 150 mln zł.
  • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat, z możliwością przedłużenia do 25 lat w uzasadnionych przypadkach.

  Program „Wodoryzacja gospodarki” jest ambitnym krokiem na drodze do transformacji energetycznej Polski, mającym na celu znaczące zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i emisji CO2. Inicjatywa ta ma potencjał zmiany krajobrazu energetycznego Polski, ale również stanowi ważny element w dążeniu do osiągnięcia celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej.

  Szczegółowe informacje o naborze i programie znajdują się tutaj -> Szczegóły programu. 

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Wodór #Transport #Zielonytransport #dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowy rządowy program dopłat do używanych aut elektrycznych. Budżet dwukrotnie większy niż na Mój elektryk!

  Obecnie, Polski park samochodowy, czwarty pod względem wielkości w Unii Europejskiej, zdominowany jest przez pojazdy używane, z przeciętnym wiekiem blisko 15 lat. To znacznie więcej niż średnia unijna, a najstarsze modele często trafiają do klientów indywidualnych, co przyczynia się do wyższych emisji szkodliwych substancji. Zmiana tej sytuacji wymaga skutecznych działań wspierających, na co zwraca uwagę Aleksander Rajch z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM), podkreślając konieczność systemowego wsparcia dla segmentu pojazdów używanych.

  Wysokość zaplanowanego budżetu na dopłaty do używanych aut elektrycznych zaskoczyła wiele osób zaangażowanych w promocję elektromobilności w Polsce. Zdaniem Rajcha, taki krok znacząco przyczyni się do zwiększenia popularności elektrycznych pojazdów na polskich drogach, sprzyjając jednocześnie zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza i ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.

  W związku z rosnącą świadomością ekologiczną oraz normami unijnymi dotyczącymi redukcji emisji CO2, rządowy program wsparcia zakupu używanych samochodów elektrycznych ma na celu nie tylko zwiększenie liczby ekologicznych pojazdów na polskich drogach, ale również ograniczenie zależności od importowanych paliw kopalnych. Dodatkowe środki finansowe przewidziane na ten cel mają również pomóc w zrównoważeniu rynku pojazdów elektrycznych, co może skutkować obniżeniem ich cen na rynku wtórnym.

   

  Źródło: Energetyka24

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Używaneelektryki #Dopłaty #Dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Niemcy przyspieszają rozwój zielonego wodoru z nowym megaprojektem

  Centrum tego ambitnego przedsięwzięcia to fabryka produkująca odnawialny wodór, która zostanie wyposażona w innowacyjne akumulatory NAS firmy NGK. Te akumulatory, o pojemności 104,4 MWh i mocy 18 MW w początkowej fazie, będą ładowane energią z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Dzięki temu, proces elektrolizy, odpowiedzialny za produkcję wodoru, będzie mógł przebiegać efektywnie i stabilnie, niezależnie od fluktuacji w dostawach energii.

  Planowana pojemność końcowa instalacji to niemal 300 MW, co świadczy o skali projektu i jego potencjale w przemyśle wodorowym. Jest to szczególnie istotne, gdyż wodór znajduje coraz więcej zastosowań, nie tylko jako paliwo, ale również jako ważny surowiec w przemyśle chemicznym i produkcji stali.

  Projekt jest finansowany częściowo przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań Klimatycznych, które przyznało dofinansowanie w wysokości 124,3 mln euro, co podkreśla zobowiązanie rządu niemieckiego do wsparcia innowacji w dziedzinie ekologicznej energii.

  W kontekście globalnych wysiłków na rzecz redukcji emisji CO2, Niemcy stawiają sobie za cel osiągnięcie mocy produkcyjnej wodoru na poziomie 10 GW do 2030 roku. Projekt HH2E, wraz z innymi inicjatywami, takimi jak planowana elektroliza w Ludwigshafen, jest kluczowym elementem tej strategii. Elektroliza w Ludwigshafen, realizowana przez BASF i Siemens Energy, ma ruszyć w 2025 roku i dostarczać do 8 tys. ton zielonego wodoru rocznie.

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Energetyka #Wodór #Magazynyenergii #Niemcy

  Kategorie
  OZE

  Koniec z piecami na gaz i węgiel. Kiedy nastąpi likwidacja kotłów gazowych?

  Zakaz wdrażania kotłów gazowych w nowych budynkach miałby zacząć obowiązywać między 2028 a 2030 rokiem, a pełne wycofanie pieców gazowych i węglowych przewidziane jest na lata 2035-2040 dla wszystkich budynków poddawanych głębokiej renowacji.

  Jednym z pierwszych kroków jest zaprzestanie dofinansowań na montaż nowych kotłów gazowych już od 2025 roku, jeśli będą one jedynym źródłem ogrzewania. Z kolei od 2027 roku, nowo wprowadzona opłata ETS 2 zacznie obciążać użytkowników kotłów gazowych dodatkowymi kosztami związanymi z emisją dwutlenku węgla. Te zmiany mają na celu przyspieszenie przejścia na bardziej zrównoważone i ekologiczne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, które stają się coraz bardziej opłacalne w porównaniu do tradycyjnych metod ogrzewania.

  Planowane regulacje wpisują się w dążenie Unii do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zdecydowanie zmieniają perspektywy dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Obecne regulacje, które cieszą się wsparciem zarówno rządowym, jak i unijnym, już teraz prowadzą do zwiększenia liczby instalacji ekologicznych systemów grzewczych, a ostateczne przejście na systemy zeroemisyjne ma stanowić odpowiedź na rosnące wyzwania klimatyczne. Równocześnie, Komisja Europejska i państwa członkowskie planują rozbudowę wsparcia finansowego i doradczego dla osób i firm, które będą musiały dostosować swoje nieruchomości do nowych wymagań. Współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń w ramach unijnych programów pomocowych mają umożliwić sprawną transformację energetyczną w kierunku zrównoważonego rozwoju i innowacji w sektorze budownictwa.

   

  Źródło: Business Insider

  #OZE #Energetyka #Gaz #Węgiel #UE #KE #Polska

  Kategorie
  OZE

  Bon Energetyczny – rząd podał ważne daty!

  Zgodnie z projektem ustawy, bon energetyczny będzie dostępny dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wartość wsparcia będzie zależna od liczby osób w gospodarstwie domowym, gdzie dla jednoosobowych przewidziano 300 zł, a dla gospodarstw z sześcioma lub więcej osobami aż 600 zł. Dodatkowo, gospodarstwa wykorzystujące do ogrzewania źródła zasilane energią elektryczną, takie jak pompy ciepła czy piece akumulacyjne, otrzymają podwojone wsparcie.

  Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku, a odpowiedzialne za ich rozpatrzenie będą lokalne organy samorządowe, tj. wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że program ten ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia obywateli oraz dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w kraju.

  Równocześnie, projekt zakłada wprowadzenie maksymalnej ceny prądu dla gospodarstw domowych, która wyniesie 500 zł za MWh, oraz dla jednostek samorządu na poziomie 693 zł za MWh w drugiej połowie 2024 roku. To działanie ma na celu ochronę konsumentów przed dalszymi wzrostami cen energii, które mogłyby negatywnie wpłynąć na budżety domowe.

  Gmina ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego w ciągu 60 dni od jego złożenia, a wypłata środków ma nastąpić jeszcze w trakcie bieżącego roku budżetowego, z możliwością przesunięcia na początek 2025 roku.

  #OZE #Bonenergetyczny #Energetyka #Dofinansowanie #Dotacje

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga