czerwiec 2024 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” już dostępny! Jakim zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie wśród Polaków?

  Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” to pierwszy tego rodzaju projekt, który ma na celu rozwój prosumenckiej energetyki wiatrowej. W ramach dofinansowania właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać środki na zakup i montaż turbiny wiatrowej wraz z magazynem energii. Beneficjenci mogą ubiegać się na dofinansowanie na zakończone już inwestycje, czyli zakupione, zainstalowane oraz podłączone do sieci elektroenergetycznej, pracując w systemie on-grid lub pracujące w systemie off-grid. Program uwzględnia refinansowanie przydomowych instalacji wiatrowych oraz magazynów energii, które zostały zrealizowane od dnia 30.06.2023 roku.

  W ramach pierwszego naboru Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW0 przewidziało pulę 50 mln zł, zaś na lata 2024-2029 ma wynieść aż 400 mln zł. Budżet programu finansowany jest z środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

  Jak przyznał NFOŚiGW w ciągu pierwszego tygodnia zainteresowanie nie było zbyt duże, gdyż w tym czasie złożono zaledwie 6 wniosków. Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakończoną inwestycję w przydomową mikroturbinę wiatrową można składać aż do 16 czerwca 2025 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Z przewidzianego w programie budżetu szacuje się, że możliwe jest dofinansowanie około 8,5 tys. instalacji wiatrowych.

  Pierwszy tydzień trwania programu nie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa, jednak potencjalni beneficjenci mają jeszcze niemal rok na składanie wniosków o dofinansowanie swoich elektrowni wiatrowych.

   

  #OZE #energetyka #wiatr #energia #dofinansowanie #dotacja #klimat

  Kategorie
  OZE

  Blackout na Bałkanach. Czy wakacyjne upały zagrażają ciągłości w dostawach prądu?

  Południowa Europa tego dnia mierzyła się falą wyjątkowo wysokich temperatur, dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. W wyniku panującego upału urządzenia intensywnie wykorzystywano urządzenia chłodzące, a zużycie prądu na terenie Bałkanów gwałtownie wzrosło. Prawdopodobnie na skutek przeciążenia sieci elektroenergetycznej nastąpił niepożądany blackout, który pozbawił kilka państw dostępu do energii elektrycznej aż na kilka godzin.

  Awaria dostawy prądu pozostawiła po sobie wiele nieprzyjemności . W sklepach nie działały lodówki i zamrażarki, co doprowadziło do konieczności wyrzucenia ogromnych ilości artykułów spożywczych, klimatyzatory przestały chłodzić, zabrakło dostępu do sieci wi-fi,  a ulice zakorkowały samochody. Część miejsc musiała zmagać się także z brakiem wody, co było spowodowane ustaniem pracy pomp.

  Przeciążenie sieci spowodowane upałem to jedna z teorii, a rzeczywiste powody awarii nie zostały ujawnione. Nieoficjalnie mówi się m.in. o awarii łączącego Grecję oraz Albanię interkonektora, jak również pożarze nieopodal linii przesyłowej na terenie Czarnogóry.

  Pomimo niepewności w dokładnej przyczynie wystąpienia blackoutu, awaria wykazała słabości bałkańskiej sieci przesyłowej. Podobnie jak w Polsce infrastruktura nie jest wystarczająco dobrze przygotowana na  przyłączanie nowych źródeł energii i wymaga przeprowadzenia rzetelnej transformacji energetycznej. Panujące obecnie wysokie temperatury i zmiany klimatyczne są dodatkowym obciążeniem dla już mocno przeciążonej sieci elektroenergetycznej.

   

  #energetyka #energia #klimat #środowisko #temperatura #świat #europa

  Kategorie
  OZE

  Nowelizacja Ustawy o OZE od 1 lipca. Jakie zmiany czekają prosumentów?

  Obecne regulacje wynikające z Ustawy o OZE nakazują rozliczanie prosumentów od dnia 1 lipca 2024 roku według okresów piętnastominutowych. Od drugiej połowy roku zapowiedziano wejście w życie nowych przepisów warunkowanych ustawą o odnawialnych źródłach energii. Pierwsze propozycje modyfikacji ustawy ukazały się wraz z początkiem czerwca tego roku. Duże zmiany miały dotyczyć m.in. depozytu prosumenckiego, a także zasad przejścia z modelu net-metering na system net-billing.

  Niezwykle istotna dla prosumentów  jest również kwestia planowanego zniesienia obowiązkowego ich rozliczania w systemie net-billing według piętnastominutowych cen za energię. Według założeń opcja ta miałaby się wiązać z benefitem zachęcającym do zmiany systemu rozliczeń. Od 1lipca bieżącego roku prosumenci mają mieć jednak możliwość rozliczania po cenie miesięcznej RCEm (Rynkowa Miesieczna Cena Energii Elektrycznej), ale mogą też dobrowolnie przejść na ORN (Okresy Rozliczania Niezbilansowania).

  Według wyczekiwanej nowelizacji prosumenci będą mieli możliwość złożenia oświadczenie u sprzedawcy o zmianę modelu rozliczania na rozliczenie po rynkowej cenie energii elektryczne w okresach piętnastominutowych. Do tej zmiany zachęcać ma możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za energię oddaną do sieci elektroenergetycznej w okresie kolejnych 12 miesięcy z 20 proc. do 30 proc.  Jeśli jednak prosument pozostanie na dotychczasowym systemie rozliczania to zwrot nadpłaty nie zostanie zwiększony i pozostanie na poziomie 20 proc. wartości energii elektrycznej oddanej przez tego prosumenta do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

   

  #OZE #energia #energetyka #środowisko #klimat #giełda #finanse #fotowoltaika

  Kategorie
  OZE

  ESG szansą dla budownictwa – czy branżą ją wykorzysta?

  Choć korzyści płynące z wdrożenia narzędzi, rozwiązań czy aplikacji IT są oczywiste, to branża budowlana wciąż słabo łączy je z certyfikacją i raportowaniem ESG – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę PlanRadar, dostawcę wiodącej platformy do cyfrowej dokumentacji, komunikacji i raportowania w budownictwie, zarządzaniu obiektami i nieruchomościami. W analizie oparto się na dwóch ankietach, przeprowadzonych w 2023 roku: wśród 1355 osób z budownictwa i branży nieruchomościowej w 19 krajach oraz wśród klientów firmy (2471 użytkowników platformy cyfrowej z 20 krajów).

  Analiza obejmuje wpływ platform cyfrowych na należytą staranność ESG. Główny wniosek jest taki, że tylko jedna trzecia profesjonalistów z branży budowlanej uważa platformy cyfrowe za przydatne do zarządzania certyfikacją ESG. Jednocześnie jednak klienci PlanRadar, a więc przedstawiciele branży, którzy wdrożyli platformę cyfrową, zgłaszają znaczne korzyści z wykorzystania IT, co podkreśla jeszcze niewykorzystane możliwości tego sektora rynku.

   

  IT a spełnianie wymogów ESG w budowlance

  Aby uzyskać certyfikację środowiskową, firmy muszą wdrożyć praktyki energooszczędne, zmniejszyć emisje, efektywnie korzystać z zasobów naturalnych, zmniejszyć produkcję odpadów oraz chronić naturalne siedliska. Kluczowym wnioskiem z badania PlanRadar  jest luka w postrzeganiu użycia narzędzi cyfrowych w celu osiągnięcia zgodności środowiskowej. Różnice wynikają zapewne ze skali doświadczeń w użytkowaniu platform cyfrowych.

  • Analiza pokazuje, że tylko 60 proc. profesjonalistów z branży dostrzega redukcję zużycia papieru dzięki narzędziom cyfrowym. Jednak wśród klientów PlanRadar uznanie to wzrasta do 90 proc.).
  • Tylko 34 proc. profesjonalistów z branży uważa, że te rozwiązania IT przyczyniają się do zmniejszenia marnotrawstwa materiałów. W przeciwieństwie do tego, bardziej optymistyczne jest 60 proc. klientów PlanRadar; zgłaszają oni znaczne korzyści w minimalizacji poprawek i oszczędzaniu zasobów dzięki wykorzystaniu platform cyfrowych (źródło wszystkich danych: wspomniane wyżej dwa badania PlanRadar z 2023 r.).

   

  Duży potencjał polskiego rynku

  Dane z polskiego rynku, prowadzone wśród profesjonalistów branży budowlanej, są bardziej optymistyczne. Trzy wskaźniki z tego rynku dotyczące postrzegania i oceny  narzędzi IT, przewyższają średnią globalną. 41,94 proc. z nich uważa, że narzędzia cyfrowe to „świetne wsparcie” do zarządzania certyfikacją ESG (średnia światowa to 33 proc.).

  Co więcej:

  • Ponad dwie trzecie badanych z Polski (67,74 proc.) uważa narzędzia IT za „świetne wsparcie” w redukcji zapotrzebowania na papier, to nieco wyżej niż średnia globalna.
  • Z kolei ponad połowa (51,61 proc.) praktyków rynku budowlanego w Polsce uznaje rozwiązania cyfrowe za „świetne wsparcie” w redukowaniu odpadów (globalnie taką postawę reprezentuje 34 proc. respondentów).

  Te dane napawają optymizmem – świadczą przede wszystkim o dużym potencjale na najbliższą przyszłość. Rozwiązania IT wdrażane w sektorze budowlany w związku z realizacjami projektów zgodnych z ESG, mogą przynieść duże zapotrzebowanie na nowoczesne, cyfrowe technologie. Będą bowiem coraz mocniej postrzegane jako istotne źródło przewag.

   

  Boom na inwestycje zgodne z ESG

  Najnowsze dane przewidują, że inwestycje ESG wzrosną do 33,9 bilionów dolarów do 2026 roku (źródło: Asset and wealth management revolution 2022: Exponential expectations for ESG, PwC). Już teraz trzech na pięciu inwestorów w branży budowlanej przyznaje, że  osiąga lepsze wyniki inwestycji zgodnych z ESG w porównaniu do przedsięwzięć, które raportowania środowiskowego nie uwzględniają. Dla firm budowlanych oznacza to rosnący rynek projektów spełniających standardy ESG, to zaś otwiera znaczące możliwości dla zrównoważonego rozwoju.

  Platformy cyfrowe, takie jak PlanRadar, upraszczają drogę do zgodności dzięki dokumentacji, komunikacji i raportowaniu, które płynnie integrują praktyki ESG w operacjach budowlanych, nieruchomościowych i zarządzania obiektami.

  Kluczowe funkcje, których dostarcza platforma cyfrowa, obejmują:

  • zbieranie danych ESG (szczegółowe rejestrowanie każdego etapu budowy z dowodami fotograficznymi z geotagami dla należytej staranności ESG i technicznej);
  • automatyczne raportowanie (konwertowanie danych na kompleksowe raporty dla audytów, zarządzania dostawcami, komunikacji z klientami i dokumentacji);
  • redukcja odpadów i poprawek (efektywna dokumentacja i śledzenie w celu minimalizacji poprawek, oszczędzając czas i zasoby);
  • redukcja ryzyka (szybka ocena ryzyka i kosztów, ułatwiająca podejmowanie świadomych decyzji w zakresie zrównoważonych i energooszczędnych praktyk);
  • kontrola jakości i bezpieczeństwa (wdrażanie inspekcji, kodów QR i tagów NFC, w celu poprawy bezpieczeństwa na placu budowy i jakości, co przyciąga inwestorów).

  „Wbrew postrzeganiu branży, platformy cyfrowe oferują znaczące korzyści w osiąganiu zgodności z ESG, co pokazują nasze badania. Droga do zgodności nie musi być skomplikowana. Nasza starannie opracowana platforma cyfrowa oferuje przyjazne dla użytkownika doświadczenie, umożliwiając zespołom rejestrowanie każdego etapu budowy. Pozwala kontrolować też, czy należyta staranność ESG i techniczna są skrupulatnie przestrzegane. Przy dużym popycie i znaczącym zwrocie z inwestycji, możliwość dla firm budowlanych jest jasna: dostosuj praktyki i projekty do kryteriów ESG, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną” – mówi Krzysztof Studziński, Regional Manager w PlanRadar.

   

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Obowiązkowa termomodernizacja w programie „Czyste Powietrze” już od 2025 roku

  Cel i zakres programu „Czyste Powietrze”

  Program „Czyste Powietrze” jest jednym z najważniejszych projektów rządowych ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza w Polsce. Skierowany jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów grzewczych, a także na przeprowadzenie termomodernizacji swoich budynków. Program ma na celu nie tylko poprawę jakości powietrza, ale także zmniejszenie kosztów ogrzewania dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej budynków.

   

  Obowiązkowa termomodernizacja

  Od 2025 roku, każdy beneficjent programu „Czyste Powietrze” będzie zobowiązany do przeprowadzenia termomodernizacji swojego budynku. Oznacza to, że oprócz wymiany źródeł ciepła, beneficjenci będą musieli poprawić izolację termiczną swoich domów, co obejmuje m.in. ocieplenie ścian, dachów oraz wymianę okien i drzwi.

   

  Wsparcie finansowe i techniczne

  W ramach programu, beneficjenci mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów gospodarstwa domowego oraz zakresu przeprowadzonych prac. Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje również uruchomienie punktów konsultacyjnych, które będą udzielać wsparcia technicznego i doradztwa w zakresie przeprowadzania termomodernizacji.

   

  Korzyści z wprowadzenia obowiązkowej termomodernizacji

  Wprowadzenie obowiązkowej termomodernizacji ma przynieść wiele korzyści zarówno dla beneficjentów programu, jak i dla środowiska. Poprawa izolacji termicznej budynków pozwoli na znaczną redukcję zużycia energii na ogrzewanie, co przełoży się na niższe rachunki za energię. Dodatkowo, zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń przyczyni się do poprawy jakości powietrza, co jest kluczowe dla zdrowia mieszkańców.

  Nowe przepisy w programie „Czyste Powietrze”, które wprowadzą obowiązkową termomodernizację od 2025 roku, to istotny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej budynków w Polsce. Dzięki wsparciu finansowemu i technicznemu, beneficjenci programu będą mogli przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne, co przyniesie korzyści zarówno dla ich gospodarstw domowych, jak i dla środowiska.

   

  Źródło: Bankier.pl

  #OZE #Termomodernizacja #CzystePowietrze #Polska

  Kategorie
  OZE

  Ponad 100 mln zł dla ochrony powietrza na Podkarpaciu

  Cele i zakres projektu

  Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” ma za zadanie przyspieszenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zrównoważonej transformacji energetycznej w regionie. Kluczowe cele projektu to:

  • Wdrożenie i promowanie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony powietrza.
  • Mobilizacja środków publicznych i prywatnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
  • Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy.
  • Zwiększenie jakości planowania przestrzennego z uwzględnieniem zarządzania energią.
  Program STOP SMOG

  W ramach projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”, około 60 mln zł zostanie przeznaczone na program STOP SMOG, który ma na celu eliminację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz podłączenie ich do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Program skierowany jest przede wszystkim do mniej zamożnych gospodarstw domowych, które najbardziej potrzebują wsparcia w przeprowadzeniu niezbędnych modernizacji.

  Marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl, zaznaczył, że projekt ten znacząco przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Całkowite fundusze przeznaczone na działania związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii w regionie wynoszą prawie 700 mln zł.

  Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” stanowi istotny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i zrównoważonego rozwoju energetycznego na Podkarpaciu. Dzięki znacznemu dofinansowaniu z unijnych i krajowych funduszy, region ma szansę na realne zmiany, które przyniosą korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców.

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Podkarpacie #Polska #StopSmog

  Kategorie
  Elektromobilność

  Polskie autobusy elektryczne na szwedzkich ulicach

  Szwecja jest jednym z liderów w Europie pod względem wdrażania ekologicznych rozwiązań transportowych. Polskie autobusy elektryczne Solaris idealnie wpisują się w szwedzką strategię zrównoważonego transportu. Te nowoczesne pojazdy są wyposażone w zaawansowane technologie, które zapewniają długą żywotność baterii i efektywne zarządzanie energią. To sprawia, że są one nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne w eksploatacji.

  Wprowadzenie autobusów elektrycznych Solaris na szwedzkie ulice przynosi liczne korzyści. Redukcja emisji spalin przyczynia się do poprawy jakości powietrza, co jest kluczowe dla zdrowia mieszkańców. Dodatkowo, zmniejszenie poziomu hałasu w miastach znacząco poprawia komfort życia. To wszystko sprawia, że inwestycja w ekologiczny transport jest krokiem w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości.

  Solaris to polska firma, która od lat jest liderem w produkcji nowoczesnych pojazdów komunikacji miejskiej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zaawansowanej technologii, autobusy Solaris zdobywają uznanie na międzynarodowych rynkach. Szwedzki rynek jest jednym z wielu, gdzie Solaris odnosi sukcesy, co potwierdza wysoką jakość i niezawodność polskich produktów.

  Polskie autobusy elektryczne na szwedzkich ulicach to dowód na rosnące znaczenie elektromobilności w globalnym transporcie publicznym. W miarę jak kolejne kraje wprowadzają restrykcyjne normy emisji, zapotrzebowanie na ekologiczne pojazdy będzie rosło. Solaris, z bogatym doświadczeniem i zaawansowanymi technologiami, jest gotowy sprostać tym wyzwaniom i dalej rozwijać swoje ekologiczne portfolio.

  Wprowadzenie polskich autobusów elektrycznych Solaris na szwedzkie ulice to krok w stronę zrównoważonego transportu i lepszej przyszłości dla środowiska. Dzięki zaawansowanym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom, Solaris udowadnia, że polskie produkty mogą z powodzeniem konkurować na międzynarodowych rynkach, przynosząc korzyści zarówno dla ludzi, jak i dla planety.

   

  Źródło: E-magazyny

  #OZE #Eleketromobilność #Polska #Szwecja

  Kategorie
  OZE

  Co z zamkniętym zakładem Volvo we Wrocławiu? Znamy przyszłość fabryki

  Fabrykę przejmie nowy inwestor, który ma plany na rozwój w tej lokalizacji. To oznacza, że miejsce to nie zostanie porzucone, a w przyszłości może stać się kluczowym punktem produkcyjnym. Choć na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących nowej działalności, wiadomo, że planowane są inwestycje i rozwój, co wpłynie na wzrost gospodarczy w regionie.

   

  Zamknięcie fabryki Volvo

  Decyzja o zamknięciu fabryki Volvo była wynikiem zmian strategicznych w koncernie, które miały na celu optymalizację produkcji i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Pracownicy zakładu, choć początkowo zaniepokojeni, mogą teraz mieć nadzieję na nowe miejsca pracy, które mogą powstać wraz z przybyciem nowego inwestora.

   

  Korzyści dla regionu

  Przejęcie zakładu przez nowego inwestora to nie tylko szansa na nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnej gospodarki. Inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie mogą przyczynić się do rozwoju Wrocławia jako ważnego centrum przemysłowego w Polsce. Pracownicy mogą liczyć na nowe miejsca pracy oraz stabilność zatrudnienia w nowo powstającej firmie. Dodatkowo, inwestycje te mogą przyczynić się do rozwoju lokalnych usług i infrastruktury.

  Przyszłość zamkniętego zakładu Volvo we Wrocławiu rysuje się w jaśniejszych barwach dzięki nowemu inwestorowi, który przejmie fabrykę. Jest to pozytywna wiadomość dla lokalnej społeczności i gospodarki, otwierająca nowe możliwości rozwoju i wzrostu.

   

  Źródło: Money.pl

  #OZE #Volvo #Pompyciepła

  Kategorie
  OZE

  Włocławek ma plan transformacji energetycznej do 2040 r. Stworzył go algorytm

  Włocławek jest jednym z miast-pionierów, które zgłaszają gotowość do przeprowadzenia ambitnej transformacji energetycznej – z myślą o całkowitej eliminacji smogu oraz znacznej redukcji emisji CO2. Raport Forum Energii pozwoli zminimalizować ryzyko podejmowania nietrafionych decyzji i ponoszenia związanych z tym kosztów.

  „Transformacja energetyczna to jeden z priorytetów Włocławka. Od lat inwestujemy w pasywne i efektywne energetycznie budownictwo, czego przykładem są m.in. mieszkania socjalne budowane przez miasto. Zależy nam na tym, aby proces zmian był dobrze zaplanowany, bazował na wiarygodnych danych, ale też pozwalał na inwestowanie środków tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Analiza Forum Energii to dla nas źródło wiedzy i motywacja do tego, aby na proces transformacji patrzeć całościowo, dbając o zachowanie racjonalnej wysokości rachunków, które ponosimy w mieście zarówno my jako władze lokalne, jak mieszkańcy naszego miasta” – przyznaje Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

  Punkt wyjścia dla transformacji Włocławka to m.in.:

  • 75% powierzchni dominujących w mieście wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zarówno prywatnych, jak i miejskich), zaliczających się do najniższych klas termomodernizacji.
  • 12% powierzchni budynków mieszkalnych w złym stanie technicznym, ogrzewanych nieefektywnymi źródłami ciepła – ich mieszkańcy są zagrożeni ubóstwem energetycznym.
  • Prawie 30% domów jednorodzinnych ogrzewanych za pomocą kotłów węglowych starego typu, tzw. kopciuchów. Średnie zużycie ciepła przez budynki we Włocławku wynoszące 184 kWh/m2 na rok – to ponad dwa i pół razy więcej niż pożądana norma dla nowych budynków.
  • Silna zależność od węgla lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych.

  Przeprowadzona przez Forum Energii analiza optymalnych scenariuszy działań dla Włocławka wskazuje, że duża zależność miasta od paliw kopalnych wiąże się z coraz wyższymi kosztami ciepła, jakie będą ponosić mieszkańcy. Utrzymywanie status quo i brak działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wymiany źródeł ciepła jest najdroższym scenariuszem działań, którego koszt to 9 mld zł do 2040 r. Jednocześnie plan transformacji, który w krótkiej perspektywie czasowej wydaje się najmniej kosztownym, zakłada znaczący wzrost udziału gazu w ogrzewnictwie, co w dłuższym horyzoncie rodzi ryzyko dalszego wzrostu kosztów ogrzewania (po wejściu w życie ETS2). Oba scenariusze zakładające wysokie uzależnienie od importowanych paliw kopalnych, będą wpływały negatywnie również na kwestię lokalnego i krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

  Rekomendowany przez Forum Energii plan transformacji energetycznej do 2040 r. pozwoli na całkowitą eliminację smogu z ogrzewnictwa oraz redukcję emisji CO2 o 80% względem 1990 r. we Włocławku.  Koszty jego realizacji wynoszą 3,6 mld zł w perspektywie 17 lat i obejmują m.in. obniżanie zapotrzebowania na energię w mieście (czyli podniesienie efektywności energetycznej 80% budynków do wysokiego standardu) oraz inwestycje w niskoemisyjne technologie, takie jak: pompy ciepła, indywidualne instalacje fotowoltaiczne, duże farmy fotowoltaiczne, wspierane magazynami energii elektrycznej. Odpowiednie inwestycje muszą zostać zrealizowane przez miejskie systemy ciepłownicze Włocławka (MPEC Włocławek i lokalną ciepłownię w dzielnicy Zazamcze). Niezbędne będzie również podjęcie współpracy w zakresie redukcji emisji CO2 z największym emitentem na terenie miasta, czyli zakładem Anwil S.A. należącym do grupy Orlen.

  Wykres: Energia użytkowa na potrzeby ogrzewania budynków (MWh) we Włocławku w 2023 i 2040 r. w rekomendowanym scenariuszu

  Smog

  Dzięki wdrożeniu we Włocławku rekomendowanego scenariusza, średnioroczne oszczędności w rachunkach za ciepło w 2040 roku mogą wynieść 281 mln zł (obecne koszty roczne to 526 mln zł). Powodzenie tego procesu będzie zależało m.in. od wsparcia, także finansowego, kierowanego do właścicieli nieruchomości na terenie miasta. Dużą rolę do odegrania w tym zakresie będzie miała kontynuacja i dalszy rozwój krajowych programów, takich jak „Czyste Powietrze”.

   

  Wyzwania dla wszystkich miast w Polsce – działania po stronie rządu

  Nie tylko Włocławek mierzy się z ekonomicznymi i zdrowotnymi konsekwencjami zapóźnień w inwestycjach obszarze energetyki i ochrony powietrza. Ten problem dotyka każdego samorządu w Polsce. Obecnie odpowiedzialność za działania prowadzące do transformacji energetycznej, o graniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych pyłów jest rozproszona i podzielona między rząd, sektor prywatny, obywateli, a także samorządy. Część problemów jest trudna do zarządzenia bez wytyczenia celów, promowanych rozwiązań i zapewnienia środków na poziomie centralnym. Dlatego w raporcie Forum Energii znalazły się także rekomendacje dla rządu, a wśród nich m.in.:

  Wyznaczenie celów strategicznych transformacji w dokumentach krajowych;

  • Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu m.in. dzięki wykorzystywaniu dostępnych pieniędzy z UE;
  • Wzmocnienie wydatkowania funduszy oraz mierzenie efektów końcowych inwestycji;
  • Zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

   

  #OZE #Polska #Smog #Włocławek

  Kategorie
  Elektromobilność

  1,6 mld zł na zakup używanych elektryków – nowy program NFOŚiGW jeszcze w tym roku

  Cele i założenia programu

  Program ma na celu zwiększenie dostępności pojazdów elektrycznych na polskim rynku poprzez wsparcie finansowe osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. Zgodnie z wstępnymi założeniami, dotacje będą obejmować:

  • Zakup używanych elektryków: do 40 tys. zł dla osoby fizycznej
  • Leasing lub wynajem długoterminowy: wsparcie nie przekroczy wielkości opłaty wstępnej
  • Zakup nowych pojazdów elektrycznych: do 225 tys. zł
  • Zakup używanych pojazdów elektrycznych: do 150 tys. zł
  Warunki programu

  Pojazdy używane, które kwalifikują się do programu, nie mogą być starsze niż 4 lata. Obecnie trwają dyskusje na temat szczegółowych warunków, w tym maksymalnego wieku pojazdu oraz żywotności baterii, aby zapobiec sprowadzaniu do kraju samochodów bliskich końca swojej użyteczności.

  Ostateczna wersja regulaminu programu oraz terminy uruchomienia naboru wniosków zostaną ogłoszone po akceptacji rewizji KPO przez Komisję Europejską, co planowane jest na lipiec 2024 roku.

  Program ma przyczynić się do zwiększenia liczby pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach, co wpłynie na redukcję emisji CO2 i poprawę jakości powietrza. Jednocześnie, istotne będzie opracowanie mechanizmów, które zapewnią, że sprowadzane pojazdy będą w dobrym stanie technicznym i spełnią oczekiwania użytkowników.

   

  Źródło: PAP

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Dofinansowanie #Dotacje #Ekologia #NFOŚiGW

  Kategorie
  Elektromobilność

  Unijne cła na chińskie elektryki mogą zaszkodzić przemysłowi w Polsce

  Prezes SDCM, Tomasz Bęben, ostrzega, że decyzja o nałożeniu ceł może wywołać odwet ze strony Chin, co negatywnie wpłynie na europejski przemysł motoryzacyjny, w tym polskie firmy produkujące części samochodowe. Europejska motoryzacja jest w trakcie transformacji na zeroemisyjne napędy, co już stanowi duże wyzwanie. Dodatkowe cła mogą pogorszyć sytuację, zmniejszając popyt na europejskie produkty.

  Komisja Europejska uzasadnia nałożenie ceł tym, że chińskie pojazdy elektryczne są nieuczciwie subsydiowane przez rząd w Pekinie. Jednak protekcjonistyczne działania mogą tylko tymczasowo złagodzić problem. Zdaniem Bębna, konieczne są bardziej skonsolidowane wysiłki, aby Europa stała się atrakcyjniejsza dla inwestorów, w tym uproszczenie procedur i zmiany w zasadach pomocy publicznej.

  Chiński rynek motoryzacyjny stanowi jedną trzecią światowego przemysłu motoryzacyjnego. Europejscy producenci części samochodowych dostarczają komponenty zarówno międzynarodowym, jak i chińskim producentom. Wysokie koszty energii, niespójność przepisów oraz ograniczony dostęp do kapitału i finansowania publicznego stanowią główne wyzwania dla europejskiego sektora motoryzacyjnego. Protekcjonizm nie jest rozwiązaniem, które przywróci konkurencyjność europejskiego przemysłu.

  Eksperci podkreślają, że wojna handlowa z Chinami może przynieść więcej szkód niż korzyści. Europejski przemysł motoryzacyjny musi znaleźć równowagę między ochroną rynku a utrzymaniem globalnej konkurencyjności. Współpraca i innowacje są kluczowe, aby przetrwać w dynamicznie zmieniającym się globalnym środowisku ekonomicznym.

   

  Źródło: PAP

  #Elektromobilność #OZE #Elektryki #Chińskieelektryki #Cło #Polska

  Kategorie
  OZE

  SolarEdge ogłasza plany globalnego wdrożenia swojej pierwszej w swoim rodzaju platformy oprogramowania do optymalizacji energii dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych

  SolarEdge ONE dla sektora C&I to pierwsza w swoim rodzaju platforma optymalizacji energii, opracowana przez SolarEdge specjalnie dla EPC, dostawców usług operacyjnych i konserwacyjnych (O&M) oraz firm. Została ona zaprojektowana do automatycznego i ciągłego zarządzania produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii, umożliwiając firmom maksymalizację oszczędności energii i osiągnięcie celów środowiskowych poprzez wykorzystanie analizy danych w czasie rzeczywistym do podejmowania inteligentnych decyzji.

  SolarEdge ONE dla sektora C&I zaoferuje EPC i zespołom O&M zaawansowane narzędzia do monitorowania PV i zarządzania flotą, dostosowane specjalnie do zastosowań C&I. Platforma oprogramowania zapewni dogłębną analizę wydajności całych flot fotowoltaicznych, aż do poziomu modułu. Ponadto ma ona pomóc zespołom EPC i O&M zminimalizować czas przestojów i ograniczyć liczbę wizyt na miejscu dzięki takim funkcjom, jak zdalne rozwiązywanie problemów, obsługa urządzeń i zdalna konfiguracja. System alertów na żywo platformy umożliwi proaktywne reagowanie na krytyczne problemy w celu zwiększenia wydajności systemu.

  Platforma SolarEdge ONE dla sektora C&I została zaprojektowana jako pojedynczy ekosystem do kontrolowania i zarządzania zasobami energetycznymi obiektu, w tym fotowoltaiką, magazynowaniem, ładowarkami pojazdów elektrycznych i zasobami budynku, takimi jak HVAC, oświetlenie itp. Zapewni ona wgląd w energię różnym interesariuszom w organizacji i ma na celu uczynienie niepotrzebnymi skomplikowanych integracji stron trzecich.

  Zvi Lando, dyrektor generalny SolarEdge, komentuje:
  SolarEdge ONE dla biznesu jest kulminacją naszych ostatnich strategicznych przejęć firm programistycznych Wevo do zarządzania ładowaniem EV i Hark do optymalizacji aktywów energetycznych budynków, a także naszej wiedzy i know-how w zakresie opracowywania dedykowanego rozwiązania do optymalizacji energii C&I. Uzupełniając nasze portfolio sprzętowe falowników i naszych nowych systemów magazynowania C&I, kompleksowe rozwiązanie zaoferuje klientom kompletny, kompleksowy ekosystem z optymalizacją pod kątem oszczędności energii, od jednego dostawcy. Wierzymy, że to rozwiązanie przyniesie znaczącą wartość dla firm w ich transformacji energetycznej, zapewniając zaawansowane technologicznie i gotowe na przyszłość rozwiązanie, które może ewoluować wraz ze zmieniającymi się potrzebami„.

   

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Polska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi o elektrowniach jądrowych. Co wiadomo więcej?

  Podczas spotkania omówiono perspektywy budowy polskich elektrowni jądrowych, zwłaszcza w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, podkreślając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wiceminister klimatu i środowiska, Maciej Bando, podkreślił, że współpraca z USA wnosi istotny wkład w polską transformację klimatyczną i modernizację systemu energetycznego. Energetyka jądrowa jest kluczowym elementem strategii Polski w walce ze zmianami klimatycznymi i rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.

  Rząd Polski przyjął uchwałę uznającą potrzebę budowy pierwszej elektrowni jądrowej w oparciu o technologię amerykańskiego reaktora AP1000. Budowa pierwszego bloku ma rozpocząć się w 2026 roku, a docelowo w Lubiatowie – Kopalinie powstaną trzy reaktory AP1000.

  Jądrowa Komisja Regulacyjna Stanów Zjednoczonych (NRC) jest agencją rządową odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznego wykorzystania materiałów promieniotwórczych i promieniowania jonizującego. Agencja licencjonuje i nadzoruje elektrownie jądrowe oraz inne urządzenia wykorzystujące promieniowanie. Współpraca z NRC ma kluczowe znaczenie dla polskiego programu energetyki jądrowej, zapewniając wsparcie i doświadczenie w bezpiecznym wdrażaniu technologii jądrowej.

  Rozmowy z przedstawicielami NRC i ambasadorem USA w Polsce są kolejnym krokiem w kierunku rozwijania polsko-amerykańskich relacji w dziedzinie energetyki jądrowej. Długofalowa współpraca ma na celu rozwój technologii, jak również wsparcie w zakresie regulacji, bezpieczeństwa i zarządzania projektami jądrowymi.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Elektrowniejądrowe #Polska #USA

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Są wyniki kontroli pomp ciepła! Ponad 90% z nich nie powinno trafić na rynek

  W wyniku kontroli przeprowadzonej przez KAS, UOKiK i IH, 94% zbadanych pomp ciepła nie spełniało wymagań. Główne problemy dotyczyły braków w dokumentacji technicznej, niewłaściwego oznakowania CE oraz niezgodności z deklarowanymi parametrami. Takie działania mają na celu eliminację z rynku produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów oraz zapewnienie, że tylko bezpieczne i zgodne z normami produkty trafiają do sprzedaży.

  Efektywna współpraca KAS, UOKiK i IH jest kluczowa dla zapewnienia wysokich standardów jakości produktów na polskim rynku. Regularne kontrole i monitorowanie zgodności z normami pomagają chronić konsumentów przed zakupem wadliwych urządzeń, które mogą prowadzić do awarii lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

  Przedstawiciele kontrolujących instytucji podkreślają, że będą kontynuować działania mające na celu ochronę rynku przed niezgodnymi z normami produktami. Kontrole będą przeprowadzane regularnie, a nieprawidłowości będą surowo karane. Dzięki takim inicjatywom konsumenci mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc, że kupowane przez nich produkty są dokładnie sprawdzane i spełniają wszystkie wymagane standardy.

  Oznakowanie CE jest kluczowe dla zapewnienia, że produkty wprowadzane na rynek spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. W przypadku pomp ciepła, odpowiednie oznakowanie i dokumentacja są niezbędne, aby zapewnić ich bezpieczne i efektywne działanie. Kontrole KAS, UOKiK i IH mają na celu egzekwowanie tych standardów i eliminację produktów, które ich nie spełniają.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #PompyCiepła #Polska #Kontrola #UOKiK #KAS #IH

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Już od jutra zmiana w programie Czyste Powietrze dotycząca producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła

  Od 14 czerwca 2024 roku uczestnicy programu „Czyste Powietrze” będą mogli wybierać pompy ciepła tylko z listy ZUM, co gwarantuje, że urządzenia te spełniają wysokie standardy jakościowe i techniczne. Dotyczy to zarówno nowych zakupów, jak i instalacji urządzeń już zakupionych. NFOŚiGW zapewnia, że zmiana ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej instalowanych urządzeń.

  Pompy ciepła muszą przejść rygorystyczne testy, aby uzyskać certyfikaty potwierdzające ich jakość. Nowe przepisy mają na celu eliminację z rynku urządzeń, które nie spełniają odpowiednich standardów, co ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej w Polsce.

  Dzięki nowym przepisom konsumenci będą mieć pewność, że kupowane i instalowane przez nich urządzenia są niezawodne i efektywne. Pompy ciepła z certyfikatami jakości zapewnią lepszą wydajność, co przełoży się na niższe koszty eksploatacji i większą satysfakcję z użytkowania.

  NFOŚiGW prowadzi działania edukacyjne i informacyjne, aby zapewnić, że wszyscy uczestnicy programu są świadomi nowych wymagań i korzyści płynących z wyboru certyfikowanych urządzeń. Fundusz zachęca również producentów, dystrybutorów i importerów do szybkiego dostosowania się do nowych przepisów, aby uniknąć problemów z certyfikacją i sprzedażą pomp ciepła po 31 grudnia 2024 roku.

  Więcej informacji w artykułach:

   

  #OZE #CzystePowietrze #PompyCiepła

  Kategorie
  OZE

  Nowa edycja programu Mój Prąd ruszy we wrześniu. Co warto wiedzieć?

  Jedną z najważniejszych nowości w nadchodzącej edycji jest rozszerzenie zakresu finansowania. Dotacje będą obejmować nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także magazyny energii, systemy zarządzania energią oraz ładowarki do samochodów elektrycznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym.

  W nowej edycji programu „Mój Prąd” beneficjenci będą mogli otrzymać wyższe kwoty wsparcia. Maksymalna kwota dotacji wzrośnie do 16 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe. Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z dofinansowania na nowoczesne rozwiązania energetyczne, co przełoży się na większe oszczędności i mniejsze emisje CO2.

  Procedura aplikacyjna zostanie uproszczona, aby ułatwić składanie wniosków o dotacje. Wnioski będą przyjmowane online, co przyspieszy proces ich rozpatrywania. NFOŚiGW planuje również wprowadzenie narzędzi wspierających beneficjentów, takich jak kalkulatory oszczędności energii i poradniki krok po kroku.

  Nowa edycja programu „Mój Prąd” przyniesie wiele korzyści dla prosumentów. Oprócz wyższych kwot dotacji, beneficjenci będą mogli korzystać z zaawansowanych technologii, które pozwolą im lepiej zarządzać wyprodukowaną energią. Inwestycje te przyczynią się do obniżenia kosztów energii i zwiększenia niezależności energetycznej gospodarstw domowych.

  Rozszerzenie programu „Mój Prąd” o dodatkowe elementy ma potencjał, aby znacząco wpłynąć na polski rynek energii. Dzięki wsparciu dla magazynów energii, prosumenci będą mogli efektywniej zarządzać swoją produkcją energii, co przyczyni się do stabilizacji sieci energetycznej. Promowanie elektromobilności poprzez dotacje na ładowarki do samochodów elektrycznych pomoże zwiększyć liczbę pojazdów elektrycznych na polskich drogach.

  Eksperci z branży energetycznej pozytywnie oceniają zmiany w programie „Mój Prąd”. Uważają, że rozszerzenie zakresu finansowania i podwyższenie kwot dotacji to krok w dobrą stronę. Podkreślają, że wsparcie dla magazynów energii i systemów zarządzania energią jest kluczowe dla zwiększenia efektywności i stabilności systemu energetycznego.

  Głównym celem nowej edycji programu „Mój Prąd” jest dalsze wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. W kontekście rosnącego zainteresowania ekologicznymi rozwiązaniami energetycznymi, NFOŚiGW stawia na kompleksowe podejście do problematyki energetycznej. Wprowadzenie wsparcia dla magazynów energii i ładowarek do samochodów elektrycznych ma na celu stworzenie bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.

   

  PAP

  #OZE #MójPrąd #Energetyka #Fotowoltaika #Pompyciepła #Elektromobilność #Magazynyenergii

  Kategorie
  Elektromobilność

  Kolejny cios w chińskie elektryki. Turcja podnosi cło na chińskie pojazdy elektryczne aż o 40%

  Zgodnie z doniesieniami Bloomberga, Turcja zamierza podnieść taryfy celne na pojazdy elektryczne z Chin, aby ograniczyć ich import. Nowe cło wyniesie minimum 7 tys. dolarów. W ubiegłym roku Turcja również zwiększyła cła na chińskie elektryki, aby wesprzeć produkcję krajowego samochodu elektrycznego TOOG.

   

  TOOG – Turecki samochód elektryczny

  TOOG, czyli Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.S, to turecki narodowy samochód elektryczny produkowany przez konsorcjum założone w 2018 roku. Pierwszy egzemplarz zjechał z taśmy produkcyjnej w kwietniu ubiegłego roku i trafił do prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.

  Podniesienie ceł na chińskie pojazdy elektryczne ma pomóc Turcji w walce z wysoką inflacją, która w maju wyniosła około 75,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Decydenci tureccy kontynuują zacieśnianie polityki pieniężnej, wzmacniając swoją pozycję fiskalną i dążąc do zmniejszenia deficytu na rachunku obrotów bieżących.

  Podniesienie ceł jest częścią szerszej strategii mającej na celu stabilizację gospodarki i ograniczenie deficytu. Ograniczenie importu chińskich elektryków ma na celu zmniejszenie wydatków na zagraniczne produkty, co powinno przyczynić się do poprawy bilansu handlowego kraju.

  Decyzja o podniesieniu ceł na chińskie pojazdy elektryczne ma zarówno ekonomiczne, jak i strategiczne znaczenie dla Turcji. Wspieranie krajowej produkcji elektryków i ograniczenie importu ma na celu stabilizację gospodarki w trudnym okresie wysokiej inflacji.

   

  Źródło: Money.pl

  #OZE #Elektromobilność #Eletryki #Chińskieelektryki #Turcja #Cło #Chiny

  Kategorie
  OZE

  To oficjalne! Program Moja elektrownia wiatrowa z 50 mln zł na dopłaty do przydomowych wiatraków

  Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu wsparcie finansowe dla osób fizycznych, które zdecydują się na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych. Inwestycje te mają być finansowane ze środków własnych, a dotacje będą udzielane w formie refundacji kosztów. Wsparcie obejmie właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy będą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby.

   

  Finansowanie i warunki dotacji

  Na pierwszy nabór przeznaczono 50 mln zł. Dotacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o mocy od 1 kW do 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dodatkowo, dotacja na jeden magazyn energii elektrycznej nie przekroczy 17 tys. zł, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh przy minimalnej pojemności akumulatora wynoszącej 2 kWh.

  Jednym z zarzutów wobec programu była rzekoma nieobecność odpowiednich technologii małych wiatraków na rynku. Prezes Zawadzka-Stępniak wyjaśniła, że w Polsce istnieją producenci oferujący technologie przydomowych instalacji wiatrowych. Program ma na celu stymulowanie rynku, podobnie jak wcześniej program dopłat do kolektorów słonecznych.

   

  Zachęta do magazynowania energii

  NFOŚiGW rekomenduje inwestowanie w magazyny energii elektrycznej, choć nie jest to obligatoryjne. Magazyny energii pozwolą na większą autokonsumpcję wytworzonej energii, co jest korzystne dla użytkowników przydomowych wiatraków.

   

  Start Programu

  Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma wystartować w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Dokładna data rozpoczęcia naboru wniosków nie została jeszcze podana, ale prezes NFOŚiGW zapewnia, że nastąpi to wkrótce.

  Program „Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu sprawdzenie zapotrzebowania na mikroinstalacje wiatrowe i rozwój rynku tych technologii w Polsce. Wprowadzenie dopłat ma pobudzić inwestycje w przydomowe wiatraki, podobnie jak to miało miejsce w przypadku kolektorów słonecznych.

   

  PAP

  #OZE #Wiatraki #Elektrowniewiatrowe #Mojaelektrowniawiatrowa #Dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowe przepisy rynku mocy. Obniżenie współczynnika dyspozycyjności uderza w branżę magazynowania energii

  Korekcyjny współczynnik dyspozycyjności (KWD) odzwierciedla dyspozycyjność źródeł mocy w zależności od technologii, wpływając na stabilność działania systemu elektroenergetycznego. Wskaźniki te różnią się w zależności od rodzaju technologii – najniższy mają pogodozależne elektrownie słoneczne (2,8%), a najwyższy bloki jądrowe (94,51%).

  Ostatnie zmiany w KWD dla magazynów energii elektrycznej wywołały falę dyskusji. W projekcie najnowszego rozporządzenia KWD dla magazynów energii w dostawach na rok 2029 został gwałtownie zmniejszony z 95% do 57,58%. Wcześniej, na lata 2027 i 2028, KWD wynosił 95%, a dla dostaw w 2026 roku – 96,11%.

  Zmniejszenie KWD dla magazynów energii oznacza, że pełna moc tych magazynów, choć fizycznie dostępna, nie będzie mogła uczestniczyć w rynku mocy. Niższy współczynnik dyspozycyjności oznacza mniejszą ilość mocy do sprzedaży na rynku, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze przychody i opłacalność inwestycji w magazyny energii.

  Branża magazynowania energii jest wzburzona. Obniżenie KWD może zmniejszyć przychody z rynku mocy dla niektórych magazynów nawet o 30%. Rynek mocy jest jedynym długookresowym strumieniem przychodów dla magazynów energii, dlatego taka gwałtowna zmiana destabilizuje funkcjonowanie tych instalacji.

  Rynek mocy ma na celu zapewnienie stabilności dostaw energii elektrycznej. W ramach rynku funkcjonuje pięć aukcji: aukcja główna na pięć lat przed fizyczną dostawą mocy oraz cztery kwartalne aukcje dodatkowe na rok przed fizyczną dostawą. Aukcja główna na rok dostaw 2029 odbędzie się już 12 grudnia 2024 roku.

  Chociaż zmiany dotyczą dostaw na 2029 rok, to wpływ na branżę magazynowania energii będzie odczuwalny dużo szybciej. Aukcja główna na rok 2029 odbędzie się już w 2024 roku, a dodatkowe aukcje na 2026 rok zaplanowano na 27 marca 2025 roku.

   

  Źródło: URE, PSE

  #OZE #Magazynyenergii #Magazynowanieenergii #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prosumenci mogą zmienić system rozliczeń – nowe przepisy ustawy o OZE

  We wtorek opublikowano projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy umożliwiają prosumentom zmianę systemu rozliczania energii, co ma poprawić rentowność inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Zmiany dotyczą także przyspieszenia procedur administracyjnych dla niektórych inwestycji OZE.

  Projekt zakłada utrzymanie możliwości rozliczania się w systemie net-billing po 1 lipca 2024 r. Prosumenci będą mogli zmienić sposób rozliczeń na podstawie rynkowej ceny energii obowiązującej w okresach rozliczenia niezbilansowania. Zachętą do zmiany systemu rozliczeń będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu nadpłaty do 30 proc. W przypadku pozostania przy dotychczasowym systemie, zwrot nadpłaty wyniesie do 20 proc.

  Wybór systemu rozliczeń w net-billingu będzie jasną deklaracją prosumenta o przejściu na nowy system. Zmiana ta zostanie zastosowana od następnego okresu rozliczeniowego. Nowelizacja zakłada także zwiększenie wartości środków za energię wprowadzoną do sieci, co ma poprawić opłacalność instalacji fotowoltaicznych.

  Nowe przepisy przewidują, że w przypadku zmiany systemu rozliczeń, wartość energii wytworzonej i niezużytej przez prosumenta będzie doliczana do konta prosumenta. Wartość ta będzie ustalana na podstawie średniej miesięcznej ceny rynkowej z miesiąca poprzedzającego zmianę systemu rozliczeń.

  Projektowana nowela wprowadza także modyfikację korekty rynkowej ceny energii. W przypadku zmiany danych wykorzystywanych do ustalenia cen energii, oblicza się skorygowaną wartość tych cen, jeśli różnica wynosi więcej niż 2 proc. Ma to na celu eliminację problemów z korektą faktur prosumenckich.

  Projektowane przepisy przewidują skrócenie terminów procedur administracyjnych dla wybranych instalacji OZE, w tym paneli fotowoltaicznych na dachach budynków oraz magazynów energii. Zmiany mają przyczynić się do skrócenia czasu trwania procedur o 34 do 70 proc., a dla niektórych procedur nawet o 65 proc.

  Nowe przepisy zakładają przesunięcie wejścia w życie instytucji prosumenta wirtualnego energii odnawialnej do 2 lipca 2025 roku. Analogiczne przesunięcie dotyczy przepisów ustawy wiatrakowej, odnoszących się do przeznaczania mocy elektrowni wiatrowych dla mieszkańców gminy.

  Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do unijnych wytycznych CEEAG oraz rozporządzenia GBER. Przewiduje aktualizację listy sektorów uprawnionych do ulg dla odbiorców energochłonnych oraz wprowadzenie dwóch poziomów ulg. Przewiduje także wprowadzenie opłaty wyrównawczej dla odbiorców energochłonnych uprawnionych do ulg.

   

  PAP

  #OZE #UstawaOZE #Sposóbrozliczeń #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rekord w produkcji energii słonecznej – uruchomiono największą na świecie farmę fotowoltaiczną

  Na początku czerwca chińska spółka państwowa Power Construction Corp of China ogłosiła podłączenie gigantycznej instalacji solarnej do sieci. Farma fotowoltaiczna zajmuje obszar prawie 81 tys. hektarów (809 km²) na pustyni Gobi w Sinciangu. Według szacunków, instalacja będzie produkować około 6,09 TWh energii elektrycznej rocznie, co wystarczy do zasilania przez rok kraju wielkości Papui-Nowej Gwinei.

  Sinciang, słabo zaludniony region na północnym zachodzie Chin, staje się centrum ogromnych inwestycji w odnawialne źródła energii. Większość produkowanej tam energii z wiatru i słońca jest przesyłana na duże odległości do gęsto zaludnionych obszarów wschodniego wybrzeża Chin.

  Nowa farma fotowoltaiczna w Sinciang umacnia pozycję Chin jako lidera w budowie największych instalacji PV. Wcześniej rekordowe farmy solarne również znajdowały się w Chinach, w zachodnich regionach kraju. Przykłady to farma PV Ningxia Tenggeli (3 GW) należąca do Longyuan Power Group oraz kompleks solarny Golmud Wutumeiren (3 GW) firmy China Lüfa Qinghai New Energy.

  W 2023 roku chiński rynek fotowoltaiczny zanotował spektakularny wzrost zainstalowanych mocy w PV. Według danych chińskiego stowarzyszenia branży fotowoltaicznej CPIA, w 2023 roku powstały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 216,8 GW. Tylko w czwartym kwartale 2023 roku zainstalowano aż 87,4 GW nowych elektrowni PV. Na koniec 2023 roku całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w Chinach wyniosła 609,5 GW, co jest niemal 2,5 razy większą mocą niż łączna moc PV w Europie.

  Chiński rynek fotowoltaiczny kontynuuje dynamiczny rozwój. W pierwszym kwartale 2024 roku w Chinach powstały elektrownie fotowoltaiczne o mocy 45,74 GW, o 12 GW więcej niż w analogicznym kwartale zeszłego roku. Według prognoz CPIA, w całym 2024 roku w Chinach powstaną elektrownie fotowoltaiczne o mocy od 190 do 220 GW(AC).

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Chiny #Rekord #FarmaPV #Produkcja

  Kategorie
  OZE

  Skalowanie działalności zielonych segmentów biznesowych. Raport zintegrowany Grupy Grenevia za 2023 rok

  Skalowanie działalności segmentów biznesowych

  Obecnie działalność Grupy Grenevia koncentruje się na budowie wartości poszczególnych segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. W 2023 roku w segmencie e-mobilności wzrosła skala działalności IMPACT Clean Power Technology, który kontynuuje współpracę i pozyskuje nowe kontrakty od światowych liderów produkcji elektrycznych autobusów. Spółka finalizuje także inwestycję w GigafactoryX, czyli budowę wielkoskalowej fabryki baterii przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych. Wysoce zautomatyzowana, nowoczesna linia produkcyjna umożliwi wytworzenie co 11 minut nowej baterii dla sektora e-mobilności. W segmencie fotowoltaiki w 2023 roku Projekt Solartechnik zawarł przedwstępną umowę sprzedaży firmie KGHM portfela projektów PV o łącznej mocy ok. 50 MW.

  W segmencie elektroenergetyki znaczący wzrost przychodów zanotował Elgór + Hansen. Spółka ta rozwija ofertę związaną z rozdziałem i dystrybucją energii, obejmującą m.in. kontenerowe stacje transformatorowe dla farm PV. Z kolei w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego swoją ofertę rozszerzył segment FAMUR, między innymi za sprawą nabycia pakietu 75,24 proc. akcji spółki Total Wind PL. Konsekwencją rozwoju działalności w tym obszarze było utworzenie w lutym 2024 roku obszaru FAMUR Gearo, który w ramach segmentu koncentruje całą aktywność związaną z rozwiązaniami dla energetyki wiatrowej.

   

  Budowa wartości w oparciu o ESG

  Grupa Grenevia jest organizacją świadomą, że każdy obszar jej działalności ma wpływ na klimat. Dlatego przemiana biznesowa jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Na początku ubiegłego roku została ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030, która jest obecnie wdrażana we wszystkich segmentach. Tym samym ujednolicono transformację modelu biznesowego Grupy z kwestiami ESG. Grupa, implementując i realizując strategię zrównoważonego rozwoju, stara się równoważyć swój wzrost gospodarczy z dbałością o społeczeństwo i środowisko, wspierając Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

   

  Struktura organizacyjna

  W 2023 roku Grupa Grenevia przyjęła również strukturę organizacyjną w celu sprawnego wdrażania Strategii Zrównoważonego Rozwoju, obejmującą komitet sterujący ESG z prezes Grenevii na czele, liderów ESG segmentów, którymi są osoby pełniące przynajmniej funkcje członka zarządu w spółkach  portfelowych, oraz koordynatorów ESG. Jednocześnie przyjęty model funkcjonowania daje autonomię operacyjną spółkom portfelowym Grupy, pozwalając im na wyznaczanie dodatkowych celów ESG wynikających ze specyfiki ich działalności. Dokładny opis zakresu działalności nowej struktury znajduje się w Raporcie zintegrowanym Grupy Grenevia.

   

  Polityki i procedury związane z ESG

  W ubiegłym roku podjęto również działania mające na celu rozwój wewnętrznych procedur i polityk ESG oraz ujednolicenie ich w ramach segmentów, by zapewnić spójny system zarządzania oraz zwiększyć transparentność i efektywność operacyjną. Przyjęto m.in. kodeks zrównoważonego rozwoju dla dostawców, wdrażano polityki zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz jednolicono polityki społeczne i procedury korporacyjnych w całej Grupie. Grenevia stawia także na rozwój kultury organizacyjnej promującej równouprawnienie i różnorodność, na przykład przez projekt Róże Wiatru wspierający kobiety w rozwoju zawodowym oraz osobistym.

   

  Raport zintegrowany Grupy Grenevia za 2023 rok dostępny jest pod linkiem: https://grenevia.com/report/raport-zintegrowany-grupy-grenevia-za-2023/

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Unia Europejska wycofuje się z Traktatu Karty Energetycznej. Nowa decyzja w walce ze zmianami klimatu

  Traktat Karty Energetycznej, podpisany w 1998 roku, miał na celu promowanie współpracy w sektorze energetycznym między krajami Europy i Azji Środkowej. Jednak traktat ten umożliwia również przedsiębiorstwom energetycznym pozywanie rządów za politykę, która mogłaby zaszkodzić ich inwestycjom. W ostatnich latach, niektóre firmy wykorzystały ten mechanizm do wszczęcia wielomiliardowych pozwów przeciwko środkom mającym na celu zamknięcie lub ograniczenie projektów dotyczących paliw kopalnych.

  Decyzja o wycofaniu się z Traktatu Karty Energetycznej jest częścią szerszej strategii UE na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Władze UE uznały, że ochrona inwestycji w paliwa kopalne jest sprzeczna z celami Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i przejście na odnawialne źródła energii.

  Decyzja o wycofaniu się z traktatu spotkała się z różnymi reakcjami. Zwolennicy ochrony środowiska i organizacje proekologiczne z zadowoleniem przyjęły tę decyzję, uznając ją za krok we właściwym kierunku w walce ze zmianami klimatycznymi. Z drugiej strony, przedstawiciele przemysłu energetycznego wyrazili obawy, że decyzja ta może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne i inwestycje w sektorze energetycznym.

  Wycofanie się z Traktatu Karty Energetycznej jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Kraje członkowskie UE będą musiały negocjować warunki wycofania i określić, w jaki sposób traktat będzie stosowany w okresie przejściowym. Jednocześnie, UE będzie musiała znaleźć nowe mechanizmy ochrony inwestycji energetycznych, które będą zgodne z celami klimatycznymi i nie będą wspierać paliw kopalnych.

  Decyzja UE może mieć szerokie reperkusje na arenie międzynarodowej. Inne kraje mogą być zachęcone do przemyślenia swojego udziału w Traktacie Karty Energetycznej i poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Wycofanie się z traktatu jest również sygnałem, że UE jest zdeterminowana w swoich wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i gotowa podjąć trudne decyzje, aby osiągnąć swoje cele.

   

  #OZE #UE #Unia #TraktatKartyEnergetycznej #Klimat #Środowisko

  Kategorie
  OZE

  Pułapka w uldze termomodernizacyjnej. Setki tysięcy rodzin mogą zapłacić zaległy podatek

  Problematyczne rozliczenia

  Setki tysięcy podatników skorzystały już z ulgi termomodernizacyjnej oraz dotacji z programów wspierających ekologiczne inwestycje. Jednak, jak wskazuje radca prawny Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec, problem pojawia się, gdy wydatki na termomodernizację zostały rozliczone w jednym roku, a dotacja otrzymana w kolejnym.

  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT), podatnik jest zobowiązany doliczyć wydatki odliczone w poprzednim roku do dochodu za rok, w którym otrzymał zwrot w formie dotacji. Nogacki zaznacza, że przepisy te mogą być mylnie interpretowane przez podatników.

   

  Niespójność przepisów

  Nogacki krytykuje Krajową Administrację Skarbową za niewystarczające informowanie podatników o ryzyku podatkowym. Wielu podatników może nie zdawać sobie sprawy z konieczności zapłaty dodatkowego podatku wraz z odsetkami. W odpowiedzi na te zarzuty, Ministerstwo Finansów (MF) wyjaśniło, że ulga podatkowa oraz dotacja to dwa niezależne instrumenty wsparcia.

  MF wyjaśnia, że dotacje stanowią przychód podatkowy, zwolniony z PIT, ale wpływają na ulgę termomodernizacyjną, jeśli dotyczą tych samych wydatków. Ulga podatkowa przysługuje na wydatki ponoszone ze środków własnych podatników. Ustawa PIT wskazuje, że odliczeniu nie podlegają wydatki dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

   

  Przykład rozliczenia

  Przykładowo, jeśli podatnik przeprowadził termomodernizację domu w 2022 r. i poniósł wydatek w wysokości 40 tys. zł, a następnie złożył zeznanie podatkowe i rozliczył ulgę, ale dotację w wysokości 15 tys. zł otrzymał w 2023 r., musi doliczyć do swojego dochodu za 2023 r. otrzymaną dotację. W praktyce oznacza to, że odliczeniu podlega jedynie realny wydatek poniesiony z własnych środków, czyli 25 tys. zł.

   

  Konsekwencje dla podatników

  Ministerstwo Finansów podkreśla, że zasady uwzględniania w uldze podatkowej tylko wydatków poniesionych z własnego majątku obowiązują również przy innych ulgach, takich jak rehabilitacyjna czy na zabytki. Obowiązek zwrotu ulgi w przypadku doliczenia do niej wydatków sfinansowanych z programów wsparcia wynika bezpośrednio z ustawy PIT.

   

  Informowanie podatników

  MF nie zgadza się z zarzutem, że podatnicy nie są wystarczająco informowani o konsekwencjach łączenia różnych form wsparcia. Zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach podatkowych z 30 marca 2023 r. Ministerstwo podkreśla, że podatnicy muszą uwzględnić zwrot odliczonych wydatków w swoim rozliczeniu, jeśli otrzymali zwrot po roku, w którym skorzystali z ulgi.

   

  Wnioski

  Setki tysięcy podatników mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, jeśli nieprawidłowo rozliczyli ulgę termomodernizacyjną w połączeniu z dotacjami. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć przepisy i prawidłowo rozliczyć wydatki, aby uniknąć konieczności zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

   

  Źródło: Portal Samorządowy

  #OZE #UlgaTermomodernizacyjna #Podatki #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowy magazyn energii dla fotowoltaiki balkonowej – przełom w miejskich instalacjach PV

  Jackery, firma z Fremont w Kalifornii, jest znana z produkcji przenośnych modułów fotowoltaicznych oraz mobilnych magazynów energii. W najnowszym komunikacie firma ogłosiła wprowadzenie na rynek magazynu energii Jackery Navi 2000, dedykowanego dla fotowoltaiki balkonowej.

  Magazyn energii Jackery Navi 2000 jest urządzeniem składającym się z systemu magazynowania energii, zintegrowanego sterownika fotowoltaicznego oraz EMS (Energy Management System). Produkt będzie kompatybilny ze wszystkimi modułami posiadającymi złącza MC4, co oznacza, że użytkownicy mogą podłączyć do niego zarówno standardowe panele PV, jak i elastyczne moduły produkowane przez Jackery.

  W podstawowej wersji system magazynowania energii Jackery Navi 2000 oferuje pojemność 2 kWh, z możliwością rozbudowy do maksymalnie 8 kWh. Urządzenie spełnia normy IEC 62109-1 oraz 62109-2, co zapewnia jego bezpieczeństwo i niezawodność. Magazyn energii może pracować w szerokim zakresie temperatur od -20 do +55 st. C i jest objęty 10-letnią gwarancją.

  Pierwsza instalacja balkonowa z systemem magazynowania energii Jackery Navi 2000 zostanie uruchomiona w Niemczech w czerwcu tego roku. Pomimo braku karty katalogowej i pełnego opisu technicznego na stronie producenta, wiadomo, że cena urządzenia ma nie przekraczać 2000 euro (około 8550 zł). Dodatkowo, osoby, które zamówią produkt w przedsprzedaży, mogą liczyć na rabat w wysokości 399 euro (około 1700 zł).

   

  Źródło: Gram w zielone / Radosław Błoński

  Zdjęcie: Jackery

  #OZE #Magazynenergii #Fotowoltaika #PV #Fotowoltaikanabalkonie

  Kategorie
  OZE

  Niepewna przyszłość elektrowni jądrowej w Koninie – jest odpowiedź PGE

  Obecnie trwają bardzo wstępne analizy zasadności zastosowania technologii jądrowej w lokalizacji Konin:
  „Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie, co oznacza, że jesteśmy bardzo daleko od podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej projektu jądrowego w Koninie” — powiedział Marzec. Proces ten jest rozłożony na lata i wymaga szczegółowych badań oraz analiz.

  Grupa PGE jest jednym z największych producentów energii elektrycznej w Polsce, wytwarzając 41% produkcji netto energii elektrycznej. Projekt budowy elektrowni jądrowej w Koninie miał być znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonej energetyki w Polsce. Jednak zmiana władzy i niepewność co do przyszłości projektu stwarzają dodatkowe wyzwania. Współpraca z koreańskimi partnerami miała przynieść nowoczesne technologie i wsparcie techniczne, ale obecnie sytuacja jest bardzo niepewna.

  Budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest częścią szerszej strategii mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i redukcję emisji CO2. Energetyka jądrowa jest postrzegana jako kluczowy element w strategii energetycznej kraju. Jednakże, realizacja takich projektów jest skomplikowana i wymaga stabilnych warunków politycznych oraz ekonomicznych.

  Obecnie przyszłość projektu budowy elektrowni jądrowej w Koninie we współpracy z koreańskimi partnerami jest niepewna. PGE jest na bardzo wczesnym etapie analiz, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są jeszcze dalekie. Projekt ten, mimo że ma potencjał przynieść znaczne korzyści dla polskiego sektora energetycznego, wymaga dalszych badań i stabilizacji sytuacji politycznej.

   

  Źródło: Business Insider

  Grafika: Pixabay

  #OZE #Energetyka #Energetykajądrowa #PGE #Polska #Konin

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Włochy zakazują budowy naziemnej fotowoltaiki na gruntach rolnych

  Minister Lollobrigida wyjaśnił, że dekret ma na celu zapobieganie „degradacji” obszarów rolniczych. Uzasadniał, że panele fotowoltaiczne na polach rolniczych wpływają negatywnie na gospodarkę, której rolnictwo jest ważnym i dochodowym działem. Rząd chce zapewnić, że urodzajne ziemie będą wykorzystywane głównie do produkcji żywności, a nie do produkcji energii.

  Dekret wyłącza z zakazu projekty agrofotowoltaiki, które łączą produkcję rolniczą z produkcją energii elektrycznej. Minister Lollobrigida argumentował, że produkcję energii należy dostosować do potrzeb rolnictwa, ale nie powinno być odwrotnie. Projekty agrofotowoltaiki umożliwiają jednoczesne wykorzystanie ziemi do uprawy roślin i produkcji energii, co jest akceptowalne w świetle nowego prawa.

  Minister Lollobrigida zwrócił uwagę, że korzystne przepisy podatkowe dla rolników dotyczą ziemi rolniczej, ale zmieniają się, gdy na tej ziemi zainstalowane są panele fotowoltaiczne. Zmiana przeznaczenia gruntów na cele energetyczne wiąże się z innymi obowiązkami podatkowymi, co jest kolejnym powodem wprowadzenia zakazu.

  Minister zapewnił, że we Włoszech nie brakuje terenów nierolnych, na których mogą być instalowane systemy fotowoltaiczne. Wymienił kamieniołomy, tereny pokopalniane, przemysłowe, grunty wzdłuż autostrad i tras kolejowych oraz tereny przy lotniskach jako odpowiednie miejsca dla rozwoju fotowoltaiki.

  Nowy dekret nie będzie miał wpływu na już istniejące farmy fotowoltaiczne ani na projekty, które są już w trakcie zatwierdzania. Zakaz dotyczy jedynie nowych projektów, które nie wkroczyły jeszcze na ścieżkę realizacji.

  Decyzja włoskiego rządu spotkała się z mieszanymi reakcjami. Największe stowarzyszenie rolnicze Coldiretti z zadowoleniem przyjęło nowe przepisy, argumentując, że spekulacje dużych funduszy inwestycyjnych w branży OZE zagrażały produkcji rolnej. Coldiretti od dawna postulowało wyznaczenie terenów odpowiednich pod systemy fotowoltaiczne, poza którymi farmy słoneczne nie powinny powstawać.

  Z kolei branża fotowoltaiczna krytykuje decyzję władz. Stowarzyszenie Italia Solare zarzuca rządowi, że wprowadza niepotrzebne ograniczenia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, mimo obowiązku transformacji energetycznej kraju zgodnie z unijnymi regulacjami.

  Zakaz budowy nowych naziemnych systemów fotowoltaicznych na gruntach rolniczych we Włoszech jest krokiem mającym na celu ochronę urodzajnych ziem i wsparcie sektora rolniczego. Choć decyzja spotkała się z krytyką ze strony branży fotowoltaicznej, ma ona na celu znalezienie równowagi między produkcją żywności a produkcją energii. Projekty agrofotowoltaiki pozostają wyjątkiem od zakazu, umożliwiając jednoczesne wykorzystanie gruntów rolniczych do obu celów.

   

  Źródło: farmer.pl / Grzegorz Tomczyk

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Agrofotowoltaika #FarmyPV #Rolnictwo #Włochy

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga