kwiecień 2024 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ministerstwo Środowiska negocjuje wsparcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dla elektrycznych ciężarówek dla przedsiębiorców

  Obecnie Unia Europejska stawia Polsce za cel rozbudowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z niedawno wprowadzonymi przepisami. Szacuje się, że w kraju będzie potrzebnych około 160 lokalizacji dla szybkich ładowarek samochodowych oraz dodatkowe 37 lokalizacji dla stacji tankowania wodorem dla ciężarówek.

  Rozwój tej infrastruktury wymagać będzie jednak znaczących inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych, aby sprostać wzrastającemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Ministerstwo podkreśla również potrzebę wsparcia dla polskich firm transportowych, które chcą przejść na pojazdy o zerowej lub niskiej emisji.

  Dodatkowo, prowadzone są rozmowy z EBI o wsparciu finansowym dla firm zainteresowanych zakupem elektrycznych ciężarówek. Planowane jest także przeznaczenie około dwóch miliardów złotych z Funduszu Modernizacyjnego na wsparcie dla stacji ładowania pojazdów ciężarowych.

  Rozwój elektromobilności w Polsce jest istotny dla poprawy jakości powietrza, jak również dla zwiększenia efektywności energetycznej w transporcie. Wymaga to jednak znacznych środków, które mogą wynosić od trzech do sześciu miliardów złotych, w zależności od priorytetów i potrzeb sektorów gospodarki.

  Te działania wpisują się w szersze globalne tendencje zmierzające do zredukowania emisji spalin i poprawy efektywności energetycznej w transporcie, stanowiąc ważny krok na drodze do osiągnięcia celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

   

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Ciężarówki #Stacjeładowania

  Kategorie
  Rankingi Elektromobilność

  Raport Motoryzacyjny za 2023 rok i Plany na 2024 rok

  1. Podsumowanie wyników sprzedaży samochodów w Polsce w 2023 roku
  Po „chudych” minionych 3 latach, 2023 rok okazał się pomyślny dla całej branży motoryzacyjnej.
  Pomimo prognoz wielu ekspertów dalszego spadku sprzedaży nowych aut, odnotowano wzrost sprzedaży nowych samochodów osobowych o 13,2 proc. oraz nowych samochodów dostawczych o 3,7 proc. w stosunku do 2022 roku.W 2023 roku odnotowano największą sprzedaż nowych samochodów osobowych i nowych dostawczych w okresie minionych 4 lat, tj. od 2020 roku. Łącznie w obu grupach sprzedano 539 554 samochody.Łącznie w 2023 roku sprzedano więcej wszystkich nowych samochodów o ponad 57,5 tys. co stanowi
  11,9 proc wzrost sprzedaży w stosunku do 2022 roku.

  2. Sprzedaż nowych samochodów osobowych w 2023 roku.
  W 2023 roku wg danych PZPM i CEP sprzedano 475 032 nowych samochodów osobowych, tj. o ponad 55 tys. więcej niż w 2022 r. Stanowi to 13,2 proc. wzrost r/r.

  Największa sprzedaż nowych samochodów w okresie minionych 7 lat odnotowano w 2019 roku.
  Oznacza to, że w minionym roku sprzedano o ponad 80 tys. nowych aut osobowych mniej niż
  w rekordowych 2019 roku. Jest to również nadal mniejsza sprzedaż niż w 2017, 2018 i 2019 roku.
  Na przestrzeni 7 lat jest to dopiero 4 wynik.

  3. Sprzedaż nowych samochodów dostawczych w 2023 roku

  W 2023 roku sprzedano 64 522 nowych samochodów dostawczych, czyli o 2 284 więcej niż w 202 roku.
  Stanowi to 3,7 proc. wzrost sprzedaży r//r.

  Na przestrzeni 7 lat jest to dopiero 4 wynik.

  4. Sprzedaż używanych samochodów osobowych w 2023 roku

  Łącznie w 2023 roku sprzedano 738 441 używanych samochodów. Oznacza to wzrost sprzedaży o 31 638 używanych aut, czyli 4,5 proc. wzrost w porównaniu do 2022 roku.

   

  Na przestrzeni ostatnich 7 lat pomimo wzrostu r/r jest to dopiero 6 wynik.
  W tym okresie tylko w 2022 roku sprzedano mniej używanych samochodów osobowych.

  5. Sprzedaż nowych i używanych samochodów osobowych w 2023 roku

  W 2023 roku sprzedano w Polsce 1 213 473  nowych i używanych samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 86 921 większą sprzedaż wszystkich samochodów osobowych w stosunku do 2022 roku. Wzrost r/r w tej grupie wyniósł 7,7 proc.

  Co ciekawe udział sprzedaży nowych samochodów osobowych w stosunku do sprzedaży wszystkich,
  tj.  nowych i używanych samochodów osobowych systematycznie rośnie. W 2017 roku udział nowych samochodów osobowych do  sprzedaży wszystkich aut osobowych wyniósł z 35,9 proc. a w 2022 roku wzrósł już do 39,1 proc. Warto odnotować, że był to w okresie minionych 7 lat największy udział w sprzedaży nowych samochodów osobowych do sprzedaży wszystkich samochodów osobowych tj. sprzedaży aut nowych i używanych.

  6. Sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t wg rodzaju klienta w latach 2017-2023.

  W 2023 roku sprzedano 539 554 nowych samochodów osobowych i dostawczych. Sprzedano o 57 567 więcej nowych aut niż w 2022 roku. Łączny wzrost wyniósł 12 proc.
  Warto zauważyć, że wzrosty sprzedaży nowych aut w 2023 roku do 2022 roku odnotowano w każdej grupie nowych aut i w każdej grupie klientów.

  Największy, tj. 16 proc. wzrost był w sprzedaży nowych samochodów osobowych dla firm.
  Najlepszym klientem dla salonów oferujących nowe samochody osobowych są nadal firmy.
  Łącznie udział firm w zakupie nowych aut stanowi aż 75,8 proc. w całym rynku nowych aut.
  W 2023 roku firmom sprzedano 344 417 nowych samochodów osobowych tj. 61,1proc. nowych aut.
  Firmy kupiły o 46 241 więcej nowych samochodów osobowych w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku.
  Dodatkowo firmy kupiły ponad 64 tys. nowych samochodów dostawczych do 3,5 tony, tj. 12 proc.

  Średnio, statystycznie co 10 firma kupiła nowe auto osobowe.
  Oznacza to, że ok. 10 proc. firm nabyło nowy samochód osobowy.
  Jednocześnie tylko ok. 0,9% gospodarstw domowych nabyło nowe auto osobowe.
  Natomiast osoby prywatne kupiły tylko ponad 121 tys. nowych aut osobowych, co stanowi 24,2 proc.

  7. Sprzedaż nowych samochodów osobowych wg rodzaju napędu w 2023 roku
  Łącznie z napędem alternatywnym sprzedano 230,1 tys nowych samochodów.
  Z napędem benzynowym sprzedano 198,1 tys. nowych samochodów osobowych.
  Natomiast zwolenników z napędem diesel w nowych samochodach osobowych było tylko 46,8 tys.

  Wg danych CEP i PZPM w 2023 roku najwięcej sprzedano nowych aut z napędem alternatywnym.

  W 2023 roku sprzedano o 59,9 tys. więcej nowych samochodów osobowych z napędem alternatywnym niż w 2022 roku. Jest to 35% wzrost sprzedaży r/r.
  Nowych samochodów osobowych z napędem benzynowym sprzedano o 5 tys. mniej. Spadek sprzedaży r/r wyniósł 2 proc. Dziwić może 1 proc. wzrost sprzedaży diesli, których sprzedano o więcej niż w 2022 roku.

   

  8.Udział w rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych wg rodzaju napędu
  W 2023 roku prawie co drugie nowe auto, bo aż 48,4 proc. wybierają klienci z napędem alternatywnych.
  Sprzedaż nowych aut z napędem benzynowym stanowi 41,7 proc. Natomiast nowe auta z napędem diesla wybiera tylko 9,9 proc. klientów.

  W 2023 roku już niemal co drugie zakupione nowe auto ma napęd alternatywny.
  Udział w sprzedaży samochodów z napędem alternatywnym wynosi 48,4 proc. samochody z napędem benzynowym mają 41,7 proc. udział, zaś z napędem diesel 9,9% udział.
  Systematycznie rośnie udział sprzedaży nowych samochodów z napędem alternatywnym. Natomiast udziały samochodów z tradycyjnymi napędami spadają.

  9. Jakie nowe samochody osobowe z napędem alternatywnym sprzedają się najlepiej?
  Opis oznaczeń napędów alternatywnych

  Jaki napęd nowych samochodów osobowych z alternatywnym napędem jest wybierany przez Polaków?
  Najchętniej wybierane są nowe samochody alternatywnym napędem typu MHEV, czyli łagodne hybrydy, których w 2023 roku sprzedano 94,4 tys. sztuk. Za nimi są nowe auta z napędem HEV, czyli hybrydowe pojazdy elektryczne, których w 2023 roku sprzedano niewiele mniej, bo 92,4 tys. sztuk.

   

  Na kolejnych miejscach z dużą stratą znalazły się nowe samochody osobowe z napędem: BEV 17,1 tys., PHEV 13,2 tys. i LPG 12,5 tys sprzedanych aut.

  Największa dynamika sprzedaży nowych samochodów osobowych z napędem w pełni elektrycznych BEV jest największą i wzrost wynosi 51 proc. Jednak elektryki w Polsce nadal nie cieszą się powodzeniem.

  10. Udział rodzajów napędów w rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych z napędem alternatywnym w 2023 r.

  Dominujące udziały mają dwa rodzaje napędów alternatywnych z dużym łącznym  81 proc. udziałem w sprzedaży w tej grupie. Największy 41 proc. udział ma napęd MHEW i 40 proc udział napęd HEV. Pozostałe trzy rodzaje napędów mają łącznie tylko 19 proc udział.
  Nowe samochody z napędem elektrycznym mają tylko 6 proc udział w sprzedaży nowych aut.
  Dla porównania na rynku UE, udział w sprzedaży nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym stanowi 14 proc.

  Trendy sprzedaży nowych aut z napędem alternatywnym w latach 2021 – 2023

  Z roku na rok najwięcej nabywców nowych samochodów z napędem alternatywnym mają napędy HEV.
  Natomiast w 2023 roku sprzedano 94 395 i jednocześnie najwięcej samochodów z napędem MHEV,
  czyli łagodnych, miękkich hybryd. Wzrost sprzedaży aut z takim napędem wyniósł 28,9 proc.
  Najwięcej miękkich hybryd w Polsce sprzedały marki: Audi 17 323 auta, BMW 11 733 auta, Volvo 10 442,
  Mercedes 8 834 i Suzuki 7 272 sprzedane nowe samochody osobowe.

  11. Najchętniej kupowane nowe samochody osobowe wg marek w Polsce

  Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce, zmiana r/r i udział w rynku w latach 2022 i 2023.

  Dane na podstawie CEP i PZPM.

  Toyota sprzedała zdecydowanie najwięcej tj. 91 195 samochodów osobowych odnotowując wzrost sprzedaży o ponad 17,3 tys. samochodów osobowych. Lider ma już blisko 20% udziału w rynku.
  Na drugim miejscu uplasowała się Skoda sprzedając 51 478 aut, przy wzroście r/r ponad 9,4 tys aut.
  Audi uplasowało się na 3 miejscu pod względem wzrostu sprzedaży, sprzedając w 2023 roku o ponad
  6,7 tys aut więcej w porównaniu do 2022 roku. Sprzedaż wzrosła o 34,7 proc r/r.
  Pod względem dynamiki sprzedaży najlepszy 185 proc. wynik odnotowała Cupra.
  W tej kategorii na drugim miejscu uplasował się Lexus wzrost r/r 85,5 proc, a na trzecim Suzuki 63,4 proc.

  TOP 12 Marek samochodów osobowych w Polsce – Sprzedaż, zmiana i udział w rynku w 2018 r. do 2023 r.

  W okresie 6 lat, tj. 2018 do 2023 największy udział w rynku odnotowała Toyota 8,7 proc, później KIA 3 proc. na trzecim miejscu uplasowała się marka Audi 2,7 proc., czwartą pozycję zajęło BMW 2 proc. wzrostu.

  Najchętniej kupowane marki nowych samochodów osobowych w 2023 roku przez osoby indywidualne

  Łącznie klienci indywidualni kupili 130 615 nowych samochodów osobowych. Oznacza to, że w tej grupie w 2023 roku sprzedaż wzrosła o 9 042 sztuk. Daje to 7,4 proc. wzrost sprzedaży 2023 roku do 2022 roku.
  Marki z TOP 20 odnotowały 9,3 proc. wzrost sprzedaży, zaś pozostałe marki uzyskały 12,9 proc spadek.

  W 2023 roku klienci indywidualni kupowali najchętniej nowe samochody osobowe Toyoty.
  Łącznie ta grupa klientów nabyła 27 564 Toyot. Dało to Toyocie 21,1 proc. udział w rynku.
  Na drugim miejscu z wynikiem 14 405 jest KIA. Dało to KIA 11 proc. udział w rynku.
  Trzecie miejsce w wynikiem 12 771 zajęła Skoda. Dało to 9,8 proc udział w rynku samochodów osobowych w segmencie klientów indywidualnych.

  Pod względem wzrostu sprzedaży nowych samochodów osobowych klientom indywidualnym trzy pierwsze miejsca zajęły odpowiednio: Toyota +3 830, Suzuki +2 082, Skoda +1 974 sprzedanych więcej nowych samochodów osobowych w 2023 roku w porównaniu sprzedaży w 2022 roku.

  Najchętniej kupowane marki nowych samochodów osobowych w 2023 roku przez firmy

  Łącznie wszystkie firmy w Polsce kupiły 319 735 nowych samochodów osobowych. W grupie klientów biznesowych w 2023 roku sprzedaż wzrosła o 46 241 sztuk. Przełożyło to się na 15,5 proc. wzrost sprzedaży w 2023 roku do 2022 roku.
  Marki z TOP 20 odnotowały 16,7 proc. wzrost sprzedaży, zaś pozostałe marki uzyskały wzrost 2,1 proc.

  W 2023 roku klienci biznesowi kupowali najchętniej nowe samochody osobowe marki Toyoty.
  Łącznie firmy kupiły 63 631 Toyot o 13 503 więcej niż w 2022 roku. Toyota ma 18,5 proc. udział w rynku.
  Na drugim miejscu z wynikiem 38 707 uplasowała się Skoda. Dało to 11,2 proc. udział w rynku.
  Trzecie miejsce w wynikiem 25 406 zajął Volkswagen z 7,4 proc udziałem w rynku samochodów osobowych w segmencie klientów biznesowych.

   

  Największy wzrostu sprzedaży nowych samochodów osobowych w segmencie biznesowym zajęły marki:
  pierwsze miejsca: Toyota 13 503 wzrostu sprzedaży w 2023 roku w stosunku do 2022 roku.
  Drugie miejsce: Skoda 7 437 wzrostu sprzedaży, a trzecie miejsce Audi 5 207 wzrost sprzedaży nowych samochodów osobowych w 2023 roku w porównaniu sprzedaży w 2022 roku.

  Warto odnotować wyjątkowo bardzo dużą dynamikę 190,6 proc. sprzedanych nowych aut osobowych marki Cupra. Wzrost sprzedaży do firm, z wynikiem o 4 255 samochodów uplasował markę na 1 miejscu pod względem dynamiki sprzedaży i na 4 miejscu, pod względem wzrostu sprzedanych samochodów.

  Najchętniej kupowane marki nowych samochodów dostawczych w 2023 roku

  Łącznie wszystkie firmy w Polsce sprzedały 64 522 nowych samochodów dostawczych.
  To wzrost o 2 286 sprzedaży nowych samochodów dostawczych w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku.

  Daje to 3,7 proc. wzrost sprzedaży nowych samochodów dostawczych w 2023 roku do 2022 roku.
  Marki z TOP 15 odnotowały 5,1 proc. wzrost sprzedaży. Pozostałe marki sprzedały w 2023 roku o 777 nowych samochodów dostawczych mniej niż w 2022 roku. Jest to aż 37,6 proc. spadek sprzedaży.

  W grupie samochodów dostawczych w 2023 roku prym wiedzie Renault, który w 2023 roku zanotował sprzedaż 13 380 i 3,5 proc wzrost sprzedaży. Na drugim miejscu uplasowała się marka Ford, która sprzedała 9 156 samochodów i uzyskała 6,5 proc wzrost sprzedaży. Trzecie miejsce zajęła marka Fiat, która sprzedała 7 418 nowych samochodów dostawczych i uzyskała 6,6 proc wzrost sprzedaży.

  Pod względem wzrostu sprzedaży, trzy czołowe miejsca zajęły:
  pierwsze Toyota, która sprzedała o 2 174 więcej nowych samochodów dostawczych, drugie Volkswagen, który sprzedał o 1 462 więcej nowych samochodów dostawczych, a trzecie Ford, który sprzedał o 562 więcej nowych samochodów dostawczych w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku.

  Pod względem dynamiki wzrostu sprzedaży, trzy czołowe miejsca zajęły: pierwsze SsangYong wzrost r/r o 233 proc, drugie Skoda wzrost r/r o 1104 proc, a trzecie Toyota,
  która uzyskała w 2023 roku wzrost sprzedaży o 46,7 proc. w porównaniu do 2022 roku.

  Najchętniej kupowane marki nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2023 roku

  Łącznie w 2023 roku sprzedano 539 554 nowych samochodów i dostawczych. Jest to 11,9 proc. wzrost r/r.
  Jest to najlepszy rok w sprzedaży nowych samochodów na przestrzeni ostatnich trzech lat.
  Najwięcej wszystkich nowych samochodów sprzedała Toyota. Jej wyniku to 98 021 sprzedanych aut.
  Drugi wynik ma Skoda 51 807 sprzedanych aut, trzecie Volkswagen 39 712, KIA 36 085, Renault 31 602 aut.

   

   

  TOP 20 najczęściej rejestrowane marki nowych samochodów w Polsce

  Toyota Motor Corporation od czterech lat jest największym producentem samochodów na świecie.
  W całym 2023 roku wyprodukowała ponad 11,2 mln aut. Jest to 7,2 proc wzrost.

  TOP 5 najpopularniejsze marki sprzedaży nowych samochodów w osobowych i dostawczych,
  z największym wzrostem udziałów na polskim rynku w okresie od 2017 do 2023

  Największy 18,2 proc. udział w sprzedaży nowych samochodów na polskim rynku ma Toyota.
  Jednocześnie Toyota w minionych 6 latach tj. od 2017 do 2023 roku odnotowała największy 8,6 proc. wzrost udziału w rynku sprzedaży nowych aut osobowych i dostawczych.
  Jej udział w rynku zwiększył się z 8,6 proc. w 2017 roku do 18,2 proc. w 2023 roku.
  Toyota od 14 lat utrzymuje pozycję najpopularniejszej marki na świecie. Na drugim miejscu 2,5 proc. wzrost udziału w rynku w tym samym okresie odnotowała KIA. Na trzecim miejscu z 1,4 proc. wzrostem udziału jest BMW, tuż za nim Hyundai 1,3 proc. wzrostu udziału, a na piątym miejscu Audi z 0,8 proc. wzrostem udziału w rynku.

  12. Jakie modele samochodów najchętniej kupowaliśmy w Polsce w 2023 roku?

  TOP 10 najczęściej sprzedawanych aut w 2023 roku

  Toyota Corolla również w 2023 roku zajmuje 1 miejsce najchętniej kupowanych marek w Polsce.

  TOP 20 najpopularniejsze modele samochodów osobowych w Polsce w 2022 i 2023 roku

  Większość modeli zwiększa swoje udziały w rynku. Największy udział w rynku ma Toyota Corolla.
  Wybrało ją 26 850 klientów. Oznacza to wzrost udziału w rynku z 5,1 proc. do 5,7 proc. r/r.

  13. Największe sieci dealerskie w Polsce.

  TOP 10 Dealerzy samochodowi – wg danych Dealer w 2023 roku

  Według danych Dealer wszystkie największe sieci sprzedające auta osobowe zwiększyły sprzedaż.

  Nadal na 1 miejscu utrzymuje się Grupa Cichy – Zasada, która sprzedała 25 847 nowych samochodów.
  Jednocześnie zwiększyła sprzedaż o 39% r/r.
  Na uwagę zasługują duże wzrosty sprzedaży r/r. Największy wzrost zanotowała Grupa Krotoski – 49,6 proc.
  Na 2 miejscu pod tym względem wzrostu sprzedaży r/r uplasowała się Grupa Cygan – 43,1 proc.
  Na 3 miejscu uplasowała się Grupa w dynamice sprzedaży r/r zajęła Grupa Cichy – Zasada. Średni wzrost sprzedaży 10 największych sieci dealerów wynosi 27,2 proc. zaś cały rynek urósł o 13,2 proc.
  Wniosek: największe sieci dealerskie rosną szybciej od mniejszych dealerów sprzedaży samochodów.

  14. Sprzedaż nowych samochodów w Europie w 2023 roku

   Sprzedaż nowych samochodów w Europie na rynkach: UE + UK + EFTA

  Na rynku europejskim nadal dominuje Grupa Volkswagen. W 2023 roku odnotowała ponad 3,3 mln sprzedanych nowych aut osobowych. Jednocześnie zwiększyła sprzedaż o ponad 0,5 mln aut.
  Tym samym Grupa Volkswagen zwiększyła swój udział w europejskim rynku 25,5% do 26,8%.
  Dla porównania Grupa Toyota w Europie plasuje się na 6 miejscu.

  Udział w sprzedaży nowych aut wg napędu w UE.

  W Unii Europejskiej nadal najwięcej sprzedaje się samochodów z benzyną. Udział nowych aut samochodowych z napędem benzynowym w grupie wszystkich sprzedanych aut osobowych stanowi aż 35% całej sprzedaży. Na 2 miejscu z 26% udziałem plasują się auta z napędem hybrydowym (HEV+MHEV).

  Sprzedaż nowych samochodów osobowych wg wielkości sprzedaży w krajach UE i rodzaju napędu

  W 2023 roku najwięcej nowych samochodów sprzedano w Niemczech, później we Francji, a na 3 miejscu we Włoszech. Polska plasuje się w tym rankingu na wysokiej 6 pozycji.
  Prawie we wszystkich krajach najchętniej kupowane są nowe samochody osobowe z napędem benzynowym. Wyjątkiem są Włochy i Finlandia gdzie sprzedano najwięcej aut z napędem hybrydowym.

  Sprzedaż nowych samochodów wg rodzaju napędu w całej Europie

  wg PZPM
  Największe wzrosty  Europie (UE, EFTA i UK) odnotowano w sprzedaży samochodów z napędem:
  HEV+MHEV 749 486 aut, elektrycznym 444 760 aut, benzynowym 443 996 aut. Wg wzrostów r/r.:
  HEV+MHEV 28,3 proc., elektrycznym 28,2 proc, FCEV+LPG 15,7 proc. benzyna 10,7 proc.

  Sprzedaż nowych samochodów wg rodzaju napędu w 27 krajach UE

  wg PZPM

  Największe wzrosty w 27 krajach UE odnotowano w sprzedaży samochodów z napędem:
  HEV+MHEV 618 355 aut, elektrycznym 415 177 aut, benzynowym 355 920 aut. Wg wzrostów r/r.:
  z napędem elektrycznym 37 proc, HEV+MHEV 29,5 proc., FCEV+LPG 15,7 proc., benzyna 10,6 proc.

  15. Sprzedaż nowych samochodów na świecie w 2023 roku w latach 2010–2023,
  z prognozą na 2024 rok (w mln)

  Źródło: Statista

   

  Wg danych na Statista sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniosła 75,3 mln w 2023 r.
  Dla porównania w 2022 roku na całym świecie  sprzedano 67,3 mln nowych samochodów.
  W latach 2020 i 2021 sektor odnotował tendencję spadkową w związku ze spowolnieniem gospodarki światowej, podczas gdy pandemia Covid-19 i rosyjska wojna z Ukraina przyczyniła się do niedoborów
  w branży półprzewodników motoryzacyjnych i dalszych zakłóceń w łańcuchu dostaw w 2022 roku.
  Pomimo tego sprzedaż w 2023r. przekroczyła poziom sprzed pandemii.

  Roczna sprzedaż samochodów na głównych rynkach wg VDA w latach 2013–2023 (pojazdy lekkie)

  Światowa sprzedaż samochodów w 2023 roku – pojazdy lekkie

  Wg VDA światowa sprzedaż samochodów na największych rynkach samochodów lekkich na świecie:

  Chiny pozostały zdecydowanie największym rynkiem samochodowym na świecie i odnotowały rekordową sprzedaż. Sprzedaż samochodów w Chinach w 2023 roku wzrosła o 11 proc. do 25,8 mln pojazdów – o ponad 10 milionów więcej niż w USA.

  Wzrost sprzedaży samochodów w Chinach w 2023 r. był nieco odbiegający od reszty chińskiej gospodarki. Producenci samochodów obawiają się, że chińska nadwyżka produkcji może trafić na rynek eksportowy w 2024 roku. Rekordowym miesiącem sprzedaży w historii Chin był grudzień 2023 r., kiedy to prawie 2,8 mln sprzedaży (+24%).

  USA, to drugi rynek sprzedaży samochodów ze sprzedażą 15,4 mln aut.
  Sprzedaż pojazdów lekkich (samochody osobowe, ciężarowe, SUV-y) w 2023 roku wzrosła o 12,4 proc.

  Indie, to trzeci co do wielkości rynek samochodowy na świecie. Sprzedano 4,1 mln aut w 2023 roku.

  Sprzedaż samochodów w Indiach wzrosła w 2023 roku o 8,1 proc.

  Meksyk, to najszybciej rozwijający się rynek dużych samochodów na świecie w 2023 roku.
  Wzrost sprzedaży w 2023 roku do 2022 roku wyniósł ok. 25%.

  Wyższa sprzedaż samochodów w Japonii w 2023 roku.

  Liczba rejestracji nowych pojazdów osobowych w Japonii wzrosła o 15,8 proc. r/r.
  Sprzedaż samochodów w Japonii była nadal o około 7 proc. niższa niż w 2019 roku.

  Sprzedaż pojazdów lekkich w Brazylii w 2023 roku wzrosła o 11,2 proc. do prawie 2,2 mln pojazdów.
  Brazylijski rynek nowych samochodów był nadal prawie o 20 proc. mniejszy niż w 2019 roku.

  Po czterech latach spadków liczba rejestracji nowych pojazdów osobowych w Europie wzrosła.
  Największa sprzedaż samochodów lekkich w Europie 15,8 mln odnotowano w 2019 roku.
  Pomimo najlepszego roku od 4 lat, jest to prawie od 3 mln mniejsza sprzedaż niż w rekordowym 2019 r.

  Spadki sprzedaży przyczyniły się do bankructw wielu firm na niemieckim rynku największym w Europie.

  Sprzedaż nowych samochodów osobowych wg Grup Producentów samochodów osobowych:

  Największą popularnością cieszą się samochody osobowe z Grupy Toyota, których sprzedano 11,1 mln.
  Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe powiedział: – „Kluczem do sukcesu były przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, wysoka elastyczność naszego zespołu gotowego szybko wprowadzać nowatorskie zmiany, takie jak platforma internetowej sprzedaży w 2020 roku czy gwarancja ceny w 2021 roku. Drugim czynnikiem było utrzymanie za szelką cenę dostępności aut z najnowszymi technologiami.

  Na drugim miejscu jest Grupa Volkswagen z wynikiem 9,2 mln sprzedanych samochodów osobowych.
  Na stronie VW podano -„Najważniejsze dla VW są strategiczne planowanie produktów, planowanie sprzedaży i zysków, a także wynikające z tego wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładów”.

  Trzecie miejsce zajął Hyundai z ponad 7 mln sprzedanych samochodów osobowych.
  Czwarte General Motors 6,2 mln sprzedanych samochodów osobowych.
  Piąte Nissan, który w 2023 roku sprzedał ponad 6,2 mln samochodów osobowych.
  TOP 40 marek samochodów osobowych wg liczby sprzedanych aut w 2023 roku.

  Na światowych rynkach królują marki w kolejności:
  Pierwsze miejsce Toyota, ponad 9,4 mln sprzedanych samochodów osobowych. Największym rynkiem dla Toyoty były Stany Zjednoczone, 2,6 mln sprzedanych aut.

  Drugie miejsce Volkswagen, ponad 5,2 mln sprzedanych samochodów osobowych.
  Tylko w Niemczech sprzedano 519 tys. aut marki Volkswagen.

  Trzecie miejsce Ford ponad 4,2 mln sprzedanych samochodów osobowych.
  Czwarte miejsce Hyundai blisko 4 mln sprzedanych samochodów osobowych.
  Piątek miejsce Honda 3,8 mln.

  Kolejne miejsca zajęły: Nissan 3,2 mln, KIA 3,0, Suzuki 3,0 mln, BYD 2,8 mln, Chevrolet 2,8,
  Mercedes-Benz 2,5 mln i dwunaste miejsce BMW ponad 2,2 mln sprzedanych samochodów osobowych.

  TOP 25 krajów z największą sprzedażą nowych samochodów na świecie w 2023 roku

  Najwięcej nowych aut osobowych sprzedaje się w: Chinach, USA, Japonii, Indiach, Niemczech.
  16. Posumowanie wyników sprzedaży nowych samochodów w 2023 roku

  Wyniki sprzedaży potwierdzają, że liderzy rynku posiadają duża ilość modeli i co kilka lat wypuszczają na rynek nowy model. Szeroka oferta napędów umożliwia wybór nowego auta wg indywidualnych preferencji. Największym powodzeniem cieszą się samochody z napędem hybrydowym.

  Opinie przedstawicieli wiodących marek samochodów osobowych w Polsce, Europie i na świecie.

  Robert Mularczyk – PR Senior Manager Toyota Central Europe dla Spółki Marketing Relacji Sp zo.o.
  i portalu www.TOP-OZE.pl przekazał:

  „Toyota od lat oferuje klientom szeroką gamę napędów – od klasycznych aut spalinowych, przez hybrydy i hybrydy plug-in po auta elektryczne na baterie i na wodór. Rosnąca popularność hybryd – to już 80% sprzedaży Toyoty, pokazuje, że Polacy chcą jeździć niezawodnymi i oszczędnymi autami, które dopasowane są do obecnie istniejącej infrastruktury. Coraz więcej kupujemy SUV-ów, a Toyota ma modele z takim nadwoziem w każdym segmencie. Bardzo dynamicznie rozwija się też klasa premium, gdzie nasza marka Lexus bije rekordy sprzedaży. Naszym bestsellerem jest wciąż Corolla, w której zadebiutowała już 5 generacja hybrydy. To auto najczęściej wybierane przez polskie firmy”.

  Klaus Zellmer CEO Škoda Auto w materiałach prasowych na stronie Skoda przekazał:
  „Prezentujemy kolejny istotny krok na drodze do tej świetlanej przyszłości: studium projektowe Škody Epiq, naszego nowego elektrycznego, miejskiego crossovera SUV. Jego oficjalna premiera odbędzie się już w 2025 roku – mówi Klaus Zellmer”.

  – W 2023 roku osiągnęliśmy znakomite wyniki sprzedażowe. Škoda Enyaq była czwartym najpopularniejszym samochodem elektrycznym w całej Europie.

  Poczyniliśmy także postępy w innych strategicznych obszarach. Za pośrednictwem centrum innowacji Škoda X nieustannie pracujemy nad cyfryzacją naszych aut, czego owocem są m.in. aplikacje Pay to Park i Pay to Fuel. Dobre efekty przyniosły także nasze starania na rzecz pozyskiwania nowych klientów. Ekspansja na rynek wietnamski umacnia naszą pozycję w regionie ASEAN. W tym roku, dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy z lokalnym partnerem, zamierzamy także wrócić na rynek w Kazachstanie – komentuje Martin Jahn, członek zarządu Škoda Auto ds. sprzedaży i marketingu.

  W 2023 roku Škoda otworzyła w Pradze centrum innowacyjności Škoda X. W nadchodzących latach firma będzie nadal intensywnie pracować nad cyfryzacją i inwestować w usługi cyfrowe oraz zaawansowane technologie.

  W 2023 roku Škoda poczyniła spore postępy w zakresie realizacji ambitnych celów z dziedziny zrównoważonego rozwoju. W lutym w zakładzie w Pune oddano do użytku instalację fotowoltaiczną. Generuje ona do 26,6 GWh energii elektrycznej rocznie, zaspokajając 30% zapotrzebowania obiektu. Dodatkowo, do 2030 roku Škoda planuje osiągnąć neutralność węglową we wszystkich zakładach produkcyjnych w Czechach i Indiach”.

  Na oficjalnej stronie Grupy VW podano:

  „Rok 2023 był ważnym rokiem dla Grupy Volkswagen ze względu na reorganizację. W ubiegłym roku kontynuowaliśmy wdrażanie naszego 10-punktowego planu i programów zwiększających wydajność. Wytyczyliśmy kierunek dla restrukturyzacji Grupy Volkswagen. Możemy na tym bazować w 2024 r. i mamy solidne podstawy do szybszego wzrostu od 2025 r.” – powiedział Oliver Blume, prezes Grupy Volkswagen.

  „Wyniki za rok finansowy 2023 pokazują, że staliśmy się jeszcze bardziej solidni. Mamy doskonałe produkty i uruchomiliśmy kolejny etap naszych programów zwiększających efektywność w całej Grupie. Dlatego jesteśmy spokojni o rok 2024, pomimo słabszych perspektyw gospodarczych i silnej konkurencji. Na tej podstawie będziemy konsekwentnie kontynuować transformację Grupy Volkswagen.

  Spodziewamy się pozytywnego impulsu dzięki dużej liczbie nowych produktów, pozytywnego trendu w zakresie kosztów produktów i dalszej dyscypliny kosztowej. Naszą siłą jest elastyczność: nadal inwestujemy w elektryfikację i cyfryzację naszej gamy produktów, jednocześnie utrzymując konkurencyjność naszych pojazdów spalinowych w fazie przejściowej” – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy i dyrektor operacyjny Grupy Volkswagen.

  Na oficjalnej stronie Audi podaje:

  „Przygotowujemy się na przyszłość pod względem ekonomicznym, technologicznym i strategicznym,
  a nasze nowe produkty wprowadzamy na rynek jeden po drugim”, mówi Gernot Döllner, dyrektor generalny AUDI AG.

  „Solidne finanse tworzą ramy na nadchodzące lata, w których będziemy kontynuować naszą transformację”, mówi dyrektor finansowy Audi Jürgen Rittersberger. „Właśnie dlatego uruchomiliśmy nasz Performance Program 14. Jest to skuteczny program zapewniający nam rentowność. W dłuższej perspektywie chcemy osiągnąć marżę operacyjną w wysokości 14 proc. dla Brand Group Progressive”.

  MERCEDES-BENZ wdrożył nową strategię dla nowej gamy średniej wielkości Vanów.

  Rok 2023 rozpoczął również nowy rozdział pod względem strategicznym: kierunek rozwoju oparty na wyraźnym wzmocnieniu poziomu luksusu w segmencie średnich Vanów do użytku prywatnego, obejmującym Klasę V, Klasę V Marco Polo oraz EQV, oraz podkreśleniu cech premium w średniej wielkości pojazdach dostawczych przeznaczonych dla biznesu.

  17. Perspektywy rynku motoryzacyjnego na 2024 rok

  Najważniejsze trendy motoryzacyjne na lata 2024–25 wg Progressive

  1. Łańcuch dostaw branży motoryzacyjnej prawdopodobnie nie będzie wyglądał tak, jak przed pandemią, ale poziom zapasów zasadniczo wzrósł w 2023 r. i oczekuje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać w latach 2024 i 2025.
  2. Ceny samochodów w 2024 roku pozostaną podwyższone ze względu na inflację, jednak wykazują początkowe oznaki spadku w miarę stabilizacji zapasów.
  3. Kupujący samochody mogą zbierać więcej ofert i mocniej negocjować, aby uzyskać lepsze ceny.

  Wg prognoz ekspertów z branży motoryzacyjnej sprzedaż nowych aut do 2024 roku będzie nadal rosła.
  Przewiduje się, że w 2024 roku producenci samochodów sprzedadzą o 1,7 mln aut więcej na świecie.
  Przewidywany wzrost sprzedaży r/r wyniesie  2,26 proc.

  Dynamika sprzedaży pojazdów z napędem elektrycznym zmaleje

  Na łamach Forbes Sarwanta Sinha prognozuje, że sprzedaż pojazdów elektrycznych w 2024 r. ulegnie spowolnieniu. W USA oczekuje się, że sprzedaż pojazdów elektrycznych w 2024 r. wzrośnie rok do roku zaledwie o 16 proc., w porównaniu z 64 proc. wzrostem w 2023 roku.
  W Chinach wzrost rok do roku w 2024 roku wyniesie 11,1 proc. w porównaniu do 36,5 proc. w 2023 roku.

  Istotnymi przeszkodami są takie czynniki, jak zmniejszone zachęty, ograniczona infrastruktura do ładowania i nasycenie pierwszych użytkowników.

  Dzięki licznym nowym modelom, Audi w nadchodzących latach znacznie wzmocni i rozszerzy swoją ofertę produktową. Światowa premiera w pełni elektrycznego Audi Q6 e-tron, pierwszego modelu na nowej platformie Premium Platform Electric (PPE), zapowiada serię premier produktowych.
  Na lata 2024 i 2025 zaplanowano ponad 20 nowych modeli.

  Plany największej w Europie motoryzacyjnej Grupy VW

  1. W 2024 r. wskaźnik inwestycji osiągnie poziom 13,5-14,5 procent. W kolejnych latach Grupa VW przewiduje, że wskaźnik inwestycji będzie zbliżał się do 11 proc., który powinna osiągnąć do 2027 roku.
  2. Grupa Volkswagen spodziewa się, że przychody ze sprzedaży przekroczą o 5 proc wartość z ub. roku.
  3. Oczekuje się, że rentowność operacyjna sprzedaży wyniesie 7-7,5 procent.
  4. W dziale motoryzacyjnym Grupa VW w 2024 roku zakłada wskaźnik inwestycji 13,5-14,5 procent.
  5. Oczekuje się, że przepływy pieniężne netto w dziale motoryzacyjnym w 2024 r. wyniosą 4,5-6,5 mld euro. Obejmie to w szczególności inwestycje na przyszłość oraz wypływy pieniężne z fuzji i przejęć w branży akumulatorów, które są istotnym filarem transformacji Grupy Volkswagen.
  6. Oczekuje się, że płynność netto w dziale motoryzacyjnym w 2024 roku wyniesie 39-41 mld euro.
  7. Celem Grupy pozostaje kontynuacja obecnej polityki finansowej i płynności.

  Czy ceny samochodów spadną w latach 2024 i 2025?
  W celu zachęcenia klientów, Musk właściciel Tesli – lidera samochodów z napędem elektrycznym obniżył ceny. Planowane spowolnienie skłania głównych graczy, takich jak GM, VW i Ford, do dostosowania swoich strategii, w tym do obniżenia cen i opóźnienia nowych modeli.

  W ostatnim czasie są co najmniej dwa powody wzrostu kosztów produkcji samochodów.

  Producenci aut są zobowiązani do gromadzenia większych zapasowych części.
  Rosną koszty pracy. Strajk pracowników samochodowych w USA spowodował wzrost kosztów pracowników od 25 procent, zaś na niektórych stanowiskach nawet do 168 proc.

  Czy to wpłynie na wzrost cen nowych samochodów?

  Marki: Ford, GM i Stellantis mogą wahać się przed skokowym podniesieniem cen samochodów w 2024 r.
  Zamiast tego może wystąpić stopniowy, niewielki wzrost cen lub trzeba będzie znaleźć inne sposoby na zrekompensowaniu kosztów.

  Po roku niedoborów w dostawach i rosnących kosztów pożyczek rok 2024 zapowiada się na lepszym czasem na zakup samochodu .

  Wg Kelley Blue Book średnia cena transakcyjna nowego samochodu w USA w lutym wyniosła 47 244 dolarów, co oznacza spadek o 2,2% w porównaniu z lutym 2023 r. To również spadek o 5,4% w porównaniu z najwyższą ceną rynkową w grudniu 2022 r.,

  Jednak nowe samochody są nadal ogólnie drogie; ceny są o blisko 14% wyższe niż w lutym 2021 roku.

  Zachęty takie jak rabaty powoli powracają w miarę wzrostu zapasów większości producentów samochodów, ale eksperci przewidują, że ceny mogą nigdy nie wrócić do poziomu sprzed pandemii.

  „Zła wiadomość jest taka, że ​​nigdy nie wrócimy do starej normalności. Dobra wiadomość mieści się w nowym normalnym zakresie, w którym schodzimy ze szczytów” – powiedział Pat Ryan, założyciel i dyrektor generalny CoPilot, sklepu samochodowego aplikacja.

  „Mamy teraz do czynienia ze strukturalnym posunięciem, zarówno w zakresie cen samochodów nowych, jak i używanych, które przyciągają wzrok konsumentów” – powiedział.

  Dlaczego nowe samochody stały się droższe?

  Ryan powiedział, że podstawowe komponenty wbudowane w nowe samochody, takie jak technologia, a także wysokie koszty pracy, utrzymują wysokie ceny.

  „Wyginanie błotników nie jest już drobnostką” – powiedział. „Jeśli dzisiaj w swoim nowym samochodzie uderzysz kogoś błotnikiem, zamiast 300 dolarów za plastik, który będziesz musiał wymienić, może to kosztować 2000 lub 3000 dolarów, ponieważ masz wszystkie zabezpieczenia antykolizyjne i elektronikę”.Ceny samochodów w Polsce

  Jak podaje Bankier.pl, ceny aut nowych wzrosły r/r o 12 proc. (średnia cena ważona nowego auta). Portal wylicza, że obecnie na rynku są jedynie dwa auta w cenie poniżej 60 tys. zł. Przez rok, Mazda 2 podrożała o 35 proc., Dacia Sandero o 5 proc., Toyota Yaris o 21,5 proc., Toyota Corolla o 7,7 proc., a Toyota Yaris Cross o 2,5 proc.

  Bankier.pl powołuje się na dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. W 2023 r. średnia ważona cena nowych aut wyniosła na koniec roku 173 tys. zł. To o 18 tys. więcej (wzrost o 12 proc.)
  niż pod koniec 2022 roku. IBRM Samar wyliczył, że jest to o 70 proc. większy koszt niż w 2019 roku.

  Możliwość korzystania z samochodu w 2024 roku

  Jeśli planujesz nabycie nowego samochodu, to zaplanuj zakup z kilku miesięcznym wyprzedzeniem.

  • Sprawdź ceny nowych samochodówdla modeli, które Cię interesują
  • Rozejrzyj się za kredytem samochodowym lub leasingiem, aby uzyskać dostęp do środków
  • Bądź na bieżącoz trendami i zmianami na rynku motoryzacyjnym
  • Jak dysponujesz gotówkę na zakup auta, to obecnie może to być dobry sposób na zachowanie wartości pieniądza w czasie. Szybko nabywasz nowy samochód. Przy założeniu, że używane pojazdy będą drożeć, transakcję możesz potraktować jako dochodową inwestycję

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Szwedzka fotowoltaika osiąga nowe rekordy – podwojenie mocy zainstalowanej w ciągu roku

  Wzrost ten jest o tyle imponujący, że Szwecja wypracowała sobie pozycję lidera w produkcji energii słonecznej, generując tyle elektryczności, ile zużywa rocznie całe hrabstwo Uppsala – około 3 TWh. Prognozy Energimyndigheten przewidują, że do 2027 roku produkcja ta wzrośnie do 9 TWh.

  Analizy wskazują, że za dynamicznym wzrostem fotowoltaiki w Szwecji stoi kilka czynników, w tym przede wszystkim spadające koszty paneli fotowoltaicznych, które czynią inwestycje bardziej opłacalnymi. Na koniec 2023 roku w Szwecji zarejestrowano łącznie 252 tys. instalacji fotowoltaicznych. Ciekawe jest, że większość z nich, bo aż 60% całości, stanowią mikroinstalacje o mocy poniżej 20 kW, które w ubiegłym roku zwiększyły swoją moc o 1,05 GW.

  Warto również zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych o jednostkowej mocy od 20 kW do 1 MW oraz tych o mocy powyżej 1 MW. Te ostatnie, chociaż stanowią tylko 7% całkowitej mocy zainstalowanej, odnotowały 500-procentowy wzrost, dodając 130 MW nowej mocy w 2023 roku.

  Mimo tych pozytywnych tendencji, branża napotyka też na przeszkody regulacyjne. Przykładem może być niedawna decyzja szwedzkiego sądu apelacyjnego, który zablokował projekt budowy największej w kraju farmy fotowoltaicznej o mocy 128,5 MW. Decyzja ta skłoniła branżę do wezwań o zmiany legislacyjne, które będą wspierać rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych w Szwecji.

  W kontekście tych wydarzeń, rozwój fotowoltaiki w Szwecji wciąż jest dynamiczny i obfituje w wyzwania, które mogą kształtować przyszłość tej technologii nie tylko na szczeblu krajowym, ale i międzynarodowym.

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Szwecja

  Kategorie
  Elektromobilność

  Megawatowe ładowarki dla ciężarówek to przyszłość długodystansowych przewozów – ruszają próby szybkiego ładowania

  Rozwój technologii szybkiego ładowania

  Mercedes-Benz Trucks, jako jedna z wiodących firm w branży, niedawno przeprowadził próbne ładowanie ciężarówki elektrycznej eActros 600 z mocą 1000 kilowatów na swoim terenie badawczym w Woerth. To pierwsze takie testy, które pokazały realne możliwości szybkiego ładowania pojazdów ciężkich. „Klienci stawiający wysokie wymagania co do zasięgu i dostępności pojazdów odniosą w przyszłości szczególne korzyści” – podkreśla Rainer Müller-Finkeldei, szef technicznego rozwoju produktu w Mercedes-Benz Trucks.

   

  Megawatowe ładowanie w praktyce

  Pierwsza ładowarka o mocy jednego megawata została już uruchomiona w Portland, USA, w ramach współpracy Portland General Electric z Daimler Trucks North America. Standard ładowania megawatowego, opracowany przez konsorcjum CharIn, umożliwia przesyłanie prądu o maksymalnym napięciu 1250 Volt i natężeniu 3000 amperów, co spełnia standardy bezpieczeństwa zarówno w Ameryce Północnej, jak i Unii Europejskiej.

   

  Przyszłość szybkiego ładowania

  Rozwój technologii megawatowego ładowania może znacznie skrócić czas potrzebny na naładowanie elektrycznych ciężarówek, co jest kluczowe dla ich efektywności operacyjnej w długich trasach. Mercedes-Benz planuje, że dzięki tej technologii ich elektryczna ciężarówka eActros 600 będzie mogła osiągnąć dobowe przebiegi do 1000 km, co jest porównywalne z tradycyjnymi ciężarówkami.

   

  Lokalne inicjatywy i globalny wpływ

  W Polsce nad ładowarkami o mocy 1 MW pracuje Ekoenergetyka, europejski lider w dostawach ładowarek autobusowych. Firma ta bada możliwości rozszerzenia swojej technologii także na ciężarówki, co mogłoby przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji.

  Inwestycje w technologię szybkiego ładowania mogą więc odgrywać kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju transportu ciężkiego, czyniąc go bardziej konkurencyjnym i ekologicznym.

   

  Źródło: logistyka.rp
  Zdjęcie: Mercedes

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  Magazyny energii

  Planowana jest budowa gigantycznego magazynu energii w Kozienicach

  Planowany magazyn energii elektrycznej ma powstać w miejscowości Wilczkowice Górne. Zadaniem projektu będzie nie tylko magazynowanie energii, ale też wsparcie dla odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, jak również całego kraju. Burmistrz Kozienic, Piotr Kozłowski, podkreśla, że projekt przyniesie korzyści nie tylko w wymiarze energetycznym, ale także gospodarczym, zwiększając dochody lokalnego budżetu.

  Pierwszy etap inwestycji zakłada realizację magazynu o mocy 112 MW i koszcie około 500 mln zł. Kolejne etapy mają rozbudować instalację do mocy blisko 300 MW. Inwestorem jest spółka Magazyn Kozienice, należąca do grupy Greenvolt Power, która znana jest z realizacji projektów związanych z przechowywaniem energii.

  Greenvolt Power, zwycięzca ostatniej aukcji mocy przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, planuje w ramach swoich projektów BESS (Battery Energy Storage System) zabezpieczyć przychody z kilku dużych inicjatyw bateryjnych. Wynik aukcji umocnił pozycję firmy na rynku, przyznając jej wsparcie dla magazynów o łącznej mocy 1,2 GW, co stanowiło ponad 70% całkowitej mocy przydzielonej dla technologii BESS.

  Realizacja tego ambitnego projektu z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza oraz zwiększy efektywność energetyczną, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących wymagań środowiskowych i energetycznych. Magazyn energii w Kozienicach będzie również pełnił funkcję rezerwy mocy, pozwalając na odbiór nadwyżek produkcji energii w systemie elektroenergetycznym kraju, co jest kluczowe w czasach niestabilności energetycznej i szybkich zmian na rynku energii.

   

  Źródło: Gram w zielone / Barbara Blaczkowska

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  OZE

  Polska uzyskała wsparcie Banku Światowego na 250 mln EUR na rozwój programu „Czyste Powietrze”

  Umowa pożyczki podpisana 18 kwietnia 2024 roku, nie tylko przewiduje finansowe wsparcie, ale także zapewnia doradztwo eksperckie, które pomoże w efektywnym wdrażaniu i rozwijaniu programu. Pożyczka, która będzie dostępna przez najbliższe pięć lat, ma także na celu zrekompensowanie utraconych dochodów budżetowych związanych z ulgą termomodernizacyjną.

  Program „Czyste Powietrze” jest jednym z kluczowych przedsięwzięć Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), mających na celu wymianę przestarzałych systemów grzewczych na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne rozwiązania. Bank Światowy, od 2020 roku wspierający program doradztwem, teraz zintensyfikuje swoje zaangażowanie, co ma przełożyć się na zwiększenie skuteczności działań.

  Ponadto, nowe finansowanie umożliwi realizację pilotażowego projektu, który zakłada wsparcie dla najuboższych beneficjentów programu, nieposiadających zdolności kredytowej do inwestycji w termomodernizację. Dzięki temu, wsparcie Banku Światowego pomoże wyrównać szanse na dostęp do nowoczesnych i efektywnych energetycznie rozwiązań ogrzewczych.

  Zdaniem Mariny Wes, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską, zaangażowanie w projekt „Czyste Powietrze” jest częścią globalnej misji Banku, która polega na eliminacji ubóstwa i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Polska, dzięki tym środkom, ma szansę stać się przykładem efektywnej transformacji energetycznej, która służy zarówno środowisku, jak i społeczeństwu.

  Finansowanie to jest wynikiem długotrwałych negocjacji i współpracy pomiędzy różnymi instytucjami państwowymi oraz Bankiem Światowym, co podkreśla złożoność i znaczenie programu „Czyste Powietrze” w kontekście polityki ekologicznej i energetycznej Polski.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #CzystePowietrze

  Kategorie
  Elektromobilność

  Innowacja, w której jesteśmy liderami, czyli jak polskie termoelektryki mogą rozwiązać problemy energetyczne świata

  Termoelektryki lepsze niż fotowoltaika        

  Tradycyjna energetyka wykorzystuje jedynie około 40% energii pochodzącej z węgla i innych paliw kopalnych. Reszta, aż 60%, rozprasza się w postaci ciepła odpadowego. To ciepło odpadowe może stanowić darmowe źródło energii, podobnie jak wiatr czy słońce. Dużo taniej jest wykorzystać energię wygenerowaną przy okazji innego procesu, niż ją kupić lub wyprodukować. Co więcej, wykorzystanie energii stanowiącej odpad, może poprawić wydajność przemysłu i obniżyć ceny energii dla konsumentów. Ciepło odpadowe może zastąpić znaczną ilość paliw kopalnych, przyczyniając się do zielonej transformacji systemów energetycznych.                            

  Wykorzystanie potencjału tylko 3 największych źródeł ciepła odpadowego z Warszawy, czyli 3,3 TWh (m.in. z zakładu oczyszczania ścieków Czajka), pozwoliłoby na zapewnienie ciepła sieciowego dla ok. 380 tysięcy gospodarstw domowych.

  Jedną z technologii, która pozwala przekształcać taką odpadową energię cieplną w energię elektryczną, są moduły termoelektryczne. Inżynierowie z polskich ośrodków opracowali ich niewielką wersję, pozbawioną ruchomych elementów mechanicznych.

  Zespół prof. dr hab. Krzysztofa Wojciechowskiego od lat z powodzeniem prowadzi badania nad materiałami zwanymi termoelektrykami. Kierownik Laboratorium Badań Termoelektrycznych, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i jego zespół stworzyli przełomowe moduły termoelektryczne ponad dziesięciokrotnie wydajniejsze niż ogniwa fotowoltaiczne przy zbliżonych kosztach produkcji.

  W ocenie twórców proces technologiczny wytwarzania, jak też koszt materiałowy nowego rozwiązania, nie odbiega od elementu fotowoltaicznego o tożsamych rozmiarach.

  “Zważywszy na znacznie większą gęstość mocy konwerterów termoelektrycznych, cena za 1W mocy elektrycznej powinna być znacznie korzystniejsza niż w przypadku paneli fotowoltaicznych” – zauważa prof. Wojciechowski.

  Zastąpienie ceramicznych okładzin mniej kosztownymi i znacznie lepiej przewodzącymi ciepło stopami aluminium obniżyło ich cenę do porównywalnej do dzisiejszych paneli fotowoltaicznych.

  Cena plus 10 krotna skuteczność pozwala postawić tezę, że termoelektryczność to jeden z ważniejszych polskich projektów ekologicznych.

   

  Firma której zaufała nawet NASA

  Warto również wspomnieć o warszawskiej firmie Genicore, która jest liderem w dziedzinie materiałów termoelektrycznych. Oferowana przez Genicore maszyna zajmuje zaledwie 3 m², a kosztuje tyle, co duże mieszkanie w Warszawie. To narzędzie może stać się rewolucją w dziedzinie materiałów termoelektrycznych.

  Wielkość kilkudziesięciu nanometrów sama w sobie może nie robić wrażenia. Tymczasem ziarna materiałów wytwarzanych w urządzeniu GeniCore mają właśnie takie rozmiary – to około kilkaset razy mniej niż grubość ludzkiego włosa. Co ciekawe, do tak precyzyjnej produkcji wykorzystywane są maszyny, które działają pod naciskiem rzędu 35 ton i natężeniem prądu rzędu kilku tysięcy amperów. Tak małe rozmiary mogą przyczynić się do wielkich zmian w dziedzinie energii.

  Genicore specjalizuje się w maszynach Spark Plasma Sintering, czyli w technologii spiekania, która umożliwia szybkie i ekonomiczne wytwarzanie materiałów termoelektrycznych.                                                    

  “Nasze urządzenia wytwarzają materiały termoelektryczne, które pomogą uzyskiwać energię elektryczną bez użycia paliw kopalnych. Pozwolą korzystać z naturalnego ciepła, które już istnieje w naszym otoczeniu, na przykład ze słońca czy z różnych procesów przemysłowych, i zamieniać je na elektryczność. To nie tylko oszczędza energię, ale także dba o naszą planetę i dostarczy przyszłym pokoleniom więcej czystej energii.” – mówi dr inż. Marcin Rosiński z GeniCore,                         

  Opisane rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla produkcji urządzeń termoelektrycznych, które koncentrują się na pozyskiwaniu energii cieplnej dla potrzeb cyfryzacji przemysłu. Ich materiały znajdują zastosowanie w wielu obszarach, takich jak: produkcja zielonej energii elektrycznej z ciepła odpadowego, urządzenia zabezpieczające w przemyśle, ochrona przed oparzeniami kontaktowymi, zasilacze dla sieci ciepłowniczej, czujniki wycieku gazu w odległych miejscach, odzyskiwanie ciepła odpadowego do zdalnego zasilania w IoT, systemy odzysku ciepła odpadowego w branżach charakteryzujących się dużą ilością ciepła odpadowego.                                              

  Technologia termoelektryczna oferuje bardzo różne korzyści, takie jak możliwość pracy poza siecią, trwałość i generowanie energii odnawialnej w trudno dostępnych miejscach. Przyczynia się do zmniejszenia śladu CO2 przemysłu, poprawia efektywność energetyczną i umożliwia odzysk ciepła odpadowego.                                                                 

  Polskie rozwiązania, sukcesy międzynarodowe

  Technologia termoelektryczna oferuje wiele korzyści, takich jak praca poza siecią, trwałość i generowanie energii odnawialnej w trudno dostępnych miejscach. Przyczynia się również do zmniejszenia śladu CO2 przemysłu i poprawy efektywności energetycznej.                                                                     

  Prof. dr hab. Wojciechowski realizował projekty między innymi z takimi partnerami przemysłowymi jak Honda Ltd, Sasol Technology Ltd, EDF Polska, Synthos S.A, Collins Aerospace Polska, General Electric Aviation Polska, Mesko S.A. i innymi.                                        

  GeniCore ma na swoim koncie min. współpracę z NASA  oraz innymi agencjami kosmicznymi. To dowód na to, że ich technologia jest doceniana na arenie międzynarodowej. Teraz oferuje maszyny U-FAST Glovebox, umożliwiające przygotowanie spiekanych proszków bez ekspozycji na atmosferę. To kolejny krok w innowacyjnym procesie spiekania Spark Plasma Sintering. Zamówienie na taką maszynę złożył już prestiżowy ośrodek badawczy z Francji czyli CNRS, jeszcze w tym roku zamierza umieścić ją w swoim laboratorium badawczym w Paryżu.

  Firma, współpracując z 12 europejskimi partnerami, realizuje obecnie badania w ramach projektu technologii termoelektrycznej START o łącznym budżecie 9,2 mln euro. Kluczowe zagadnienia obejmują min. redukcję zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odpadów górniczych.

  Jedno jest pewne – przemysł energetyczny na całym świecie zmierza w kierunku pozyskiwania energii szybko, tanio, bezemisyjnie i z wykorzystaniem żródeł odnawialnych. W tym kontekście transformacja jest nieunikniona, a Polacy być może mają odpowiedź na wyzwanie przejścia na gospodarkę opartą na obiegu zamkniętym także w tym newralgicznym sektorze, bez konieczności wielkich wyrzeczeń. Czy problemy z zieloną energią rozwiążą właśnie Polacy? Nie można tego wykluczyć.

   

  #OZE #Elektromobilność

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowe punkty ładowania aut elektrycznych na mapie Polski

  Marina Deweloper: stacje Eway we wszystkich inwestycjach

  Firma Eway pierwsze stacje ładowania zainstalowała jesienią 2023 roku. Od tego czasu pojawiło się ich znacznie więcej. Jeden z klientów Spółki, Marina Developer, na mocy podpisanej umowy będzie instalował stacje Eway w obecnych i nowych inwestycjach. Już teraz Marina Developer zdecydowała się na 4 stacje wolnostojące (tzw. „słupki”) w inwestycji przy ul. Przestrzennej w Szczecinie. Kolejnymi inwestycjami w tym mieście, których użytkownicy będą mogli ładować auta elektryczne są m.in. HANGAR – Przystań dla biznesu, Judyma24 i 26 (Kurzy Młyn).

  W transformację energetyczną włączają się nie tylko duże miasta, ale także mniejsze miejscowości i gminy, w tym gmina Bobowa. Jednym z jej celów jest rozwijanie i promocja zielonego transportu oraz zwiększanie komfortu podróży i jakości życia, dlatego Mieszkańcy i goście Bobowej podróżujący samochodami elektrycznymi mogą już korzystać z nowej stacji ładowania Eway typu słupek x22 kW wyposażona w kable do ładowania z wtyczką Type 2.

  Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie alternatywnymi dla aut spalinowych sposobami poruszania się na terenie naszej Gminy. Taką alternatywą stają się coraz popularniejsze auta elektryczne, dlatego udostępniamy ich właścicielom stację ładowania. Wraz z rozwojem zielonej infrastruktury nasz pozytywny wpływ na środowisko będzie rósł, a co się z tym wiąże – przełoży się to na jakość powietrza w Gminie i zdrowie mieszkańców” – mówi Wacław Ligęza, Burmistrz Bobowej.

  Stacje wolnego ładowania Eway na ścieżce szybkiego rozwoju

  W pierwszym kwartale 2024 roku Spółka podpisała także inne istotne umowy. Jedną z nich jest umowa dystrybucyjna z Grodno S.A., na mocy której stacje ładowania Eway będą dostępne dla biurowców i centrów handlowych w ponad 100 hurtowniach Grodno w całej Polsce oraz na platformie e-commerce dla klientów B2B. W ofercie znajdują się stacje naścienne oraz wolnostojące z pełną obsługą techniczną i księgowo-finansową.

  Ładuj i jedź

  Stacje Eway wyróżnia technologia, na którą czekało wielu kierowców samochodów elektrycznych – są łatwe w obsłudze, bezpieczne, a przy tym nie wymagają jakichkolwiek aplikacji. Co więcej – po raz pierwszy w Europie zastosowano w nich zintegrowany system płatności bez fizycznego terminala płatniczego. Wystarczy opłacić zbliżeniowo usługę ładowania kartą płatniczą i naładować samochód, a terminal prześle nam fakturę lub paragon na wskazany adres mailowy.

  Eway stale doskonali swoje produkty. Dzięki nawiązanej w pierwszym kwartale 2024 roku współpracy z MC2 Innovations, dostawcą usług doradczych, koncepcyjnych, cyberbezpieczeństwa i informatycznych, również w zakresie sztucznej inteligencji, firma będzie rozwijać obecne i nowe funkcjonalności. Jedną z nich jest funkcja identyfikacji użytkowników, która właścicielowi stacji pozwala m.in. na własną, dynamiczną politykę cenową

  „Nasza ekspertyza w obszarze wsparcia technologicznego pozwoli Eway na jeszcze lepsze dostosowanie się do potrzeb klientów, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynkach europejskich” – powiedziała Anna Streżyńska, CEO MC2 Innovations.

  Model biznesowy

  Eway swoją ofertę  – stacje ładowania typu AC i pełną obsługę operatorską – kieruje do zarządców bądź właścicieli parkingów, budynków mieszkalnych, hoteli i innych miejsc, gdzie kierowca parkuje samochód elektryczny co najmniej 2 godziny. Właściciele lub zarządzający stacjami zarabiają na każdym ładowaniu, od każdej kilowatogodziny. Co ważne, sami mogą ustalać ceny za czas ładowania. Zysk to przychód pomniejszony o koszt zakupu energii i stałej, niskiej opłaty operatorskiej Eway. Klienci mogą także zarabiać na sprzedaży innych usług związanych ze stacją ładowania, jak udostepnienie panelu stacji do wyświetlania treści (np. reklamowych), czy pobieranie dodatkowych opłat za parkowanie.

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  Elektromobilność

  Chiński szturm na rynek europejski i problemy logistyczne. Elektryki zalegają w portach

  Chińscy producenci samochodów, tacy jak BYD, który niedawno wysłał swój pierwszy duży statek z elektrykami do Europy, mają problemy ze skutecznym wprowadzeniem swoich pojazdów na rynek europejski. Pomimo, że pierwsze transporty dotarły, kumulacja pojazdów w portach utworzyła największe tymczasowe parkingi, z których trudno jest efektywnie dystrybuować auta dalej.

  Niedobory w logistyce, zwłaszcza brak dostępnych ciężarówek do transportu i niedostateczna liczba kierowców, doprowadziły do zastoju w przepływie nowych pojazdów. Dodatkowo, wyzwania związane z bezpośrednią sprzedażą – pominięciem tradycyjnych salonów samochodowych – tylko pogłębiły problem, ograniczając szybkość dystrybucji pojazdów do odbiorców.

  Strategia chińskich producentów, polegająca na intensywnym zalewaniu rynku europejskiego tanimi i efektywnymi samochodami elektrycznymi, mierzy się z barierami regulacyjnymi i operacyjnymi. Unia Europejska, starając się chronić lokalne interesy i przemysł motoryzacyjny, może rozważać wprowadzenie dodatkowych ceł i barier handlowych, które zrównoważą warunki konkurencji z chińskimi producentami.

  Z drugiej strony, niestabilność łańcucha dostaw oraz problemy z dystrybucją mogą zniechęcić europejskich konsumentów do zakupu chińskich elektryków. Niemcy, będące głównym rynkiem zbytu dla wielu producentów, zredukowały dopłaty do zakupu elektrycznych pojazdów, co dodatkowo wpłynęło na spadek popytu.

  W kontekście tych wyzwań, Europejscy producenci, tacy jak Renault i Fiat, przygotowują się do wprowadzenia na rynek nowych, bardziej dostępnych modeli samochodów miejskich. Odpowiedzią na chińską konkurencję ma być oferowanie prostych i ekonomicznych pojazdów, które będą przystępne cenowo dla europejskich konsumentów, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia.

  Jest jasne, że chińskie plany szybkiego podboju rynku elektromobilnego w Europie stoją przed znacznymi przeszkodami. Czy Chińczycy zdołają dostosować swoją strategię do nowych realiów, czy też europejskie porty i rynek pozostaną niedostępne dla ich ambicji?

   

  #OZE #Eleketromobilność #Elektryki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne o rekordowej sprawności

  Wśród ekspertów pracujących nad rozwiązaniem znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge, Uniwersytetu Monash, Uniwersytetu w Sydney i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii. Prace koordynowane są przez Organizacja Badań Naukowych i Przemysłowych Wspólnoty Narodów (CSIRO), a finansowanie zapewniła Australijska Agencja Energii Odnawialnej (ARENA).

  Grupa naukowców do produkcji elastycznych ogniw paliwowych wykorzystała technikę roll-to-roll (R2R). Metoda ta opiera się o nanoszenie na specjalną folię tzw. „aktywnych warstw”, które odpowiedzialne są za generowanie ładunku elektrycznego. Technika ta stosowana jest powszechnie w dziedzinie drukarstwa, co umożliwia stwierdzenie, że są to „drukowane ogniwa fotowoltaiczne”. Eksperci w swojej technice zastosowali materiały perowskitowe, na bazie których możliwe jest wytwarzanie atramentów nanoszonych drukiem na folię. Dzięki temu zastosowaniu ogniwa są niezwykle elastyczne i mogą posiadać różne kształty i rozmiary dostosowane do powierzchni montażu.

  Według przeprowadzonych badań, wyniki osiągane przez opracowane ogniwa fotowoltaiczne są bardzo zadowalające. Ogniwa o mniejszej powierzchni osiągnęły sprawność15,5 proc. zaś ich większe rozmiary uzyskały sprawność maksymalną na poziomie 11 proc.

  Jak informuje CSIRO, uzyskane rezultaty prac naukowców są bardzo dobre, a w opiach procesu określono je nawet jako wartości rekordowe. Dodatkową wartością opracowanych ogniw fotowoltaicznych jest modyfikacja procesu produkcyjnego, uwzględniająca zastąpienie kosztownego złota związkami węgla, co ma znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów produkcji elastycznych ogniw.

   

  #OZE #środowisko #energia #energetyka #klimat #innowacje

  Kategorie
  OZE

  Dekarbonizacja trendem nie tylko Europy. USA publikuje pierwszy plan amerykańskiej dekarbonizacji

  Na początku kwietnia zaprezentowano globalny plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym USA. Plan o nazwie „Dekarbonizacja gospodarki USA do 2050 r.: krajowy plan dla sektora budynków” zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych aż o 90 proc. Jak informuje Departament Energii Stanów Zjednoczonych, jest to pierwsza w historii strategia w tym obszarze kraju, co więcej zawiera niezwykle ambitne cele klimatyczne. Według oficjalnych założeń redukcja emisji dwutlenku węgla dla sektora amerykańskich budynków wyniesie 65 proc. do 2030 roku i aż 90 proc. w perspektywie do 2050 roku.

  Jak podaje amerykański Departament Energii koszty energii sektora budynków w ciągu roku pochłaniają aż 370 mld dolarów i odpowiadają za przeszło 33 proc. zanieczyszczenia klimatu w USA. Przyjęte w programie cele redukcyjne emisji gazów cieplarnianych o 90 proc. da oszczędności na kosztach za energię na poziomie ponad 100 mld dolarów rocznie oraz 17 mld dolarów na kosztach za opiekę zdrowotną.

  Wdrażany plan USA zawiera cztery kluczowe cele strategiczne, tj.:

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków,
  • zwiększenie tempa redukcji emisji na miejscu,
  • ulepszenie współpracy pomiędzy budynkami i państwową siecią elektroenergetyczną,
  • zminimalizowanie powstawania emisji podczas produkcji, transportu, montażu i utylizacji materiałów budowlanych.

  Na skutek wysokich kosztów za energię liczna grupa mieszkańców USA żyje w warunkach nieprzystosowanych do mieszania. Wprowadzony plan rządowy ma stanowić rozwiązanie dla obecnie występujących nierówności społecznych w tym obszarze. Z informacji udzielonych przez Departament Energii wynika, że kluczowe jest obniżenie koszów za energię i technologię, jak również wdrożenie środków, zmniejszających dotkliwość na zachodzące przerwy w dostawach prądu oraz ekstremalne zjawiska pogodowe występujące na skutek zmian klimatycznych.

   

  #OZE #środowisko #energia #energetyka #emisje #klimat

  Kategorie
  Elektromobilność

  Więcej stacji ładowania, czyli zasady nowego prawa

  W związku z nowymi przepisami w nadchodzących latach w całej Europie będzie coraz więcej samochodów elektrycznych, a także stacji tankowania wodoru. To oznacza, że Polska musi przyspieszyć tempo budowy nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Obecnie powstaje ich zbyt mało i zbyt wolno, a utrzymanie tego tempa może skutkować sankcjami za niespełnienie celu.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) jest częścią pakietu Fit for 55, czyli pakietu legislacyjnego, którego celem jest ograniczenie remisji gazów cieplarnianych do 2023 roku o 55 proc. we stosunku do 1990 roku, a także osiągnięcie w perspektywie do 2050 roku neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Nowe przepisy będą obejmować wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej, które będą prawnie zobowiązane do realizacji konkretnych celów klimatycznych wyznaczonych do 2025 roku oraz w dalszej perspektywie.

  Jedynym z kluczowych założeń AFIR, które właśnie weszło w życie jest zwiększenie liczby publicznych stacji ładowania na głównych drogach Unii Europejskiej. Zgodnie z wytycznymi stacje ładowania o mocy minimalnej 400 kW muszą znajdować się co 60 km w obu kierunkach, a w następnych dwóch latach moc ta ma zostać zwiększona do minimum 600 kW.

  Jak wskazuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, dostosowanie się do nowego prawodawstwa europejskiego stanowi ogromne wyzwanie dla polskiej infrastrukturalny. Do końca 2025 r. całkowita moc stacji ładowania musi w ciągu najbliższych kilku lat wzrosnąć o 49 proc. Konieczne będzie także zainstalowanie minimum 200 stacji ładowania dla elektrycznych ciężarówek.

  Dodatkowo po 2030 roku intensywny rozwój czeka również stacje tankowania wodorem. Zgodnie z założeniami mają one być lokalizowane zarówno przy drogach, ale i w portach, jak również na stacjach kolejowych i autobusowych objętych siecią TEN-T.  Mają one być rozmieszczane maksymalnie co 200 km.

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało już wstępny plan rozmieszczenia ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania oraz tankowania wodoru, która pozwoli spełnić postawione Polsce wymagające wymagania nowego rozporządzenia.

   

  #elektryk #wodór #energia #energetyka #środowisko #legislacja #klimat

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prąd ze słońca bardziej dostępny. TAURON wpiera efektywność fotowoltaiki

  – W sieci TAURONA funkcjonuje już ponad 432 tys. mikroinstalacji. Stymulujemy rozwój domowej fotowoltaiki, bo wiemy, że w długim okresie może ona generować znaczne oszczędności dla gospodarstw domowych – mówi Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż. – Im lepiej dopasowana instalacja fotowoltaiczna oraz im większa autokonsumpcja – tym większe oszczędności, dlatego wspieramy przygotowanie nowych instalacji do współpracy z magazynami energii. To szczególnie istotne w kontekście kolejnych programów dofinansowania i wejścia niebawem w życie taryfy dynamicznej – podkreśla Mariusz Purat.

   

  W gotowości na magazyn

  Kluczowa dla efektywności domowej instalacji fotowoltaicznej pozostaje autokonsumpcja, czyli ilość energii wyprodukowana przez instalację, która jest zużywa­na na bieżąco.

  Zdaniem ekspertów energetycznych wartość poziomu autokonsumpcji można podwoić poprzez wykorzystanie domowego magazynu energii, dlatego warto przygotować instalację do montażu magazynu poprzez dodanie falownika hybrydowego.

  Falownik hybrydowy jest kluczowym elementem instalacji z magazynem energii. To właśnie dzięki niemu, można zarządzać przepływem energii w gospodarstwie, a w momencie kiedy magazyn energii zostanie już naładowany, falownik będzie mógł wprowadzić nadwyżki produkcji do sieci, które zostaną rozliczone przez operatora według obowiązujących przepisów.

   

  Magazyn i taryfa dynamiczna

  W kontekście zapowiadanej taryfy dynamicznej oraz godzinowych rozliczeń prosumentów magazyn energii może okazać się kluczowym elementem domowego systemu do generowania oszczędności. Odpowiednia konfiguracja magazynu może pozwolić nam na gromadzenie energii, kiedy ceny energii na rynku są niskie i korzystanie z niej w momencie wysokich cen sprzedaży energii elektrycznej.

  Magazyn energii przyczynia się nie tylko do wzrostu autokonsumpcji i opłacalności inwestycji, ale również poprawia i stabilizuje parametry jakościowe energii.

  Prawidłowo dobrany magazyn energii w korzystnych warunkach pogodowych, w okresie letnim pozwala na uniezależnienie się od sieci energetycznej, ponieważ jest on ładowany w okresie produkcji, a przez noc przekazuje energię na bieżące, podstawowe zużycie.

  W okresie zimowym, mimo zdecydowanie niższej produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej, w stosunku do okresów letnich, praktycznie każda wyprodukowana kilowatogodzina trafia do magazynu, dzięki czemu autokonsumpcja może sięgnąć nawet 100 procent.

   

  Konkretne wsparcie

  Zdaniem ekspertów energetycznych optymalnie jest połączenie fotowoltaiki z technologiami zwiększającymi autokonsumpcję energii takimi jak właśnie magazyn energii i odpowiednie sterowanie urządzeniami domowymi. Dlatego TAURON ruszył z działaniami promującymi kompletną instalację fotowoltaiczną w niższej cenie i gotową do podpięcia magazynu energii, dzięki falownikowi hybrydowemu, który teraz dodawany jest do instalacji w standardzie.

   

  Opinia eksperta:

  – Odpowiednio dobrana moc instalacji to podstawa do uzyskania wysokiej autokonsumpcji. Aby utrzymywać ją na wysokim poziomie, trzeba zwiększyć zużycie prądu właśnie w tych okresach, w których instalacja produkuje go najwięcej. Efektywnym sposobem zwiększenia autokonsumpcji energii z własnej produkcji jest również magazynowanie jej nadwyżek powstających w pikach produkcyjnych. Magazyny energii to urządzenia, które pozwalają na gromadzenie energii produ­kowanej przez instalację fotowoltaiczną w akumu­latorze. Taką energię możemy wykorzystać w okre­sach, w których instalacja energii nie produkuje, np. nocą – mówi Rafał Kocoł, ekspert z zakresu fotowoltaiki w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #TAURON

  Kategorie
  OZE

  Ustawa o energetycznej uldze dla gospodarstw domowych na horyzoncie

  Dodatkowo projekt przewiduje wprowadzenie tzw. bonu energetycznego, który będzie wsparciem dla tych gospodarstw domowych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Bon ma pomóc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, szczególnie dla rodzin o niższych dochodach oraz dla osób używających energożernych systemów ogrzewania, takich jak pompy ciepła czy piece akumulacyjne.

  Minister klimatu i środowiska, Paulina Henning Kloska, podkreśla, że wprowadzenie cen maksymalnych oraz bonów energetycznych ma na celu ochronę konsumentów oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju.
  „Chcemy, aby każde gospodarstwo domowe mogło sobie pozwolić na komfortową zimę bez obawy o zbyt wysokie rachunki za prąd.” – mówi minister.

  Projekt zakłada również przegląd i możliwą korektę obowiązujących taryf energetycznych, które mogłyby zostać dostosowane do aktualnych warunków rynkowych, co potencjalnie może obniżyć miesięczne rachunki dla konsumentów.

  Zmiany mają objąć nie tylko rynek energii elektrycznej, ale również paliw gazowych i ciepła. Planowane jest przedłużenie wsparcia dla odbiorców ciepła, a maksymalne ceny na gaz mają zostać zharmonizowane z obowiązującymi taryfami.

  Projekt ustawy jest obecnie w trakcie konsultacji i jeżeli zostanie zatwierdzony, wejdzie w życie w drugiej połowie 2024 roku. To rozwiązanie ma nie tylko pomóc polskim rodzinom, ale również stabilizować polski rynek energetyczny, dając jednocześnie rządowi narzędzie do kontrolowania inflacji energetycznej.

  „Jest to krok w kierunku sprawiedliwej transformacji energetycznej, gdzie każdy obywatel może czuć się bezpiecznie, niezależnie od zmian na globalnym rynku energii” – dodaje Henning Kloska, wskazując na długoterminową strategię rządu w zakresie polityki energetycznej.

  Przedłożony projekt jest odpowiedzią na obecne wyzwania energetyczne i wydaje się być ważnym elementem w dążeniu do zrównoważonej i sprawiedliwej polityki energetycznej w Polsce.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Energetyka #Polska

  Kategorie
  OZE

  Śląsk ponownie liderem w walce ze smogiem!

  Dane z Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) pokazują, że Rybnik od początku programu złożył niemal 6,5 tysiąca wniosków. To stawia miasto na czele rankingu w skali kraju, co odzwierciedla zaangażowanie lokalnych władz w promocję i realizację działań ekologicznych.

  Wprowadzony w 2018 roku program „Czyste Powietrze” ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń przez wymianę przestarzałych kotłów na węgiel i drewno. Do 2029 roku planowane jest zastąpienie 3 milionów tzw. kopciuchów.

  Analizy przeprowadzone przez Europejskie Centrum Czystego Powietrza (ECAC) wskazują, że aż 71 proc. poprawy jakości powietrza w Rybniku od 2018 roku można przypisać bezpośrednio działaniom antysmogowym, takim jak wymiana kotłów. Tylko 29 proc. tej poprawy można przypisać zmianom meteorologicznym, takim jak cieplejsze zimy.

  Aktywność Rybnika w programie „Czyste Powietrze” pokazuje, jak ważna jest współpraca samorządów z mieszkańcami oraz jak dużo można osiągnąć dzięki systematycznym działaniom na rzecz ochrony środowiska. Kampanie informacyjne i edukacyjne prowadzone w mieście przyczyniły się do znaczącego wzrostu liczby złożonych wniosków, co z kolei przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców.

  Jakość powietrza w Rybniku znacząco się poprawiła, co potwierdzają liczby dni smogowych – spadły one z 134 w 2010 roku do zaledwie 16 w 2023 roku. To sukces, który potwierdza, że skuteczne programy ekologiczne mogą realnie wpływać na poprawę warunków życia.

  Jednakże, aby utrzymać pozytywne tendencje i dalej poprawiać stan powietrza, niezbędne jest kontynuowanie działań i poszukiwanie nowych rozwiązań zgodnych z najnowszymi standardami ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Rybnik stanowi przykład, że zdecydowane i konsekwentne działania mogą przynieść realne efekty, które są korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców.

   

  Źródło: Katarzyna Poprawska-Borowiec / Gram w zielone

  #OZE #CzystePowietrze #Śląsk #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Oficjalnie ruszyła największa farma fotowoltaiczna w Europie – w Witznitz

  Farma została zbudowana w rekordowym czasie poniżej dwóch lat od wmurowania kamienia węgielnego w czerwcu 2022 roku. Ten imponujący projekt nie tylko wzmocni produkcję zrównoważonej energii w regionie, ale także służy jako model dla przyszłych przedsięwzięć w całej Europie.

  Projekt ten jest częścią szerszej inicjatywy, Parku Energetycznego Witznitz, która obejmuje również rozwój infrastruktury rekreacyjnej, takiej jak nowe ścieżki rowerowe i jeździeckie, oraz eksperymentalne wdrożenie agrofotowoltaiki. Energia wyprodukowana przez farmę będzie dostarczana do Shell Energy Europe na mocy długoterminowej umowy PPA (Power Purchase Agreement).

  Wizja przyszłości fotowoltaiki jest jasna, a farma w Witznitz jest obecnie największym tego typu obiektem w Europie, prześcigając poprzedniego lidera, hiszpańską farmę Francisco Pizarro Photovoltaic Plant. To strategiczne osiągnięcie umacnia Europę jako lidera w dziedzinie energii odnawialnej i podkreśla rosnące globalne znaczenie fotowoltaiki w walce z kryzysem klimatycznym.

  Dodatkowo, Hansainvest Real Assets aktywnie rozszerza swoje operacje na rynku polskim, współpracując z firmą SUNfarming w celu budowy 231 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 257 MW. Inwestycja ta, finansowana kwotą 50 mln euro, stanowi pierwszy krok niemieckiego funduszu w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. Christoph Lüken, dyrektor ds. infrastruktury zarządzania portfelem w Hansainvest Real Assets, wyraził entuzjazm związany z wejściem na polski rynek, podkreślając, że system kontraktów różnicowych w Polsce zapewnia stabilność i ochronę przed inflacją przychodów z energii, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo inwestycji.

   

  Źródło: Barbara Blaczkowska / Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV #FarmaPV #Niemcy #Europa

  Kategorie
  Elektromobilność

  Unia Europejska rozważa cła na chińskie elektryki. Ochrona rynku czy może nowa fala konfliktów handlowych?

  Kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia po dynamicznym wzroście eksportu chińskiego producenta samochodów elektrycznych BYD, który w ostatnim czasie zyskał znaczącą pozycję na rynkach międzynarodowych.

  Dr Anna Czarczyńska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego, podkreśla, że obecna sytuacja jest wynikiem długoterminowej polityki Chin, polegającej na dotowaniu rodzimych firm i stosowaniu liberalniejszych norm produkcyjnych, co w połączeniu z niskimi kosztami pracy stwarza przykład nieuczciwej konkurencji. Wprowadzenie ceł miałoby zrównać szanse europejskich firm, ale mogłoby również prowadzić do ceł odwetowych ze strony Chin, co wpłynęłoby na wzrost cen i mogłoby pogłębić konflikt handlowy.

  W ramach odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska rozważa zastosowanie środków zgodnych z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby zabezpieczyć sektory strategiczne i zapobiec ucieczce produkcji poza Europę. Jest to kluczowe dla zabezpieczenia europejskich interesów gospodarczych i utrzymania konkurencyjności na globalnym rynku energii odnawialnej oraz technologii. Pomimo korzyści wynikających z tanich importów, konieczne jest podjęcie działań ochronnych w celu zabezpieczenia przyszłości sektorów kluczowych dla europejskiej gospodarki.

  Chociaż potencjalne wprowadzenie ceł może wydawać się rozwiązaniem chroniącym interesy europejskich producentów, eksperci ostrzegają przed długofalowymi skutkami takiej polityki. Dr Czarczyńska wskazuje, że działania te mogą prowadzić do eskalacji napięć handlowych, które mogą negatywnie wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw i zwiększyć koszty dla konsumentów oraz firm w Europie. Ważne jest, aby Unia Europejska dążyła do znalezienia zrównoważonego podejścia, które zabezpieczy lokalne rynki, nie prowadząc jednocześnie do izolacji od globalnych partnerów handlowych.

  Dodatkowo, kwestia ceł może wpłynąć na współpracę międzynarodową w innych obszarach, takich jak ochrona środowiska i zmiany klimatu, gdzie współpraca z Chinami jest kluczowa. Dlatego też, jak sugeruje dr Czarczyńska, Unia Europejska powinna dążyć do dialogu i współpracy, aby negocjować warunki, które będą korzystne dla wszystkich stron, zamiast podejmować pochopne decyzje, które mogą pogłębić konflikty i podziały na scenie międzynarodowej.

   

  Źródło: Tok FM / Damian Nowicki

  #OZE #Elektryki #Elektromobilność #Chiny #UE #Chińskieelektryki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rekord mocy z fotowoltaiki w Polsce. Panele zapewniły ponad połowę zapotrzebowania kraju!

  Zdarzenie to miało miejsce we wtorek, 9 kwietnia, kiedy to panele słoneczne zintensyfikowały swoją pracę, osiągając najwyższą dotychczas zarejestrowaną wartość produkcji energii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), odpowiedzialne za zarządzanie krajowym systemem przesyłowym, odnotowały, że między godziną 12:00 a 13:00, fotowoltaika wyprodukowała 10 530 MWh energii elektrycznej.

  To przełomowe osiągnięcie nie tylko podkreśla potencjał energii słonecznej w Polsce, ale również stawia przed operatorami systemu elektroenergetycznego nowe wyzwania związane z zarządzaniem i integracją rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii. W obliczu tak dużego udziału energii z fotowoltaiki, PSE musiało już kilkakrotnie podejmować decyzje o odłączeniu części mocy fotowoltaicznych w celu zbilansowania systemu, szczególnie w dniach, kiedy warunki pogodowe sprzyjały wyjątkowo wysokiej produkcji energii słonecznej.

  Nadchodzące lata będą kluczowe dla dalszego rozwoju i integracji odnawialnych źródeł energii w Polsce, z fotowoltaiką na czele. Postęp technologiczny oraz nowe regulacje prawne będą miały za zadanie wspierać stabilność i efektywność energetyczną kraju, jednocześnie promując ekologiczne i zrównoważone źródła energii.

  Projekt tak ogromnej skali jak ten, który odnotował rekord mocy z paneli fotowoltaicznych, stawia Polskę w rzędzie europejskich liderów innowacji w dziedzinie energii odnawialnej, otwierając drogę do przyszłości, w której energia słoneczna może stać się jednym z głównych komponentów narodowego bezpieczeństwa energetycznego.

   

  Źródło: Interia Zielona

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska uczelnia testuje przyszłość energetyki z lokalnym operatorem – zamontuje na dachu fotowoltaikę oraz magazyny energii

  Projekt zakłada, że Stoen Operator będzie odpowiedzialny za opracowanie i prezentację cyfrowych rozwiązań dla systemów energetycznych, jak również przeprowadzenie analiz technologicznych i prawnych dotyczących współpracy z Politechniką Warszawską. Zadaniem operatora będzie również określenie technicznych parametrów nowo instalowanych urządzeń.

  Założenie projektu ma na celu nie tylko rozwój nowych technologii, ale również integrację istniejących już rozwiązań energetycznych w celu stworzenia efektywniejszego i zintegrowanego systemu energetycznego, który będzie odporny na przyszłe wyzwania związane z dostawami energii. Uczestnicy projektu planują wykorzystać potencjał inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), które umożliwiają lepsze zarządzanie produkcją, przesyłem i dystrybucją energii.

  Realizacja projektu, wspierana przez konkurs Strateg PW w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, przewidziana jest na lata 2023-2028. W pierwszej fazie projektu, która ma zakończyć się w 2026 roku, zostanie wybudowana część fotowoltaiczna instalacji wraz z nowoczesnymi systemami bateryjnymi. W drugiej fazie, która rozpocznie się po 2026 roku, przewidziane są dalsze badania nad optymalizacją systemu i jego integracją z miejską infrastrukturą energetyczną.

  Projekt ten jest wyjątkowy ze względu na swoje podejście interdyscyplinarne i zaangażowanie w prace badawcze wielu specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz praktyków z branży energetycznej. Jego realizacja może przyczynić się do rozwoju nowych standardów w produkcji, magazynowaniu i wykorzystaniu energii odnawialnej w środowiskach miejskich, co w dłuższej perspektywie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.

   

  Źródło: Katarzyna Poprawska-Borowiec / Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #Magazynyenergii #PV #Uczelnie #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Program „Czyste Powietrze” – kluczowe informacje dla prosumenckiego sektora OZE

  Z myślą o poprawie jakości oferowanych urządzeń grzewczych, od 22 kwietnia br. dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” będą ograniczone wyłącznie do urządzeń, które znajdują się na liście ZUM. Lista ta obejmuje pompy ciepła i kotły zgazowujące drewno oraz na pellet. Wprowadzenie listy ma na celu eliminację urządzeń niespełniających norm jakościowych, w tym tych produkowanych w Azji, które były przedmiotem krytyki zarówno ze strony ekspertów, jak i branży.

  Podczas okresu przejściowego, trwającego do 13 czerwca, producenci i dystrybutorzy mają czas na dopełnienie formalności związanych z uzupełnieniem dokumentacji i badań, aby ich produkty mogły znaleźć się na liście ZUM. Po tej dacie, zakup pomp ciepła niefigurujących na liście nie będzie kwalifikował się do otrzymania dotacji.

  W ostatnim czasie NFOŚiGW zauważył wzrost liczby wniosków o dotacje na zakup wyłącznie pomp ciepła, co może wskazywać na próby nieuczciwych praktyk w sektorze. Ostrzega to o potencjalnym ryzyku dla beneficjentów, którzy mogą zostać narażeni na zakup urządzeń o niższej jakości w zawyżonych cenach.

  NFOŚiGW zaleca konsultacje z doradcami energetycznymi oraz wykonanie audytu energetycznego przed zakupem pompy ciepła, aby upewnić się, że wybrany produkt spełnia indywidualne potrzeby i jest zgodny z oczekiwaniami w zakresie efektywności energetycznej. Podkreśla również znaczenie sprawdzenia urządzenia w internecie i zapoznania się z warunkami umowy przed podpisaniem pełnomocnictwa.

  Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie jakości oferowanych na rynku urządzeń, ale również ochronę konsumentów przed potencjalnymi stratami finansowymi związanymi z niewłaściwymi inwestycjami w systemy grzewcze.

   

  Źródło: Money.pl

  #CzystePowietrze #OZE #PompyCiepła #EnergiaOdnawialna #Zmiany #Dotacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zmiany dla Prosumentów w fotowoltaice. Nowe możliwości rozliczeń w Net-Billingu

  W ramach zmian w ustawie o OZE, ministerstwo klimatu i środowiska wprowadza nowe rozwiązania mające na celu przyspieszenie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają dotyczyć nie tylko prosumentów, ale również procedur wydawania zezwoleń w obszarze OZE oraz wprowadzenia udogodnień w korzystaniu z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

  Nowe regulacje będą miały wpływ na różne obszary związane z OZE, w tym na ulgi dla odbiorców energochłonnych i zasady wsparcia dla nowych instalacji OZE. W planach jest także dostosowanie polskiego prawa do unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska.

  Dla prosumentów zmiany oznaczają możliwość lepszego dostosowania systemu rozliczeń do własnych potrzeb i profilu zużycia energii. Będzie to szczególnie ważne w kontekście nadchodzących zmian taryfowych i rosnącej liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

  Projekt ustawy, przygotowywany przez resort klimatu, ma zostać przyjęty do końca drugiego kwartału bieżącego roku, a jego wprowadzenie ma przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania energii z OZE oraz do dalszego wzrostu ich udziału w polskim miksie energetycznym.

  Aby dodatkowo zachęcić prosumentów do korzystania z nowego systemu rozliczeniowego opartego na cenach godzinowych, rząd planuje wprowadzić atrakcyjne bonusy. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby decydujące się na tę opcję będą miały możliwość zwiększenia zwrotu za niewykorzystaną energię wprowadzoną do sieci.

   

  Źródło: Michał Boroń / Bankier.pl

  #OZE #Fotowoltaika#Net-billing #PV #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  SolarEdge przejmuje Wevo Energy, startup zajmujący się oprogramowaniem do optymalizacji i zarządzania ładowaniem pojazdów elektrycznych

  Oprogramowanie Wevo zostało zaprojektowane tak, aby było niezależne od dostawców i obsługuje wiodące w branży otwarte protokoły, umożliwiające ustalanie cen i rozliczeń dla wielu użytkowników, wielopoziomowe ustalanie priorytetów harmonogramów ładowania, predykcyjne zarządzanie obciążeniem oraz szereg dodatkowych usług. Do tej pory Wevo zelektryfikowało wiele tysięcy miejsc parkingowych w Ameryce Północnej, Europie i na Bliskim Wschodzie. Wevo jest już zintegrowane z ładowarkami EV SolarEdge, falownikami solarnymi i licznikami, zapewniając całościowy wgląd w czasie rzeczywistym w produkcję energii słonecznej, zużycie sieci i ładowanie pojazdów elektrycznych.

  Rozwiązanie Wevo będzie również częścią systemu optymalizacji energii SolarEdge ONE dla segmentu komercyjnego i przemysłowego (C&I), zaprojektowanego w celu zaoferowania klientom SolarEdge pojedynczego rozwiązania do optymalizacji energii, które koordynuje i integruje wytwarzanie energii słonecznej na miejscu, magazynowanie baterii i ładowanie pojazdów elektrycznych na dużą skalę.

  Komentarz lokalny: Michał Marona, Country Manager, SolarEdge Technologies Poland mówi: “Dzięki oprogramowaniu Wevo, w niedalekiej przyszłości klienci SolarEdge w Polsce zyskają możliwość efektywniejszego zarządzania publicznym ładowaniem pojazdów elektrycznych, co przyniesie korzyści zarówno w postaci optymalizacji kosztów, jak i jeszcze lepszego wykorzystania energii odnawialnej. To ważny krok ku bardziej ekonomicznej elektromobilności”.

  Zvi Lando, CEO SolarEdge Technologies, powiedział: „To przejęcie stanowi kontynuację strategii SolarEdge mającej na celu wzbogacenie portfolio oprogramowania dla segmentu C&I. Cieszymy się, że Wevo dołączyło do zespołu SolarEdge po naszej początkowej inwestycji i imponujących postępach, jakie firma wykazała w ciągu ostatniego roku. Ponieważ rynek pojazdów elektrycznych nadal rośnie, rozproszona energia odnawialna będzie kluczem do uwolnienia pełnego potencjału elektryfikacji mobilności. Możliwości oprogramowania i know-how Wevo stanowią element składowy dla systemów solarnych podłączanych do pojazdów elektrycznych, a dziś stają się częścią ekosystemu energetycznego SolarEdge”.

  Teddy Flatau, dyrektor generalny Wevo Energy, powiedział: „Misją Wevo jest udostępnienie ładowania pojazdów elektrycznych poprzez elektryfikację każdego miejsca parkingowego. Jako spółka zależna SolarEdge, będziemy w stanie opracować połączone rozwiązanie, oferujące płynne doświadczenie dla kierowców pojazdów elektrycznych poprzez optymalizację ładowania za pomocą czystej, zasilanej energią słoneczną energii i maksymalizację oszczędności kosztów. Pozwoli to na znaczący krok naprzód w kierunku osiągnięcia niskoemisyjnej przyszłości”.

   

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  OZE

  Lime podsumowuje rekordowy rok 2023

  San Francisco, 08.04.2024 r. – Lime, wiodący globalny dostawca współdzielonych pojazdów elektrycznych, osiągnął kolejny rekordowy rok pod względem wartości przejazdów (ang. gross bookings), skorygowanej EBITDA* i łącznej liczby przejazdów. Rok ten upłynął pod znakiem wzmocnienia pozycji Lime w branży współdzielonych pojazdów elektrycznych i zapewnił firmie długoterminową stabilność. Lime oferuje e-rowery i e-hulajnogi w 280 miastach w prawie 30 krajach, kontynuując swoją misję dekarbonizacji transportu na całym świecie i służy jako alternatywa dla podróży samochodem.

   

  Kluczowe statystyki (globalne):

  • Rekordowa wartość przejazdów w wysokości 616 mln USD, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z 2022 r.
  • Dodatnia EBITDA w całym roku i skorygowana EBITDA przekraczająca 90 mln USD, co stanowi ponad 500% wzrost w stosunku do 2022 r.
  • Rekordowa liczba 156 milionów przejazdów w 2023 r. (około 5 przejazdów na sekundę przez cały rok), jednocześnie przekraczając 500 milionów przejazdów w ciągu wszystkich lat obecności na rynku.
  • W ponad 42 miastach liczba przejazdów podwoiła się z roku na rok. 9,2 miliona nowych użytkowników odbyło swój pierwszy przejazd Lime w 2023 r.
  • Średnio ponad 3,1 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, przy czym szczyt miał miejsce w lipcu i przekroczył 4,3 mln.
  • Firma wygrała ponad 90% przetargów.

  „Ubiegły rok był przełomowy dla Lime i branży współdzielonych pojazdów elektrycznych” – powiedział Wayne Ting, CEO Lime. „Osiągnęliśmy znaczący wzrost wartości przejazdów i skorygowanej EBITDA. Jest to istotne potwierdzenie, że nasz zespół buduje prężny biznes zdolny do realizacji naszej długoterminowej misji. Większa niż kiedykolwiek wcześniej liczba użytkowników skorzystała z naszych e-rowerów i e-hulajnóg. Jestem również zbudowany podejściem miast do naszych bezemisyjnych, dwukołowych środków transportu, jako rozwiązania dla złej jakości powietrza, paraliżujących korków i egzystencjalnego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu. Po kolejnym rekordowym roku, Lime jest gotowy do dalszego rozwoju w 2024 r., z nowymi opcjami pojazdów i planami ekspansji na kolejne miasta” – dodał Wayne Ting.

   

  Kluczowe statystyki (Polska):

  • Wzrosła średnia liczba przejazdów na jednego użytkownika.
  • Społeczność Lime częściej korzystała z oferty karnetów – użytkownik wykonał średnio ponad 2,5 razy więcej przejazdów niż 2 lata wcześniej.
  • W 2023 dzięki przejazdom Lime zredukowaliśmy w Polsce poziom CO2 o 298 t i uniknęliśmy niemal 1 mln przejazdów samochodami.
  • Użytkownicy Lime przejechali 5,6 mln km co jest równowartością 140 podróży dookoła globu.
  • Lime w 2023 r. obecny był w 50 polskich miastach z flotą 23 000 e-hulajnóg.
  • Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w październiku 2018 r., użytkownicy Lime odbyli 20.8 mln przejazdów.

  „W 2023 r. zauważyliśmy wyraźny trend, który nas bardzo satysfakcjonuje i świadczy o rozwoju Lime w Polsce, gdyż zwiększyła się średnia liczba przejazdów na jednego użytkownika. Oznacza to, że nie korzystają oni z naszej oferty okazjonalnie, czy tylko podczas wakacji, ale e-hulajnogi stały się środkiem transportu służącym mieszkańcom na co dzień. Jesteśmy zatem na bardzo dobrej drodze do realizacji naszej misji, aby mikromobilność była doskonałym uzupełnieniem dla transportu publicznego” – komentuje Damian Kupczak, Senior Operations Manager Lime Polska.

  „Coraz więcej użytkowników korzysta także z naszej oferty karnetów, które są przystępne cenowo. Jest to kolejny dowód na to, że zbudowaliśmy społeczność osób świadomych ekologicznie, które chcą razem z nami wspierać przyszłość i rozwój miast” – dodaje Damian Kupczak.

   

  Rozwój wpływu społecznego i środowiskowego Lime w 2023 r.

  Lime nieustannie angażuje się w pomoc lokalnym społecznościom na całym świecie. Wpływ firmy wykracza poza wynajem krótkoterminowy i dotyczy kluczowych kwestii w miastach.  Obejmują one poprawę sprawiedliwego dostępu do niedrogiego i zrównoważonego transportu za pośrednictwem programu Lime Access, ułatwianie dotarcia do lokali wyborczych poprzez inicjatywę Lime to the Polls wspierającą demokrację, a także pomaganie lokalnym partnerom i organizacjom na całym świecie poprzez program darowizn Lime Hero. W 2023 r. Lime zapewnił ponad cztery miliony przejazdów w ramach tych trzech programów, co stanowi wzrost o 45% w stosunku do 2022 roku.

  Ponadto Lime kontynuował wysiłki na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w zakresie 1, 2 i 3. w 2023 r., osiągając 37% redukcję w stosunku do poziomu z 2019 r. Lime jest pierwszą firmą oferującą pojazdy elektryczne, która wyznaczyła sobie cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r. i uzyskała jego niezależną walidację przez Science Based Targets Initiative. Dążąc do osiągnięcia tego celu, w 2023 r. 50% operacyjnych samochodów dostawczych zostało zamienionych na pojazdy elektryczne i rowery e-cargo. Potwierdzeniem tego postępu jest fakt, iż Lime jest również pionierem nowej ścieżki dla mikromobilności poprzez udział w rygorystycznym, kalifornijskim programie Low Carbon Fuel Standard.

   

  *Nieaudytowane wyniki finansowe Spółki przedstawione w niniejszym dokumencie odzwierciedlają pewne miary finansowe inne niż GAAP. W szczególności Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, która jest definiowana jako zysk przed potrąceniem odsetek, podatku dochodowego, amortyzacji i wyłącza pewne pozycje, które wpływają na porównywalność z okresu na okres lub nie wskazują na nasze bieżące wyniki operacyjne.. Miary finansowe inne niż GAAP przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym nie zastępują wyników finansowych firmy przygotowanych zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP i mogą różnić się od podobnie zatytułowanych miar non-GAAP stosowanych przez inne firmy. Niezaudytowane wyniki finansowe podane w niniejszym komunikacie mogą ulec zmianie po zakończeniu audytu.

  Kategorie
  Magazyny energii

  Magazyny energii zyskują na znaczeniu. Europa i Niemcy na czele innowacji

  Niemcy liderem w magazynowaniu energii

  Szczególnie godne uwagi są osiągnięcia Niemiec, które w 2023 roku zainstalowały ponad 500 tysięcy rezydencyjnych magazynów energii. Wspomniane inwestycje, wspierane przez rządowe programy i świadomość potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, znacząco przyczyniają się do zmniejszenia zależności od konwencjonalnych źródeł energii oraz poprawy stabilności sieci elektroenergetycznej.

   

  Europa świętuje rekordowe osiągnięcia

  Ogólna liczba nowo zainstalowanych mocy w Europie zaskoczyła analityków i potwierdza, że magazyny energii stanowią ważny element europejskiej strategii energetycznej. Ponad 7,3 GW zainstalowanych mocy w 2023 roku przypada na systemy rezydencyjne, co wskazuje na rosnące zainteresowanie magazynowaniem energii wśród indywidualnych użytkowników.

   

  Polska na drodze do transformacji energetycznej

  W Polsce również zauważalny jest trend wzrostowy w zakresie magazynowania energii, napędzany m.in. przez programy dofinansowań takie jak „Mój Prąd”. Szczególnie zachęcające jest połączenie instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, co zwiększa efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyczynia się do stabilizacji lokalnych sieci energetycznych.

   

  Przyszłość magazynowania energii w Europie

  Z raportu EMMES wynika, że inwestycje w wielkoskalowe i rezydencyjne magazyny energii będą nadal rosły, a Niemcy, Włochy oraz Wielka Brytania pozostaną liderami tego sektora. Jednocześnie, inicjatywy takie jak polski program „Mój Prąd” oraz rozwój rynku w Holandii pokazują, że magazyny energii stają się integralną częścią europejskiej transformacji energetycznej.

   

  Znaczenie magazynów energii dla przyszłości energetyki

  Rozwój magazynów energii jest kluczowym elementem dla osiągnięcia celów związanych z neutralnością klimatyczną i zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Zapewniają one większą elastyczność i bezpieczeństwo dostaw energii, co jest niezbędne w kontekście rosnących potrzeb energetycznych oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: Globenergia oraz EMMES

  #OZE #Magazynyenergii #Europa #Polska #Niemcy

  Kategorie
  Elektromobilność

  Elektryczne autostrady przyszłością motoryzacji? Innowacyjne testy w USA

  W ramach projektu na autostradzie numer 231/52 w West Lafayette, Indiana, zostanie wybudowany odcinek drogi zdolny do bezprzewodowego ładowania elektrycznych ciężarówek i, w przyszłości, samochodów osobowych. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, technologia ta może stać się wzorem dla przyszłych modernizacji autostrad w USA, a w dłuższej perspektywie – również na całym świecie.

  Chociaż prace nad autostradą ładowania pojazdów weszły już w fazę realizacji, faktyczne testowanie rozpocznie się prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Warto zauważyć, że podobne inicjatywy są testowane także w innych miejscach, w tym w Europie, gdzie Szwecja planuje uruchomienie swojego odcinka drogi ładującej pojazdy elektryczne między Hallsbergiem a Örebro do 2025 roku.

  Choć wdrożenie tych technologii na szeroką skalę może potrwać, ich potencjał do rewolucjonizowania transportu elektrycznego jest ogromny. Umożliwiłyby one kierowcom elektryków pokonywanie dłuższych dystansów bez obaw o zasięg i dostępność stacji ładowania, co stanowiłoby kolejny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości motoryzacji.

  Wizja autostrad ładowania pojazdów elektrycznych w trakcie jazdy otwiera nowe horyzonty dla przemysłu transportowego, obiecując transformację infrastruktury drogowej i sposobu podróżowania. Takie rozwiązania zwiększą komfort i efektywność podróży elektrykami, ale również przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, wspierając globalne cele klimatyczne. Wdrożenie tych innowacji może znacząco przyspieszyć adaptację pojazdów elektrycznych, przekształcając je w atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych pojazdów spalinowych na większą skalę.

   

  Źródło: Instalki.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #USA

  Kategorie
  Elektromobilność

  Poznańskie rozmowy o elektromobilności i jej roli w przyszłości Polski – wypowiedź szefa MNiSW podczas kongresu MOVE

  Szef MNiSW zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, podkreślając, że Polska jest gotowa wspierać rozwój elektromobilności poprzez inicjatywy i środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy. To pokazuje, jak rządowy nacisk na transformację energetyczną ma przekształcić Polskę w lidera zrównoważonej mobilności w Europie.

  Minister Wieczorek zachęcał również do korzystania z zasobów intelektualnych i infrastrukturalnych polskich uczelni i instytutów badawczych, które mogą wspierać rozwój nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym. Ta synergia pomiędzy nauką a biznesem ma potencjał stworzenia nowych rozwiązań technologicznych, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

  Dyskusje podczas kongresu MOVE koncentrowały się także na potrzebie integracji systemów energetycznych z rozwijającą się infrastrukturą elektromobilności. Podkreślano, jak kluczowe jest tworzenie nowych modeli biznesowych, które mogą zwiększać efektywność energetyczną oraz promować zrównoważony rozwój.

  Kongres MOVE, będący znaczącym wydarzeniem w kalendarzu międzynarodowych targów, pokazuje, że Polska jest gotowa podejmować inicjatywy i współpracować na arenie międzynarodowej, aby elektromobilność stała się ważnym elementem nowoczesnej gospodarki. Inwestycje w elektromobilność przyczynią się do rozwoju gospodarczego kraju, ale także pomogą w tworzeniu nowych, jakościowych miejsc pracy, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #MOVE #Poznań #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Chrzanów staje się energetycznym gigantem. Nowy magazyn energii zmienia oblicze polskiej energetyki – powstanie tam jeden z największych magazynów energii w Polsce!

  Magazyny energii są coraz ważniejsze w dobie wzrostu udziału OZE i zmian w systemie energetycznym, a planowany magazyn w Chrzanowie stanie się istotnym elementem w strukturze polskiej energetyki. Poza poprawą jakości energii i stabilizacją sieci, magazyny takie mogą przyczyniać się do optymalizacji kosztów związanych z jej użytkowaniem i wspieraniem rozwoju elektromobilności.

  Firma Columbus, która posiada w swoim portfolio wiele ambitnych projektów w dziedzinie magazynowania energii, podjęła strategiczną współpracę z Grupą DTEK, pragnąc realizować i zarządzać wielkoskalowymi magazynami energii. Przedwstępna umowa z firmą DRI, należącą do grupy DTEK, na sprzedaż magazynu w Chrzanowie to krok w kierunku realizacji tej wizji, potwierdzający pozycję Columbusa jako ważnego gracza na rynku energetycznym.

  Planowane zakończenie projektu w Chrzanowie w ciągu tego roku stanowi ważny punkt w strategii obu firm, ukazując ich zaangażowanie w rozwój nowoczesnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych w Polsce. Inwestycja ta nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale także pomoże w dążeniu do neutralności klimatycznej i wspieraniu ekologicznych form transportu.

   

  Źródło: Motorplus

  #OZE #Magazynenergii #Polska

  Kategorie
  OZE

  Rola sieci dystrybucyjnych i przesyłowych we wspieraniu produkcji oraz dystrybucji energii z OZE

  W niniejszym artykule przedstawiamy kilka ważnych zagadnień, które staną się przedmiotem dyskusji prelegentów podczas kwietniowego wydarzenia, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!

  • Aby zapewnić efektywność i zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym, niezbędne jest wdrożenie strategii opartej na modernizacji infrastruktury sieciowej, rozwijaniu smart grids oraz wspieraniu systemów magazynowania energii. Istotne jest również stworzenie korzystnego środowiska regulacyjnego, które poprzez uproszczenie procedur przyłączeniowych i wprowadzenie zachęt ekonomicznych, będzie wspierać inwestycje w zieloną energię i technologie wspierające zrównoważony rozwój energetyczny.
  • Kompleksowa modernizacja infrastruktury sieciowej jest kluczowa dla transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku większej efektywności i integracji OZE. Rozwój strategicznych inwestycji przyłączeniowych oraz inteligentnych sieci umożliwi nie tylko monitorowanie i kontrolę przepływów energii w czasie rzeczywistym, ale także większą przepustowość sieci oraz jej niezawodność.
  • Na drodze do integracji OZE z siecią elektroenergetyczną stoi szereg wyzwań technicznych i regulacyjnych. Te pierwsze związane są przede wszystkim ze zmiennym charakterem produkcji energii ze źródeł takich jak wiatr i słońce, co stwarza trudności w utrzymaniu stabilności i niezawodności dostaw energii. Z kolei wyzwania regulacyjne dotyczą w dużej mierze konieczności stworzenia sprzyjających ram prawnych wspierających rozwój i integrację OZE z istniejącą siecią energetyczną.

   

  Strategia dla osiągnięcia efektywności i zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym

  Aby sprostać wyzwaniom transformacji sieci dystrybucyjnych i zapewnić efektywność oraz zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym, konieczne jest przyjęcie wielowymiarowej strategii. Na pierwszym planie musi znaleźć się intensyfikacja inwestycji w modernizację infrastruktury sieciowej, aby umożliwić integrację rosnącej liczby źródeł odnawialnych oraz zarządzanie zwiększonymi i bardziej zmiennymi przepływami energii. Kluczowym elementem jest rozwój i implementacja inteligentnych sieci (smart grids), które umożliwią efektywne monitorowanie, analizę i zarządzanie przepływem energii w czasie rzeczywistym. Należy także wspierać rozwój systemów magazynowania energii, które pełnią kluczową rolę w balansowaniu produkcji i konsumpcji energii, zwłaszcza w kontekście nieregularnej produkcji z OZE.

  Z punktu widzenia regulacyjnego, konieczne jest stworzenie środowiska zachęcającego do rozwoju i inwestycji w zieloną energię oraz infrastrukturę towarzyszącą. Dlatego ważne jest uproszczenie procedur przyłączeniowych dla nowych instalacji OZE, a także wprowadzenie motywujących mechanizmów taryfowych dla energii odnawialnej oraz ulg podatkowych dla inwestycji w technologie wspierające zrównoważony rozwój energetyczny. Należy podkreślić, że zmiany prawne powinny wspierać sprawiedliwą transformację sieci dystrybucyjnych, z naciskiem na maksymalizację wykorzystania istniejących zasobów sieciowych. W tym kontekście, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) powinni uzyskać możliwość bardziej elastycznego podejścia do ustalania warunków przyłączenia do sieci, z możliwością dostosowania parametrów jakościowych dostarczania energii elektrycznej w sposób akceptowalny dla przyłączanych podmiotów. Z kolei, rozwiązania takie jak linia bezpośrednia, cable pooling, instalacje hybrydowe z udziałem magazynów energii, ułatwienia w przyłączaniu magazynów energii do sieci czy możliwość przekroczenia mocy zainstalowanej instalacji OZE ponad moc przyłączeniową mogą znacząco zwiększyć zdolności przesyłowe sieci dystrybucyjnych.

   

  Modernizacja infrastruktury energetycznej w Polsce

  Transformacja polskiego sektora energetycznego wymaga kompleksowej modernizacji obecnej infrastruktury sieciowej. W tym kontekście kluczowe są przekształcenie tradycyjnych, pasywnych sieci w aktywne, dwukierunkowe systemy transmisji energii elektrycznej, a także zoptymalizowanie ich pracy poprzez inwestycje w cyfryzację i automatyzację, w tym rozwój usług smart grid oraz realizację strategicznych inwestycji przyłączeniowych. Rozwój inteligentnych sieci obejmuje m.in. wdrożenie inteligentnych liczników energii, zaawansowanych systemów zarządzania dystrybucją (ADMS), systemów zarządzania energią (EMS) oraz platform do zarządzania danymi z urządzeń (DERMS) dla zasobów rozproszonych. W rezultacie możliwe stanie się nie tylko monitorowanie i kontrolowanie przepływów energii w czasie rzeczywistym, ale także predykcja produkcji i zapotrzebowania, co umożliwi lepszą alokację zasobów i minimalizację strat w sieci. Z kolei rozwój inwestycji przyłączeniowych umożliwi obsługę coraz większej liczby odbiorców, a także nowe, duże projekty OZE, takie jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Inwestycje w nowe linie przesyłowe, stacje transformatorowe, systemy magazynowania energii oraz infrastrukturę niezbędną do integracji systemów prosumenckich nie tylko zwiększą przepustowość sieci, ale także zapewnią jej większą niezawodność i odporność na awarie.

   

  Integracja OZE z siecią energetyczną – wyzwania techniczne i regulacyjne

  Integracja odnawialnych źródeł energii w sieci energetycznej stawia szereg wyzwań technicznych i regulacyjnych, które wymagają kompleksowego podejścia oraz innowacyjnych rozwiązań. Na poziomie technicznym, głównym wyzwaniem jest niestabilność i zmienny charakter produkcji zielonej energii, przede wszystkim słonecznej i wiatrowej, co wymaga od operatorów systemów dystrybucyjnych zastosowania zaawansowanych technologii prognozowania i zarządzania siecią. Dodatkowo, integracja rosnącej liczby rozproszonych źródeł wytwarzania energii wymaga rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej, aby umożliwić dwukierunkowy przepływ energii i efektywne jej dystrybuowanie od punktów generacji do odbiorców. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości sieci, umożliwiającej przyjęcie większych ilości energii z OZE, co może wymagać znacznych inwestycji w rozbudowę linii przesyłowych i stacji transformatorowych. Wreszcie, rozwój OZE stawia przed Polską wyzwanie integracji nowych technologii magazynowania energii, które mogą łagodzić problem nieregularnej produkcji. Co więcej, cyfryzacja i automatyzacja sieci energetycznej wymagają stałego podnoszenia standardów cyberbezpieczeństwa, aby chronić infrastrukturę cyfrową przed potencjalnymi zagrożeniami. W rezultacie, w nadchodzących latach konieczne są nie tylko duże inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę sieciową, ale także rozwijanie nowych kompetencji i modeli biznesowych, które będą wspierać integrację OZE oraz zapewnią stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii w nowej rzeczywistości energetycznej.

  Na poziomie regulacyjnym, kluczowe dla ułatwienia integracji odnawialnych źródeł energii w Polsce są przemyślane zmiany prawne, które będą wspierały cały proces od inicjacji do finalizacji wdrożeń energetycznych opartych na zielonych technologiach. Na pierwszy plan wysuwa się konieczność stworzenia stabilnych i przewidywalnych ram prawnych, które zachęcą do inwestycji w OZE oraz umożliwią ich efektywną integrację z istniejącym systemem energetycznym. Regulacje te muszą obejmować klarowne zasady przyłączania nowych instalacji OZE do sieci, transparentne mechanizmy rozliczeniowe dla energii produkowanej przez prosumentów, oraz odpowiednie mechanizmy wsparcia finansowego, takie jak dotacje, ulgi podatkowe czy systemy taryfowe. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie równego dostępu do sieci dla wszystkich producentów energii, co wymaga od regulatorów zrównoważenia interesów dużych producentów energii oraz mniejszych podmiotów i indywidualnych prosumentów. Ponadto, regulacje muszą uwzględniać potrzebę modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej, aby mogła ona efektywnie obsługiwać zwiększone przepływy energii z OZE, co wiąże się z koniecznością znalezienia odpowiedniego modelu finansowania tych inwestycji. Wyzwaniem jest również dostosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i stabilności systemu energetycznego do nowej rzeczywistości, w której znaczący udział mają źródła o zmiennym charakterze produkcji. Odpowiednie regulacje muszą promować nie tylko rozwój OZE, ale również zapewnić wysoki poziom niezawodności dostaw energii i bezpieczeństwa systemu energetycznego. Sprostanie tym wyzwaniom regulacyjnym będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów związanych z zieloną transformacją i budowy zrównoważonego systemu energetycznego w Polsce.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Targi INSTALACJE 2024: Spotkanie Instalatorów Przyszłości

  Tegoroczna edycja Targów INSTALACJE przyciągnęła wystawców reprezentujących różnorodne sektory związane z technologiami instalacyjnymi. Od producentów urządzeń klimatyzacyjnych po dostawców systemów automatyki budynkowej, każdy uczestnik będzie miał okazję zapoznać się z szerokim spektrum innowacyjnych rozwiązań. Renomowane firmy z branży zaprezentują swoje najnowsze produkty, skupiając się na efektywności energetycznej, zrównoważonym wykorzystaniu zasobów oraz poprawie komfortu użytkowników końcowych.

  Wśród wystawców znajdą się także firmy oferujące inteligentne systemy zarządzania energią oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. To właśnie tutaj profesjonaliści z branży będą mogli poznać najnowsze trendy i technologie, które kształtują przyszłość szeroko rozumianych instalacji.

  Bogaty program wydarzeń

  Targi INSTALACJE 2024 nie tylko będą miejscem prezentacji innowacyjnych branżowych produktów, ale także zapewnią bogaty program wydarzeń towarzyszących. W ramach targów odbędzie się szereg konferencji, spotkań i paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez wiodących ekspertów z branży. W tym roku na scenach Targów INSTALACJE zagoszczą, m.in. VII Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji, Konferencja ZERO a cieszy – instalacje w budynkach zeroenergetycznych, Instalmania, Łazienka.PRO czy całkiem nowe wydarzenie – Instalator Przyszłości – dynamiczne, multidyscyplinarne wydarzenie z aktywnym udziałem środowisk producentów, dystrybutorów, instytucji i organizacji kształtujących obszar działań branży oraz innowacyjnych partnerów, którzy współtworzą nowe możliwości rozwoju zarówno branży, jak i rynku Instalatora Przyszłości. Wszystkie wydarzenia są organizowane we współpracy z branżowymi ekspertami dbającymi o wysoki poziom merytoryczny.

  Strefy specjalne

  Zdobywaniu wiedzy na Targach INSTALACJE będą sprzyjać także liczne strefy specjalne, m.in. Strefa Praktyczna „Władcy Żywiołów”, Strefa Cyfrowa Kuźnia, Strefa Kominków czy Zielona Strefa. Instalatorzy odwiedzający strefy towarzyszące będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności manualnych, przetestują innowacyjne produkty oraz wezmą udział w różnych szkoleniach dla specjalistów. Wspólna wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli na znalezienie nowych rozwiązań oraz na lepsze zrozumienie wyzwań, jakie stoją przed branżą instalacyjną w przyszłości.

  Wspólna wizja przyszłości

  Targi INSTALACJE 2024 stanowią nie tylko przegląd najnowszych osiągnięć technologicznych, ale także analizują wizję przyszłości branży instalacyjnej. W obliczu dynamicznie zmieniających się wymagań dotyczących efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju, wydarzenie to staje się kluczowym punktem odniesienia dla wszystkich profesjonalistów związanych z instalacjami budowlanymi. Tematyka wyzwań branży oraz najnowszych zmian prawnych będzie poruszana podczas wydarzeń towarzyszących targów. Dlatego, niezależnie od swojej roli w branży, goście Targów INSTALACJE będą mieli okazję uczestniczyć w dyskusjach na temat najnowszych trendów i innowacji, które kształtują przyszłość tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

  Spotkanie kilku powiązanych branż

  Kwietniowe Targi Instalacje to nie tylko okazja do spotkania branży instalacyjnej. W tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się również Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Wielki Blok Targowy zajmie całą powierzchnię Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jeden bilet uprawnia do zwiedzania ekspozycji całego bloku targów.

  – Dążenie do integracji jest szczególnie wyraźne w branżach, które utworzą w kwietniu 2024 blok targowy poświęcony energetyce, instalacjom, dekarbonizacji, zabezpieczeniom i bezpieczeństwu pracy. Dziś nie ma nowoczesnej energetyki bez wsparcia ze strony branży instalacyjnej. I odwrotnie – energetyka z chęcią skorzysta z rozwijającego się sektora instalacyjnego – mówi Dominik Szymański, dyrektor Targów INSTALACJE.

  Więcej informacji o Targach Instalacje: www.instalacje.com.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Targi GREENPOWER 2024 – wydarzenie pod znakiem zielonej energii

  Targi GREENPOWER gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii, dając im możliwość poznania rynkowych tendencji, wymiany praktycznych spostrzeżeń czy analizowania wyzwań i możliwości przed jakimi stoi branża.

  Tegoroczna edycja Targów GREENPOWER przyciągnie liderów przemysłu, ekspertów, inwestorów i entuzjastów energii odnawialnej. Od merytorycznych konferencji po eksperckie panele dyskusyjne, Targi GREENPOWER 2024 zapewnią bogaty program, który zaspokoi ciekawość każdego odwiedzającego.

  Program wydarzeń

  Targi GREENPOWER to nie tylko ekspozycja wystawiennicza, ale także liczne konferencje oraz profesjonalne debaty. Program towarzyszący targom budowany jest we współpracy z doświadczonymi ekspertami z branży OZE. Wśród wydarzeń zaplanowanych na czas Targów GREENPOWER są m.in.

  • Konwent Magazynowania Energii ESSCON 2024 – wydarzenie jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o najnowszych trendach i technologiach w magazynowaniu energii, nawiązania kontaktów z kluczowymi graczami na rynku oraz udziału w dyskusjach o przyszłości magazynowania energii.
  • Konferencja „Zero a cieszy – instalacje w budynkach zero energetycznych” – ta konferencja jest dla Ciebie jeśli planujesz budowę własnego domu i chcesz, aby był on nowoczesny, energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Chcesz zrozumieć, jakie korzyści finansowe i ekologiczne niesie za sobą budownictwo zeroenergetyczne.
  • Forum Magazynowania Energii PSME – wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych branżą energetyczną, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu magazynowania energii, w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora zrównoważonej energii.
  • Energetyczny Talk Show – to cotygodniowy program na YouTube, prowadzony przez dwóch ekspertów branży energetycznej: Grzegorza Burka i Bogdana Szymańskiego. 24 kwietnia będzie wyjątkową okazję do posłuchania Grzegorza Burka i Bogdana Szymańskiego na żywo podczas Targów GREENPOWER!
  • Konferencja Samodzielność Energetyczna Przedsiębiorstw – wydarzenie, który poruszy ważne zagadnienia, m.in. jak zdobyć dofinansowanie przedsiębiorstw w dobie transformacji energetycznej, kiedy montaż paneli fotowoltaicznych w firmie będzie opłacalny czy jakie są źródła finansowania inwestycji zmierzających do samodzielności energetycznej przedsiębiorstw.

  Strefy specjalne

  Pogłębianie branżowej, fachowej wiedzy na Targach GREENPOWER umożliwią odwiedzającym eksperckie strefy specjalne, m.in. Strefa Praktyczna „Władcy Żywiołów”, Strefa Cyfrowa Kuźnia, Strefa Kominków czy Zielona Strefa. Strefy zaprezentują liczne nowości z branży OZE, będą swoistą platformą wymiany doświadczeń oraz zdobywania nowych umiejętności.

  Synergia branż

  Ofertę Targów GREENPOWER uzupełni ekspozycja wystawiennicza kilku wydarzeń odbywających się w tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W dniach 23-25 kwietnia goście MTP będą mogli odwiedzić także Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX,  Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Forum NetZero. Wielki Blok Targowy zajmie całą powierzchnię Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Wspólna przestrzeń

  Wystawcy z Polski i zagranicy, profesjonaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz techniki grzewczej, rozbudowany program wydarzeń towarzyszących i niepowtarzalna atmosfera – to wszystko sprawia, że targi są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji z zakresu OZE.

  Razem z Targami INSTALACJE, Targi GREENPOWER stworzą w tym roku największe w Polsce wydarzenie oferujące kompleksowe wyposażenie budynków w elementy dystrybucji energii (rozdzielnie, zabezpieczenia, kable, osprzęt, automatyka) oraz instalacje OZE (odnawialne źródła energii: instalacje fotowoltaiki, pomp ciepła i rekuperacji), ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

  – Widzimy olbrzymią synergię między planowanymi na kwiecień 2024 salonami branżowymi Grupy MTP. Kilka sektorów gospodarki wzajemnie się przenika, a w wielu aspektach wręcz się uzupełnia. Dzięki łączeniu wydarzeń dajemy ich uczestnikom o wiele szerszą ofertę. Kwietniowe Targi będą okazją, aby tę tezę udowodnić. Zapraszam do Poznania! – zapowiada Dominik Szymański, dyrektor Targów GREENPOWER i INSTALACJE.

  Więcej informacji znajduje się na stronie www.greenpower.mtp.pl.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Lotnisko Poznań-Ławica wprowadza pionierską instalację solarno-wodorową

  Inwestycja ta przewiduje znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na lotnisku, o około 40 proc., wpływając pozytywnie nie tylko na ekonomię portu, ale również na środowisko poprzez redukcję emisji CO2. Wprowadzenie zielonego wodoru otwiera nowe możliwości dla transportu publicznego w Poznaniu, wspierając ekspansję floty autobusów napędzanych tym paliwem.

  Działania te wpisują się w szerszą strategię lotniska, mającą na celu redukcję śladu węglowego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach przygotowywanych inwestycji. Farmy fotowoltaiczne, oprócz zasilania potrzeb lotniska, mogą stanowić fundament dla lokalnej infrastruktury wodorowej, przyczyniając się do transformacji energetycznej regionu.

  Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica” został podzielony na dwie fazy, z których pierwsza już zakończyła się instalacją potężnej farmy fotowoltaicznej. Następna faza projektu, wspierana perspektywą unijnego dofinansowania na lata 2021-2027, będzie kontynuować założenia zielonej transformacji, dążąc do jeszcze większej autonomii energetycznej i zminimalizowania wpływu portu na otoczenie.

  Ta pionierska inwestycja w strefie lotniska poddawana była rygorystycznym konsultacjom, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji lotniczych i minimalizować ewentualne zakłócenia dla systemów nawigacyjnych, co podkreśla kompleksowe podejście do projektowania i realizacji inwestycji wrażliwych na otoczenie, jakim jest port lotniczy.

   

  Źródło: CIRE

  Zdjęcie: Poznań Airport

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Energetyka #Zielonywodór #Poznań #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Xiaomi przekształca rynek. Elektryczny SU7 bije rekordy przedsprzedaży

  Klienci muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ dostawa samochodów może potrwać od czterech do siedmiu miesięcy. Reuters szacuje, że standardowy model SU7 dotrze do nabywców po około 18-21 tygodniach, podczas gdy za najdroższy model trzeba będzie poczekać nawet 27-30 tygodni.

  SU7 wyróżnia się w segmencie samochodów elektrycznych, przyciągając uwagę porównaniami do takich modeli jak Porsche Taycan czy Panamera. Eksperci zwracają również uwagę, że wejście Xiaomi na rynek elektryków jest ambitnym krokiem, biorąc pod uwagę trudności, jakie napotykają nowi gracze w tej branży. Mimo to, dzięki solidnemu kapitałowi i doświadczeniu w produkcji zaawansowanych technologii, Xiaomi ma szansę zrewolucjonizować rynek pojazdów elektrycznych, wprowadzając innowacje i inteligentne rozwiązania, które już zdobyły uznanie wśród konsumentów na całym świecie.

  Ten znaczący ruch Xiaomi na rynku elektrycznych pojazdów pokazuje, jak szybko rozwijają się technologie związane z elektromobilnością i jak dużą rolę mogą odegrać w nich firmy z sektora tech. Ambitne plany i imponujący start w przedsprzedaży SU7 stanowią jasny sygnał, że przyszłość transportu będzie nierozerwalnie związana z innowacjami i ekologicznymi rozwiązaniami, zmieniając oblicze mobilności na globalną skalę.

   

  Źródło: Money.pl

  Zdjęcie: Xiaomi

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #Eleketryki #Xiaomi

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga