październik 2023 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Elektromobilność

  Rośnie liczba stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

  Według statystyk Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, ilość samochodów osobowych z napędem elektrycznym na koniec września bieżącego roku wyniosła dokładnie 87 724 sztuk. Wśród nich niemal 45,2 tys. to elektryczne samochody BEV, zaś nieco powyżej 42,5 tys. z nich to samochody hybrydowe PHEV. Według tych samych danych pojazdów dostawczych i ciężarowych z elektrycznym napędem tego dnia było nieco ponad 5,2 tys., zaś prawie 19 tys. odnotowano elektrycznych motocykli oraz motorowerów.

  Jak podkreśla Prezes PZPM, Jakub Faryś – „Co szczególnie ważne – rośnie liczba elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych. W tych segmentach właściwie w każdym miesiącu odnotowujemy wzrosty rejestracji powyżej 100 proc. Z całą pewnością rozwojowi rynku pojazdów zeroemisyjnych pomagają dopłaty, które na tym etapie ich popularyzacji są niezbędne. O ile w przypadku samochodów osobowych i dostawczych sytuacja od dłuższego czasu jest stabilna, bo są to pojazdy objęte systemem dopłat, o tyle w przypadku pojazdów ciężarowych – ciągle na nie czekamy. (…)”.

  Flota pojazdów elektrycznych intensywnie się rozrasta, a wraz z nią konieczny jest odpowiedni rozwój infrastruktury ładowania. Na koniec września 2023 roku na terenie kraju funkcjonowało 3068 publicznych stacji ładowania pojazdów EV, w ramach, których znalazło się 6159 punktów ładowania. Większość z nich (67 proc.) to wolne ładowarki AC (prądu przemiennego) o mocy do 22 kW. Pozostałe (33 proc.) to szybkie ładowarki DC (prądu stałego).

  „Łączna liczba autobusów elektrycznych w naszym kraju wynosi już ponad tysiąc. Taką samą granicę przekroczyła także liczba szybkich, ogólnodostępnych stacji ładowania DC. Od początku roku w Polsce przybyło ponad 250 takich ładowarek, a ich udział w sieci infrastruktury ładowania wzrósł z 29 do 33 proc.” – informuje Dyrektor zarządzający PSPA, Maciej Mazur.

   

  #OZE #energia #energetyka #elektryk #elektromobilność #emobility

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polski sposób na odpady z instalacji fotowoltaicznych

  Przyrost instalacji fotowoltaicznych to dobry znak dla transformacji energetycznej kraju. Budzi on jednak obawy przed konsekwencjami wyeksploatowania, czyli odpadami powstałymi ze zużytych oraz uszkodzonych modułów. Obecne techniki odzysku pozwalają na odzyskanie znacznej części surowców z modułów pierwszej oraz drugiej generacji. Mimo to niektóre pierwiastki wciąż nie są poddawane recyklingowi z uwagi na nieopłacalność procesu. Pomocne w tym przedsięwzięciu mogą stać się technologie opracowane przez polskich specjalistów, m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ich rozwiązania umożliwiają odzyskanie niemal 100 proc. surowców użytych do produkcji modułów fotowoltaicznych. Należą do nich m.in. czysty krzem, będący głównym składnikiem paneli. Surowiec ten jest wyjątkowo kosztowny w uzyskaniu, z uwagi na konieczność zastosowania metody elektrolitycznej, wymagającej zużycia dużych ilości energii.

  Jak twierdzi jeden z profesorów krakowskiej uczelni:
  „Z krzemem jest o tyle dobrze, że nie musimy tego odzyskanego pierwiastka od razu stosować z powrotem do produkcji paneli fotowoltaicznych, gdzie wymagany jest czysty materiał. Nie musimy się silić, żeby mieć krzem tej czystości, która jest wymagana dla paneli. Zamiast tego możemy uzyskać na przykład żelazokrzem, który jest zupełnie prosty w uzyskaniu. Zostaje nam jeszcze w kilku procentach niewykorzystanych pierwiastków w najprostszych technologiach i to już są procesy chemiczne. Tutaj bardzo dobrze sobie z tym dajemy radę, aczkolwiek te ilości są niewielkie.”

  Nowoczesną techniką recyklingu mogą poszczycić się także naukowcy z Politechniki Gdańskiej, którzy opracowali metodę umożliwiającą odzyskanie czystego krzemu z modułów fotowoltaicznych, który może być wykorzystany kolejnych ogniw słonecznych.

  „Warto tutaj powiedzieć o podejściu do takich zużytych paneli. Ich żywotność to 25–30 lat, ale po tym czasie panele nie są całkowicie niezdatne do użytku, mamy do czynienia z tak zwanym reuse, czyli użyciem ponownym. Z biegiem czasu sprawność paneli maleje, ale można je wykorzystywać w innych miejscach.” – podkreśla prof. Barbara Tora.

  Polscy naukowcy dokładają istotną „cegiełkę” w opracowaniu efektywnych i jednocześnie ekonomicznych rozwiązań recyklingu surowców zastosowanych w instalacjach fotowoltaicznych.

  #OZE #energia #eneretyka #środowisko #recykling #ekologia #klimat

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Znów czekają nas zmiany w przepisach odnośnie fotowoltaiki. Oto co wiemy

  Koalicja Obywatelska przygotowuje program, który ma na celu „przywrócenie korzystnych zasad rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę”. Chociaż nie ma mowy o powrocie do poprzedniego systemu net meteringu, planowane zmiany mają uczynić sprzedaż energii bardziej opłacalną i przewidywalną dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

  Jednym z głównych punktów programu KO jest wprowadzenie minimalnej ceny odkupu energii, co ma zapewnić prosumentom pewność, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwróci się w ciągu siedmiu lat. Obecnie prosumentów rozlicza się na podstawie średniej ceny energii elektrycznej notowanej na Towarowej Giełdzie Energii z poprzedniego miesiąca, co jest mniej przewidywalne.

  Należy podkreślić, że zmiany proponowane przez KO nie mają na celu cofnięcia się do wcześniejszego systemu net meteringu, ale raczej dostosowania go w sposób, który uczyni sprzedaż energii bardziej opłacalną dla prosumentów. Rozważane jest również wprowadzenie wsparcia dla magazynów energii, aby zachęcić do inwestycji w tę technologię, co może zwiększyć efektywność produkcji i zużycia energii słonecznej.

  Ponadto Polska jest zobowiązana do wprowadzenia taryf dynamicznych na mocy unijnych przepisów, co również może wpłynąć na sposób rozliczeń prosumentów. Taryfy dynamiczne umożliwią bardziej elastyczne rozliczenia, które będą bardziej korzystne dla tych, którzy posiadają magazyny energii.

  Jednak warto zauważyć, że istnieje pilna potrzeba modernizacji polskich sieci energetycznych, które często nie wytrzymują wzrostu produkcji energii odnawialnej. Inwestycje w sieci energetyczne są niezbędne, aby zapewnić dostawę energii odnawialnej do odbiorców. Planowane zmiany w regulacjach dla prosumentów muszą uwzględniać te wyzwania infrastrukturalne, aby zagwarantować stabilność systemu energetycznego.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #Magazynyenergii #Polska #UE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ograniczenie pracy instalacji fotowoltaicznej przez operatora – rekompensata za straty

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne już czwarty raz zarządziły ograniczenia w zakresie pracy elektrowni słonecznych. Ograniczenie zostało wymuszone nadwyżką mocy w momencie wzmożonej pracy instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowym, która wystąpiła przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Zgodnie z podanymi przez Operatora informacjami dnia 8 października elektrownie słoneczne i wiatrowe pracowały z dużą mocą na poziomie odpowiednio 7,5 GW oraz 6 GW.

  Właściciele, do których należały elektrownie zmuszone do redukcji pracy wytwórczej, mogą liczyć na rekompensatę finansową. Środki mają wynagrodzić straty powstałe z niewygenerowania zielonej energii w takiej ilości, jaka zostałaby wyprodukowana w sytuacji normalnego, nieograniczonego działania instalacji.

  Otrzymanie rekompensaty wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku do Poleskich Sieci Elektroenergetycznych. Właściciel poszkodowanej elektrowni powinien przekazać upoważnienie dotyczące przekazania danych w zakresie systemów wsparcia, dla spółki Zarządca Rozliczeń S.A, a także upoważnienie dotyczące przekazania danych w zakresie wydanych poleceń i wytwarzania energii w instalacjach, dla Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Kopie złożonych upoważnień należy dołączyć do składanego wniosku o udzielenie rekompensaty za ograniczenie pracy instalacji. Podstawą do wypłacenia rekompensaty są faktury wystawione przez wytwórcę, którego instalacja została poddana przymusowej redukcji pracy. Niezbędnym dokumentem jest również oświadczenie wytwórcy o rezygnacji z innych roszczeń dotyczących redysponowania nierynkowego objętego wnioskiem.

  Poleskie Sieci Elektroenergetyczne są zobowiązane uregulować należności w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury od wytwórcy.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #zielonaenergia #prawo

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zakaz budowy elektrowni słonecznych na wsiach. Co kieruje Brytyjczykami?

  Pomysł zablokowania budowy elektrowni słonecznych na wsiach Wielkiej Brytanii spotkał się z negatywnym odbiorem mieszkańców. Zdaniem ekspertów od ekologii plan brytyjskiego premiera będzie skutkował znacznym wzrostem za energię elektryczną, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

  Pierwsze chęci delegalizacji farm słonecznych powstały już za rządów Liz Truss. Temat ten odszedł jednak w zapomnienie wraz z rezygnacją ubiegłej Pani Premier. Projekt nowych przepisów jednak znów powrócił w towarzystwie innych planów na poluzowanie założonych celów klimatyczno-środowiskowych. Wśród nich znalazło się przesunięcie o kilka lat odejścia od kotłów gazowych jako źródła ogrzewania w gospodarstwach domowych, czy odejścia od samochodów z silnikiem spalinowym na rzecz pojazdów elektrycznych.

  Aspektem przemawiającym za wprowadzeniem ograniczeń dla farm fotowoltaicznych ma być opinia, iż elektrownie słoneczne na obszarach wiejskich zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu Wielkiej Brytanii poprzez zajmowanie terenów, które mógłby służyć uprawom żywności. Zgodnie z założeniami rządu brytyjskiego urzędnicy państwowi dostaliby prawo zablokowania każdego projektu farmy fotowoltaicznej, która miałaby powstać na obszarach uprawnych. Nowe uprawnienia według informacji udzielonych przez Sekretarz stanu do spraw środowiska mogą zostać nadane jeszcze w tym roku.

  Eksperci do spraw energii są zdania, że rząd pozbawia Wielką Brytanię jednego z kluczowych elementów zielonej transformacji energetycznej, której jednym z celów jest ochrona pół uprawnych przed skutkami rosnących temperatur.

   

  #oze #energia #fotowoltaika #energetyka #klimat #prawo

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Electrum zbuduje w województwie pomorskim dwie farmy o łącznej mocy ponad 117 MW

  Farmy fotowoltaiczne zostaną usytuowane w województwie pomorskim, w okolicach Sztumu i Mikołajek Pomorskich. Łącznie projekty te będą miały zainstalowaną moc wynoszącą 117,1 MW i zajmą obszar o powierzchni około 140 hektarów. Oczekuje się, że wygenerują one ilość energii równą zapotrzebowaniu około 65 000 gospodarstw domowych. Zakończenie obu projektów zaplanowano na wiosnę 2025 roku.

  Elektrownia fotowoltaiczna w Sztumie będzie miała moc 86,1 MW i składać się będzie z dwóch mniejszych instalacji: PV Barlewice (65,8 MW DC) i PV Koślinka (20,3 MW DC). Te instalacje zostaną rozmieszczone na obszarze o powierzchni 113,3 hektarów i będą połączone dwoma liniami przesyłowymi o łącznej długości około 13 kilometrów, działających na średnim napięciu 30 kV. Połączenie z siecią elektroenergetyczną będzie realizowane poprzez stację GPO Kępina.

  Druga farma fotowoltaiczna o mocy 31 MW, położona w Mikołajkach Pomorskich, również składać się będzie z dwóch mniejszych inwestycji: PV Gdakowo (26 MW DC) i PV Mikołajki (5 MW DC). Te projekty zajmą obszar 50 hektarów i obejmą rozbudowaną infrastrukturę wspierającą, składającą się z niemal 5 kilometrów linii przesyłowych i linii wysokiego napięcia o długości około 500 metrów. Farma będzie połączona z siecią elektroenergetyczną stacja GPO Mikołajki, pracująca na napięciu 110/30 kV.

  Warto dodać, że Electrum współpracuje z deweloperem elektrowni fotowoltaicznych PAD RES, co nie jest nowością. Firmy te wcześniej współpracowały przy budowie farmy fotowoltaicznej Genowefa o mocy 35 MW, zlokalizowanej w Kleczewie w centralnej Polsce. Produkcja energii na farmie Genowefa rozpoczęła się w sierpniu 2023 roku i obejmuje ponad 65 000 paneli fotowoltaicznych rozmieszczonych na obszarze o powierzchni około 40 hektarów.

  Projekty w Sztumie i Mikołajkach Pomorskich to szóste duże przedsięwzięcie ogłoszone przez Electrum w tym roku. Wspólnie z Nofar Energy Electrum niedawno zakończył budowę farmy fotowoltaicznej w Krzywińskich w województwie warmińsko-mazurskim. Firma ma także plany zakończenia inwestycji w Dziewoklucz, w województwie wielkopolskim, gdzie prace trwają od stycznia 2023 roku. Co więcej, Electrum we współpracy z EDP Renewables oficjalnie uruchomiło ogromną elektrownię słoneczną w Przykoniach w ostatnich miesiącach.

   

  Źródło: Gramwzielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW przeznacza 5,5 mld zł dla przemysłu energochłonnego na walkę z cenami gazu i energii

  Program ten jest realizowany na podstawie ustawy z września 2022 roku i jest zgodny z unijnym prawodawstwem.

   

  Ogromny budżet wsparcia

  Najważniejszym elementem tego programu jest jego imponujący budżet. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości aż 5,5 miliarda złotych. To znaczące wsparcie finansowe, które może pomóc przedsiębiorcom z sektora energochłonnego przetrwać trudności związane z cenami energii.

   

  Kto może skorzystać?

  Program jest skierowany do około 3 000 firm prowadzących działalność w Polsce. Istnieją dwie kategorie wsparcia: podstawowa i zwiększona.

  Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o pomoc podstawową, muszą spełnić pewne kryteria. Muszą m.in. udokumentować, że ponieśli znaczne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2021, które stanowiły co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji sprzedanej. Dodatkowo, muszą prowadzić przeważającą działalność w określonych branżach.

  Firmy, które są szczególnie narażone na utratę konkurencyjności, mogą ubiegać się o pomoc zwiększoną. Aby spełnić te kryteria, muszą osiągnąć co najmniej 50 proc. przychodu w określonych branżach i przedstawić plan zmniejszenia zużycia energii przedsiębiorstwa do marca 2024 roku.

   

  Jak działa program?

  Minister Rozwoju i Technologii jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy firmom w ramach tego programu, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę operatora programu. Firmy, które spełniają kryteria, mogą składać wnioski o pomoc finansową.

  W obliczu wzrostu cen energii, program ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w sektorze energochłonnym, pomagając im przetrwać trudności ekonomiczne. Jest to także ważny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki, zachęcający przedsiębiorstwa do ograniczania zużycia energii.

  Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” jest odpowiedzią na aktualne wyzwania związane z cenami energii w Polsce i ma na celu wsparcie firm, które są szczególnie narażone na te trudności.

   

  Źródło: Gov
  Zdjęcie: Adobe Stock

  #OZE #Energetyka #Cenyprądu #Cenygazu #NFOŚiGW

  Kategorie
  Magazyny energii

  Największy w Europie magazyn energii rozpoczął swoją pracę

  Magazyn znajduje się w hrabstwie Buckinghamshire w Anglii i jest największym tego typu urządzeniem na kontynencie. Wykorzystuje on technologię opartą na Megapack 2XL od Tesli i jest sterowany platformą handlową Alfabidder, która korzysta z algorytmów Tesli.

  BESS to złożenie wielu akumulatorów litowo-jonowych, z których każdy ma imponującą pojemność wynoszącą 3,9 MWh. Co więcej, system ten jest skalowalny, co oznacza, że może obsłużyć magazynowanie energii o łącznej pojemności przekraczającej 1 GWh. Ten projekt ma na celu wsparcie równowagi w krajowej sieci elektrycznej poprzez zdolność magazynowania nadmiaru energii, szczególnie wtedy, gdy produkcja z odnawialnych źródeł przewyższa zapotrzebowanie na energię.

  Co więcej, system oferuje płynną integrację SCADA, co pozwala na efektywne monitorowanie i kontrolowanie jego działania w czasie rzeczywistym.

  Porównywalnie z tym rekordowym projektem, w Szkocji w Fife uruchomiono nieco mniejszy, ale wciąż znaczący magazyn o mocy 49,5 MW i pojemności 99 MWh, znany jako Little Raith. HEIT ma już doświadczenie w budowie magazynów energii o dużej pojemności, o czym świadczy projekt Pillswood, który do tej pory był największym w Europie. Ten potężny magazyn o mocy 98 MW i pojemności 196 MWh został uhonorowany nagrodą Standalone Grid-Scale Project of the Year w konkursie Energy Storage Awards zorganizowanym przez Solar Media.

  Łączna moc operacyjna kontrolowana przez firmę wynosi teraz 277,5 MW i ma pojemność 555 MWh. Jak podkreśla Max Slade – Dyrektor Harmony Energy Income Trust, celem jest przewodnictwo w kierowaniu przyszłością bardziej ekologiczną i zrównoważoną. Rozwój tych projektów stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia celu netto zero i dalszego rozwoju ekologicznego portfolio projektów HEIT.

  Magazyny takie, jak te, odgrywają kluczową rolę w optymalizacji elektrowni wiatrowych i przyczyniają się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej. Ten projekt stanowi doskonały przykład na to, jak magazynowanie energii staje się coraz bardziej istotne w kontekście zrównoważonej energetyki.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nawet 58 tys. zł dotacji do fotowoltaiki! Rząd jeszcze bardziej rozszerza program Mój Prąd

  Nowe regulacje umożliwiają wnioskodawcom, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne i zmienili sposób rozliczeń na tzw. „net-billing” (rozliczanie wartościowe). To oznacza, że osoby, które korzystały z systemu do 31 marca 2022 roku, a następnie przeszły na „net-billing” od 1 kwietnia 2022 roku, mogą teraz starać się o dotacje na mikroinstalacje PV (do 3 tys. zł) oraz na inne urządzenia dodatkowe.

  Warto zaznaczyć, że budżet programu „Mój Prąd” został znacząco zwiększony o 450 mln złotych, co podnosi łączną kwotę przeznaczoną na rozwijanie fotowoltaiki w Polsce do ponad 3 miliardów złotych.

  Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreśla, że te zmiany mają na celu spełnienie oczekiwań rynku i potencjalnych beneficjentów. Program „Mój Prąd” staje się bardziej dostępny dla osób, które wcześniej nie kwalifikowały się do dofinansowania.

  Obecny nabór wniosków w programie „Mój Prąd” rozpoczął się w kwietniu 2023 roku, a zakończenie planowane jest na 22 grudnia 2023 roku lub wcześniej, w przypadku wyczerpania dostępnych środków. Program jest finansowany ze środków unijnych, w tym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także przewiduje się refundację ze środków FEnIKS 2021-2027.

  Odbiorcami programu „Mój Prąd” są osoby fizyczne, które są stronami umów regulujących kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach. Głównym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej i rozliczanie się w systemie net-billing.

  Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a jego wysokość zależy od rodzaju urządzeń. Maksymalna dotacja w programie „Mój Prąd” może wynieść nawet do 58 000 złotych, jeśli zainstalowane zostaną mikroinstalacje PV i wszystkie dostępne urządzenia dodatkowe. Osoby, które zdecydują się na instalację urządzeń dodatkowych, otrzymają bonus w postaci wyższej dotacji na mikroinstalacje PV (7 000 zł zamiast standardowych 6 000 zł). To zachęca do inwestowania w odnawialne źródła energii i zwiększania efektywności energetycznej budynków.

   

  Źródło: Infor

  #OZE #Fotowoltaika #MójPrąd

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największa w Polsce elektrownia słoneczna na trackerach

  Farma fotowoltaiczna będąca przedsięwzięciem firmy Nomad Electric posiada 50 MWp mocy zainstalowanej. Inwestycję zrealizowano z około 100 tysięcy sztuk modułów fotowoltaicznych, które zamontowano na specjalnych konstrukcjach tzw. trackerach, czyli konstrukcji nadążającej za przemieszczającym się po niebie Słońcem. Farma składa się z 1,5 tysiąca tego rodzaju stołów jednoosiowych, wyposażonych w napęd i sterownik umożliwiający systemowi ruch po osi wschód – zachód oraz komunikację z centrum monitorowania oraz dedykowanym systemem SCADA Nomad NX. Elektrownia słoneczna powstała na terenie województwa lubuskiego i zajmuje powierzchnię 57 hektarów. Inwestycja obejmowała również budowę rozdzielnicy energetycznej 110/20 kV, a także linii kablowej wysokiego napięcia (WN).

  Wykorzystanie systemu tracker ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracy modułów fotowoltaicznych, na skutek zwiększenia czasu zbierania promieniowania słonecznego pod najlepszym kątem. Dzięki konstrukcji nadążnej system jest w stanie wygenerować więcej energii elektrycznej niż te same moduły zamontowane na tradycyjnych konstrukcjach.

  Po ukończeniu budowy elektrownia słoneczna została przejęta przez zespół zajmujący się obsługą obiektu. Firma już planuje kolejne wielkoskalowe projekty, podkreślając, że w ciągu bieżącego roku firma postawiła kilka farm o sumarycznej mocy 100 MW.

  „To znaczący krok naprzód w rozwoju OZE w naszym kraju, pozwoli on zniwelować problem dużej ilości odmów przyłączenia do sieci. Mamy teraz możliwość hybrydyzacji farm, czyli połączenia elektrowni fotowoltaicznej z farmą wiatrową na jednym przyłączu. Te dwa źródła, pracując w tandemie, uzupełniają się nawzajem i zwiększają całkowitą ilość energii wprowadzanej do sieci oraz umożliwiają bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejących mocy przyłączeniowych. Obecnie w Polsce mamy 9 GWp wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe i 4 GWp z farm fotowoltaicznych. Stanowi to ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać, by znacząco wzmocnić naszą obecności na rynku odnawialnych źródeł energii” – oznajmia CEO firmy Nomad Electric, Paweł Czaus.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #środowisko #technologia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prosument lokatorski w nowelizacji ustawy o OZE

  Na początku października bieżącego roku wprowadzona została nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy mają ułatwić wytwarzanie zielonej energii osobom zamieszkującym budynki wielorodzinne. Formułą umożliwiającą takie działania jest tzw. prosument lokatorski. Definicja ta przeznaczona jest dla rozszerzenia funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych o dodatkową grupę odbiorców i obejmuje bardziej atrakcyjne przepisy określające wymagania niż w dotychczas obowiązującym prawie. Prosument lokatorski jest formułą opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dzięki której zmienia się sposób rozliczeń za energię elektryczną dla wspólnych części obiektów wielolokalowych.

  Nowe zasady określają, że spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, jak również zarządcy budynku i inne podmioty, do których należy system OZE przyłączony za licznikiem wspólnej części wielolokalowego obiektu, są upoważnieni do otrzymywania na rachunek bankowy 100 proc. wartości wprowadzonej do sieci zielonej energii. Rozliczenie to obejmuje dwa etapy:

  1. Za wytworzoną oraz zużytą energię w tej samej godzinie prosument lokatorski nie poniesie kosztu jej ceny ani zmiennych opłat dystrybucyjnych, z uwagi, iż będzie ona stanowić autokonsumpcję;
  2. Powstałe nadwyżki godzinowe produkcji nad zużyciem sprzedawca przeliczy na depozyt prosumencki po stawce miesięcznej ceny rynkowej, a środki zostaną wypłacone w 100 proc. na rachunek bankowy na koniec danego okresu rozliczeniowego.

  Zgromadzone środki będzie można wykorzystać na opłacenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej lub obniżenie opłat wynikających z dbania o lokale mieszkalne budynku wyposażonego w instalację OZE lub inne obiekty mieszkalne zarządzane przez tego samego prosumenta lokatorskiego, np. na sprzątanie części wspólnych, fundusz remontowy, administrację budynku, czy zakup energii elektrycznej lub gazu.

   

  #OZE #przepisy #prawo #energia #energetyka #środowisko

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największa farma fotowoltaiczna na terenie Unii Europejskiej

  Wyścig o tytuł największej elektrowni słonecznej w określonych regionach trwa już od lat. Niekiedy tytuł ten jest tracony przez inwestycję jeszcze przed ukończeniem jej budowy. To obrazuje zawrotne tempo w jakim powstają kolejne projekty systemów słonecznych. Obecny rekordowy pod kątem wielkości projekt e Unii Europejskiej jest realizowany w Niemczech.

  Wspomniana inwestycja ma być zlokalizowana w Saksonii, nieopodal Lipska. Projekt ten będzie zrealizowany na terenach po starej kopalni odkrywkowej węgla kamiennego i będzie stanowił naziemny park fotowoltaiczny o nazwie Witznitz Energy Solar. Elektrownia powstanie na obszarze 650 hektarów, dzięki wykorzystaniu 1,1 mln modułów fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna będzie charakteryzować się mocą zainstalowaną na poziomie 650 MW. Przedsięwzięcie będzie zarówno największą elektrownią słoneczną w terenie Niemiec, ale i na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z szacunkami instalacja fotowoltaiczna ma wygenerować około 575 GWh energii elektrycznej w ciągu roku. Obiekt ten należy do Hansainvest Real Assets i zarządzany będzie przez Move On Energy.

  Zakończenie realizacji elektrowni fotowoltaicznej w Niemczech przewidziano na koniec bieżącego roku. Od tego momentu zacznie również obowiązywać umowa PPA zawarta z grupą paliwową Shell. Jej odłam Shell Energy Europe zajmuje się pozyskiwaniem zielonej energii wygenerowanej przez farmy wiatrowe oraz słoneczne na terenie Europy kontynentalnej oraz Wielkiej Brytanii, a także jej odsprzedażą dla klientów biznesowych. Część ilości energii produkowanej w ramach parku Witnitz została zakontraktowana do sprzedaży dla firmy Microsoft.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #środowisko #technologia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wyjątkowa lokalizacja instalacji fotowoltaicznej, czyli panele PV pod północnym biegunem

  Inwestycja w archipelagu Svalbard jest najbardziej wysuniętą instalacją fotowoltaiczną w kierunku północnym. Jej lokalizacja jest o tyle nietypowa, że w okresie pomiędzy miesiącami październikiem a lutym, region ten jest pozbawiony dostępu do Słońca. Dlaczego więc zdecydowano o realizacji przedsięwzięcia w tym miejscu?

  Argumentem przemawiającym za uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej w obrębie archipelagu Svalbard była troska o mieszkańców odległych obszarów Arktyki, a także o powodzenie zielonej transformacji, która zdaniem ekspertów powinna obejmować wszystkie możliwe tereny. Tym samym dzięki inwestycji zostanie zasilony energią z OZE jeden z istotnych w tym rejonie obiektów – radiostacja, działająca aktualnie jako baza turystyczno-naukowa.

  Inwestycja składa się z 360 modułów fotowoltaicznych, zamontowanych na konstrukcji gruntowej w podziale na 6 rzędów. Ponadto 100 modułów zamontowano na dachu radiostacji. Według prognozy elektrownia słoneczna pozwoli wygenerować energię w ilości zaspokajającej połowę zapotrzebowania danego obiektu. To pozwoli ograniczyć wykorzystanie generatorów Diesla, które do tej pory stanowiły jedyne zasilanie radiostacji.

  Największym ograniczeniem dla funkcjonowania inwestycji są występujące w tym regionie noce polarne. Jednak na plus dla inwestycji są półroczne dni polarne, które umożliwiają produkcję energii nawet w porach nocnych. Pomocna jest również pokrywa śnieżna, która poprawia efektywność pracy elektrowni słonecznej na skutek efektu albedo, czyli zdolności powierzchni do odbijania promieniowania świetlnego. Niskie temperatury także są nie bez znaczenia, gdyż także wpływają one pozytywnie na pracę systemu.

  Wbrew pierwszym pozorom realizacja elektrowni słonecznej w takich warunkach jest opłacalna i posiada więcej argumentów za niż przeciw. Z uwagi jednak na występujące tam długie okresy bez dostępu do Słońca instalacja fotowoltaiczna nie może pełnić roli jedynego źródła zasilania przez cały rok.

   

  #OZE #fotowoltaika #środowisko #klimat #energia #energetyka

  Kategorie
  OZE

  84 mln złotych od NFOŚiGW na wymianę tradycyjnych liczników na nowoczesne Liczniki Zdalnego Odczytu

  Narodowy Fundusz przyznał znaczącą dotację w wysokości 84 milionów złotych na ten projekt, co pozwoli pokryć aż 58 proc. z 144 milionów złotych kosztów kwalifikowalnych tej inwestycji. Te środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, z Programu „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna.”

  Cały projekt ma na celu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do sektora energetycznego w Polsce. PGE Dystrybucja planuje zainstalować ponad 365 000 Liczników Zdalnego Odczytu u swoich odbiorców, w tym 151 000 liczników jednofazowych i blisko 214 000 liczników trójfazowych. Termin realizacji inwestycji przewidziano na okres od września 2023 roku do marca 2024 roku.

  Wprowadzenie Liczników Zdalnego Odczytu ma na celu przede wszystkim poprawę jakości obsługi klientów PGE Dystrybucja. Dzięki nowoczesnym technologiom, klienci będą mieli bieżący dostęp do danych dotyczących swojego zużycia energii elektrycznej. To oznacza, że będą mogli świadomie wybierać taryfy energetyczne, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom.

  Niezwykle istotnym aspektem jest również zdalny pomiar w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie eliminuje ryzyko ewentualnych błędów odczytowych, które mogły występować przy tradycyjnych licznikach. Ponadto, umożliwia bieżące monitorowanie zużycia energii, co pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie nią. To nie tylko korzystne dla klientów, ale także dla środowiska naturalnego.

  Liczniki Zdalnego Odczytu stanowią część inteligentnego systemu opomiarowania, zwanej Smart Metering. To z kolei pozwala na ocenę w czasie rzeczywistym parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i szybką identyfikację ewentualnych awarii, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej.

  Ponadto, zastosowanie tych nowoczesnych liczników pozwoli na dokładniejszą kontrolę zużycia energii w okresach godzinowych. Klienci nie będą już musieli płacić za prognozowane rachunki, a zamiast tego opłacą za rzeczywiste zużycie energii. To znaczący krok w kierunku większej przejrzystości i uczciwości w rozliczeniach.

  Zgodnie z harmonogramem wymiany, do lipca 2031 roku nowoczesne liczniki pojawią się u wszystkich klientów PGE Dystrybucja. Wielu klientów będzie miało swoje liczniki wymienione związku z upływem ważności cech legalizacyjnych lub koniecznością oceny zgodności urządzeń pomiarowych.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Energetyka #PGE

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Zmiany w programie Czyste powietrze – będzie trudniej o dotację na pompę ciepła

  Jednym z kluczowych elementów zmian jest zamknięcie Listy ZUM (lista zielonych urządzeń i materiałów), która jest prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Zamknięcie tej listy oznaczałoby, że dofinansowanie byłoby udzielane wyłącznie dla urządzeń wpisanych na nią, co ma na celu zwiększenie transparentności i jakości oferowanych rozwiązań. Jednocześnie wprowadzone zostaną procedury mające na celu zabezpieczenie przed możliwością wpisania na listę urządzeń, które nie spełniają rzeczywistych parametrów opisanych na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

  Poza zamknięciem Listy ZUM, NFOŚiGW planuje wprowadzenie dodatkowych wymagań technicznych dla pomp ciepła. Oprócz klas efektywności energetycznej, będą one obejmować takie aspekty jak stosowanie naturalnego czynnika roboczego, minimalna sprawność sezonowa dla klimatu chłodnego oraz moc akustyczna. Te dodatkowe wymagania techniczne mają na celu zapewnienie, że urządzenia spełniają konkretne standardy jakości i efektywności energetycznej.

  Kolejnym krokiem, który rozważany jest w kontekście zmian, jest ograniczenie zakresu dotacji tylko do urządzeń o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, tj. A++ lub wyższej. Ma to zachęcić do inwestowania w bardziej efektywne urządzenia, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do oszczędności energii i zmniejszenia wpływu na środowisko.

  W ramach wprowadzanych zmian planowane jest także wprowadzenie bardziej restrykcyjnych procedur, które będą dotyczyły zgłaszania pomp ciepła do Listy ZUM. Zgodnie z tymi planami, producenci będą musieli przedstawić raport z badań wykonanych w akredytowanym laboratorium, posiadającym odpowiednie certyfikaty. Ma to zapewnić, że deklarowane parametry techniczne urządzeń są rzeczywiste i zgodne z opisem.

  Zmiany te mają na celu podniesienie standardów jakości i efektywności energetycznej pomp ciepła na polskim rynku, a także eliminację nieuczciwych praktyk, takich jak zawyżanie cen urządzeń, które później są pokrywane dotacjami, co prowadzi do nieuczciwego zysku sprzedawców oraz przepłacania przez beneficjentów. Działania te mają również pomóc nabywcom w odróżnieniu wysokiej jakości urządzeń od tych, które nie spełniają wymagań technicznych.

   

  Źródło: Business Insider

  Zdjęcie: DEHER

  #OZE #Pompyciepła #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  PGE i NFOŚiGW podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy magazynu zielonej energii

  Elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach ma być jednym z największych tego typu projektów w Polsce, z planowaną mocą wynoszącą około 1050 MW. Umowa przewiduje, że NFOŚiGW będzie posiadać 49 proc. udziałów w spółce celowej PGE Inwest 12, odpowiedzialnej za budowę elektrowni, podczas gdy PGE zachowa większość udziałów, tj. 51 proc.

  Warto zaznaczyć, że elektrownie szczytowo-pompowe są uważane za dojrzałą technologię magazynowania energii, charakteryzującą się długim czasem eksploatacji. W obliczu rosnącej roli źródeł energii odnawialnej, takich jak instalacje fotowoltaiczne i farmy wiatrowe, elektrownie szczytowo-pompowe stają się kluczowym elementem w zapewnieniu stabilności systemu energetycznego.

  Budowa elektrowni Młoty jest istotnym krokiem w procesie transformacji energetycznej w Polsce. Projekt ten ma na celu zapewnić stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zwłaszcza na południu kraju. Ponadto, elektrownia będzie pełnić rolę magazynu zielonej energii, co wspomoże rozwijanie odnawialnych źródeł energii.

  W harmonogramie przewidziano ukończenie inwestycji do roku 2030. Projekt obejmuje budowę dwóch zbiorników wodnych, które pełnią funkcję magazynu energii oraz przeciwpowodziową, co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa regionu.

  Inwestycja w elektrownię Młoty jest znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Elektrownia Młoty stanie się istotnym elementem w realizacji strategii Grupy PGE, która ma na celu zapewnienie krajowego bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

   

  Źródło: Wysokienapięcie

  #OZE #Magazynyenergii #PGE #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  W województwie opolskim powstanie fabryka części do akumulatorów

  Zakład będzie powstawał na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, co oznacza korzyści podatkowe i ułatwienia biznesowe dla inwestorów. To ważny czynnik przyciągający potencjalnych inwestorów do tego regionu.

  Jednym z najważniejszych aspektów tej inwestycji jest tworzenie nowych miejsc pracy. Planuje się stworzenie blisko tysiąca stanowisk pracy w nowym zakładzie, co będzie ogromnym wsparciem dla lokalnej społeczności.

  Fabryka będzie specjalizować się w produkcji części do akumulatorów, które zostaną dostarczone do europejskich odbiorców branży motoryzacyjnej. To oznacza, że Polska będzie miała swój udział w rozwoju technologii związanych z pojazdami elektrycznymi i akumulatorami.

  Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślił, że wybór Polski jako lokalizacji dla tej inwestycji jest dowodem na to, że kraj ten jest atrakcyjnym miejscem dla dużych graczy na rynku motoryzacyjnym. To z kolei może przyciągnąć więcej inwestorów i projekcji do Polski.

  Wiceminister obrony Marcin Ociepa zaznaczył, że budowa nowoczesnego zakładu w regionie opolskim ma także wpływ na wzrost obronności kraju. Rozwinięty przemysł jest nie tylko źródłem wysokopłatnych miejsc pracy, ale także przyczynia się do transferu nowoczesnych technologii, co może podnieść zdolności obronne kraju.

  Planowana inwestycja w fabrykę produkcji części do akumulatorów w Radzikowicach ma ogromny potencjał dla rozwoju regionu i gospodarki Polski. To dowód na atrakcyjność kraju dla innowacyjnych inwestycji i jego rosnącą rolę na rynku motoryzacyjnym oraz technologicznym.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Elektromobilność #Akumulatory #Polska

  Kategorie
  OZE

  Polski wykonawca OZE rusza na podbój Europy Środkowo-Wschodniej

  W pierwszej części swojej strategii, firma skupi się na realizacji celów krótkoterminowych, tzw. „quick-wins”. Wśród tych celów znajduje się stabilizacja i sprzedaż usług dla gospodarstw domowych i firm w Polsce, a także ekspansja na rynki Słowenii i Chorwacji. Firma ma również plany związane z komercjalizacją produktów Columbus Technologies oraz budową i sprzedażą farm fotowoltaicznych. Wdrożenie sprzedaży online to kolejny element tych krótkoterminowych celów.

  Firma opiera swoją działalność na trzech filarach. Pierwszy z nich zostanie rozszerzony o kanał sprzedaży online oraz usługi Reseller, które obejmują serwisowanie i hurtową sprzedaż urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE). Drugi filar, Columbuss Assets, koncentruje się na rozwoju projektów farm fotowoltaicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz na budowie wielkoskalowych magazynów energii. Ostatni filar, Columbus Technologies, skupia się na komercjalizacji produktów technologicznych, takich jak PowerHousem Hems czy Regulator Napięcia. Firma planuje także zacieśnienie współpracy z Saule Technologies.

  Warto zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką odgrywają wielkoskalowe magazyny energii w strategii Columbus. Firma ma obecnie projekty na 724 MW magazynów energii, z czego część jest już zaawansowana w procesie uzyskiwania warunków przyłączenia i aukcji na rynku mocy. Columbus planuje kontynuować rozwijanie swojego portfela inwestycyjnego w tej dziedzinie, uważając magazyny energii za kluczowy element przyszłościowego systemu energetycznego.

  Jeśli chodzi o długoterminowe cele strategiczne, firma planuje ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Chce dostarczać usługi montażu, sprzedaży i opieki posprzedażowej dla różnych technologii odnawialnych źródeł energii oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca 2028 roku usługi te mają być dostępne na rynkach Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji. Firma rozważa także wejście na rynek ukraiński, jednak obecna sytuacja związana z trwającą inwazją uniemożliwia konkretną planifikację działań w tym zakresie.

   

  Źródło: Biznes Alert / Marcin Karwowski

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #FarmyPV #Magazynyenergii

  Kategorie
  Elektromobilność

  Miasto Wrocław oficjalnie liderem elektromobilności w Polsce

  Wrocław wprowadził wiele pomysłowych rozwiązań, które przyczyniły się do zwiększenia zrównoważonej mobilności w mieście. Przykłady to zielone tablice na samochodach elektrycznych oraz buspasy dla pojazdów elektrycznych. Miasto również inwestuje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych, a także wprowadziło samochody elektryczne do swojej floty miejskich pojazdów.

  Kluczowym elementem działań jest wprowadzenie Strefy Czystego Transportu, która ma na celu ograniczenie dostępu do najstarszych i najbardziej zanieczyszczających samochodów do miasta. Wrocław również zachęca przedsiębiorców do inwestowania w pojazdy nisko i zeroemisyjne poprzez preferencyjne warunki dostępu do miejsc pod stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

  Wrocław stawia także na rozwijanie transportu publicznego zeroemisyjnego, testując elektryczne autobusy i pracując nad wprowadzeniem transportu wodorowego. Ponadto miasto jest aktywne w udzielaniu wsparcia i dzieleniu się wiedzą z innymi miastami w dziedzinie elektromobilności.

  Te działania przyczyniły się do zwiększenia liczby pojazdów elektrycznych w mieście oraz poprawy jakości powietrza. W rezultacie Wrocław jest przykładem udanej transformacji transportowej w kierunku elektromobilności i zrównoważonego transportu publicznego. To miasto, które nie tylko wprowadza nowoczesne rozwiązania, ale także aktywnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, co może stanowić inspirację dla innych miast w Polsce i za granicą.

   

  Źródło: Wrocławski Portal

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Wrocław #Polska

  Kategorie
  OZE

  Nowy projekt rządu, którego celem jest jeszcze większy rozwój OZE w Polsce

  Głównym celem projektu jest ułatwienie inwestycji związanych z modernizacją i remontem istniejących linii elektroenergetycznych. Chodzi o sieci dystrybucyjne o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, które są kluczowe dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kraju.

  Rada Ministrów będzie odpowiedzialna za określenie konkretnych inwestycji towarzyszących, które obejmować będą różne aspekty infrastruktury energetycznej. Wśród tych aspektów znajduje się zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego. Ponadto projekt uwzględnia konieczność budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla samochodów elektrycznych o łącznej mocy równiej lub większej niż 1 MW. Te stacje mają być lokalizowane wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej oraz w miejscach obsługi podróżnych.

  Projekt ma także na celu wsparcie rozwoju rozproszonych źródeł energii, co staje się coraz ważniejsze w kontekście zmian klimatycznych i potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednym z wyzwań w tym zakresie jest liczba odmów wydania warunków przyłączenia do sieci ze względu na techniczne ograniczenia sieci, a nowe rozporządzenie ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

  Sieci dystrybucyjne o średnim napięciu są kluczowe dla przyłączania nowych źródeł OZE, takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne, oraz dla rozwoju nowych rynków w obszarze elektroenergetyki. Projekt uwzględnia także potrzebę rozwijania infrastruktury elektromobilności poprzez zapewnienie możliwości przyłączania do sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych.

  Warto zaznaczyć, że modernizacja sieci elektroenergetycznych jest również istotna ze względu na przekształcanie systemu elektroenergetycznego z jednokierunkowego (pasywnego) na dwukierunkowy (aktywny), gdzie odbiorcy energii elektrycznej mają aktywny udział w zarządzaniu energią.

  Planowane jest, że projekt rozporządzenia zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2023 roku. Jest to ważne działanie, które wpisuje się w cele Polityki Energetycznej Państwa 2040 (PEP2040), gdzie priorytetowe są cele związane z rozwojem OZE i sieci elektroenergetycznych.

   

  Źródło: PAP i Property News

  #OZE #Energetyka #Siecienergetyczne #Fotowoltaika #Elektromobilność #Elektryki #Polska

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga