grudzień 2023 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Od 1 stycznia zakaz ogrzewania piecami węglowymi w aż 8 województwach

  Ograniczenia obejmą piec pozaklasowy klasy 1 i 2 województwach:

  • zachodniopomorskim
  • kujawsko-pomorskim
  • wielkopolskim
  • dolnośląskim
  • śląskim
  • lubelskim
  • świętokrzyskim
  • podkarpackim

  Dodatkowo, na terenie Podkarpacia i Śląska, zakazane będzie użytkowanie kotłów używanych od 5 do 10 lat od daty produkcji.

  Nowe przepisy zakładają również zakaz palenia węglem i drewnem (z wyjątkiem biomasy) od 1 stycznia 2024 roku w Sopocie. Kara za nieprzestrzeganie przepisów może wynieść do 5 tysięcy złotych.

  W perspektywie długoterminowej, od 2030 roku planowany jest kompleksowy zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym.

  Jednocześnie, obserwuje się rosnącą popularność pomp ciepła w Polsce. W ubiegłym roku złożono ponad 4 tysiące wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, o łącznej wartości ponad 237 milionów złotych. Pomp ciepła stanowiły 1/3 wszystkich nowo instalowanych urządzeń grzewczych, a ich liczba wzrosła o 180 tysięcy.

  Polska zajmuje obecnie drugie miejsce w Europie pod względem sprzedaży pomp ciepła, co jest szczególnie istotne w kontekście walki z zanieczyszczeniem powietrza. W 2023 roku obserwowano zmiany w strukturze popularności pomp ciepła, gdzie spadł udział pomp typu powietrze-woda, a wzrosła liczba gruntowych pomp ciepła.

  Perspektywy na 2024 rok są obiecujące dla sektora pomp ciepła w Polsce. Nowe taryfy, obniżka podatku VAT dla właścicieli tych urządzeń oraz zmiany w systemie rozliczeń prosumentów mogą przyspieszyć proces transformacji energetycznej kraju. W ostatnich miesiącach narosło wiele mitów wokół pomp ciepła, jednak te zmiany legislacyjne mogą przyczynić się do ich ponownego wzrostu popularności.

   

  Źródło: przemysl.naszemiasto

  #OZE #Pompyciepła #Ogrzewanie

  Kategorie
  OZE

  PKP Intercity planuje zakup nowoczesnych, hybrydowych pociągów

  Inicjatywa ta jest częścią szerszej strategii rozwoju floty PKP Intercity, zakładającej, że do 2030 roku wszystkie pojazdy przewoźnika będą albo nowe, albo zmodernizowane. Nowe hybrydowe zespoły trakcyjne mają osiągać prędkość minimum 160 km/h w trybie elektrycznym oraz 120 km/h przy użyciu napędu spalinowego. Planowane jest, że pierwsze z nich zostaną dostarczone już po 24 miesiącach od podpisania umowy z producentem.

  Jednak to nie koniec innowacyjnych koncepcji przewoźnika. PKP Intercity zastanawia się również nad możliwością instalacji napędu bezemisyjnego w przyszłości. Decyzja ta zależeć będzie od tego, czy nowe technologie spełnią kryteria atrakcyjności dla przewoźnika, zgodności z wymaganiami technicznymi oraz uzasadnienia ekonomicznego.

  Bezpieczeństwo podróży nowymi hybrydowymi zespołami trakcyjnymi zostanie zapewnione dzięki zastosowaniu systemu bezpieczeństwa ETCS. Pojazdy zostaną dodatkowo wyposażone w systemy diagnostyki pokładowej, monitoringu wizyjnego oraz alarmowy system przeciwpożarowy. Dodatkowo, pojazdy będą wyposażone w nadajniki GPS, system do pomiaru zużycia paliwa i liczniki energii. Silniki spalinowe spełnią najnowsze normy dotyczące emisji spalin.

  To pierwszy tego rodzaju zakup w historii PKP Intercity, które do tej pory korzystało wyłącznie z pojazdów zasilanych energią elektryczną. Nowe hybrydowe zespoły trakcyjne będą mogły pomieścić co najmniej 184 pasażerów, z miejscami zarówno w klasie pierwszej, jak i drugiej. Ponadto, zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oferując 4 miejsca dla nich i ich opiekunów oraz co najmniej 8 stojaków na rowery. Pasażerowie podróżujący tymi nowymi pojazdami będą mieli również dostęp do usług gastronomicznych oferowanych przez maszyny vendingowe.

  Inwestycja ta nie tylko modernizuje flotę przewoźnika, ale także umożliwi uruchomienie połączeń do miejscowości, które wcześniej nie były obsługiwane przez pociągi dalekobieżne. Skrócenie czasu podróży, dzięki eliminacji konieczności wymiany lokomotyw elektrycznych i spalinowych, jest dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia.

  Zgodnie z warunkami zamówienia, wykonawca zobowiąże się utrzymać pojazdy przez okres 10 lat, przy aktywnym udziale pracowników przewoźnika. Producent ma czas do 19 lutego 2024 roku na złożenie oferty. Ten krok w kierunku nowoczesnej i ekologicznej floty jest obiecujący dla rozwoju kolejnictwa w Polsce.

   

  Źródło: Obserwatorlogistyczny

  #OZE #Elektromobilność #Hybryda #PKP

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polenergia wybuduje farmy fotowoltaiczne za łącznie ok. 89 mln zł

  Umowy EPC obejmują szeroki zakres działań montażowo-elektrycznych związanych z budową farm fotowoltaicznych. Prace te obejmują dostawę i montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznych nn/SN, dostawę i montaż kabli nn, SN, wykonanie stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z dostawą urządzeń, dostawę i montaż linii kablowej WN wraz z siecią światłowodową. Warto zauważyć, że umowy nie obejmują dostawy modułów fotowoltaicznych i inwerterów.

  Polenergia, jako pionowo zintegrowany podmiot, specjalizuje się w projektach energetycznych obejmujących zarówno źródła konwencjonalne, jak i odnawialne. Firma działa na wielu obszarach, włączając w to wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, a także sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Spółka jest notowana w indeksie mWIG40 i w 2022 roku osiągnęła przychody na poziomie 7,09 miliarda złotych.

  Projekty farm fotowoltaicznych Szprotawa I i Szprotawa II stanowią kolejny krok Polenergii w rozwijaniu portfela inwestycyjnego związanego z energią odnawialną. Umowy EPC z P&Q umożliwią skuteczną realizację tych projektów, które w sumie przyczynią się do dodania 67 MWp do mocy zainstalowanej w segmencie fotowoltaiki. To z kolei wpisuje się w długoterminową strategię spółki, która stawia na zrównoważony rozwój i rosnący udział odnawialnych źródeł energii w swoim portfolio.

   

  Źródło: Inwestycje

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polenergia

  Kategorie
  OZE

  Przydomowa elektrownia wiatrowa – konkurent dla fotowoltaiki?

  Wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski, zasygnalizował rozważania dotyczące wprowadzenia dotacji na małe elektrownie wiatrowe w ramach istniejącego programu Mój Prąd. Alternatywą jest stworzenie nowego, odrębnego programu dotacyjnego. Dofinansowanie miałoby obejmować koszty zakupu i montażu, co mogłoby być istotnym impulsem dla osób zainteresowanych ekologicznym źródłem energii.

  Mikroinstalacje wiatrowe mają wiele zalet. Po pierwsze, nie emitują spalin ani innych zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Dodatkowo, korzystają z odnawialnego źródła energii, jakim jest wiatr. Wprowadzenie takich instalacji do domów mogłoby więc przyczynić się do obniżenia emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenia zależności od tradycyjnych, nieekologicznych źródeł energii.

  Aspekt finansowy również stanowi istotny element rozważań. Wspomniane dotacje mogą znacząco obniżyć koszty zakupu i montażu elektrowni wiatrowej. Obecnie, według wstępnych szacunków, koszty takiej inwestycji wynoszą od 40 do 50 tysięcy złotych, co z pewnością jest poważnym wydatkiem. Dofinansowanie ze strony NFOŚiGW mogłoby zniwelować te koszty, sprawiając, że inwestycja stałaby się bardziej dostępna dla szerokiego grona osób.

  Warto również podkreślić, że posiadanie małej elektrowni wiatrowej może przynieść korzyści finansowe w dłuższej perspektywie. Możliwość sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci lub otrzymywania zwrotu za zużytą energię może wpłynąć korzystnie na domowy budżet.

  Ciekawym aspektem jest również fakt, że małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kW oraz wysokości do 3 m nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. To ułatwienie może skłonić więcej osób do podjęcia decyzji o instalacji takiej elektrowni na swoich posesjach.

  Oczywiście, decyzja o zakupie małej elektrowni wiatrowej wiąże się zarówno z korzyściami, jak i kosztami. Kluczowe jest zwrócenie uwagi na lokalne warunki wietrzne, aby zagwarantować efektywność wykorzystania instalacji. Ponadto, konieczne jest świadome podejście do wszystkich związanych z tym kwestii finansowych.

  Mimo to, planowane wsparcie finansowe ze strony NFOŚiGW może stanowić zachętę dla wielu osób do poszukiwania ekologicznych rozwiązań w dziedzinie energii. Ostateczne decyzje i szczegóły dotyczące programu będą jednak zależały od oficjalnych ogłoszeń i decyzji funduszu.

   

  Źródło: Spidersweb

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Elektrowniawiatrowa

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Oświadczenie NFOŚiGW w sprawie kontroli pomp ciepła z programu „Czyste Powietrze”

  W komunikacie NFOŚiGW podkreśla, że obecnie nie prowadzi specjalnych kontroli tylko w stosunku do pomp ciepła. Kontrole w ramach „Czystego Powietrza” obejmują całe przedsięwzięcie dofinansowane, a nie tylko konkretne urządzenia. Weryfikacja odbywa się od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, przez etap realizacji inwestycji, aż do tzw. 5-letniego okresu trwałości.

  Warto zaznaczyć, że kontrola jakości urządzeń, o której wspomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), skupia się na nieuczciwych importerach, dostawcach i monterach pomp ciepła. Beneficjenci programu „Czyste Powietrze” nie powinni obawiać się tych kontroli, jeżeli korzystają z uczciwych wykonawców.

  Ostrzeżenie kierowane jest natomiast do beneficjentów programu, aby byli świadomi ryzyka związanego z wyborem nieuczciwych firm i akwizytorów, którzy oferują produkty niskiej jakości. NFOŚiGW zaleca dokładne weryfikowanie wykonawców oraz sprawdzenie czy urządzenia dostosowane są do potrzeb technicznych budynku, a także czy cena urządzenia nie jest zawyżona.

  Wspomniane oczekiwane zmiany dotyczące zamknięcia listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) mają na celu ograniczenie możliwości udzielania dofinansowania wyłącznie do urządzeń wpisanych na tę listę. To oznacza, że beneficjenci będą mogli korzystać z dofinansowania tylko na urządzenia, które spełniają określone parametry techniczne opisane na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

  NFOŚiGW planuje wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu listy ZUM na początku 2024 roku, co pozwoli na jeszcze bezpieczniejsze korzystanie z dofinansowania programu „Czyste Powietrze”. Po wprowadzeniu systemu weryfikacji pomp ciepła, beneficjenci będą mogli wybierać spośród urządzeń wpisanych na listę ZUM, które zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium.

   

  Źródło: Gov

  #OZE #Pompaciepła #CzystePowietrze #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Powstał pierwszy w Polsce magazyn energii z akumulatorów autobusowych

  Magazyn energii w Jaworznie ma imponującą moc 150 kW i pojemność 150 kWh, co czyni go znaczącym elementem lokalnej infrastruktury energetycznej. Co istotne, do jego działania wykorzystywane są akumulatory, które już pełniły swoją rolę w autobusach elektrycznych. Zamiast trafiać na składowiska odpadów, te akumulatory mają teraz zapewnione drugie życie, działając w magazynie przez co najmniej osiem lat.

  Patryk Demski – Wiceprezes Grupy Tauron ds. strategii i rozwoju, podkreśla znaczenie tego projektu. Magazyn nie tylko współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych, ale także integruje się z lokalną siecią elektroenergetyczną. Planowane są dalsze analizy pracy magazynu oraz badania możliwości jego integracji z różnymi źródłami wytwórczymi.

  Akumulatory autobusów elektrycznych zazwyczaj są użytkowane przez 8–10 lat, a ich liczba wciąż rośnie wraz z rozwojem elektromobilności. To oznacza, że magazyny energii oparte na tych akumulatorach mogą stać się ważnym elementem inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Projekt ten jest również korzystny z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ budowa magazynów z wykorzystaniem używanych akumulatorów okazuje się tańszą opcją niż produkcja tradycyjnych magazynów przemysłowych.

  Magazyn w Jaworznie składa się z czterech modułów bateryjnych, z których każdy zawiera 78 pojedynczych ogniw, pierwotnie użytkowanych w pierwszym autobusie elektrycznym w mieście. Te ogniwa litowo-jonowe mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza przy rosnącej liczbie niestabilnych źródeł odnawialnych, takich jak mikroinstalacje fotowoltaiczne.

  Projekt, zatytułowany „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych” jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i współfinansowany z unijnego Programu Inteligentny Rozwój. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, stanowiący przykład, jak innowacje w obszarze elektromobilności mogą przyczynić się do poprawy infrastruktury energetycznej.

   

  Źródło: Inżynieria / Wojciech Kwinta

  #OZE #Energetyka #Magazynenergii #Polska #Akumulatory

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Rynek pomp ciepła w 2023 roku – podsumowanie

  Wpływ na rynek miały również kwestie polityczne i energetyczne. Pogorszenie wyników sprzedaży odzwierciedlało się nie tylko w segmencie pomp ciepła, ale ogółem w sektorze urządzeń grzewczych. Wysokie ceny energii elektrycznej w porównaniu do innych paliw stały się główną przeszkodą dla rozwoju rynku pomp ciepła.

  Kryzys cenowy energii elektrycznej miał bezpośredni wpływ na decyzje konsumentów, którzy zaczęli zastanawiać się nad inwestycją w pompy ciepła. Obawy przed dalszym wzrostem cen prądu oraz relacja cenowa energii elektrycznej do gazu ziemnego, przekraczająca 4:1, skłoniły wielu inwestorów do pozostawania przy bardziej tradycyjnych rozwiązaniach grzewczych, takich jak kotły na biomasę oraz kotły gazowe.

  Dane programu „Czyste Powietrze” potwierdzają ten trend, ilustrując spadek zainteresowania pompami ciepła na rzecz kotłów gazowych i na biomasę. Udział wniosków o dotację na pompę ciepła zmniejszył się z 61% do 48%.

  W odpowiedzi na sygnały o nieprawidłowościach, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje zmiany mające na celu uszczelnienie kryteriów kwalifikacji pomp ciepła do dofinansowań. Szczególną uwagę skierowano na pompy ciepła z Chin, ze względu na niskie współczynniki jakości i brak niezbędnych certyfikatów. Planowane jest, że dotację z programu „Czyste Powietrze” będą mogły otrzymać jedynie te urządzenia, które posiadają ważne certyfikaty uzyskane na terenie Unii Europejskiej. Te zmiany mają na celu zapewnienie wyższej jakości instalacji i ochrony interesów użytkowników.

  Patrząc w przyszłość na rok 2024, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pompy Ciepła (PORT PC) planuje przedstawić bardziej optymistyczne prognozy sprzedaży pomp ciepła. Oczekuje się, że zmiany w cenach energii elektrycznej, obniżka podatku VAT, specjalna taryfa energetyczna dla użytkowników pomp ciepła oraz zmiany w systemie rozliczeń prosumentów mogą znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji rynkowej.

  Pomimo wyzwań cenowych i spadków sprzedaży w 2023 roku, polski rynek pomp ciepła ma szanse na znaczące odbicie. Oczekiwane zmiany regulacyjne, wsparcie polityczne i unijne inicjatywy mogą przyczynić się do szybszego rozwoju tej technologii w Polsce.

   

  Źródło: Enerad

  #OZE #Pompyciepła #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PKO Bank Polski i DNB Bank ASA sfinansują projekty fotowoltaiczne GoldenPeaks Capital

  Portfolio „Charlie” składa się z 55 indywidualnych projektów solarnych o wielkości od 1 MWp do 8 MWp, rozmieszczonych w całej Polsce. Przez cały okres eksploatacji portfel będzie korzystał z denominowanej w euro umowy zakupu energii elektrycznej.

  „GPC umocniło swoją pozycję w Polsce oraz jako doświadczonego dostawcy długoterminowych, denominowanych w euro umów PPA (Power Purchase Agreement) dla wiodących na świecie międzynarodowych korporacji. Portfolio „Charlie” to przykład naszej zdolności do zapewnienia opłacalności tym projektom. Cieszymy się, że partnerzy tacy jak PKO Bank Polski i DNB wspierają nas w osiąganiu celu, jakim jest przyspieszenie przejścia regionu na energię odnawialną” – mówi Daniel Tain, Prezes GPC.

  Marcin Majewski, Dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego i Relacji z Przedsiębiorstwami PKO Bank Polski: „PKO Bank Polski jest liderem w finansowaniu zielonej transformacji w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać GPC w realizacji projektów związanych z energią odnawialną. Jako największy polski bank dla korporacji i biznesu chcemy wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym i przyczyniać się do zwiększania udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym”.

  „Dzięki wprowadzeniu Euro PPA dla projektów solarnych na polskim rynku złotówkowym, GPC wnosi znaczący i przełomowy wkład w ten sektor. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej roli partnera finansowego, wspierającego kluczowego gracza na rynku przyspieszającego zieloną transformację Polski. To partnerstwo podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju, jednocześnie wspierając innowacje w branży” – mówi Ewa Banasiuk, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w DNB Bank Polska.

  Bartek Hofman, dyrektor Capcora i szef polskiego oddziału, mówi: „GPC jest niezaprzeczalnie jednym z najbardziej zaawansowanych i myślących przyszłościowo graczy na polskim rynku. Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy z nimi współpracować i tym samym przyczynić się do sukcesu transakcji. Ta współpraca odzwierciedla nasze zaangażowanie we wprowadzanie innowacji oraz dążenie do wyznaczania nowych standardów i wywierania trwałego wpływu na polski rynek finansowy”.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #PKO #DNB

  Kategorie
  Elektromobilność

  Wielki gigant wybuduje w Polsce zeroemisyjną fabrykę pojazdów elektrycznych

  Fabryka, której budowę zaplanowano na przyszły rok, będzie pierwszym ośrodkiem Mercedesa, w którym wyprodukowane zostaną wyłącznie pojazdy elektryczne. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna zyska dzięki temu 1 500 nowych miejsc pracy, a Dolny Śląsk stanie się ważnym punktem na mapie transformacji motoryzacyjnej.

  Ośrodek produkcyjny będzie zeroemisyjny, korzystając wyłącznie z energii odnawialnych źródeł, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, pompy ciepła, geotermia i biogazownia. To zaangażowanie w ekologię od samego początku produkcji stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.

  Mercedes-Benz planuje produkować pojazdy elektryczne oparte na nowej platformie MB Vans Electric Architecture (VAN.EA). Fabryka, kosztująca ponad miliard euro, będzie skupiona na produkcji zamkniętych furgonów o różnym zastosowaniu, takich jak chłodnie, pojazdy kurierskie, miejskie vany i karetki.

  Decyzja o lokalizacji fabryki w Jaworze przeciwko istniejącej fabryce silników i akumulatorów ma strategiczne znaczenie dla procesów logistycznych, ułatwiając transport między ośrodkami. SSE, położona przy drodze ekspresowej S3 i autostradzie A4, zapewni również dogodny dostęp do głównych węzłów transportowych.

  Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans, podkreśla, że decyzja o wyborze Jawora to kamień milowy w drodze do elektromobilności. Inwestycja nie tylko dostosuje produkty, ale także cały łańcuch wartości, obejmujący zakupy, produkcję, logistykę i sprzedaż, do wymogów przyszłości.

  Fabryka w Jaworze ma być zakończona do 2027 roku, co potwierdza zaangażowanie Mercedesa w dynamiczny rozwój sektora pojazdów elektrycznych. Jest to także istotny krok w transformacji koncernu, mającej na celu zapewnienie pozycji lidera na rynku aut elektrycznych. Przy tym wszystkim fabryka ma stanowić element długoterminowych perspektyw istniejących zakładów Mercedesa w Europie.

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Mercedes #Motoryzacja

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Unia podejmuje działania – zmiany w przepisach budownictwa i ogrzewania

  Zakaz ten, choć obejmie wszystkie piece na paliwa kopalne, szczególnie dotknie właścicieli domów, w których obecnie najczęściej stosuje się piece i kotły gazowe. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że ogrzewanie gazowe zostało zainstalowane w blisko 39% nowo oddanych do użytku mieszkań w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku. Z kolei ponad 4,8 miliona polskich mieszkań wykorzystuje gaz ziemny do ogrzewania, co stanowi prawie 28% wszystkich domów.

  Plany unijne zakładają wprowadzenie zakazu montażu pieców na paliwa kopalne, w tym gaz ziemny, w nowo powstających budynkach w latach 2028-2030. Dodatkowo, między 2035 a 2040 rokiem, przewiduje się zakaz montażu takich pieców w budynkach przechodzących gruntowne remonty, w tym termomodernizację.

  W kontekście zmian klimatycznych i redukcji emisji, do 2030 roku Polska musi zmniejszyć zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o co najmniej 16%, a do 2035 roku o 22%. Aby osiągnąć te cele, od 2030 roku nowo budowane budynki mieszkalne będą zobowiązane do korzystania wyłącznie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a panele fotowoltaiczne staną się obowiązkowym elementem nowych konstrukcji.

  Dodatkowo, już w 2025 roku nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania wymiany pieca węglowego na ogrzewanie gazowe, chyba że zostanie zainstalowana pompa ciepła. W 2024 roku rozpoczną się audyty, które sklasyfikują budynki pod względem efektywności energetycznej, zobowiązując do remontów tych o najniższych klasach energetycznych.

  Właściciele domów jednorodzinnych także odczują zmiany. Zgodnie z propozycjami unijnych urzędników, domy te, sprzedawane, wynajmowane lub dzierżawione po 2028 roku, będą musiały być zmodernizowane w ciągu pięciu lat, aby spełniać co najmniej wymogi klasy efektywności energetycznej D. Od kwietnia 2023 roku wszyscy właściciele domów jednorodzinnych chcący wynająć lub sprzedać swoje nieruchomości muszą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej, wprowadzone wcześniej dla nowo budowanych domów jednorodzinnych od 2009 roku.

   

  Źródło: Bankier

  Zdjęcie: Tauron

  #OZE #Fotowoltaika #Pompaciepła #Ogrzewanie #Budownictwo #UE #UniaEuropejska #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika przebiła elektrownię Turów – rekordowa produkcja energii słonecznej w Polsce

  Nie tylko fotowoltaika zanotowała imponujący wzrost, ale także prognozy na rok 2023 przewidują, że produkcja energii z paneli słonecznych wzrośnie o niemal 60% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najlepsze miesiące dla fotowoltaiki to maj, czerwiec i lipiec, z każdym z tych miesięcy przynoszących około 1,9 TWh energii.

  Warto zauważyć, że styczniowy wynik fotowoltaiki był stosunkowo niski, wynoszący jedynie 0,2 TWh. Jednakże, gdy zsumujemy miesięczną produkcję z fotowoltaiki i wiatraków, okazuje się, że wygenerowały one podobną ilość energii we wszystkich miesiącach roku, oscylując od 2,6 TWh w lutym i listopadzie do 3,3 TWh w maju i październiku.

  Jakub Wiech z portalu Energetyka24 skomentował te wyniki, zauważając, że potrzebujemy ogromnych mocy w fotowoltaice, aby konkurować z tradycyjnymi jednostkami wytwórczymi. Podkreślił, że 15 GW w polskiej fotowoltaice dostarcza mniej więcej tyle samo energii, co 2 GW w elektrowni Turów. Z tego powodu Wiech sugeruje potrzebę inwestycji w duże jednostki nieemisyjne, takie jak elektrownie jądrowe.

  Nieco wcześniej, minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, ogłosiła decyzję dotyczącą budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Planowana elektrownia ma być wspólnym przedsięwzięciem PGE PAK Energia Jądrowa i koreańskiego koncernu KHNP, posiadającego co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

  Pomimo sukcesów fotowoltaiki, dane z pierwszego kwartału 2023 roku wskazują na pewne spowolnienie w rozwoju tej technologii. Według Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, liczba nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wyniosła nieco mniej niż w poprzednim roku. Niemniej jednak, liczba prosumentów w Polsce, czyli osób generujących energię na własne potrzeby przekroczyła 1,3 miliona.

  Ostatecznie, Polska zdaje się kierować ku zrównoważonej energetyce, wykorzystując potencjał fotowoltaiki, ale jednocześnie przygotowując się do rozbudowy elektrowni jądrowych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Fotowoltaika #Turów

  Kategorie
  Pompy ciepła

  W Polsce coraz więcej pomp ciepła z Chin, co wzbudziło zainterweniowanie UOKiK

  Zjawisko to dotyczy produktów z Chin, które są sprzedawane na polskim rynku, często po niższych cenach niż konkurencyjne, renomowane marki. Jednakże, pomimo atrakcyjnej ceny zakupu, koszty eksploatacji tych urządzeń okazują się być znacznie wyższe, co stawia konsumentów w niekorzystnej sytuacji.

  Klientom w Polsce coraz częściej zależy na ekologicznych rozwiązaniach, takich jak pompy ciepła, które są wykorzystywane do ogrzewania domów. Jednakże, wraz z rosnącą popularnością tego typu urządzeń, pojawiają się również głosy niezadowolenia. UOKiK otrzymał w tym roku kilkadziesiąt skarg dotyczących sprzedaży i montażu pomp ciepła, a problematyczne stają się zwłaszcza te produkty pochodzące z Chin.

  Chińskie pompy ciepła, zdaniem klientów i ekspertów, często nie spełniają europejskich norm ani nie posiadają odpowiednich certyfikatów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska już latem tego roku wydało ostrzeżenie w tej sprawie, zwracając uwagę na ryzyko związane z podrabianiem dokumentów. Teraz, UOKiK postanowił podjąć konkretne kroki w celu zbadania tej sytuacji.

  Problem polega także na tym, że chińskie pompy ciepła z fałszywymi certyfikatami są sprzedawane z korzyścią dla oszustów, zwłaszcza w kontekście państwowej dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. To sprawia, że takie urządzenia stają się atrakcyjne dla klientów, którzy liczą na uzyskanie większych dopłat. Jednakże, w praktyce, może to prowadzić do sytuacji, w której ceny pomp są zawyżane, a oszuści zyskują na różnicy między faktyczną wartością a kwotą dotacji.

  Aby zaradzić temu problemowi, UOKiK planuje wprowadzenie zmian w programie dotacyjnym. Od pierwszego kwartału 2024 roku, dotacje będą przyznawane tylko dla pomp ciepła posiadających certyfikaty nadane przez jednostki z laboratoriami zlokalizowanymi w Unii Europejskiej lub EFTA. To kroki mające na celu zwiększenie kontroli nad jakością i legalnością oferowanych na rynku pomp ciepła.

  Mimo że UOKiK podejmuje teraz konkretne kroki, wielu ekspertów uważa, że powinien zająć się tą sprawą wcześniej, biorąc pod uwagę liczne skargi i istotność problemu. W każdym razie, ważne jest, aby chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami na rynku pomp ciepła i dbać o zgodność oferowanych produktów z obowiązującymi normami.

   

  Źródło: geekweek.interia

  #OZE #Pompaciepła

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Program „Energia dla wsi” przedłużony o ponad 2 miesiące. Do puli trafią też dodatkowe środki

  Program jest ukierunkowany na rolników oraz na istniejące i nowo powstające spółdzielnie energetyczne, a jego celem jest umożliwienie inwestycji w odnawialne źródła energii. Dotacje są dostępne dla różnych projektów, takich jak budowa elektrowni wodnych, instalacje wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz magazyny energii.

  W ramach programu można ubiegać się o pożyczki na budowę elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego, instalacji wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Elektrownie wodne i biogazownie mogą liczyć na dotacje do 65% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Magazyny energii są wspierane dotacjami do 20% kosztów kwalifikowanych.

  Szczególnie cieszy fakt, że program zyskał na popularności, co zaowocowało zwiększeniem budżetu z początkowych 100 milionów złotych do obecnych 1 miliarda złotych. To znaczne zwiększenie środków finansowych daje szansę większej liczbie beneficjentów na realizację swoich projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które nadzoruje program, określa pewne warunki dotyczące mocy instalacji. Dofinansowanie dostępne jest dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 50 kW, ale nie większej niż 1 MW. Elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW, nie większej niż 1 MW, również kwalifikują się do wsparcia. Magazyny energii mogą otrzymać dofinansowanie pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

  Program „Energia dla wsi” to nie tylko przedłużony termin, ale także zwiększony budżet, co stanowi pozytywny sygnał dla sektora odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Dotychczasowe dofinansowania skupiły się głównie na biogazie, co świadczy o sukcesie inwestycji w tej dziedzinie. Teraz, dzięki zwiększonym środkom, program może stać się kluczowym wsparciem dla jeszcze szerszego zakresu projektów związanych z energią odnawialną na terenach wiejskich.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Energiadlawsi #Dofinansowanie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tysiące instalacji PV niezgodnych w przepisami! Wyniki kontroli Taurona

  Rekordziści w nielegalnych praktykach montowali nawet czterokrotnie więcej modułów, niż wynikało to z dokumentacji. TAURON, będąc świadomym potrzeby monitorowania parametrów jakości energii elektrycznej oraz stopnia obciążenia sieci, regularnie sprawdza instalacje na ewentualne nieprawidłowości. Takie działania są istotne, aby identyfikować przypadki mikroinstalacji generujących energię niezgodnie z umową lub działających z niebezpiecznie wysokimi parametrami.

  W pierwszym etapie kontroli TAURON wysłał powiadomienia do właścicieli ponad 5 tysięcy mikroinstalacji, informując o prawdopodobnych nieprawidłowościach i sugerując sposób ich naprawy. Około 60% klientów odpowiedziało na te powiadomienia, dokonując aktualizacji danych zgłoszeniowych.

  W drugim etapie firma przeprowadziła blisko 880 kontroli bezpośrednich u klientów. Wykryto 466 przypadków przekroczenia mocy i 50 przypadków przekroczenia napięcia. Dodatkowo stwierdzono nielegalne manipulacje w układach pomiarowo-rozliczeniowych, takie jak zmiany w zabezpieczeniach przedlicznikowych oraz naruszenia plomb.

  Manipulacje w tych układach są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nieuprawnione ingerencje mogą prowadzić do zwarcia czy nawet wywołania pożaru. TAURON podkreśla, że tego rodzaju działania są nie tylko nielegalne, ale również stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, destabilizując pracę sieci energetycznej i mogąc być szkodliwe dla innych mikroinstalacji oraz urządzeń zasilanych z tego obszaru.

  Firma informuje, że kontrola miała na celu nie tylko ujawnienie nieprawidłowości, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności instalacji fotowoltaicznych z obowiązującymi przepisami. Działania podejmowane przez TAURON są kierowane nie tylko na rzecz ochrony swoich klientów, ale również zapewnienia stabilności sieci energetycznej oraz minimalizacji potencjalnych zagrożeń związanych z nieprawidłowymi praktykami w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #Tauron

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Nabór do programu „Mój Prąd” zamknięty! Jakie są alternatywne programy, z których warto skorzystać?

  Inicjatywa obejmowała okres kwalifikowania od 1 lutego 2020 r. do dnia złożenia wniosku. W tym czasie wnioskodawcy mieli możliwość skorzystania z dofinansowania na zakup, montaż mikroinstalacji PV, urządzeń dodatkowych, jak również przyłączenia ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Istotnym aspektem było ograniczenie czasowe, które wymagało, aby wszystkie działania mieściły się w przedziale od 1 lutego 2020 r. do momentu złożenia wniosku.

  Podział wnioskodawców na trzy grupy uwzględniał różne przypadki, od tych, którzy rozliczają się w systemie net-billing, poprzez tych, którzy przechodzą z net-metering na net-billing, po tych, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Warto podkreślić, że grupy te obejmowały różne warunki dotyczące zgłoszeń i systemów rozliczeń.

  Wysokość dofinansowania, sięgająca do 50% kosztów kwalifikowanych, zależała od rodzaju instalacji i dodatkowych urządzeń. Maksymalne kwoty dofinansowania były różne dla poszczególnych grup wnioskodawców, a także w zależności od wybranych elementów, takich jak magazyn ciepła, pompy ciepła, systemy zarządzania energią czy kolektory słoneczne.

  Ważne zmiany wprowadzone w programie dotyczyły m.in. nowych wymagań technicznych dla niektórych urządzeń, zwiększenia liczby załączników do wniosku oraz zmiany źródła dofinansowania na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020). Otrzymywanie dofinansowania wymagało teraz również potwierdzenia otrzymania środków z innych źródeł publicznych.

  Więcej na stronie: https://mojprad.gov.pl/nabor-v

   

  Warto również pamiętać o innych, nadal aktualnych programach, w tym o programie „Czyste Powietrze”. Program ten stanowi inicjatywę skierowaną do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także do osób posiadających wydzielone lokale mieszkalne z wyodrębnioną księgą wieczystą w ramach większych budynków jednorodzinnych. Głównym celem programu jest wspieranie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany przestarzałych i mało efektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy.

  Dofinansowanie udzielane w ramach programu może sięgać imponujących kwot. W zależności od poziomu dofinansowania, właściciele mogą otrzymać dotację do 66 000 zł dla podstawowego poziomu, do 99 000 zł dla poziomu podwyższonego oraz aż do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo, niezależnie od wybranego poziomu, program przewiduje dodatkową dotację do 1 200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego, co pomaga dokładniej ocenić zapotrzebowanie na termomodernizację i efektywną wymianę źródeł ciepła.

  Więcej na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

  Źródło: Gov

  #OZE #MójPrąd #CzystePowietrze #Fotowoltaika #Magazynenergii #Pompaciepła

  Kategorie
  OZE

  Czy marzymy o samowystarczalnych energetycznie mieszkaniach? Deweloper sprawdził podejście Polaków w największych miastach

  Z badania wynika, że prawie każda osoba poszukująca mieszkania zastanawia się nad rozwiązaniami ułatwiającymi racjonalne gospodarowanie energią, co w obliczu rosnących cen prądu i ciepła nie powinno nikogo dziwić. Zużycie energii w 4-osobowej rodzinie może wynosić od 2500 do nawet 5500 kWh rocznie, co przekłada się na kwotę od 4500 do prawie 10 000 zł*. Respondenci są świadomi obecnych kosztów energii, w związku z czym zadeklarowali bardzo wysokie zainteresowanie zakupem mieszkań na osiedlu, które może być samowystarczalne energetycznie. Warto zauważyć, że w Polsce już teraz odnotowuje się przykłady inwestycji, które zmierzają w kierunku maksymalizacji efektywności energetycznej. Przy czym nadal koncepcja samowystarczalności energetycznej w naszym kraju jest realizowana w ograniczonym zakresie.

  Zdecydowane zainteresowanie zakupem mieszkania o wysokiej efektywności energetycznej wyraziło 32,1% badanych, natomiast wstępne – aż 58,1%. Świadomość odpowiedzialności za środowisko, a z drugiej strony praktyczność i chęć oszczędności, powodują, że Polacy chcą mieszkać tam, gdzie myśli się o taniej i zielonej energii, racjonalnie wykorzystuje się wodę oraz używa innych udogodnień technicznych.

   

  Samowystarczalnością energetyczną zainteresowani byli prawie wszyscy badani (90,2%)

  Deweloper sprawdził również znajomość poszczególnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie samowystarczalności energetycznej wśród mieszkańców dużych aglomeracji. Do najbardziej znanych należą w panele fotowoltaiczne – 81% badanych słyszała o tym rozwiązaniu i wie, na czym ono polega. Technologia ta jest już dobrze rozpoznawana przez mieszkańców miast. Są również inne, które w ostatnim czasie zyskały na popularności. 51,4% respondentów słyszało o pompach ciepła. Mniej powszechna jest wiedza dotycząca tego, na czym polega rekuperacja (system wentylacji odzyskujący energię cieplną) – tylko 29,5% respondentów wskazało, że zna tę metodę.

  „Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy dużych miast poszukują informacji na temat rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną, a także tych przyjaznych środowisku. Równocześnie mamy świadomość konieczności edukowania klientów w zakresie poszczególnych koncepcji ekologicznych i przedstawiania im korzyści wynikających z ich wdrażania” – mówi Artur Łeszczyński, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Skanska Residential Poland.

   

  Niezależność, samowystarczalność oraz funkcjonowanie w zgodzie z naturą są „w cenie”

  Choć wielu badanych nie zagłębia się w szczegóły rozwiązań generujących czystą energię, to mieszkańcy miast zgodnie uważają, że inwestycja w efektywne energetycznie rozwiązania zwiększa wartość nieruchomości. 83,8% badanych ma przekonanie (choć wyrażane z różnym stopniem pewności), że wysoka efektywność energetyczna przyczynia się do zwiększenia wartości mieszkania na rynku. Respondenci są też gotowi zapłacić wyższą cenę za nieruchomość, która wykorzystuje energooszczędne technologie, co deklaruje 70,2% ankietowanych. Przeważają jednak deklaracje „miękkie” („raczej tak”). Twarde „zdecydowanie tak” potwierdziło tylko 15,6% badanych.

   

  Do rozważenia samowystarczalności energetycznej skłaniają nas też nowe regulacje prawne

  Istotnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej budynków było przyjęcie przez sejm rozporządzenia w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej. Nowe przepisy, obowiązujące od kwietnia 2023 roku, mają na celu zarówno zwiększenie kontroli zużycia energii w budynkach, jak i promowanie bardziej ekologicznych rozwiązań.

  „W polskich warunkach świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest kluczowym narzędziem do oceny efektywności budynków. To nowy obowiązek nałożony na właścicieli nieruchomości, który umożliwia dokładne określenie zużycia energii w ciągu roku. Brak takiego świadectwa energetycznego przy zawarciu umowy sprzedaży lub najmu to ryzyko grzywny do nawet 5 tys. zł. My, jako deweloper mieszkaniowy, realizowaliśmy już ten przepis, zanim stał się obowiązującym. Wręczamy każdemu z naszych klientów świadectwo energetyczne w momencie, gdy podpisujemy z nim akt przeniesienia własności. Dzięki temu klienci mają pewność, że inwestują w nieruchomość, która została zaprojektowana z poszanowaniem dla środowiska, a także portfela jej użytkownika” – dodaje Artur Łeszczyński.

   

  Nie tylko w mieszkaniach, ale także w częściach wspólnych

  Klienci coraz częściej oczekują, aby nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie energooszczędności i samowystarczalności energetycznej, znajdowały się zarówno w części wspólnej osiedla, jak i bezpośrednio w ich własnych mieszkaniach – takie preferencje wykazała ponad połowa respondentów (52,4%).

   

  Informacja o badaniu

  Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców 13 polskich miast o populacji wynoszącej 200 000 lub więcej osób. O preferencje pytano trzy różne grupy respondentów: niedawnych nabywców mieszkań (osoby, które zakupiły nieruchomość w latach 2022-2023), przyszłych nabywców mieszkań (osoby planujące zakup mieszkania do września 2024 roku) oraz osoby aktywnie poszukujące mieszkań, choć nie deklarujące zakupu w ciągu najbliższego roku. Celem badania było zrozumienie zainteresowania potencjalnych nabywców mieszkaniami z samowystarczalnością energetyczną oraz ocena wpływu tego aspektu na ich decyzje zakupowe. Miało ono również na celu sprawdzenie, jaka jest gotowość i preferencje klientów w kontekście inwestycji w takie nieruchomości, a także ocenę wiedzy respondentów na temat konkretnych rozwiązań stosowanych przez deweloperów mieszkaniowych. Łącznie zrealizowano 314 wywiadów, co jest wystarczającą liczbą do uzyskania reprezentatywnych wyników.

   

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Golden Peaks Capital pozyskało 283 MW gotowych do budowy aktywów słonecznych

  GoldenPeaks Capital to jeden z najszybciej rozwijających się niezależnych producentów zielonej energii w Europie oraz jeden z największych właścicieli systemów fotowoltaicznych
  w Polsce. Spółka planuje przejąć kolejne 150 MW aktywów RtB przed końcem roku, co pozwoli jej osiągnąć łączną ich liczbę na poziomie około 433 MW w ciągu tego kwartału. To umożliwi GPC osiągnięcie celu, jakim jest budowa kolejnych 1 GW aktywów słonecznych w Polsce
  w 2024 roku.

  Większość lokalizacji fotowoltaicznych znajduje się w zachodnich i północno-zachodnich regionach Polski, obejmując różne rozmiary do 10 MW.

  „Nasz zespół ds. przejęć pracował niestrudzenie, nad zamknięciem licznych akwizycji, i będzie to robić aż do końca roku, aby sfinalizować pozostałe. Po dodaniu ich do naszego istniejącego portfolio, te aktywa zapewnią jeszcze solidniejszą bazę do realizacji naszego planu budowy
  1 GW w polskim rurociągu konstrnukcyjnym do 2024 roku.” –
  mówi ” Daniel Tain, Prezes GPC.

   

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  E.ON Polska rozmawia z branżą deweloperską

  Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia na YouTube:
  Film z relacją podsumowującą wydarzenie.

  „Razem z naszymi klientami jesteśmy w stanie wiele zrobić dla klimatu” – mówiła na początku zeszłotygodniowego spotkania Sylwia Buźniak, menedżerka zespołu odpowiedzialnego za współpracę z branżą deweloperską w E.ON Polska.
  „Dlatego śniadanie biznesowe poświęciliśmy zagadnieniom obecnym w przeprowadzanych przez nas ankietach. ESG, fotowoltaika, umowy PPA i eMobility, to tematy które interesują naszych klientów” ­
  – wyjaśniała przedstawicielka organizatora spotkania.

   

  Zrównoważony rozwój w świetle transformacji energetycznej

  ESG (ang. Environmental, Social, Corporate Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i ma coraz większy wpływ na ich strategię działania. Nie bez znaczenia jest wpływ tego podejścia na prawodawstwo, politykę i postrzeganie społeczne. Już dziś 80 proc. Polaków uważa, że może zmienić swoje zachowania na bardziej proekologiczne. To pokazuje, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, by współdziałać na rzecz klimatu.

  „ESG to nie narzucony standard, ale przede wszystkim konkretne działania, które zmieniają rzeczywistość” – tłumaczyła Sylwia Buźniak.
  Dodatkowo niosą one ze sobą szereg korzyści, jak na przykład wyższa wiarygodność firmy. Wiąże się to bezpośrednio z ułatwionymi procedurami pozyskiwania dotacji na rozwój. ESG oznacza również niższe koszty energii elektrycznej, większy zwrot z inwestycji i wyższą motywację pracowników.”

  Prelegentka zapewniła, że współpraca z E.ON Polska może pomóc branży deweloperskiej w realizacji przede wszystkim trzech celów ESG. Chodzi po pierwsze o zapewnienie dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Kolejnym jest dążenie do stworzenia bezpiecznych, stabilnych i zrównoważonych miast oraz społeczności. Trzeci cel to pilne działania, które będą przeciwdziałać zmianom klimatu i ich skutkom.

   

  Zrównoważone rozwiązania dla osiedli mieszkaniowych

  Patryk Żółtowski, menedżer ds. kluczowych klientów w E.ON Polska zaznaczył, że w nadchodzących latach instalowanie rozwiązań fotowoltaicznych na terenach osiedli stanie się wymogiem.

  „Są już rozwiązania fotowoltaiczne, dzięki którym można pokryć zapotrzebowanie na energię nie tylko w częściach wspólnych, ale też w konkretnym mieszkaniu. Jesteśmy w stanie podjąć współpracę z deweloperami na każdym etapie inwestycji od momentu ich planowania.”

  Podczas swojej prezentacji Patryk Żółtowski skupił się na aspektach technicznych i doborze parametrów instalacji fotowoltaicznych, a następnie przybliżył szacunki związane ze zwrotem z takich inwestycji.

  „Nowy system rozliczeniowy nie jest barierą dla tego typu inwestycji. Dobrze przygotowana instalacja dla osiedli nie powinna produkować nadwyżek, które musiałyby być następnie sprzedawane do sieci” – tłumaczył Patryk Żółtowski.

  W oparciu o konkretne wyliczenia i doświadczenie w realizacji takich projektów wykazał również, w jak szerokim zakresie korzyści z instalacji PV współgrają z osiąganiem celów ESG.

   

  Nowy model zakupowy w ofercie E.ON Polska

  Kontynuowany przez Annę Karanik, menedżerkę zespołu sprzedaży w E.ON Polska, wątek dotyczył umów PPA.

  „Umowy tego typu, zawierane między wytwórcami OZE, a odbiorcami końcowymi są przyszłością rynku energii. Pozwalają one na długoterminowe ustalenie ceny za energię elektryczną o niższej zmienności niż ta rynkowa, pozwalają ograniczyć emisję CO2 oraz realizować strategie ESG. Energia dostarczana na podstawie tego typu umowy jest zielona, bo wytwarzana z odnawialnych źródeł, takich jak np. woda, słońce, wiatr. Dodatkowe bezpieczeństwo gwarantuje spółka obrotu, która może zabezpieczyć klientowi ewentualne niedobory energii ze źródła” – wyliczała zalety umów PPA Anna Karanik.

  W kontekście ESG w sektorze deweloperskim uczestnicy śniadania biznesowego zapoznali się również z tematem gwarancji pochodzenia.

  „To jeden z instrumentów w systemie dobrowolnego wsparcia wytwórców OZE. Promuje on wytwarzanie i konsumpcję energii odnawialnej. Jednocześnie jest to rozwiązanie, które wzmacnia pozytywny wizerunek firmy wśród klientów, partnerów biznesowych i inwestorów” – mówiła Paulina Popiołek z E.ON Polska, która na co dzień współpracuje z deweloperami.

   

  eMobility na osiedlach przyszłości

  „Elektromobilność zwykle kojarzy się z sektorem automotive, a rzadziej mówi się o niej w kontekście energetyki i ładowania nowoczesnych pojazdów, które stanowią przecież fundament całej branży” – objaśniał powiązania pomiędzy eMobility a marką E.ON Kuba Jedliński.

  W panelu wieńczącym spotkanie słuchacze poznali m.in. różnice między ładowarką a stacją ładowania pojazdów elektrycznych oraz wymagane procedury prawne i związanie z nimi zezwolenia.

  Kuba Jedliński podkreślał, że zarządcy nieruchomości wciąż rzadko zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywają w elektryfikacji transportu. Zaznaczał także, że za kilka lat ogromna większość samochodów firmowych będzie elektryczna. Już dziś 8 na 10 nowych elektryków trafia właśnie do firm.

   

  #OZE #ESG #Fotowoltaika #Elektromobilność #eMobility

  Kategorie
  Elektromobilność

  Chiny na dobrej drodze do opanowania rynku elektromobilności

  Szybki rozwój produkcji pojazdów New Energy Vehicles (NEV) jest wyraźnie widoczny, zaczynając od pierwszego miliona, który zajmował 13 lat, a dochodząc do szóstego miliona, który został osiągnięty w zaledwie trzy miesiące. Flagowym modelem, który stanowił sześciomilionowy egzemplarz, jest Fang Cheng Bao Leopard 5, hybrydowy SUV typu plug-in produkowany w fabryce w Zhengzhou. Ciekawym aspektem jest fakt, że ta fabryka jest również miejscem produkcji dla Apple, obsługując jednocześnie największą na świecie fabrykę iPhone’ów.

  Pomimo znaczącego sukcesu BYD na rynku NEV, warto zauważyć, że firma nie jest jeszcze liderem światowym w tej dziedzinie. Toyota i Tesla utrzymują swoje dominujące pozycje, przy czym Toyota osiągnęła 15 milionów hybryd w 2020 roku, a Tesla w 2023 roku przekroczyła poziom 5 milionów aut w pełni elektrycznych, prognozując osiągnięcie 6 milionów na początku 2024 roku.

  Sukces BYD podkreśla ogromne zainteresowanie rynku pojazdów elektrycznych, jednak konkurencja w tej dziedzinie pozostaje intensywna. Przemysł motoryzacyjny przechodzi dynamiczne zmiany, napędzane wzrostem świadomości ekologicznej i zmianami regulacyjnymi. W miarę jak producenci samochodów elektrycznych dążą do zdobycia większych udziałów w rynku, globalne trendy w kierunku zrównoważonego transportu mogą zyskać na sile, kształtując przyszłość motoryzacji.

   

  Źródło: moto.rp

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Tesla #Toyota #BYD #Chiny

  Kategorie
  Magazyny energii

  Wydano promesy na budowę magazynów energii o mocy 700 MW

  Elektrownia PV 76 uzyskała promesę na magazynowanie energii elektrycznej w Magazynie Energii Jedwabno o mocy zainstalowanej 150 MW, znajdującym się w miejscowości Jedwabno, gminie Lubicz, powiecie toruńskim. Z kolei Elektrownia PV 92 otrzymała promesę na budowę dwóch magazynów: Magazynu Energii Wysoka o mocy 300 MW, położonego w miejscowości Wysoka, gminie Lubiszyn, powiecie gorzowskim oraz Magazynu Energii Włosień o mocy 250 MW, zlokalizowanego w miejscowości Włosień, gminie Platerówka, powiecie lubańskim.

  URE podkreślił, że decyzje te mają na celu poprawę parametrów jakości dostarczanej energii elektrycznej, skrócenie czasu przerw w dostawie oraz wspieranie współpracy sieci dystrybucyjnej z lokalnymi źródłami energii odnawialnej. Lokalizacje magazynów w obszarach o rozległej sieci średniego napięcia mają także minimalizować awarie spowodowane warunkami atmosferycznymi i stanowić alternatywę dla kosztownych inwestycji w rozbudowę tradycyjnych linii i stacji elektroenergetycznych.

  Dodatkowo, w ostatnich dniach prezes URE zatwierdził budowę trzech magazynów energii przez spółkę PGE Dystrybucja. Magazyny te, o mocy od 2 do 2,5 MW, będą podłączone do sieci średniego napięcia i zlokalizowane na obszarach, gdzie istniejąca sieć jest bardzo rozległa i narażona na awarie spowodowane warunkami atmosferycznymi. Celem tych inwestycji jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz wspieranie lokalnych źródeł energii odnawialnej.

   

  Źródło: nettg

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  OZE

  Wsparcie dla Czystego Powietrza – nowe inicjatywy i dofinansowania dla gmin

  To środki przeznaczone na bieżącą realizację wniosków, a samorządy muszą działać szybko, aby skorzystać z tego dodatkowego finansowania przed końcem 2023 roku.

  W ramach nowej zachęty finansowej gminy otrzymają dodatkowe środki za pomoc w wypełnianiu i składaniu wniosków o płatność końcową. Wsparcie to ma poprawić jakość wniosków, co z kolei przyspieszy tempo ich rozpatrywania i wypłaty dotacji przez wojewódzkie fundusze.

  Obecnie gminy współpracujące z NFOŚiGW otrzymują już 150 zł za złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony lub najwyższy poziom dotacji, a także 50 zł za wniosek o podstawowy poziom dofinansowania. Dodatkowo, gmina może otrzymać 25 zł, jeśli informuje wnioskodawcę o możliwości złożenia wniosku o kredyt z dofinansowaniem na częściową spłatę kapitału.

  Nowym elementem wsparcia jest również ryczałt w wysokości 150 zł za złożone wnioski o płatność końcową. Ten nowy mechanizm ma sprawić, że rozliczanie beneficjentów programu będzie bardziej efektywne.

  Program „Czyste Powietrze”, z budżetem wynoszącym 103 mld zł, to największa inicjatywa antysmogowa w Polsce. Skierowany jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać wsparcie finansowe na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków, na przykład poprzez docieplenie.

  Działania programu obejmują również wsparcie dla gmin, które aktywnie uczestniczą w jego realizacji. Dodatkowe środki w wysokości 25 mln zł zostaną przyznane najbardziej zaangażowanym samorządom na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem „Czystego Powietrza”. Przydzielanie tych środków opiera się na rankingu, uwzględniającym liczbę złożonych wniosków o dotacje z danej gminy.

  Program ma również aspekt społeczny, z możliwością uzyskania dofinansowania na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców. To dodatkowe narzędzie mające na celu wspieranie beneficjentów programu w procesie od wnioskowania o dotację, poprzez realizację projektu, aż do rozliczenia dotacji.

   

  #OZE #Energetyka #Czystepowietrze

  Kategorie
  Elektromobilność

  Lotus chce uruchomić sieć z potężnymi ładowarkami. Wyzwanie dla Tesli?

  Po niedawnej premierze elektrycznego SUV-a Eletre, Lotus postanowił podkręcić tempo, ogłaszając rozwój własnej infrastruktury ładowania. Warto zauważyć, że ładowarki o tak dużej mocy mają potencjał zmniejszenia czasu ładowania do rekordowo krótkiego poziomu. Przykładowo, uzupełnienie zasięgu o 140 km w modelu Eletre miałoby zajmować zaledwie 5 minut.

  Aktualnie pierwsze ładowarki Lotusa są już w fazie testowej w Chinach, co pokazuje zaangażowanie marki na rynku z największym zasięgiem. Planuje się także wprowadzenie tych superszybkich stacji do Europy w przyszłym roku, co może przyczynić się do globalnej popularyzacji elektromobilności.

  Ciekawym aspektem tego przedsięwzięcia jest otwartość marki na współpracę z właścicielami innych pojazdów elektrycznych. Lotus nie zamierza ograniczać dostępu do swoich ładowarek tylko do swoich modeli; wszyscy posiadacze pojazdów elektrycznych wyposażonych w nowoczesne baterie chłodzone cieczą będą mogli z nich korzystać.

  Ta decyzja jest zgodna z trendem otwartej infrastruktury w dziedzinie elektromobilności, co może przyspieszyć akceptację i rozwój rynku pojazdów z napędem elektrycznym na całym świecie.

  W skrócie, Lotus podnosi poprzeczkę dla branży elektromobilności, wprowadzając superszybkie ładowarki, które mają zrewolucjonizować doświadczenie ładowania pojazdów elektrycznych. Globalny charakter tego przedsięwzięcia, z obecnością testowych stacji w Chinach i planami ekspansji do Europy, świadczy o ambicjach marki na przyszłość. Otwartość na współpracę z innymi producentami pojazdów elektrycznych dodatkowo podkreśla ducha innowacyjności i współpracy, który kształtuje dzisiejszy rynek elektromobilności.

   

  Źródło: Autokult

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Stacjeładowania

  Kategorie
  OZE

  Prognozuje się spadek cen energii – czy uda się wrócić do życia sprzed pandemii?

  Uruchomienie czystych elektrowni i ograniczenie zużycia paliw kopalnych wpłynęły pozytywnie na rynek. Prognozy cen energii na 2024 rok dla dwóch największych gospodarek europejskich, Francji i Niemiec, sugerują powrót do poziomu sprzed pandemii. Oczekuje się cen wynoszących 105 i 102 euro za megawatogodzinę.

  Chociaż niemiecki miks energetyczny uległ zmianie z wyłączeniem generacji z atomu, podczas gdy we Francji energia atomowa nadal pozostaje kluczowym źródłem, obie gospodarki wydają się reagować podobnie na zmiany rynkowe. Mimo różnic, prognozy wskazują na podobne tendencje.

  Spodziewany spadek cen energii o połowę w ciągu kolejnej dekady jest zaskakujący, a jego wpływ na rynek jest trudny do przewidzenia. Firmy i gospodarstwa, które wcześniej oszczędzały energię z powodu wysokich kosztów, mogą wrócić do swoich dawniejszych nawyków. Wzrost popytu stworzy potrzebę nowych mocy wytwórczych, a tę lukę najłatwiej będzie zapełnić poprzez rozwój OZE.

  Odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w stabilizacji rynku. Rekordowy udział OZE wynoszący 59,3 proc. w pierwszych 10 miesiącach bieżącego roku może przekroczyć 60 proc. do końca 2023 roku, jeśli wiatr napędzi elektrownie wiatrowe zgodnie z oczekiwaniami. Wzrost mocy zainstalowanych w sektorze energetyki słonecznej i wiatrowej o 85 proc. i 32 proc. względem 2019 roku to ważny krok w kierunku stabilności regionu.

  Zielona transformacja umożliwiła Europie częściową niezależność od importu paliw kopalnych, a rynek zyskał pewność utrzymania tej tendencji w nadchodzących latach. Przyszłość wydaje się obiecująca, z planowanym dodaniem od 340 do 450 GW OZE przez UE między 2022 a 2027 rokiem. To więcej niż planują inne potężne regiony, takie jak Stany Zjednoczone, Bliski Wschód czy Południowa Afryka. Sukces tego planu może skutkować dalszym spadkiem cen energii, co przyniesie korzyści zarówno gospodarstwom, jak i przedsiębiorstwom, a także przyspieszy zieloną rewolucję w sektorze energetycznym.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Energetyka

  Kategorie
  OZE

  Przełom na COP28 Tripling Nuclear Energy by 2050 – przyszłość energetyki jądrowej

  W swoim wystąpieniu minister Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła, że energetyka jądrowa stanowi jedyną realną podstawę skutecznej, bezpiecznej i sprawiedliwej transformacji światowych gospodarek. Zaznaczyła, że to stabilne, bezpieczne i zeroemisyjne źródło czystej energii, jednocześnie warunkujące dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii.

  W ramach wydarzenia przyjęto deklarację dotyczącą potrojenia mocy wytwórczej energii jądrowej do 2050 roku. Deklaracja ta zakłada również zwiększenie i ułatwienie finansowania budowy elektrowni jądrowej, a także promowanie energii nuklearnej jako czystej formy energii. Dokument ten został zaakceptowany przez liderów ponad dwudziestu państw, w tym Polski, Francji, USA, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

  Minister Łukaszewska-Trzeciakowska podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że energetyka jądrowa powinna odgrywać wiodącą rolę w globalnych negocjacjach klimatycznych. Jej zdaniem, jest to kluczowa technologia niezbędna do osiągnięcia celu zerowych emisji. W wydarzeniu uczestniczyli również prominentni goście, takie jak John Kerry, specjalny pełnomocnik Prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw klimatu, Prezydent Francji Emmanuel Macron, a także liczni ministrowie ds. energii i transformacji klimatycznej.

  Podsumowując wydarzenie „Tripling Nuclear Energy by 2050,” minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska nazwała przyjętą deklarację o potrojeniu mocy wytwórczej energii jądrowej do 2050 roku prawdziwym przełomem.

   

  Źródło: Gov

  #OZE #Energetykajądrowa #Atom #Polska

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga