Archiwa fotowoltaika - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zmiany dla Prosumentów w fotowoltaice. Nowe możliwości rozliczeń w Net-Billingu

  W ramach zmian w ustawie o OZE, ministerstwo klimatu i środowiska wprowadza nowe rozwiązania mające na celu przyspieszenie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają dotyczyć nie tylko prosumentów, ale również procedur wydawania zezwoleń w obszarze OZE oraz wprowadzenia udogodnień w korzystaniu z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

  Nowe regulacje będą miały wpływ na różne obszary związane z OZE, w tym na ulgi dla odbiorców energochłonnych i zasady wsparcia dla nowych instalacji OZE. W planach jest także dostosowanie polskiego prawa do unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska.

  Dla prosumentów zmiany oznaczają możliwość lepszego dostosowania systemu rozliczeń do własnych potrzeb i profilu zużycia energii. Będzie to szczególnie ważne w kontekście nadchodzących zmian taryfowych i rosnącej liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

  Projekt ustawy, przygotowywany przez resort klimatu, ma zostać przyjęty do końca drugiego kwartału bieżącego roku, a jego wprowadzenie ma przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania energii z OZE oraz do dalszego wzrostu ich udziału w polskim miksie energetycznym.

  Aby dodatkowo zachęcić prosumentów do korzystania z nowego systemu rozliczeniowego opartego na cenach godzinowych, rząd planuje wprowadzić atrakcyjne bonusy. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby decydujące się na tę opcję będą miały możliwość zwiększenia zwrotu za niewykorzystaną energię wprowadzoną do sieci.

   

  Źródło: Michał Boroń / Bankier.pl

  #OZE #Fotowoltaika#Net-billing #PV #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czekają nas kolejne wyłączenia przydomowej fotowoltaiki. Jak to wpłynie na system elektroenergetyczny?

  Operatorzy systemu, tacy jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), stosują różne metody bilansowania, w tym ograniczenie pracy elektrowni konwencjonalnych, wykorzystanie magazynów energii oraz import i eksport energii. Jednak w sytuacjach ekstremalnych mogą być zmuszeni do redukcji mocy generowanej przez instalacje OZE, zarówno duże, jak i mikroinstalacje.

  Beata Jarosz-Dziekanowska z PSE podkreśla, że wyłączenie mikroinstalacji jest ostatecznością. Polska strategia skupia się na zapobieganiu takim sytuacjom poprzez rozwijanie sterowalności instalacji OZE i lokalne magazynowanie energii, co minimalizuje ryzyko konieczności wyłączania instalacji wytwarzających zieloną energię.

  Chociaż polskie prawo nie przewiduje rekompensat dla właścicieli mikroinstalacji o mocy poniżej 10 kW, eksperci branżowi uważają, że praktyczne zastosowanie redukcji mocy w tych instalacjach jest mało prawdopodobne. Rozwiązania alternatywne i strategie zapobiegawcze są kluczem do zarządzania nadmiarem energii i uniknięcia wyłączania mikroinstalacji, co jest ważne w kontekście rosnącej liczby tych instalacji w Polsce.

  W obliczu ciągle rosnącej liczby mikroinstalacji OZE, które na koniec 2023 roku przekroczyły 1,4 miliona, Polska musi kontynuować dostosowywanie swojego systemu energetycznego do nowych realiów, by maksymalnie wykorzystać potencjał zielonej energii, jednocześnie zachowując stabilność i niezawodność dostaw energii dla wszystkich użytkowników.

   

  Źródło: Business Insider oraz superbiznes

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polska #Energia #WyłączeniaPV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Indie budują największą elektrownię OZE, którą widać z kosmosu!

  Projekt o wartości 20 miliardów dolarów, realizowany przez Adani Green Energy Limited (AGEL), zajmuje obszar większy niż stolica Polski i ma potencjał zasilenia 16 milionów domów. Tym samym przyczyni się do zmniejszenia zależności Indii od węgla, który obecnie stanowi główne źródło energii w kraju.

  Budowa elektrowni, która łączy moc wiatru i słońca, jest nie tylko krokiem w kierunku realizacji indyjskich celów klimatycznych, ale także potwierdza zobowiązanie kraju do osiągnięcia neutralności węglowej do 2070 roku. Premier Narendra Modi podkreśla, że do końca tej dekady, energia odnawialna ma zaspokajać połowę zapotrzebowania kraju na energię.

  Inwestycja ta, wspierana przez najbogatszego mieszkańca Azji, Gautama Adaniego, pokazuje, jak dawne źródła bogactwa, takie jak węgiel czy diamenty, mogą ustępować miejsca zrównoważonemu rozwojowi. AGEL planuje zainwestować 100 miliardów dolarów w transformację energetyczną Indii, z czego 70 proc. środków ma być przeznaczone na produkcję czystej energii.

  Kamuthi Solar Power Project stanowi ważny krok dla Indii w dążeniu do liderowania w globalnej zielonej transformacji. W kontekście szybko rosnącego zapotrzebowania na energię i prognozowanego wzrostu gospodarczego, inicjatywa ta jest nie tylko odpowiedzią na lokalne wyzwania, ale również wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: biznes.interia

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rewolucyjny Solarcontainer – austriacki start-up przekształca kontenery w mobilne farmy fotowoltaiczne

  Z zewnątrz Solarcontainer nie różni się od zwykłych kontenerów transportowych, jednak jego innowacyjność ujawnia się po rozwinięciu. Z obydwu stron kontenera wysuwają się złożone harmonijkowo panele fotowoltaiczne, rozprzestrzeniając się na długość 120 metrów. Taka instalacja, która do pełnego rozłożenia potrzebuje zaledwie pół godziny, generuje moc 140 kWp i może być gotowa do użytku w mniej niż pięć godzin od momentu dostarczenia na miejsce.

  Ta kompaktowa stacja energetyczna wyposażona jest w 240 paneli fotowoltaicznych zajmujących powierzchnię 720 m². Dzięki modułowej konstrukcji, możliwe jest łączenie kilku Solarcontainerów w jedną większą farmę fotowoltaiczną, zwiększając potencjał produkcyjny. Instalacja ta wprowadza energię do sieci, ale również oferuje opcję pracy w trybie off-grid, co stanowi nieocenioną wartość w miejscach odciętych od tradycyjnych źródeł zasilania.

  Po skończonym użytkowaniu, Solarcontainer łatwo składa się z powrotem do formy kontenera, spełniając normy ISO 668, co ułatwia transport drogą lądową, morską czy kolejową. To rozwiązanie ma szansę odegrać kluczową rolę w zapewnianiu awaryjnego zasilania, obsługiwaniu odległych lub trudno dostępnych lokalizacji, a także w szybkim reagowaniu na kryzysy energetyczne.

  Inicjatywa Solarcont, będąca owocem współpracy Hilber Solar i Gföllner, pokazuje, jak kreatywne połączenie branży fotowoltaicznej i kontenerowej może przynieść rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale również elastyczne i łatwe w transporcie.

   

  Źródło: Świat OZE

  Zdjęcie: Solarcontainer

  #OZE #Fotowoltaika #PV #FarmaPV #Innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wzrost mocy mikroinstalacji OZE w Polsce przekracza 11 GW, ale dynamika rozwoju zwalnia

  W 2022 roku dynamika przyrostu liczby instalacji sięgała około 41 proc., podczas gdy w 2023 roku spadła do około 15 proc. Podobny trend obserwujemy w zakresie ilości energii wprowadzanej do sieci, gdzie dynamika wzrostu spadła z około 110 proc. w 2022 roku do około 26 proc. w 2023 roku.

  Mikroinstalacje OZE z definicji są to najmniejsze jednostki przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV, posiadające moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 50 kW i ewentualnie moc osiągalną cieplną nie większą niż 150 kW. Ich rozwój jest kluczowym elementem strategii Polski dotyczącej zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, mając na celu nie tylko redukcję emisji dwutlenku węgla, ale również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych.

  Mimo spowolnienia, tendencja wzrostowa w sektorze mikroinstalacji OZE w Polsce pozostaje silna, co odzwierciedla rosnącą świadomość ekologiczną oraz chęć do bycia bardziej niezależnym i proekologicznym. Utrzymanie tego trendu będzie wymagało jednak dalszego wsparcia regulacyjnego i potencjalnie nowych inicjatyw zachęcających do inwestycji w mikroinstalacje OZE. Aby utrzymać tempo rozwoju sektora mikroinstalacji OZE, kluczowe będzie nie tylko utrzymanie atrakcyjnych warunków finansowania dla prosumenckich inwestycji, ale również edukacja i promowanie świadomości na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dalsze innowacje technologiczne i optymalizacja procesów instalacyjnych mogą również przyczynić się do zwiększenia efektywności i dostępności mikroinstalacji dla szerszego grona odbiorców.

   

  Źródło: energia.rp

  #OZE #Energetyka #Mikroinstalacje #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ekologiczna rewolucja w Łodzi – lotnisko stawia na fotowoltaikę i zmierza ku samowystarczalności energetycznej

  Rozciągająca się na obszarze do 13 hektarów, farma fotowoltaiczna będzie zlokalizowana po południowej stronie pasa startowego, tuż przy obwodnicy Łodzi. Planowana moc instalacji to imponujące 10 MW, co pozwoli na pokrycie całkowitego zapotrzebowania lotniska na energię elektryczną, czyniąc je jednym z pierwszych lotnisk w Polsce samowystarczalnym energetycznie.

  Projekt zostanie zrealizowany w 2 lub 3 etapach, a już pierwszy z nich, który ma zostać zakończony w niedalekiej przyszłości, umożliwi wygenerowanie około 20 proc. zapotrzebowanej przez lotnisko energii. Dalsze etapy rozbudowy instalacji mają na celu osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej.

  Inwestycja ta wpisuje się w globalne trendy promujące odnawialne źródła energii, ale również przyczynia się do redukcji śladu węglowego lotniska. Ponadto, nadwyżki produkowanej energii elektrycznej mają zostać wykorzystane do zasilania pobliskich obiektów miejskich, co dodatkowo podkreśla lokalny charakter tego ekologicznego przedsięwzięcia.

  Korzyści płynące z realizacji tego projektu są wielowymiarowe. Poza oczywistymi aspektami ekologicznymi, takimi jak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, farma fotowoltaiczna przyniesie znaczne oszczędności finansowe. W obliczu rosnących cen energii, posiadanie własnego, niezależnego źródła staje się nie tylko atrakcyjną opcją ekonomiczną, ale również gwarantem stabilności energetycznej.

   

  Źródło: spidersweb

  Zdjęcie: Shutterstock

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Łódź #Lotnisko #Energetyka #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowelizacja Prawa budowlanego – będzie łatwiejsza integracja magazynów energii z OZE?

  Zmiana ta dotyczy obiektów stanowiących część systemów fotowoltaicznych, nie obejmując magazynów używanych niezależnie lub z innymi technologiami, takimi jak mikroturbiny wiatrowe.

  Pomimo że proponowana pojemność magazynu wydaje się niewystarczająca w kontekście instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW, która może wyprodukować znacznie więcej energii w ciągu roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje takie ograniczenie. W odpowiedzi na te obawy, eksperci z branży, jak Bogdan Szymański z Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, sugerują zwiększenie dopuszczalnej pojemności magazynu do 300 kWh, co lepiej odpowiadałoby potencjalnym potrzebom dużych instalacji fotowoltaicznych.

  Oprócz uproszczenia procedur związanych z instalacją magazynów energii, nowelizacja ma potencjał, by stymulować rozwój zielonej energii w Polsce. Zmiana ta może zachęcić właścicieli domów oraz przedsiębiorstwa do inwestowania w systemy fotowoltaiczne wraz z magazynowaniem energii, co zwiększy efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł i przyczyni się do redukcji emisji CO2. Dodatkowo, rozszerzenie możliwości magazynowania energii może wspierać stabilność sieci energetycznej, umożliwiając lepsze zarządzanie wytwarzaną i zużywaną energią. Kluczowe będzie jednak dalsze monitorowanie wpływu tych przepisów na rynek energetyczny, by w razie potrzeby dostosować regulacje do dynamicznie zmieniających się warunków i technologii w sektorze OZE.

   

  Źródło: legislacja.gov.pl

  Zdjęcie: ShutterStock 

  #OZE #Magazynyenergii #PrawoBudowlane #Budownictwo #Fotowoltaika #PV #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Farma agrofotowoltaiczna w zachodniopomorskim – produkcja energii i uprawa roślin w jednym

  Farma agrofotowoltaiczna powstanie we współpracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedsiębiorstwa Energia Pomorze. AgrofarmaPV zostanie zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego i zajmie obszar 10 ha. Zgodnie z założeniem instalacja będzie generować energię elektryczną ze słońca, ale i posłuży pod uprawę rośli i to bez wykorzystania dodatkowego nawodnienia.

  Obecnie opracowywane jest studium wykonalności projektu, co zgodnie z planem ma potrwać do 9 miesięcy. Następnym krokiem będzie budowa instalacji na powierzchni 2 ha i przeprowadzenie dwuletnich badań na powstałej części instalacji wytwórczej. W kolejnym etapie inwestycja zostanie rozbudowana do łącznej powierzchni 10 ha.

  Według projektu farma będzie zbudowana z przeszło tysiąca elementów o kształcie zbliżonym do małych domków, pod którymi przewidziano miejsce na uprawę roślin. Rozwiązanie to będzie jednocześnie generowało „czystą energię elektryczną, która będzie wykorzystywana do zasilenia maszyn elektrycznych obsługujących gospodarstwo, zaś nadwyżki trafią do sieci. Ponadto inwestycja umożliwi zbieranie oraz magazynowanie deszczówki, która posłuży do nawadniania uprawianych roślin.

  Projekt ma być dedykowanym rozwiązaniem dla nowoczesnych gospodarstw rolnych, w których będzie generowana energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w symbiozie z uprawą roślin. Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wyniesie około 100 mln zł.

  Podobne projekty budowane są już np. na terenie Holandii, Włoch czy Niemiec.

   

  #OZE #środowisko #klimat #energia #energetyka #rozwój

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Przełom – panele fotowoltaiczne o rekordowej sprawności

  Tradycyjnie, postęp w sprawności modułów fotowoltaicznych był stopniowy. Jednak ostatnie miesiące przyniosły znaczące przyspieszenie. Firmy poprawiały swoje rekordy, często tylko o ułamki procenta, aż do momentu, gdy Maxeon Solar Technologies, firma z reputacją innowatora ustanowiła nowy standard, prezentując moduły o sprawności 24,1 proc. Z kolei chińska firma Aiko Solar zaskoczyła rynek, prezentując moduły o sprawności 25,15 proc., co pokazuje, jak dynamicznie zmienia się branża i jak silna jest konkurencja na rynku fotowoltaicznym.

  Wysoka sprawność modułów fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla producentów i konsumentów energii, ale również dla globalnej gospodarki. Poprawa sprawności modułów oznacza większą produkcję energii z tej samej powierzchni, co jest istotne w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię i dążenia do ograniczenia emisji CO2.

  Choć chińskie moduły Aiko Solar wyznaczają nowy kierunek, ich dostępność na rynku pozostaje niepewna. Przed branżą stoi wyzwanie, aby przekształcić te innowacje w dostępne komercyjnie produkty, co będzie miało zasadnicze znaczenie dla przyszłości fotowoltaiki.

  Innowacje w sprawności modułów fotowoltaicznych mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego i promować zrównoważony rozwój. Wraz z poprawą infrastruktury ładowania i magazynowania energii, fotowoltaika staje się coraz bardziej atrakcyjna jako zrównoważone źródło energii.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Korzystniejsza fotowotaika. TAURON wspiera efektywność energetyczną

  – Dostarczamy zieloną energią do naszych klientów, ale także stymulujemy rozwój przydomowych mikroinstalacji i ekologicznych źródeł ogrzewania zarówno poprzez kompleksową obsługę technologiczną, jak i poprzez nasze programy dofinansowań tych inwestycji – mówi Daniel Iwan, rzecznik prasowy, TAURON Sprzedaż. – Z opracowań Grupy TAURON wynika, że autokonsumpcja energii z fotowoltaiki wynosi średnio około 20 procent. Spożytkowanie na własne potrzeby  40 procent energii elektrycznej produkowanej w domowej instalacji fotowoltaicznej  optymalizuje jej opłacalność i podnosi jakość pracy – dodaje Daniel Iwan.

  W sieci TAURONA funkcjonuje już ponad 432 tys. mikroinstalacji. W sporej części instalacje te stanowią wsparcie dla pomp ciepła.

  Eksperci TAURONA przypominają, że im lepiej dopasowana instalacja fotowoltaiczna do rzeczywistego zużycia gospodarstwa domowego i im większa autokonsumpcja, czyli ilość energii wyprodukowana przez instalację, która zużywa­na jest na bieżąco – tym większe oszczędności z fotowoltaiki. Optymalnie jest zatem połączenie fotowoltaiki z technologiami zwiększającymi autokonsumpcję energii takimi jak magazyn energii, klimatyzacja, pompa ciepła oraz odpowiednie sterowanie tymi i innymi urządzeniami domowymi.

   

  Kluczowa autokonsumpcja

  Ogólna zasada mówi, że moc instalacji powinna być rów­na rocznemu zapotrzebowaniu. Na przykład gospodarstwo domowe, które zużywa rocznie 4 MWh, potrzebuje instalacji o mocy około 4 kWp. Odpowiednio dobrana moc instalacji to podstawa zwiększania autokonsumpcji. Aby utrzymywać ją na wysokim poziomie trzeba zwiększyć zużycie prądu właśnie w tych okresach, w których instalacja produkuje najwięcej prądu. Efektywnym sposobem zwiększenia autokonsumpcji energii z własnej produkcji jest również magazynowanie jej nadwyżek powstających w pikach produkcyjnych.  Magazyny energii to urządzenia, które pozwalają na gromadzenie energii produ­kowanej przez instalację fotowoltaiczną w akumu­latorze. Taką energię możemy wykorzystać w okre­sach, w których instalacja energii nie produkuje, np. nocą.

   

  Korzystne połączenie

  Koszty instalacji fotowoltaicznej można zmniejszyć, korzystając z dostępnych dopłat oraz odliczyć od podatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W nowej ofercie Moc korzyści od TAURONA można uzyskać łącznie do 8600 złotych przy zakupie fotowoltaiki wraz z wymianą starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła. Zakup fotowoltaiki z magazynem energii to możliwość uzyskania nawet 5 tys. złotych, gdy dodatkowo zdecydujemy się np. na klimatyzację, a zakup fotowoltaiki z samą klimatyzacją daje możliwość uzyskania do 4 tys. złotych od TAURON-a.

   

  Ulga podatkowa

  Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku i mogą z nich skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19 procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach należących do podatnika. W przypadku małżonków, będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich oddzielnie przypada po 53 tys. zł odpisu.

   

  Opinia eksperta:

  – Połączenie kilku rozwiązań takich jak fotowoltaika, magazyn energii i pompa ciepła to efektywny dobry krok w stronę budowania niezależności energetycznej gospodarstwa domowego. Nadwyżki energii, jakie są produkowane przez instalację fotowoltaiczną mogą być na bieżąco zużywane przez pompę ciepła do zapewnienia nam komfortu cieplnego lub ogrzania ciepłej wody użytkowej. Pozostała część wytworzonej energii zamiast oddana do sieci, może zostać zmagazynowana. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w pochmurne dni gdy instalacja fotowoltaiczna generuje  mniejsze ilości energii lub gdy nasze zapotrzebowanie przekracza wartości produkcji. W takich okresach możemy wykorzystać zmagazynowaną energię zamiast  ponosić koszt jej zakupu z sieci – podkreśla Łukasz Antoniewicz, ekspert technologii grzewczych TAURON Sprzedaż.

  – Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która zwraca się długoterminowo, a korzyści z jej posiadania możemy zobaczyć na własnych rachunkach za energię elektryczną oraz wokół nas ponieważ dzięki inwestycji w odnawialnie źródła energii ograniczamy emisje CO2. Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną? Pierwszym istotnym elementem jest analiza zużycia energii. Jest to kluczowe w celu dobrania poprawnej mocy instalacji. W ostatnich latach obserwuje się częste przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznych, co niekorzystnie wpływa zarówno na okres zwrotu instalacji jak również funkcjonowanie sieci energetycznej – mówi Rafał Kocoł, ekspert z zakresu fotowoltaiki w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Tauron

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowe zmiany w fotowoltaice. Mają poprawić opłacalność dla polskich prosumentów

  Wprowadzony w kwietniu 2022 roku system net billing zastąpił wcześniejszy, bardziej korzystny dla użytkowników, model net meteringu. O ile net metering pozwalał na ilościowe rozliczenie wyprodukowanej energii, gdzie prosument za każdą jednostkę wprowadzoną do sieci mógł pobrać 0,8 (lub 0,7 dla większych instalacji) jednostki energii bez dodatkowych kosztów, o tyle net billing zmienił zasady gry, promując większą autokonsumpcję i wprowadzając rozliczenia finansowe zamiast ilościowych.

  Zmiana ta spotkała się z mieszanką reakcji, gdyż choć z jednej strony stymulowała rozwój energetyki obywatelskiej i zwiększała świadomość konieczności efektywnego wykorzystania energii, to z drugiej strony zmniejszyła bezpośrednią opłacalność instalacji dla prosumentów. Minister Hennig-Kloska podkreśla, że choć powrót do systemu net metering nie jest możliwy ze względu na zmiany w prawodawstwie unijnym, trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które mogą poprawić sytuację posiadaczy instalacji fotowoltaicznych.

  W ramach działań wspierających prosumentów, rząd planuje również wprowadzenie nowych programów finansowych. Jednym z nich jest wsparcie dla osób chcących zainstalować małe wiatraki przydomowe, z budżetem programu wynoszącym 400 milionów złotych. Ponadto, zapowiedziano stworzenie programu promującego przydomowe magazyny energii, co może znacząco wpłynąć na zwiększenie niezależności energetycznej gospodarstw domowych oraz umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie własną produkcją i konsumpcją energii.

  Inicjatywy te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone i efektywne energetycznie rozwiązania, które nie tylko przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych substancji, ale również oferują nowe możliwości ekonomiczne.

   

  Źródło: TVN24

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #Dofinansowanie #UE #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zastrzyk w programie Energia dla Wsi. W puli już 3 mld zł, a pierwszy nabór wniosków tylko do końca lutego!

  Program Energia dla Wsi został zaprojektowany, aby wspierać projekty związane z fotowoltaiką, turbinami wiatrowymi, biogazowniami, elektrowniami wodnymi oraz magazynami energii. Dzięki temu rolnicy i spółdzielnie energetyczne działające na obszarach wiejskich mają możliwość otrzymania finansowego wsparcia, które pokryje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych ich projektów, z opcją uzyskania pożyczek pokrywających nawet 100 proc. tych kosztów.

  Tak znaczące zwiększenie alokacji środków na Energię dla Wsi jest odpowiedzią na obserwowane duże zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów. To również sygnał, że Polska poważnie podchodzi do transformacji energetycznej i stawia na zrównoważony rozwój, szczególnie na obszarach wiejskich, które dysponują dużym potencjałem w zakresie OZE.

  Przed zrealizowaniem tej ambitnej inicjatywy, propozycja zwiększenia finansowania zostanie poddana konsultacjom w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. NFOŚiGW planuje również współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Modernizacyjnego, który ma na celu wspieranie modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej w krajach Unii Europejskiej.

  Zainteresowanie programem Energia dla Wsi przekroczyło oczekiwania, co zaowocowało wydłużeniem pierwszego naboru wniosków do końca lutego 2024 roku. Jest to jasny sygnał, że rolnicy i przedsiębiorstwa z terenów wiejskich są gotowi inwestować w zieloną energię, widząc w niej nie tylko sposób na zmniejszenie kosztów operacyjnych, ale także na przyczynienie się do ochrony środowiska.

   

  Źródło: Portal Samorządowy

  #OZE #Energetyka #EnergiadlaWsi #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Ranking TOP 100 najlepszych Wykonawców OZE styczeń 2024 rok

  Tworząc ranking braliśmy pod uwagę łącznie 3 kryteria:

  • średnia ocen firmy na Google: 3,6 i więcej, w styczniu 2024
  • liczba ocen firmy na Google: 40 i więcej, w styczniu 2024
  • ruch na stronie internetowej firmy: 400 wejść i więcej, w grudniu 2023

  Ruch na stronach internetowych mierzymy wg jednego z najlepszych systemów do mierzenia ruchu na stronach w internecie.

  W porównaniu do ostatniego rankingu z listopada 2023 roku, w obecnym rankingu ustawiliśmy wyższe kryteria. Przypomnijmy, że w poprzednim rankingu wystarczyło mieć 25 ocen, przy ruchu na stronie 250 wejść. Oznacza to, że wiele firm, wykonawców OZE rozwija się. Obecny ranking zawiera firmy z większym potencjałem.

  Obserwujemy systematyczny wzrost jakości obsługi klientów. Coraz więcej firm bada jakość pozyskiwania klientów i jakość wykonania obsługi. Dzięki temu firm z wysokimi ocenami systematycznie przybywa.

  W rankingu za styczeń 2024 najwyższe średnie oceny uzyskało:

  • 5,0 – 15 firm, w XI 2023 – 14 firm
  • 4,9 – 15 firm, w XI 2023 – 15 firm
  • 4,8 – 20 firm, w XI 2023 – 12 firm

  Łącznie 82 firmy uzyskały średnią 4,4 i wyższą, a w listopadzie 2023 roku tylko 69 firm, pomimo że obecnie przyjęliśmy wyższe kryteria udziału w rankingu.

  Pierwszą pozycję utrzymuje nadal firma Eco-Solar Tomasz Kurek.
  Na drugą pozycję awansowała Passive Instal Sp. z o.o., która znalazła się po raz pierwszy w naszym rankingu.
  Trzecie miejsce zajęła Energia Taniej Sp. z o.o. – będąc wcześniej na 2 miejscu.

  Wszystkim stu laureatom – najlepszym Wykonawcom usług OZE gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju własnych firm!

  Klienci wybierają wykonawcę spośród najlepszych, wiarygodnych firm, które sprawdziły się w działaniu. Wszystkich wykonawców instalacji OZE jest w Polsce ok. 30 tys. firm.
  Firmy, które znalazły się w naszym rankingu stanowią zaledwie 0,3 proc. wszystkich firm wykonawców usług OZE, tj. są to średnio 3 najlepsze firmy na tysiąc wykonawców usług OZE.
  Dlatego klientom, którzy poszukują dobrych wykonawców OZE, śmiało polecamy firmy z naszego rankingu. W naszym rankingu na każdy 1 tysiąc wykonawców OZE.

  Wykonawco, jeśli chcesz dalej doskonalić jakość pozyskiwania i obsługi klientów to zachęcamy do badania satysfakcji klientów.

  Pełny, nowy Ranking TOP 100 Najlepszych Wykonawców OZE za styczeń 2024 znajdziesz tu:
  https://top-oze.pl/rankingi-oze/.

  Ważne informacje o obsłudze klientów i badaniach satysfakcji klientów znajdziesz tu:

  #OZE #RankingOZE #WykonawcyOZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zmierzch europejskiej fotowoltaiki? Meyer Burger zamyka fabrykę w Niemczech

  Meyer Burger do niedawna planujący zwiększenie swojej produkcji w Niemczech, teraz zmienia kurs na rzecz ekspansji poza Europę. Firma zwraca uwagę na trudności, z jakimi boryka się europejski sektor fotowoltaiczny, w tym na silną konkurencję ze strony chińskich producentów. Dominacja tanich paneli z Chin, które zalewają rynek europejski, stawia pod znakiem zapytania przyszłość produkcji PV w Europie.

  Zamknięcie fabryki w Freiburgu, które wpłynie na życie około 500 pracowników, jest odzwierciedleniem szerszych wyzwań, przed którymi stoi przemysł PV w Europie. Meyer Burger, jednak, pozostawia sobie furtkę do pozostania na rynku europejskim, sugerując, że odpowiednie wsparcie finansowe mogłoby umożliwić kontynuację produkcji.

  Firma wskazuje również na bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju technologicznego i produkcji w Stanach Zjednoczonych, co podkreśla różnice w podejściu politycznym i ekonomicznym między oboma regionami. W Europie, producenci PV muszą mierzyć się nie tylko z konkurencją cenową, ale również z nadwyżkami produkcyjnymi i ograniczeniami handlowymi, co skutkuje trudnościami w utrzymaniu rentowności produkcji.

  Ta sytuacja stanowi wyzwanie dla Europy, która musi znaleźć sposoby na wsparcie i ochronę swojego sektora fotowoltaicznego przed globalną konkurencją. Jest to niezbędne nie tylko dla przetrwania europejskich producentów, ale również dla realizacji celów związanych z odnawialnymi źródłami energii i ochroną klimatu.

  Decyzja Meyer Burger o zamknięciu fabryki w Niemczech jest znaczącym momentem dla europejskiego rynku fotowoltaicznego, który staje przed koniecznością adaptacji do szybko zmieniających się warunków globalnego rynku. Wskazuje to na potrzebę dalszych działań w zakresie polityki energetycznej i przemysłowej w Europie, aby umożliwić dalszy rozwój i konkurencyjność sektora PV.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Podsumowanie rynku fotowoltaicznego w 2023 roku. A co w nowym, 2024 roku?

  W 2023 roku kluczową rolę odegrał program „Mój Prąd”, który wykazał ogromne zainteresowanie Polaków inwestycjami w odnawialne źródła energii. Znacząca liczba wniosków o dofinansowanie wskazuje na rosnącą świadomość ekologiczną i chęć angażowania się w zrównoważone rozwiązania energetyczne. Piąta edycja programu przyciągnęła rekordową liczbę wniosków, co pokazuje ogromny potencjał i zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce.

  Innym istotnym aspektem, który wpłynął na branżę w 2023 roku, były zmiany w prawie budowlanym, zwiększające z 50 do 150 kW moc instalacji PV, dla których nie jest wymagane  pozwolenie na budowę. To uproszczenie procedur znacząco wpłynęło na tempo realizacji inwestycji i otworzyło drzwi dla rozwoju instalacji przemysłowych.

  Programy i inicjatywy takie jak Krajowy Plan Odbudowy (KPO), zatwierdzone przez Komisję Europejską, umożliwiły dostęp do znacznych funduszy na zielone inwestycje, co przyczyniło się do wzrostu sektora. Ten rozwój zwiastuje pozytywne zmiany dla przyszłości fotowoltaiki w Polsce.

  Zaglądając w przyszłość, sektor PV w 2024 roku stoi przed szeregiem wyzwań i możliwości. Eksperci przewidują, że rok ten przyniesie dalszą ewolucję i profesjonalizację branży. Ważnym elementem będzie adaptacja do rosnących oczekiwań klientów i zmieniających się warunków rynkowych. Innowacyjność stanie się kluczowym czynnikiem w dalszym rozwoju sektora, zwłaszcza w kontekście taryf dynamicznych i inteligentnych systemów zarządzania energią.

  W kontekście nadchodzącego roku, rozwój technologii magazynowania energii oraz umów typu Power Purchase Agreement (PPA) będą odgrywać kluczowe role. Zwiększone zainteresowanie magazynami energii oraz wzrost liczby umów PPA pokazuje, że transformacja energetyczna w Polsce nabiera tempa.

  2023 rok był znaczącym krokiem dla polskiego sektora fotowoltaicznego, a rok 2024 obiecuje dalszy rozwój i innowacje, które będą kształtować przyszłość branży w Polsce.

   

  Źródło: E-magazyny / Jacek Stężowski

  #OZE #Fotowoltaika #PV #2023 #2024

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Dotacje na fotowoltaikę kluczem do zielonej transformacji? Polska wśród państw z najskuteczniejszymi programami dofinansowań zielonych technologii

  W Europie wiele krajów wprowadza działania na rzecz rozwijania rynku fotowoltaiki. Polska, obok takich krajów jak Niemcy, Holandia czy Norwegia wyróżnia się jako państwo, które posiada efektywne programy dotacyjne na odnawialne źródła energii – wynika z analizy norweskiej firmy Otovo, dostawcy fotowoltaiki.

  Dotacje do fotowoltaiki są silnym motywatorem, kluczowe to precyzyjne dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Norweska agencja Enova wspiera różne technologie, oferując 25% wsparcia na udokumentowane koszty. Szwecja wprowadziła ulgę podatkową, umożliwiającą odliczenia nawet do 50% dla paneli słonecznych i baterii – mówi Paulina Ackermann – Dyrektor generalna w Otovo, która odpowiada za funkcjonowanie całej spółki w Polsce oraz za rynki w Szwecji i Norwegii.”
  „Potencjał rozwojowy energii słonecznej to efekt rosnącej świadomości społecznej, a programy dotacyjne w Polsce jak „Mój Prąd”, ulga termomodernizacyjna czy program „Czyste powietrze” tylko w tym pomagają.”

  Polski program „Mój Prąd” już od 2019 roku wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej. Z roku na rok zwiększał się zakres systemów, na które można było otrzymać dotację. Obecnie są to instalacje fotowoltaiczne, magazyny ciepła, pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej i kolektory słoneczne. Duże zainteresowanie dopłatami w piątej edycji programu „Mój Prąd” sprawiło, że środki zostały wyczerpane przedwcześnie, pomimo znacznej kwoty dostępnej na początku – pierwotnie 100 mln zł, ostatecznie powiększonej o 450 mln zł. Obecnie środki te są już wykorzystane i oczekujemy na szczegóły dotyczące programu „Mój Prąd 6.0”.

  Fotowoltaika

  Eksperci Otovo, wiodącej na rynku europejskim firmy dostarczającej rozwiązania fotowoltaiczne, przeanalizowali najważniejsze informacje na temat dotacji na odnawialne źródła energii, oceniając programy w całej Europie, w tym ich zalety, wady – i to, czego można się nauczyć z doświadczeń innych państw:

  • Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Holandia i Polska obniżają lub znoszą VAT na technologie ekologiczne, co jest efektywnym i przejrzystym środkiem wsparcia. W Niemczech i Austrii obowiązuje 0% VAT na panele fotowoltaiczne i magazyny energii. W Polsce zredukowano podatek VAT dla wszystkich technologii wspomagających modernizację domu, w tym paneli fotowoltaicznych, baterii i pomp ciepła – bez względu na to, czy są instalowane jednocześnie czy osobno. To jedyny kraj w Europie, który zdecydował się na takie kompleksowe działanie.
  • Niemcy dzięki programowi dotacji, który łączy panele fotowoltaiczne, baterie i pojazdy elektryczne, mają największy i najbardziej hojny program dotacyjny w historii (kwota dofinansowania wynosząca 10 200 € dla konsumenta), ale pula środków została wyczerpana w ciągu 24 godzin.
  • Szwedzki program odliczeń podatkowych dla energii słonecznej, baterii i ładowarek EV, który jest łatwy do wykorzystania, przynosi korzyści finansowe i nie wymaga od obywateli skomplikowanych formalności.
  • Norwegia wyróżnia się prawami opartymi na dotacjach, które są pozbawione biurokracji i zapewniają 25% wsparcia na koszty technologii ekologicznych, a konsumenci otrzymują zwrot gotówki w ciągu 48 godzin. Dodatkowo, Norwegia osiągnęła znaczny sukces w promocji pojazdów elektrycznych dzięki połączeniu dotacji z atrakcyjnymi zachętami, takimi jak zwolnienia z podatku VAT, opłat rejestracyjnych i korzyści na drogach.

  W Polsce dotacje na fotowoltaikę nie tylko stanowią silny bodziec motywacyjny, ale także przynoszą konkretne rezultaty dzięki sprawnemu procesowi instalacji. Czas montażu wynoszący zaledwie 2-3 tygodnie oraz szybkie przyłączenie do sieci, trwające około miesiąca, sprawiają, że warto rozważyć instalację już teraz. Nawet jeśli nie ogłoszono jeszcze nowej edycji programu Mój Prąd”, osoby z zainstalowanymi panelami i po przyłączeniu staną na czele kolejki do korzystania z dotacji, gdy zostanie ona ogłoszona” – mówi Paulina Ackermann z Otovo.

  Podsumowując, inicjatywy rządowe odgrywają kluczową rolę w promocji technologii ekologicznych w Europie, ale sukces wymaga inteligentnego projektowania programów, eliminacji biurokracji oraz korzystnych zachęt finansowych.

   

  #OZE #Otovo #Fotowoltaika #Energetyka #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Darmowy prąd w weekendy? Holenderski dystrybutor energetyczny wprowadza rewolucyjną ofertę

  W centrum tej oferty znajduje się zamiar promowania większego zużycia energii w okresach, kiedy produkcja z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak fotowoltaika, jest najwyższa. Taki krok ma pomóc w zarządzaniu nadmiarem energii, który stanowi wyzwanie dla operatorów sieci energetycznych w całej Europie. W obliczu coraz większej ilości zielonej energii w systemie, a jednocześnie braku rozwiniętego systemu magazynowania, operatorzy, tacy jak Budget Energie, szukają sposobów na efektywne wykorzystanie tej nadwyżki.

  Co istotne, oferta ta dotyczy wyłącznie nowych klientów firmy, którzy zdecydują się na podpisanie rocznej umowy. W ramach promocji, darmowy prąd obejmuje tylko koszt samej energii elektrycznej, nie uwzględniając innych typowych opłat. Dodatkowo, firma wyklucza możliwość ładowania domowych magazynów energii w darmowych godzinach, skupiając się na bezpośrednim zużyciu energii.

  Strategia ta wydaje się być odpowiedzią na wyzwania związane z net-meteringiem, czyli systemem rozliczania prosumenckiego, w którym nadwyżki produkowanej energii są oddawane do sieci. Dla dostawców energii, taki system może prowadzić do strat finansowych, szczególnie w okresach wysokiej produkcji energii odnawialnej. Oferując darmowy prąd w okresach szczytowej generacji, Budget Energie nie tylko promuje większe wykorzystanie zielonej energii, ale także dąży do optymalizacji swojej działalności finansowej.

  Warto również zwrócić uwagę, że oferta może zostać wycofana w dowolnym momencie, co jest zaznaczone w regulaminie. To pokazuje, że choć inicjatywa jest śmiała i innowacyjna, nadal podlega zmieniającym się warunkom rynkowym i operacyjnym.

  Krok ten ze strony Budget Energie jest interesującym przykładem, jak firmy energetyczne mogą dostosowywać swoje strategie do zmieniających się warunków technologicznych i rynkowych. Darmowy prąd w określonych godzinach zachęca do większego wykorzystania energii odnawialnej, ale również odzwierciedla próbę zarządzania nadmiarem energii i optymalizacji finansów w obliczu wyzwań net-meteringu.

   

  Źródło: Globenergia / Budget Energie
  Zdjęcie: ADOBE STOCK

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Holandia #Niderlandy

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Aż 10 zarzutów od UOKiK dla instalatora paneli fotowoltaicznych!

  Według ustaleń UOKiK, KPE pobierała od klientów opłatę w wysokości niemal 2 tysięcy złotych za audyt i przygotowanie koncepcji instalacji, nawet jeśli klienci rezygnowali z usług firmy. Praktyka ta była niezgodna z przepisami, które umożliwiają konsumentom odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez żadnych opłat.

  Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował inne działania firmy, takie jak brak formularza odstąpienia od umowy, wymaganie składania odstąpienia listem poleconym lub osobiście, brak pisemnych informacji o zasadach rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi oraz brak zwrotu wpłaconych przez klientów pieniędzy, gdy ci decydowali się odstąpić od umowy.

  Firma Krajowy Projekt Energetyczny zobowiązała się do zwrotu nienależnie pobranych kwot za audyt i koncepcję instalacji, co wpłynęło na obniżenie nałożonej przez UOKiK kary. Niemniej jednak, decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna i firma ma prawo do odwołania się od niej przed sądem.

  Decyzja UOKiK ma na celu ochronę praw konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm zajmujących się instalacją paneli fotowoltaicznych oraz wymuszenie przestrzegania przepisów dotyczących praw konsumentów. Firma KPE zobowiązała się również do zmiany swojego postępowania i zaprzestania większości kwestionowanych praktyk.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika w domu? To już niedługo będzie możliwe!

  Ogniwa te mają zdolność wyłapywania światła o niskim natężeniu, co obejmuje światło LED-ów, halogenów, a nawet naturalne światło, które przenika do wnętrza pomieszczeń. To oznacza, że urządzenia wyposażone w te ogniwa będą mogły generować energię elektryczną praktycznie z każdego źródła światła, nawet w nocy, gdy włączymy światło w domu.

  Ambient Photonics skupia się nie tylko na poprawie sprawności ogniw, ale także na obniżeniu kosztów produkcji, co ma umożliwić szerokie zastosowanie tej technologii. Bifacjalność ogniw pozwala na produkcję w różnych kształtach i rozmiarach, co umożliwia dostosowanie ich do praktycznie każdego urządzenia.

  Wprowadzenie tych ogniw na rynek ma przynieść korzyści podwójne. Po pierwsze, zmniejszą rozmiary urządzeń i wyeliminują konieczność korzystania z baterii. Po drugie, przyczynią się do ochrony środowiska, eliminując potrzebę wyposażania urządzeń w gniazda ładowania czy porty bateryjne.

  Jednakże, choć ogniwka radzą sobie dobrze w warunkach niskiego natężenia światła, mają pewne słabości, zwłaszcza w konkurencji z bezpośrednim strumieniem światła w porównaniu do tradycyjnych komórek silikonowych. Niemniej jednak, producent twierdzi, że ekonomiczna opłacalność produkcji tych komórek jest znacznie większa, a ich uniwersalność sprawia, że są atrakcyjnym rozwiązaniem.

  Ambient Photonics planuje wprowadzenie urządzenia opartego na tej technologii jeszcze w 2024 roku, we współpracy z Google. To partnerstwo z jednym z gigantów technologicznych może wskazywać na szerokie możliwości zastosowania tej innowacyjnej technologii w kontekście inteligentnych domów czy urządzeń zasilanych energią słoneczną. Oczekuje się, że nowości wprowadzone przez tę współpracę mogą być przełomowe, zmieniając sposób, w jaki korzystamy z energii w naszych codziennych urządzeniach.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Innowacja

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wizja energetyki przyszłości mikroinstalacji prosumenckich: Trendy w fotowoltaice na 2024 rok

  Taryfy dynamiczne w 2024 roku

  W 2024 roku na pierwszy plan wysuwa się wprowadzenie taryf dynamicznych w Polsce, będących ostatnim etapem wdrażania systemu net-billingu.  Od 1 lipca 2024 r., kiedy net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów (zużywających i produkujących energię) z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych, spodziewamy się zmian na rynku fotowoltaicznym. Oczekuje się, że net-billing stanie się bardziej opłacalny dla prosumenckich mikroinstalacji, gdyż umożliwi dokładniejsze rozliczanie wartości nadwyżki energii elektrycznej.

  Wprowadzenie taryf dynamicznych może zmienić podejście prosumenckie do produkcji i zużycia energii. Użytkownicy będą finansowo motywowani do magazynowania energii w okresach niskich cen i jej wykorzystywania, gdy ceny rosną. To nie tylko zwiększy opłacalność instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii, ale może również potencjalnie przyczynić się do większej stabilności sieci energetycznej, umożliwiając lepsze zarządzanie popytem. Może to więc prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na inteligentne rozwiązania do zarządzania energią oraz systemy magazynowania energii, które będą kluczowe w maksymalizowaniu korzyści płynących z nowego modelu rozliczeń.

  AI w fotowoltaice

  W 2024 roku inteligentne systemy zarządzania energią oparte na IoT (internet rzeczy) i sztucznej inteligencji będą miały duże znaczenie w sektorze PV. Te zaawansowane możliwości oferują znacznie więcej niż tradycyjne systemy monitorowania – są w stanie analizować i przetwarzać dane w czasie rzeczywistym oraz automatycznie zarządzać dostępną energią biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników. Integracja AI umożliwia także prognozowanie zapotrzebowania na energię i efektywniejsze zarządzanie jej magazynowaniem, co jest kluczowe dla redukcji kosztów i zwiększenia efektywności energetycznej. Warto tutaj także dodać konieczność odpowiedniego zbierania i wykorzystania danych, które są podstawą jakiegokolwiek wykorzystania sztucznej inteligencji. W SolarEdge stworzyliśmy inteligentne rozwiązanie do optymalizacji zużycia energii o nazwie SolarEdge ONE, które agreguje dane zewnętrzne takie jak właśnie dynamiczne ceny energii czy inne zmienne wpływające na opłacalność, dane wewnętrzne takie jak na przykład informację o produkcji czy konsumpcji. System korzysta także z naszego profilu konsumpcyjnego, który stworzony jest z danych historycznych.

  Prosument lokatorski

  W 2024 roku, fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych stanie się coraz bardziej dostępna. Chociaż technicznie instalacja PV w budynku wielorodzinnym nie różni się wiele od tej w domu jednorodzinnym, to jednak wymaga zgody wspólnoty, co było pewnym wyzwaniem. Teraz, z rosnącą świadomością ekologiczną i finansowymi zachętami rządowego programu 'Prosument lokatorski’, coraz więcej wspólnot prawdopodobnie zdecyduje się na taką inwestycję. To pokazuje, jak zmienia się nasze myślenie o energii odnawialnej – staje się ona dostępna dla szerszego grona odbiorców, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju energetycznego.

  Wirtualne elektrownie

  Widzę ogromny potencjał w modelach współdzielenia energii, takich jak wirtualne elektrownie i mikrosieci. Te innowacje mają potencjał do przekształcenia naszego podejścia do produkcji i dystrybucji energii. Wirtualne elektrownie, poprzez łączenie rozproszonych źródeł energii, nie tylko zwiększają wartość systemów PV i magazynowania energii dla właściciela systemu, ale także poprawiają stabilność sieci w wielu krajach na całym świecie. Przewiduję, że mogą być one kluczowym elementem w zarządzaniu popytem i podażą energii, co jest szczególnie ważne w dobie rosnącego zapotrzebowania na energię oraz potrzeby redukcji emisji CO2. Z kolei mikrosieci umożliwiają lokalnym społecznościom większą samowystarczalność i odporność na zakłócenia w dostawach energii. Współdzielenie energii w ramach tych mniejszych, zdecentralizowanych sieci może pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów.

  Źródło fragmentu „Prosument lokatorski”: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-lokatorski—startuje-nabor-wnioskow-o-doplaty

  Grafika: SolarEdge 

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rząd szykuje zmiany dla fotowoltaiki. Będzie korzystniej?

  Główne zmiany zakładają wprowadzenie gwarantowanej, minimalnej ceny za prąd wpuszczany do sieci z instalacji fotowoltaicznych objętych net-billingiem. Cena ta ma być ustalona na poziomie, który umożliwi zwrot inwestycji w ciągu siedmiu lat. Dodatkowo, planowane jest ustalenie minimalnej ceny odkupu energii od właścicieli instalacji fotowoltaicznych, co ma pomóc w przewidywaniu opłacalności inwestycji.

  Koalicja Obywatelska zobowiązuje się także do kontynuacji programu Mój Prąd, który wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo, rząd planuje wprowadzenie kredytu oprocentowanego na 0 procent, który będzie dostępny dla osób inwestujących w termomodernizację, fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii. Taki kredyt ma stanowić dodatkowy bodziec dla potencjalnych inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie muszą pokryć znaczną część kosztów z własnej kieszeni.

  Zmiany mają zostać wprowadzone w pierwszych 100 dniach po zmianie władzy. Wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny za prąd i minimalnej ceny odkupu energii ma na celu zachęcenie większej liczby osób do inwestowania w fotowoltaikę. Natomiast kredyt oprocentowany na 0 procent ma pomóc w pokryciu kosztów inwestycji, stanowiąc dodatkowy bodziec dla potencjalnych inwestorów.

   

  Źródło: Portal Samorządowy

  #OZE #Fotowoltaika #Pompaciepła #Magazynenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polenergia wybuduje farmy fotowoltaiczne za łącznie ok. 89 mln zł

  Umowy EPC obejmują szeroki zakres działań montażowo-elektrycznych związanych z budową farm fotowoltaicznych. Prace te obejmują dostawę i montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznych nn/SN, dostawę i montaż kabli nn, SN, wykonanie stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z dostawą urządzeń, dostawę i montaż linii kablowej WN wraz z siecią światłowodową. Warto zauważyć, że umowy nie obejmują dostawy modułów fotowoltaicznych i inwerterów.

  Polenergia, jako pionowo zintegrowany podmiot, specjalizuje się w projektach energetycznych obejmujących zarówno źródła konwencjonalne, jak i odnawialne. Firma działa na wielu obszarach, włączając w to wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, a także sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Spółka jest notowana w indeksie mWIG40 i w 2022 roku osiągnęła przychody na poziomie 7,09 miliarda złotych.

  Projekty farm fotowoltaicznych Szprotawa I i Szprotawa II stanowią kolejny krok Polenergii w rozwijaniu portfela inwestycyjnego związanego z energią odnawialną. Umowy EPC z P&Q umożliwią skuteczną realizację tych projektów, które w sumie przyczynią się do dodania 67 MWp do mocy zainstalowanej w segmencie fotowoltaiki. To z kolei wpisuje się w długoterminową strategię spółki, która stawia na zrównoważony rozwój i rosnący udział odnawialnych źródeł energii w swoim portfolio.

   

  Źródło: Inwestycje

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polenergia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PKO Bank Polski i DNB Bank ASA sfinansują projekty fotowoltaiczne GoldenPeaks Capital

  Portfolio „Charlie” składa się z 55 indywidualnych projektów solarnych o wielkości od 1 MWp do 8 MWp, rozmieszczonych w całej Polsce. Przez cały okres eksploatacji portfel będzie korzystał z denominowanej w euro umowy zakupu energii elektrycznej.

  „GPC umocniło swoją pozycję w Polsce oraz jako doświadczonego dostawcy długoterminowych, denominowanych w euro umów PPA (Power Purchase Agreement) dla wiodących na świecie międzynarodowych korporacji. Portfolio „Charlie” to przykład naszej zdolności do zapewnienia opłacalności tym projektom. Cieszymy się, że partnerzy tacy jak PKO Bank Polski i DNB wspierają nas w osiąganiu celu, jakim jest przyspieszenie przejścia regionu na energię odnawialną” – mówi Daniel Tain, Prezes GPC.

  Marcin Majewski, Dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego i Relacji z Przedsiębiorstwami PKO Bank Polski: „PKO Bank Polski jest liderem w finansowaniu zielonej transformacji w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać GPC w realizacji projektów związanych z energią odnawialną. Jako największy polski bank dla korporacji i biznesu chcemy wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym i przyczyniać się do zwiększania udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym”.

  „Dzięki wprowadzeniu Euro PPA dla projektów solarnych na polskim rynku złotówkowym, GPC wnosi znaczący i przełomowy wkład w ten sektor. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej roli partnera finansowego, wspierającego kluczowego gracza na rynku przyspieszającego zieloną transformację Polski. To partnerstwo podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju, jednocześnie wspierając innowacje w branży” – mówi Ewa Banasiuk, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w DNB Bank Polska.

  Bartek Hofman, dyrektor Capcora i szef polskiego oddziału, mówi: „GPC jest niezaprzeczalnie jednym z najbardziej zaawansowanych i myślących przyszłościowo graczy na polskim rynku. Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy z nimi współpracować i tym samym przyczynić się do sukcesu transakcji. Ta współpraca odzwierciedla nasze zaangażowanie we wprowadzanie innowacji oraz dążenie do wyznaczania nowych standardów i wywierania trwałego wpływu na polski rynek finansowy”.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #PKO #DNB

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika przebiła elektrownię Turów – rekordowa produkcja energii słonecznej w Polsce

  Nie tylko fotowoltaika zanotowała imponujący wzrost, ale także prognozy na rok 2023 przewidują, że produkcja energii z paneli słonecznych wzrośnie o niemal 60% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najlepsze miesiące dla fotowoltaiki to maj, czerwiec i lipiec, z każdym z tych miesięcy przynoszących około 1,9 TWh energii.

  Warto zauważyć, że styczniowy wynik fotowoltaiki był stosunkowo niski, wynoszący jedynie 0,2 TWh. Jednakże, gdy zsumujemy miesięczną produkcję z fotowoltaiki i wiatraków, okazuje się, że wygenerowały one podobną ilość energii we wszystkich miesiącach roku, oscylując od 2,6 TWh w lutym i listopadzie do 3,3 TWh w maju i październiku.

  Jakub Wiech z portalu Energetyka24 skomentował te wyniki, zauważając, że potrzebujemy ogromnych mocy w fotowoltaice, aby konkurować z tradycyjnymi jednostkami wytwórczymi. Podkreślił, że 15 GW w polskiej fotowoltaice dostarcza mniej więcej tyle samo energii, co 2 GW w elektrowni Turów. Z tego powodu Wiech sugeruje potrzebę inwestycji w duże jednostki nieemisyjne, takie jak elektrownie jądrowe.

  Nieco wcześniej, minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa, ogłosiła decyzję dotyczącą budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Planowana elektrownia ma być wspólnym przedsięwzięciem PGE PAK Energia Jądrowa i koreańskiego koncernu KHNP, posiadającego co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.

  Pomimo sukcesów fotowoltaiki, dane z pierwszego kwartału 2023 roku wskazują na pewne spowolnienie w rozwoju tej technologii. Według Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, liczba nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wyniosła nieco mniej niż w poprzednim roku. Niemniej jednak, liczba prosumentów w Polsce, czyli osób generujących energię na własne potrzeby przekroczyła 1,3 miliona.

  Ostatecznie, Polska zdaje się kierować ku zrównoważonej energetyce, wykorzystując potencjał fotowoltaiki, ale jednocześnie przygotowując się do rozbudowy elektrowni jądrowych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Fotowoltaika #Turów

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tysiące instalacji PV niezgodnych w przepisami! Wyniki kontroli Taurona

  Rekordziści w nielegalnych praktykach montowali nawet czterokrotnie więcej modułów, niż wynikało to z dokumentacji. TAURON, będąc świadomym potrzeby monitorowania parametrów jakości energii elektrycznej oraz stopnia obciążenia sieci, regularnie sprawdza instalacje na ewentualne nieprawidłowości. Takie działania są istotne, aby identyfikować przypadki mikroinstalacji generujących energię niezgodnie z umową lub działających z niebezpiecznie wysokimi parametrami.

  W pierwszym etapie kontroli TAURON wysłał powiadomienia do właścicieli ponad 5 tysięcy mikroinstalacji, informując o prawdopodobnych nieprawidłowościach i sugerując sposób ich naprawy. Około 60% klientów odpowiedziało na te powiadomienia, dokonując aktualizacji danych zgłoszeniowych.

  W drugim etapie firma przeprowadziła blisko 880 kontroli bezpośrednich u klientów. Wykryto 466 przypadków przekroczenia mocy i 50 przypadków przekroczenia napięcia. Dodatkowo stwierdzono nielegalne manipulacje w układach pomiarowo-rozliczeniowych, takie jak zmiany w zabezpieczeniach przedlicznikowych oraz naruszenia plomb.

  Manipulacje w tych układach są szczególnie niebezpieczne, ponieważ nieuprawnione ingerencje mogą prowadzić do zwarcia czy nawet wywołania pożaru. TAURON podkreśla, że tego rodzaju działania są nie tylko nielegalne, ale również stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, destabilizując pracę sieci energetycznej i mogąc być szkodliwe dla innych mikroinstalacji oraz urządzeń zasilanych z tego obszaru.

  Firma informuje, że kontrola miała na celu nie tylko ujawnienie nieprawidłowości, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności instalacji fotowoltaicznych z obowiązującymi przepisami. Działania podejmowane przez TAURON są kierowane nie tylko na rzecz ochrony swoich klientów, ale również zapewnienia stabilności sieci energetycznej oraz minimalizacji potencjalnych zagrożeń związanych z nieprawidłowymi praktykami w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #Tauron

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska wśród liderów sektora fotowoltaicznego

  Firmy analityczne postanowiły już rozpocząć analizę podsumowującą rok dla sektora energetyki słonecznej. Według badań firmy Rystad Energy bieżący rok zakończy się dla branży fotowoltaicznej sumaryczna mocą zainstalowaną na poziomie przeszło 58 GW. Wynik te świadczy o wzroście zainstalowanych w tym roku instalacji fotowoltaicznych o nawet 30 proc. w odniesieniu do ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę sam październik, w Europie odnotowano nowe elektrownie słoneczne o mocy zainstalowanej zbliżonej do tej zainstalowanej w ciągu całego 2022 roku.

  Jak wynika z przeprowadzonej analizy na miejscu lidera w kategorii największej ilości zainstalowanej mocy znalazły się Niemcy z wynikiem 13,5 GW. Wynik ten stanowi wzrost s stosunku do ubiegłego roku aż o 84 proc. Kolejno za Niemcami znalazła się Hiszpania, która w zakończyła ubiegły rok z rekordowym wynikiem przyłączania instalacji fotowoltaicznych. Ostatnie miejsce na podium zajęła Polska, która swój wynik zawdzięcza przede wszystkim prosumentom. To właśnie instalacje dachowe zdominowało wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne i zyskały miano rozwiązania napędzającego transformacje energetyczną Europy.

  Tempo rozwoju instalacji fotowoltaicznych jest zawrotne. Przeciwieństwem tej tendencji jest energetyka wiatrowa, która w ostatnim czasie napotkała wiele przeszkód, łownie legislacyjnych. Jak wskazują analizy elektrownie wiatrowe w bieżącym roku rozwijały się znacznie wolniej. Pomimo zrealizowania kilku imponujących projektów wiatrowych, analitycy szacują, że ilość instalacji wiatrowych na lądzie spadnie o około 11 proc. w stosunku do ubiegłego roku, zaś moce morskich elektrowni wiatrowych wzrosną jedynie o około 2 proc.

   

  #OZE #analiza #energia #energtyka #PV #klimat #statystyki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ogrodzenie z paneli fotowoltaicznych – wady i zalety

  Budowa ogrodzenia fotowoltaicznego polega na zastosowaniu dwustronnych modułów bifacjalnych, które odbierają energię z obu stron. Panele te są umieszczane pionowo, a ich liczba w jednym przęśle zależy od wysokości ogrodzenia. Aby zapewnić trwałość, panele są oprawiane w ramę z profili stalowych. Pozostałe elementy ogrodzenia, takie jak metalowe słupki, nie różnią się od standardowych.

  W porównaniu do tradycyjnych instalacji fotowoltaicznych, panele w ogrodzeniu są ustawione pionowo, a nie pod kątem. Instalacje oparte na modułach bifacjalnych charakteryzują się większą wydajnością przy układzie wschód-zachód, ale są również skuteczne w przypadku ustawienia na południe. Istotne jest zrównoważenie produkcji energii, gdzie ogrodzenia fotowoltaiczne mogą być korzystniejsze dla gospodarstw domowych.

  Ogrodzenia fotowoltaiczne oferują kilka istotnych zalet. Po pierwsze, oszczędność miejsca – zajmują tyle powierzchni co zwykłe ogrodzenie, eliminując potrzebę dodatkowej przestrzeni na dachu czy posesji. Ponadto, dzięki pionowemu ustawieniu paneli, mogą produkować więcej energii elektrycznej, zwłaszcza w orientacji wschód-zachód. Łatwość utrzymania czystości to kolejna zaleta, ponieważ pionowe panele są mniej narażone na zanieczyszczenia.

  Jednak ogrodzenia fotowoltaiczne mają też swoje wady. Są bardziej podatne na uszkodzenia przez zwierzęta, ludzi i pojazdy, co może skrócić okres eksploatacji. Problematyczne może być także zacienienie na terenach zurbanizowanych oraz ryzyko ataków wandali, zwłaszcza gdy panele są łatwo dostępne.

  Mimo pewnych wad, ogrodzenia fotowoltaiczne mają swoje miejsce na rynku. Są szczególnie korzystne dla rolników, którzy chcą jednocześnie wyznaczać granice i produkować energię. Mogą być także interesującą alternatywą dla klasycznych ogrodzeń przemysłowych. Choć obecnie pozostają rozwiązaniem niszowym, rozwój tej technologii może przynieść nowe możliwości i zastosowania.

   

  Źródło: Lepiej.Tauron

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wspólnoty i spółdzielnie w Rzeszowie skutecznie wykorzystują Grant OZE

  Dotacja ta obejmuje połowę kosztów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne, co czyni tego rodzaju projekty bardziej dostępnymi dla mieszkańców.

  Jednym z przykładów udanej realizacji jest budynek przy ulicy Mikołajczyka w Rzeszowie, gdzie zainstalowano 21 paneli fotowoltaicznych o mocy 10,5 kilowata. Ta inwestycja efektywnie zabezpiecza zapotrzebowanie na energię dla budynku, zasila dwie windy i oświetlenie, generując znaczące oszczędności na rachunkach za prąd. Dzięki temu prąd stał się praktycznie darmowy dla mieszkańców.

  Kolejnym projektem, na który zwrócono uwagę, jest budynek przy ulicy Kwiatkowskiego. Mieszkańcy tego obiektu złożyli już wniosek o Grant OZE, starając się o dotację na instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kilowatów. Zważywszy na roczne koszty ponad 30 tysięcy złotych za prąd, taka inwestycja wydaje się być ekonomicznym rozwiązaniem. Ponadto, planowana instalacja będzie jednocześnie pełnić funkcję zadaszenia dla wjazdu do garażu podziemnego.

  Aby skorzystać z dotacji, wspólnota mieszkaniowa musi podjąć uchwałę, a mieszkańcy zobowiązać się do wkładu własnego. Niemniej jednak, zważywszy na prognozowany wzrost cen energii elektrycznej w przyszłym roku, taki wysiłek jawi się jako inwestycja zwracająca się w dłuższej perspektywie czasowej.

  Zainteresowanie programem Grant OZE wzrasta, co sugeruje, że coraz więcej wspólnot rozważa inwestycje w odnawialne źródła energii. Długoterminowe korzyści związane z takimi projektami, takie jak redukcja emisji CO2, obniżenie kosztów energii i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, stają się kluczowymi argumentami zachęcającymi do podejmowania działań w tym kierunku.

  Przykłady udanych projektów, jak te przy ulicach Mikołajczyka i Kwiatkowskiego w Rzeszowie, mogą stanowić inspirację dla innych wspólnot mieszkaniowych, dążących do efektywnego i ekologicznego wykorzystania energii. Miejmy nadzieję, że takie inicjatywy będą się rozwijać, przyczyniając się do budowania bardziej zrównoważonych społeczności.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska firma fotowoltaiczna otrzyma wsparcie od chińskiego lidera

  W ramach tej współpracy Menlo Electric będzie dostarczać wysokiej jakości komponenty fotowoltaiczne dostosowane do konkretnych potrzeb regionu EMEA, wykorzystując technologiczne know-how Tongwei Solar. Menlo Electric z sukcesem rozszerzyła swoją działalność na Bliski Wschód i Afrykę Północną, obejmując 37 krajów, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju na światowym rynku odnawialnych źródeł energii.

  Tongwei Solar, z mocami produkcyjnymi wynoszącymi 350 KT polikrzemu, 100 GW ogniw i 80 GW modułów, dzierżą tytuł światowego lidera w dostawach ogniw słonecznych, co potwierdzili przez sześć lat z rzędu. Dyrektor generalny Tongwei Module Business, Qiu Xin, wyraził radość z współpracy z Menlo Electric, widząc w zaangażowaniu obu firm potencjał rozwoju sektora energii odnawialnej.

  Menlo Electric z kolei podkreśla, że ich oferta skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości komponentów w konkurencyjnych cenach, dostosowanych do konkretnych potrzeb eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Dyrektor generalny Menlo Electric, Bartosz Majewski, zapewnia, że firma będzie kontynuować dostarczanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki na coraz szerszą skalę.

  Współpraca obu firm wydaje się obiecująca dla rozwoju sektora energii odnawialnej, a dynamika rozwoju Menlo Electric na międzynarodowym rynku dodaje jej znaczenia.

   

  Źródło: Focus

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polski sposób na odpady z instalacji fotowoltaicznych

  Przyrost instalacji fotowoltaicznych to dobry znak dla transformacji energetycznej kraju. Budzi on jednak obawy przed konsekwencjami wyeksploatowania, czyli odpadami powstałymi ze zużytych oraz uszkodzonych modułów. Obecne techniki odzysku pozwalają na odzyskanie znacznej części surowców z modułów pierwszej oraz drugiej generacji. Mimo to niektóre pierwiastki wciąż nie są poddawane recyklingowi z uwagi na nieopłacalność procesu. Pomocne w tym przedsięwzięciu mogą stać się technologie opracowane przez polskich specjalistów, m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ich rozwiązania umożliwiają odzyskanie niemal 100 proc. surowców użytych do produkcji modułów fotowoltaicznych. Należą do nich m.in. czysty krzem, będący głównym składnikiem paneli. Surowiec ten jest wyjątkowo kosztowny w uzyskaniu, z uwagi na konieczność zastosowania metody elektrolitycznej, wymagającej zużycia dużych ilości energii.

  Jak twierdzi jeden z profesorów krakowskiej uczelni:
  „Z krzemem jest o tyle dobrze, że nie musimy tego odzyskanego pierwiastka od razu stosować z powrotem do produkcji paneli fotowoltaicznych, gdzie wymagany jest czysty materiał. Nie musimy się silić, żeby mieć krzem tej czystości, która jest wymagana dla paneli. Zamiast tego możemy uzyskać na przykład żelazokrzem, który jest zupełnie prosty w uzyskaniu. Zostaje nam jeszcze w kilku procentach niewykorzystanych pierwiastków w najprostszych technologiach i to już są procesy chemiczne. Tutaj bardzo dobrze sobie z tym dajemy radę, aczkolwiek te ilości są niewielkie.”

  Nowoczesną techniką recyklingu mogą poszczycić się także naukowcy z Politechniki Gdańskiej, którzy opracowali metodę umożliwiającą odzyskanie czystego krzemu z modułów fotowoltaicznych, który może być wykorzystany kolejnych ogniw słonecznych.

  „Warto tutaj powiedzieć o podejściu do takich zużytych paneli. Ich żywotność to 25–30 lat, ale po tym czasie panele nie są całkowicie niezdatne do użytku, mamy do czynienia z tak zwanym reuse, czyli użyciem ponownym. Z biegiem czasu sprawność paneli maleje, ale można je wykorzystywać w innych miejscach.” – podkreśla prof. Barbara Tora.

  Polscy naukowcy dokładają istotną „cegiełkę” w opracowaniu efektywnych i jednocześnie ekonomicznych rozwiązań recyklingu surowców zastosowanych w instalacjach fotowoltaicznych.

  #OZE #energia #eneretyka #środowisko #recykling #ekologia #klimat

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Znów czekają nas zmiany w przepisach odnośnie fotowoltaiki. Oto co wiemy

  Koalicja Obywatelska przygotowuje program, który ma na celu „przywrócenie korzystnych zasad rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę”. Chociaż nie ma mowy o powrocie do poprzedniego systemu net meteringu, planowane zmiany mają uczynić sprzedaż energii bardziej opłacalną i przewidywalną dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

  Jednym z głównych punktów programu KO jest wprowadzenie minimalnej ceny odkupu energii, co ma zapewnić prosumentom pewność, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwróci się w ciągu siedmiu lat. Obecnie prosumentów rozlicza się na podstawie średniej ceny energii elektrycznej notowanej na Towarowej Giełdzie Energii z poprzedniego miesiąca, co jest mniej przewidywalne.

  Należy podkreślić, że zmiany proponowane przez KO nie mają na celu cofnięcia się do wcześniejszego systemu net meteringu, ale raczej dostosowania go w sposób, który uczyni sprzedaż energii bardziej opłacalną dla prosumentów. Rozważane jest również wprowadzenie wsparcia dla magazynów energii, aby zachęcić do inwestycji w tę technologię, co może zwiększyć efektywność produkcji i zużycia energii słonecznej.

  Ponadto Polska jest zobowiązana do wprowadzenia taryf dynamicznych na mocy unijnych przepisów, co również może wpłynąć na sposób rozliczeń prosumentów. Taryfy dynamiczne umożliwią bardziej elastyczne rozliczenia, które będą bardziej korzystne dla tych, którzy posiadają magazyny energii.

  Jednak warto zauważyć, że istnieje pilna potrzeba modernizacji polskich sieci energetycznych, które często nie wytrzymują wzrostu produkcji energii odnawialnej. Inwestycje w sieci energetyczne są niezbędne, aby zapewnić dostawę energii odnawialnej do odbiorców. Planowane zmiany w regulacjach dla prosumentów muszą uwzględniać te wyzwania infrastrukturalne, aby zagwarantować stabilność systemu energetycznego.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #Magazynyenergii #Polska #UE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ograniczenie pracy instalacji fotowoltaicznej przez operatora – rekompensata za straty

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne już czwarty raz zarządziły ograniczenia w zakresie pracy elektrowni słonecznych. Ograniczenie zostało wymuszone nadwyżką mocy w momencie wzmożonej pracy instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowym, która wystąpiła przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Zgodnie z podanymi przez Operatora informacjami dnia 8 października elektrownie słoneczne i wiatrowe pracowały z dużą mocą na poziomie odpowiednio 7,5 GW oraz 6 GW.

  Właściciele, do których należały elektrownie zmuszone do redukcji pracy wytwórczej, mogą liczyć na rekompensatę finansową. Środki mają wynagrodzić straty powstałe z niewygenerowania zielonej energii w takiej ilości, jaka zostałaby wyprodukowana w sytuacji normalnego, nieograniczonego działania instalacji.

  Otrzymanie rekompensaty wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku do Poleskich Sieci Elektroenergetycznych. Właściciel poszkodowanej elektrowni powinien przekazać upoważnienie dotyczące przekazania danych w zakresie systemów wsparcia, dla spółki Zarządca Rozliczeń S.A, a także upoważnienie dotyczące przekazania danych w zakresie wydanych poleceń i wytwarzania energii w instalacjach, dla Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Kopie złożonych upoważnień należy dołączyć do składanego wniosku o udzielenie rekompensaty za ograniczenie pracy instalacji. Podstawą do wypłacenia rekompensaty są faktury wystawione przez wytwórcę, którego instalacja została poddana przymusowej redukcji pracy. Niezbędnym dokumentem jest również oświadczenie wytwórcy o rezygnacji z innych roszczeń dotyczących redysponowania nierynkowego objętego wnioskiem.

  Poleskie Sieci Elektroenergetyczne są zobowiązane uregulować należności w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury od wytwórcy.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #zielonaenergia #prawo

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zakaz budowy elektrowni słonecznych na wsiach. Co kieruje Brytyjczykami?

  Pomysł zablokowania budowy elektrowni słonecznych na wsiach Wielkiej Brytanii spotkał się z negatywnym odbiorem mieszkańców. Zdaniem ekspertów od ekologii plan brytyjskiego premiera będzie skutkował znacznym wzrostem za energię elektryczną, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

  Pierwsze chęci delegalizacji farm słonecznych powstały już za rządów Liz Truss. Temat ten odszedł jednak w zapomnienie wraz z rezygnacją ubiegłej Pani Premier. Projekt nowych przepisów jednak znów powrócił w towarzystwie innych planów na poluzowanie założonych celów klimatyczno-środowiskowych. Wśród nich znalazło się przesunięcie o kilka lat odejścia od kotłów gazowych jako źródła ogrzewania w gospodarstwach domowych, czy odejścia od samochodów z silnikiem spalinowym na rzecz pojazdów elektrycznych.

  Aspektem przemawiającym za wprowadzeniem ograniczeń dla farm fotowoltaicznych ma być opinia, iż elektrownie słoneczne na obszarach wiejskich zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu Wielkiej Brytanii poprzez zajmowanie terenów, które mógłby służyć uprawom żywności. Zgodnie z założeniami rządu brytyjskiego urzędnicy państwowi dostaliby prawo zablokowania każdego projektu farmy fotowoltaicznej, która miałaby powstać na obszarach uprawnych. Nowe uprawnienia według informacji udzielonych przez Sekretarz stanu do spraw środowiska mogą zostać nadane jeszcze w tym roku.

  Eksperci do spraw energii są zdania, że rząd pozbawia Wielką Brytanię jednego z kluczowych elementów zielonej transformacji energetycznej, której jednym z celów jest ochrona pół uprawnych przed skutkami rosnących temperatur.

   

  #oze #energia #fotowoltaika #energetyka #klimat #prawo

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Electrum zbuduje w województwie pomorskim dwie farmy o łącznej mocy ponad 117 MW

  Farmy fotowoltaiczne zostaną usytuowane w województwie pomorskim, w okolicach Sztumu i Mikołajek Pomorskich. Łącznie projekty te będą miały zainstalowaną moc wynoszącą 117,1 MW i zajmą obszar o powierzchni około 140 hektarów. Oczekuje się, że wygenerują one ilość energii równą zapotrzebowaniu około 65 000 gospodarstw domowych. Zakończenie obu projektów zaplanowano na wiosnę 2025 roku.

  Elektrownia fotowoltaiczna w Sztumie będzie miała moc 86,1 MW i składać się będzie z dwóch mniejszych instalacji: PV Barlewice (65,8 MW DC) i PV Koślinka (20,3 MW DC). Te instalacje zostaną rozmieszczone na obszarze o powierzchni 113,3 hektarów i będą połączone dwoma liniami przesyłowymi o łącznej długości około 13 kilometrów, działających na średnim napięciu 30 kV. Połączenie z siecią elektroenergetyczną będzie realizowane poprzez stację GPO Kępina.

  Druga farma fotowoltaiczna o mocy 31 MW, położona w Mikołajkach Pomorskich, również składać się będzie z dwóch mniejszych inwestycji: PV Gdakowo (26 MW DC) i PV Mikołajki (5 MW DC). Te projekty zajmą obszar 50 hektarów i obejmą rozbudowaną infrastrukturę wspierającą, składającą się z niemal 5 kilometrów linii przesyłowych i linii wysokiego napięcia o długości około 500 metrów. Farma będzie połączona z siecią elektroenergetyczną stacja GPO Mikołajki, pracująca na napięciu 110/30 kV.

  Warto dodać, że Electrum współpracuje z deweloperem elektrowni fotowoltaicznych PAD RES, co nie jest nowością. Firmy te wcześniej współpracowały przy budowie farmy fotowoltaicznej Genowefa o mocy 35 MW, zlokalizowanej w Kleczewie w centralnej Polsce. Produkcja energii na farmie Genowefa rozpoczęła się w sierpniu 2023 roku i obejmuje ponad 65 000 paneli fotowoltaicznych rozmieszczonych na obszarze o powierzchni około 40 hektarów.

  Projekty w Sztumie i Mikołajkach Pomorskich to szóste duże przedsięwzięcie ogłoszone przez Electrum w tym roku. Wspólnie z Nofar Energy Electrum niedawno zakończył budowę farmy fotowoltaicznej w Krzywińskich w województwie warmińsko-mazurskim. Firma ma także plany zakończenia inwestycji w Dziewoklucz, w województwie wielkopolskim, gdzie prace trwają od stycznia 2023 roku. Co więcej, Electrum we współpracy z EDP Renewables oficjalnie uruchomiło ogromną elektrownię słoneczną w Przykoniach w ostatnich miesiącach.

   

  Źródło: Gramwzielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nawet 58 tys. zł dotacji do fotowoltaiki! Rząd jeszcze bardziej rozszerza program Mój Prąd

  Nowe regulacje umożliwiają wnioskodawcom, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne i zmienili sposób rozliczeń na tzw. „net-billing” (rozliczanie wartościowe). To oznacza, że osoby, które korzystały z systemu do 31 marca 2022 roku, a następnie przeszły na „net-billing” od 1 kwietnia 2022 roku, mogą teraz starać się o dotacje na mikroinstalacje PV (do 3 tys. zł) oraz na inne urządzenia dodatkowe.

  Warto zaznaczyć, że budżet programu „Mój Prąd” został znacząco zwiększony o 450 mln złotych, co podnosi łączną kwotę przeznaczoną na rozwijanie fotowoltaiki w Polsce do ponad 3 miliardów złotych.

  Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków oraz Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreśla, że te zmiany mają na celu spełnienie oczekiwań rynku i potencjalnych beneficjentów. Program „Mój Prąd” staje się bardziej dostępny dla osób, które wcześniej nie kwalifikowały się do dofinansowania.

  Obecny nabór wniosków w programie „Mój Prąd” rozpoczął się w kwietniu 2023 roku, a zakończenie planowane jest na 22 grudnia 2023 roku lub wcześniej, w przypadku wyczerpania dostępnych środków. Program jest finansowany ze środków unijnych, w tym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także przewiduje się refundację ze środków FEnIKS 2021-2027.

  Odbiorcami programu „Mój Prąd” są osoby fizyczne, które są stronami umów regulujących kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach. Głównym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej i rozliczanie się w systemie net-billing.

  Dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a jego wysokość zależy od rodzaju urządzeń. Maksymalna dotacja w programie „Mój Prąd” może wynieść nawet do 58 000 złotych, jeśli zainstalowane zostaną mikroinstalacje PV i wszystkie dostępne urządzenia dodatkowe. Osoby, które zdecydują się na instalację urządzeń dodatkowych, otrzymają bonus w postaci wyższej dotacji na mikroinstalacje PV (7 000 zł zamiast standardowych 6 000 zł). To zachęca do inwestowania w odnawialne źródła energii i zwiększania efektywności energetycznej budynków.

   

  Źródło: Infor

  #OZE #Fotowoltaika #MójPrąd

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największa w Polsce elektrownia słoneczna na trackerach

  Farma fotowoltaiczna będąca przedsięwzięciem firmy Nomad Electric posiada 50 MWp mocy zainstalowanej. Inwestycję zrealizowano z około 100 tysięcy sztuk modułów fotowoltaicznych, które zamontowano na specjalnych konstrukcjach tzw. trackerach, czyli konstrukcji nadążającej za przemieszczającym się po niebie Słońcem. Farma składa się z 1,5 tysiąca tego rodzaju stołów jednoosiowych, wyposażonych w napęd i sterownik umożliwiający systemowi ruch po osi wschód – zachód oraz komunikację z centrum monitorowania oraz dedykowanym systemem SCADA Nomad NX. Elektrownia słoneczna powstała na terenie województwa lubuskiego i zajmuje powierzchnię 57 hektarów. Inwestycja obejmowała również budowę rozdzielnicy energetycznej 110/20 kV, a także linii kablowej wysokiego napięcia (WN).

  Wykorzystanie systemu tracker ma na celu zoptymalizowanie wydajności pracy modułów fotowoltaicznych, na skutek zwiększenia czasu zbierania promieniowania słonecznego pod najlepszym kątem. Dzięki konstrukcji nadążnej system jest w stanie wygenerować więcej energii elektrycznej niż te same moduły zamontowane na tradycyjnych konstrukcjach.

  Po ukończeniu budowy elektrownia słoneczna została przejęta przez zespół zajmujący się obsługą obiektu. Firma już planuje kolejne wielkoskalowe projekty, podkreślając, że w ciągu bieżącego roku firma postawiła kilka farm o sumarycznej mocy 100 MW.

  „To znaczący krok naprzód w rozwoju OZE w naszym kraju, pozwoli on zniwelować problem dużej ilości odmów przyłączenia do sieci. Mamy teraz możliwość hybrydyzacji farm, czyli połączenia elektrowni fotowoltaicznej z farmą wiatrową na jednym przyłączu. Te dwa źródła, pracując w tandemie, uzupełniają się nawzajem i zwiększają całkowitą ilość energii wprowadzanej do sieci oraz umożliwiają bardziej efektywne wykorzystywanie już istniejących mocy przyłączeniowych. Obecnie w Polsce mamy 9 GWp wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe i 4 GWp z farm fotowoltaicznych. Stanowi to ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać, by znacząco wzmocnić naszą obecności na rynku odnawialnych źródeł energii” – oznajmia CEO firmy Nomad Electric, Paweł Czaus.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #środowisko #technologia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prosument lokatorski w nowelizacji ustawy o OZE

  Na początku października bieżącego roku wprowadzona została nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy mają ułatwić wytwarzanie zielonej energii osobom zamieszkującym budynki wielorodzinne. Formułą umożliwiającą takie działania jest tzw. prosument lokatorski. Definicja ta przeznaczona jest dla rozszerzenia funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych o dodatkową grupę odbiorców i obejmuje bardziej atrakcyjne przepisy określające wymagania niż w dotychczas obowiązującym prawie. Prosument lokatorski jest formułą opracowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dzięki której zmienia się sposób rozliczeń za energię elektryczną dla wspólnych części obiektów wielolokalowych.

  Nowe zasady określają, że spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, jak również zarządcy budynku i inne podmioty, do których należy system OZE przyłączony za licznikiem wspólnej części wielolokalowego obiektu, są upoważnieni do otrzymywania na rachunek bankowy 100 proc. wartości wprowadzonej do sieci zielonej energii. Rozliczenie to obejmuje dwa etapy:

  1. Za wytworzoną oraz zużytą energię w tej samej godzinie prosument lokatorski nie poniesie kosztu jej ceny ani zmiennych opłat dystrybucyjnych, z uwagi, iż będzie ona stanowić autokonsumpcję;
  2. Powstałe nadwyżki godzinowe produkcji nad zużyciem sprzedawca przeliczy na depozyt prosumencki po stawce miesięcznej ceny rynkowej, a środki zostaną wypłacone w 100 proc. na rachunek bankowy na koniec danego okresu rozliczeniowego.

  Zgromadzone środki będzie można wykorzystać na opłacenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej lub obniżenie opłat wynikających z dbania o lokale mieszkalne budynku wyposażonego w instalację OZE lub inne obiekty mieszkalne zarządzane przez tego samego prosumenta lokatorskiego, np. na sprzątanie części wspólnych, fundusz remontowy, administrację budynku, czy zakup energii elektrycznej lub gazu.

   

  #OZE #przepisy #prawo #energia #energetyka #środowisko

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największa farma fotowoltaiczna na terenie Unii Europejskiej

  Wyścig o tytuł największej elektrowni słonecznej w określonych regionach trwa już od lat. Niekiedy tytuł ten jest tracony przez inwestycję jeszcze przed ukończeniem jej budowy. To obrazuje zawrotne tempo w jakim powstają kolejne projekty systemów słonecznych. Obecny rekordowy pod kątem wielkości projekt e Unii Europejskiej jest realizowany w Niemczech.

  Wspomniana inwestycja ma być zlokalizowana w Saksonii, nieopodal Lipska. Projekt ten będzie zrealizowany na terenach po starej kopalni odkrywkowej węgla kamiennego i będzie stanowił naziemny park fotowoltaiczny o nazwie Witznitz Energy Solar. Elektrownia powstanie na obszarze 650 hektarów, dzięki wykorzystaniu 1,1 mln modułów fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna będzie charakteryzować się mocą zainstalowaną na poziomie 650 MW. Przedsięwzięcie będzie zarówno największą elektrownią słoneczną w terenie Niemiec, ale i na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z szacunkami instalacja fotowoltaiczna ma wygenerować około 575 GWh energii elektrycznej w ciągu roku. Obiekt ten należy do Hansainvest Real Assets i zarządzany będzie przez Move On Energy.

  Zakończenie realizacji elektrowni fotowoltaicznej w Niemczech przewidziano na koniec bieżącego roku. Od tego momentu zacznie również obowiązywać umowa PPA zawarta z grupą paliwową Shell. Jej odłam Shell Energy Europe zajmuje się pozyskiwaniem zielonej energii wygenerowanej przez farmy wiatrowe oraz słoneczne na terenie Europy kontynentalnej oraz Wielkiej Brytanii, a także jej odsprzedażą dla klientów biznesowych. Część ilości energii produkowanej w ramach parku Witnitz została zakontraktowana do sprzedaży dla firmy Microsoft.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #środowisko #technologia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wyjątkowa lokalizacja instalacji fotowoltaicznej, czyli panele PV pod północnym biegunem

  Inwestycja w archipelagu Svalbard jest najbardziej wysuniętą instalacją fotowoltaiczną w kierunku północnym. Jej lokalizacja jest o tyle nietypowa, że w okresie pomiędzy miesiącami październikiem a lutym, region ten jest pozbawiony dostępu do Słońca. Dlaczego więc zdecydowano o realizacji przedsięwzięcia w tym miejscu?

  Argumentem przemawiającym za uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej w obrębie archipelagu Svalbard była troska o mieszkańców odległych obszarów Arktyki, a także o powodzenie zielonej transformacji, która zdaniem ekspertów powinna obejmować wszystkie możliwe tereny. Tym samym dzięki inwestycji zostanie zasilony energią z OZE jeden z istotnych w tym rejonie obiektów – radiostacja, działająca aktualnie jako baza turystyczno-naukowa.

  Inwestycja składa się z 360 modułów fotowoltaicznych, zamontowanych na konstrukcji gruntowej w podziale na 6 rzędów. Ponadto 100 modułów zamontowano na dachu radiostacji. Według prognozy elektrownia słoneczna pozwoli wygenerować energię w ilości zaspokajającej połowę zapotrzebowania danego obiektu. To pozwoli ograniczyć wykorzystanie generatorów Diesla, które do tej pory stanowiły jedyne zasilanie radiostacji.

  Największym ograniczeniem dla funkcjonowania inwestycji są występujące w tym regionie noce polarne. Jednak na plus dla inwestycji są półroczne dni polarne, które umożliwiają produkcję energii nawet w porach nocnych. Pomocna jest również pokrywa śnieżna, która poprawia efektywność pracy elektrowni słonecznej na skutek efektu albedo, czyli zdolności powierzchni do odbijania promieniowania świetlnego. Niskie temperatury także są nie bez znaczenia, gdyż także wpływają one pozytywnie na pracę systemu.

  Wbrew pierwszym pozorom realizacja elektrowni słonecznej w takich warunkach jest opłacalna i posiada więcej argumentów za niż przeciw. Z uwagi jednak na występujące tam długie okresy bez dostępu do Słońca instalacja fotowoltaiczna nie może pełnić roli jedynego źródła zasilania przez cały rok.

   

  #OZE #fotowoltaika #środowisko #klimat #energia #energetyka

  Kategorie
  OZE

  Polski wykonawca OZE rusza na podbój Europy Środkowo-Wschodniej

  W pierwszej części swojej strategii, firma skupi się na realizacji celów krótkoterminowych, tzw. „quick-wins”. Wśród tych celów znajduje się stabilizacja i sprzedaż usług dla gospodarstw domowych i firm w Polsce, a także ekspansja na rynki Słowenii i Chorwacji. Firma ma również plany związane z komercjalizacją produktów Columbus Technologies oraz budową i sprzedażą farm fotowoltaicznych. Wdrożenie sprzedaży online to kolejny element tych krótkoterminowych celów.

  Firma opiera swoją działalność na trzech filarach. Pierwszy z nich zostanie rozszerzony o kanał sprzedaży online oraz usługi Reseller, które obejmują serwisowanie i hurtową sprzedaż urządzeń odnawialnych źródeł energii (OZE). Drugi filar, Columbuss Assets, koncentruje się na rozwoju projektów farm fotowoltaicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz na budowie wielkoskalowych magazynów energii. Ostatni filar, Columbus Technologies, skupia się na komercjalizacji produktów technologicznych, takich jak PowerHousem Hems czy Regulator Napięcia. Firma planuje także zacieśnienie współpracy z Saule Technologies.

  Warto zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką odgrywają wielkoskalowe magazyny energii w strategii Columbus. Firma ma obecnie projekty na 724 MW magazynów energii, z czego część jest już zaawansowana w procesie uzyskiwania warunków przyłączenia i aukcji na rynku mocy. Columbus planuje kontynuować rozwijanie swojego portfela inwestycyjnego w tej dziedzinie, uważając magazyny energii za kluczowy element przyszłościowego systemu energetycznego.

  Jeśli chodzi o długoterminowe cele strategiczne, firma planuje ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Chce dostarczać usługi montażu, sprzedaży i opieki posprzedażowej dla różnych technologii odnawialnych źródeł energii oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Do końca 2028 roku usługi te mają być dostępne na rynkach Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji. Firma rozważa także wejście na rynek ukraiński, jednak obecna sytuacja związana z trwającą inwazją uniemożliwia konkretną planifikację działań w tym zakresie.

   

  Źródło: Biznes Alert / Marcin Karwowski

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #FarmyPV #Magazynyenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PGE otworzyło dwie farmy fotowoltaiczne na Podlasiu

  Podczas budowy wykorzystano nowoczesne moduły fotowoltaiczne o mocy ponad 540 W każdy, co zapewnia wysoką produktywność w różnych warunkach pogodowych charakterystycznych dla Polski.

  Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się w 2020 roku, kiedy to PGE Energia Odnawialna wydzierżawiła odpowiednią działkę. Uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło pod koniec 2021 roku, a prace budowlane rozpoczęły się w połowie 2022 roku.

  Farmy fotowoltaiczne Gutki i Gutki 2 składają się łącznie z około 22 tysięcy paneli monokrystalicznych i zajmują obszar o powierzchni 15,7 hektara. Szacuje się, że roczna produkcja energii wyniesie ponad 14 GWh.

  Projekty te otrzymały wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w postaci preferencyjnych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co pokryło ponad 60 proc. kosztów inwestycji. Pożyczki zostaną spłacane przez okres 15 lat, z opcją umorzenia 20 proc. wartości.

  PGE planuje kontynuować rozwijanie swojej obecności w energetyce słonecznej i do końca 2023 roku zamierza posiadać elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy około 500 MW. Spółka ma również przygotowane działki o powierzchni około 3 000 hektarów, na których w przyszłości mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

  PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce, posiadając farmy wiatrowe, elektrownie wodne, elektrownie szczytowo-pompowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej około 2 478 MW.

  Ponadto grupa obsługuje około 5,5 miliona klientów na obszarze dystrybucyjnym wynoszącym około 123 tysięcy km2.

   

  Źródło: Wysokienapięcie

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #FarmyPV #PGE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Powstała druga największa farma fotowoltaiczna w Polsce

  To imponujące przedsięwzięcie zajmuje obszar o powierzchni 270 hektarów, co odpowiada aż 375 boiskom do piłki nożnej. Farma fotowoltaiczna Przykona wyposażona jest w 380 tysięcy dwustronnych paneli PV, które mają roczną zdolność produkcyjną wynoszącą 220 GWh energii elektrycznej. Dzięki temu będzie mogła zasilić ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych.

  Projekt ten jest szczególnie istotny, ponieważ wykorzystuje tereny, na których wcześniej działała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Adamów. To ważny krok w kierunku transformacji energetyki w Polsce, przechodząc od węgla do odnawialnych źródeł energii.

  Elektrownia Przykona jest drugą co do wielkości farmą fotowoltaiczną w Polsce, ustępując jedynie elektrowni fotowoltaicznej w Zwartowie na Pomorzu. Istnieje także potencjał do zwiększenia mocy elektrowni o dodatkowe 40 MW, co uczyniłoby ją liderem na polskim rynku fotowoltaicznym.

  Projekt ten został zrealizowany przez firmę Electrum, która była odpowiedzialna za projektowanie, budowę instalacji oraz montaż paneli PV.

  Ponadto projekt ten jest częścią większego zaangażowania firmy EDPR (EDP Renewables) w Polsce, która od 2008 roku działa w branży energii odnawialnej. Firma ta jest obecnie czwartym co do wielkości producentem energii odnawialnej na świecie, z obecnością na 28 rynkach. EDPR ma obecnie zainstalowaną moc na poziomie 917 MW w Polsce i aktywnie przyczynia się do rozwoju energetyki odnawialnej w kraju, a ponadto działa na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej na świecie.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #FarmaPV #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Australijski start-up prezentuje okna solarne

  Australijski start-up pracował nad prezentowanym rozwiązaniem dwa lata. Badania nad technologią odbywały się na Uniwersytecie Murdoch w Perth, na terenie którego zainstalowano opracowaną instalację. Analizowane szyby solarne zostały zamontowane jako okna szklarni uniwersyteckiej.

  Specjalnością przedsiębiorstwa ClearVue jest dostarczanie szyb solarnych, które potrafią przepuszczać do 70 proc. światła widzialnego. Takie rozwiązanie zawdzięczają wykorzystaniu wysoce przezroczystego szkła.  Technologia bazuje na niezwykle istotnym procesie segregowania fal w szklanej fali. W celu przepuszczenia światła dziennego okno musi przepuścić całe spektrum światła widzialnego, zaś pozostałe fale są kierowane w okolice krawędzi okna, gdzie zlokalizowane są miniaturowe moduły fotowoltaiczne odpowiedzialne za generowanie prądu.

  Badaniu poddano okna o wymiarach 1,2m na 1,1 m o mocy na poziomie 30-33 Wp/m2. Jak podaje producent szyba osiąga do 5 proc sprawności, co stanowi najwyższą odnotowaną dotąd wartość w przypadku okien solarnych z całkowicie czystą szklaną taflą.

  Według producenta badane okna solarne szklarni dziennie produkowały około 19 kWh energii elektrycznej. Istotną kwestią jest fakt, że produkcja ta była niezależna od warunków atmosferycznych, a podczas deszczowych dni instalacja niejednokrotnie wykazywała się wyższą produkcją niż tradycyjne moduły fotowoltaiczne.

  Firma przewiduje dla swojego produktu wiele obszarów zastosowań. Prezentowane rozwiązanie ma m.in. zapewnić obniżenie kosztów za energię elektryczną, zarówno dzięki indywidualnej produkcji prądu na własne potrzeby ale i dzięki zatrzymywaniu większej ilości ciepła w obiekcie na skutek zastosowania dedykowanej izolacji. Ponadto jak widać po przeprowadzonym eksperymencie opracowana szyba znakomicie sprawdzi się jako element konstrukcji szklarni, dzięki czemu obiekt będzie samowystarczalny energetycznie.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #technologia #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PGE z prawie 19 mln dofinansowania od NFOŚiGW na budowę elektrowni PV

  Projekt jest częścią większego planu Grupy PGE, mającego na celu rozwijanie mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii.

  Głównym celem projektu jest stworzenie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW, wraz z infrastrukturą niezbędną do jej działania, taką jak inwertery, stacje transformatorowe i linie kablowe. Dodatkowo, teren farmy zostanie ogrodzony i wyposażony w system monitoringu, a sama farma będzie zdalnie kontrolowana i sterowana przez sieć teleinformatyczną. Planowana lokalizacja inwestycji to gmina Szprotawa w województwie lubuskim.

  „Realizacja projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW stanowi ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy nowych mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać całkowicie wybudowane, lub znajdujące się w trakcie budowy, elektrownie PV o łącznej mocy docelowej wynoszącej ok. 500 MW” – powiedział Marcin Karlikowski – Prezes PGE EO.

  Grupa PGE ma ambitne cele związane z odnawialną energią i posiada już tereny, na których może zrealizować projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2 GW. Ich długoterminowym celem jest osiągnięcie mocy 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych do 2030 roku.

  Ponadto, Grupa PGE jest istotnym graczem na polskim rynku energetycznym, zarówno pod względem produkcji energii elektrycznej, ciepła, jak i obszaru dystrybucji. Grupa PGE obecnie już teraz generuje 41 proc. produkcji netto w kraju. Posiada również udziały w rynku ciepła oraz energii ze źródeł odnawialnych i obsługuje licznych klientów na dużym obszarze dystrybucyjnym, a od 2009 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

   

  Źródło: Inwestycje.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #PGE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czy poprzez masowe instalacje fotowoltaiki zostaną wprowadzone prawne możliwości odmowy przyłączenia?

  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej informuje, że od 2019 roku ilość tych instalacji drastycznie wzrosła, osiągając ponad 1,3 miliona do lipca 2023 roku, z łączną mocą przekraczającą 10,15 GW.

  Warto zaznaczyć, że w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 roku Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) znacząco zwiększyli liczbę przyłączonych mikroinstalacji w porównaniu z rokiem 2019, osiągając rekordową ilość w 2021 roku. Pomimo mniejszej liczby przyłączeń w 2022 roku, łączna moc tych instalacji była wyższa niż w roku poprzednim. Średnia moc jednostkowa mikroinstalacji wzrastała, przy czym w drugim kwartale 2023 roku wynosiła 9,28 kW, znacznie więcej niż w 2020 roku (6,68 kW). Niemniej jednak, w lipcu 2023 roku odnotowano spadek średniej mocy, wynoszący 8,61 kW.

  Pomimo pozytywnego trendu, istnieje ryzyko problemów związanych z mikroinstalacjami, zwłaszcza w obszarach o dużym skupisku tych instalacji i odległych od stacji transformatorowych. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych podejmują działania techniczne, mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych zjawisk związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnych dużej liczby mikroinstalacji.

  Do takich działań zalicza się:

  • montaż transformatorów o mocy zwiększonej w stosunku do zapotrzebowania odbiorców
  • montaż/wymiana przewodów na przewody o zwiększonych przekrojach
  • skracanie (jeśli to możliwe) obwodów 0,4 kV
  • budowa magazynów energii
  • zapewnienie możliwości sterowania pracą instalacji PV
  • montaż urządzeń kompensujących

  Jednakże OSD muszą mieć prawne uprawnienia do odmowy przyłączenia lub zmniejszenia mocy mikroinstalacji w przypadku przeciążeń linii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa innych odbiorców oraz infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej podkreśla konieczność zachowania tej możliwości w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania sieci i urządzeń elektrycznych.

   

  Źródło: Portal samorządowy

  Zdjęcie: ShutterStock

  #OZE #fotowoltaika #magazynyenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska fotowoltaika pobija kolejny rekord w produkcji energii elektrycznej

  Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w jednym z dni w ostatnim tygodniu, elektrownie fotowoltaiczne osiągnęły historyczny rekord produkcji energii. Elektrownie fotowoltaiczne wytworzyły imponujące 9 274,8 megawatogodziny (MWh) energii elektrycznej. To wydarzenie potwierdza dynamiczny rozwój branży OZE na terenie Polski.

  Warto zwrócić uwagę, że fotowoltaika jest obecnie trzecim najważniejszym źródłem energii w polskiej energetyce z udziałem przekraczającym 44 proc. w miksie wytwarzania energii elektrycznej netto. Wzrost wydajności fotowoltaiki jest widoczny, pomimo konkurencji ze strony elektrowni na węgiel kamienny (35 proc.) oraz elektrowni na węgiel brunatny (13,5 proc.).

  To jednak nie pierwszy raz, kiedy polska fotowoltaika bije rekordy. Poprzedni rekord odnotowano w lipcu, kiedy elektrownie fotowoltaiczne pracowały z mocą przekraczającą 9 GW mocy. Tym razem polskie sieci były lepiej przygotowane, ponieważ nie doszło do odłączenia instalacji fotowoltaicznych w ich szczytowym momencie produkcji.

  Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce jest widoczny także w danych dotyczących zainstalowanej mocy. Według Agencji Rynku Energii (ARE), na koniec czerwca łączna moc elektrowni PV w Polsce wynosiła już 14,2 GW. Oznacza to, że średnio rośnie o około 325 MW w skali miesiąca.

  Jednak to nie koniec osiągnięć fotowoltaiki. Programy rządowe, takie jak Mój Prąd, oraz rozwiązania skierowane do przedsiębiorców przyczyniają się do dalszego rozwoju tej branży. Ponadto, planowane są nowe strefy energetyczne, które dodatkowo przyspieszą rozwój fotowoltaiki.

  Warto również zauważyć, że dane dotyczące produkcji energii z fotowoltaiki nie uwzględniają energii z instalacji fotowoltaicznych, która jest konsumowana przez prosumentów, co sugeruje, że rzeczywista produkcja jest jeszcze wyższa.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord #Energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Farma fotowoltaiczna instalowana przez roboty!

  Niemal każdy miał okazję porozmawiać przez telefon z wirtualnym konsultantem, który zamiast człowiekiem okazał się botem. To idealny przykład tego jak technologia zdominowała rynek, zastępując człowieka komputerem. Podobny sposób automatyzacji wprowadzają dwie amerykańskie firmy, które postanowiły wykorzystać robota do instalowania farm fotowoltaicznych.

  Pierwsze z przedsiębiorstw to Terabase Energy. Firma ta w drugiej połowie lipca ogłosiła, że uzyskała 25 milionów dolarów wsparcia na opracowanie i komercjalizację swojego projektu o nazwie Terafab. Technologia ta przewiduje połączenie całego łańcucha budowy farmy fotowoltaicznej, a także jest wyposażony w system zarządzania zaopatrzeniem. Rozwiązanie przewiduje zarządzanie bezprzewodowym centrum dowodzenia  bezpośrednio z miejsca lokalizacji inwestycji, jak również automatyczną linią montażową i instalacyjnymi pojazdami. W ten sposób wydajność budowy w ciągu doby jest podnoszona do maksimum, a przedsięwzięcie realizowane jest znacznie szybciej. Jak twierdzi producent każdy Terafab może zainstalować w ciągu roku instalację fotowoltaiczną o mocy 1 GW. W maju bieżącego roku firma otworzyła fabrykę w Kalifornii na potrzeby produkcji swojego rozwiązania.

  Sarcos jest kolejną firmą posiadającą pionierski projekt zautomatyzowanego systemu do instalacji farm fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo zawarło umowę na współpracę przy projekcie z firmą Blattner Company. Prezentowane rozwiązanie opiera się na mobilnej platformie posiadającej ramie robota, które wspomagając pracowników budowy montuje panele fotowoltaiczne na konstrukcji.

  Technologie pomimo tego samego celu, czyli automatyzacji procesu budowy farm fotowoltaicznych znacznie się różnią. Oba rozwiązania jednak z pewnością stanowią wsparcie dla monterów, a także nie są w stanie zupełnie zastąpić człowieka w pracach budowlanych.

   

  #OZE #PV #fotowoltaika #robot #automatyzacja #przyszłość #technologia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niestandardowa lokalizacja PV, czyli fotowoltaika na drzewach

  Bay South to część rozległej atrakcji turystycznej Singapuru zwanej Gardens by the Bay. Ten niestandardowy ogród botaniczny stanowi element planu stworzenia nowej dzielnicy w obrębie Marina Bay w architekturze zielonego miasta. Ogród słynie z od 25 – cio do nawet 50 – cio metrowych surrealistycznych obiektów przypominających drzewa. Budowle pełnią role estetyczną, ale i zapewniają cień w ciągu słonecznych, zaś nocą urządzają pokazy świetlne dla turystów.

  Każde z drzew to stalowa konstrukcja, oplatana przez tropikalne kwiaty oraz paprocie pochodzące z różnych części świata. Rozpiętość korony drzewa jest zdolna do modyfikacji i dostosowywana do aktualnej potrzeby zacienienia fauny i flory.

  Na najwyższym spośród drzew zlokalizowano punkt widokowy. Ponadto korona drzewa wyposażona została w 68 głośników, które zapewniają turystom oprawę muzyczną pokazów. Wewnątrz Supertree żyją tysiące roślin. Drzewa służą również jako kanały wentylacyjne i gromadzą deszczówkę na potrzeby podlewania.

  Pośród drzew 11 z nich to także elektrownie odnawialnej energii. Wyposażone w systemy BIPV Supertree wytwarzają prąd na potrzeby zasilania ogrodu botanicznego, szczególnie podczas nocnych pokazów świetlnych. Singapurski ekosystem posiada także odrębny blok energetyczny, w którym ogromna turbina parowa zasilana jest poprzez organiczne odpady. Produkowana w ten sposób energia zużywana jest na potrzeby klimatyzowania ogrodu.

  Nieszablonowy ekosystem wciąż jest w budowie o kolejne etapy inwestycji. Zgodnie z założeniami zwiedzający ogród w przyszłości będą mogli w tym miejscu poznać obszary o tematyce chińskiej, malijskiej, czy indyjskiej.

   

  #OZE #środowisko #ekologia #technologia #klimat #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Holenderscy naukowcy wzmacniają sprawność PV poprzez zielone dachy

  W dobie postępujących i odczuwalnych zmian klimatycznych odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne i maksymalnie szybkie zastąpienie tradycyjnych procesów bardziej ekologicznymi jest niezwykle istotne. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, oszczędzanie wody i wykorzystywanie deszczówki, czy zielona transformacja energetyczna to obecne cele samorządów. Powszechne stały się instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków, a naukowcy z Holandii zalecają wyposażenie ich dodatkowo w rośliny tworząc tzw. zielone dachy.

  Zdaniem holenderskich badaczy z Water Research Institute systemy BGR w efektywny sposób umożliwią schładzanie instalacji fotowoltaicznych. To rozwiązanie to nazywane często zielonymi dachami, które są porośnięte roślinami. Dzięki wykorzystaniu przez nie ewapotranspiracji chłodzone jest najbliższe otoczenie roślin, w tym zamontowane tuż obok ogniwa. Na skutek obniżenia temperatury modułów fotowoltaicznych wzrasta wydajność instalacji.

  Naukowcy z Holandii postanowili zbadać wpływ roślin na wydajność systemu PV. W tym celu przeprowadzili testy dwóch systemów fotowoltaicznych, zamieszczonych na podobnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Amsterdamie. Jeden z nich został wyposażony w tzw. system mokrego dachu, który uwzględniał rośliny i gleby występujące na terenach podmokłych. Ponadto ze względów ekologicznych system nawadniający wykorzystywał wodę pochodzącą z pryszniców oraz dołączono system rotacji deszczówki. Drugi dach pozostał wyposażony jedynie w moduły PV zamontowane na bitumicznym pokryciu.

  Przeprowadzone badania wykazały, że gdy temperatura zewnętrzna wzrosła powyżej 10° C system PV zlokalizowany na dachy BGR funkcjonował z wyższą wydajnością. Różnica ta przy wysokim natężeniu promieniowania słonecznego wyniosła nawet 4,4 proc.

  Naukowcy podkreślają, że ich teoria wymaga dodatkowych testów, które pozwolą ocenić wpływ dodatkowych czynników, jak wiatr, czy wysokość na jakiej zamontowano moduły, a także rodzaj roślinności. Mimo to badania wykazały, że z pewnością zielone dachy tworzą warunki sprzyjające nie tylko instalacji fotowoltaicznym, ale i pozwalają ulepszyć bilans wodny budynku i dodają walorów estetycznych.

   

  #OZE #środowisko #klimat #fotowoltaika #PV #energia #ekologia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rząd ogłasza sukces grantów OZE. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika na blokach?

  Do tej pory spłynęło ponad 2 400 wniosków oraz przyznano 1 256 grantów OZE.

  Program Grant OZE okazał się instrumentem bardzo popularnym wśród właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych. Od uruchomienia naboru na początku lutego do 20 sierpnia br., do odpowiedzialnego za przyznawanie grantów Banku Gospodarstwa Krajowego, złożono 2 403 wniosków opiewających na wsparcie w wysokości 147,45 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to prawie 350 mln zł.

  Przyznano 1 256 grantów, a kwota wsparcia to ponad 67 mln zł, całkowity koszt to 154,68 mln zł, co przekłada się na poprawę efektywności energetycznej 86,8 tys. mieszkań. „Grant OZE” jest finansowany ze środków KPO, prefinansowanych przez PFR.

   

  Korzyści finansowe

  Jednym z głównych założeń programu jest wsparcie finansowe na poziomie 50% proc. kosztów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. To znacząco skraca okres zwrotu inwestycji i sprawia, że panele fotowoltaiczne stają się opłacalnym rozwiązaniem. Dzięki zainstalowanym panelom, budynki mogą produkować własną energię elektryczną, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji, a także na możliwość generowania nadwyżki energii, którą można sprzedawać.

   

  Wspólnoty energetyczne

  Program „Grant OZE” promuje ideę wspólnot energetycznych, gdzie mieszkańcy i właściciele budynków wspólnie produkują, zarządzają i korzystają z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Wspólnoty energetyczne przyczyniają się do większej niezależności energetycznej i umożliwiają lokalnym społecznościom czerpanie korzyści z własnych zasobów energii.

   

  Prosumenci lokatorscy

  Program umożliwia wprowadzenie koncepcji „prosumenta lokatorskiego.” To oznacza, że nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej może zostać sprzedana, co generuje dodatkowe dochody dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Te środki można przeznaczyć na różne cele, w tym na obniżenie opłat za energię dla mieszkańców.

   

  Zmniejszenie ubóstwa energetycznego

  Wysokie ceny energii mogą prowadzić do ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, w której osoby lub gospodarstwa domowe mają trudności w opłacaniu rachunków za energię. Program OZE przyczynia się do zmniejszenia tych kosztów, co może pomóc w zapobieganiu problemom związanym z ubóstwem energetycznym.

  Sukces programu „Grant OZE” jest przykładem efektywnych działań na rzecz transformacji energetycznej i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta łączy korzyści finansowe, ekologiczne i społeczne, przyczyniając się zarówno do poprawy jakości życia mieszkańców, jak i do ochrony środowiska naturalnego.

   

  Źródło: gov.pl

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Fotowoltaikawbloku #GrantOZE #Dofinansowanie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Grupa Enea nabyła dwie nowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW

  Pierwsza z farm o imponującej mocy 10 MW znajduje się w malowniczym Tarnowie w województwie dolnośląskim. Jej lokalizacja w gm. Ząbkowice Śląskie stawia ją w centrum inicjatyw związanych z transformacją energetyczną regionu. Z kolei druga farma o mocy 2 MW usytuowana jest w Tykocinie w województwie podlaskim, konkretnie w miejscowości Kapice-Lipniki. To istotny wkład w rozwój odnawialnych źródeł energii w tej części kraju.

  Inwestycje te wpisują się w ramy Strategii Rozwoju Grupy Enea, której głównym filarem jest „Zielona zmiana Enei”. Grupa postawiła sobie za cel transformację swojego portfolio energetycznego, koncentrując się na zwiększaniu mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. W ciągu zaledwie 1,5 roku firma planuje osiągnąć aż 1 GW mocy zainstalowanych w OZE, obejmując zarówno budowę nowych instalacji, jak i zakup istniejących. Ponadto do 2024 roku Grupa Enea ma zamiar zgromadzić projekty o łącznej mocy około 800 MW, które posiadają już pozwolenia na budowę.

  „Rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych latach będzie realizować Grupa Enea. Zamierzamy nie tylko budować nowe instalacje fotowoltaiczne, ale będziemy także kupować te już istniejące. Tylko w ciągu 1,5 roku planujemy zwiększyć nasz potencjał mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 1 GW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii. W 2024 r. będziemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę” – powiedział Lech Żak – Wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Enea #Inwestycja #FarmaPV #Farmafotowoltaiczna

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Panele fotowoltaiczne składane jak origami, czyli kolejne innowacyjne pomysły Włochów

  Przedstawione panele dostępne są w dwóch wariantach tj. 330 W i 500 W mocy. Mają niewielką wagę, ponieważ tylko 9 kg i są wyposażone w monokrystaliczne ogniwa krzemowe, co gwarantuje sprawność na poziomie 23,4 proc.

  Levante podkreśla, że składane moduły to doskonałe rozwiązanie dla osób podróżujących, gdzie brak stałego źródła energii. Te przenośne panele mogą być wygodnie przewożone w samochodzie i wykorzystywane z przenośnym generatorem prądu lub kontrolerem do ładowania pojazdów elektrycznych. Można je także zabrać na łódź, zapewniając zasilanie w odległych miejscach.

  Dzięki elastycznemu połączeniu szeregowemu lub równoległemu, użytkownicy mogą dostosowywać moc wyjściową do swoich potrzeb. Składane panele są znacznie lżejsze i bardziej kompaktowe od tradycyjnych modeli, co czyni je bardziej praktycznymi w wielu sytuacjach.

  Origami

  Korzyści płynące z tych składanych paneli są różnorodne. Możliwość dostosowania mocy wyjściowej poprzez łączenie szeregowo lub równolegle pozwala na elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

  Choć na rynku istnieje już wiele firm oferujących składane moduły fotowoltaiczne, sukces Levante może wskazywać na przyszły rozwój tej technologii. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które łączą wydajność, przenośność i łatwość użytkowania, może przyczynić się do coraz szerszego stosowania energii słonecznej jako źródła zrównoważonej energii.

  Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, stanowią istotny filar przyszłego krajobrazu energetycznego. Składane moduły fotowoltaiczne Levante stanowią jedno z ciekawych rozwiązań, które mogą wpłynąć na zwiększenie dostępności i wykorzystania tej ekologicznej formy energii w różnych obszarach życia.

   

  Źródło: pv-magazine.com

  Zdjęcie: Levante

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Innowacja

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tauron rusza z kontrolami fotowoltaiki w domach!

  Spółka Tauron Dystrybucja zauważa, że odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni, może prowadzić do problemów napięciowych i wzrostu liczby reklamacji ze strony klientów. Wprowadzana do sieci nadmierna energia powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm, co skutkuje wyłączeniem falownika.

  Reklamacje klientów wskazują na zmienianie ustawień falowników w celu generowania większej ilości energii, co jest niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla instalacji innych klientów. W odpowiedzi na te sytuacje, Tauron Dystrybucja podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli mikroinstalacji, aby monitorować poprawność podłączonych urządzeń pod kątem przekroczeń mocy, napięcia i wprowadzania energii do sieci bez umowy.

  Spółka sprawdza trzy rzeczy:

  • Przekroczenie mocy zainstalowanej
  • Przekroczenie napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej
  • Wprowadzanie energii do sieci bez zawartej umowy

  Wyniki dotychczasowych działań kontrolnych na obszarze gliwickim są znaczące – wykryto wiele przypadków nieprawidłowych ustawień falowników i przekroczeń mocy. Spółka wysyła pisma do właścicieli mikroinstalacji informujące o wykrytych nieprawidłowościach i sposobach ich naprawy. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu naprawy sytuacji, może nastąpić fizyczna kontrola instalacji, a nieprawidłowości zostaną zgłoszone do odpowiednich instytucji regulacyjnych.

  Tauron podkreśla, że podejmuje również działania techniczne, takie jak regulacja napięcia w stacjach transformatorowych, aby poprawić ogólny stan sieci. Jednak kompleksowa adaptacja sieci do źródeł odnawialnych wymaga znacznych inwestycji i jest procesem stopniowym.

   

  Źródło: PAP

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Tauron

  Kategorie
  Fotowoltaika

  240 milionów złotych pozyskane przez PAD RES na budowę farm fotowoltaicznych

  Głównym celem projektu jest wykorzystanie energii słonecznej do produkcji czystej energii elektrycznej. Obszar planowanych farm fotowoltaicznych obejmie około 140 hektarów ziemi, a wyprodukowana energia będzie w stanie zaopatrzyć aż 65 000 polskich gospodarstw domowych.

  Łączna moc farm wyniesie 117 MW, a ich lokalizacja to okolice miejscowości Sztum i Mikołajki Pomorskie w województwie pomorskim.

  Inicjatywa ta jest krokiem w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie ekologicznych źródeł energii oraz redukcję emisji CO2 w Polsce.

  Koncepcja projektu opiera się na wykorzystaniu energii słonecznej do wytwarzania czystej energii elektrycznej. Obszar przeznaczony pod te farmy fotowoltaiczne wyniesie około 140 hektarów, a wyprodukowana energia będzie miała potencjał zasilić aż 65 000 polskich gospodarstw domowych. To znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, który pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym.

  PAD RES odgrywa kluczową rolę na rynku energii odnawialnej w Polsce, posiadając już szeroki portfel projektów związanych z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi. Partnerstwo z PFR umożliwi firmie dalszy rozwój i wzmacnia jej pozycję w sektorze OZE.

  Warto również podkreślić, że większość udziałów w PAD RES jest kontrolowana przez Griffin Capital Partners i Kajima Europe. Firma Electrum, Climate Tech Business została wybrana jako główny wykonawca projektu farm fotowoltaicznych.

  Projekt ten jest zgodny z strategicznymi celami Polskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycje takie jak ta odgrywają istotną rolę w dążeniu do niezależności energetycznej i ochrony środowiska naturalnego.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #FarmaPV #Farmyfotowoltaiczne

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Podatek od fotowoltaiki? MKiŚ rozwiewa wszelkie rynkowe plotki

  Ostatnie doniesienia medialne dotyczące rzekomego obowiązku rejestracji mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wprowadzenia dla nich opłat ekologicznych zostały oficjalnie zdementowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Według informacji podanych przez resort, nie prowadzi się żadnych prac nad takimi regulacjami. Rzecznik ministerstwa, Aleksander Brzózka, podkreślił w mediach społecznościowych, że temat opodatkowania fotowoltaiki nie jest obecnie rozważany przez MKiŚ.

  „Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że pojawiające się doniesienia medialne dotyczące prac nad rozwiązaniami dotyczącymi obowiązku rejestracji mikroinstalacji prosumenckich oraz objęciu ich opłatą ekologiczną są nieprawdziwe. Nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie” – napisał resort w komunikacie na ten temat.

  Ministerstwo zaakcentowało natomiast, że rząd nadal aktywnie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym szczególnie technologii fotowoltaicznych. Dzięki programom dotacyjnym, takim jak Mój Prąd, Czyste Powietrze oraz Energia dla Wsi, które są realizowane przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), coraz większa liczba prosumentów ma dostęp do możliwości produkowania własnej energii elektrycznej ze słońca.

  Warto zaznaczyć, że moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych osiągnęła imponujący poziom ponad 9,7 gigawatów. Ogólna moc zainstalowana w technologii fotowoltaicznej w kraju to obecnie ponad 14,2 gigawata. Porównując to z sytuacją sprzed kilku lat, kiedy na koniec 2015 roku moc zainstalowana w tego rodzaju instalacjach wynosiła jedynie 0,1 gigawata, widać ogromny postęp. Podobnie wzrosła liczba prosumentów w Polsce – zaledwie 4 tysiące pod koniec 2015 roku w porównaniu do obecnych 1,3 miliona.

  W rezultacie, obecny kierunek działań ma na celu dalsze zachęcanie do korzystania z fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, nie tylko rośnie liczba osób samodzielnie wytwarzających energię, ale także przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ruszył pierwszy prosument zbiorowy w Polsce. Co to właściwie oznacza?

  Inicjatywa otwiera nowe horyzonty dla zrównoważonej energetyki, zarówno pod względem rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak i zaangażowania społeczności lokalnych w proces produkcji energii.

  Przykładem realizacji tego podejścia jest projekt „prosumenta zbiorowego”, który został uruchomiony w miasteczku Ryki na Lubelszczyźnie. Wdrożenie tego projektu wymagało współpracy różnych podmiotów, w tym Interdyscyplinarnego Centrum Analiz Energetycznych NCBJ, firmy Enercode, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz innych partnerów. Efektem tej współpracy jest przekształcenie wielu budynków w „prosumentów zbiorowych”, co oznacza, że mieszkańcy tych budynków będą mogli wytwarzać i wykorzystywać energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu znacznie ograniczy się ich zależność od konwencjonalnych źródeł energii.

  Głównym celem wprowadzenia modelu „prosumenta zbiorowego” jest poszerzenie wykorzystania energii słonecznej na różnego rodzaju budynki, zwłaszcza te o większej gęstości zabudowy. Dzięki temu, potencjalne źródła wykorzystania energii słonecznej zostaną maksymalnie rozszerzone, a społeczności mieszkające w budynkach wielolokalowych będą miały szansę uczestniczyć w procesie produkcji energii, przyczyniając się tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

  Projekty takie jak ten wpisują się w globalne dążenia do zrównoważonej energetyki, gdzie odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych i w zmniejszeniu zależności od konwencjonalnych źródeł energii. „Prosument zbiorowy” ma także potencjał wpłynięcia na kształtowanie bardziej stabilnego systemu energetycznego, ponieważ korzystanie z lokalnie wytwarzanej energii zmniejsza obciążenia sieci elektroenergetycznej i zwiększa elastyczność całego systemu.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowość na rynku PV, czyli pergola fotowoltaiczna. Co to za rozwiązanie?

  Nowatorskie połączenie funkcji sprawia, że pergola nie tylko chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem, ale także generuje zrównoważoną i ekologiczną energię do zasilania różnych urządzeń elektrycznych.

  Konkretny przykład to pergola „Eclettica Solar Power” stworzona przez firmę Giulio Barbieri z Włoch. Dostępne są trzy warianty pergoli, różniące się mocą tj. 3,06 kW, 4,08 kW oraz 5,1 kW. Panele słoneczne używane w konstrukcji pochodzą od firmy Bisol, a energia słoneczna jest przekształcana przez hybrydowy falownik o mocy 4 kW. Co bardzo ważne – system ten można rozbudować o jeden lub dwa magazyny energii.

  Jednym z kluczowych aspektów tego rozwiązania jest jego przyjazność dla środowiska. Konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby dostarczać chłodzenie w upalne dni, co pomaga utrzymać komfort w przestrzeni pod pergolą. Dodatkowo, pergola minimalizuje ryzyko pożaru, a dzięki zastosowaniu magazynów energii, nadwyżka wyprodukowanej energii może być przechowywana i wykorzystywana w momencie, gdy jest to potrzebne.

  Konstrukcja włoskiej firmy to nie tylko źródło energii, ale także funkcjonalny element przestrzeni ogrodowej. Oprócz swojej roli fotowoltaicznej, spełnia również funkcje estetyczne, dźwiękochłonne oraz posiada odporność na obciążenia. Różne warianty mocy pergoli są dostosowane do różnych rozmiarów przestrzeni ogrodowej, co umożliwia klientom wybór odpowiedniego modelu dla swoich potrzeb.

  Warto zaznaczyć, że nie tylko firma Giulio Barbieri eksploruje to innowacyjne pole. Inne przedsiębiorstwa, takie jak Green Akku i Next2Sun, również oferują podobne rozwiązania, takie jak ogrodzenia fotowoltaiczne czy pionowe instalacje paneli słonecznych. To świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzebie wykorzystania energii słonecznej nie tylko w budynkach, ale również w otaczającej nas przestrzeni zewnętrznej.

   

  Zdjęcie: giuliobarbieri.it

  #OZE #Fotooltaika #PV #Magazynyenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Lipiec rekordowym miesiącem dla fotowoltaiki – wyprodukowano więcej energii niż w całym 2020 roku!

  W niedzielę 9 lipca 2023 roku fotowoltaika wytworzyła imponujące 85 GWh energii, co zostało dotychczasowym rekordowym wynikiem pojedynczego dnia w naszym kraju.
  Widoczny jest ogromny wpływ prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, które znajdują się w około 1,3 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Te inicjatywy są kluczowe dla rozwoju sektora fotowoltaicznego, stanowiąc aż 69 proc. całkowitej mocy zainstalowanej. To imponujące 9,63 GW mocy w całym rynku o łącznej mocy 13,9 GW.

  Zwiększenie produkcji energii o 3,9 proc. w porównaniu z czerwcem oraz aż o 46,8 proc. w stosunku do lipca 2022 roku to dowód na dynamiczny wzrost. Ważne jest, że sektor OZE w Polsce stanowi już znaczący udział w całości dostępnej energii, a energia wyprodukowana przez moduły fotowoltaiczne w lipcu stanowiła aż 16,7 proc. całkowitej produkcji kraju.

  Jednak, mimo tych sukcesów, konwencjonalne bloki energetyczne wciąż odgrywają znaczącą rolę w produkcji energii. Wciąż stanowią one bowiem 60 proc. całej generacji, pomimo ograniczeń w produkcji energii z paliw kopalnych w szczytowych momentach produkcji fotowoltaicznej.

  Pozytywnym aspektem jest fakt, że produkcja energii z fotowoltaiki w samym lipcu br. przekroczyła łączną produkcję z całego 2020 roku. Wzrost ilości instalacji fotowoltaicznych jest wyraźnie zauważalny, co przekłada się na cykliczny wzrost produkcji w sektorze. Świadczy o tym wynik lipca 2023 roku, który znacznie przewyższa lipiec 2022 roku o 46,8 proc. oraz lipiec 2021 roku aż o 184,7 proc.

  Mimo tych znakomitych osiągnięć, sektor fotowoltaiczny nie zwalnia tempa. Inwestorzy planują rozwój większych farm fotowoltaicznych, a stowarzyszenia związane z branżą pracują nad wytycznymi i poradnikami dla montażystów instalacji fotowoltaicznych. Wprowadzenie odpowiedniej legislacji jest kluczowe dla zrównoważonego i kontrolowanego rozwoju sektora OZE, a tym samym przyspieszenia eliminacji generacji z paliw kopalnych.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Obniżki cen paneli słonecznych – najlepszy moment na rynku dla fotowoltaiki?

  Według ostatniej analizy Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), przewiduje się dalsze spadki cen fotowoltaiki aż do 2024 roku. Niemniej jednak prognozy sugerują, że nie osiągną one poziomu sprzed 2020 roku. Warto jednak podkreślić, że prognozy cenowe oparte są na wielu czynnikach, takich jak podaż na rynku, koszty innych surowców i inflacja, co może ostatecznie wpływać na kształtowanie się cen paneli słonecznych.

  Obniżenie cen polikrzemu i innych komponentów fotowoltaicznych, takich jak wafle krzemowe czy szkło fotowoltaiczne, odgrywa kluczową rolę w obniżaniu cen całych paneli słonecznych. Wysoka podaż polikrzemu i rozwój technologii produkcji są częścią tego trendu, ale eksperci zwracają uwagę, że ta dobra sytuacja może nie trwać wiecznie. Inflacja i koszty związane z innymi surowcami oraz transportem mogą również wpłynąć na ostateczne ceny paneli słonecznych w przyszłości.

  Ważne jest, aby śledzić dalszy rozwój sytuacji na rynku fotowoltaicznym i analizować prognozy różnych organizacji, takich jak IEA czy EnergyTrend. Spadek kosztów polikrzemu i innych komponentów fotowoltaicznych może przyczynić się do zwiększenia dostępności i popularności tej technologii. Ponadto obecny trend obniżania cen paneli słonecznych ma potencjał wpływu na zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym oraz przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego, co jest korzystne dla redukcji emisji gazów cieplarnianych w walce z globalnym ociepleniem.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Cenyenergii #PanelePV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rewolucyjny moduł fotowoltaiczny w rolce kolejną innowacją na rynku PV

  To niesamowite osiągnięcie technologiczne umożliwia zwijanie panelu fotowoltaicznego jak dywan, dzięki jego ultralekkiej i elastycznej konstrukcji. Dzięki temu panel można łatwo dopasować do różnych powierzchni i kształtów, otwierając nowe możliwości dla branży fotowoltaicznej.

  Apollo Roll waży zaledwie 5,6 kg i składa się z 72 komórek fotowoltaicznych. Cała konstrukcja jest bezramkowa, a jej wyjątkowa elastyczność pozwala na zwijanie w rolkę. Innowacyjna technologia pozwala na instalowanie paneli na różnych typach budynków czy pojazdów.

  Największym atutem technologii jest możliwość montażu fotowoltaiki w miejscach, gdzie wcześniej nie było to możliwe. Producent podaje, że Apollo Roll pozwoliło na zmniejszenie masy standardowego 300-watowego modułu o aż 80 proc., co ułatwia jego transport oraz instalację.

  Ponadto panel jest niezwykle wytrzymały, spełniając wymagania normy IP68. Jego sprawność wynosi 16,75 proc., a waga zaledwie 2,6 kg/m2, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla różnych aplikacji.

  Apollo Roll doskonale sprawdza się jako fasadowa instalacja fotowoltaiczna, gdyż łatwo dopasowuje się do kształtu elewacji. Jest też idealnym rozwiązaniem do instalacji na dachach z pleksiglasu nad plantacjami.

  Technologia ta podkreśla rolę systemów fotowoltaicznych w dostarczaniu energii tam, gdzie wcześniej nie było to możliwe. Co ważne jest to czysta energia elektryczna, a dzięki jej adaptacyjnym właściwościom instalacja i eksploatacja technologii nie wymagają drastycznych zmian środowiskowych.

  Jest to fascynujący krok naprzód w dziedzinie energii słonecznej. Elastyczność i łatwość montażu mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój energii słonecznej na całym świecie.

   

  Zdjęcie: Apollo

  #OZE #PV #Fotowoltaika #ModułPV #Innowacja

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Energetyczne rokowania na 2024 rok – czy fotowoltaika to remedium na rosnące ceny energii elektrycznej?

  Czy fotowoltaika może stanowić kluczowe rozwiązanie na rosnące ceny energii elektrycznej w 2024 roku?

  Tak, przy czym należy tu wyraźnie zaznaczyć podział na mikroinstalacje PV oraz na wielkoskalowe projekty komercyjne (farmy PV). W tym pierwszym segmencie z połową nowego roku nadejdą zmiany w sposobie rozliczeń energii – prosument wirtualny. Wiele osób czeka na to nowum, które ma szansę zrewolucjonizować podejście w instalowaniu i rozliczaniu systemów PV. Opłacalność instalacji PV powinna się jeszcze bardziej polepszyć. Ponadto wprowadzenie taryf dynamicznych będzie również miało znaczący wpływ na przyszłe rynki OZE.

  Jeśli zaś chodzi o segment farm PV, to odegrają one kluczową rolę dla MŚP w polepszaniu samowystarczalności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, a ponadto odciążą koszty energii przedsiębiorstw. Oczywistym będzie – jak to ma miejsce również dziś – uzyskanie warunków przyłączenia do sieci. Kłopot ten z każdym miesiącem narasta, aczkolwiek idea cable pooling czy linia bezpośrednia powinny (przynajmniej częściowo) rozwiązać ten problem.

   

  Według Pana koszty instalacji fotowoltaicznych uległy znaczącemu zmniejszeniu w ciągu ostatnich kilku lat?

  Ciągły rozwój technologii fotowoltaicznych prowadzi do produkcji coraz bardziej wydajnych paneli o wyższym współczynniku konwersji energii słonecznej na energię elektryczną, które nie odbiegają znacznie ceną od paneli o mniejszej mocy. Dodatkowo wzrost popytu na panele fotowoltaiczne oraz zwiększenie skali produkcji, obniżyło koszty jednostkowe modułów. Jeśli chodzi o inne komponenty, na które składa się system PV, niestety nie obserwujemy podobnego spadku cen. Koszty związane z wykonaniem instalacji z roku na rok są coraz większe. Widoczny jest spadek sumarycznej ceny instalacji, ale koszt jej budowy w dużej części pokrywa tą różnicę. Podsumowując  obserwujemy spadek kosztów instalacji fotowoltaicznych, ale cena końcowa jaką ponosi inwestor nie uległa znacznemu zmniejszeniu.

   

  Jakie według Pana regiony mogą oczekiwać największych korzyści z rozwoju technologii fotowoltaicznych w 2024 roku?

  W regionach, gdzie popyt na energię elektryczną rośnie m. in. rozwijające się miasta, tereny wysoko zurbanizowane oraz skupiska energochłonnych przedsiębiorstw. Fotowoltaika może pomóc w zaspokojeniu bieżącego zapotrzebowania na energię.
  Z racji dużego zapotrzebowania na energię inwestycje w instalacje PV przyniosą przede wszystkim korzyści finansowe oraz środowiskowe, przyczyniając się do uniknięcia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

  Innym przykładem, gdzie rozwój instalacji PV przyniesie ogromne korzyści są regiony objęte ubóstwem energetycznym. Fotowoltaika może stanowić ważne narzędzie w walce z ubóstwem energetycznym, oferując rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska i pozwalają na poprawę jakości życia i sytuacji finansowej ludzi mieszkających w obszarach, które dotknięte są ograniczonym dostępem do energii elektrycznej.

  Wymienione regiony stanowią ogólne przykłady, a korzyści z rozwoju fotowoltaiki mogą być różne w zależności od lokalnych warunków polityki energetycznej, technologicznych postępów, cen surowców i wielu innych.

   

  W jaki sposób regulacje i polityka rządowa mogą wpływać na rozwój fotowoltaiki jako odpowiedzi na rosnące ceny energii elektrycznej?

  Drastyczny wpływ regulacji i polityki rządowej w obszarze energetyki daje się we znaki nie od dziś inwestorom OZE. Niekorzystne z ich punktu widzenia prawne działania odgórne wywierają duży wpływ na zmniejszenie amortyzacji inwestycji, a coraz częściej również na odstąpienie od inwestycji i rezygnację z dalszego rozwoju wielkoskalowych projektów. Dużo komentarzy i negatywnego wydźwięku w sieci towarzyszy na przykład słynnym ostatnio zmianom dotyczącym tzw. „10H dla fotowoltaiki”, czyli nowelizacji hamującej rozwój branży PV w Polsce.

   

  Jakie są perspektywy dla energetyki odnawialnej, zwłaszcza fotowoltaiki, w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i walki ze zmianami klimatycznymi?

  Nadchodząca rewolucja wodorowa wymusza budowę niesamowitej ilości instalacji OZE, szczególnie PV. Nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Ambitne plany unijne i krajowe powinny przekładać się na wzrost inwestycji w tym obszarze, jednak utrudnione ustawodawstwo i procesy administracyjne oraz brak jasnych i stabilnych reguł rozliczania powodują zniechęcenia biznesowe i zachwiania w decyzyjności.

  Niemniej, trzeba sobie uzmysłowić, że mimo licznych trudności nie mamy odwrotu. Polski nie stać na to, aby nie przeprowadzić transformacji energetycznej. Wojna na Ukrainie i towarzyszący kryzys energetyczny pokazały jak bardzo ułomny jest nasz przestarzały system energetyczny. Dlatego też, nieuchronnie czeka nas (co już widać) przechodzenie ku energetyce rozproszonej i lokalnej. Na mapie Polski będzie coraz więcej obszarów samowystarczalnych energetycznie, które stanowić będą przykład dla kolejnych inwestycji, a klastry energii i spółdzielnie energetyczne pokażą jak zasadne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań OZE. Ponadto magazynowanie energii odegra niesamowitą rolę w nadchodzącej perspektywie branżowej.

   

  Jakie mogą być potencjalne zagrożenia dla długoterminowej stabilności i zrównoważenia rynku fotowoltaicznego?

  I znowu podział jak wyżej. Jeśli chodzi o mikroinstalacje, to upatrywałbym jako zagrożenie warunki systemu rozliczeń oraz ruchy cenowe w tym obszarze. Natomiast jeśli chodzi o rynek farm PV to zdecydowanie ustawodawstwo (włącznie z w wprowadzaniem różnorakich blokad hamujących rozwój rynku) i rynkowe ceny energii sprzedawanej.

   

  Jakie są perspektywy inwestycji w fotowoltaikę jako długoterminowej strategii zarządzania kosztami energii elektrycznej?

  Inwestycje w fotowoltaikę stanowią swoiste zabezpieczenie przed przyszłymi wzrostami cen energii elektrycznej, które często związane są z inflacją, zmianami na rynku surowców czy polityką energetyczną.

  Wykorzystując system fotowoltaiczny, energia elektryczna jest produkowana z odnawialnego źródła. Dzięki temu można ograniczyć zakup energii elektrycznej od dostawcy, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Zakup instalacji fotowoltaicznej jest zazwyczaj inwestycją długoterminową. Pomimo początkowych kosztów inwestycyjnych, można oczekiwać, że system będzie wytwarzał energię przez wiele lat, co przyczyni się do długoterminowych oszczędności. Inwestycja w fotowoltaikę jest doskonałą strategią na ograniczenie kosztów w gospodarstwie domowym czy przedsiębiorstwie.

   

  Czy fotowoltaika może być alternatywą dla innych źródeł energii odnawialnej w kontekście rosnących cen energii elektrycznej?

  Ciężko porównywać ze sobą poszczególne źródła energii. Każde OZE posiada swoje własne zalety i ograniczenia, a wybór odpowiedniej technologii zależy od wielu czynników, takich jak lokalne warunki czy dostępność zasobów.

  W przypadku turbin wiatrowych ich lokalizacja jest znacznie utrudniona, ze względu na silne restrykcje narzucone przez regulacje prawne. Elektrownie geotermalne uzależnione są od naturalnych zasobów geotermalnych, które dostępne są jedynie w ograniczonych obszarach, tak samo jest w przypadku elektrowni wodnych zależnych od dostępności wód. Zatem patrząc przez pryzmat polskich uwarunkowań instalacje fotowoltaiczne są jednymi z najprostszych i najszybszych do wdrożenia źródeł energii odnawialnej. Stąd też ich popularność. Sprawdzona technologia, szybki czas realizacji inwestycji, skalowalność, prostota eksploatacji oraz brak surowych restrykcji związanych z budową stanowią cechy, które czynią instalacje fotowoltaiczne atrakcyjnym i efektywnym rozwiązaniem w kontekście rosnących cen energii elektrycznej.

   

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Otovo ogłasza wyniki finansowe za II kwartał. Polska wśród czołowych rynków pod względem sprzedaży

  W przeciwieństwie do innych podmiotów działających na polskim rynku, które narzekają na gorszą koniunkturę na rynku fotowoltaiki, my radzimy sobie bardzo dobrze” – mówi Paulina Ackermann – Szefowa warszawskiego biura Otovo. Polska menedżer nadzoruje także rynki Szwecji i Norwegii i nie kryje satysfakcji, że Polska należy do tych rynków, które jako jedne z pierwszych wygenerowały dodatni wynik EBITDA – „W naszym biurze w Warszawie zatrudniamy ponad 40 osób – dodaje Ackermann.”

  Na rynku energetyki odnawialnej dynamika i nieprzewidywalność są codziennością. Na sektor ten wpływ mają nie tylko zmiany technologiczne i trendy konsumenckie, ale również decyzje regulatorów. Biorąc to wszystko pod uwagę, sukces firmy zależy od umiejętności dostosowania się do tych zmiennych warunków.

  „Nasz rynek to tzw. start-stop market. Jest bardzo dynamiczny, a regulatorzy mają ogromny wpływ na to, jak szybko rośnie. Na niektórych rynkach obserwujemy gwałtowne przyspieszenie, a na innych – gwałtowne zatrzymania. To właśnie nasza międzynarodowa struktura pozwala na zwiększanie zaangażowania tam, gdzie jest duży popyt oraz ograniczanie zaangażowania, na przykład marketingowego, tam, gdzie jest chwilowy spadek. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna, czego dowodem są wyniki Otovo” – stwierdza Paulina Ackermann.

  Dzięki obecności i zgromadzonym doświadczeniom na 13 zróżnicowanych rynkach europejskich, Otovo ma doskonałe narzędzia do przyspieszonego wzrostu – „Nasz sektor jest wyjątkowo elastyczny. Znaczna część instalatorów to małe i średnie przedsiębiorstwa, które łatwo dostosowują podaż pracy do popytu” – zapewnia Paulina Ackermann.

  Obserwując rozwój rynku energii słonecznej i adaptacji technologii, Andreas Thorsheim – CEO Otovo, zauważa pozytywne zmiany, które wpływają na dostępność i opłacalność tego źródła energii dla konsumentów. Przede wszystkim dotyczy to spadku cen paneli fotowoltaicznych, ale także kosztów związanych z ich instalacją

  W ciągu kwartału koszt paneli słonecznych spadał, czyniąc ten rodzaj energii bardziej przystępny cenowo dla konsumentów. Ten trend będzie się utrzymywał w najbliższej przyszłości” – mówi CEO Otovo.

  Dodatkowo, Otovo zdołało znacznie skrócić czas instalacji dla konsumentów w drugim kwartale. Podczas gdy sytuacja na ogólnym rynku solarnym była napięta z powodu gwałtownie rosnącego popytu na energię słoneczną w 2022 roku, Otovo udało się skrócić czas instalacji do średnio 2,6 miesiąca na wszystkich 13 rynkach (w 2022 roku wynosiło to ponad 7 miesięcy w okresach szczytowych)

  „Na polskim rynku również zdołaliśmy znacząco przyspieszyć proces instalacji – średnio zajmuje on 3 tygodnie, ale niektóre instalacje realizujemy nawet w 10 dni, co jest wynikiem naszej skutecznej organizacji i ciągłego dążenia do optymalizacji” – dodaje Paulina Ackermann.

  Podsumowanie kwartalne w liczbach:

  • 3 214 instalacji w porównaniu do 1 745 w tym samym kwartale ubiegłego roku, wzrost o 84 proc.
  • Dwukrotny wzrost przychodów według MSSF w porównaniu do ubiegłego roku, dzięki wyższym cenom sprzedaży
  • Marże według MSSF powróciły do poziomu powyżej 20 proc.
  • Znaczne zaangażowanie kapitału: 13,5 mln EUR inwestycji w subskrypcje SPV Capex w porównaniu do 3,1 mln EUR w tym samym kwartale ubiegłego roku, wzrost o 4,3x
  • Silny wzrost IRR, wynoszący 12,4 proc. dla projektów zainstalowanych w tym kwartale, w porównaniu do 9,7 proc. w tym samym kwartale ubiegłego roku

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zaskakujące rozwiązanie Włochów, czyli fotowoltaika w beczce

  Firma Barrel została założona przez Matteo Villa, dyrektora generalnego JA Solar na terenie Europy. Przedsiębiorstwo opracowało koncepcję fotowoltaiki zamkniętej w beczce. System wytwórczy pod taką postacią ma na celu uodpornienie rozwiązania na skutki długiego transportu, a także ekstremalne warunki, do których ma docelowo trafić. W beczce umieszczane są wszystkie niezbędne komponenty składające się na niewielki system fotowoltaiczny, tj. moduł fotowoltaiczny o mocy 6 kWp, jednofazowy inwerter hybrydowy 5,6 kVA oraz bateria litowa o pojemności 3,55 kWh. Panele fotowoltaiczne zamykane w beczkach są wąskie, długie i przede wszystkim bardzo lekkie. To pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści logistycznych i instalacyjnych.

  Prezentowane rozwiązanie jest dostarczane przede wszystkim na kontynent afrykański oraz na Bliski Wschód. Celem rozwiązania jest zapewnienie dostępu do prądu w miejscach pozbawionych sieci elektroenergetycznej. Pierwotnie jednak koncepcja miała służyć zapewnieniu dostaw energii w szpitalach, punktach porodowych, szkołach i ośrodkach opieki nad dziećmi. Po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej rozwiązanie służy Ukraińcom jako wsparcie na froncie, a także wspierało Turcję po katastrofalnych w skutkach trzęsieniach ziemi.

  Doświadczenie przedsiębiorstwa na azjatyckim rynku sprawia, że posiada ono możliwość przyśpieszenia produkcji innowacyjnego rozwiązania, tak by możliwie szybko trafiło w potrzebujący go region, szczególnie na wypadek klęski żywiołowej, jak trzęsienie ziemi, czy powodzie.

  Jak oznajmia Matteo Villa – „Jesteśmy w stanie w krótkim czasie powiększyć naszą ofertę, zachowując wysokie standardy jakościowe i krótkie terminy realizacji, zaspokajając potrzeby naszych klientów. Nasza elastyczność i wiedza pozwalają nam szybko reagować na zapotrzebowanie rynku i dostarczać niezawodne i zrównoważone rozwiązania energetyczne”.

   

  #OZE #fotowoltaika #PV #innowacje #energia #energetyka #technologia #ciekawostki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kolejne wyłączenia fotowoltaiki – rząd zaplanował wielkie wyłączanie

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne znów były zmuszone do ograniczenia produkcji z instalacji fotowoltaicznych. Do takiej sytuacji ponownie doszło w niedzielę 2 lipca 2023 roku w godzinach od 11:00 do 17:00. Wszystko przez to, że elektrownie fotowoltaiczne wyprodukowały za dużo prądu i niezbędne stało się zrównoważenie jego podaży.
  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały polecenia zaniżenia generacji ze źródeł fotowoltaicznych przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięcia. Ograniczenie produkcji nie dotyczyło właścicieli instalacji przyłączonych do sieci niskiego napięcia, czyli prosumentów, których w Polsce jest już ponad 1,2 mln.

  Jak podaje PSE, moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych według stanu na 30.04.2023 roku to ok. 13,8 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych to ok. 9,7 GW.

  Przedstawiona sytuacja jest kolejną taką sytuacją w ostatnich miesiącach. Na przełomie 2022 roku i 2023 roku ograniczano produkcję z elektrowni wiatrowych, natomiast w kwietniu i maju bieżącego roku konieczne było redukowanie generacji ze źródeł fotowoltaicznych.

  Właściciele elektrowni, których produkcja energii zostaje zmniejszona z powodu narzuconych przez operatorów sieci ograniczeń, mają prawo do otrzymania rekompensaty. Wartość rekompensaty powinna odzwierciedlać straty poniesione z powodu niewyprodukowanej i niesprzedanej energii. Możliwość otrzymania rekompensaty wynika z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (art. 13 ust. 7).

  Dużym wyzwaniem dla energetyki jest opracowanie odpowiednich technologii magazynowania energii. Dzięki nim wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczne energia za dnia mogłaby być wykorzystywana w nocy lub nawet w kolejnym dniu, kiedy zapotrzebowanie na nią może być większe. Natomiast bez modernizacji sieci i rozwoju magazynów energii, odnawialne źródła energii nie będą mogły dalej się rozwijać.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wyłączeniafotowoltaiki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rekordowa sprawność ogniwa fotowoltaicznego ogłoszona podczas targów Intersolar

  Podczas zorganizowanych w Monachium targów pod nazwą Intersolar, jeden z przodujących producentów z branży energetyki słonecznej ogłosił opracowanie krzemowego ogniwa fotowoltaicznego o rekordowo wysokiej sprawności, które zostało wzbogacone o warstwę wykonaną z perowskitu. Producent Longi Solar poinformował o uzyskaniu sprawności na poziomie znacznie przekraczającym standardowe moduły fotowoltaiczne. Prezentowane przez firmę ogniwo osiągnęło sprawność 33,5 proc., co potwierdzone zostało przez instytut European Solar Test Installation (ESTI) – organizację, która zajmuje się przeprowadzaniem testów oraz certyfikowaniem modułów fotowoltaicznych, a także innych urządzeń z dziedziny energetyki słonecznej. Tak wysoka sprawność zawdzięczana jest zastosowaniu materiału perowskitowego, który umożliwia pochłanianie dodatkowych fal promieniowania słonecznego.

  Prezentowany przez Longi Solar, na tegorocznych targach Intersolar, moduł fotowoltaiczny charakteryzuje się wymiarami 2278 x 1134 mm, zaś masa panelu wynosi 31,8 kg. Moduł o mocy 600 W wykonano na bazie rekordowej sprawności tradycyjnych ogniw fotowoltaicznych, na poziomie 26,81 proc., wzbogacając technologię o warstwę perowskitową.

  Chiński producent Longi Solar ma już na swoim koncie kilka rekordów w obszarze sektora energetyki fotowoltaicznej. Przedsiębiorstwo w zaledwie nieco ponad 2 lata, od kwietnia 2021 roku ustanowiła już 14 rekordów w kategorii sprawności ogniw słonecznych. Przedsiębiorstwo z pewnością nie zaprzestaje prac nad rozwojem swoich technologii i ustanawianiem kolejnych rekordów.

   

  #OZE #energia #energetyka #fotowoltaika #Intersolar #Niemcy #technologie #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Co oznacza zmiana cen polikrzemu dla rynku fotowoltaicznego?

  Pierwsze fluktuacje pojawiły się na przełomie stycznia i lutego br. Jednak odnotowane wtedy niestabilności są nieporównywalne z sytuacją zaobserwowaną w ostatnim czasie, a zwłaszcza w zeszłym tygodniu, który wyniósł rekordowe 25 proc.

  Dalsze predykcje co do poziomu cen polikrzemu są ciężkie do przewidzenia. Pozostaje jednak pytanie jak rynek reaguje na tak niestabilną sytuację.

  Eksperci wskazują na kontynuację trendu i dalszy spadek cen polikrzemu. Oznacza to negatywny wydźwięk wśród producentów modułów.

  „Rozmowy z osobami z branży wskazują, iż obecne ceny nie uzasadniają produkcji w wielu fabrykach. Ograniczenia, a nawet wstrzymania produkcji już się rozpoczęły, zwłaszcza u producentów posiadających kilka fabryk. Taki zabieg dotyczy najczęściej tych w których koszty produkcji są najwyższe” – mówi Bogdan Szymański – Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

  Pod znakiem zapytania znalazły się również hale produkcyjne będące obecnie w budowie. Brak ekonomicznej opłacalności kontynuacji przedsięwzięć spędza sen z powiek wielu inwestorów.

  Obecnie polikrzem odgrywa kluczową rolę w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Zawirowania na rynku polikrzemowym nie przełożą się jednak w sposób wprost proporcjonalny na ceny gotowych paneli PV. Można się spodziewać zmian cen modułów, ale nie będzie ona w żaden sposób przytłaczająca dla branży.
  Drastyczny, bo 25 proc. spadek cen dotyczył podstawowego surowca jakim jest polikrzem. Zagłębiając się dalej w biegu produkcyjnym, cena wafli polikrzemowych, czyli de facto pociętego krzemu, spadła średnio od 7 proc. do 15 proc. w zależności od rozmiaru wafla.

  „Najbardziej tanieją wafle w rozmiarze M10, mniej wafle w rozmiarze G12. Tutaj znowu pojawia się kwestia popytu, który jest większy na duże rozmiary, powodując mniejszy spadek ich cen” – dodaje Bogdan Szymański.

  Ponadto ogniwa używane w produkcji paneli, zakupywane przez fabryki modułów odnotowały spadek cen rzędu od 8 proc. do 9 proc. Można powiedzieć, że spadek cen modułów jest symboliczny, w stosunku do spadku cen swoich komponentów. Wynika to również pośrednio z poziomu zapełnienia magazynów. Stany magazynowe paneli PV są mniejsze w porównaniu do zapełnienia magazynów wafli krzemowych i polikrzemu.

  „Jest to sytuacja odwrotna do tej sprzed dwóch lat, kiedy to polikrzemu brakowało na rynku, a ceny były na historycznie wysokich poziomach. W tamtym momencie wielu producentów zaczęło inwestować w budowę fabryk, które to teraz buduje się szybko, zwłaszcza w Chinach” – mówi Bogdan Szymański.

  Ceny polikrzemu są nie tylko istotne dla branży fotowoltaicznej, ale stanowią również kluczowy czynnik w rozwoju strategii energetycznych.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polikrzem

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Magazyn energii dedykowany fotowoltaice balkonowej

  Fotowoltaika od kilku lat przeżywa ogromne oblężenie, a moduły fotowoltaiczne widać wokół każdego dnia.  Niekonwencjonalnym i popularnym, szczególnie na terenie Niemiec, wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej stała się niedawno fotowoltaika umieszczona na balkonach. Trend ten związany jest przede wszystkim z dedykowanych programów dofinansowujących tego rodzaju przedsięwzięcia dla mieszkańców kraju, a także szeroki wachlarz dostępności przedsiębiorstw oferujących sprzedaż i montaż balkonowej fotowoltaiki.

  Jedna z niemieckich firm działająca w obszarze energetyki słonecznej, Sonnenrepublik, opracowała magazyn energii dedykowany elektrowni słonecznej na balkonach. System ten eliminuje konieczność zainstalowania mikroinwerterów do balkonowej fotowoltaiki. Sam magazyn stanowi łącznik między gniazdem, a panelami, dzięki wyposażeniu w mikroinwerter. To sprawia, że urządzenie pełni funkcję 2 w 1.

  Jak twierdzi firma Sonnenrepublik, oferowany system, zwany Trios pełni trzy funkcje. Po pierwsze, jak przystało na system magazynowania, magazynuje on energię elektryczną wygenerowana przez instalację fotowoltaiczną. Druga funkcja pozwala, dzięki zmagazynowanej energii, pełnić rolę zasilania awaryjnego gospodarstwa domowego, na wypadek zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Trzecią funkcję systemu Trios stanowi rola przenośnego powerbanka, co umożliwia wyposażenie magazynu do dodatkowe gniazda, które pozwalają użyć go do naładowania urządzeń, np. w ogrodzie.

  Firma na ten moment przewiduje w swojej ofercie dwa modele magazynów energii dla balkonowej fotowoltaiki – Trios M oraz Trios L. Pierwszy z nich będzie posiadał 1100 Wh pojemności, zaś drugi będzie dwa razy większy, czyli o pojemności 2200 Wh.

   

  #OZE #energetyka #energia #fotowoltaika #Niemcy #magazyny

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Chiński gigant produkcji paneli słonecznych chce zbudować w Niemczech swoją pierwszą europejską fabrykę

  Na razie ten rynek jest zdominowany przez import tanich paneli z Chin tj.  87 proc. systemów fotowoltaicznych importowanych do Niemiec pochodzi obecnie z Chin. Wartość importowanych systemów wyniosła 3,1 miliarda euro. Łącznie w ubiegłym roku do Niemiec zaimportowano systemy fotowoltaiczne o wartości około 3,6 mld euro. 143 mln euro (4 proc. całości) pochodziło z Holandii i 94 mln euro (3 proc. całości) z Tajwanu.

  Panele słoneczne Longi to jedne z najpopularniejszych paneli słonecznych na rynku. Charakteryzują się one zaawansowaną technologią, innowacyjnymi rozwiązaniami i wysoką wydajnością energetyczną. Wykorzystują one monokrystaliczną technologię krzemową, co oznacza, że są wykonane z pojedynczego kryształu krzemu. Dzięki temu mają one wyższą sprawność konwersji energii słonecznej na energię elektryczną w porównaniu do paneli wykonanych z wielokrystalicznego krzemu.

  Firma Longi Solar stosuje rygorystyczne standardy produkcji, a panele są testowane pod kątem wytrzymałości na warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, grad czy obciążenie mechaniczne. Dzięki temu są one odporne na uszkodzenia i mają długą żywotność.

  Niemiecka gazeta Handelsblatt uważa, że Longi to tylko początek i że w następnych latach wiele innych dużych koncernów z Chin, ale nie tylko, będzie chciała produkować panele w Niemczech. Podobnie jak w przypadku technologii chipowej producenci paneli czekają na oferty dotyczące wysoki subwencji na te inwestycje. Longi dal także do zrozumienia, że do bardzo energochłonnej produkcji paneli słonecznych będzie potrzebował w Niemczech gwarancji na tani prąd.

  Aby Niemcy osiągnęły swoje cele w polityce klimatycznej, która zobowiązują ten kraj do neutralności klimatycznej od 2045 roku, Instytut Fraunhofera obliczył, że co najmniej do 2030 roku w Niemczech powinno przybywać 10-14 GW mocy w energii słonecznej rocznie.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Chiny #Niemcy

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Holenderscy naukowcy naprawiają uszkodzone szkło modułów PV

  Jedną z obiecujących koncepcji na ograniczenie odpadów pochodzących z instalacji fotowoltaicznych, jest wydłużenie ich cyklu życia. Sposobem na uzyskanie tego jest naprawa uszkodzonych elementów systemu. Nie wszystkie komponenty, jednak posiadają taką możliwość. Do tej pory wśród nich znajdowało się również pęknięte szkło modułów fotowoltaicznych. Holenderscy naukowcy postanowili przeprowadzić próbę naprawy pękniętego szkła panelu fotowoltaicznego, przy wykorzystaniu niemieckiej techniki.

  Do badań naukowców z Uniwersytetu w holenderskim Utrechcie posłużył moduł bifacjalny o uszkodzonym szkle. Wykorzystana metoda opierała się na technice służącej do naprawiania wżerów na krawędziach przednich szyb w sektorze motoryzacyjnym. Metoda ta została opracowana przez niemiecką firmę Novus Automotive.

  Eksperyment rozpoczynał się od określenia skali powstałego uszkodzenia szkła modułu fotowoltaicznego. W kolejnym kroku naukowcy poddawali panel schłodzeniu lub ogrzaniu, w zależności od wymagań uszkodzenia.  Proces ten odbywał się w przedziale pomiędzy 5 a 29 stopni C. Następnie pęknięte szkło było dokładnie czyszczone, a pęknięcie uzupełniane niewielkich rozmiarów kroplami naprawczej żywicy w płytkich szczelinach, zaś w głębszych szczelinach wypełniane przez żywicę wgłębną. Ostatnim etapem było umieszczenie modułu pod źródłem promieniowania UV, aż do czasu całkowitego wyschnięcia wypełnienia.

  Po prawidłowym przeprowadzeniu procesu naukowcy badali jakość naprawy modułów. W celu szerszej analizy porównano wydajność 30 sztuk uszkodzonych i następnie naprawionych modułów fotowoltaicznych oraz nieuszkodzonych. W eksperymencie wykorzystano panele marki DMEGC o mocy 290 Wp. Badania wykazały, że na każdym etapie przeprowadzonego procesu naprawy poddane naprawie moduły fotowoltaiczne działały w sposób prawidłowy. Ponadto przeprowadzono testy wilgotnego powietrza, w ramach których nie odnotowano śladu wnikania wody pod warstwę szkła.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #klimat #środowisko

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika pobiła kolejne rekordy!

  Fotowoltaika w Polsce wytworzyła w maju 2023 roku 1881,5 GWh energii elektrycznej. To absolutny rekord, a sama liczba robi ogromne wrażenie, szczególnie gdy się ją porówna z danymi za maj poprzednich lat. W tym okresie 2022 roku instalacje PV w naszym kraju wyprodukowały 1212,9 GWh energii elektrycznej, w 2021 roku – 605,3 GWh, a 2020 roku – jedynie 223,8 GWh.

  W maju 2023 roku łączna produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 12 918,6 GWh. Najwięcej wyprodukowały jej elektrownie na węgiel kamienny (4820,4 GWh), a na drugim miejscu były elektrownie na węgiel brunatny (2401,1 GWh). Na trzecim miejscu uplasowała się fotowoltaika.

  Fotowoltaika w Polsce poprzedni rekord osiągnęła w czerwcu 2022 roku. W tym czasie dostarczyła do sieci 1332,1 GWh. Te dane pozwalają więc szacować, że czerwiec może przebić maj w 2023 roku.

  Zarówno Polska jak i Unia Europejska wyraźnie przyspieszyły z rozwojem czystej energii, o czym świadczą historyczne wyniki z ubiegłego miesiąca. Jak podaje Bloomberg, biorąc pod uwagę wszystkie kraje UE, w maju br. po raz pierwszy fotowoltaika wyprodukowała więcej energii niż elektrownie węglowe.

  Z danych wynika, że elektrownie słoneczne w maju wygenerowały 27,2 TWh, podczas gdy bloki węglowe osiągnęły wynik 19,8 TWh. A to efekt większego nacisku na transformację energetyczną w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Dla porównania, w tym samym okresie w 2022 roku produkcja energii z fotowoltaiki była o 10% mniejsza. A to jeszcze nie koniec słonecznych dni w tym roku.

  Co więcej Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zakłada, że wzrost rozwoju odnawialnych źródeł energii w krajach UE w 2023 roku będzie większy o 40% niż zakładano w analizach sprzed wybuchu wojny.

   

  Źródło: Świat OZE

  #OZE #Fotowoltaika #Polska #Europa #2023

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Grupa Tauron kończy pierwszy etap budowy swojej największej farmy fotowoltaicznej

  Grupa Tauron na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych w Mysłowicach-Dziećkowicach realizuje swój największy dotąd projekt elektrowni słonecznej. Instalację fotowoltaiczną ma charakteryzować imponująca moc 100 MWp.  Jak dotąd w pierwszym etapie realizacji inwestycji zamontowano przeszło 82,5 tys. modułów PV, o jednostkowej mocy 450 Wp oraz 140 inwerterów, o jednostkowej mocy 250 kW. Farma zostanie przyłączona podziemną linią do 110 kV rozdzielni elektroenergetycznej należącej do Tauron Dystrybucja, przy Elektrowni Jaworzno.

  Jak informuje prezes Grupy Tauron, Paweł Szczeszek – „Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 50 tys. gospodarstw domowych. Rozpoczęliśmy prace przy drugim etapie inwestycji, czyli budowy dodatkowych około 60 MW zainstalowanych w panelach fotowoltaicznych”.

  Docelowo elektrownia o mocy 100 MWp, ma generować rocznie przeszło 105 GWh energii elektrycznej, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla na poziomie około 80 tys. ton.

  Jednocześnie z końcem pierwszego etapu inwestycji, rozpoczęto jej drugi etap. W ramach tej części wystartowały działania przede wszystkim formalne, czyli w zakresie uzyskiwania warunków zabudowy oraz przyłączenia do sieci  elektroenergetycznej.

  Prezes Grupy Tauron dodaje, że – „Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu, w tej chwili budujemy cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne o mocy niemal 300 MW”.

  Zielony Zwrot to strategia Grupy Turon, której celem jest zwiększenie mocy zainstalowanych w instalacjach fotowoltaicznych do 700 MW w perspektywie do 2025 roku oraz do 1,4 GW do roku 2030.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #klimat #środowisko

  Kategorie
  Fotowoltaika

  W Holandii powstanie fotowoltaiczna droga dla rowerów

  Holandia, jako kraj o niewielkiej powierzchni, szuka sposobów na rozwój odnawialnych źródeł energii bez poświęcania dużej ilości terenu. Jednym z pomysłów, który może pozwolić na rozwój fotowoltaiki są drogi oraz chodniki solarne.

  W Barbancji Północnej, wzdłuż drogi N285 niedaleko miejscowości Wagenberg na północ od Bredy powstanie 500-metrowa ścieżka rowerowa. Do jej budowy wykorzystanych zostanie ok. 600 modułów fotowoltaicznych, a system ten ma być zintegrowany z wierzchnią warstwą asfaltu. Z informacji wynika, że nowa droga dla rowerów to projekt pilotażowy, którego testy potrwają pięć lat.

  Według przedstawicieli władz prowincji, projekt ten ma na celu przede wszystkim zdobycie większego doświadczenia w budowaniu tego rodzaju infrastruktury. Zaznaczono, że podobne drogi powstały już wzdłuż tras N395 i N324 w Barbancji Północnej.

  Pięcioletnie testy mają pozwolić ekspertom przede wszystkim na ocenę odporności modułów fotowoltaicznych na naprężenia mechaniczne wywoływane obecnością pieszych i rowerzystów. Zgromadzone informacje będą też obejmować koszty utrzymania infrastruktury, a przede wszystkim wydajność energetyczną systemu fotowoltaicznego.

  Barbancja Północna to nie jedyna prowincja, która inwestuje w drogi fotowoltaiczne. W 2021 roku podobne rozwiązanie budowano w okolicy Utrechtu. Natomiast w Groningen zainstalowano chodnik fotowoltaiczny. Z kolei Niemcy wykorzystują panele jako zadaszenie drogi dla rowerów.

  Budowa drogi rowerowej w okolicy miejscowości Wagenberg to część większego projektu o nazwie „Zon op Infra”. Jest to plan holenderskiego rządu, który ma na celu testowanie rentowności produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki przy użyciu infrastruktury drogowej. Projekt ten zakłada m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych wzdłuż autostrad i na ekranach akustycznych. Wszystko to w celu możliwie efektywnego wykorzystania terenu pod kątem generacji energii elektrycznej.

   

  Źródło: gadżetomania

  #OZE #Fotowoltaika #PV Holandia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika w kosmosie? Kolejny ambitny plan Japończyków

  Japońska agencja kosmiczna JAXA od dekad stara się umożliwić przesyłanie energii słonecznej z kosmosu na Ziemię. W 2015 roku odniosła nawet na tym polu niemały sukces, bezprzewodowo przesyłając 1,8 kilowata na dystansie 50 metrów. Kolejny rozdział tej historii ma zostać napisany już w 2025 roku. Cel jest bez wątpienia ambitny, a naukowcy przekonują, że wcale nie niemożliwy do spełnienia.

  Projektowi przewodzi profesor Naoki Shinohara z Kyoto University. Od kilkunastu lat opracowuje on plan, zakładający umieszczenie na orbicie grupy małych satelitów wyposażonych w panele solarne. Miałyby one zbierać energię słoneczną, a następnie przesyłać ją bezprzewodowo za pomocą mikrofal do naziemnych stacji odbiorczych oddalonych o setki kilometrów.

  Pomysł ten ma sens z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim panele fotowoltaiczne na orbicie stanowią potencjalnie nieograniczone źródło energii odnawialnej. Mogą wszak gromadzić energię o każdej porze dnia i nie są narażone na tak wiele zagrożeń, co na Ziemi. Mogą też zbierać tej energii więcej, a przesyłanie za pomocą mikrofal sprawia, że i chmury nie stanowią problemu.

  Potencjalnymi problemami mogą być natomiast utraty energii podczas przesyłu oraz przede wszystkim wysokie koszty. Przy obecnie dostępnych technologiach wyprodukowanie sieci satelitów zdolnych do generowania 1 gigawata mocy, czyli na poziomie pojedynczego reaktora jądrowego kosztowałoby około 7 miliardów dolarów. Dla porównania: podobny reaktor mógłby pochłonąć 7… milionów dolarów.
  Kluczowe testy zaplanowane zostały na 2025 rok, dlatego już całkiem niedługo przekonamy się o racji bytu projektu.

   

  Źródło: gadżetomania
  Zdjęcie: Kyoto University  

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Kosmos #Japonia #Innowacja

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika dla rolnika w systemie net-billing. Czy to się opłaca?

  Nowy system net-billing wprowadził inne zasady bilansowania prądu, w której wyprodukowana energia elektryczna z OZE jest sprzedawana pośredniej cenie z Giełdy Energii. Odkupujemy energię z sieci, gdy nam jej zabraknie, po wyższej cenie, ponieważ wliczane są w nią dodatkowe opłaty.

  Prosumenci są zniechęceni do systemu net-billing, gdyż bardzo trudno przewidzieć im, po jakiej cenie będą sprzedawali wyprodukowany prąd z fotowoltaiki. Zmienne ceny prądu oraz kolejne zmiany zasad rozliczania energii z OZE utrudniają określenie jak szybko zwróci się inwestycja w fotowoltaikę.

  „Gospodarstwa rolne wykorzystują przy produkcji coraz więcej nowych technologii i urządzeń, zużywając tym samym ogromne ilości energii elektrycznej. W zależności od profilu konsumenta, fotowoltaika w systemie net-billing może okazać się dla rolników bardzo opłacalna. Wykorzystując w ciągu dnia, czyli podczas pracy instalacji fotowoltaicznej, duże ilości energii elektrycznej, w danym gospodarstwie rolnym zwiększa się autokonsumpcja. Wyprodukowane zaś nadwyżki zostają sprzedane do sieci, a na konto prosumenta wpływa ich równowartość pieniężna, podyktowana rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej” – podkreśla ekspert ESOLEO.

  Natomiast jeśli prosument chce pobrać energię z sieci, gdy mu jej brakuje, jest ona rozliczana po standardowej stawce według ustalonej taryfy. W tej sytuacji, w odróżnieniu od net-meteringu, rolnikowi nie przepadnie 20 proc. wartości oddanej energii.

  Z kolei od 1 lipca 2024 roku nadwyżki będą jednak rozliczane w oparciu o ceny godzinowe. Stawki w ciągu dnia zmieniają się natomiast niezwykle dynamicznie, co daje szansę na wykorzystanie tych wahań rynkowych, jednocześnie pozostawiając za sobą nadal wiele niewiadomych.

  Zużycie można zwiększyć poprzez większe wykorzystanie urządzeń elektrycznych w ciągu dnia, gdy instalacja produkuje najwięcej prądu. Rolnicy często korzystają z pomieszczeń potrzebujących energii, takich jak chłodnie, wentylowane hale czy dojarnie, ale także wykorzystują przy produkcji wiele urządzeń elektrycznych. To sprawia, że ich zużycie energetyczne w ciągu dnia jest wyższe i tym samym bardziej opłacalne przy korzystaniu z fotowoltaiki.

   

  #OZE #Fotowoltaika #Magazynyenrgii #Rolnicy #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prosument energii wodnej – mikroinstalacje wykorzystujące fale morskie

  Koncepcją mikroinstalacji wykorzystującą fale morskie pochwalić się może przedsiębiorstwo WAVR LLC. Firma opracowała prototyp zwany Wave Energy Converter (WEC). Urządzenie przeznaczone jest do wydobywania energii z morskich oraz oceanicznych fal, a następnie przekształcania jej w energię elektryczną.

  Prezentowana technologia dedykowana jest zarówno konsumentom, jak i może być wykorzystana w większym zakresie, dzięki możliwości skalowania systemu. Firma WAVR pracując nad konwerterem energii fal z początku uzyskiwała niewielkich wielkości uzyski z prototypu, rzędu niespełna 32 W/m2. Wynik ten jest zdecydowanie mniejszy niż przy zastosowaniu tradycyjnych modułów fotowoltaicznych. Eksperci WAVR wciąż ulepszają jednak swoje rozwiązanie, wierząc w potencjał prezentowanej technologii.

  „Nasz wstępny prototyp daje nam obiecujące rezultaty i wierzymy, ze wraz z dalszym postępem w zakresie komponentów i konstrukcji, wydajność naszych urzadzeń stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna w stosunku do energii słonecznej” – informuje Clyde Igarashi, twórca firmy WAVR.

  Powodzenie projektu umożliwi jeszcze większy rozwój energetyki odnawialnej w regionach nadmorskich. W porównaniu do systemów fotowoltaicznych praca konwertera energii fal nie jest ograniczona czasowo, gdyż woda faluje przez całą dobę, zaś Słońce świeci jedynie za dnia. To pozwoli na ciągłość stabilność generowania energii elektrycznej, która jest największą trudnością w stosowaniu odnawialnych źródeł energii.

  Jak twierdzi zgłaszająca urządzenie do opatentowania firma WAVR system znakomicie sprawdzi się również jako element instalacji hybrydowych. Konwerter posiada możliwość pracy w integracji z innymi systemami odnawialnej energii, jak np. turbiny wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, czy turbiny wodne.

  WAVR nie zaprzestaje prac nad ulepszaniem i dostosowywaniem prototypu do wymagań rynku. Przedsiębiorstwo w zaledwie rok zrealizowało założoną koncepcję. Ponadto rozwiązanie ma już swoich zwolenników wśród polityków i przedsiębiorców.

   

  #OZE #energetyka #energia #hydroenergetyka #środowisko #technologie #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niemieccy naukowcy prezentują nowe tandemowe ogniwo fotowoltaiczne

  Naukowcy z kilku niemieckich instytutów, jak Institute of Microstructure Technology (IMT), Light Technology Institute (LTI) oraz Karlsruhe Institute of Technology (KIT) wspólnymi silami, w warunkach laboratoryjnych, opracowali  tandemowe ogniwo fotowoltaiczne bazujące na parowskitach, które zdaniem ekspertów znakomicie sprawdzi się w rozwiązaniach fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (BIPV).

  W fazie tworzenia ogniwa wykorzystano technikę laserowego trasowania, co umożliwiło precyzyjne wycinanie kształtów na perowskitowym materiale. Naukowcy w procesie zastosowali tak zwaną architekturę n-i-p, która oznacza, że pomiędzy warstwy absorbera wykonanego z perowskitu umieszczono cienkie warstwy materiału, zawierające rozmaite domieszki, transportujące elektryczne ładunki. Taka budowa pozwala w lepszy sposób wykorzystać padające na ogniwo promieniowanie słoneczne, gdyż absorbuje większy zakres długości fali. To wpływa na wzrost wydajności ogniwa.

  Wynikiem pracy niemieckich naukowców jest pojedyncze półprzezroczyste ogniwo na bazie perowskitu, które charakteryzuje współczynnik AVT, określający procentową ilość widzialnego światła, która może przeniknąć przez powierzchnię, na poziomie 32 proc. oraz sprawność równa 9 proc. Prezentowane ogniwo posiada napięcie obwodu otwartego równe 5,5 V oraz gęstość prądu zwarciowego na poziomie 11,1 mA/cm2. Dodatkowo charakteryzuje się współczynnikiem wypełnienia FF w wysokości 74 proc.

  W przypadku opracowanego dwuwarstwowego ogniwa tandemowego parametry te wyniosły: współczynnik AVT równy 12 proc., sprawność równa 17,7 proc. Charakteryzowało je napięcie obwodu otwartego w wysokości 1,95 V, gęstość prądu zwarciowego 11,9 mA/cm2 oraz współczynnik FF na poziomie 77 proc.

   

  #OZE #fotowoltaika #technologia #energia #energetyka #Niemcy

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Jak działa fotowoltaika w bloku? Prawne aspekty i dotacje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

  Jakie są podstawowe aspekty prawne związane z instalacją fotowoltaiczną w bloku mieszkalnym?

  Mikroinstalacje fotowoltaiczne w blokach mieszkalnych coraz bardziej zyskują na popularności.  Mieszkańcy, którzy planują inwestycję instalacji PV na dachu lub na balkonie muszą uzyskać zgodę zarządcy budynku. Spółdzielnie mieszkaniowe uzgadniają tego typu działania na podstawie swojego statutu. Wspólnoty mieszkaniowe natomiast podejmują decyzje poprzez głosowanie mieszkańców. Instalacja nie może stanowić zagrożenia dla innych mieszkańców czy przechodniów ani szpecić budynku, szczególnie jeśli mamy do czynienia z zabytkami.

   

  Czy istnieją pewne ograniczenia dotyczące rodzaju paneli fotowoltaicznych, które można zainstalować w bloku?

  Jeśli chodzi o montaż paneli na balkonie, to jedynym ograniczeniem jest powierzchnia, którą ma do dyspozycji inwestor. Co do instalacji na dachu, to poza dostępną powierzchnią, moc instalacji PV, wynikająca z sumarycznej mocy zamontowanych paneli fotowoltaicznych nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej, zawartej w umowie z zakładem energetycznym.

   

  Jakie są wyzwania techniczne związane z instalacją paneli fotowoltaicznych w bloku mieszkalnym?

  Instalacja paneli fotowoltaicznych w bloku mieszkalnym może napotkać kilka technicznych wyzwań. Oto niektóre z nich:

  – Ograniczona powierzchnia dachu: Bloki mieszkalne mają zazwyczaj ograniczoną powierzchnię dachu, co może stanowić wyzwanie w zakresie umieszczenia wystarczającej liczby paneli fotowoltaicznych, aby osiągnąć pożądaną wydajność energetyczną. Konieczne może być znalezienie optymalnych rozwiązań montażowych, takich jak zastosowanie paneli o większej efektywności lub wykorzystanie innych dostępnych powierzchni, takich jak elewacje budynku czy instalacja paneli na ziemi.

  – Konstrukcja dachu: Niektóre dachy bloków mieszkalnych mogą mieć nietypowe kształty, nachylenia czy występować różne przeszkody, takie jak kominy, wentylatory czy anteny. Konieczne jest dostosowanie projektu instalacji paneli fotowoltaicznych do konkretnej konstrukcji dachu w celu optymalnego dopasowania instalacji PV do istniejących warunków.

  Obciążenia konstrukcyjne: Panele fotowoltaiczne mają pewną masę i obciążenie, które musi być uwzględnione podczas projektowania instalacji na balkonie lub dachu bloku mieszkalnego. Konstrukcja dachu musi być odpowiednio wzmocniona, aby zapewnić bezpieczne i stabilne zamocowanie paneli. Czasami może być konieczne wykonanie analizy obciążeń konstrukcyjnych przed instalacją.

  – Zapewnienie dostępu do światła słonecznego: Efektywność paneli fotowoltaicznych zależy od dostępu do odpowiedniej ilości światła słonecznego. Bloki mieszkalne mogą być zacienione przez inne budynki, drzewa czy inne przeszkody. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy i oceny, aby zapewnić, że dach bloku mieszkalnego ma odpowiednią ekspozycję na słońce, aby panele mogły generować energię elektryczną w wystarczającej ilości.

  – Wysokość budynku: W związku z tym, że montowanie instalacji PV na blokach mieszkalnych związane jest z pracą na większych wysokościach, potrzebne są dodatkowe działania. Dostarczenie paneli na dach odbywa się za pomocą specjalnych podnośników lub dźwigów. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne również powinna być dostosowana do montażu na wysokości dachu bloku mieszkalnego i należy uwzględnić aerodynamikę takiej konstrukcji,

  Wszystkie te wyzwania techniczne mogą zostać rozwiązane przez odpowiednie planowanie, projektowanie i współpracę z profesjonalistami w dziedzinie energii odnawialnej, którzy mają doświadczenie w instalacji paneli fotowoltaicznych w blokach mieszkalnych.

   

  Jakie to są koszty związane z instalacją i utrzymaniem paneli fotowoltaicznych?

  Koszty związane z instalacją i utrzymaniem paneli fotowoltaicznych mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość systemu, lokalizacja, jakość podzespołów czy dostępne dotacje koszty montażu.

  Koszt zakupu paneli fotowoltaicznych: Cena paneli fotowoltaicznych zależy od mocy i jakości. Im większa moc systemu, tym wyższy koszt zakupu. Różne marki i technologie mogą również mieć różne ceny.

  Montaż paneli fotowoltaicznych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W związku z tym, konieczne jest uwzględnienie kosztów związanych z wynajęciem profesjonalnego instalatora. Koszt ten obejmuje zarówno samą instalację paneli na dachu, jak i podłączenie do sieci elektrycznej budynku.

  Utrzymanie instalacji PV nie musi wiązać się z dodatkowymi kosztami. Co do zasady panele ułożone pod kątem co najmniej 10 stopni są bezobsługowe. Grawitacja i deszcz odpowiadają za czyszczenie. Warto jednak rozważyć okresowe przeglądy systemu przez profesjonalistę. Nie jest to wymagane ale może pozwolić wykryć niepożądane zjawiska oraz pozwoli utrzymać optymalną pracę instalacji.

  Warto zauważyć, że pomimo początkowych kosztów inwestycji, panele fotowoltaiczne mogą przyczynić się do oszczędności na rachunkach za prąd w dłuższej perspektywie.

   

  Czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają dostęp do jakichkolwiek dotacji lub programów wsparcia finansowego na instalację paneli fotowoltaicznych? Ile wynoszą takie dotacje?

  W tym momencie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą skorzystać z  programu Grant OZE. Dofinansowanie przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w tym instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosztów netto tego przedsięwzięcia.

   

  Jakie są korzyści finansowe związane z instalacją paneli fotowoltaicznych na tego typu budynku?

  Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcję własnej energii elektrycznej z darmowego źródła jakim jest energia słoneczna. Wykorzystanie tej energii do zasilania budynku pozwala zmniejszyć zależność od tradycyjnych dostawców energii i obniżyć rachunki za prąd. Skorzystanie z dofinansowania Grant OZE znacząco skraca zwrot z inwestycji. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że instalacja paneli fotowoltaicznych może zwiększyć wartość nieruchomości.

   

  Czy istnieją rozwiązania techniczne umożliwiające monitorowanie i zarządzanie energią wytworzoną przez panele fotowoltaiczne w bloku?

  Tak, są takie rozwiązania. Istnieją specjalne systemy monitoringu energii, które pozwalają na śledzenie wydajności paneli fotowoltaicznych, produkcji energii, zużycia energii w budynku oraz przepływu energii między budynkiem a siecią energetyczną. Dzięki tym systemom można bieżąco monitorować i analizować dane dotyczące energii, co umożliwia optymalne zarządzanie jej wykorzystaniem. Istnieją również aplikacje mobilne i platformy internetowe, które umożliwiają użytkownikom monitorowanie i zarządzanie energią wytworzoną przez panele fotowoltaiczne w czasie rzeczywistym. Dzięki nim można śledzić wydajność instalacji, analizować dane energetyczne i podejmować decyzje dotyczące wykorzystania energii.

   

  Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy instalacji paneli fotowoltaicznych w blokach mieszkalnych i jak można im zapobiec?

  Najczęstsze błędy przy instalacji paneli fotowoltaicznych to między inny innymi:

  – Nieprawidłowe oszacowanie zapotrzebowania na energię. Często popełnianym błędem jest instalacja za małej lub za dużej mocy. Dobrze przeprowadzone audyty energetyczne oraz analiza zużycia energii mogą pomóc w dokładnym określeniu odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej.

  – Niewłaściwe rozmieszczenie paneli, które może prowadzić do zmniejszenia efektywności ich działania. Należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak ekspozycja na słońce, cień od pobliskich budynków, kominów, anten itp. Warto przygotować projekt takiej instalacji, aby ustalić optymalne rozmieszczenie paneli.

  – Nieprawidłowy montaż instalacji PV, które wymaga precyzji i profesjonalizmu. Niedokładne lub nieodpowiednie montowanie może prowadzić do wadliwej pracy systemu. Prawidłowe wykonanie połączeń elektrycznych jest kluczowe dla bezpiecznej i efektywnej pracy instalacji fotowoltaicznej. Błędy w połączeniach mogą prowadzić do strat energii, awarii systemu lub nawet zagrożenia pożarowego. W celu uniknięcia tego błędu należy wybrać doświadczoną firmę, która posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w montażu paneli fotowoltaicznych.

   

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Od dziś Białostoczanie mogą starać się o dofinansowanie na zmianę ogrzewania budynku, kolektory słoneczne oraz fotowoltaikę

  Białystok dofinansuje wymianę kopciuchów tj. trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

  • Podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • Zainstalowaniu ogrzewania gazowego
  • Zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego
  • Zainstalowaniu ogrzewania olejowego
  • Zainstalowaniu pomp ciepła
  • Zainstalowanie kolektorów słonecznych

  Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji na te przedsięwzięcia są osoby fizyczne. Dotacje będą przyznawane do 90 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 10 tys. zł. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dziś tj. 8 maja do 23 czerwca 2023 roku.

  Mieszkańcy zainteresowani dotacjami na zmianę ogrzewania i kolektory mogą składać deklaracje:

  • W Urzędzie Miejskim w Białymstoku w dniach i godzinach pracy urzędu
  • Drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  • Elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej

  Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku w 2023 roku na dotacje do zadań dotyczących ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w programie Ograniczania Niskiej Emisji, wynosi 200 tys. zł.

  Miasto Białystok ogłasza także nabór wniosków o dotację celową na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Białegostoku. Wnioski można składać od 4 maja do 31 lipca 2023 roku. Kwota dofinansowania wynosi 70 proc. kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 12 tys. zł.

  „Jeśli ktoś zamontuje droższe panele będzie musiał pokryć wkładem własnym.”- mówił Adam Musiuk – Wiceprezydent miasta.

  Miasto nie ogranicza też możliwość dofinansowania z innych programów.

  Za symboliczną cenę każdy z białostoczan może doprowadzić do tego, że produkcja zielonej energii będzie w Białymstoku jak największa.” – dodał wiceprezydent.

  Co ważne. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej.

  Instalacje fotowoltaiczne mogą zostać umiejscowione na dachu i gruncie. Wyjątek stanowią dachy pokryte azbestem, na których nie będą mogły zostać zainstalowane panele PV.

   

  #OZE #Fotowoltaika #Ogrzewanie #PV #Pompyciepła #Kolektorysłoneczne #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  RAPORT ROCZNY 2022 – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) w Polsce

  Wstęp. 

  Rynek odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię oraz zwiększającymi się kosztami paliw kopalnych, coraz więcej państw decyduje się na inwestycje w OZE. Energetyka odnawialna to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale także szansa na rozwój gospodarczy i niezależność energetyczną.

  W raporcie przedstawimy obecny stan rynku OZE w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju. Omówimy też najważniejsze szanse inwestycji w OZE, w tym z fotowoltaiką, pompami ciepła oraz magazynami energii.

  Ile wyprodukowano i zainstalowano energii z OZE do 2022 roku w porównaniu do 2021?  

  Moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach OZE

   Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach OZE


  Zainstalowana moc w elektrowniach OZE w 2022 roku według kwartałów

  W 2022 roku dla instalacji OZE najlepszy okazał się być pierwszy kwartał, który łącznie osiągnął 1 446 MW zainstalowanej mocy. Dobry wynik osiągnął również czwarty kwartał z wynikiem 1 199 zainstalowanej mocy. Powyższy wykres przedstawia, że początek i koniec 2022 roku pod kątem instalacji mocy z OZE był najlepszy, zaś spadkowy okazał się cały środek roku tj. 2Q oraz 3Q.

  Ile łącznie było instalacji OZE w 2022 roku?

  Na koniec grudnia 2022 roku zanotowano łącznie 357 093 sztuk instalacji OZE.

  Pieczę w 2022 roku w alternatywnych źródłach energii w Polsce stanowi głównie fotowoltaika, która
  w ubiegłym roku odnotowała w Polsce łącznie 356 966 instalacji. Na kolejnych miejscach znalazła się energetyka wiatrowa z 63 instalacjami, biogazowa z 32 instalacjami, czy biomasowa z 17 instalacjami. Źródła wodne w 2022 roku zanotowały 14 instalacji, a hybrydowe zaledwie jedną instalację.


  Liczba instalacji PV w Polsce na 31 grudnia 2022 roku 

  W 2022 roku największy przyrost instalacji miał marzec, w którym zainstalowano ponad 73 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych. Stanowi to 20,5 proc. łącznej liczby instalacji PV zanotowanej na 31 grudnia w Polsce
  tj. 356 966 sztuk. Na kolejnych miejscach pod względem liczby instalacji paneli fotowoltaicznych uplasował się: kwiecień, luty, styczeń, maj oraz czerwiec. Z kolei najsłabszym miesiącem dla instalacji fotowoltaicznych w 2022 roku był listopad, który odnotował zaledwie niecałe 13 tys. sztuk instalacji PV.

  Ile zainstalowano w Polsce pomp ciepła?

  W 2022 roku zainstalowano łącznie 203 tys. pomp ciepła. Jest to rekordowa sprzedaż. W ubiegłym roku
  co trzecie urządzenie grzewcze w ogólnej liczbie sprzedanych źródeł w Polsce było pompą ciepła. Sprzedaż pomp w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrosła o 120 proc.

  Według raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w 2022 roku liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze / woda w Polsce zwiększyła się o 137 proc. w porównaniu
  do 2021 roku i wyniosła łącznie 188,2 tys. sztuk. Oznacza to ponad 100 – krotny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze / woda w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce. Przyczyną tego jest spadek zaufania do paliw kopalnych w wyniku kryzysu energetycznego.

  Polacy najczęściej sięgali po pompy powietrzne, natomiast na drugim miejscu znalazły się pompy typu powietrze / woda oraz na trzecim pompy typu solanka / woda. Źródło: PORT PC oraz TERMOMODERNIZACJA

  Promowanie i rozpowszechnianie informacji nt. dostępności programów dotacyjnych służy coraz większej aplikacji o środki pomocowe. W samym grudniu 2022 roku udział wniosków o wymianę źródeł ciepła
  z pompami ciepła w programie Czyste Powietrze osiągnął aż 63 proc.

  Ile zainstalowano w Polsce magazynów energii?

  Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME) oszacowała, że z końcem 2022 roku w Polsce funkcjonowało około 7 000 przydomowych magazynów energii o łącznej mocy 27,5 MW i pojemności 55 MWh. Około 2 000 urządzeń zostało zainstalowanych od 2021 roku, a więc od momentu pojawienia się planów wdrożenia systemowych dotacji na zakup tych urządzeń.

  Źródło: PIME

  Wzrost zainteresowania magazynami energii w 2022 roku można przypisać uruchomieniu w tym roku systemowych dofinansowań. Dalsze zainteresowanie magazynami energii może być obiecujące
  w kontekście zainicjowania rozwoju tego rynku w Polsce w przyszłości.

  Wyniki krajów UE w 2022 roku – jak wypada Polska?

  Kryzys energetyczny dopinguje europejskie państwa do wzmocnienia wysiłków w przechodzeniu na odnawialne źródła energii. Polska znajduje się wśród 10 największych rynków fotowoltaicznych na świecie i jest trzecim rynkiem, zaraz po Niemczech i Hiszpanii w Europie.

  Ubiegły rok okazał się pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice jeszcze lepszy niż 2021 rok. W pierwszym kwartale 2022 roku zmiany rozliczania nowych prosumentów wywindowały inwestycje w mikroinstalacje. Ponadto rekordowo wysokie ceny energii przyspieszyły inwestycje w OZE, które dają szybką stopę zwrotu. Branża fotowoltaiczna uporała się też z największymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw, jakie powodowała pandemia COVID-19.

  „W 2022 roku po raz pierwszy energia słoneczna ujawniła swój prawdziwy potencjał w UE” – podkreśliła organizacja Solar Power Europe. Według jej szacunków, w 27 państwach członkowskich UE przyłączono
  w ubiegłym roku do sieci nowe instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 41,4 GW, co stanowi wzrost o 47 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.
  „Jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój rynku będzie przewyższać wszelkie oczekiwania, przyłączenia przekroczą poziom 50 GW w 2023 roku i wzrosną w porównaniu z dzisiejszymi wynikami ponad dwukrotnie
  do 85 GW w 2026 roku.”
  – oceniła Solar Power Europe.

  Perspektywy rynku odnawialnych źródeł energii w 2023 roku

  Perspektywy rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) na 2023 rok są obiecujące. Oczekuje się, że rozwój OZE będzie kontynuowany w następnych latach, a udział OZE w globalnym miksie energetycznym będzie nadal stale rosnąć. Poniżej kilka głównych czynników, które mogą przyczynić się do pozytywnych perspektyw rynku OZE w 2023 roku:

  1. Wzrost globalnej świadomości ekologicznej.
   Coraz większa liczba ludzi zdaje sobie sprawę z wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko
   i klimat, co przyczynia się do większego zainteresowania OZE. Politycy i decydenci podejmują również działania na rzecz poprawy stanu środowiska, co wpłynie na rozwój rynku OZE w przyszłości.
  2. Spadek kosztów produkcji energii z OZE.
   W ciągu ostatnich kilku lat koszty produkcji energii z OZE znacznie spadły, co czyni ją bardziej konkurencyjną w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii. Ceny energii słonecznej i wiatrowej spadły o ponad 80 proc. w ciągu ostatniej dekady, a spadek ten dalej może być kontynuowany.
  3. Inwestycje i zachęty rządowe.
   Rządy na całym świecie udzielają coraz większych zachęt i inwestycji dla projektów OZE, co przyczynia się do ich rozwoju. Wiele krajów wprowadza również cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym. W Polsce od kwietnia bieżącego roku funkcjonuje kolejna edycja programu Mój Prąd z jeszcze większymi dotacjami na OZE.
  4. Postęp technologiczny.
   Rozwój technologii związanych z OZE, takich jak magazynowanie energii, sieci inteligentne i systemy zarządzania energią, pozwala na lepszą integrację OZE w sieci energetycznej, tym samym zwiększając efektywność wszystkich jego źródeł.
  Podsumowanie

  Rok 2022 był pełen zawirowań dla całego rynku OZE. Atak Rosji na Ukrainę wywołał geopolityczne trzęsienie ziemi, które zrewidowało politykę energetyczną nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Największy od 50 lat kryzys energetyczny skłonił do przyspieszenia procesu odejścia
  od paliw kopalnych i zwiększenia inwestycji w OZE. Rządy na całym kontynencie wprowadziły również warte miliardy euro pakiety pomocowe, chroniące obywateli przed podwyżkami cen energii.

  Bardzo ważnym elementem dla rynku OZE w Polsce stała się decyzja o budowie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przez niemal cały 2022 rok przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Aktywów Państwowych wybierali wykonawców projektu. W wyścigu brały udział spółki z Korei Południowej
  i Francji, jednak ostatecznie zwyciężył Westinghouse Electric ze Stanów Zjednoczonych.

  Warto również wspomnieć o rekordowych wynikach instalacji pomp ciepła w Polsce oraz o net-billingu, który był jednym z głównych tematów w branży PV w ubiegłym roku.

  Podsumowując perspektywy rynku OZE są pozytywne, a ich rozwój będzie kontynuowany w kolejnych latach. Coraz więcej krajów na całym świecie zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych
  i do przyspieszenia przejścia na czystsze źródła energii. Wiele krajów wprowadza także coraz ambitniejsze cele dotyczące udziału OZE w miksie energetycznym. Wraz z postępem technologicznym i spadkiem kosztów produkcji energii z OZE, rynki te stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów i przedsiębiorców.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Magazynyenergii #Polska #UE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Okna fotowoltaiczne rumuńskiej technologii na potrzeby przygotowania cwu

  Rumuński start-up Photovoltaic Windows zaprezentował nowatorski system do przygotowania ciepłej wody użytkowej, który zasilany jest poprzez półprzezroczyste szkło fotowoltaiczne wykonane z tellurku kadmu (Cdte). Rozwiązanie nie wymaga zastosowania falownika ani magazynu energii i dedykowany jest dla budownictwa mieszkaniowego.

  Zastosowane okna fotowoltaiczne to produkt wyprodukowany przez chińskie przedsiębiorstwo Advanced Solar Power (ASP). Cienkowarstwowe szkło solarne wykonane z CdTe charakteryzuje stopień przezroczystości między 10 proc. a 90 proc.. Najwyższej przezroczystości okno posiada moc nominalną na poziomie 8 W, zaś najniższej na poziomie 76 W. Szkło posiada wymiary 1200 mm x 600 mm x 7 mm, co daje powierzchnię 0,72 m2  oraz waży 12 kg. System pracuje w zakresie od -40°C do 85°C i posiada współczynnik temperatury -0,214 proc. / 1°C. Rozwiązanie zakłada użycie grzałek działających zarówno przy zastosowaniu stałego prądu generowanego przez szyby fotowoltaiczne, jak i przy wykorzystaniu zmiennego prądu dostarczanego z sieci elektroenergetycznej. Takie działanie nie wymaga zastosowania inwertera, który służy zamianie stałego prądu z okien fotowoltaicznych na prąd zmienny.

  Jak twierdzi przedstawiciel firmy  Photovoltaic Windows, Adrian Baisan, przy odpowiednim położeniu, orientacji oraz oświetleniu prezentowany system może zaspokoić przeszło 50 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową dla gospodarstwa domowego zamieszkującego przez 3-4 osobową rodzinę.

   

  #OZE #fotowoltaika #cwu #technologie #innowacje #energetyka #energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Powstała pierwsza ścieżka rowerowa z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych

  Przez ostatnie lata próbowano już rozmieścić moduły fotowoltaiczne wzdłuż ścieżek rowerowych, jednak żadne z tych planów nie doszło do realizacji. Zazwyczaj podstawowym problemem w tego typu instalacjach było to, że panele były instalowane na chodniku, przez co tym samym były one narażone na uszkodzenia.

  Mając na uwadze poprzednie niepowodzenia, Niemcy zdecydowali się na zainstalowanie paneli nad ścieżką rowerową, wykorzystując w tym celu konstrukcję przypominającą dach. Instalacja fotowoltaiczna  ma łączną moc 282,7 kW i rozciąga się na 300 metrowym odcinku drogi. Projekt ma generować ok. 280 000 kWh energii elektrycznej rocznie. Na konstrukcję dachu wykorzystano 38 segmentów ze stali ocynkowanej. Ponadto w projekcie użyto paneli niemieckiego producenta Solarwatt, które w połączeniu z innowacyjnym systemem “Click Plain Pro” firmy Clickcon tworzą solidną konstrukcję dachu.

  Zastosowane moduły posiadają pozytywną opinię Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. Oznacza to, że mogą być stosowane bez dodatkowych ograniczeń w sektorze prywatnym, a także publicznym. Firma Badenova przy budowie ścieżki rowerowej współpracowała z miastem Freiburg oraz z Towarzystwem Fraunhofera. Dlatego też energia wytwarzana przez obiekt będzie wykorzystywana przede wszystkim w laboratoriach i budynkach Towarzystwa, które jest również dzierżawcą i operatorem obiektu. Dodatkowo Towarzystwo Fraunhofera zajmie się monitorowaniem przebiegu projektu.

  Według zarządu firmy, konieczne jest wymyślenie fotowoltaiki na nowo, tak aby tego typu projekty mogły być integralną częścią krajobrazu miast. Pomysł na wykorzystanie fotowoltaicznych dachów pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać przestrzeń miejską, tak aby miała ona podwójną funkcjonalność.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Lotnisko będzie inwestować w farmę fotowoltaiczną i pompy ciepła

  Projekt „Energy Biznes – farma fotowoltaiczna i pompy ciepła” składa się z budowy farmy fotowoltaicznej wraz z carportami parkingowymi o łącznej mocy 946,98 kW oraz budowy pomp ciepła o mocy 1 500 kW. We wtorek 25 kwietnia 2023 roku podpisano umowę w tej sprawie.

  „Przecieramy szlaki, bo tego typu inwestycje i tak dużym zakresie, nie były i nie są prowadzone na żadnym lotnisku w Polsce. Oszczędności finansowe w dzisiejszych czasach to bardzo ważna kwestia, ale nie zapominamy przede wszystkim o ochronie środowiska.” – podkreślił Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

  Zaznaczył również, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii eliminuje emisję dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dodał, że wszystkie nowe projekty stwarzają jeszcze lepsze warunki do dalszego rozwoju naszego lotniska. Ponadto wskazał, że port Olsztyn-Mazury jest jednym z najmniejszych regionalnych portów lotniczych w kraju, ale z bardzo dużym potencjałem.

  Inwestycja związana z pompami ciepła zakłada pięć instalacji, które będą zasilały w energię cieplną budynek terminala, wieży kontroli lotów, siedzibę lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, hangarów lotniskowych oraz budynki administracyjne.
  Dodatkowo nowa inwestycja przyniesie spore oszczędności. Z wyliczeń wynika, że będzie to ok. 2 mln zł rocznie.

  W zakresie farmy fotowoltaicznej oraz carportów projekt zakłada zainstalowanie 2814 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 900,48 kW. Carporty parkingowe będą zajmowały powierzchnię około 260 m kw. oraz będą miały moc 46,5 kW, co łącznie daje nam 946,98 kW.

  Całkowity koszt projektu wynosi 26,5 mln zł z czego 60 proc. to unijne dofinansowanie. Instalacja pomp ciepła będzie kosztować blisko 14,5 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ponad 9,7 mln zł. Postępowanie na wybór wykonawcy farmy fotowoltaicznej jest jeszcze w trakcie.

   

  Źródło: portal samorządowy

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #FarmaPV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ograniczenia dla elektrowni słonecznych za sprawą nowych przepisów

  Od początku ubiegłego roku trwają prace nad modernizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Długo toczący się proces w ostatnim czasie jednak znacząco przyśpieszył, a projekt zaproponowanych zmian przeszedł przez pierwsze czytanie. Nagły pośpiech wynika z konieczności spełnienia postawionych przez Unię Europejską wymagań, bez których niemożliwa będzie wypłata środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Polska zobowiązała się wprowadzić przepisowy wymóg przygotowania oraz przyjęcia przez polskie gminy strategii związanych z przestrzennym zagospodarowaniem w długoterminowej perspektywie. Strategia ma stanowić tzw. plan ogólny, zastępujący obecnie wykonywane studium o zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt  zakłada, że gminy będą zobligowane do przyjęcia go do końca 2025 roku.

  Nowe przepisy przewidują wydawanie warunków zabudowy zaledwie na okres 5 lat. To wywołało szczególnie sprzeciw inwestorów źródeł odnawialnych, którzy w pośpiechu zdecydowali się masowo pozyskiwać decyzje o warunkach zabudowy dla budowy elektrowni słonecznych, jeszcze na podstawie obowiązujących przepisów. Samorządy jednak już wstrzymują się z wydawaniem decyzji, z uwagi na możliwość wejścia przepisów w każdej chwili.

  Nowelizacja ustawy pozwoli uprościć sporządzanie oraz uchwalanie planów miejscowych lub jego zmian, w tym m.in. w celu wyznaczenia powierzchni pod farmę słoneczną. Zakłada również możliwość uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego na wniosek inwestora. Niektóre zaproponowane rozwiązania zablokują jednak dalszy rozwój OZE na terenie kraju, tym samym ograniczając przeprowadzanie transformacji energetycznej.

   

  #OZE #ustawa #prawo #środowisko #energetyka #fotowoltaika

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika na ogrodzeniu. Odkrycie, czyli płot, który generuje prąd

  Mikroinstalacje fotowoltaiczne przeważnie powstają na dachach budynków lub, w przypadku, gdy dostępna przestrzeń na to pozwala, na konstrukcji naziemnej. Jeśli jednak ktoś nie chce lub nie może zamontować modułów na dachu, istnieje rozwiązanie, które może go zainteresować – panele fotowoltaiczne montowane na płocie.

  Niemiecka firma Green Akku opracowała system ZaunPV, który w praktyce pozwala na przekształcenie ogrodzenia w przydomową elektrownię słoneczną. System ma być łatwy w montażu i działać na zasadach „plug and play”. Twórcy twierdzą, że panele można instalować na różnych typach ogrodzenia.

  Jednak przed podjęciem decyzji o instalacji paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  1. Należy upewnić się, że ogrodzenie jest wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać dodatkowy ciężar paneli fotowoltaicznych. Panel fotowoltaiczny może ważyć od kilku do kilkudziesięciu kilogramów, w zależności od jego wielkości.
  2. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu paneli, aby otrzymać maksymalną ilość energii słonecznej. Panele powinny być ustawione na południe lub południowy wschód/zachód, aby uzyskać najlepszą wydajność.
  3. Należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby upewnić się, że instalacja paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu będzie opłacalna. Należy wziąć pod uwagę koszty zakupu, instalacji i utrzymania paneli, a także oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.

  Instalacja paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu może być dobrym pomysłem, jeśli spełnione są odpowiednie warunki i przeprowadzona zostanie analiza kosztów i korzyści.

  Niemiecka firma oferuje różne nietypowe rozwiązania fotowoltaiczne, w tym dotyczące fotowoltaiki na balkonach. Niemcy są mocno zainteresowani wspieraniem takich instalacji, a kolejne samorządy oferują mieszkańcom dofinansowanie tego rodzaju projektów w celu zwiększenia potencjału fotowoltaiki w miastach.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Fotowoltaikanapłocie #Fotowoltaikanabalkonie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Za dużo prądu ze słońca? PSE ogłosił stan zagrożenia dostaw

  Jak poinformowały w niedzielę po południu PSE, w polskim systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka produkcji energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Główną przyczyną była wysoka generacja źródeł fotowoltaicznych ze względu na słoneczny dzień. Stosunkowo dużo energii dostarczały także farmy wiatrowe.

  Zgodnie z prawem PSE może sięgnąć po przymusowe redukcje źródeł OZE dopiero po wyczerpaniu szeregu innych środków, m.in. eksportu energii. Dotychczas operator sięgał po ten krok kilkukrotnie, redukując produkcję farm wiatrowych przyłączonych do sieci wysokich napięć w okresach niskiego zapotrzebowania na energię, np. w okresach świątecznych.

  Zgodnie z komunikatem PSE operator od godz. 9.00 w niedzielę ogłosił formalnie tzw. Stan Zagrożenia Bezpieczeństwa Dostaw Energii Elektrycznej, co pozwala mu na odcinanie od sieci poszczególnych wytwórców.

  Operator dodał, że działania te zapewniły bezpieczne funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Nie odnotowano również żadnych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców.

  „W zbilansowaniu systemu pomogła współpraca międzyoperatorska, w ramach której uzgodniono awaryjny eksport energii do sąsiednich systemów w wielkości sięgającej 1,7 GW.” – podkreśla PSE.

  Zgodnie z danymi operatora moc źródeł fotowoltaicznych na 1 kwietnia wynosiła ok. 13 GW, a moc osiągalna źródeł farm wiatrowych to około 9,5 GW. Tymczasem w niedzielę, 23 kwietnia maksymalne zapotrzebowanie na moc w polskim systemie wynosiło ok. 15,5 GW przy prognozowanej generacji OZE na poziomie 10 GW. Z kolei minimalny poziom produkcji elektrowni systemowych – węglowych i gazowych wynosi ok. 9 GW.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rekord w fotowoltaice – energia słoneczna przebiła nawet najlepszy wynik wiatraków

  W piątek około południa polskie źródła fotowoltaiczne pracowały ze średnią mocą 8376,15 MW – wynika z danych operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

  Tym samym poprawiono wynik z 29 marca 2023 roku, który wynosił 7539,08 MWh. Z kolei 28 lutego 2023 roku było to 6996 MWh.

  Z danych godzinowych PSE wynika, że rekordowa moc fotowoltaiki utrzymywała się w piątek 21 kwietnia od godziny 11.00.
  „Kolejny #rekord #PV (7,7 GWh) padł już dziś między 10 a 11, ale idziemy po więcej” – pisała przed południem na Twitterze Fundacja Instrat.

  Nowy rekord oznacza poprawę o 10 proc. w porównaniu do poprzedniego wyniku. Warto podkreślić, że jest to lepszy wynik, niż wynik dotychczas uzyskiwane przez turbiny wiatrowe. Przewaga energetyki słonecznej będzie się w najbliższych latach umacniała. W czasie, gdy wciąż trwa fotowoltaiczny boom, w Polsce wyhamowały inwestycje w nowe moce wiatrowe. Zmieni się to nieprędko, choćby dlatego, że dopiero w tym roku zniesiono zasadę 10H, co w pewnym stopniu pozwoli na planowanie nowych projektów farm wiatrowych.

  Rekordy wydajności w fotowoltaice są regularnie pobijane, co świadczy o ciągłym postępie technologicznym w tej dziedzinie. Ostatnie osiągnięcie, o którym mówisz, to świetny wynik, ponieważ energii uzyskanej z fotowoltaiki można używać w miejscach, w których nie jest możliwe wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatrak.

  Najnowsze panele fotowoltaiczne mają wydajność wynoszącą nawet 25-30 proc., co oznacza, że ​​więcej niż jedna czwarta energii słonecznej, która pada na nie, może zostać zamieniona na energię elektryczną. W połączeniu z rosnącą popularnością systemów magazynowania energii, takich jak baterie, fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalna i wydajna.

   

  Wykres: energy.instat

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #Rekord

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niekonwencjonalna konstrukcja wieży solarnej

  Rozwiązanie wykonane przez kanadyjskiego dewelopera z dziedziny elektrowni słonecznych Three Sixty Solar spotkało się z falą krytyki już na etapie projektowania solarnej wieży. Przeciwnicy nietradycyjnej konstrukcji byli zdania, że panele fotowoltaiczne zainstalowane pionowo będą pracować nieefektywnie, co przyniesie zaniżone w stosunku do możliwości ilości generowanego prądu przez instalację. Firma w swoim raporcie opublikowała dane o funkcjonowaniu konstrukcji solarnej z pierwszych 16 miesięcy jej pracy.

  Niekonwencjonalne rozwiązanie powstało w 2021 roku zaledwie w ciągu pięciu dni, przy pomocy dźwigów okrężnych. Moduły fotowoltaiczne zostały zainstalowane pod kątem 90 stopni, co jak twierdzi deweloper zapewnia efektywną pracę instalacji przy minimalnej utracie jej mocy.

  Firma  Three Sixty Solar w swojej ofercie prezentuje trzy warianty wykonania wieży solarnej. W ramach pierwszego oferuje konstrukcję zbudowaną z pojedynczych rzędów modułów PV, o wysokości między 12 a 24 m oraz mocy od 5 do 18 kW. Instalacja potrzebuje zagospodarowania około 13,5 m2 powierzchni. Drugi model zakłada wierzę w jednakowym zakresie wysokości, zbudowaną z dwurzędowo ułożonych modułów fotowoltaicznych. W tym przypadku instalacja osiąga moc od 11 do 36 kW i zajmuje około 37 m2. Ostatni wariant przewiduje budowę wieży o wysokości od 12 do 37 m, zbudowaną z trzech rzędów modułów. Rozwiązanie może osiągnąć od 16 do 250 kW i zająć do 84 m2 powierzchni gruntu.

  Zdaniem twórców rozwiązania, wieża solarna to znakomity, niekonwencjonalny zamiennik typowych konstrukcji elektrowni słonecznych. Inwestycja tworzona jest w ciągu zaledwie kliku tygodni, a w przypadku mniejszych rozwiązań nawet w kilka dni. Zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjnie montowane instalacje – jak twierdzi kanadyjski deweloper rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet 90 proc. powierzchni. Ponadto pionowe ułożenie modułów zapobiega zaleganiu śniegu na modułach, ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń oraz charakteryzuje ja wysoka odporność na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

   

  #OZE #PV #fotowoltaika #energia #energetyka #zielonaenergia #technologia #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  W Japonii może powstać fabryka perowskitów z polską technologią

  17 kwietnia 2023 roku zarząd Saule Technologies poinformował, że jego zależna spółka Saule S.A. podpisała porozumienie Term Sheet. Porozumienie dotyczy rozpoczęcia współpracy w zakresie przyszłej budowy, wdrożenia oraz działania fabryki produkującej perowskitowe panele fotowoltaiczne. Umowa została zawarta ze spółką H.I.S. z siedzibą w Japonii, która jest jednym z akcjonariuszy Saule Technologies.

  Term Sheet jest zbiorem ustaleń między inwestorem a start-upem, czyli porozumieniem w sprawie warunków umowy inwestycyjnej. Określa on podstawowe cele i charakter współpracy. Dokument jest wstępem do podpisania właściwej umowy i ważny jest w dalszych negocjacjach.

  Strony ustaliły, że Saule dostarczy pełną specyfikację techniczną linii produkcyjnej oraz udzieli wyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na posiadane prawa własności intelektualnej, niezbędnej do zbudowania zakładu produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych w Japonii.

  Strony ustaliły, że w zamian H.I.S. zapłaci Saule 15 proc. zysków ze sprzedaży perowskitowych paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych i sprzedanych przez H.I.S. Zdecydowano również, że produkowane panele będą opatrzone markami obydwu stron. Koszty projektu, zgodnie z jego budżetem, zostaną poniesione przez H.I.S.
  Strony wstępnie szacują, że budżet projektu wyniesie od 20 do 30 mln euro, czyli między 92 mln, a 138 mln zł.

  Firma H.I.S. i jej właściciel Hideo Sawada zainwestowali w Saule Technologies blisko 8 lat temu. Obecnie japońska spółka jest czwartym co do wielkości akcjonariuszem Saule Technologies, posiadającym łącznie 16,68 proc. akcji.

   

  Źródło: wnp energetyka

  #OZE #Perowskity #Fotowoltaika #PV #Polska #Japonia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Debiut polskiej spółki fotowoltaicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

  Debiut polskiej spółki fotowoltaicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych może być postrzegany jako ważny krok w rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce oraz potencjalną szansą dla inwestorów, którzy szukają okazji do zainwestowania swoich środków w perspektywiczne i zyskowne przedsięwzięcia.

  Fotowoltaika to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku energetycznego, co wynika z rosnącej świadomości ekologicznej i coraz większej liczby rządowych programów i inicjatyw zachęcających do inwestycji w źródła energii odnawialnej.

  Wywodzący się z Krakowa Columbus jest wart prawie 550 milionów złotych. Wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi tworzy on grupę kapitałową. W ocenie zarządu spółki, grupa jest liderem w obszarze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych oraz jednym z największych podmiotów zajmujących się realizacją projektów farm fotowoltaicznych w Polsce.

  Firma prowadzi również działalność w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej. Projektuje, sprzedaje i montuje instalacje systemów energetycznych opartych głównie na rozwiązaniach fotowoltaicznych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla biznesu. Ponadto spółka sprzedaje i montuje pompy ciepła u klientów indywidualnych. Zajmuje się również sprzedażą innych produktów i usług, takich jak magazyny energii, ładowarki oraz usługi pośrednictwa finansowego.

  Przypomnijmy, że spółka 12 lat temu zadebiutowała na rynku NewConnect. Natomiast teraz po wejściu na Główny Rynek GPW, Columbus Energy S.A. będzie 5 spółką debiutującą w tym roku i 416 od początku istnienia GPW.
  Debiut na giełdzie może przynieść wiele korzyści dla spółki, w tym zwiększenie jej widoczności na rynku, zdobycie nowych klientów i partnerów biznesowych oraz umocnienie pozycji lidera w branży fotowoltaicznej.

   

  #OZE #PV #Magazynyenergii #Elektromobilność #NewConnect #GPW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tyle na prądzie mogą zaoszczędzić rolnicy inwestując w fotowoltaikę w 2023 roku

  Rosnąca konsumpcja prądu to jeden z wielu problemów z jakimi borykali się właściciele gospodarstw rolnych na przełomie 2022 roku i 2023 roku. O wiele większym wyzwaniem jest kryzys energetyczny, który objawił się nawet pięciokrotnie wyższymi rachunkami za prąd w taryfie C przez cały 2022 rok. Pod koniec ubiegłego roku rolnicy sygnalizowali, że otrzymywali nowe umowy rozliczeniowe ze sprzedawcami energii, w których stawka za zakup 1 kWh sięgnęła nawet  4 zł.

  Od 1 grudnia 2022 roku rząd tymczasowo zablokował ceny energii w taryfie C. Sprzedawcy i dystrybutorzy energii mogą ustalać stawki netto nie przekraczające 785 zł za MWh. Cena ta będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach do 31 grudnia 2023 roku.
  Natomiast wielu właścicieli gospodarstw rolnych wcześniej czy później będzie musiało znowu zmierzyć się z rosnącymi kosztami produkcji rolnej z powodu wysokich stawek cen prądu. Co gorsza, nawet jeżeli energia elektryczna będzie tanieć w przyszłości, to umowy sprzedaży prądu są podpisywane na kilka lat. Oznacza to, że wysokie, stałe stawki na poziomie 3 zł czy 4 zł za 1 kWh pod koniec 2022 roku będą obowiązywać rolników aż do zakończenia umowy.
  Rozwiązaniem tego problemu może być wytwarzanie własnej energii elektrycznej.

  „Inwestując w fotowoltaikę, rolnicy mogą ograniczyć koszty za energię elektryczną, mimo że ceny prądu stale rosną. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu energii z własnej instalacji fotowoltaicznej i płaceniu jedynie za pobraną z sieci energię, której brakuje, gdy instalacja nie pracuje. Pozwala to zredukować koszty zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych oraz pomieszczeń gospodarczych. Tym sposobem rolnik, zamiast np. 17 tys. zł, może zapłacić jedynie 3 tys. zł za same opłaty dystrybucyjne, które i tak będą niższe, niż w przypadku kupna energii z elektrowni na całe zapotrzebowanie elektryczne gospodarstwa” – mówi Krzysztof Dziaduszyński – Członek zarządu firmy ESOLEO.

  Ile można zaoszczędzić inwestując w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym?

  Zwykle inwestycja w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym może zwrócić się w ciągu od 5 do 10 lat, a po tym czasie właściciele gospodarstwa mogą oszczędzać znaczne sumy na rachunkach za energię elektryczną. Według prognoz, w 2023 roku koszty instalacji systemów fotowoltaicznych będą nadal spadać, co może przyczynić się do zwiększenia opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. W zależności od lokalizacji i warunków nasłonecznienia, gospodarstwo rolne wyposażone w odpowiednio dobraną instalację fotowoltaiczną może oszczędzać nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie na rachunkach za energię elektryczną.

  Należy pamiętać, że rolnicy mają możliwość skorzystania z rządowych programów dofinansowań na fotowoltaikę dla rolnictwa, w tym z programu Agroenergia, czy Energia dla Wsi.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rolnicy

  Kategorie
  Fotowoltaika

  5 potwierdzonych sposobów na oszczędność na rachunkach energetycznych w 2023 roku i przygotowanie się na kolejny sezon w 2024 roku

  W co najlepiej jest zainwestować w 2023 roku i jak przygotować się na sezon w 2024 roku, aby oszczędzać energię i zmniejszać rachunki za prąd? Jakie są potwierdzone sposoby na oszczędność?

  Obecnie znajdujemy się w sytuacji, w której mamy uregulowane i zabezpieczone ceny dla klientów indywidualnych – mówię tutaj o regulacjach rządowych, w tym zużyciu do 2 tys. kW w niższych stawkach.  Niestety jest to uregulowanie tylko na obecny, 2023 rok, dlatego przygotowanie się do 2024 roku może okazać się bardzo istotne dla domów jednorodzinnych.
  Możemy przygotować się do tego m.in. poprzez:

  1. Inwestycje w odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne są na polskim rynku już od lat, a inwestorzy potwierdzają ich skuteczność w obniżaniu rachunków za prąd.
  2. W obecnych czasach niezwykle istotna staje się inwestycja w zmniejszeniu kosztów na źródłach ciepła, stąd coraz większym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła.
  3. Korzystanie z programów i dofinansowań rządowych, które przynoszą coraz większe korzyści. Przykładem tego są wyższe stawki w programie Czyste Powietrze. Ponadto obecnie jest możliwość prefinansowania inwestycji i podjęcia jej nawet bez posiadania na chwilę obecną środków własnych.
  4. Dostosowana inwestycja w magazyn energii i dostosowanie swojego zużycia do profilu produkcji posiadanych odnawialnych źródeł energii. Jak wiemy szczytowa produkcja jest w okolicach południa i wtedy najlepiej jest korzystać z energochłonnych urządzeń domowych, które pozwalają użytkownikowi zużywać energię na bieżąco.
  5. Jak największe wykorzystywanie autokonsumpcji energii, która jest produkowana z odnawialnych źródeł energii, czyli inwestowanie w bufory ciepła, czy grzałki z systemem zarządzania energią, które pozwolą w czasie nadwyżki energii magazynować ją w formie ciepła, np. w postaci wody użytkowej.
  Jakie są koszty instalacji i utrzymania systemów fotowoltaicznych i jak szybko inwestycja może się zwrócić?

  Koszt instalacji fotowoltaicznej będzie uzależniony od jej wielkości. Możemy mówić o standardowym domku bez pompy ciepła czy płyty indukcyjnej tj. zakładając, że ogrzewanie nie pochodzi ze źródła energii elektrycznej. Wówczas dla takiego standardowego domku inwestycja powinna zamknąć się w łącznej kwocie do 25 tys. zł.

  Jeśli chodzi o zwrot inwestycji, to mimo tego iż obawialiśmy się nowego systemu rozliczeń, to obecnie zwrot z inwestycji dla domu indywidualnego oscyluje w okolicach 7 lat. Oznacza to, że nie jest to tak bardzo wydłużony okres zwrotu z inwestycji.
  Z kolei w przypadku dofinansowania instalacji, zwrot z takiej inwestycji może się znacznie skrócić.

  Jak należy dobrać instalację fotowoltaiczną? Czy warto inwestować od razu w dużą instalację?

  Najważniejsze w inwestowaniu w instalacje fotowoltaiczne jest prawidłowe jej dobranie do zapotrzebowania budynku. W związku z tym nie warto na siłę  budować jak największych instalacji, tylko w celu uzyskania jak najwięcej oszczędności odpowiednio dobrać instalację do swojego zapotrzebowania.

  Jakie są wymagania administracyjne dla instalacji systemów fotowoltaicznych i jakich formalności trzeba dopełnić, aby zainstalować takie urządzenia?

  Instalacje fotowoltaiczne dla domków jednorodzinnych nie podlegają pełnemu zgłoszeniu projektowi budowlanemu i całej związanej z tym procedurze zgłoszeń. Instalacja dla klienta indywidualnego pod względem administracyjno-formalnym jest bardzo prosta tj.

  1. Podejmujemy decyzję o wyborze wykonawcy.
  2. Po zakończeniu prac zgłaszamy instalację do miejscowego OSD.
  3. Uzyskujemy od OSD zaświadczenie o przyłączeniu instalacji do sieci.

  Jeżeli instalacja ma mniej niż 6,5 kWp to cała procedura się kończy. Powyżej 6,5 kWp projekt musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę ppoż. i zgłoszony do miejscowej straży pożarnej.

  A jakie są największe wyzwania z perspektywy Wykonawcy OZE związane z instalacją systemów fotowoltaicznych, które trzeba uwzględnić podczas planowania i wykonania projektu?

  Warto, aby wykonawca OZE przed przystąpieniem do planowanych przez inwestora instalacji dokonał pomiaru instalacji inwestora która znajduje się na danym domku celem sprawdzenia, czy spełnia ona wszystkie potrzebne parametry. Dodatkowo wykonawca w projekcie musi uwzględnić takie czynniki jak ukształtowanie terenu czy zacienienia, które mogą obniżyć wydajność pracy instalacji fotowoltaicznych.

  Jakie są najnowsze trendy i technologie związane z fotowoltaiką i jak wpływają one na przyszłość tej branży? Skupmy się na najbliższych miesiącach oraz prognozach na 2024 rok.

  Dla klienta indywidualnego przede wszystkim w obecnej sytuacji mamy zapowiedź programu Mój Prąd 5.0. Z pewnością to on ukształtuje rynek klienta indywidualnego w 2023 roku i być może również w 2024 roku. Jeżeli chodzi o technologię, to coraz większym zainteresowaniem cieszą się magazyny energii i liczymy też, że zainteresowanie tą tematyką zostanie wzmocnione poprzez dodatkowe dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0. Tego rodzaju rozwiązanie pozwoli na zwiększenie autokonsumpcji energii przez klientów, a w związku z tym odciąży sieci energetyczne w rejonie.

  Z kolei jeżeli chodzi o klientów biznesowych, w dużej mierze nie obejmują ich regulacje cen prądu, dlatego zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi nadal rośnie.
  Z całą pewnością dodatkowym wzmocnieniem dla inwestycji w tej grupie odbiorców byłoby uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

  Jakie są porady dla ludzi, którzy chcą zainstalować system fotowoltaiczny na swoim domu lub firmie, aby oszczędzać na rachunkach energetycznych i zwiększyć swoją niezależność energetyczną?

  Sama inwestycja w instalację fotowoltaiczną zawsze przynosi dodatkowe oszczędności. Natomiast jeżeli inwestujemy już środki w tego typu rozwiązanie, to dobrze byłoby jak najbardziej skrócić okres zwrotu i wykorzystać zainwestowane pieniądze w maksymalnym stopniu. Żeby tego dokonać musimy mieć świadomość, w jakim stopniu zużywamy prąd oraz indywidualnie dostosować rozwiązania instalacji fotowoltaicznej. Warto zastanowić się również jak rozplanować rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych tj. czy w układzie skierowanym na południe, wschód czy zachód. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, które z tych rozwiązań najlepiej wpisze się w nasz profil zapotrzebowania energetycznego. Dzięki temu osiągniemy najkrótszy możliwy okres zwrotu z inwestycji.

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW przeznaczy niemal 13 mln zł na termomodernizację budynków oświatowych w Warszawie

  Prawie 13 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego niemal 11 mln zł z Funduszy Norweskich (MF EOG) otrzyma 11 placówek oświatowych z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.

  W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1”, NFOŚiGW przekaże m.st. Warszawa dotacje w kwocie ponad 5 mln zł.

  Natomiast w ramach drugiego projektu „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2”, NFOŚiGW przekaże m.st. Warszawa dotacje w kwocie ponad 7 mln zł.

  Głównym celem obu projektów jest poprawa efektywności energetycznej budynków, w wyniku której, zmniejszy się zużycie energii i zredukowana zostanie emisja CO2. Zakres projektów obejmie także prace budowlane uwzględniające m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę okien, drzwi i oświetlenia, modernizację instalacji grzewczej oraz instalację fotowoltaiczną.

  Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu powiedziała, że to ważne wydarzenie dla stolicy. Dodała, że potężne środki zasilą inwestycje w stolicy, które będą służyły mieszkańcom i będą miały wpływ na jakość ich życia, komfort edukacji dzieci i na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

  „Z jednej strony promujemy odnawialne źródła energii, z drugiej strony walczymy o tę energię, która jest bezcenna, czyli tę, której nie wykorzystamy poprzez zwiększenie efektowności energetycznej – podkreślił Sławomir Mazurek.” – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

  Źródło: gov.pl

  #OZE #PV #Termomodernizacja #Warszawa #NFOŚiGW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Jakie wyzwania stoją przed klientami biznesowymi w zakresie fotowoltaiki w 2023 roku?

  W trakcie wydarzenia zostaną poruszone szanse i wyzwania stojące przed klientami biznesowymi tego sektora oraz dostępnych na rynku rozwiązaniach. Prelegenci omówią również jak i w jakim stopniu obecnie wykorzystywana jest energia pozyskiwana ze słońca zarówno w Polsce, jak i w Europie.

  Konferencja skierowana jest głównie do przedstawicieli sektora fotowoltaicznego.
  Ponadto konferencja będzie ważna dla grona odbiorców rozważających skorzystanie z proponowanych przez rozwiązań, umożliwiających pozyskiwanie i magazynowanie energii słonecznej.

  Poniżej przedstawiamy agendę, jaką proponuje organizator:

  • Bezpieczeństwo instalacji PV
  • Sposoby zakupu energii z instalacji fotowoltaicznych
  • Uzgodnienia projektów PV
  • Ochrona przeciwpożarowa

  Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia: https://www.gigacon.org/pv-gigacon—042023

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #FotowoltaikadlaB2B

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Targi GREENPOWER – energia i ciepło odNOWA

  Liczni wystawcy z Polski i zagranicy, eksperci z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz atrakcyjny program wydarzeń – to wszystko sprawia, że odbywające się w Poznaniu targi GREENPOWER są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji z zakresu czystych form pozyskiwania energii i ciepła.

  W targach uczestniczyć będą inwestorzy, deweloperzy, instalatorzy i projektanci instalacji. Wydarzenie to na stałe wpisało się także w kalendarz przedstawicieli władz samorządowych, właścicieli hoteli, ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw rolnych, reprezentantów szpitali czy zarządców budynków użyteczności publicznej – wszystkich tych, którzy w dobie energetycznych wyzwań i cenowych zawirowań poszukują rozwiązań stabilnych cenowo, trwałych i dających perspektywy na dalszy rozwój zgodny z aktualną polityką klimatyczną Europy i Polski.

  „Targi GREENPOWER to wydarzenie adresowane do osób projektujących, budujących oraz instalujących inteligentne i nowoczesne systemy energooszczędne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. A wraz z towarzyszącymi im Międzynarodowymi Targami Energetyki Expopower oraz Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, to największy blok targów poświęcony najnowszym trendom w energetyce, ciepłownictwie i gospodarce nisko oraz zeroemisyjnej” – mówi Marcin Gorynia, Dyrektor targów GREENPOWER.

  Podczas GREENPOWER nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Swoją konferencję poświęconą odnawialnym źródłom energii zapowiedziała redakcja miesięcznika „Energia i Recykling”. Również specjaliści z grupy medialnej GLOBENERGIA przygotują kolejną odsłonę swojej konferencji, która tradycyjnie już odbywa się podczas targów GREENPOWER. Ponadto będzie możliwość spotkania na Tragach wystawcą i prelegentem ze Spółki Marketing Relacji, która specjalizuje się w obszarze strategicznego rozwoju firm i posiada własny portal TOP-OZE.pl.
  Wydarzenia towarzyszące nie wymagają od uczestników targów dodatkowych opłat.

  Targi GREENPOWER organizowane są przez Grupę MTP. Odbędą się w dniach 16-18 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Równolegle z GREENPOWER (16-18 maja) odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, natomiast w dniach 16-17 maja odbędzie się w Poznań Congress Center 2. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND.

  Szczegóły na www.greenpower.mtp.pl

   

  #OZE #Energetyka #EnergiaOdnawialna

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW przeznaczy ponad 2,4 mld zł dla 208 firm energochłonnych

  Na początku lutego 2023 roku uruchomiono nabór wniosków dla firm z sektorów energochłonnych. Program związany był z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku. Został on opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

  Zgodnie z programem, firmy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro. Budżet programu rekompensat dla sektorów energochłonnych wynosił 5 mld zł. Przedsiębiorstwa energochłonne mogły składać wnioski do 22 lutego br.

  Ostatnio fundusz wyjaśnił, że wsparcie finansowe ostatecznie trafi do 14 mikro i małych firm, 55 średnich firm oraz 139 dużych przedsiębiorstw. Dodano również, że łączna suma udzielonej pomocy to ponad 2,4 mld zł.

  Środki te mają pomóc tym firmom we wdrożeniu projektów, które zmniejszą ich zużycie energii i obniżą emisję gazów cieplarnianych. Projekty te mogą obejmować np. modernizację systemów oświetleniowych, wymianę urządzeń na bardziej energooszczędne, czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

  „Zainteresowanie i odpowiedź na program bardzo nas cieszą. Branża energochłonna jest istotną częścią naszego przemysłu a komple