Archiwa fotowoltaika - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Patronat
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PGE otworzyło dwie farmy fotowoltaiczne na Podlasiu

  Podczas budowy wykorzystano nowoczesne moduły fotowoltaiczne o mocy ponad 540 W każdy, co zapewnia wysoką produktywność w różnych warunkach pogodowych charakterystycznych dla Polski.

  Przygotowania do tej inwestycji rozpoczęły się w 2020 roku, kiedy to PGE Energia Odnawialna wydzierżawiła odpowiednią działkę. Uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło pod koniec 2021 roku, a prace budowlane rozpoczęły się w połowie 2022 roku.

  Farmy fotowoltaiczne Gutki i Gutki 2 składają się łącznie z około 22 tysięcy paneli monokrystalicznych i zajmują obszar o powierzchni 15,7 hektara. Szacuje się, że roczna produkcja energii wyniesie ponad 14 GWh.

  Projekty te otrzymały wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w postaci preferencyjnych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co pokryło ponad 60 proc. kosztów inwestycji. Pożyczki zostaną spłacane przez okres 15 lat, z opcją umorzenia 20 proc. wartości.

  PGE planuje kontynuować rozwijanie swojej obecności w energetyce słonecznej i do końca 2023 roku zamierza posiadać elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy około 500 MW. Spółka ma również przygotowane działki o powierzchni około 3 000 hektarów, na których w przyszłości mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

  PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce, posiadając farmy wiatrowe, elektrownie wodne, elektrownie szczytowo-pompowe i farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej około 2 478 MW.

  Ponadto grupa obsługuje około 5,5 miliona klientów na obszarze dystrybucyjnym wynoszącym około 123 tysięcy km2.

   

  Źródło: Wysokienapięcie

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #FarmyPV #PGE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Powstała druga największa farma fotowoltaiczna w Polsce

  To imponujące przedsięwzięcie zajmuje obszar o powierzchni 270 hektarów, co odpowiada aż 375 boiskom do piłki nożnej. Farma fotowoltaiczna Przykona wyposażona jest w 380 tysięcy dwustronnych paneli PV, które mają roczną zdolność produkcyjną wynoszącą 220 GWh energii elektrycznej. Dzięki temu będzie mogła zasilić ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych.

  Projekt ten jest szczególnie istotny, ponieważ wykorzystuje tereny, na których wcześniej działała odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Adamów. To ważny krok w kierunku transformacji energetyki w Polsce, przechodząc od węgla do odnawialnych źródeł energii.

  Elektrownia Przykona jest drugą co do wielkości farmą fotowoltaiczną w Polsce, ustępując jedynie elektrowni fotowoltaicznej w Zwartowie na Pomorzu. Istnieje także potencjał do zwiększenia mocy elektrowni o dodatkowe 40 MW, co uczyniłoby ją liderem na polskim rynku fotowoltaicznym.

  Projekt ten został zrealizowany przez firmę Electrum, która była odpowiedzialna za projektowanie, budowę instalacji oraz montaż paneli PV.

  Ponadto projekt ten jest częścią większego zaangażowania firmy EDPR (EDP Renewables) w Polsce, która od 2008 roku działa w branży energii odnawialnej. Firma ta jest obecnie czwartym co do wielkości producentem energii odnawialnej na świecie, z obecnością na 28 rynkach. EDPR ma obecnie zainstalowaną moc na poziomie 917 MW w Polsce i aktywnie przyczynia się do rozwoju energetyki odnawialnej w kraju, a ponadto działa na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej na świecie.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #FarmaPV #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Australijski start-up prezentuje okna solarne

  Australijski start-up pracował nad prezentowanym rozwiązaniem dwa lata. Badania nad technologią odbywały się na Uniwersytecie Murdoch w Perth, na terenie którego zainstalowano opracowaną instalację. Analizowane szyby solarne zostały zamontowane jako okna szklarni uniwersyteckiej.

  Specjalnością przedsiębiorstwa ClearVue jest dostarczanie szyb solarnych, które potrafią przepuszczać do 70 proc. światła widzialnego. Takie rozwiązanie zawdzięczają wykorzystaniu wysoce przezroczystego szkła.  Technologia bazuje na niezwykle istotnym procesie segregowania fal w szklanej fali. W celu przepuszczenia światła dziennego okno musi przepuścić całe spektrum światła widzialnego, zaś pozostałe fale są kierowane w okolice krawędzi okna, gdzie zlokalizowane są miniaturowe moduły fotowoltaiczne odpowiedzialne za generowanie prądu.

  Badaniu poddano okna o wymiarach 1,2m na 1,1 m o mocy na poziomie 30-33 Wp/m2. Jak podaje producent szyba osiąga do 5 proc sprawności, co stanowi najwyższą odnotowaną dotąd wartość w przypadku okien solarnych z całkowicie czystą szklaną taflą.

  Według producenta badane okna solarne szklarni dziennie produkowały około 19 kWh energii elektrycznej. Istotną kwestią jest fakt, że produkcja ta była niezależna od warunków atmosferycznych, a podczas deszczowych dni instalacja niejednokrotnie wykazywała się wyższą produkcją niż tradycyjne moduły fotowoltaiczne.

  Firma przewiduje dla swojego produktu wiele obszarów zastosowań. Prezentowane rozwiązanie ma m.in. zapewnić obniżenie kosztów za energię elektryczną, zarówno dzięki indywidualnej produkcji prądu na własne potrzeby ale i dzięki zatrzymywaniu większej ilości ciepła w obiekcie na skutek zastosowania dedykowanej izolacji. Ponadto jak widać po przeprowadzonym eksperymencie opracowana szyba znakomicie sprawdzi się jako element konstrukcji szklarni, dzięki czemu obiekt będzie samowystarczalny energetycznie.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #technologia #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PGE z prawie 19 mln dofinansowania od NFOŚiGW na budowę elektrowni PV

  Projekt jest częścią większego planu Grupy PGE, mającego na celu rozwijanie mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii.

  Głównym celem projektu jest stworzenie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW, wraz z infrastrukturą niezbędną do jej działania, taką jak inwertery, stacje transformatorowe i linie kablowe. Dodatkowo, teren farmy zostanie ogrodzony i wyposażony w system monitoringu, a sama farma będzie zdalnie kontrolowana i sterowana przez sieć teleinformatyczną. Planowana lokalizacja inwestycji to gmina Szprotawa w województwie lubuskim.

  „Realizacja projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW stanowi ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy nowych mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać całkowicie wybudowane, lub znajdujące się w trakcie budowy, elektrownie PV o łącznej mocy docelowej wynoszącej ok. 500 MW” – powiedział Marcin Karlikowski – Prezes PGE EO.

  Grupa PGE ma ambitne cele związane z odnawialną energią i posiada już tereny, na których może zrealizować projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2 GW. Ich długoterminowym celem jest osiągnięcie mocy 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych do 2030 roku.

  Ponadto, Grupa PGE jest istotnym graczem na polskim rynku energetycznym, zarówno pod względem produkcji energii elektrycznej, ciepła, jak i obszaru dystrybucji. Grupa PGE obecnie już teraz generuje 41 proc. produkcji netto w kraju. Posiada również udziały w rynku ciepła oraz energii ze źródeł odnawialnych i obsługuje licznych klientów na dużym obszarze dystrybucyjnym, a od 2009 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

   

  Źródło: Inwestycje.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #PGE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czy poprzez masowe instalacje fotowoltaiki zostaną wprowadzone prawne możliwości odmowy przyłączenia?

  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej informuje, że od 2019 roku ilość tych instalacji drastycznie wzrosła, osiągając ponad 1,3 miliona do lipca 2023 roku, z łączną mocą przekraczającą 10,15 GW.

  Warto zaznaczyć, że w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 roku Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) znacząco zwiększyli liczbę przyłączonych mikroinstalacji w porównaniu z rokiem 2019, osiągając rekordową ilość w 2021 roku. Pomimo mniejszej liczby przyłączeń w 2022 roku, łączna moc tych instalacji była wyższa niż w roku poprzednim. Średnia moc jednostkowa mikroinstalacji wzrastała, przy czym w drugim kwartale 2023 roku wynosiła 9,28 kW, znacznie więcej niż w 2020 roku (6,68 kW). Niemniej jednak, w lipcu 2023 roku odnotowano spadek średniej mocy, wynoszący 8,61 kW.

  Pomimo pozytywnego trendu, istnieje ryzyko problemów związanych z mikroinstalacjami, zwłaszcza w obszarach o dużym skupisku tych instalacji i odległych od stacji transformatorowych. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych podejmują działania techniczne, mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych zjawisk związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnych dużej liczby mikroinstalacji.

  Do takich działań zalicza się:

  • montaż transformatorów o mocy zwiększonej w stosunku do zapotrzebowania odbiorców
  • montaż/wymiana przewodów na przewody o zwiększonych przekrojach
  • skracanie (jeśli to możliwe) obwodów 0,4 kV
  • budowa magazynów energii
  • zapewnienie możliwości sterowania pracą instalacji PV
  • montaż urządzeń kompensujących

  Jednakże OSD muszą mieć prawne uprawnienia do odmowy przyłączenia lub zmniejszenia mocy mikroinstalacji w przypadku przeciążeń linii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa innych odbiorców oraz infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej podkreśla konieczność zachowania tej możliwości w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania sieci i urządzeń elektrycznych.

   

  Źródło: Portal samorządowy

  Zdjęcie: ShutterStock

  #OZE #fotowoltaika #magazynyenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska fotowoltaika pobija kolejny rekord w produkcji energii elektrycznej

  Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w jednym z dni w ostatnim tygodniu, elektrownie fotowoltaiczne osiągnęły historyczny rekord produkcji energii. Elektrownie fotowoltaiczne wytworzyły imponujące 9 274,8 megawatogodziny (MWh) energii elektrycznej. To wydarzenie potwierdza dynamiczny rozwój branży OZE na terenie Polski.

  Warto zwrócić uwagę, że fotowoltaika jest obecnie trzecim najważniejszym źródłem energii w polskiej energetyce z udziałem przekraczającym 44 proc. w miksie wytwarzania energii elektrycznej netto. Wzrost wydajności fotowoltaiki jest widoczny, pomimo konkurencji ze strony elektrowni na węgiel kamienny (35 proc.) oraz elektrowni na węgiel brunatny (13,5 proc.).

  To jednak nie pierwszy raz, kiedy polska fotowoltaika bije rekordy. Poprzedni rekord odnotowano w lipcu, kiedy elektrownie fotowoltaiczne pracowały z mocą przekraczającą 9 GW mocy. Tym razem polskie sieci były lepiej przygotowane, ponieważ nie doszło do odłączenia instalacji fotowoltaicznych w ich szczytowym momencie produkcji.

  Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce jest widoczny także w danych dotyczących zainstalowanej mocy. Według Agencji Rynku Energii (ARE), na koniec czerwca łączna moc elektrowni PV w Polsce wynosiła już 14,2 GW. Oznacza to, że średnio rośnie o około 325 MW w skali miesiąca.

  Jednak to nie koniec osiągnięć fotowoltaiki. Programy rządowe, takie jak Mój Prąd, oraz rozwiązania skierowane do przedsiębiorców przyczyniają się do dalszego rozwoju tej branży. Ponadto, planowane są nowe strefy energetyczne, które dodatkowo przyspieszą rozwój fotowoltaiki.

  Warto również zauważyć, że dane dotyczące produkcji energii z fotowoltaiki nie uwzględniają energii z instalacji fotowoltaicznych, która jest konsumowana przez prosumentów, co sugeruje, że rzeczywista produkcja jest jeszcze wyższa.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord #Energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Farma fotowoltaiczna instalowana przez roboty!

  Niemal każdy miał okazję porozmawiać przez telefon z wirtualnym konsultantem, który zamiast człowiekiem okazał się botem. To idealny przykład tego jak technologia zdominowała rynek, zastępując człowieka komputerem. Podobny sposób automatyzacji wprowadzają dwie amerykańskie firmy, które postanowiły wykorzystać robota do instalowania farm fotowoltaicznych.

  Pierwsze z przedsiębiorstw to Terabase Energy. Firma ta w drugiej połowie lipca ogłosiła, że uzyskała 25 milionów dolarów wsparcia na opracowanie i komercjalizację swojego projektu o nazwie Terafab. Technologia ta przewiduje połączenie całego łańcucha budowy farmy fotowoltaicznej, a także jest wyposażony w system zarządzania zaopatrzeniem. Rozwiązanie przewiduje zarządzanie bezprzewodowym centrum dowodzenia  bezpośrednio z miejsca lokalizacji inwestycji, jak również automatyczną linią montażową i instalacyjnymi pojazdami. W ten sposób wydajność budowy w ciągu doby jest podnoszona do maksimum, a przedsięwzięcie realizowane jest znacznie szybciej. Jak twierdzi producent każdy Terafab może zainstalować w ciągu roku instalację fotowoltaiczną o mocy 1 GW. W maju bieżącego roku firma otworzyła fabrykę w Kalifornii na potrzeby produkcji swojego rozwiązania.

  Sarcos jest kolejną firmą posiadającą pionierski projekt zautomatyzowanego systemu do instalacji farm fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo zawarło umowę na współpracę przy projekcie z firmą Blattner Company. Prezentowane rozwiązanie opiera się na mobilnej platformie posiadającej ramie robota, które wspomagając pracowników budowy montuje panele fotowoltaiczne na konstrukcji.

  Technologie pomimo tego samego celu, czyli automatyzacji procesu budowy farm fotowoltaicznych znacznie się różnią. Oba rozwiązania jednak z pewnością stanowią wsparcie dla monterów, a także nie są w stanie zupełnie zastąpić człowieka w pracach budowlanych.

   

  #OZE #PV #fotowoltaika #robot #automatyzacja #przyszłość #technologia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niestandardowa lokalizacja PV, czyli fotowoltaika na drzewach

  Bay South to część rozległej atrakcji turystycznej Singapuru zwanej Gardens by the Bay. Ten niestandardowy ogród botaniczny stanowi element planu stworzenia nowej dzielnicy w obrębie Marina Bay w architekturze zielonego miasta. Ogród słynie z od 25 – cio do nawet 50 – cio metrowych surrealistycznych obiektów przypominających drzewa. Budowle pełnią role estetyczną, ale i zapewniają cień w ciągu słonecznych, zaś nocą urządzają pokazy świetlne dla turystów.

  Każde z drzew to stalowa konstrukcja, oplatana przez tropikalne kwiaty oraz paprocie pochodzące z różnych części świata. Rozpiętość korony drzewa jest zdolna do modyfikacji i dostosowywana do aktualnej potrzeby zacienienia fauny i flory.

  Na najwyższym spośród drzew zlokalizowano punkt widokowy. Ponadto korona drzewa wyposażona została w 68 głośników, które zapewniają turystom oprawę muzyczną pokazów. Wewnątrz Supertree żyją tysiące roślin. Drzewa służą również jako kanały wentylacyjne i gromadzą deszczówkę na potrzeby podlewania.

  Pośród drzew 11 z nich to także elektrownie odnawialnej energii. Wyposażone w systemy BIPV Supertree wytwarzają prąd na potrzeby zasilania ogrodu botanicznego, szczególnie podczas nocnych pokazów świetlnych. Singapurski ekosystem posiada także odrębny blok energetyczny, w którym ogromna turbina parowa zasilana jest poprzez organiczne odpady. Produkowana w ten sposób energia zużywana jest na potrzeby klimatyzowania ogrodu.

  Nieszablonowy ekosystem wciąż jest w budowie o kolejne etapy inwestycji. Zgodnie z założeniami zwiedzający ogród w przyszłości będą mogli w tym miejscu poznać obszary o tematyce chińskiej, malijskiej, czy indyjskiej.

   

  #OZE #środowisko #ekologia #technologia #klimat #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Holenderscy naukowcy wzmacniają sprawność PV poprzez zielone dachy

  W dobie postępujących i odczuwalnych zmian klimatycznych odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne i maksymalnie szybkie zastąpienie tradycyjnych procesów bardziej ekologicznymi jest niezwykle istotne. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, oszczędzanie wody i wykorzystywanie deszczówki, czy zielona transformacja energetyczna to obecne cele samorządów. Powszechne stały się instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków, a naukowcy z Holandii zalecają wyposażenie ich dodatkowo w rośliny tworząc tzw. zielone dachy.

  Zdaniem holenderskich badaczy z Water Research Institute systemy BGR w efektywny sposób umożliwią schładzanie instalacji fotowoltaicznych. To rozwiązanie to nazywane często zielonymi dachami, które są porośnięte roślinami. Dzięki wykorzystaniu przez nie ewapotranspiracji chłodzone jest najbliższe otoczenie roślin, w tym zamontowane tuż obok ogniwa. Na skutek obniżenia temperatury modułów fotowoltaicznych wzrasta wydajność instalacji.

  Naukowcy z Holandii postanowili zbadać wpływ roślin na wydajność systemu PV. W tym celu przeprowadzili testy dwóch systemów fotowoltaicznych, zamieszczonych na podobnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Amsterdamie. Jeden z nich został wyposażony w tzw. system mokrego dachu, który uwzględniał rośliny i gleby występujące na terenach podmokłych. Ponadto ze względów ekologicznych system nawadniający wykorzystywał wodę pochodzącą z pryszniców oraz dołączono system rotacji deszczówki. Drugi dach pozostał wyposażony jedynie w moduły PV zamontowane na bitumicznym pokryciu.

  Przeprowadzone badania wykazały, że gdy temperatura zewnętrzna wzrosła powyżej 10° C system PV zlokalizowany na dachy BGR funkcjonował z wyższą wydajnością. Różnica ta przy wysokim natężeniu promieniowania słonecznego wyniosła nawet 4,4 proc.

  Naukowcy podkreślają, że ich teoria wymaga dodatkowych testów, które pozwolą ocenić wpływ dodatkowych czynników, jak wiatr, czy wysokość na jakiej zamontowano moduły, a także rodzaj roślinności. Mimo to badania wykazały, że z pewnością zielone dachy tworzą warunki sprzyjające nie tylko instalacji fotowoltaicznym, ale i pozwalają ulepszyć bilans wodny budynku i dodają walorów estetycznych.

   

  #OZE #środowisko #klimat #fotowoltaika #PV #energia #ekologia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rząd ogłasza sukces grantów OZE. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika na blokach?

  Do tej pory spłynęło ponad 2 400 wniosków oraz przyznano 1 256 grantów OZE.

  Program Grant OZE okazał się instrumentem bardzo popularnym wśród właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych. Od uruchomienia naboru na początku lutego do 20 sierpnia br., do odpowiedzialnego za przyznawanie grantów Banku Gospodarstwa Krajowego, złożono 2 403 wniosków opiewających na wsparcie w wysokości 147,45 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to prawie 350 mln zł.

  Przyznano 1 256 grantów, a kwota wsparcia to ponad 67 mln zł, całkowity koszt to 154,68 mln zł, co przekłada się na poprawę efektywności energetycznej 86,8 tys. mieszkań. „Grant OZE” jest finansowany ze środków KPO, prefinansowanych przez PFR.

   

  Korzyści finansowe

  Jednym z głównych założeń programu jest wsparcie finansowe na poziomie 50% proc. kosztów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. To znacząco skraca okres zwrotu inwestycji i sprawia, że panele fotowoltaiczne stają się opłacalnym rozwiązaniem. Dzięki zainstalowanym panelom, budynki mogą produkować własną energię elektryczną, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji, a także na możliwość generowania nadwyżki energii, którą można sprzedawać.

   

  Wspólnoty energetyczne

  Program „Grant OZE” promuje ideę wspólnot energetycznych, gdzie mieszkańcy i właściciele budynków wspólnie produkują, zarządzają i korzystają z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Wspólnoty energetyczne przyczyniają się do większej niezależności energetycznej i umożliwiają lokalnym społecznościom czerpanie korzyści z własnych zasobów energii.

   

  Prosumenci lokatorscy

  Program umożliwia wprowadzenie koncepcji „prosumenta lokatorskiego.” To oznacza, że nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej może zostać sprzedana, co generuje dodatkowe dochody dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Te środki można przeznaczyć na różne cele, w tym na obniżenie opłat za energię dla mieszkańców.

   

  Zmniejszenie ubóstwa energetycznego

  Wysokie ceny energii mogą prowadzić do ubóstwa energetycznego, czyli sytuacji, w której osoby lub gospodarstwa domowe mają trudności w opłacaniu rachunków za energię. Program OZE przyczynia się do zmniejszenia tych kosztów, co może pomóc w zapobieganiu problemom związanym z ubóstwem energetycznym.

  Sukces programu „Grant OZE” jest przykładem efektywnych działań na rzecz transformacji energetycznej i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta łączy korzyści finansowe, ekologiczne i społeczne, przyczyniając się zarówno do poprawy jakości życia mieszkańców, jak i do ochrony środowiska naturalnego.

   

  Źródło: gov.pl

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Fotowoltaikawbloku #GrantOZE #Dofinansowanie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Grupa Enea nabyła dwie nowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 MW

  Pierwsza z farm o imponującej mocy 10 MW znajduje się w malowniczym Tarnowie w województwie dolnośląskim. Jej lokalizacja w gm. Ząbkowice Śląskie stawia ją w centrum inicjatyw związanych z transformacją energetyczną regionu. Z kolei druga farma o mocy 2 MW usytuowana jest w Tykocinie w województwie podlaskim, konkretnie w miejscowości Kapice-Lipniki. To istotny wkład w rozwój odnawialnych źródeł energii w tej części kraju.

  Inwestycje te wpisują się w ramy Strategii Rozwoju Grupy Enea, której głównym filarem jest „Zielona zmiana Enei”. Grupa postawiła sobie za cel transformację swojego portfolio energetycznego, koncentrując się na zwiększaniu mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii. W ciągu zaledwie 1,5 roku firma planuje osiągnąć aż 1 GW mocy zainstalowanych w OZE, obejmując zarówno budowę nowych instalacji, jak i zakup istniejących. Ponadto do 2024 roku Grupa Enea ma zamiar zgromadzić projekty o łącznej mocy około 800 MW, które posiadają już pozwolenia na budowę.

  „Rozwój odnawialnych mocy wytwórczych jest jednym z najważniejszych zadań, jakie w najbliższych latach będzie realizować Grupa Enea. Zamierzamy nie tylko budować nowe instalacje fotowoltaiczne, ale będziemy także kupować te już istniejące. Tylko w ciągu 1,5 roku planujemy zwiększyć nasz potencjał mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii do 1 GW. Spółki celowe Grupy realizują kolejne projekty na dodatkowe kilkaset MW zielonej energii. W 2024 r. będziemy dysponować projektami na ok. 800 MW z wydanymi pozwoleniami na budowę” – powiedział Lech Żak – Wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Enea #Inwestycja #FarmaPV #Farmafotowoltaiczna

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Panele fotowoltaiczne składane jak origami, czyli kolejne innowacyjne pomysły Włochów

  Przedstawione panele dostępne są w dwóch wariantach tj. 330 W i 500 W mocy. Mają niewielką wagę, ponieważ tylko 9 kg i są wyposażone w monokrystaliczne ogniwa krzemowe, co gwarantuje sprawność na poziomie 23,4 proc.

  Levante podkreśla, że składane moduły to doskonałe rozwiązanie dla osób podróżujących, gdzie brak stałego źródła energii. Te przenośne panele mogą być wygodnie przewożone w samochodzie i wykorzystywane z przenośnym generatorem prądu lub kontrolerem do ładowania pojazdów elektrycznych. Można je także zabrać na łódź, zapewniając zasilanie w odległych miejscach.

  Dzięki elastycznemu połączeniu szeregowemu lub równoległemu, użytkownicy mogą dostosowywać moc wyjściową do swoich potrzeb. Składane panele są znacznie lżejsze i bardziej kompaktowe od tradycyjnych modeli, co czyni je bardziej praktycznymi w wielu sytuacjach.

  Origami

  Korzyści płynące z tych składanych paneli są różnorodne. Możliwość dostosowania mocy wyjściowej poprzez łączenie szeregowo lub równolegle pozwala na elastyczne dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

  Choć na rynku istnieje już wiele firm oferujących składane moduły fotowoltaiczne, sukces Levante może wskazywać na przyszły rozwój tej technologii. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które łączą wydajność, przenośność i łatwość użytkowania, może przyczynić się do coraz szerszego stosowania energii słonecznej jako źródła zrównoważonej energii.

  Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, stanowią istotny filar przyszłego krajobrazu energetycznego. Składane moduły fotowoltaiczne Levante stanowią jedno z ciekawych rozwiązań, które mogą wpłynąć na zwiększenie dostępności i wykorzystania tej ekologicznej formy energii w różnych obszarach życia.

   

  Źródło: pv-magazine.com

  Zdjęcie: Levante

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Innowacja

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tauron rusza z kontrolami fotowoltaiki w domach!

  Spółka Tauron Dystrybucja zauważa, że odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni, może prowadzić do problemów napięciowych i wzrostu liczby reklamacji ze strony klientów. Wprowadzana do sieci nadmierna energia powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm, co skutkuje wyłączeniem falownika.

  Reklamacje klientów wskazują na zmienianie ustawień falowników w celu generowania większej ilości energii, co jest niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla instalacji innych klientów. W odpowiedzi na te sytuacje, Tauron Dystrybucja podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli mikroinstalacji, aby monitorować poprawność podłączonych urządzeń pod kątem przekroczeń mocy, napięcia i wprowadzania energii do sieci bez umowy.

  Spółka sprawdza trzy rzeczy:

  • Przekroczenie mocy zainstalowanej
  • Przekroczenie napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej
  • Wprowadzanie energii do sieci bez zawartej umowy

  Wyniki dotychczasowych działań kontrolnych na obszarze gliwickim są znaczące – wykryto wiele przypadków nieprawidłowych ustawień falowników i przekroczeń mocy. Spółka wysyła pisma do właścicieli mikroinstalacji informujące o wykrytych nieprawidłowościach i sposobach ich naprawy. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu naprawy sytuacji, może nastąpić fizyczna kontrola instalacji, a nieprawidłowości zostaną zgłoszone do odpowiednich instytucji regulacyjnych.

  Tauron podkreśla, że podejmuje również działania techniczne, takie jak regulacja napięcia w stacjach transformatorowych, aby poprawić ogólny stan sieci. Jednak kompleksowa adaptacja sieci do źródeł odnawialnych wymaga znacznych inwestycji i jest procesem stopniowym.

   

  Źródło: PAP

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Tauron

  Kategorie
  Fotowoltaika

  240 milionów złotych pozyskane przez PAD RES na budowę farm fotowoltaicznych

  Głównym celem projektu jest wykorzystanie energii słonecznej do produkcji czystej energii elektrycznej. Obszar planowanych farm fotowoltaicznych obejmie około 140 hektarów ziemi, a wyprodukowana energia będzie w stanie zaopatrzyć aż 65 000 polskich gospodarstw domowych.

  Łączna moc farm wyniesie 117 MW, a ich lokalizacja to okolice miejscowości Sztum i Mikołajki Pomorskie w województwie pomorskim.

  Inicjatywa ta jest krokiem w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie ekologicznych źródeł energii oraz redukcję emisji CO2 w Polsce.

  Koncepcja projektu opiera się na wykorzystaniu energii słonecznej do wytwarzania czystej energii elektrycznej. Obszar przeznaczony pod te farmy fotowoltaiczne wyniesie około 140 hektarów, a wyprodukowana energia będzie miała potencjał zasilić aż 65 000 polskich gospodarstw domowych. To znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, który pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym.

  PAD RES odgrywa kluczową rolę na rynku energii odnawialnej w Polsce, posiadając już szeroki portfel projektów związanych z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi. Partnerstwo z PFR umożliwi firmie dalszy rozwój i wzmacnia jej pozycję w sektorze OZE.

  Warto również podkreślić, że większość udziałów w PAD RES jest kontrolowana przez Griffin Capital Partners i Kajima Europe. Firma Electrum, Climate Tech Business została wybrana jako główny wykonawca projektu farm fotowoltaicznych.

  Projekt ten jest zgodny z strategicznymi celami Polskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycje takie jak ta odgrywają istotną rolę w dążeniu do niezależności energetycznej i ochrony środowiska naturalnego.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #FarmaPV #Farmyfotowoltaiczne

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Podatek od fotowoltaiki? MKiŚ rozwiewa wszelkie rynkowe plotki

  Ostatnie doniesienia medialne dotyczące rzekomego obowiązku rejestracji mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wprowadzenia dla nich opłat ekologicznych zostały oficjalnie zdementowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Według informacji podanych przez resort, nie prowadzi się żadnych prac nad takimi regulacjami. Rzecznik ministerstwa, Aleksander Brzózka, podkreślił w mediach społecznościowych, że temat opodatkowania fotowoltaiki nie jest obecnie rozważany przez MKiŚ.

  „Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że pojawiające się doniesienia medialne dotyczące prac nad rozwiązaniami dotyczącymi obowiązku rejestracji mikroinstalacji prosumenckich oraz objęciu ich opłatą ekologiczną są nieprawdziwe. Nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie” – napisał resort w komunikacie na ten temat.

  Ministerstwo zaakcentowało natomiast, że rząd nadal aktywnie wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym szczególnie technologii fotowoltaicznych. Dzięki programom dotacyjnym, takim jak Mój Prąd, Czyste Powietrze oraz Energia dla Wsi, które są realizowane przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), coraz większa liczba prosumentów ma dostęp do możliwości produkowania własnej energii elektrycznej ze słońca.

  Warto zaznaczyć, że moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych osiągnęła imponujący poziom ponad 9,7 gigawatów. Ogólna moc zainstalowana w technologii fotowoltaicznej w kraju to obecnie ponad 14,2 gigawata. Porównując to z sytuacją sprzed kilku lat, kiedy na koniec 2015 roku moc zainstalowana w tego rodzaju instalacjach wynosiła jedynie 0,1 gigawata, widać ogromny postęp. Podobnie wzrosła liczba prosumentów w Polsce – zaledwie 4 tysiące pod koniec 2015 roku w porównaniu do obecnych 1,3 miliona.

  W rezultacie, obecny kierunek działań ma na celu dalsze zachęcanie do korzystania z fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, nie tylko rośnie liczba osób samodzielnie wytwarzających energię, ale także przyczynia się to do zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ruszył pierwszy prosument zbiorowy w Polsce. Co to właściwie oznacza?

  Inicjatywa otwiera nowe horyzonty dla zrównoważonej energetyki, zarówno pod względem rozwoju odnawialnych źródeł energii, jak i zaangażowania społeczności lokalnych w proces produkcji energii.

  Przykładem realizacji tego podejścia jest projekt „prosumenta zbiorowego”, który został uruchomiony w miasteczku Ryki na Lubelszczyźnie. Wdrożenie tego projektu wymagało współpracy różnych podmiotów, w tym Interdyscyplinarnego Centrum Analiz Energetycznych NCBJ, firmy Enercode, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz innych partnerów. Efektem tej współpracy jest przekształcenie wielu budynków w „prosumentów zbiorowych”, co oznacza, że mieszkańcy tych budynków będą mogli wytwarzać i wykorzystywać energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu znacznie ograniczy się ich zależność od konwencjonalnych źródeł energii.

  Głównym celem wprowadzenia modelu „prosumenta zbiorowego” jest poszerzenie wykorzystania energii słonecznej na różnego rodzaju budynki, zwłaszcza te o większej gęstości zabudowy. Dzięki temu, potencjalne źródła wykorzystania energii słonecznej zostaną maksymalnie rozszerzone, a społeczności mieszkające w budynkach wielolokalowych będą miały szansę uczestniczyć w procesie produkcji energii, przyczyniając się tym samym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

  Projekty takie jak ten wpisują się w globalne dążenia do zrównoważonej energetyki, gdzie odnawialne źródła energii odgrywają kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych i w zmniejszeniu zależności od konwencjonalnych źródeł energii. „Prosument zbiorowy” ma także potencjał wpłynięcia na kształtowanie bardziej stabilnego systemu energetycznego, ponieważ korzystanie z lokalnie wytwarzanej energii zmniejsza obciążenia sieci elektroenergetycznej i zwiększa elastyczność całego systemu.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowość na rynku PV, czyli pergola fotowoltaiczna. Co to za rozwiązanie?

  Nowatorskie połączenie funkcji sprawia, że pergola nie tylko chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem, ale także generuje zrównoważoną i ekologiczną energię do zasilania różnych urządzeń elektrycznych.

  Konkretny przykład to pergola „Eclettica Solar Power” stworzona przez firmę Giulio Barbieri z Włoch. Dostępne są trzy warianty pergoli, różniące się mocą tj. 3,06 kW, 4,08 kW oraz 5,1 kW. Panele słoneczne używane w konstrukcji pochodzą od firmy Bisol, a energia słoneczna jest przekształcana przez hybrydowy falownik o mocy 4 kW. Co bardzo ważne – system ten można rozbudować o jeden lub dwa magazyny energii.

  Jednym z kluczowych aspektów tego rozwiązania jest jego przyjazność dla środowiska. Konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby dostarczać chłodzenie w upalne dni, co pomaga utrzymać komfort w przestrzeni pod pergolą. Dodatkowo, pergola minimalizuje ryzyko pożaru, a dzięki zastosowaniu magazynów energii, nadwyżka wyprodukowanej energii może być przechowywana i wykorzystywana w momencie, gdy jest to potrzebne.

  Konstrukcja włoskiej firmy to nie tylko źródło energii, ale także funkcjonalny element przestrzeni ogrodowej. Oprócz swojej roli fotowoltaicznej, spełnia również funkcje estetyczne, dźwiękochłonne oraz posiada odporność na obciążenia. Różne warianty mocy pergoli są dostosowane do różnych rozmiarów przestrzeni ogrodowej, co umożliwia klientom wybór odpowiedniego modelu dla swoich potrzeb.

  Warto zaznaczyć, że nie tylko firma Giulio Barbieri eksploruje to innowacyjne pole. Inne przedsiębiorstwa, takie jak Green Akku i Next2Sun, również oferują podobne rozwiązania, takie jak ogrodzenia fotowoltaiczne czy pionowe instalacje paneli słonecznych. To świadczy o rosnącej świadomości ekologicznej oraz potrzebie wykorzystania energii słonecznej nie tylko w budynkach, ale również w otaczającej nas przestrzeni zewnętrznej.

   

  Zdjęcie: giuliobarbieri.it

  #OZE #Fotooltaika #PV #Magazynyenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Lipiec rekordowym miesiącem dla fotowoltaiki – wyprodukowano więcej energii niż w całym 2020 roku!

  W niedzielę 9 lipca 2023 roku fotowoltaika wytworzyła imponujące 85 GWh energii, co zostało dotychczasowym rekordowym wynikiem pojedynczego dnia w naszym kraju.
  Widoczny jest ogromny wpływ prosumenckich instalacji fotowoltaicznych, które znajdują się w około 1,3 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Te inicjatywy są kluczowe dla rozwoju sektora fotowoltaicznego, stanowiąc aż 69 proc. całkowitej mocy zainstalowanej. To imponujące 9,63 GW mocy w całym rynku o łącznej mocy 13,9 GW.

  Zwiększenie produkcji energii o 3,9 proc. w porównaniu z czerwcem oraz aż o 46,8 proc. w stosunku do lipca 2022 roku to dowód na dynamiczny wzrost. Ważne jest, że sektor OZE w Polsce stanowi już znaczący udział w całości dostępnej energii, a energia wyprodukowana przez moduły fotowoltaiczne w lipcu stanowiła aż 16,7 proc. całkowitej produkcji kraju.

  Jednak, mimo tych sukcesów, konwencjonalne bloki energetyczne wciąż odgrywają znaczącą rolę w produkcji energii. Wciąż stanowią one bowiem 60 proc. całej generacji, pomimo ograniczeń w produkcji energii z paliw kopalnych w szczytowych momentach produkcji fotowoltaicznej.

  Pozytywnym aspektem jest fakt, że produkcja energii z fotowoltaiki w samym lipcu br. przekroczyła łączną produkcję z całego 2020 roku. Wzrost ilości instalacji fotowoltaicznych jest wyraźnie zauważalny, co przekłada się na cykliczny wzrost produkcji w sektorze. Świadczy o tym wynik lipca 2023 roku, który znacznie przewyższa lipiec 2022 roku o 46,8 proc. oraz lipiec 2021 roku aż o 184,7 proc.

  Mimo tych znakomitych osiągnięć, sektor fotowoltaiczny nie zwalnia tempa. Inwestorzy planują rozwój większych farm fotowoltaicznych, a stowarzyszenia związane z branżą pracują nad wytycznymi i poradnikami dla montażystów instalacji fotowoltaicznych. Wprowadzenie odpowiedniej legislacji jest kluczowe dla zrównoważonego i kontrolowanego rozwoju sektora OZE, a tym samym przyspieszenia eliminacji generacji z paliw kopalnych.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Obniżki cen paneli słonecznych – najlepszy moment na rynku dla fotowoltaiki?

  Według ostatniej analizy Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), przewiduje się dalsze spadki cen fotowoltaiki aż do 2024 roku. Niemniej jednak prognozy sugerują, że nie osiągną one poziomu sprzed 2020 roku. Warto jednak podkreślić, że prognozy cenowe oparte są na wielu czynnikach, takich jak podaż na rynku, koszty innych surowców i inflacja, co może ostatecznie wpływać na kształtowanie się cen paneli słonecznych.

  Obniżenie cen polikrzemu i innych komponentów fotowoltaicznych, takich jak wafle krzemowe czy szkło fotowoltaiczne, odgrywa kluczową rolę w obniżaniu cen całych paneli słonecznych. Wysoka podaż polikrzemu i rozwój technologii produkcji są częścią tego trendu, ale eksperci zwracają uwagę, że ta dobra sytuacja może nie trwać wiecznie. Inflacja i koszty związane z innymi surowcami oraz transportem mogą również wpłynąć na ostateczne ceny paneli słonecznych w przyszłości.

  Ważne jest, aby śledzić dalszy rozwój sytuacji na rynku fotowoltaicznym i analizować prognozy różnych organizacji, takich jak IEA czy EnergyTrend. Spadek kosztów polikrzemu i innych komponentów fotowoltaicznych może przyczynić się do zwiększenia dostępności i popularności tej technologii. Ponadto obecny trend obniżania cen paneli słonecznych ma potencjał wpływu na zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym oraz przyspieszenie dekarbonizacji sektora energetycznego, co jest korzystne dla redukcji emisji gazów cieplarnianych w walce z globalnym ociepleniem.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Cenyenergii #PanelePV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rewolucyjny moduł fotowoltaiczny w rolce kolejną innowacją na rynku PV

  To niesamowite osiągnięcie technologiczne umożliwia zwijanie panelu fotowoltaicznego jak dywan, dzięki jego ultralekkiej i elastycznej konstrukcji. Dzięki temu panel można łatwo dopasować do różnych powierzchni i kształtów, otwierając nowe możliwości dla branży fotowoltaicznej.

  Apollo Roll waży zaledwie 5,6 kg i składa się z 72 komórek fotowoltaicznych. Cała konstrukcja jest bezramkowa, a jej wyjątkowa elastyczność pozwala na zwijanie w rolkę. Innowacyjna technologia pozwala na instalowanie paneli na różnych typach budynków czy pojazdów.

  Największym atutem technologii jest możliwość montażu fotowoltaiki w miejscach, gdzie wcześniej nie było to możliwe. Producent podaje, że Apollo Roll pozwoliło na zmniejszenie masy standardowego 300-watowego modułu o aż 80 proc., co ułatwia jego transport oraz instalację.

  Ponadto panel jest niezwykle wytrzymały, spełniając wymagania normy IP68. Jego sprawność wynosi 16,75 proc., a waga zaledwie 2,6 kg/m2, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla różnych aplikacji.

  Apollo Roll doskonale sprawdza się jako fasadowa instalacja fotowoltaiczna, gdyż łatwo dopasowuje się do kształtu elewacji. Jest też idealnym rozwiązaniem do instalacji na dachach z pleksiglasu nad plantacjami.

  Technologia ta podkreśla rolę systemów fotowoltaicznych w dostarczaniu energii tam, gdzie wcześniej nie było to możliwe. Co ważne jest to czysta energia elektryczna, a dzięki jej adaptacyjnym właściwościom instalacja i eksploatacja technologii nie wymagają drastycznych zmian środowiskowych.

  Jest to fascynujący krok naprzód w dziedzinie energii słonecznej. Elastyczność i łatwość montażu mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój energii słonecznej na całym świecie.

   

  Zdjęcie: Apollo

  #OZE #PV #Fotowoltaika #ModułPV #Innowacja

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Energetyczne rokowania na 2024 rok – czy fotowoltaika to remedium na rosnące ceny energii elektrycznej?

  Czy fotowoltaika może stanowić kluczowe rozwiązanie na rosnące ceny energii elektrycznej w 2024 roku?

  Tak, przy czym należy tu wyraźnie zaznaczyć podział na mikroinstalacje PV oraz na wielkoskalowe projekty komercyjne (farmy PV). W tym pierwszym segmencie z połową nowego roku nadejdą zmiany w sposobie rozliczeń energii – prosument wirtualny. Wiele osób czeka na to nowum, które ma szansę zrewolucjonizować podejście w instalowaniu i rozliczaniu systemów PV. Opłacalność instalacji PV powinna się jeszcze bardziej polepszyć. Ponadto wprowadzenie taryf dynamicznych będzie również miało znaczący wpływ na przyszłe rynki OZE.

  Jeśli zaś chodzi o segment farm PV, to odegrają one kluczową rolę dla MŚP w polepszaniu samowystarczalności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, a ponadto odciążą koszty energii przedsiębiorstw. Oczywistym będzie – jak to ma miejsce również dziś – uzyskanie warunków przyłączenia do sieci. Kłopot ten z każdym miesiącem narasta, aczkolwiek idea cable pooling czy linia bezpośrednia powinny (przynajmniej częściowo) rozwiązać ten problem.

   

  Według Pana koszty instalacji fotowoltaicznych uległy znaczącemu zmniejszeniu w ciągu ostatnich kilku lat?

  Ciągły rozwój technologii fotowoltaicznych prowadzi do produkcji coraz bardziej wydajnych paneli o wyższym współczynniku konwersji energii słonecznej na energię elektryczną, które nie odbiegają znacznie ceną od paneli o mniejszej mocy. Dodatkowo wzrost popytu na panele fotowoltaiczne oraz zwiększenie skali produkcji, obniżyło koszty jednostkowe modułów. Jeśli chodzi o inne komponenty, na które składa się system PV, niestety nie obserwujemy podobnego spadku cen. Koszty związane z wykonaniem instalacji z roku na rok są coraz większe. Widoczny jest spadek sumarycznej ceny instalacji, ale koszt jej budowy w dużej części pokrywa tą różnicę. Podsumowując  obserwujemy spadek kosztów instalacji fotowoltaicznych, ale cena końcowa jaką ponosi inwestor nie uległa znacznemu zmniejszeniu.

   

  Jakie według Pana regiony mogą oczekiwać największych korzyści z rozwoju technologii fotowoltaicznych w 2024 roku?

  W regionach, gdzie popyt na energię elektryczną rośnie m. in. rozwijające się miasta, tereny wysoko zurbanizowane oraz skupiska energochłonnych przedsiębiorstw. Fotowoltaika może pomóc w zaspokojeniu bieżącego zapotrzebowania na energię.
  Z racji dużego zapotrzebowania na energię inwestycje w instalacje PV przyniosą przede wszystkim korzyści finansowe oraz środowiskowe, przyczyniając się do uniknięcia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

  Innym przykładem, gdzie rozwój instalacji PV przyniesie ogromne korzyści są regiony objęte ubóstwem energetycznym. Fotowoltaika może stanowić ważne narzędzie w walce z ubóstwem energetycznym, oferując rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska i pozwalają na poprawę jakości życia i sytuacji finansowej ludzi mieszkających w obszarach, które dotknięte są ograniczonym dostępem do energii elektrycznej.

  Wymienione regiony stanowią ogólne przykłady, a korzyści z rozwoju fotowoltaiki mogą być różne w zależności od lokalnych warunków polityki energetycznej, technologicznych postępów, cen surowców i wielu innych.

   

  W jaki sposób regulacje i polityka rządowa mogą wpływać na rozwój fotowoltaiki jako odpowiedzi na rosnące ceny energii elektrycznej?

  Drastyczny wpływ regulacji i polityki rządowej w obszarze energetyki daje się we znaki nie od dziś inwestorom OZE. Niekorzystne z ich punktu widzenia prawne działania odgórne wywierają duży wpływ na zmniejszenie amortyzacji inwestycji, a coraz częściej również na odstąpienie od inwestycji i rezygnację z dalszego rozwoju wielkoskalowych projektów. Dużo komentarzy i negatywnego wydźwięku w sieci towarzyszy na przykład słynnym ostatnio zmianom dotyczącym tzw. „10H dla fotowoltaiki”, czyli nowelizacji hamującej rozwój branży PV w Polsce.

   

  Jakie są perspektywy dla energetyki odnawialnej, zwłaszcza fotowoltaiki, w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i walki ze zmianami klimatycznymi?

  Nadchodząca rewolucja wodorowa wymusza budowę niesamowitej ilości instalacji OZE, szczególnie PV. Nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Ambitne plany unijne i krajowe powinny przekładać się na wzrost inwestycji w tym obszarze, jednak utrudnione ustawodawstwo i procesy administracyjne oraz brak jasnych i stabilnych reguł rozliczania powodują zniechęcenia biznesowe i zachwiania w decyzyjności.

  Niemniej, trzeba sobie uzmysłowić, że mimo licznych trudności nie mamy odwrotu. Polski nie stać na to, aby nie przeprowadzić transformacji energetycznej. Wojna na Ukrainie i towarzyszący kryzys energetyczny pokazały jak bardzo ułomny jest nasz przestarzały system energetyczny. Dlatego też, nieuchronnie czeka nas (co już widać) przechodzenie ku energetyce rozproszonej i lokalnej. Na mapie Polski będzie coraz więcej obszarów samowystarczalnych energetycznie, które stanowić będą przykład dla kolejnych inwestycji, a klastry energii i spółdzielnie energetyczne pokażą jak zasadne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań OZE. Ponadto magazynowanie energii odegra niesamowitą rolę w nadchodzącej perspektywie branżowej.

   

  Jakie mogą być potencjalne zagrożenia dla długoterminowej stabilności i zrównoważenia rynku fotowoltaicznego?

  I znowu podział jak wyżej. Jeśli chodzi o mikroinstalacje, to upatrywałbym jako zagrożenie warunki systemu rozliczeń oraz ruchy cenowe w tym obszarze. Natomiast jeśli chodzi o rynek farm PV to zdecydowanie ustawodawstwo (włącznie z w wprowadzaniem różnorakich blokad hamujących rozwój rynku) i rynkowe ceny energii sprzedawanej.

   

  Jakie są perspektywy inwestycji w fotowoltaikę jako długoterminowej strategii zarządzania kosztami energii elektrycznej?

  Inwestycje w fotowoltaikę stanowią swoiste zabezpieczenie przed przyszłymi wzrostami cen energii elektrycznej, które często związane są z inflacją, zmianami na rynku surowców czy polityką energetyczną.

  Wykorzystując system fotowoltaiczny, energia elektryczna jest produkowana z odnawialnego źródła. Dzięki temu można ograniczyć zakup energii elektrycznej od dostawcy, co przekłada się na niższe rachunki za energię. Zakup instalacji fotowoltaicznej jest zazwyczaj inwestycją długoterminową. Pomimo początkowych kosztów inwestycyjnych, można oczekiwać, że system będzie wytwarzał energię przez wiele lat, co przyczyni się do długoterminowych oszczędności. Inwestycja w fotowoltaikę jest doskonałą strategią na ograniczenie kosztów w gospodarstwie domowym czy przedsiębiorstwie.

   

  Czy fotowoltaika może być alternatywą dla innych źródeł energii odnawialnej w kontekście rosnących cen energii elektrycznej?

  Ciężko porównywać ze sobą poszczególne źródła energii. Każde OZE posiada swoje własne zalety i ograniczenia, a wybór odpowiedniej technologii zależy od wielu czynników, takich jak lokalne warunki czy dostępność zasobów.

  W przypadku turbin wiatrowych ich lokalizacja jest znacznie utrudniona, ze względu na silne restrykcje narzucone przez regulacje prawne. Elektrownie geotermalne uzależnione są od naturalnych zasobów geotermalnych, które dostępne są jedynie w ograniczonych obszarach, tak samo jest w przypadku elektrowni wodnych zależnych od dostępności wód. Zatem patrząc przez pryzmat polskich uwarunkowań instalacje fotowoltaiczne są jednymi z najprostszych i najszybszych do wdrożenia źródeł energii odnawialnej. Stąd też ich popularność. Sprawdzona technologia, szybki czas realizacji inwestycji, skalowalność, prostota eksploatacji oraz brak surowych restrykcji związanych z budową stanowią cechy, które czynią instalacje fotowoltaiczne atrakcyjnym i efektywnym rozwiązaniem w kontekście rosnących cen energii elektrycznej.

   

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Otovo ogłasza wyniki finansowe za II kwartał. Polska wśród czołowych rynków pod względem sprzedaży

  W przeciwieństwie do innych podmiotów działających na polskim rynku, które narzekają na gorszą koniunkturę na rynku fotowoltaiki, my radzimy sobie bardzo dobrze” – mówi Paulina Ackermann – Szefowa warszawskiego biura Otovo. Polska menedżer nadzoruje także rynki Szwecji i Norwegii i nie kryje satysfakcji, że Polska należy do tych rynków, które jako jedne z pierwszych wygenerowały dodatni wynik EBITDA – „W naszym biurze w Warszawie zatrudniamy ponad 40 osób – dodaje Ackermann.”

  Na rynku energetyki odnawialnej dynamika i nieprzewidywalność są codziennością. Na sektor ten wpływ mają nie tylko zmiany technologiczne i trendy konsumenckie, ale również decyzje regulatorów. Biorąc to wszystko pod uwagę, sukces firmy zależy od umiejętności dostosowania się do tych zmiennych warunków.

  „Nasz rynek to tzw. start-stop market. Jest bardzo dynamiczny, a regulatorzy mają ogromny wpływ na to, jak szybko rośnie. Na niektórych rynkach obserwujemy gwałtowne przyspieszenie, a na innych – gwałtowne zatrzymania. To właśnie nasza międzynarodowa struktura pozwala na zwiększanie zaangażowania tam, gdzie jest duży popyt oraz ograniczanie zaangażowania, na przykład marketingowego, tam, gdzie jest chwilowy spadek. Jest to ogromna przewaga konkurencyjna, czego dowodem są wyniki Otovo” – stwierdza Paulina Ackermann.

  Dzięki obecności i zgromadzonym doświadczeniom na 13 zróżnicowanych rynkach europejskich, Otovo ma doskonałe narzędzia do przyspieszonego wzrostu – „Nasz sektor jest wyjątkowo elastyczny. Znaczna część instalatorów to małe i średnie przedsiębiorstwa, które łatwo dostosowują podaż pracy do popytu” – zapewnia Paulina Ackermann.

  Obserwując rozwój rynku energii słonecznej i adaptacji technologii, Andreas Thorsheim – CEO Otovo, zauważa pozytywne zmiany, które wpływają na dostępność i opłacalność tego źródła energii dla konsumentów. Przede wszystkim dotyczy to spadku cen paneli fotowoltaicznych, ale także kosztów związanych z ich instalacją

  W ciągu kwartału koszt paneli słonecznych spadał, czyniąc ten rodzaj energii bardziej przystępny cenowo dla konsumentów. Ten trend będzie się utrzymywał w najbliższej przyszłości” – mówi CEO Otovo.

  Dodatkowo, Otovo zdołało znacznie skrócić czas instalacji dla konsumentów w drugim kwartale. Podczas gdy sytuacja na ogólnym rynku solarnym była napięta z powodu gwałtownie rosnącego popytu na energię słoneczną w 2022 roku, Otovo udało się skrócić czas instalacji do średnio 2,6 miesiąca na wszystkich 13 rynkach (w 2022 roku wynosiło to ponad 7 miesięcy w okresach szczytowych)

  „Na polskim rynku również zdołaliśmy znacząco przyspieszyć proces instalacji – średnio zajmuje on 3 tygodnie, ale niektóre instalacje realizujemy nawet w 10 dni, co jest wynikiem naszej skutecznej organizacji i ciągłego dążenia do optymalizacji” – dodaje Paulina Ackermann.

  Podsumowanie kwartalne w liczbach:

  • 3 214 instalacji w porównaniu do 1 745 w tym samym kwartale ubiegłego roku, wzrost o 84 proc.
  • Dwukrotny wzrost przychodów według MSSF w porównaniu do ubiegłego roku, dzięki wyższym cenom sprzedaży
  • Marże według MSSF powróciły do poziomu powyżej 20 proc.
  • Znaczne zaangażowanie kapitału: 13,5 mln EUR inwestycji w subskrypcje SPV Capex w porównaniu do 3,1 mln EUR w tym samym kwartale ubiegłego roku, wzrost o 4,3x
  • Silny wzrost IRR, wynoszący 12,4 proc. dla projektów zainstalowanych w tym kwartale, w porównaniu do 9,7 proc. w tym samym kwartale ubiegłego roku

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zaskakujące rozwiązanie Włochów, czyli fotowoltaika w beczce

  Firma Barrel została założona przez Matteo Villa, dyrektora generalnego JA Solar na terenie Europy. Przedsiębiorstwo opracowało koncepcję fotowoltaiki zamkniętej w beczce. System wytwórczy pod taką postacią ma na celu uodpornienie rozwiązania na skutki długiego transportu, a także ekstremalne warunki, do których ma docelowo trafić. W beczce umieszczane są wszystkie niezbędne komponenty składające się na niewielki system fotowoltaiczny, tj. moduł fotowoltaiczny o mocy 6 kWp, jednofazowy inwerter hybrydowy 5,6 kVA oraz bateria litowa o pojemności 3,55 kWh. Panele fotowoltaiczne zamykane w beczkach są wąskie, długie i przede wszystkim bardzo lekkie. To pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści logistycznych i instalacyjnych.

  Prezentowane rozwiązanie jest dostarczane przede wszystkim na kontynent afrykański oraz na Bliski Wschód. Celem rozwiązania jest zapewnienie dostępu do prądu w miejscach pozbawionych sieci elektroenergetycznej. Pierwotnie jednak koncepcja miała służyć zapewnieniu dostaw energii w szpitalach, punktach porodowych, szkołach i ośrodkach opieki nad dziećmi. Po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej rozwiązanie służy Ukraińcom jako wsparcie na froncie, a także wspierało Turcję po katastrofalnych w skutkach trzęsieniach ziemi.

  Doświadczenie przedsiębiorstwa na azjatyckim rynku sprawia, że posiada ono możliwość przyśpieszenia produkcji innowacyjnego rozwiązania, tak by możliwie szybko trafiło w potrzebujący go region, szczególnie na wypadek klęski żywiołowej, jak trzęsienie ziemi, czy powodzie.

  Jak oznajmia Matteo Villa – „Jesteśmy w stanie w krótkim czasie powiększyć naszą ofertę, zachowując wysokie standardy jakościowe i krótkie terminy realizacji, zaspokajając potrzeby naszych klientów. Nasza elastyczność i wiedza pozwalają nam szybko reagować na zapotrzebowanie rynku i dostarczać niezawodne i zrównoważone rozwiązania energetyczne”.

   

  #OZE #fotowoltaika #PV #innowacje #energia #energetyka #technologia #ciekawostki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kolejne wyłączenia fotowoltaiki – rząd zaplanował wielkie wyłączanie

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne znów były zmuszone do ograniczenia produkcji z instalacji fotowoltaicznych. Do takiej sytuacji ponownie doszło w niedzielę 2 lipca 2023 roku w godzinach od 11:00 do 17:00. Wszystko przez to, że elektrownie fotowoltaiczne wyprodukowały za dużo prądu i niezbędne stało się zrównoważenie jego podaży.
  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały polecenia zaniżenia generacji ze źródeł fotowoltaicznych przyłączonych do sieci średniego i wysokiego napięcia. Ograniczenie produkcji nie dotyczyło właścicieli instalacji przyłączonych do sieci niskiego napięcia, czyli prosumentów, których w Polsce jest już ponad 1,2 mln.

  Jak podaje PSE, moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych według stanu na 30.04.2023 roku to ok. 13,8 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych to ok. 9,7 GW.

  Przedstawiona sytuacja jest kolejną taką sytuacją w ostatnich miesiącach. Na przełomie 2022 roku i 2023 roku ograniczano produkcję z elektrowni wiatrowych, natomiast w kwietniu i maju bieżącego roku konieczne było redukowanie generacji ze źródeł fotowoltaicznych.

  Właściciele elektrowni, których produkcja energii zostaje zmniejszona z powodu narzuconych przez operatorów sieci ograniczeń, mają prawo do otrzymania rekompensaty. Wartość rekompensaty powinna odzwierciedlać straty poniesione z powodu niewyprodukowanej i niesprzedanej energii. Możliwość otrzymania rekompensaty wynika z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (art. 13 ust. 7).

  Dużym wyzwaniem dla energetyki jest opracowanie odpowiednich technologii magazynowania energii. Dzięki nim wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczne energia za dnia mogłaby być wykorzystywana w nocy lub nawet w kolejnym dniu, kiedy zapotrzebowanie na nią może być większe. Natomiast bez modernizacji sieci i rozwoju magazynów energii, odnawialne źródła energii nie będą mogły dalej się rozwijać.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wyłączeniafotowoltaiki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rekordowa sprawność ogniwa fotowoltaicznego ogłoszona podczas targów Intersolar

  Podczas zorganizowanych w Monachium targów pod nazwą Intersolar, jeden z przodujących producentów z branży energetyki słonecznej ogłosił opracowanie krzemowego ogniwa fotowoltaicznego o rekordowo wysokiej sprawności, które zostało wzbogacone o warstwę wykonaną z perowskitu. Producent Longi Solar poinformował o uzyskaniu sprawności na poziomie znacznie przekraczającym standardowe moduły fotowoltaiczne. Prezentowane przez firmę ogniwo osiągnęło sprawność 33,5 proc., co potwierdzone zostało przez instytut European Solar Test Installation (ESTI) – organizację, która zajmuje się przeprowadzaniem testów oraz certyfikowaniem modułów fotowoltaicznych, a także innych urządzeń z dziedziny energetyki słonecznej. Tak wysoka sprawność zawdzięczana jest zastosowaniu materiału perowskitowego, który umożliwia pochłanianie dodatkowych fal promieniowania słonecznego.

  Prezentowany przez Longi Solar, na tegorocznych targach Intersolar, moduł fotowoltaiczny charakteryzuje się wymiarami 2278 x 1134 mm, zaś masa panelu wynosi 31,8 kg. Moduł o mocy 600 W wykonano na bazie rekordowej sprawności tradycyjnych ogniw fotowoltaicznych, na poziomie 26,81 proc., wzbogacając technologię o warstwę perowskitową.

  Chiński producent Longi Solar ma już na swoim koncie kilka rekordów w obszarze sektora energetyki fotowoltaicznej. Przedsiębiorstwo w zaledwie nieco ponad 2 lata, od kwietnia 2021 roku ustanowiła już 14 rekordów w kategorii sprawności ogniw słonecznych. Przedsiębiorstwo z pewnością nie zaprzestaje prac nad rozwojem swoich technologii i ustanawianiem kolejnych rekordów.

   

  #OZE #energia #energetyka #fotowoltaika #Intersolar #Niemcy #technologie #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Co oznacza zmiana cen polikrzemu dla rynku fotowoltaicznego?

  Pierwsze fluktuacje pojawiły się na przełomie stycznia i lutego br. Jednak odnotowane wtedy niestabilności są nieporównywalne z sytuacją zaobserwowaną w ostatnim czasie, a zwłaszcza w zeszłym tygodniu, który wyniósł rekordowe 25 proc.

  Dalsze predykcje co do poziomu cen polikrzemu są ciężkie do przewidzenia. Pozostaje jednak pytanie jak rynek reaguje na tak niestabilną sytuację.

  Eksperci wskazują na kontynuację trendu i dalszy spadek cen polikrzemu. Oznacza to negatywny wydźwięk wśród producentów modułów.

  „Rozmowy z osobami z branży wskazują, iż obecne ceny nie uzasadniają produkcji w wielu fabrykach. Ograniczenia, a nawet wstrzymania produkcji już się rozpoczęły, zwłaszcza u producentów posiadających kilka fabryk. Taki zabieg dotyczy najczęściej tych w których koszty produkcji są najwyższe” – mówi Bogdan Szymański – Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

  Pod znakiem zapytania znalazły się również hale produkcyjne będące obecnie w budowie. Brak ekonomicznej opłacalności kontynuacji przedsięwzięć spędza sen z powiek wielu inwestorów.

  Obecnie polikrzem odgrywa kluczową rolę w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Zawirowania na rynku polikrzemowym nie przełożą się jednak w sposób wprost proporcjonalny na ceny gotowych paneli PV. Można się spodziewać zmian cen modułów, ale nie będzie ona w żaden sposób przytłaczająca dla branży.
  Drastyczny, bo 25 proc. spadek cen dotyczył podstawowego surowca jakim jest polikrzem. Zagłębiając się dalej w biegu produkcyjnym, cena wafli polikrzemowych, czyli de facto pociętego krzemu, spadła średnio od 7 proc. do 15 proc. w zależności od rozmiaru wafla.

  „Najbardziej tanieją wafle w rozmiarze M10, mniej wafle w rozmiarze G12. Tutaj znowu pojawia się kwestia popytu, który jest większy na duże rozmiary, powodując mniejszy spadek ich cen” – dodaje Bogdan Szymański.

  Ponadto ogniwa używane w produkcji paneli, zakupywane przez fabryki modułów odnotowały spadek cen rzędu od 8 proc. do 9 proc. Można powiedzieć, że spadek cen modułów jest symboliczny, w stosunku do spadku cen swoich komponentów. Wynika to również pośrednio z poziomu zapełnienia magazynów. Stany magazynowe paneli PV są mniejsze w porównaniu do zapełnienia magazynów wafli krzemowych i polikrzemu.

  „Jest to sytuacja odwrotna do tej sprzed dwóch lat, kiedy to polikrzemu brakowało na rynku, a ceny były na historycznie wysokich poziomach. W tamtym momencie wielu producentów zaczęło inwestować w budowę fabryk, które to teraz buduje się szybko, zwłaszcza w Chinach” – mówi Bogdan Szymański.

  Ceny polikrzemu są nie tylko istotne dla branży fotowoltaicznej, ale stanowią również kluczowy czynnik w rozwoju strategii energetycznych.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polikrzem

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Magazyn energii dedykowany fotowoltaice balkonowej

  Fotowoltaika od kilku lat przeżywa ogromne oblężenie, a moduły fotowoltaiczne widać wokół każdego dnia.  Niekonwencjonalnym i popularnym, szczególnie na terenie Niemiec, wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej stała się niedawno fotowoltaika umieszczona na balkonach. Trend ten związany jest przede wszystkim z dedykowanych programów dofinansowujących tego rodzaju przedsięwzięcia dla mieszkańców kraju, a także szeroki wachlarz dostępności przedsiębiorstw oferujących sprzedaż i montaż balkonowej fotowoltaiki.

  Jedna z niemieckich firm działająca w obszarze energetyki słonecznej, Sonnenrepublik, opracowała magazyn energii dedykowany elektrowni słonecznej na balkonach. System ten eliminuje konieczność zainstalowania mikroinwerterów do balkonowej fotowoltaiki. Sam magazyn stanowi łącznik między gniazdem, a panelami, dzięki wyposażeniu w mikroinwerter. To sprawia, że urządzenie pełni funkcję 2 w 1.

  Jak twierdzi firma Sonnenrepublik, oferowany system, zwany Trios pełni trzy funkcje. Po pierwsze, jak przystało na system magazynowania, magazynuje on energię elektryczną wygenerowana przez instalację fotowoltaiczną. Druga funkcja pozwala, dzięki zmagazynowanej energii, pełnić rolę zasilania awaryjnego gospodarstwa domowego, na wypadek zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Trzecią funkcję systemu Trios stanowi rola przenośnego powerbanka, co umożliwia wyposażenie magazynu do dodatkowe gniazda, które pozwalają użyć go do naładowania urządzeń, np. w ogrodzie.

  Firma na ten moment przewiduje w swojej ofercie dwa modele magazynów energii dla balkonowej fotowoltaiki – Trios M oraz Trios L. Pierwszy z nich będzie posiadał 1100 Wh pojemności, zaś drugi będzie dwa razy większy, czyli o pojemności 2200 Wh.

   

  #OZE #energetyka #energia #fotowoltaika #Niemcy #magazyny

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Chiński gigant produkcji paneli słonecznych chce zbudować w Niemczech swoją pierwszą europejską fabrykę

  Na razie ten rynek jest zdominowany przez import tanich paneli z Chin tj.  87 proc. systemów fotowoltaicznych importowanych do Niemiec pochodzi obecnie z Chin. Wartość importowanych systemów wyniosła 3,1 miliarda euro. Łącznie w ubiegłym roku do Niemiec zaimportowano systemy fotowoltaiczne o wartości około 3,6 mld euro. 143 mln euro (4 proc. całości) pochodziło z Holandii i 94 mln euro (3 proc. całości) z Tajwanu.

  Panele słoneczne Longi to jedne z najpopularniejszych paneli słonecznych na rynku. Charakteryzują się one zaawansowaną technologią, innowacyjnymi rozwiązaniami i wysoką wydajnością energetyczną. Wykorzystują one monokrystaliczną technologię krzemową, co oznacza, że są wykonane z pojedynczego kryształu krzemu. Dzięki temu mają one wyższą sprawność konwersji energii słonecznej na energię elektryczną w porównaniu do paneli wykonanych z wielokrystalicznego krzemu.

  Firma Longi Solar stosuje rygorystyczne standardy produkcji, a panele są testowane pod kątem wytrzymałości na warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, grad czy obciążenie mechaniczne. Dzięki temu są one odporne na uszkodzenia i mają długą żywotność.

  Niemiecka gazeta Handelsblatt uważa, że Longi to tylko początek i że w następnych latach wiele innych dużych koncernów z Chin, ale nie tylko, będzie chciała produkować panele w Niemczech. Podobnie jak w przypadku technologii chipowej producenci paneli czekają na oferty dotyczące wysoki subwencji na te inwestycje. Longi dal także do zrozumienia, że do bardzo energochłonnej produkcji paneli słonecznych będzie potrzebował w Niemczech gwarancji na tani prąd.

  Aby Niemcy osiągnęły swoje cele w polityce klimatycznej, która zobowiązują ten kraj do neutralności klimatycznej od 2045 roku, Instytut Fraunhofera obliczył, że co najmniej do 2030 roku w Niemczech powinno przybywać 10-14 GW mocy w energii słonecznej rocznie.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Chiny #Niemcy

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Holenderscy naukowcy naprawiają uszkodzone szkło modułów PV

  Jedną z obiecujących koncepcji na ograniczenie odpadów pochodzących z instalacji fotowoltaicznych, jest wydłużenie ich cyklu życia. Sposobem na uzyskanie tego jest naprawa uszkodzonych elementów systemu. Nie wszystkie komponenty, jednak posiadają taką możliwość. Do tej pory wśród nich znajdowało się również pęknięte szkło modułów fotowoltaicznych. Holenderscy naukowcy postanowili przeprowadzić próbę naprawy pękniętego szkła panelu fotowoltaicznego, przy wykorzystaniu niemieckiej techniki.

  Do badań naukowców z Uniwersytetu w holenderskim Utrechcie posłużył moduł bifacjalny o uszkodzonym szkle. Wykorzystana metoda opierała się na technice służącej do naprawiania wżerów na krawędziach przednich szyb w sektorze motoryzacyjnym. Metoda ta została opracowana przez niemiecką firmę Novus Automotive.

  Eksperyment rozpoczynał się od określenia skali powstałego uszkodzenia szkła modułu fotowoltaicznego. W kolejnym kroku naukowcy poddawali panel schłodzeniu lub ogrzaniu, w zależności od wymagań uszkodzenia.  Proces ten odbywał się w przedziale pomiędzy 5 a 29 stopni C. Następnie pęknięte szkło było dokładnie czyszczone, a pęknięcie uzupełniane niewielkich rozmiarów kroplami naprawczej żywicy w płytkich szczelinach, zaś w głębszych szczelinach wypełniane przez żywicę wgłębną. Ostatnim etapem było umieszczenie modułu pod źródłem promieniowania UV, aż do czasu całkowitego wyschnięcia wypełnienia.

  Po prawidłowym przeprowadzeniu procesu naukowcy badali jakość naprawy modułów. W celu szerszej analizy porównano wydajność 30 sztuk uszkodzonych i następnie naprawionych modułów fotowoltaicznych oraz nieuszkodzonych. W eksperymencie wykorzystano panele marki DMEGC o mocy 290 Wp. Badania wykazały, że na każdym etapie przeprowadzonego procesu naprawy poddane naprawie moduły fotowoltaiczne działały w sposób prawidłowy. Ponadto przeprowadzono testy wilgotnego powietrza, w ramach których nie odnotowano śladu wnikania wody pod warstwę szkła.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #klimat #środowisko

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika pobiła kolejne rekordy!

  Fotowoltaika w Polsce wytworzyła w maju 2023 roku 1881,5 GWh energii elektrycznej. To absolutny rekord, a sama liczba robi ogromne wrażenie, szczególnie gdy się ją porówna z danymi za maj poprzednich lat. W tym okresie 2022 roku instalacje PV w naszym kraju wyprodukowały 1212,9 GWh energii elektrycznej, w 2021 roku – 605,3 GWh, a 2020 roku – jedynie 223,8 GWh.

  W maju 2023 roku łączna produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 12 918,6 GWh. Najwięcej wyprodukowały jej elektrownie na węgiel kamienny (4820,4 GWh), a na drugim miejscu były elektrownie na węgiel brunatny (2401,1 GWh). Na trzecim miejscu uplasowała się fotowoltaika.

  Fotowoltaika w Polsce poprzedni rekord osiągnęła w czerwcu 2022 roku. W tym czasie dostarczyła do sieci 1332,1 GWh. Te dane pozwalają więc szacować, że czerwiec może przebić maj w 2023 roku.

  Zarówno Polska jak i Unia Europejska wyraźnie przyspieszyły z rozwojem czystej energii, o czym świadczą historyczne wyniki z ubiegłego miesiąca. Jak podaje Bloomberg, biorąc pod uwagę wszystkie kraje UE, w maju br. po raz pierwszy fotowoltaika wyprodukowała więcej energii niż elektrownie węglowe.

  Z danych wynika, że elektrownie słoneczne w maju wygenerowały 27,2 TWh, podczas gdy bloki węglowe osiągnęły wynik 19,8 TWh. A to efekt większego nacisku na transformację energetyczną w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Dla porównania, w tym samym okresie w 2022 roku produkcja energii z fotowoltaiki była o 10% mniejsza. A to jeszcze nie koniec słonecznych dni w tym roku.

  Co więcej Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) zakłada, że wzrost rozwoju odnawialnych źródeł energii w krajach UE w 2023 roku będzie większy o 40% niż zakładano w analizach sprzed wybuchu wojny.

   

  Źródło: Świat OZE

  #OZE #Fotowoltaika #Polska #Europa #2023

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Grupa Tauron kończy pierwszy etap budowy swojej największej farmy fotowoltaicznej

  Grupa Tauron na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych w Mysłowicach-Dziećkowicach realizuje swój największy dotąd projekt elektrowni słonecznej. Instalację fotowoltaiczną ma charakteryzować imponująca moc 100 MWp.  Jak dotąd w pierwszym etapie realizacji inwestycji zamontowano przeszło 82,5 tys. modułów PV, o jednostkowej mocy 450 Wp oraz 140 inwerterów, o jednostkowej mocy 250 kW. Farma zostanie przyłączona podziemną linią do 110 kV rozdzielni elektroenergetycznej należącej do Tauron Dystrybucja, przy Elektrowni Jaworzno.

  Jak informuje prezes Grupy Tauron, Paweł Szczeszek – „Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 50 tys. gospodarstw domowych. Rozpoczęliśmy prace przy drugim etapie inwestycji, czyli budowy dodatkowych około 60 MW zainstalowanych w panelach fotowoltaicznych”.

  Docelowo elektrownia o mocy 100 MWp, ma generować rocznie przeszło 105 GWh energii elektrycznej, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla na poziomie około 80 tys. ton.

  Jednocześnie z końcem pierwszego etapu inwestycji, rozpoczęto jej drugi etap. W ramach tej części wystartowały działania przede wszystkim formalne, czyli w zakresie uzyskiwania warunków zabudowy oraz przyłączenia do sieci  elektroenergetycznej.

  Prezes Grupy Tauron dodaje, że – „Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu, w tej chwili budujemy cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne o mocy niemal 300 MW”.

  Zielony Zwrot to strategia Grupy Turon, której celem jest zwiększenie mocy zainstalowanych w instalacjach fotowoltaicznych do 700 MW w perspektywie do 2025 roku oraz do 1,4 GW do roku 2030.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #klimat #środowisko

  Kategorie
  Fotowoltaika

  W Holandii powstanie fotowoltaiczna droga dla rowerów

  Holandia, jako kraj o niewielkiej powierzchni, szuka sposobów na rozwój odnawialnych źródeł energii bez poświęcania dużej ilości terenu. Jednym z pomysłów, który może pozwolić na rozwój fotowoltaiki są drogi oraz chodniki solarne.

  W Barbancji Północnej, wzdłuż drogi N285 niedaleko miejscowości Wagenberg na północ od Bredy powstanie 500-metrowa ścieżka rowerowa. Do jej budowy wykorzystanych zostanie ok. 600 modułów fotowoltaicznych, a system ten ma być zintegrowany z wierzchnią warstwą asfaltu. Z informacji wynika, że nowa droga dla rowerów to projekt pilotażowy, którego testy potrwają pięć lat.

  Według przedstawicieli władz prowincji, projekt ten ma na celu przede wszystkim zdobycie większego doświadczenia w budowaniu tego rodzaju infrastruktury. Zaznaczono, że podobne drogi powstały już wzdłuż tras N395 i N324 w Barbancji Północnej.

  Pięcioletnie testy mają pozwolić ekspertom przede wszystkim na ocenę odporności modułów fotowoltaicznych na naprężenia mechaniczne wywoływane obecnością pieszych i rowerzystów. Zgromadzone informacje będą też obejmować koszty utrzymania infrastruktury, a przede wszystkim wydajność energetyczną systemu fotowoltaicznego.

  Barbancja Północna to nie jedyna prowincja, która inwestuje w drogi fotowoltaiczne. W 2021 roku podobne rozwiązanie budowano w okolicy Utrechtu. Natomiast w Groningen zainstalowano chodnik fotowoltaiczny. Z kolei Niemcy wykorzystują panele jako zadaszenie drogi dla rowerów.

  Budowa drogi rowerowej w okolicy miejscowości Wagenberg to część większego projektu o nazwie „Zon op Infra”. Jest to plan holenderskiego rządu, który ma na celu testowanie rentowności produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki przy użyciu infrastruktury drogowej. Projekt ten zakłada m.in. budowę instalacji fotowoltaicznych wzdłuż autostrad i na ekranach akustycznych. Wszystko to w celu możliwie efektywnego wykorzystania terenu pod kątem generacji energii elektrycznej.

   

  Źródło: gadżetomania

  #OZE #Fotowoltaika #PV Holandia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika w kosmosie? Kolejny ambitny plan Japończyków

  Japońska agencja kosmiczna JAXA od dekad stara się umożliwić przesyłanie energii słonecznej z kosmosu na Ziemię. W 2015 roku odniosła nawet na tym polu niemały sukces, bezprzewodowo przesyłając 1,8 kilowata na dystansie 50 metrów. Kolejny rozdział tej historii ma zostać napisany już w 2025 roku. Cel jest bez wątpienia ambitny, a naukowcy przekonują, że wcale nie niemożliwy do spełnienia.

  Projektowi przewodzi profesor Naoki Shinohara z Kyoto University. Od kilkunastu lat opracowuje on plan, zakładający umieszczenie na orbicie grupy małych satelitów wyposażonych w panele solarne. Miałyby one zbierać energię słoneczną, a następnie przesyłać ją bezprzewodowo za pomocą mikrofal do naziemnych stacji odbiorczych oddalonych o setki kilometrów.

  Pomysł ten ma sens z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim panele fotowoltaiczne na orbicie stanowią potencjalnie nieograniczone źródło energii odnawialnej. Mogą wszak gromadzić energię o każdej porze dnia i nie są narażone na tak wiele zagrożeń, co na Ziemi. Mogą też zbierać tej energii więcej, a przesyłanie za pomocą mikrofal sprawia, że i chmury nie stanowią problemu.

  Potencjalnymi problemami mogą być natomiast utraty energii podczas przesyłu oraz przede wszystkim wysokie koszty. Przy obecnie dostępnych technologiach wyprodukowanie sieci satelitów zdolnych do generowania 1 gigawata mocy, czyli na poziomie pojedynczego reaktora jądrowego kosztowałoby około 7 miliardów dolarów. Dla porównania: podobny reaktor mógłby pochłonąć 7… milionów dolarów.
  Kluczowe testy zaplanowane zostały na 2025 rok, dlatego już całkiem niedługo przekonamy się o racji bytu projektu.

   

  Źródło: gadżetomania
  Zdjęcie: Kyoto University  

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Kosmos #Japonia #Innowacja

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika dla rolnika w systemie net-billing. Czy to się opłaca?

  Nowy system net-billing wprowadził inne zasady bilansowania prądu, w której wyprodukowana energia elektryczna z OZE jest sprzedawana pośredniej cenie z Giełdy Energii. Odkupujemy energię z sieci, gdy nam jej zabraknie, po wyższej cenie, ponieważ wliczane są w nią dodatkowe opłaty.

  Prosumenci są zniechęceni do systemu net-billing, gdyż bardzo trudno przewidzieć im, po jakiej cenie będą sprzedawali wyprodukowany prąd z fotowoltaiki. Zmienne ceny prądu oraz kolejne zmiany zasad rozliczania energii z OZE utrudniają określenie jak szybko zwróci się inwestycja w fotowoltaikę.

  „Gospodarstwa rolne wykorzystują przy produkcji coraz więcej nowych technologii i urządzeń, zużywając tym samym ogromne ilości energii elektrycznej. W zależności od profilu konsumenta, fotowoltaika w systemie net-billing może okazać się dla rolników bardzo opłacalna. Wykorzystując w ciągu dnia, czyli podczas pracy instalacji fotowoltaicznej, duże ilości energii elektrycznej, w danym gospodarstwie rolnym zwiększa się autokonsumpcja. Wyprodukowane zaś nadwyżki zostają sprzedane do sieci, a na konto prosumenta wpływa ich równowartość pieniężna, podyktowana rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej” – podkreśla ekspert ESOLEO.

  Natomiast jeśli prosument chce pobrać energię z sieci, gdy mu jej brakuje, jest ona rozliczana po standardowej stawce według ustalonej taryfy. W tej sytuacji, w odróżnieniu od net-meteringu, rolnikowi nie przepadnie 20 proc. wartości oddanej energii.

  Z kolei od 1 lipca 2024 roku nadwyżki będą jednak rozliczane w oparciu o ceny godzinowe. Stawki w ciągu dnia zmieniają się natomiast niezwykle dynamicznie, co daje szansę na wykorzystanie tych wahań rynkowych, jednocześnie pozostawiając za sobą nadal wiele niewiadomych.

  Zużycie można zwiększyć poprzez większe wykorzystanie urządzeń elektrycznych w ciągu dnia, gdy instalacja produkuje najwięcej prądu. Rolnicy często korzystają z pomieszczeń potrzebujących energii, takich jak chłodnie, wentylowane hale czy dojarnie, ale także wykorzystują przy produkcji wiele urządzeń elektrycznych. To sprawia, że ich zużycie energetyczne w ciągu dnia jest wyższe i tym samym bardziej opłacalne przy korzystaniu z fotowoltaiki.

   

  #OZE #Fotowoltaika #Magazynyenrgii #Rolnicy #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prosument energii wodnej – mikroinstalacje wykorzystujące fale morskie

  Koncepcją mikroinstalacji wykorzystującą fale morskie pochwalić się może przedsiębiorstwo WAVR LLC. Firma opracowała prototyp zwany Wave Energy Converter (WEC). Urządzenie przeznaczone jest do wydobywania energii z morskich oraz oceanicznych fal, a następnie przekształcania jej w energię elektryczną.

  Prezentowana technologia dedykowana jest zarówno konsumentom, jak i może być wykorzystana w większym zakresie, dzięki możliwości skalowania systemu. Firma WAVR pracując nad konwerterem energii fal z początku uzyskiwała niewielkich wielkości uzyski z prototypu, rzędu niespełna 32 W/m2. Wynik ten jest zdecydowanie mniejszy niż przy zastosowaniu tradycyjnych modułów fotowoltaicznych. Eksperci WAVR wciąż ulepszają jednak swoje rozwiązanie, wierząc w potencjał prezentowanej technologii.

  „Nasz wstępny prototyp daje nam obiecujące rezultaty i wierzymy, ze wraz z dalszym postępem w zakresie komponentów i konstrukcji, wydajność naszych urzadzeń stanie się jeszcze bardziej konkurencyjna w stosunku do energii słonecznej” – informuje Clyde Igarashi, twórca firmy WAVR.

  Powodzenie projektu umożliwi jeszcze większy rozwój energetyki odnawialnej w regionach nadmorskich. W porównaniu do systemów fotowoltaicznych praca konwertera energii fal nie jest ograniczona czasowo, gdyż woda faluje przez całą dobę, zaś Słońce świeci jedynie za dnia. To pozwoli na ciągłość stabilność generowania energii elektrycznej, która jest największą trudnością w stosowaniu odnawialnych źródeł energii.

  Jak twierdzi zgłaszająca urządzenie do opatentowania firma WAVR system znakomicie sprawdzi się również jako element instalacji hybrydowych. Konwerter posiada możliwość pracy w integracji z innymi systemami odnawialnej energii, jak np. turbiny wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, czy turbiny wodne.

  WAVR nie zaprzestaje prac nad ulepszaniem i dostosowywaniem prototypu do wymagań rynku. Przedsiębiorstwo w zaledwie rok zrealizowało założoną koncepcję. Ponadto rozwiązanie ma już swoich zwolenników wśród polityków i przedsiębiorców.

   

  #OZE #energetyka #energia #hydroenergetyka #środowisko #technologie #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niemieccy naukowcy prezentują nowe tandemowe ogniwo fotowoltaiczne

  Naukowcy z kilku niemieckich instytutów, jak Institute of Microstructure Technology (IMT), Light Technology Institute (LTI) oraz Karlsruhe Institute of Technology (KIT) wspólnymi silami, w warunkach laboratoryjnych, opracowali  tandemowe ogniwo fotowoltaiczne bazujące na parowskitach, które zdaniem ekspertów znakomicie sprawdzi się w rozwiązaniach fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (BIPV).

  W fazie tworzenia ogniwa wykorzystano technikę laserowego trasowania, co umożliwiło precyzyjne wycinanie kształtów na perowskitowym materiale. Naukowcy w procesie zastosowali tak zwaną architekturę n-i-p, która oznacza, że pomiędzy warstwy absorbera wykonanego z perowskitu umieszczono cienkie warstwy materiału, zawierające rozmaite domieszki, transportujące elektryczne ładunki. Taka budowa pozwala w lepszy sposób wykorzystać padające na ogniwo promieniowanie słoneczne, gdyż absorbuje większy zakres długości fali. To wpływa na wzrost wydajności ogniwa.

  Wynikiem pracy niemieckich naukowców jest pojedyncze półprzezroczyste ogniwo na bazie perowskitu, które charakteryzuje współczynnik AVT, określający procentową ilość widzialnego światła, która może przeniknąć przez powierzchnię, na poziomie 32 proc. oraz sprawność równa 9 proc. Prezentowane ogniwo posiada napięcie obwodu otwartego równe 5,5 V oraz gęstość prądu zwarciowego na poziomie 11,1 mA/cm2. Dodatkowo charakteryzuje się współczynnikiem wypełnienia FF w wysokości 74 proc.

  W przypadku opracowanego dwuwarstwowego ogniwa tandemowego parametry te wyniosły: współczynnik AVT równy 12 proc., sprawność równa 17,7 proc. Charakteryzowało je napięcie obwodu otwartego w wysokości 1,95 V, gęstość prądu zwarciowego 11,9 mA/cm2 oraz współczynnik FF na poziomie 77 proc.

   

  #OZE #fotowoltaika #technologia #energia #energetyka #Niemcy

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Jak działa fotowoltaika w bloku? Prawne aspekty i dotacje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

  Jakie są podstawowe aspekty prawne związane z instalacją fotowoltaiczną w bloku mieszkalnym?

  Mikroinstalacje fotowoltaiczne w blokach mieszkalnych coraz bardziej zyskują na popularności.  Mieszkańcy, którzy planują inwestycję instalacji PV na dachu lub na balkonie muszą uzyskać zgodę zarządcy budynku. Spółdzielnie mieszkaniowe uzgadniają tego typu działania na podstawie swojego statutu. Wspólnoty mieszkaniowe natomiast podejmują decyzje poprzez głosowanie mieszkańców. Instalacja nie może stanowić zagrożenia dla innych mieszkańców czy przechodniów ani szpecić budynku, szczególnie jeśli mamy do czynienia z zabytkami.

   

  Czy istnieją pewne ograniczenia dotyczące rodzaju paneli fotowoltaicznych, które można zainstalować w bloku?

  Jeśli chodzi o montaż paneli na balkonie, to jedynym ograniczeniem jest powierzchnia, którą ma do dyspozycji inwestor. Co do instalacji na dachu, to poza dostępną powierzchnią, moc instalacji PV, wynikająca z sumarycznej mocy zamontowanych paneli fotowoltaicznych nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej, zawartej w umowie z zakładem energetycznym.

   

  Jakie są wyzwania techniczne związane z instalacją paneli fotowoltaicznych w bloku mieszkalnym?

  Instalacja paneli fotowoltaicznych w bloku mieszkalnym może napotkać kilka technicznych wyzwań. Oto niektóre z nich:

  – Ograniczona powierzchnia dachu: Bloki mieszkalne mają zazwyczaj ograniczoną powierzchnię dachu, co może stanowić wyzwanie w zakresie umieszczenia wystarczającej liczby paneli fotowoltaicznych, aby osiągnąć pożądaną wydajność energetyczną. Konieczne może być znalezienie optymalnych rozwiązań montażowych, takich jak zastosowanie paneli o większej efektywności lub wykorzystanie innych dostępnych powierzchni, takich jak elewacje budynku czy instalacja paneli na ziemi.

  – Konstrukcja dachu: Niektóre dachy bloków mieszkalnych mogą mieć nietypowe kształty, nachylenia czy występować różne przeszkody, takie jak kominy, wentylatory czy anteny. Konieczne jest dostosowanie projektu instalacji paneli fotowoltaicznych do konkretnej konstrukcji dachu w celu optymalnego dopasowania instalacji PV do istniejących warunków.

  Obciążenia konstrukcyjne: Panele fotowoltaiczne mają pewną masę i obciążenie, które musi być uwzględnione podczas projektowania instalacji na balkonie lub dachu bloku mieszkalnego. Konstrukcja dachu musi być odpowiednio wzmocniona, aby zapewnić bezpieczne i stabilne zamocowanie paneli. Czasami może być konieczne wykonanie analizy obciążeń konstrukcyjnych przed instalacją.

  – Zapewnienie dostępu do światła słonecznego: Efektywność paneli fotowoltaicznych zależy od dostępu do odpowiedniej ilości światła słonecznego. Bloki mieszkalne mogą być zacienione przez inne budynki, drzewa czy inne przeszkody. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy i oceny, aby zapewnić, że dach bloku mieszkalnego ma odpowiednią ekspozycję na słońce, aby panele mogły generować energię elektryczną w wystarczającej ilości.

  – Wysokość budynku: W związku z tym, że montowanie instalacji PV na blokach mieszkalnych związane jest z pracą na większych wysokościach, potrzebne są dodatkowe działania. Dostarczenie paneli na dach odbywa się za pomocą specjalnych podnośników lub dźwigów. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne również powinna być dostosowana do montażu na wysokości dachu bloku mieszkalnego i należy uwzględnić aerodynamikę takiej konstrukcji,

  Wszystkie te wyzwania techniczne mogą zostać rozwiązane przez odpowiednie planowanie, projektowanie i współpracę z profesjonalistami w dziedzinie energii odnawialnej, którzy mają doświadczenie w instalacji paneli fotowoltaicznych w blokach mieszkalnych.

   

  Jakie to są koszty związane z instalacją i utrzymaniem paneli fotowoltaicznych?

  Koszty związane z instalacją i utrzymaniem paneli fotowoltaicznych mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość systemu, lokalizacja, jakość podzespołów czy dostępne dotacje koszty montażu.

  Koszt zakupu paneli fotowoltaicznych: Cena paneli fotowoltaicznych zależy od mocy i jakości. Im większa moc systemu, tym wyższy koszt zakupu. Różne marki i technologie mogą również mieć różne ceny.

  Montaż paneli fotowoltaicznych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. W związku z tym, konieczne jest uwzględnienie kosztów związanych z wynajęciem profesjonalnego instalatora. Koszt ten obejmuje zarówno samą instalację paneli na dachu, jak i podłączenie do sieci elektrycznej budynku.

  Utrzymanie instalacji PV nie musi wiązać się z dodatkowymi kosztami. Co do zasady panele ułożone pod kątem co najmniej 10 stopni są bezobsługowe. Grawitacja i deszcz odpowiadają za czyszczenie. Warto jednak rozważyć okresowe przeglądy systemu przez profesjonalistę. Nie jest to wymagane ale może pozwolić wykryć niepożądane zjawiska oraz pozwoli utrzymać optymalną pracę instalacji.

  Warto zauważyć, że pomimo początkowych kosztów inwestycji, panele fotowoltaiczne mogą przyczynić się do oszczędności na rachunkach za prąd w dłuższej perspektywie.

   

  Czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają dostęp do jakichkolwiek dotacji lub programów wsparcia finansowego na instalację paneli fotowoltaicznych? Ile wynoszą takie dotacje?

  W tym momencie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą skorzystać z  programu Grant OZE. Dofinansowanie przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w tym instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie wynosi 50 proc. kosztów netto tego przedsięwzięcia.

   

  Jakie są korzyści finansowe związane z instalacją paneli fotowoltaicznych na tego typu budynku?

  Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcję własnej energii elektrycznej z darmowego źródła jakim jest energia słoneczna. Wykorzystanie tej energii do zasilania budynku pozwala zmniejszyć zależność od tradycyjnych dostawców energii i obniżyć rachunki za prąd. Skorzystanie z dofinansowania Grant OZE znacząco skraca zwrot z inwestycji. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że instalacja paneli fotowoltaicznych może zwiększyć wartość nieruchomości.

   

  Czy istnieją rozwiązania techniczne umożliwiające monitorowanie i zarządzanie energią wytworzoną przez panele fotowoltaiczne w bloku?

  Tak, są takie rozwiązania. Istnieją specjalne systemy monitoringu energii, które pozwalają na śledzenie wydajności paneli fotowoltaicznych, produkcji energii, zużycia energii w budynku oraz przepływu energii między budynkiem a siecią energetyczną. Dzięki tym systemom można bieżąco monitorować i analizować dane dotyczące energii, co umożliwia optymalne zarządzanie jej wykorzystaniem. Istnieją również aplikacje mobilne i platformy internetowe, które umożliwiają użytkownikom monitorowanie i zarządzanie energią wytworzoną przez panele fotowoltaiczne w czasie rzeczywistym. Dzięki nim można śledzić wydajność instalacji, analizować dane energetyczne i podejmować decyzje dotyczące wykorzystania energii.

   

  Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy instalacji paneli fotowoltaicznych w blokach mieszkalnych i jak można im zapobiec?

  Najczęstsze błędy przy instalacji paneli fotowoltaicznych to między inny innymi:

  – Nieprawidłowe oszacowanie zapotrzebowania na energię. Często popełnianym błędem jest instalacja za małej lub za dużej mocy. Dobrze przeprowadzone audyty energetyczne oraz analiza zużycia energii mogą pomóc w dokładnym określeniu odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej.

  – Niewłaściwe rozmieszczenie paneli, które może prowadzić do zmniejszenia efektywności ich działania. Należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak ekspozycja na słońce, cień od pobliskich budynków, kominów, anten itp. Warto przygotować projekt takiej instalacji, aby ustalić optymalne rozmieszczenie paneli.

  – Nieprawidłowy montaż instalacji PV, które wymaga precyzji i profesjonalizmu. Niedokładne lub nieodpowiednie montowanie może prowadzić do wadliwej pracy systemu. Prawidłowe wykonanie połączeń elektrycznych jest kluczowe dla bezpiecznej i efektywnej pracy instalacji fotowoltaicznej. Błędy w połączeniach mogą prowadzić do strat energii, awarii systemu lub nawet zagrożenia pożarowego. W celu uniknięcia tego błędu należy wybrać doświadczoną firmę, która posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w montażu paneli fotowoltaicznych.

   

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Od dziś Białostoczanie mogą starać się o dofinansowanie na zmianę ogrzewania budynku, kolektory słoneczne oraz fotowoltaikę

  Białystok dofinansuje wymianę kopciuchów tj. trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

  • Podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • Zainstalowaniu ogrzewania gazowego
  • Zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego
  • Zainstalowaniu ogrzewania olejowego
  • Zainstalowaniu pomp ciepła
  • Zainstalowanie kolektorów słonecznych

  Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji na te przedsięwzięcia są osoby fizyczne. Dotacje będą przyznawane do 90 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 10 tys. zł. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dziś tj. 8 maja do 23 czerwca 2023 roku.

  Mieszkańcy zainteresowani dotacjami na zmianę ogrzewania i kolektory mogą składać deklaracje:

  • W Urzędzie Miejskim w Białymstoku w dniach i godzinach pracy urzędu
  • Drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Białymstoku
  • Elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej

  Wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Białegostoku w 2023 roku na dotacje do zadań dotyczących ochrony środowiska, realizowanych na zasadach określonych w programie Ograniczania Niskiej Emisji, wynosi 200 tys. zł.

  Miasto Białystok ogłasza także nabór wniosków o dotację celową na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Białegostoku. Wnioski można składać od 4 maja do 31 lipca 2023 roku. Kwota dofinansowania wynosi 70 proc. kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 12 tys. zł.

  „Jeśli ktoś zamontuje droższe panele będzie musiał pokryć wkładem własnym.”- mówił Adam Musiuk – Wiceprezydent miasta.

  Miasto nie ogranicza też możliwość dofinansowania z innych programów.

  Za symboliczną cenę każdy z białostoczan może doprowadzić do tego, że produkcja zielonej energii będzie w Białymstoku jak największa.” – dodał wiceprezydent.

  Co ważne. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej.

  Instalacje fotowoltaiczne mogą zostać umiejscowione na dachu i gruncie. Wyjątek stanowią dachy pokryte azbestem, na których nie będą mogły zostać zainstalowane panele PV.

   

  #OZE #Fotowoltaika #Ogrzewanie #PV #Pompyciepła #Kolektorysłoneczne #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  RAPORT ROCZNY 2022 – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) w Polsce

  Wstęp. 

  Rynek odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię oraz zwiększającymi się kosztami paliw kopalnych, coraz więcej państw decyduje się na inwestycje w OZE. Energetyka odnawialna to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale także szansa na rozwój gospodarczy i niezależność energetyczną.

  W raporcie przedstawimy obecny stan rynku OZE w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju. Omówimy też najważniejsze szanse inwestycji w OZE, w tym z fotowoltaiką, pompami ciepła oraz magazynami energii.

  Ile wyprodukowano i zainstalowano energii z OZE do 2022 roku w porównaniu do 2021?  

  Moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach OZE

   Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach OZE


  Zainstalowana moc w elektrowniach OZE w 2022 roku według kwartałów

  W 2022 roku dla instalacji OZE najlepszy okazał się być pierwszy kwartał, który łącznie osiągnął 1 446 MW zainstalowanej mocy. Dobry wynik osiągnął również czwarty kwartał z wynikiem 1 199 zainstalowanej mocy. Powyższy wykres przedstawia, że początek i koniec 2022 roku pod kątem instalacji mocy z OZE był najlepszy, zaś spadkowy okazał się cały środek roku tj. 2Q oraz 3Q.

  Ile łącznie było instalacji OZE w 2022 roku?

  Na koniec grudnia 2022 roku zanotowano łącznie 357 093 sztuk instalacji OZE.

  Pieczę w 2022 roku w alternatywnych źródłach energii w Polsce stanowi głównie fotowoltaika, która
  w ubiegłym roku odnotowała w Polsce łącznie 356 966 instalacji. Na kolejnych miejscach znalazła się energetyka wiatrowa z 63 instalacjami, biogazowa z 32 instalacjami, czy biomasowa z 17 instalacjami. Źródła wodne w 2022 roku zanotowały 14 instalacji, a hybrydowe zaledwie jedną instalację.


  Liczba instalacji PV w Polsce na 31 grudnia 2022 roku 

  W 2022 roku największy przyrost instalacji miał marzec, w którym zainstalowano ponad 73 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych. Stanowi to 20,5 proc. łącznej liczby instalacji PV zanotowanej na 31 grudnia w Polsce
  tj. 356 966 sztuk. Na kolejnych miejscach pod względem liczby instalacji paneli fotowoltaicznych uplasował się: kwiecień, luty, styczeń, maj oraz czerwiec. Z kolei najsłabszym miesiącem dla instalacji fotowoltaicznych w 2022 roku był listopad, który odnotował zaledwie niecałe 13 tys. sztuk instalacji PV.

  Ile zainstalowano w Polsce pomp ciepła?

  W 2022 roku zainstalowano łącznie 203 tys. pomp ciepła. Jest to rekordowa sprzedaż. W ubiegłym roku
  co trzecie urządzenie grzewcze w ogólnej liczbie sprzedanych źródeł w Polsce było pompą ciepła. Sprzedaż pomp w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrosła o 120 proc.

  Według raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w 2022 roku liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze / woda w Polsce zwiększyła się o 137 proc. w porównaniu
  do 2021 roku i wyniosła łącznie 188,2 tys. sztuk. Oznacza to ponad 100 – krotny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze / woda w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce. Przyczyną tego jest spadek zaufania do paliw kopalnych w wyniku kryzysu energetycznego.

  Polacy najczęściej sięgali po pompy powietrzne, natomiast na drugim miejscu znalazły się pompy typu powietrze / woda oraz na trzecim pompy typu solanka / woda. Źródło: PORT PC oraz TERMOMODERNIZACJA

  Promowanie i rozpowszechnianie informacji nt. dostępności programów dotacyjnych służy coraz większej aplikacji o środki pomocowe. W samym grudniu 2022 roku udział wniosków o wymianę źródeł ciepła
  z pompami ciepła w programie Czyste Powietrze osiągnął aż 63 proc.

  Ile zainstalowano w Polsce magazynów energii?

  Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME) oszacowała, że z końcem 2022 roku w Polsce funkcjonowało około 7 000 przydomowych magazynów energii o łącznej mocy 27,5 MW i pojemności 55 MWh. Około 2 000 urządzeń zostało zainstalowanych od 2021 roku, a więc od momentu pojawienia się planów wdrożenia systemowych dotacji na zakup tych urządzeń.

  Źródło: PIME

  Wzrost zainteresowania magazynami energii w 2022 roku można przypisać uruchomieniu w tym roku systemowych dofinansowań. Dalsze zainteresowanie magazynami energii może być obiecujące
  w kontekście zainicjowania rozwoju tego rynku w Polsce w przyszłości.

  Wyniki krajów UE w 2022 roku – jak wypada Polska?

  Kryzys energetyczny dopinguje europejskie państwa do wzmocnienia wysiłków w przechodzeniu na odnawialne źródła energii. Polska znajduje się wśród 10 największych rynków fotowoltaicznych na świecie i jest trzecim rynkiem, zaraz po Niemczech i Hiszpanii w Europie.

  Ubiegły rok okazał się pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice jeszcze lepszy niż 2021 rok. W pierwszym kwartale 2022 roku zmiany rozliczania nowych prosumentów wywindowały inwestycje w mikroinstalacje. Ponadto rekordowo wysokie ceny energii przyspieszyły inwestycje w OZE, które dają szybką stopę zwrotu. Branża fotowoltaiczna uporała się też z największymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw, jakie powodowała pandemia COVID-19.

  „W 2022 roku po raz pierwszy energia słoneczna ujawniła swój prawdziwy potencjał w UE” – podkreśliła organizacja Solar Power Europe. Według jej szacunków, w 27 państwach członkowskich UE przyłączono
  w ubiegłym roku do sieci nowe instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 41,4 GW, co stanowi wzrost o 47 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.
  „Jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój rynku będzie przewyższać wszelkie oczekiwania, przyłączenia przekroczą poziom 50 GW w 2023 roku i wzrosną w porównaniu z dzisiejszymi wynikami ponad dwukrotnie
  do 85 GW w 2026 roku.”
  – oceniła Solar Power Europe.

  Perspektywy rynku odnawialnych źródeł energii w 2023 roku

  Perspektywy rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) na 2023 rok są obiecujące. Oczekuje się, że rozwój OZE będzie kontynuowany w następnych latach, a udział OZE w globalnym miksie energetycznym będzie nadal stale rosnąć. Poniżej kilka głównych czynników, które mogą przyczynić się do pozytywnych perspektyw rynku OZE w 2023 roku:

  1. Wzrost globalnej świadomości ekologicznej.
   Coraz większa liczba ludzi zdaje sobie sprawę z wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko
   i klimat, co przyczynia się do większego zainteresowania OZE. Politycy i decydenci podejmują również działania na rzecz poprawy stanu środowiska, co wpłynie na rozwój rynku OZE w przyszłości.
  2. Spadek kosztów produkcji energii z OZE.
   W ciągu ostatnich kilku lat koszty produkcji energii z OZE znacznie spadły, co czyni ją bardziej konkurencyjną w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii. Ceny energii słonecznej i wiatrowej spadły o ponad 80 proc. w ciągu ostatniej dekady, a spadek ten dalej może być kontynuowany.
  3. Inwestycje i zachęty rządowe.
   Rządy na całym świecie udzielają coraz większych zachęt i inwestycji dla projektów OZE, co przyczynia się do ich rozwoju. Wiele krajów wprowadza również cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym. W Polsce od kwietnia bieżącego roku funkcjonuje kolejna edycja programu Mój Prąd z jeszcze większymi dotacjami na OZE.
  4. Postęp technologiczny.
   Rozwój technologii związanych z OZE, takich jak magazynowanie energii, sieci inteligentne i systemy zarządzania energią, pozwala na lepszą integrację OZE w sieci energetycznej, tym samym zwiększając efektywność wszystkich jego źródeł.
  Podsumowanie

  Rok 2022 był pełen zawirowań dla całego rynku OZE. Atak Rosji na Ukrainę wywołał geopolityczne trzęsienie ziemi, które zrewidowało politykę energetyczną nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Największy od 50 lat kryzys energetyczny skłonił do przyspieszenia procesu odejścia
  od paliw kopalnych i zwiększenia inwestycji w OZE. Rządy na całym kontynencie wprowadziły również warte miliardy euro pakiety pomocowe, chroniące obywateli przed podwyżkami cen energii.

  Bardzo ważnym elementem dla rynku OZE w Polsce stała się decyzja o budowie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przez niemal cały 2022 rok przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Aktywów Państwowych wybierali wykonawców projektu. W wyścigu brały udział spółki z Korei Południowej
  i Francji, jednak ostatecznie zwyciężył Westinghouse Electric ze Stanów Zjednoczonych.

  Warto również wspomnieć o rekordowych wynikach instalacji pomp ciepła w Polsce oraz o net-billingu, który był jednym z głównych tematów w branży PV w ubiegłym roku.

  Podsumowując perspektywy rynku OZE są pozytywne, a ich rozwój będzie kontynuowany w kolejnych latach. Coraz więcej krajów na całym świecie zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych
  i do przyspieszenia przejścia na czystsze źródła energii. Wiele krajów wprowadza także coraz ambitniejsze cele dotyczące udziału OZE w miksie energetycznym. Wraz z postępem technologicznym i spadkiem kosztów produkcji energii z OZE, rynki te stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów i przedsiębiorców.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Magazynyenergii #Polska #UE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Okna fotowoltaiczne rumuńskiej technologii na potrzeby przygotowania cwu

  Rumuński start-up Photovoltaic Windows zaprezentował nowatorski system do przygotowania ciepłej wody użytkowej, który zasilany jest poprzez półprzezroczyste szkło fotowoltaiczne wykonane z tellurku kadmu (Cdte). Rozwiązanie nie wymaga zastosowania falownika ani magazynu energii i dedykowany jest dla budownictwa mieszkaniowego.

  Zastosowane okna fotowoltaiczne to produkt wyprodukowany przez chińskie przedsiębiorstwo Advanced Solar Power (ASP). Cienkowarstwowe szkło solarne wykonane z CdTe charakteryzuje stopień przezroczystości między 10 proc. a 90 proc.. Najwyższej przezroczystości okno posiada moc nominalną na poziomie 8 W, zaś najniższej na poziomie 76 W. Szkło posiada wymiary 1200 mm x 600 mm x 7 mm, co daje powierzchnię 0,72 m2  oraz waży 12 kg. System pracuje w zakresie od -40°C do 85°C i posiada współczynnik temperatury -0,214 proc. / 1°C. Rozwiązanie zakłada użycie grzałek działających zarówno przy zastosowaniu stałego prądu generowanego przez szyby fotowoltaiczne, jak i przy wykorzystaniu zmiennego prądu dostarczanego z sieci elektroenergetycznej. Takie działanie nie wymaga zastosowania inwertera, który służy zamianie stałego prądu z okien fotowoltaicznych na prąd zmienny.

  Jak twierdzi przedstawiciel firmy  Photovoltaic Windows, Adrian Baisan, przy odpowiednim położeniu, orientacji oraz oświetleniu prezentowany system może zaspokoić przeszło 50 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową dla gospodarstwa domowego zamieszkującego przez 3-4 osobową rodzinę.

   

  #OZE #fotowoltaika #cwu #technologie #innowacje #energetyka #energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Powstała pierwsza ścieżka rowerowa z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych

  Przez ostatnie lata próbowano już rozmieścić moduły fotowoltaiczne wzdłuż ścieżek rowerowych, jednak żadne z tych planów nie doszło do realizacji. Zazwyczaj podstawowym problemem w tego typu instalacjach było to, że panele były instalowane na chodniku, przez co tym samym były one narażone na uszkodzenia.

  Mając na uwadze poprzednie niepowodzenia, Niemcy zdecydowali się na zainstalowanie paneli nad ścieżką rowerową, wykorzystując w tym celu konstrukcję przypominającą dach. Instalacja fotowoltaiczna  ma łączną moc 282,7 kW i rozciąga się na 300 metrowym odcinku drogi. Projekt ma generować ok. 280 000 kWh energii elektrycznej rocznie. Na konstrukcję dachu wykorzystano 38 segmentów ze stali ocynkowanej. Ponadto w projekcie użyto paneli niemieckiego producenta Solarwatt, które w połączeniu z innowacyjnym systemem “Click Plain Pro” firmy Clickcon tworzą solidną konstrukcję dachu.

  Zastosowane moduły posiadają pozytywną opinię Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej. Oznacza to, że mogą być stosowane bez dodatkowych ograniczeń w sektorze prywatnym, a także publicznym. Firma Badenova przy budowie ścieżki rowerowej współpracowała z miastem Freiburg oraz z Towarzystwem Fraunhofera. Dlatego też energia wytwarzana przez obiekt będzie wykorzystywana przede wszystkim w laboratoriach i budynkach Towarzystwa, które jest również dzierżawcą i operatorem obiektu. Dodatkowo Towarzystwo Fraunhofera zajmie się monitorowaniem przebiegu projektu.

  Według zarządu firmy, konieczne jest wymyślenie fotowoltaiki na nowo, tak aby tego typu projekty mogły być integralną częścią krajobrazu miast. Pomysł na wykorzystanie fotowoltaicznych dachów pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać przestrzeń miejską, tak aby miała ona podwójną funkcjonalność.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Lotnisko będzie inwestować w farmę fotowoltaiczną i pompy ciepła

  Projekt „Energy Biznes – farma fotowoltaiczna i pompy ciepła” składa się z budowy farmy fotowoltaicznej wraz z carportami parkingowymi o łącznej mocy 946,98 kW oraz budowy pomp ciepła o mocy 1 500 kW. We wtorek 25 kwietnia 2023 roku podpisano umowę w tej sprawie.

  „Przecieramy szlaki, bo tego typu inwestycje i tak dużym zakresie, nie były i nie są prowadzone na żadnym lotnisku w Polsce. Oszczędności finansowe w dzisiejszych czasach to bardzo ważna kwestia, ale nie zapominamy przede wszystkim o ochronie środowiska.” – podkreślił Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

  Zaznaczył również, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii eliminuje emisję dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dodał, że wszystkie nowe projekty stwarzają jeszcze lepsze warunki do dalszego rozwoju naszego lotniska. Ponadto wskazał, że port Olsztyn-Mazury jest jednym z najmniejszych regionalnych portów lotniczych w kraju, ale z bardzo dużym potencjałem.

  Inwestycja związana z pompami ciepła zakłada pięć instalacji, które będą zasilały w energię cieplną budynek terminala, wieży kontroli lotów, siedzibę lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, hangarów lotniskowych oraz budynki administracyjne.
  Dodatkowo nowa inwestycja przyniesie spore oszczędności. Z wyliczeń wynika, że będzie to ok. 2 mln zł rocznie.

  W zakresie farmy fotowoltaicznej oraz carportów projekt zakłada zainstalowanie 2814 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 900,48 kW. Carporty parkingowe będą zajmowały powierzchnię około 260 m kw. oraz będą miały moc 46,5 kW, co łącznie daje nam 946,98 kW.

  Całkowity koszt projektu wynosi 26,5 mln zł z czego 60 proc. to unijne dofinansowanie. Instalacja pomp ciepła będzie kosztować blisko 14,5 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ponad 9,7 mln zł. Postępowanie na wybór wykonawcy farmy fotowoltaicznej jest jeszcze w trakcie.

   

  Źródło: portal samorządowy

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #FarmaPV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ograniczenia dla elektrowni słonecznych za sprawą nowych przepisów

  Od początku ubiegłego roku trwają prace nad modernizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Długo toczący się proces w ostatnim czasie jednak znacząco przyśpieszył, a projekt zaproponowanych zmian przeszedł przez pierwsze czytanie. Nagły pośpiech wynika z konieczności spełnienia postawionych przez Unię Europejską wymagań, bez których niemożliwa będzie wypłata środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy. Polska zobowiązała się wprowadzić przepisowy wymóg przygotowania oraz przyjęcia przez polskie gminy strategii związanych z przestrzennym zagospodarowaniem w długoterminowej perspektywie. Strategia ma stanowić tzw. plan ogólny, zastępujący obecnie wykonywane studium o zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt  zakłada, że gminy będą zobligowane do przyjęcia go do końca 2025 roku.

  Nowe przepisy przewidują wydawanie warunków zabudowy zaledwie na okres 5 lat. To wywołało szczególnie sprzeciw inwestorów źródeł odnawialnych, którzy w pośpiechu zdecydowali się masowo pozyskiwać decyzje o warunkach zabudowy dla budowy elektrowni słonecznych, jeszcze na podstawie obowiązujących przepisów. Samorządy jednak już wstrzymują się z wydawaniem decyzji, z uwagi na możliwość wejścia przepisów w każdej chwili.

  Nowelizacja ustawy pozwoli uprościć sporządzanie oraz uchwalanie planów miejscowych lub jego zmian, w tym m.in. w celu wyznaczenia powierzchni pod farmę słoneczną. Zakłada również możliwość uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego na wniosek inwestora. Niektóre zaproponowane rozwiązania zablokują jednak dalszy rozwój OZE na terenie kraju, tym samym ograniczając przeprowadzanie transformacji energetycznej.

   

  #OZE #ustawa #prawo #środowisko #energetyka #fotowoltaika

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika na ogrodzeniu. Odkrycie, czyli płot, który generuje prąd

  Mikroinstalacje fotowoltaiczne przeważnie powstają na dachach budynków lub, w przypadku, gdy dostępna przestrzeń na to pozwala, na konstrukcji naziemnej. Jeśli jednak ktoś nie chce lub nie może zamontować modułów na dachu, istnieje rozwiązanie, które może go zainteresować – panele fotowoltaiczne montowane na płocie.

  Niemiecka firma Green Akku opracowała system ZaunPV, który w praktyce pozwala na przekształcenie ogrodzenia w przydomową elektrownię słoneczną. System ma być łatwy w montażu i działać na zasadach „plug and play”. Twórcy twierdzą, że panele można instalować na różnych typach ogrodzenia.

  Jednak przed podjęciem decyzji o instalacji paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  1. Należy upewnić się, że ogrodzenie jest wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać dodatkowy ciężar paneli fotowoltaicznych. Panel fotowoltaiczny może ważyć od kilku do kilkudziesięciu kilogramów, w zależności od jego wielkości.
  2. Należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu paneli, aby otrzymać maksymalną ilość energii słonecznej. Panele powinny być ustawione na południe lub południowy wschód/zachód, aby uzyskać najlepszą wydajność.
  3. Należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby upewnić się, że instalacja paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu będzie opłacalna. Należy wziąć pod uwagę koszty zakupu, instalacji i utrzymania paneli, a także oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.

  Instalacja paneli fotowoltaicznych na ogrodzeniu może być dobrym pomysłem, jeśli spełnione są odpowiednie warunki i przeprowadzona zostanie analiza kosztów i korzyści.

  Niemiecka firma oferuje różne nietypowe rozwiązania fotowoltaiczne, w tym dotyczące fotowoltaiki na balkonach. Niemcy są mocno zainteresowani wspieraniem takich instalacji, a kolejne samorządy oferują mieszkańcom dofinansowanie tego rodzaju projektów w celu zwiększenia potencjału fotowoltaiki w miastach.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Fotowoltaikanapłocie #Fotowoltaikanabalkonie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Za dużo prądu ze słońca? PSE ogłosił stan zagrożenia dostaw

  Jak poinformowały w niedzielę po południu PSE, w polskim systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka produkcji energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Główną przyczyną była wysoka generacja źródeł fotowoltaicznych ze względu na słoneczny dzień. Stosunkowo dużo energii dostarczały także farmy wiatrowe.

  Zgodnie z prawem PSE może sięgnąć po przymusowe redukcje źródeł OZE dopiero po wyczerpaniu szeregu innych środków, m.in. eksportu energii. Dotychczas operator sięgał po ten krok kilkukrotnie, redukując produkcję farm wiatrowych przyłączonych do sieci wysokich napięć w okresach niskiego zapotrzebowania na energię, np. w okresach świątecznych.

  Zgodnie z komunikatem PSE operator od godz. 9.00 w niedzielę ogłosił formalnie tzw. Stan Zagrożenia Bezpieczeństwa Dostaw Energii Elektrycznej, co pozwala mu na odcinanie od sieci poszczególnych wytwórców.

  Operator dodał, że działania te zapewniły bezpieczne funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. Nie odnotowano również żadnych zakłóceń w dostawach energii elektrycznej dla odbiorców.

  „W zbilansowaniu systemu pomogła współpraca międzyoperatorska, w ramach której uzgodniono awaryjny eksport energii do sąsiednich systemów w wielkości sięgającej 1,7 GW.” – podkreśla PSE.

  Zgodnie z danymi operatora moc źródeł fotowoltaicznych na 1 kwietnia wynosiła ok. 13 GW, a moc osiągalna źródeł farm wiatrowych to około 9,5 GW. Tymczasem w niedzielę, 23 kwietnia maksymalne zapotrzebowanie na moc w polskim systemie wynosiło ok. 15,5 GW przy prognozowanej generacji OZE na poziomie 10 GW. Z kolei minimalny poziom produkcji elektrowni systemowych – węglowych i gazowych wynosi ok. 9 GW.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rekord w fotowoltaice – energia słoneczna przebiła nawet najlepszy wynik wiatraków

  W piątek około południa polskie źródła fotowoltaiczne pracowały ze średnią mocą 8376,15 MW – wynika z danych operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego.

  Tym samym poprawiono wynik z 29 marca 2023 roku, który wynosił 7539,08 MWh. Z kolei 28 lutego 2023 roku było to 6996 MWh.

  Z danych godzinowych PSE wynika, że rekordowa moc fotowoltaiki utrzymywała się w piątek 21 kwietnia od godziny 11.00.
  „Kolejny #rekord #PV (7,7 GWh) padł już dziś między 10 a 11, ale idziemy po więcej” – pisała przed południem na Twitterze Fundacja Instrat.

  Nowy rekord oznacza poprawę o 10 proc. w porównaniu do poprzedniego wyniku. Warto podkreślić, że jest to lepszy wynik, niż wynik dotychczas uzyskiwane przez turbiny wiatrowe. Przewaga energetyki słonecznej będzie się w najbliższych latach umacniała. W czasie, gdy wciąż trwa fotowoltaiczny boom, w Polsce wyhamowały inwestycje w nowe moce wiatrowe. Zmieni się to nieprędko, choćby dlatego, że dopiero w tym roku zniesiono zasadę 10H, co w pewnym stopniu pozwoli na planowanie nowych projektów farm wiatrowych.

  Rekordy wydajności w fotowoltaice są regularnie pobijane, co świadczy o ciągłym postępie technologicznym w tej dziedzinie. Ostatnie osiągnięcie, o którym mówisz, to świetny wynik, ponieważ energii uzyskanej z fotowoltaiki można używać w miejscach, w których nie jest możliwe wykorzystanie innych źródeł energii odnawialnej, takich jak wiatrak.

  Najnowsze panele fotowoltaiczne mają wydajność wynoszącą nawet 25-30 proc., co oznacza, że ​​więcej niż jedna czwarta energii słonecznej, która pada na nie, może zostać zamieniona na energię elektryczną. W połączeniu z rosnącą popularnością systemów magazynowania energii, takich jak baterie, fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalna i wydajna.

   

  Wykres: energy.instat

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #Rekord

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niekonwencjonalna konstrukcja wieży solarnej

  Rozwiązanie wykonane przez kanadyjskiego dewelopera z dziedziny elektrowni słonecznych Three Sixty Solar spotkało się z falą krytyki już na etapie projektowania solarnej wieży. Przeciwnicy nietradycyjnej konstrukcji byli zdania, że panele fotowoltaiczne zainstalowane pionowo będą pracować nieefektywnie, co przyniesie zaniżone w stosunku do możliwości ilości generowanego prądu przez instalację. Firma w swoim raporcie opublikowała dane o funkcjonowaniu konstrukcji solarnej z pierwszych 16 miesięcy jej pracy.

  Niekonwencjonalne rozwiązanie powstało w 2021 roku zaledwie w ciągu pięciu dni, przy pomocy dźwigów okrężnych. Moduły fotowoltaiczne zostały zainstalowane pod kątem 90 stopni, co jak twierdzi deweloper zapewnia efektywną pracę instalacji przy minimalnej utracie jej mocy.

  Firma  Three Sixty Solar w swojej ofercie prezentuje trzy warianty wykonania wieży solarnej. W ramach pierwszego oferuje konstrukcję zbudowaną z pojedynczych rzędów modułów PV, o wysokości między 12 a 24 m oraz mocy od 5 do 18 kW. Instalacja potrzebuje zagospodarowania około 13,5 m2 powierzchni. Drugi model zakłada wierzę w jednakowym zakresie wysokości, zbudowaną z dwurzędowo ułożonych modułów fotowoltaicznych. W tym przypadku instalacja osiąga moc od 11 do 36 kW i zajmuje około 37 m2. Ostatni wariant przewiduje budowę wieży o wysokości od 12 do 37 m, zbudowaną z trzech rzędów modułów. Rozwiązanie może osiągnąć od 16 do 250 kW i zająć do 84 m2 powierzchni gruntu.

  Zdaniem twórców rozwiązania, wieża solarna to znakomity, niekonwencjonalny zamiennik typowych konstrukcji elektrowni słonecznych. Inwestycja tworzona jest w ciągu zaledwie kliku tygodni, a w przypadku mniejszych rozwiązań nawet w kilka dni. Zajmuje znacznie mniej miejsca niż tradycyjnie montowane instalacje – jak twierdzi kanadyjski deweloper rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet 90 proc. powierzchni. Ponadto pionowe ułożenie modułów zapobiega zaleganiu śniegu na modułach, ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń oraz charakteryzuje ja wysoka odporność na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

   

  #OZE #PV #fotowoltaika #energia #energetyka #zielonaenergia #technologia #innowacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  W Japonii może powstać fabryka perowskitów z polską technologią

  17 kwietnia 2023 roku zarząd Saule Technologies poinformował, że jego zależna spółka Saule S.A. podpisała porozumienie Term Sheet. Porozumienie dotyczy rozpoczęcia współpracy w zakresie przyszłej budowy, wdrożenia oraz działania fabryki produkującej perowskitowe panele fotowoltaiczne. Umowa została zawarta ze spółką H.I.S. z siedzibą w Japonii, która jest jednym z akcjonariuszy Saule Technologies.

  Term Sheet jest zbiorem ustaleń między inwestorem a start-upem, czyli porozumieniem w sprawie warunków umowy inwestycyjnej. Określa on podstawowe cele i charakter współpracy. Dokument jest wstępem do podpisania właściwej umowy i ważny jest w dalszych negocjacjach.

  Strony ustaliły, że Saule dostarczy pełną specyfikację techniczną linii produkcyjnej oraz udzieli wyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na posiadane prawa własności intelektualnej, niezbędnej do zbudowania zakładu produkcji perowskitowych paneli fotowoltaicznych w Japonii.

  Strony ustaliły, że w zamian H.I.S. zapłaci Saule 15 proc. zysków ze sprzedaży perowskitowych paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych i sprzedanych przez H.I.S. Zdecydowano również, że produkowane panele będą opatrzone markami obydwu stron. Koszty projektu, zgodnie z jego budżetem, zostaną poniesione przez H.I.S.
  Strony wstępnie szacują, że budżet projektu wyniesie od 20 do 30 mln euro, czyli między 92 mln, a 138 mln zł.

  Firma H.I.S. i jej właściciel Hideo Sawada zainwestowali w Saule Technologies blisko 8 lat temu. Obecnie japońska spółka jest czwartym co do wielkości akcjonariuszem Saule Technologies, posiadającym łącznie 16,68 proc. akcji.

   

  Źródło: wnp energetyka

  #OZE #Perowskity #Fotowoltaika #PV #Polska #Japonia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Debiut polskiej spółki fotowoltaicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych

  Debiut polskiej spółki fotowoltaicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych może być postrzegany jako ważny krok w rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce oraz potencjalną szansą dla inwestorów, którzy szukają okazji do zainwestowania swoich środków w perspektywiczne i zyskowne przedsięwzięcia.

  Fotowoltaika to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku energetycznego, co wynika z rosnącej świadomości ekologicznej i coraz większej liczby rządowych programów i inicjatyw zachęcających do inwestycji w źródła energii odnawialnej.

  Wywodzący się z Krakowa Columbus jest wart prawie 550 milionów złotych. Wraz z podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi tworzy on grupę kapitałową. W ocenie zarządu spółki, grupa jest liderem w obszarze sprzedaży instalacji fotowoltaicznych oraz jednym z największych podmiotów zajmujących się realizacją projektów farm fotowoltaicznych w Polsce.

  Firma prowadzi również działalność w zakresie szeroko pojętej energetyki odnawialnej. Projektuje, sprzedaje i montuje instalacje systemów energetycznych opartych głównie na rozwiązaniach fotowoltaicznych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla biznesu. Ponadto spółka sprzedaje i montuje pompy ciepła u klientów indywidualnych. Zajmuje się również sprzedażą innych produktów i usług, takich jak magazyny energii, ładowarki oraz usługi pośrednictwa finansowego.

  Przypomnijmy, że spółka 12 lat temu zadebiutowała na rynku NewConnect. Natomiast teraz po wejściu na Główny Rynek GPW, Columbus Energy S.A. będzie 5 spółką debiutującą w tym roku i 416 od początku istnienia GPW.
  Debiut na giełdzie może przynieść wiele korzyści dla spółki, w tym zwiększenie jej widoczności na rynku, zdobycie nowych klientów i partnerów biznesowych oraz umocnienie pozycji lidera w branży fotowoltaicznej.

   

  #OZE #PV #Magazynyenergii #Elektromobilność #NewConnect #GPW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tyle na prądzie mogą zaoszczędzić rolnicy inwestując w fotowoltaikę w 2023 roku

  Rosnąca konsumpcja prądu to jeden z wielu problemów z jakimi borykali się właściciele gospodarstw rolnych na przełomie 2022 roku i 2023 roku. O wiele większym wyzwaniem jest kryzys energetyczny, który objawił się nawet pięciokrotnie wyższymi rachunkami za prąd w taryfie C przez cały 2022 rok. Pod koniec ubiegłego roku rolnicy sygnalizowali, że otrzymywali nowe umowy rozliczeniowe ze sprzedawcami energii, w których stawka za zakup 1 kWh sięgnęła nawet  4 zł.

  Od 1 grudnia 2022 roku rząd tymczasowo zablokował ceny energii w taryfie C. Sprzedawcy i dystrybutorzy energii mogą ustalać stawki netto nie przekraczające 785 zł za MWh. Cena ta będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach do 31 grudnia 2023 roku.
  Natomiast wielu właścicieli gospodarstw rolnych wcześniej czy później będzie musiało znowu zmierzyć się z rosnącymi kosztami produkcji rolnej z powodu wysokich stawek cen prądu. Co gorsza, nawet jeżeli energia elektryczna będzie tanieć w przyszłości, to umowy sprzedaży prądu są podpisywane na kilka lat. Oznacza to, że wysokie, stałe stawki na poziomie 3 zł czy 4 zł za 1 kWh pod koniec 2022 roku będą obowiązywać rolników aż do zakończenia umowy.
  Rozwiązaniem tego problemu może być wytwarzanie własnej energii elektrycznej.

  „Inwestując w fotowoltaikę, rolnicy mogą ograniczyć koszty za energię elektryczną, mimo że ceny prądu stale rosną. Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu energii z własnej instalacji fotowoltaicznej i płaceniu jedynie za pobraną z sieci energię, której brakuje, gdy instalacja nie pracuje. Pozwala to zredukować koszty zasilania wszelkich urządzeń elektrycznych oraz pomieszczeń gospodarczych. Tym sposobem rolnik, zamiast np. 17 tys. zł, może zapłacić jedynie 3 tys. zł za same opłaty dystrybucyjne, które i tak będą niższe, niż w przypadku kupna energii z elektrowni na całe zapotrzebowanie elektryczne gospodarstwa” – mówi Krzysztof Dziaduszyński – Członek zarządu firmy ESOLEO.

  Ile można zaoszczędzić inwestując w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym?

  Zwykle inwestycja w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym może zwrócić się w ciągu od 5 do 10 lat, a po tym czasie właściciele gospodarstwa mogą oszczędzać znaczne sumy na rachunkach za energię elektryczną. Według prognoz, w 2023 roku koszty instalacji systemów fotowoltaicznych będą nadal spadać, co może przyczynić się do zwiększenia opłacalności inwestycji w fotowoltaikę. W zależności od lokalizacji i warunków nasłonecznienia, gospodarstwo rolne wyposażone w odpowiednio dobraną instalację fotowoltaiczną może oszczędzać nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie na rachunkach za energię elektryczną.

  Należy pamiętać, że rolnicy mają możliwość skorzystania z rządowych programów dofinansowań na fotowoltaikę dla rolnictwa, w tym z programu Agroenergia, czy Energia dla Wsi.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rolnicy

  Kategorie
  Fotowoltaika

  5 potwierdzonych sposobów na oszczędność na rachunkach energetycznych w 2023 roku i przygotowanie się na kolejny sezon w 2024 roku

  W co najlepiej jest zainwestować w 2023 roku i jak przygotować się na sezon w 2024 roku, aby oszczędzać energię i zmniejszać rachunki za prąd? Jakie są potwierdzone sposoby na oszczędność?

  Obecnie znajdujemy się w sytuacji, w której mamy uregulowane i zabezpieczone ceny dla klientów indywidualnych – mówię tutaj o regulacjach rządowych, w tym zużyciu do 2 tys. kW w niższych stawkach.  Niestety jest to uregulowanie tylko na obecny, 2023 rok, dlatego przygotowanie się do 2024 roku może okazać się bardzo istotne dla domów jednorodzinnych.
  Możemy przygotować się do tego m.in. poprzez:

  1. Inwestycje w odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne są na polskim rynku już od lat, a inwestorzy potwierdzają ich skuteczność w obniżaniu rachunków za prąd.
  2. W obecnych czasach niezwykle istotna staje się inwestycja w zmniejszeniu kosztów na źródłach ciepła, stąd coraz większym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła.
  3. Korzystanie z programów i dofinansowań rządowych, które przynoszą coraz większe korzyści. Przykładem tego są wyższe stawki w programie Czyste Powietrze. Ponadto obecnie jest możliwość prefinansowania inwestycji i podjęcia jej nawet bez posiadania na chwilę obecną środków własnych.
  4. Dostosowana inwestycja w magazyn energii i dostosowanie swojego zużycia do profilu produkcji posiadanych odnawialnych źródeł energii. Jak wiemy szczytowa produkcja jest w okolicach południa i wtedy najlepiej jest korzystać z energochłonnych urządzeń domowych, które pozwalają użytkownikowi zużywać energię na bieżąco.
  5. Jak największe wykorzystywanie autokonsumpcji energii, która jest produkowana z odnawialnych źródeł energii, czyli inwestowanie w bufory ciepła, czy grzałki z systemem zarządzania energią, które pozwolą w czasie nadwyżki energii magazynować ją w formie ciepła, np. w postaci wody użytkowej.
  Jakie są koszty instalacji i utrzymania systemów fotowoltaicznych i jak szybko inwestycja może się zwrócić?

  Koszt instalacji fotowoltaicznej będzie uzależniony od jej wielkości. Możemy mówić o standardowym domku bez pompy ciepła czy płyty indukcyjnej tj. zakładając, że ogrzewanie nie pochodzi ze źródła energii elektrycznej. Wówczas dla takiego standardowego domku inwestycja powinna zamknąć się w łącznej kwocie do 25 tys. zł.

  Jeśli chodzi o zwrot inwestycji, to mimo tego iż obawialiśmy się nowego systemu rozliczeń, to obecnie zwrot z inwestycji dla domu indywidualnego oscyluje w okolicach 7 lat. Oznacza to, że nie jest to tak bardzo wydłużony okres zwrotu z inwestycji.
  Z kolei w przypadku dofinansowania instalacji, zwrot z takiej inwestycji może się znacznie skrócić.

  Jak należy dobrać instalację fotowoltaiczną? Czy warto inwestować od razu w dużą instalację?

  Najważniejsze w inwestowaniu w instalacje fotowoltaiczne jest prawidłowe jej dobranie do zapotrzebowania budynku. W związku z tym nie warto na siłę  budować jak największych instalacji, tylko w celu uzyskania jak najwięcej oszczędności odpowiednio dobrać instalację do swojego zapotrzebowania.

  Jakie są wymagania administracyjne dla instalacji systemów fotowoltaicznych i jakich formalności trzeba dopełnić, aby zainstalować takie urządzenia?

  Instalacje fotowoltaiczne dla domków jednorodzinnych nie podlegają pełnemu zgłoszeniu projektowi budowlanemu i całej związanej z tym procedurze zgłoszeń. Instalacja dla klienta indywidualnego pod względem administracyjno-formalnym jest bardzo prosta tj.

  1. Podejmujemy decyzję o wyborze wykonawcy.
  2. Po zakończeniu prac zgłaszamy instalację do miejscowego OSD.
  3. Uzyskujemy od OSD zaświadczenie o przyłączeniu instalacji do sieci.

  Jeżeli instalacja ma mniej niż 6,5 kWp to cała procedura się kończy. Powyżej 6,5 kWp projekt musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę ppoż. i zgłoszony do miejscowej straży pożarnej.

  A jakie są największe wyzwania z perspektywy Wykonawcy OZE związane z instalacją systemów fotowoltaicznych, które trzeba uwzględnić podczas planowania i wykonania projektu?

  Warto, aby wykonawca OZE przed przystąpieniem do planowanych przez inwestora instalacji dokonał pomiaru instalacji inwestora która znajduje się na danym domku celem sprawdzenia, czy spełnia ona wszystkie potrzebne parametry. Dodatkowo wykonawca w projekcie musi uwzględnić takie czynniki jak ukształtowanie terenu czy zacienienia, które mogą obniżyć wydajność pracy instalacji fotowoltaicznych.

  Jakie są najnowsze trendy i technologie związane z fotowoltaiką i jak wpływają one na przyszłość tej branży? Skupmy się na najbliższych miesiącach oraz prognozach na 2024 rok.

  Dla klienta indywidualnego przede wszystkim w obecnej sytuacji mamy zapowiedź programu Mój Prąd 5.0. Z pewnością to on ukształtuje rynek klienta indywidualnego w 2023 roku i być może również w 2024 roku. Jeżeli chodzi o technologię, to coraz większym zainteresowaniem cieszą się magazyny energii i liczymy też, że zainteresowanie tą tematyką zostanie wzmocnione poprzez dodatkowe dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0. Tego rodzaju rozwiązanie pozwoli na zwiększenie autokonsumpcji energii przez klientów, a w związku z tym odciąży sieci energetyczne w rejonie.

  Z kolei jeżeli chodzi o klientów biznesowych, w dużej mierze nie obejmują ich regulacje cen prądu, dlatego zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi nadal rośnie.
  Z całą pewnością dodatkowym wzmocnieniem dla inwestycji w tej grupie odbiorców byłoby uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

  Jakie są porady dla ludzi, którzy chcą zainstalować system fotowoltaiczny na swoim domu lub firmie, aby oszczędzać na rachunkach energetycznych i zwiększyć swoją niezależność energetyczną?

  Sama inwestycja w instalację fotowoltaiczną zawsze przynosi dodatkowe oszczędności. Natomiast jeżeli inwestujemy już środki w tego typu rozwiązanie, to dobrze byłoby jak najbardziej skrócić okres zwrotu i wykorzystać zainwestowane pieniądze w maksymalnym stopniu. Żeby tego dokonać musimy mieć świadomość, w jakim stopniu zużywamy prąd oraz indywidualnie dostosować rozwiązania instalacji fotowoltaicznej. Warto zastanowić się również jak rozplanować rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych tj. czy w układzie skierowanym na południe, wschód czy zachód. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, które z tych rozwiązań najlepiej wpisze się w nasz profil zapotrzebowania energetycznego. Dzięki temu osiągniemy najkrótszy możliwy okres zwrotu z inwestycji.

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW przeznaczy niemal 13 mln zł na termomodernizację budynków oświatowych w Warszawie

  Prawie 13 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego niemal 11 mln zł z Funduszy Norweskich (MF EOG) otrzyma 11 placówek oświatowych z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.

  W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1”, NFOŚiGW przekaże m.st. Warszawa dotacje w kwocie ponad 5 mln zł.

  Natomiast w ramach drugiego projektu „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2”, NFOŚiGW przekaże m.st. Warszawa dotacje w kwocie ponad 7 mln zł.

  Głównym celem obu projektów jest poprawa efektywności energetycznej budynków, w wyniku której, zmniejszy się zużycie energii i zredukowana zostanie emisja CO2. Zakres projektów obejmie także prace budowlane uwzględniające m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę okien, drzwi i oświetlenia, modernizację instalacji grzewczej oraz instalację fotowoltaiczną.

  Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu powiedziała, że to ważne wydarzenie dla stolicy. Dodała, że potężne środki zasilą inwestycje w stolicy, które będą służyły mieszkańcom i będą miały wpływ na jakość ich życia, komfort edukacji dzieci i na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

  „Z jednej strony promujemy odnawialne źródła energii, z drugiej strony walczymy o tę energię, która jest bezcenna, czyli tę, której nie wykorzystamy poprzez zwiększenie efektowności energetycznej – podkreślił Sławomir Mazurek.” – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

  Źródło: gov.pl

  #OZE #PV #Termomodernizacja #Warszawa #NFOŚiGW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Jakie wyzwania stoją przed klientami biznesowymi w zakresie fotowoltaiki w 2023 roku?

  W trakcie wydarzenia zostaną poruszone szanse i wyzwania stojące przed klientami biznesowymi tego sektora oraz dostępnych na rynku rozwiązaniach. Prelegenci omówią również jak i w jakim stopniu obecnie wykorzystywana jest energia pozyskiwana ze słońca zarówno w Polsce, jak i w Europie.

  Konferencja skierowana jest głównie do przedstawicieli sektora fotowoltaicznego.
  Ponadto konferencja będzie ważna dla grona odbiorców rozważających skorzystanie z proponowanych przez rozwiązań, umożliwiających pozyskiwanie i magazynowanie energii słonecznej.

  Poniżej przedstawiamy agendę, jaką proponuje organizator:

  • Bezpieczeństwo instalacji PV
  • Sposoby zakupu energii z instalacji fotowoltaicznych
  • Uzgodnienia projektów PV
  • Ochrona przeciwpożarowa

  Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia: https://www.gigacon.org/pv-gigacon—042023

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #FotowoltaikadlaB2B

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Targi GREENPOWER – energia i ciepło odNOWA

  Liczni wystawcy z Polski i zagranicy, eksperci z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz atrakcyjny program wydarzeń – to wszystko sprawia, że odbywające się w Poznaniu targi GREENPOWER są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji z zakresu czystych form pozyskiwania energii i ciepła.

  W targach uczestniczyć będą inwestorzy, deweloperzy, instalatorzy i projektanci instalacji. Wydarzenie to na stałe wpisało się także w kalendarz przedstawicieli władz samorządowych, właścicieli hoteli, ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw rolnych, reprezentantów szpitali czy zarządców budynków użyteczności publicznej – wszystkich tych, którzy w dobie energetycznych wyzwań i cenowych zawirowań poszukują rozwiązań stabilnych cenowo, trwałych i dających perspektywy na dalszy rozwój zgodny z aktualną polityką klimatyczną Europy i Polski.

  „Targi GREENPOWER to wydarzenie adresowane do osób projektujących, budujących oraz instalujących inteligentne i nowoczesne systemy energooszczędne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. A wraz z towarzyszącymi im Międzynarodowymi Targami Energetyki Expopower oraz Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, to największy blok targów poświęcony najnowszym trendom w energetyce, ciepłownictwie i gospodarce nisko oraz zeroemisyjnej” – mówi Marcin Gorynia, Dyrektor targów GREENPOWER.

  Podczas GREENPOWER nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Swoją konferencję poświęconą odnawialnym źródłom energii zapowiedziała redakcja miesięcznika „Energia i Recykling”. Również specjaliści z grupy medialnej GLOBENERGIA przygotują kolejną odsłonę swojej konferencji, która tradycyjnie już odbywa się podczas targów GREENPOWER. Ponadto będzie możliwość spotkania na Tragach wystawcą i prelegentem ze Spółki Marketing Relacji, która specjalizuje się w obszarze strategicznego rozwoju firm i posiada własny portal TOP-OZE.pl.
  Wydarzenia towarzyszące nie wymagają od uczestników targów dodatkowych opłat.

  Targi GREENPOWER organizowane są przez Grupę MTP. Odbędą się w dniach 16-18 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Równolegle z GREENPOWER (16-18 maja) odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, natomiast w dniach 16-17 maja odbędzie się w Poznań Congress Center 2. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND.

  Szczegóły na www.greenpower.mtp.pl

   

  #OZE #Energetyka #EnergiaOdnawialna

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW przeznaczy ponad 2,4 mld zł dla 208 firm energochłonnych

  Na początku lutego 2023 roku uruchomiono nabór wniosków dla firm z sektorów energochłonnych. Program związany był z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku. Został on opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

  Zgodnie z programem, firmy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro. Budżet programu rekompensat dla sektorów energochłonnych wynosił 5 mld zł. Przedsiębiorstwa energochłonne mogły składać wnioski do 22 lutego br.

  Ostatnio fundusz wyjaśnił, że wsparcie finansowe ostatecznie trafi do 14 mikro i małych firm, 55 średnich firm oraz 139 dużych przedsiębiorstw. Dodano również, że łączna suma udzielonej pomocy to ponad 2,4 mld zł.

  Środki te mają pomóc tym firmom we wdrożeniu projektów, które zmniejszą ich zużycie energii i obniżą emisję gazów cieplarnianych. Projekty te mogą obejmować np. modernizację systemów oświetleniowych, wymianę urządzeń na bardziej energooszczędne, czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

  „Zainteresowanie i odpowiedź na program bardzo nas cieszą. Branża energochłonna jest istotną częścią naszego przemysłu a kompleksowy program wsparcia stanowi odpowiedź na wyjątkową sytuację. Podejmowanie takich działań w Polsce to także wpływ na konkurencyjność podmiotów w całej Europie a każde wsparcie, które stawia w lepszej sytuacji polskie przedsiębiorstwa to nasz wspólny sukces” – wskazał cytowany Artur Michalski -Wiceprezes NFOŚiGW.

  Fundusz dodał, że udzielona pomoc ma wartość od kilku tysięcy do kilkuset milionów złotych. Największymi beneficjentami są m.in. spółki z Grupy Azoty (234 mln zł), Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” (100 mln zł), ArcelorMittal Poland (207 mln zł), Anwil (118 mln zł), Cerrad (110 mln zł) oraz Huta Łaziska (149 mln zł).

  „Należy podkreślić, że wsparcie trafiło nie tylko do dużych korporacji ale, co najważniejsze, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz rodzinnych firm z branży. Środki mają zostać przekazane beneficjentom w terminie do 10 dni od zawarcia umów o dofinansowanie” – wskazano.

  Dzięki temu finansowaniu firmy będą mogły obniżyć swoje koszty i jednocześnie przyczynić się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

   

  #OZE #Dofinansowanie #NFOŚiGW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największa w Europie Środkowej pływająca farma PV oddana do użytku

  Pływająca elektrownia słoneczna została zbudowana przez niemieckiego dewelopera BayWa r.e. przy pomocy swojej zależnej spółki ECOwind. Inwestycja zlokalizowana została na terenie Austrii, w Grafenwörth, gdzie przy przedsięwzięciu współpracowano z EVN, czyli austriackim dostawcą energii.

  Jak twierdzi inwestor rozwiązanie jest największym obiektem reprezentującym technologię pływającej fotowoltaiki, tzw. floating-PV, nie tylko w Austrii, ale i w Środkowej Europie. Przedsięwzięcie klasyfikuje się również jako jedna z największych na świecie tego rodzaju inwestycji. Pod względem wielkości jest czwarta w kolejności tuż po holenderskich trzech elektrowniach floating-PV, zrealizowanych przez tą samą firmę – BayWa r.e.

  Austriacka pływająca farma fotowoltaiczna posiada moc 24,5 MWp i zgodnie z projektem na generować rocznie około 26,7 GWh energii z promieni słonecznych. Szacuje się, że taka ilość czystej energii pozwoli pokryć zapotrzebowanie około 7,5 tys. gospodarstw domowych na terenie Austrii.  Rozwiązanie zbudowano z 45,3 tys. paneli fotowoltaicznych. Zajmuje ono niemal 14 hektarów powierzchni dwóch jezior zlokalizowanych na dawnych terenach piaskowni i żwirowni.

  Przedsiębiorstwo nie zapomina jednak o bezpieczeństwie dla ekosystemu. Firma zobowiązała się do prowadzenia regularnych badań nad wpływem elektrowni słonecznej nad populacją żyjących w tym obszarze ryb oraz ważek. Takie podejście ma zapewnić, iż projekt nie wywiera negatywnych skutków na otaczające go środowisko.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #ekologia #środowisko #technologia

  Kategorie
  OZE

  Emisje CO2 w cyklu życia budynku – czy to da się wyliczyć?

  Unijna dyrektywa EPBD stawia pierwsze kroki w niskoemisyjnym budownictwie

  Zmiana dyrektywy EPBD, która została przegłosowana 9 lutego w Komisji Europejskiej wstępnie zakłada, że od 2028 roku wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Dyrektywa opisuje wprowadzenie ujednoliconej charakterystyki energetycznej budynku w formie dokumentu, który będzie określał zużycie energii przez budynek oraz jego emisje CO2. Nakłada również obowiązek przygotowania planu renowacji budynków oraz ograniczenia zużycia energii na kraje UE.

  Implikacje wprowadzenia dyrektywy mogą spowodować duże zmiany zarówno dla inwestorów czy właścicieli, jak i całego sektora budownictwa. Stąd konieczna jest wiedza o tym, gdzie i ile emituje budownictwo, a konkretnie budynki. Należy uwzględniać emisje pochodzące nie tylko z użytkowania budynku, ale także z produkcji wykorzystanych do jego budowy materiałów, projektowania, procesu budowlanego i rozbiórki, czyli z całego cyklu jego życia. Działanie to ma doprowadzić do sytuacji, w której budynek będzie charakteryzował się zerowym bilansem wbudowanego oraz operacyjnego śladu CO2. W obliczaniu bilansu może pomóc analiza cyklu życia (ang. Life-Cycle Assessment – LCA), która mierzy emisyjność budynku od jego budowy po użytkowanie i rozbiórkę.

  „Budowa i eksploatacja budynków odpowiadają za około 36 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, podczas gdy od 10 do 20 proc. stanowią emisje pochodzące z etapu produkcji i transportu materiałów budowlanych. Aby skutecznie zdekarbonizować zasoby budowlane do 2050 r., zgodnie z celami ustanowionymi w Porozumieniu Paryskim, konieczne jest więc ograniczenie emisji nie tylko na etapie użytkowania budynków, ale także produkcji materiałów, projektowania, czy samego procesu budowlanego” – mówi dr Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca Fali Renowacji.
  „Musimy więc zacząć stopniowo analizować i uwzględniać emisje w całym cyklu życia budynków. Robi to już kilka europejskich państw, a wraz z wejściem w życie nowelizacji dyrektywy EPBD wszystkie kraje UE zostaną zobowiązane do analizowania wpływu budynków na globalne ocieplenie. Stąd warto zacząć już o tym myśleć, projektując nowe ramy prawne.” – dodaje.

  Metoda wspierająca powstawanie zrównoważonych budynków

  Wszystkie nowopowstałe budynki mają wspierać cel dekarbonizacji miast, dlatego budownictwo potrzebuje narzędzia do analizy wpływu budynków na globalne ocieplenie. Rozwiązaniem może być analiza cyklu życia budynku (LCA), która pozwala wyliczyć całościowy ślad węglowy konieczny do oszacowania wpływu inwestycji na klimat.

  Polega ona na uwzględnieniu emisji CO2 w poszczególnych etapach w cyklu życia budynków – począwszy od materiałów budowlanych, transportu, konstrukcji obiektu, jego użytkowania i skończywszy na rozbiórce. Okres referencyjny wynosi 50 lat, a ocena jest przeprowadzana na podstawie projektu. Dzięki wykorzystaniu programu OneClickLCA możemy określić wpływ materiałów na całkowitą wartość śladu węglowego. Program jest narzędziem obliczeniowym, który opiera się na bazach ze średnimi wartościami CO2, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie wartości na bazie deklaracji EPD producenta. W wyniku analizy powstaje raport zgodny z 11 niezależnymi certyfikatami i z ponad 30 certyfikatami i standardami dotyczącymi oceny cyklu życia i kalkulacji kosztów cyklu życia, w tym z wytycznymi wszystkich wersji LEED i BREEAM.

  „W wyniku analizy LCA dla budynku wielorodzinnego Arkada w Krakowie, którą przeprowadziły Lafarge i SWECO, wykazano, że najwyższy ślad węglowy powstaje w fazie eksploatacji budynku i odpowiada za ponad 70 proc. CO2” – mówi Dariusz Kuryś, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu w Lafarge Polska.
  Jako uczestnicy procesu budowlanego mamy wpływ na redukcję zarówno wbudowanego, jak i operacyjnego śladu węglowego. W pierwszym wypadku dzięki zrównoważonym materiałom, w drugim – wyboru instalacji wewnętrznych i projektowaniu przegród z niskim zużyciem energii.  W Lafarge od lat pracujemy nad recepturą materiałów, wprowadzając na rynek betony  o niższej emisji – średnio między 30 a 50 proc. niższym CO2 w porównaniu do betonów tradycyjnych. Do produkcji materiałów używamy surowców nie tylko zdekarbonizowanych, ale również produktów ubocznych z innych gałęzi przemysłu. W taki sposób wspieramy gospodarkę cyrkularną, która jest częścią odpowiedzialnej produkcji w branży budowlanej.” – dodaje.

  Droga do neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast

  Obecnie tylko użytkowy ślad węglowy budynków jest regulowany na poziomie UE oraz w przepisach krajowych pod kątem efektywności energetycznej. Badanie emisyjności w cyklu życia budynków jeszcze nie jest wymagane polskimi przepisami. Wdrożenie metody do oceny emisyjności w całym cyklu życia budynku, w tym uwzględnienia zmniejszania emisji wbudowanych, ma przyspieszyć strategia Fali Renowacji, która szykuje dużo zmian w ramach dyrektyw. Na przykład proponowane ramy dyrektywy EPBD, proces rewizji dyrektywy ws. efektywności energetycznej (EED), a także rozpoczęcie przez resort rozwoju konsultacji dot. zmian w klasach energetycznych dla budynków na poziomie krajowym – są pierwszymi krokami w kierunku rozwoju prawodawstwa dotyczącego obliczenia całościowego wpływu budynków na klimat. Umożliwiają one włączenie obliczenia emisji z cyklu życia budynku do standardów sektora budowlanego, tym samym wspierając misję Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast. Kluczowa w tej kwestii jest jednak  współpraca i zaangażowanie interesariuszy oraz działania władz, które będą stymulować zmiany w kierunku wprowadzenia analizy LCA, jako obowiązkowej na etapie przetargów na inwestycje budowlane oraz projektowania. Dzięki temu ustalimy nowy standard na rynku budownictwa i doprowadzimy do osiągnięcia celu dekarbonizacji zasobów budowlanych.

   

  #OZE #Fotowoltaika #UE #Zeroemisyjność

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Nowa edycja programu „Mój Prąd” wraz z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi

  Na ostatnim spotkaniu w Kozienicach Minister poinformowała, że od kwietnia rusza nowa edycja programu „Mój prąd”.

  „Będzie to już nabór ciągły. Co więcej, rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Niezależnie od tego, czy dziś dom ogrzewany jest gazem, peletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej” – oświadczyła Moskwa.

  Jak poinformował 17 marca 2023 roku operator programu „Mój Prąd”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” został zamknięty z powodu wyczerpania budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji. NFOŚiGW zapowiedział, że przygotowuje ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie, którego szczegóły zostaną dopiero przedstawione.

  Minister Klimatu i Środowiska zapowiedziała również, że najwcześniej pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku powinien ruszyć program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, finansowany ze środków unijnych i krajowych.

  Ile wyniesie dofinansowanie?

  Zgodnie z zapowiedziami, maksymalna kwota dofinansowania ma wynieść 58 tys. zł. Nabór ma prowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

  #OZE #Dofinansowanie #MójPrąd #MójPrąd5.0 #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Kolektorysłoneczne

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Belgijskie wybrzeże z nową pływającą fotowoltaiką na morzu

  Pływająca fotowoltaika to innowacyjna technologia, która łączy w sobie dwa źródła energii: słoneczną i wodną. Zastosowanie jej na morzu, wzdłuż belgijskiego wybrzeża, jest interesującą propozycją z uwagi na jego geograficzne położenie oraz obecność stałych wiatrów i fal.

  Belgia, jako kraj niewielkich rozmiarów i ograniczonej ilości terenów do zagospodarowania, poszukuje alternatywnych źródeł energii odnawialnej. Zastosowanie pływającej fotowoltaiki na morzu pozwoli na zwiększenie produkcji energii słonecznej, a jednocześnie minimalizację wykorzystania cennych terenów na lądzie. Dodatkowo, instalacje fotowoltaiczne na wodzie mają mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu do tradycyjnych elektrowni węglowych czy gazowych.

   

  Energetyka na morzu to nie tylko wiatraki

  Z najnowszych informacji wiemy, że za cały projekt odpowiedzialne są trzy belgijskie firmy tj. Jan De Nul, Tractebel oraz DEME. Belgijskie spółki wspólnie zamierzają komercjalizować tą technologię. Współpracowały one przy koncepcji także ze środowiskami uniwersyteckimi.
  Seavolt to pływająca platforma, na której posadowione zostaną panele fotowoltaiczne.

  Ponadto platforma z panelami fotowoltaicznymi ma dobrze znosić trudne warunki morskie, a jej modułowa konstrukcja będzie pozwalać na lokalizowanie instalacji w różnych miejscach na świecie. Wśród zalet wymieniono także możliwość postawienia takiej platformy na terenie już istniejących morskich farm wiatrowych, o ile pozwolą na to lokalne przepisy.

  Warto zaznaczyć, że pływające farmy fotowoltaiczne to szansa na stworzenie nowych miejsc pracy w dziedzinie energii odnawialnej oraz zwiększenie niezależności energetycznej kraju. Belgijskie wybrzeże z powodzeniem może wykorzystać tę technologię, biorąc pod uwagę jego położenie oraz rozwiniętą infrastrukturę portową.

  Pływająca fotowoltaika na morzu to jeszcze stosunkowo nowa technologia, która wymaga dalszych badań i rozwoju. Jednakże, jej perspektywy wydają się obiecujące, a jej zastosowanie na belgijskim wybrzeżu może przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

  Już latem 2023 roku zaplanowano pilotażowy start platformy na morzu u wybrzeży Belgii.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #offshore

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Budżet na Mój Prąd wyczerpany! Co dalej?

  Program „Mój Prąd” to program rządowy, który ma na celu wspieranie inwestycji w panele fotowoltaiczne. Program posiada określony budżet na każdy rok.

  Dnia 17 marca 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wyczerpał się budżet w programie Mój Prąd. Budżet wynosił 350 mln zł. Oznacza to, że wyczerpał się on 2 tygodnie przed planowanym na 31.03.2023 roku zakończeniem naboru.

  Przypomnijmy, że czwarta edycja programu została już raz przedłużona. Mój Prąd 4.0 planowo miał zakończyć się pod koniec 2022 roku, jednak 15.12.2022 roku podwyższono jeszcze poziom dofinansowania na instalację fotowoltaiczną o 2 tys. zł tj. łącznie do 7 tys. zł i na magazyny energii o 8,5 tys. zł tj. łącznie do 16 tys. zł. Oznacza to, że łącznie na wszystkie komponenty można było otrzymać nawet do 31 tys. zł dotacji.

  Program Mój Prąd 4.0 nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem jak na przykład trzecia edycja programu, która wyczerpała się już po trzech miesiącach od uruchomienia dofinansowania. Mimo wszystko był bardzo ważnym programem dla inwestujących w fotowoltaikę.

  Inwestycja w fotowoltaikę w net-billingu jest tym bardziej opłacalna, im wyższa jest autokonsumpcja energii – można uniknąć opłat za dystrybucję. Dlatego dodatkowe wsparcie, szczególnie w dobie rozwijającego się rynku magazynowania energii jest bardzo ważne.

  Ponadto rząd przyszykował szczegóły kolejnego naboru, które lada chwila przedstawimy na naszym portalu.

  Warto jednak pamiętać, że istnieją również inne programy dotacyjne na inwestycje w energię odnawialną. Warto sprawdzić ich warunki i wymagania oraz złożyć wniosek, jeśli spełnia się dane kryteria.

   

  #OZE #MójPrąd #Fotowoltaika #PV #Dofinansowanie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tandemowe ogniwa fotowoltaiczne – rozwojowa technologia badana w Arabii Saudyjskiej

  Prezentowane rozwiązanie perowskitowo-krzemowego ogniwa słonecznego posiada teksturowaną, krzemową warstwę. Tego rodzaju technologia wykazuje duże bariery w osiągnięciu wysokich sprawności z uwagi na trudność odbijania części promieniowania padającego na powierzchnię ogniwa tandemowego. W celu osiągnięcia wyższych sprawności, a tym samym uzyskać więcej energii konieczna jest maksymalizacja koncentracji światła, na skutek zmniejszenia jego odbitej ilości.

  Naukowcy Uniwersytetu Nauki i Technologii Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej podjęli się badań nad daną technologią. W efekcie opracowali tandemowe ogniwo perwoskitowo-krzemowe, które zawiera płytkę krzemową poddaną teksturyzacji. Dzięki takiemu procesowi zmniejszyli ilość odbitego od powierzchni promieniowania. Proces opierał się na wytworzeniu zjawiska „losowo rozmieszczonych piramid” przy zastosowaniu roztworów alkaicznych. To pozwoliło odzwierciedlić proces teksturyzacji i zmaksymalizować absorbcję promieniowania świetlnego, a tym samym podnieść sprawność technologii.

  W wyniku prowadzonych badań naukowcy osiągnęli sprawność tandemowego ogniwa słonecznego na poziomie 28,1 proc. Rozwiązanie charakteryzowało się 18,9 mA/cm2 prądu zwarciowego, napięciem otwartego obwodu o wielkości 1851 mV oraz współczynnikiem wypełnienia wysokości 80,1 proc.

  Pomimo imponujących efektów otrzymanych w wyniku prac badawczych ekspertów z Arabii Saudyjskiej opracowane rozwiązanie nie zdołało przebić parametrów pracy ogniwa zaprezentowanego przez badaczy z Helmholtz-Zentrum Berlin. Niemiecka koncepcja tandemowego ogniwa pozwoliła na osiągnięcie 32,5 proc. sprawności.

   

  #OZE #fotowoltaika #nauka #technologia #innowacje #energetyka #energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Obowiązkowa fotowoltaika od 2028 roku! Nowa dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski

  Prace nad rewizją dyrektywy budynkowej (EPBD) nabierają tempa. We wtorek swoje stanowisko w sprawie kształtu nowych przepisów przyjął Parlament Europejski. Zaproponowane zmiany mają sprawić, że do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii w budynkach znacząco spadną. Natomiast do 2050 roku sektor ten miałby stać się neutralny dla klimatu. Wprowadzane rozwiązania mają ponadto przyspieszyć tempo renowacji budynków nieefektywnych energetycznie, a także poprawić wymianę informacji na temat charakterystyki energetycznej.

  Stanowisko Parlamentu dotyczące dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD przewiduje wiele zmian, które będą miały ogromny wpływ na rozwój odnawialnych źródeł energii i nowoczesnego budownictwa. Przede wszystkim, od 2028 roku wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne. Nowe budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne lub do nich należące będą musiały być zeroemisyjne jeszcze wcześniej, bo już od 2026 roku. Przypomnijmy, że budynek zeroemisyjny charakteryzuje zerowe zużycie energii netto, a więc całkowita ilość zużywanej przez niego energii w skali roku jest równa ilości energii odnawialnej wytworzonej w danym miejscu. Trudno będzie zbudować taki budynek bez instalacji fotowoltaicznych, które są źródłem zielonej energii elektrycznej. Ta technologia również miała więc szczególne miejsce w planach uwzględnionych przez Parlament Europejski.

  Nacisk na bardziej efektywne budynki jest bardzo istotny z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego. Budynki odpowiadają bowiem aż za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych i 40 proc. zużycia energii, a obecne wskaźniki renowacji są znacznie poniżej poziomu potrzebnego do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych.

  Zeroemisyjność nowych budynków – obowiązkowa fotowoltaika

  Według przegłosowanego we wtorek stanowiska, od 2028 roku zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej. Prawo miałoby być przy tym surowsze dla nowych budynków należących do władz publicznych lub przez nie wykorzystywanych. W tym przypadku termin określono począwszy od 2026 roku. Najpóźniej od 2028 roku wszystkie nowe budynki miałyby być obowiązkowo wyposażone w technologie energii słonecznej. Warunkiem ma być jednak “wykonalność pod względem technicznym i ekonomicznym”. Wobec budynków mieszkalnych poddawanych gruntownemu remontowi termin ten wyznaczono na 2032 rok.

  „Gwałtownie rosnące ceny energii, skoncentrowały wysiłki na działaniach podnoszących efektywność energetyczną i oszczędzających energię. Zmniejszenie zużycia energii przez europejskie budynki obniży nasze rachunki oraz zależność od importu energii” – powiedział w oświadczeniu Ciarán Cuffe – Sprawozdawca ds. dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

  “Chcemy, aby nowe przepisy wpłynęły na redukcję ubóstwa energetycznego, obniżenie emisji oraz poprawę zdrowia obywateli. Jest to strategia wzrostu dla Europy, która pozwoli na stworzenie setek tysięcy wysokiej jakości lokalnych miejsc pracy, w budownictwie oraz przy renowacji, poprawiając jednocześnie dobrostan milionów ludzi w Europie” – podkreśla Cuffe.

  „Ta dyrektywa otwiera możliwość dla ogromnych oszczędności energii, a co za tym idzie niższych rachunków za ogrzewanie domów i czystego powietrza” – komentuje Andrzej Guła – Lider Polskiego Alarmu Smogowego.
  „PAS szacuje, że inwestycje w poprawę efektywności energetycznej domów w najbliższych latach mogą obniżyć zużycie węgla w sektorze gospodarstwa domowych z 9-11 milionów ton rocznie do mniej niż 5 mln ton uniezależniając nas od importu paliw kopalnych, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne i ograniczając zjawisko ubóstwa energetycznego.” – dodaje.

  “Wiele drogiej energii tracimy w bezsensowny sposób. W Polsce według danych Polskiego Alarmu Smogowego, na 6,3 mln wszystkich domów jednorodzinnych aż 1,8 mln nie ma żadnej izolacji cieplnej ścian, a kolejnych ok. 350 tys. ma bardzo niski standard ocieplenia. Skala wyzwań związanych z transformacją budynków jest więc ogromna. Co ważne, skala korzyści dla obywateli, gospodarki i środowiska, które można osiągnąć jest równie duża” – mówi Paweł Wróbel – Ekspert ds. dotacji UE z PORT PC.

  Ponadto od 2030 roku istniejące budynki mieszkalne będą musiały mieć co najmniej klasę energetyczną E, a do 2033 roku – klasę D. Te zapisy w przypadku budynków niemieszkalnych i użyteczności publicznej zaczną obowiązywać wcześniej – odpowiednio od 2027 roku i 2030 roku. Warto dodać, że z nowych przepisów zostaną wyłączone zabytki i kościoły. Państwa członkowskie będą mogły również wyłączyć z nich budynki techniczne, o charakterze historycznym, wykorzystywane tymczasowo etc.

  A co z Polską?

  Działacze, eksperci i liderzy biznesu wzywają nasz kraj do poparcia dyrektywy EPBD, która obecnie wchodzi w ostatnią rundę negocjacji z UE. W ramach dyrektywy, polski rząd będzie miał za zadanie opracowanie krajowego planu modernizacji polskich domów, szkół, szpitali i innych budynków. Jeśli dokumenty zostaną ostatecznie zatwierdzone, na naszym rynku pojawi się ogromny impuls dla polskiej gospodarki i nawet 3,3 mln nowych miejsc pracy. Jak zaznaczają eksperci, najbardziej skorzystają jednak ludzie.

   

  #OZE #Fotowoltaika #UE #Zeroemisyjność

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Energynat z kontraktem na 220 MW paneli fotowoltaicznych marki JinkoSolar w 2023 roku

  Inauguracja umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy firmami miała miejsce w trakcie Targów ENEX 2023 w Kielcach. Kontrakt polskiego importera sprzętu PV – spółki Energynat oraz producenta paneli fotowoltaicznych – marki JinkoSolar przewiduje dostawę do rynku w roku 2023 modułów o mocy 220 MW. Zarząd Energynat planuje jednak ten wolumen powiększyć o dodatkowe 30 MW, osiągając na koniec roku pułap 250 MW. Całkowita ilość paneli fotowoltaicznych dostarczonych w bieżącym roku przez Energynat ma natomiast wynieść aż 350 MW.

  W Energynat stawiamy wyłącznie na najlepsze marki gwarantujące jakość, innowacyjne technologie i stabilne dostawy. Po blisko dwóch latach bardzo dobrze rokującej współpracy z marką JinkoSolar, decyzja o zacieśnieniu naszych relacji biznesowych była dla nas oczywista” – wyjaśnia Paweł Kozłowski – Chief Operations Officer i Co-Founder Energynat.

  „Popularyzacja technologii ogniw typu N, której JinkoSolar jest pionierem, oraz kolejne rekordy efektywności osiągane przez produkty tej firmy, sprawiają, że popyt na panele JinkoSolar wciąż rośnie. Klienci w Polsce i Europie doceniają moduły tej marki także za wydłużone gwarancje oraz ich walory estetyczne. Dzięki zawartej umowie dystrybucyjnej możemy dziś gwarantować naszym klientom i partnerom biznesowym pewność dostaw, niezmiennie najlepsze ceny oraz elastyczne warunki współpracy” – dodaje Paweł Kozłowski.

  JinkoSolar to jeden z największych i najbardziej innowacyjnych producentów modułów fotowoltaicznych na świecie. Produkty JinkoSolar trafiają do klientów w ponad 160 krajach na różnych kontynentach. Zdolności produkcyjne firmy to obecnie 70 GW rocznie, a te do końca 2023 roku JinkoSolar planuje zwiększyć do poziomu 90 GW.

  „Trend transformacji energetycznej nabiera rozpędu w całej Europie, a szczególnie w Europie Środkowej. Moduły fotowoltaiczne typu N, w których produkcji marka JinkoSolar jest dziś niekwestionowanym liderem, to kierunek, w którym podąża już cały światowy rynek i wszyscy uznani producenci paneli PV” – mówi Marcin Jędrachowicz – Sales Manager Eastern Europe w JinkoSolar.

  Dla umocnienia przewagi rynkowej naszych produktów w tej części świata szukaliśmy zaufanego partnera, który nie tylko zapewni nam silną pozycję w Polsce, ale także wzmocni naszą obecność w innych krajach regionu. Współpraca z Energynat pozwala nam ze spokojem patrzeć w przyszłość, a klientom Energynat oraz użytkownikom modułów JinkoSolar daje pewność nieprzerwanych łańcuchów dostaw, najlepszych cen oraz wieloletnich gwarancji producenckich” – dodaje Marcin Jędrachowicz z JinkoSolar.

  Energynat jest obecnie czołowym importerem produktów firmy JinkoSolar w Polsce oraz Europie, gwarantującym swoim klientom i partnerom biznesowym obok dostępności i stałych cen, najwyższą jakość obsługi oraz doradztwo w zakresie oferty JinkoSolar.

  Moduły JinkoSolar będą dostępne w Polsce w sieci sprzedaży autoryzowanych partnerów Energynat – czołowych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych – liczącej już blisko 100 punktów handlowych. W przypadku zamówień kontenerowych i megawatowych, w których specjalizuje się importer, firma zachęca do kontaktu bezpośredniego i skorzystania z ich flagowego programu „Duże RABATY na MEGAWATY” oraz odbierania komponentów bezpośrednio z 3 centrów dystrybucyjnych Energynat: w Warszawie, Wrocławiu oraz Łodzi.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika i nawadnianie – ostatni dzień na złożenie wniosku!

  Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zarejestrowała 1 510 wniosków o wsparcie na kwotę blisko 139 mln zł.

  Do dziś tj. 15 marca 2023 roku przyjmowane są dokumenty przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie internetowej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji wpłynęło 98 wniosków o wsparcie przedsięwzięć związanych z nawadnianiem na blisko 7,6 mln zł i 1 412 wniosków na tworzenie instalacji fotowoltaicznych, z których wynika, że ubiegający się o dofinansowanie w tym obszarze starają się o przyznanie im kwoty ponad 131,2 mln zł.

  Wsparcie na nawadnianie w gospodarstwie (obszar E) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.
  Mogą nią być:

  • Wykonanie nowego nawodnienia
  • Ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej
  • Ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru

  Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” 60 proc.

  Z kolei refundacja kosztów inwestycji w zieloną energię w gospodarstwie (obszar F) będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku.

  Co istotne, inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych, a pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu podlegają m.in. zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Co również istotne – magazyn energii musi mieć możliwość przyjęcia co najmniej połowy wytworzonego przez instalację prądu. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł.
  Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” 60 proc.

  Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

   

  Źródło: gov.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Dofinansowanie #Magazynenergii #Pompaciepła

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowy rekord produkcji energii z OZE w Polsce

  Nowy rekord OZE

  Według informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych 12 marca 2023 roku farmy wiatrowe oraz instalacje słoneczne wyprodukowały łącznie rekordową ilość energii tj. 11 GWh. Stanowiło to blisko 63 proc. łącznego zapotrzebowania na energię.

  „Jednocześnie wystąpiło typowe dla weekendu stosunkowo niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną. W efekcie w sobotę w niektórych godzinach PV i farmy wiatrowe zaspokajały ponad jedną trzecią zapotrzebowania, a w niedzielę w pewnych okresach doby ponad 60 proc.” – mówi rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) – Beata Jarosz-Dziekanowska.

  Poprzedni rekord odnotowano w kwietniu 2022 roku, kiedy instalacje OZE pracowały z mocą 10,6 GWh. Tym razem polski system energetyczny poradził sobie z nadmiarem energii m.in. dzięki eksportowi nadwyżek. Z kolei coraz pilniejszą potrzebą są magazyny energii, ponieważ na ten moment polska energetyka nie jest w stanie poradzić sobie z zagospodarowaniem dodatkowej zielonej energii.

  Ważna rola magazynów energii

  Zmiana sposobu zabezpieczenia dostaw prądu, z centralnej ciągłej produkcji na rozproszone źródła to bardzo duże wyzwanie dla każdego kraju oraz regionu.

  Idziemy w tę stronę, a generacja z wiatru i słońca będzie miała coraz większy udział w miksie energetycznym. To, czego bardzo brakuje w naszym systemie, to magazyny energii.” – zauważa Dawid Zieliński, Prezes firmy Columbus.
  Jego zdaniem, na najbliższe 10-20 lat potrzebujemy inwestycji w magazyny energii.

  „Zarówno te małe, dla domów, rolników i firm, jak i te centralne, przyłączone do PSE i OSD, które będą stabilizowały całą sieć. Potrzebujemy magazynów energii na każdym poziomie napięcia – od niskiego w domach, przez średnie w firmach i przy małych OZE, po najwyższe napięcie w PSE.” – podkreśla Zieliński.

   

  Źródło: energia.rp.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #RekordOZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Najpierw produkują, potem magazynują – magazyn energii z recyklingu modułów fotowoltaicznych

  Recykling modułów fotowoltaicznych stanowi zainteresowanie wielu naukowców, producentów, czy nawet użytkowników systemów słonecznych. Na rynku istnieją już rozmaite sposoby umożliwiające odzyskanie z nich niektórych materiałów oraz koncepcje ich ponownego wykorzystania. Kolejnym sposobem na recykling paneli fotowoltaicznych pochwalili się australijscy naukowcy z Uniwersytetu Deakin.

  Eksperci z grupy badawczej z Australii opracowali koncepcję zakładającą odzyskanie krzemu z wyeksploatowanych modułów fotowoltaicznych oraz przekształcenie go w nanokrzem. Proces ten odbywa się bez udziału szkodliwych substancji chemicznych. Zamiast tego wykorzystują obróbkę termiczną oraz delikatne chemikalia, opierając się na metodzie mielenia kulowego. Zaletą tego sposobu jest również jego niezwykle szybki przebieg, który trwa zaledwie jeden dzień, a także jego skuteczność, gdyż odzyskany krzem charakteryzuje 99 proc oczyszczenie z zabrudzeń nabytych podczas użytkowania instalacji. Powstały w wyniku procesu australijskich naukowców nanokrzem zdaniem ekspertów znakomicie może sprawdzić się w technologii magazynów litowo-jonowych. Jak twierdzą naukowcy w wyniku zmieszania nanokrzemu z grafitem istnieje możliwość stworzenia anody nadającej się do zastosowania w bateriach Li-Ion, która pozwoliłaby zwiększyć ich pojemność. Czy ta metoda wspomoże rozwój tak istotnych dla sieci elektroenergetycznych magazynów energii?

   

  #OZE #fotowoltaika #magazyn #energia #recykling #energetyka

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Instalacja fotowoltaiczno-termiczna. Innowacyjny projekt generujący energię elektryczną i cieplną

  Malezyjscy naukowcy z Uniwersytetu Kebangsaan opracowali innowacyjny system fotowoltaiczno-termiczny zdolny nie tylko do wytwarzania energii elektrycznej z promieni słonecznych, ale i do absorpcji ciepła z paneli PV. Zgromadzone ciepło przekazywane jest do nanofluidu i przekształcane w gotową do wykorzystania energię cieplną.

  Prezentowane rozwiązanie oparte jest na cyrkulacji chłodzącego nanofluidu ze zmiennofazowym materiałem PCM (phase-change material). Posiada on zdolność do absorbowania, magazynowania oraz oddawania znaczących ilości utajonego ciepła. W systemie zastosowano również miedziane rurki z mikrofinami, których zadaniem jest zwiększenie przewodności cieplnej materiału przemiany fazowej.

  Projekt malezyjskich naukowców powstał przy wykorzystaniu modułu fotowoltaicznego o wymiarach 640 mm x 360 mm x 25 mm i mocy 30 W. Panel PV wyposażono w rurkę o średnicy 9,52 mm, która została przymocowana, dzięki zastosowaniu miedzi oraz miedzianej taśmy. Rozwiązanie zawiera również wypełniony przez 2,75 kg nano PCM zbiornik oraz zbiornik wyrównawczy, a także wymiennik ciepła i pompę.

  Naukowcy przeprowadzili testy przy uwzględnieniu różnych warunków oświetleniowych. Badania odbyły się przy założeniu temperatury 27 °C  oraz temperatury 20 °C czynnika roboczego. Doświadczenia wykazały, że na skutek chłodzenia modułu przez zastosowany agregat temperatura panelu spadła o 49 proc z przeszło 86 °C do nieco ponad 42 °C. W konsekwencji jego całkowita sprawność wzrosła, osiągając 89 proc.

  Koncepcja prezentowana przez naukowców z Malezji to kolejny krok w rozwoju branży fotowoltaicznej, a tym samym zielonej energii.

   

  #OZE #Innowacja #PV #Fotowoltaika #Energiaelektryczna #Energiacieplna

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Indie opracowały nową metodę wytwarzania cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Czy będzie rewolucyjna?

  Zaprezentowana przez naukowców metoda produkcji oparta jest na wykorzystywaniu tlenku bizmutu miedzi. Związek ten jest uważany za półprzewodnik, który może być istotnym wsparciem w przyszłej, zrewolucjonizowanej produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Zdaniem ekspertów technologia ta może stać się liderem wśród dotychczas znanych ogniw wytwarzanych z krzemu, czy perowskitów.

  W wyniku pracy naukowcy z Indii opracowali ogniwo, na które składa się podstawa ze szkła wykonanego z tlenku cyny z domieszką fluoru, a także z kilku warstw buforowych oraz CuBi2O4 stanowiącego absorber promieniowania słonecznego. Ponadto zastosowano wykonane ze złota styki.

  Naukowcy przeprowadzili testy warstw buforowych, mające na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie – który ze związków pozwoli uzyskać największą sprawność. Badaniom poddano warstwy ZnS, CdS, WS2 oraz SnS2. W wyniku eksperymentu naukowcy osiągnęli sprawność cienkowarstwowego ogniwa słonecznego na poziomie 27,7 proc. przy zastosowaniu warstwy buforowej SnS2.

  Jak twierdzą indyjscy naukowcy prezentowana metoda wytwarzania cienkowarstwowych ogniw słonecznych, które wykorzystują CUBi2O4 w roli absorbera promieni słonecznych może przyczynić się do rewolucji w dotychczasowej produkcji ogniw. W porównaniu do najpopularniejszego sposobu wykorzystującego w produkcji krzem nowa technologia z Indii posiada przede wszystkim zalety ekonomiczne, dzięki tańszemu wykonaniu.

   

  #OZE #energia #energetyka #innowacje #fotowoltaika #technologie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika, gdzie się da. Niemiecka transformacja nabiera tempa

  Niemcy to to państwo niezwykle prędko rozwijanej zielonej transformacji gospodarki. Z tego względu kraj wciąż wprowadza nowe przepisy i politykę opartą o czyste, proekologiczne technologie. To wzmaga zainteresowanie również mało popularną w Polsce balkonową fotowoltaiką.

  Jedna z największych europejskich organizacji  technologicznych, czyli Verband der Elektrotechnik  (VDE) wydała komunikat, zawierający rekomendacje stowarzyszenia na temat montowania instalacji fotowoltaicznych na balkonach. Organizacja oprócz poparcia tej idei wskazała konieczne do wprowadzenia zmiany ułatwiające jej realizację. Należą do nich:

  • zwiększenie o 200 W maksymalnej możliwej mocy dla instalacji fotowoltaicznych montowanych na balkonach z 600 W na 800 W,
  • brak wymagania posiadania inteligentnego licznika, w celu zapewnienia bezproblemowego dla inwestora montażu oraz użytkowania balkonowej instalacji fotowoltaicznej,
  • opracowanie specjalnego systemu rejestrującego działalność instalacji PV, umożliwiającego szybkie wdrożenie jej do użytku,
  • obowiązek informacyjny nałożony na producentów balkonowych instalacji fotowoltaicznych, zawierający zrozumiały przekaz na temat ewentualnych zagrożeń związanych z użytkowaniem systemu oraz odpowiednich, bezpiecznych metodach montażu PV
  • obowiązek instalacji systemu fotowoltaicznego przez wykwalifikowanego specjalistę w trosce o jego bezpieczne użytkowanie lub instalację samodzielną w przypadku zastosowania tzw. wtyczkę Schuko, która umożliwia łatwe podłączenie w trybie plug-and-play.

  Zdaniem VDE uproszczenie dotychczas obowiązujących na terenie Niemiec przepisów spowoduje szybszy wzrost ilości montowanych instalacji fotowoltaicznych na balkonach. Niemiecki rynek posiada doskonały dostęp do tego typu technologii, co zwiększa szanse na powodzenie projektu. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia państwowych dofinansowań dla tego przedsięwzięcia, które w ubiegłym roku przewidziały budżet 10 mln euro na miniinstalacje fotowoltaiczne, do których kwalifikowane są również balkonowe systemy PV.

   

  #OZE #PV #fotowoltaika #energia #energetyka #dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Wskaźnik PV Profitability Index dla Wspólnot za luty 2023

  Ministerstwo Rozwoju i Technologii zatroszczyło się o mieszkańców Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, którzy byli niemiłosiernie łupieni przez firmy energetyczne, ponieważ te sprytnym zabiegiem wyłączyły taryfę dla wspólnot spod regulacji URE. Tym samym miały możliwość narzucania wspólnotom stawki równe tym, jakie proponowano także firmom, a przy okazji zgarniać wysokie marże, dotąd nieosiągalne w tym segmencie klienta.

  Co daje wprowadzenie “prosumenta lokatorskiego” i Grant OZE wypłacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego?

  Przede wszystkim wszystkie Wspólnoty i Spółdzielnie mieszkaniowe mogą w tej sytuacji pewniej ruszyć z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE), głównie w fotowoltaikę, która pomoże im w optymalizacji kosztów energii i zdecydowanie obniży utrzymanie kosztów części wspólnych. A to z kolei zatrzyma falę podwyżek czynszów i przełoży się na wsparcie przeciętnego Kowalskiego.

  Te podmioty, które zdecydują się na własne źródła wytwórcze, mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 50 proc., a to naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę opłacalność całego przedsięwzięcia.

   

  Czy to się opłaca?

  Przypomnijmy, że w 2023 roku mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych są chronieni ustawą, która zamroziła ceny na poziomie 858,5 pln/MWh (sam koszt energii bez przesyłu), co ma charakter czasowy i w dłuższej perspektywie jest nie do utrzymania. Lecz nawet przyjmując sztuczne utrzymanie ceny na ww. poziomie, to według wskaźnika PVPI dla Wspólnot, taka inwestycja powinna się zwrócić w okresie do 3 lat (z uwzględnieniem oczywiście 50 proc. dofinansowania – szczegóły obliczeń poniżej).

  Czy warto korzystać z tego rozwiązania? Odpowiedzi najlepiej poszukać, patrząc w kolejną w ciągu roku, a zwykle szokująco wysoką w styczniu br. informację o aktualizacji stawki czynszu dla swojego lokalu i jak najszybciej wnioskować o dotację. Najwygodniejsze rozwiązanie to zrobić to w porozumieniu z rzetelną firmą realizującą instalacje PV.

   

  Index PVPI dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych w lutym 2023 roku wynosi 3 lata!

  Eksperci z firmy Da Vinci Green Energy przygotowali autorski wskaźnik PVPI – PV Profitability Index, określający opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Najnowszy odczyt wskaźnika, uwzględniający aktualne ceny energii, wg danych za grudzień 2023, pokazuje, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwróci się Wspólnotom i Spółdzielniom Mieszkaniowym już po niecałych 3 latach. Jak to możliwe?

   

  Kalkulacje stopy zwrotu

  Wskaźnik zwrotu inwestycji energii rozliczana na zasadach net-billingu (ceny energii obejmują koszty zakupu i dystrybucji obowiązujące w roku 2023, oraz autokonsumpcję na poziomie 40 proc.)

  PVPI, Da Vinci Green Energy, styczeń 2023

  *Do wyliczeń przyjęto ceny zakupu energii 86 gr brutto (VAT-23%)/kWh, koszty dystrybucji 27 gr brutto (VAT-23%)/kWh, cenę odsprzedaży 716,8 zł netto MWh( (RCEm grudzień – Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej, Źródło PSE (cena nie będzie korygowana)), oraz autokonsumpcja na poziomie 40%. Założono, że wszystkie środki z Depozytu Prosumenckiego zostały wykorzystane na pokrycie rachunków za energię elektryczną lub zwrócone na konto klienta.

  Index PVPI dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych to trzeci wskaźnik przygotowywany przez firmę Da Vinci Green Energy od kwietnia 2022 r. Pierwszy PVPI – PV Profitability Index dotyczy opłacalności instalacji fotowoltaicznej u klienta indywidualnego, drugi u klienta biznesowego PVPI – PV Profitability Index Business. Każdy z nich publikowany jest regularnie każdego miesiąca. Kalkulacje przeprowadzane są przez eksperta Da Vinci Green Energy na ogólnodostępnych rynkowych danych z miesiąca poprzedniego.

  Po szczegóły zapraszamy do dyskusji z Krzysztofem Lalikiem: k.lalik@davinci.pl

   

   #OZE #PV #Wspólnotymieszkaniowe #Wspólnota #Zwrotzinwestycji #Stopazwrotu

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Innowacyjny montaż paneli fotowoltaicznych. Amerykański start-up wpłynie na zmniejszenie kosztów inwestycji

  Pochodzący ze Stanów Zjednoczony start-up Erthos opracował nowatorski sposób montażu instalacji fotowoltaicznej. Prezentowany system nosi nazwę Erth Mount Solar PV, a jego nietypowość wynika z montowania modułów fotowoltaicznych bezpośrednio na ziemi. Dzięki ominięciu stosowania dedykowanych konstrukcji montażowych pod panele, zdaniem ekspertów firmy koszt inwestycji zmniejszy się o nawet 20 proc.

  Pod względem wydajności rozwiązanie może powodować wiele wątpliwości, gdyż moduły fotowoltaiczne montowane na płasko generują mniejsze uzyski niż panele montowane pod kątem. Przedsiębiorstwo przyznają, iż produkcja energii jest mniejsza, jednak przedstawiają szereg korzyści płynących z takiego rozwiązania. Jedna z nich jest oszczędność powierzchni pod farmy fotowoltaiczne. Przy zastosowaniu technologii prezentowanej przez amerykański start-up inwestycja wymaga o około połowę mniejszej powierzchni, co pozwala uzyskać znacznie większą moc całej instalacji. Zaletą jest również krótszy czas montażu oraz krótsze trasy kablowe, co pozwala przyśpieszyć rozpoczęcie pracy systemu słonecznego i zaoszczędzić część kapitału.

  Amerykańskie przedsiębiorstwo wciąż rośnie w siłę poszerzając swoją działalność o inne kraje. Obecnie start-up działa już na większości kontynentów, wzbogacając swoje doświadczenie. Firma może pochwalić się kilkoma imponującymi projektami, jak m.in. instalacja na terenie Tulare o mocy 656 kW. Wkrótce przedsiębiorstwo rozpocznie swoją największą dotychczas inwestycje o mocy 100 MW. Przy wsparciu firmy Industrial Sun projekt powstanie w Teksasie.

   

  #OZE #fotowoltaika #środowisko #innowacje #USA #energia #energetyka

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Na podstawie wskaźnika PVPI Business w grudniu obliczono, że fotowoltaika zwróci się firmie już w 2,4 roku!

  Wskaźnik PVPI Business obrazuje, jak szybko zwraca się instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp, z której wyprodukowana energia rozliczana jest na zasadach prosumenckich. Opiera się na publikowanej od 6 miesięcy Miesięcznej Rynkowej Cenie Energii (RCEm).

   

  Co wpływa na szybki zwrot inwestycji w PV?

  W porównaniu do października, kiedy to nastąpiła korekta cen, w listopadzie Rynkowa Miesięczna Cena Energii wzrosła o 126,7 zł do poziomu 703,81 zł za MWh, co daje wzrost o 22,1  proc. w skali miesiąc do miesiąca.

  W 2023 roku  największy wpływ na zwrot inwestycji z instalacji fotowoltaicznej będą miały ceny energii, a właściwie efekty ustawy zamrażającej ceny na poziomie 785 zł/MWH dla małych i średnich przedsiębiorców. Aktualne stawki taryfowe u czterech największych graczy na rynku kształtują się od 2 000 zł do nawet 3 000 zł netto i jest to poziom kilkukrotnie wyższy od kwoty zamrożenia.

  „Należy pamiętać że poziom 785 zł/MWh to wciąż bardzo wysoka cena, a instalacja – przy założeniu, że cena 785 zł utrzymałaby się przez kolejne lata –  zwróciłaby się w ciągu ok. pięciu lat” – wyjaśnia Krzysztof Lalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Da Vinci Green Energy.

  Interwencja państwa na rynku energetycznym to bardzo duże obciążenie dla budżetu oraz firm energetycznych, dlatego z dużym prawdopodobieństwem należy przewidywać, że takie wsparcie nie będzie możliwe w kolejnych latach.

  Zamrożenie cen nie powinno być powodem odkładania inwestycji w instalację OZE. Regulacyjne obniżenie stawek za energię elektryczną nie rozwiązuje problemu, a jedynie odsuwa go w czasie, wprowadzając na rynku energetycznym dużą nieprzewidywalność i niepewność.

  Sprzedawcy energii muszą w krótkiej perspektywie przystosować systemy bilingowe do zamrożenia cen, a wiele  kwestii z nimi związanych wciąż jest niewyjaśnionych. Dodatkowo na sprzedawców spadł obowiązek zbierania oświadczeń od klientów i ich weryfikacji.

  Analizując perspektywy kosztowe w firmach na najbliższe lata, dobrze gdyby jak najszybciej rozważyły one inwestycję w fotowoltaikę. Instalacja PV to przy obecnej technologii ok. 30 lat produkcji czystego, bezpiecznego prądu. To z kolei pozwala na częściowe uniezależnienie się od wahań cen energii, tak w ostatnich miesiącach dotkliwych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

  Wysoka autokonsumpcja zdecydowanie zwiększa jej opłacalność w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od branży. Eksperci są dość zgodni co do tego, że im więcej wyprodukowanej energii zostanie zużyte na potrzeby własne, tym szybciej zwrócą się wydatki na inwestycje.

   

  Jakie są podstawowe metody optymalizacji wykorzystania fotowoltaiki w firmach?

  Przede wszystkim dopasowanie procesów i rytmu dobowego w zakładzie do produkcji prądu przez panele PV, czyli jak największe zoptymalizowanie bieżącego wykorzystywania energii.

  Przed decyzją o założeniu paneli fotowoltaicznych najważniejsze jest także określenie profilu energetycznego firmy, aby jak najoptymalniej dobrać wielkość instalacji.

  Kalkulacje stopy zwrotu 

  Wskaźnik zwrotu inwestycji energii rozliczana na zasadach net-billingu (ceny energii obejmują koszty zakupu i dystrybucji obowiązujące w roku 2022 (ceny taryfowe Tauron), oraz  auto konsumpcję na poziomie 50 proc.)

  PVPI Business, Da Vinci Green Energy, listopad 2022.

   

  *Do wyliczeń przyjęto ceny zakupu energii 2 166,00 zł netto /MWh, koszty dystrybucji 157,00 gr netto/MWh, cenę odsprzedaży 703,81 zł netto MWh( (RCEm listopad – Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (pierwszy odczyt cen nie będzie korygowana)  Źródło PSE)), oraz autokonsumpcja na poziomie 50,0  proc.. Założono, że wszystkie środki z Depozytu Prosumenckiego zostały wykorzystane na pokrycie rachunków za energię elektryczną lub zwrócone na konto klienta.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Biznes #Zwrotinwestycji

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Naklejki fotowoltaiczne. Czy to koniec ciężkich, masywnych modułów?

  Ogniwa słoneczne opracowanych przez Polkę perowskitów zapoczątkowały cechę elastyczności modułów w branży energii słonecznej. Naukowcy Massachusetts Institute of Technology (MIT) poszli o krok dalej tworząc ultracienkie i elastyczne ogniwa drukowane na specjalnej tkaninie. Takie rozwiązanie umożliwia przyklejenie ogniw słonecznych na dowolnie wybranej powierzchni.

  Proces produkcji inżynierowie MIT rozpoczynają od pokrycia ogniwa powlekarką szczelinową. To pozwala na zbudowanie warstwy o grubości 3 mikrometrów. Na w ten sposób przygotowanej strukturze osadzana jest elektroda, przy zastosowaniu sitodruku. Ostatecznie uzyskiwany jest drukowany moduł słoneczny o grubości zaledwie około 15 mikrometrów. Technologia bazuje na wyjątkowo wytrzymałym materiale stosowanym do produkcji lin przeznaczonych do wydobywania z głębin zatopionych statków, dzięki czemu ultracienkie ogniwo posiada wysoką odporność na rozerwanie.

  Na modułach przeprowadzono badanie na trwałość produktu. Tkanina słoneczna została zwinięta i rozwinięta aż 500 razy. W wyniku eksperymentu określono, że ogniwa wciąż zachowały przeszło 90 proc. swoich pierwotnych zdolności wytwórczych. Rozwiązanie jest imponujące również pod kątem sprawności pracy. Według ekspertów MIT opracowana tkanina potrafi wyprodukować nawet 18 razy więcej energii elektrycznej niż tradycyjne moduły fotowoltaiczne.

  Rozwiązanie prezentowane przez MIT jest niezwykle proste w montażu, Nie wymaga dodatkowych komponentów, czy przyrządów, ani profesjonalnej ekipy monterskiej. Ponadto drukowane moduły idealnie nadają się do instalowania na specyficznych powierzchniach, na których nie miałyby szansy zaistnieć konwencjonalne panele, jak np. żagle łodzi, powierzchnie namiotów, czy bezzałogowe statki powietrzne, czyli drony.

   

  #OZE #fotowoltaika #energiasłoneczna #energia #energetyka #innowacje #technologie

  Kategorie
  Sponsorowany

  Jak zapewnić sobie spokój, kiedy użytkujemy instalację OZE? Jak zabezpieczyć się przed dodatkowymi kosztami, których nie mogliśmy przewidzieć? Rynek ubezpieczeń odpowiada na potrzeby klientów, którzy wybierają alternatywne źródła energii

  Jakie są powody uszkodzeń lub zniszczeń instalacji fotowoltaicznych?

  Instalacje fotowoltaiczne mogą ulec zniszczeniu, uszkodzeniu, wandalizmowi lub kradzieży. Wpływają na nie również warunki pogodowe, np. gradobicia, gwałtowne burze czy huragany. Wtedy instalację PV uszkadzają lub niszczą okoliczności zewnętrzne, niezależne od producenta czy instalatora. Panele słoneczne można również uszkodzić podczas wszelkich prac remontowych, np. na panel PV przypadkowo może spaść ciężkie narzędzie. Gwarancja nie obejmuje usunięcia tego typu szkody. Wówczas klient powinien liczyć się z dodatkowymi kosztami, które mogą być zbliżone, a nawet większe od tej inwestycji. Wielu właścicieli instalacji chętnie sięga po ubezpieczenia urządzeń OZE. Wtedy tego typu wydatki pokrywa ubezpieczyciel. Warto pamiętać, że instalacje PV można ubezpieczyć w okresie gwarancyjnym, jak również po nim. Coraz więcej wykonawców instalacji fotowoltaicznych zawiera umowy na instalacje PV lub pompy ciepła i jednocześnie polisę ubezpieczeniową z inwestorem. Staje się to standardem w ofercie firm OZE. Dzięki niewielkiej dodatkowej inwestycji, klient zyskuje na wiele lat spokój i bezpieczeństwo swojej rodziny lub firmy. Wykonawca instalacji poszerza swoją ofertę, łatwiej pozyskuje nowych klientów oraz zapewnia sobie dobrą opinię w branży. Nie musi się obawiać sytuacji od niego niezależnych. Wykonawcy OZE, którzy wcześniej nie proponowali ubezpieczeń lub ich klient nie skorzystał z ubezpieczenia, zawierają teraz umowę z ubezpieczycielem. Dzięki temu mają dodatkowy powód, aby skontaktować się ze swoimi klientami. Kiedy proponują ubezpieczenie, mogą przedstawić ofertę rozbudowy własnej instalacji lub dodatkową usługę, np. pompę ciepła lub magazyn energii.

   

  Jaki ubezpieczyciel jest liderem w branży OZE?

  Obecnie na rynku niektóre firmy ubezpieczeniowe przygotowały specjalne warunki ubezpieczeń instalacji OZE. Jedną z najciekawszych ofert ma Grupa PZU, która jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele grupy stoi PZU SA. Jest to najbardziej rozpoznawalna marka w naszym kraju. W badaniach marketingowych znajomość marki deklaruje aż 88 proc. badanych, wspomaganą znajomości marki potwierdza 100 proc. pytanych. Klienci chętnie podpisują umowy z wykonawcami OZE, którzy oferują usługi znanej polskiej marki z wieloletnią tradycją, która cieszy się wysokim poziomem zaufania społecznego.

  Grupa PZU dysponuje wieloma indywidualnie dopasowanymi do klienta usługami dla klienta, np. ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła. Jest to jedna z propozycji, która odpowiada na współczesne potrzeby rynku. Obejmuje ona również ładowarki samochodowe, akumulatory do fotowoltaiki oraz kolektory słoneczne. Usługę tę można rozszerzać nawet o nagłe sytuacje, np. niższa produkcja energii elektrycznej oraz przerwy w działaniu instalacji PV. Więcej o ofercie: tutaj.

   

  Czy firma z branży OZE może sprzedawać ubezpieczenia i działać jako agent ubezpieczeniowy?

  Coraz częściej w branży ubezpieczeniowej spotykamy tzw. „dwuzawodowców”. Są to osoby lub firmy, które łączą rolę agenta ubezpieczeniowego ze swoim biznesem lub inną pracą. Jakie firmy w szczególności powinny rozważyć ubezpieczenia jako dodatkowe źródło dochodu? Może to być np. firma, która kompleksowo świadczy usługi instalacji OZE, lub firma, która zajmuje się wyłącznie instalacją PV. Mogą to być również doradcy i handlowcy produktów OZE. Takie połączenie zwiększa atrakcyjność oferty, poszerza ją o dodatkowe produkty. Aktywność ubezpieczeniowa przynosi także większe zyski dla firmy. Dzięki niej handlowcy mogą łatwiej realizować plany sprzedażowe. Sprawdza się tutaj strategia dywersyfikacji. Polega ona na tym, że kapitał i działania firmy są rozproszone i nie skupiają się na jednej dziedzinie czy branży. Agenci ubezpieczeniowi zazwyczaj łączą pracę w ubezpieczeniach z dodatkowym zawodem. Część z nich na co dzień jest doradcami OZE, a nawet wykonawcami instalacji OZE. Firmy OZE mogą być także „agentami premium” i zwiększyć swoje portfolio, dlatego że oferują dodatkowo ubezpieczenie PZU.

   

  Kim jest agent ubezpieczeniowy PZU i czym się zajmuje?

  Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba pełnoletnia, która prowadzi lub założy własną działalność gospodarczą. Największe szanse, aby osiągnąć sukces w doradztwie ubezpieczeniowym ma ktoś, kto jest otwarty i gotowy na sukces. Agent powinien być komunikatywny, uczciwy i zdeterminowany w swoich działaniach sprzedażowych. Praca z ludźmi jest pełna wyzwań, tym ważniejsze jest, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Ostatecznie przekłada się to na satysfakcję klienta. Praca agenta ubezpieczeniowego polega na aktywnej sprzedaży dodatkowych produktów obecnym i byłym klientom. Przykładowo – klienci mogą mieć instalację fotowoltaiczną, solarną czy pompę ciepła nawet 2–3 lata i więcej. Ubezpieczenie PZU Eko Energia może mieć każdy bez względu na okres gwarancyjny.

   

  Dlaczego warto pracować jako agent ubezpieczeniowy PZU?

  Agent ubezpieczeniowy PZU może zdobyć cenne doświadczenia i budować trwałe, dobre relacje międzyludzkie. Nasze hasło rekrutacyjne „Pracuj, jak Ci wygodnie” podkreśla, że agent może pracować w sposób elastyczny i swobodny. Może pracować na pełen etat, w pełnym wymiarze godzin, jak również wybrać formę pracy dorywczej. Korzystają z tego np. młode mamy, które chcą pracować zdalne. Tę formę pracy wybierają również przedsiębiorcy, którzy chcą poświeć tylko część swojego czasu na aktywność ubezpieczeniową.

  Osoba, która zdecyduje się pracować jako agent ubezpieczeniowy PZU, może liczyć na atrakcyjny system wynagrodzeń oraz dodatkowe premie dla nowych agentów. Zapewniamy opiekę merytoryczną i szkoleniową  kierownika sprzedaży i zespołu specjalistów. Praca agenta ubezpieczeniowego to również przejrzysta ścieżka rozwoju kariery.

  Więcej o karierze agenta ubezpieczeniowego PZU: tutaj.

  Wszyscy zainteresowani dodatkowymi informacjami – firmy, w tym wykonawcy instalacji OZE, lub osoby z własną działalnością gospodarczą – mogą napisać lub zadzwonić do Bartłomieja Jasicy, managera agentów premium w PZU SA – bjasica@pzu.pl, 666 883 997.

  Prosimy, aby powołać się na nasz portal www.TOP-OZE.pl.


  #OZE #PV #Fotowoltaika #Pompyciepła #Ubezpieczenie #PZU #Praca #Zatrudnienie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika największym źródłem energii. Analiza rozwoju OZE sporządzona przez IEA

  Instalacji wytwarzających zieloną energię wciąż przybywa, co ściśle powiązane jest z ekonomią oraz ekologią tych rozwiązań. Każdego roku przyrost nowych źródeł OZE jest większy w stosunku do lat poprzednich. Zgodnie z tą statystyką eksperci z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (z ang. IEA) oszacowali, iż do 2027 roku moc energii odnawialnej w skali globalnej zwiększy się o 2 400 GW. Warto podkreślić, że wartość ta jest o 30 proc. wyższa niż przedstawiają szacunkowe analizy ubiegłorocznego raportu.

  Zgodnie z opublikowanym raportem w ciągu kolejnych 5 lat odnawialne źródła energii będą stanowić przeszło 90 proc. światowego rozwoju energetyki. Oznacza to, że wyprzedzą również od wieków używany węgiel. Jak wynika z analizy już w 2025 roku źródła alternatywne będą największym na świecie źródłem wytwórczym energii. Eksperci określili, że na przestrzeni roku w Europie moc zainstalowana nowych instalacji OZE wyniósł znacznie więcej niż przewidywali w 2021 roku. Jedne z największych od zeszłego roku przyrostów odnotowano w Hiszpanii – wzrost o 60 proc.  oraz w Niemczech –  wzrost o 50 proc.

  Najszybszym wzrostem charakteryzuje się fotowoltaika. Jak wynika z raportu w ciągu najbliższych 5 lat ma nastąpić niemal trzykrotny przyrost mocy zainstalowanej w PV w stosunku do obecnego poziomu. Wynik ten ustanowiłby fotowoltaikę największym globalnym źródłem energii pod względem mocy zainstalowanej.

  Według analiz zamieszczonych w opublikowanym przez IEA raporcie energia słoneczna to niejedyne źródło rosnące w siłę. Zdaniem autorów w latach 2022-2027 nastąpi dwukrotny wzrost mocy elektrowni wiatrowych na świecie, z czego 20 proc. będą stanowić projekty offshore. Łącznie z fotowoltaiką elektrownie te będą odpowiadać za przeszło 90 proc. nowej mocy zainstalowanej w ramach energetyki odnawialnej do 2027 roku. Przyrost na znaczeniu twórcy raportu przewidują również biopaliwom.

   

  #OZE #fotowoltaika #offshore #energia #analiza #IEA #energetyka

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Energynat Solutions zbuduje elektrownię PV o mocy 2 MW dla Schumacher Packaging

  Panele PV zostaną zamontowane na gruncie w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o., z siedzibą w Polednie w województwie kujawsko-pomorskim i będą produkowały energię na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

  Zakończenie budowy instalacji o mocy 2 MW – będącej pierwszym z kilku etapów w procesie realizacji całego systemu OZE dla Schumacher Packaging – jest planowane na jesień 2023 roku. Obie spółki zapowiedziały, że możliwe będzie kontynuowanie współpracy przy kolejnych inwestycjach z obszaru OZE planowanych na lata 2023 i 2024.

  Schumacher Packaging, działający na rynku od prawie 75 lat to jeden z wiodących w Europie producentów opakowań z tektury falistej i litej, który posiada w Europie aż 27 oddziałów i zakładów produkcyjnych, z czego aż 10 jest zlokalizowanych w naszym kraju.

  W 2022 roku nasza firma rozpoczęła znaczącą ofensywę w zakresie modernizacji zakładów produkcyjnych i inwestycji w energię z OZE. W Polsce i Niemczech realizujemy obecnie budowę kilku niezwykle nowoczesnych parków energetycznych, składających się z paneli słonecznych i turbin wiatrowych o łącznej mocy 10 megawatów. Te, w niedalekiej przyszłości planujemy rozbudować do 40 megawatów.” – mówi Paweł Liberkowski, Koordynator ds. Efektywności Energetycznej w Schumacher Packaging.

  „Inwestycja w fotowoltaikę to dla nas ważny krok na drodze do pełnej redukcji emisji CO2 wynikającej z naszej działalności oraz szansa na optymalizację kosztów związanych z energią elektryczną. Do współpracy nieprzypadkowo wybraliśmy firmę Energynat Solutions, która specjalizuje się w projektach z obszaru transformacji energetycznej, realizowanych dla dużego biznesu. Cieszymy się, że będziemy mogli skorzystać z doświadczenia oraz kompetencji zespołu Energynat.” – uzupełnia Paweł Liberkowski.

  „Instalacja PV dla Schumacher Packaging to projekt realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem, którym rozpoczęliśmy naszą współpracę było sporządzenie koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej oraz pozyskanie wszelkich wymaganych zgód, pozwoleń oraz warunków jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W drugim kwartale 2023 roku przystąpimy do właściwych prac instalacyjnych.” – mówi Ernest Waś, Prezes Energynat Solutions Sp. z o.o.
  „Do budowy farmy zostaną wykorzystane dwustronne moduły marki Jinko Solar wykonane w technologii N-Type Bifacial, gwarantujące wyższe uzyski, a tym samym i wyższe oszczędności.”
  – dodaje Ernest Waś.

  Instalacja zbudowana przez Energynat Solutions dla firmy Schumacher Packaging w Polednie według szacunków firm, w perspektywie 20 lat wygeneruje oszczędności na poziomie nawet 50 mln złotych.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #PanelePV #Inwestycja #Oszczędność

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Charytatywna energia, czyli fotowoltaika dla potrzebujących

  Charytatywna akcja Polenergii realizowana jest w ramach programu noszącego nazwę Good Power by Polenergia. Wraz we współpracy ze swoimi kontrahentami oraz dostawcami akcja jest organizowana dla instytucji non-profit. Obecnie spółka postanowiła ofiarować prezent w postaci instalacji fotowoltaicznej schronisku Pegasus, zlokalizowanemu w pobliżu Grodziska Mazowieckiego.

  Elektrownia słoneczna ma zmniejszyć koszty prowadzenia schroniska, co pozwoli w lepszy sposób spożytkować przeznaczone na prąd środki finansowe. Instalacja została zaprojektowana na gruncie. Składa się na nią 38 modułów marki Jinko Solar, zamontowanych pod kątem 30 stopni oraz inwerter FoxESS. Komponenty zostały ufundowane odpowiednio przez Menlo Electric (panele PV) oraz FoxESS (falownik). Moc instalacji wynosi 15 kWp, co według prognozy wygeneruje ok. 13 MWh darmowej i czystej energii elektrycznej.

  Schronisko Pegasus oddalone jest od 40 km od stolicy Polski. Jej tereny zamieszkuje niemal 140 zwierząt. Znajdują się tam konie, lamy, szopy, a także koty, psy oraz kozy i owce. Jak informują pracownicy instytucji dom dla zwierząt do tej pory płacił miesięczne rachunki za prąd na poziomie około 1000 zł. Zbyt wysokie koszty zmuszały do szukania oszczędności i ograniczania zużycia energii nawet na bieżące potrzeby. Dzięki wspólnej dobroci Polenergii, Menlo Electric oraz FoxESS nieodpłatnie otrzymana instalacja przyniesie roczne oszczędności w wysokości około 11 tysięcy zł, ułatwiając życie pracownikom i ulepszając życie podopiecznym schroniska.

  Akcja organizowana przez Polenergia Fotowoltaika nie jest pierwszym charytatywnym gestem firmy. Do tej pory przedsiębiorstwo zainstalowało słoneczne elektrownie m.in. dla Domu Dziecka  w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym,  Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, a także Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy.

  Pomoc dla potrzebujących to niezwykły gest, który może być realizowany w równie niezwykły sposób. Jak pokazuje Polenergia wraz z partnerami pomagać można na wiele sposobów.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #schronisko #akcjacharytatywna #pomoc #wsparcie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  SolarEdge z wyróżnieniem za akcję edukacyjną „Anna łapie słońce”

  Zainicjowany przez SolarEdge projekt edukacyjny „Anna łapie słońce” ma na celu edukację młodych pokoleń i ułatwienie wszystkim – zwłaszcza dzieciom – zrozumienia, czym są odnawialne źródła energii oraz jak ważne są one dla środowiska naturalnego i przyszłości Ziemi. W ramach akcji powstała książka dla dzieci „Anna łapie słońce”, wydana w kilku krajach europejskich m.in. w Polsce. Publikacja w wersji drukowanej została rozesłana do szkół podstawowych i przedszkoli z Warszawy jako podarunek z okazji zakończenia roku szkolnego. Ważną częścią projektu było również krótkie video o tym samym tytule z głosem słynnej polskiej lektorki i dziennikarki – Krystyny Czubówny. Animowana historia małej dziewczynki, która postanowiła złapać słońce i rozświetlić wioskę, w której mieszka, mając nadzieję na zmianę świata na lepsze jest dostępna w serwisie YouTube na kanale SolarEdgePV. Książka oraz video zachęcają młode pokolenie do myślenia o zrównoważonym rozwoju już na wczesnym etapie życia, a także zwiększają świadomość w temacie energii słonecznej.

  „Historia Ani to historia każdego z nas, bo w końcu każdy ma w sobie coś z dziecka. Realizując projekt skierowany do najmłodszych chcieliśmy ułatwić im zrozumienie branży OZE, w szczególności przybliżyć zagadnienie energii słonecznej, oraz zaszczepić w nich chęć troski o środowisko naturalne. Wyróżnienie, które właśnie otrzymaliśmy potwierdza słuszność naszych działań i jest motywacją do dalszego rozwijania tego rodzaju projektów edukacyjnych. Mamy nadzieję, że tego typu inicjatywy zaowocują w przyszłości realnymi działaniami proekologicznymi podejmowanymi przez naszą młodzież” – mówi Michał Marona, Country Manager SolarEdge Polska.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  EIT InnoEnergy pokieruje Europejskim Sojuszem Przemysłu Fotowoltaicznego

  9 grudnia br. EIT InnoEnergy – europejski fundusz będący siłą napędową inwestycji w zrównoważoną energię, wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organ Unii Europejskiej – został wyznaczony przez Komisję Europejską do pełnienia zadań Sekretariatu Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego. Wraz z EIT InnoEnergy w komitecie sterującym Sojuszu zasiądą organizacje: SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council.

  EIT InnoEnergy będzie wspierać realizację strategii UE w obszarze fotowoltaiki poprzez dalszy rozwój, obniżanie ryzyk oraz zwiększanie inwestycji w całym łańcuchu wartości sektora PV w Europie. Pozwoli to wzmocnić pozycję konkurencyjną przemysłu fotowoltaiki w kontekście gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię słoneczną w Europie i na całym świecie. Celem Sojuszu i Komisji Europejskiej jest osiągnięcie poziomu 30 GW mocy rocznie do 2025 roku, co przełoży się na dodatkowych 60 mld euro PKB i ponad 400 tys. nowych miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) w Europie.

  Wiele krajów poza Unią Europejską udziela ogromnego wsparcia branżom czystych technologii i przyciąga do siebie podmioty z Europy. UE musi wzmocnić swoje działania inwestycyjne i otoczenie regulacyjne, aby nasze moce produkcyjne w obszarze czystych technologii mogły rosnąć, tworzyć nowe miejsca pracy w Europie i być konkurencyjne w skali świata. Nowy Europejski Sojusz Przemysłu Fotowoltaicznego to kluczowa inicjatywa mająca na celu zmniejszenie zależności oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych technologii fotowoltaicznych w UE do 30 GW rocznie do 2025 roku w całym łańcuchu wartości”. – podkreślił podczas inauguracji Sojuszu Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego.

   

  Sojusz zrealizuje strategiczny plan składający się z siedmiu punktów i obejmujący kluczowe obszary inwestycji w moce produkcyjne PV w Europie. Priorytetem Sojuszu będzie wzmocnienie finansowania publicznego i prywatnego dla europejskich projektów z sektora PV. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu istniejących i nowych europejskich instrumentów finansowania, w szczególności bieżącej rundy Funduszu Innowacji, środków REPowerEU w ramach krajowych planów odbudowy oraz wkładu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zwiększanie mocy zainstalowanej czystych technologii w UE w kontekście REPowerEU.

  Aktywność Sojuszu będą też nakierowana na zapewnienie stabilnych, równych warunków do rozwoju oraz wzmacnianie popytu na konkurencyjne, efektywne i zrównoważone produkty i systemy PV. Sojusz będzie działał na rzecz szybkiego wdrożenia wymogów ekologicznego projektowania systemów i produktów PV oraz w zakresie zamówień publicznych. Ważnym wyzwaniem będzie też odpowiedź na rosnący popyt na kompetencje w nowej branży poprzez uruchomienie Europejskiej Akademii Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego.

  Przewodząc realizacji projektu, EIT InnoEnergy wykorzysta swoje szerokie doświadczenie w zarządzaniu Europejskim Sojuszem Baterii (EBA). Po wdrożeniu EBA w 2017 roku, EIT InnoEnergy stworzył plan rozwoju przemysłowego łańcucha wartości, łącząc ludzi i zasoby wymagane do przyspieszenia wzrostu i skalowania.

  Jesteśmy zaszczyceni przyznaniem nam wiodącej roli w rozwoju Europejskiego Sojuszu Przemysłu Fotowoltaicznego. Tak jak w przypadku sektora baterii, dla którego działamy w ramach EBA, chcemy wzmocnić sektor fotowoltaiki poprzez budowę łańcucha wartości oraz sieci partnerów. Chcemy przyśpieszyć rozwój projektów w całym łańcuchu wartości sektora PV z korzyścią do obywateli UE” – stwierdził Diego Pavia, dyrektor generalny EIT InnoEnergy.

   

  Jako Sekretariat Sojuszu, EIT InnoEnergy będzie ułatwiać współpracę biznesową i przemysłową w całym łańcuchu wartości sektora PV, kierować wdrażaniem strategicznego planu działań przemysłowych, zarządzać relacjami z członkami, zbierać i rozpowszechniać informacje o rynku, zarządzać komunikacją oraz prowadzić platformę biznesową i inwestycyjną Sojuszu.

  Jako kluczowi interesariusze branżowi, SolarPower Europe i European Solar Manufacturing Council dołączą do EIT InnoEnergy w komitecie sterującym Sojuszu. Członkowie komitetu sterującego będą wspólnie nadzorować realizację prac Sojuszu oraz organizację Europejskiego Forum Fotowoltaiki – ważnego wydarzenia, będącego corocznym forum dyskusji na wysokim szczeblu politycznym.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #UE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Większe dofinansowanie na fotowoltaikę w programie Mój Prąd 4.0.

  Od 15 grudnia 2022 roku w ramach programu „Mój Prąd” zostanie podniesiony poziom dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych, a także dla magazynów energii.
  Minister klimatu i środowiska – Anna Moskwa, zapowiadając kolejną edycję programu wsparcia mikroinstalacji zapowiedziała większe dofinansowanie tj.

  • Dopłata do 6 tys. zł. do instalacji fotowoltaicznych oraz
  • Dopłata do 15 tys. zł do magazynów energii

  Natomiast w przypadku zgłoszenia dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, kwota dofinansowania ma wynieść do 50 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie odpowiednio wyniesie:

  • Do mikroinstalacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 7 tys. zł oraz
  • Do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych tj. nie więcej niż 16 tys. zł

  Prosumenci, którzy chcą przejść na net-billing z obecnego systemu opustów również otrzymają dofinansowanie od polskiego rządu. Jest jednak warunek tj.  aby instalacja fotowoltaiczna nie została wcześniej objęta żadnym innym dofinansowaniem w innych programach. Oznacza to, że jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zamierza rozbudować system o wymienione elementy i zdecyduje się zmienić system rozliczeń na net-billing, to również może liczyć na wsparcie finansowe. W takiej sytuacji, dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów są analogiczne jak w pozostałych przypadkach.

  „Rozwój OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu Mój Prąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji #PV do 6 tys. zł., a do magazynów energii do 15 tys. zł. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu” – poinformowała Anna Moskwa.

  Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać osoby, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Wnioski mogą składać również osoby, które mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
  Co bardzo ważne, wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd 4.0. w poprzedniej wysokości, nie będą musieli składać nowego wniosku.

   

  #OZE #Dofinansowanie #MójPrąd #MójPrąd4.0. #Net-billing #Fotowoltaika #Magazynyenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Francuski obowiązek, czyli fotowoltaika na parkingach pod groźbą kary

  Nowo wprowadzone we Francji przepisy zobowiązują wyposażenie parkingów w tzw. carporty, czyli wiaty fotowoltaiczne. Zasada ta będzie obowiązywała od początku nowego roku. Obowiązek dotyczy parkingów posiadających co najmniej 80 miejsc parkingowych i obejmuje zarówno nowe, jak i istniejące parkingi. Obowiązek nie obejmuje parkingów dla ciężarówek o masie powyżej 7,5 tony, a także parkingów zlokalizowanych w historycznej zabudowie centrów miast.

  Zgodnie z przepisami właściciele parkingów zawierających od 80 do 400 miejsc parkingowych będą mieli pięć lat na wypełnienie obowiązku instalacji modułów fotowoltaicznych. Właściciele posiadający większe parkingi dostaną natomiast trzy lata na realizację inwestycji. Pokrycie parkingu konstrukcjami w postaci carportów musi obejmować co najmniej połowę terenu wyznaczonego pod parking.

  Francuskie przepisy regulują również kary za niedotrzymanie nałożonego na właściciela obowiązku. Zgodnie z początkowymi założeniami osoby, które nie zrealizują inwestycji w wyznaczonym terminie otrzymają karę pieniężną sięgającą 10 tys. euro za każdy rok spóźnienia. W trakcie prac nad nowelizacją przepisów nastąpiły jednak poprawki w sposobie naliczania kar. Obecnie kara za niedopełnienie realizacji ma stanowić 50 euro za każde miejsce parkingowe, przyznawana w okresie miesięcznym. Propozycja parlamentu znacznie podnosi zatem wysokość nakładanej kary.

  Wprowadzenie nowych przepisów regulujących rozwój fotowoltaiki na terenie Francji stanowi część planu jej prezydenta. Emmanuel Macron dąży do dziesięciokrotnego zwiększenia produkcji energii słonecznej w kraju. Francuski rząd zakłada, że zastosowanie tego obowiązku pozwoli zwiększyć we Francji moc zainstalowanej fotowoltaiki o 11 GW.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #energetyka #PV #energiasłoneczna

  Kategorie
  OZE

  Kongres ESG Polska Moc Biznesu – power speeche i inspiracje

  Kongres ESG Polska Moc Biznesu rozpoczyna się 7 listopada 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Polska Moc Biznesu to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji biorą udział w ponad 30 godzinach wystąpień, dyskusji, spotkań przy okrągłych stołach, a także będą mogli wysłuchać motywujących wystąpień

  ***

  Kongres ESG – Polska Moc Biznesu to inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Wydarzenie tworzy płaszczyznę do debaty na tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego i zarządzania biznesem w kontekście trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz polskiej perspektywy.

  Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz szereg innych ministerstw, uczelni wyższych i instytucji naukowych.

  ***

  Mowy na scenie E Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu skupione były wokół idei i definicji ESG, zielonej energetyki, elektromobilności czy kolei; przedstawione zostały również zagadnienia wodoru jako alternatywnego paliwa.

  Pierwszy Key Note pt. “Po co E w ESG?”  wygłosiła  Agnieszka Rozwadowska z Columbus Energy.

  • E to najważniejsza litera w raportowaniu finansowym. Według aktualnych raportów, jeśli nie dźwigniemy zmian legislacyjnych ani zmian społecznych, nasza przestrzeń biznesowa zmieni się, nasze biznesy nie będą zabezpieczone w odpowiedni sposób. Pakiet prawa klimatycznego mówi, że do 2030 roku musimy drastycznie zmniejszyć emisję  śladu węglowego.
  • Redukcja śladu węglowego wpływa na 7 wskaźników GRI , tworzy synergię z S i G. Raportowanie jest ważne dla rynków kapitałowych i obszaru zarządczego w organizacjach. Raportujemy ślad węglowy oraz inwestujemy w odnawialne źródła energii.
  • Ślad węglowy trzeba liczyć – jest to pierwszy krok. Drugi etap stanowi próba jego redukcji na określonych płaszczyznach, inwestycja w poprawę wskaźników GRI i włączenie wszystkich interesariuszy w te działania, z myślą o społecznościach lokalnych.

  Więcej informacji, kliknij w link: Mówcy.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowe materiały fotowoltaiczne. Rozwiązanie już w użyciu Amerykanów

  Energetyka słoneczna jest dynamicznie rozwijającym się sektorem. Światowi specjaliści poświęcają jej zatem dużo uwagi, chcąc wprowadzać coraz lepsze technologie na międzynarodowy rynek. Bliscy osiągnięcia tego celu są amerykańscy naukowcy, którzy pracowali organiczne, przezroczyste materiały fotowoltaiczne, które mogą znaleźć zastosowanie w produkcji nowoczesnych okien słonecznych.

  Naukowcy ze Stanów zjednoczonych opracowali dwa nowoczesne materiały fotowoltaiczne TOPV. Tego rodzaju rozwiązania wykorzystywane są przede wszystkim w sytuacjach łączenia fotowoltaiki z nowoczesnym budownictwem, co zawdzięczają swojej transparentności. Opracowane materiały oparte są na powszechnie stosowanym  barwniku  – ftalocyjaninie chloroglinu oraz na związku fluoryzującym – heptametynie.

  Zdaniem naukowców zastosowanie tych organicznych materiałów fotowoltaicznych pozwoli wytworzyć lub zaoszczędzić większą ilość energii elektrycznej, niż została zużyta na potrzeby ich produkcji. W celach badawczych rozwiązanie to zostało poddane testom w pięciu budynkach komercyjnych różnego typu, zlokalizowanych w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, o odmiennych warunkach klimatycznych. Badania prowadzone są na terenie Los Angeles, Detroit, Honolulu oraz Phoenix.

  Zgodnie z oceną naukowców w porównaniu do obecnych rozwiązań fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem, nowe technologie TOPV wykorzystujące  ftalocyjaninę chloroglinu lub heptametynę pozwalają zredukować czas zwrotu inwestycji. Z założeń wynika, że technologia umożliwi oknom prawidłowe  pełnienie swoich funkcji przez okres 20 lat.

   

  #OZE #fotowoltaika #innowacje #USA #energia #technologie

  Kategorie
  Fotowoltaika

  GoldenPeaks Capital podpisało kontrakt fotowoltaiczny z Next Kraftwerke na 158 MW

  Rozpoczynamy współpracę z Next Kraftwerke jako firmą, która ma już ogromne doświadczenie
  w handlu krótkoterminowym, szczególnie na rynku polskim. Doskonale wpisuje się to w naszą strategię szybkiego dostarczania na rynek kompleksowych rozwiązań w zakresie zielonej energii i dalszego zwiększania udziału Polski w energetyce odnawialnej”
  mówi Daniel Tain, Założyciel i Prezes GoldenPeaks Capital.

  Jacek Kłyszejko, Key Account Manager w Next Kraftwerke o współpracy z GoldenPeaks Capital:
  „Cieszymy się, że pozyskaliśmy partnera o silnej pozycji na polskim rynku, który jest motorem ekspansji OZE w Polsce”.

  GoldenPeaks Capital specjalizuje się w budowie i eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz jest jednym z największych właścicieli systemów fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech. Wschodnioeuropejskie portfolio GoldenPeaks liczy łączną moc ponad 2,3 GW (2 300 MW) aktywów fotowoltaicznych, co stanowi największą liczbę aktywów należących do jednego podmiotu do tej pory.

  Zastosowana technologia oparta jest na dwufazowych fotowoltaicznych modułach z wysokowydajnymi ogniwami słonecznymi, co pozwala na uzyskanie najwyższych uzysków produkcyjnych podczas eksploatacji. Grupa zapewnia łatwą integrację wszystkich swoich sektorów, takich jak: produkcja, rozwój projektów i inżynieria, finansowanie i strukturyzacja, zarządzanie łańcuchem dostaw, budowa i uruchomienie, operacje na aktywach oraz sprzedaż komercyjna i energetyczna.

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #Czystaenergia #Energiasłoneczna

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Dodatek energetyczny. Czy wsparcie otrzymają również prosumenci?

  W ramach wspierania społeczeństwa przy rekordowo wysokich kosztach ogrzewania państwo postanowiło wprowadzić dodatki w postaci finansowej, w tym m.in. dodatek elektryczny. Otrzymanie tego typu wsparcia ze strony państwa jest uwarunkowane wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gospodarstwo zatem musiało wcześniej wskazać jakie źródło wykorzystuje na potrzeby grzewcze obiektu. Obywatele ogrzewający się przy użyciu energii elektrycznej mają szansę uzyskać dodatkowe środki finansowe w ramach dodatku elektrycznego. Podstawą otrzymania wsparcia jest złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

  Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, wysokość dodatku energetycznego będzie zależna od rocznego poziomu zużycia energii elektrycznej. Podstawowym dokumentem poświadczającym poziom zużycia ma być dołączone do wniosku rozliczenie z firmą energetyczną. Na podstawie zawartych w nim informacji gospodarstwo zostanie zakwalifikowane do otrzymania dodatku energetycznego w wysokości:

  • 1 000 zł w przypadku rocznego zużycia na poziomie do 5 MWh, lub
  • 1 500 zł w przypadku rocznego zużycia na poziomie powyżej 5 MWh.

  By otrzymać dodatek energetyczny należy spełnić jeszcze jeden ważny warunek, który dyskwalifikuje wielu obywateli z możliwości ubiegania się o przyznanie środków. Otóż przepisy nie przewidują dodatku dla gospodarstw domowych posiadających panele fotowoltaiczne, gdyż zdaniem rządu prosumenci korzystają z tańszego systemu rozliczania energii elektrycznej. Świadczy o tym art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej –  „W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.”

   

  #energia #prąd #energetyka #ustawa #fotowoltaika #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  GoldenPeaks Capital podpisał umowę z Grupą Kronospan w Polsce

  GoldenPeaks Capital nawiązał współpracę z Kronospan w celu dostarczania energii ze swoich polskich portfeli aktywów fotowoltaicznych i wsparcia lokalnych obiektów zieloną energią krajowej produkcji. Umowa o sprzedaży energii dotyczy całości mocy portfeli „Delta” i „Echo”, będących własnością i pod zarządem GoldenPeaks Capital, posiadających już wcześniejszą technologicznie łączną moc zainstalowaną 157 MWp. Aktywa wchodzą w zakres zakrojonego na szeroką skalę wdrażania portfela produktów związanych z dostawą energii w Polsce i pozwalają na kompensację emisji odpowiadających ponad 1 550 000 tonom CO2 kwartalnie podczas uzgodnionego umową okresu.

  Portfele GoldenPeaks w Europie Wschodniej posiadają łączną moc powyżej 2,3 GW (2 300 MW) aktywów fotowoltaicznych, które stanowią największy do tej pory zasób aktywów znajdujący się w ręku jednego podmiotu.

  GoldenPeaks Capital działa w Polsce od 2016 roku. Do tej pory podłączyła do sieci krajowej ponad 154 elektrownie fotowoltaiczne na skalę przemysłową, a w 2022 roku doda kolejne 196 MW. Zastosowana technologia opiera się podwójnych modułach fotowoltaicznych z wysokowydajnymi ogniwami słonecznymi, co pozwala na osiągnięcie w eksploatacji najwyższych wydajności wytwórczych.

  Jak zapewnia Daniel Tain, założyciel i Prezes GoldenPeaks Capital: „Grupa jest zaangażowana w dalsze zwiększanie udziału Polski w energii odnawialnej poprzez długoterminową strategię własności gwarantującą najlepsze dostępne do tej pory komponenty systemu, w połączeniu z własnym know-how w całym łańcuchu wartości”.

  GoldenPeaks Capital (GPC) to firma specjalizująca się w budowie i eksploatacji systemów fotowoltaicznych oraz jeden z największych właścicieli systemów fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech. GoldenPeaks Capital będzie dalej zwiększać dynamikę przemysłu energii odnawialnej w Europie Wschodniej poprzez zastosowanie płynnej integracji wszystkich sektorów GPC, takich jak produkcja, rozwój i inżynieria projektu, finansowanie i strukturyzacja, zarządzanie łańcuchem dostaw, budowa i uruchomienie, operacje na aktywach oraz sprzedaż towarów i energii.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Biznes nie powinien zwlekać z inwestycjami w fotowoltaikę?

  „Obserwujemy bardzo dużą dynamikę na rynku rozwiązań PV dla biznesu. Fotowoltaika stała się najszybciej rozwijającą się technologią odnawialnych źródeł energii w Polsce i w ślad za instalacjami konsumenckimi podąża zapotrzebowanie firm na tańszą energię. Szczególnie widać to w biznesach o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym” – dodaje Ireneusz Kulka.

  Obecnie łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, szacunki mówią o przekroczeniu granicy 12 GW na koniec tego roku i znaczącym przyspieszeniu w 2023 roku. W porównaniu z 2021 rokiem średnia moc montowanych instalacji PV w tym roku jest większa, co wskazuje na wyższy udział instalacji dla przedsiębiorstw w realizowanych projektach. Jednocześnie w 2021 roku nasz kraj znalazł się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej fotowoltaiki w Unii Europejskiej.

  Firmy szukają stabilnego i doświadczonego partnera, który rozumie ich biznes i znaczenie bezpieczeństwa w rozwiązaniach PV. Wychodzimy naprzeciw rzeczywistym potrzebom przedsiębiorców, ponieważ dzięki koncesji na obrót energią elektryczną możemy zarówno dostarczać energię naszym klientom, jak i odkupić od nich jej nadprodukcję. Ma to dla biznesu niebagatelne znaczenie” – mówi Ireneusz Kulka, Country Manager EDP Energia Polska.

  W czasach zawirowań gospodarczych, inflacji i rosnących cen energii polscy przedsiębiorcy szukają przede wszystkim takiego rozwiązania PV, które przyniesie im realne oszczędności i będzie bezpieczne.

  Instalacje fotowoltaiczne dla biznesu EDP Energia Polska w modelu transakcyjnym PV-as-a-Service pozwalają firmom uniknąć konieczności inwestowania własnych środków. Koszty całej inwestycji pokryte są przez EDP, a klient może korzystać z instalacji PV długookresowo. Bezpieczeństwo inwestycji jest zagwarantowane w kluczowych obszarach: stabilności finansowej i jakości produktu – paneli fotowoltaicznych i monitoringu 24/7 jakości działania instalacji. Dodatkowym atutem, który skłania firmy do tego modelu, jest brak konieczności samodzielnego serwisowania instalacji i jej konserwacji.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zielona energia TAURONA zasili gigantyczne fabryki

  „Nasza nowa strategia, czyli przyspieszenie Zielonego Zwrotu TAURONA oznacza rozwój odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2. Nasza organizacja chce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku”. -mówi Rafał Soja, Prezes Spółki TAURON Sprzedaż.

  „W wymagającym otoczeniu makroekonomicznym konsekwentnie rozwijamy nasz portfel odnawialnych źródeł energii i stawiamy na produkty, które są realnym wsparciem dla firm i instytucji, zarówno w zakresie optymalizacji kosztów zakupów energii, jak i działań na rzecz ochrony środowiska”. – tłumaczy Soja.

  Sprzedaż energii dla fabryk Toyoty jest realizowana za pomocą produktu giełdowego, który pozwala na dywersyfikacje momentu zakupowego. Ponadto energia ta pochodzi z odnawialnych źródeł z Grupy TAURON.

  Toyota jako cel założyła osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2035 roku. W ślad za tym podejmujemy działania redukujące wpływ funkcjonowania fabryk na środowisko naturalne oraz budujące społeczeństwo żyjące w zgodzie z naturą. Zakup 100 procent energii ze źródeł odnawialnych pozwala nam przybliżyć się do realizacji naszego celu”. – mówi Grzegorz Owcarz, General Manager Toyota Motor Manufacturing Poland.

  Toyota Motor Manufacturing Poland posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne – w Wałbrzychu oraz Jelczu-Laskowicach. Ich głównym produktem są hybrydowe zespoły napędowe do samochodów Toyoty produkowanych w Europie. Obecne zatrudnienie to 3 400 pracowników, a poziom inwestycji wyniósł ponad 6,5 miliarda złotych.


  Zielony Zwrot w praktyce 

  Firmy i instytucje, które korzystają z zielonej energii od TAURONA ograniczyły w tym roku emisję dwutlenku węgla już o ponad 360 tysięcy ton. Wspieramy tym samym proekologiczne działania klientów biznesowych, dążących do zrównoważonego rozwoju, oferując im jednocześnie nowoczesne rozwiązania umożliwiające swobodne podejmowanie decyzji dotyczącej zakupu energii elektrycznej w określonym czasie i wolumenie”. – podkreśla Tomasz Lender, Wiceprezes TAURON Sprzedaż, odpowiedzialny za rynek biznesowy.

  Jednym z przyjaznych środowisku produktów energetycznych jest EKO Premium. Oferowana w nim energia jest w 100 procentach wyprodukowana w odnawialnych źródłach energii Grupy TAURON, tj. elektrowniach wodnych oraz wiatrowych.

  W tym roku zielona energia pod szyldem EKO Premium od TAURONA trafiła między innymi do Grupy Bosch, LOTTE Wedel Sp. z o.o., a także wpisanej na listę UNESCO Kopalni Soli „Wieliczka”.

  EKO Premium to produkt unikatowy na rynku, bo oprócz tego, że zawiera Gwarancje Pochodzenia, to jako jedyny w Polsce jest objęty Systemem Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. System ten jest nadzorowany przez niezależną instytucję, tj. Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, której eksperci, poza sprawdzeniem źródła pochodzenia energii odnawialnej, badają także jego całościowy wpływ na środowisko naturalne.


  Eko wsparcie

  Ekologiczne produkty dla biznesu są realnym narzędziem wsparcia firm i instytucji w realizowaniu podejmowanych przez nich działań na rzecz ochrony środowiska, stąd TAURON oferuje klientom biznesowym także inne ekologiczne produkty, które wpisują się w strategię Zielonego Zwrotu TAURONA, a także w polityki ekologiczne i CSR swoich klientów.

  Kategorie
  OZE

  INSTALACJE OZE W POLSCE – RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

  Raport przygotowaliśmy w oparciu o rzetelne źródła danych, jakim są publikacje statystyczne na stronach:

  • Agencji Rynku Energii (ARE) – dane dotyczącej struktury i produkcji energii, w tym OZE
  • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) – dane dot. pomp ciepła
  • Dane pochodzące ze stron rządowych
  • Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

  Nowych instalacji fotowoltaicznych wciąż przybywa. Obecnie nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale również coraz więcej właścicieli oraz zarządów firm i zarządów spółdzielni podjęło decyzję o konieczności instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła. Instalacje PV o mocy do 50 kW można założyć nawet w ciągu ok. 1 miesiąca. Przy instalacjach PV powyżej 50 kW istnieje konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz na warunki przyłączenia. Procedury te zajmują zwykle od 8 miesięcy do nawet 12 miesięcy. Z jednej strony jest to duża bariera dla inwestorów średnich instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie okres załatwiania formalności pozwala na zgromadzenie budżetu niezbędnego na inwestycję w produkcję energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby.

  Dobrym rozwiązaniem jest instalacja OZE z pompą ciepła i magazynem energii. Jednak całkowite uzależnienie się od elektrowni zarówno dla osób indywidulanych a także dla firm jest poważną inwestycją. Trzeba dobrze policzyć koszty związane z taką instalacją i porównać ją z korzyściami. Dla osób, które jeszcze nie podjęły decyzji, dużą motywacją są galopujące ceny gazu i prądu. Co za tym idzie rosnące koszty ogrzewania, oświetlenia oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, firm i spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego warto przyjrzeć się temu, co dzieje się na rynku OZE w 2022 roku.

   

  Udział zainstalowanej mocy elektrycznej wg rodzaju elektrowni w 1P 2021.

   

  Udział zainstalowanej mocy elektrycznej wg rodzaju elektrowni w 1P 2022.

   

  Porównanie zainstalowanej energii na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  Na koniec czerwca łącznie we wszystkich źródłach energii zainstalowano ponad 56 GW, tj. 56 731 MW.

  Jest to o ok. 10,5 proc. więcej zainstalowanej energii w okresie 2P 2021 oraz 1P 2022.
  Jednocześnie udział zainstalowanej energii OZE zwiększył się z 28 proc. do 35 proc. Tym samym udział zainstalowanej energii w elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 72 proc. do 65 proc. w stosunki do wszystkich zainstalowanych źródeł energii.

   

  Udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach w 1P 2021.

   

  Udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach w 1P 2022.

   

   

  Porównanie wyprodukowanej energii na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  W pierwszej połowie 1P 2021 roku wszystkie elektrownie w Polsce wyprodukowały 85 542 GWh. Natomiast w 1P 2022 roku wyprodukowały 90 253 GWh energii elektrycznej. Oznacza to 6 proc. wzrost 1P 2022 / 1P 2021.

  W 1P 2022 roku wyprodukowano o 5 527 GWh więcej energii w porównaniu do tego samego roku ubiegłego roku. Oznacza to wzrost produkcji energii z OZE o 35,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  Z jednej strony cieszy duży, bo o ponad 1/3 wzrost produkcji energii z OZE. Jednocześnie wiemy, że jest to zdecydowanie za mało w stosunku do aktualnych potrzeb.

  Udział wyprodukowanej energii z OZE wzrósł z 17 proc. do 22 proc. Tym samym udział energii wyprodukowanej  elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 72 proc. do 65 proc. w stosunku do wszystkich zainstalowanych źródeł energii.


  Jaka jest struktura OZE w Polsce w 1P 2022 roku?

  Warto bliżej przyjrzeć się, jakie są główne rodzaje elektrowni OZE.
  Które z nich generują najwięcej prądu?
  Jak zmienia się rozwój każdego rodzaju źródeł odnawialnych źródeł energii?


  Ile energii elektrycznej z OZE zainstalowano w 1P 2022 roku z podziałem na źródła?

   

  Ile energii elektrycznej z OZE zainstalowano w 1P 2022 roku z podziałem na źródła?

   

  Porównanie zainstalowanej energii z OZE na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  Na koniec 1P 2021 roku w elektrowniach wiatrowych zainstalowano 6 697 MW mocy energii elektrycznej.
  Na drugim miejscu uplasowały się elektrownie fotowoltaiczne (elektrownie PV). Łączna moc w zainstalowanych elektrowniach fotowoltaicznych wyniosła 5 367 MW. Pozostałe rodzaje elektrowni łącznie miały 16 proc. udział w całkowitej zainstalowanej mocy w elektrowniach OZE.

  Na 30 czerwca 2022 roku nastąpiła zmiana lidera źródła zainstalowanej energii wśród wszystkich źródeł OZE. Moc instalacji z instalacji PV podwoiła się i zwiększyła się o ok. 5 tys. MW. Instalacje fotowoltaiczne miały 52 proc. zainstalowanej mocy. Natomiast instalacje wiatrowe uzyskały 37 proc. udział w rynku zainstalowanej energii z OZE. Pozostałe trzy źródła OZE łącznie miały tylko 11 proc. udział w zainstalowanej mocy źródeł OZE. Oznacza to 5 proc. spadek udziału pomimo, że łącznie zainstalowano nieco więcej mocy w porównaniu do okresu poprzedniego.

   

  Produkcja energii elektrycznej z OZE w 1P 2021 roku z podziałem na źródła.

   

  Produkcja energii elektrycznej z OZE w 1P 2022 roku z podziałem na źródła.

   

  Porównanie wyprodukowanej energii z OZE na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

   Warto zauważyć, że zainstalowana moc energii elektrycznej nie jest równa wyprodukowanej mocy. Wynika to z faktu, że elektrownie fotowoltaiczne produkują prąd w ciągu dnia, a elektrownie wiatrowe, gdy wieje wiatr. Z tego powodu udział w produkcji energii elektrycznej elektrowni fotowoltaicznych jest znacznie mniejszy w porównaniu do udziału w zainstalowanej mocy wśród wszystkich źródeł OZE.

  Największe wzrosty w produkcji energii ze źródeł OZE uzyskano z elektrowni wiatrowych. Wyprodukowano w nich w 1P 2022 ponad 3,1 tys. GWh więcej w porównaniu do okresu poprzedniego.
  Na drugim miejscu uplasowały się elektrownie fotowoltaiczne, w których wyprodukowano ponad 2,1 GWh.

  Warto również zauważyć, że największą zmianę w produkcji energii elektrycznej uzyskały elektrownie fotowoltaiczne (211 proc.), a następnie elektrownie wiatrowe (141 proc.). W elektrowniach wodnych oraz w elektrowniach na biomasę i biogaz wyprodukowano w obecnym półroczu mniej energii niż w poprzednim okresie.


  Ile jest instalacji OZE w Polsce 1P 2022 roku?

   

  W minionym półroczu wśród wszystkich nowych instalacji OZE przybyło aż 99,97 proc. instalacji fotowoltaicznych tj. instalacji PV. Z jednej strony powstał już duży rynek firm specjalizujących się w wykonywaniu tego typu instalacji. Jeszcze w ubiegłym roku w branży OZE pracowało ponad 90 tys. pracowników w ponad 30 tys. firm. Z drugiej strony na rozwój określonej branży lub specjalizacji mają bardzo duży wpływ ustawy rządowe. Jak wiadomo farmy wiatrowe produkują najwięcej prądu ze wszystkich źródeł OZE. Z uwagi na szereg obostrzeń związanych z lokalizacją nowych wiatraków, w tym określonymi dużymi odległościami od zabudowań, liczba nowych instalacji tych źródeł energii jest niewielka.

  Jak wynika z powyższej tabeli oraz wykresu, liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych miesiącach 1Q 2022 roku rosła z bardzo dużą dynamiką.

   

  Ile przybyło nowych instalacji OZE w ramach Programu Mój Prąd 4.0?

  Jak wiadomo program Mój Prąd 4.0 obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. W 2Q 2022 roku z miesiąca na miesiąc ilość instalacji PV znacząco spadła. Głównym tego powodem jest zmiana zasad rozliczania zakupu prądu od elektrowni.
  Zauważamy, że w kwietniu spadek jest jeszcze niewielki. Spowodowane jest to tym, że nie wszystkie inwestycje zaplanowane na marzec br. zrealizowano w marcu. Część z nich zrealizowano w kwietniu.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, o czym pisaliśmy na łamach nasze portalu www.TOP-OZE.pl, ilość inwestycji na rynku B2C (Business to Customer) została ograniczona. Natomiast właściciele firm znacznie zwiększyli swoje zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Tym samym jak wynika to z zebranych danych, rynek usług fotowoltaicznych zmienia się. Oznacza to, że w porównaniu do poprzednich miesięcy, zdecydowanie mniej będzie wykonywanych mikroinstalacji PV w domach jednorodzinnych. W zamian będzie powstawało coraz więcej większych instalacji. Z tego wynika, że ilość firm tj. wykonawców instalacji PV będzie malała. Z wcześniejszych badań wynika, że ilość pracowników pracujących w tym sektorze zmniejszy się na koniec roku z 90 tys. do nawet 60 tys.

   

  Wzrost dynamiki fuzji i przejęć w branży OZE

  Zapoczątkowany w ubiegłym roku proces fuzji i przejęć w tym roku będzie się znacznie rozwijał. Oznacza to, że część firm upadnie, inne zostaną przejęte przez dobrze zarządzane organizacje. Jak zwykle zwycięzcami tego rynku będą firmy, które wykonują usługi z najwyższą jakością. Takie firmy mają najwięcej poleceń i są chętnie wybierane przez klientów.
  Sprzedaż Spółek następuje również z naturalnych powodów np. śmierć właściciela lub rozwój spółki na dużą skalę, że trudno jest obecnemu właścicielowi samodzielnie zarządzać dużą organizacją. Potwierdzeniem powyższych zmian na rynku jest to, że coraz więcej właścicieli firm zgłasza się do Spółki Marketing Relacji – właściciela portalu TOP-OZE. Część firm z branży OZE oraz inwestorzy zgłaszają się do nas szukając ciekawych, interesujących spółek, w które mogą zainwestować i poprzez efekt synergii wypracować znacznie lepsze, wyższe wyniki. Inna grupa poszukuje dobrze zarządzanych firm, które posiadają odpowiedni kapitał i ambitną strategię rozwoju.

   

  Jaki proc. zamieszkałych gospodarstw domowych ma już instalacje PV w 1P 2022 roku?

  W ostatnich 5 latach temat fotowoltaiki stał się bardzo powszechny, ponieważ wiele osób otrzymuje propozycje założenia instalacji PV. Dlatego dla wielu osób i firm ciekawą informacją będzie, jaki procent gospodarstw domowych posiada już własną elektrownię słoneczną.

  Jak wynika z poniższego wykresu znaczny przyrost instalacji PV obserwujemy od 2019 roku, który trwał do końca 2021 roku. Zauważamy również, że w 2022 roku wzrost instalacji jest nieco mniejszy za sprawą 1Q br.
  Na koniec 2022 roku można spodziewać się dalszego wzrostu, ale już ze znacznie mniejszą dynamiką.

  Manager Zespołu Marketing Relacji, w tym główny autor tego raportu przez blisko 30 lat obserwuje zmiany na rynku różnych branż. Z perspektywy tego okresu stwierdzamy, że w całym okresie branża OZE jest jedną z najbardziej dynamicznych branż. Natomiast od 2017 roku do 2021 roku tj. w ostatnich 4 latach branża OZE osiąga największą dynamikę wzrostu ze wszystkich branż w Polsce.

  W obecnej chwili instalacje fotowoltaiczne ma ok. 20 proc. domów jednorodzinnych. Jednocześnie w okresie 10 kolejnych lat istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wysokich wzrostów kosztów energii, gazu i ogrzewania. Dlatego w opinii naszego Zespołu przez najbliższe 10 lat tj. do 2032 roku fotowoltaikę może zainstalować kolejne 20 proc. domów jednorodzinnych tj. ok. 1 mln klientów indywidualnych oraz kilkaset tysięcy klientów biznesowych. Dodatkowo będzie następował rozwój pomp ciepła i magazynów energii.

   

  Jaki proc. gospodarstw domowych posiada już pompy ciepła?

  Na podstawie zgromadzonych danych na koniec 1P 2022 roku w Polsce łącznie zainstalowanych było ponad 436 tys. pomp ciepła. Oznacza to, że zaledwie 7,6 proc. zamieszkałych domów jednorodzinnych ogrzewa się i chłodzi pompami ciepła. Od 2020 roku do 2021 roku odnotowywano duży wzrost zainteresowania zakupem pomp ciepła. Roczna dynamika wzrostu sprzedaży w tym okresie wyniosła od 53 proc. do 65 proc. Natomiast w 2022 roku odnotowano olbrzymie zainteresowanie pompami ciepła. Tylko w okresie styczeń – czerwiec br. zainstalowano ok. 80 tys. nowych pomp ciepła. Dla porównania w całym 2021 roku zainstalowano 92 650 pomp ciepła.

  Według danych podawanych przez PORT PC. W całym roku 2022 liczba zainstalowanych pomp ciepła podwoi się w stosunku do 2021 roku. Roczna dynamika sprzedaży pomp ciepła w bieżącym roku wyniesie ok. 100 proc. Dla przykładu w czerwcu br. udział pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze” osiągnął 60 proc.

   

   Jakie są rozpiętości cen pomp ciepła?

   Pomimo rosnących cen z miesiąca na miesiąc, pompy ciepła bardzo szybko znikają z rynku. Polacy w tym sezonie rzucili się na pompy ciepła z powodu coraz to bardziej rosnących cen gazu i węgla. Tym samym wzrastają koszty ogrzewania. Producenci nie nadążają z realizacją zamówień. Natomiast zainteresowane montażem osoby, muszą ustawić się w długiej kolejce oraz uzbroić się w cierpliwość.
  Moda na pompy ciepła jest spowodowana również faktem iż Unia Europejska wyznaczyła redukcję emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej 55 proc. do 2030 roku. W efekcie z miesiąca na miesiąc postępuje wzrost liczby zamówień w stosunku do planów. W związku z tym na rynku OZE obecnie popyt na instalację pomp ciepła wyprzedza podaż.
  Dlatego w czerwcu większość wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” zawierała również dofinansowanie do pomp ciepła.

  Na rynku zauważalny jest wzrost cen pomp ciepła średnio co kilka miesięcy. W marcu 2022 roku odnotowano podwyżkę o około 8 proc. Z kolei w czerwcu podwyżka wyniosła kolejne 9 proc. Producenci zapowiadają, że ceny będą rosły z coraz większą dynamiką, ponieważ wyraźnie na rynku brakuje takich urządzeń.

  Obecnie dla domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 średni koszt zakupu z montażem pompy ciepła wynosi od 25 tysięcy zł do 50 tysięcy zł. Natomiast wiemy, że można znaleźć na rynku również pompę poniżej 25 tysięcy złotych, jak też na rynku są pompy o znacznie wyższej cenie. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, metrażu oraz producenta i gwarancji.

  Prawdopodobne jest, że w 2023 roku pompy ciepła będą zdecydowanie droższe.

  Dlatego bardzo ważne są inicjatywy podejmowane w zakresie ograniczania wzrostu cen, a tym samym wzrostu inflacji. Dla przykładu cytujemy: „22 września br. PORT PC wystosował apel do Premiera polskiego rządu o pilną interwencję w kwestii ograniczenia drastycznych podwyżek cen energii dla użytkowników pomp ciepła”.

   

  „Rozpiętości cen na pompy ciepła z montażem, z jakimi mogą spotkać się klienci końcowi, są astronomiczne. Na fali dynamicznych wzrostów ten rynek, do tej pory w większości zagospodarowany przez doświadczonych instalatorów z dużą wiedzą i doświadczeniem, zalała fala firm bez wymaganych kompetencji w tym skomplikowanym temacie. I tak małe firmy, wcześniej montujące np. kotły gazowe znacząco zaniżają ceny, a potem wykonują instalacje niezgodnie z niezbędnymi standardami. Z kolei duże kapitały, chcące przenieść swoje doświadczenie z paneli fotowoltaicznych, często ceny zawyżają, gdyż najczęściej korzystają z know how podwykonawców, lub mają zawyżony „współczynnik chciwości”.
  – skomentował dla nas Błażej Szpich – Dyrektor Handlowy BUDOTOM Sp. z o.o.

  „Ceny pompy ciepła potrafią wahać się nawet o 50% w zależności od tego, kto je sprzedaje i jaki jest stan instalacji centralnego ogrzewania. Ta sama pompa może być dużo droższa, gdy jej montaż w budynku będzie wymagał dodatkowej armatury lub wyraźnie tańsza, gdy wchodzimy do nowego budynku przystosowanego do instalacji pompy. Warto uważnie czytać proponowane umowy i porównywać ceny urządzeń „pod klucz”. W przeciwnym razie możemy narazić się na nieprzyjemną niespodziankę w postaci dodatkowych kosztów.

  Dofinansowania z pewnością mają wpływ na popularność pomp ciepła, ale z pewnością najwięcej dla ich promocji zrobiły… ostatnie wzrosty cen węgla i gazu. Do tej pory pompę traktowano jako nieco droższe w eksploatacji rozwiązanie, które gwarantuje wygodę i ekologię. Teraz okazało się, że pompy są do tego najbardziej ekonomiczne. Czyste Powietrze, Moje Ciepło czy Mój Prąd to dodatkowa zachęta do wyboru pompy. Raczej nie traktowana jednak jako czynnik decydujący o wyborze danej technologii ogrzewania.

  Obecna sytuacja na rynku węgla będzie mieć daleko idące konsekwencje w kwestii tego, jak Polacy patrzą na pompę ciepła. Do tej pory kotły węglowe traktowano jako technologię, która mimo licznych wad gwarantuje, że w domu będzie zimą ciepło. Teraz role się odwracają. Ludzie przestają zastanawiać się – Co jak nie będzie prądu? – tylko myślą – Co jeśli nie uda mi się kupić węgla?” – powiedział dla portalu TOP-OZE.pl Kamil Dorociński – Prezes Zarządu ONEPOWER Sp. z o.o.

   

  Ile kosztuje magazyn energii w 2022 roku? Jakie są dofinansowania?

  Inwestycja w magazyn energii wiąże się z kosztem rzędu:

  – 5 kW od 15 tys. złotych do 35 tys. złotych
  – 10 kW od 25 tys. złotych do 45 tys. złotych

  Należy pamiętać, że dzięki programowi Mój Prąd 4.0 można znacznie obniżyć koszt zakupu i instalacji magazynu energii. W ramach programu przy instalacji 10 kW można uzyskać dotację na magazyn energii w wysokości 7,5 tys. zł. Natomiast do magazynu ciepła jest dofinansowanie do 5 tys. zł.

  W ramach programu Czyste powietrze, dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynoszą odpowiednio do 30 tys. zł (podstawowy poziom dofinansowania), 37 tys. zł (podwyższony poziom dofinansowania) lub 69 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania). Natomiast przy dotacji  z prefinansowaniem, dotacje wynoszą do 47 tys. zł (podwyższony poziom dofinansowania) lub 79 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania).

  Dlatego warto na bieżąco śledzić warunki aktualnych programów.
  Szczegółowe zasady znajdziesz klikając w link Program Mój Prąd 4.0.
  Szczegółowe zasady znajdziesz klikając w link Czyste Powietrze.

  Osoby, które chcą zainwestować w magazyn energii, fotowoltaikę lub pompę ciepła i potrzebują doradztwa w tym zakresie, mogą skorzystać z naszej wyszukiwarki TOP Wykonawcy. Doświadczony doradca rekomendowanej firmy z bardzo dobrymi opiniami innych klientów udzieli wszelkich informacji w zakresie optymalnego doboru instalacji do potrzeb. Ponadto poinstruuje o kosztach inwestycji i wartościach dofinansowań.

  Jak rozwija się rynek magazynów energii w Polsce? Jaki jest plan do 2040 roku?

  Wśród wszystkich instalacji OZE zdecydowanym liderem są instalacje fotowoltaiczne. Na drugim miejscu znajdują się pompy ciepła, a na trzecim magazyny energii.

  Magazyny energii stale rozwijają się na rynku OZE. Dowodzi tego raport stworzony we współpracy z AGH (Akademia Hutniczo-Rolnicza w Krakowie) w 2022 roku. W raporcie oszacowano, że do 2040 roku magazyny energii będą stanowiły:

  • 26 tys. trwałych miejsc pracy
  • 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej
  • 33 mld zł przyrostu wartości dodanej

  „Odnawialne źródła energii muszą być znaczącym elementem miksu energetycznego. Magazyny energii zarówno na poziomie gospodarstw domowych jak i wielkoskalowe na poziomie sieci, będą stanowiły w perspektywie tej dekady istotny element systemu elektroenergetycznego Polski.” – mówi Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

  Źródło: Raport “Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.“

   

  Kierunki rozwoju na rynku OZE w Polsce.

  „W minionych 7 latach branża OZE osiągała niesamowitą dynamikę wzrostu od ponad 100 proc. do blisko 700 proc. w skali rok do roku. Tym samym należała do najbardziej dynamicznie rozwijających się branż ze wszystkich branż w Polsce. Dynamika będzie dalej wysoka. Jedynie dynamika wzrostu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych zamieni się miejscami z pompami ciepła. Potwierdza to fakt, że ponad 1,12 miliona klientów zainstalowało fotowoltaikę. Natomiast łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła przekroczyła już  430 tysięcy. Na koniec br. łączna liczba instalacji po