listopad 2023 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska wśród liderów sektora fotowoltaicznego

  Firmy analityczne postanowiły już rozpocząć analizę podsumowującą rok dla sektora energetyki słonecznej. Według badań firmy Rystad Energy bieżący rok zakończy się dla branży fotowoltaicznej sumaryczna mocą zainstalowaną na poziomie przeszło 58 GW. Wynik te świadczy o wzroście zainstalowanych w tym roku instalacji fotowoltaicznych o nawet 30 proc. w odniesieniu do ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę sam październik, w Europie odnotowano nowe elektrownie słoneczne o mocy zainstalowanej zbliżonej do tej zainstalowanej w ciągu całego 2022 roku.

  Jak wynika z przeprowadzonej analizy na miejscu lidera w kategorii największej ilości zainstalowanej mocy znalazły się Niemcy z wynikiem 13,5 GW. Wynik ten stanowi wzrost s stosunku do ubiegłego roku aż o 84 proc. Kolejno za Niemcami znalazła się Hiszpania, która w zakończyła ubiegły rok z rekordowym wynikiem przyłączania instalacji fotowoltaicznych. Ostatnie miejsce na podium zajęła Polska, która swój wynik zawdzięcza przede wszystkim prosumentom. To właśnie instalacje dachowe zdominowało wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne i zyskały miano rozwiązania napędzającego transformacje energetyczną Europy.

  Tempo rozwoju instalacji fotowoltaicznych jest zawrotne. Przeciwieństwem tej tendencji jest energetyka wiatrowa, która w ostatnim czasie napotkała wiele przeszkód, łownie legislacyjnych. Jak wskazują analizy elektrownie wiatrowe w bieżącym roku rozwijały się znacznie wolniej. Pomimo zrealizowania kilku imponujących projektów wiatrowych, analitycy szacują, że ilość instalacji wiatrowych na lądzie spadnie o około 11 proc. w stosunku do ubiegłego roku, zaś moce morskich elektrowni wiatrowych wzrosną jedynie o około 2 proc.

   

  #OZE #analiza #energia #energtyka #PV #klimat #statystyki

  Kategorie
  OZE

  Koniec roku blisko, czy zamrożone ceny odejdą wraz ze starym rokiem?

  Temat zamrożonych cen za energię elektryczną jest niezwykle sporny. Część rządu opowiada się za przedłużeniem przepisów chroniących konsumentów przed wysokimi kosztami prądu, inni zaś są za stopniowym wycofywaniu pomocy finansowej w tym zakresie. Szukając kompromisu pomiędzy tymi stanowiskami Unia Europejska przyjęła stanowisko zalecające przedłużenie zamrożonych cen prądu o kolejne 3 miesiące nowego roku.

  Obecnie dzięki obowiązywaniu ustawy zamrażającej ceny prądu uprawnieni odbiorcy, w zależności od kategorii, którą są objęci, płacą rachunki za prąd po cenie maksymalnej 693 zł/MWh lub 785 zł/MWh. Ochrona odbiorców została wprowadzona w celu wsparcia przed rekordowo wysokimi cenami za energię elektryczną, które wystąpiły na terenie całej Europy. Tego rodzaju wsparcie w walce z kryzysem energetycznym wprowadziło aż 19 państw europejskich, w tym Polska.

  Obserwowana stabilizacja cen energii elektrycznej na giełdzie jest jednak przesłaniem do możliwości stopniowego wycofywania pomocy finansowej i powrotu do regulacji poziomu cen prądu na podstawie wolnego rynku. W celu zachowania stopniowego odmrażania cen prądu, Komisja Europejska zarekomendowała przedłużenie przepisów chroniących konsumentów o 3 miesiące, czyli do końca marca 2024 roku. Podstawowym kryterium zastosowania tego rozwiązania, dla okresu przejściowego ma być jednak cena energii elektrycznej znacząco przekraczająca poziom sprzed wystąpienia kryzysu.

  Jak twierdzą eksperci rządowi gwałtowne odmrożenie cen energii nie jest możliwe z uwagi na wywołanie zbyt dużego szoku dla korzystających ze wsparcia odbiorców uprawnionych. Trwający 3 miesiące okres przejściowy miałby pozwolić społeczeństwu na lepsze przygotowanie się do nadchodzących zmian w zakresie rozliczeń za prąd.

   

  #energia #energetyka #prawo #UE #przepisy #prąd

  Kategorie
  OZE

  Umowa koalicyjna bogata w plany dla energetyki

  Dnia 10 listopada bieżącego roku została podpisana umowa koalicyjna pomiędzy czterema partiami. Wśród nich znalazły się Koalicja Obywatelska, Polska 2050 Szymona Hołowni, PSL oraz Nowa Lewica. W ramach dokumentu znalazły się zapisy określające działania mające na celu przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

  Pierwszym z postulatów jest przyspieszenie transformacji energetycznej. Jak twierdzą strony umowy koalicyjnej, zapis ten ma na celu wprowadzenie prawa wspierającego przeprowadzanie sprawiedliwej transformacji energetyczną, dzięki tworzeniu systemów wsparcia finansowego oraz technologicznego. Ma to związek zapewne z kontynuacją obecnych i tworzeniem nowych programów dofinansowań.

  Kolejny zapis dotyczy zwiększenia udziału źródeł odnawialnych. Umowa koalicyjna podkreśla w tym kontekście rolę przede wszystkim energetyki prosumenckiej. Stawia również na uwolnienie potencjału turbin wiatrowych na lądzie, fotowoltaiki oraz biogazu i szczególny nacisk kładzie na zaangażowanie sektora samorządowego oraz prywatnego.

  W umowie nie zabrakło zapisu nt. energetyki jądrowej. Zapis ten ogranicza się jednak do opracowania szczegółowego planu rozwoju dla energetyki atomowej wraz z określeniem metod wsparcia finansowego dla realizacji technologii.

  Czwarty z punktów w obrębie sektora energetycznego dotyczy modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowych. Według szacunków na ten obszar Polska potrzebuje przeznaczyć około 500 mld zł. Zdaniem prezesa C BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej, Grzegorza Wiśniewskiego, kwoty te są możliwe do zmniejszenia, poprzez wdrażanie przydomowych magazynów energii. Partia koalicyjna pokłada nadzieje na finasowanie tego zakresu z środków pochodzących z KPO oraz sprzedaży uprawnień do emisji ETS.

  Kolejno znalazł się temat sprawiedliwej transformacji energetycznej, który odnosi się głównie do bezpieczeństwa pracowników sektora energetyki, jak np. górników. Działanie w tym obszarze mają na celu przebranżawianie pracowników sektora energetyki konwencjonalnej, z której państwo musi stopniowo rezygnować, na rzecz alternatywnych rozwiązań energii odnawialnej.

  W umowie zawarto także zapisy dotyczące wymiany źródeł ciepła, co oznacza głownie walkę z energetycznym ubóstwem i dotyczy gospodarstw domowych o niskich dochodach i wysokich wydatkach na cele energetyki cieplnej i elektrycznej. Domyślać się można, że w tym zakresie władza skupi się na kontynuacji i rozszerzaniu programów dofinansowujących termomodernizacje budynków oraz wymiany źródeł ogrzewania.

  Kolejny zapis mówi o zakazie spalania drewna w energetyce zawodowej, co ma na celu wzmożenie ochrony powietrza, wód oraz lasów i tym samym związane jest z prawem UE w zakresie odbudowy przyrody.

  ​Ostatni punkt umowy ukierunkowany jest na wsparcie dla OZE na terenach wiejskich. Zapis ten jednak nie jest precyzyjny. Można domniemać, że pod słowami o wsparciu wykorzystania potencjału polskiego rolnictwa oraz wiejskich terenów w zakresie produkcji zielonej energii, kryją się kolejne programy wsparcia finansowego, czy rozwój technologii biogazowych.

  Umowa koalicyjna porusza niemało kwestii związanych z polskim sektorem energetycznym. Obecnie jednak nie są jeszcze znane szczegóły w zakresie realizacji uwzględnionych w niej celów.

  #OZE #prawo #energetyka #energia #środowisko #klimat

  Kategorie
  OZE

  Wielki sukces – Polka opracowała nowe odnawialne źródło energii

  Każdy ze zbiorników wodnych podświetlanych niebieskim światłem LED liczący niemal 1000 litrów, pełni rolę inkubatora, w którym rozwijają się mikroalgi. To właśnie te mikroorganizmy, poddawane intensywnym badaniom przez profesor Hawrot-Paw, stają się kluczowym elementem wytwarzania nowoczesnych źródeł energii.

  Bioreaktor stworzony przez zespół profesor Hawrot-Paw jest pierwszym w Europie i jednym z niewielu na świecie, który jest w pełni zautomatyzowany. Mikroalgi hodowane w tych specjalnych warunkach są w stanie podwoić swoją masę w ciągu doby, co otwiera ogromne perspektywy w produkcji biomasy.

  Polscy naukowcy skoncentrowali się nie tylko na wykorzystaniu alg do produkcji paliwa do silników, ale także jako alternatywy dla gazu ziemnego do ogrzewania domów. Ich instalacja jest jedyną taką w Polsce i jedną z niewielu na świecie. W laboratorium profesor Hawrot-Paw można zobaczyć nie tylko fotobioreaktory, ale również specjalnie skonstruowany dom, który może być zabezpieczony energetycznie dzięki wytworzonemu przez siebie paliwu z alg.

  Ciekawym aspektem tej pracy jest również stworzenie instalacji na elewacji budynku, współpracującej z fotowoltaiką. Ta innowacyjna koncepcja służy nie tylko jako dodatkowe źródło energii, ale również jako miejsce przechowywania i kumulacji energii. Dodatkowo, naukowcy opracowali pierwszy magazyn energii z glonów, co może być kluczowe dla przyszłości zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

  Profesor Hawrot-Paw podkreśla rolę alg w życiu na Ziemi, zaznaczając, że tlen, którym oddychamy, w większości pochodzi właśnie od alg. Jej badania nad wewnętrznym życiem tych mikroorganizmów mają na celu wspieranie planety w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

  To polskie osiągnięcie na polu nauki i innowacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii jest godne uwagi i może stanowić inspirację dla innych krajów dążących do zrównoważonej przyszłości.

   

  Źródło: LinkedIn / Dr Maciej Kawecki
  YouTube / This Is IT – Maciej Kawecki

  #OZE #Fotowoltaika #Magazynyenergii #Innowacja #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ogrodzenie z paneli fotowoltaicznych – wady i zalety

  Budowa ogrodzenia fotowoltaicznego polega na zastosowaniu dwustronnych modułów bifacjalnych, które odbierają energię z obu stron. Panele te są umieszczane pionowo, a ich liczba w jednym przęśle zależy od wysokości ogrodzenia. Aby zapewnić trwałość, panele są oprawiane w ramę z profili stalowych. Pozostałe elementy ogrodzenia, takie jak metalowe słupki, nie różnią się od standardowych.

  W porównaniu do tradycyjnych instalacji fotowoltaicznych, panele w ogrodzeniu są ustawione pionowo, a nie pod kątem. Instalacje oparte na modułach bifacjalnych charakteryzują się większą wydajnością przy układzie wschód-zachód, ale są również skuteczne w przypadku ustawienia na południe. Istotne jest zrównoważenie produkcji energii, gdzie ogrodzenia fotowoltaiczne mogą być korzystniejsze dla gospodarstw domowych.

  Ogrodzenia fotowoltaiczne oferują kilka istotnych zalet. Po pierwsze, oszczędność miejsca – zajmują tyle powierzchni co zwykłe ogrodzenie, eliminując potrzebę dodatkowej przestrzeni na dachu czy posesji. Ponadto, dzięki pionowemu ustawieniu paneli, mogą produkować więcej energii elektrycznej, zwłaszcza w orientacji wschód-zachód. Łatwość utrzymania czystości to kolejna zaleta, ponieważ pionowe panele są mniej narażone na zanieczyszczenia.

  Jednak ogrodzenia fotowoltaiczne mają też swoje wady. Są bardziej podatne na uszkodzenia przez zwierzęta, ludzi i pojazdy, co może skrócić okres eksploatacji. Problematyczne może być także zacienienie na terenach zurbanizowanych oraz ryzyko ataków wandali, zwłaszcza gdy panele są łatwo dostępne.

  Mimo pewnych wad, ogrodzenia fotowoltaiczne mają swoje miejsce na rynku. Są szczególnie korzystne dla rolników, którzy chcą jednocześnie wyznaczać granice i produkować energię. Mogą być także interesującą alternatywą dla klasycznych ogrodzeń przemysłowych. Choć obecnie pozostają rozwiązaniem niszowym, rozwój tej technologii może przynieść nowe możliwości i zastosowania.

   

  Źródło: Lepiej.Tauron

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Elektromobilność

  Polska uczelnia uruchomiła innowacyjne laboratorium elektromobilności

  Firma LG Energy Solution Wrocław przekazała na ten cel 600 tys. złotych, stając się fundatorem laboratorium. Umowa ramowa z 2021 roku, wynikająca z uruchomienia kierunku „Elektromobilność”, pozwoliła na zakup specjalistycznego sprzętu. Laboratorium będzie dostępne dla 222 studentów tego kierunku oraz innych studentów i kadry naukowej.

  Laboratorium Elektromobilności obejmuje pięć stanowisk badawczych, w tym stanowisko z rowerami elektrycznymi przekazanymi przez firmę ecobike. To umożliwi analizę pracy układu elektromechanicznego, rozszerzając zakres elektromobilności na wszelkie zagadnienia związane z pojazdami z napędem elektrycznym.

  Celem Politechniki Wrocławskiej jest stworzenie wielodziedzinowego uniwersytetu europejskiego. Profesor Tomasz Nowakowski, Prorektor ds. rozwoju, podkreślił, że laboratorium znacząco podniesie jakość kształcenia i umożliwi przeprowadzenie wartościowych prac badawczych.

  Dr inż. Maciej Skowron z Wydziału Elektrycznego wskazał na unikatowe rozwiązania laboratorium, takie jak stanowiska wyposażone w układy szybkiego prototypowania. Studenci będą mogli projektować struktury sterowania silnikami prądu przemiennego i stałego w różnych konfiguracjach.

  Firma LG Energy Solution, światowy lider w dostarczaniu baterii litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych, produktów IT i elektronarzędzi oraz do systemów magazynowania energii, od 2016 roku działa w Biskupicach Podgórnych. Centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych zajmuje powierzchnię około 100 hektarów i ma obecnie moc produkcyjną wynoszącą 70 GWh.

  Współpraca firmy z uczelniami to istotny element ich działań. Program stażowy Charge The Future, uruchomiony w tym roku, umożliwia studentom odbycie płatnego stażu pod okiem doświadczonego pracownika firmy LG Energy Solution Wrocław, dając im pierwsze doświadczenia zawodowe.

  Otwarcie Laboratorium Elektromobilności to z pewnością krok naprzód w rozwijaniu kompetencji studentów oraz w badaniach związanych z elektromobilnością. Gratulacje dla Politechniki Wrocławskiej i LG Energy Solution Wrocław za tę innowacyjną inicjatywę, która przyczynia się do dynamicznego rozwoju dziedziny elektromobilności.

   

  Źródło: Geekweek.interia

  #OZE #Elektromobilność

  Kategorie
  OZE

  Sprawniejsza wymiana kopciuchów w Małopolsce. Rząd wprowadza 5 nowych operatorów programu Czyste Powietrze

  Dodatkowo podmioty wspomogą mieszkańców w pozyskaniu środków na wymianę kopciuchów i termomodernizację oraz przeprowadzą i rozliczą zrealizowane zadania.

  Paweł Mirowski, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i wiceprezes NFOŚiGW, podkreśla, że inicjatywa ma na celu wzmocnienie dotychczasowych działań i przyspieszenie tempo realizowanych termomodernizacji budynków oraz wymiany starych źródeł ciepła na nowoczesne spełniające najwyższe normy.

  Małopolski pilotaż opiera się na współpracy z podmiotami wyłonionymi w konkursie przez NFOŚiGW oraz gminami, które również pełnią rolę operatora. Program jest testowany w trzech województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i małopolskim. Łączny budżet na działania operatorów w trzech pilotażach wynosi około 20 mln zł.

  Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków i wymianę starych źródeł ciepła na bardziej efektywne. Józef Gawron, wicemarszałek województwa małopolskiego, podkreśla, że wspólnie zależy im na poprawie jakości powietrza, ale zawiłości proceduralne często stanowią przeszkodę dla mieszkańców w staraniu się o dotacje.

  Pięć operatorów, każdy w jednym z pięciu regionów województwa, będzie legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW potwierdzającymi wiarygodność doradców. Wysokość dotacji uzależniona będzie od etapu przedsięwzięcia, a operatorzy otrzymają wynagrodzenie za każdą zawartą umowę o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania.

  Paweł Mirowski podkreśla również konieczność zapobiegania nieuczciwym praktykom, takim jak podszywanie się pod przedstawicieli NFOŚiGW czy nieuczciwe praktyki wykonawców. Program ma skupiać się nie tylko na udzielaniu dotacji, lecz także na dostarczeniu kompleksowego wsparcia, co może przyspieszyć tempo realizacji działań proekologicznych w regionie.

   

  Źródło: Gov

  #OZE #CzystePowietrze

  Kategorie
  Elektromobilność

  55 procentowy wzrost elektromobilności w ciągu 10 miesięcy

  Na koniec października 2023 roku na polskich drogach poruszało się 90 902 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W tej liczbie 46 888 to w pełni elektryczne samochody osobowe (BEV), a 44 014 to hybrydy typu plug-in (PHEV). Segment samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym liczył 5 464 pojazdy. Ponadto, rośnie również flota elektrycznych motorowerów i motocykli, osiągając liczbę 19 211 sztuk. Liczba hybrydowych pojazdów osobowych i dostawczych sięgnęła 639 382 sztuk, natomiast park autobusów elektrycznych wzrósł do 1 083 sztuk.

  Wzrost popularności pojazdów elektrycznych idzie w parze z rozwijającą się infrastrukturą ładowania. Na koniec października 2023 roku w Polsce działało 3 166 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, obejmujących 6 378 punktów ładowania. Wśród nich 33 proc. to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy do 22 kW. W samym październiku uruchomiono 98 nowych stacji ładowania, co stanowi 219 nowych punktów ładowania.

  Mimo nieco słabszego września, październik okazał się miesiącem znaczących wzrostów w praktycznie wszystkich kategoriach pojazdów elektrycznych. Park pojazdów zeroemisyjnych rośnie w tempie od 50% do 100% w porównaniu z rokiem poprzednim, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tą formą transportu.

  Jednak napotkane wyzwania są niebagatelne. Nowy rząd staje przed zadaniem kontynuacji programu „Mój Elektryk” oraz koniecznością jego poszerzenia o dotacje dla pojazdów ciężarowych. Konieczne jest także dostosowanie się do wymagań rozporządzenia AFIR, obejmującego budowę stacji ładowania i tankowania wodoru dla pojazdów osobowych i dostawczych.

  Podkreślając znaczenie elektromobilności w kontekście produkcji pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, Jakub Faryś, Prezes PZPM, zaznacza potrzebę zapewnienia stabilnych dostaw taniej i zielonej energii dla przemysłu motoryzacyjnego.

  Warto również zauważyć rosnące zainteresowanie elektrycznymi samochodami ciężarowymi, chociaż ich obecność na polskich drogach wciąż pozostaje symboliczna. Z prognoz wynika, że do 2035 roku park elektrycznych ciężarówek w Polsce może osiągnąć nawet 160 tysięcy sztuk. Jednak, aby to osiągnąć, konieczne będą subsydia, zmiany prawne, takie jak zniesienie opłat drogowych dla elektrycznych ciężarówek oraz rozbudowa infrastruktury ładowania wysokiej mocy.

   

  Źródło: Managerplus

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Stacjeładowania

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wspólnoty i spółdzielnie w Rzeszowie skutecznie wykorzystują Grant OZE

  Dotacja ta obejmuje połowę kosztów inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne, co czyni tego rodzaju projekty bardziej dostępnymi dla mieszkańców.

  Jednym z przykładów udanej realizacji jest budynek przy ulicy Mikołajczyka w Rzeszowie, gdzie zainstalowano 21 paneli fotowoltaicznych o mocy 10,5 kilowata. Ta inwestycja efektywnie zabezpiecza zapotrzebowanie na energię dla budynku, zasila dwie windy i oświetlenie, generując znaczące oszczędności na rachunkach za prąd. Dzięki temu prąd stał się praktycznie darmowy dla mieszkańców.

  Kolejnym projektem, na który zwrócono uwagę, jest budynek przy ulicy Kwiatkowskiego. Mieszkańcy tego obiektu złożyli już wniosek o Grant OZE, starając się o dotację na instalację fotowoltaiczną o mocy 20 kilowatów. Zważywszy na roczne koszty ponad 30 tysięcy złotych za prąd, taka inwestycja wydaje się być ekonomicznym rozwiązaniem. Ponadto, planowana instalacja będzie jednocześnie pełnić funkcję zadaszenia dla wjazdu do garażu podziemnego.

  Aby skorzystać z dotacji, wspólnota mieszkaniowa musi podjąć uchwałę, a mieszkańcy zobowiązać się do wkładu własnego. Niemniej jednak, zważywszy na prognozowany wzrost cen energii elektrycznej w przyszłym roku, taki wysiłek jawi się jako inwestycja zwracająca się w dłuższej perspektywie czasowej.

  Zainteresowanie programem Grant OZE wzrasta, co sugeruje, że coraz więcej wspólnot rozważa inwestycje w odnawialne źródła energii. Długoterminowe korzyści związane z takimi projektami, takie jak redukcja emisji CO2, obniżenie kosztów energii i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, stają się kluczowymi argumentami zachęcającymi do podejmowania działań w tym kierunku.

  Przykłady udanych projektów, jak te przy ulicach Mikołajczyka i Kwiatkowskiego w Rzeszowie, mogą stanowić inspirację dla innych wspólnot mieszkaniowych, dążących do efektywnego i ekologicznego wykorzystania energii. Miejmy nadzieję, że takie inicjatywy będą się rozwijać, przyczyniając się do budowania bardziej zrównoważonych społeczności.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Największa pompa ciepła ogrzeje tysiące mieszkańców Wrocławia

  Pompa ciepła, o mocy 12,5 MW, będzie działać na terenie największej przepompowni ścieków we Wrocławiu. Nieprzypadkowo wybrano to miejsce, ponieważ instalacja będzie opierać swoje działanie na nieoczyszczonych ściekach, pozyskując ciepło niskotemperaturowe o temperaturze między 12 a 22 stopni Celsjusza. Ten rodzaj ciepła zostanie podbity do parametrów użytkowych i posłuży do podgrzewania wody sieciowej nawet do 85 stopni Celsjusza.

  Budowa Wrompy osiągnęła istotny etap, zakończony m.in. wykopem, wyborem ziemi, wypompowaniem wód gruntowych oraz wylaniem warstwy betonu na głębokości 13 metrów. Inwestycja obejmuje także systemy do podczyszczania ścieków na tym poziomie.

  Moc 12,5 MW Wrompy pozwoli zaopatrzyć Wrocław nawet w 5% obecnie produkowanego ciepła. To istotny krok w kierunku odejścia od paliw kopalnych w produkcji ciepła dla miasta, które obecnie opiera się na spalaniu węgla. Firma Fortum, odpowiedzialna za inwestycję, podkreśla, że istniejące systemy ciepłownicze wymagają fundamentalnych zmian w kierunku dekarbonizacji.

  Wrompa jest pierwszym krokiem w tym procesie, wykorzystując ciepło odpadowe ze ścieków komunalnych i deszczowych głównie z centralnej i południowej części miasta. To nie tylko efektywne wykorzystanie nietypowego źródła energii cieplnej, ale także istotny wkład w ochronę środowiska i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

  Wprowadzenie Wrompy to przełomowy moment dla Wrocławia, demonstrowanie potencjału nowoczesnych technologii w dziedzinie produkcji ciepła. Wykorzystanie energii z nieoczyszczonych ścieków to innowacyjne podejście, które może stanowić inspirację dla innych miast dążących do bardziej ekologicznych rozwiązań w sektorze energetycznym.

   

  Źródło: Gazeta Wrocławka

  #OZE #Pompaciepła #Wrocław #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska firma fotowoltaiczna otrzyma wsparcie od chińskiego lidera

  W ramach tej współpracy Menlo Electric będzie dostarczać wysokiej jakości komponenty fotowoltaiczne dostosowane do konkretnych potrzeb regionu EMEA, wykorzystując technologiczne know-how Tongwei Solar. Menlo Electric z sukcesem rozszerzyła swoją działalność na Bliski Wschód i Afrykę Północną, obejmując 37 krajów, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju na światowym rynku odnawialnych źródeł energii.

  Tongwei Solar, z mocami produkcyjnymi wynoszącymi 350 KT polikrzemu, 100 GW ogniw i 80 GW modułów, dzierżą tytuł światowego lidera w dostawach ogniw słonecznych, co potwierdzili przez sześć lat z rzędu. Dyrektor generalny Tongwei Module Business, Qiu Xin, wyraził radość z współpracy z Menlo Electric, widząc w zaangażowaniu obu firm potencjał rozwoju sektora energii odnawialnej.

  Menlo Electric z kolei podkreśla, że ich oferta skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości komponentów w konkurencyjnych cenach, dostosowanych do konkretnych potrzeb eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Dyrektor generalny Menlo Electric, Bartosz Majewski, zapewnia, że firma będzie kontynuować dostarczanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki na coraz szerszą skalę.

  Współpraca obu firm wydaje się obiecująca dla rozwoju sektora energii odnawialnej, a dynamika rozwoju Menlo Electric na międzynarodowym rynku dodaje jej znaczenia.

   

  Źródło: Focus

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Elektromobilność

  Problemy z elektrycznymi autobusami w Gdańsku – posypały się kary

  Autobusy miały przejeżdżać 400 km na jednym ładowaniu, jednak okazało się, że rzeczywista odległość jest znacznie krótsza, na co skarżą się również kierowcy, podkreślając m.in. problem z wagą pojazdów.

  Spółka próbowała tłumaczyć tę sytuację, argumentując, że zasięg 400 km jest możliwy jedynie w optymalnych warunkach drogowych i pogodowych, które są trudne do utrzymania w dużych miastach, takich jak Gdańsk. Anna Dobrowolska, rzeczniczka GAiT, podkreślała wpływ różnych czynników, takich jak warunki drogowe, natężenie ruchu, elektroniczne wyposażenie, technika jazdy, a także klimatyzacja i ogrzewanie wnętrza pojazdu, na zasięgi autobusów elektrycznych.

  Warto jednak zauważyć, że nowe pojazdy są w fazie wdrażania i kursują dopiero od trzech tygodni. Dobrowolska potwierdziła, że przy włączonym ogrzewaniu autobusy pokonują średnio 250 km. Jednakże, dziennikarze otrzymali sygnały od różnych źródeł sugerujące, że miasto może nie być w pełni zadowolone z jakości baterii w dostarczonych autobusach. Miasto potwierdziło te doniesienia, informując o nałożeniu kary na dostawcę w wysokości 42,5 tys. zł z powodu niedotrzymania poziomu gwarantowanego zasięgu minimalnego.

  Poziom ten wynosi 256 km dla autobusów standardowych i 242 km dla przegubowych, co jest zbliżone do średnich długości tras autobusów w Gdańsku, wynoszących około 250 km. Kary zostały nałożone w 17 przypadkach, gdzie średnia różnica w osiągnięciu gwarantowanego zasięgu minimalnego wyniosła 19 km. Mimo tych trudności, GAiT podkreśla, że proces wdrażania nowych pojazdów trwa nadal, i dążą do rozwiązania napotkanych problemów.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Elektromobilność #Gdańsk #Polska

  Kategorie
  OZE

  Orlen ponownie inwestuje w zieloną energię. Tym razem wyda blisko 30 mld zł

  Inwestycja obejmuje również produkcję paliw syntetycznych, magazynowanie energii oraz inne elementy infrastruktury wspierającej zieloną przyszłość koncernu.

  Grupa Orlen wyznaczyła sobie ambitny cel stania się koncernem multienergetycznym do 2030 roku poprzez rozwijanie różnorodnych źródeł energii. Plan strategiczny przewiduje ulepszenie istniejących aktywów produkcyjnych, uczynienie ich bardziej przyjaznymi dla środowiska i efektywnymi. W ramach ekspansji na nowe obszary biznesowe, firma skupia się szczególnie na projektach związanych z wodorem. Do końca dekady Orlen ma zainwestować 7,4 mld zł w projekty związane z nisko- i zeroemisyjnym wodorem, opartym na odnawialnych źródłach energii i technologii przetwarzania odpadów.

  Projekt w Biebrowie, gminie Choczewo, obejmuje obszar nawet 300 hektarów i zakłada kompleksową budowę obiektu energetycznego. Centralnym punktem inwestycji jest elektrolizer o mocy 100-300 MW, zasilany z elektrowni wiatrowej Baltic Power, planowanej do uruchomienia w 2026 roku. Ponadto, planuje się wytwarzanie paliw syntetycznych, amoniaku, magazynów energii oraz biometanu z rzepaka, zabezpieczonego kontraktami z lokalnymi rolnikami.

  Choć Grupa Orlen podkreśla, że przedstawiony projekt to obecnie jedynie koncepcja, szacuje, że koszt budowy nowego zakładu w okolicach Biebrowa może wynieść nawet 30 mld zł, nie uwzględniając kosztów związanych z Baltic Power. Ostateczne decyzje dotyczące inwestycji zostaną podjęte po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i uzgodnień z władzami samorządowymi. Koncern przewiduje, że realizacja projektu przyniesie znaczny wzrost wpływów do budżetu gminy, związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, oraz stworzy dziesiątki nowych miejsc pracy.

   

  Źródło: Energetyka24 / Karol Byzdra

  #OZE #Energetyka #Wodór #Magazynyenergii #Orlen

  Kategorie
  OZE

  Wyzwania i perspektywy ery cyfrowej – FinTech & InsurTech Digital Congress

  Redesign of the Financial Ecosystem będzie główną myślą kongresu, koncentrując się na „ongoing changes = diversity”. W debacie „Banks & Insurance companies on the way to embedded finance,” uczestnicy przyjrzą się przyszłości sektora bankowego, zastanawiając się, czy kieruje się ku e-commerce czy pozostanie przy embedded finance. Analiza cyfrowej transformacji, dojrzałości cyfrowej banków oraz korzyści i wyzwań związanych z cyfryzacją w branży fintech i insurtech będą kluczowymi punktami.

  W kontekście przystosowania sektora finansowego do ery cyfrowej, zarządzanie ryzykiem nabiera szczególnego znaczenia. Zmiany technologiczne, po kryzysie finansowym, stwarzają szanse na obniżenie kosztów, zwiększenie zasięgu i tworzenie nowych modeli biznesowych. Polskie banki, uznane za jedne z najbardziej innowacyjnych na świecie, współpracują z firmami fintech, wprowadzając nowatorskie rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów.

  Ewolucja sektoru finansowego i ubezpieczeniowego skupia się na klientach, którzy stają się coraz bardziej świadomi i wymagający. Spowolnienie gospodarcze od początku 2023 roku stawia wyzwania przed start-upami, jednak firmy finansowe i ubezpieczeniowe kładą nacisk na dostarczanie spersonalizowanych produktów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

  W kontekście technologii zaawansowanych w służbie finansów, sektor dostrzega potencjał sztucznej inteligencji, analizy dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego. Jednak operacyjna odporność, regulacje i ochrona danych stanowią istotne wyzwania. DORA (Digital Operational Resilience Act), wprowadzone w 2024 roku, mogą być zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla firm FinTech/InsurTech, wymagając dostosowania się do nowych przepisów.

  Na rynku start-upów, zmiany w inwestycjach venture capital wpływają na perspektywy młodych, innowacyjnych firm. Wyzwania związane z komercjalizacją projektów stawiane przez większość funduszy inwestycyjnych skłaniają do refleksji na temat przyszłości finansowania innowacji.

  W obliczu dynamicznych zmian w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, Polska jako kraj z dużym potencjałem dla rozwoju sektora FinTech i InsurTech prezentuje się jako nadzieja na przyszłość pełną innowacji i postępu. Kongres FinTech & InsurTech Digital Congress stanowi znakomitą platformę do wymiany myśli, nawiązywania partnerstw i omówienia kluczowych zagadnień kształtujących przyszłość branży finansowej. Znacząca rola technologii, elastyczność w dostosowywaniu się do oczekiwań klientów i skuteczne zarządzanie ryzykiem stają się kluczowymi determinantami sukcesu w tej dynamicznie ewoluującej branży.

  Więcej na stronie: FinTech & InsurTech Digital Congress

   

  #Biznes #Technologia #AI #FinTech #Finanse #InsurTech #Ubezpieczenia

  Kategorie
  Elektromobilność

  Dodatkowe dofinansowanie do programu „Mój elektryk”!

  Dotacje są dostępne dla osób fizycznych, podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz dla osób korzystających z leasingu. Ostatnia opcja zdaje się być najbardziej popularna, uzyskując wsparcie w postaci kolejnych 100 milionów złotych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  Na dzień 1 listopada 2023 roku NFOŚiGW przyjął 3298 wniosków od osób fizycznych, ale tylko 72 miliony złotych z 100 milionowego budżetu zostały przeznaczone na te dotacje. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, budżet był dwukrotnie większy, ale przyjęto jedynie 1 236 wniosków na kwotę 33,37 miliona złotych.

  Dopłaty do leasingu otrzymały największe finansowanie, osiągając budżet 500 milionów złotych. Do 1 listopada br. złożono 9 157 wniosków na łączną kwotę 391,25 miliona złotych, co sugeruje, że obecna kwota mogłaby się wkrótce wyczerpać.

  Sebastian Bodzenta – Wiceprezes BOŚ, podkreślił, że zwiększenie puli środków przez NFOŚiGW trzykrotnie w tym roku świadczy o ogromnej popularności programu. Program „Mój elektryk” nie tylko wspiera rozwój gospodarczy poprzez modernizację flot firmowych, ale także stanowi realne wsparcie dla krajowej polityki klimatycznej.

  Od początku programu BOŚ przyjął i ocenił ponad 12,5 tysiąca wniosków o dotację, przyznając dofinansowania do leasingu dla prawie 11,3 tysiąca pojazdów elektrycznych. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, po polskich drogach jeździ już ponad 87,5 tysiąca pojazdów elektrycznych, z czego ponad 45 tysięcy to pojazdy całkowicie elektryczne. Program „Mój elektryk” trwa od 2021 roku, a jego znaczący wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce wydaje się być niezaprzeczalny.

   

  Źródło: Świat OZE

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #MójElektryk

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Ogrzewanie pompą ciepła na jachtach – ekologiczność i wydajność w jednym

  Warto zaznaczyć, że na jachtach można znaleźć różne rodzaje pomp ciepła, dostosowane do specyficznych potrzeb i warunków. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań są odwrócone klimatyzatory, które służą do podgrzewania powietrza w kabinach. Oprócz tego, pompy ciepła mogą być używane do wsparcia systemów centralnego ogrzewania na jachtach. Mniej powszechne, ale również istniejące, jest wykorzystanie pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej. W tym przypadku, kolektory słoneczne mogą stanowić ekologiczną alternatywę, ale sprawdzają się przede wszystkim w cieplejszych rejonach i w okresie letnim.

  Na jachtach można spotkać dwa główne rodzaje pomp ciepła: te wykorzystujące wodę morską lub powietrze jako czynnik zewnętrzny. Pompy ciepła woda/woda działają podobnie do gruntowych pomp ciepła, pobierając ciepło z wody morskiej. Można je zamontować pod jachtem, gdzie znajduje się pompa głębinowa lub na samym jachcie. Pompa ta korzysta z rur ssących i wylotów zrzutowych, aby przekazać ciepło do systemu HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji).

  W przypadku pomp ciepła powietrze/woda pobieranie ciepła odbywa się powyżej powierzchni wody. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywają sprężarki i wymienniki ciepła, które pozwalają przekształcić niskotemperaturowe źródło ciepła w ciepło o wyższej temperaturze, które może być rozprowadzane w jachcie.

  Skuteczność pomp ciepła na jachtach zależy od temperatury wody morskiej. Najlepiej działają, gdy temperatura wody przekracza 4,4°C, ale nadal mogą oferować korzystne efekty przy niższych temperaturach. Warto zaznaczyć, że pompy ciepła mogą nie tylko ogrzewać jachty, ale także chłodzić powietrze, co może być przydatne podczas upalnych dni.

  Jachtowe pompy ciepła często pracują na napięciu 12V i są zasilane prądem stałym, co czyni akumulatory litowo-jonowe idealnym źródłem energii. Dzięki temu system może działać nawet przez całą noc, nie wymagając użycia generatora. Niektóre pompy ciepła wykorzystują sprężarki i wentylatory o regulowanej prędkości, co sprawia, że są ciche, wydajne i trwałe. Dodatkowo, są bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne grzejniki, ponieważ nie emitują szkodliwych gazów ani zapachów.

  Współczesne jachty często wyposażone są także w panele fotowoltaiczne, które dodatkowo zwiększają efektywność i opłacalność pomp ciepła. To trend analogiczny do tego, który obserwujemy w budynkach na lądzie.

   

  Źródło: Globenergia / Koło Naukowe Nova Energia, AGH

  #OZE #Pompaciepła #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  OZE

  Ponad 15,8 mld zł na projekty środowiskowe w 2024 roku. Ile z tej sumy będzie przekazane na dotacje?

  Największym priorytetem finansowym Funduszu na nadchodzący rok jest program „Czyste powietrze”, któremu planuje się przyznać ponad 5,4 mld zł. Ta kwota stanowi 35% ogólnej sumy przeznaczonej na cele ekologiczne w 2024 roku. Program ten skupia się na poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, co przyczyni się do znaczącego podniesienia jakości życia mieszkańców.

  Fundusz zamierza również inwestować w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną. Około 3,3 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje związane z podniesieniem efektywności energetycznej oraz produkcją energii z odnawialnych źródeł. W ramach tego planu, modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, takich jak szpitale, hospicja czy obiekty sakralne, będzie miała szczególne znaczenie.

  Fundusz Modernizacyjny także zyska wsparcie, z kwotą ponad 2,7 mld zł przewidzianą na inwestycje w energię odnawialną oraz podnoszenie efektywności energetycznej. Program ten obejmuje inwestycje w energię odnawialną, magazynowanie energii oraz racjonalną gospodarkę odpadami.

  Indywidualni beneficjenci nie zostaną pominięci – dla nich zaplanowano programy takie jak „Ciepłe mieszkanie”, „Moje ciepło”, „Moja woda”, „Mój elektryk” oraz „Mój prąd”. Te inicjatywy mają na celu wsparcie w zakresie poprawy jakości mieszkania oraz przyspieszenie transformacji energetycznej.

   

  Źródło: PAP

  #OZE #Polska #Fotowoltaika #Pompyciepła #Magazynyenergii #Dofinansowanie #Dotacje

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompa ciepła dla mieszkańców bloku – nowe rozwiązanie od Panasonic

  Najważniejszym aspektem pompy ciepła jest jej zdolność do dostarczania ciepła. Producent chwali się pojemnością ogrzewania i chłodzenia wynoszącą 18 000 BTU w warunkach optymalnych. Jednak warto zaznaczyć, że ta wartość spada w miarę obniżania się temperatury, a przy -15°C wynosi 11 000 BTU. Pomimo tego, nadal jest to wystarczająca ilość ciepła do ogrzania lub schłodzenia domu o powierzchni do 275 metrów kwadratowych.

  W przypadku bardzo niskich temperatur, gdzie wydajność pompy ciepła może być ograniczona, urządzenie może korzystać z dogrzewania elektrycznego. To rozwiązanie może być mniej efektywne energetycznie, ale zapewnia pewność działania w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.

  Jedną z kluczowych zalet Panasonic Interios 1.5 Ton jest jego wydajność energetyczna. Producent twierdzi, że jest ona trzykrotnie wyższa niż w przypadku tradycyjnych systemów ogrzewania gazowego. To może przekładać się na niższe rachunki za energię, co na pewno przyciąga uwagę potencjalnych użytkowników.

  Kompaktowa budowa pompy ciepła to kolejna korzyść. Wewnętrzna jednostka ma akceptowalne wymiary 534 mm x 445 mm x 1143 mm i waży około 48 kg, podczas gdy zewnętrzna jednostka to 805 mm x 330 mm x 554 mm i waga około 34 kg. To sprawia, że jest to rozwiązanie, które można z powodzeniem zastosować w różnych typach budynków, w tym w blokach mieszkalnych.

  Pompa ciepła Panasonic Interios 1.5 Ton oferuje także funkcje dodatkowe, takie jak wentylacja, osuszanie i chłodzenie pomieszczeń, co zwiększa komfort użytkowników w różnych warunkach klimatycznych.

  Dodatkowo, urządzenie ma zaawansowany algorytm i elektroniczny silnik komutacyjny (ECM), które pozwalają na efektywne zarządzanie przepływem powietrza i utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz mieszkania, nawet w przypadku problemów z filtrami, cewkami czy przewodami.

   

  Źródło: android.com / Paweł Maretycz

  #OZE #Pompyciepła

  Kategorie
  OZE

  Iberdrola z zyskiem netto 3,64 mld euro – podsumowanie globalnych wyników finansowych

  Inwestycje sięgające 11 mld euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  • Stale rosnąca baza aktywów sieciowych Iberdroli we wszystkich krajach osiągnęła 41,3 mld euro.
  • Grupa odnotowała 41 300 MW łącznej mocy zainstalowanej w OZE (3 100 MW nowej mocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

   

  Wzrost zysku netto o 17%

  • Zysk netto Iberdroli wzrósł o 17%, a EBITDA osiągnęła poziom 10,8 miliarda euro (+13%), co wynika m. in. z korekt taryf sieciowych i wzrostu produkcji.

   

  Dwucyfrowy wzrost zysku netto w perspektywie rocznej

  • Spółka prognozuje obecnie dwucyfrowy wzrost zysku netto (z wyłączeniem dodatkowych zysków kapitałowych z rotacji aktywów).
  • Oczekuje się, że do końca roku łączne aktywa osiągną poziom 150 mld euro, a zadłużenie netto pozostanie na poziomie zbliżonym do roku 2022 (42-43 mld euro).

   

  Realizacja strategii

  • W ciągu ostatnich 12 miesięcy moc zainstalowana OZE Iberdroli wzrosła o 3 100 MW, przy blisko 8 000 MW w budowie.
  • Moc zainstalowana firmy w morskich farm wiatrowych osiągnie 3 100 MW do 2025 r. i 4 800 MW w latach 2026-2027. Wszystkie projekty offshore są realizowane zgodnie z harmonogramem, łańcuch dostaw jest w pełni zabezpieczony, a 100% produkowanej energii jest zabezpieczone w ramach umów CfD lub sprzedawane w ramach kontraktów PPA na 15-20 lat.
  • Udział offshore w EBITDA Iberdroli wzrośnie do 1,9 miliarda euro w latach 2026-2027 w porównaniu do 700 mln w 2022 r.

   

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  SolarEdge z wyróżnieniem w konkursie Diamenty Green Industry

  Konkurs „Diamenty Green Industry” ma na celu uhonorowanie firm oraz przedsiębiorców reprezentujących lub współpracujących z sektorem przemysłowym i logistyką, którzy wyróżniają się na tle konkurencji, a w swojej strategii uwzględniają realizacje celów zrównoważonego rozwoju.

  Kategoria „Lider technologii dla przemysłu”, w której SolarEdge otrzymał wyróżnienie, nagradza firmy wykorzystujące lub oferujące zaawansowane rozwiązania technologiczne, które wspierają procesy produkcyjne. Ważne jest, aby przyczyniały się one również do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  W ramach konkursu SolarEdge otrzymał wyróżnienie za nową generację optymalizatorów mocy – seria S. Wyróżniona technologia jest odpowiednia do komercyjnych zastosowań fotowoltaicznych i jeszcze bardziej obniża koszty BoS, jednocześnie wprowadzając ulepszone zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Optymalizatory mocy serii S są wyposażone w funkcję SolarEdge SenseConnect. To pierwsza w branży technologia, która zapobiega potencjalnym łukom elektrycznym już na poziomie złącza.

  Komercyjne technologie energetyczne stanowią ważny i stale rozwijany obszar działalności SolarEdge i są odpowiedzią na potrzeby polskiego przemysłu. Coraz więcej firm inwestuje w fotowoltaikę, by obniżyć rachunki za prąd. Firmom nie chodzi jednak tylko o efektywność energetyczną – zależy im na znalezieniu systemu, który pomoże zapewnić bezpieczną pracę instalacji fotowoltaicznej, szczególnie w sytuacji awarii, pożaru czy powodzi. W osiągnięciu tego celu mogą pomóc nasze komercyjne optymalizatory mocy serii S. Cieszymy się, że nasze rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony Kapituły Konkursu ‘Diamenty Green Industry’. Jesteśmy przekonani, że także polskie firmy zauważą korzyści z wyboru tego rozwiązania i podwyższą swoje bezpieczeństwo wybierając tę linię produktów” – mówi Michał Marona, Country Manager w SolarEdge Technologies Poland.

   

  #OZE

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga