Archiwa OZE - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Oficjalnie ruszyła największa farma fotowoltaiczna w Europie – w Witznitz

  Farma została zbudowana w rekordowym czasie poniżej dwóch lat od wmurowania kamienia węgielnego w czerwcu 2022 roku. Ten imponujący projekt nie tylko wzmocni produkcję zrównoważonej energii w regionie, ale także służy jako model dla przyszłych przedsięwzięć w całej Europie.

  Projekt ten jest częścią szerszej inicjatywy, Parku Energetycznego Witznitz, która obejmuje również rozwój infrastruktury rekreacyjnej, takiej jak nowe ścieżki rowerowe i jeździeckie, oraz eksperymentalne wdrożenie agrofotowoltaiki. Energia wyprodukowana przez farmę będzie dostarczana do Shell Energy Europe na mocy długoterminowej umowy PPA (Power Purchase Agreement).

  Wizja przyszłości fotowoltaiki jest jasna, a farma w Witznitz jest obecnie największym tego typu obiektem w Europie, prześcigając poprzedniego lidera, hiszpańską farmę Francisco Pizarro Photovoltaic Plant. To strategiczne osiągnięcie umacnia Europę jako lidera w dziedzinie energii odnawialnej i podkreśla rosnące globalne znaczenie fotowoltaiki w walce z kryzysem klimatycznym.

  Dodatkowo, Hansainvest Real Assets aktywnie rozszerza swoje operacje na rynku polskim, współpracując z firmą SUNfarming w celu budowy 231 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 257 MW. Inwestycja ta, finansowana kwotą 50 mln euro, stanowi pierwszy krok niemieckiego funduszu w sektorze odnawialnych źródeł energii w Polsce. Christoph Lüken, dyrektor ds. infrastruktury zarządzania portfelem w Hansainvest Real Assets, wyraził entuzjazm związany z wejściem na polski rynek, podkreślając, że system kontraktów różnicowych w Polsce zapewnia stabilność i ochronę przed inflacją przychodów z energii, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo inwestycji.

   

  Źródło: Barbara Blaczkowska / Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #PV #FarmaPV #Niemcy #Europa

  Kategorie
  Elektromobilność

  Unia Europejska rozważa cła na chińskie elektryki. Ochrona rynku czy może nowa fala konfliktów handlowych?

  Kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia po dynamicznym wzroście eksportu chińskiego producenta samochodów elektrycznych BYD, który w ostatnim czasie zyskał znaczącą pozycję na rynkach międzynarodowych.

  Dr Anna Czarczyńska, ekonomistka z Akademii Leona Koźmińskiego, podkreśla, że obecna sytuacja jest wynikiem długoterminowej polityki Chin, polegającej na dotowaniu rodzimych firm i stosowaniu liberalniejszych norm produkcyjnych, co w połączeniu z niskimi kosztami pracy stwarza przykład nieuczciwej konkurencji. Wprowadzenie ceł miałoby zrównać szanse europejskich firm, ale mogłoby również prowadzić do ceł odwetowych ze strony Chin, co wpłynęłoby na wzrost cen i mogłoby pogłębić konflikt handlowy.

  W ramach odpowiedzi na te wyzwania, Unia Europejska rozważa zastosowanie środków zgodnych z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby zabezpieczyć sektory strategiczne i zapobiec ucieczce produkcji poza Europę. Jest to kluczowe dla zabezpieczenia europejskich interesów gospodarczych i utrzymania konkurencyjności na globalnym rynku energii odnawialnej oraz technologii. Pomimo korzyści wynikających z tanich importów, konieczne jest podjęcie działań ochronnych w celu zabezpieczenia przyszłości sektorów kluczowych dla europejskiej gospodarki.

  Chociaż potencjalne wprowadzenie ceł może wydawać się rozwiązaniem chroniącym interesy europejskich producentów, eksperci ostrzegają przed długofalowymi skutkami takiej polityki. Dr Czarczyńska wskazuje, że działania te mogą prowadzić do eskalacji napięć handlowych, które mogą negatywnie wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw i zwiększyć koszty dla konsumentów oraz firm w Europie. Ważne jest, aby Unia Europejska dążyła do znalezienia zrównoważonego podejścia, które zabezpieczy lokalne rynki, nie prowadząc jednocześnie do izolacji od globalnych partnerów handlowych.

  Dodatkowo, kwestia ceł może wpłynąć na współpracę międzynarodową w innych obszarach, takich jak ochrona środowiska i zmiany klimatu, gdzie współpraca z Chinami jest kluczowa. Dlatego też, jak sugeruje dr Czarczyńska, Unia Europejska powinna dążyć do dialogu i współpracy, aby negocjować warunki, które będą korzystne dla wszystkich stron, zamiast podejmować pochopne decyzje, które mogą pogłębić konflikty i podziały na scenie międzynarodowej.

   

  Źródło: Tok FM / Damian Nowicki

  #OZE #Elektryki #Elektromobilność #Chiny #UE #Chińskieelektryki

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rekord mocy z fotowoltaiki w Polsce. Panele zapewniły ponad połowę zapotrzebowania kraju!

  Zdarzenie to miało miejsce we wtorek, 9 kwietnia, kiedy to panele słoneczne zintensyfikowały swoją pracę, osiągając najwyższą dotychczas zarejestrowaną wartość produkcji energii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), odpowiedzialne za zarządzanie krajowym systemem przesyłowym, odnotowały, że między godziną 12:00 a 13:00, fotowoltaika wyprodukowała 10 530 MWh energii elektrycznej.

  To przełomowe osiągnięcie nie tylko podkreśla potencjał energii słonecznej w Polsce, ale również stawia przed operatorami systemu elektroenergetycznego nowe wyzwania związane z zarządzaniem i integracją rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii. W obliczu tak dużego udziału energii z fotowoltaiki, PSE musiało już kilkakrotnie podejmować decyzje o odłączeniu części mocy fotowoltaicznych w celu zbilansowania systemu, szczególnie w dniach, kiedy warunki pogodowe sprzyjały wyjątkowo wysokiej produkcji energii słonecznej.

  Nadchodzące lata będą kluczowe dla dalszego rozwoju i integracji odnawialnych źródeł energii w Polsce, z fotowoltaiką na czele. Postęp technologiczny oraz nowe regulacje prawne będą miały za zadanie wspierać stabilność i efektywność energetyczną kraju, jednocześnie promując ekologiczne i zrównoważone źródła energii.

  Projekt tak ogromnej skali jak ten, który odnotował rekord mocy z paneli fotowoltaicznych, stawia Polskę w rzędzie europejskich liderów innowacji w dziedzinie energii odnawialnej, otwierając drogę do przyszłości, w której energia słoneczna może stać się jednym z głównych komponentów narodowego bezpieczeństwa energetycznego.

   

  Źródło: Interia Zielona

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Rekord #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polska uczelnia testuje przyszłość energetyki z lokalnym operatorem – zamontuje na dachu fotowoltaikę oraz magazyny energii

  Projekt zakłada, że Stoen Operator będzie odpowiedzialny za opracowanie i prezentację cyfrowych rozwiązań dla systemów energetycznych, jak również przeprowadzenie analiz technologicznych i prawnych dotyczących współpracy z Politechniką Warszawską. Zadaniem operatora będzie również określenie technicznych parametrów nowo instalowanych urządzeń.

  Założenie projektu ma na celu nie tylko rozwój nowych technologii, ale również integrację istniejących już rozwiązań energetycznych w celu stworzenia efektywniejszego i zintegrowanego systemu energetycznego, który będzie odporny na przyszłe wyzwania związane z dostawami energii. Uczestnicy projektu planują wykorzystać potencjał inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), które umożliwiają lepsze zarządzanie produkcją, przesyłem i dystrybucją energii.

  Realizacja projektu, wspierana przez konkurs Strateg PW w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, przewidziana jest na lata 2023-2028. W pierwszej fazie projektu, która ma zakończyć się w 2026 roku, zostanie wybudowana część fotowoltaiczna instalacji wraz z nowoczesnymi systemami bateryjnymi. W drugiej fazie, która rozpocznie się po 2026 roku, przewidziane są dalsze badania nad optymalizacją systemu i jego integracją z miejską infrastrukturą energetyczną.

  Projekt ten jest wyjątkowy ze względu na swoje podejście interdyscyplinarne i zaangażowanie w prace badawcze wielu specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz praktyków z branży energetycznej. Jego realizacja może przyczynić się do rozwoju nowych standardów w produkcji, magazynowaniu i wykorzystaniu energii odnawialnej w środowiskach miejskich, co w dłuższej perspektywie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii.

   

  Źródło: Katarzyna Poprawska-Borowiec / Gram w zielone

  #OZE #Fotowoltaika #Magazynyenergii #PV #Uczelnie #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Program „Czyste Powietrze” – kluczowe informacje dla prosumenckiego sektora OZE

  Z myślą o poprawie jakości oferowanych urządzeń grzewczych, od 22 kwietnia br. dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” będą ograniczone wyłącznie do urządzeń, które znajdują się na liście ZUM. Lista ta obejmuje pompy ciepła i kotły zgazowujące drewno oraz na pellet. Wprowadzenie listy ma na celu eliminację urządzeń niespełniających norm jakościowych, w tym tych produkowanych w Azji, które były przedmiotem krytyki zarówno ze strony ekspertów, jak i branży.

  Podczas okresu przejściowego, trwającego do 13 czerwca, producenci i dystrybutorzy mają czas na dopełnienie formalności związanych z uzupełnieniem dokumentacji i badań, aby ich produkty mogły znaleźć się na liście ZUM. Po tej dacie, zakup pomp ciepła niefigurujących na liście nie będzie kwalifikował się do otrzymania dotacji.

  W ostatnim czasie NFOŚiGW zauważył wzrost liczby wniosków o dotacje na zakup wyłącznie pomp ciepła, co może wskazywać na próby nieuczciwych praktyk w sektorze. Ostrzega to o potencjalnym ryzyku dla beneficjentów, którzy mogą zostać narażeni na zakup urządzeń o niższej jakości w zawyżonych cenach.

  NFOŚiGW zaleca konsultacje z doradcami energetycznymi oraz wykonanie audytu energetycznego przed zakupem pompy ciepła, aby upewnić się, że wybrany produkt spełnia indywidualne potrzeby i jest zgodny z oczekiwaniami w zakresie efektywności energetycznej. Podkreśla również znaczenie sprawdzenia urządzenia w internecie i zapoznania się z warunkami umowy przed podpisaniem pełnomocnictwa.

  Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie jakości oferowanych na rynku urządzeń, ale również ochronę konsumentów przed potencjalnymi stratami finansowymi związanymi z niewłaściwymi inwestycjami w systemy grzewcze.

   

  Źródło: Money.pl

  #CzystePowietrze #OZE #PompyCiepła #EnergiaOdnawialna #Zmiany #Dotacje

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zmiany dla Prosumentów w fotowoltaice. Nowe możliwości rozliczeń w Net-Billingu

  W ramach zmian w ustawie o OZE, ministerstwo klimatu i środowiska wprowadza nowe rozwiązania mające na celu przyspieszenie rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Zmiany mają dotyczyć nie tylko prosumentów, ale również procedur wydawania zezwoleń w obszarze OZE oraz wprowadzenia udogodnień w korzystaniu z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

  Nowe regulacje będą miały wpływ na różne obszary związane z OZE, w tym na ulgi dla odbiorców energochłonnych i zasady wsparcia dla nowych instalacji OZE. W planach jest także dostosowanie polskiego prawa do unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska.

  Dla prosumentów zmiany oznaczają możliwość lepszego dostosowania systemu rozliczeń do własnych potrzeb i profilu zużycia energii. Będzie to szczególnie ważne w kontekście nadchodzących zmian taryfowych i rosnącej liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

  Projekt ustawy, przygotowywany przez resort klimatu, ma zostać przyjęty do końca drugiego kwartału bieżącego roku, a jego wprowadzenie ma przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania energii z OZE oraz do dalszego wzrostu ich udziału w polskim miksie energetycznym.

  Aby dodatkowo zachęcić prosumentów do korzystania z nowego systemu rozliczeniowego opartego na cenach godzinowych, rząd planuje wprowadzić atrakcyjne bonusy. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby decydujące się na tę opcję będą miały możliwość zwiększenia zwrotu za niewykorzystaną energię wprowadzoną do sieci.

   

  Źródło: Michał Boroń / Bankier.pl

  #OZE #Fotowoltaika#Net-billing #PV #Polska

  Kategorie
  OZE

  Lime podsumowuje rekordowy rok 2023

  San Francisco, 08.04.2024 r. – Lime, wiodący globalny dostawca współdzielonych pojazdów elektrycznych, osiągnął kolejny rekordowy rok pod względem wartości przejazdów (ang. gross bookings), skorygowanej EBITDA* i łącznej liczby przejazdów. Rok ten upłynął pod znakiem wzmocnienia pozycji Lime w branży współdzielonych pojazdów elektrycznych i zapewnił firmie długoterminową stabilność. Lime oferuje e-rowery i e-hulajnogi w 280 miastach w prawie 30 krajach, kontynuując swoją misję dekarbonizacji transportu na całym świecie i służy jako alternatywa dla podróży samochodem.

   

  Kluczowe statystyki (globalne):

  • Rekordowa wartość przejazdów w wysokości 616 mln USD, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z 2022 r.
  • Dodatnia EBITDA w całym roku i skorygowana EBITDA przekraczająca 90 mln USD, co stanowi ponad 500% wzrost w stosunku do 2022 r.
  • Rekordowa liczba 156 milionów przejazdów w 2023 r. (około 5 przejazdów na sekundę przez cały rok), jednocześnie przekraczając 500 milionów przejazdów w ciągu wszystkich lat obecności na rynku.
  • W ponad 42 miastach liczba przejazdów podwoiła się z roku na rok. 9,2 miliona nowych użytkowników odbyło swój pierwszy przejazd Lime w 2023 r.
  • Średnio ponad 3,1 mln aktywnych użytkowników miesięcznie, przy czym szczyt miał miejsce w lipcu i przekroczył 4,3 mln.
  • Firma wygrała ponad 90% przetargów.

  „Ubiegły rok był przełomowy dla Lime i branży współdzielonych pojazdów elektrycznych” – powiedział Wayne Ting, CEO Lime. „Osiągnęliśmy znaczący wzrost wartości przejazdów i skorygowanej EBITDA. Jest to istotne potwierdzenie, że nasz zespół buduje prężny biznes zdolny do realizacji naszej długoterminowej misji. Większa niż kiedykolwiek wcześniej liczba użytkowników skorzystała z naszych e-rowerów i e-hulajnóg. Jestem również zbudowany podejściem miast do naszych bezemisyjnych, dwukołowych środków transportu, jako rozwiązania dla złej jakości powietrza, paraliżujących korków i egzystencjalnego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu. Po kolejnym rekordowym roku, Lime jest gotowy do dalszego rozwoju w 2024 r., z nowymi opcjami pojazdów i planami ekspansji na kolejne miasta” – dodał Wayne Ting.

   

  Kluczowe statystyki (Polska):

  • Wzrosła średnia liczba przejazdów na jednego użytkownika.
  • Społeczność Lime częściej korzystała z oferty karnetów – użytkownik wykonał średnio ponad 2,5 razy więcej przejazdów niż 2 lata wcześniej.
  • W 2023 dzięki przejazdom Lime zredukowaliśmy w Polsce poziom CO2 o 298 t i uniknęliśmy niemal 1 mln przejazdów samochodami.
  • Użytkownicy Lime przejechali 5,6 mln km co jest równowartością 140 podróży dookoła globu.
  • Lime w 2023 r. obecny był w 50 polskich miastach z flotą 23 000 e-hulajnóg.
  • Od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce w październiku 2018 r., użytkownicy Lime odbyli 20.8 mln przejazdów.

  „W 2023 r. zauważyliśmy wyraźny trend, który nas bardzo satysfakcjonuje i świadczy o rozwoju Lime w Polsce, gdyż zwiększyła się średnia liczba przejazdów na jednego użytkownika. Oznacza to, że nie korzystają oni z naszej oferty okazjonalnie, czy tylko podczas wakacji, ale e-hulajnogi stały się środkiem transportu służącym mieszkańcom na co dzień. Jesteśmy zatem na bardzo dobrej drodze do realizacji naszej misji, aby mikromobilność była doskonałym uzupełnieniem dla transportu publicznego” – komentuje Damian Kupczak, Senior Operations Manager Lime Polska.

  „Coraz więcej użytkowników korzysta także z naszej oferty karnetów, które są przystępne cenowo. Jest to kolejny dowód na to, że zbudowaliśmy społeczność osób świadomych ekologicznie, które chcą razem z nami wspierać przyszłość i rozwój miast” – dodaje Damian Kupczak.

   

  Rozwój wpływu społecznego i środowiskowego Lime w 2023 r.

  Lime nieustannie angażuje się w pomoc lokalnym społecznościom na całym świecie. Wpływ firmy wykracza poza wynajem krótkoterminowy i dotyczy kluczowych kwestii w miastach.  Obejmują one poprawę sprawiedliwego dostępu do niedrogiego i zrównoważonego transportu za pośrednictwem programu Lime Access, ułatwianie dotarcia do lokali wyborczych poprzez inicjatywę Lime to the Polls wspierającą demokrację, a także pomaganie lokalnym partnerom i organizacjom na całym świecie poprzez program darowizn Lime Hero. W 2023 r. Lime zapewnił ponad cztery miliony przejazdów w ramach tych trzech programów, co stanowi wzrost o 45% w stosunku do 2022 roku.

  Ponadto Lime kontynuował wysiłki na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w zakresie 1, 2 i 3. w 2023 r., osiągając 37% redukcję w stosunku do poziomu z 2019 r. Lime jest pierwszą firmą oferującą pojazdy elektryczne, która wyznaczyła sobie cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 r. i uzyskała jego niezależną walidację przez Science Based Targets Initiative. Dążąc do osiągnięcia tego celu, w 2023 r. 50% operacyjnych samochodów dostawczych zostało zamienionych na pojazdy elektryczne i rowery e-cargo. Potwierdzeniem tego postępu jest fakt, iż Lime jest również pionierem nowej ścieżki dla mikromobilności poprzez udział w rygorystycznym, kalifornijskim programie Low Carbon Fuel Standard.

   

  *Nieaudytowane wyniki finansowe Spółki przedstawione w niniejszym dokumencie odzwierciedlają pewne miary finansowe inne niż GAAP. W szczególności Spółka prezentuje skorygowaną EBITDA, która jest definiowana jako zysk przed potrąceniem odsetek, podatku dochodowego, amortyzacji i wyłącza pewne pozycje, które wpływają na porównywalność z okresu na okres lub nie wskazują na nasze bieżące wyniki operacyjne.. Miary finansowe inne niż GAAP przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym nie zastępują wyników finansowych firmy przygotowanych zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP i mogą różnić się od podobnie zatytułowanych miar non-GAAP stosowanych przez inne firmy. Niezaudytowane wyniki finansowe podane w niniejszym komunikacie mogą ulec zmianie po zakończeniu audytu.

  Kategorie
  Magazyny energii

  Magazyny energii zyskują na znaczeniu. Europa i Niemcy na czele innowacji

  Niemcy liderem w magazynowaniu energii

  Szczególnie godne uwagi są osiągnięcia Niemiec, które w 2023 roku zainstalowały ponad 500 tysięcy rezydencyjnych magazynów energii. Wspomniane inwestycje, wspierane przez rządowe programy i świadomość potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, znacząco przyczyniają się do zmniejszenia zależności od konwencjonalnych źródeł energii oraz poprawy stabilności sieci elektroenergetycznej.

   

  Europa świętuje rekordowe osiągnięcia

  Ogólna liczba nowo zainstalowanych mocy w Europie zaskoczyła analityków i potwierdza, że magazyny energii stanowią ważny element europejskiej strategii energetycznej. Ponad 7,3 GW zainstalowanych mocy w 2023 roku przypada na systemy rezydencyjne, co wskazuje na rosnące zainteresowanie magazynowaniem energii wśród indywidualnych użytkowników.

   

  Polska na drodze do transformacji energetycznej

  W Polsce również zauważalny jest trend wzrostowy w zakresie magazynowania energii, napędzany m.in. przez programy dofinansowań takie jak „Mój Prąd”. Szczególnie zachęcające jest połączenie instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, co zwiększa efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyczynia się do stabilizacji lokalnych sieci energetycznych.

   

  Przyszłość magazynowania energii w Europie

  Z raportu EMMES wynika, że inwestycje w wielkoskalowe i rezydencyjne magazyny energii będą nadal rosły, a Niemcy, Włochy oraz Wielka Brytania pozostaną liderami tego sektora. Jednocześnie, inicjatywy takie jak polski program „Mój Prąd” oraz rozwój rynku w Holandii pokazują, że magazyny energii stają się integralną częścią europejskiej transformacji energetycznej.

   

  Znaczenie magazynów energii dla przyszłości energetyki

  Rozwój magazynów energii jest kluczowym elementem dla osiągnięcia celów związanych z neutralnością klimatyczną i zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Zapewniają one większą elastyczność i bezpieczeństwo dostaw energii, co jest niezbędne w kontekście rosnących potrzeb energetycznych oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: Globenergia oraz EMMES

  #OZE #Magazynyenergii #Europa #Polska #Niemcy

  Kategorie
  Elektromobilność

  Elektryczne autostrady przyszłością motoryzacji? Innowacyjne testy w USA

  W ramach projektu na autostradzie numer 231/52 w West Lafayette, Indiana, zostanie wybudowany odcinek drogi zdolny do bezprzewodowego ładowania elektrycznych ciężarówek i, w przyszłości, samochodów osobowych. Jeśli testy przebiegną pomyślnie, technologia ta może stać się wzorem dla przyszłych modernizacji autostrad w USA, a w dłuższej perspektywie – również na całym świecie.

  Chociaż prace nad autostradą ładowania pojazdów weszły już w fazę realizacji, faktyczne testowanie rozpocznie się prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Warto zauważyć, że podobne inicjatywy są testowane także w innych miejscach, w tym w Europie, gdzie Szwecja planuje uruchomienie swojego odcinka drogi ładującej pojazdy elektryczne między Hallsbergiem a Örebro do 2025 roku.

  Choć wdrożenie tych technologii na szeroką skalę może potrwać, ich potencjał do rewolucjonizowania transportu elektrycznego jest ogromny. Umożliwiłyby one kierowcom elektryków pokonywanie dłuższych dystansów bez obaw o zasięg i dostępność stacji ładowania, co stanowiłoby kolejny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości motoryzacji.

  Wizja autostrad ładowania pojazdów elektrycznych w trakcie jazdy otwiera nowe horyzonty dla przemysłu transportowego, obiecując transformację infrastruktury drogowej i sposobu podróżowania. Takie rozwiązania zwiększą komfort i efektywność podróży elektrykami, ale również przyczynią się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, wspierając globalne cele klimatyczne. Wdrożenie tych innowacji może znacząco przyspieszyć adaptację pojazdów elektrycznych, przekształcając je w atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych pojazdów spalinowych na większą skalę.

   

  Źródło: Instalki.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #USA

  Kategorie
  Elektromobilność

  Poznańskie rozmowy o elektromobilności i jej roli w przyszłości Polski – wypowiedź szefa MNiSW podczas kongresu MOVE

  Szef MNiSW zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, podkreślając, że Polska jest gotowa wspierać rozwój elektromobilności poprzez inicjatywy i środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy. To pokazuje, jak rządowy nacisk na transformację energetyczną ma przekształcić Polskę w lidera zrównoważonej mobilności w Europie.

  Minister Wieczorek zachęcał również do korzystania z zasobów intelektualnych i infrastrukturalnych polskich uczelni i instytutów badawczych, które mogą wspierać rozwój nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym. Ta synergia pomiędzy nauką a biznesem ma potencjał stworzenia nowych rozwiązań technologicznych, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

  Dyskusje podczas kongresu MOVE koncentrowały się także na potrzebie integracji systemów energetycznych z rozwijającą się infrastrukturą elektromobilności. Podkreślano, jak kluczowe jest tworzenie nowych modeli biznesowych, które mogą zwiększać efektywność energetyczną oraz promować zrównoważony rozwój.

  Kongres MOVE, będący znaczącym wydarzeniem w kalendarzu międzynarodowych targów, pokazuje, że Polska jest gotowa podejmować inicjatywy i współpracować na arenie międzynarodowej, aby elektromobilność stała się ważnym elementem nowoczesnej gospodarki. Inwestycje w elektromobilność przyczynią się do rozwoju gospodarczego kraju, ale także pomogą w tworzeniu nowych, jakościowych miejsc pracy, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #MOVE #Poznań #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Chrzanów staje się energetycznym gigantem. Nowy magazyn energii zmienia oblicze polskiej energetyki – powstanie tam jeden z największych magazynów energii w Polsce!

  Magazyny energii są coraz ważniejsze w dobie wzrostu udziału OZE i zmian w systemie energetycznym, a planowany magazyn w Chrzanowie stanie się istotnym elementem w strukturze polskiej energetyki. Poza poprawą jakości energii i stabilizacją sieci, magazyny takie mogą przyczyniać się do optymalizacji kosztów związanych z jej użytkowaniem i wspieraniem rozwoju elektromobilności.

  Firma Columbus, która posiada w swoim portfolio wiele ambitnych projektów w dziedzinie magazynowania energii, podjęła strategiczną współpracę z Grupą DTEK, pragnąc realizować i zarządzać wielkoskalowymi magazynami energii. Przedwstępna umowa z firmą DRI, należącą do grupy DTEK, na sprzedaż magazynu w Chrzanowie to krok w kierunku realizacji tej wizji, potwierdzający pozycję Columbusa jako ważnego gracza na rynku energetycznym.

  Planowane zakończenie projektu w Chrzanowie w ciągu tego roku stanowi ważny punkt w strategii obu firm, ukazując ich zaangażowanie w rozwój nowoczesnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych w Polsce. Inwestycja ta nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, ale także pomoże w dążeniu do neutralności klimatycznej i wspieraniu ekologicznych form transportu.

   

  Źródło: Motorplus

  #OZE #Magazynenergii #Polska

  Kategorie
  OZE

  Rola sieci dystrybucyjnych i przesyłowych we wspieraniu produkcji oraz dystrybucji energii z OZE

  W niniejszym artykule przedstawiamy kilka ważnych zagadnień, które staną się przedmiotem dyskusji prelegentów podczas kwietniowego wydarzenia, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!

  • Aby zapewnić efektywność i zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym, niezbędne jest wdrożenie strategii opartej na modernizacji infrastruktury sieciowej, rozwijaniu smart grids oraz wspieraniu systemów magazynowania energii. Istotne jest również stworzenie korzystnego środowiska regulacyjnego, które poprzez uproszczenie procedur przyłączeniowych i wprowadzenie zachęt ekonomicznych, będzie wspierać inwestycje w zieloną energię i technologie wspierające zrównoważony rozwój energetyczny.
  • Kompleksowa modernizacja infrastruktury sieciowej jest kluczowa dla transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku większej efektywności i integracji OZE. Rozwój strategicznych inwestycji przyłączeniowych oraz inteligentnych sieci umożliwi nie tylko monitorowanie i kontrolę przepływów energii w czasie rzeczywistym, ale także większą przepustowość sieci oraz jej niezawodność.
  • Na drodze do integracji OZE z siecią elektroenergetyczną stoi szereg wyzwań technicznych i regulacyjnych. Te pierwsze związane są przede wszystkim ze zmiennym charakterem produkcji energii ze źródeł takich jak wiatr i słońce, co stwarza trudności w utrzymaniu stabilności i niezawodności dostaw energii. Z kolei wyzwania regulacyjne dotyczą w dużej mierze konieczności stworzenia sprzyjających ram prawnych wspierających rozwój i integrację OZE z istniejącą siecią energetyczną.

   

  Strategia dla osiągnięcia efektywności i zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym

  Aby sprostać wyzwaniom transformacji sieci dystrybucyjnych i zapewnić efektywność oraz zrównoważony rozwój w sektorze energetycznym, konieczne jest przyjęcie wielowymiarowej strategii. Na pierwszym planie musi znaleźć się intensyfikacja inwestycji w modernizację infrastruktury sieciowej, aby umożliwić integrację rosnącej liczby źródeł odnawialnych oraz zarządzanie zwiększonymi i bardziej zmiennymi przepływami energii. Kluczowym elementem jest rozwój i implementacja inteligentnych sieci (smart grids), które umożliwią efektywne monitorowanie, analizę i zarządzanie przepływem energii w czasie rzeczywistym. Należy także wspierać rozwój systemów magazynowania energii, które pełnią kluczową rolę w balansowaniu produkcji i konsumpcji energii, zwłaszcza w kontekście nieregularnej produkcji z OZE.

  Z punktu widzenia regulacyjnego, konieczne jest stworzenie środowiska zachęcającego do rozwoju i inwestycji w zieloną energię oraz infrastrukturę towarzyszącą. Dlatego ważne jest uproszczenie procedur przyłączeniowych dla nowych instalacji OZE, a także wprowadzenie motywujących mechanizmów taryfowych dla energii odnawialnej oraz ulg podatkowych dla inwestycji w technologie wspierające zrównoważony rozwój energetyczny. Należy podkreślić, że zmiany prawne powinny wspierać sprawiedliwą transformację sieci dystrybucyjnych, z naciskiem na maksymalizację wykorzystania istniejących zasobów sieciowych. W tym kontekście, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) powinni uzyskać możliwość bardziej elastycznego podejścia do ustalania warunków przyłączenia do sieci, z możliwością dostosowania parametrów jakościowych dostarczania energii elektrycznej w sposób akceptowalny dla przyłączanych podmiotów. Z kolei, rozwiązania takie jak linia bezpośrednia, cable pooling, instalacje hybrydowe z udziałem magazynów energii, ułatwienia w przyłączaniu magazynów energii do sieci czy możliwość przekroczenia mocy zainstalowanej instalacji OZE ponad moc przyłączeniową mogą znacząco zwiększyć zdolności przesyłowe sieci dystrybucyjnych.

   

  Modernizacja infrastruktury energetycznej w Polsce

  Transformacja polskiego sektora energetycznego wymaga kompleksowej modernizacji obecnej infrastruktury sieciowej. W tym kontekście kluczowe są przekształcenie tradycyjnych, pasywnych sieci w aktywne, dwukierunkowe systemy transmisji energii elektrycznej, a także zoptymalizowanie ich pracy poprzez inwestycje w cyfryzację i automatyzację, w tym rozwój usług smart grid oraz realizację strategicznych inwestycji przyłączeniowych. Rozwój inteligentnych sieci obejmuje m.in. wdrożenie inteligentnych liczników energii, zaawansowanych systemów zarządzania dystrybucją (ADMS), systemów zarządzania energią (EMS) oraz platform do zarządzania danymi z urządzeń (DERMS) dla zasobów rozproszonych. W rezultacie możliwe stanie się nie tylko monitorowanie i kontrolowanie przepływów energii w czasie rzeczywistym, ale także predykcja produkcji i zapotrzebowania, co umożliwi lepszą alokację zasobów i minimalizację strat w sieci. Z kolei rozwój inwestycji przyłączeniowych umożliwi obsługę coraz większej liczby odbiorców, a także nowe, duże projekty OZE, takie jak farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Inwestycje w nowe linie przesyłowe, stacje transformatorowe, systemy magazynowania energii oraz infrastrukturę niezbędną do integracji systemów prosumenckich nie tylko zwiększą przepustowość sieci, ale także zapewnią jej większą niezawodność i odporność na awarie.

   

  Integracja OZE z siecią energetyczną – wyzwania techniczne i regulacyjne

  Integracja odnawialnych źródeł energii w sieci energetycznej stawia szereg wyzwań technicznych i regulacyjnych, które wymagają kompleksowego podejścia oraz innowacyjnych rozwiązań. Na poziomie technicznym, głównym wyzwaniem jest niestabilność i zmienny charakter produkcji zielonej energii, przede wszystkim słonecznej i wiatrowej, co wymaga od operatorów systemów dystrybucyjnych zastosowania zaawansowanych technologii prognozowania i zarządzania siecią. Dodatkowo, integracja rosnącej liczby rozproszonych źródeł wytwarzania energii wymaga rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej, aby umożliwić dwukierunkowy przepływ energii i efektywne jej dystrybuowanie od punktów generacji do odbiorców. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej przepustowości sieci, umożliwiającej przyjęcie większych ilości energii z OZE, co może wymagać znacznych inwestycji w rozbudowę linii przesyłowych i stacji transformatorowych. Wreszcie, rozwój OZE stawia przed Polską wyzwanie integracji nowych technologii magazynowania energii, które mogą łagodzić problem nieregularnej produkcji. Co więcej, cyfryzacja i automatyzacja sieci energetycznej wymagają stałego podnoszenia standardów cyberbezpieczeństwa, aby chronić infrastrukturę cyfrową przed potencjalnymi zagrożeniami. W rezultacie, w nadchodzących latach konieczne są nie tylko duże inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę sieciową, ale także rozwijanie nowych kompetencji i modeli biznesowych, które będą wspierać integrację OZE oraz zapewnią stabilność i bezpieczeństwo dostaw energii w nowej rzeczywistości energetycznej.

  Na poziomie regulacyjnym, kluczowe dla ułatwienia integracji odnawialnych źródeł energii w Polsce są przemyślane zmiany prawne, które będą wspierały cały proces od inicjacji do finalizacji wdrożeń energetycznych opartych na zielonych technologiach. Na pierwszy plan wysuwa się konieczność stworzenia stabilnych i przewidywalnych ram prawnych, które zachęcą do inwestycji w OZE oraz umożliwią ich efektywną integrację z istniejącym systemem energetycznym. Regulacje te muszą obejmować klarowne zasady przyłączania nowych instalacji OZE do sieci, transparentne mechanizmy rozliczeniowe dla energii produkowanej przez prosumentów, oraz odpowiednie mechanizmy wsparcia finansowego, takie jak dotacje, ulgi podatkowe czy systemy taryfowe. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie równego dostępu do sieci dla wszystkich producentów energii, co wymaga od regulatorów zrównoważenia interesów dużych producentów energii oraz mniejszych podmiotów i indywidualnych prosumentów. Ponadto, regulacje muszą uwzględniać potrzebę modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieciowej, aby mogła ona efektywnie obsługiwać zwiększone przepływy energii z OZE, co wiąże się z koniecznością znalezienia odpowiedniego modelu finansowania tych inwestycji. Wyzwaniem jest również dostosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i stabilności systemu energetycznego do nowej rzeczywistości, w której znaczący udział mają źródła o zmiennym charakterze produkcji. Odpowiednie regulacje muszą promować nie tylko rozwój OZE, ale również zapewnić wysoki poziom niezawodności dostaw energii i bezpieczeństwa systemu energetycznego. Sprostanie tym wyzwaniom regulacyjnym będzie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów związanych z zieloną transformacją i budowy zrównoważonego systemu energetycznego w Polsce.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Targi INSTALACJE 2024: Spotkanie Instalatorów Przyszłości

  Tegoroczna edycja Targów INSTALACJE przyciągnęła wystawców reprezentujących różnorodne sektory związane z technologiami instalacyjnymi. Od producentów urządzeń klimatyzacyjnych po dostawców systemów automatyki budynkowej, każdy uczestnik będzie miał okazję zapoznać się z szerokim spektrum innowacyjnych rozwiązań. Renomowane firmy z branży zaprezentują swoje najnowsze produkty, skupiając się na efektywności energetycznej, zrównoważonym wykorzystaniu zasobów oraz poprawie komfortu użytkowników końcowych.

  Wśród wystawców znajdą się także firmy oferujące inteligentne systemy zarządzania energią oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. To właśnie tutaj profesjonaliści z branży będą mogli poznać najnowsze trendy i technologie, które kształtują przyszłość szeroko rozumianych instalacji.

  Bogaty program wydarzeń

  Targi INSTALACJE 2024 nie tylko będą miejscem prezentacji innowacyjnych branżowych produktów, ale także zapewnią bogaty program wydarzeń towarzyszących. W ramach targów odbędzie się szereg konferencji, spotkań i paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez wiodących ekspertów z branży. W tym roku na scenach Targów INSTALACJE zagoszczą, m.in. VII Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji, Konferencja ZERO a cieszy – instalacje w budynkach zeroenergetycznych, Instalmania, Łazienka.PRO czy całkiem nowe wydarzenie – Instalator Przyszłości – dynamiczne, multidyscyplinarne wydarzenie z aktywnym udziałem środowisk producentów, dystrybutorów, instytucji i organizacji kształtujących obszar działań branży oraz innowacyjnych partnerów, którzy współtworzą nowe możliwości rozwoju zarówno branży, jak i rynku Instalatora Przyszłości. Wszystkie wydarzenia są organizowane we współpracy z branżowymi ekspertami dbającymi o wysoki poziom merytoryczny.

  Strefy specjalne

  Zdobywaniu wiedzy na Targach INSTALACJE będą sprzyjać także liczne strefy specjalne, m.in. Strefa Praktyczna „Władcy Żywiołów”, Strefa Cyfrowa Kuźnia, Strefa Kominków czy Zielona Strefa. Instalatorzy odwiedzający strefy towarzyszące będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności manualnych, przetestują innowacyjne produkty oraz wezmą udział w różnych szkoleniach dla specjalistów. Wspólna wymiana wiedzy i doświadczeń pozwoli na znalezienie nowych rozwiązań oraz na lepsze zrozumienie wyzwań, jakie stoją przed branżą instalacyjną w przyszłości.

  Wspólna wizja przyszłości

  Targi INSTALACJE 2024 stanowią nie tylko przegląd najnowszych osiągnięć technologicznych, ale także analizują wizję przyszłości branży instalacyjnej. W obliczu dynamicznie zmieniających się wymagań dotyczących efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju, wydarzenie to staje się kluczowym punktem odniesienia dla wszystkich profesjonalistów związanych z instalacjami budowlanymi. Tematyka wyzwań branży oraz najnowszych zmian prawnych będzie poruszana podczas wydarzeń towarzyszących targów. Dlatego, niezależnie od swojej roli w branży, goście Targów INSTALACJE będą mieli okazję uczestniczyć w dyskusjach na temat najnowszych trendów i innowacji, które kształtują przyszłość tego dynamicznie rozwijającego się sektora.

  Spotkanie kilku powiązanych branż

  Kwietniowe Targi Instalacje to nie tylko okazja do spotkania branży instalacyjnej. W tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się również Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. Wielki Blok Targowy zajmie całą powierzchnię Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jeden bilet uprawnia do zwiedzania ekspozycji całego bloku targów.

  – Dążenie do integracji jest szczególnie wyraźne w branżach, które utworzą w kwietniu 2024 blok targowy poświęcony energetyce, instalacjom, dekarbonizacji, zabezpieczeniom i bezpieczeństwu pracy. Dziś nie ma nowoczesnej energetyki bez wsparcia ze strony branży instalacyjnej. I odwrotnie – energetyka z chęcią skorzysta z rozwijającego się sektora instalacyjnego – mówi Dominik Szymański, dyrektor Targów INSTALACJE.

  Więcej informacji o Targach Instalacje: www.instalacje.com.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Targi GREENPOWER 2024 – wydarzenie pod znakiem zielonej energii

  Targi GREENPOWER gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii, dając im możliwość poznania rynkowych tendencji, wymiany praktycznych spostrzeżeń czy analizowania wyzwań i możliwości przed jakimi stoi branża.

  Tegoroczna edycja Targów GREENPOWER przyciągnie liderów przemysłu, ekspertów, inwestorów i entuzjastów energii odnawialnej. Od merytorycznych konferencji po eksperckie panele dyskusyjne, Targi GREENPOWER 2024 zapewnią bogaty program, który zaspokoi ciekawość każdego odwiedzającego.

  Program wydarzeń

  Targi GREENPOWER to nie tylko ekspozycja wystawiennicza, ale także liczne konferencje oraz profesjonalne debaty. Program towarzyszący targom budowany jest we współpracy z doświadczonymi ekspertami z branży OZE. Wśród wydarzeń zaplanowanych na czas Targów GREENPOWER są m.in.

  • Konwent Magazynowania Energii ESSCON 2024 – wydarzenie jest doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o najnowszych trendach i technologiach w magazynowaniu energii, nawiązania kontaktów z kluczowymi graczami na rynku oraz udziału w dyskusjach o przyszłości magazynowania energii.
  • Konferencja „Zero a cieszy – instalacje w budynkach zero energetycznych” – ta konferencja jest dla Ciebie jeśli planujesz budowę własnego domu i chcesz, aby był on nowoczesny, energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Chcesz zrozumieć, jakie korzyści finansowe i ekologiczne niesie za sobą budownictwo zeroenergetyczne.
  • Forum Magazynowania Energii PSME – wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych branżą energetyczną, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu magazynowania energii, w kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora zrównoważonej energii.
  • Energetyczny Talk Show – to cotygodniowy program na YouTube, prowadzony przez dwóch ekspertów branży energetycznej: Grzegorza Burka i Bogdana Szymańskiego. 24 kwietnia będzie wyjątkową okazję do posłuchania Grzegorza Burka i Bogdana Szymańskiego na żywo podczas Targów GREENPOWER!
  • Konferencja Samodzielność Energetyczna Przedsiębiorstw – wydarzenie, który poruszy ważne zagadnienia, m.in. jak zdobyć dofinansowanie przedsiębiorstw w dobie transformacji energetycznej, kiedy montaż paneli fotowoltaicznych w firmie będzie opłacalny czy jakie są źródła finansowania inwestycji zmierzających do samodzielności energetycznej przedsiębiorstw.

  Strefy specjalne

  Pogłębianie branżowej, fachowej wiedzy na Targach GREENPOWER umożliwią odwiedzającym eksperckie strefy specjalne, m.in. Strefa Praktyczna „Władcy Żywiołów”, Strefa Cyfrowa Kuźnia, Strefa Kominków czy Zielona Strefa. Strefy zaprezentują liczne nowości z branży OZE, będą swoistą platformą wymiany doświadczeń oraz zdobywania nowych umiejętności.

  Synergia branż

  Ofertę Targów GREENPOWER uzupełni ekspozycja wystawiennicza kilku wydarzeń odbywających się w tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W dniach 23-25 kwietnia goście MTP będą mogli odwiedzić także Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX,  Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Forum NetZero. Wielki Blok Targowy zajmie całą powierzchnię Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Wspólna przestrzeń

  Wystawcy z Polski i zagranicy, profesjonaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz techniki grzewczej, rozbudowany program wydarzeń towarzyszących i niepowtarzalna atmosfera – to wszystko sprawia, że targi są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji z zakresu OZE.

  Razem z Targami INSTALACJE, Targi GREENPOWER stworzą w tym roku największe w Polsce wydarzenie oferujące kompleksowe wyposażenie budynków w elementy dystrybucji energii (rozdzielnie, zabezpieczenia, kable, osprzęt, automatyka) oraz instalacje OZE (odnawialne źródła energii: instalacje fotowoltaiki, pomp ciepła i rekuperacji), ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

  – Widzimy olbrzymią synergię między planowanymi na kwiecień 2024 salonami branżowymi Grupy MTP. Kilka sektorów gospodarki wzajemnie się przenika, a w wielu aspektach wręcz się uzupełnia. Dzięki łączeniu wydarzeń dajemy ich uczestnikom o wiele szerszą ofertę. Kwietniowe Targi będą okazją, aby tę tezę udowodnić. Zapraszam do Poznania! – zapowiada Dominik Szymański, dyrektor Targów GREENPOWER i INSTALACJE.

  Więcej informacji znajduje się na stronie www.greenpower.mtp.pl.

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Lotnisko Poznań-Ławica wprowadza pionierską instalację solarno-wodorową

  Inwestycja ta przewiduje znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na lotnisku, o około 40 proc., wpływając pozytywnie nie tylko na ekonomię portu, ale również na środowisko poprzez redukcję emisji CO2. Wprowadzenie zielonego wodoru otwiera nowe możliwości dla transportu publicznego w Poznaniu, wspierając ekspansję floty autobusów napędzanych tym paliwem.

  Działania te wpisują się w szerszą strategię lotniska, mającą na celu redukcję śladu węglowego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach przygotowywanych inwestycji. Farmy fotowoltaiczne, oprócz zasilania potrzeb lotniska, mogą stanowić fundament dla lokalnej infrastruktury wodorowej, przyczyniając się do transformacji energetycznej regionu.

  Projekt „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica” został podzielony na dwie fazy, z których pierwsza już zakończyła się instalacją potężnej farmy fotowoltaicznej. Następna faza projektu, wspierana perspektywą unijnego dofinansowania na lata 2021-2027, będzie kontynuować założenia zielonej transformacji, dążąc do jeszcze większej autonomii energetycznej i zminimalizowania wpływu portu na otoczenie.

  Ta pionierska inwestycja w strefie lotniska poddawana była rygorystycznym konsultacjom, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji lotniczych i minimalizować ewentualne zakłócenia dla systemów nawigacyjnych, co podkreśla kompleksowe podejście do projektowania i realizacji inwestycji wrażliwych na otoczenie, jakim jest port lotniczy.

   

  Źródło: CIRE

  Zdjęcie: Poznań Airport

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Energetyka #Zielonywodór #Poznań #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Xiaomi przekształca rynek. Elektryczny SU7 bije rekordy przedsprzedaży

  Klienci muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ dostawa samochodów może potrwać od czterech do siedmiu miesięcy. Reuters szacuje, że standardowy model SU7 dotrze do nabywców po około 18-21 tygodniach, podczas gdy za najdroższy model trzeba będzie poczekać nawet 27-30 tygodni.

  SU7 wyróżnia się w segmencie samochodów elektrycznych, przyciągając uwagę porównaniami do takich modeli jak Porsche Taycan czy Panamera. Eksperci zwracają również uwagę, że wejście Xiaomi na rynek elektryków jest ambitnym krokiem, biorąc pod uwagę trudności, jakie napotykają nowi gracze w tej branży. Mimo to, dzięki solidnemu kapitałowi i doświadczeniu w produkcji zaawansowanych technologii, Xiaomi ma szansę zrewolucjonizować rynek pojazdów elektrycznych, wprowadzając innowacje i inteligentne rozwiązania, które już zdobyły uznanie wśród konsumentów na całym świecie.

  Ten znaczący ruch Xiaomi na rynku elektrycznych pojazdów pokazuje, jak szybko rozwijają się technologie związane z elektromobilnością i jak dużą rolę mogą odegrać w nich firmy z sektora tech. Ambitne plany i imponujący start w przedsprzedaży SU7 stanowią jasny sygnał, że przyszłość transportu będzie nierozerwalnie związana z innowacjami i ekologicznymi rozwiązaniami, zmieniając oblicze mobilności na globalną skalę.

   

  Źródło: Money.pl

  Zdjęcie: Xiaomi

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #Eleketryki #Xiaomi

  Kategorie
  OZE

  Unijny projekt EENergy – aż 9 milionów euro dla MŚP

  Projekt EENergy realizowany jest we współpracy z Enterprise Europe Network. W ramach tego unijnego projektu  ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą prowadzić działania przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii.

  Program EENergy rozdysponuje 9 milionów euro w ciągu dwóch lat w formie ponad 900 bezzwrotnych dotacji. Finansowanie to kierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie.

   

  Na co przyznawane są środki?

  Środki przyznane w ramach programu EENergy można przeznaczyć na działania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa o co najmniej 5 proc. Zmniejszanie zużycia energii może dotyczyć budynków, linii produkcyjnych, czy też procesów produkcyjnych.

  Z otrzymanej dotacji sfinansować można  następujące działania:

  • Inwestycje, np. w zakresie montażu źródeł energii odnawialnej;
  • Doradztwo, np. doradztwo techniczne, czy audyty energetyczne);
  • Szkolenia.

  Beneficjentami programu są firmy, które spełniają europejskie kryteria MŚP (zgodnie z definicją unijnego MŚP), powstałe przed 1 stycznia 2023 roku, które funkcjonują na rynku oraz są w stanie realizować zaplanowane działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

  Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie  w kwocie maksymalnej do 10 tys. euro w postaci bezzwrotnej dotacji, która pokryje 100 proc. kosztów poniesionych  przez firmę

  W celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu EENergy, należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network w Polsce, stworzyć koncepcję zmniejszenia zużycia energii i  złożyć ją za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej projektu.

  Termin składania wniosków zbliża się ku końcowi i trwa do 15 kwietnia 2024 roku.

   

  #dofinansowanie #dotacja #klimat #środowisko #energia #energetyka #OZE

  Kategorie
  OZE

  Kolejne rekordy produkcji morskiej farmy wiatrowej – tego nie przewidziano w projekcie!

  WindFloat Atlantic (WFA) to morska farma wiatrowa działająca 20 kilometrów od wybrzeży Portugalii, w pobliżu miasta Viana do Castelo. Na elektrownię składają się trzy turbiny Vestas, każda o mocy 8,4 MW. Elektrownia została przyłączona do sieci w 2019 roku  i rozpoczęła pracę w 2020 roku. Stanowiła ona pierwszą morską farmę wiatrową, w której zastosowano półzanurzalną platformę zakotwiczoną do dna morskiego za pomocą łańcuchów.

  Zawrotne wyniki generacji prądu w ubiegłym roku przez farmę dały powód do dumy firmie WindFloat Atlantic, odpowiedzialnej za jej rozwój. Elektrownia wytworzyła rekordową ilość 80 GWh. Przedsiębiorstwo podaje, że rezultaty przekraczają założenia przyjęte dla tego projektu.

  Wytwarzanie energii w ekstremalnych warunkach oceanicznych  WindFloat Atlantic musiał stawić czoła w 2023 roku, kiedy to wysokość fal osiągnęła 20 metrów, a porywy wiatru doszły do prędkości 139 kilometrów na godzinę. Jak podkreślili twórcy projektu, warunki te  znacznie przekroczyły dotychczasowe rekordy i potwierdziły trwałość systemu wykorzystującego technologię floating wind nawet w tak ekstremalnych warunkach.  Firma podkreśla, że sytuacja ta pokazuje, że technologia pływających turbin wiatrowych jest gotowa do komercyjnego wdrożenia, co również potwierdzają osiągnięte w poprzednich latach wyniki działalności WindFloat Atlantic.

  Zastosowany system częściowo zanurzonej platformy, na której zostały zamontowane turbiny wiatrowe projektu WFA, opracowało amerykańskie przedsiębiorstwo Principle Power. Kluczowe komponenty inwestycji dostarczyły także firmy Navantia/Windar, Bourbon,  JDR Cables oraz A-Silva Matos Group. Projekt ten był realizowany  przez konsorcjum Windplus wraz z udziałem EDPR, Engie, Repsol oraz Principle Power. Ostatecznie spółki EDPR i Engie utworzyły konsorcjum Ocean Winds.

   

  #OZE #środowisko #klimat #energia #energetyka #elektrownia

  Kategorie
  OZE

  Nowy rząd, nowa polityka energetyczna – transformacja energetyczna a rozwój gospodarczy w Polsce: wyzwania i perspektywy

  • PEP2040 to kluczowy plan transformacji energetycznej Polski do 2040 roku,
  • Transformacja energetyczna wspiera zrównoważony rozwój poprzez modernizację systemu energetycznego, tworzenie miejsc pracy, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego i promowanie innowacji.
  • KPO to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie odporności polskiej gospodarki,
  • Po zakończeniu zamrożenia cen prądu w Polsce, rząd stoi przed wyzwaniem zbalansowania wzrostu cen i ochrony najuboższych przed skutkami podwyżek.

   

  Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

  Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) stanowi kluczowy dokument określający kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego w nadchodzących dwóch dekadach. Została przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2021 r., wyznaczając ramy transformacji energetycznej Polski. PEP2040 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej oraz minimalizacji wpływu sektora energetycznego na środowisko, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

  PEP2040 opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza. W ramach tych filarów określono osiem celów szczegółowych. Należą do nich: optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz rozwój: rynków energii, odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwa i kogeneracji. W programie znalazło się również wdrożenie energetyki jądrowej oraz ogólna poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

  PEP2040 zakłada uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 1–1,6 GW w 2033 r., z planem budowy łącznie 6 bloków do 2043 r. Energetyka jądrowa ma stać się stabilizatorem dla systemu energetycznego, w którym coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne. Strategia ciepłownictwa zakłada rozwój wysokosprawnej kogeneracji, uciepłownianie elektrowni oraz zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym. Celem jest osiągnięcie zero- lub niskoemisyjnego pokrycia wszystkich potrzeb cieplnych gospodarki do 2040 r. Przewiduje również szereg działań mających na celu dekarbonizację polskiej gospodarki, w tym rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii. Polityka ta jest spójna z Europejskim Zielonym Ładem i dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

  Transformacja energetyczna Polski, zgodnie z PEP2040, bez wątpienia będzie kapitałochłonna, ale jednocześnie stanowi impuls rozwojowy dla gospodarki, dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości powietrza i sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej.

   

  Jak transformacja energetyczna powinna wspierać rozwój gospodarczy?

  Transformacja energetyczna, opierająca się na przejściu od konwencjonalnych źródeł energii do odnawialnych źródeł energii (OZE), ma kluczowe znaczenie dla wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wpływa ona na modernizację systemu energetycznego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz promowanie innowacji i tworzenie nowych miejsc pracy.

  Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), takie jak morskie elektrownie wiatrowe, fotowoltaika czy technologie wodorowe, stymulują rozwój technologiczny i innowacje, co jest szansą na pobudzenie krajowego przemysłu i zaangażowanie w innowacyjne projekty energetyczne, przekładając się na wzrost konkurencyjności gospodarki. Transformacja energetyczna generuje nowe miejsca pracy, zarówno w sektorze produkcji OZE, jak i w sektorach związanych z efektywnością energetyczną oraz modernizacją infrastruktury energetycznej, co ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i przemysłowych. Dywersyfikacja źródeł energii i zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym zmniejsza zależność od importowanych surowców energetycznych, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju, a rozwój OZE i technologii wspierających, takich jak magazynowanie energii, zwiększa odporność systemu energetycznego na zakłócenia i kryzysy, co jest kluczowe dla stabilności gospodarczej. Transformacja energetyczna przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza, co ma pozytywny wpływ na zdrowie publiczne i środowisko, co jest zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju i Europejskim Zielonym Ładem. Wymaga ona znacznych inwestycji i stwarza szanse na rozwój nowych sektorów gospodarki, zwiększenie konkurencyjności oraz budowanie odpornego i zrównoważonego systemu energetycznego. Kluczem do sukcesu jest integracja polityk energetycznych, gospodarczych i środowiskowych, które wspólnie wspierają zrównoważony rozwój, będąc nie tylko koniecznością w obliczu wyzwań klimatycznych, ale również szansą na stymulowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie innowacyjnych rozwiązań i zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego.

   

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to inicjatywa, która ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i zwiększenie jej odporności na kryzysy. Plan ten składa się z 56 inwestycji i 55 reform, z budżetem wynoszącym 59,8 mld euro, z czego 25,27 mld euro stanowią dotacje, a 34,54 mld euro preferencyjne pożyczki. Znaczną część środków przeznaczono na cele klimatyczne (46,6%) oraz transformację cyfrową (21,36%).

  W odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę, w ramach KPO został zainicjowany REPowerEU, mający na celu szybkie uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych do 2030 roku oraz przyspieszenie transformacji energetycznej w UE. Plan ten, obejmujący siedem nowych reform i dziesięć inwestycji z alokacją finansową na rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu, zakłada znaczące inwestycje w zieloną, inteligentną mobilność, w tym rozwój transportu zeroemisyjnego i infrastruktury ładowania. Działania te, wspierające zieloną gospodarkę poprzez odnawialne źródła energii, ekologiczne ogrzewanie budynków i nowe technologie przyjazne środowisku, mają przyczynić się do lepszej jakości powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki środkom z KPO, Polska planuje także realizację szeregu inwestycji, takich jak budowa morskich farm wiatrowych, termomodernizacja domów jednorodzinnych i rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, co ma na celu kompleksową zieloną transformację miast. Podsumowując, środki te mają na celu nie tylko uniezależnienie energetyczne Polski, ale również przyspieszenie jej rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje w zieloną energię, mobilność i technologie, co daje szansę na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę jakości życia obywateli oraz ochronę środowiska.

   

  Co dalej po zamrożeniu cen prądu?

  Po okresie zamrożenia cen prądu, które obowiązuje tylko do końca czerwca 2024 roku, Polska stoi przed wyzwaniem zdecydowania o przyszłych krokach w kwestii cen energii elektrycznej. Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała, że decyzje dotyczące cen prądu dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 roku zostaną ustalone w ciągu najbliższego kwartału. Wiele wskazuje na to, że od lipca ceny prądu mogą znacznie wzrosnąć, co budzi obawy o gwałtowne podwyżki cen energii elektrycznej.

  W obliczu tych zmian, rząd planuje wprowadzenie kryterium dochodowego, które ma chronić najuboższe gospodarstwa domowe oraz potencjalnie rodziny wielodzietne przed skutkami wzrostu cen. Minister zapewnia, że prace nad rozwiązaniem trwają i że rząd skupia się na ochronie tych, dla których wyższe rachunki za prąd stanowią duże wyzwanie.

  Analitycy przewidują, że rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć nawet o 80-90 zł miesięcznie dla przeciętnych gospodarstw domowych. Takie podwyżki mogą być szczególnie dotkliwe dla emerytów, rencistów oraz osób żyjących w ubóstwie energetycznym, które stanowią znaczący odsetek polskich gospodarstw domowych. Rząd stoi przed trudnym zadaniem znalezienia równowagi między koniecznością dostosowania cen do realiów rynkowych a ochroną najbardziej wrażliwych segmentów społeczeństwa. Decyzje, które zapadną w najbliższych miesiącach, będą miały długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, podkreślając znaczenie przejrzystej i przemyślanej polityki energetycznej.

   

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czekają nas kolejne wyłączenia przydomowej fotowoltaiki. Jak to wpłynie na system elektroenergetyczny?

  Operatorzy systemu, tacy jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), stosują różne metody bilansowania, w tym ograniczenie pracy elektrowni konwencjonalnych, wykorzystanie magazynów energii oraz import i eksport energii. Jednak w sytuacjach ekstremalnych mogą być zmuszeni do redukcji mocy generowanej przez instalacje OZE, zarówno duże, jak i mikroinstalacje.

  Beata Jarosz-Dziekanowska z PSE podkreśla, że wyłączenie mikroinstalacji jest ostatecznością. Polska strategia skupia się na zapobieganiu takim sytuacjom poprzez rozwijanie sterowalności instalacji OZE i lokalne magazynowanie energii, co minimalizuje ryzyko konieczności wyłączania instalacji wytwarzających zieloną energię.

  Chociaż polskie prawo nie przewiduje rekompensat dla właścicieli mikroinstalacji o mocy poniżej 10 kW, eksperci branżowi uważają, że praktyczne zastosowanie redukcji mocy w tych instalacjach jest mało prawdopodobne. Rozwiązania alternatywne i strategie zapobiegawcze są kluczem do zarządzania nadmiarem energii i uniknięcia wyłączania mikroinstalacji, co jest ważne w kontekście rosnącej liczby tych instalacji w Polsce.

  W obliczu ciągle rosnącej liczby mikroinstalacji OZE, które na koniec 2023 roku przekroczyły 1,4 miliona, Polska musi kontynuować dostosowywanie swojego systemu energetycznego do nowych realiów, by maksymalnie wykorzystać potencjał zielonej energii, jednocześnie zachowując stabilność i niezawodność dostaw energii dla wszystkich użytkowników.

   

  Źródło: Business Insider oraz superbiznes

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polska #Energia #WyłączeniaPV

  Kategorie
  OZE

  Znamy budżet na Program Mój Prąd 6.0!

  Wiceminister Urszula Zielińska ogłosiła, że nowy nabór wniosków do programu ma rozpocząć się w drugim kwartale 2024 roku, otwierając możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla indywidualnych inwestorów w fotowoltaikę. Ciekawym aspektem jest finansowanie programu z Funduszu FEniKS, co umożliwi partycypację w programie projektom realizowanym między 2021 a 2027 rokiem.

  Kluczową zmianą w programie jest wprowadzenie obowiązku instalacji magazynu energii dla beneficjentów, co ma za zadanie dostosować domowe systemy fotowoltaiczne do nowych modeli taryfowych i zwiększyć ich efektywność. Ponadto, program zaostrza kryteria dotyczące dofinansowania pomp ciepła, które teraz muszą być zatwierdzone na liście ZUM, zapewniając, że wsparcie trafi na sprawdzone i wydajne urządzenia.

  Choć szczegółowe zasady programu „Mój Prąd 6.0” są jeszcze opracowywane, już teraz wiadomo, że te zmiany będą miały istotny wpływ na rynek fotowoltaiki w Polsce, umożliwiając bardziej zrównoważony i efektywny rozwój sektora OZE. Dzięki temu programowi, coraz więcej Polaków będzie mogło przyczynić się do redukcji emisji CO2 i czerpać korzyści z czystej, odnawialnej energii.

  Dodatkowo, zwiększenie limitu mocy dotowanych systemów może otworzyć program na szerszą grupę odbiorców, zachęcając więcej osób do inwestycji w zieloną energię. W ten sposób, „Mój Prąd 6.0” nie tylko przyczyni się do wzrostu odsetka energii pochodzącej z OZE w Polsce, ale również wesprze kraj w osiągnięciu długoterminowych celów klimatycznych i energetycznych.

   

  Źródło: Enerad

  #OZE #MójPrąd #Dofinansowanie

  Kategorie
  Elektromobilność

  Tychy stają się centrum produkcji chińskich elektryków

  Leapmotor T03, niewielki, ale zaawansowany technologicznie pojazd elektryczny, ma stać się symbolem przystępnych cenowo rozwiązań w dziedzinie mobilności elektrycznej. Montaż SKD (Semi-Knocked Down) oznacza, że kluczowe komponenty pojazdu będą dostarczane i składane w miejscu docelowym, co umożliwia elastyczność produkcji oraz lokalną adaptację do potrzeb rynku.

  Partnerstwo Stellantis z Leapmotor, ogłoszone w październiku 2023 roku, otwiera drzwi do globalnej ekspansji chińskiej marki, jednocześnie umacniając pozycję Stellantis jako lidera w dziedzinie innowacji i elektromobilności. Utworzenie Leapmotor International to strategiczny ruch, który pozwoli na lepsze dostosowanie produktów do różnorodnych potrzeb konsumentów na całym świecie.

  Dla Europy, a szczególnie dla Polski, lokalna produkcja elektrycznego Leapmotor T03 to nie tylko kwestia ekologiczna, ale również ekonomiczna, oferująca nowe miejsca pracy oraz rozwijając lokalne kompetencje w dziedzinie nowoczesnych technologii. Planowane rozpoczęcie dostaw do Europy w drugiej połowie 2024 roku może znacząco przyczynić się do wzrostu popularności pojazdów elektrycznych, zapewniając ekologiczną i ekonomicznie atrakcyjną alternatywę dla europejskich konsumentów.

  Warto zaznaczyć, że choć szczegóły dotyczące produkcji w Tychach nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, potencjał tej współpracy i jej wpływ na przyszłość elektromobilności w Polsce i Europie budzi zrozumiałe zainteresowanie.

   

  Źródło: e-magazyny

  Zdjęcie: Leapmotor

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Elektryk

  Kategorie
  Elektromobilność

  Polska po raz kolejny inwestuje w ekologiczne autobusy elektryczne

  Autobusy te, zapewniające komfort, dostępność dla osób niepełnosprawnych i zaawansowane technologie, takie jak WiFi, ładowarki USB, czy systemy bezpieczeństwa, są krokiem w kierunku ekologicznej transformacji miejskiego transportu w Toruniu. Dzięki potencjalnemu dofinansowaniu z funduszy unijnych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, miasto planuje znacząco rozbudować swoją flotę zeroemisyjnych pojazdów, wspierając cele klimatyczne i poprawiając jakość życia mieszkańców.

  Z planowanym zakupem Toruń nie tylko poszerzy swoją flotę elektryczną, ale również stanie się liderem wśród polskich miast w implementacji zielonych rozwiązań transportowych. Inwestycja ta sygnalizuje ważny krok w kierunku realizacji polskich i europejskich celów w dziedzinie elektromobilności i zrównoważonego rozwoju.

  Planowane dofinansowania z różnych źródeł, w tym z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreślają znaczenie współpracy między lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w dążeniu do ekologicznych celów. Polska, podążając tą drogą, ma szansę stać się przykładem skutecznej transformacji w zakresie transportu miejskiego, pokazując, że zrównoważony rozwój jest nie tylko koniecznością, ale również szansą na poprawę jakości życia w miastach.

  Przetarg na ładowarki do nowych autobusów, który zostanie wkrótce ogłoszony, stanowi kolejny etap w integracji ekologicznego transportu z infrastrukturą miejską, zapewniając ciągłość i efektywność działania nowej floty. Dzięki temu Toruń, wraz z innymi polskimi miastami, może realnie wpłynąć na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: Dziennik Toruński

  Zdjęcie: MZK Toruń

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  OZE

  Więcej energii z kogeneracji dla firm

  Jak podkreślają eksperci kogeneracja jest jednym z najwydajniejszych procesów produkcji energii elektrycznej i ciepła, oferując lepsze wykorzystanie energii skumulowanej w paliwie. Obecnie około 11 procent całkowitej produkcji energii w krajach Unii Europejskiej powstaje właśnie w procesie kogeneracji.

  Kogeneracja polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w tym samym procesie technologicznym. Dzięki temu wytwarzanie energii jest bardziej efektywne niż w przypadku zastosowania konwencjonalnych metod. Do wyprodukowania takiej samej ilości energii w kogeneracji zużywa się bowiem znacznie mniej paliwa pierwotnego niż w tradycyjnej elektrowni.

  Każda megawatogodzina energii wytworzona z kogeneracji to niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 55 procent w porównaniu do emisji dwutlenku węgla dla energii wytwarzanej z węgla kamiennego.

  – Firmy zakontraktowały o ponad 30 proc., czyli o około 580 tys. megawatogodzin więcej energii ze źródeł kogeneracyjnych niż w 2023 roku. Tym samym do naszych klientów biznesowych trafi ponad 2 mln megawatogodzin energii wytwarzanej efektywnie w jednym procesie wraz z ciepłem. Rosnące wolumeny kontraktowanej kogeneracji są wyrazem zwiększającej się świadomości klientów biznesowych w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne – podkreśla Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

   

  Ograniczona emisja

  Wspieranie ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych możliwe jest dzięki różnorodnej ofercie produktów energetycznych. Jednym z nich jest EKO Biznes od TAURONA, czyli produkt bazujący na energii wytworzonej w kogeneracji. Firmy, które decydują się na zakup prądu w ramach produktu EKO Biznes przyczyniają się do ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

  Wybierając EKO Biznes firma otrzymuje Certyfikat Akcesyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Jest w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu obowiązywania umowy firma otrzymuje dokument, potwierdzający faktyczną wielkość emisji dwutlenku węgla jakiej udało się uniknąć. Jest ona obliczana na podstawie zużycia energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy oraz sprawności źródeł kogeneracyjnych biorących udział w produkcie EKO Biznes.

  Wszystkie elektrociepłownie zostały poddane audytowi Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, między innymi pod kątem ich oddziaływania na środowisko, gospodarowania odpadami czy spełnienia wszystkich wymaganych norm i procedur. Dzięki temu klienci mają pewność, że kupują energię elektryczną o zmniejszonym wpływie na środowisko i klimat.

   

  Opinia eksperta:

  – Aby elektrociepłownia została zakwalifikowana do sprzedaży energii elektrycznej w ramach EKO Biznes, musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim elektrociepłownia musi przejść audyt Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii (PTCE) między innymi pod kątem generowanej emisji CO2 w procesie produkcji energii elektrycznej, gospodarki paliwem, także magazynowej, gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, gospodarki olejowej itp. Certyfikacja źródeł energii jest konieczna, aby klienci EKO Biznes mieli pewność, że faktycznie korzystają z energii o obniżonej emisji CO2 oraz że źródło wytwórcze nie szkodzi środowisku w inny sposób. Cechą wyróżniającą elektrociepłownie pracujące na rzecz produktu EKO Biznes jest certyfikacja okresowa. Podczas audytów, prowadzonych cyklicznie przez niezależnych ekspertów PTCE, weryfikowany jest szereg obszarów działania elektrociepłowni, w szczególności pod kontem wymienionych wyżej aspektów – mówi Tomasz Fornalczyk, ekspert z zakresu mediów energetycznych w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Tauron #Energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Indie budują największą elektrownię OZE, którą widać z kosmosu!

  Projekt o wartości 20 miliardów dolarów, realizowany przez Adani Green Energy Limited (AGEL), zajmuje obszar większy niż stolica Polski i ma potencjał zasilenia 16 milionów domów. Tym samym przyczyni się do zmniejszenia zależności Indii od węgla, który obecnie stanowi główne źródło energii w kraju.

  Budowa elektrowni, która łączy moc wiatru i słońca, jest nie tylko krokiem w kierunku realizacji indyjskich celów klimatycznych, ale także potwierdza zobowiązanie kraju do osiągnięcia neutralności węglowej do 2070 roku. Premier Narendra Modi podkreśla, że do końca tej dekady, energia odnawialna ma zaspokajać połowę zapotrzebowania kraju na energię.

  Inwestycja ta, wspierana przez najbogatszego mieszkańca Azji, Gautama Adaniego, pokazuje, jak dawne źródła bogactwa, takie jak węgiel czy diamenty, mogą ustępować miejsca zrównoważonemu rozwojowi. AGEL planuje zainwestować 100 miliardów dolarów w transformację energetyczną Indii, z czego 70 proc. środków ma być przeznaczone na produkcję czystej energii.

  Kamuthi Solar Power Project stanowi ważny krok dla Indii w dążeniu do liderowania w globalnej zielonej transformacji. W kontekście szybko rosnącego zapotrzebowania na energię i prognozowanego wzrostu gospodarczego, inicjatywa ta jest nie tylko odpowiedzią na lokalne wyzwania, ale również wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: biznes.interia

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  2 mld zł na nowy program OZE w ciepłownictwie – inwestycje w zieloną przyszłość

  W kontekście transformacji energetycznej, strategia dla ciepłownictwa do 2030 roku, którą przygotowuje resort klimatu, ma za zadanie wyznaczyć nową ścieżkę rozwoju dla sektora, koncentrując się na wykorzystaniu OZE i eliminując stopniowe uzależnienie od gazu. Program ten stanowi odpowiedź na potrzebę zintegrowanego podejścia do planowania systemów ciepłowniczych na poziomie lokalnym, zwiększając autonomię samorządów i umożliwiając im efektywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

  Inwestycje w OZE mają nie tylko przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych substancji i walki ze zmianami klimatycznymi, ale również zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez dywersyfikację źródeł energii. Oczekuje się, że nowy program OZE w ciepłownictwie przyspieszy transformację energetyczną kraju, promując rozwiązania takie jak pompy ciepła, geotermia, czy wykorzystanie biometanu i wodoru jako przyszłościowych nośników energii w sektorze ogrzewania.

  Zmiana kierunku polityki energetycznej NFOŚiGW, odzwierciedla ogólnokrajową tendencję do stawiania na zrównoważony rozwój i technologie proekologiczne, stanowiąc ważny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2040 roku, zgodnie z założeniami europejskiej polityki klimatycznej.

   

  Źródło: Energetyka24

  #OZE #Ciepłownictwo

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rewolucyjny Solarcontainer – austriacki start-up przekształca kontenery w mobilne farmy fotowoltaiczne

  Z zewnątrz Solarcontainer nie różni się od zwykłych kontenerów transportowych, jednak jego innowacyjność ujawnia się po rozwinięciu. Z obydwu stron kontenera wysuwają się złożone harmonijkowo panele fotowoltaiczne, rozprzestrzeniając się na długość 120 metrów. Taka instalacja, która do pełnego rozłożenia potrzebuje zaledwie pół godziny, generuje moc 140 kWp i może być gotowa do użytku w mniej niż pięć godzin od momentu dostarczenia na miejsce.

  Ta kompaktowa stacja energetyczna wyposażona jest w 240 paneli fotowoltaicznych zajmujących powierzchnię 720 m². Dzięki modułowej konstrukcji, możliwe jest łączenie kilku Solarcontainerów w jedną większą farmę fotowoltaiczną, zwiększając potencjał produkcyjny. Instalacja ta wprowadza energię do sieci, ale również oferuje opcję pracy w trybie off-grid, co stanowi nieocenioną wartość w miejscach odciętych od tradycyjnych źródeł zasilania.

  Po skończonym użytkowaniu, Solarcontainer łatwo składa się z powrotem do formy kontenera, spełniając normy ISO 668, co ułatwia transport drogą lądową, morską czy kolejową. To rozwiązanie ma szansę odegrać kluczową rolę w zapewnianiu awaryjnego zasilania, obsługiwaniu odległych lub trudno dostępnych lokalizacji, a także w szybkim reagowaniu na kryzysy energetyczne.

  Inicjatywa Solarcont, będąca owocem współpracy Hilber Solar i Gföllner, pokazuje, jak kreatywne połączenie branży fotowoltaicznej i kontenerowej może przynieść rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale również elastyczne i łatwe w transporcie.

   

  Źródło: Świat OZE

  Zdjęcie: Solarcontainer

  #OZE #Fotowoltaika #PV #FarmaPV #Innowacje

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Berlin inwestuje w gigantyczną pompę ciepła, co może zrewolucjonizować miejski system ogrzewania

  Ten ambitny projekt, który ma zostać oddany do użytku do 2026 roku, jest częścią szerszej strategii Berlina, mającej na celu zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł ciepła i intensyfikację wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Siemens Energy, niemiecki gigant energetyczny, stoi za realizacją tego projektu, którego koszt oszacowano na 200 milionów euro.

  Ale pompa ciepła to tylko jeden z elementów nowej strategii ciepłowniczej miasta. Berlin współpracuje z Vattenfallem, szwedzkim koncernem energetycznym, aby zintegrować różne źródła energii, takie jak turbiny gazowe, biomasa, energia geotermalna, a także nowoczesne elektrownie na gaz ziemny, które w przyszłości mogą zostać przestawione na wodór.

  Działania te są zgodne z planem miasta, który zakłada, że do 2040 roku 10 proc. wszystkich gospodarstw domowych będzie ogrzewanych za pomocą energii pozyskiwanej ze spalania odpadów, a kolejne 20 proc. otrzyma ciepło z dużych pomp ciepła. To nie tylko krok ku zrównoważonemu rozwojowi, ale również próba osiągnięcia celu neutralności klimatycznej Berlina do 2040 roku.

  Zakup ciepłowni przez władze miasta od Vattenfalla za 1,6 miliarda euro podkreśla zaangażowanie w transformację energetyczną i dążenie do samodzielności w kwestiach energetycznych. To pokazuje, jak publiczne i prywatne podmioty mogą współpracować, aby przyspieszyć przejście na zieloną energię i wprowadzić miasto w nową erę ekologicznej odpowiedzialności.

   

  Źródło: Glebenergia

  #OZE #Pompyciepła

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wzrost mocy mikroinstalacji OZE w Polsce przekracza 11 GW, ale dynamika rozwoju zwalnia

  W 2022 roku dynamika przyrostu liczby instalacji sięgała około 41 proc., podczas gdy w 2023 roku spadła do około 15 proc. Podobny trend obserwujemy w zakresie ilości energii wprowadzanej do sieci, gdzie dynamika wzrostu spadła z około 110 proc. w 2022 roku do około 26 proc. w 2023 roku.

  Mikroinstalacje OZE z definicji są to najmniejsze jednostki przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV, posiadające moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 50 kW i ewentualnie moc osiągalną cieplną nie większą niż 150 kW. Ich rozwój jest kluczowym elementem strategii Polski dotyczącej zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, mając na celu nie tylko redukcję emisji dwutlenku węgla, ale również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych.

  Mimo spowolnienia, tendencja wzrostowa w sektorze mikroinstalacji OZE w Polsce pozostaje silna, co odzwierciedla rosnącą świadomość ekologiczną oraz chęć do bycia bardziej niezależnym i proekologicznym. Utrzymanie tego trendu będzie wymagało jednak dalszego wsparcia regulacyjnego i potencjalnie nowych inicjatyw zachęcających do inwestycji w mikroinstalacje OZE. Aby utrzymać tempo rozwoju sektora mikroinstalacji OZE, kluczowe będzie nie tylko utrzymanie atrakcyjnych warunków finansowania dla prosumenckich inwestycji, ale również edukacja i promowanie świadomości na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dalsze innowacje technologiczne i optymalizacja procesów instalacyjnych mogą również przyczynić się do zwiększenia efektywności i dostępności mikroinstalacji dla szerszego grona odbiorców.

   

  Źródło: energia.rp

  #OZE #Energetyka #Mikroinstalacje #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ponad 3 000 nowych punktów ładowania w Polsce do końca 2024 roku. Przyspieszenie elektromobilności na horyzoncie

  Obecna sytuacja, gdzie w 2022 roku powstało 917 punktów ładowania, może ulec znaczącej zmianie, przyspieszając rozwój infrastruktury ponad trzykrotnie. Taki wzrost byłby możliwy dzięki finalizacji wielu inwestycji rozpoczętych w ostatnich latach. Szczególnie optymistyczne są prognozy dotyczące stacji szybkich i ultraszybkich, gdzie w ubiegłym roku odnotowano ponad 90 proc. przyrost.

  Maciej Mazur zwraca uwagę na wyzwania, z jakimi branża się zmagała, w tym długotrwały proces finalizacji umów wsparcia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w niektórych przypadkach trwał aż 20 miesięcy.

  Mimo tych przeszkód, perspektywy dla 2024 roku wydają się obiecujące. Rozwój wielostanowiskowych hubów ładowania ma potencjał do znacznego zmniejszenia barier dla potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych, zachęcając do ich zakupu poprzez zwiększenie dostępności punktów ładowania.

  Tak dynamiczny rozwój infrastruktury ładowania w Polsce stanowi kluczowy krok w kierunku promowania elektromobilności oraz wprowadzania zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie, co jest głównym celem działalności PSPA. Rozwój ten przyczyni się do zwiększenia popularności pojazdów elektrycznych oraz przyspieszy realizację celów środowiskowych.

   

  Źródło: Inwestycje.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Stacjeładowania #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Polska kopalnia staje się pionierem w grawitacyjnych magazynach energii

  Celem projektu jest zbadanie wykorzystania terenów pogórniczych do gromadzenia energii grawitacyjnej. Mechanizm magazynowania jest prosty – w czasie nadmiaru energii w sieci, ciężkie obiekty są wciągane na wysokość, a w momencie zapotrzebowania na energię, opadają, napędzając generator. Choć idea przypomina działanie elektrowni szczytowo-pompowych, gdzie wodę przepompowuje się do górnego zbiornika, nowe projekty zakładają wykorzystanie ciężkich bloków metalu lub innych materiałów.

  Projekt „GrEnMine” zakłada pilotażową instalację w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, gdzie na małą skalę przetestowane zostaną nowatorskie metody magazynowania – za pomocą systemów szynowych lub taśm przenośnikowych. Te technologie mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy magazynowanie energii, przynosząc rozwiązania odpowiednie dla różnych terenów – od szybów kopalnianych po wyrobiska odkrywkowe.

  Inicjatywa ta odpowiada na wyzwania związane z przechowywaniem energii ze źródeł odnawialnych, ale również otwiera nowe możliwości dla terenów postindustrialnych, przyczyniając się do transformacji energetycznej Polski. Zastosowanie opuszczonych obszarów górniczych do przechowywania energii może stanowić modelowy przykład efektywnego wykorzystania zasobów i przestrzeni, jednocześnie wspierając ekologiczny i zrównoważony rozwój.

  Projekt, wspierany przez europejski program RFCS, ma potencjał do zmiany krajobrazu energetycznego Polski, ale również do wprowadzenia krajowej gospodarki na nowe tory, łączące innowacyjność z ekologią. Przyszłość magazynowania energii w Polsce zapisuje się przez ambitne projekty takie jak „GrEnMine”, wskazując kierunek, w jakim mogą podążać inne kraje poszukujące efektywnych rozwiązań w dziedzinie gromadzenia zielonej energii.

   

  Źródło: Świat OZE

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  OZE

  Dorota Zawadzka-Stępniak nowym prezesem NFOŚiGW. Nowy rozdział w polskiej polityce środowiskowej?

  Dorota Zawadzka-Stępniak, doświadczona w dziedzinie ochrony środowiska i polityki klimatycznej, była dotychczas dyrektorką Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w stołecznym urzędzie miasta Warszawy. Jej praca koncentrowała się na wdrażaniu programów dotacji, rozwijaniu systemu monitoringu jakości powietrza oraz na kreowaniu strategii miejskich związanych z energią i zmianami klimatu.

  NFOŚiGW, istniejący od 1989 roku, pełni kluczową rolę w finansowaniu inicjatyw ekologicznych w Polsce, oferując pożyczki, dotacje i inne formy wsparcia dla różnorodnych beneficjentów – od samorządów i przedsiębiorstw po organizacje społeczne i osoby fizyczne. Fundusz odgrywa ważną rolę w realizacji programów takich jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, które mają na celu promowanie odnawialnych źródeł energii i poprawę jakości powietrza.

  Przyjęcie przez Dorotę Zawadzka-Stępniak roli prezesa NFOŚiGW sygnalizuje nowy rozdział w działaniach funduszu, skupiając się na poprawie efektywności, przejrzystości i wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać ekologiczną transformację Polski. Z jej bogatym doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym, zdobytym m.in. w Konfederacji Lewiatan i PwC Advisory, oraz wcześniejszą pracą w Ministerstwie Środowiska, Zawadzka-Stępniak jest dobrze przygotowana do prowadzenia funduszu w kierunku realizacji jego kluczowych celów ekologicznych.

  Jej nominacja odzwierciedla większą zmianę w podejściu Polski do kwestii klimatycznych, gdzie zaangażowanie na poziomie krajowym staje się coraz bardziej zdecydowane w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

   

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ekologiczna rewolucja w Łodzi – lotnisko stawia na fotowoltaikę i zmierza ku samowystarczalności energetycznej

  Rozciągająca się na obszarze do 13 hektarów, farma fotowoltaiczna będzie zlokalizowana po południowej stronie pasa startowego, tuż przy obwodnicy Łodzi. Planowana moc instalacji to imponujące 10 MW, co pozwoli na pokrycie całkowitego zapotrzebowania lotniska na energię elektryczną, czyniąc je jednym z pierwszych lotnisk w Polsce samowystarczalnym energetycznie.

  Projekt zostanie zrealizowany w 2 lub 3 etapach, a już pierwszy z nich, który ma zostać zakończony w niedalekiej przyszłości, umożliwi wygenerowanie około 20 proc. zapotrzebowanej przez lotnisko energii. Dalsze etapy rozbudowy instalacji mają na celu osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej.

  Inwestycja ta wpisuje się w globalne trendy promujące odnawialne źródła energii, ale również przyczynia się do redukcji śladu węglowego lotniska. Ponadto, nadwyżki produkowanej energii elektrycznej mają zostać wykorzystane do zasilania pobliskich obiektów miejskich, co dodatkowo podkreśla lokalny charakter tego ekologicznego przedsięwzięcia.

  Korzyści płynące z realizacji tego projektu są wielowymiarowe. Poza oczywistymi aspektami ekologicznymi, takimi jak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, farma fotowoltaiczna przyniesie znaczne oszczędności finansowe. W obliczu rosnących cen energii, posiadanie własnego, niezależnego źródła staje się nie tylko atrakcyjną opcją ekonomiczną, ale również gwarantem stabilności energetycznej.

   

  Źródło: spidersweb

  Zdjęcie: Shutterstock

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Łódź #Lotnisko #Energetyka #Polska

  Kategorie
  OZE

  Koniec pieców na gaz i era fotowoltaiki w nowych budynkach – są nowe decyzje Unii

  Nowe regulacje zakładają zakaz montowania pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny, w nowo wznoszonych budynkach w latach 2028-2030. To radykalne posunięcie ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, na które ogrzewanie budynków ma znaczący wpływ, stanowiąc ponad 35 proc. całkowitej emisji tego gazu w UE. Dążenie do zmniejszenia zależności od importowanych paliw kopalnych i maksymalizacji wykorzystania energii z odnawialnych źródeł to kluczowe cele zmienionej dyrektywy.

  Zgodnie z nowymi przepisami, od 2040 roku zakaz montowania nowych pieców na paliwa kopalne będzie obowiązywał także w istniejących budynkach. Przed tym terminem jednak piec na paliwa kopalne będzie mógł być zainstalowany tylko jako źródło uzupełniające, czyli wykorzystywane wyłącznie w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię, przy czym głównym źródłem ciepła powinna być technologia zrównoważona, na przykład pompa ciepła.

  W ramach zmian w dyrektywie wprowadzony zostanie również obowiązek instalowania paneli fotowoltaicznych w nowych budynkach. Od 2029 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały być wyposażone w systemy fotowoltaiczne, a już wcześniej wymóg ten dotknie innych typów nowych obiektów, takich jak hotele czy biurowce.

  Dyrektywa nakłada także nowe wymogi na budynki publiczne, które od 2027 roku będą musiały spełniać standardy zeroemisyjności, a od 2030 roku wymóg ten będzie rozszerzony na wszystkie nowe budynki, włączając w to obiekty mieszkalne.

  Dodatkowo, od 2025 roku państwa członkowskie nie będą mogły oferować wsparcia finansowego, takiego jak dofinansowania czy ulgi podatkowe, na instalację systemów opartych o paliwa kopalne. To posunięcie ma na celu przyspieszenie przejścia na zielone technologie i ograniczenie wsparcia dla rozwiązań przyczyniających się do zanieczyszczenia środowiska.

  Zmiany wprowadzone przez dyrektywę będą miały również wpływ na świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. W całej UE będą one musiały stosować ujednoliconą skalę ocen, co może wymagać zmian administracyjnych. Świadectwa te będą wydawane częściej i będą zawierały więcej informacji, co z kolei może wpłynąć na ceny tych dokumentów.

   

  Źródło: RP

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Ogrzewanie #Budownictwo

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Rządowe dotacje z nowymi zasadami dla pomp ciepła coraz bliżej. Sprawdź co musisz wiedzieć

  Pompy ciepła, kiedyś luksusowe rozwiązanie, stały się dziś dostępne szerzej dzięki postępowi technologicznemu i wsparciu rządowemu. Jednak, by skorzystać z dotacji, urządzenia muszą być zarejestrowane na aktualizowanej liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Kontrole, o których informuje NFOŚiGW, mają na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektów i są standardową procedurą zarówno dla pomp ciepła, jak i innych systemów grzewczych objętych wsparciem.

  W obliczu zgłoszeń do UOKiK dotyczących niskiej jakości urządzeń, planowane są również kontrole u importerów i dostawców. To ważny krok w kierunku zapewnienia, że beneficjenci programów otrzymują nie tylko finansowe wsparcie, ale i gwarancję wysokiej jakości instalacji, która posłuży im przez lata. W związku z tym, przed zakupem i instalacją, warto sprawdzić obowiązującą listę ZUM, aby mieć pewność, że wybrane urządzenie kwalifikuje się do dofinansowania i spełnia wysokie standardy efektywności oraz jakości.

  Nowa procedura weryfikacji urządzeń na liście ZUM wymaga od producentów i dystrybutorów przedstawienia wyników badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach. Taki proces ma na celu eliminację urządzeń, które nie spełniają rygorystycznych kryteriów efektywności i bezpieczeństwa. Beneficjenci programów dofinansowujących, którzy zainstalują urządzenia niespełniające tych wymogów, mogą być zobowiązani do zwrotu otrzymanych środków. Dlatego kluczowe jest, aby przed podjęciem decyzji o instalacji pompy ciepła upewnić się, że wybrane urządzenie znajduje się na zaktualizowanej liście ZUM i spełnia wszystkie wymagane standardy.

   

  Źródło: muratorplus

  #OZE #Pompyciepła #MójPrąd #CzystePowietrze

  Kategorie
  Magazyny energii

  Lider magazynów energii zamierza inwestować w Polsce – nowa era magazynowania energii nad Wisłą

  Ekspansja Harmony Energy na rynek francuski jest już przesądzona, a firma bacznie obserwuje także możliwości w Polsce i Niemczech. Decyzja o inwestycjach w Polsce może być krok w kierunku zwiększenia stabilności energetycznej i promowania odnawialnych źródeł energii w kraju. O ile spółka ma już przygotowane projekty w Polsce, ich realizacja nie jest jeszcze całkowicie potwierdzona.

  Harmony Energy jest znane z zarządzania największymi instalacjami BESS w Europie. Ich najnowszy projekt, Bumpers Battery Energy Storage System w Wielkiej Brytanii, stał się największym tego typu magazynem w Europie, co świadczy o dużej kompetencji i doświadczeniu firmy w tej branży. Utworzenie polskiego oddziału, Harmony Energy Poland, może być sygnałem gotowości firmy do rozpoczęcia operacji na polskim rynku, co mogłoby znacząco przyczynić się do transformacji energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

  Inwestycje w BESS mogą przyczynić się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski, zmniejszając jednocześnie jej zależność od konwencjonalnych źródeł energii i importowanych paliw. Ponadto, wprowadzenie nowoczesnych technologii magazynowania energii może stymulować lokalny przemysł i innowacje, tworząc nowe miejsca pracy i otwierając możliwości dla polskich firm i start-upów w sektorze energetyki.

   

  Źródło: Gramwzielone

  #OZE #Magazynyenergii #Europa #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Znane sieci handlowe wprowadzają płatne ładowarki aut elektrycznych

  Lidl, który już zainstalował pierwsze płatne stacje ładowania, ma ambitny plan wyposażenia wszystkich swoich sklepów w ładowarki do 2025 roku. Z kolei Kaufland planuje, że każdy z jego sklepów z parkingiem będzie miał co najmniej jedną stację ładowania do końca 2024 roku. Nowa polityka cenowa Lidla i Kauflandu ma odzwierciedlać realne koszty związane z dostarczaniem energii, a także podkreślać wartość tej usługi dla kierowców samochodów elektrycznych.

  Wprowadzenie opłat za ładowanie jest krokiem w kierunku równoważenia korzyści między kierowcami pojazdów elektrycznych a spalinowych, którzy nie otrzymują darmowego paliwa. Jednocześnie, sieci handlowe takie jak Biedronka również rozwijają infrastrukturę ładowania, wprowadzając płatne stacje w strategicznych lokalizacjach, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i potrzebie wsparcia elektromobilności w kraju.

  Wprowadzenie opłat za ładowanie ma potencjał stworzenia bardziej zrównoważonego modelu biznesowego dla stacji ładowania, zapewniając ich długotrwałą eksploatację i utrzymanie. Ten ruch w kierunku komercjalizacji usług ładowania może również zmotywować inne przedsiębiorstwa do inwestycji w infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych, przyczyniając się do dalszego rozwoju elektromobilności w Polsce.

   

  Źródło: Money.pl / Marcin Walków

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Stacjeładowania

  Kategorie
  Magazyny energii

  Zielona rewolucja w zasięgu ręki – odpis podatkowy na magazyny energii w 2025 roku może dużo zmienić

  Jest to odpowiedź na problemy związane z nowym systemem rozliczeń za prąd produkowany przez prosumentów, zwanym net-billingiem.

  Wprowadzenie tego systemu oznaczało, że właściciele instalacji fotowoltaicznych sprzedają nadwyżkę wyprodukowanej energii po cenach rynkowych, a w razie potrzeby dokupują brakującą ilość energii. Ten model finansowy skomplikował sytuację prosumentów, zmuszając ich do bardziej strategicznego zarządzania wyprodukowaną energią, aby maksymalizować oszczędności. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd rozważa wprowadzenie wspomnianego odpisu podatkowego, mającego na celu zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z instalacją magazynów energii przy domach.

  Takie magazyny mogą pomóc w lepszym zarządzaniu własną produkcją i konsumpcją energii, ale również odciążyć sieć dystrybucyjną i zmniejszyć koszty związane z jej modernizacją. Minister Hennig-Kloska podkreśliła, że inicjatywa ta może znacznie przyczynić się do popularyzacji magazynów energii w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe programy wsparcia dla osób decydujących się na takie inwestycje.

  Działania te wskazują na zmianę podejścia w polityce energetycznej kraju, która coraz bardziej skupia się na promowaniu zrównoważonego rozwoju i samowystarczalności energetycznej. Odpis podatkowy za instalację magazynów energii mógłby stanowić istotną zachętę dla wielu Polaków, umożliwiając im nie tylko zmniejszenie rachunków za prąd, ale również przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Czas pokaże, jakie konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone i jak będą one wpływać na kształt polskiego sektora energetycznego.

   

  Źródło: Money.pl

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowelizacja Prawa budowlanego – będzie łatwiejsza integracja magazynów energii z OZE?

  Zmiana ta dotyczy obiektów stanowiących część systemów fotowoltaicznych, nie obejmując magazynów używanych niezależnie lub z innymi technologiami, takimi jak mikroturbiny wiatrowe.

  Pomimo że proponowana pojemność magazynu wydaje się niewystarczająca w kontekście instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW, która może wyprodukować znacznie więcej energii w ciągu roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje takie ograniczenie. W odpowiedzi na te obawy, eksperci z branży, jak Bogdan Szymański z Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, sugerują zwiększenie dopuszczalnej pojemności magazynu do 300 kWh, co lepiej odpowiadałoby potencjalnym potrzebom dużych instalacji fotowoltaicznych.

  Oprócz uproszczenia procedur związanych z instalacją magazynów energii, nowelizacja ma potencjał, by stymulować rozwój zielonej energii w Polsce. Zmiana ta może zachęcić właścicieli domów oraz przedsiębiorstwa do inwestowania w systemy fotowoltaiczne wraz z magazynowaniem energii, co zwiększy efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł i przyczyni się do redukcji emisji CO2. Dodatkowo, rozszerzenie możliwości magazynowania energii może wspierać stabilność sieci energetycznej, umożliwiając lepsze zarządzanie wytwarzaną i zużywaną energią. Kluczowe będzie jednak dalsze monitorowanie wpływu tych przepisów na rynek energetyczny, by w razie potrzeby dostosować regulacje do dynamicznie zmieniających się warunków i technologii w sektorze OZE.

   

  Źródło: legislacja.gov.pl

  Zdjęcie: ShutterStock 

  #OZE #Magazynyenergii #PrawoBudowlane #Budownictwo #Fotowoltaika #PV #Polska

  Kategorie
  OZE

  Strategiczne zmiany w zarządzie TAURON. Nowe kierownictwo na nowe wyzwania energetyczne

  Grzegorz Lot – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i innowacji w energetyce. Jego kariera obejmuje ważne stanowiska w różnych spółkach, w tym w Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. oraz w Grupie Vattenfall, gdzie zajmował się m.in. rozwojem strategii sprzedażowych i marketingowych.

  Nowa struktura zarządu TAURON Polska Energia S.A. obejmuje również Piotra Gołębiowskiego jako Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, Michała Orłowskiego jako Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju oraz Krzysztofa Surmę jako Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów. Ta zmiana kadrowa świadczy o strategicznym podejściu firmy do zarządzania i rozwoju, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku energetycznego.

  TAURON Polska Energia S.A. jest kluczowym graczem na polskim rynku energetycznym, odgrywającym centralną rolę w wytwarzaniu, dystrybucji oraz sprzedaży energii. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spółka ma znaczący wpływ na krajową gospodarkę, zatrudniając ponad 25 tysięcy pracowników i obsługując około 5 milionów klientów. Jej działania są zgodne z najnowszymi trendami i wymogami rynku, co podkreśla jej pozycję jako lidera innowacji w branży energetycznej.

  Zmiany w zarządzie TAURON są znaczącym krokiem w dalszym rozwoju firmy, który ma na celu wzmocnienie jej pozycji na rynku, ale również dalszą modernizację i adaptację do zmieniających się warunków i potrzeb sektora energetycznego. Nowe przywództwo z Grzegorzem Lotem na czele ma za zadanie nie tylko kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, ale również wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania, które będą wspierać długoterminowy wzrost i stabilność spółki.

   

  Źródło: ARE, biznes.interia

  #OZE #Energetyka #Tauron #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Farma agrofotowoltaiczna w zachodniopomorskim – produkcja energii i uprawa roślin w jednym

  Farma agrofotowoltaiczna powstanie we współpracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedsiębiorstwa Energia Pomorze. AgrofarmaPV zostanie zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego i zajmie obszar 10 ha. Zgodnie z założeniem instalacja będzie generować energię elektryczną ze słońca, ale i posłuży pod uprawę rośli i to bez wykorzystania dodatkowego nawodnienia.

  Obecnie opracowywane jest studium wykonalności projektu, co zgodnie z planem ma potrwać do 9 miesięcy. Następnym krokiem będzie budowa instalacji na powierzchni 2 ha i przeprowadzenie dwuletnich badań na powstałej części instalacji wytwórczej. W kolejnym etapie inwestycja zostanie rozbudowana do łącznej powierzchni 10 ha.

  Według projektu farma będzie zbudowana z przeszło tysiąca elementów o kształcie zbliżonym do małych domków, pod którymi przewidziano miejsce na uprawę roślin. Rozwiązanie to będzie jednocześnie generowało „czystą energię elektryczną, która będzie wykorzystywana do zasilenia maszyn elektrycznych obsługujących gospodarstwo, zaś nadwyżki trafią do sieci. Ponadto inwestycja umożliwi zbieranie oraz magazynowanie deszczówki, która posłuży do nawadniania uprawianych roślin.

  Projekt ma być dedykowanym rozwiązaniem dla nowoczesnych gospodarstw rolnych, w których będzie generowana energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w symbiozie z uprawą roślin. Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wyniesie około 100 mln zł.

  Podobne projekty budowane są już np. na terenie Holandii, Włoch czy Niemiec.

   

  #OZE #środowisko #klimat #energia #energetyka #rozwój

  Kategorie
  Magazyny energii

  Jeden z największych magazynów energii w Europie. Imponujący projekt powstaje w Szwecji

  Imponująca inwestycja magazynu energii powstanie na terenie Szwecji już w pierwszej połowie 2025 roku. Zgodnie z założeniami będzie stanowić znaczące wsparcie krajowego systemu elektroenergetycznego.

  Umowa na realizację inwestycji została podpisana pod koniec ubiegłego roku, a oficjalne ogłoszenie rozpoczęcia budowy ogłoszono na francusko-szwedzkim forum biznesowym. System magazynowania energii oparto o baterie litowo-jonowe. Projekt zakłada rozwiązanie o pojemności 93,9 MWh, które zostanie zlokalizowane w hrabstwie Västernorrland, nieopodal innego magazynu energii o nazwie Storen Power Reserve.

  Budowa magazynu ma zapewnić Szwecji odpowiednie usługi rezerwy mocy, co znacząco wspomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju. Z założenia ma on też ograniczyć koszty stabilizacji sieci oraz ułatwić integrację systemu z instalacjami odnawialnych źródeł energii.

  Jak informuje firma Neoen, przeszło połowa wartości inwestycji zapewniona zostanie przez europejskie przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie wykorzysta falowniki wyprodukowane na terenie Włoch, kontenery bateryjne będą pochodzić z Francji, zaś zarządzaniem projektem oraz wykonaniem usług inżynieryjnych zajmą się Francuzi oraz Szwedzi.

  Dyrektor zarządzająca Neoen Sweden, Laetitia Prot podkreśla – „Cieszymy się, że rozpoczynamy budowę kolejnego rekordowego projektu bateryjnego w Szwecji. Chciałabym podziękować w szczególności operatorowi systemu dystrybucyjnego E.ON i lokalnym interesariuszom za ich aktywne wsparcie. Mając obecnie ponad 300 MW aktywów w eksploatacji lub w budowie w kraju, w tym 146 MW w magazynach energii, jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych graczy w dziedzinie energii odnawialnej w Szwecji”.

   

  #OZE #energia #energetyka #rozwój #technologie #innowacje

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowe środki dla programu Mój Elektryk

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) realizuje program wspierający rozwój elektromobilności w Polsce pod nazwą „Mój Elektryk”. Wsparcie finansowe przyznawane jest beneficjentom w postaci dofinansowania na zakup lub leasing pojazdu zeroemisyjnego. Za dotacje fizyczne odpowiada NFOŚiGW, zaś obsługa leasingów należy do BOŚ.

  Od tej pory w ramach dofinansowania leasingów program „Mój Elektryk” zapewnia pulę środków w wysokości 600 mln zł, przy czym cały budżet programu przewidziano na poziomie 900 mln zł.

  Ścieszka leasingowa realizowana przez BOŚ w ramach programu „Mój Elektryk” skierowana jest do przedsiębiorców, osób fizycznych, samorządów, rolników indywidualnych, fundacji oraz kościołów i wyznaniowych związków. Z środków programu sfinansować można leasing samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 8 osób, pojazdów dostawczych o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a także motocykli i motorowerów. Kwota wsparcia uwarunkowana jest rodzajem pojazdu. W przypadku samochodu osobowego może stanowić maksymalnie 27 tys. zł, zaś dla pojazdu dostawczego może wynieść nawet do 70 tys. zł.

  To kolejne zwiększenie puli środków w ramach programu „Mój Elektryk”. BOŚ startował z budżetem do rozdysponowania w wysokości 20 mln zł, a od tego czasu sukcesywnie podnosi sumę środków finasowych. W maju ubiegłego roku na wniosek BOŚ zwiększono ilość pieniędzy o 150 mln zł, zaś kolejne 100 mln zł dołożono jeszcze w listopadzie tego samego roku. Obecnie pula środków na leasingi pojazdów zeroemisyjnych doszła do 600 mln zł.

   

  #klimat #środowisko #dofinansowanie #finansowanie #energetyka #emisja

  Kategorie
  OZE

  Strategiczna Zmiana w ENEA: Grzegorz Kinelski Prowadzi Rewolucję w Zarządzie

  Grzegorz Kinelski, doświadczony lider w branży energetycznej, obejmie funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A., przynosząc ze sobą bogate doświadczenie zdobyte w wielu prestiżowych firmach. Jego poprzednie role obejmują stanowisko członka zarządu w Veolia Energy Contracting Poland oraz liczne funkcje kierownicze, w tym dyrektora w Veolia Poland i Prezesa PKP Energetyka Sprzedaż. Jego ekspertyza i wizja będą kluczowe dla dalszego rozwoju ENEA, zwłaszcza w kontekście przejścia na bardziej zrównoważone źródła energii.

  Oprócz powołania Kinelskiego, ENEA S.A. wzmocniła swój zarząd doświadczonymi ekspertami: Bartoszem Krystą, odpowiedzialnym za sprawy handlowe, Markiem Lelątko, który zajmie się finansami oraz Dalidą Gepfert, która będzie odpowiadać za kwestie korporacyjne. Te zmiany w strukturze zarządzającej są odpowiedzią na rosnące wyzwania rynkowe i świadczą o zobowiązaniu ENEA do ciągłego doskonalenia swoich operacji i strategii.

  Wizja ENEA pod kierownictwem Grzegorza Kinelskiego zapowiada się jako okres innowacji i strategicznych inwestycji, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł energii i nowoczesnych technologii. Doświadczenie Kinelskiego w zarządzaniu i transformacji firm energetycznych będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju ENEA i umocnienia jej pozycji na rynku.

  Powołanie nowych członków zarządu w ENEA S.A. to ważny krok w kierunku adaptacji firmy do zmieniającego się krajobrazu energetycznego. Z doświadczonym Grzegorzem Kinelskim na czele, ENEA jest gotowa na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać zrównoważony rozwój i odpowiadać na potrzeby przyszłości.

   

  #OZE

  Kategorie
  Elektromobilność

  Odkryj V2G – ładowanie elektryka za darmo!

  System V2G umożliwia dwukierunkowy przepływ energii między pojazdem elektrycznym a siecią, co oznacza, że samochody mogą nie tylko czerpać energię do ładowania, ale i oddawać jej nadwyżkę z powrotem do sieci. To innowacyjne rozwiązanie przekształca elektryki w kluczowe komponenty systemu energetycznego, które mogą magazynować energię w okresach jej nadprodukcji i oddawać ją, gdy zapotrzebowanie na prąd wzrasta.

  Dzięki taryfie V2G, właściciele samochodów elektrycznych mają szansę na darmowe ładowanie pojazdów w godzinach nocnych, ale także na obniżenie kosztów eksploatacji dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią. Pojazdy takie jak Nissan Leaf, Nissan e-NV200 czy Mitsubishi Outlander PHEV, wyposażone w standard CHAdeMO, są już przystosowane do korzystania z tej technologii, co podkreśla zaangażowanie producentów w rozwój zrównoważonej mobilności.

  Aby skorzystać z pełnych możliwości systemu V2G, kierowcy muszą spełnić pewne warunki, takie jak posiadanie odpowiednich liczników i zezwolenie na oddawanie energii do sieci, a także regularne podłączanie samochodu do ładowarki. Choć może to stanowić wyzwanie dla osób korzystających z samochodów elektrycznych sporadycznie, dla wielu jest to atrakcyjna propozycja, łącząca ekologiczny transport z korzyściami finansowymi.

  Inicjatywa Octopus Energy stanowi ważny krok w kierunku bardziej zintegrowanego i zrównoważonego systemu energetycznego, w którym samochody elektryczne pełnią rolę środków transportu, ale także elementów wspierających stabilność i efektywność sieci. Dzięki technologii V2G, przyszłość ładowania elektryków wydaje się być nie tylko bardziej ekologiczna, ale również bardziej inteligentna i korzystna dla użytkowników.

   

  Źródło: Motocaina / Konrad Maruszczak

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Magazynowanieenergii

  Kategorie
  OZE

  Zielony wodór na Śląsku – rewolucja w OZE i przyszłość bezemisyjnej Polski

  Zielony wodór, uzyskiwany poprzez elektrolizę wody zasilaną odnawialnymi źródłami energii, jest uznawany za paliwo przyszłości ze względu na swoje ekologiczne korzyści. Projekt H2Silesia, zakładający budowę instalacji produkującej zielony wodór o mocy około 105 MW, który będzie w stanie wyprodukować 13 tysięcy ton wodoru rocznie, staje się fundamentem dla przyszłych innowacji w sektorze OZE.

  Inwestycja ta ma ogromne znaczenie nie tylko dla Śląska, historycznie kojarzonego z przemysłem węglowym, ale również dla całej Polski. Oznacza krok naprzód w transformacji energetycznej regionu, a także stanowi odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, projekt wpisuje się w szerokie ramy programu Hy2Infra, podkreślając międzynarodowe zainteresowanie rozwojem technologii wodorowych.

  Polska Strategia Wodorowa do 2030 roku, z perspektywą do 2040, uwydatnia znaczenie wodoru w dywersyfikacji źródeł energii oraz w dekarbonizacji wielu sektorów gospodarki. Planuje się rozwój infrastruktury niezbędnej do produkcji, przesyłu, dystrybucji i magazynowania zielonego wodoru, co stanowi solidne podstawy dla przyszłego wzrostu energetyki wodorowej w Polsce.

  Zobowiązanie Unii Europejskiej do rozwoju technologii wodorowych, w tym plany produkcji 10 milionów ton zielonego wodoru do końca dekady, stanowi część szerszego celu, jakim jest zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i przyspieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Wodór ma odegrać kluczową rolę w dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, produkcji cementu, chemii oraz transportu, zwłaszcza w segmencie ciężkim i morskim.

   

  #OZE #Wodór #Śląsk #Polska #UE

  Kategorie
  OZE

  Systemowe wsparcie efektywności energetycznej budynków w Polsce

  W latach 2020-2030 Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaplanowało termomodernizację 236 tys. budynków rocznie, w kolejnych latach 2030-2040 – 271 tys. budynków,  w latach 2040-2050 – 244 tys. budynków. W sumie w latach 2021-2050 zostało zaplanowanych aż 7,5 mln termomodernizacji. Jest to jednak tylko jeden z elementów ogromnego przedsięwzięcia jakim jest zielona transformacja polskiej gospodarki. Jednym z kluczowych wątków tej dyskusji są zmiany systemowe, które umożliwiają skuteczne obniżenie zapotrzebowania na energię, między innymi dzięki dostępnym mechanizmom finansowania programów modernizacyjnych.

  Temat finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków mieliśmy okazję przedyskutować w szerszym gronie podczas wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Fala Renowacji oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Wzięłam w nim udział wraz ze Sławomirem Stępniem, ekspertem Biura Akwizycji i Rozwoju ESG w VeloBanku. Fundamentem, wokół którego toczyły się rozmowy, były niezbędne zmiany systemowe, które usprawnią obniżanie zapotrzebowania na energię w budynkach, dzięki środkom dostępnym w krajowych i europejskich mechanizmach finansowania. W mojej ocenie ważnymi wątkami dyskusji i pożądanymi kierunkami zmian stają się obecnie potrzeba optymalizacji dostępnych programów grantowych, rewizja skali inwestycji oraz poprawa koordynacji współpracy między instytucjami państwa angażującymi się w obniżenie energochłonności budynków.

  Zielona energetyka zrozumiała dla wszystkich

  Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed polską gospodarką w obszarze transformacji energetycznej za niezbędne uważam wdrożenie systemu klas energetycznych budynków, które sprzyjać będą skutecznej ocenie projektów realizowanych pod wspólnym mianownikiem poprawy efektywności energetycznej. Otoczenie instytucjonalne związane z zieloną transformacją oczekuje też systemowych rozwiązań ułatwiających mieszkańcom Polski dostęp do fachowej wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku energii, termomodernizacji i odnawialnych źródłach energii. Powinny u nas funkcjonować tzw. one stop shop, czyli miejsca, w których klienci dostaną cały pakiet – doradztwo, produkt i finansowanie. W VeloBanku rozumiemy tę potrzebę, dlatego nie jesteśmy tylko bankiem, który zapewnia środki na realizację inwestycji. Chcemy być partnerem naszych klientów, rozumieć i wspierać ich biznes, a jest to możliwe m.in. dzięki rozwijaniu współpracy ze sprawdzonymi dostawcami rozwiązań technicznych dla klientów przez  wyspecjalizowaną jednostkę banku, którą stanowi Biuro Akwizycji i Rozwoju ESG.

  Efektywne energetycznie samorządy

  Zielona transformacja dotyczy wszystkich. Tak samo jak każdy Polak powinien mieć dostęp do jasnej i rzetelnej wiedzy o tym, jakie rozwiązania są najlepsze, to również jednostki samorządu terytorialnego wymagają skuteczniejszego wsparcia np. poprzez rewizję zasad dot. ESCO (Energy Service Company), czyli firm świadczących usługi energetyczne lub dostarczających innych środków poprawy efektywności energetycznej dla użytkownika/odbiorcy energii, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego. Zwiększanie efektywności energetycznej budynków należy rozpisywać na projekty dające się skutecznie zrealizować etapami. Powinny one odpowiadać chociażby długości kadencji władz samorządowych. Reprezentant departamentu Ekologii i Klimatu miasta Łodzi (Dyrektor Maciej Riemer) podał przykłady problemów JST z wdrożeniem kontraktów ESCO. Dwie najczęstsze przyczyny leżą po stronie decyzyjnej – pierwsza to skomplikowana umowa i konieczność negocjacji wszystkich możliwych wariantów, które mogą się pojawić, a druga to długoterminowy charakter inwestycji i związane z tym zobowiązanie na kilka kadencji. Obecne tempo zmian nie jest satysfakcjonujące, a samorządy obawiają się podejmowania inicjatyw rozciągniętych w czasie, bo traktują je jako ryzykowne. Z punktu widzenia sektora bankowego niezmiennie liczymy też na zwiększenie gwarancji kredytowych, które stymulować będą rozwój produktów bankowych dla wspólnot mieszkaniowych i samorządów. W tym momencie wiadomo, że  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ) będzie wspierał Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENIKS). Natomiast wszystkie programy ze środków dostępnych w ramach KPO ruszą dopiero z początkiem drugiego kwartału 2024 roku.

  Finansowanie zielonej zmiany

  W VeloBanku posiadamy ofertę produktów wspierających zielona transformację. Wśród nich znajduje się np. kredyt konsumencki EKO (RRSO 12,0%) do 200 tys. zł, umożliwiający finansowanie lub refinansowanie zakupu, montażu urządzeń lub instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak panele fotowoltaiczne, panele słoneczne, pompy ciepła, magazyny ciepła czy kotły na biomasę.

  Najbliższe lata będą istotne dla poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce choćby w związku z odmrożeniem środków Krajowego Planu Odbudowy, sprzyjającym zielonej transformacji. Do Polski wpłynęła kwota 5 mld EURO, a to dopiero zaliczka, która przypadła Polsce w ramach programu REPowerEU, będącego częścią KPO. Fundusz jest przeznaczony na tak bardzo potrzebną w Polsce transformację energetyczną. Jako VeloBank niezmiennie chcemy utrzymać kierunek rozwoju opartego o fundamenty ESG, angażując się w projekty sprzyjające zielonej zmianie.

  Nota prawna: Kredyt EKO. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,0%. Kalkulacja na 24.11.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dostępna w placówkach własnych banku, udzielenie i wysokość kredytu uzależnione jest od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej oraz od relacji klienta z Bankiem. Szczegółowe warunki oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne są w placówkach własnych Banku i na velobank.pl.

   

  Źródła:

  1. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polska-przyjela-strategie-w-zakresie-renowacji-budynkow
  2. https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/feniks/
  3. https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo
  Kategorie
  OZE

  7 miliardów zł na zieloną transformację. Nowe zapowiedzi rządu

  Programy te, opracowane we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mają zostać uruchomione w marcu po finalizacji procesu zatwierdzenia i uruchomienia płatności przez Europejski Bank Inwestycyjny.

  Zakres wsparcia obejmować będzie różnorodne inicjatywy skierowane nie tylko do obywateli, ale również przedsiębiorców i rolników, którzy szczególnie obawiają się skutków transformacji energetycznej. Wśród zapowiedzianych działań znalazło się zwiększenie puli środków dla programu „Energia dla wsi” z 1 mld zł do 3 mld zł, co ma umożliwić rozbudowę odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Celem jest ułatwienie przejścia na zeroemisyjne źródła energii i obniżenie rachunków za prąd dla gospodarstw rolnych.

  Minister Hennig-Kloska podkreśliła również znaczenie wsparcia dla przemysłu i energetyki poprzez program kogeneracji, który pozwala na bardziej efektywne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie kosztów i obciążeń finansowych dla końcowych odbiorców energii. Program ten przewiduje pulę środków w wysokości 1,5 mld zł na inwestycje w kogenerację.

  Dodatkowo, ogłoszono program „Moja elektrownia wiatrowa” z pulą środków wynoszącą 400 mln zł, mający na celu rozwój mikroelektrowni wiatrowych oraz przydomowych magazynów energii, co ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i odciążenia sieci dystrybucyjnych.

  W ramach wsparcia dla transportu, minister zapowiedziała program o puli 2 mld zł na rozwój ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, co ma przyspieszyć integrację Polski z transeuropejską siecią transportową TEN-T. Ponadto, planowane jest wsparcie na zakup lub leasing pojazdów zeroemisyjnych dla przedsiębiorców z budżetem programu wynoszącym 1 mld zł.

  Kroki te są odpowiedzią na komunikat Komisji Europejskiej zalecający redukcję emisji gazów cieplarnianych w UE o 90 proc. do 2040 roku względem poziomów z 1990 roku.

   

  Źródło: PAP oraz Money.pl

  #OZE #Dopłaty #Dofinansowanie #Elektromobilność #Elektryki #Fotowoltaika #Pompyciepła #Energetyka #EnergiadlaWsi #Magazynyenergii #Mikroelektrownie #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Korzystniejsza fotowotaika. TAURON wspiera efektywność energetyczną

  – Dostarczamy zieloną energią do naszych klientów, ale także stymulujemy rozwój przydomowych mikroinstalacji i ekologicznych źródeł ogrzewania zarówno poprzez kompleksową obsługę technologiczną, jak i poprzez nasze programy dofinansowań tych inwestycji – mówi Daniel Iwan, rzecznik prasowy, TAURON Sprzedaż. – Z opracowań Grupy TAURON wynika, że autokonsumpcja energii z fotowoltaiki wynosi średnio około 20 procent. Spożytkowanie na własne potrzeby  40 procent energii elektrycznej produkowanej w domowej instalacji fotowoltaicznej  optymalizuje jej opłacalność i podnosi jakość pracy – dodaje Daniel Iwan.

  W sieci TAURONA funkcjonuje już ponad 432 tys. mikroinstalacji. W sporej części instalacje te stanowią wsparcie dla pomp ciepła.

  Eksperci TAURONA przypominają, że im lepiej dopasowana instalacja fotowoltaiczna do rzeczywistego zużycia gospodarstwa domowego i im większa autokonsumpcja, czyli ilość energii wyprodukowana przez instalację, która zużywa­na jest na bieżąco – tym większe oszczędności z fotowoltaiki. Optymalnie jest zatem połączenie fotowoltaiki z technologiami zwiększającymi autokonsumpcję energii takimi jak magazyn energii, klimatyzacja, pompa ciepła oraz odpowiednie sterowanie tymi i innymi urządzeniami domowymi.

   

  Kluczowa autokonsumpcja

  Ogólna zasada mówi, że moc instalacji powinna być rów­na rocznemu zapotrzebowaniu. Na przykład gospodarstwo domowe, które zużywa rocznie 4 MWh, potrzebuje instalacji o mocy około 4 kWp. Odpowiednio dobrana moc instalacji to podstawa zwiększania autokonsumpcji. Aby utrzymywać ją na wysokim poziomie trzeba zwiększyć zużycie prądu właśnie w tych okresach, w których instalacja produkuje najwięcej prądu. Efektywnym sposobem zwiększenia autokonsumpcji energii z własnej produkcji jest również magazynowanie jej nadwyżek powstających w pikach produkcyjnych.  Magazyny energii to urządzenia, które pozwalają na gromadzenie energii produ­kowanej przez instalację fotowoltaiczną w akumu­latorze. Taką energię możemy wykorzystać w okre­sach, w których instalacja energii nie produkuje, np. nocą.

   

  Korzystne połączenie

  Koszty instalacji fotowoltaicznej można zmniejszyć, korzystając z dostępnych dopłat oraz odliczyć od podatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W nowej ofercie Moc korzyści od TAURONA można uzyskać łącznie do 8600 złotych przy zakupie fotowoltaiki wraz z wymianą starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła. Zakup fotowoltaiki z magazynem energii to możliwość uzyskania nawet 5 tys. złotych, gdy dodatkowo zdecydujemy się np. na klimatyzację, a zakup fotowoltaiki z samą klimatyzacją daje możliwość uzyskania do 4 tys. złotych od TAURON-a.

   

  Ulga podatkowa

  Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku i mogą z nich skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19 procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczeń nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach należących do podatnika. W przypadku małżonków, będących współwłaścicielami nieruchomości, na każdego z nich oddzielnie przypada po 53 tys. zł odpisu.

   

  Opinia eksperta:

  – Połączenie kilku rozwiązań takich jak fotowoltaika, magazyn energii i pompa ciepła to efektywny dobry krok w stronę budowania niezależności energetycznej gospodarstwa domowego. Nadwyżki energii, jakie są produkowane przez instalację fotowoltaiczną mogą być na bieżąco zużywane przez pompę ciepła do zapewnienia nam komfortu cieplnego lub ogrzania ciepłej wody użytkowej. Pozostała część wytworzonej energii zamiast oddana do sieci, może zostać zmagazynowana. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w pochmurne dni gdy instalacja fotowoltaiczna generuje  mniejsze ilości energii lub gdy nasze zapotrzebowanie przekracza wartości produkcji. W takich okresach możemy wykorzystać zmagazynowaną energię zamiast  ponosić koszt jej zakupu z sieci – podkreśla Łukasz Antoniewicz, ekspert technologii grzewczych TAURON Sprzedaż.

  – Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która zwraca się długoterminowo, a korzyści z jej posiadania możemy zobaczyć na własnych rachunkach za energię elektryczną oraz wokół nas ponieważ dzięki inwestycji w odnawialnie źródła energii ograniczamy emisje CO2. Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną? Pierwszym istotnym elementem jest analiza zużycia energii. Jest to kluczowe w celu dobrania poprawnej mocy instalacji. W ostatnich latach obserwuje się częste przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznych, co niekorzystnie wpływa zarówno na okres zwrotu instalacji jak również funkcjonowanie sieci energetycznej – mówi Rafał Kocoł, ekspert z zakresu fotowoltaiki w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Tauron

  Kategorie
  OZE

  Pierwszy mały reaktor jądrowy do 2030 roku. Reaktory SMR będą kluczowe dla miksu energetycznego Polski

  Przedsięwzięcie to wpisuje się w szerokie dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji paliw kopalnych, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej. Polska energetyka, która w dużej mierze opiera się jeszcze na węglu, stoi przed wyzwaniem głębokiej transformacji. W tym kontekście, małe reaktory jądrowe wydają się być jednym z kluczowych rozwiązań, umożliwiającym zastąpienie przestarzałych bloków węglowych nowymi, czystymi źródłami energii.

  Projekt OSGE, realizowany we współpracy z GE-Hitachi, przewiduje budowę reaktora o mocy 300 MW, który dzięki swoim kompaktowym rozmiarom będzie mógł być wkomponowany w istniejącą infrastrukturę przesyłową. To podejście obniża ryzyko oraz koszty inwestycji w porównaniu z tradycyjnymi elektrowniami jądrowymi, oferując jednocześnie szybką i efektywną ścieżkę do redukcji emisji CO2. Szacuje się, że jeden reaktor BWRX-300 może przyczynić się do uniknięcia emisji 176 mln ton dwutlenku węgla oraz oszczędności 65 mln ton węgla w ciągu swojej sześćdziesięcioletniej działalności.

  Inwestycja ta, oparta na kapitale prywatnym, nie tylko uniezależnia finansowanie projektu od środków publicznych, ale również obiecuje znaczące korzyści dla polskiej gospodarki. Oczekuje się, że projekt wygeneruje ponad 24 mld zł wartości dodanej brutto i stworzy 2,7 tys. nowych miejsc pracy, wspierając tym samym rozwój i konkurencyjność polskiego przemysłu.

  W kontekście europejskich inicjatyw na rzecz promowania technologii SMR, plany OSGE spotykają się z zainteresowaniem na szczeblu Unii Europejskiej. Komisja Europejska poprzez utworzenie specjalnego sojuszu przemysłowego, podkreśla znaczenie małych reaktorów modułowych dla przyszłości energetyki na kontynencie, widząc w nich klucz do osiągnięcia długoterminowych celów klimatycznych.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #SMR #Orlen #Energetyka #Energetykajądrowa #Polska #UE

  Kategorie
  Magazyny energii

  Rewolucja w magazynowaniu energii – od wyeksploatowanej kopalni do innowacyjnego magazynu grawitacyjnego

  Projekt ten stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na efektywne metody magazynowania nadmiarowej energii produkowanej przez zielone elektrownie. Gravistore wykorzystuje mechanikę grawitacyjną do przechowywania energii, co jest zarówno prostym, jak i genialnym rozwiązaniem. System polega na wciąganiu ciężarów w górę szybu w okresach nadwyżki energii oraz opuszczaniu ich, kiedy zapotrzebowanie na energię wzrasta, przekształcając w ten sposób energię potencjalną w kinetyczną, a następnie w elektryczność.

  Ten ekologiczny sposób magazynowania energii w nieczynnych szybach kopalnianych nie tylko zmniejsza potrzebę budowy nowych infrastruktur, ale także oferuje nowe możliwości dla regionów dotkniętych skutkami zamknięcia kopalń. Dzięki temu projektowi miejscowa ludność może znaleźć nowe źródła zatrudnienia, a tereny poindustrialne zyskują nowe życie.

  Firma Gravitricity ma nadzieję, że ich prototypowa instalacja o mocy 2 MW, wykorzystująca 530-metrowy wał, zademonstruje potencjał grawitacyjnych systemów magazynowania energii. Firma bada również możliwości wdrożenia swojej technologii w innych krajach, takich jak Czechy, Niemcy i Indie, co może znacząco wpłynąć na przyszłość sektora magazynowania energii.

  W porównaniu z tradycyjnymi bateriami litowo-jonowymi, system Gravistore oferuje szereg korzyści, w tym niższe koszty wdrożenia i eksploatacji, brak ograniczeń co do liczby cykli magazynowania i długoterminową trwałość. Dodatkowo, dzięki swojej zdolności do szybkiego dostosowania do zmieniającego się zapotrzebowania na energię, technologia ta może stanowić ważny element w integracji odnawialnych źródeł energii z siecią energetyczną.

   

  Źródło: Gravitricity oraz Globenergia

  #OZE #Magazynenergii #MagazynowanieEnergii

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Wrocław wita największą w Polsce pompę ciepła zwaną Wrompą. Znaczący krok ku ekologicznej transformacji miasta

  Wrompa to owoc współpracy między firmą Fortum a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu, mający na celu wykorzystanie zużytych wód komunalnych do produkcji ekologicznego ciepła. Zlokalizowana na terenie przepompowni ścieków Port Południe, instalacja o mocy 12,5 MW, przewyższa moc tysiąca typowych pomp ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych, co świadczy o jej wyjątkowej skali i potencjale.

  Założenie projektu jest proste, ale innowacyjne: odzyskać ciepło ze ścieków, podnieść jego parametry i przekazać do systemu ciepłowniczego miasta, zmniejszając tym samym zależność od węgla oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Po uruchomieniu, planowanym na koniec 2024 roku, Wrompa ma pokryć do 5 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło we Wrocławiu, stanowiąc kluczowy element w modernizacji i ekologizacji lokalnej infrastruktury energetycznej.

  Ten ambitny projekt, który wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, podkreśla znaczenie recyklingu i ponownego wykorzystania zasobów. Inwestycja o wartości około 100 milionów złotych, wspierana dotacjami z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, ma nie tylko przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia, ale również stanowić modelowe rozwiązanie dla innych miast dążących do dekarbonizacji i poprawy jakości powietrza.

  Wrompa reprezentuje krok naprzód w transformacji energetycznej Wrocławia, odzwierciedlając rosnącą świadomość ekologiczną i potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.

   

  Źródło: CIRE

  #OZE #Pompaciepła #Wrompa

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowe zmiany w fotowoltaice. Mają poprawić opłacalność dla polskich prosumentów

  Wprowadzony w kwietniu 2022 roku system net billing zastąpił wcześniejszy, bardziej korzystny dla użytkowników, model net meteringu. O ile net metering pozwalał na ilościowe rozliczenie wyprodukowanej energii, gdzie prosument za każdą jednostkę wprowadzoną do sieci mógł pobrać 0,8 (lub 0,7 dla większych instalacji) jednostki energii bez dodatkowych kosztów, o tyle net billing zmienił zasady gry, promując większą autokonsumpcję i wprowadzając rozliczenia finansowe zamiast ilościowych.

  Zmiana ta spotkała się z mieszanką reakcji, gdyż choć z jednej strony stymulowała rozwój energetyki obywatelskiej i zwiększała świadomość konieczności efektywnego wykorzystania energii, to z drugiej strony zmniejszyła bezpośrednią opłacalność instalacji dla prosumentów. Minister Hennig-Kloska podkreśla, że choć powrót do systemu net metering nie jest możliwy ze względu na zmiany w prawodawstwie unijnym, trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, które mogą poprawić sytuację posiadaczy instalacji fotowoltaicznych.

  W ramach działań wspierających prosumentów, rząd planuje również wprowadzenie nowych programów finansowych. Jednym z nich jest wsparcie dla osób chcących zainstalować małe wiatraki przydomowe, z budżetem programu wynoszącym 400 milionów złotych. Ponadto, zapowiedziano stworzenie programu promującego przydomowe magazyny energii, co może znacząco wpłynąć na zwiększenie niezależności energetycznej gospodarstw domowych oraz umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie własną produkcją i konsumpcją energii.

  Inicjatywy te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone i efektywne energetycznie rozwiązania, które nie tylko przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych substancji, ale również oferują nowe możliwości ekonomiczne.

   

  Źródło: TVN24

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #Dofinansowanie #UE #Polska

  Kategorie
  OZE

  Wzrost inwestycji Taurona w sieci elektroenergetyczne na 2024 rok. Wyda miliardy!

  Wśród głównych planów inwestycyjnych na rok 2024 znajduje się przyłączenie około 45 tysięcy nowych klientów, rozbudowa i poprawa stanu sieci elektroenergetycznej, włączając w to poprawę elastyczności i automatyzację sieci. Ponadto planuje się także wymianę liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu, z zamiarem objęcia całego obszaru działania spółki do 2030 roku.

  Inwestycje przewidziane przez Tauron obejmują budowę i modernizację stacji elektroenergetycznych oraz linii zasilających na terenie różnych województw, takich jak śląskie, małopolskie, opolskie i dolnośląskie. Wymienia się także konkretne projekty, takie jak budowa głównego punktu zasilania Pyrzowice Lotnisko w województwie śląskim, kompleksowe modernizacje stacji 110/15 kV Szaflary i Rybitwy w województwie małopolskim, czy też budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Gogolin w województwie opolskim.

  Koncern podkreśla potrzebę inwestycji w sieć dystrybucyjną ze względu na rosnącą liczbę mikroinstalacji OZE oraz potrzebę dostosowania sieci do nowych, niestabilnych źródeł zasilania. Tauron zauważa także, że proces inwestycyjny wymaga współpracy z wieloma podmiotami, z uwagi na konieczność uzyskania pozwoleń i zgód.

  Warto zaznaczyć, że istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna często nie była projektowana z myślą o współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania, co wymusza szereg działań poprawiających elastyczność pracy sieci. Tauron podkreśla, że największe inwestycje sieciowe to zadania rozłożone na lata, wymagające długotrwałego procesu projektowania i uzyskiwania koniecznych pozwoleń i zgód.

   

  Źródło: wGospodarce

  #OZE Energetyka #Tauron

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zastrzyk w programie Energia dla Wsi. W puli już 3 mld zł, a pierwszy nabór wniosków tylko do końca lutego!

  Program Energia dla Wsi został zaprojektowany, aby wspierać projekty związane z fotowoltaiką, turbinami wiatrowymi, biogazowniami, elektrowniami wodnymi oraz magazynami energii. Dzięki temu rolnicy i spółdzielnie energetyczne działające na obszarach wiejskich mają możliwość otrzymania finansowego wsparcia, które pokryje do 65 proc. kosztów kwalifikowanych ich projektów, z opcją uzyskania pożyczek pokrywających nawet 100 proc. tych kosztów.

  Tak znaczące zwiększenie alokacji środków na Energię dla Wsi jest odpowiedzią na obserwowane duże zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów. To również sygnał, że Polska poważnie podchodzi do transformacji energetycznej i stawia na zrównoważony rozwój, szczególnie na obszarach wiejskich, które dysponują dużym potencjałem w zakresie OZE.

  Przed zrealizowaniem tej ambitnej inicjatywy, propozycja zwiększenia finansowania zostanie poddana konsultacjom w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. NFOŚiGW planuje również współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Modernizacyjnego, który ma na celu wspieranie modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej w krajach Unii Europejskiej.

  Zainteresowanie programem Energia dla Wsi przekroczyło oczekiwania, co zaowocowało wydłużeniem pierwszego naboru wniosków do końca lutego 2024 roku. Jest to jasny sygnał, że rolnicy i przedsiębiorstwa z terenów wiejskich są gotowi inwestować w zieloną energię, widząc w niej nie tylko sposób na zmniejszenie kosztów operacyjnych, ale także na przyczynienie się do ochrony środowiska.

   

  Źródło: Portal Samorządowy

  #OZE #Energetyka #EnergiadlaWsi #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Przełom w magazynowaniu wodoru – Polsko-Szwajcarska innowacja z użyciem magnezu

  Tradycyjnie, wykorzystanie wodoru jako nośnika energii napotykało na przeszkodę w postaci jego efektywnego magazynowania. Wprowadzenie wodoru do materiałów, z których można by go później odzyskiwać, wydawało się najlepszym rozwiązaniem. Magnez, tworząc z wodorem wodorek magnezu, może przechowywać w jednym metrze sześciennym aż 106 kg wodoru, znacznie więcej niż metody tradycyjne, takie jak sprężanie czy skraplanie gazu.

  Bezpieczeństwo i niski koszt wodorku magnezu predestynują go do stacjonarnych zastosowań magazynowych, otwierając drzwi do możliwości tworzenia domowych magazynów wodorowych. Problemem do tej pory było jednak znalezienie efektywnego katalizatora, który przyspieszałby reakcję chemiczną tworzenia wodorku magnezu.

  Przełom nastąpił, gdy zespół badaczy z Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology Empa, Uniwersytetu w Zurychu oraz Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie odkrył, dlaczego dotychczasowe próby wykorzystania magnezu nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Problem tkwił w niepełnym zrozumieniu procesów zachodzących w magnezie pod wpływem wodoru. Jak się okazało, kluczem do skutecznego magazynowania wodoru w magnezie są specyficzne zmiany w strukturze elektronowej materiału, występujące na granicy między magnezem a wodorkiem magnezu.

  Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana z IFJ PAN opracował model, który wyjaśnia te procesy, pokazując, że powstające lokalnie klastry wodorku magnezu wpływają na transport wodoru w materiale. To odkrycie rzuca nowe światło na poszukiwania odpowiedniego katalizatora, kierując badaczy na nowe tory eksploracji.

  Badania te, łączące wyniki teoretyczne i eksperymentalne, otwierają nowe możliwości dla magazynowania wodoru, wskazując na magnez jako kluczowy materiał w przyszłych systemach energetycznych. Przełom ten może znacząco przyspieszyć rozwój technologii wodorowych, przybliżając nas do wykorzystania wodoru jako zrównoważonego i bezpiecznego źródła energii na szeroką skalę.

   

  Źródło: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Globenergia

  #OZE #Wodór #Magazynowanie

  Kategorie
  OZE

  Orlen na fali zielonej transformacji – ponad 120 mld zł przeznaczy na OZE

  Z 4,7 mld zł w 2016 roku, inwestycje Orlenu wzrosły do ponad 36 mld zł w roku ubiegłym, z ambicją wydania 320 mld zł do 2030 roku. Znacząca część tych środków – aż 40 proc., przeznaczona jest na rozwój odnawialnych źródeł energii, co podkreśla zaangażowanie firmy w realizację zielonej agendy. Janusz Szewczak, członek zarządu ds. finansowych w Orlenie, podkreśla, że inwestycje w OZE nie tylko zapewniają firmie konkurencyjność, ale również ułatwiają dostęp do finansowania, co jest kluczowe w kontekście obecnych trendów rynkowych i preferencji banków.

  Orlen, dzięki śmiałym akwizycjom takim jak połączenie z Grupą Lotos i PGNiG oraz wcześniej z Grupą Energa, zbudował silną, multienergetyczną grupę, obecną na całym łańcuchu wartości branży naftowo-gazowej. Działania te umożliwiły Orlenowi rozszerzenie swojej działalności, ale również umocnienie pozycji na międzynarodowej arenie, co znajduje odzwierciedlenie w rankingach „Fortune Magazine”, gdzie firma zajmuje wysokie miejsca wśród największych światowych przedsiębiorstw.

  W ramach dążenia do neutralności emisyjnej do 2050 roku, Orlen inwestuje w projekty związane z OZE, energetyką jądrową oraz morską energetyką wiatrową. Znaczące inwestycje, takie jak budowa pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która do polskiego systemu energetycznego dostarczy prawie 1,2 GW mocy, pokazują, że firma aktywnie przyczynia się do transformacji energetycznej kraju.

  Ponadto Orlen nie ogranicza się jedynie do inwestycji w zielone źródła energii. Firma rozwija także segment biopaliw i petrochemii, gdzie planuje zrealizować projekt Olefiny III w Płocku, co umożliwi kontrolę nad znaczącą częścią mocy produkcyjnych w Europie.

   

  Źródło: eoborniki

  #OZE #Orlen #Energetyka #Energetykajądrowa #Energetykawiatrowa

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Już od 1 kwietnia wystartuje Czyste Powietrze. Dla niektórych mogą być to spore zmiany

  Nowe regulacje nakładają na producentów i dystrybutorów pomp ciepła wymóg posiadania raportów z wynikami badań potwierdzających deklarowane przez nich parametry techniczne. Dodatkowo, aby urządzenie kwalifikowało się do dofinansowania, musi być wpisane na specjalnie przygotowaną Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów. Lista ta jest dostępna na stronie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego i ma za zadanie ułatwić konsumentom wybór urządzeń, które spełniają najwyższe standardy efektywności energetycznej i ekologiczności.

  Eksperci w dziedzinie energii i ochrony środowiska wskazują, że wprowadzenie jednolitych standardów weryfikacji technicznej dla pomp ciepła na terenie Unii Europejskiej i EFTA stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia większej transparentności na rynku i zwiększenia zaufania konsumentów. Takie podejście może również zachęcić inne kraje do przyjęcia podobnych regulacji, wspierając tym samym produkcję i dystrybucję urządzeń, które są nie tylko efektywne, ale także przyjazne dla środowiska.

  Zmiany te rodzą pytanie, czy warto czekać z zakupem i instalacją pompy ciepła do kwietnia, aby móc skorzystać z nowych warunków dofinansowania. Eksperci sugerują, że decyzja ta powinna zależeć od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych konsumenta. Niemniej jednak, nowe przepisy mogą stanowić zachętę do zainwestowania w nowoczesne i efektywne technologie, które nie tylko przyczynią się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie, ale także do ochrony środowiska.

  Wybór odpowiedniej pompy ciepła jest kluczowym elementem planowania inwestycji. Należy wziąć pod uwagę różne aspekty, takie jak typ pompy (powietrze/woda, powietrze/powietrze czy grunt/woda), jej efektywność energetyczna oraz koszt zakupu i instalacji. Pompy gruntowe, choć droższe w zakupie, oferują niższe koszty eksploatacji i bardziej stabilną efektywność przez cały rok, co czyni je atrakcyjną opcją dla wielu inwestorów.

  Nowe regulacje Programu Czyste Powietrze nie zmieniają kwoty dofinansowania, ale wprowadzają wyraźniejsze kryteria kwalifikowalności urządzeń, co jest korzystne zarówno dla konsumentów, jak i środowiska. Inwestycje w nowoczesne systemy ogrzewania, takie jak pompy ciepła, stają się coraz bardziej popularne, a wsparcie rządowe w postaci dofinansowania może znacząco przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej i poprawy jakości powietrza w Polsce.

   

  Temat ten opisujemy również w odrębnym artykule: https://top-oze.pl/zmiany-w-programie-czyste-powietrze-nowe-wymagania-dla-pomp-ciepla/

   

  Źródło: eGospodarka

  #OZE #CzystePowietrze #PompyCiepła

  Kategorie
  OZE

  Ranking TOP 100 najlepszych Wykonawców OZE styczeń 2024 rok

  Tworząc ranking braliśmy pod uwagę łącznie 3 kryteria:

  • średnia ocen firmy na Google: 3,6 i więcej, w styczniu 2024
  • liczba ocen firmy na Google: 40 i więcej, w styczniu 2024
  • ruch na stronie internetowej firmy: 400 wejść i więcej, w grudniu 2023

  Ruch na stronach internetowych mierzymy wg jednego z najlepszych systemów do mierzenia ruchu na stronach w internecie.

  W porównaniu do ostatniego rankingu z listopada 2023 roku, w obecnym rankingu ustawiliśmy wyższe kryteria. Przypomnijmy, że w poprzednim rankingu wystarczyło mieć 25 ocen, przy ruchu na stronie 250 wejść. Oznacza to, że wiele firm, wykonawców OZE rozwija się. Obecny ranking zawiera firmy z większym potencjałem.

  Obserwujemy systematyczny wzrost jakości obsługi klientów. Coraz więcej firm bada jakość pozyskiwania klientów i jakość wykonania obsługi. Dzięki temu firm z wysokimi ocenami systematycznie przybywa.

  W rankingu za styczeń 2024 najwyższe średnie oceny uzyskało:

  • 5,0 – 15 firm, w XI 2023 – 14 firm
  • 4,9 – 15 firm, w XI 2023 – 15 firm
  • 4,8 – 20 firm, w XI 2023 – 12 firm

  Łącznie 82 firmy uzyskały średnią 4,4 i wyższą, a w listopadzie 2023 roku tylko 69 firm, pomimo że obecnie przyjęliśmy wyższe kryteria udziału w rankingu.

  Pierwszą pozycję utrzymuje nadal firma Eco-Solar Tomasz Kurek.
  Na drugą pozycję awansowała Passive Instal Sp. z o.o., która znalazła się po raz pierwszy w naszym rankingu.
  Trzecie miejsce zajęła Energia Taniej Sp. z o.o. – będąc wcześniej na 2 miejscu.

  Wszystkim stu laureatom – najlepszym Wykonawcom usług OZE gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju własnych firm!

  Klienci wybierają wykonawcę spośród najlepszych, wiarygodnych firm, które sprawdziły się w działaniu. Wszystkich wykonawców instalacji OZE jest w Polsce ok. 30 tys. firm.
  Firmy, które znalazły się w naszym rankingu stanowią zaledwie 0,3 proc. wszystkich firm wykonawców usług OZE, tj. są to średnio 3 najlepsze firmy na tysiąc wykonawców usług OZE.
  Dlatego klientom, którzy poszukują dobrych wykonawców OZE, śmiało polecamy firmy z naszego rankingu. W naszym rankingu na każdy 1 tysiąc wykonawców OZE.

  Wykonawco, jeśli chcesz dalej doskonalić jakość pozyskiwania i obsługi klientów to zachęcamy do badania satysfakcji klientów.

  Pełny, nowy Ranking TOP 100 Najlepszych Wykonawców OZE za styczeń 2024 znajdziesz tu:
  https://top-oze.pl/rankingi-oze/.

  Ważne informacje o obsłudze klientów i badaniach satysfakcji klientów znajdziesz tu:

  #OZE #RankingOZE #WykonawcyOZE

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowe inicjatywy rządowe wspierające magazyny energii oraz przydomowe elektrownie wiatrowe

  Program Mój Prąd, będący dotąd istotnym narzędziem w promowaniu energetyki prosumenckiej, przechodzi obecnie fazę rewizji. Ministerstwo klimatu i środowiska planuje nie tylko kontynuację tego programu, ale również jego ulepszenie, aby rozwiązać istniejące problemy związane z podłączeniami i wydajnością instalacji fotowoltaicznych. Nowa edycja programu, mająca zostać uruchomiona w ciągu najbliższych miesięcy, ma stanowić odpowiedź na te wyzwania.

  Dodatkowo, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na magazynowanie energii, minister Hennig-Kloska zapowiada pozyskanie dodatkowych środków unijnych z Funduszu Modernizacyjnego. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie instalacji magazynów energii oraz przydomowych elektrowni wiatrowych, co jest kluczowe dla zwiększenia stabilności i efektywności sieci energetycznej w Polsce.

  Kwestia zanieczyszczenia powietrza również nie umknęła uwadze ministerstwa, które zapewnia o zabezpieczeniu środków na program Czyste Powietrze. Ten program, skupiający się na walce ze smogiem, ma być kontynuowany z nową pulą finansową, co ma zapewnić sprawne rozpatrywanie wniosków i wypłaty dotacji.

  W kontekście zbliżającego się zakończenia okresu zamrożenia cen energii, ministerstwo rozważa różne strategie mające na celu ochronę gospodarstw domowych przed wzrostem cen. Minister zapowiada, że w ciągu najbliższych miesięcy zostaną przedstawione nowe propozycje, mające na celu wsparcie konsumentów i jednoczesne promowanie efektywności energetycznej.

  Na horyzoncie pojawia się również inicjatywa utworzenia funduszu transformacyjnego, który ma wspierać projekty związane z transformacją energetyczną Polski. Finansowanie tego funduszu ma pochodzić między innymi ze sprzedaży praw do emisji w ramach ETS, co ma przyspieszyć przejście na bardziej zrównoważone i efektywne energetycznie rozwiązania.

   

  Źródło: Gram w zielone

  #OZE #Energetyka #Magazynyenergii #Elektrowniewiatrowe #MójPrąd #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Zmierzch europejskiej fotowoltaiki? Meyer Burger zamyka fabrykę w Niemczech

  Meyer Burger do niedawna planujący zwiększenie swojej produkcji w Niemczech, teraz zmienia kurs na rzecz ekspansji poza Europę. Firma zwraca uwagę na trudności, z jakimi boryka się europejski sektor fotowoltaiczny, w tym na silną konkurencję ze strony chińskich producentów. Dominacja tanich paneli z Chin, które zalewają rynek europejski, stawia pod znakiem zapytania przyszłość produkcji PV w Europie.

  Zamknięcie fabryki w Freiburgu, które wpłynie na życie około 500 pracowników, jest odzwierciedleniem szerszych wyzwań, przed którymi stoi przemysł PV w Europie. Meyer Burger, jednak, pozostawia sobie furtkę do pozostania na rynku europejskim, sugerując, że odpowiednie wsparcie finansowe mogłoby umożliwić kontynuację produkcji.

  Firma wskazuje również na bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju technologicznego i produkcji w Stanach Zjednoczonych, co podkreśla różnice w podejściu politycznym i ekonomicznym między oboma regionami. W Europie, producenci PV muszą mierzyć się nie tylko z konkurencją cenową, ale również z nadwyżkami produkcyjnymi i ograniczeniami handlowymi, co skutkuje trudnościami w utrzymaniu rentowności produkcji.

  Ta sytuacja stanowi wyzwanie dla Europy, która musi znaleźć sposoby na wsparcie i ochronę swojego sektora fotowoltaicznego przed globalną konkurencją. Jest to niezbędne nie tylko dla przetrwania europejskich producentów, ale również dla realizacji celów związanych z odnawialnymi źródłami energii i ochroną klimatu.

  Decyzja Meyer Burger o zamknięciu fabryki w Niemczech jest znaczącym momentem dla europejskiego rynku fotowoltaicznego, który staje przed koniecznością adaptacji do szybko zmieniających się warunków globalnego rynku. Wskazuje to na potrzebę dalszych działań w zakresie polityki energetycznej i przemysłowej w Europie, aby umożliwić dalszy rozwój i konkurencyjność sektora PV.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowe inicjatywy na rzecz zielonej przyszłości – Rząd zaproponował miliardy na wsparcie elektrycznych ciężarówek

  Pierwszy z nich, o budżecie 1 miliarda złotych, ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w elektryczne samochody ciężarowe, natomiast drugi, z funduszem 2 miliardów złotych, skupia się na rozbudowie infrastruktury ładowania dla tych pojazdów. Te ambitne inicjatywy mają wspólnie stworzyć podstawy dla ekologicznego przemysłu transportowego w Polsce do 2029 roku.

  Programy te oferują różne poziomy wsparcia finansowego, dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa, pozwalając na pokrycie znaczącej części kosztów zakupu lub leasingu nowych pojazdów elektrycznych. Z zadowoleniem przyjęto ogłoszenie limitów kwotowych na pojazdy, co ma na celu uproszczenie procesu aplikacyjnego i zwiększenie dostępności do dotacji.

  Reakcje na te zapowiedzi są mieszane, choć dominuje optymizm. Polska Izba Rozwoju Elektromobilności wyraża entuzjazm, widząc w tych programach szansę na dynamiczny rozwój sektora elektromobilności w Polsce. Zwraca się jednak uwagę na konieczność szybkiego uruchomienia programów, aby nie stracić tempa w globalnym wyścigu technologicznym i nie pozostać w tyle za konkurencją z Europy Zachodniej.

  Z drugiej strony, przedstawiciele sektora transportu drogowego wyrażają pewne obawy dotyczące przyszłości elektromobilności, podkreślając braki w planowaniu infrastrukturalnym i technologicznym. Zdaniem krytyków, brakuje jasnej wizji rozwoju transportu zeroemisyjnego, co może prowadzić do niepewności inwestycyjnej i zahamowania postępu.

  Tymczasem, prognozy niemieckiego stowarzyszenia przemysłu motoryzacyjnego na rok 2024 sugerują spadek sprzedaży samochodów elektrycznych, co może być oznaką zmieniających się trendów na rynku. Jednak zdaniem ekspertów, jest to raczej chwilowe zjawisko, a długoterminowe perspektywy dla elektromobilności pozostają obiecujące, zwłaszcza z uwzględnieniem rosnącego zainteresowania firm realizacją celów zrównoważonego rozwoju.

  Źródło: Logistyka.rp

  #OZE #Elektromobilność #Dotacje

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Reformy w programie Czyste Powietrze – nieefektywne pompy ciepła wylecą z programu

  Ministerstwo klimatu zidentyfikowało pilną potrzebę eliminacji tych urządzeń z programu, szczególnie w przypadkach, gdzie nie są one wsparte przez odpowiednią termomodernizację budynków.

  „W drugiej połowie stycznia te zaległości wynoszą 470 mln zł. Problem systematycznie się pogłębia, bo każdego tygodnia wpływają wnioski o dotacje o łącznej wartości ok. 100 mln zł, a wdrażanie nowych programów unijnych zostało wstrzymane. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco dostają środki na wypłatę dotacji, nie jest więc prawdą, że płatności zostały całkowicie wstrzymane” — mówi minister klimatu.

  Aby przeciwdziałać tym wyzwaniom, rząd proponuje przesunięcie środków finansowych, co jednak uzależnione jest od decyzji prezydenta.

  Hennig-Kloska deklaruje również, że ministerstwo przygotowuje się na różne scenariusze, aby zapewnić płynność finansową programu Czyste Powietrze i umożliwić szybkie przywrócenie wypłat dotacji. Zmiany w programie mają na celu nie tylko rozwiązanie kwestii nieefektywnych pomp ciepła, ale także poprawę komunikacji z obywatelami. Minister podkreśla, że ważne jest, aby mieszkańcy byli świadomi, jak efektywnie korzystać z dostępnych środków, aby inwestycje te przynosiły realne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

  Rządowe działania mają na celu natychmiastową poprawę działania programu Czyste Powietrze oraz długoterminowe zabezpieczenie jego efektywności. Przez eliminację słabych punktów, takich jak nieefektywne pompy ciepła, i zwiększenie przejrzystości w zarządzaniu finansami, ministerstwo stara się odbudować zaufanie do programu i zapewnić, że jego cele – poprawa jakości powietrza i zmniejszenie obciążeń ekonomicznych dla obywateli – będą skuteczniej realizowane.

   

  Źródło: Business Insider
  Zdjecie: DEHER

  #OZE #Pompyciepła #CzystePowietrze

  Kategorie
  OZE

  Drewniana turbina wiatrowa – czy drewno zastąpi stal?

  Od niedawna na obszarze południowej Szwecji, w miejscowości Skara funkcjonuje turbina wiatrowa wykonana z drewna. Wieża ma 105 metrów wysokości, a na jej szczycie zlokalizowano generator o mocy 2 MW. Urządzenie jest w stanie zasilić około 400 pobliskich gospodarstw domowych. Rozwiązanie to jest dziełem szwedzkiego przedsiębiorstwa Modvion.

  Z zewnątrz różnice pomiędzy stalową i drewniana konstrukcją wieży wiatrowej są nieznaczne. Wewnętrze zaś tworzą 144 warstwy fornitu świerkowego, które zostały spracowanie i sklejone, a następnie uformowane w cylindry. Wieża składa się z 28 modułów ułożonych jeden na drugim, połączonych w 7 sekcji przy pomocy stalowych łączników.

  Jak informuje David Olivegren, współzałożyciel przedsiębiorstwa Modvion – „ Drewno jest lżejsze niż, stal dlatego możemy budować wyższe turbiny przy użyciu mniejszej ilości materiału”.

  Zdaniem firmy znaczącą zaletą drewnianej konstrukcji ma być także łatwiejszy transport niż w przypadku wieży wykonanej ze stali. Z tą teorią nie zgadza się jednak dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Siemens Gamesa, Maximilian Schnippering, który twierdzi, że konstrukcja drewniana, z uwagi na większa ilość elementów będzie wymagała zwiększenia ilości pojazdów przewozowych, pracowników oraz czasu na złożenie instalacji. Inne stanowisko zajmuje z kolei dyrektor ds. technologii w firmie Vestas, Jan Hagen – „ To, co uważam za interesujące, to połączenie ekonomicznie opłacalnego rozwiązania z rozwiązaniem zrównoważonym”.

  Drewniana konstrukcja turbiny wiatrowej to zdecydowanie bardziej ekologicznie rozwiązanie pod kątem wykorzystania materiału niż stal. Dzięki zastosowaniu drewna instalacja ta będzie wolna od śladu węglowego. Produkcja stali wymaka wykorzystania paliw kopalnych, co znacząco wpływa na wysoki poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto transport mniejszych elementów nie stwarza tak dużego zagrożenia jak przewóz ogromnych, stalowych elementów wiatraków, czego przykładem jest zawalenie wiaduktu w województwie zachodniopomorskim.

  #OZE #środowisko #klimat #energia #energetyka #emisja

  Kategorie
  OZE

  Rekordowy udział OZE w Portugalii – zielona transformacja jest możliwa!

  Rok 2023 Portugalczycy zakończyli ogromnym osiągnięciem w dziedzinie energetyki odnawialnej – aż 61 proc. energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Wynik ten Portugalia zawdzięcza korzystnemu usytuowaniu na mapie świata. Kraj bogaty w silne, morskie wiatry, ulewne deszcze, a także w gorące Słońce znakomicie wykorzystał wszystkie warunki i podniósł udział energii z OZE aż o 12 proc w skali roku. Największą rolę w tym osiągnięciu odegrała energetyka wiatrowa, która pozwoliła wygenerować aż 25 proc. całej energii ze źródeł odnawialnych, tuż za nią z wynikiem 23 proc. znalazła się energetyka wodna. Podium domknęła energia słoneczna w ilości 7 proc, zaś tuż po niej biomasa z wynikiem 6 proc.

  Zakończenie ubiegłego roku z wynikiem 61 proc. to ogromne osiągniecie Portugalczyków, którzy zapowiedzieli dojście do 85 proc. udziału energii odnawialnej w produkcji prądu do końca tej dekady. W tak zawrotnym tempie transformacji energetycznej wynik osiągnięcie tego celu staje wydaje się banalne.

  Z wynikiem 61 proc. Portugalia klasyfikuje się w trójce wiodących państw europejskich w branży OZE. Przed Portugalczykami znalazły się kraje, takie jak Hiszpania – na miejscu drugim oraz Francja – na miejscu pierwszym.

  Portugalia z ogromnym zapałem wdraża zieloną transformację energetyczną na terenie swojego kraju. Jeszcze na początku tysiąclecia aż 85 proc energii wykorzystywanej w Portugalii pochodziło z importu, jednak państwo już w 2021 roku zamknęło swoja ostatnią elektrownię węglową.

  Na skutek polityki proekologicznej Unii Europejskiej, rosnącej świadomości ekologicznej, a także sytuacji geopolitycznej powstałej na skutek inwazji Rosji na Ukrainę wyparcie energetyki konwencjonalnej na rzecz czystej, zielonej energii przybrało na sile we wszystkich państwach członkowskich UE.

   

  #OZE #energia #energetyka #klimat #środowisko #świat

  Kategorie
  OZE

  Gdańska fabryka dla morskiej energetyki wiatrowej

  Rozpoczęcie budowy fabryki miało miejsce już we wrześniu ubiegłego roku. Inwestycję tę zapoczątkowała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) we współpracy z hiszpańskim przedsiębiorstwem GRI Renewable Industries. Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Gdańskiej Stoczni, która posiada ogromny atut logistyczny, czyli dostęp do portu. Jak stanowi projekt hala produkcyjna ma być w stanie wytwarzać w ciągu roku około 150 wież, stanowiących podporę pod generator o mocy nawet ponad 15 MW.

  Jak informował z początkiem roku prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyk Wiatrowej, Jakub Budzyński, wciąż trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia konkretnych prac budowlanych nad fabryką. Zdaniem prezesa PTMEW nowa fabryka przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców Trójmiasta. Przede wszystkim zakład utworzy 500 nowych miejsc pracy dla specjalistów różnych dziedzin – „ Budowa fabryki pociągnie za sobą skokowy przyrost miejsc pracy dla dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mowa tutaj głównie o spawaczach i innych specjalizacjach związanych z produkcją stoczniową, wielkogabarytową produkcją elementów stalowych”. Ponadto fabryka przyniesie znaczące zyski dla budżetu miasta Gdańsk oraz wzbogaci atrakcyjność całego regionu dla specjalistów energetyki wiatrowej.

  Zakład produkcyjny ma produkować wyłącznie wieże do turbin wiatrowych, zaś same turbiny mają być wytwarzane w innej polskiej lokalizacji, jednak dalej nad Morzem Bałtyckim. Dedykowana temu nowoczesna fabryka powstanie dzięki inwestycji hiszpańskiej firmy Windar w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Na to przedsięwzięcie przedsiębiorstwo przewidziało kapitał w wysokości 70 mln euro i czas budowy do połowy 2026 roku.

  #OZE #wiatr #energia #energetyka #środowisko #klimat #transformacja

  Kategorie
  OZE

  Co nowego czeka energetykę jądrową w 2024 roku?

  Chiny, będąc na czele światowego wyścigu jądrowego, zainaugurowały pierwszy na świecie reaktor jądrowy IV generacji w Shidaowan, wykorzystując innowacyjne technologie chłodzenia gazowego, które mają zapewnić bezprecedensowy poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo kraj ten angażuje się w rozwój eksperymentalnych reaktorów termojądrowych, co może otworzyć nowy rozdział w historii energetyki jądrowej.

  W Stanach Zjednoczonych w 2023 roku doświadczyliśmy jednak rozczarowania związanego z projektem NuScale, który miał na celu rozwój małych reaktorów modularnych (SMR). Niespodziewane wycofanie się z tego przedsięwzięcia w Utah ukazało, że pomimo technologicznego postępu, finansowe i operacyjne wyzwania w sektorze jądrowym pozostają poważne.

  Niemcy, które niedawno wyłączyły swoją ostatnią elektrownię jądrową, mogą teraz ponownie rozważać tę formę energii w obliczu rosnących wyzwań energetycznych i klimatycznych. Debata w tym kraju skupia się na możliwościach reaktywacji niedawno zamkniętych elektrowni jądrowych oraz na perspektywie budowy nowoczesnych małych reaktorów SMR.

  W Polsce, po początkowych trudnościach, rozpoczęła się realizacja konkretnych projektów jądrowych. Budowa dużych elektrowni jądrowych oraz plany związane z małymi reaktorami modularnymi świadczą o zdecydowanej zmianie podejścia do energetyki jądrowej. Istotne są również wysokie wskaźniki poparcia społecznego dla takich inwestycji, co odzwierciedla rosnącą świadomość korzyści płynących z energetyki jądrowej.

  Na szerszym polu międzynarodowym, szczyt klimatyczny COP28 w Dubaju zaowocował deklaracjami wielu krajów, w tym Polski o potrojeniu mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej do 2050 roku. Decyzja Parlamentu Europejskiego o włączeniu energetyki jądrowej do grona zielonych technologii jeszcze bardziej umacnia jej pozycję w europejskim mixie energetycznym.

  Rok 2023 był pełen kluczowych zmian w percepcji i podejściu do energetyki jądrowej na świecie. W obliczu globalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym i klimatycznym, energia jądrowa zyskuje na znaczeniu jako stabilne, bezpieczne i niskoemisyjne źródło energii. Jednak, aby te ambitne plany stały się rzeczywistością, konieczne będzie przezwyciężenie wyzwań finansowych, operacyjnych oraz zapewnienie odpowiednich kadr i infrastruktury technologicznej. Rok 2024 ma przynieść dalsze wsparcie dla technologii jądrowych, co jest obiecujące w kontekście przyszłego rozwoju tej formy energii.

   

  Źródło: E-magazyny / Anna Pawłowska-Kawa

  #OZE #Energetykajądrowa #Atom #SMR #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Kalifornia ustanawia nowe standardy w energetyce odnawialnej z projektem Edwards & Sanborn

  Projekt Edwards & Sanborn składa się z imponującej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 875 MW, która wykorzystuje 1,9 miliona paneli słonecznych od amerykańskiego producenta First Solar. To jednak tylko część innowacji. Kluczowym elementem projektu jest magazyn energii, który ma zdolność przechowywania do 3,287 GWh energii elektrycznej. Baterie do tego gigantycznego magazynu energii dostarczyły renomowane firmy LG, Samsung oraz BYD, co świadczy o międzynarodowym charakterze tego przedsięwzięcia.

  Terra-Gen, deweloper odpowiedzialny za realizację projektu, współpracował z firmą Mortenson, która zajęła się instalacją zarówno elektrowni fotowoltaicznej, jak i magazynów energii. Całkowita moc przyłączeniowa do sieci dla całego projektu Edwards & Sanborn wynosi imponujące 1,3 GW. Odbiorcami wyprodukowanej energii będą między innymi miasto San Jose, koncerny energetyczne California Edison i Pacific Gas & Electric Co., a także globalny gigant kawowy Starbucks.

  Projekt ten stanowi kolejny krok w kierunku efektywniejszego wykorzystania energii słonecznej w Kalifornii. Magazyny energii montowane przy fotowoltaice pozwalają na lepsze zarządzanie nadwyżkami mocy produkowanej w czasie szczytowej generacji. Energia ta może być następnie oddawana do sieci w okresach wieczornych szczytów zapotrzebowania, kiedy produkcja z paneli słonecznych maleje.

  Wzrost mocy produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne w Kalifornii zauważalnie wpłynął na zmiany w profilu obciążenia sieci energetycznej. W ciągu dnia, kiedy odbywa się intensywna autokonsumpcja energii z PV, obserwuje się spadek obciążenia sieci. Natomiast wieczorem, gdy produkcja z paneli słonecznych spada, następuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię z sieci. Energia zgromadzona w bateriach jest wówczas kluczowa do zaspokojenia tego zapotrzebowania.

  W ciągu ostatnich lat Kalifornia zanotowała znaczny wzrost mocy zainstalowanych bateryjnych magazynów energii. Według stanowego regulatora rynku energii, moc tych magazynów wzrosła z 500 MW w 2018 roku do 6,6 GW w połowie ostatniego roku. Segment domowych magazynów energii, komercyjnych oraz wielkoskalowych magazynów odnotował znaczny rozwój.

  Kalifornia potwierdza swoją pozycję jako wiodący rynek bateryjnych magazynów energii w USA. Na koniec 2023 roku, w stanie tym działały magazyny o mocy 7,3 GW, znacznie wyprzedzając inne stany, takie jak Teksas czy Arizona. Projekt Edwards & Sanborn stanowi więc nie tylko technologiczne osiągnięcie, ale również znaczący krok w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej.

   

  Źródło: Gram w zielone / Piotr Pająk

  #OZE #Energetyka #Fotowoltaika #PV #Magazynyenergii

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Zmiany w programie Czyste Powietrze – nowe wymagania dla pomp ciepła

  Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowych kryteriów dla pomp ciepła w programie. Od tej pory, aby zakwalifikować się do programu, pompy ciepła muszą przejść badania w niezależnych laboratoriach z akredytacją w Unii Europejskiej lub EFTA. Celem tych badań jest potwierdzenie, że parametry techniczne urządzeń są zgodne z informacjami podanymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

  Rzeczniczka NFOŚiGW, Ewelina Steczkowska, informuje, że na realizację badań producenci będą mieli około dwóch miesięcy. Obecnie dostępnych jest co najmniej 20 laboratoriów na terenie UE i EFTA, które mogą przeprowadzić wymagane testy. To dobra wiadomość dla producentów, którzy mogą obawiać się krótkiego terminu na dostosowanie się do nowych wymogów.

  Ponadto, urządzenia muszą znaleźć się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), aby kwalifikować się do wsparcia z programu Czyste Powietrze. Większość urządzeń z tej listy już przeszła wymagane badania, co powinno ułatwić proces ich weryfikacji i wpisu na listę.

  NFOŚiGW podkreśla, że nie przewiduje się możliwości przedłużenia terminów dla przeprowadzenia badań. Jednakże, brak wykonania badań przed wyznaczonym terminem nie eliminuje urządzenia z możliwości znalezienia się na liście ZUM, lecz może opóźnić ich wpis.

  Kolejnym ważnym aspektem jest kwestia zakupu i montażu pompy ciepła. Kluczowa jest data złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiany w programie będą miały wpływ na umowy dotacyjne podpisane na podstawie wniosków złożonych po oficjalnym ogłoszeniu zmian.

  Choć wybór pompy ciepła z listy ZUM nie jest obligatoryjny, przynosi on pewne korzyści. Dzięki temu konsument może mieć pewność, że wybrane urządzenie spełnia wysokie standardy jakościowe i jest zgodne z wymaganiami technicznymi programu. Nawet jeśli dana pompa ciepła nie znajduje się na liście, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających jej zgodność z wymaganiami programu. Zmiany te wprowadzane przez NFOŚiGW są krokiem w kierunku zapewnienia, że program Czyste Powietrze przyczynia się do efektywnej ochrony środowiska i promuje zastosowanie zrównoważonych źródeł energii.

   

  Źródło: NFOŚiGW

  #OZE #Pompaciepła #CzystePowietrze

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Podsumowanie rynku fotowoltaicznego w 2023 roku. A co w nowym, 2024 roku?

  W 2023 roku kluczową rolę odegrał program „Mój Prąd”, który wykazał ogromne zainteresowanie Polaków inwestycjami w odnawialne źródła energii. Znacząca liczba wniosków o dofinansowanie wskazuje na rosnącą świadomość ekologiczną i chęć angażowania się w zrównoważone rozwiązania energetyczne. Piąta edycja programu przyciągnęła rekordową liczbę wniosków, co pokazuje ogromny potencjał i zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce.

  Innym istotnym aspektem, który wpłynął na branżę w 2023 roku, były zmiany w prawie budowlanym, zwiększające z 50 do 150 kW moc instalacji PV, dla których nie jest wymagane  pozwolenie na budowę. To uproszczenie procedur znacząco wpłynęło na tempo realizacji inwestycji i otworzyło drzwi dla rozwoju instalacji przemysłowych.

  Programy i inicjatywy takie jak Krajowy Plan Odbudowy (KPO), zatwierdzone przez Komisję Europejską, umożliwiły dostęp do znacznych funduszy na zielone inwestycje, co przyczyniło się do wzrostu sektora. Ten rozwój zwiastuje pozytywne zmiany dla przyszłości fotowoltaiki w Polsce.

  Zaglądając w przyszłość, sektor PV w 2024 roku stoi przed szeregiem wyzwań i możliwości. Eksperci przewidują, że rok ten przyniesie dalszą ewolucję i profesjonalizację branży. Ważnym elementem będzie adaptacja do rosnących oczekiwań klientów i zmieniających się warunków rynkowych. Innowacyjność stanie się kluczowym czynnikiem w dalszym rozwoju sektora, zwłaszcza w kontekście taryf dynamicznych i inteligentnych systemów zarządzania energią.

  W kontekście nadchodzącego roku, rozwój technologii magazynowania energii oraz umów typu Power Purchase Agreement (PPA) będą odgrywać kluczowe role. Zwiększone zainteresowanie magazynami energii oraz wzrost liczby umów PPA pokazuje, że transformacja energetyczna w Polsce nabiera tempa.

  2023 rok był znaczącym krokiem dla polskiego sektora fotowoltaicznego, a rok 2024 obiecuje dalszy rozwój i innowacje, które będą kształtować przyszłość branży w Polsce.

   

  Źródło: E-magazyny / Jacek Stężowski

  #OZE #Fotowoltaika #PV #2023 #2024

  Kategorie
  OZE

  Ruszyła rekrutacja do zarządu NFOŚiGW – ostatni zarząd został niemal w całości odwołany!

  Według informacji udzielonych przez wyborcza.pl, głównym powodem odwołań były problemy z finansowaniem tego kluczowego programu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśniło, że wstrzymanie wypłat w ramach programu „Czyste Powietrze” było spowodowane brakiem odpowiedniego zabezpieczenia finansowego przez poprzednie kierownictwo NFOŚiGW. Sytuacja ta doprowadziła do wstrzymania wypłat w grudniu 2023 roku z powodu wyczerpania funduszy.

  W obliczu tych wyzwań, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad rozwiązaniem problemu. Planowane jest wykorzystanie środków z programu Feniks, aby pokryć zaległe dotacje w programie „Czyste Powietrze”. Minister Paulina Henning-Kloska oszacowała, że uruchomienie tych środków zajmie kilka tygodni.

  W odpowiedzi na te wydarzenia, NFOŚiGW rozpoczął proces rekrutacji na stanowisko prezesa oraz trzech zastępców prezesa. Proces ten został opisany na stronie Funduszu i składa się z trzech etapów: składania dokumentów, oceny kandydatów, oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci mają złożyć wymagane dokumenty w określonym terminie, zgodnie z procedurami określonymi przez Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Ta sytuacja w NFOŚiGW rzuca światło na znaczenie odpowiedzialnego zarządzania finansami w publicznych instytucjach, szczególnie w obszarach dotyczących ochrony środowiska, jak również podkreśla wagę zapewnienia ciągłości finansowania ważnych programów ekologicznych.

   

  #OZE #NFOŚiGW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Dotacje na fotowoltaikę kluczem do zielonej transformacji? Polska wśród państw z najskuteczniejszymi programami dofinansowań zielonych technologii

  W Europie wiele krajów wprowadza działania na rzecz rozwijania rynku fotowoltaiki. Polska, obok takich krajów jak Niemcy, Holandia czy Norwegia wyróżnia się jako państwo, które posiada efektywne programy dotacyjne na odnawialne źródła energii – wynika z analizy norweskiej firmy Otovo, dostawcy fotowoltaiki.

  Dotacje do fotowoltaiki są silnym motywatorem, kluczowe to precyzyjne dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Norweska agencja Enova wspiera różne technologie, oferując 25% wsparcia na udokumentowane koszty. Szwecja wprowadziła ulgę podatkową, umożliwiającą odliczenia nawet do 50% dla paneli słonecznych i baterii – mówi Paulina Ackermann – Dyrektor generalna w Otovo, która odpowiada za funkcjonowanie całej spółki w Polsce oraz za rynki w Szwecji i Norwegii.”
  „Potencjał rozwojowy energii słonecznej to efekt rosnącej świadomości społecznej, a programy dotacyjne w Polsce jak „Mój Prąd”, ulga termomodernizacyjna czy program „Czyste powietrze” tylko w tym pomagają.”

  Polski program „Mój Prąd” już od 2019 roku wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej. Z roku na rok zwiększał się zakres systemów, na które można było otrzymać dotację. Obecnie są to instalacje fotowoltaiczne, magazyny ciepła, pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej i kolektory słoneczne. Duże zainteresowanie dopłatami w piątej edycji programu „Mój Prąd” sprawiło, że środki zostały wyczerpane przedwcześnie, pomimo znacznej kwoty dostępnej na początku – pierwotnie 100 mln zł, ostatecznie powiększonej o 450 mln zł. Obecnie środki te są już wykorzystane i oczekujemy na szczegóły dotyczące programu „Mój Prąd 6.0”.

  Fotowoltaika

  Eksperci Otovo, wiodącej na rynku europejskim firmy dostarczającej rozwiązania fotowoltaiczne, przeanalizowali najważniejsze informacje na temat dotacji na odnawialne źródła energii, oceniając programy w całej Europie, w tym ich zalety, wady – i to, czego można się nauczyć z doświadczeń innych państw:

  • Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Holandia i Polska obniżają lub znoszą VAT na technologie ekologiczne, co jest efektywnym i przejrzystym środkiem wsparcia. W Niemczech i Austrii obowiązuje 0% VAT na panele fotowoltaiczne i magazyny energii. W Polsce zredukowano podatek VAT dla wszystkich technologii wspomagających modernizację domu, w tym paneli fotowoltaicznych, baterii i pomp ciepła – bez względu na to, czy są instalowane jednocześnie czy osobno. To jedyny kraj w Europie, który zdecydował się na takie kompleksowe działanie.
  • Niemcy dzięki programowi dotacji, który łączy panele fotowoltaiczne, baterie i pojazdy elektryczne, mają największy i najbardziej hojny program dotacyjny w historii (kwota dofinansowania wynosząca 10 200 € dla konsumenta), ale pula środków została wyczerpana w ciągu 24 godzin.
  • Szwedzki program odliczeń podatkowych dla energii słonecznej, baterii i ładowarek EV, który jest łatwy do wykorzystania, przynosi korzyści finansowe i nie wymaga od obywateli skomplikowanych formalności.
  • Norwegia wyróżnia się prawami opartymi na dotacjach, które są pozbawione biurokracji i zapewniają 25% wsparcia na koszty technologii ekologicznych, a konsumenci otrzymują zwrot gotówki w ciągu 48 godzin. Dodatkowo, Norwegia osiągnęła znaczny sukces w promocji pojazdów elektrycznych dzięki połączeniu dotacji z atrakcyjnymi zachętami, takimi jak zwolnienia z podatku VAT, opłat rejestracyjnych i korzyści na drogach.

  W Polsce dotacje na fotowoltaikę nie tylko stanowią silny bodziec motywacyjny, ale także przynoszą konkretne rezultaty dzięki sprawnemu procesowi instalacji. Czas montażu wynoszący zaledwie 2-3 tygodnie oraz szybkie przyłączenie do sieci, trwające około miesiąca, sprawiają, że warto rozważyć instalację już teraz. Nawet jeśli nie ogłoszono jeszcze nowej edycji programu Mój Prąd”, osoby z zainstalowanymi panelami i po przyłączeniu staną na czele kolejki do korzystania z dotacji, gdy zostanie ona ogłoszona” – mówi Paulina Ackermann z Otovo.

  Podsumowując, inicjatywy rządowe odgrywają kluczową rolę w promocji technologii ekologicznych w Europie, ale sukces wymaga inteligentnego projektowania programów, eliminacji biurokracji oraz korzystnych zachęt finansowych.

   

  #OZE #Otovo #Fotowoltaika #Energetyka #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Spadająca popularność samochodów wodorowych w Japonii. Elektryki zdobywają rynek

  Tymczasem, pojazdy elektryczne zanotowały imponujący wzrost, osiągając sprzedaż 43 991 egzemplarzy w tym samym okresie.

  Ten trend stanowi wyraźny kontrast w stosunku do wcześniejszych lat, kiedy pojazdy wodorowe cieszyły się rosnącą popularnością. W 2021 roku, samochody wodorowe znajdowały więcej nabywców, ze sprzedażą wynoszącą 2 464 sztuk w porównaniu do 20 008 elektryków. Jednak szybko nastąpił zwrot ku pojazdom elektrycznym, które zyskały na popularności kosztem technologii wodorowej.

  Spadek zainteresowania samochodami wodorowymi jest szczególnie uderzający w świetle ambitnych celów rządowych. Japonia postawiła sobie za cel osiągnięcie liczby 800 000 pojazdów wodorowych na drogach do 2030 roku. Jednak z obecną liczbą około 8 000 FCEV na drogach, osiągnięcie tego celu wydaje się coraz mniej prawdopodobne.

  Analiza rynku wskazuje, że nawet wiodący producenci samochodów, tacy jak Toyota, musieli dostosować swoje prognozy i obniżyć oczekiwania co do sprzedaży samochodów wodorowych. Na przykład Toyota zredukowała swoje prognozy sprzedaży do 5 000 sztuk na rok, co w obliczu rzeczywistych danych sprzedażowych wydaje się być liczbą nadmiernie optymistyczną.

  Japonia, będąca jednym z czołowych światowych rynków samochodów zasilanych wodorem, obok Niemiec i Korei Południowej, obecnie doświadcza wyraźnego spadku zainteresowania tym segmentem. W kontekście ogólnej sprzedaży samochodów, w tym hybrydowych i spalinowych, które w ciągu ostatnich trzech lat znalazły 7,2 miliona nabywców, udział samochodów elektrycznych, choć nadal stosunkowo mały, stopniowo rośnie.

  W obliczu tych zmian, rynek samochodów wodorowych w Japonii może potrzebować przewartościowania swoich strategii, zarówno ze strony producentów, jak i polityków. To może oznaczać konieczność dostosowania się do rosnącej popularności pojazdów elektrycznych i zmieniających się preferencji konsumentów, które zdają się odchodzić od technologii wodorowej.

   

  Źródło: Elektrowoz

  Zdjęcie: Toyota Mirai / Toyota.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #Wodór #Japonia #Toyota

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Darmowy prąd w weekendy? Holenderski dystrybutor energetyczny wprowadza rewolucyjną ofertę

  W centrum tej oferty znajduje się zamiar promowania większego zużycia energii w okresach, kiedy produkcja z odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak fotowoltaika, jest najwyższa. Taki krok ma pomóc w zarządzaniu nadmiarem energii, który stanowi wyzwanie dla operatorów sieci energetycznych w całej Europie. W obliczu coraz większej ilości zielonej energii w systemie, a jednocześnie braku rozwiniętego systemu magazynowania, operatorzy, tacy jak Budget Energie, szukają sposobów na efektywne wykorzystanie tej nadwyżki.

  Co istotne, oferta ta dotyczy wyłącznie nowych klientów firmy, którzy zdecydują się na podpisanie rocznej umowy. W ramach promocji, darmowy prąd obejmuje tylko koszt samej energii elektrycznej, nie uwzględniając innych typowych opłat. Dodatkowo, firma wyklucza możliwość ładowania domowych magazynów energii w darmowych godzinach, skupiając się na bezpośrednim zużyciu energii.

  Strategia ta wydaje się być odpowiedzią na wyzwania związane z net-meteringiem, czyli systemem rozliczania prosumenckiego, w którym nadwyżki produkowanej energii są oddawane do sieci. Dla dostawców energii, taki system może prowadzić do strat finansowych, szczególnie w okresach wysokiej produkcji energii odnawialnej. Oferując darmowy prąd w okresach szczytowej generacji, Budget Energie nie tylko promuje większe wykorzystanie zielonej energii, ale także dąży do optymalizacji swojej działalności finansowej.

  Warto również zwrócić uwagę, że oferta może zostać wycofana w dowolnym momencie, co jest zaznaczone w regulaminie. To pokazuje, że choć inicjatywa jest śmiała i innowacyjna, nadal podlega zmieniającym się warunkom rynkowym i operacyjnym.

  Krok ten ze strony Budget Energie jest interesującym przykładem, jak firmy energetyczne mogą dostosowywać swoje strategie do zmieniających się warunków technologicznych i rynkowych. Darmowy prąd w określonych godzinach zachęca do większego wykorzystania energii odnawialnej, ale również odzwierciedla próbę zarządzania nadmiarem energii i optymalizacji finansów w obliczu wyzwań net-meteringu.

   

  Źródło: Globenergia / Budget Energie
  Zdjęcie: ADOBE STOCK

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Holandia #Niderlandy

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Aż 10 zarzutów od UOKiK dla instalatora paneli fotowoltaicznych!

  Według ustaleń UOKiK, KPE pobierała od klientów opłatę w wysokości niemal 2 tysięcy złotych za audyt i przygotowanie koncepcji instalacji, nawet jeśli klienci rezygnowali z usług firmy. Praktyka ta była niezgodna z przepisami, które umożliwiają konsumentom odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez żadnych opłat.

  Ponadto Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował inne działania firmy, takie jak brak formularza odstąpienia od umowy, wymaganie składania odstąpienia listem poleconym lub osobiście, brak pisemnych informacji o zasadach rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi oraz brak zwrotu wpłaconych przez klientów pieniędzy, gdy ci decydowali się odstąpić od umowy.

  Firma Krajowy Projekt Energetyczny zobowiązała się do zwrotu nienależnie pobranych kwot za audyt i koncepcję instalacji, co wpłynęło na obniżenie nałożonej przez UOKiK kary. Niemniej jednak, decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna i firma ma prawo do odwołania się od niej przed sądem.

  Decyzja UOKiK ma na celu ochronę praw konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm zajmujących się instalacją paneli fotowoltaicznych oraz wymuszenie przestrzegania przepisów dotyczących praw konsumentów. Firma KPE zobowiązała się również do zmiany swojego postępowania i zaprzestania większości kwestionowanych praktyk.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Elektromobilność

  DPD Polska z flotą ponad 500 samochodów elektrycznych

  Zielone partnerstwo

  Projekt rozbudowy niskoemisyjnej floty samochodowej DPD od 2021 roku realizowany jest ze specjalistami rynku CFM, firmą Carefleet S.A. Umowa obejmuje dostawy 2 nowoczesnych modeli samochodów marki Mercedes-Benz: eSprinter oraz  eVito Furgon. Pojazdy napędza ten sam silnik elektryczny o mocy 85kWh, a ładowanie akumulatora trwa od 6 do 8 godzin. W warunkach miejskich samochody te są w stanie przejechać na jednym cyklu około 170-180 km.

  Samochody w służbie Klientów

  Pod koniec 2023 roku, w ręce DPD Polska trafił 500. zamówiony egzemplarz i dołączył do floty Oddziału WA1 w Warszawie. Uroczyste przekazanie odbyło się z udziałem pracowników i współpracowników placówki. Ci dodają, że z nowych samochodów zadowoleni będą nie tylko kurierzy, ale i… Klienci.

  „Coraz więcej Klientów zwraca uwagę na to, w jaki sposób doręczona jest ich paczka – zrównoważone rozwiązania stanowią wartość dodaną dla Klientów. Często zagadują i pytają z ciekawością o nasze samochody elektryczne lub rowery cargo. Dla nas, kurierów, zmiana też jest odczuwalna. Jazda samochodem elektrycznym wymaga nieco innej techniki jazdy, aby efektywnie wykorzystać energię z akumulatora. Jego ładowanie wymaga innego planowania i organizacji, szczególnie w naszym klimacie. Nie zmienia to faktu, że jest to rozwiązanie, które powoduje, że logistyka miejska staje się bardziej zielona.”  – podsumowuje Dominik, kurier z WA1.

  W stronę niskoemisyjności

  Rozbudowa elektrycznej floty pojazdów kurierskich to nie potrzeba chwili, lecz starannie zaplanowana strategia. W deklaracji zerowej emisji netto CO2 z 2023 roku Geopost, a tym samym DPD, przyjęło cel NET-ZERO 2040. Zakłada on, że do 2040 roku dostarczanie paczek będzie neutralne w zakresie śladu węglowego.

  „Rozwój floty pojazdów elektrycznych to jeden z ważniejszych elementów realizowanej przez nas długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju. Począwszy od 2021 roku, nasza flota elektrycznych samochodów pokonała ponad 6,5 mln kilometrów, dostarczając tym samym ponad 17 mln paczek. Ich uzupełnienie stanowi flota niskoemisyjnych rowerów cargo, która funkcjonuje od maja 2022 jako efektywny komponent miejskiej platformy logistycznej DPD. Niedawno zresztą mogliśmy świętować dostarczenie milionowej paczki za pomocą tego środka transportu. Dodatkowo stale zwiększając dostępność punktów DPD Pickup (obecnie ponad 26 000 punktów), jesteśmy w stanie zapewnić Klientom wygodę oraz elastyczność nadań i odbiorów opartą na rozwiązaniach, które powstały z uwzględnieniem naszych ambicji środowiskowych.” – komentuje Maciej Głowacki, Dyrektor Operacyjny w DPD Polska.

  Marek Weremijewicz, dyrektor regionalny w DPD Polska zauważa jeszcze inne korzyści dla miast i ich mieszkańców: „Rozwój floty pojazdów elektrycznych jest odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności miast oraz warunki w nich panujące. Takie samochody szczególnie dobrze sprawdzają się w otoczeniu o wysokim natężeniu ruchu i zatłoczonych rejonach, ponieważ właśnie przy hamowaniu są w stanie odzyskać najwięcej energii w procesie rekuperacji.  Samochody elektryczne są też znacznie cichsze, co pozytywnie wpływa na ogólny poziom hałasu w mieście. Warto również dodać, że wraz z rowerami cargo oraz oddziałami miejskimi stanowią kompletne rozwiązanie dla realizacji strategii zrównoważonej logistyki miejskiej.”

  Partnerstwo dla środowiska

  Carefleet S.A. podobnie definiuje cele na przyszłość i postrzega znaczenie elektromobilności. To dlatego współpraca obu stron jest harmonijna, co w rozmowie z DPD Polska podkreśla Daniel Trzaskowski, Prezes Zarządu Carefleet S.A.: Jestem dumny z zawarcia, a przede wszystkim ze sposobu i szybkości realizacji tej umowy. Byłem pewien, że wszystko się uda, bo Carefleet i DPD Polska patrzą w tym samym kierunku – w kierunku przyszłości. Nas nie trzeba przekonywać do  elektromobilności, czy neutralności węglowej. Zgodnie ze strategią całej naszej, europejskiej grupy Credit Aqricole, której jesteśmy częścią, wspieramy działania proekologiczne. Wszystkich naszych klientów, niezależnie od wielkości firmy i skali prowadzonego biznesu, zachęcamy do choćby częściowej elektryfikacji floty. W warunkach miejskich, w jakich z reguły działają kurierzy, to nie tylko działanie „na rzecz planety”, ale także niemałe oszczędności. Dlatego tak cieszę się z dostawy ponad 500 e-aut zrealizowanej dla DPD Polska.”

   

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk #DPD

  Kategorie
  OZE

  Rachunki wyższe o 198% – Energia Obrót wyjaśnia

  Sprawę nagłośnił Artur Dembny, ekspert ds. energetyki, który również jest klientem Energi. Dembny w swoich wypowiedziach dla mediów podkreślał, że firma energetyczna prowadzi wprowadzające w błąd praktyki, nie informując o rządowym zamrożeniu cen prądu. W jego opinii, sposób przedstawienia informacji w listach miał wywołać wrażenie konieczności podjęcia natychmiastowych działań ze strony klientów, aby uniknąć znacznych podwyżek cen.

  Takie działania, zdaniem ekspertów, mogą mieć na celu skłonienie konsumentów do rezygnacji z korzystniejszej oferty taryfowej Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na rzecz droższych ofert komercyjnych. W odpowiedzi na te oskarżenia, Krzysztof Kopeć, dyrektor biura prasowego Energii, przyznał, że informowanie klientów taryfowych o zmianie cennika było nieodpowiednie i nie powinno mieć miejsca.

  Kontekst tych wydarzeń wiąże się z decyzją rządu o zamrożeniu cen prądu, paliw gazowych i ciepła do końca czerwca 2024 roku. Ceny zostały zamrożone na poziomie 412 zł/MWh dla określonych limitów zużycia energii w gospodarstwach domowych, z możliwością wzrostu stawki po przekroczeniu tych limitów. Nie jest jeszcze jasne, czy ta polityka zostanie utrzymana również w drugiej połowie roku.

  W tej sytuacji, klienci Energi Obrót stają przed dylematem rozważenia swoich opcji w kontekście ofert energetycznych, biorąc pod uwagę zarówno rządowe zamrożenie cen, jak i zmieniające się warunki rynkowe.

   

  Źródło: Interia biznes

  #OZE #Energetyka #Energia #Prąd

  Kategorie
  OZE

  GoldenPeaks Capital podpisał umowę zakupu energii elektrycznej z Grupą Boryszew

  GoldenPeaks Capital (GPC) to jeden z najszybciej rozwijających się niezależnych producentów energii zielonej w Europie i jeden z największych właścicieli systemów fotowoltaicznych w Polsce. W ramach zawartej transakcji GoldenPeaks Capital będzie dostarczać rocznie 24 GWh energii odnawialnej, wytworzonej przez nowo wybudowane elektrownie fotowoltaiczne w Polsce o przewidywanej mocy 21 MWp.

  Boryszew Green Energy and Gas wchodzi w skład Grupy Boryszew i jest odpowiedzialny za dostawy energii elektrycznej i gazu zarówno w ramach samej Grupy, jak i dla odbiorców zewnętrznych. Grupa Boryszew, będąca jedną z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, postawiła sobie ambitne cele redukcji śladu węglowego, łącząc wiele inicjatyw w celu ich osiągnięcia. Jedną z nich jest Umowa o Zakupie Mocy z GoldenPeaks Capital, dowodząca znaczenia takich umów z klientami o dużych potrzebach energetycznych, jednocześnie pomagając utrzymać i zwiększyć konkurencyjność na rynkach europejskich, łącząc zieloną energię z dodatkowymi korzyściami dla wyników finansowych.

  Dla GoldenPeaks Capital jest to już siódma umowa na zakup energii w Polsce. Dzięki wszystkim dotychczasowym kontraktom, GoldenPeaks Capital stał się jednym z liderów rynku i niezwykle solidnym partnerem w dziedzinie energii odnawialnej.

  Mikołaj Budzanowski, CEO Boryszew Green Energy and Gas oraz Członek Zarządu Boryszew S.A., podkreśla: „Jako Boryszew Green Energy and Gas mamy bardzo ważną misję w ramach naszej Grupy, polegającą na wspieraniu wszystkich naszych przedsiębiorstw w ich misji dotyczącej dekarbonizacji. Umowa PPA z GoldenPeaks Capital to kamień milowy dla naszej grupy podczas tej drogi, ustanawiający istotne trendy na polskim rynku. GoldenPeaks Capital to doświadczone przedsiębiorstwo IPP ze znaczącą obecnością w Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy.”

  Adriano Agosti, Założyciel i Prezes GoldenPeaks Capital, potwierdza: „Ta transakcja to duży krok naprzód. Tworzymy wartościowe propozycje dla klientów przemysłowych, dbających o czystą energię. Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć Boryszew w ich misji dekarbonizacji poprzez tę długoterminową współpracę.”

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  Energetyczny audyt przedsiębiorstw – wymogi nowej unijnej dyrektywy

  – Poprawa efektywności energetycznej przekłada się realnie na niższe koszty prowadzenia działalności, co pozwala firmie stać się bardziej konkurencyjną. Firma efektywna energetycznie jest też mniej emisyjna i tym samym ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Warto więc przeprowadzić audyt energetyczny i wdrożyć rozwiązania proefektywnościowe, które potrafią wygenerować dla firmy redukcję zużycia energii nawet o 30 procent – mówi Tomasz Lenderwiceprezes TAURON Sprzedaż.

  Nowe obligo

  Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami w zakresie efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa, których średni wolumen zużytej energii w ciągu ostatnich trzech lat przekroczył 2 778 MWh będą zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego.

  Natomiast przedsiębiorcy zużywający powyżej 23 611 MWh średniorocznie w okresie ostatnich trzech lat, będą zobowiązani do posiadania i utrzymania Systemu Zarządzania Energią.

  To krok mający na celu zwiększenie świadomości i zaangażowania przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonej konsumpcji energii. Audyty energetyczne mają pomóc przedsiębiorcom zidentyfikować obszary, w których mogą wprowadzić usprawnienia, przyczyniając się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i jednocześnie generując potencjalne oszczędności.

  Nowe przepisy obejmują wszelkie rodzaje energii, co oznacza, że przedsiębiorstwa będą zobowiązane do oceny swojego zużycia energii zarówno elektrycznej, cieplnej oraz zakumulowanej w pozostałych nośnikach w tym w transporcie. Takie holistyczne podejście ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w szerokim zakresie.

  Opłacalny audyt

  Audyt energetyczny to inaczej przegląd i ocena bieżącego zużycia energii w firmie. Proponuje rozwiązania, które mają poprawić efektywność energetyczną i znaleźć potencjalne oszczędności w zużyciu energii. Może on dotyczyć całego przedsiębiorstwa. Obejmuje wtedy obiekty, procesy technologiczne lub produkcyjne, konkretne urządzenia i instalacje. Może też badać jedno przedsięwzięcie, które ma służyć poprawie efektywności energetycznej.

  – Audyt energetyczny powinien być pierwszym krokiem w kierunku efektywnego zużycia energii przez każdą firmę – podkreśla Tomasz Lender.
  – Rozwiązania oszczędnościowe dobierane są każdorazowo indywidualnie dla firmy. Przykładowo, po przeprowadzeniu audytu i wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań, takich jak odzysk ciepła z agregatów wody lodowej, jeden z naszych klientów zredukował zużycie energii o prawie 800 MWh w ciągu roku, a inny zmniejszył zapotrzebowanie na energię o ponad 500 MWh, dzięki odzyskowi ciepła ze sprężarek – dodaje wiceprezes TAURON Sprzedaż.

  W wyniku audytu firma otrzymuje analizę wykonaną przez niezależnego audytora, który obiektywnie oceni jej sytuację energetyczną. Wskaże te obszary w firmie, w których zużycie energii jest znaczące. A dzięki rekomendacjom zawartym w audycie wiadomo będzie, czy np. konfiguracja urządzeń jest prawidłowa lub wykorzystanie instalacji i jej elementów jest właściwe i efektywne.

  Wdrożenie rekomendowanych po audycie rozwiązań, przyczyni się do oszczędności w zużyciu energii, a to wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania całej firmy.

  Komentarz eksperta:

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu zebranie informacji o zużyciu energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zamontowane urządzenia. Dzięki niemu można zarówno ustalić, gdzie uzyskać oszczędność energii, jak i oszacować wielkość potencjalnych oszczędności. Audyt obejmuje swoim zakresem procesy realizowane w przedsiębiorstwie, które odpowiadają za minimum 90 procent całkowitego zużycia energii.

  Wyniki przeprowadzonych audytów energetycznych z ostatniego roku potwierdzają nasze założenia, że wiele przedsiębiorstw posiada potencjał do wdrożenia inteligentnego zarządzania zużyciem energii w czasie rzeczywistym. Ta technologia umożliwia optymalizację procesów, zapewniając precyzyjną kontrolę i dostosowanie zużycia energii do bieżących potrzeb. Efektem jest nie tylko redukcja kosztów operacyjnych, lecz także istotne obniżenie obciążenia środowiska. Firmy, które wykorzystują potencjał tej technologii, zmniejszają zużycie energii, realizując przy tym cele związane ze zrównoważonym rozwojem – mówi Rafał Śniegocki, ekspert z zakresu efektywności energetycznej w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Energetyka #Prąd #UE #Energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika w domu? To już niedługo będzie możliwe!

  Ogniwa te mają zdolność wyłapywania światła o niskim natężeniu, co obejmuje światło LED-ów, halogenów, a nawet naturalne światło, które przenika do wnętrza pomieszczeń. To oznacza, że urządzenia wyposażone w te ogniwa będą mogły generować energię elektryczną praktycznie z każdego źródła światła, nawet w nocy, gdy włączymy światło w domu.

  Ambient Photonics skupia się nie tylko na poprawie sprawności ogniw, ale także na obniżeniu kosztów produkcji, co ma umożliwić szerokie zastosowanie tej technologii. Bifacjalność ogniw pozwala na produkcję w różnych kształtach i rozmiarach, co umożliwia dostosowanie ich do praktycznie każdego urządzenia.

  Wprowadzenie tych ogniw na rynek ma przynieść korzyści podwójne. Po pierwsze, zmniejszą rozmiary urządzeń i wyeliminują konieczność korzystania z baterii. Po drugie, przyczynią się do ochrony środowiska, eliminując potrzebę wyposażania urządzeń w gniazda ładowania czy porty bateryjne.

  Jednakże, choć ogniwka radzą sobie dobrze w warunkach niskiego natężenia światła, mają pewne słabości, zwłaszcza w konkurencji z bezpośrednim strumieniem światła w porównaniu do tradycyjnych komórek silikonowych. Niemniej jednak, producent twierdzi, że ekonomiczna opłacalność produkcji tych komórek jest znacznie większa, a ich uniwersalność sprawia, że są atrakcyjnym rozwiązaniem.

  Ambient Photonics planuje wprowadzenie urządzenia opartego na tej technologii jeszcze w 2024 roku, we współpracy z Google. To partnerstwo z jednym z gigantów technologicznych może wskazywać na szerokie możliwości zastosowania tej innowacyjnej technologii w kontekście inteligentnych domów czy urządzeń zasilanych energią słoneczną. Oczekuje się, że nowości wprowadzone przez tę współpracę mogą być przełomowe, zmieniając sposób, w jaki korzystamy z energii w naszych codziennych urządzeniach.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Innowacja

  Kategorie
  Elektromobilność

  Bosch wprowadzi system automatycznego ładowania pojazdów elektrycznych

  Na parkingu wyposażonym w system automatycznego parkowania pojazdy elektryczne mogą samodzielnie znaleźć dostępne miejsce z ładowarką. Kierowca parkuje w specjalnej strefie, a za pomocą aplikacji uruchamia Automated Valet Parking. System prowadzi pojazd do miejsca parkingowego, otwiera klapkę ładowania i podłącza kabel ładowania. Po naładowaniu, robot odłącza kabel, a pojazd wraca na standardowe miejsce parkingowe, uwalniając ładowanie dla kolejnych pojazdów.

  Podczas targów CES 2024 w Las Vegas Bosch zaprezentował niezbędną technologię do wdrożenia automatycznego ładowania. Ta innowacja ma potencjał zrewolucjonizować wygodę korzystania z pojazdów elektrycznych, eliminując konieczność ręcznego ingerowania w proces ładowania.

  Manuel Maier – Wiceprezes ds. produktów do systemów parkowania bez kierowcy normy Level 4 w firmie Bosch, podkreśla kluczową rolę automatyzacji w rewolucji motoryzacyjnej i przejściu na elektromobilność. Kombinacja systemu parkowania bez kierowcy i automatycznego ładowania sprawia, że mobilność staje się bardziej dostępna.

  Rolf Dubitzky, szef obszaru parkowania w firmie Cariad, zauważa duży potencjał we współpracy. Testowanie technologii na wczesnym etapie rozwoju pojazdu gwarantuje niezawodność i doskonałe doświadczenia dla klientów.

  Automatyzacja ładowania nie tylko poprawia komfort użytkowników pojazdów elektrycznych, ale także przynosi korzyści producentom, operatorom stacji ładowania, zarządcą parkingów i dostawcom energii. Redukcja emisji dwutlenku węgla związana z ruchem drogowym stanowi dodatkowy atut dla środowiska.

  Wprowadzenie automatycznego ładowania jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia akceptacji społecznej elektromobilności. Bosch i Cariad, dzięki swojej współpracy, mają szansę uczynić parkowanie i ładowanie pojazdów elektrycznych bardziej efektywnymi i wygodnymi, co z kolei może przyspieszyć przyjęcie nowych technologii w dziedzinie transportu.

   

  Źródło: Autoexpert

  Zdjęcie: Greenway

  #OZE #Elektromobilność #Elektryk

  Kategorie
  OZE

  Rząd zapowiada udrożnienie programu Czyste powietrze

  Ministerstwo klimatu i środowiska otrzymało informację o zaległościach w wypłatach dotacji w pierwszym tygodniu stycznia. W drugiej połowie ubiegłego roku przyjęto do realizacji wnioski, nie mając na nie pokrycia finansowego. W połowie grudnia 2023 r. zatrzymano wypłaty z powodu wyczerpania środków w NFOŚiGW i funduszach wojewódzkich.

  Szefowa resortu, Paulina Hennig-Kloska, przekazała, że sytuacja wynika z „blokowania przez PiS funduszy z KPO i niewdrażania pozostałych programów unijnych”.

  Wiceminister Urszula Zielińska zapewniła, że resort pracuje intensywnie nad rozwiązaniem problemu. Konieczne jest jednak ustalenie kwestii prawnych i znalezienie środków. Opóźnienia w wypłatach pojawiły się w pierwszej połowie grudnia, a dotknęły głównie wojewódzkie fundusze w Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu. Wszystkie wojewódzkie fundusze mają ograniczenia w wypłatach dotacji.

  Program „Czyste powietrze” o budżecie 103 mld zł to największa inicjatywa antysmogowa w Polsce. W ramach programu właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać wsparcie finansowe na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku.

  NFOŚiGW poinformował wcześniej, że do programu wpłynęło ponad 758 tys. wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 21 mld 675 mln zł. Podpisano ponad 647 tys. umów na ponad 17,1 mld zł dofinansowania, a beneficjentom wypłacono ponad 8,5 mld zł. Obecnie 23 tys. wniosków czeka na rozpatrzenie, a średnia wartość dotacji wynosi 41 tys. zł na jedną umowę o dofinansowanie od 3 stycznia 2023 r.

  Źródło: Bankier / Michał Boroń

  #OZE #CzystePowietrze #Dofinansowanie #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  PGE wybuduje jeden z największych bateryjnych magazynów energii w Europie

  Magazyn energii Gryfino będzie miał zdolność dostarczania energii elektrycznej dla ponad 100 tysięcy gospodarstw domowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2029 rok, a instalacja będzie połączona z systemem przesyłowym na napięciu 400 kV.

  Realizacja tego projektu umocni nie tylko zdolność magazynowania zielonej energii w okresach wzmożonej produkcji z farm wiatrowych, ale także wzmocni poziom bezpieczeństwa energetycznego krajowej sieci. Wojciech Dąbrowski – Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podkreślił, że inwestycja ta przyczyni się do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, który zakłada posiadanie co najmniej 800 MW w magazynach energii do 2030 roku.

  Operator Sieci Przesyłowej PSE wydał warunki przyłączenia dla magazynu Gryfino, a planowana instalacja będzie spełniać europejskie i krajowe regulacje dotyczące rynku energii elektrycznej oraz funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

  Grupa PGE już posiada doświadczenie w budowie bateryjnych magazynów energii. W 2020 roku oddała do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn w Rzepedzi o mocy około 2,1 MW, a w 2021 roku uruchomiła magazyn na Górze Żar o mocy 500 kW. Obecnie trwają prace nad kolejnym projektem – bateryjnym magazynem przy Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec o mocy nie mniejszej niż 200 MW.

  Zgodnie z zapisami strategii, Grupa PGE planuje budowę co najmniej 0,8 GW nowych magazynów energii do 2030 roku. Inwestycje w magazyny energii stanowią kluczowy element strategii rozwoju, wspierając jednocześnie zrównoważoną produkcję i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

   

  Źródło: CIRE

  #OZE #Magazynenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Śląsk z unijnym dofinansowaniem na magazyny energii!

  Program ten umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, wspólnotom energetycznym oraz instytucjom publicznym, takim jak szpitale czy uczelnie, ubieganie się o dofinansowanie na zakup i montaż magazynów energii oraz infrastruktury niezbędnej do magazynowania energii pochodzącej z istniejących instalacji OZE.

  W ramach programu, organizowany jest nabór wniosków, trwający od 30 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Pomimo pierwotnego planu zakończenia naboru pod koniec grudnia, został on przedłużony o kolejny miesiąc. Wnioski można składać zdalnie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie poświęconej województwu śląskiemu.

  Działania objęte programem koncentrują się głównie na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej oraz cieplnej, a także infrastruktury związanej z magazynowaniem energii. Projekt może być realizowany w formie tzw. projektów parasolowych, gdzie odpowiedzialność za wdrożenie technologiczne i monitoring leży po stronie gminy. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 100 proc. kosztów kwalifikowanych dla grantu oraz do 85 proc. dla kosztów pośrednich.

  Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi ponad 5,5 mln euro, a wsparcie przyjmuje formę dotacji. Warto zaznaczyć, że beneficjentami programu mogą być różnorodne podmioty, obejmujące nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale również przedsiębiorców realizujących cele publiczne, wspólnoty energetyczne oraz instytucje publiczne.

  Warto również podkreślić, że program wspiera nie tylko same inwestycje w magazyny energii, ale także działania edukacyjno-informacyjne dotyczące korzyści zastosowania OZE oraz magazynowania energii. Jednakże, takie działania stanowią jedynie uzupełniającą część projektu.

  Decyzje dotyczące przyznania dofinansowania planowane są do trzeciego kwartału 2024 roku. Inicjatywa ta ma potencjał przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii na Śląsku, zmieniając region z tradycyjnego zagłębia węglowego na obszar nowoczesnych technologii.

  Dodatkowo, plany rozwoju Śląska obejmują powstanie pierwszej w Polsce fabryki ogniw do magazynów energii w Jastrzębiu. Linia produkcyjna ma rozpocząć działanie już w 2024 roku, co może stanowić ważny krok w kierunku zrównoważonego i nowoczesnego rozwoju regionu.

  Mimo wcześniejszych planów dotyczących Systemu Śląskich Magazynów Energii (SME) na terenach pogórniczych, szczegółowe informacje na temat tego projektu nie zostały jeszcze ustalone. Niemniej jednak, Śląsk wyraźnie kieruje się ku transformacji swojego wizerunku, stając się regionem pełnym nowoczesnych technologii i innowacji.

   

  Źródło: Globenergia

  #OZE #Magazynenergii #Śląsk #Polska

  Kategorie
  OZE

  Iberdrola i Bank Światowy rozszerzają swoją współpracę o 300 mln euro pożyczki na projekty OZE

  Środki te mają być przeznaczone na rozwój projektów z obszaru energetyki odnawialnej w krajach zależnych od paliw kopalnych (w tym węgla), do których należą Polska, Maroko i Wietnam.

  Z uzgodnionej kwoty 170 mln euro przeznaczono już na finansowanie lądowych projektów wiatrowych w Polsce. Ponadto, partnerzy analizują możliwości dalszej współpracy w zakresie wsparcia rozwoju nowych innowacyjnych projektów z obszaru zielonej energetyki, takich jak morska energetyka wiatrowa i ekologiczny wodór, na innych rozwijających się rynkach.

  Obecna pożyczka jest uzależniona od realizacji dwóch strategicznych celów ESG przez Iberdrolę. Pierwszym celem jest ograniczenie do roku 2030 bezwzględnej, bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych przez spółkę o ponad 60% w stosunku do wartości z roku 2020, pochodzącej z działalności spółki, klientów i łańcuchów dostaw. Drugim celem jest ponad dwukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej Iberdroli w OZE do 2030 roku, która na koniec trzeciego kwartału 2023 roku przekroczyła 41 000 MW.

  Pożyczka jest częścią partnerstwa zawartego w maju ubiegłego roku na rzecz promowania transformacji energetycznej na rynkach wschodzących. Uprzedni „zielony kredyt” IFC na kwotę 150 mln USD (ok. 136 mln euro) podpisany został na cele związane z finansowaniem cyfryzacji i poprawy efektywności energetycznej w sieciach dystrybucyjnych obsługiwanych przez brazylijską spółkę zależną Iberdrola. Jeszcze wcześniej IFC zaakceptował pożyczkę dla Neoenergia na 115 mln dolarów w 2022 roku.

  José Sainz Armada, Dyrektor ds. Finansów, Kontroli i Rozwoju Korporacyjnego Iberdrola, powiedział: „Pożyczka ta pozwoli Iberdorli na dalsze przyczynianie się do transformacji energetycznej, dekarbonizacji i elektryfikacji krajów rozwijających się, które nadal są w dużym stopniu zależne od paliw kopalnych. Umacnia również pozycję IFC jako jednego z naszych głównych partnerów w finansowaniu projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.”

  „Ta pożyczka stanowi znaczący krok w globalnym Partnerstwie IFC-Iberdrola Na Rzecz Transformacji Energetycznej, którego celem jest wsparcie ekspansji Iberdrola i ponowne wejście Iberdrola na rynki wschodzące, które potrzebują dekarbonizacji swojego miksu energetycznego”, powiedział Alfonso García Mora, Wiceprezes na Europę, Amerykę Łacińską i Karaiby, IFC. „Nie możemy się doczekać współpracy z Iberdrola przy projektach, które mogą przyspieszyć sprawiedliwe i godziwe przejście na niskoemisyjną i zrównoważoną energetykę na rynkach rozwijających się i wschodzących”.

   

  Zaangażowanie IFC na rzecz gospodarek wschodzących

  IFC, posiadający rating kredytowy AAA, jest oddziałem Grupy Banku Światowego, który zapewnia finansowanie sektorowi prywatnemu w ponad 100 krajach wschodzących, w celu rozwijania sektorów prywatnych poprzez inwestowanie w przedsiębiorstwa za pośrednictwem pożyczek, kapitału własnego i gwarancji. Jego misją jest mobilizacja kapitału innych inwestorów oraz doradzanie firmom i rządom w zakresie stymulowania inwestycji prywatnych.

  W zeszłym roku agencja przekazała rekordową kwotę 43,7 miliardów dolarów prywatnym firmom i instytucjom finansowym w krajach rozwijających się. IFC umożliwia sektorowi prywatnemu położenie kresu ubóstwu i zwiększanie wspólnego dobrobytu, gdy gospodarki zmagają się ze skutkami kryzysów.

   

  Iberdrola, lider zrównoważonego finansowania

  Iberdrola jest liderem „zielonego” finansowania. W grudniu ubiegłego roku jako wiodący w Europie producent energii elektrycznej i drugi co do wielkości na świecie pod względem wartości giełdowej, Iberdrola podpisała największą w swojej historii linię kredytową na kwotę 5,3 mld euro z 33 bankami po cenach podobnych do tych z 2019 r., w związku z realizacją szeregu celów ESG. Początki współpracy IFC z Iberdrolą sięgają 1998 r., kiedy Iberdrola zarządzała uprzednio spółkami zależnymi w Boliwii.

  Odkąd w 2014 r. stała się pierwszą hiszpańską spółką, która wyemitowała zielone obligacje, Iberdrola ugruntowała swoją pozycję światowego lidera w zakresie zrównoważonego finansowania, a obecnie jest wiodącym na świecie prywatnym emitentem zielonych obligacji. Grupa ma aktualnie uplasowane zielone obligacje o wartości prawie 20 miliardów euro.

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wizja energetyki przyszłości mikroinstalacji prosumenckich: Trendy w fotowoltaice na 2024 rok

  Taryfy dynamiczne w 2024 roku

  W 2024 roku na pierwszy plan wysuwa się wprowadzenie taryf dynamicznych w Polsce, będących ostatnim etapem wdrażania systemu net-billingu.  Od 1 lipca 2024 r., kiedy net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów (zużywających i produkujących energię) z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych, spodziewamy się zmian na rynku fotowoltaicznym. Oczekuje się, że net-billing stanie się bardziej opłacalny dla prosumenckich mikroinstalacji, gdyż umożliwi dokładniejsze rozliczanie wartości nadwyżki energii elektrycznej.

  Wprowadzenie taryf dynamicznych może zmienić podejście prosumenckie do produkcji i zużycia energii. Użytkownicy będą finansowo motywowani do magazynowania energii w okresach niskich cen i jej wykorzystywania, gdy ceny rosną. To nie tylko zwiększy opłacalność instalacji fotowoltaicznych i magazynowania energii, ale może również potencjalnie przyczynić się do większej stabilności sieci energetycznej, umożliwiając lepsze zarządzanie popytem. Może to więc prowadzić do wzrostu zapotrzebowania na inteligentne rozwiązania do zarządzania energią oraz systemy magazynowania energii, które będą kluczowe w maksymalizowaniu korzyści płynących z nowego modelu rozliczeń.

  AI w fotowoltaice

  W 2024 roku inteligentne systemy zarządzania energią oparte na IoT (internet rzeczy) i sztucznej inteligencji będą miały duże znaczenie w sektorze PV. Te zaawansowane możliwości oferują znacznie więcej niż tradycyjne systemy monitorowania – są w stanie analizować i przetwarzać dane w czasie rzeczywistym oraz automatycznie zarządzać dostępną energią biorąc pod uwagę potrzeby użytkowników. Integracja AI umożliwia także prognozowanie zapotrzebowania na energię i efektywniejsze zarządzanie jej magazynowaniem, co jest kluczowe dla redukcji kosztów i zwiększenia efektywności energetycznej. Warto tutaj także dodać konieczność odpowiedniego zbierania i wykorzystania danych, które są podstawą jakiegokolwiek wykorzystania sztucznej inteligencji. W SolarEdge stworzyliśmy inteligentne rozwiązanie do optymalizacji zużycia energii o nazwie SolarEdge ONE, które agreguje dane zewnętrzne takie jak właśnie dynamiczne ceny energii czy inne zmienne wpływające na opłacalność, dane wewnętrzne takie jak na przykład informację o produkcji czy konsumpcji. System korzysta także z naszego profilu konsumpcyjnego, który stworzony jest z danych historycznych.

  Prosument lokatorski

  W 2024 roku, fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych stanie się coraz bardziej dostępna. Chociaż technicznie instalacja PV w budynku wielorodzinnym nie różni się wiele od tej w domu jednorodzinnym, to jednak wymaga zgody wspólnoty, co było pewnym wyzwaniem. Teraz, z rosnącą świadomością ekologiczną i finansowymi zachętami rządowego programu 'Prosument lokatorski’, coraz więcej wspólnot prawdopodobnie zdecyduje się na taką inwestycję. To pokazuje, jak zmienia się nasze myślenie o energii odnawialnej – staje się ona dostępna dla szerszego grona odbiorców, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju energetycznego.

  Wirtualne elektrownie

  Widzę ogromny potencjał w modelach współdzielenia energii, takich jak wirtualne elektrownie i mikrosieci. Te innowacje mają potencjał do przekształcenia naszego podejścia do produkcji i dystrybucji energii. Wirtualne elektrownie, poprzez łączenie rozproszonych źródeł energii, nie tylko zwiększają wartość systemów PV i magazynowania energii dla właściciela systemu, ale także poprawiają stabilność sieci w wielu krajach na całym świecie. Przewiduję, że mogą być one kluczowym elementem w zarządzaniu popytem i podażą energii, co jest szczególnie ważne w dobie rosnącego zapotrzebowania na energię oraz potrzeby redukcji emisji CO2. Z kolei mikrosieci umożliwiają lokalnym społecznościom większą samowystarczalność i odporność na zakłócenia w dostawach energii. Współdzielenie energii w ramach tych mniejszych, zdecentralizowanych sieci może pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów.

  Źródło fragmentu „Prosument lokatorski”: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-lokatorski—startuje-nabor-wnioskow-o-doplaty

  Grafika: SolarEdge 

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Nowy rząd szykuje zmiany dla fotowoltaiki. Będzie korzystniej?

  Główne zmiany zakładają wprowadzenie gwarantowanej, minimalnej ceny za prąd wpuszczany do sieci z instalacji fotowoltaicznych objętych net-billingiem. Cena ta ma być ustalona na poziomie, który umożliwi zwrot inwestycji w ciągu siedmiu lat. Dodatkowo, planowane jest ustalenie minimalnej ceny odkupu energii od właścicieli instalacji fotowoltaicznych, co ma pomóc w przewidywaniu opłacalności inwestycji.

  Koalicja Obywatelska zobowiązuje się także do kontynuacji programu Mój Prąd, który wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym w instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo, rząd planuje wprowadzenie kredytu oprocentowanego na 0 procent, który będzie dostępny dla osób inwestujących w termomodernizację, fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii. Taki kredyt ma stanowić dodatkowy bodziec dla potencjalnych inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie muszą pokryć znaczną część kosztów z własnej kieszeni.

  Zmiany mają zostać wprowadzone w pierwszych 100 dniach po zmianie władzy. Wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny za prąd i minimalnej ceny odkupu energii ma na celu zachęcenie większej liczby osób do inwestowania w fotowoltaikę. Natomiast kredyt oprocentowany na 0 procent ma pomóc w pokryciu kosztów inwestycji, stanowiąc dodatkowy bodziec dla potencjalnych inwestorów.

   

  Źródło: Portal Samorządowy

  #OZE #Fotowoltaika #Pompaciepła #Magazynenergii

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Od 1 stycznia zakaz ogrzewania piecami węglowymi w aż 8 województwach

  Ograniczenia obejmą piec pozaklasowy klasy 1 i 2 województwach:

  • zachodniopomorskim
  • kujawsko-pomorskim
  • wielkopolskim
  • dolnośląskim
  • śląskim
  • lubelskim
  • świętokrzyskim
  • podkarpackim

  Dodatkowo, na terenie Podkarpacia i Śląska, zakazane będzie użytkowanie kotłów używanych od 5 do 10 lat od daty produkcji.

  Nowe przepisy zakładają również zakaz palenia węglem i drewnem (z wyjątkiem biomasy) od 1 stycznia 2024 roku w Sopocie. Kara za nieprzestrzeganie przepisów może wynieść do 5 tysięcy złotych.

  W perspektywie długoterminowej, od 2030 roku planowany jest kompleksowy zakaz eksploatacji kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym.

  Jednocześnie, obserwuje się rosnącą popularność pomp ciepła w Polsce. W ubiegłym roku złożono ponad 4 tysiące wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, o łącznej wartości ponad 237 milionów złotych. Pomp ciepła stanowiły 1/3 wszystkich nowo instalowanych urządzeń grzewczych, a ich liczba wzrosła o 180 tysięcy.

  Polska zajmuje obecnie drugie miejsce w Europie pod względem sprzedaży pomp ciepła, co jest szczególnie istotne w kontekście walki z zanieczyszczeniem powietrza. W 2023 roku obserwowano zmiany w strukturze popularności pomp ciepła, gdzie spadł udział pomp typu powietrze-woda, a wzrosła liczba gruntowych pomp ciepła.

  Perspektywy na 2024 rok są obiecujące dla sektora pomp ciepła w Polsce. Nowe taryfy, obniżka podatku VAT dla właścicieli tych urządzeń oraz zmiany w systemie rozliczeń prosumentów mogą przyspieszyć proces transformacji energetycznej kraju. W ostatnich miesiącach narosło wiele mitów wokół pomp ciepła, jednak te zmiany legislacyjne mogą przyczynić się do ich ponownego wzrostu popularności.

   

  Źródło: przemysl.naszemiasto

  #OZE #Pompyciepła #Ogrzewanie

  Kategorie
  OZE

  PKP Intercity planuje zakup nowoczesnych, hybrydowych pociągów

  Inicjatywa ta jest częścią szerszej strategii rozwoju floty PKP Intercity, zakładającej, że do 2030 roku wszystkie pojazdy przewoźnika będą albo nowe, albo zmodernizowane. Nowe hybrydowe zespoły trakcyjne mają osiągać prędkość minimum 160 km/h w trybie elektrycznym oraz 120 km/h przy użyciu napędu spalinowego. Planowane jest, że pierwsze z nich zostaną dostarczone już po 24 miesiącach od podpisania umowy z producentem.

  Jednak to nie koniec innowacyjnych koncepcji przewoźnika. PKP Intercity zastanawia się również nad możliwością instalacji napędu bezemisyjnego w przyszłości. Decyzja ta zależeć będzie od tego, czy nowe technologie spełnią kryteria atrakcyjności dla przewoźnika, zgodności z wymaganiami technicznymi oraz uzasadnienia ekonomicznego.

  Bezpieczeństwo podróży nowymi hybrydowymi zespołami trakcyjnymi zostanie zapewnione dzięki zastosowaniu systemu bezpieczeństwa ETCS. Pojazdy zostaną dodatkowo wyposażone w systemy diagnostyki pokładowej, monitoringu wizyjnego oraz alarmowy system przeciwpożarowy. Dodatkowo, pojazdy będą wyposażone w nadajniki GPS, system do pomiaru zużycia paliwa i liczniki energii. Silniki spalinowe spełnią najnowsze normy dotyczące emisji spalin.

  To pierwszy tego rodzaju zakup w historii PKP Intercity, które do tej pory korzystało wyłącznie z pojazdów zasilanych energią elektryczną. Nowe hybrydowe zespoły trakcyjne będą mogły pomieścić co najmniej 184 pasażerów, z miejscami zarówno w klasie pierwszej, jak i drugiej. Ponadto, zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oferując 4 miejsca dla nich i ich opiekunów oraz co najmniej 8 stojaków na rowery. Pasażerowie podróżujący tymi nowymi pojazdami będą mieli również dostęp do usług gastronomicznych oferowanych przez maszyny vendingowe.

  Inwestycja ta nie tylko modernizuje flotę przewoźnika, ale także umożliwi uruchomienie połączeń do miejscowości, które wcześniej nie były obsługiwane przez pociągi dalekobieżne. Skrócenie czasu podróży, dzięki eliminacji konieczności wymiany lokomotyw elektrycznych i spalinowych, jest dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia.

  Zgodnie z warunkami zamówienia, wykonawca zobowiąże się utrzymać pojazdy przez okres 10 lat, przy aktywnym udziale pracowników przewoźnika. Producent ma czas do 19 lutego 2024 roku na złożenie oferty. Ten krok w kierunku nowoczesnej i ekologicznej floty jest obiecujący dla rozwoju kolejnictwa w Polsce.

   

  Źródło: Obserwatorlogistyczny

  #OZE #Elektromobilność #Hybryda #PKP

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Polenergia wybuduje farmy fotowoltaiczne za łącznie ok. 89 mln zł

  Umowy EPC obejmują szeroki zakres działań montażowo-elektrycznych związanych z budową farm fotowoltaicznych. Prace te obejmują dostawę i montaż konstrukcji wsporczych dla modułów fotowoltaicznych, montaż modułów fotowoltaicznych i inwerterów, dostawę i montaż stacji elektroenergetycznych nn/SN, dostawę i montaż kabli nn, SN, wykonanie stacji abonenckiej 20/110 kV wraz z dostawą urządzeń, dostawę i montaż linii kablowej WN wraz z siecią światłowodową. Warto zauważyć, że umowy nie obejmują dostawy modułów fotowoltaicznych i inwerterów.

  Polenergia, jako pionowo zintegrowany podmiot, specjalizuje się w projektach energetycznych obejmujących zarówno źródła konwencjonalne, jak i odnawialne. Firma działa na wielu obszarach, włączając w to wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, a także sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Spółka jest notowana w indeksie mWIG40 i w 2022 roku osiągnęła przychody na poziomie 7,09 miliarda złotych.

  Projekty farm fotowoltaicznych Szprotawa I i Szprotawa II stanowią kolejny krok Polenergii w rozwijaniu portfela inwestycyjnego związanego z energią odnawialną. Umowy EPC z P&Q umożliwią skuteczną realizację tych projektów, które w sumie przyczynią się do dodania 67 MWp do mocy zainstalowanej w segmencie fotowoltaiki. To z kolei wpisuje się w długoterminową strategię spółki, która stawia na zrównoważony rozwój i rosnący udział odnawialnych źródeł energii w swoim portfolio.

   

  Źródło: Inwestycje

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polenergia

  Kategorie
  OZE

  Przydomowa elektrownia wiatrowa – konkurent dla fotowoltaiki?

  Wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski, zasygnalizował rozważania dotyczące wprowadzenia dotacji na małe elektrownie wiatrowe w ramach istniejącego programu Mój Prąd. Alternatywą jest stworzenie nowego, odrębnego programu dotacyjnego. Dofinansowanie miałoby obejmować koszty zakupu i montażu, co mogłoby być istotnym impulsem dla osób zainteresowanych ekologicznym źródłem energii.

  Mikroinstalacje wiatrowe mają wiele zalet. Po pierwsze, nie emitują spalin ani innych zanieczyszczeń, co przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Dodatkowo, korzystają z odnawialnego źródła energii, jakim jest wiatr. Wprowadzenie takich instalacji do domów mogłoby więc przyczynić się do obniżenia emisji szkodliwych substancji oraz zmniejszenia zależności od tradycyjnych, nieekologicznych źródeł energii.

  Aspekt finansowy również stanowi istotny element rozważań. Wspomniane dotacje mogą znacząco obniżyć koszty zakupu i montażu elektrowni wiatrowej. Obecnie, według wstępnych szacunków, koszty takiej inwestycji wynoszą od 40 do 50 tysięcy złotych, co z pewnością jest poważnym wydatkiem. Dofinansowanie ze strony NFOŚiGW mogłoby zniwelować te koszty, sprawiając, że inwestycja stałaby się bardziej dostępna dla szerokiego grona osób.

  Warto również podkreślić, że posiadanie małej elektrowni wiatrowej może przynieść korzyści finansowe w dłuższej perspektywie. Możliwość sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci lub otrzymywania zwrotu za zużytą energię może wpłynąć korzystnie na domowy budżet.

  Ciekawym aspektem jest również fakt, że małe elektrownie wiatrowe o mocy do 40 kW oraz wysokości do 3 m nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. To ułatwienie może skłonić więcej osób do podjęcia decyzji o instalacji takiej elektrowni na swoich posesjach.

  Oczywiście, decyzja o zakupie małej elektrowni wiatrowej wiąże się zarówno z korzyściami, jak i kosztami. Kluczowe jest zwrócenie uwagi na lokalne warunki wietrzne, aby zagwarantować efektywność wykorzystania instalacji. Ponadto, konieczne jest świadome podejście do wszystkich związanych z tym kwestii finansowych.

  Mimo to, planowane wsparcie finansowe ze strony NFOŚiGW może stanowić zachętę dla wielu osób do poszukiwania ekologicznych rozwiązań w dziedzinie energii. Ostateczne decyzje i szczegóły dotyczące programu będą jednak zależały od oficjalnych ogłoszeń i decyzji funduszu.

   

  Źródło: Spidersweb

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Elektrowniawiatrowa

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Oświadczenie NFOŚiGW w sprawie kontroli pomp ciepła z programu „Czyste Powietrze”

  W komunikacie NFOŚiGW podkreśla, że obecnie nie prowadzi specjalnych kontroli tylko w stosunku do pomp ciepła. Kontrole w ramach „Czystego Powietrza” obejmują całe przedsięwzięcie dofinansowane, a nie tylko konkretne urządzenia. Weryfikacja odbywa się od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, przez etap realizacji inwestycji, aż do tzw. 5-letniego okresu trwałości.

  Warto zaznaczyć, że kontrola jakości urządzeń, o której wspomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), skupia się na nieuczciwych importerach, dostawcach i monterach pomp ciepła. Beneficjenci programu „Czyste Powietrze” nie powinni obawiać się tych kontroli, jeżeli korzystają z uczciwych wykonawców.

  Ostrzeżenie kierowane jest natomiast do beneficjentów programu, aby byli świadomi ryzyka związanego z wyborem nieuczciwych firm i akwizytorów, którzy oferują produkty niskiej jakości. NFOŚiGW zaleca dokładne weryfikowanie wykonawców oraz sprawdzenie czy urządzenia dostosowane są do potrzeb technicznych budynku, a także czy cena urządzenia nie jest zawyżona.

  Wspomniane oczekiwane zmiany dotyczące zamknięcia listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) mają na celu ograniczenie możliwości udzielania dofinansowania wyłącznie do urządzeń wpisanych na tę listę. To oznacza, że beneficjenci będą mogli korzystać z dofinansowania tylko na urządzenia, które spełniają określone parametry techniczne opisane na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

  NFOŚiGW planuje wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu listy ZUM na początku 2024 roku, co pozwoli na jeszcze bezpieczniejsze korzystanie z dofinansowania programu „Czyste Powietrze”. Po wprowadzeniu systemu weryfikacji pomp ciepła, beneficjenci będą mogli wybierać spośród urządzeń wpisanych na listę ZUM, które zostały potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w akredytowanym laboratorium.

   

  Źródło: Gov

  #OZE #Pompaciepła #CzystePowietrze #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Powstał pierwszy w Polsce magazyn energii z akumulatorów autobusowych

  Magazyn energii w Jaworznie ma imponującą moc 150 kW i pojemność 150 kWh, co czyni go znaczącym elementem lokalnej infrastruktury energetycznej. Co istotne, do jego działania wykorzystywane są akumulatory, które już pełniły swoją rolę w autobusach elektrycznych. Zamiast trafiać na składowiska odpadów, te akumulatory mają teraz zapewnione drugie życie, działając w magazynie przez co najmniej osiem lat.

  Patryk Demski – Wiceprezes Grupy Tauron ds. strategii i rozwoju, podkreśla znaczenie tego projektu. Magazyn nie tylko współpracuje z ładowarką do pojazdów elektrycznych, ale także integruje się z lokalną siecią elektroenergetyczną. Planowane są dalsze analizy pracy magazynu oraz badania możliwości jego integracji z różnymi źródłami wytwórczymi.

  Akumulatory autobusów elektrycznych zazwyczaj są użytkowane przez 8–10 lat, a ich liczba wciąż rośnie wraz z rozwojem elektromobilności. To oznacza, że magazyny energii oparte na tych akumulatorach mogą stać się ważnym elementem inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Projekt ten jest również korzystny z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ budowa magazynów z wykorzystaniem używanych akumulatorów okazuje się tańszą opcją niż produkcja tradycyjnych magazynów przemysłowych.

  Magazyn w Jaworznie składa się z czterech modułów bateryjnych, z których każdy zawiera 78 pojedynczych ogniw, pierwotnie użytkowanych w pierwszym autobusie elektrycznym w mieście. Te ogniwa litowo-jonowe mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza przy rosnącej liczbie niestabilnych źródeł odnawialnych, takich jak mikroinstalacje fotowoltaiczne.

  Projekt, zatytułowany „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych” jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i współfinansowany z unijnego Programu Inteligentny Rozwój. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych, stanowiący przykład, jak innowacje w obszarze elektromobilności mogą przyczynić się do poprawy infrastruktury energetycznej.

   

  Źródło: Inżynieria / Wojciech Kwinta

  #OZE #Energetyka #Magazynenergii #Polska #Akumulatory

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Rynek pomp ciepła w 2023 roku – podsumowanie

  Wpływ na rynek miały również kwestie polityczne i energetyczne. Pogorszenie wyników sprzedaży odzwierciedlało się nie tylko w segmencie pomp ciepła, ale ogółem w sektorze urządzeń grzewczych. Wysokie ceny energii elektrycznej w porównaniu do innych paliw stały się główną przeszkodą dla rozwoju rynku pomp ciepła.

  Kryzys cenowy energii elektrycznej miał bezpośredni wpływ na decyzje konsumentów, którzy zaczęli zastanawiać się nad inwestycją w pompy ciepła. Obawy przed dalszym wzrostem cen prądu oraz relacja cenowa energii elektrycznej do gazu ziemnego, przekraczająca 4:1, skłoniły wielu inwestorów do pozostawania przy bardziej tradycyjnych rozwiązaniach grzewczych, takich jak kotły na biomasę oraz kotły gazowe.

  Dane programu „Czyste Powietrze” potwierdzają ten trend, ilustrując spadek zainteresowania pompami ciepła na rzecz kotłów gazowych i na biomasę. Udział wniosków o dotację na pompę ciepła zmniejszył się z 61% do 48%.

  W odpowiedzi na sygnały o nieprawidłowościach, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotowuje zmiany mające na celu uszczelnienie kryteriów kwalifikacji pomp ciepła do dofinansowań. Szczególną uwagę skierowano na pompy ciepła z Chin, ze względu na niskie współczynniki jakości i brak niezbędnych certyfikatów. Planowane jest, że dotację z programu „Czyste Powietrze” będą mogły otrzymać jedynie te urządzenia, które posiadają ważne certyfikaty uzyskane na terenie Unii Europejskiej. Te zmiany mają na celu zapewnienie wyższej jakości instalacji i ochrony interesów użytkowników.

  Patrząc w przyszłość na rok 2024, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pompy Ciepła (PORT PC) planuje przedstawić bardziej optymistyczne prognozy sprzedaży pomp ciepła. Oczekuje się, że zmiany w cenach energii elektrycznej, obniżka podatku VAT, specjalna taryfa energetyczna dla użytkowników pomp ciepła oraz zmiany w systemie rozliczeń prosumentów mogą znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji rynkowej.

  Pomimo wyzwań cenowych i spadków sprzedaży w 2023 roku, polski rynek pomp ciepła ma szanse na znaczące odbicie. Oczekiwane zmiany regulacyjne, wsparcie polityczne i unijne inicjatywy mogą przyczynić się do szybszego rozwoju tej technologii w Polsce.

   

  Źródło: Enerad

  #OZE #Pompyciepła #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PKO Bank Polski i DNB Bank ASA sfinansują projekty fotowoltaiczne GoldenPeaks Capital

  Portfolio „Charlie” składa się z 55 indywidualnych projektów solarnych o wielkości od 1 MWp do 8 MWp, rozmieszczonych w całej Polsce. Przez cały okres eksploatacji portfel będzie korzystał z denominowanej w euro umowy zakupu energii elektrycznej.

  „GPC umocniło swoją pozycję w Polsce oraz jako doświadczonego dostawcy długoterminowych, denominowanych w euro umów PPA (Power Purchase Agreement) dla wiodących na świecie międzynarodowych korporacji. Portfolio „Charlie” to przykład naszej zdolności do zapewnienia opłacalności tym projektom. Cieszymy się, że partnerzy tacy jak PKO Bank Polski i DNB wspierają nas w osiąganiu celu, jakim jest przyspieszenie przejścia regionu na energię odnawialną” – mówi Daniel Tain, Prezes GPC.

  Marcin Majewski, Dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego i Relacji z Przedsiębiorstwami PKO Bank Polski: „PKO Bank Polski jest liderem w finansowaniu zielonej transformacji w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać GPC w realizacji projektów związanych z energią odnawialną. Jako największy polski bank dla korporacji i biznesu chcemy wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatycznym i przyczyniać się do zwiększania udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym”.

  „Dzięki wprowadzeniu Euro PPA dla projektów solarnych na polskim rynku złotówkowym, GPC wnosi znaczący i przełomowy wkład w ten sektor. Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej roli partnera finansowego, wspierającego kluczowego gracza na rynku przyspieszającego zieloną transformację Polski. To partnerstwo podkreśla nasze zaangażowanie w rozwój rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju, jednocześnie wspierając innowacje w branży” – mówi Ewa Banasiuk, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w DNB Bank Polska.

  Bartek Hofman, dyrektor Capcora i szef polskiego oddziału, mówi: „GPC jest niezaprzeczalnie jednym z najbardziej zaawansowanych i myślących przyszłościowo graczy na polskim rynku. Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy z nimi współpracować i tym samym przyczynić się do sukcesu transakcji. Ta współpraca odzwierciedla nasze zaangażowanie we wprowadzanie innowacji oraz dążenie do wyznaczania n