marzec 2023 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  5 potwierdzonych sposobów na oszczędność na rachunkach energetycznych w 2023 roku i przygotowanie się na kolejny sezon w 2024 roku

  W co najlepiej jest zainwestować w 2023 roku i jak przygotować się na sezon w 2024 roku, aby oszczędzać energię i zmniejszać rachunki za prąd? Jakie są potwierdzone sposoby na oszczędność?

  Obecnie znajdujemy się w sytuacji, w której mamy uregulowane i zabezpieczone ceny dla klientów indywidualnych – mówię tutaj o regulacjach rządowych, w tym zużyciu do 2 tys. kW w niższych stawkach.  Niestety jest to uregulowanie tylko na obecny, 2023 rok, dlatego przygotowanie się do 2024 roku może okazać się bardzo istotne dla domów jednorodzinnych.
  Możemy przygotować się do tego m.in. poprzez:

  1. Inwestycje w odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne są na polskim rynku już od lat, a inwestorzy potwierdzają ich skuteczność w obniżaniu rachunków za prąd.
  2. W obecnych czasach niezwykle istotna staje się inwestycja w zmniejszeniu kosztów na źródłach ciepła, stąd coraz większym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła.
  3. Korzystanie z programów i dofinansowań rządowych, które przynoszą coraz większe korzyści. Przykładem tego są wyższe stawki w programie Czyste Powietrze. Ponadto obecnie jest możliwość prefinansowania inwestycji i podjęcia jej nawet bez posiadania na chwilę obecną środków własnych.
  4. Dostosowana inwestycja w magazyn energii i dostosowanie swojego zużycia do profilu produkcji posiadanych odnawialnych źródeł energii. Jak wiemy szczytowa produkcja jest w okolicach południa i wtedy najlepiej jest korzystać z energochłonnych urządzeń domowych, które pozwalają użytkownikowi zużywać energię na bieżąco.
  5. Jak największe wykorzystywanie autokonsumpcji energii, która jest produkowana z odnawialnych źródeł energii, czyli inwestowanie w bufory ciepła, czy grzałki z systemem zarządzania energią, które pozwolą w czasie nadwyżki energii magazynować ją w formie ciepła, np. w postaci wody użytkowej.
  Jakie są koszty instalacji i utrzymania systemów fotowoltaicznych i jak szybko inwestycja może się zwrócić?

  Koszt instalacji fotowoltaicznej będzie uzależniony od jej wielkości. Możemy mówić o standardowym domku bez pompy ciepła czy płyty indukcyjnej tj. zakładając, że ogrzewanie nie pochodzi ze źródła energii elektrycznej. Wówczas dla takiego standardowego domku inwestycja powinna zamknąć się w łącznej kwocie do 25 tys. zł.

  Jeśli chodzi o zwrot inwestycji, to mimo tego iż obawialiśmy się nowego systemu rozliczeń, to obecnie zwrot z inwestycji dla domu indywidualnego oscyluje w okolicach 7 lat. Oznacza to, że nie jest to tak bardzo wydłużony okres zwrotu z inwestycji.
  Z kolei w przypadku dofinansowania instalacji, zwrot z takiej inwestycji może się znacznie skrócić.

  Jak należy dobrać instalację fotowoltaiczną? Czy warto inwestować od razu w dużą instalację?

  Najważniejsze w inwestowaniu w instalacje fotowoltaiczne jest prawidłowe jej dobranie do zapotrzebowania budynku. W związku z tym nie warto na siłę  budować jak największych instalacji, tylko w celu uzyskania jak najwięcej oszczędności odpowiednio dobrać instalację do swojego zapotrzebowania.

  Jakie są wymagania administracyjne dla instalacji systemów fotowoltaicznych i jakich formalności trzeba dopełnić, aby zainstalować takie urządzenia?

  Instalacje fotowoltaiczne dla domków jednorodzinnych nie podlegają pełnemu zgłoszeniu projektowi budowlanemu i całej związanej z tym procedurze zgłoszeń. Instalacja dla klienta indywidualnego pod względem administracyjno-formalnym jest bardzo prosta tj.

  1. Podejmujemy decyzję o wyborze wykonawcy.
  2. Po zakończeniu prac zgłaszamy instalację do miejscowego OSD.
  3. Uzyskujemy od OSD zaświadczenie o przyłączeniu instalacji do sieci.

  Jeżeli instalacja ma mniej niż 6,5 kWp to cała procedura się kończy. Powyżej 6,5 kWp projekt musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę ppoż. i zgłoszony do miejscowej straży pożarnej.

  A jakie są największe wyzwania z perspektywy Wykonawcy OZE związane z instalacją systemów fotowoltaicznych, które trzeba uwzględnić podczas planowania i wykonania projektu?

  Warto, aby wykonawca OZE przed przystąpieniem do planowanych przez inwestora instalacji dokonał pomiaru instalacji inwestora która znajduje się na danym domku celem sprawdzenia, czy spełnia ona wszystkie potrzebne parametry. Dodatkowo wykonawca w projekcie musi uwzględnić takie czynniki jak ukształtowanie terenu czy zacienienia, które mogą obniżyć wydajność pracy instalacji fotowoltaicznych.

  Jakie są najnowsze trendy i technologie związane z fotowoltaiką i jak wpływają one na przyszłość tej branży? Skupmy się na najbliższych miesiącach oraz prognozach na 2024 rok.

  Dla klienta indywidualnego przede wszystkim w obecnej sytuacji mamy zapowiedź programu Mój Prąd 5.0. Z pewnością to on ukształtuje rynek klienta indywidualnego w 2023 roku i być może również w 2024 roku. Jeżeli chodzi o technologię, to coraz większym zainteresowaniem cieszą się magazyny energii i liczymy też, że zainteresowanie tą tematyką zostanie wzmocnione poprzez dodatkowe dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0. Tego rodzaju rozwiązanie pozwoli na zwiększenie autokonsumpcji energii przez klientów, a w związku z tym odciąży sieci energetyczne w rejonie.

  Z kolei jeżeli chodzi o klientów biznesowych, w dużej mierze nie obejmują ich regulacje cen prądu, dlatego zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi nadal rośnie.
  Z całą pewnością dodatkowym wzmocnieniem dla inwestycji w tej grupie odbiorców byłoby uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

  Jakie są porady dla ludzi, którzy chcą zainstalować system fotowoltaiczny na swoim domu lub firmie, aby oszczędzać na rachunkach energetycznych i zwiększyć swoją niezależność energetyczną?

  Sama inwestycja w instalację fotowoltaiczną zawsze przynosi dodatkowe oszczędności. Natomiast jeżeli inwestujemy już środki w tego typu rozwiązanie, to dobrze byłoby jak najbardziej skrócić okres zwrotu i wykorzystać zainwestowane pieniądze w maksymalnym stopniu. Żeby tego dokonać musimy mieć świadomość, w jakim stopniu zużywamy prąd oraz indywidualnie dostosować rozwiązania instalacji fotowoltaicznej. Warto zastanowić się również jak rozplanować rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych tj. czy w układzie skierowanym na południe, wschód czy zachód. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, które z tych rozwiązań najlepiej wpisze się w nasz profil zapotrzebowania energetycznego. Dzięki temu osiągniemy najkrótszy możliwy okres zwrotu z inwestycji.

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  Magazyny energii

  Magazyn energii Orlenu pracujący w ramach rynku mocy

  Jedna ze spółek należących do Grupy Orlen poinformowała o planie odłączenia swojego magazynu energii od zlokalizowanej nieopodal Gdańska farmy wiatrowej Bystra. Spółka ta, czyli Energa Wytwarzanie ma zamiar przenieść urządzenie przyłączając go bezpośrednio do systemu dystrybucji, gdzie magazyn bateryjny będzie funkcjonował w ramach rynku mocy.

  Wspomniany magazyn energii posiada 6 MW mocy oraz 27,3 MWh pojemności. Dzięki przyłączeniu urządzenia bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV obiekt będzie brał czynny udział w procesie bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To pozwoli w pełni wykorzystać zdolności magazynu na rzecz całego KSE, a nie jak dotychczas wyłącznie na potrzeby bilansowania farmy wiatrowej. Ponadto takie działanie pomoże spółce wypełnić postanowienia siedmioletniego kontraktu mocowego, które wynikają z zawartej umowy w ramach przeprowadzonej w ubiegłym roku głównej aukcji rynku mocy. W ramach kontraktu nałożono obowiązek mocowy świadczony na 3,79 MW.

  Prace nad procesem odłączania magazynu energii od Bystry i przyłączenia do KSE rozpoczęły się w lutym, zaś planowane zakończenie przypada na koniec pierwszego kwartału 2025 roku. Jak twierdzi spółka Energa, magazyny energii umożliwiają bardziej elastyczne zarządzanie systemem elektroenergetycznym, a także zwiększają poziom jego bezpieczeństwa. Ich zastosowanie pozwala również znacząco minimalizować wymuszone przez OSP okresowe redukcje mocy odnawialnych źródeł podczas występowania nadwyżek energii elektrycznej produkowanych przez jednostki OZE.

   

  #OZE #magazynenergii #energia #energetyka #środowisko #technologia

  Kategorie
  Elektromobilność

  Powstanie nowa infrastruktura energetyczna, która ułatwi stworzenie punktów ładowania elektryków – m.in. przy A2

  Celem programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” jest zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Ma to zmniejszyć emisję CO2, ograniczyć emisję pyłów oraz tlenków azotu.
  Na projekt przewidziano dotację w wysokości 16,3 mln zł, która zostanie przekazana beneficjentowi tj. wykonawcy projektu – spółce Enea Operator.

  Zadanie zostanie ukończone we wrześniu 2026 roku. W ramach projektu powstać ma jedna nowa stacja transformatorowo- rozdzielcza (stacja elektroenergetyczna) oraz zainstalowane mają zostać dwa transformatory o mocy 16 MVA. Przedsięwzięcie zaprocentuje poprawą warunków sieciowych w zakresie rozwoju elektromobilności, udostepnieniem możliwości budowy oraz częściowego zasilenia ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym zlokalizowanych przy trasie autostrady A2 (stanowiącej element transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T).

  Zaplanowana budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Słubice Strefa zwiększy możliwości przyłączenia infrastruktury poszczególnych, niezależnych, sukcesywnie budowanych punktów – stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Transformatorownia będzie stanowiła element sieci dystrybucyjnej na napięciu 110 kV, na której odbywa się transformacja energii elektrycznej na napięcie 15 kV. Zasilenie planowanej stacji elektroenergetycznej nastąpi poprzez jej włączenie w istniejącą linię relacji GPZ Słubice – RS 110 kV Lubiechnia Wielka.

  „Jako największa w Polsce instytucja finansująca projekty na rzecz ochrony klimatu i środowiska, chętnie wspieramy ekologiczne i modernizacyjne aspiracje zarówno dużych aglomeracji jak również mniejszych miast. Podpisana dzisiaj umowa, w wyniku której powstanie nowa stacja Słubice Strefa, to nie tylko szansa na oszczędność energii, poprawę jakości powietrza ale przede wszystkim na rozwój elektromobilności w regionie. To zagadnienie do którego NFOŚiGW podchodzi kompleksowo a nasze wsparcie dotyczy kilku kluczowych obszarów. Wiemy, że tylko taki pakiet działań pozwoli osiągnąć widoczny efekt w skali całego kraju i stworzy potencjał do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych” – wypowiedź Artura Michalskiego – Wiceprezesa NFOŚiGW z dnia 29.03.2023.

  Rok później zostaną uzyskane efekty ekologiczne tj. zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie emisji tlenków azotu i pyłów (PM10).

   

  #OZE #Elektromobilność #A2 #NFOŚiGW

  Kategorie
  Elektromobilność

  Pojazdy elektryczne bardziej ekologiczne dzięki zielonej energii z ładowarki zasilanej PV

  Szerzenie się pojazdów elektrycznych na światowych drogach warunkuje również rozwój infrastruktury ładowania. Na skutek najczęstszego połączenia ładowarek EV z siecią elektroenergetyczną neutralność klimatyczna elektrycznych samochodów zanika,, gdyż zasilana pojazd energia pochodzi w głównej mierze z konwencjonalnych surowców. Na przeciw temu zjawisku wychodzi Elocity testując stację ładowania w pobliżu działającej farmy fotowoltaicznej.

  Operator stacji ładowania EV określa, iż integracja ładowarki z instalacją odnawialnego źródła energii podkreśla ekologię pojazdów elektrycznych, kreując je jako w pełni zeroemisyjne, a przy tym przynosi oszczędności ich posiadaczom oraz właścicielowi stacji.

  „Patrząc na wyniki pilotażowego wdrożenia, widać, że z jednej strony w miesiącach słonecznych rośnie zainteresowanie kierowców ładowaniem swoich aut przy farmach fotowoltaicznych. Z drugiej strony właściciel stacji w tym okresie może sprzedawać energię drożej niż na giełdzie i z większym zyskiem. Jednocześnie ta „drożej sprzedana energia” jest tańsza dla użytkowników aut elektrycznych w stosunku do innych komercyjnych stacji. Wszyscy uczestnicy rynku zyskują.” – twierdzi Jakub Górski – Dyrektor rozwoju biznesu firmy Coral, działającej w obszarze branży fotowoltaicznej.

  Cena energii pobieranej ze stacji ładowania jest zależna od produkcji prądu z promieniowania słonecznego. Modyfikacje dokonywane są dzięki dedykowanemu oprogramowaniu do zarządzania stacjami Elocity. Zlokalizowanie stacji przy farmie fotowoltaicznej powoduje, iż obie technologie wzajemnie się uzupełniają. Nadwyżki generowanej energii są bezpośrednio pobierane przez ładujący się pojazd, zaś samochód dzięki niej jest neutralny klimatycznie. Takie rozwiązanie ma spełniać swoje działanie przede wszystkim w regionach turystycznych, gdzie oprócz mieszkańców skorzystają z niego również turyści.

   

  #OZE #środowisko #energia #fotowoltaika #samochodelektryczny #technologia #EV

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW przeznaczy niemal 13 mln zł na termomodernizację budynków oświatowych w Warszawie

  Prawie 13 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego niemal 11 mln zł z Funduszy Norweskich (MF EOG) otrzyma 11 placówek oświatowych z terenu Miasta Stołecznego Warszawy.

  W ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1”, NFOŚiGW przekaże m.st. Warszawa dotacje w kwocie ponad 5 mln zł.

  Natomiast w ramach drugiego projektu „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2”, NFOŚiGW przekaże m.st. Warszawa dotacje w kwocie ponad 7 mln zł.

  Głównym celem obu projektów jest poprawa efektywności energetycznej budynków, w wyniku której, zmniejszy się zużycie energii i zredukowana zostanie emisja CO2. Zakres projektów obejmie także prace budowlane uwzględniające m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę okien, drzwi i oświetlenia, modernizację instalacji grzewczej oraz instalację fotowoltaiczną.

  Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu powiedziała, że to ważne wydarzenie dla stolicy. Dodała, że potężne środki zasilą inwestycje w stolicy, które będą służyły mieszkańcom i będą miały wpływ na jakość ich życia, komfort edukacji dzieci i na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

  „Z jednej strony promujemy odnawialne źródła energii, z drugiej strony walczymy o tę energię, która jest bezcenna, czyli tę, której nie wykorzystamy poprzez zwiększenie efektowności energetycznej – podkreślił Sławomir Mazurek.” – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

  Źródło: gov.pl

  #OZE #PV #Termomodernizacja #Warszawa #NFOŚiGW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Jakie wyzwania stoją przed klientami biznesowymi w zakresie fotowoltaiki w 2023 roku?

  W trakcie wydarzenia zostaną poruszone szanse i wyzwania stojące przed klientami biznesowymi tego sektora oraz dostępnych na rynku rozwiązaniach. Prelegenci omówią również jak i w jakim stopniu obecnie wykorzystywana jest energia pozyskiwana ze słońca zarówno w Polsce, jak i w Europie.

  Konferencja skierowana jest głównie do przedstawicieli sektora fotowoltaicznego.
  Ponadto konferencja będzie ważna dla grona odbiorców rozważających skorzystanie z proponowanych przez rozwiązań, umożliwiających pozyskiwanie i magazynowanie energii słonecznej.

  Poniżej przedstawiamy agendę, jaką proponuje organizator:

  • Bezpieczeństwo instalacji PV
  • Sposoby zakupu energii z instalacji fotowoltaicznych
  • Uzgodnienia projektów PV
  • Ochrona przeciwpożarowa

  Więcej informacji oraz bezpłatna rejestracja dostępne są na stronie wydarzenia: https://www.gigacon.org/pv-gigacon—042023

   

  #OZE #PV #Fotowoltaika #FotowoltaikadlaB2B

  Kategorie
  OZE

  Farma wiatrowa na potrzeby produkcji zielonego wodoru

  Konfiguracja odnawialnych źródeł energii w zestawieniu z technologią produkcji zielonego wodoru staje się coraz powszechniej stosowana. Uważany za paliwo przyszłości wodór nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, szczególnie kiedy jest pozyskiwany w sposób ekologiczny i zrównoważony. Zasady te z pewnością spełnia wykorzystanie energii wiatrowej w procesie elektrolizy, który odbywać się będzie na farmie wiatrowej Bad Lauchstadt TerraWatt w Saksonii-Anhalt na terenie Niemiec.

  Spółka Energiepark Bad Lauchstadt złożyła zamówienie na turbiny wiatrowe Vestas o sumarycznej mocy 50 MW. W ramach współpracy dostarczone i zainstalowane będzie 8 turbin V162-6,2 MW. Wygenerowana przez instalację wiatrową energia zostanie wykorzystana na potrzeby produkcji zielonego wodoru na skalę przemysłową, dzięki 30 MW elektrolizerowi, który zostanie zlokalizowany w sąsiedztwie farmy wiatrowej.

  Jak twierdzi mówi Jens Kück, wiceprezes ds. sprzedaży na Europę Północną i Środkową w Vestas – „ Cieszymy się, że możemy dostarczyć nasze turbiny wiatrowe do Energiepark Bad Lauchstädt. Wiodąca w branży turbina V162-6,2 MW EnVentus idealnie pasuje do tego projektu i pomoże przyspieszyć transformację energetyczną w Niemczech”.

  CTO na Północną oraz Środkową Europę w Vestas, Jan Hagen, zaznacza, że – „ Power-to-X to kluczowa technologia na drodze do dekarbonizacji i pośredniej elektryfikacji sektorów „trudnych do obniżenia emisji”, takich jak transport ciężki i przemysł chemiczny. Wytwarzając energię elektryczną z odnawialnych i czystych źródeł energii, nasza technologia zapewnia podstawę do łączenia zielonej energii elektrycznej i wodoru na skalę przemysłową”

  Zgodnie z założeniami dostawa oraz instalacja turbin wiatrowych na Bad Lauchstädt TerraWatt nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku, zaś uruchomienie inwestycji planowane jest w kolejnym kwartale 2024 roku.

   

  #OZE #wodór #energetykawiatrowa #energia #energetyka #środowisko #ekologia #innowacje

  Kategorie
  OZE

  Ogrzewanie wody w basenie w Polsce za darmo – przegląd i instalacja kolektorów słonecznych

  Zacznijmy może najpierw od wyjaśnienia, czym są kolektory słoneczne i jakie mogą mieć zastosowanie w Polsce.

  Kolektor słoneczny jest najprostszym w budowie urządzeniem, które przetwarza energię słoneczną na ciepło. Za pośrednictwem absorbera, kolektor pochłania promieniowanie słoneczne i przez to nagrzewa się oddając ciepło do czynnika roboczego. Takim czynnikiem roboczym może być bezpośrednio np. woda basenowa. Trzeba mieć jednak na uwadze zmianę temperatury, w tym szczególnie po sezonie letnim. Dlatego najczęściej używa się czynników niezamarzających, które mogą również działać podczas okresu zimowego.

  W Polsce najczęściej stosuje się kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach, w tym w budynkach jednorodzinnych czy użyteczności publicznej. Ponadto kolektory słoneczne mają swoje zastosowanie w obiektach basenowych. W dużych basenach kolektory generują olbrzymie oszczędności, które mogą nawet w 100 proc. pokryć zapotrzebowanie na ciepło w słoneczne dni. Dodatkowo spotyka się instalacje do centralnego ogrzewania w okresach przejściowych. Zimą niestety ze względu na małą ilość słonecznych dni, nie jesteśmy w stanie używać w pełni funkcjonalności kolektorów, co wiąże się z koniecznością zastosowania innych źródeł ciepła.

   

  Jakie są rodzaje kolektorów słonecznych i czym one się od siebie różnią?

  Z najbardziej rozpoznawalnych kolektorów słonecznych możemy wyróżnić kolektory płaskie. Możemy je podzielić na ze względu na swoją budowę tj. budowę harfową lub budowę meandrową. Sposób budowy zależny jest od sposobu ułożenia rur wewnątrz kolektora słonecznego, przez który przepływa czynnik roboczy. Kolektor harfowy zgodnie ze swoją nazwą przypomina harfę, a z kolei kolektor meandrowy swoją budową przypomina spiralę.
  Drugim rodzajem kolektorów słonecznych są kolektory próżniowe , które wyróżniają się większą sprawnością w chłodne dni.

  Oprócz zupełnie innej budowy różnica pomiędzy kolektorami płaskimi, a próżniowymi jest taka, że przez kolektory płaskie, rurami przepływa czynnik roboczy po całej jego powierzchni. Kolektory próżniowe wykorzystują zjawisko parowania i skraplania, które zachodzi w szklanych rurach przekazując ciepło przepływającemu czynnikowi roboczemu w jego górnej części. Wytworzenie próżni między rurą wewnętrzną a szklaną rurą zewnętrzną stanowi dodatkowo izolację termiczną co poprawia sprawność i pozytywnie wpływa na ich działanie przy niższych temperaturach zewnętrznych.

   

  Jak należy się przygotować przed instalacją takich kolektorów celem ogrzewania basenu?

  Najważniejszym elementem jest zwrócenie uwagi na sposób ogrzewania basenu i przewidzenie zainstalowania kolektorów. Z tego tytułu najlepiej przy budowie basenu, czy przy rozłożeniu wolnostojącego basenu, znaleźć odpowiednie miejsce, tak aby montaż kolektorów był możliwie w jak najmniejszej odległości od basenu. Ważne jest również przeprowadzenie instalacji między kolektorem słonecznym a basenem, w taki sposób aby ostatecznie nie było to problematyczne dla samego użytkownika.

   

  Jakie są koszty instalacji kolektorów słonecznych i jak długo trwa zwrot z inwestycji? Co oznacza określenie, że ogrzewanie wody w basenie w Polsce jest za darmo?

  Tutaj wszystko zależy od wielkości basenu, który będziemy musieli ogrzać. Zwrot inwestycji przy prawidłowo dobranej instalacji kolektorów słonecznych możemy osiągnąć już po pierwszym roku jej eksploatacji. Niewielki basen powinniśmy bez problemu ogrzać trzema kolektorami słonecznymi. Trzy kolektory w całym zestawie to koszt rzędu 8 000 zł. Należy również pamiętać, że dużo zależy też od zespołu, który dobiera odpowiednią ilość i instaluje tego typu sprzęt.

  Jeśli mówimy o koszcie dogrzewania wody w basenie przez kolektory słoneczne, to rzeczywiście koszt może wyjść zerowy, z tego powodu, że kolektory słoneczne są j odnawialnym źródłem energii, który nie potrzebuje zewnętrznego źródła prądu do swojego działania. One bezpośrednio wyłapują promieniowanie słoneczne i przetwarzają to na ciepło. Jedyne zasilanie zewnętrzne jakie jest wymagane, to zasilanie pompy obiegowej, która wymusza przepływ czynnika roboczego.

   

  Jakie są najczęstsze problemy związane z użytkowaniem kolektorów słonecznych celem ogrzewania wody w basenie i jakie czynności konserwacyjne są konieczne?

  Najczęstszym problemem związanym z użytkowaniem kolektorów słonecznych jest problem z zapowietrzaniem się instalacji. Wynika to tylko i wyłącznie z braku odpowiedniego zaplanowania  miejsca instalacji kolektorów tj. z usadowieniem ich zbyt daleko od basenu co znacząco utrudnia prawidłowy sposób prowadzenia rur łączących wszystkie elementy instalacji. Problem może być związany również z wykonaniem instalacji, która umożliwia swobodne przepływanie czynnika roboczego.

  Standardowymi czynnościami konserwacyjnymi w przypadku kolektorów słonecznych są okresowe przeglądy instalacji podczas których kontrolowany jest między innymi stan czynnika roboczego, szczelność instalacji oraz usuniecie wszystkich zanieczyszczeń zgromadzonych na filtrach siatkowych.

   

  Jakie są obecnie trendy na rynku kolektorów i jakie zmiany można przewidywać w 2023 roku?

  Na ten moment kolektory słoneczne zostały dość mocno przysłonięte trendami związanymi z instalacjami pomp ciepła. Skutkiem tego kolektory słoneczne zostały przez moment odsunięte na bok, ale moim zdaniem coraz więcej osób zaczyna wracać do rozwiązań z kolektorami nawet ze względu na zerowe koszty związane z ogrzewaniem.
  Najczęściej w Spółce EkoEnergia Polska na ten moment spotykamy instalacje z płaskimi kolektorami słonecznymi ze względu na ich odporność na uszkodzenia mechaniczne, prostotę wykonania, łatwość konserwacji oraz montażu.

  Bardzo często spotyka się też proste rozwiązania z wbudowanym zbiornikiem na ciepłą wodę. Jest to dość tanie rozwiązanie. Należy jednak pamiętać o tym, że takie kolektory wymagają opróżnienia na okres zimowy i trzeba je odpowiednio zabezpieczyć przed ujemną temperaturą, ponieważ bezpośrednio ogrzewają one ciepłą wodę użytkową w zintegrowanym zbiorniku.

   

  Jakie są Pana zdaniem perspektywy rozwoju i innowacji w dziedzinie kolektorów słonecznych?

  Tak jak wcześniej wspomniałem, kolektory słoneczne zostały wyparte przez technologię pomp ciepła i coraz mniej osób pamięta o tych rozwiązaniach. Mam nadzieję, że na przestrzeni najbliższych lat to się zmieni i zostaną one z powrotem docenione przez użytkowników oraz przez instalatorów.

   

  Jakie są najlepsze sposoby na zwiększenie wydajności kolektorów słonecznych i poprawę ich efektywności?

  Najlepszym sposobem na zwiększenie wydajności kolektorów słonecznych to poprawny montaż tych kolektorów w miejscu, które nie jest w żaden sposób zacienione. Ważnym aspektem jest również dbanie o ich czystość, ponieważ bezpośrednio wyłapują one promieniowanie słoneczne, więc jakiekolwiek zabrudzenia kolektorów wpływają na ich sprawność.
  W sytuacji, kiedy ogrzewamy basen i korzystamy z niego w słoneczne dni, w tych warunkach kolektor słoneczny pracuje z największą wydajnością i bardzo ciężko jest mu przeszkodzić w swoim działaniu.

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  Magazyny energii

  Największy magazyn energii w Polsce zostanie podłączony do sieci

  BM tj. Baterie Magazynowe Elektrowni zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Bystra pod Gdańskiem. Energa Wytwarzanie była bezpośrednio odpowiedzialna za proces inwestycyjny, a obecnie prowadzi eksploatację magazynu. Podłączenie obiektu do sieci 110 kV umożliwi spółce realizację postanowień kontraktu mocowego, który został zawarty w ramach ubiegłorocznej aukcji głównej rynku mocy.

  Prace nad projektem rozpoczęły się w lutym 2023 roku, a ich zakończenie planowane jest do końca I kwartału 2025 roku. Magazyn zostanie przyłączony do sieci dystrybucyjnej 110 kV za pośrednictwem GPO Bystra.

  Zrealizowany w ramach współpracy podmiotów z Polski i Japonii BME, to obecnie największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce.

  Znaczenie magazynów energii

  Magazyny energii pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i umożliwiają bardziej elastyczne zarządzania siecią. Mogą też istotnie zminimalizować okresowe wymuszanie przez Operatora Systemu Przesyłowego redukcji mocy w źródłach odnawialnych w czasie, gdy mają miejsce nadwyżki produkcji energii elektrycznej z OZE. Przy technologii elektrochemicznych magazynów energii operacje prowadzone przez OSP mogą być realizowane jedynie w trybie godzinowym (pojedynczych godzin), co jest powiązane z pojemnością tychże magazynów.

  Największy bateryjny magazyn energii w Polsce

  BME przy FW Bystra wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej, połączone z bateriami kwasowo-ołowiowymi o dużej pojemności. Zastosowanie tych dwóch technologii umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów. Na magazyn BME składają się też: system sterowania BESS-DCS, umożliwiający sterowanie dwoma rodzajami baterii oraz system przekształcania energii elektrycznej PCS (Power Conversion System) o mocy 6 MW.

  Podłączenie BME do sieci pozwoli na bardziej elastyczne zarządzanie dostawą energii i jej dystrybucją, co przyczyni się do zwiększenia niezawodności sieci oraz zmniejszenia kosztów energii dla użytkowników końcowych.

   

  Zdjęcie: biznes.trojmiasto

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Targi GREENPOWER – energia i ciepło odNOWA

  Liczni wystawcy z Polski i zagranicy, eksperci z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz atrakcyjny program wydarzeń – to wszystko sprawia, że odbywające się w Poznaniu targi GREENPOWER są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji z zakresu czystych form pozyskiwania energii i ciepła.

  W targach uczestniczyć będą inwestorzy, deweloperzy, instalatorzy i projektanci instalacji. Wydarzenie to na stałe wpisało się także w kalendarz przedstawicieli władz samorządowych, właścicieli hoteli, ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw rolnych, reprezentantów szpitali czy zarządców budynków użyteczności publicznej – wszystkich tych, którzy w dobie energetycznych wyzwań i cenowych zawirowań poszukują rozwiązań stabilnych cenowo, trwałych i dających perspektywy na dalszy rozwój zgodny z aktualną polityką klimatyczną Europy i Polski.

  „Targi GREENPOWER to wydarzenie adresowane do osób projektujących, budujących oraz instalujących inteligentne i nowoczesne systemy energooszczędne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. A wraz z towarzyszącymi im Międzynarodowymi Targami Energetyki Expopower oraz Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, to największy blok targów poświęcony najnowszym trendom w energetyce, ciepłownictwie i gospodarce nisko oraz zeroemisyjnej” – mówi Marcin Gorynia, Dyrektor targów GREENPOWER.

  Podczas GREENPOWER nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Swoją konferencję poświęconą odnawialnym źródłom energii zapowiedziała redakcja miesięcznika „Energia i Recykling”. Również specjaliści z grupy medialnej GLOBENERGIA przygotują kolejną odsłonę swojej konferencji, która tradycyjnie już odbywa się podczas targów GREENPOWER. Ponadto będzie możliwość spotkania na Tragach wystawcą i prelegentem ze Spółki Marketing Relacji, która specjalizuje się w obszarze strategicznego rozwoju firm i posiada własny portal TOP-OZE.pl.
  Wydarzenia towarzyszące nie wymagają od uczestników targów dodatkowych opłat.

  Targi GREENPOWER organizowane są przez Grupę MTP. Odbędą się w dniach 16-18 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Równolegle z GREENPOWER (16-18 maja) odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, natomiast w dniach 16-17 maja odbędzie się w Poznań Congress Center 2. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND.

  Szczegóły na www.greenpower.mtp.pl

   

  #OZE #Energetyka #EnergiaOdnawialna

  Kategorie
  OZE

  Polska energetyka jądrowa wkracza na nowy poziom

  Energetyka jądrowa budzi wiele kontrowersji wśród ludzi i państw Unii Europejskiej. Niektórzy uważają ją za kluczowy segment energetyki, który usprawni krajowe systemy i zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne. Inni zaś nauczeni historią uważają ją za ryzykowne rozwiązanie niosące wiele obaw związanych radioaktywnymi materiałami.

  Polska zdecydowała się na budowę elektrowni jądrowych na swoim terytorium. W ubiegłym miesiącu podpisano tzw. umowę pomostową, która jest początkiem dla kolejnego etapu polsko-amerykańskiej współpracy przy realizacji pierwszej elektrowni atomowej na obszarze Pomorza, a dokładnie w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Dokument związany jest z zakresem prac tj. prace przedprojektowe, opracowanie wymagań oraz modelu inwestycji, a także przygotowania specyfikacji zakupowych niezbędnych komponentów. Dzięki umowie z USA już wkrótce w Polsce będzie funkcjonowała technologia AP1000, stanowiąca jądrowe reaktory generacji III+ o mocy do 3750 MWe.

  Budowa elektrowni jądrowej to skomplikowane i czasochłonne przedsięwzięcie. W celu usprawnienia wszystkich etapów realizacji pierwszego obiektu atomowego w Polsce, a także wzmocnienia kontroli państwa na inwestorem, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Jak twierdzi Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa – „Projekty jądrowe wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny, na lokalny wzrost gospodarczy, zapewniając znaczący efekt mnożnikowy w wielu sektorach gospodarki. Elektrownie jądrowe tworzą długoterminowe dobrze płatne miejsca pracy. Ponadto, energetyka jądrowa to stabilne i niskoemisyjne źródło energii”.

  Zgodnie z zapowiedziami rządu rozpoczęcie pracy pierwszego w Polsce reaktora jądrowego nastąpi w 2033 roku, zaś początek budowy zaplanowano na 2026 rok.

   

  #energetyka #energia #technologia #elektrownia #atom #Polska

  Kategorie
  OZE

  NFOŚiGW przeznaczy ponad 2,4 mld zł dla 208 firm energochłonnych

  Na początku lutego 2023 roku uruchomiono nabór wniosków dla firm z sektorów energochłonnych. Program związany był z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku. Został on opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

  Zgodnie z programem, firmy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości do 4 lub do 50 mln euro. Budżet programu rekompensat dla sektorów energochłonnych wynosił 5 mld zł. Przedsiębiorstwa energochłonne mogły składać wnioski do 22 lutego br.

  Ostatnio fundusz wyjaśnił, że wsparcie finansowe ostatecznie trafi do 14 mikro i małych firm, 55 średnich firm oraz 139 dużych przedsiębiorstw. Dodano również, że łączna suma udzielonej pomocy to ponad 2,4 mld zł.

  Środki te mają pomóc tym firmom we wdrożeniu projektów, które zmniejszą ich zużycie energii i obniżą emisję gazów cieplarnianych. Projekty te mogą obejmować np. modernizację systemów oświetleniowych, wymianę urządzeń na bardziej energooszczędne, czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

  „Zainteresowanie i odpowiedź na program bardzo nas cieszą. Branża energochłonna jest istotną częścią naszego przemysłu a kompleksowy program wsparcia stanowi odpowiedź na wyjątkową sytuację. Podejmowanie takich działań w Polsce to także wpływ na konkurencyjność podmiotów w całej Europie a każde wsparcie, które stawia w lepszej sytuacji polskie przedsiębiorstwa to nasz wspólny sukces” – wskazał cytowany Artur Michalski -Wiceprezes NFOŚiGW.

  Fundusz dodał, że udzielona pomoc ma wartość od kilku tysięcy do kilkuset milionów złotych. Największymi beneficjentami są m.in. spółki z Grupy Azoty (234 mln zł), Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” (100 mln zł), ArcelorMittal Poland (207 mln zł), Anwil (118 mln zł), Cerrad (110 mln zł) oraz Huta Łaziska (149 mln zł).

  „Należy podkreślić, że wsparcie trafiło nie tylko do dużych korporacji ale, co najważniejsze, do średnich i małych przedsiębiorstw oraz rodzinnych firm z branży. Środki mają zostać przekazane beneficjentom w terminie do 10 dni od zawarcia umów o dofinansowanie” – wskazano.

  Dzięki temu finansowaniu firmy będą mogły obniżyć swoje koszty i jednocześnie przyczynić się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

   

  #OZE #Dofinansowanie #NFOŚiGW

  Kategorie
  Elektromobilność

  Europa eliminuje pojazdy spalinowe, a Australijczycy wspomagają je wodorem

  Podczas gdy Europa walczy z ograniczeniem pojazdów napędzanych tradycyjnymi silnikami opartymi na paliwach konwencjonalnych Australia pracuje nad zwiększeniem ich jakości. Start-up H2i Technology opracował rozwiązanie, które zdaniem ekspertów pozwoli zredukować zużycie paliwa w silnikach diesla nawet o 20 proc, a tym samym spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 300 ton w ciągu roku.

  Prezentowana koncepcja zawiera system zwany „czarną skrzynką”, który służy do zarządzania wtryskiem wodoru bezpośrednio do wysokoprężnego silnika diesla. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie zużycia tradycyjnego i zdecydowanie nie ekologicznego paliwa. Przedsiębiorstwo przeprowadziło obszerne testy nad swoim systemem w ubiegłym 2022 roku. Na potrzeby eksperymentu wykorzystano wysokoprężny silnik diesla posiadający 250 kVa, obciążony mocą 130 kW. Badania wykazały, że zastosowany system pozwolił osiągnąć redukcję paliwa na poziomie 11 proc.

  Teraz nadeszła pora na komercyjne testy.  W badaniu australijskiego start-upu weźmie udział pięć firm, z czego cztery z nich to przedsiębiorstwa z siedzibą w Australii. Efekt końcowy eksperymentów ma zadecydować, czy rozpoczną się rzeczywiste zamówienia, a system zostanie rozpowszechniony po świecie.

  Przedsiębiorstwo Hi2 Technology ma plan trafić swoją technologią przede wszystkim do sektora ciężkiego przemysłu, w którym wykorzystywane są liczne maszyny pochłaniające znaczące ilości paliwa i emitujące przy tym duże ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Prezentowane rozwiązanie australijskiego start-upu dedykowane jest zwłaszcza dla przemysłu wydobywczego oraz związanego z rolnictwem, dla pojazdów tj. traktory, siewniki, czy traktory i wózki widłowe.

   

  #OZE #technologia #ekologia #wodór #środowisko #CO2

  Kategorie
  OZE

  Te grupy odbiorców prądu muszą złożyć wniosek, by zyskać na zamrożeniu cen w 2023 roku

  Trzy grupy tj. rolnicy, osoby z niepełnosprawnościami oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą zyskać jeszcze więcej. Muszą jednak oni pamiętać o złożeniu wniosku u sprzedawcy lub dystrybutora energii, z którym mają umowę. Mają na to czas do 30 czerwca 2023 roku.

  „Rządowa tarcza solidarnościowa, która zaczęła obowiązywać w styczniu br., zakłada zamrożenie tegorocznych cen prądu na poziomie z 2022 roku i możliwość zaoszczędzenia od 2 do nawet 3 tys. zł w skali roku, w zależności od typu gospodarstwa domowego. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób można z niej skorzystać i kto powinien złożyć u swojego dostawcy energii dodatkowe oświadczenie” – mówi Magda Smokowska z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

  Zamrożenie cen z 2022 roku – co należy zrobić?

  Zamrożenie stawek wprowadzone przez tarczę solidarnościową dotyczy określonych limitów, które wynoszą 2 MWh rocznie dla większości gospodarstw domowych, 2,6 MWh dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnością oraz 3 MWh w przypadku rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

  Według szacunków na podstawie danych z rachunków klientów PGE Obrót przeciętne gospodarstwo domowe może w tym roku zaoszczędzić dzięki tarczy solidarnościowej nawet 2 tys. zł. Nie musi w tym celu składać żadnych wniosków ani oświadczeń – rachunki będą z automatu rozliczane po ubiegłorocznych stawkach. Inaczej jest jednak w przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników.

  „Aby skorzystać z przysługującego, wyższego limitu zużycia prądu, niezbędne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia u swojego dostawcy energii w terminie do 30 czerwca 2023 roku” – mówi Magdalena Smokowska.
  „Jeśli ich zużycie energii elektrycznej nie przekroczy limitu ustalonego na poziomie 3 MWh, zapłacą około 2,7 tys. zł zamiast 5,7 tys. zł, co przekłada się na 3 tys. zł oszczędności w skali roku.”- dodaje.

  Takie oświadczenia do końca czerwca br. muszą złożyć również gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi. Według wyliczeń PGE Obrót dzięki rządowej tarczy solidarnościowej mogą one zaoszczędzić w 2023 roku na rachunkach nawet do 2,6 tys. zł.

  Jak złożyć wniosek, aby zamrozić ceny z 2022 roku?

  Wzory wniosków i oświadczeń, które trzeba złożyć, aby skorzystać w tym roku z preferencyjnych rozliczeń, są dostępne na stronach internetowych dostawców i dystrybutorów energii. Oświadczenie można przesłać również online za pomocą aplikacji mObywatel oraz w systemie gov.pl, podpisując wniosek za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

  Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić na fakturze od dostawcy energii elektrycznej numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Potrzebne będą również dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgi, czyli numer i kopia Karty Dużej Rodziny, a w przypadku gospodarstw rolnych numer i kopia decyzji o wymierzeniu podatku rolnego dla gruntów za 2022 rok oraz nazwę organu podatkowego, który ją wydał.

  „Tarcza solidarnościowa jest odpowiedzią na globalny kryzys i niepewną sytuację na rynku energetycznym. Na stronie internetowej naszej kampanii „Liczy się energia” są dostępne wszystkie szczegóły dotyczące tego wsparcia i informacje, jak z niego skorzystać. Publikujemy też porady, które pokazują, jak w prosty sposób oszczędzać energię elektryczną i uzyskać dzięki temu dodatkowy rabat na rachunek za prąd w kolejnym roku” – mówi ekspertka Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

   

  #OZE #Zamrożeniecen #Energia #Kosztyprądu

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Największa w Europie Środkowej pływająca farma PV oddana do użytku

  Pływająca elektrownia słoneczna została zbudowana przez niemieckiego dewelopera BayWa r.e. przy pomocy swojej zależnej spółki ECOwind. Inwestycja zlokalizowana została na terenie Austrii, w Grafenwörth, gdzie przy przedsięwzięciu współpracowano z EVN, czyli austriackim dostawcą energii.

  Jak twierdzi inwestor rozwiązanie jest największym obiektem reprezentującym technologię pływającej fotowoltaiki, tzw. floating-PV, nie tylko w Austrii, ale i w Środkowej Europie. Przedsięwzięcie klasyfikuje się również jako jedna z największych na świecie tego rodzaju inwestycji. Pod względem wielkości jest czwarta w kolejności tuż po holenderskich trzech elektrowniach floating-PV, zrealizowanych przez tą samą firmę – BayWa r.e.

  Austriacka pływająca farma fotowoltaiczna posiada moc 24,5 MWp i zgodnie z projektem na generować rocznie około 26,7 GWh energii z promieni słonecznych. Szacuje się, że taka ilość czystej energii pozwoli pokryć zapotrzebowanie około 7,5 tys. gospodarstw domowych na terenie Austrii.  Rozwiązanie zbudowano z 45,3 tys. paneli fotowoltaicznych. Zajmuje ono niemal 14 hektarów powierzchni dwóch jezior zlokalizowanych na dawnych terenach piaskowni i żwirowni.

  Przedsiębiorstwo nie zapomina jednak o bezpieczeństwie dla ekosystemu. Firma zobowiązała się do prowadzenia regularnych badań nad wpływem elektrowni słonecznej nad populacją żyjących w tym obszarze ryb oraz ważek. Takie podejście ma zapewnić, iż projekt nie wywiera negatywnych skutków na otaczające go środowisko.

   

  #OZE #fotowoltaika #energia #ekologia #środowisko #technologia

  Kategorie
  OZE

  Emisje CO2 w cyklu życia budynku – czy to da się wyliczyć?

  Unijna dyrektywa EPBD stawia pierwsze kroki w niskoemisyjnym budownictwie

  Zmiana dyrektywy EPBD, która została przegłosowana 9 lutego w Komisji Europejskiej wstępnie zakłada, że od 2028 roku wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Dyrektywa opisuje wprowadzenie ujednoliconej charakterystyki energetycznej budynku w formie dokumentu, który będzie określał zużycie energii przez budynek oraz jego emisje CO2. Nakłada również obowiązek przygotowania planu renowacji budynków oraz ograniczenia zużycia energii na kraje UE.

  Implikacje wprowadzenia dyrektywy mogą spowodować duże zmiany zarówno dla inwestorów czy właścicieli, jak i całego sektora budownictwa. Stąd konieczna jest wiedza o tym, gdzie i ile emituje budownictwo, a konkretnie budynki. Należy uwzględniać emisje pochodzące nie tylko z użytkowania budynku, ale także z produkcji wykorzystanych do jego budowy materiałów, projektowania, procesu budowlanego i rozbiórki, czyli z całego cyklu jego życia. Działanie to ma doprowadzić do sytuacji, w której budynek będzie charakteryzował się zerowym bilansem wbudowanego oraz operacyjnego śladu CO2. W obliczaniu bilansu może pomóc analiza cyklu życia (ang. Life-Cycle Assessment – LCA), która mierzy emisyjność budynku od jego budowy po użytkowanie i rozbiórkę.

  „Budowa i eksploatacja budynków odpowiadają za około 36 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, podczas gdy od 10 do 20 proc. stanowią emisje pochodzące z etapu produkcji i transportu materiałów budowlanych. Aby skutecznie zdekarbonizować zasoby budowlane do 2050 r., zgodnie z celami ustanowionymi w Porozumieniu Paryskim, konieczne jest więc ograniczenie emisji nie tylko na etapie użytkowania budynków, ale także produkcji materiałów, projektowania, czy samego procesu budowlanego” – mówi dr Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca Fali Renowacji.
  „Musimy więc zacząć stopniowo analizować i uwzględniać emisje w całym cyklu życia budynków. Robi to już kilka europejskich państw, a wraz z wejściem w życie nowelizacji dyrektywy EPBD wszystkie kraje UE zostaną zobowiązane do analizowania wpływu budynków na globalne ocieplenie. Stąd warto zacząć już o tym myśleć, projektując nowe ramy prawne.” – dodaje.

  Metoda wspierająca powstawanie zrównoważonych budynków

  Wszystkie nowopowstałe budynki mają wspierać cel dekarbonizacji miast, dlatego budownictwo potrzebuje narzędzia do analizy wpływu budynków na globalne ocieplenie. Rozwiązaniem może być analiza cyklu życia budynku (LCA), która pozwala wyliczyć całościowy ślad węglowy konieczny do oszacowania wpływu inwestycji na klimat.

  Polega ona na uwzględnieniu emisji CO2 w poszczególnych etapach w cyklu życia budynków – począwszy od materiałów budowlanych, transportu, konstrukcji obiektu, jego użytkowania i skończywszy na rozbiórce. Okres referencyjny wynosi 50 lat, a ocena jest przeprowadzana na podstawie projektu. Dzięki wykorzystaniu programu OneClickLCA możemy określić wpływ materiałów na całkowitą wartość śladu węglowego. Program jest narzędziem obliczeniowym, który opiera się na bazach ze średnimi wartościami CO2, gdzie najlepszym rozwiązaniem jest wskazanie wartości na bazie deklaracji EPD producenta. W wyniku analizy powstaje raport zgodny z 11 niezależnymi certyfikatami i z ponad 30 certyfikatami i standardami dotyczącymi oceny cyklu życia i kalkulacji kosztów cyklu życia, w tym z wytycznymi wszystkich wersji LEED i BREEAM.

  „W wyniku analizy LCA dla budynku wielorodzinnego Arkada w Krakowie, którą przeprowadziły Lafarge i SWECO, wykazano, że najwyższy ślad węglowy powstaje w fazie eksploatacji budynku i odpowiada za ponad 70 proc. CO2” – mówi Dariusz Kuryś, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu w Lafarge Polska.
  Jako uczestnicy procesu budowlanego mamy wpływ na redukcję zarówno wbudowanego, jak i operacyjnego śladu węglowego. W pierwszym wypadku dzięki zrównoważonym materiałom, w drugim – wyboru instalacji wewnętrznych i projektowaniu przegród z niskim zużyciem energii.  W Lafarge od lat pracujemy nad recepturą materiałów, wprowadzając na rynek betony  o niższej emisji – średnio między 30 a 50 proc. niższym CO2 w porównaniu do betonów tradycyjnych. Do produkcji materiałów używamy surowców nie tylko zdekarbonizowanych, ale również produktów ubocznych z innych gałęzi przemysłu. W taki sposób wspieramy gospodarkę cyrkularną, która jest częścią odpowiedzialnej produkcji w branży budowlanej.” – dodaje.

  Droga do neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast

  Obecnie tylko użytkowy ślad węglowy budynków jest regulowany na poziomie UE oraz w przepisach krajowych pod kątem efektywności energetycznej. Badanie emisyjności w cyklu życia budynków jeszcze nie jest wymagane polskimi przepisami. Wdrożenie metody do oceny emisyjności w całym cyklu życia budynku, w tym uwzględnienia zmniejszania emisji wbudowanych, ma przyspieszyć strategia Fali Renowacji, która szykuje dużo zmian w ramach dyrektyw. Na przykład proponowane ramy dyrektywy EPBD, proces rewizji dyrektywy ws. efektywności energetycznej (EED), a także rozpoczęcie przez resort rozwoju konsultacji dot. zmian w klasach energetycznych dla budynków na poziomie krajowym – są pierwszymi krokami w kierunku rozwoju prawodawstwa dotyczącego obliczenia całościowego wpływu budynków na klimat. Umożliwiają one włączenie obliczenia emisji z cyklu życia budynku do standardów sektora budowlanego, tym samym wspierając misję Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast. Kluczowa w tej kwestii jest jednak  współpraca i zaangażowanie interesariuszy oraz działania władz, które będą stymulować zmiany w kierunku wprowadzenia analizy LCA, jako obowiązkowej na etapie przetargów na inwestycje budowlane oraz projektowania. Dzięki temu ustalimy nowy standard na rynku budownictwa i doprowadzimy do osiągnięcia celu dekarbonizacji zasobów budowlanych.

   

  #OZE #Fotowoltaika #UE #Zeroemisyjność

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Nowa edycja programu „Mój Prąd” wraz z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi

  Na ostatnim spotkaniu w Kozienicach Minister poinformowała, że od kwietnia rusza nowa edycja programu „Mój prąd”.

  „Będzie to już nabór ciągły. Co więcej, rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Niezależnie od tego, czy dziś dom ogrzewany jest gazem, peletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej” – oświadczyła Moskwa.

  Jak poinformował 17 marca 2023 roku operator programu „Mój Prąd”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” został zamknięty z powodu wyczerpania budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji. NFOŚiGW zapowiedział, że przygotowuje ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie, którego szczegóły zostaną dopiero przedstawione.

  Minister Klimatu i Środowiska zapowiedziała również, że najwcześniej pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku powinien ruszyć program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, finansowany ze środków unijnych i krajowych.

  Ile wyniesie dofinansowanie?

  Zgodnie z zapowiedziami, maksymalna kwota dofinansowania ma wynieść 58 tys. zł. Nabór ma prowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

  #OZE #Dofinansowanie #MójPrąd #MójPrąd5.0 #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Kolektorysłoneczne

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Belgijskie wybrzeże z nową pływającą fotowoltaiką na morzu

  Pływająca fotowoltaika to innowacyjna technologia, która łączy w sobie dwa źródła energii: słoneczną i wodną. Zastosowanie jej na morzu, wzdłuż belgijskiego wybrzeża, jest interesującą propozycją z uwagi na jego geograficzne położenie oraz obecność stałych wiatrów i fal.

  Belgia, jako kraj niewielkich rozmiarów i ograniczonej ilości terenów do zagospodarowania, poszukuje alternatywnych źródeł energii odnawialnej. Zastosowanie pływającej fotowoltaiki na morzu pozwoli na zwiększenie produkcji energii słonecznej, a jednocześnie minimalizację wykorzystania cennych terenów na lądzie. Dodatkowo, instalacje fotowoltaiczne na wodzie mają mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu do tradycyjnych elektrowni węglowych czy gazowych.

   

  Energetyka na morzu to nie tylko wiatraki

  Z najnowszych informacji wiemy, że za cały projekt odpowiedzialne są trzy belgijskie firmy tj. Jan De Nul, Tractebel oraz DEME. Belgijskie spółki wspólnie zamierzają komercjalizować tą technologię. Współpracowały one przy koncepcji także ze środowiskami uniwersyteckimi.
  Seavolt to pływająca platforma, na której posadowione zostaną panele fotowoltaiczne.

  Ponadto platforma z panelami fotowoltaicznymi ma dobrze znosić trudne warunki morskie, a jej modułowa konstrukcja będzie pozwalać na lokalizowanie instalacji w różnych miejscach na świecie. Wśród zalet wymieniono także możliwość postawienia takiej platformy na terenie już istniejących morskich farm wiatrowych, o ile pozwolą na to lokalne przepisy.

  Warto zaznaczyć, że pływające farmy fotowoltaiczne to szansa na stworzenie nowych miejsc pracy w dziedzinie energii odnawialnej oraz zwiększenie niezależności energetycznej kraju. Belgijskie wybrzeże z powodzeniem może wykorzystać tę technologię, biorąc pod uwagę jego położenie oraz rozwiniętą infrastrukturę portową.

  Pływająca fotowoltaika na morzu to jeszcze stosunkowo nowa technologia, która wymaga dalszych badań i rozwoju. Jednakże, jej perspektywy wydają się obiecujące, a jej zastosowanie na belgijskim wybrzeżu może przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

  Już latem 2023 roku zaplanowano pilotażowy start platformy na morzu u wybrzeży Belgii.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #offshore

  Kategorie
  Elektromobilność

  Wartość rynku motoryzacyjnego w 2023 roku w Polsce

  Zacznijmy od początku, czyli od wyników rynku motoryzacyjnego w 2022 roku.

  Duży wzrost bankructw i niewypłacalności firm w Polsce w 2022 roku

  Według Raportu Coface aż o 30 proc. wzrosła liczba ogłoszonych bankructw i niewypłacalności firm w 2022 roku. Niektórzy przewidują, że 2023 rok może być jeszcze gorszy, ale czy na pewno i dla każdego?

  W 2022 roku ogłoszono 2 752 upadłości i niewypłacalności. Najwięcej w usługach tj. 827 firm, handlu 567 firm i w produkcji 429 firm. Natomiast największy wzrost niewypłacalności w minionym roku dotyczył transportu 105 proc., handlu 40 proc. oraz usług 40 proc.

  Spadek sprzedaży nowych aut o 7,4 proc. oraz rozwój firm specjalizujących się w sprzedaży aut przez internet spowodował bankructwo niektórych dealerów.

  Według serwisu automotivesuppliers.pl sąd rejonowy w Tarnobrzegu ogłosił upadłość Leopard Automobile-Mielec Sp. z o.o. w Mielcu, który produkował polski samochód Leopard Roadster (wcześniej Gepard). Wykonywany on był ręcznie o nadwoziu w stylu retro.

  Mniejsza liczba aut i stała cena badań technicznych spowodowały zmniejszenie liczby Stacjach Kontroli Pojazdów (SKP) o ok. 400. W styczniu 2022 roku było 5 400 SKP a w styczniu 2023 ok. 5 000 SKP.

  W Chinach nastąpiła duża obniżka cen nowych aut. Pomimo tego w styczniu sprzedaż spadła aż o 38 proc. (do 1,3 mln szt.). Natomiast w lutym sprzedaż wzrosła o 10,4 proc. w ujęciu rocznym (do 1,42 mln szt.). Łącznie w styczniu i lutym odnotowano 20 proc. spadek sprzedaży samochodów osobowych.

  Jakie są prognozy wartości rynku motoryzacyjnego w 2023 roku w Polsce?

  Według prognozy Michała Knittera – Wiceprezesa Carsmile opublikowanej w egospodarka.pl, w 2023 roku nastąpi dalszy spadek sprzedaży nowych aut o ok. 5 proc do 10 proc.

  Po dwóch miesiącach powyższa prognoza potwierdza się w sprzedaży nowych samochodów dostawczych. Spadek sprzedaży za pierwsze dwa miesiące wyniósł 8,4 proc.

  Natomiast łączna sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych w styczniu i lutym 2023 roku w stosunku do tych samych miesięcy w 2021 roku wzrosła o 11 292 aut, tj. wzrost o15,6 proc.

  Jeśli ten trend utrzyma się w całym 2023 roku, to według naszych obliczeń w 2023 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych wzrośnie o 75 tys. aut i wyniesie 557 332 auta.

  Według Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar średnia cena nowego auta w Polsce w 2022 roku wyniosła 159,7 tys. zł, to o 14,4 proc. wzrost średniej ceny auta do średniej ceny auta z 2021 roku.

  Wynika z tego, że wartość rynku sprzedaży nowych samochodów w Polsce wyniosła ok. 77 mld złotych w 2022 roku.

  Wniosek:

  Pomimo, że odnotowano 7,4 proc. spadek sprzedaży aut, to wartość rynku motoryzacyjnego wzrosła o 7 proc. Wynika to z dużego, bo 14,4 proc. wzrostu cen sprzedaży nowych samochodów.

  Przyjmując średnią cenę auta z 2022 roku wartość rynku nowych aut w Polsce w 2023 roku wyniesie 89 mld złotych!

  Jeśli ceny wzrosną o taki sam wskaźnik jak w ub. roku, to wartość rynku wyniesie 101 mld zł, wówczas wartość rynku sprzedaży nowych aut w Polsce wzrośnie aż o 24 mld złotych.

  Wartość rynku sprzedaży nowych samochodów w 2022 roku. Prognozy sprzedaży nowych samochodów w 2023 r. Prognoza wartości rynku sprzedaży samochodów w 2023 roku.

  Według naszych prognoz, średnia cena nowego auta wzrośnie i wzrośnie liczba sprzedanych nowych samochodów. Jeśli nie będzie to wzrost o 24 mld zł, to i tak wzrost rynku nowych aut będzie bardzo duży.

  Wartość tego rynku powiększy się jeszcze o sprzedaż używanych samochodów.

  W 2022 roku zarejestrowano ok. 655 tys. używanych aut. Średnia cena wyniosła 29,9 tys. zł. Rynek używanych aut w Polsce w 2022 roku był wartości 20 mld zł.

  Warto powalczyć o nowych klientów i o zwiększenie udziału w rynku. Dealerzy walczą miedzy sobą i z firmami sprzedającymi auta przez internet.

  Jak najszybciej zwiększyć udziały w rynku sprzedaży samochodów?

  Z mojego wieloletniego doświadczenia we wsparciu rozwoju liderów wielu branż oraz z doświadczeń innych najszybciej rozwijających się firm na świecie, ważne obszary stałego zwiększania udziału w rynku to:

  1. Duża ilość, wysokiej jakości, efektywnych leadów.
  2. Słuchanie klientów i profesjonalne doradztwo.
  3. Badanie opinii i poziomu satysfakcji klientów.
  4. Stałe doskonalenie jakości obsługi klientów.
  5. Zwiększanie liczby ambasadorów i promotorów marki.

   

  #OZE #Motoryzacja #Elektromobilność PrognozaNa2023 SprzedażAut 

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Budżet na Mój Prąd wyczerpany! Co dalej?

  Program „Mój Prąd” to program rządowy, który ma na celu wspieranie inwestycji w panele fotowoltaiczne. Program posiada określony budżet na każdy rok.

  Dnia 17 marca 2023 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wyczerpał się budżet w programie Mój Prąd. Budżet wynosił 350 mln zł. Oznacza to, że wyczerpał się on 2 tygodnie przed planowanym na 31.03.2023 roku zakończeniem naboru.

  Przypomnijmy, że czwarta edycja programu została już raz przedłużona. Mój Prąd 4.0 planowo miał zakończyć się pod koniec 2022 roku, jednak 15.12.2022 roku podwyższono jeszcze poziom dofinansowania na instalację fotowoltaiczną o 2 tys. zł tj. łącznie do 7 tys. zł i na magazyny energii o 8,5 tys. zł tj. łącznie do 16 tys. zł. Oznacza to, że łącznie na wszystkie komponenty można było otrzymać nawet do 31 tys. zł dotacji.

  Program Mój Prąd 4.0 nie cieszył się tak dużym zainteresowaniem jak na przykład trzecia edycja programu, która wyczerpała się już po trzech miesiącach od uruchomienia dofinansowania. Mimo wszystko był bardzo ważnym programem dla inwestujących w fotowoltaikę.

  Inwestycja w fotowoltaikę w net-billingu jest tym bardziej opłacalna, im wyższa jest autokonsumpcja energii – można uniknąć opłat za dystrybucję. Dlatego dodatkowe wsparcie, szczególnie w dobie rozwijającego się rynku magazynowania energii jest bardzo ważne.

  Ponadto rząd przyszykował szczegóły kolejnego naboru, które lada chwila przedstawimy na naszym portalu.

  Warto jednak pamiętać, że istnieją również inne programy dotacyjne na inwestycje w energię odnawialną. Warto sprawdzić ich warunki i wymagania oraz złożyć wniosek, jeśli spełnia się dane kryteria.

   

  #OZE #MójPrąd #Fotowoltaika #PV #Dofinansowanie

  Kategorie
  OZE

  Rząd ma zakończyć proces uzależnienia od rosyjskiej energii

  Szef rządu podczas odbywającej się w Warszawie konferencji „E23: PL for UA – Partnerstwo Polsko-Ukraińskie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego przyszłości” podkreślił, że planem rządu jest stworzenie z Polski hubu energetycznego, szczególnie gazowego dla Europy Środkowej.

  Jak stwierdził szef rządu podczas konferencji w Warszawie, poprzez naprawę finansów publicznych rząd wykonał „ogromne inwestycje na rzecz uniezależnienia się od rosyjskich węglowodorów”.

  Premier dodał, że „uwalniając Polskę od energetycznego szantażu Rosji”, obecnie umożliwiamy krajom regionu wejście na ścieżkę niezależności energetycznej:
  „Możemy uniezależnić cały region od „ruskiego miru”. Polska już teraz aktywnie buduje nowy ład energetyczny w Europie” – zaznaczył.

  Morawiecki podał też kolejne inwestycje energetyczne, które mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo, m.in. budowę elektrowni jądrowych. Dodał również, że budowane mają być również kolejne mosty energetyczne z sąsiadami Polski.

  „Premier Jan Olszewski rozpoczął proces wyprowadzania z Polski rosyjskich wojsk, a rząd PiS zakończy proces wyprowadzania z Polski uzależnienia od rosyjskiej energii, zakończy proces, który osłabiał Polskę, powodował, że Polska była zależna nie tylko w polityce energetycznej, gospodarczej, ale także była w sidłach błędów niemieckiej polityki gazowej i niemiecko-rosyjskiego uzależnienia” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

  Szef rządu wyraził nadzieję, że podczas środowych debat w ramach kongresu „będzie się wykuwał przyszły kształt system energetycznego w całej Europie”.
  „Dzięki temu zbudujemy bezpieczniejszą Polskę, bezpieczną Ukrainę i bezpieczną przyszłość dla wszystkich krajów w tej części Europy”
  – podsumował Mateusz Morawiecki.

   

  #OZE #Energetyka #Rosja #Ukraina

  Kategorie
  OZE

  Wczoraj NFOŚiGW oraz spółka Orlen Synthos Green Energy podpisali umowę w sprawie reaktorów SMR

  W sierpniu 2020 roku spółka Synthos Green Energy (SGE) została Partnerem Strategicznym GEH z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. Współpracę z SGE w obszarze energetyki jądrowej nawiązał również PKN Orlen, tworząc spółkę Orlen Synthos Green Energy (OSGE), a w lipcu 2022 roku złożyła ona do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej technologii BWRX-300.

  BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy. GEH – joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy on do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc tj. 300 MWe zaliczany jest do tzw. SMR – małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington.

   

  Podpisanie umowy w zakresie SMR pomiędzy NFOŚiGW i OSGE

  Zawarta umowa pomiędzy NFOŚiGW i OSGE przewiduje, że w ramach inwestycji kapitałowej doprowadzą oni do przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktorów typu BWRX-300 GE Hitachi.

  Strony porozumienia uzgodniły cele środowiskowe do osiągnięcia, a także model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej.

  „Docelowo w latach 2029 – 2036 ma powstać w Polsce sieć czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR o łącznej mocy około 10 tys. MWe” – wskazano.

  Na początku lutego br. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek informował, że w kwietniu 2023 roku ma zostać podanych 25 lokalizacji, gdzie powstanie ok. 79 SMR-ów w ramach tzw. energetyki jądrowej rozproszonej.

   

  #OZE #Energetykajądrowa #Atom #NFOŚiGW

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Tandemowe ogniwa fotowoltaiczne – rozwojowa technologia badana w Arabii Saudyjskiej

  Prezentowane rozwiązanie perowskitowo-krzemowego ogniwa słonecznego posiada teksturowaną, krzemową warstwę. Tego rodzaju technologia wykazuje duże bariery w osiągnięciu wysokich sprawności z uwagi na trudność odbijania części promieniowania padającego na powierzchnię ogniwa tandemowego. W celu osiągnięcia wyższych sprawności, a tym samym uzyskać więcej energii konieczna jest maksymalizacja koncentracji światła, na skutek zmniejszenia jego odbitej ilości.

  Naukowcy Uniwersytetu Nauki i Technologii Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej podjęli się badań nad daną technologią. W efekcie opracowali tandemowe ogniwo perwoskitowo-krzemowe, które zawiera płytkę krzemową poddaną teksturyzacji. Dzięki takiemu procesowi zmniejszyli ilość odbitego od powierzchni promieniowania. Proces opierał się na wytworzeniu zjawiska „losowo rozmieszczonych piramid” przy zastosowaniu roztworów alkaicznych. To pozwoliło odzwierciedlić proces teksturyzacji i zmaksymalizować absorbcję promieniowania świetlnego, a tym samym podnieść sprawność technologii.

  W wyniku prowadzonych badań naukowcy osiągnęli sprawność tandemowego ogniwa słonecznego na poziomie 28,1 proc. Rozwiązanie charakteryzowało się 18,9 mA/cm2 prądu zwarciowego, napięciem otwartego obwodu o wielkości 1851 mV oraz współczynnikiem wypełnienia wysokości 80,1 proc.

  Pomimo imponujących efektów otrzymanych w wyniku prac badawczych ekspertów z Arabii Saudyjskiej opracowane rozwiązanie nie zdołało przebić parametrów pracy ogniwa zaprezentowanego przez badaczy z Helmholtz-Zentrum Berlin. Niemiecka koncepcja tandemowego ogniwa pozwoliła na osiągnięcie 32,5 proc. sprawności.

   

  #OZE #fotowoltaika #nauka #technologia #innowacje #energetyka #energia

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Niezawodny sposób na obniżenie rachunków za ogrzewanie w domu jednorodzinnym w 2023 roku: Pompa ciepła się opłaca!

  Ceny energii utrzymują się i są niekorzystne. Wiele gospodarstw domowych decyduje się na zmianę systemu ogrzewania m.in. na pompę ciepła. Dlaczego to się opłaca?

  To prawda, pomimo znacznych wzrostów cen energii sprzedaż pomp ciepła utrzymuje trend wzrostowy. Myślę, że można tutaj rozgraniczyć dwa typy inwestycji tj. nowobudowane nieruchomości oraz te które wymagają gruntownych modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. W obu przypadkach odnajdziemy wiele argumentów które przechylają szalę na korzyść pompy ciepła i ostatecznie to rozwiązanie jest wybierane coraz częściej.

  W przypadku nowobudowanych domów mamy do dyspozycji tak naprawdę kotłownię gazową lub pompę ciepła i na porównaniu tych inwestycji chciałbym się skupić.

  Jeśli porównamy koszty samej kotłowni to na pierwszy rzut oka decyzja powinna być oczywista bo kotłownia gazowa będzie znacznie tańsza. Jeśli jednak dodamy do tego koszty wykonania przyłącza do budynku i wszystkie koszty z tym związane okazuje się, że te różnice zaczynają się znacznie zmniejszać. Dokładając do tego dofinansowanie z programu „Moje Ciepło” może się okazać, że różnica jest już niewielka. Kolejnym argumentem za pompą ciepła są obecne terminy realizacji przyłączy gazowych które są na  poziomie 3 lat lub w skrajnych przypadkach inwestorzy nie otrzymują zgody na wykonanie przyłącza. Kolejnym powodem, który zachęca do posiadania pompy ciepła jest inwestycja w pakiecie z fotowoltaiką co pozwala jeszcze szybciej zamortyzować koszty inwestycji oraz wpływa na obniżenie bieżących rachunków za energię elektryczną. W kwestii samych kosztów ogrzewania warto zwrócić uwagę na jeden aspekt a mianowicie: Ceny energii elektrycznej zostały już znacznie podniesione co prawdopodobnie nie będzie miało końca na tym poziomie, ale gdy porównamy je do cen gazu możemy zauważyć, że rynek gazu nie jest jeszcze uwolniony i ceny tego surowca mogą znacznie wzrosnąć. O tym boleśnie przekonali się przedsiębiorcy początkiem poprzedniego roku, a ten trend docelowo przeniesie się na odbiorców indywidualnych.

  W przypadku budynków modernizowanych główną rolę odgrywa możliwość skorzystania z dofinansowania z programu „Czyste powietrze” oraz ewentualnych lokalnych dofinasowań. Same kwoty dotacji zachęcają do modernizacji domowych instalacji centralnego ogrzewania. I tutaj także posiadanie bądź chęć inwestycji w fotowoltaikę jest bodźcem zbliżającym ku inwestycji w pompę ciepła.

   

  Jak wybrać najlepszą do danego domu jednorodzinnego pompę ciepła?

  Każdy dom jest tak naprawdę indywidualnym przypadkiem i należy przeprowadzić szczegółowy audyt tak aby dobrać pompę jak najlepiej. Po określeniu zapotrzebowania należy dobrać moc pompy oraz charakterystykę, tak aby jak najlepiej zoptymalizować jej pracę. Nie koniecznie trzeba się kurczowo trzymać konkretnej marki dla wszystkich inwestycji, bo jak wiemy rożni producenci posiadają różne typoszeregi. Warto mieć trochę szerszy wachlarz możliwości, tak aby dobrana pompa nie była przewymiarowana czy też nie była zbyt mała.

   

  Z jakimi kosztami należy się liczyć decydując się na zakup i użytkowanie pompy?

  Ceny są bardzo uzależnione od stopnia rozbudowania danej instalacji oraz od zapotrzebowania budynku na ciepło. Sama pompa ciepła jest oczywiście sercem kotłowni, ale należy pamiętać o tym, że jest tam mnóstwo innych podzespołów których ceny w ciągu ostatniego roku potrafiły wzrosnąć od 100 proc. do nawet 200 proc.

  Jeśli jednak mamy określić wielkość inwestycji można uznać, że są to koszty od 35 000 zł do nawet 55 000 zł w przypadku pomp typu woda-powietrze dla domów jednorodzinnych. Dla pomp gruntowych koszt takiej inwestycji może być bardzo uzależniony od kosztów wykonania odwiertów i jest zdecydowanie droższą inwestycją.

   

  Jak wygląda instalacja pompy ciepła? Ile trwa?

  Jeśli weźmiemy pod uwagę aspekty techniczne, to należy zacząć od tego, że pompy ciepła dzielą się na powietrzne i gruntowe. Z racji popularności pomp powietrznych skupię się na tym typie.

  Pompy powietrzne dzielą się na dwa rodzaje ze względu na swoją budowę tj. wersja monoblok oraz split. Instalacja oparta na pompie typu split zbudowana jest z jednostki zewnętrznej (wentylator, sprężarka) oraz jednostki wewnętrznej (moduł hydrauliczny z wymiennikiem) połączonych przewodami chłodniczymi. Pompa typu monoblok rożni się tym, że moduł hydrauliczny wbudowany jest w jednostce zewnętrznej, dzięki czemu mamy oszczędność miejsca w budynku.

  Dodatkowe składowe instalacji uzależnione są od konkretnej specyfikacji i wymagań inwestora. Zazwyczaj znajdują się także zbiorniki CWU oraz zbiornik buforowy, pompy obiegowe, zawory przełączające, naczynia przeponowe, separatory i wiele innych drobniejszych podzespołów.

   

  Jakie są najlepsze praktyki związane z konserwacją i serwisowaniem pomp ciepła?

  W celu utrzymania gwarancji należy wykonać 1 lub 2 przeglądy rocznie w zależności od producenta. Pompa ciepła jak każde inne urządzenie wymaga serwisu, dlatego warto utrzymać systematykę przeglądów nawet po okresie gwarancji. Z pewnością dzięki temu unikniemy przedwczesnemu zużyciu podzespołów. W tym celu najlepiej wezwać instalatora/serwisanta. Samodzielne próby serwisowania zazwyczaj kończą się koniecznością poważniejszej interwencji serwisanta i większymi kosztami.

   

  Jakie są Pana zdaniem główne wyzwania dla przemysłu pomp ciepła w dzisiejszych czasach?

  Myślę, że przemysł produkujący pompy ciepła ciągle mocno się rozwija. Jednakże w ubiegłym roku mogliśmy doświadczyć problemów z dostępnością urządzeń, co pokazało jak duże zapotrzebowanie jest obecnie na pompy. Tak więc głównym wyzwaniem będzie zdecydowanie rozbudowa możliwości produkcyjnych w celu poprawienia dostępności urządzeń.

   

  Jakie są perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła w 2023 roku?

  Zdecydowanie można powiedzieć, że rynek pomp ciepła w Polsce dopiero raczkuje i jest to w dalszym ciągu dla większości „egzotyczny” temat. Myślę jednak, że świadomość ludzi rośnie bardzo szybko, co pokazuje każdy kolejny rok, jeśli spojrzymy na ilość montowanych pomp. Uważam, że w 2023 roku także zanotujemy znaczny wzrost zainstalowanych urządzeń.

   

  Jakie są najważniejsze trendy i innowacje w dziedzinie pomp ciepła, które warto obserwować w najbliższym czasie?

  W ostatnim czasie obserwujemy fakt, że producenci prześcigają się w uzyskaniu jak najlepszego designu jednostek zewnętrznych. Do tej pory były to zazwyczaj szare/białe prostopadłościany bez specjalnego wymiaru estetycznego. Obecnie można zaobserwować przeróżne designerskie wzornictwo co sprawia, że pompa nie jest już tylko skrzynką z wentylatorem, ale zdecydowanie może się wkomponować w elewację budynku czy też inne miejsce montażu i nie będzie zaburzać koncepcji.

  Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę technologię, to producenci mają ciężki orzech do zgryzienia i wymaga on wielu testów i analiz, tak aby podnosić parametry wydajnościowe pomp ciepła. Jednym z wyznaczników jest stosowanie różnych czynników chłodniczych, tak aby pompy ciepła były jak najbardziej ekologiczne. Wiąże się to także z tym jakie regulacje są wprowadzane w danym czasie.

   

  Bardzo dziękuję za rozmowę.

   

  #OZE #Pompaciepła #Oszczędność

  Kategorie
  Magazyny energii

  Wzrost ceny energii dla prosumentów net-billingu

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) po raz kolejny podały średnią, miesięczną cenę energii elektrycznej, która jest podstawą rozliczeń energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów korzystających z systemu net-billingu.

  Net-billing jest nową formą rozliczenia prosumentów, która zastąpiła system opustów.  Rozliczanie się na nowych zasadach jest obligatoryjne dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych uruchomionych po 31 marca 2022 roku. Zakłada on wynagradzanie za nadwyżki energii wprowadzanej do sieci, po średniej rynkowej cenie energii z ubiegłego miesiąca. Każdy właściciel instalacji fotowoltaicznej posiada konto prosumenta, które prowadzi sprzedawca energii. Konto to służy do rozliczania nadwyżek energii wprowadzonej i pobranej z sieci.

  Najwyższą wartość rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm) w dotychczasowej historii net-billingu osiągnęła w sierpniu 2022 roku i była uwzględniona w rozliczeniach energii oddanej do sieci we wrześniu ub. (1019,06 zł/MWh). Z kolei w następnych miesiącach cena energii w net-billingu stale malała.

  W styczniu 2023 roku średnia cena energii RCEm wyniosła 596,56 zł/MWh i była niższa od średniej ceny z grudnia o 131,64 zł/MWh. Oznacza to, że po średniej cenie ze stycznia, rozliczana była energia oddawana do sieci przez prosumentów w lutym.

  Obecnie Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały średnią, miesięczną cenę energii elektrycznej z lutego, po której zostanie rozliczona energia wprowadzona do sieci przez prosumentów korzystających z net-billingu w marcu. W stosunku do stycznia br. wzrosła ona o 71,03 zł/MWh – tj. do poziomu 667,59 zł/MWh.

  Ceny z net-billingu w 2023 roku wyglądają zatem następująco:

  • Styczeń – 728,20 zł / MWh
  • Luty – 596,56 zł / MWh
  • Marzec – 667,59 zł / MWh

  Miesięczna cena rynkowa energii elektrycznej będzie obowiązywać do połowy 2024 roku.

   

  #OZE #Magazynyenergii #Net-billing #Prosument

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Obowiązkowa fotowoltaika od 2028 roku! Nowa dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski

  Prace nad rewizją dyrektywy budynkowej (EPBD) nabierają tempa. We wtorek swoje stanowisko w sprawie kształtu nowych przepisów przyjął Parlament Europejski. Zaproponowane zmiany mają sprawić, że do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii w budynkach znacząco spadną. Natomiast do 2050 roku sektor ten miałby stać się neutralny dla klimatu. Wprowadzane rozwiązania mają ponadto przyspieszyć tempo renowacji budynków nieefektywnych energetycznie, a także poprawić wymianę informacji na temat charakterystyki energetycznej.

  Stanowisko Parlamentu dotyczące dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków EPBD przewiduje wiele zmian, które będą miały ogromny wpływ na rozwój odnawialnych źródeł energii i nowoczesnego budownictwa. Przede wszystkim, od 2028 roku wszystkie nowe budynki mają być zeroemisyjne. Nowe budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne lub do nich należące będą musiały być zeroemisyjne jeszcze wcześniej, bo już od 2026 roku. Przypomnijmy, że budynek zeroemisyjny charakteryzuje zerowe zużycie energii netto, a więc całkowita ilość zużywanej przez niego energii w skali roku jest równa ilości energii odnawialnej wytworzonej w danym miejscu. Trudno będzie zbudować taki budynek bez instalacji fotowoltaicznych, które są źródłem zielonej energii elektrycznej. Ta technologia również miała więc szczególne miejsce w planach uwzględnionych przez Parlament Europejski.

  Nacisk na bardziej efektywne budynki jest bardzo istotny z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego. Budynki odpowiadają bowiem aż za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych i 40 proc. zużycia energii, a obecne wskaźniki renowacji są znacznie poniżej poziomu potrzebnego do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych.

  Zeroemisyjność nowych budynków – obowiązkowa fotowoltaika

  Według przegłosowanego we wtorek stanowiska, od 2028 roku zeroemisyjne mają być wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej. Prawo miałoby być przy tym surowsze dla nowych budynków należących do władz publicznych lub przez nie wykorzystywanych. W tym przypadku termin określono począwszy od 2026 roku. Najpóźniej od 2028 roku wszystkie nowe budynki miałyby być obowiązkowo wyposażone w technologie energii słonecznej. Warunkiem ma być jednak “wykonalność pod względem technicznym i ekonomicznym”. Wobec budynków mieszkalnych poddawanych gruntownemu remontowi termin ten wyznaczono na 2032 rok.

  „Gwałtownie rosnące ceny energii, skoncentrowały wysiłki na działaniach podnoszących efektywność energetyczną i oszczędzających energię. Zmniejszenie zużycia energii przez europejskie budynki obniży nasze rachunki oraz zależność od importu energii” – powiedział w oświadczeniu Ciarán Cuffe – Sprawozdawca ds. dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

  “Chcemy, aby nowe przepisy wpłynęły na redukcję ubóstwa energetycznego, obniżenie emisji oraz poprawę zdrowia obywateli. Jest to strategia wzrostu dla Europy, która pozwoli na stworzenie setek tysięcy wysokiej jakości lokalnych miejsc pracy, w budownictwie oraz przy renowacji, poprawiając jednocześnie dobrostan milionów ludzi w Europie” – podkreśla Cuffe.

  „Ta dyrektywa otwiera możliwość dla ogromnych oszczędności energii, a co za tym idzie niższych rachunków za ogrzewanie domów i czystego powietrza” – komentuje Andrzej Guła – Lider Polskiego Alarmu Smogowego.
  „PAS szacuje, że inwestycje w poprawę efektywności energetycznej domów w najbliższych latach mogą obniżyć zużycie węgla w sektorze gospodarstwa domowych z 9-11 milionów ton rocznie do mniej niż 5 mln ton uniezależniając nas od importu paliw kopalnych, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne i ograniczając zjawisko ubóstwa energetycznego.” – dodaje.

  “Wiele drogiej energii tracimy w bezsensowny sposób. W Polsce według danych Polskiego Alarmu Smogowego, na 6,3 mln wszystkich domów jednorodzinnych aż 1,8 mln nie ma żadnej izolacji cieplnej ścian, a kolejnych ok. 350 tys. ma bardzo niski standard ocieplenia. Skala wyzwań związanych z transformacją budynków jest więc ogromna. Co ważne, skala korzyści dla obywateli, gospodarki i środowiska, które można osiągnąć jest równie duża” – mówi Paweł Wróbel – Ekspert ds. dotacji UE z PORT PC.

  Ponadto od 2030 roku istniejące budynki mieszkalne będą musiały mieć co najmniej klasę energetyczną E, a do 2033 roku – klasę D. Te zapisy w przypadku budynków niemieszkalnych i użyteczności publicznej zaczną obowiązywać wcześniej – odpowiednio od 2027 roku i 2030 roku. Warto dodać, że z nowych przepisów zostaną wyłączone zabytki i kościoły. Państwa członkowskie będą mogły również wyłączyć z nich budynki techniczne, o charakterze historycznym, wykorzystywane tymczasowo etc.

  A co z Polską?

  Działacze, eksperci i liderzy biznesu wzywają nasz kraj do poparcia dyrektywy EPBD, która obecnie wchodzi w ostatnią rundę negocjacji z UE. W ramach dyrektywy, polski rząd będzie miał za zadanie opracowanie krajowego planu modernizacji polskich domów, szkół, szpitali i innych budynków. Jeśli dokumenty zostaną ostatecznie zatwierdzone, na naszym rynku pojawi się ogromny impuls dla polskiej gospodarki i nawet 3,3 mln nowych miejsc pracy. Jak zaznaczają eksperci, najbardziej skorzystają jednak ludzie.

   

  #OZE #Fotowoltaika #UE #Zeroemisyjność

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Energynat z kontraktem na 220 MW paneli fotowoltaicznych marki JinkoSolar w 2023 roku

  Inauguracja umowy dystrybucyjnej zawartej pomiędzy firmami miała miejsce w trakcie Targów ENEX 2023 w Kielcach. Kontrakt polskiego importera sprzętu PV – spółki Energynat oraz producenta paneli fotowoltaicznych – marki JinkoSolar przewiduje dostawę do rynku w roku 2023 modułów o mocy 220 MW. Zarząd Energynat planuje jednak ten wolumen powiększyć o dodatkowe 30 MW, osiągając na koniec roku pułap 250 MW. Całkowita ilość paneli fotowoltaicznych dostarczonych w bieżącym roku przez Energynat ma natomiast wynieść aż 350 MW.

  W Energynat stawiamy wyłącznie na najlepsze marki gwarantujące jakość, innowacyjne technologie i stabilne dostawy. Po blisko dwóch latach bardzo dobrze rokującej współpracy z marką JinkoSolar, decyzja o zacieśnieniu naszych relacji biznesowych była dla nas oczywista” – wyjaśnia Paweł Kozłowski – Chief Operations Officer i Co-Founder Energynat.

  „Popularyzacja technologii ogniw typu N, której JinkoSolar jest pionierem, oraz kolejne rekordy efektywności osiągane przez produkty tej firmy, sprawiają, że popyt na panele JinkoSolar wciąż rośnie. Klienci w Polsce i Europie doceniają moduły tej marki także za wydłużone gwarancje oraz ich walory estetyczne. Dzięki zawartej umowie dystrybucyjnej możemy dziś gwarantować naszym klientom i partnerom biznesowym pewność dostaw, niezmiennie najlepsze ceny oraz elastyczne warunki współpracy” – dodaje Paweł Kozłowski.

  JinkoSolar to jeden z największych i najbardziej innowacyjnych producentów modułów fotowoltaicznych na świecie. Produkty JinkoSolar trafiają do klientów w ponad 160 krajach na różnych kontynentach. Zdolności produkcyjne firmy to obecnie 70 GW rocznie, a te do końca 2023 roku JinkoSolar planuje zwiększyć do poziomu 90 GW.

  „Trend transformacji energetycznej nabiera rozpędu w całej Europie, a szczególnie w Europie Środkowej. Moduły fotowoltaiczne typu N, w których produkcji marka JinkoSolar jest dziś niekwestionowanym liderem, to kierunek, w którym podąża już cały światowy rynek i wszyscy uznani producenci paneli PV” – mówi Marcin Jędrachowicz – Sales Manager Eastern Europe w JinkoSolar.

  Dla umocnienia przewagi rynkowej naszych produktów w tej części świata szukaliśmy zaufanego partnera, który nie tylko zapewni nam silną pozycję w Polsce, ale także wzmocni naszą obecność w innych krajach regionu. Współpraca z Energynat pozwala nam ze spokojem patrzeć w przyszłość, a klientom Energynat oraz użytkownikom modułów JinkoSolar daje pewność nieprzerwanych łańcuchów dostaw, najlepszych cen oraz wieloletnich gwarancji producenckich” – dodaje Marcin Jędrachowicz z JinkoSolar.

  Energynat jest obecnie czołowym importerem produktów firmy JinkoSolar w Polsce oraz Europie, gwarantującym swoim klientom i partnerom biznesowym obok dostępności i stałych cen, najwyższą jakość obsługi oraz doradztwo w zakresie oferty JinkoSolar.

  Moduły JinkoSolar będą dostępne w Polsce w sieci sprzedaży autoryzowanych partnerów Energynat – czołowych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych – liczącej już blisko 100 punktów handlowych. W przypadku zamówień kontenerowych i megawatowych, w których specjalizuje się importer, firma zachęca do kontaktu bezpośredniego i skorzystania z ich flagowego programu „Duże RABATY na MEGAWATY” oraz odbierania komponentów bezpośrednio z 3 centrów dystrybucyjnych Energynat: w Warszawie, Wrocławiu oraz Łodzi.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Fotowoltaika i nawadnianie – ostatni dzień na złożenie wniosku!

  Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zarejestrowała 1 510 wniosków o wsparcie na kwotę blisko 139 mln zł.

  Do dziś tj. 15 marca 2023 roku przyjmowane są dokumenty przez oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie internetowej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji wpłynęło 98 wniosków o wsparcie przedsięwzięć związanych z nawadnianiem na blisko 7,6 mln zł i 1 412 wniosków na tworzenie instalacji fotowoltaicznych, z których wynika, że ubiegający się o dofinansowanie w tym obszarze starają się o przyznanie im kwoty ponad 131,2 mln zł.

  Wsparcie na nawadnianie w gospodarstwie (obszar E) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.
  Mogą nią być:

  • Wykonanie nowego nawodnienia
  • Ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej
  • Ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru

  Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” 60 proc.

  Z kolei refundacja kosztów inwestycji w zieloną energię w gospodarstwie (obszar F) będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku.

  Co istotne, inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych, a pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniu podlegają m.in. zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Co również istotne – magazyn energii musi mieć możliwość przyjęcia co najmniej połowy wytworzonego przez instalację prądu. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł.
  Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” 60 proc.

  Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

   

  Źródło: gov.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Dofinansowanie #Magazynenergii #Pompaciepła

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowy rekord produkcji energii z OZE w Polsce

  Nowy rekord OZE

  Według informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych 12 marca 2023 roku farmy wiatrowe oraz instalacje słoneczne wyprodukowały łącznie rekordową ilość energii tj. 11 GWh. Stanowiło to blisko 63 proc. łącznego zapotrzebowania na energię.

  „Jednocześnie wystąpiło typowe dla weekendu stosunkowo niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną. W efekcie w sobotę w niektórych godzinach PV i farmy wiatrowe zaspokajały ponad jedną trzecią zapotrzebowania, a w niedzielę w pewnych okresach doby ponad 60 proc.” – mówi rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) – Beata Jarosz-Dziekanowska.

  Poprzedni rekord odnotowano w kwietniu 2022 roku, kiedy instalacje OZE pracowały z mocą 10,6 GWh. Tym razem polski system energetyczny poradził sobie z nadmiarem energii m.in. dzięki eksportowi nadwyżek. Z kolei coraz pilniejszą potrzebą są magazyny energii, ponieważ na ten moment polska energetyka nie jest w stanie poradzić sobie z zagospodarowaniem dodatkowej zielonej energii.

  Ważna rola magazynów energii

  Zmiana sposobu zabezpieczenia dostaw prądu, z centralnej ciągłej produkcji na rozproszone źródła to bardzo duże wyzwanie dla każdego kraju oraz regionu.

  Idziemy w tę stronę, a generacja z wiatru i słońca będzie miała coraz większy udział w miksie energetycznym. To, czego bardzo brakuje w naszym systemie, to magazyny energii.” – zauważa Dawid Zieliński, Prezes firmy Columbus.
  Jego zdaniem, na najbliższe 10-20 lat potrzebujemy inwestycji w magazyny energii.

  „Zarówno te małe, dla domów, rolników i firm, jak i te centralne, przyłączone do PSE i OSD, które będą stabilizowały całą sieć. Potrzebujemy magazynów energii na każdym poziomie napięcia – od niskiego w domach, przez średnie w firmach i przy małych OZE, po najwyższe napięcie w PSE.” – podkreśla Zieliński.

   

  Źródło: energia.rp.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #RekordOZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  OZE

  Przygotowanie spółki energetycznej do cyfryzacji procesów

  Agenda:

  • Efektywne zarządzanie danymi pozwala optymalizować dystrybucję energii
  • Dane ułatwiają też ograniczać koszty w trakcie transformacji energetycznej
  • Dane to także łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą i priorytetyzowanie obszarów wymagających modernizacji w pierwszej kolejności
  • Ceberbezpieczeństwo jest coraz istotniejsze
  Co powinny uwzględnić systemy zarządzania danymi w spółkach energetycznych?

  Przede wszystkim bezpieczeństwo. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale już teraz wspominamy o nim w pierwszej kolejności. Ewentualna nieuprawniona ingerencja z zewnątrz może znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa i wywołać sporo problemów. Dlatego właśnie już na starcie należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia – zarówno wbudowane w dany system oraz w sieć informatyczną, w ramach której on data funkcjonuje, jak i na poziomie procedur, które obowiązują ludzi korzystających z systemu.

  Co jednak z samymi danymi? Te powinny być dostępne w taki sposób, aby możliwie łatwo było z nich korzystać, a najważniejsze dane były łatwo dostępne. Przekłada się to później nie tylko na łatwiejsze dystrybuowanie energii w czasie rzeczywistym, w zależności od bieżących potrzeb, lecz również na bardziej precyzyjne możliwości prognozowania zwiększonego zapotrzebowania w konkretnych porach i lokalizacjach.

  Dodatkowo istotne jest również, by dany system był skalowalny i możliwie elastyczny. Tak, aby służył nie tylko w obrębie istniejącej infrastruktury, lecz również sprzyjał przeprowadzaniu analiz w trakcie jej modernizowania oraz przeprowadzania transformacji energetycznej.

  Dlaczego dane są tak istotne w procesie transformacji energetycznej?

  Odpowiedź jest krótka – ponieważ przekładają się one nie tylko na efektywność tego procesu, lecz również na związane z nim koszty. Biorąc pod uwagę, że według raportu, który opublikował w roku 2021 Goldman Sachs (GS), wydatki związane z ograniczeniem do 2060 wzrostu średniej temperatury na Ziemi o 2 stopnie (lub mocno optymistycznie, do 2050 roku o 1,5 stopnia) będzie oznaczać dla światowej gospodarki wydatki na poziomie nie mniej niż 56 bilionów dolarów – optymalizacja wydaje się niezbędna.

  Doskonale zrozumiano to chociażby w Holandii, gdzie operatorzy sieci dystrybucyjnej (OSD) postawili nie tylko na nowoczesne systemy zarządzania danymi, lecz – co równie istotne – kompatybilnymi ze sobą nawzajem (w przypadku Holandii był to wręcz jeden i ten sam system), co pozwoliło na bardzo zoptymalizowane alokowanie energii i gazu ziemnego.

  Innym ciekawym przykładem udanej transformacji energetycznej jest dawny DONG Energy (Danish Oil and Gas), dziś funkcjonujący pod nazwą Ørsted. Firma ta, kiedyś znana z bardzo wysokiego w porównaniu z innymi europejskimi koncernami poziomu emisyjności, dziś powoduje 90 procent mniej emisji, a do 2025 roku planuje uzyskać neutralność klimatyczną.

  „Dane są paliwem transformacji energetycznej. Bez nich nie zidentyfikujemy najbardziej krytycznych problemów i nie zareagujemy w sposób optymalny – powtarzają to największe międzynarodowe instytucje. Według MAE, wysokiej jakości i częstotliwości dane umożliwiają monitorowanie i ocenę efektywności energetycznej. Accenture i WEF sugerują, że technologie cyfrowe napędzane danymi mogłyby zredukować emisje o 20% do 2050 r. Słowo „dane” na dobre zagościło w debacie. Kolejnym krokiem jest świadome zarządzanie informacją w celu przyspieszenia transformacji energetycznej poprzez integrację niestabilnych OZE, decentralizację, optymalizację infrastruktury ładowania dla elektromobilności i działania DSR”. – mówi  Maciej Miniszewski, Starszy Doradca w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

  Rozwój energetyki charakteryzują trzy wektory: dekarbonizacja, decentralizacja i digitalizacja. Kolejne lata będą naznaczone skokowym wzrostem liczby wiatraków, instalacji fotowoltaicznych, rozwojem sieci przesyłowych i magazynów energii. Już za niecałe 1,5 roku ruszy też Centralny System Informacji o Rynku Energii, czyli game changer, pozwalający klientom bardziej świadomie zarządzić swoim zużyciem energii i jej kosztami. Aby zarządzić tym skomplikowanym i rozproszonym ekosystemem kluczowe staną się systemy do zarządzania energetyką rozproszoną, przetwarzające dane zebrane na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej od milionów odbiorców. Bez tych inteligentnych narzędzi cyfrowych jesteśmy skazani na nadmiarowe inwestycje w instalacje wytwórcze i sieci przesyłowe oraz nadmierne taryfy. Ponadto dzięki otwartym danym geoprzestrzennym i algorytmom sztucznej inteligencji możliwe stało się bardziej równomierne rozplanowanie inwestycji w wiatraki, PV czy magazyny energii. Przyszłość to zatem cyfrowa i zielona energetyka napędzana danymi”. – komentuje Aleksandra Trojanowska, Dyrektor Zarządzająca Algorable sp. z o.o.

  Wykorzystywanie danych do monitorowania i poprawiania efektywności energetycznej

  Dokładna analiza danych umożliwia między innymi na minimalizowanie ewentualnych problemów, jakie mogą wystąpić z dostawami energii w szczytowych okresach zapotrzebowania – co w razie ewentualnego kryzysu może być kluczowe. Tym bardziej, że ta sama analiza pozwoli wtedy priorytetyzować, gdzie energia powinna być dostarczana w pierwszej kolejności. Zważywszy na doświadczenia zza wschodniej granicy jest to temat, którego bagatelizować po prostu nie można.

  Jednak digitalizacja i łatwiejsze zbieranie oraz przetwarzanie danych jest niezwykle przydatne również w spokojniejszych czasach. Pozwala bowiem łatwiej określać, gdzie sieć przesyłowa radzi sobie bez problemu, a gdzie stosunkowo często występują przeciążenia lub awarie. To z kolei ułatwia racjonalne zarządzanie budżetem przeznaczonym na modernizację sieci.

  To jednak tylko bardzo ogólne przypadki zastosowania danych, podczas gdy istnieje mnóstwo bardziej szczegółowych aspektów, pomagających pod kątem nie tylko redukcji kosztów, lecz również ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Sporo kwestii z tym związanych będzie poruszane na konferencji Data Economy Congress (https://dataeconomycongress.pl/lp/lpm/).

  Ceberbezpieczeństwo systemów infrastruktury krytycznej i zasady bezpiecznego przetwarzania danych

  Ceberbezpieczeństwo to temat, o którym już wspominaliśmy na początku, jednak zdecydowanie warto napisać na ten temat więcej. Problem z cyberatakami był obecny przez ostatnie lata, jednak w kontekście sytuacji za wschodnią granicą staje się jeszcze bardziej istotny. Jakby nie było, mówimy o istotnych danych związanych z ekonomią kraju. Z drugiej strony skuteczne ataki mogą wpływać na funkcjonowanie infrastruktury energetycznej, a to przekłada się na realne szkody dla gospodarki.

  Problem dostrzega chociażby Światowa Rada Energetyczna (World Energy Council), która wskazuje cyberataki na sieci energetyczne jako zagrożenie dla rozwoju całej gospodarki. Widać to było również na Ukrainie, gdzie w kwietniu 2022 roku hackerzy próbowali doprowadzić do uszkodzenia podstacji wysokiego napięcia.

   

  #OZE #Energetyka #Cyberbezpieczeństwo #Transformacjaenergetyczna

  Kategorie
  OZE

  Nowa stacjonarna elektrownia wodorowa zapewniająca zasilanie rezerwowe

  Honda zaprezentowała nowy stacjonarny system zasilania ogniwami paliwowymi, który będzie służył jako zasilanie rezerwowe dla jej centrum danych w amerykańskiej siedzibie Hondy w Torrance w Kalifornii.

  Stacjonarny system zasilania wykorzystuje ogniwa paliwowe drugiego życia pobrane z pojazdów elektrycznych Clarity Fuel Cell Electric Vehicles firmy Honda.

  System został złożony jako bardziej sprawdzający słuszność koncepcji, chociaż będzie służył jako zasilanie rezerwowe dla centrum danych w codziennych operacjach. Wodór do systemu pochodzi z lokalnego zbiornika magazynowego i może być uzupełniany przyczepą wodoru od dostawców takich jak Praxair lub Linde. Obecnie wykorzystuje szary wodór, ale w przyszłości może wykorzystywać wodór niebieski lub zielony, gdy podaż wzrośnie.

  Nowy system zasilania wodorowymi ogniwami paliwowymi stanowi dla Hondy impuls do zapewnienia zapasowych systemów zasilania i lokalnego magazynowania energii. Początkowe systemy będą wykorzystywać istniejące ogniwa paliwowe Hondy, które można znaleźć w Clarity, chociaż Honda nadal aktywnie rozwija system ogniw paliwowych nowej generacji we współpracy z General Motors.

  Honda nadal jest optymistycznie nastawiona do ogniw paliwowych zarówno do przechowywania stacjonarnego, jak i do swoich pojazdów w oparciu o wczesne postępy w zakresie jednostek nowej generacji. Obecnie prognozują, że ogniwa paliwowe nowej generacji będą kosztować jedną trzecią tego, co robią obecne ogniwa paliwowe.

  Honda wierzy, że te ogniwa paliwowe będą stanowić podstawę dla zupełnie nowej generacji samochodów osobowych, poczynając od pojazdu napędzanego ogniwami paliwowymi Hondy CRV, który wejdzie do produkcji w fabryce w Ohio w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych w 2024 roku. Opierając się na istniejącej flocie samochodów osobowych, Honda planuje wykorzystać te ogniwa paliwowe jako podstawę dla większych i bardziej wydajnych systemów zasilania ogniwami paliwowymi.

  Źródło: CleanTechnica

  #OZE #Wodór #Elektromobilność #Ochronaśrodowiska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Raport Motoryzacyjny za 2022 rok w Polsce – sprzedaż aut z napędem spalinowym, elektrycznym i hybrydowym

  Wstęp. 

  W 2022 roku osoby indywidualne, jak również firmy ograniczyły znacznie inwestycje. Potwierdza to 7,4 proc. spadek sprzedaży nowych samochodów w 2022 roku do 2021 roku. Największy, bo 15,8 proc. spadek odnotowano na rynku samochodów dostawczych. Natomiast odnotowano 6 proc. spadek zakupu nowych samochodów osobowych.

  Według najnowszych danych podanych przez PZPM na podstawie danych z CEP w 2022 roku sprzedano 481 987 wszystkich nowych samochodów, w tym 419 749 osobowych i 62 238 samochodów dostawczych.
  Oznacza to, że łącznie w 2022 roku kupiono 481 987 nowych samochodów, tj. o 38 586 aut mniej w stosunku do 2021 roku. W 2022 roku zakupiono o 26 898 mniej samochodów osobowych i 11 688 samochodów dostawczych.
  Analizując popyt na samochody osobowe według rodzaju paliwa, największy spadek, bo 14,7 proc. odnotowały samochody z napędem diesela, a następnie 12,5 proc. Z napędem benzynowym. Natomiast samochodów z napędem alternatywnym sprzedano w Polsce 170 200, co stanowi 40,5 proc. udziału w rynku wszystkich zakupionych aut osobowych.

  Pierwsze rejestracje nowych aut osobowych i dostawczych w 2022 roku  

  W 2022 roku sprzedano najmniej aut osobowych w ciągu ostatnich 6 lat. Natomiast w samochodach dostawczych jest to drugi najsłabszy wynik sprzedaży po 2020 roku minionych 6 lat.

  Łącznie w 2022 roku sprzedaż nowych aut wyniosła 92,6 proc. do 2021 roku. Tak duży spadek sprzedaży nowych aut spowodował, że część dealerów nowych samochodów zbankrutowała.

   

  W 2022 roku najwięcej nowych aut zakupiły firmy tj. 298 176. Osoby indywidualne 121 573.
  Zdecydowanym liderem sprzedaży nowych samochodów osobowych jest ponownie Toyota, która sprzedała 73 862 nowych aut, w tym jest liderem w segmencie klientów indywidualnych – 23 734 sprzedanych aut oraz w grupie odbiorców klientów biznesowych – 50 128 sprzedanych aut.

  Drugie miejsce zajęła Skoda, która sprzedała 42 067 wszystkich nowych aut osobowych.
  Trzecie miejsce zajęła KIA, która sprzedała 33 714 wszystkich nowych aut osobowych.
  Czwarte miejsce zajął Volkswagen, który sprzedał 30 814 wszystkich nowych aut osobowych.
  Piąte miejsce zajął Hyundai, który sprzedał 26 887 wszystkich nowych aut osobowych.
  Szóste miejsce zajęło BMW, które sprzedało 23 806 wszystkich nowych aut osobowych.

  W grupie klientów indywidualnych:

  Drugą pozycję zajęła KIA ze sprzedażą 14 484 nowych aut osobowych.
  Trzecią pozycję zajęła Skoda ze sprzedażą 10 797 nowych aut osobowych.
  Czwartą pozycję zajęła Dacia ze sprzedażą 10 348 nowych aut osobowych.
  Piątą pozycję zajął Hyundai ze sprzedażą 8 915 nowych aut osobowych.
  Szóstą pozycję zajął Volkswagen ze sprzedażą 8 529 nowych aut osobowych.

  W grupie klientów biznesowych:

  Drugą pozycję zajęła Skoda ze sprzedażą 31 270 nowych aut osobowych.
  Trzecią pozycję zajął Volkswagen ze sprzedażą 22 285 nowych aut osobowych.
  Czwartą pozycję zajęło BMW ze sprzedażą 20 892 nowych aut osobowych.
  Piątą pozycję zajęła KIA ze sprzedażą 19 230 nowych aut osobowych.
  Szóstą pozycję zajął Hyundai ze sprzedażą 17 972 nowych aut osobowych.

  Łącznie najwięcej nowych aut osobowych zakupiły firmy. Sprzedaż do tego segmentu rynku stanowiła
  71 proc. sprzedaży wszystkich aut osobowych w Polsce w 2022 roku. Natomiast sprzedaż dla osób indywidualnych stanowił tylko 29 proc. łącznej sprzedaży wszystkich nowych aut osobowych.

  W 2022 roku od 6 lat w Polsce była najmniejsza sprzedaż nowych samochodów osobowych i dostawczych. W porównaniu do 2021 roku, w 2022 roku sprzedano o ponad 38,5 tys. mniej wszystkich nowych aut.

  W 2022 roku 61 proc. udział w zakupie nowych samochodów osobowych miały firmy. Jest to nadal grupa klientów, która kupuje najwięcej aut osobowych. Jednak udział tej grupy w ciągu 6 minionych lat jest najmniejszy na rynku nabywców samochodów osobowych.

  W 2022 roku kupiono o ponad 11,7 tys. mniej nowych samochodów dostawczych. Udział zakupu nowych samochodów dostawczych w zakupie wszystkich nowych aut zmniejszył się z 15,1 proc. do 12,8 proc.

  Oznacza to, że rynek motoryzacyjny w istotny sposób odczuł skutki wojny na Ukrainie.

  Na duży spadek zakupu samochodów dostawczych miały auta ciężarowe do 3,5 ton.

  Pierwsze rejestracje nowych aut osobowych wg rodzaju napędu w 2022 roku  

  Pomimo znacznego spadku sprzedaży wszystkich nowych aut, w 2022 roku wzrosła sprzedaż nowych aut z napędem alternatywnym. Sprzedaż aut z napędem benzynowym jest jeszcze największa. Sprzedaż nowych aut z napędem diesla stanowi już niewielki udział na rynku.

  Najwięcej, bo 203 100 sprzedano samochodów z napędem benzynowym. Już na drugim miejscu uplasowały się auta z napędem alternatywnym. Łącznie zakupiono 170 200 samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym. Najbardziej popularne są samochody z napędem MHEV (łagodne hybrydy z silnikiem spalinowym wyposażone w silnik elektryczny) – 71 331 nowych użytkowników, a na drugim miejscu HEV (hybrydowy pojazd elektryczny) – 65 617 nowych użytkowników. Na trzecim miejscu uplasowały się LPG – 12 246 sprzedanych aut, a na kolejnym miejscu elektryki tj. BEV. Nowych nabywców aut z napędem elektrycznym w 2022 roku przybyło 11 293.

  Największy procentowy udział w sprzedaży nowych aut z napędem alternatywnym odnotowano w hybrydach, odpowiednio 17,0 proc. oraz 15,6 proc. Na trzecim miejscu znalazły się samochody z napędem LPG z udziałem 3,0 proc. sprzedaży. Natomiast samochody elektryczne miały 2,7 proc. udział w sprzedaży wszystkich nowych aut osobowych w 2022 roku.

  Podstawowe rodzaje aut z napędem alternatywnym

  Rodzaje napędów alternatywne w samochodach osobowych:

  Sprzedaż nowych aut z napędem alternatywnym w Polsce w 2022 roku

  Ilość sprzedanych nowych samochodów osobowych w 2022 roku w Polsce z napędem alternatywnym według rodzaju napędu

  Zdecydowanie najwięcej sprzedaje się nowych aut z napędem alternatywnym typu MHEV i HEV. Odnotowano mały wzrost sprzedaży aut z napędem elektrycznym typu BEV i symboliczny wzrost aut z napędem PHEV.

  Sprzedaż samochodów alternatywnym przekroczyła w 2022 roku 40 proc. W tej grupie dominują hybrydy. Udział hybryd w łącznej sprzedaży nowych aut przekroczył 32,6 proc. Udział w sprzedaży pozostałych aut z napędem alternatywnym jest niewielki. Samochody elektryczne stanowią jedynie 2,69 proc. Całkowitej sprzedaży nowych aut. Wpływają na to dwa główne czynniki. Naszym zdaniem w pierwszej kolejności na małą sprzedaż aut elektrycznych odgrywa ich wysoka cena w stosunku do wynagrodzeń. Drugim czynnikiem jest stosunkowo mała ilość stacji ładowania.

  TOP20 najlepiej sprzedanych nowych aut osobowych wg marek w Polsce w 2022 roku

  Poniżej przedstawiamy TOP20 najlepiej sprzedawanych marek samochodowych w Polsce w ciągu 6 lat.

  W 2022 roku największą sprzedaż odnotowała Toyota z ponad 78,5 tys. Sprzedanych aut. Drugie miejsce na podium zajęła Skoda z 42,2 tys. sprzedanych aut. Podium zamyka Volkswagen ze sprzedażą 35,1 tys. aut. Warta odnotowania jest jeszcze czwarta pozycja marki KIA, która sprzedała 33,8 tys. nowych aut.

  Na przestrzeni 6 lat największy wzrost sprzedaży aut odnotowała Toyota. Jej udział w rynku zwiększył się z 9,6 proc. W 2017 roku do 16,3 proc. w 2020 roku. Na drugim miejscu pod względem wzrostu udziału w rynku ma KIA ze wzrostem 2,8 proc. w okresie minionych 6 lat. Na trzecim miejscu jest BMW z 2 proc. wzrostem udziału w rynku. Na czwartym miejscu Hyundai ze wzrostem 1,9 proc. na rynku. Warty odnotowania jest jeszcze Mercedes Benz, którego udział w rynku wzrósł o 1,2 proc.

  Najchętniej kupowane nowe samochody osobowe w Polsce w 2022 roku według modeli

  Poniżej przedstawiamy TOP6 najlepiej sprzedawanych modeli nowych aut w Polsce w 2022 roku:

  Zdecydowanym liderem w zakresie ilości sprzedanych modeli aut jest Toyota Corolla, która łącznie w 2022 roku sprzedała się w ilościach 21 371 sztuk. Na drugim miejscu uplasował się drugi model Toyoty tj. Toyota Yaris z wynikiem ponad 12,4 tys. sprzedanych modeli. Podium zamyka Kia Sportage, która sprzedała się z ilością ponad 11 tys. Na kolejnych miejscach znalazła się Dacia Duster z wynikiem 10,9 tys., Skoda Octavia z wynikiem nieco mniej niż 10,9 tys. czy Toyota RAV4 ze sprzedażą ponad 10,5 tys. sztuk.

  Łączne rejestracje nowych samochodów osobowych – porównanie 2022 do 2021  

  Toyota Corolla pomimo zajęcia pierwszego miejsca zalicza ponad 3 procentowy spadek w sprzedaży modelu w porównaniu rok do roku. W podobnej sytuacji znajduje się Toyota Yaris ze spadkiem prawie 14 proc. w stosunku 2022 do 2021. Z kolei lepszą dynamiką sprzedaży może pochwalić się model Kia Sportage, który sprzedał się o prawie 46 proc. więcej w stosunku rok do roku.
  Wzrosty sprzedaży zaliczyły również takie modele jak: Hyundai i30, Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero, Skoda Kamiq, Skoda Superb, Volvo XC60, Kia Xceed czy Skoda Kodiaq.
  Reszta modeli nowych aut odnotowała spadek w stosunku 2022 rok do 2021 roku.

  Ranking modeli wg rejestracji nowych aut osobowych na Kl. Indywidualnych – porównanie 2022 do 2021

  Największą sprzedażą nowych aut osobowych wśród klientów indywidualnych może pochwalić się Toyota Yaris Cross ze sprzedażą ponad 5,5 tys. sztuk. Drugie miejsce zajęła Dacia Duster w wynikiem ponad 5,3 tys. sprzedanych sztuk, a podium zamyka Toyota Yaris ze sprzedażą ponad 2,9 tys. sztuk wśród grupy klientów indywidualnych.
  Listę TOP20 najlepiej sprzedawanych modeli nowych aut wśród klientów indywidualnych zamykają Fiat 500 ze sprzedażą prawie 1,5 tys. sztuk oraz Suzuki Vitara z łączną sprzedażą prawie 1,4 tys.

  Liderem w zakresie najlepiej sprzedawanych aut osobowych wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris Cross, która pomimo iż stosunkowo nie jest długo na rynku, to od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników. Potwierdza to fakt wzrostu sprzedaży tego modelu o prawie 678 proc. w stosunku rok do roku.
  Dobrą dynamikę sprzedaży wśród klientów indywidualnych zachowały również modele: Kia Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen T-Roc, Skoda Kamiq, Kia Xceed, Skoda Fabia, Skoda Karoq, Renault Captur czy Fiat 500.

  Ranking modeli wg rejestracji nowych aut osobowych na REGON – porównanie 2022 do 2021

  W zakresie modeli nowych aut osobowych dla firm nie jesteśmy zaskoczeni takim rezultatem.
  Z pierwszego miejsca może cieszyć się Toyota Corolla sprzedając się łącznie w ponad 18,6 tys. sztukach. Stanowi to prawie dwa razy więcej niż Skoda Octavia, która zajęła drugie miejsce z wynikiem nieco ponad 9,6 tys. sprzedanych sztuk. Na trzecim miejscu uplasował się Hyundai i30 z łączną sprzedażą ponad 7,8 tys. sztuk tego modelu. Na następnych miejscach znalazły się kolejno Toyota Yaris, Toyota RAV4 oraz Kia Sportage, która w grupie klientów biznesowych odnotowała prawie aż 52 proc. większą sprzedaż w 2022 roku niż w 2021 roku.

  Największe wzrosty sprzedaży nowych aut osobowych dla firm w stosunku rok do roku odnotowały: Toyota Corolla, Hyundai i30, Kia Sportage, Volvo XC60, Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross oraz Skoda Kodiaq.
  Pozostałe modele nowych aut w grupie klientów biznesowych odnotowały spadek w stosunku 2022 rok
  do 2021 roku.

  Perspektywy rynku motoryzacyjnego na 2023 rok

  Branża motoryzacyjna jest jedną z branż, na którą wyraźne piętno odcisnęła zarówno pandemia, jak i wojna na Ukrainie oraz kryzys energetyczny. Efektem tego, już od trzech lat formułowanie prognoz dla tego rynku stało się utrudnione.
  W 2023 roku sprzedawcy nowych samochodów mogą mieć problemy. Dealerów czekają ciężkie chwile, za to zwycięzcami będą ci, którzy będą mogli pomóc Polakom oszczędzać na samochodach.
  „W salonach widać stopniowy powrót polityki rabatowej i ten trend będzie kontynuowany” – uważa Michał Knitter, Wiceprezes Carsmile.

  Dobrą wiadomością jest również to, że na rynku zwiększy się dostępność aut. Wiele zależy przy tym od wydarzeń makroekonomicznych i dalszych losów wojny na Ukrainie.
  „Eskalacja to ryzyko dalszego osłabienia waluty, a deeskalacja to ruch w przeciwną stronę. Kurs walutowy wprost przekłada się na cenę aut w Polsce, a obecnie dalsze, znaczące wzrosty cen byłyby zabójcze dla rynku po podwyżkach, które już miały miejsce. Poza wojną bardzo ważnym czynnikiem jest jeszcze KPO. Jeśli Polska porozumie się z UE i jeśli do tego pojawią się jeszcze sygnały łagodzenia konfliktu na Wschodzie, wówczas poprawi się postrzeganie naszego kraju przez inwestorów, co wzmocni kurs złotego, a jednocześnie wzrośnie optymizm na rynku” – wskazuje Knitter.

  Wraz ze stabilizacją inflacji lub gdyby na skutek pewnego splotu okoliczności rynkowych, w tym ceny czy kurs walutowy mieli wzrost reeksportu, wówczas w drugim półroczu 2023 roku możemy zobaczyć pewien ruch w górę w statystykach sprzedaży.

  Z drugiej strony mniejsze możliwości klientów sprawią, że na rynku pojawi się nowa, szybko rozwijająca się nisza obejmująca używane pojazdy.
  Prawdopodobnie ceny aut nadal będą rosnąć, co spowoduje niski poziom zakupu nowych samochodów.
  Na takiej sytuacji skorzystają ci, którzy zarabiają na autach używanych.
  „2023 rok przyniesie dużą podaż stosunkowo nowych aut używanych, pokontraktowych, „wracających” z wynajmu czy elastycznego leasingu. Spowoduje to rozwój nowych usług jak wynajem aut używanych. Takie samochody są znacząco tańsze, dzięki temu rata jest niższa, a okres wynajmu jest krótszy (np. rok lub dwa zamiast 3 lat), dzięki temu łatwiej się zdecydować w niepewnych czasach na taką opcję. Ponadto  takie pojazdy są dostępne od ręki”- dodaje Wiceprezes Carsmile.

  W perspektywach na 2023 rok w branży motoryzacyjnej, warto zaznaczyć, że kryzys nie powstrzyma rosnącego zapotrzebowania na elektryki. Eksperci przewidują dalszy wzrost sprzedaży aut elektrycznych i osiągnięcia 5-7 proc. udziału w łącznej liczbie rejestracji nowych pojazdów w 2023 roku.

  Podsumowanie

  Ostatnie lata były trudne m.in. właśnie dla rynku motoryzacyjnego, ponieważ kryzys, który obserwujemy w Europie przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie całej branży. Utrzymująca się inflacja oznacza konieczność dokonywania dalszych korekt cen przez producentów i dystrybutorów części na rynku wtórnym. Producenci bowiem kierują swoje obawy ku wzrostom cen surowców oraz energii, a ponadto należy do tego dodać wzrost kosztów logistycznych, części czy nawet kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Wyzwania te nakładają się na transformację technologiczną w sektorze nowych napędów, co powoduje kolejne wydatki wśród producentów, a dla warsztatów zmian w zakresie oferowanych usług. Skutki te odczują zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, ale także konsumenci.

  W poprzednim naszym Raporcie Motoryzacyjnym za 2021 rok rozpisywaliśmy się o skutkach jakie wywołała pandemia i jakie zostawiła po sobie ślady w branży motoryzacyjnej. Dziś z kolei możemy mówić o skutkach, które odbiły się na branży poprzez wojnę na Ukrainie, co m.in. wywołało kryzys gospodarczy w Europie. Dlatego tak ciężko oszacować perspektywy na 2023 rok nie wiedząc co czeka nas w najbliższych miesiącach.

  Kategorie
  OZE

  Sytuacja rynku OZE rok po globalnym kryzysie energetycznym

  Po pierwsze, Rosja zagrała kartą energetyczną i nie wygrała, a jej dochody z ropy i gazu spadły o około 40 proc. w ciągu ostatniego roku i spadną jeszcze bardziej w nadchodzących latach. Rosja stoi obecnie w obliczu trwałej utraty pozycji w świecie energetycznym tj. traci nie tylko głównych klientów, ale także dostęp do kluczowych technologii i finansowania z powodu sankcji.

  Po drugie, polityka rządu naprawdę ma znaczenie – zwłaszcza w czasach kryzysu. Polityki zachęcające do szybszego wdrażania czystej energii odniosły sukces, a pragmatyzm i zaradność rządów pomogły zabezpieczyć dostawy energii, aby utrzymać włączone światła.

  Po trzecie, kryzys jeszcze się nie skończył, ale silna reakcja Europy i łagodna pogoda tej zimy dały jej cenny czas. Będzie to kluczowe dla wdrożenia odważnej polityki i zmian strukturalnych potrzebnych do izolacji systemów energetycznych i ochrony konsumentów przed zmiennością.

   

  Przemówienie do komisarzy i ministrów UE w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i przemian

  23 lutego 2023 roku, w przeddzień rocznicy inwazji, dr Birol przemawiał przed kolegium komisarzy z 27 krajów UE w Brukseli na temat znaczenia wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym dalszym postępie w transformacji energetycznej.

  Na zaproszenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, dr Birol przekazał Europie „jedną gratulację, jedno ostrzeżenie i jedną szansę” za jej dotychczasowe wysiłki oraz za to, co musi zrobić w nadchodzących miesiącach i latach.
  Chwaląc instytucje UE i państwa członkowskie za znaczne zmniejszenie uzależnienia od rosyjskiej energii w ciągu zaledwie 12 miesięcy, ostrzegł również, że Europa „z pewnością jeszcze nie wyszła z lasu”, a w 2023 roku czeka jeszcze wiele niewiadomych. Dr Birol wezwał Europę by dostarczyć nowy plan przemysłowy poprzez odważną i ambitną politykę, aby konkurować w dobie produkcji technologii czystej energii, zwłaszcza gdy inne regiony świata zwiększają ambicje w tych obszarach.

  W następnym tygodniu dr Birol wzmocnił te przesłania do ministrów energii z całej UE na spotkaniu w Sztokholmie pod szwedzką prezydencją w UE, podkreślając, że Europa nie może popadać w samozadowolenie – zarówno w obecnym kryzysie energetycznym, jak i w wysiłkach na rzecz wykorzystania szans wyłaniających się dla nowej, globalnej gospodarki energetycznej.

   

  Światowe rynki gazu ziemnego pozostają napięte przez niepewność

  Według najnowszego kwartalnego raportu IEA na temat rynku światowego zapotrzebowania na gaz ziemny, po spadku w ubiegłym roku w związku ze światowym kryzysem energetycznym, pozostanie zasadniczo na tym samym poziomie w tym roku. Perspektywy obarczone są jednak dużą niepewnością, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłe działania Rosji i gospodarcze skutki wahań cen energii.

  Ceny gazu ziemnego, choć nadal wysokie jak na historyczne standardy, spadły w ostatnich miesiącach. Może się to jednak zmienić w 2023 roku, gdy popyt na LNG wzrośnie w Azji, zwłaszcza w Chinach. Jako największy na świecie importer gazu ziemnego, kraj ten niedawno zniósł ograniczenia związane z COVID-19, a jeśli aktywność gospodarcza się ożywi, może to doprowadzić do ograniczenia globalnej podaży, wywołując silną konkurencję.

  Ubiegłoroczny spadek globalnego zużycia gazu był szczególnie wyraźny w Europie, gdzie bezprecedensowy wzrost cen doprowadził do 13 proc. zmniejszenia zapotrzebowania na gaz, ponieważ rządy szybko zareagowały polityką kryzysową, przemysł ograniczył produkcję, a konsumenci ograniczyli termostaty.

   

  #OZE #Kryzysenergetyczny #Cenygazu #Gaz #UE

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga