Archiwa Czyste powietrze - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Śląsk ponownie liderem w walce ze smogiem!

  Dane z Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) pokazują, że Rybnik od początku programu złożył niemal 6,5 tysiąca wniosków. To stawia miasto na czele rankingu w skali kraju, co odzwierciedla zaangażowanie lokalnych władz w promocję i realizację działań ekologicznych.

  Wprowadzony w 2018 roku program „Czyste Powietrze” ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń przez wymianę przestarzałych kotłów na węgiel i drewno. Do 2029 roku planowane jest zastąpienie 3 milionów tzw. kopciuchów.

  Analizy przeprowadzone przez Europejskie Centrum Czystego Powietrza (ECAC) wskazują, że aż 71 proc. poprawy jakości powietrza w Rybniku od 2018 roku można przypisać bezpośrednio działaniom antysmogowym, takim jak wymiana kotłów. Tylko 29 proc. tej poprawy można przypisać zmianom meteorologicznym, takim jak cieplejsze zimy.

  Aktywność Rybnika w programie „Czyste Powietrze” pokazuje, jak ważna jest współpraca samorządów z mieszkańcami oraz jak dużo można osiągnąć dzięki systematycznym działaniom na rzecz ochrony środowiska. Kampanie informacyjne i edukacyjne prowadzone w mieście przyczyniły się do znaczącego wzrostu liczby złożonych wniosków, co z kolei przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców.

  Jakość powietrza w Rybniku znacząco się poprawiła, co potwierdzają liczby dni smogowych – spadły one z 134 w 2010 roku do zaledwie 16 w 2023 roku. To sukces, który potwierdza, że skuteczne programy ekologiczne mogą realnie wpływać na poprawę warunków życia.

  Jednakże, aby utrzymać pozytywne tendencje i dalej poprawiać stan powietrza, niezbędne jest kontynuowanie działań i poszukiwanie nowych rozwiązań zgodnych z najnowszymi standardami ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Rybnik stanowi przykład, że zdecydowane i konsekwentne działania mogą przynieść realne efekty, które są korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców.

   

  Źródło: Katarzyna Poprawska-Borowiec / Gram w zielone

  #OZE #CzystePowietrze #Śląsk #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Zmiany w programie Czyste Powietrze – nowe wymagania dla pomp ciepła

  Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowych kryteriów dla pomp ciepła w programie. Od tej pory, aby zakwalifikować się do programu, pompy ciepła muszą przejść badania w niezależnych laboratoriach z akredytacją w Unii Europejskiej lub EFTA. Celem tych badań jest potwierdzenie, że parametry techniczne urządzeń są zgodne z informacjami podanymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

  Rzeczniczka NFOŚiGW, Ewelina Steczkowska, informuje, że na realizację badań producenci będą mieli około dwóch miesięcy. Obecnie dostępnych jest co najmniej 20 laboratoriów na terenie UE i EFTA, które mogą przeprowadzić wymagane testy. To dobra wiadomość dla producentów, którzy mogą obawiać się krótkiego terminu na dostosowanie się do nowych wymogów.

  Ponadto, urządzenia muszą znaleźć się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), aby kwalifikować się do wsparcia z programu Czyste Powietrze. Większość urządzeń z tej listy już przeszła wymagane badania, co powinno ułatwić proces ich weryfikacji i wpisu na listę.

  NFOŚiGW podkreśla, że nie przewiduje się możliwości przedłużenia terminów dla przeprowadzenia badań. Jednakże, brak wykonania badań przed wyznaczonym terminem nie eliminuje urządzenia z możliwości znalezienia się na liście ZUM, lecz może opóźnić ich wpis.

  Kolejnym ważnym aspektem jest kwestia zakupu i montażu pompy ciepła. Kluczowa jest data złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiany w programie będą miały wpływ na umowy dotacyjne podpisane na podstawie wniosków złożonych po oficjalnym ogłoszeniu zmian.

  Choć wybór pompy ciepła z listy ZUM nie jest obligatoryjny, przynosi on pewne korzyści. Dzięki temu konsument może mieć pewność, że wybrane urządzenie spełnia wysokie standardy jakościowe i jest zgodne z wymaganiami technicznymi programu. Nawet jeśli dana pompa ciepła nie znajduje się na liście, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających jej zgodność z wymaganiami programu. Zmiany te wprowadzane przez NFOŚiGW są krokiem w kierunku zapewnienia, że program Czyste Powietrze przyczynia się do efektywnej ochrony środowiska i promuje zastosowanie zrównoważonych źródeł energii.

   

  Źródło: NFOŚiGW

  #OZE #Pompaciepła #CzystePowietrze

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Program „Czyste Powietrze obchodzi swoje pięciolecie. Ile środków z puli zostało już wykorzystanych?

  Głównym celem programu jest redukcja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, zwłaszcza pyłów zawieszonych, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Jednym z efektów ubocznych spalania paliw kopalnych jest smog, który jest szczególnie dokuczliwym problemem w niektórych regionach Polski.

  Aby osiągnąć te cele, program „Czyste Powietrze” oferuje wsparcie finansowe dla właścicieli jednorodzinnych budynków, którzy zdecydują się na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej. Wsparcie jest uzależnione od dochodów gospodarstwa domowego i może wynieść nawet 136,2 tysiąca złotych. Oznacza to, że osoby o niższych dochodach mogą otrzymać większe wsparcie finansowe.

  „Rachunki za ogrzewanie zmniejszyły się z 11 tys. zł do 2,5 tys. zł rocznie, czyli ok. 80 proc.” – mówi beneficjent z Brześcia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). Do tej pory z programu, który właśnie obchodzi swoje pięciolecie, skorzystało blisko 700 tys. polskich rodzin, realizujących eko-inwestycje za ponad 17,5 mld zł.

  „Mamy już ponad 43 tys. wnioskodawców programu w województwie kujawsko-pomorskim, z czego zawarto niemal 39 tys. umów na kwotę blisko 903 mln zł. Zadowolonych beneficjentów przybywa z dnia na dzień, bo ekologiczne rozwiązania z bezzwrotną dotacją to ulga dla budżetów domowych” – zaznacza Ireneusz Stachowiak – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

  Ważnym aspektem programu jest także edukacja i promocja działań proekologicznych. Program zachęca do inwestycji w źródła odnawialnej energii, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Dzięki tym inwestycjom, beneficjenci programu mogą znacząco obniżyć koszty ogrzewania swoich domów, co przekłada się na realne oszczędności w budżetach domowych.

  Od roku 2023 program wprowadził nowe zasady, takie jak wyższe progi dochodowe i wyższe maksymalne kwoty dotacji możliwych do uzyskania. Dodatkowo, promuje się kompleksową termomodernizację budynków, co ma jeszcze bardziej zwiększyć efektywność energetyczną i korzyści finansowe z programu.

  Na koniec warto podkreślić, że „Czyste Powietrze” ma ogromne wsparcie społeczne i cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu pięciu lat programu skorzystało już blisko 700 tysięcy polskich rodzin, które zainwestowały ponad 17,5 miliarda złotych w ekologiczne rozwiązania.

   

  Źródło: Gov.pl

  #OZE #CzystePowietrze #Dofinansowanie

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowy rekord produkcji energii z OZE w Polsce

  Nowy rekord OZE

  Według informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych 12 marca 2023 roku farmy wiatrowe oraz instalacje słoneczne wyprodukowały łącznie rekordową ilość energii tj. 11 GWh. Stanowiło to blisko 63 proc. łącznego zapotrzebowania na energię.

  „Jednocześnie wystąpiło typowe dla weekendu stosunkowo niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną. W efekcie w sobotę w niektórych godzinach PV i farmy wiatrowe zaspokajały ponad jedną trzecią zapotrzebowania, a w niedzielę w pewnych okresach doby ponad 60 proc.” – mówi rzeczniczka Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) – Beata Jarosz-Dziekanowska.

  Poprzedni rekord odnotowano w kwietniu 2022 roku, kiedy instalacje OZE pracowały z mocą 10,6 GWh. Tym razem polski system energetyczny poradził sobie z nadmiarem energii m.in. dzięki eksportowi nadwyżek. Z kolei coraz pilniejszą potrzebą są magazyny energii, ponieważ na ten moment polska energetyka nie jest w stanie poradzić sobie z zagospodarowaniem dodatkowej zielonej energii.

  Ważna rola magazynów energii

  Zmiana sposobu zabezpieczenia dostaw prądu, z centralnej ciągłej produkcji na rozproszone źródła to bardzo duże wyzwanie dla każdego kraju oraz regionu.

  Idziemy w tę stronę, a generacja z wiatru i słońca będzie miała coraz większy udział w miksie energetycznym. To, czego bardzo brakuje w naszym systemie, to magazyny energii.” – zauważa Dawid Zieliński, Prezes firmy Columbus.
  Jego zdaniem, na najbliższe 10-20 lat potrzebujemy inwestycji w magazyny energii.

  „Zarówno te małe, dla domów, rolników i firm, jak i te centralne, przyłączone do PSE i OSD, które będą stabilizowały całą sieć. Potrzebujemy magazynów energii na każdym poziomie napięcia – od niskiego w domach, przez średnie w firmach i przy małych OZE, po najwyższe napięcie w PSE.” – podkreśla Zieliński.

   

  Źródło: energia.rp.pl

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Wiatraki #RekordOZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ekologiczny transport ciężarowy napędzany przez biogaz

  Tradycyjne silniki spalinowe będą coraz mocniej wypierane na rzecz alternatywnych, bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Na globalnym rynku transformacja sektora motoryzacji rozpoczęła się w kierunku dynamicznego wdrażania pojazdów elektrycznych. Od pewnego czasu coraz bardziej realną alternatywą stały się także środki transportu napędzane wodorem. Już wkrótce kolejną rozwojową alternatywą paliwa może stać się biogaz.

  Pojazdy funkcjonujące dzięki biogazowi nie stanowią istotnie rozpowszechnionego rozwiązania mimo iż istnieją na rynku od lat. Obecnie Volvo Trucks zaprezentowało na rynku nowy, ulepszony model swojego samochodu ciężarowego napędzanego skroplonym biogazem, określanym jako LBG lub bio-LNG. Pojazd pojawił się pięć lat temu, jednak grupa w dobie rosnącego znaczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych ulepsza swoje rozwiązania.

  Przedstawiona przez Volvo Trucks ciężarówka posiada moc napędową KM, a także większy o 10 proc. zbiornik paliwa, co wydłuża zasięg możliwej do pokonania trasy. Ponadto modernizacje technologiczne pozwoliły usprawnić system, czyniąc go bardziej oszczędnym.

  Jak twierdzi Product Manager w firmie Volvo Trucks, Daniel Bergstrand – „ Biogaz stanowi doskonałe uzupełnienie transportu elektrycznego, pomagając przewoźnikom w realizacji ich ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju i dążeniu do transportu neutralnego dla klimatu. Tankowanie jest prawie tak szybkie, jak w przypadku ciężarówki z silnikiem Diesla, a rozwijająca się sieć ponad 600 stacji paliw zarówno dla bio-LNG, jak i LNG w Europie sprawia, że są one idealne do transportu długodystansowego.”

  Nowo zaprezentowany pojazd jest elementem strategii marki wobec dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Firma stale rozszerza ofertę pojazdów o nowe, ekologiczne wersje pojazdów opierając swoje rozwiązania o napędy elektryczne, ogniwa paliwowe, czy paliwo wodorowe i biogazowe.

   

  #elektromobilność #samochód #elkologia #środowisko #klimat #innowacje

  Kategorie
  OZE

  Czyste Powietrze – co oferuje nowa edycja programu? Przegląd dotychczasowych wyników

  Misją programu Czyste Powietrze jest walka z negatywnymi i bolesnymi w skutkach zmianami klimatycznymi. Poprzez udzielanie wsparcia finansowego na wyminę źródeł ciepła, a także poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych beneficjenci wspierają działania niosące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i poprawę jakości powietrza.

   

  Beneficjenci

  Czyste Powietrze skierowane jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków lub lokali mieszkalnych. Najnowsza edycja programu przewiduje trzy kategorie dofinansowania zależne od poziomu dochodu. W ramach nich wyróżniono:

  • podstawowy – o rocznym progu dochodowym gospodarstwa 135 tys. zł
  • podwyższony – o miesięcznym progu dochodowym 2 651 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa lub 1894 zł  na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego
  • najwyższy – o miesięcznym progu dochodowym 1 526 zł w przypadku  jednoosobowego gospodarstwa lub 1090 zł  na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

   

  Maksymalne dofinansowanie

  Kwoty maksymalne są zależne od kategorii dochodowej beneficjenta. Najwyższe kwoty wsparcia udzielane są dla przedsięwzięcia stanowiącego demontaż nieefektywnego źródła ciepła opartego na paliwie stałym, a także zakup i montaż gruntowej lub powietrzno-wodnej pompy na potrzeby wyłącznie ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej:

  • podstawowy

  – 66 tys. zł na kompleksową modernizację wraz z instalacją systemu fotowoltaicznego

  – 60 tys. zł na kompleksową modernizację bez instalacji systemu fotowoltaicznego

  – 41 tys. zł na częściową modernizację wraz z instalacją systemu fotowoltaicznego

  – 35 tys. zł na częściową modernizację bez instalacji systemu fotowoltaicznego

  • podwyższony

  – 99 tys. zł na kompleksową modernizację wraz z instalacją systemu fotowoltaicznego

  – 90 tys. zł na kompleksową modernizację bez instalacji systemu fotowoltaicznego

  – 59 tys. zł na częściową modernizację wraz z instalacją systemu fotowoltaicznego

  – 50 tys. zł na częściową modernizację bez instalacji systemu fotowoltaicznego

  • najwyższy

  – 135 tys. zł na kompleksową modernizację wraz z instalacją systemu fotowoltaicznego

  – 120 tys. zł na kompleksową modernizację bez instalacji systemu fotowoltaicznego

  – 79 tys. zł na częściową modernizację wraz z instalacją systemu fotowoltaicznego

  – 70 tys. zł na częściową modernizację bez instalacji systemu fotowoltaicznego

   

  Dotychczasowe statystyki

  Program Czyste Powietrze realizowany jest od 2018 roku, a wyniki jego funkcjonowania stale się umacniają. Dotychczas odnotowano już (stan na 20.01.2023r.):

  • 543 559 złożonych wniosków
  • 10 309 729 342 zł dofinansowań z wniosków
  • 477 500 podpisanych umów
  • 8 717 956 758 zł dofinansowań z umów

  W okresie od 19 września 2018 roku do 20 stycznia 2023 roku wypłacono dofinansowanie w kwocie 4 316 887 549 zł.

   

  Najczęstszy wybór Polaków

  Z oficjalnie podanych danych dotyczących programu Czyste Powietrze wynika, że największą popularnością wśród nowo wybieranych źródeł ciepła w podanym okresie cieszyły się kondensacyjne kotły gazowe, a tuż za nimi znalazły się powietrzne pompy ciepła, które w ubiegłym roku stanowiły niezwykle atrakcyjne rozwiązanie wśród konsumentów.

  Stale rosnące wyniki programu Czyste Powietrze i realizowane kolejne jego edycje świadczą o dużymi zainteresowaniu Polaków. Niestabilny rynek energetyczny, a także obowiązek zwalczania negatywnych zmian klimatycznych to potwierdzenie dla konieczności wprowadzania nowszych, bardziej ekologicznych rozwiązań. Takie modernizacje niejednokrotnie wiążą się jednak ze zbyt wysokimi dla gospodarstwa kosztami, stąd warto poszerzać wiedzę na temat aktualnie udzielanych wsparć finansowych.

   

  Źródło danych czystepowietrze.gov.pl

   

  #OZE #dofinansowanie #ogrzewanie #CzystePowietrze #środowisko #klimat #energia #pompaciepla

  Kategorie
  Elektromobilność

  Producenci przygotowują się na europejski zakaz produkcji samochodów spalinowych. Jakie taktyki przyjmują?

  Pojazdy spalinowe są coraz mocniej wypierane przez swoich bardziej ekologicznych zastępców, czyli pojazdy elektryczne. Powodem tego zjawiska są idee proekologiczne, zaostrzające się przepisy krajowe i unijne, a także przyjmowane przez producentów z branży motoryzacyjnej nowe zasady i standardy produktów.

  Sektor motoryzacji nabiera nowego wymiaru. Kolejni znani producenci samochodów ogłaszają wygaszenie produkcji swoich spalinowych pojazdów. Taką informację przekazała m.in. niemiecka marka Audi. Producent zapowiedział, że już od 2026 roku na plan wprowadzać rynek motoryzacyjny wyłącznie elektryczne modele pojazdów, co spowoduje całkowite zakończenie produkcji spalinowych wersji do 2033 roku.  Równie ambitne plany posiada marka Fiat, która wyznaczyła za cel wprowadzenie do 2024 roku każdego z posiadanych w gamie modeli również w wersji elektrycznej. Zgodnie z zapowiedziami marka wycofa się z wykorzystywania silników spalinowych w swoich pojazdach maksymalnie do 2023 roku. Marka Toyota opracowała strategię pod nazwą „Enviromental Challenge”, która ma pozwolić firmie osiągnąć redukcję całkowitej emisji o 90 proc. w perspektywie do 2050 roku. Pomoc w tym przynieść maja działania, takie jak m.in. wykorzystywanie materiałów z recyklingu. Ponadto firma zapowiedziała plan zmodernizowania wszystkich fabryk oraz pojazdów do postaci neutralnych węglowo.

  Każdy z producentów opracowuje własną, indywidualną i dostosowaną do swoich potrzeb politykę produkcji. Pomimo wprowadzania różnych metod w tym zakresie wszyscy mają na względzie osiągnięcie wspólnego celu, czyli zminimalizowania wpływu na stan środowiska.

   

  #samochody #samochodelektryczny #elektryk #energia #motoryzacja #środowisko

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ponad 5 milionów paczek obsłużonych zrównoważoną flotą DPD Polska

  Od listopada 2020 roku DPD Polska rozwija także flotę rowerów cargo działającą przy DPD Pickup Oddziałach Miejskich. Po ulicach największych polskich miast kurierzy rowerowi realizują dostawy już za pomocą 60 elektrycznych rowerów, którymi w 2022 zrealizowano prawie 600 tys. dostaw. Aktualnie doręczenia rowerowe realizowane są w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Gdyni, Częstochowie, Toruniu, Olsztynie, Kaliszu i Sopocie.

  Sukcesywny wzrost nisko i zeroemisyjnej floty DPD Polska to efekt zielonej transformacji DPDgroup, która od kilku lat realizuje plan zrównoważonego rozwoju w duchu neutralności pod względem emisji. To także odpowiedź na rosnące oczekiwania współczesnego klienta, który coraz częściej wybiera zrównoważone usługi i wymaga od firm i marek odpowiedzialnego podejścia do kwestii powstrzymania zmian klimatu i wzmocnienia ochrony zasobów naturalnych. Dążąc tego celu DPD Polska nie tylko rozwija e-flotę i infrastrukturę do ładowania pojazdów, ale także zwiększa gęstość sieci punktów DPD Pickup (obecnie 12,1 tys. placówek), które dzięki konsolidacji większej liczby przesyłek w jednym miejscu zmniejszają ślad węglowy doręczeń, a klient może odebrać paczkę przy w sklepie za rogiem lub podczas spaceru z psem czy zakupów w supermarkecie.

  DPDgroup zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43 proc. do 2030 r. i 90 proc. do 2040 r. w odniesieniu do poziomu bazowego z roku 2020. Zobowiązanie to zostało przedłożone do akceptu inicjatywie Science Based Target (SBTi) umożliwiającej firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji CO2 zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi o zmianach klimatycznych.

   

  #OZE #Elektromobilność

  Kategorie
  OZE

  Wymień kopciucha i pokonaj smog! Obowiązujące terminy wymiany pieca

  Duża część winy za emisję zanieczyszczań do atmosfery ponoszą tzw. kopciuchy, czyli kotły niespełniające aktualnie obowiązujących norm ekologicznych.  Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków niemal 3 mln z nich czeka na wymianę w polskich domach jednorodzinnych. W ramach indywidualnych standardów poszczególne województwa postanowiły inaczej radzić sobie z panującym na ich terenach problemem. Uchwały antysmogowe do marca bieżącego roku przyjęły wszystkie województwa z wyjątkiem podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Początek tej postawie dało województwo małopolskie, którego stolica słynie z wysokiego poziomu smogu.

  Sejmiki województw ustanowiły indywidualne zasady i działania mające na celu zastąpienie starych, wysokoemisyjnych pieców opartych na paliwach stałych. Każde z województw przyjęło obowiązujące terminy wdrażania ograniczeń w użytkowaniu kopciuchów zgodnie z poniższym:

  • podkarpackie – 01.01.2022 r.
  • śląskie – 01.01.2022 r.
  • łódzkie  – 01.01.2023 r.
  • małopolskie  – 01.01.2023 r.
  • mazowieckie  – 01.01.2023 r.
  • świętokrzyskie – 01.07.202 3r.
  • lubelskie – 01.01.2024 r.
  • wielkopolskie – 01.01.2024 r.
  • kujawsko-pomorskie – 01.01.2024 r.
  • zachodniopomorskie – 01.01.2024 r.
  • dolnośląskie – 01.07.2024 r.
  • pomorskie – 01.09.2024 r.
  • lubuskie – 01.01.2027 r.

  Zgodnie z harmonogramem czas wymiany źródeł ciepła drastycznie zbliża się do końca w przypadku województwa łódzkiego, małopolskiego oraz mazowieckiego. Na właścicieli domów zlokalizowanych w tych obszarach, którzy nie spełnią wymagań już wkrótce mogą zostać nałożone kary. Za brak respektowania przepisów uchwały antysmogowej na obywatela może zostać nałożony mandat od straży miejskiej do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5 000 zł w przypadku skierowania sprawy do sądu rejonowego.

   

  #smog #środowisko #klimat #emisja #piec #ogrzewanie

  Kategorie
  OZE

  URE podjęło decyzję o zmianie stawki opłaty OZE

  Według wypowiedzi Urzędu Regulacji Energetyki, w 2023 roku z rachunku za energię elektryczną zniknie jedna opłata, ponieważ Prezes URE poinformował w komunikacie prasowym o obniżeniu stawki opłaty OZE. W bieżącym roku opłata OZE wynosiła 0,90 zł za 1 MWh. Natomiast według nowej stawki w 2023 roku w zależności od zużycia energii elektrycznej, opłata może wahać się od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych miesięcznie w przypadku dwuosobowej rodziny.

  Urząd Regulacji Energetyki podkreślił, że na obniżenie stawki opłaty OZE do poziomu zerowego w przyszłym roku miało wpływ kilka czynników. Jak wyjaśniono, kluczowym z nich było kształtowanie się indeksu TGeBase na Towarowej Giełdzie Energii na poziomie przewyższającym nie tylko ceny ofertowe, lecz okresowo także referencyjne.

  „Na obniżenie stawki opłaty OZE do poziomu zerowego w 2023 roku miało wpływ kilka czynników. Kluczowym było kształtowanie się indeksu TGeBase na Towarowej Giełdzie Energii na poziomie przewyższającym nie tylko ceny ofertowe, lecz okresowo także referencyjne. Taka sytuacja przełoży się na minimalizację poziomu wsparcia, jakie jest wypłacane wytwórcom przez Zarządcę Rozliczeń.” – podaje URE w komunikacie.

  „Taka sytuacja przełoży się na minimalizację poziomu wsparcia, jakie jest wypłacane wytwórcom przez Zarządcę Rozliczeń. Istotna jest równie specyfika tego rynku: produkcja energii w systemie aukcyjnym oraz dołączanie do niego kolejnych wytwórców to proces stopniowy, będący konsekwencją przyjętego terminarza realizacji inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze maksymalnej zadeklarowanej produkcji energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje” – wskazał Urząd.

  Dodano także, że w ostatnim czasie wskaźnik TGeBase przekracza nawet 1 000 zł za 1 MWh. Oznacza to, że Zarządca Rozliczeń wypłaca coraz mniejsze wyrównania wytwórcom.

   

  #OZE #Energia #Cenyenergii #Prąd #URE

   

  Zdjęcie: Business Insider

  Kategorie
  OZE

  Strefa czystego transportu w „Mieście Królów Polski”. Mieszkańców czekają duże ograniczenia

  Zgodnie z założeniami nowych przepisów strefa czystego powietrza ma objąć niemal całe miasto. W związku z tym na terenie Krakowa będzie obowiązywało stopniowe ograniczenie ruchu dla samochodów o wysokiej emisji zanieczyszczeń. Przepisy te będą dotkną zatem najmocniej kierowców posiadających starsze samochody z silnikiem Diesla.

  Zgodnie z analiza Karkowskiego Alarmu Smogowego transport samochodowy ma duży udział w zanieczyszczaniu powietrza w Krakowie. Jak wynika z odczytów ze stacji monitoringu zlokalizowanej na Alejach Trzech Wieszczów, ten region miasta cechuje najgorszy stan powietrza nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Zgodnie z badaniami w tym obszarze odnotowuje się rocznie najwięcej dni smogowych, które w zeszłym roku sięgnęły 105 dni, przekraczając trzykrotnie normę.

  Krakowski Alarm Smogowy jest przekonany, ze najważniejszym przepisem wdrożonym przez Radę  Miasta Krakowa jest zakaz przekraczania strefy czystego powietrza od 2026 roku przez samochody na benzynę niespełniające wymogów emisyjnych kategorii oznaczanej jako Euro 3, a także samochody na Diesel  niespełniające wymogów emisyjnych kategorii oznaczanej jako Euro 5.

  Jak informuje Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego – „ o bardzo dobra wiadomość. Kraków po raz kolejny okazał się liderem walki o czyste o powietrze. Trzy lata po wprowadzaniu zakazu palenia węglem i drewnem władze miasta zdecydowały się na bardzo potrzebny krok, jakim jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z ruchu samochodowego. Ta zmiana przełoży się na poprawę jakości powietrza w mieście, a co za tym idzie na zdrowie mieszkańców.”

  Co ważne stanowisko Radnych Krakowa popierają również mieszkańcy miasta. Jak twierdzi Anna Dworakowska około 65 proc. ankietowanych mieszkańców popiera wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się po Krakowie starczych pojazdów z silnikiem Diesla.

   

  #czystepowietrze #klimat #smog #środowisko #ochronapowietrza #samochody

  Kategorie
  OZE

  Kongres ESG Polska Moc Biznesu – power speeche i inspiracje

  Kongres ESG Polska Moc Biznesu rozpoczyna się 7 listopada 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Polska Moc Biznesu to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji biorą udział w ponad 30 godzinach wystąpień, dyskusji, spotkań przy okrągłych stołach, a także będą mogli wysłuchać motywujących wystąpień

  ***

  Kongres ESG – Polska Moc Biznesu to inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Wydarzenie tworzy płaszczyznę do debaty na tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego i zarządzania biznesem w kontekście trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz polskiej perspektywy.

  Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz szereg innych ministerstw, uczelni wyższych i instytucji naukowych.

  ***

  Mowy na scenie E Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu skupione były wokół idei i definicji ESG, zielonej energetyki, elektromobilności czy kolei; przedstawione zostały również zagadnienia wodoru jako alternatywnego paliwa.

  Pierwszy Key Note pt. “Po co E w ESG?”  wygłosiła  Agnieszka Rozwadowska z Columbus Energy.

  • E to najważniejsza litera w raportowaniu finansowym. Według aktualnych raportów, jeśli nie dźwigniemy zmian legislacyjnych ani zmian społecznych, nasza przestrzeń biznesowa zmieni się, nasze biznesy nie będą zabezpieczone w odpowiedni sposób. Pakiet prawa klimatycznego mówi, że do 2030 roku musimy drastycznie zmniejszyć emisję  śladu węglowego.
  • Redukcja śladu węglowego wpływa na 7 wskaźników GRI , tworzy synergię z S i G. Raportowanie jest ważne dla rynków kapitałowych i obszaru zarządczego w organizacjach. Raportujemy ślad węglowy oraz inwestujemy w odnawialne źródła energii.
  • Ślad węglowy trzeba liczyć – jest to pierwszy krok. Drugi etap stanowi próba jego redukcji na określonych płaszczyznach, inwestycja w poprawę wskaźników GRI i włączenie wszystkich interesariuszy w te działania, z myślą o społecznościach lokalnych.

  Więcej informacji, kliknij w link: Mówcy.

  Kategorie
  OZE

  INSTALACJE OZE W POLSCE – RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

  Raport przygotowaliśmy w oparciu o rzetelne źródła danych, jakim są publikacje statystyczne na stronach:

  • Agencji Rynku Energii (ARE) – dane dotyczącej struktury i produkcji energii, w tym OZE
  • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) – dane dot. pomp ciepła
  • Dane pochodzące ze stron rządowych
  • Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

  Nowych instalacji fotowoltaicznych wciąż przybywa. Obecnie nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale również coraz więcej właścicieli oraz zarządów firm i zarządów spółdzielni podjęło decyzję o konieczności instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła. Instalacje PV o mocy do 50 kW można założyć nawet w ciągu ok. 1 miesiąca. Przy instalacjach PV powyżej 50 kW istnieje konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz na warunki przyłączenia. Procedury te zajmują zwykle od 8 miesięcy do nawet 12 miesięcy. Z jednej strony jest to duża bariera dla inwestorów średnich instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie okres załatwiania formalności pozwala na zgromadzenie budżetu niezbędnego na inwestycję w produkcję energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby.

  Dobrym rozwiązaniem jest instalacja OZE z pompą ciepła i magazynem energii. Jednak całkowite uzależnienie się od elektrowni zarówno dla osób indywidulanych a także dla firm jest poważną inwestycją. Trzeba dobrze policzyć koszty związane z taką instalacją i porównać ją z korzyściami. Dla osób, które jeszcze nie podjęły decyzji, dużą motywacją są galopujące ceny gazu i prądu. Co za tym idzie rosnące koszty ogrzewania, oświetlenia oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, firm i spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego warto przyjrzeć się temu, co dzieje się na rynku OZE w 2022 roku.

   

  Udział zainstalowanej mocy elektrycznej wg rodzaju elektrowni w 1P 2021.

   

  Udział zainstalowanej mocy elektrycznej wg rodzaju elektrowni w 1P 2022.

   

  Porównanie zainstalowanej energii na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  Na koniec czerwca łącznie we wszystkich źródłach energii zainstalowano ponad 56 GW, tj. 56 731 MW.

  Jest to o ok. 10,5 proc. więcej zainstalowanej energii w okresie 2P 2021 oraz 1P 2022.
  Jednocześnie udział zainstalowanej energii OZE zwiększył się z 28 proc. do 35 proc. Tym samym udział zainstalowanej energii w elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 72 proc. do 65 proc. w stosunki do wszystkich zainstalowanych źródeł energii.

   

  Udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach w 1P 2021.

   

  Udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach w 1P 2022.

   

   

  Porównanie wyprodukowanej energii na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  W pierwszej połowie 1P 2021 roku wszystkie elektrownie w Polsce wyprodukowały 85 542 GWh. Natomiast w 1P 2022 roku wyprodukowały 90 253 GWh energii elektrycznej. Oznacza to 6 proc. wzrost 1P 2022 / 1P 2021.

  W 1P 2022 roku wyprodukowano o 5 527 GWh więcej energii w porównaniu do tego samego roku ubiegłego roku. Oznacza to wzrost produkcji energii z OZE o 35,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  Z jednej strony cieszy duży, bo o ponad 1/3 wzrost produkcji energii z OZE. Jednocześnie wiemy, że jest to zdecydowanie za mało w stosunku do aktualnych potrzeb.

  Udział wyprodukowanej energii z OZE wzrósł z 17 proc. do 22 proc. Tym samym udział energii wyprodukowanej  elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 72 proc. do 65 proc. w stosunku do wszystkich zainstalowanych źródeł energii.


  Jaka jest struktura OZE w Polsce w 1P 2022 roku?

  Warto bliżej przyjrzeć się, jakie są główne rodzaje elektrowni OZE.
  Które z nich generują najwięcej prądu?
  Jak zmienia się rozwój każdego rodzaju źródeł odnawialnych źródeł energii?


  Ile energii elektrycznej z OZE zainstalowano w 1P 2022 roku z podziałem na źródła?

   

  Ile energii elektrycznej z OZE zainstalowano w 1P 2022 roku z podziałem na źródła?

   

  Porównanie zainstalowanej energii z OZE na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  Na koniec 1P 2021 roku w elektrowniach wiatrowych zainstalowano 6 697 MW mocy energii elektrycznej.
  Na drugim miejscu uplasowały się elektrownie fotowoltaiczne (elektrownie PV). Łączna moc w zainstalowanych elektrowniach fotowoltaicznych wyniosła 5 367 MW. Pozostałe rodzaje elektrowni łącznie miały 16 proc. udział w całkowitej zainstalowanej mocy w elektrowniach OZE.

  Na 30 czerwca 2022 roku nastąpiła zmiana lidera źródła zainstalowanej energii wśród wszystkich źródeł OZE. Moc instalacji z instalacji PV podwoiła się i zwiększyła się o ok. 5 tys. MW. Instalacje fotowoltaiczne miały 52 proc. zainstalowanej mocy. Natomiast instalacje wiatrowe uzyskały 37 proc. udział w rynku zainstalowanej energii z OZE. Pozostałe trzy źródła OZE łącznie miały tylko 11 proc. udział w zainstalowanej mocy źródeł OZE. Oznacza to 5 proc. spadek udziału pomimo, że łącznie zainstalowano nieco więcej mocy w porównaniu do okresu poprzedniego.

   

  Produkcja energii elektrycznej z OZE w 1P 2021 roku z podziałem na źródła.

   

  Produkcja energii elektrycznej z OZE w 1P 2022 roku z podziałem na źródła.

   

  Porównanie wyprodukowanej energii z OZE na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

   Warto zauważyć, że zainstalowana moc energii elektrycznej nie jest równa wyprodukowanej mocy. Wynika to z faktu, że elektrownie fotowoltaiczne produkują prąd w ciągu dnia, a elektrownie wiatrowe, gdy wieje wiatr. Z tego powodu udział w produkcji energii elektrycznej elektrowni fotowoltaicznych jest znacznie mniejszy w porównaniu do udziału w zainstalowanej mocy wśród wszystkich źródeł OZE.

  Największe wzrosty w produkcji energii ze źródeł OZE uzyskano z elektrowni wiatrowych. Wyprodukowano w nich w 1P 2022 ponad 3,1 tys. GWh więcej w porównaniu do okresu poprzedniego.
  Na drugim miejscu uplasowały się elektrownie fotowoltaiczne, w których wyprodukowano ponad 2,1 GWh.

  Warto również zauważyć, że największą zmianę w produkcji energii elektrycznej uzyskały elektrownie fotowoltaiczne (211 proc.), a następnie elektrownie wiatrowe (141 proc.). W elektrowniach wodnych oraz w elektrowniach na biomasę i biogaz wyprodukowano w obecnym półroczu mniej energii niż w poprzednim okresie.


  Ile jest instalacji OZE w Polsce 1P 2022 roku?

   

  W minionym półroczu wśród wszystkich nowych instalacji OZE przybyło aż 99,97 proc. instalacji fotowoltaicznych tj. instalacji PV. Z jednej strony powstał już duży rynek firm specjalizujących się w wykonywaniu tego typu instalacji. Jeszcze w ubiegłym roku w branży OZE pracowało ponad 90 tys. pracowników w ponad 30 tys. firm. Z drugiej strony na rozwój określonej branży lub specjalizacji mają bardzo duży wpływ ustawy rządowe. Jak wiadomo farmy wiatrowe produkują najwięcej prądu ze wszystkich źródeł OZE. Z uwagi na szereg obostrzeń związanych z lokalizacją nowych wiatraków, w tym określonymi dużymi odległościami od zabudowań, liczba nowych instalacji tych źródeł energii jest niewielka.

  Jak wynika z powyższej tabeli oraz wykresu, liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych miesiącach 1Q 2022 roku rosła z bardzo dużą dynamiką.

   

  Ile przybyło nowych instalacji OZE w ramach Programu Mój Prąd 4.0?

  Jak wiadomo program Mój Prąd 4.0 obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. W 2Q 2022 roku z miesiąca na miesiąc ilość instalacji PV znacząco spadła. Głównym tego powodem jest zmiana zasad rozliczania zakupu prądu od elektrowni.
  Zauważamy, że w kwietniu spadek jest jeszcze niewielki. Spowodowane jest to tym, że nie wszystkie inwestycje zaplanowane na marzec br. zrealizowano w marcu. Część z nich zrealizowano w kwietniu.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, o czym pisaliśmy na łamach nasze portalu www.TOP-OZE.pl, ilość inwestycji na rynku B2C (Business to Customer) została ograniczona. Natomiast właściciele firm znacznie zwiększyli swoje zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Tym samym jak wynika to z zebranych danych, rynek usług fotowoltaicznych zmienia się. Oznacza to, że w porównaniu do poprzednich miesięcy, zdecydowanie mniej będzie wykonywanych mikroinstalacji PV w domach jednorodzinnych. W zamian będzie powstawało coraz więcej większych instalacji. Z tego wynika, że ilość firm tj. wykonawców instalacji PV będzie malała. Z wcześniejszych badań wynika, że ilość pracowników pracujących w tym sektorze zmniejszy się na koniec roku z 90 tys. do nawet 60 tys.

   

  Wzrost dynamiki fuzji i przejęć w branży OZE

  Zapoczątkowany w ubiegłym roku proces fuzji i przejęć w tym roku będzie się znacznie rozwijał. Oznacza to, że część firm upadnie, inne zostaną przejęte przez dobrze zarządzane organizacje. Jak zwykle zwycięzcami tego rynku będą firmy, które wykonują usługi z najwyższą jakością. Takie firmy mają najwięcej poleceń i są chętnie wybierane przez klientów.
  Sprzedaż Spółek następuje również z naturalnych powodów np. śmierć właściciela lub rozwój spółki na dużą skalę, że trudno jest obecnemu właścicielowi samodzielnie zarządzać dużą organizacją. Potwierdzeniem powyższych zmian na rynku jest to, że coraz więcej właścicieli firm zgłasza się do Spółki Marketing Relacji – właściciela portalu TOP-OZE. Część firm z branży OZE oraz inwestorzy zgłaszają się do nas szukając ciekawych, interesujących spółek, w które mogą zainwestować i poprzez efekt synergii wypracować znacznie lepsze, wyższe wyniki. Inna grupa poszukuje dobrze zarządzanych firm, które posiadają odpowiedni kapitał i ambitną strategię rozwoju.

   

  Jaki proc. zamieszkałych gospodarstw domowych ma już instalacje PV w 1P 2022 roku?

  W ostatnich 5 latach temat fotowoltaiki stał się bardzo powszechny, ponieważ wiele osób otrzymuje propozycje założenia instalacji PV. Dlatego dla wielu osób i firm ciekawą informacją będzie, jaki procent gospodarstw domowych posiada już własną elektrownię słoneczną.

  Jak wynika z poniższego wykresu znaczny przyrost instalacji PV obserwujemy od 2019 roku, który trwał do końca 2021 roku. Zauważamy również, że w 2022 roku wzrost instalacji jest nieco mniejszy za sprawą 1Q br.
  Na koniec 2022 roku można spodziewać się dalszego wzrostu, ale już ze znacznie mniejszą dynamiką.

  Manager Zespołu Marketing Relacji, w tym główny autor tego raportu przez blisko 30 lat obserwuje zmiany na rynku różnych branż. Z perspektywy tego okresu stwierdzamy, że w całym okresie branża OZE jest jedną z najbardziej dynamicznych branż. Natomiast od 2017 roku do 2021 roku tj. w ostatnich 4 latach branża OZE osiąga największą dynamikę wzrostu ze wszystkich branż w Polsce.

  W obecnej chwili instalacje fotowoltaiczne ma ok. 20 proc. domów jednorodzinnych. Jednocześnie w okresie 10 kolejnych lat istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wysokich wzrostów kosztów energii, gazu i ogrzewania. Dlatego w opinii naszego Zespołu przez najbliższe 10 lat tj. do 2032 roku fotowoltaikę może zainstalować kolejne 20 proc. domów jednorodzinnych tj. ok. 1 mln klientów indywidualnych oraz kilkaset tysięcy klientów biznesowych. Dodatkowo będzie następował rozwój pomp ciepła i magazynów energii.

   

  Jaki proc. gospodarstw domowych posiada już pompy ciepła?

  Na podstawie zgromadzonych danych na koniec 1P 2022 roku w Polsce łącznie zainstalowanych było ponad 436 tys. pomp ciepła. Oznacza to, że zaledwie 7,6 proc. zamieszkałych domów jednorodzinnych ogrzewa się i chłodzi pompami ciepła. Od 2020 roku do 2021 roku odnotowywano duży wzrost zainteresowania zakupem pomp ciepła. Roczna dynamika wzrostu sprzedaży w tym okresie wyniosła od 53 proc. do 65 proc. Natomiast w 2022 roku odnotowano olbrzymie zainteresowanie pompami ciepła. Tylko w okresie styczeń – czerwiec br. zainstalowano ok. 80 tys. nowych pomp ciepła. Dla porównania w całym 2021 roku zainstalowano 92 650 pomp ciepła.

  Według danych podawanych przez PORT PC. W całym roku 2022 liczba zainstalowanych pomp ciepła podwoi się w stosunku do 2021 roku. Roczna dynamika sprzedaży pomp ciepła w bieżącym roku wyniesie ok. 100 proc. Dla przykładu w czerwcu br. udział pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze” osiągnął 60 proc.

   

   Jakie są rozpiętości cen pomp ciepła?

   Pomimo rosnących cen z miesiąca na miesiąc, pompy ciepła bardzo szybko znikają z rynku. Polacy w tym sezonie rzucili się na pompy ciepła z powodu coraz to bardziej rosnących cen gazu i węgla. Tym samym wzrastają koszty ogrzewania. Producenci nie nadążają z realizacją zamówień. Natomiast zainteresowane montażem osoby, muszą ustawić się w długiej kolejce oraz uzbroić się w cierpliwość.
  Moda na pompy ciepła jest spowodowana również faktem iż Unia Europejska wyznaczyła redukcję emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej 55 proc. do 2030 roku. W efekcie z miesiąca na miesiąc postępuje wzrost liczby zamówień w stosunku do planów. W związku z tym na rynku OZE obecnie popyt na instalację pomp ciepła wyprzedza podaż.
  Dlatego w czerwcu większość wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” zawierała również dofinansowanie do pomp ciepła.

  Na rynku zauważalny jest wzrost cen pomp ciepła średnio co kilka miesięcy. W marcu 2022 roku odnotowano podwyżkę o około 8 proc. Z kolei w czerwcu podwyżka wyniosła kolejne 9 proc. Producenci zapowiadają, że ceny będą rosły z coraz większą dynamiką, ponieważ wyraźnie na rynku brakuje takich urządzeń.

  Obecnie dla domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 średni koszt zakupu z montażem pompy ciepła wynosi od 25 tysięcy zł do 50 tysięcy zł. Natomiast wiemy, że można znaleźć na rynku również pompę poniżej 25 tysięcy złotych, jak też na rynku są pompy o znacznie wyższej cenie. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, metrażu oraz producenta i gwarancji.

  Prawdopodobne jest, że w 2023 roku pompy ciepła będą zdecydowanie droższe.

  Dlatego bardzo ważne są inicjatywy podejmowane w zakresie ograniczania wzrostu cen, a tym samym wzrostu inflacji. Dla przykładu cytujemy: „22 września br. PORT PC wystosował apel do Premiera polskiego rządu o pilną interwencję w kwestii ograniczenia drastycznych podwyżek cen energii dla użytkowników pomp ciepła”.

   

  „Rozpiętości cen na pompy ciepła z montażem, z jakimi mogą spotkać się klienci końcowi, są astronomiczne. Na fali dynamicznych wzrostów ten rynek, do tej pory w większości zagospodarowany przez doświadczonych instalatorów z dużą wiedzą i doświadczeniem, zalała fala firm bez wymaganych kompetencji w tym skomplikowanym temacie. I tak małe firmy, wcześniej montujące np. kotły gazowe znacząco zaniżają ceny, a potem wykonują instalacje niezgodnie z niezbędnymi standardami. Z kolei duże kapitały, chcące przenieść swoje doświadczenie z paneli fotowoltaicznych, często ceny zawyżają, gdyż najczęściej korzystają z know how podwykonawców, lub mają zawyżony „współczynnik chciwości”.
  – skomentował dla nas Błażej Szpich – Dyrektor Handlowy BUDOTOM Sp. z o.o.

  „Ceny pompy ciepła potrafią wahać się nawet o 50% w zależności od tego, kto je sprzedaje i jaki jest stan instalacji centralnego ogrzewania. Ta sama pompa może być dużo droższa, gdy jej montaż w budynku będzie wymagał dodatkowej armatury lub wyraźnie tańsza, gdy wchodzimy do nowego budynku przystosowanego do instalacji pompy. Warto uważnie czytać proponowane umowy i porównywać ceny urządzeń „pod klucz”. W przeciwnym razie możemy narazić się na nieprzyjemną niespodziankę w postaci dodatkowych kosztów.

  Dofinansowania z pewnością mają wpływ na popularność pomp ciepła, ale z pewnością najwięcej dla ich promocji zrobiły… ostatnie wzrosty cen węgla i gazu. Do tej pory pompę traktowano jako nieco droższe w eksploatacji rozwiązanie, które gwarantuje wygodę i ekologię. Teraz okazało się, że pompy są do tego najbardziej ekonomiczne. Czyste Powietrze, Moje Ciepło czy Mój Prąd to dodatkowa zachęta do wyboru pompy. Raczej nie traktowana jednak jako czynnik decydujący o wyborze danej technologii ogrzewania.

  Obecna sytuacja na rynku węgla będzie mieć daleko idące konsekwencje w kwestii tego, jak Polacy patrzą na pompę ciepła. Do tej pory kotły węglowe traktowano jako technologię, która mimo licznych wad gwarantuje, że w domu będzie zimą ciepło. Teraz role się odwracają. Ludzie przestają zastanawiać się – Co jak nie będzie prądu? – tylko myślą – Co jeśli nie uda mi się kupić węgla?” – powiedział dla portalu TOP-OZE.pl Kamil Dorociński – Prezes Zarządu ONEPOWER Sp. z o.o.

   

  Ile kosztuje magazyn energii w 2022 roku? Jakie są dofinansowania?

  Inwestycja w magazyn energii wiąże się z kosztem rzędu:

  – 5 kW od 15 tys. złotych do 35 tys. złotych
  – 10 kW od 25 tys. złotych do 45 tys. złotych

  Należy pamiętać, że dzięki programowi Mój Prąd 4.0 można znacznie obniżyć koszt zakupu i instalacji magazynu energii. W ramach programu przy instalacji 10 kW można uzyskać dotację na magazyn energii w wysokości 7,5 tys. zł. Natomiast do magazynu ciepła jest dofinansowanie do 5 tys. zł.

  W ramach programu Czyste powietrze, dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynoszą odpowiednio do 30 tys. zł (podstawowy poziom dofinansowania), 37 tys. zł (podwyższony poziom dofinansowania) lub 69 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania). Natomiast przy dotacji  z prefinansowaniem, dotacje wynoszą do 47 tys. zł (podwyższony poziom dofinansowania) lub 79 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania).

  Dlatego warto na bieżąco śledzić warunki aktualnych programów.
  Szczegółowe zasady znajdziesz klikając w link Program Mój Prąd 4.0.
  Szczegółowe zasady znajdziesz klikając w link Czyste Powietrze.

  Osoby, które chcą zainwestować w magazyn energii, fotowoltaikę lub pompę ciepła i potrzebują doradztwa w tym zakresie, mogą skorzystać z naszej wyszukiwarki TOP Wykonawcy. Doświadczony doradca rekomendowanej firmy z bardzo dobrymi opiniami innych klientów udzieli wszelkich informacji w zakresie optymalnego doboru instalacji do potrzeb. Ponadto poinstruuje o kosztach inwestycji i wartościach dofinansowań.

  Jak rozwija się rynek magazynów energii w Polsce? Jaki jest plan do 2040 roku?

  Wśród wszystkich instalacji OZE zdecydowanym liderem są instalacje fotowoltaiczne. Na drugim miejscu znajdują się pompy ciepła, a na trzecim magazyny energii.

  Magazyny energii stale rozwijają się na rynku OZE. Dowodzi tego raport stworzony we współpracy z AGH (Akademia Hutniczo-Rolnicza w Krakowie) w 2022 roku. W raporcie oszacowano, że do 2040 roku magazyny energii będą stanowiły:

  • 26 tys. trwałych miejsc pracy
  • 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej
  • 33 mld zł przyrostu wartości dodanej

  „Odnawialne źródła energii muszą być znaczącym elementem miksu energetycznego. Magazyny energii zarówno na poziomie gospodarstw domowych jak i wielkoskalowe na poziomie sieci, będą stanowiły w perspektywie tej dekady istotny element systemu elektroenergetycznego Polski.” – mówi Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

  Źródło: Raport “Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.“

   

  Kierunki rozwoju na rynku OZE w Polsce.

  „W minionych 7 latach branża OZE osiągała niesamowitą dynamikę wzrostu od ponad 100 proc. do blisko 700 proc. w skali rok do roku. Tym samym należała do najbardziej dynamicznie rozwijających się branż ze wszystkich branż w Polsce. Dynamika będzie dalej wysoka. Jedynie dynamika wzrostu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych zamieni się miejscami z pompami ciepła. Potwierdza to fakt, że ponad 1,12 miliona klientów zainstalowało fotowoltaikę. Natomiast łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła przekroczyła już  430 tysięcy. Na koniec br. łączna liczba instalacji pomp ciepła przekroczy 0,5 mln.
  Osoby i firmy, które dokonują inwestycji w OZE znacznie zaoszczędzą na kosztach utrzymania domu oraz kosztach prowadzenia działalności firmy. Należy liczyć się z tym, że oszczędności będą mniejsze od przewidywań największych optymistów i znacznie większe od przewidywać pesymistów. Dlatego warto samemu śledzić bieżące informacje i konsultować je z najlepszymi na rynku”

  – powiedział Jan Załęcki – Wiceprezes Zarządu Marketing Relacji Sp. z o.o. – właściciela portalu TOP-OZE.pl

  Oprócz tradycyjnych źródeł energii, warto również pamiętać, że w najbliższym czasie będą rozwijały się farmy fotowoltaiczne, morskie turbiny wiatrowe oraz magazyny energii. O kierunku rozwoju rynku OZE w Polsce, w tym również na temat baterii wypowiedział się ekspert.

  „W obecnej chwili szanse rozwoju polskich źródeł odnawialnych utożsamiane są z wdrażaniem technologii wodorowych. Ograniczenia mocy przyłączeniowych na sieciach, przestarzała infrastruktura elektroenergetyczna oraz brak odpowiednich systemów wsparcia to tylko kilka powodów, dla których rozwój OZE bez udziału wodoru będzie niemożliwy bądź bardzo utrudniony. Polska energetyka źródeł rozproszonych a zarazem odnawialnych to przede wszystkim stawianie na morskie turbiny wiatrowe (offshore), farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii pod różną postacią (nie tylko baterii litowo-jonowych, lecz przede wszystkim wodorowych). Te ostatnie znakomicie uzupełnią i ustabilizują miks energetyczny odciążając jednocześnie w pewnym stopniu polskie sieci.” – powiedział dla portalu TOP-OZE.pl Bartosz Firmanty – Dyrektor ds. Innowacji w firmie EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

   

  Kiedy zwróci się inwestycja w fotowoltaikę przy obecnych cenach?

  W celu pozyskania informacji w tym zakresie, zwróciliśmy się do kilku ekspertów z rynku OZE.

  „Świadoma sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w ostatnich kilku miesiącach, to jak próba rozwiązania jednego równania z trzema niewiadomymi. Aby policzyć okres czy stopę zwrotu z inwestycji, poza standardowymi parametrami, trzeba znać detaliczne i hurtowe ceny energii w czasie.
  Nikt poważny dzisiaj nie ośmieli się przewidywać takowych nawet w najbliższych miesiącach, a co dopiero za 2 czy 4 lata. Dlatego równie prawdziwe są stwierdzenia, że średni okres zwrotu z inwestycji w system fotowoltaiczny będzie wynosił od 3 do 8 lat.
  Warto zauważyć, że wysokie koszty energii bezpośrednio przekładają się na szybki zwrot.
  Więc zamiast zastanawiać się skąd wziąć pieniądze na regulowanie rachunków za prąd, inwestorzy prywatni jak i instytucjonalni powinni jak najszybciej zainwestować w fotowoltaikę.” –
  skomentował dla portalu TOP-OZE.pl Paweł Mazurek – Prezes Zarządu Solar System Sp. z o.o.

  „W Da Vinci Green Energy od kilku miesięcy bardzo szczegółowo analizujemy zwrot inwestycji w fotowoltaikę. Poprzez wskaźnik PVPI obliczamy zwrot inwestycji w fotowoltaikę zarówno dla klienta biznesowego, jak i indywidualnego.
  Według naszych obliczeń opartych na ogólnodostępnych danych, aktualnie wartość zwrotu inwestycji wynosi:
  – ok. 2,5 roku dla klienta biznesowego oraz
  – ok. 4 lata dla osób indywidualnych tj. dla ” Kowalskiego”, który zużywa średnią ilość energii.

  „Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule na portalu TOP-OZE: PVPI Business  – PV Profitability Index Business wrzesień 2022.” – stwierdził Bartłomiej Tuleja – Członek Zarządu Da Vinci Green Energy Sp. z o.o.

   

  Kiedy zwróci się inwestycja w magazyn energii przy obecnych cenach?

  Według dostępnych nam danych zwrot inwestycji w magazyn energii wynosi średnio 3 lata.

  Zdaniem portalu fotowoltaikaonline.pl zainstalowanie magazynu energii zapewnia nie tylko zasilanie awaryjne. Inwestycja jest szczególnie warta przemyślenia, ponieważ instalując magazyn energii razem z fotowoltaiką, dzięki magazynowi energii można zmniejszyć koszt energii nawet o 35 proc.

   

  Podsumowanie

  Rynek energii elektrycznej i ogrzewania jest bardzo dynamiczny. Nowych instalacji fotowoltaicznych stale przybywa. Największą dynamikę odnotowują instalacje pomp ciepła. Coraz więcej gospodarstw domowych i firm montuje również magazyny energii.

  Pomimo działań czynionych przez polski rząd, które nieco ograniczy wzrosty kosztów. Najlepiej samemu zadbać o ograniczanie własnych kosztów, a najlepiej uniezależnić się od elektrowni. Zdajemy sobie z tego sprawę, że największe ograniczenie kosztów wiąże się ze zwiększonymi inwestycjami.
  Dlatego warto wszystko dobrze samemu obliczyć. Warto też wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem dobrych doradców pracujących w najlepszych firmach.

  Kategorie
  Elektromobilność

  DPD Polska podwoiła liczbę elektrycznych busów dostawczych i rozwija flotę rowerów cargo

  Od listopada 2020 roku DPD rozwija także flotę rowerów cargo działającą przy DPD Pickup Oddziałach Miejskich. W ten sposób od początku oferowania tego zeroemisyjnego środka transportu doręczono już 360 tys. paczek. Aktualnie doręczenia rowerowe realizowane są 35 pojazdami w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Gdyni, Częstochowie, Toruniu, Olsztynie, Kaliszu i Sopocie. Do końca roku dołączą do nich jeszcze cztery kolejne miasta, a flota rowerów cargo powinna przekroczyć 50 z planami na dalszy rozwój.

  Sukcesywny wzrost nisko- i zeroemisyjnej floty DPD Polska to efekt zielonej transformacji DPDgroup, która od kilku lat realizuje plan zrównoważonego rozwoju w duchu neutralności pod względem emisji. To także odpowiedź na rosnące oczekiwania współczesnego klienta, który wymaga od firm i marek odpowiedzialnego podejścia do kwestii powstrzymania zmian klimatu i ochrony zasobów naturalnych.

  Firma dysponuje siecią prawie 11 tys. punktów DPD Pickup. W 2021 roku rozszerzyła flotę obsługujących je nisko i zeroemisyjnych pojazdów o elektryczne vany kurierskie. W 2020 roku DPDgroup wzmocniła zobowiązanie dotyczące zmniejszenia śladu węglowego. W ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firma będzie doręczać przesyłki w wielu miastach Europy w sposób przyjazny dla środowiska z celem poprawy jakości życia ich mieszkańców.

   

  #OZE #Elektromobilność #Czystepowietrze #Ekologia

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Tauron dopłaca Polakom do wymiany ogrzewania

  Program realizowany jest w ramach Zielonego Zwrotu Taurona i skierowany jest do osób będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Skorzystanie z „Ogrzej się z TAURONEM” nie wyklucza skorzystania również z innych programów wspierających modernizację źródła ciepła, jak np. program „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie jest bezzwrotne i przyznawane jest na urządzenia, jak pompy ciepła, kotły kondensacyjne gazowe, czy elektryczne podgrzewacze przepływowe i akumulacyjne.

  Prezes Tauron Sprzedaż, Rafał Soja jest zdania, że – „Rozpoczynający się okres letni to najlepszy czas na modernizację, bądź wymianę domowego ogrzewania na bardziej efektywne i ekologiczne, tak aby przygotować się do kolejnego sezonu grzewczego. Wspieramy decyzje konsumenckie w tym zakresie, miedzy innymi poprzez atrakcyjny program dofinansowania, w ramach którego klienci skorzystali już z dotacji w wysokości pół miliona złotych.”

  Chęć zmiany starego ogrzewania jest argumentowana w najwyższej mierze kwestiami finansowymi. Montaż nowych systemów grzewczych przynosi korzyści ekonomiczne oraz ekologiczne. Dzięki ich wysokiej wydajności oraz wykorzystywania alternatywnych źródeł ciepła, w efektywny sposób zmniejszają koszty przeznaczone na ogrzanie nieruchomości.

   

  #OZE #dofinansowanie #ciepło #energia #tauron #pompaciepla

  Kategorie
  OZE

  Najnowszy, globalny raport dotyczący ropy naftowej, gazu oraz energii elektrycznej

  Ropa naftowa

  • Całkowita produkcja ropy naftowej, NGL i surowców rafineryjnych w OECD wzrosła o 4,7% w kwietniu 2022 r. w porównaniu z kwietniem 2021 r.
  • Produkcja brutto rafinerii produktów ogółem wzrosła o 7,4% rok do roku.
  • Dostawy netto produktów ogółem wzrosły w kwietniu 2022 r. w porównaniu do kwietnia 2021 r. (+2,9% r/r).
  • Poziomy zapasów ropy naftowej na terenie kraju wzrosły o 2 587 tys. ton w kwietniu 2022 r. w porównaniu z końcowymi poziomami zapasów w marcu 2022 r. i zamknęły się na poziomie 488 mln ton metrycznych.

   

  Gaz

  • Produkcja gazu ziemnego wzrosła o 3,7% w porównaniu do kwietnia 2021 roku.
  • Import (wejścia)1 gazu ziemnego był o 0,4% niższy r/r, a łączny eksport (wyjścia)1 OECD w tym samym okresie wzrósł o 0,7%.
  • Zużycie brutto gazu ziemnego spadło o 3,4% w kwietniu 2022 r. w ujęciu rok do roku.

   

  Energia elektryczna

  Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniosła 309,2 TWh, co oznacza wzrost o 9,8% r/r. Wzrost ten był w dużej mierze spowodowany wyższą produkcją energii wiatrowej i słonecznej, odpowiednio +24,7% i +15,0% rok do roku. Produkcja energii wodnej, która nadal stanowiła największy udział (+14,8%) w miksie elektroenergetycznym wśród źródeł odnawialnych, nieznacznie wzrosła do 121,2 TWh (+1,2% r/r).

  Paliwa kopalne dostarczyły 49,5% produkcji energii elektrycznej (406,3 TWh) w krajach OECD. Uzależnienie od gazu ziemnego (217,9 TWh) i węgla (145,2 TWh) było nadal wysokie, co odpowiadało odpowiednio 26,5% i 17,7% udziałowi w miksie elektroenergetycznym. Jednak produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego spadła o 4,2% w kwietniu 2022 r. w porównaniu do w tym samym miesiącu w zeszłym roku. Podobnie produkcja energii jądrowej wyniosła 129,2 TWh w kwietniu 2022 r., co oznacza spadek o 7,0% r/r.

  W Stanach Zjednoczonych produkcja energii elektrycznej z wiatru wzrosła do 46,1 TWh w kwietniu 2022 r. (+28,7% r/r), przy czym energetyka wiatrowa osiągnęła rekordowy udział 14,8% w miksie elektroenergetycznym. Podobnie, energia słoneczna również nabrała dużego tempa i wzrosła o 23,6% do 17,8 TWh, co odpowiada 5,7% udziałowi w miksie elektroenergetycznym, rekordowym w historii kraju. Odzwierciedla to ogólny trend obserwowany w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkcja ze źródeł odnawialnych stale rośnie w wyniku nowych przyrostów mocy.

  Źródło: IEA

  #OZE #IEA #Ropanaftowa #Gaz #Energiaelektryczna #OECD

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  GeoPost/DPDgroup przyśpiesza walkę ze zmianami klimatycznymi

  Jako pionier w swoim sektorze, firma podejmuje zdecydowane działania w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. i zobowiązuje się do zmniejszenia zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do 2030 r. i 90% do 2040 r. w odniesieniu do poziomu bazowego z roku 2020 – czyli o 10 lat wcześniej niż zakłada Porozumienie Paryskie.

  Inicjatywa Science Based Target (SBTi) zapewnia firmom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. GeoPost/DPDgroup spodziewa się uzyskać aprobatę SBTi na początku 2023 roku.

  Zrównoważony rozwój w centrum strategii GeoPost/DPDgroup

  Jako największa sieć doręczeń przesyłek w Europie, firma odnotowała w ostatnich latach szybki i intensywny wzrost. Od 2012 roku GeoPost/DPDgroup nieustannie podejmuje znaczące działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości:

  • Grupa jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla od 2012 roku i rekompensuje wszystkie pozostałe emisje z transportu i budynków poprzez wiarygodne, certyfikowane projekty energii odnawialnej w Brazylii, Indiach i Indonezji.
  • Grupa jest na dobrej drodze do realizacji do 2025 r. niskoemisyjnych dostaw przesyłek do 350 miast w Europie (docierając do 110 milionów Europejczyków) – poprzez 15 000 niskoemisyjnych pojazdów dostawczych, 6700 elektrycznych punktów ładowania i 250 oddziałów miejskich. Doprowadzi to do redukcji emisji dwutlenku węgla o 83 proc. oraz  redukcji zanieczyszczeń powietrza w wybranych miastach o 95 proc.
  • Ponadto, biorąc pod uwagę wpływ jakości powietrza na zdrowie ludzi, GeoPost/DPDgroup współpracuje z Pollutrack w celu monitorowania jakości powietrza w 20 europejskich miastach do końca 2022 roku.

  Kluczowe definicje

  O inicjatywie Science Based Target (SBTi)

  Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna instytucja umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji CO2 zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi o zmianach klimatycznych. Koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw na całym świecie, aby mogły zmniejszyć o połowę emisję dwutlenku węgla przed 2030 r. i osiągnąć zerową emisję netto przed 2050 r. Inicjatywa jest wynikiem współpracy między Carbon Disclosure Project (CDP), ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund for Nature (WWF) i koalicją We Mean Business. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu celów opartych na nauce, oferuje zasoby i wskazówki w celu zmniejszenia barier w ich wdrażaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.

  (Źródło: inicjatywa Science Based Target)

  Zero emisji CO2 netto według SBTi

  Przedsiębiorstwa ustalają jeden lub więcej celów, aby osiągnąć stan zerowych emisji netto, co obejmuje:

  • zmniejszenie zakresu emisji 1, 2 i 3 do zera lub do stałego poziomu rezydualnego z osiągnięciem zerowych emisji netto na poziomie globalnym lub sektorowym, aby sprostać celowi maksymalnego dopuszczalnego globalnego ocieplenia o 1,5°C
  • zneutralizowanie wszelkich emisji resztkowych w docelowym terminie a także późniejszych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

  (Źródło: Standard SBTi Net Zero).

  Zakres emisji 1, 2, 3

  Emisje z zakresu 1 to emisje bezpośrednie z zasobów należących do firmy i przez nią kontrolowanych.

  Emisje z zakresu 2 to emisje pośrednie z wytwarzania zakupionej energii.

  Emisje z zakresu 3 to wszystkie emisje pośrednie – nieobjęte zakresem 2 – które występują w łańcuchu wartości tworzonego przez przedsiębiorstwo.

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Dlaczego zmieniamy ogrzewanie?

  Niektórzy nie mają wyjścia, bo taki obowiązek nakładają na nich uchwały antysmogowe. Inni robią to jednak dobrowolnie. Firma Tauron postanowiła sprawdzić tę kwestię. Spółka w marcu przeprowadziła badania „Dlaczego Polacy wymieniają ogrzewanie?”. Objęło 1000 osób, mieszkających w domach jednorodzinnych i szeregowcach. Jego wyniki dały odpowiedź, czym kierują się przy wyborze nowego urządzenia, na co stawiają, jak oceniają przepisy antysmogowe, czy zwracają uwagę na jakość powietrza i czy reagują, gdy ktoś pali czymś, czym tego robić nie wolno. Ankieta przeprowadzona była na terenie województw małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.

  Widać regułę, że im nowszy dom, tym rzadziej do ogrzewania wykorzystywane są węgiel czy drewno. Jedynie w 10% budynków wybudowanych po 2011 r. korzysta się z takich paliw. Z kolei używane są w ok.50% domów wzniesionych przed 1978 r. W nowszych budynkach coraz bardziej popularne są pompy ciepła.

  Ponad 50% zapytanych ogrzewa swoje budynki węglem, w tym ekogroszkiem, a 38% gazem. Co piąty ankietowany zadeklarował, że planuje wymienić urządzenie grzewcze. Co trzecia osoba z tej grupy chce to zrobić do końca 2022 roku, a 43% w ciągu najbliższych 5 lat.

  Wygoda, ekologia, oszczędność

  Nie jesteśmy obojętni na zanieczyszczenie środowiska. 54% ankietowanych powiedziało, że zauważa ten problem. Maleje także przyzwolenie na palenie byle czym i trucie wszystkich wokół. 73% zwraca uwagę sąsiadom, kiedy z ich kominów wydostaje się czarny dym, a 35% zgłasza takie sytuacje do odpowiednich służb.

  53% zapytanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy dostrzegają poprawę jakości powietrza w ostatnich latach. Jeszcze więcej, bo 78%, popiera wprowadzane uchwały antysmogowe.

  60% respondentów zamierza wymienić ogrzewania z powodów ekologicznych. Częstą motywacją (28%) są przepisy prawne – obowiązek narzucany np. przez uchwały antysmogowe. 24% badanych wskazało, że do zmiany ogrzewania skłania ich zły stan techniczny obecnie używanych urządzeń grzewczych. Z kolei 20% chce dzięki temu obniżyć koszty ogrzewania. Planujący wymianę to w głównej mierze obecni użytkownicy kotłów na węgiel i drewno.

  Ci, którzy rozważają wymianę, są zainteresowani pompami ciepła. Z takim zamiarem nosi się 23% ankietowanych, czyli tylko o 1% mniej niż myślący o kotle gazowym.

  Przy wyborze nowego źródła ciepła badani kierują się przede wszystkim wygodą oraz komfortem użytkowania – taką odpowiedź wskazało 46% respondentów. Wygodę i komfort stawiają ponad cenę urządzenia, która została wskazana w drugiej kolejności (39%). Ankietowani stwierdzili, że przy wyborze biorą pod uwagę także oszczędność długofalową (38%) oraz możliwości obniżenia kosztów inwestycji poprzez sięgnięcie po dofinansowanie. W ten sposób odpowiedziało 32% badanych.

  Dofinansowanie nowego ogrzewania

  42% badanych chce uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. Przeciwnego zdania jest 7%, a 51% odpowiedziało „Nie wiem, trudno powiedzieć”. Finansowe wsparcie najczęściej chcą otrzymać na pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne.

  Środki finansowe można zdobyć m.in. z programu „Czyste Powietrze”. Zakłada różne warianty dotacji, których wysokość zależy m.in. od naszych dochodów, przeprowadzenia dodatkowych prac (w tym m.in. termomodernizacji, którą warto wykonać przed montażem pompy) czy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Najwyższe wsparcie, 69 tys. zł, można otrzymać, kiedy miesięcznie na jednego domownika nie przypada więcej niż 900 zł, a na osobę samotną 1260 zł. W opcji, kiedy nasz roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł, dostać możemy do 25 tys. zł, a decydując się jednocześnie na fotowoltaikę 30 tys. zł. Kiedy zarobki są za wysokie na dotacje z „Czystego Powietrza”, można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT. Do programu ostatnio wprowadzono zmianę, która umożliwia otrzymanie zaliczki przed rozpoczęciem prac remontowych. Nowa odsłona nosi nazwę „Czyste Powietrze Plus”. Więcej informacji na stronie https://top-oze.pl/czyste-powietrze-z-plusem-bedzie-mozna-dostac-zaliczke/

  Warto również zainteresować się tym, co dzieje się w naszej miejscowości, bo wiele samorządów dla swoich mieszkańców udziela dotacji na zakup pomp ciepła. Na południu kraju, likwidację startego i nieefektywnego ogrzewania wspiera Tauron. Z programu „Ogrzej się z Tauronem” na pompę ciepła można otrzymać nawet 4,2 tys. zł. Więcej o programie: https://top-oze.pl/energetyczny-koncern-daje-dotacje-na-pompy-ciepla/

  Pompa ciepła, ekologiczne i oszczędne rozwiązanie, z roku na rok zyskuje na popularności. W Polsce w zeszłym roku zainstalowanych ich 94 tys., czyli o 66% więcej w porównaniu z 2020 r. Prognozy dla tego rynku są obiecujące, bo według szacunków, do 2030 r. będzie ich niemal 370 tys. Instalowane będą zarówno w domach, jak i budynkach komercyjnych. Udział pomp ciepła wśród urządzeń centralnego ogrzewania sięgnie ok.60-70%. Aktualnie, według danych przekazanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 1 lipca, w kraju funkcjonuje 210 406 pomp ciepła. Większość, 197 247, ogrzewa domy, a 13 159 budynki niemieszkalne.

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Czyste Powietrze” z plusem. Będzie można dostać zaliczkę

  Zmiana, przedstawiona jako „Czyste Powietrze Plus”, jest korzystana dla planujących wymianę źródła ciepła. Jeżeli wraz w wnioskiem o dofinansowanie złożą umowę z wykonawcą modernizacji, na jego konto z góry trafi 50% przyznanej dotacji. Dzięki temu właściciel domu na początku nie musi wykładać środków z własnej kieszeni. Rozpatrzenie wniosku ma potrwać do 14 dni, a wypłata dla firmy powinna zostać zrealizowana w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

  „Prefinansowanie w programie „Czyste Powietrze” to kolejny krok w szeregu działań, których skutkiem ma być skuteczna eliminacja największego źródła smogu w Polsce, jakim są piece na paliwa stałe oraz idąca z tym parze zdecydowana poprawa stanu powietrza w naszym kraju” – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto. Zmienione zasady dotyczą nowych osób, które wystąpią o dofinansowanie.

  „Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów” – tłumaczy Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

  Możliwość uzyskania zaliczki przewidziana jest dla uczestników drugiej i trzeciej części programu „Czyste Powietrze”. W drugiej części chodzi o tych, u których przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1564 zł, a osoby samotnej 2189 zł. Wówczas dotacja może sięgnąć 32 tys. zł, a razem z mikroinstalację wyniesie 37 tys. zł. Trzecia opcja przeznaczona jest dla najmniej zarabiających. Można z niej skorzystać, gdy na jednego domownika nie przypada więcej niż 900 zł, a na osobę samotną 1260 zł. Wówczas dotacja w wariancie z fotowoltaiką sięga maksymalnie 69 tys. zł, a bez niej 60 tys. zł.

  Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego.

  Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu przedstawi końcowy wniosek o płatność, obejmujący ostateczną fakturę, protokół odbioru oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego. Rozpatrzenie wniosku o płatność i sama wypłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu.

  Program „Czyste Powietrze” wystartował we wrześniu 2018 r. Od tego czasu do końca kwietnia 2022 r. w jego ramach wymieniono 388 092 źródła ciepła. Najchętniej stare kopciuchy zastępowano kondensacyjnymi kotłami gazowymi. Pojawiło ich się ponad 164 tys. Na drugim miejscu, z liczbą ponad 80,8 tys., są kotły na biomasę. Liderów gonią pompy ciepła, których łącznie zainstalowano ok. 77,5 tys. W tej puli dominują pompy powietrzne, których jest ponad 63,8 tys. Niewielki odsetek, przeszło 13,6 tys., stanowią pompy gruntowe i wodne. W tym roku widać dużą dynamikę wzrostu zainteresowania pompami – z 17% w styczniu do 49% w kwietniu.

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Państwa UE pod rygorem. RePowerEU powodem kolejnych zakazów

  Opublikowany przez Komisję Europejską w maju 2022 roku plan REPowerEU, diametralnie zwiększa tempo ograniczania zużycia paliw kopalnych, co jest ściśle związane z potrzebą uniezależnienia światowej gospodarki energetycznej od znanej z agresywnych działań Rosji. Propozycje KE w ostatnim czasie charakteryzują się nadzwyczajną ambicją i szybkością działania.

  Nad wyraz głośnym echem odbił się plan zakazu sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej już od 2035r. KE nie zwalnia tempa i proponuje narzucenie kolejnych ograniczeń zmuszających do rozpowszechniania odnawialnych źródeł energii, a tym samym redukcji emisji szkodliwych związków do atmosfery. Kolejnym celem REPowerEU stały się kotły gazowe, który miałyby zostać zastąpione przez ekologiczne pompy ciepła. Komisja powołując się na dążenie do zapewnienia Unii Europejskiej bezpieczeństwa energetycznego, chce by już do 2026r. na jej terenie zostało zainstalowane ok. 20 milionów pomp ciepłą, a w perspektywie do 2030r. zwiększyć ten wynik niemal trzykrotnie. Analizując zaprezentowane żądania KE tempo instalowania pomp ciepłą ma wzrosnąć dwukrotnie. W dokumencie przedstawiono również propozycję wprowadzenia form ułatwiających dostęp do sposobów finansowania danych urządzeń oraz apelowano o konieczność zwiększenia ich produkcji.

  Przyśpieszenie tempa wprowadzania na rynek pomp ciepła wiąże się z dużymi kosztami, jakie poniesie społeczeństwo. W końcu urządzenia te mimo stosunkowo dużego rozpowszechnienia i dostępności wciąż stanowią systemy wysoko nakładowe, a ich ceny rosną wraz z zainteresowaniem konsumentów. Mając to na uwadze Komisja Europejska chcąc zachęcić i ułatwić przejście na pompy ciepła, zaproponowała zastosowanie wsparcia w postaci obniżenia podatku VAT w zakresie ich cen oraz stworzenie w Funduszu Innowacji nowego okna, które wspomoże innowacyjne produkcje „zielonych” technologii, w tym również pomp ciepła. Ponadto wśród swoich postulatów podała skrócenie terminu zakończenia naborów na uzyskanie publicznych dotacji na zakup kotłów zasilanych konwencjonalnymi paliwami z 2027r. na 2025r. oraz przyśpieszenie wprowadzania i integracji na szeroką skalę pomp ciepła, w efektywny kosztowo sposób, poprzez przykładowo wykorzystywanie ciepła przemysłowego.

  Komisja Europejska zaproponowała szereg środków, które umożliwią przyśpieszenie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i zachęcą społeczeństwo do instalacji pompy ciepła. Wśród nich znalazły się m.in. surowsze wymagania stawiane budynkom w zakresie efektywności energetycznej, a także naniesienie zmian w obrębie wymagań ekoprojektu. Ostateczną konsekwencją wdrożenia modernizacji ma być zakaz wprowadzania na rynek UE od 2029r. tzw. kopciuchów, czyli kotłów na paliwa kopalne, np. węglowe, gazowe i olejowe. Jedynymi odstępstwami od restrykcji mają być hybrydowe rozwiązania, charakteryzujące się wysoką efektywnością, łączące pracę pompy ciepła z kotłami gazowymi.

  Propozycję KE skomentował prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Paweł Lachman – „Wprowadzenie propozycji daty końca sprzedaży kotłów na paliwa kopalne w 2029 ma bardzo kluczowe znaczenie dla branży grzewczej w Polsce i jest ważnym krokiem milowym, który pokazuje jednoznacznie i konsekwentnie obrany kierunek zmian w ogrzewaniu budynków. Jednocześnie propozycja Komisji dot. zakazu dofinansowania od 2025 kotłów na paliwa kopalne będzie mieć istotne znaczenie w kwestii przyszłych zmian w programie Czyste Powietrze.”

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – królują kotły węglowe, coraz więcej pomp ciepła

  Obowiązek przekazania informacji o tym, czym się grzeje, dotyczy wszystkich nieruchomości. Te, w których ogrzewanie zainstalowano po 1 lipca zeszłego roku, powinny zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od uruchomienia. Właściciele, którzy mimo dotyczącego ich terminu jeszcze tego nie zrobili, powinni jak najszybciej to nadrobić.

  Informacje, gromadzone przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, posłużą do stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ta wiedza ma pomóc w planowaniu i prowadzeniu działań nastawionych na eliminowanie uciążliwych dla środowiska kotłów węglowych i na inne paliwa stałe. W zamyśle dane o sposobie ogrzewania nieruchomości będą pomocne przy opracowywaniu krajowych i lokalnych programów ograniczenia niskiej emisji oraz ustalaniu systemów dofinansowań do likwidacji mało efektywnych i uciążliwych dla otoczenia źródeł ciepła.

  1 lipca w systemie widniały 6 502 162 deklaracje. Ponad 6 mln dotyczy budynków mieszkalnych, a niespełna 474 tys. niemieszkalnych.

  Miliony starych kotłów

  Jako źródło ciepła dominuje kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy), który wskazano 3 254 885 razy. Przeważają urządzenia z ręcznym podawaniem paliwa i zasypowe. Takich wskazań jest 2 162 492. Kotłów automatycznych i z podajnikiem odnotowano 1 092 393. Użytkownicy spalają w nich głównie węgiel i paliwa węglopochodne (2 597 333), a także drewno kawałkowe (1 809 750). Niewiele jest pelletu (292 256) i innej biomasy (42 172). Ponurego obrazu dopełnia zestawienie standardu kotłów. Najwięcej jest poniżej 3 klasy i bezklasowych – aż 1 603 852. Klasa 3 to 640 701 sztuk, klasa 4 – 339 620, klasa 5 – 534 564, a tzw. Ekoprojekt tylko 62 185. Takie ogrzewanie szkodzi zdrowiu i jest uciążliwe dla środowiska, bo przyczynia się do powstawania smogu. Drugie miejsce pod względem popularności zajmują systemy grzewcze zasilane gazem. W deklaracjach wykazano je 2 346 454 razy.

  W zestawieniu można dostrzec ekologiczne i oszczędne rozwiązanie, czyli pompę ciepła. Podano ją 210 406 razy. To sprawia, że zajmuje przedostanie miejsce, wyprzedzając jedynie kotły olejowe. 197 247 pomp ciepła ogrzewa domy, 13 159 takich urządzeń znajduje się w budynkach niemieszkalnych. Patrząc na ten ranking można odnieść wrażenie, że pompy są niedoceniane, ale tak naprawdę dynamicznie ich przybywa. W zeszłym roku w Polsce zainstalowano 94 tys. pomp ciepła, czyli więcej o 66 proc. w porównaniu z 2020 r. Szacuje się, że do 2030 r. będzie ich niemal 370 tys., zarówno w domach, jak i budynkach komercyjnych. Będą również stanowić ok.60-70 proc. urządzeń centralnego ogrzewania. Mają zatem wielki potencjał, żeby odgrywać wiodącą rolę na rynku OZE.

  Jak działa pompa ciepła

  Pompa ciepła dostarcza do budynku energię cieplną, którą pobiera z powietrza atmosferycznego, gruntu albo płynącej wody. Tak pozyskane ciepło może być wykorzystywane w ogrzewaniu centralnym i podłogowym, a także podgrzewać wodę użytkową.

  Pompy dzielą się na gruntowe, wodne i powietrzne. Gruntowe mogą czerpać energię cieplną ze skały skorupy ziemskiej albo gruntu. Pierwsze wymagają głębokiego odwiertu, drugie większej powierzchni, na której na głębokości ok.1-2 układania jest specjalna wężownica absorbująca energię. Pompy wodne zasilane są wodą pochodzącą zwykle ze studni głębinowej, co wymaga odwiertu. Najłatwiejsza w montażu jest pompa powietrzna, która czerpie energię z otaczającego powietrza atmosferycznego. Pompy powietrzne są w naszym kraju najpopularniejsze. Wśród nich wyróżniamy urządzenia typu split i monoblok. W uproszczeniu split posiada dwa elementy – jeden montowany na zewnątrz, a drugi wewnątrz budynku. Z kolei monoblok w całości umiejscowiony jest na dworze.

  Koszty i dofinansowanie

  Trudniej odpowiedzieć na pytanie dotyczące ceny pompy. Wpływ na to ma kilka czynników, jak np. rodzaj urządzenia, wydajność, moc, które jest uzależniona od powierzchni do ogrzania itd. Uogólniając, trzeba szykować się na wydatek rzędu 30-50 tys. zł. Nie ma jednak co się przerażać, bo rozwiązanie jest opłacalne. Po pierwsze, pompa nie potrzebuje drogiego paliwa, bo korzysta z OZE. Do pracy wymaga jedynie prądu elektrycznego. Dodatkowo całej kwoty na zakup nie trzeba wykładać z własnej kieszeni. Istnieją programy dotacyjne, obniżające koszt tego przedsięwzięcia.

  Właściciele nowych domów, których budowa nie została ukończona albo nie złożono wniosku o pozwolenie na jego użytkowanie, mogą ubiegać się o wsparcie z programu „Moje ciepło”. Zakłada dofinansowanie w wysokości 30-45 proc. kosztów, czyli od 7 do 21 tys. zł.

  Propozycją dla tych, którzy korzystają już z systemu ogrzewania i chcą go zmienić na bardziej wydajny i ekologiczny jest „Czyste powietrze”. Program zawiera różne warianty dotacji, a wysokość zależy od naszych dochodów, przeprowadzenia dodatkowych prac (w tym m.in. termomodernizacji, którą warto wykonać przed montażem pompy) czy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. W pierwszej opcji, kiedy nasz dochód nie przekracza 100 tys. zł, dostać możemy do 25 tys. zł, a decydując się na fotowoltaikę 30 tys. zł. Druga opcja przewidziana jest dla osób o niższych dochodach. Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1564 zł, a osoby samotnej 2189 zł, dotacja może sięgnąć 32 tys. zł. Razem z mikroinstalacją wyniesie 37 tys. zł. Trzecia opcja przeznaczona jest dla najmniej zarabiających. Można z niej skorzystać, gdy na jednego domownika nie przypada więcej niż 900 zł, a na osobę samotną 1260 zł. Wówczas dotacja w wariancie z fotowoltaiką sięga maksymalnie 69 tys. zł, a bez niej 60 tys. zł.

  Dofinansowania można także poszukać w swojej miejscowości, bo wiele samorządów realizuje lokalne programy wspierające zakup pomp ciepła. W południowych województwach na likwidację starego, niewydajnego systemu ogrzewania i zastąpienie go pompą ciepła można dostać nawet 4,2 tys. zł. Umożliwia to program „Ogrzej się z Tauronem”. Więcej na ten temat na stronie https://top-oze.pl/energetyczny-koncern-daje-dotacje-na-pompy-ciepla/ 

  Kategorie
  OZE

  Na co idą pieniądze z aukcji uprawnień do emisji? — Fundusz Transformacji Energetyki

  Od października zeszłego roku trwają debaty i konsultacje, jak usprawnić modernizację branży energetycznej. Jako że część środków pochodząca ze sprzedaży emisji CO2, według wytycznych Unii Europejskiej, musi trafić do gałęzi energetyki, to do tej pory pieniądze rozchodziły się na mniejsze projekty. W tym roku do budżetu trafi 114 miliardów złotych, z czego 40 procent ma zostać przeznaczona na modernizację branży energetycznej. Kwota jest pokaźna, a chętnych na nią nie brakuje. Fundusz Transformacji Energetyki (FTE) ma decydować komu, ile i na co wydać pieniądze.

  Fundusz Transformacji Energetyki

  Fundusz Transformacji Energetycznej pierwotnie miał funkcjonować jako osobna jednostka, jednak po konsultacjach zdecydowano, że zostanie utworzony osobny rachunek dla FTE, a środkami będzie dysponował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Decydującą rolę będzie mieć Rada Funduszu Transformacji Energetyki, w skład której wchodzić będą: premier i przedstawiciele ministerstw (MAP, klimatu, energetyki, gospodarki i finansów) oraz pełnomocnik ds. infrastruktury strategicznej.

  Na co pieniądze?

  Środki, czyli 40 procent z polskich aukcji praw do emisji i 50 procent niewydanych do tej pory uprawnień, mają zasilić rozwój transformacji energetyki w Polsce. Na co konkretnie trafią fundusze? Na nowe programy, dofinansowania i dotacje. Lista jest długa, ale środki na pewno trafią na rozwój OZE, energetyki jądrowej, magazynów energii elektrycznej i ciepła, rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, czy innowacyjne technologie.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Autobus wodorowy na drodze do zeroemisyjności

  Od 24 czerwca autobus Solaris Urbino 12 hydrogen obsługuje jedną linię, a w kolejnych dniach ma pojawiać się na dwóch następnych.

  „Kraków jest miastem, które skutecznie wykorzystuje najnowsze rozwiązania z zakresu ekologii. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie w Krakowie już ponad osiem lat temu ruszyła pierwsza w Polsce regularna linia obsługiwana autobusami elektrycznymi. W tym roku została uruchomiona nowoczesna hala do obsługi tramwajów, na dachu której zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. Od dzisiaj mieszkańcy i turyści przyjeżdżający do naszego miasta będą mogli podróżować zeroemisyjnym autobusem zasilanym wodorem. To nasze kolejne działanie, które potwierdza, że Kraków dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej” – mówi prezydent Jacek Majchrowski.

  Pojazd wyposażony jest w ogniwo wodorowe o mocy 70 kW i pięć zbiorników wodoru o łącznej pojemności ponad 35 kg. Jego zasięg po pełnym zatankowaniu może wynieść 350 km. Autobus jest bezemisyjny, a jedyną „spaliną” jest para wodna.

  „Wodór i technologia wodorowa, to jeden z kluczowych elementów transformacji w kierunku bezemisyjnego i zrównoważonego transportu publicznego. Prezentowany w Krakowie Solaris Urbino hydrogen swoją premierę miał w 2019 roku. Dzisiaj tego typu autobusy jeżdżą już w kilkunastu miastach w Europie” – podkreśla Javier Calleja, prezes zarządu Solaris Bus & Coach.

  Paliwo i stację tankowania zapewni ORLEN Południe. Wodór pochodzić będzie z biorafinerii Trzebinia. Dotrze z niej „bateriowozem”, w którym jest zmagazynowane 400 kilogramów paliwa.

  „Rozpoczęcie eksploatacji na linii regularnej pierwszego autobusu zasilanego wodorem to pierwszy krok do zakupu oraz eksploatacji pojazdów z takim napędem w przyszłości. W tym celu współpracujemy nie tylko z PKN Orlen, ale także z Politechniką Krakowską i Krakowskim Holdingiem Komunalnym. Dążymy do tego, aby udział pojazdów zeroemisyjnych był w naszej flocie coraz większy. Przewidujemy, że jeszcze w tym roku na krakowskich ulicach pojawią się autobusy zasilane wodorem innych producentów. Warto podkreślić, że po rozstrzygnięciu ogłoszonych już przez nas przetargów, w przyszłym roku w Krakowie pasażerów będzie przewozić ponad 120 autobusów elektrycznych” – opowiada Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie.

  PKN Orlen mocno postawił na wodór, a przedsięwzięcie w Krakowie jest jedną z odsłona działań związanych z paliwami alternatywnymi.

  „Konsekwentnie realizujemy zadania, które zapewnią Polakom bezpieczeństwo energetyczne, a koncernowi stabilny, długofalowy rozwój i silną pozycję w Europie. Wzmacniamy kompetencje w obszarze paliw alternatywnych, w tym wodoru, który będzie odgrywał coraz większą rolę w rozwoju motoryzacji i jest uważany za jeden z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Planowane inwestycje wodorowe w horyzoncie strategii do 2030 roku uplasują nas jako lidera i partnera pierwszego wyboru w budowaniu gospodarki wodorowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególnie duży potencjał dla tego paliwa widzimy w transporcie publicznym. Pierwszą mobilną stację uruchomiliśmy w Krakowie, a nasze plany zakładają budowę kolejnych nie tylko w Polsce, ale także za granicą” – wyjaśnia Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

  W najbliższych ośmiu latach, na realizację projektów wodorowych koncern przeznaczy 7,4 mld zł. Paliwo powstawać ma w oparciu o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych. Pozwoli to wytwarzać nisko i bezemisyjnie niemal połowę wodoru. Orlen zamierza stworzyć sieć ponad 100 stacji – w Polsce, na Słowacji i w Czechach. Aktualnie posiada dwie stacje w Niemczech. Stacja dla MPK w Krakowie to jego debiut w kraju, a w przyszłym roku planuje otworzyć dwie ogólnodostępne – w Katowicach i Poznaniu.

  Plan grupy Orlen zakłada także budowę do 2030 r. 10 hubów wodorowych w Polsce i za granicą. Pierwszy, o wydajności ok. 50 kilogramów wodoru jakości automotive na godzinę, ruszył w zeszłym roku w Trzebini. Wytwarza paliwo z gazu ziemnego, a docelowo ma produkować wodór niskoemisyjny, którego źródłem będzie biometan.

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Czas zgłoszeń do ewidencji emisyjności ucieka. Dotkliwe kary dla spóźnialskich

  CEEB to istotne narzędzie wspierające politykę antysmogową, które zostało skomponowane zgodnie z wprowadzonymi modernizacjami w  od dawna obowiązującym w kraju programie „Stop Smog”. Zgodnie z harmonogramem właściciele, tudzież zarządcy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, zarówno jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak i handlowo – usługowych, zostali zobowiązani do złożenia deklaracji obejmującej określenie źródła ogrzewania i spalania paliw.

  Według ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ewidencja dotyczy źródeł ciepła oraz spalania paliw do 1 MW, które na chwilę obecną nie zostały objęte wymogiem posiadania tzw. pozwolenia emisyjnego ani zgłoszenia na mocy przepisów  prawnych z zakresu ochrony środowiska. Ewidencja emisyjności nakłada obowiązek zgłoszenia odpowiedniej deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym, uwzględniając „kopciuchy”, a także wszelkie pozostałe źródła ciepła, jak piece oraz kotły, w  tym na gaz, pellet i węgiel oraz kominki, piecokuchnie, ogrzewanie sieciowe, a nawet pompy ciepła.

  Termin złożenia deklaracji źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków upływa z ostatnim dniem bieżącego miesiąca, czyli w czwartek 30 czerwca 2022r. Czasu zostało niewiele, stąd właściciele oraz osoby zarządzające budynkami, na których ciąży obywatelski obowiązek wpisania do ewidencji powinni się spieszyć – zwłaszcza, że niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie grozi grzywną w wysokości nawet do 500 zł. W celu uskutecznienia ewidencji obowiązek złożenia deklaracji został wzmocnimy poprzez wprowadzenie przepisów sankcyjnych. W związku z tym na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków uzasadnione jest nałożenie karnej grzywny, która będzie ustanowiona na rzecz gminy, jako jej dochód własny. Kary nakładane będą przez uprawnione do tego jednostki, jak straże gminne, bądź miejsce, jeśli gmina jest w ich posiadaniu, a w przypadku ich braku osoba pełniąca rolę wójta lub burmistrza może wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie, jako publiczny oskarżyciel, tudzież zwrócić się o nałożenie mandatu do Policji.

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Parlament Europejski po raz kolejny za zieloną transformacją

  Unia Europejska przyjęła ambitny cel, żeby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli całkowicie wyeliminować emisję gazów cieplarnianych. Jednym z narzędzi, które ma w tym pomóc, jest pakiet „Fit for 55”, czyli plan obniżenia tej emisji do 2030 r. o co najmniej 55 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Wcześniej unijne państwa muszą się uniezależnić od rosyjskich surowców – węgla, ropy i gazu, które są szkodliwe dla środowiska, a handel nimi finansuje agresywną politykę Kremla.

  Parlament Europejski, na posiedzeniu plenarnym 22 czerwca, zagłosował za reformą systemu handlu emisjami (ETS) i wdrożenie nowego systemu dla budynków i transportu – ETS II. Dochody z nich miałyby być przeznaczane na działania na rzecz klimatu w państwach członkowskich. PE także zwiększyć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do 63 proc. Zamierza również od 2027 r. stopniowo wycofywać uprawnienia do bezpłatnej emisji, tak by zlikwidować je do 2032 r. Europarlamentarzyści poparli także wcześniejsze wprowadzeni mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla. W dużym skrócie system ten ma polegać na pobieraniu specjalnych opłat importowych od towarów sprowadzanych do UE, których produkcja wiąże się z dużą emisją CO2. W zamyśle ma to skłonić pozaunijnych producentów do wdrażania technologii niskoemisyjnych. Jeżeli wykażą, że tak robią i ograniczają emisje, opłata mogłaby być zmniejszona albo nienaliczana. Na początek, od 2026 r., system ma objąć sprowadzane do Wspólnoty żelazo i stal, cement, nawozy, aluminium i energię elektryczną. Eurodeputowani postulują, żeby objąć tym mechanizmem także chemię organiczną, plastiki, wodór, amoniak oraz emisje pośrednie. Pozyskiwane w ten sposób fundusze powinny iść na zieloną transformację w krajach słabiej rozwiniętych. W jej ramach m.in. ma rozwijać się fotowoltaika, systemy ogrzewania oparte na pompach ciepła i energetyka wiatrowa.

  Parlament Europejski opowiedział się również za Społecznym Funduszem Klimatycznym. Ma on pomóc tym, którzy borykają się z ubóstwem energetycznym, ponoszą koszty zielonej transformacji i dotyka ich wykluczenie transportowe. Mogliby liczyć zatem na tymczasowe bezpośrednie wsparcie, np. obniżenie podatków i opłat energetycznych.

  „Parlament Europejski w zdecydowanej większości zagłosował za Społecznym Funduszem Klimatycznym. To wielomiliardowa odpowiedź UE na potrzebę ochrony obywateli przed wpływem polityki klimatycznej na ceny energii. Ten wynik to także wyraźny sygnał mówiący o potrzebie zadbania o to, aby przejście do neutralności klimatycznej było również sprawiedliwe społecznie. Dzięki Funduszowi zabezpieczymy dla obywateli możliwość instalacji większej liczby paneli słonecznych, przeprowadzenia termomodernizacji, zakupu wydajniejszych energetycznie urządzeń i samochodów elektrycznych” – podsumował David Casa, deputowany Europejskiej Partii Ludowej.

  Społeczny Fundusz Klimatyczny jest propozycją Komisji Europejskiej, skierowanej do gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Jego budżet na lata 2025-2032 sięgnąłby 72 mld euro. Wspierałby osoby, które borykają się z ubóstwem energetycznym, czyli ogólnie mówiąc tych, którym opłaty za ogrzewanie i prąd zjadają zbyt dużą część skromnego, domowego budżetu. Finansowa pomoc przeznaczana byłaby na termomodernizacje budynków i przechodzenie na odnawialne źródła energii. Kierowana byłaby też na dotowanie przechodzenia z tradycyjnego transportu na ekologiczny. Tu rozwiązaniem miałoby być wspieranie rynku używanych pojazdów elektrycznych, promowanie wspólnych przejazdów prywatnymi samochodami oraz rozwijanie systemu wypożyczania aut. Dotacje szłyby także na transport publiczny, który powinien być bardziej dostępny i oparty na pojazdach niskoemisyjnych, napędzanych paliwami alternatywnymi. Fundusze trafiałby w konkretne miejsca. Priorytetowo traktowane byłby wyspy, regiony górskie oraz obszary słabo rozwinięte i oddalone.

  „Kolejny duży krok w kierunku Zielonego Ładu. Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za utorowanie drogi do negocjacji naszego pakietu Fit for 55. Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji, wprowadzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla i Społeczny Fundusz Klimatyczny skierują Europę na drogę ku neutralności klimatycznej” – podsumowała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

  Decyzje podejmowane na szczeblu unijnym i związane z nimi działania raz za razem pokazują, że zielona transformacja to kierunek, od którego nie ma odwrotu. Dyskutować można o tempie zmian i szczegółowych rozwiązaniach, ale wszystko wskazuje na to, że przyszłość Europy rysuje się pod znakiem OZE.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nie dla samochodów spalinowych w UE. Zakaz jest bliski

  Elektromobilność rośnie w siłę z każdym miesiącem, eksponując na rynku kolejne modele elektrycznych samochodów. Społeczeństwo coraz bardziej przekonuje się do wyeliminowania paliw konwencjonalnych na rzecz alternatywnych, a Unia Europejska nakłada coraz bardziej rygorystyczne cele poprawiające stan środowiskowy państw członkowskich.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Gdzie naładować auto? Polskie miasta mają na kim się wzorować

  Cele klimatyczne UE stawiają nowe wyzwania dla branży motoryzacyjnej. Technologie spalinowe wypierane będą przez pojazdy elektryczne, a zmiany zachodzą bardzo szybko. Ze wzrostem liczby aut musi przybywać miejsc ich ładowania. Jakie perspektywy rysują się przed Polską?

  Kategorie
  Elektromobilność

  Największe show e-mobility. EV Experience już 24-25 czerwca

  Rynek samochodów elektrycznych cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zyskując coraz więcej zwolenników. Pojazdy napędzane poprzez prąd przestają być wyjątkowym zjawiskiem na drogach, a określenie EV na stałe zagościło jako powszechne słowo w słowniku. Odpowiedzią na rosnącą sympatię i popyt na rynku jest dwudniowe show EV Experience.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Rozwój światowej elektromobilności. Najnowszy raport IEO

  W odpowiedzi na zagrożenie wyczerpaniem się światowych zasobów naturalnych, jak ropa naftowa, czy gaz ziemny na rynku zaczęły pojawiać się innowacyjne koncepcje mogące zastąpić konwencjonalne surowce poprzez alternatywne technologie. Wypieranie paliw kopalnych objęło wiele sektorów krajowej gospodarki, w tym rynek motoryzacyjny. Konsekwencją zachodzących transformacji stała się tzw. elektromobilność.

  Kategorie
  Elektromobilność

  Europa przyjazna dla klimatu. Filarami odnawialna energia i elektromobilność

  Ambitne cele i zdecydowane działania dotyczące ochrony środowiska to znaki rozpoznawcze unijnych instytucji. Aktualnie na tapecie w Parlamencie Europejskim są m.in. kwestie związane z niskoemisyjnością pojazdów i wspieraniem przechodzenia na czystą energię.

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Ruszyła Platforma Ekspertów Efektywności Energetycznej!

   

  Oferta portalu skierowana jest przede wszystkim do osób, które wezmą udział w rządowym programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

  Przypomnijmy, że jest on przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w budynkach posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą i zainteresowanych wymianą „kopciuchów” na niskoemisyjne źródła ciepła lub tez termomodernizację budynków.

  Dzięki portalowi EEE, osoby zainteresowane mogą własnoręcznie wybrać z grupy ekspertów specjalistę, który na początku przeprowadzi audyt energetyczny. Audytor EE oceni stan nieruchomości, jak również istniejących instalacji cieplnych, a następnie przedstawi zalecenia dotyczące konieczności modernizacji budynków w celu jego poprawy efektywności energetycznej.

  W zaleceniach Audytor EE przedstawi wnioskodawcy analizę koniecznych i planowanych prac modernizacji budynków i będzie to podstawa do podjęcia decyzji o koniecznych pracach mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

  Sporządzony przez Eksperta EE wynik audytu może być następnie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

   

   

  Eksperci EE

  Nabór na Ekspertów Efektywności Energetycznej został ogłoszony na początku stycznia bieżącego roku. Jednakże, jak informuje NFOŚiGW, nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

  Do zadań eksperta EE należy:

  • doradztwo w zakresie procedury i możliwości uzyskania finansowania z programu „Czyste Powietrze”
  • doradztwo techniczne w zakresie możliwych do zastosowania w danej nieruchomości rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną
  • oceny skuteczności zrealizowanych procesów modernizacyjnych

  Aby zostać zakwalifikowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zostać wpisanym do katalogu Ekspertów Efektywności Energetycznej należy spełniać następujące warunki:

  • potwierdzić swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej
  • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
  • być wpisanym na listę Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, lub posiadać uprawnienia budowlane, lub być czynnym audytorem zarejestrowanym na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (ZAE) lub Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych (SCiAE)
  • w ciągu ostatnich 3 lat wykonał minimum 2 audyty energetyczne budynków na potrzeby termomodernizacji lub audyty efektywności energetycznej

   

  Portal Efektywności Energetycznej dostępny jest pod adresem https://www.peee.gov.pl/

   

  #Czyste_powietrze #efektywność_energetyczna #termoizolacja #kopciuchy

  Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Foto: https://www.gov.pl/photo/format/6efb0ad9-f637-4205-8ecb-9d4d9c824c80/resolution/1460×616

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Strefa czystego transportu w Warszawie. Padła data i wysokość kar

   

  W trakcie konferencji zaprezentowany został raport TRUE Initiative. Jego konkluzje oparte są na 220 tys. pomiarów rzeczywistych emisji spalin z prawie 150 tys. pojazdów. Autorzy badania wskazują w pierwszej kolejności na potrzebę wprowadzenia ograniczeń  dla samochodów niespełniających wymagań normy emisji spalin Euro 4 (rocznik 2005 i starsze). W kolejnym etapie ograniczenia miałyby dotknąć pojazdy z silnikiem Diesla z kat. 4 i 5 (roczniki 2006 – 2014).

   

  Diesle a emisja spalin

  Według raportu  TRUE Initiative za nieproporcjonalna ilość szkodliwej emisji odpowiada zaledwie 6 procent starszych samochodów z silnikiem Diesla (wyprodukowanych przed 2006 r.). To dokładnie 18 proc. emisji tlenków azotu i 37 proc. emisji pyłów zawieszonych, produkowanych przez wszystkie diesle jeżdżące po Warszawie.

  Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zaznaczył, że wprowadzenie stref czystego transportu jest nałożone na miasto uchwałą sejmiku wojewódzkiego. – Jakość powietrza w Warszawie spowodowana trującymi dieslami jest zła i nie poprawia się pomimo tego, że dochodzi do wymiany floty samochodów – dodał.

  Zaznaczył, że przez ostatnich 15 lat stężenie szkodliwych substancji zmniejszyło się, ale pomiary z ostatnich lat pokazują, iż trend się wypłaszcza. – Oznacza to, że pomimo że jeździmy coraz nowszymi samochodami, to ta jakość powietrza w Warszawie nie jest najlepsza – podkreślił.

  Strefa czystego transportu w Warszawie – terminarz:

    • do końca 2022 r. – plan wdrażania strefy czystego transportu;
    • do końca 2023 r. – pilotażowe wdrożenie strefy;
    • do końca 2025 r. – całkowite wdrożenie strefy.

  Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamas Dombi zaznaczył podczas konferencji (30 marca), że „są to oczywiście tylko wskazówki, szczegółowe decyzje w zakresie terminów podejmą radni”.

  Tłumaczył, że w dalszym etapie zostanie opracowana analiza, która przedstawi scenariusze wdrożenia strefy. Ma to zająć ekspertom kilka miesięcy. Później projekt trafi do konsultacji społecznych, a następnie zostanie przekazany radny. Ci będą mieli dwa miesiące na podjęcie uchwały o wdrożeniu strefy czystego transportu w Warszawie.

  Potem wdrożenie stref jest zadaniem technicznym polegającym na wprowadzeniu organizacji ruchu – powiedział Dombi. Wiąże się to – podobnie jak w przypadku stref płatnego parkowania – z rozstawieniem specjalnego oznakowania na granicach strefy. Dyrektor zaznaczył też, że dostosowany został też kodeks wykroczeń, a za nieuprawniony wjazd do strefy grozić będzie do 500 zł. grzywny.

   

  Strefy czystego transportu w Polsce

  W Krakowie strefa czystego transportu ma powstać jeszcze w tm roku. Do tej pory żadne polskie miasto nie wyznaczyło jeszcze takiego miejsca. W Europie istnieje około 250 miejscowości, które wdrożyły takie ograniczenia.

  Dalej przypominają, że Kraków jest pierwszym miastem w Polsce i w tej części Europy, które przeprowadziło w 2019 roku innowacyjne pomiary dotyczące emisji spalin na miejskich drogach. Wyniki miały wskazać, że aż połowa zanieczyszczeń jest spowodowana 12 proc. samochodów. Więcej na ten temat TUTAJ

   

  #strefa_czystego_transportu #warszawa #kraków #wdrożenie #emisja_spalin #czyste_powietrze

  Źródło: PAP, TOP-OZE.pl,

  Fot.: Arcaion/Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Wiceminister Zyska pracuje z marszałkami województw na rzecz poprawy jakości powietrza

   

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska zorganizowało specjalne spotkanie z przedstawicielami wszystkich województw. Celem rozmów wiceministra Ireneusza Zyski z marszałkami były wyzwania związane z poprawą jakości powietrza.

   Ireneusz Zyska na spotkaniu, które odbyło się 16 marca podkreślił, że resortowi zależy na pilnej poprawie jakości powietrza w Polsce.

  Rok 2021 r. w resorcie klimatu i środowiska poświęcony został pracom nad przygotowaniem dokumentów strategicznych, począwszy od uchwalonej przez Radę Ministrów w lutym „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.”, następnie w listopadzie „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, a skończywszy na przyjęciu „Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz 2040 r.)” – powiedział wiceszef ministerstwa.

  Dalej pokreślił, że dla polityki poprawy jakości powietrza w Polsce kluczowa jest aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza, która pozytywnie wpłynie zarówno ja krótko jak i długofalowe cele. Takie perspektywy w obszarach gospodarczych i społecznych wyznaczone zostały do 2025, 2030 i 2040 roku.

  Dokument ten stanowi powiązanie prowadzonych i planowanych do realizacji działań na wszystkich poziomach zarządzania jakością powietrza, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu poszczególnych obszarów działalności człowieka na stan powietrza. Jest także odpowiedzią na wyzwania stojące przed polską administracją rządową i samorządową, przedsiębiorcami oraz obywatelami – mówił.

  Wiceminister podkreślił, że to właśnie samorządy terytorialne, te na poziomie województw oraz powiatów czy gmin odgrywają ważną rolę w poprawie jakości powietrza. Ich administracje odpowiadają bowiem za „zarządzanie jakością powietrza na swoim obszarze oraz przygotowanie i realizację m.in. programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych oraz uchwał antysmogowych”.

  Zyska zwrócił też uwagę na terminowość przygotowywania i przekazania sprawozdań okresowych związanych programami poprawy jakości powietrza.

   

  „Czyste Powietrze” dla poprawy jakości powietrza

  Najpopularniejszym programem w Polsce, stworzonym dla poprawy powietrza jest „Czyste Powietrze”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informował w drugiej połowie lutego, że w sumie złożonych zostało prawie 400 tys. wniosków o dofinansowanie od 2018 roku, kiedy ruszył program.

  To dotacje dla osób fizycznych na wymianę przestarzałych systemów ogrzewania. Maksymalna dotacja wynosi 60 tys. zł a w przypadku przedsięwzięcia połączonego z instalacją fotowoltaiczna nawet do 69 tys. Więcej na ten temat TUTAJ.

   

  #czyste_powietrze #jakość_powietrza #ireneusz_zyska #ministerstwo_klimatu_i_środowiska #marszałkowie #samorządy

  Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Fot.:  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Warszawa chce się uniezależnić od Rosji. Trzaskowski zapowiada inwestycje w fotowoltaikę

   

  Rafał Trzaskowski odniesieniu do sytuacji związanej z uchodźcami w stolicy podkreśla, że działania koncentrują się na tym jak pomóc potrzebującym, ale miasto „myśli też długofalowo”. Poinformował, że ruszą inwestycje w odnawialne źródła energii, co ma pomóc uniezależnić się od rosyjskich źródeł energii.

   

  Fotowoltaika w Warszawie

  – My to w Warszawie robimy od lat, bo już 140 budynków ma panele fotowoltaiczne, ale właśnie postanowiliśmy wprowadzić w życie plan, który zakłada zamontowanie fotowoltaiki na wszystkich budynkach miejskich, gdzie się tylko da, do 2030 r. – zapowiedział Trzaskowski.

  Podkreślił, że stolica chce być „coraz bardziej niezależna od ropy i od gazu, chcemy oszczędzać energię, chcemy walczyć z ociepleniem klimatycznym, chcemy, żeby w Warszawie było jak najbardziej czyste powietrze„.

  Trzaskowski poinformował, że na realizację planu, który ma wymiar geopolityczny miejscy radni przeznaczyli 60 mln zł. Wyliczył, że pobór energii będzie można zmniejszyć o aż 30 proc., a do 2030 roku ograniczyć zużycie energii. Inwestycje mają sprawić też, że zmniejszy się emisja dwutlenku węgla – łącznie niemal o 87 tys. ton – podał.

   

  Walka ze smogiem w Warszawie

  Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla będzie korzystne także dla walki ze smogiem w Warszawie. Tutaj bój trwa od dłuższego czasu i ma kilka wymiarów.

  W lutym Trzaskowski zaapelował o wzmocnienie mazowieckiej uchwały antysmogowej – podał wtedy stołeczny ratusz. Prezydent chce też podtrzymać poparcie dla wdrożenia zakazu używania węgla w indywidualnych źródłach ogrzewania. Takie zasady mają zacząć obowiązywać w Warszawie od IV kwartału przyszłego roku. Więcej na ten temat TUTAJ.

  Środowiska walczące ze smogiem starają się wywierać presję na właścicielach budynków i zachęcić ich do wymiany przestarzałych źródeł ogrzewania. W Warszawie od kilkunastu miesięcy w centrum, przy Rondzie Romana Dmowskiego, stoi licznik w formacie dużego wyświetlacza LED wskazujący ile w Warszawie pozostało do wymiany „kopciuchów” nie spełniających wymogów Uchwały Antysmogowej Województwa Mazowieckiego.

  Licznik powstał z inicjatywy organizacji Warszawa Bez Smogu, Smog Wawerski i Polski Alarm Smogowy dzięki wsparciu Agnieszki i Przemysława Gacek oraz Grupy Pracuj. Więcej na ten temat TUTAJ

   

   

  #fotowoltaika #warszawa #rafał_trzaskowski #smog #uchwała_antysmogowa #rosyjskie_źródła_energii #odnawialne_źródła_energii

  Źródło: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: Flickr.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Deklaracje o źródłach ciepła. GUNB opublikował najnowsze dane

   

  Obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania wynika z noweli ustawy termomodernizacyjnej. Na jej podstawie powołano Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), która ma być podstawą m.in. do realizacji programów wymiany tzw. kopciuchów, polityki niskoemisyjnej czy przyznawania funduszy, których celem jest poprawa jakości powietrza.

  Urząd podał na Twitterze, że dokładna liczba złożonych deklaracji na dzień 17 marca wyniosła 2 510 767. Miesiąc wcześniej – 18 lutego – liczba ta wynosiła  2 050 137 deklaracji. Przyrost w skali miesiąca to więc niespełna pół miliona deklaracji.

  GUNB podkreślił, że baza deklaracji wypełniła się w 50 proc. Szacowana liczba źródeł ciepła, które podlegają ewidencji to ok. 5 mln. Zebrana do tej pory połowa deklaracji oznacza, że może być problem ze zbliżeniem się przed upływem terminu do 100 proc.

  Deklaracje można bowiem składać do końca czerwca. Zostały zatem nieco ponad trzy miesiące. Za nami jest natomiast prawie dziewięć miesięcy, od momentu rozpoczęcia zbierania deklaracji. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że duża liczba budynków cały czas nie będzie sklasyfikowana pod względem rodzaju źródła ogrzewania. Co za tym idzie ich właściciele będą narażeni na kary.

   

  Jak wysokie będą kary?

  Za brak złożenia deklaracji przewidziana jest grzywna w wysokości do 500 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu postępowań w sprawach o wykroczenia. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł – powiedziała nam Joanna Niedźwiecka rzecznik GUNB.

  Zaznaczyła przy tym, że „grzywny to jednak rozwiązanie prewencyjne i dyscyplinujące dla wszystkich zobowiązanych do złożenia deklaracji”.

  Wedle wspomnianej ustawy o wspieraniu termomodernizacji po upływie terminu uprawieni do nakładania kar będą przedstawiciele władz lokalnych: wójt, burmistrz czy prezydent miasta.

  Gmina posiadająca straże gminne ma możliwość prowadzenia postępowania mandatowego. W przypadku pozostałych gmin – bez straży gminnych, jedyną możliwą prawną formą prowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie w sprawie o wykroczenie z art. 27h ust. 1 ustawy jest przeprowadzenie postępowania zwyczajnego, czyli złożenie wniosku o ukaranie do sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub zwrócenie się do policji – w celu nałożenia mandatu w trybie art. 95 § 1 Kpsw. – tłumaczyła rzecznik.

   

  Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji o źródle ciepła ogrzewania budynku?

  Nowe przepisy zakładają, ze od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków, zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których zamontowane są źródła ciepła albo spalania paliw do mocy 1 MW, zobligowani są do złożenia specjalnej deklaracji w ciągu roku. Termin upływa 30 czerwca 2022 roku. Ta zasada dotyczy źródeł, które działały przed 1 lipca ub. r.

  W przypadku nowych budynków, albo tych gdzie zamontowano nowe źródło deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni.

   

   

  #ceeb #gunb #kopciuch #deklaracje #źródła_ciepła_budynków

  Źródła: GUNB, PAP

  Fot.: doktor.vu/Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Co z Uchwałą Antysmogową w Warszawie?

   

  Przypomnijmy dotychczasową chronologię wydarzeń:

  • luty 2020 – Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada inicjatywę mającą na celu jak najszybsze wprowadzenie zakazu spalania węgla w Warszawie
  • organizacje pozarządowe oraz aktywiści rozpoczęli akcję zbierania podpisów pod petycją – bardzo szybko uzyskano wymagane 10 tysięcy
  • luty 2022 – Prezydent Rafał Trzaskowski przekazał do urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika projekt o wdrożenie od IV kwartału 2023 roku zakazu stosowania węgla w indywidualnych źródłach ogrzewania (poparty wcześniej przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Miasta Warszawa)

   

  Projekt „Uchwały Antysmogowej” jest bardzo prosty i zawiera tylko 3 artykuły:

  • określenie dat wejścia zakazu stosowania w instalacjach grzewczych węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla – 1 października 2023 w granicach administracyjnych m.st. Warszawy oraz 1 stycznia 2028 w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład tzw. „obwarzanka Warszawy” – powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego
  • określenie w jakich instalacjach pod względem budowalnym ma być to zrealizowane
  • określenie wejścia w życia Uchwały

   

  Czyste powietrze to nie jedyna korzyść z realizacji Uchwały Antysmogowej

  Polski Alarm Smogowy podkreśla, że głównym celem wprowadzenia tych przepisów jest osiągnie jak najszybciej stanu czystego powietrza w Warszawie i okolicznych miejscowościach.

  Nieoczekiwanie doszedł do tego element czysto polityczny – Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Sergiej zauważa, iż duża część ze stosowanego w Warszawie węgla pochodzi z rosyjskich kopalni.

  Tym samym, przyjęcie uchwały spowoduje w efekcie zmniejszenie się Polski i Stolicy z uzależnienia od korzystania z węgla z Rosji. „Natomiast według zapowiedzi rządu gaz do ogrzewania domów już tej zimy dostarczany będzie do Polski rurociągiem Baltic Pipe z Norwegii i okrętami z gazem skroplonym, a wygasający jesienią kontrakt z Federacją Rosyjską nie zostanie odnowiony” – podkreśla się w informacji prasowej Polskiego Alarmu Smogowego.

  Kolejnym argumentem jest wzrost cen paliw.Według badań zleconych przez PAS w styczniu 2022 wzrost cen węgla wyniósł 60% (rok do roku, średnia cena 1407 zł). Obecnie na Mazowszu węgiel jest jeszcze droższy. Na składach w Warszawie ceny dochodzą do 2200 zł, a w Ostrołęce cena waha się pomiędzy 1950 a 2200 zł. Sprzedawcy spodziewają się dalszego wzrostu cen. Rezygnacja ze spalania węglem ma zatem sens nie tylko ze względu na ochronę powietrza, ale także ze względów ekonomicznych. Korzystanie z tego paliwa już teraz jest nieopłacalne” – podkreśla Piotr Siergiej

  Nasza redakcja będzie z uwaga obserwowała rozwój wydarzeń w tej kwestii i będziemy na bieżąco Państwa informowali!

   

   

  #OZE #Czyste_Powietrze

  Źródło: Polski Alarm Smogowy

  Foto: Wikipedia (Autorstwa Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl)

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Drony sprawdzają powietrze w Mysłowicach

   

  Od stycznia 2022 roku mieszkańcy Śląska nie mogą używać pieców na paliwa stałe, które mają 10 lat lub więcej, o czym stanowią zapisy śląskiej uchwały antysmogowej.

  Drony Polskiego Alarmu Smogowego pojawiły się nad kolejnym śląskim miastem. W lutym sprawdzały kominy w Mysłowicach, a miesiąc wcześniej m.in. w Rybniku.

   

  Drony nad Mysłowicami

  W patrolach uczestniczą zwykle dwa drony. Jeden namierza źródło dymu, a drugi jest latającym laboratorium, które analizuje próbki dymu. Jeżeli po takiej kontroli zachodzi podejrzenie spalania odpadów, do akcji wkraczają strażnicy miejscy. W tym przypadku – w Mysłowicach od razu kontrolowali palenisko, a jeśli używany był piec pozaklasowy, odraczali interwencję.

  Styczniowe kontrole w Rybniku zlecał samorząd, w przypadku kontroli w Mysłowicach realizowane były z programu Nasze Powietrze, którego realizatorem jest Krakowski Alarm Smogowy.

  Zgodnie z zapowiedziami drony miały pojawić się nad dzielnicami Morgi, Wesoła oraz Janów Miejski-Ćmok.

  Tych kopcących kominów w Mysłowicach jest coraz mniej. Zrobiliśmy taką akcję w ramach działań rady dzielnicy Janów Miejski-Ćmok: zinwentaryzowaliśmy źródła ciepła. Wyszło nam, że tylko jedna trzecia domów ogrzewana jest węglem. Gdyby to skalować na całe miasto, to z 8 tys. domów, węglem opalanych może być ok. 3 tys – mówił PAP jeszcze przed rozpoczęciem kontroli Jerzy Bryk z Mysłowickiego Alarmu Smogowego.

   

   

  Dopłaty do wymiany kopciuchów w Mysłowicach

  Na początku 2020 roku samorząd przeznaczył 3 mln zł na gminny program dopłat do wymiany kopciuchów. Dzięki temu wymieniono 900 przestarzałych pieców.

   

   

  Śląska uchwała antysmogowa

  Śląska uchwała antysmogowa zakłada, że do 31 grudnia 2021 roku miały zostać wymienione kotły węglowe, używane ponad 10 lat. Kolejnym krokiem jest wymiana do końca 2023 roku kotłów eksploatowanych 5-10 lat, do końca 2025 pieców używanych mniej niż 5 lat, a do końca 2027 roku pieców węglowych kl. 3. i 4.

   

  #drony #kontrola #czyste_powietrze #mysłowice #śląsk

  Źródła: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: pxhere.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Prawie 400 tysięcy wniosków w programie „Czyste Powietrze

  NFOŚiGW

  Wg Funduszu, złożone wnioski opiewają na kwotę ponad 6,73 miliarda złotych. Do tej pory podpisano już prawie 328 tysięcy umów na kwotę 5,4 miliarda złotych, zaś wypłacono dofinansowanie na sumę 2, 47 miliarda złotych.

  Program „Czyste Powietrze”

  Główne założenia programu (wg informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

   

  Beneficjenci:

  Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

  2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą – osoba, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.”

   

  Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

  Wariant 1

  „Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

  • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
  • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  Kwota maksymalnej dotacji:

  • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

   

  Wariant 2

  Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

  Kwota maksymalnej dotacji– 30 000 zł”

   

  #OZE #Czyste_powietrze

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: NFOŚiGW

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Znikoma ilość deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w Olsztynie. Mogą posypać się kary

   

  Olsztyński ratusz wielu mieszkańców miasta nie dopełniło jeszcze obowiązku złożenia deklaracji dotyczących źródła ciepła i spalania paliw domowych w piecach. „Na razie złożono 1 647 takich deklaracji. To niespełna 13 proc. wszystkich osób i zarządców do tego zobowiązanych, bo w mieście jest ponad 12,8 tys. tzw. punktów adresowych.” – przekazał PAP.

  Taki dokument można złożyć osobiście w urzędzie miasta, albo wysłać go pocztą. Można też skorzystać z jeszcze łatwiejsze rozwiązania i złożyć deklarację droga elektroniczną przy pomocy profilu zaufanego, e-dowodu albo podpisu kwalifikowanego.

  Od 1 lipca 2021 roku właściciele, zarządy budynków, tych mieszkalnych i tych niemieszkalnych są zobowiązani do złożenia deklaracji dot. tego jakie źródła ciepła lub spalania paliw są wykorzystywane. Termin upływa 30 czerwca 2022 roku. Natomiast w przypadku nowych budynków i źródeł ogrzewania, taką deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara.

  Za brak złożenia deklaracji przewidziana jest grzywna w wysokości do 500 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu postępowań w sprawach o wykroczenia. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł – powiedziała niedawno portalowi TOPP-OZE.pl Joanna Niedźwiecka, rzecznik prasowy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

  Niedzwiecka zapewniła przy tym, że „grzywny to jednak rozwiązanie prewencyjne i dyscyplinujące dla wszystkich zobowiązanych do złożenia deklaracji”.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc ustalić punkty niskiej emisji w Polsce. To z kolei posłuży jako narzędzie do walki poprawy jakości powietrza.

   

  W skali kraju sytuacja wygląda lepiej, bo „na dzień 18 lutego złożono w ewidencji CEEB 2 050 137 deklaracji”. – Stanowi to 41proc. z szacowanych 5 mln – przekazała nam Niedźwiecka. Więcej na ten temat TUTAJ

   

  #deklaracje-ogrzewania #źródło_ciepła #olsztyn #kary

  Źródła: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: Janusz Jakubowski/Flickr.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Ranking programu „Czyste Powietrze”. Śląsk absolutnym liderem

   

  Fundusz tłumaczy, że chcąc sprostać oczekiwaniu wnioskodawców program „Czyste Powietrze” nieustannie jest ulepszany. Urzędnicy tłumaczą jednak, że kluczem do osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie władz lokalnych – gmin i wspólnot, bo to one są „najskuteczniejszymi ambasadorami dbania o czyste powietrze”.

  Wierzę też, że współpraca nawiązana już ze zdecydowaną większością polskich samorządów przełoży się na nowe rekordy zgłoszeń w kolejnych rankingach kwartalnych – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

  Najlepiej w czwartym kwartale 2021 roku wypadła gmina Jejkowice z woj. śląskiego, a samo województwo jest absolutnym liderem rankingu, bo na 30 pierwszych miejscach znajduje się aż 25 gmin ze Śląska.

  Na wyróżnienie zasługuje też gmina  Goczałkowice-Zdrój, która po raz kolejny znalazła się w czołówce zestawienia, w aktualnym zajmując 18 miejsce.

  Najwięcej wniosków do „Czystego Powietrza” złożono w Rybniku. Od września do grudnia mieszkańcy tego miasta złożyli ich 806. Warto przypomnieć, że miasto bardzo aktywnie uczestniczy w walce ze smogiem. Podejmuje nawet działania, które w skali kraju wydają się bardzo zdecydowane. Od stycznia br. prowadzone są tam kontrole, a właściciele przestarzałych pieców narażeni są na wysokie kary, więcej na ten temat TUTAJ.

  Cieszy mnie taka aktywność gmin z woj. śląskiego – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. – W tym województwie od 1 stycznia tego roku uchwała antysmogowa zakazała użytkowania „kopciuchów” wyprodukowanych przed 1 września 2007 roku. Widać, że zapisy uchwały są dobrym motywatorem do likwidacji pozaklasowych kotłów. Mamy nadzieję, że podobną mobilizację zobaczymy w tym roku – dodał.

  W śród gmin gdzie złożono najmniej wniosków są popularne miejscowości wypoczynkowe na przykład :Krynica Morska (0 wniosków), Świeradów-Zdrój (0) czy Międzyzdroje (1).

  Wśród dużych miast najgorzej prezentują się Olsztyn (32 wnioski), Szczecin (41) czy Gdańsk (54). „Często większe miasta oferują własne programy dotacyjne. Ranking za ostatni kwartał zeszłego roku pokazuje dużo większą popularność programu w małych gminach” – tłumaczy NFOŚiGW. Z raportu wynika, że najbardziej zaangażowane w „Czyste Powietrze” są głównie gminy poniżej 20 tys. mieszkańców.

  Program wystartował we wrześniu 2018 roku, ale to ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem złożonych wniosków. Z całej Polski spłynęło ich 184 267, co stanowi 48,6 proc. wszystkich złożonych od początku „Czystego Powietrza”. Program ma trwać w sumie 10 lat i w tym czasie przewidziano wymianę 3 milionów „kopciuchów”.

   

  #czyste_powietrze #ranking #iv_kwartał_2021 #woj._śląskie #jejkowice

  Źródło: NFOŚiGW

  Fot.: Wikipedia

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Prezydent Warszawy chce bardziej zdecydowanej walki ze smogiem. Dni węgla w stolicy policzone?

   

  W latach 2019-2022 Warszawa przeznaczy na walkę ze smogiem rekordową kwotę 300 mln zł. – przypomniał Trzaskowski. Dodał, że głównym celem w drodze do popraw jakości powietrza jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji. – Czyli emisji substancji szkodliwych do atmosfery wskutek spalania węgla w przestarzałych, domowych piecach grzewczych oraz lokalnych kotłowniach – wymieniał.

   Prezydent podkreślił, że „ogromne wsparcie dla działań Warszawy w tym zakresie stanowi mazowiecka uchwała antysmogowa”. – Po czterech latach od jej wprowadzenia musimy jednak zrobić kolejny krok, dlatego Warszawa wnioskuje o wdrożenie od IV kwartału 2023 r. zakazu stosowania węgla w indywidualnych źródłach ogrzewania – mówi Rafał Trzaskowski.

   Prezydent stolicy skierował w tej sprawie pismo do Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Zaapelował o podjęcie kroków, które zaostrzą uchwałę antysmogową, co jego zdaniem będzie dobrym posunięciem w ograniczeniu niskiej emisji.

   Sejmik przyjął mazowiecką uchwałę antysmogową 24 października 2017 roku, a w życie wprowadził 11 listopada tegoż roku. „Dotyczy ona wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, w szczególności użytkowników pieców, kominków i kotłów. Celem uchwały jest ograniczenie negatywnego wpływu instalacji grzewczych na zdrowie mieszkańców i środowisko” – przypomina urząd.

   Zdaniem ratusza przepisy przyjęte przed ponad czterema laty są „mało efektywne”. Dlaczego? Jak informuje urząd, „poprawa jakości powietrza zachodzi zbyt wolno”. W związku z tym Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do prac nad zmianą obowiązującej uchwały.  Ta ma zawierać zapis o zakazie stosowania węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z węgla na terenie Warszawy.

  „Celem klimatycznym m.st. Warszawy jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do roku 2030 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 r. W tym celu stolica realizuje projekt „Zielona Wizja Warszawy” – czytamy.

   

  #warszawa #rafał_trzaskowski #uchwała_antysmogowa #mazowsze #zaostrzenie #sejmik_wojewódzki

  Źródło: um.warszawa.pl

  ot.: Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Jak wygląda proces składania deklaracji o źródle ciepła? Dla zapominalskich wysokie kary

   

  Właściciele budynków mają obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ogrzewania. Proces składania dokumentów rozpoczął się w lipcu ubiegłego roku i potrwa do końca czerwca br. W przypadku nowych budynków, ich właściciele mają 14 dni na dostarczenie deklaracji.

  Celem zebrania deklaracji CEEB jest oszacowanie z jakich źródeł ciepła do ogrzewania domów korzystają Polacy. Zgromadzone dane będą służyć do nakreślania strategii walki o czyste powietrze.

  Według danych na grudzień 2021 r., do bazy wpłynęło 73 tys. deklaracji z Małopolski i dotyczą one zaledwie 8 proc. punktów adresowych. Wciąż więc około 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku – podawał na początku stycznia 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Takie statystyki mogą niepokoić.

  Nie wszędzie jest jednak tak źle. Składanie deklaracji całkiem dobrze idzie mieszkańcom trzech województw (dane na 18 lutego br.):

   

    • mazowieckie – 233 366 deklaracji;
    • wielkopolskie – 214 687 deklaracji;
    • małopolskie – 203 132 deklaracji.

   

  Wśród najskuteczniejszych do tej pory gmin w Polsce należą:

  1. Zawidów – gmina miejska, woj. dolnośląskie 760 600 – 78 proc.
  2. Rytro – gmina wiejska, woj. małopolskie 1062 710 – 66 proc.
  3. Kolno – gmina miejska, woj. podlaskie 1554 1019 – 65 proc.

  Termin składania deklaracji upłynie zatem za nieco ponad cztery miesiące. Biorąc pod uwagę, że przez prawie osiem miesięcy nie udało się zebrać nawet połowy, to istnieje uzasadniona obawa, iż na koniec czerwca duża liczba budynków cały czas nie będzie sklasyfikowana pod względem rodzaju źródła ogrzewania. Co za tym idzie ich właściciele będą narażeni na kary.

   

  Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym ustawowo terminie może skutkować karą grzywny – zaznaczyła Niedzwiecka dodając, że podstawą prawną jest tutaj „art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków”.

   

  Jak wysokie będą kary?

  Za brak złożenia deklaracji przewidziana jest grzywna w wysokości do 500 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu postępowań w sprawach o wykroczenia. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł – powiedziała rzecznik GUNB.

  Niedzwiecka zapewniła przy tym, że „grzywny to jednak rozwiązanie prewencyjne i dyscyplinujące dla wszystkich zobowiązanych do złożenia deklaracji”.

  Wedle wspomnianej ustawy o wspieraniu termomodernizacji po upływie terminu uprawieni do nakładania kar będą przedstawiciele władz lokalnych: wójt, burmistrz czy prezydent miasta.

  Gmina posiadająca straże gminne ma możliwość prowadzenia postępowania mandatowego. W przypadku pozostałych gmin – bez straży gminnych, jedyną możliwą prawną formą prowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenie w sprawie o wykroczenie z art. 27h ust. 1 ustawy jest przeprowadzenie postępowania zwyczajnego, czyli złożenie wniosku o ukaranie do sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub zwrócenie się do policji – w celu nałożenia mandatu w trybie art. 95 § 1 Kpsw. – tłumaczyła rzecznik.

   

  #deklaracje #źródło_ogrzewania_domu #urząd_nadzoru_budowlanego #termin #kary #grzywny

  Źródło: TOP-OZE.pl

  Fot.:  Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Warszawa: 10 811 kopciuchów do wymiany

   

  Ostatnie wskazania licznika nie są zbyt optymistyczne – otóż wg stanu na dzień dzisiejszy (21.02.2022), do końca tego roku musi być w Warszawie zlikwidowanych jeszcze 10 811 kotłów nie spełniających norm ekologicznych określonych w Uchwale Antysmogowej Województwa Mazowskiegogo obowiązującej od 11 listopada 2017 roku.

   

  Zgodnie z postanowieniami Uchwały:

  • od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
    • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
    • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
    • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
    • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

   

  Od 1 stycznia 2023 roku Straż Miejska będzie mogła wymierzać mandaty karne w wysokości 500 zł lub kierować wnioski o karę grzywny w wysokości 5 tysięcy złotych, za łamanie zapisów Uchwały.

  Jak podaje Polski Alarm Smogowy, w 2021 roku w Warszawie zlikwidowano 1445 „kopciuchów”, z czego 322 w budynkach będących własnością Urzędu Miasta. Jak informują władze Warszawy pełna liczba pieców do wymiany będzie znana po zakończeniu trwającej obecnie inwentaryzacji. Wiadomo jednak, że tylko z zasobów należących do Urzędu miejskiego należy wymienić 479 pieców węglowych.

  Więcej o polityce władz miasta Warszawa można przeczytać w naszym wywiadzie z Rzecznikiem Polskiego Alarmu Smogowego p. Piotrem Siergiejem „Już nie jestem tak pesymistyczny. Wymiana kopciuchów w Warszawie może się udać”

   

   

  #OZE #kopciuchy #Czyste_Powietrze

  Źródło: Polski Alarm Smogowy, Portal Województwa Mazowieckiego

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  “Bóg daje życie – smog je odbiera”

   

  W trakcie pierwszej edycji informacje o zagrożeniach dla zdrowia wynikające z zanieczyszczonego powietrza, jak również praktyczne porady walki ze smogiem trafiły do 8000 parafii w Polsce. Dla przypomnienia –  w Polsce jest 10 365 parafii.

  Obecna edycja koncentrować się będzie na tych miejscowościach, gdzie informacje o zanieczyszczeniach pojawiają się rzadko, zaś mieszkańcy z dużą dozą nieufności podchodzą do ekologii.

  Część z informacji będzie „spersonalizowana” – do około 1000 parafii trafią plakaty z informacjami, gdzie mieszkańcy mogą zgłosić się o dofinansowanie wymiany kopciuchów lub tez na ocieplenie budynków.

  Polski Alarm Smogowy będzie swoimi kanałami informował akcji – przygotowanych jest już ponad 800 plakatów, które będą rozdysponowane przez lokalne Alarmy. Przypomnijmy, że to właśnie dzięki wieloletnim staraniom Polskiego Alarmu Smogowego w 2018 roku rząd rozpoczął realizację ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać dotację do 69 tysięcy złotych do 90% kosztów inwestycji.

   

  #OZE #Czyste_Powietrze

  Źródło: Polski Alarm Smogowy

  Foto: PAS/Pixabay

   

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Warszawiaków straszy smok. Oryginalna animacja ostrzega przed smogiem

   

  O smogu w Polsce mówi się od kilku lat. Zanieczyszczenie powietrza powoduje dyskomfort, drapanie w gardle, problemy z oddychaniem czy kaszel. Według specjalistów jest też przyczyną znacznie poważniejszych dolegliwości.

  Specjalna animacja 3D, która pojawiła się w centrum Warszawy zmienia się pod wpływem zbieranych w czasie rzeczywistym danych. Im natężenie smogu jest większe, tym gęstszy staje się dym wokół smoka.

  Pomysł opierał się na przedstawieniu istoty, której zmysły są znacznie bardziej wyczulone niż ludzkie i pozwalają jej szybciej wykryć niewidzialne dla nas zagrożenie – wyjaśnił cytowany przez PAP dyrektor operacyjny Screen Network, firmy będącej inicjatorem akcji Damian Rezner.

  Twórcy akcji tłumaczą, że jest ona nastawiona na budowanie świadomości społeczeństwa na temat smogu i zanieczyszczeń powietrza. Ekrany uświadamiają warszawiakom, jak często wystawiani są na jego niekorzystne działanie. – Zależało nam, żeby rozwiązanie było nie tylko efektowne, ale również użyteczne dla osób przebywających w przestrzeni miejskiej – dodał Rezner.

  Warszawa boryka z problemem niskiej w skali roku liczbie likwidowanych „kopciuchów”. Jak podawała w grudniu ubiegłego roku organizacja „Warszawa Bez Smogu” w Warszawie wymieniono w 2021 r. tylko 547 kotłów (stan na 2 grudnia). Z tej puli157 pieców w budynkach należących do urzędu miasta,  337 warszawiacy wymielili korzystając z lokalnego, warszawskiego programu dofinansowania i tylko 53 piece wymieniono za pieniądze NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”. Więcej na ten temat TUTAJ.

   

  #warszawa #smog #smok #zanieczyszczenia_powietrza #mariott

  Źródło: PAP

  Fot.: screen/YouTube

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Kopciuszek musi zniknąć” czyli Poznań dopłaca do wymiany „kopciuchów”. Jaką dotację można otrzymać?

   

  Program oferuje mieszkańcom pozyskanie dofinansowania do likwidacji „kopciuchów” zasilanych węglem czy drewnem. Beneficjenci będą mogli zainwestować m.in. w systemy ogrzewania elektrycznego, gazowego czy przyłączenia do miejskich sieci ciepłowniczych. Jest też możliwość zainwestowania w pompy ciepła połączone z fotowoltaiką.

  Władze miasta zapowiedziały, że tegoroczna edycja została zmieniona na potrzeby mieszkańców. Uproszczono bowiem procedurę oraz zwiększono budżet programu, co ma poszerzyć grono poznaniaków, którzy z niego skorzystają.

  Mieszkańcy będą zachęcani do inwestycji w wymianę przestarzałych źródeł ciepła poprzez spot w konwencji kryminału „Kopciuszek musi zniknąć”. Poza tym zaplanowano też „Wieczorki autorskie z Kawką”, które mają odbywać się w osiedlowych filiach Biblioteki Raczyńskich. Uczestniczy będą mogli zapoznać się z nowymi zasadami programu.

  Budżet programu Kawka Bis w 2022 roku to 15 mln zł. Poznaniacy mogą starać się o dopłatę do 12 tys. zł na wymianę kopciuchów na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, elektryczne albo gazowe. Do 15 tys. zł mogą ubiegać się osoby, które chcą wymienić piec na pompę ciepła oraz do 20 tys. zł na pompę ciepła połączoną z fotowoltaiką, albo ogrzewanie elektryczne połączone z fotowoltaiką.

  Magistrat poinformował, że żeby wziąć udział w programie należy złożyć wniosek w formie papierowej, albo elektronicznej za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Nabór trwa do 31. lipca br. „Osoby, które nie mają funduszy na wymianę pieca, mogą zastosować odroczoną płatność faktury i rozliczyć się z wykonawcą później, już po otrzymaniu dofinansowania z urzędu miasta” – czytamy.

  Mieszkańcy Poznania muszą się spieszyć z wymianą „kopciuchów”. Od 2024 roku osoby, które będą ogrzewały budynek piecami pozaklasowymi, będą karane grzywną do 5 tys. zł. „Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji na terenie Poznania instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadziła uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 r. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas na jego likwidację do końca 2023 r., a korzystający z pieców kaflowych – do końca 2025 r” – przypomina Polska Agencja Prasowa.

   

   

  #poznań #kopciuchy #5_tys_zł #grzywna #kopciuszek #kawka_bis

  Źródło: PAP

  Fot.: Przemysław Turlej/Flickr.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Bezwzględne kontrole w Rybniku. Właściciele przestarzałych pieców płacą mandaty

   

  Rybnik od dłuższego czasu zapowiadał bezwzględne kontrole, które miały rozpocząć się po 1 stycznia br. Tak też się dzieje, a mieszkańcy już płacą wysokie mandaty za niepodjęcie walki ze smogiem.

   

  Pouczenia i mandaty

  W trakcie kontroli mieszkańcy są zobligowani do okazania strażnikom w przypadku korzystania ze starego pieca ( starszy niż 10 lat red.) dowód dotyczący działań na rzecz zmiany źródła ogrzewania.  Mowa tutaj o kołach klasy 3 i takich, których klasy nie da się ustalić na podstawie dokumentacji lub tabliczki znamionowej.

  Właściciele budynków, które ogrzewane są przestarzałymi instalacjami i nie podjęli żadnych kroków, żeby dokonać ich wymiany, karani są mandatami w wysokości 500 zł. – To maksymalna kwota, wynikająca z Kk – tłumaczyła Skupień i poinformowała, że do tej pory wystawione zostały 23 takie mandaty na łączną sumę 11,5 tys. zł.

  Pouczenia udzielane są w przypadku, kiedy piec nie został wprawdzie wymieniony, ale właściciel nieruchomości jest w trakcie załatwiania formalności, związanych z instalacją nowego źródła ogrzewania – np. czeka na podłączenie do sieci gazowej albo ciepłowniczej, na dostawę pieca. W takich przypadkach strażnicy wyznaczają kolejne terminy kontroli – przekazała rzecznik miasta.

  Mieszkańcy wymieniając źródła ogrzewania mogą korzystać ze wsparcia zarówno z budżetu państwa jak i środków samorządowych. Do dyspozycji są popularne programy takie jak „Czyste Powietrze” (dofinansowanie do wymiany starych kotłów) i „Mój Prąd” (dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych). Samo miasto proponuje cyklicznie granty na wymianę źródeł ciepła oraz dotacje do wymiany kotłów i pieców w budynkach wielorodzinnych.  Jest też ulga podatkowa w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości jednorodzinnych budynków mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie.

   

  Działania miasta

  Miasto prowadzi też wymianę źródeł ogrzewania we władnych nieruchomościach. – W budynkach miejskich w ostatnich latach przestarzałe piece węglowe wymieniane są sukcesywnie na źródła ciepła niegenerujące problemu „niskiej emisji”. Prowadzone są też termomodernizacje, dzięki którym zapotrzebowanie budynków na energię cieplną będzie mniejsze. Wszystkie inwestycje realizowane są zgodnie z kalendarzem wyznaczanym przez zapisy uchwały antysmogowej – zapewniała Skupień.

  Dalsze konsekwentne działania związane z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacją obiektów miejskich – zgodnie z przyjętymi założeniami w 2025 roku wszystko, co należy do miasta, nie będzie ogrzewane węglem – dodała.

   

  Efekty są, ale jeszcze sporo do zrobienia

  Antysmogowe inwestycje Rybnika i jego mieszkańców przekładają się na poprawę jakości powietrza – jak wynika z danych podanych przez ratusz. – W 2010 roku w Rybniku aż podczas 134 dni w roku przekroczony był dopuszczalny poziom pyłu PM10. Stopniowo wyniki trzycyfrowe zmieniały się w dwucyfrowe (2017 rok) –  powiedziała rzecznik Rybnika i dodała, że jest jeszcze sporo do zrobienia.

  Mimo, że przez ostatnie trzy lata dni, których przekroczony był poziom pyłu to 87 dni (2019 r.), 48 dni (2020 r.) oraz 68 (2021 r.), to norma stanowi 35 dni w roku, kiedy może być przekroczona norma pyłu  PM10.

   

  #stop_smog  #kopciuchy #kotły #Czyste_powietrze

  Źródło: TOP-OZE.pl

  Fot.: Wikipedia.Commons

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Czy bardzo drogi węgiel przyśpieszy wymianę kopciuchów? Badania Polskiego Alarmu Smogowego

   

  Średnia cena węgla gatunku orzech klasa I wynosi aktualnie 1400 zł za tonę (średnia obcięta – wykluczono najwyższą i najniższą wartość – w poniższych średnich również zastosowano tę metodykę). Najniższa zarejestrowana cena wynosiła 1260 zł, zaś najwyższa – 1760 zł za tonę. Porównując ceny z ubiegłego roku, gdy średnia cena orzecha w 2021 roku wynosiła 880 zł za tonę, obecne ceny są o 60% wyższe.

  Podobnie wzrosły ceny pelletu drzewnego – rok temu średnia cen za tonę pelletu wynosiła 918 zł, obecnie jest to już 1460 zł (cena minimalna – 1300 zł; maksymalna – 1640 zł). Wzrost cen wyniósł 59%. Polski Alarm Antysmogowy zwraca przy tym uwagę, że pellet drzewny jest obecnie praktycznie niedostępny z uwagi na bardzo duży popyt. Jak wyjaśniają eksperci PAA, związane to jest z ogromną popularnością kotłów na pellety, których zakup dofinansowanych jest z programów rządowych i samorządowych.

  Najmniejsze wzrosty z analizowanych materiałów opalowych dotknęły drewno kominkowe. W 2021 roku średnia cena za m3 wynosiła 213 zł (najniższa cena 135 zł, najwyższa 280 zł). Aktualnie średnia wynosi 298 zł, najniższa oferowana wynosiła 194 zł, najwyższa – 350 zł. Tym samym wzrost ceny wyniósł 40%.

  W związku rosnącymi cenami nośników energetycznych, Polski Alarm Smogowy zwrócił się do Premiera RP p. Mateusza Morawieckiego z petycją, w której wzywa do:

  • przygotowania programu zwiększającego efektywność energetyczną w budynkach wielorodzinnych (poprzez dokapitalizowanie i usprawnienie działania Funduszu Termomodernizacji i Remontów);
  • wzmocnienia inwestycji na rzecz efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych;
  • wypracowania mechanizmów przywracających korzystne rozliczenia dla prosumentów.

  Z petycją można zapoznać się TUTAJ, zaś z całym raportem w materiale PDF.

   

  #Czyste_powietrze #PSA

  Źródło: Polski Alarm Smogowy

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  NFOŚiGW reaguje na problem z przyłączaniem beneficjentów programu „Czyste Powietrze” do sieci

  Przypomnijmy – 12 stycznia Polska Spółka Gazownictwa, poinformowała, że wstrzymuje zawieranie nowych umów na przyłącza gazowe w całej Polsce w związku z wyczerpaniem się środków, jakie spółka miała przeznaczone na ten cel na lata 2022-2023. Decyzja była zaskoczeniem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Pełnomocnika Rządu ds. Programu „Czyste Powietrze”, w beneficjentów którego to właśnie programu najbardziej uderzyła decyzja Polskiej Spółki Gazownictwa.

  Ogłoszenie decyzji spotkało się z dużym zaskoczeniem, ale również i zaniepokojeniem – decyzja PSG uniemożliwiała de facto dalszą realizację przez beneficjentów programu „Czyste Powietrze” zobowiązań w zakresie terminów przyłączenia do sieci. Beneficjenci mogli stracić dotacje!

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyszedł naprzeciw obawom beneficjentów programu i zmienił regulamin Programu „Czyste Powietrze”. Zgodnie z komunikatem z 28 stycznia br., w przypadku, jeśli opóźnienie realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora, będzie istniałą możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy.

  Jak podkreśla NFOŚiGW: „Niewątpliwie są to okoliczności, niezależne od beneficjenta, dlatego nie może być on obarczony, z tego powodu, jakimikolwiek konsekwencjami wynikającymi z Programu. Dodatkowo, w chwili wnioskowania o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia niejednokrotnie wnioskujący nie ma możliwości wskazania ostatecznego terminu wykonania przyłącza, na które oczekuje, dlatego w tym przypadku nie obowiązuje zasada, że wydłużenie może nastąpić maksymalnie o 6 miesięcy, licząc od upływu maksymalnego terminu realizacji przedsięwzięcia.”

  Zmiana regulaminu daje beneficjentom programu „Czyste Powietrze” realizacji umowy zgodnie z warunkami określonymi we wniosku.

   

   

  #Czyste_Powietrze #kopciuchy

  Źródło: czystepowietrze.gov.pl

  Foto: Wikipedia (Autorstwa Panek – Praca własna, CC BY-SA 4.0,)

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Ministerstwo klimatu opracowało nalepkę, która będzie przepustką do stref czystego transportu

   

  Projekt nalepki jest propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zaproponowana naklejka ma być zielona i mieć rozmiary 5 na 10 cm, a jej koszt nie może przekraczać 5 zł.

  „Oznakowania pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu powinny być łatwo dostępne dla ich posiadaczy, jednolite oraz niedrogie. Samo oznakowanie powinno być proste i czytelne dla każdego, bez konieczności sięgania do dodatkowej dokumentacji” – czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.

  Na górze nalepki jest napis „Strefa czystego transportu”, niżej – numer rejestracyjny pojazdu. Takie oznaczenia mają być naklejane w lewym dolnym rogu szyby.

   

   

  Strefy czystego transportu

  Strefy czystego transportu mogą być wyznaczane przez gminy na swoim terenie. Jak na razie w Polsce nie powstała jeszcze taka strefa, ale to kwestia czasu. Niebawem pojawi się np. w Krakowie, więcej TUTAJ.

  Przygotowanie wzoru nalepi było jednym z koniecznych elementów przed pojawieniem się stref.

  „Wskazać należy, że wprowadzane rozporządzenie nie wpłynie na samą możliwość tworzenia stref czystego transportu, która już istnieje, ale umożliwi oznakowanie pojazdów uprawionych do wjazdu do nich. Rozporządzenie wpłynie na gminy, które chcą wprowadzić strefy czystego transportu. Stworzenie wzoru pozwoli im na przygotowanie nalepek przed wprowadzeniem stref czystego transportu. Należy podnieść, że umożliwienie oznakowania samochodów, w celu ich wjazdu do stref czystego transportu, jest niezbędne do prawidłowego wykonania ustawy” – wskazują urzędnicy w uzasadnieniu projektu.

  Więcej o Strefach Czystego Transportu można przeczytać w naszym artykule: Nowelizacja Ustawy o elektromobilności przyjęta – broń do walki ze spalinami w rękach samorządów

  #strefa_czystego_transportu #nalepka #ministerstwo #projekt

  Źródła: PAP, gov.pl

  Fo.: wikipedia.commons

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Kiedy ruszy program „Ciepłe mieszkanie”? NFOŚiGW zdradził plany

   

  Przed kilkoma dniami  wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski zakomunikował, że „Ciepłe mieszkanie” ruszy na początku drugiego kwartału.

  Nowy program ma uzupełniać „Czyste powietrze”. Był już testowany w ubiegłym roku w trzech województwach – zachodniopomorskim, dolnośląskim i śląskim.

  – Będzie to pogram przeznaczony dla zabudowy wielolokalowej. Program, którego nie należy łączyć z „Czystym powietrzem”, ale niosący te same zadania (…) – dbanie o jakość powietrza; dbanie o to, żebyśmy palili dobrymi nośnikami energii, żebyśmy nie zanieczyszczali powietrza, żebyśmy mogli żyć w zdrowym środowisku – tłumaczył wiceprezes Mirowski, cytowany przez PAP.

  Podobnie jak w „Czystym powietrzu”, „Ciepłe mieszkanie” koordynować będą wojewódzkie oddziały Funduszu. Te będą podpisywały umowy z gminami.

  W tym momencie nie wiadomo jeszcze jakie wsparcie będzie można otrzymać w programie  „Ciepłe mieszkanie”. – Będziemy chcieli dopasować wysokość dofinansowania do tego, żeby pojedynczy właściciele w budynkach wielolokalowych mogli składać wnioski o wymianę kopciuchów czy też np. stolarki drzwiowej i okiennej” – mówił wiceprezes NFOŚiGW.

  Mirowski zaznaczył, że w drugim etapie „Ciepłe mieszkanie” ma być rozszerzone o współpracę m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi. Ta formuła jest także sprawdzana w programach pilotażowych.

  Te elementy, jak się wydaje, funkcjonują dobrze, dlatego będziemy chcieli je przenieść również do programu „Ciepłe mieszkanie” – mówił wiceszef Funduszu.

  Zaznaczył, że skuteczna walka ze smogiem musi się opierać także o niwelowanie niskiej emisji zanieczyszczeń włączając w to budynki wielorodzinne.

  Już wcześniej informowaliśmy o powstaniu programu „Ciepłe mieszkanie”, a także programie „Moje ciepło”, więcej na ten temat TUTAJ.

   

  #moje_ciepło #moje_mieszkanie #start #początek #nfośigw #dofinansowanie #czyste_powietrze #smog

  Źródło: PAP

  Fot.: Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Koniec palenia węglem i drewnem w warmińsko-mazurskiem. Jest projekt ustawy antysmogowej

  Biuro prasowe Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego poinformowało, że zarząd „przystąpił do opracowywania projektów uchwał antysmogowych”. Prace były poprzedzone konsultacjami społecznymi, które trwały do 21 stycznia br. Część radnych chce ich przedłużenia argumentując, że pandemia i ograniczenia, jakie spowodowała uniemożliwiły przeprowadzenie ich w wystarczająco szerokim zakresie.

  Nadchodząca uchwała antysmogowa oznacza dla mieszkańców województwa przyjęcie określonych ram dotyczących wymiany źródeł ciepła budynków.

  Przedsięwzięcia niskoemisyjne w gminie mogą być współfinansowane ze środków krajowych, dlatego też wprowadzenie uchwał antysmogowych ma na celu umożliwienie beneficjentom spełnienie warunków uzyskania dofinansowania na realizację tych działań” – podkreśliło biuro prasowe odpowiadając na pytanie PAP o rekompensaty.

  W tym momencie mieszkańcy w warmińsko-mazurskiem mogą korzystać z programów rządowych tj. „Czystego Powietrza” i ulgi termomodernizacyjnej. Dzięki uchwale możliwe będzie też wsparcie z programu „STOP SMOG”, albo podwyższonej premii remontowej.

  Urzędnicy podali też, że mieszkańcy mogą być beneficjentami gminnych programów na wymianę instalacji spalania paliw.

  Nowe przepisy mają oznaczać zakaz palenia węglem i drewnem w budynkach, które są w zasięgu sieci gazowej, albo ciepłowniczej. Tam dozwolone będzie stosowanie paliwa gazowego, lekkiego oleju opałowego i odnawialnych źródeł energii.

   

  #warmińsko-mazurskie #uchwała_antysmogowa #piece #węgiel #drewno

  Źródło: PAP

  Fot.: Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Lokalne programy dotacji do wymiany kopciuchów – Kalisz, Dąbrowa Górnicza, województwo kujawsko-pomorskie

   

  Kalisz

  Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)” – program realizowany na podstawie Uchwały NR XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  Wnioski można składać w terminie 4 stycznia – 31 marca 2022 r. Wysokość dofinansowania – 100% inwestycji, nie więcej jednak niż 7 tysięcy złotych na jedną nieruchomość.

  Dofinansowanie można uzyskać na wymianę źródła emisyjnego na bezemisyjne, w tym na:

    • ogrzewanie elektryczne
    • ogrzewanie gazowe
    • ogrzewanie olejowe
    • przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
    • pompę ciepła

  Pełna informacja o programie dostępna jest na stronie Poradnika Inwestora w Kaliszu

   

   

  Dąbrowa Górnicza

  „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2021-2023” w Dąbrowie Górniczej realizowany jest na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2021 r.

  Finansowe wsparcie jest przyznawane na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych.

  Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 września 2022 r.

  Kwoty dofinansowania to 100% kosztów, ale nie więcej niż 5 tysięcy w 2022 r. i 4 tysiące w roku 2023.

  Pełna informacja oraz wzór wniosku dostępny jest ma stronie miasta Dąbrowa Górnicza

   

   

  Województwo Kujawsko-Pomorskie

  Celem Programu „EKO-KLIMAT 2020 – woda, powietrze, ziemia” jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska objętych priorytetami w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2021 – 2024, przyjętej uchwałą nr 66/20 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2020 r.

  Termin naboru wniosków: od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.10.2027 r. lub do wyczerpania środków.

  Rodzaje przedsięwzięć proekologicznych dofinansowywanych w ramach Programu (między innymi): 

    • Budowa – zasilanie wyłącznie ze źródeł oze przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej 3 MWh/rok
    • Przebudowa – zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie mniej niż 10 MWh/rok
    • Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego
    • Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej
    • Budowa/przebudowa biogazowni
    • Poprawa efektywności energetycznej budynków z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze
    • Zakup pojazdów elektrycznych oraz napędzanych gazem ziemnym (CNG/LNG), wodorem, których planowany minimalny przebieg roczny będzie wynosił 20 tys. km
    • Budowa/przebudowa sieci gazowych
    • Budowa stacji gazu ziemnego, stacji ładowania

  Pełny spis finansowanych przedsięwzięć, warunki otrzymania dofinansowania dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

   

  #czyste_powietrze #kopciuchy

  Źródło: strony internetowe wymienione w tekście

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Już nie jestem tak pesymistyczny. Wymiana kopciuchów w Warszawie może się udać” – wywiad z Piotrem Sergiejem, rzecznikiem Polskiego Alarmu Smogowego

   

  Zacznijmy rozmowę od podsumowania – o jakich sukcesach w walce ze smogiem w roku 2021 możemy powiedzieć?

  Może „sukcesów” to za duże słowo, mówmy raczej o osiągnięciach. Jednym z takich „kamieni milowych” jest przyjęcie przez Sejm nowelizacji Ustawy o elektromobilności, dopuszczającej, wreszcie, możliwość tworzenia w miastach Stref Czystego Transportu. Do tej pory gminy takiej możliwości nie miały. Teraz mogą taką strefę, ograniczającą wjazd samochodów spalinowych, utworzyć. Ustawa nie tworzy obowiązku, jest napisana tak liberalnie, że miasta mają możliwość same decydować jaką treścią ją wypełnić, na przykład określić jakie samochody nie mogą wjeżdżać do Strefy. Wszystko jest więc „po stronie” miast.

  Ta Ustawa może nie była zbyt promowana, ale są to, moim zdaniem, przepisy, które zmieniają naszą rzeczywistość na długie lata. Strefy teraz zaczną bardzo szybko powstawać, pierwsza na pewno w Krakowie, gdyż tam prace są bardzo zaawansowane, druga chyba w Warszawie. Za nimi pójdą na pewno mniejsze miejscowości. To jest fundamentalna zmiana, otwarcie drogi do oczyszczania powietrza jeśli chodzi o zanieczyszczenia transportowe.

  Kolejną ważną zmianą jest to, że latem 2021 roku sektor bankowy włączył się do realizacji programu „Czyste Powietrze”. Siedem banków rozpoczęło udzielać kredyty w ramach tego programu, co oznacza, że osoby mniej zamożne, których nie stać było na wymianę kopciuchów, teraz otrzymały taką możliwość. Proponowane przez banki instrumenty są tak skonstruowane, że kredyt uzupełnia dopłatę z programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu, że w programie „czyste Powietrze” uczestniczy ponad 2000 gmin, ten dodatkowy instrument sprawił, że program dostał dodatkowego impulsu do rozwoju.

  Program „Czyste Powietrze” trwa już 3 lata i obecnie można mówić, że osiągnięto taką ilość składanych wniosków, jakie zakładano na początku realizacji projektu – jeszcze jesienią 2021 r. osiągnięto 5 tysięcy wniosków tygodniowo. Zimą liczba wniosków spadła, prawdopodobnie z powodu cen gazu, a następnie z powodu decyzji PSG o nie dołączaniu do sieci gazowej nowych budynków.

   

  Dotychczas większość zainteresowanych wymiana kopciuchów liczyło na przyłączenie do sieci gazowej. Teraz okazuje się, że z powodu braku środków przez PSG może to być utrudnione, doszedł jeszcze czynnik ceny – drastyczne podwyżki cen gazu. Jak wg Pana to wpłynie na program „Czyste powietrze”?

  Mamy tu dwa równoległe procesy. Jednym z nich jest drożyzna nośników energii, wzrost regulowanej ceny gazu o 54%, a już są sygnały, że prawdopodobnie wiosną będą kolejne podwyżki ceny regulowanej. Jeśli mówimy o cenach komercyjnych, to ona uderzyła przede wszystkim w przedsiębiorców, gdy podwyżki dochodziły do kilkuset procent. Te podwyżki dla biznesu czy jednostek samorządu terytorialnego, patrząc z punktu widzenia tylko walki ze smogiem, nie mają większego znaczenia dla odbiorców indywidualnych, którzy chcą wymienić kopciuchy. Oczywiście w domach wielorodzinnych ta cena to już jest poważna sprawa – ludzie zaczynają się zastanawiać, czy wymieniać kopciuch i przełączać się na gaz.

  Należy przy tym zauważyć, że jeżeli patrzymy na regulowane ceny gazu i porównujemy je do ceny węgla, to ten drugi surowiec podrożał więcej, prawie o 100% rok do roku. Porównanie opłacalności ogrzewania gazem i węglem, przy obecnych cenach, przemawia na korzyść gazu. I to biorąc pod uwagę te podwyżki cen gazu.  Z tym, że o węglu na razie nie słyszymy w mediach z prostego powodu – wszystkie kotłownie mają węgiel kupiony jeszcze latem 2021 roku po dużo niższych niż obecnie cenach. A jeśli będą chcieli kupić kolejne tony węgla za kilka miesięcy, wiosną lub latem, to wówczas zetkną się z bardzo wysokimi cenami węgla. Wówczas znowu zacznie się dyskusja o tym co naprawdę jest opłacalne – gaz, czy węgiel? Okaże się, że nawet biorąc pod uwagę kolejne podwyżki cen gazu, jednak gaz.

  Pobocznym efektem tej dyskusji o opłacalności będzie oszczędzanie, czyli w obszarze ogrzewania – masowe ocieplanie domów. Będzie to moim zdaniem proces powszechny.

  Drugą sprawą, to jest to o czym Pan powiedział – decyzja PSG o wstrzymaniu przyłączaniu nowych domów. Skandal! Nawet jeśli robi się takie rzeczy, podejmuje takie decyzje, to powinno się to robić z wyprzedzeniem wielomiesięcznym, aby przygotować inwestorów, developerów, osób budujących domy. Przecież w PSG doskonale wiedzieli, ile mają pieniędzy, w jakim tempie realizowane są przyłączenia. Tu przecież, po pierwsze, mogli ogłosić wcześniej o problemach, po drugie – wnioskować o więcej pieniędzy. Ale z jakichś względów tego nie zrobili, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałą rzeczą.

   

  Sądząc po reakcjach, zaskoczenie było również w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również zaskoczony był Pełnomocnik Rządu ds. Programu „Czyste Powietrze”?

  Nastąpił tu ewidentnie brak koordynacji pomiędzy dwoma obszarami – programu „Czyste Powietrze” i integralnego składnika tego programu –  procesu przyłączenia do sieci gazowej. Aż dziwne, że wcześniej nikt nie poinformował o tym Pełnomocnika i NFOŚiGW. Sprawa kompletnie niezrozumiała.

   

  Porozmawiajmy o Warszawie. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, to oceny, czy Warszawie uda się wymienić wszystkie kopciuchy do 2023 roku były dosyć pesymistyczne. Obecnie można mówić jednak o pewnym wzmożeniu działań władz miasta, co napawa pewnym optymizmem. Z drugiej strony ponad 14 tysięcy kopciuchów do wymiany w ciągu roku, to jednak duża liczba.

  Ja jednak nie byłbym tak pesymistyczny. Bo z jednej strony mamy informację, że w ubiegłym roku zlikwidowano około 1,4 tysiąca kotłów, czyli około 1,1 tysiąca z zasobów prywatnych i około 300 z zasobów miasta. Jest to bardzo duży przyrost rok do roku. Z drugiej strony – bardzo dobra informacja ze strony władz miasta, gdy okazało się, po zinwentaryzowaniu zasobów, że kotłów do wymiany jest 7,6 tysiąca plus co najwyżej około 2 tysiące w tych budynkach, które jeszcze nie zostały sprawdzone. W takim wypadku, jeśli udałoby się doprowadzić do tego, aby właściciele tych kotłów złożyli wnioski o dopłaty, to w efekcie udałoby się wymienić te kopciuchy.

  Wydaje się to być możliwe to zrealizowania. Spójrzmy na Kraków , który kilka razy mniejszy, w ciągu roku wymienił około 6 tysięcy kopciuchów. Biorąc pod uwagę skalę – około 10 tysięcy kotłów Warszawie – jest to do zrobienia.

  Biuro Ochrony Powietrza zatrudniło już 30 ekodoradców, którzy odwiedzają te adresy, gdzie są kotły do wymiany i nakłaniają właścicieli do wzięcia dotacji i wymiany kopciuchów. Jeśli każdy z nich podpisze jedną umowę dziennie, to w 10 miesięcy będziemy mieli już około 6 tysięcy wniosków podpisanych, co przy 10 tysiącach kotłów do wymiany będzie znaczącą liczbą. Osobną sprawą jest oczywiście 10 tysięcy remontów kotłowniach, bo to może do końca roku się nie udać.

  Wydaje się, że po zmianach personalnych w Ratuszu i mianowaniu na stanowisko pełnomocnika ds. zieleni Magdaleny Młochowskiej, widać w sprawach kopciuchów nową energię, determinację. Obecnie widzę „światełko w tunelu”, a jeszcze półtora miesiąca temu wydawało się, że nie uda się wymiany kopciuchów zrealizować. Zobaczymy za jakiś czas jednak, jak ekodoradcom idzie podpisywanie umów i namawianie mieszkańców Warszawy na zmianę kotłów. Ale jest jakaś nadzieja.

   

  Jakie macie Państwo plany na przyszły rok?

  Do końca marca kontynuowana będzie nasza akcja Mobilne Płuca Polski, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnych. Mamy bardzo dużo zapytań o możliwość przyjazdu do nowych miejscowości po zakończeniu obecnej tury. Zapytania spływają przede wszystkich z małych i średnich miasteczek, które w naszym przedsięwzięciu widzą oprócz waloru edukacyjnego, również praktyczny – nasze instalacje przekładają się często na decyzje o wymianie kopciucha na niskoemisyjne źródła ciepła. Warto przy tym zauważyć, że obecnie mamy już 6 instalacji mobilnych, jedną z nich za własne pieniądze kupił prywatny inwestor. Możemy więc zwiększyć obszar działania.

  Na pewno rozwijać się będzie Polski Alarm Smogowy – mamy już kilka nowych zgłoszeń od alarmów lokalnych, cały czas pojawiają się kolejne. To oznacza, że w Polsce jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Warto zauważyć, że kwestia czystego powietrza, sama popularność mówienia o czystym powietrzu, sprawę którą udało nam się „rozpędzić” jest czymś pozytywnym. Teraz już nikt nie neguje konieczności oddychania czystym powietrzem. Teraz traktujemy oddychanie czystym powietrzem za prawo podstawowe, coś co się nam po prostu należy, jak czysta woda i wolność.

  Jeśli chodzi o smog, to spraw do załatwienia jest bardzo dużo. Jednym z naszych zadań jest informowanie, że są nowe możliwości, choćby prawne, do działania. Na przykład Strefy Czystego Transportu, lokalne uchwały antysmogowe itd.. Wiele gmin miałoby chęć na organizację takich Stref lub przyjęcie uchwał, ale nie było odpowiednich przepisów, albo nie wiedzą jak się za to zabrać. My oferujemy wszechstronną pomoc w realizacji tego zadania. Pokazujemy rozwiązania, możliwości. Czasami napotykamy na opór wśród władz lokalnych ale najczęściej  po rozmowach z nami okazuje się, że możemy wspólnie coś zrobić na rzecz tej społeczności. Przyznam się, że jest to proces czasami żmudny. Ale naprawdę warto. A pracy jest naprawdę bardzo dużo.

   

  Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia

   

  Rozmawiał: Marek Reszuta

   

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Katowice walczą ze smogiem. „Każdy kto złoży wniosek i spełni warunki, otrzyma dofinansowanie”

   

  Prezydent Katowic Marcin Krupa przypomina, że jego miasto walczy ze smogiem od 2015 roku, wypłacając dofinansowania na wymianę tzw. kopciuchów. Wsparcie sięga nawet do 10 tys. zł.

  Dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę 6273 źródeł ciepła, kosztem ponad 53,5 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy – mówił.

  Lokalne władze podkreślają, że każdy kto złoży wniosek na wymianę „kopciucha” i spełni wymogi, otrzyma wsparcie.

  Ze smogiem walczymy na wielu frontach. Poza wymianą kotłów realizujemy projekty termomodernizacji, straż miejska wykonuje kontrole, inwestujemy także setki milionów złotych w komunikację publiczną. Powietrze z roku na rok jest coraz lepsze, ale do ideału wciąż daleko –  podkreślił Krupa.

  Funkcjonariusze  straży miejskiej sprawdzają, jak realizowana jest przez mieszkańców uchwała antysmogowa, która narzuca sukcesywne wycofywanie najstarszych kotłów węglowych. W zeszłym roku wystawionych zostało 20 mandatów, po sprawdzeniu 470 budynków.

  Z danych z systemu monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, wynika, że w 2021 roku odnotowano poprawę jakości powietrza w porównaniu do lat ubiegłych.

  Poza wsparciem finansowym na wymianę instalację grzewczych, lokalne władze prowadzą też akcję edukacyjną #nieTruj, której celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Katowic w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

  W ramach akcji na ulice miasta po raz kolejny ruszył Smogobus – mobilny punkt informacyjny, w którym można było zapoznać się z tzw. ‘uchwałą antysmogową’, systemem dotacji Miasta Katowice, programami ‘Czyste Powietrze’ i ‘Mój Prąd’, ofertą WFOŚiGW w Katowicach, a przede wszystkim złożyć wniosek o dotację na wymianę źródła ciepła” – czytamy na stronie urzędu miasta.

  Wskaźnik ilości zawieszonych w  metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów (PM 10) wyniósł 31. W 2020 roku było nieco lepiej, bo aparatura wskazała 29, ale już na w latach 2017-2018 sytuacja była dużo gorsza, bo parametr wyniósł 40 i 41. Obserwacje wskazują na spadek zawieszonego pyłu o 44 proc. w ciągu ostatniej dekady. W 2010 roku PM10 wyniósł 52.

   

  #ustawa_antysmogowa #katowice #dofinansowanie #kopciuchy #piece #źródła_ciepła #nietruj

  Źródło: katowice.eu

  Fot.: katowice.eu

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  24 stycznia – Inauguracja III Edycji programu „Czyste Powietrze”

   

  Główne założenia programu (wg informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

   

  Beneficjenci:

  „Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

  2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

     • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
     • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

  lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą – osoba, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.”

   

  Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

   

  Wariant 1

  „Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

    • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
    • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.

  Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

    • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
    • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
    • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
    • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
    • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

  Kwota maksymalnej dotacji:

    • 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
    • 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

  Wariant 2

  Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

    • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
    • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
    • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

  Kwota maksymalnej dotacji– 30 000 zł”

   

  Pełna informacja dotycząca warunków uzyskania dotacji, wymogów formalnych, ale również na temat Kredytu Czyste Powietrze, dostępna jest pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-3

   

  #Czyste_Powietrze #Kopciuchy

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Sprawdź poziom zanieczyszczeń w swojej okolicy w Europejskim Indeksie Jakości Powietrza

   

  Na interaktywnej mapie można śledzić wskaźniki poszczególnych stacji. Skala jest sześciostopniowa, a podczas oceny stanu powietrza pod uwagę branych jest pięć rodzajów zanieczyszczeń:

    • Pył drobny PM 2,5;
    • Pył drobny PM 10;
    • Ozon w warstwie przyziemnej;
    • Dwutlenek azotu;
    • Dwutlenek siarki.

  Na podstawie oceny stężenia ww. substancji, każda ze stacji jest oznaczona kropką koloru, który wskazuje poziom zanieczyszczania. Klikając w konkretną stację można sprawdzić wskaźniki sprzed 40-kilku godzin, aktualne, ale też prognozy 24-godzinne.

  Narzędzie powstało w 2017 roku z inicjatywy Europejskiej Agencji Środowiska oraz Komisji Europejskiej. Mapa ma dawać użytkownikom możliwość sprawdzenia stanu powietrza, co z kolei zwiększy ich świadomość i wesprze inicjatywy wpływające na poprawę jego jakości.

  Zanieczyszczenie powietrza jest niewidzialnym zabójcą, dlatego europejski wskaźnik jakości powietrza jest potrzebny, aby informować obywateli Europy o stanie powietrza, którym oddychają na co dzień – mówił podczas uruchamiania Indeksu Karmenu Vella, unijny komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa. Jego zdaniem narzędzie wspomoże walkę z lokalnymi zanieczyszczeniami.

  Tutaj link do omawianego European Air Quality Index.

   

  Wcześniej informowaliśmy też o innym narzędziu Europejskiej Agencji Środowiska, jakim jest przeglądarka jakości powietrza. Więcej na ten temat TUTAJ

   

  #europejski_indeks_jakości_powietrza #europejska_agencja_środowiska #zanieczyszczenie_powietrza #jakość_powietrza

  Źródło: www.eea.europa.eu

  Fot.: screen/EEA

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Kredyt na „Czyste powietrze” dostępny w wybranych bankach zrzeszenia SGB

   

  Pierwsze Banki Spółdzielcze SGB w programie „Czyste Powietrze”:

    • Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy,
    • Bank Spółdzielczy w Strzelnie,
    • Bank Spółdzielczy w Wieleniu,
    • Bank Spółdzielczy w Radziejowie,
    • Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim,
    • Bank Spółdzielczy w Przysusze.

  W najbliższych tygodniach kolejne ze 182 Banków Spółdzielczych SGB udostępnią program. Aktualna lista banków SGB biorących udział w programie – TUTAJ

   

  Jakie korzyści płyną z wzięcia kredytu „Czyste Powietrze” w placówkach SGB?

  Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł. Banki spółdzielcze dzięki specjalnej ścieżce proponują załatwienie wszystkich formalności w jednej placówce. Złożenie wniosku o kredyt ma odbywać się u jednego doradcy, który wyśle dokumenty do wojewódzkiego oddziału FOŚiGW.

  Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego „Kredyt Czyste Powietrze” objęty jest gwarancją. Co to oznacza? Oszczędności środków – gwarancja jest udzielana bez prowizji, objęcie kredytu gwarancją BGK nie zwiększa jego kosztu. Klienci mogą liczyć też na korzystniejsze od standardowych warunki umowy.

   

  Do kogo skierowany jest tego rodzaju kredyt?

  Z kredytu w ramach programu „Czyste Powietrze” mogą korzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych
  z wyodrębnioną księgą wieczystą. Beneficjenci będą mieli do 18 miesięcy na realizację zaplanowanego remontu lub inwestycji. Czas zaczyna być naliczany od dnia złożenia wniosku w banku.

  Środki dotacji zostaną wypłacone przez WFOŚiGW po zakończeniu prac i złożeniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność na rachunek kredytowy klienta z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31.grudnia 2027 r.” – przypomina Fundusz.

   

  Na jakie inwestycje można zaciągnąć „Kredyt Czyste Powietrze”?

    • wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła w ramach Priorytetowego Programu Czyste Powietrze;
    • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompa ciepła do samej cwu);
    • ocieplenie przegród budowlanych;
    • zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych, bram garażowych;
    • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
    • mikroinstalację fotowoltaiczną.

   

  Czym jest SGB?

  SGB czyli Spółdzielcza Grupa Bankowa to sieć 182 Banków Spółdzielczych i SGB-Bank S.A. W sumie tworzą sieć prawie 1,5 tys. placówek z 4 tys. bankomatów. Z opublikowanych danych wynika, że SGB zaufało ponad 1,5 miliona klientów.

   

  #czyste_powietrze #kredyt #bank #nfośigw #dotacje #sgb

  Źródło: gov.pl

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Łódź, Poznań, Wrocław – lokalne programy dotacji do wymiany kopciuchów

   

  Nie jest to jednak jedyny program dotacyjny mający na celu wymianę kopciuchów i poprawę powietrza – w Polsce jest wiele programów lokalnych mających za zadanie walkę ze smogiem. W niniejszej informacji proponujemy zapoznać się z programami z Łodzi, Poznania i Wrocławia.

   

  Łódź

  Program realizowany na podstawie „Uchwały nr L/1557/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania”

  Nabór wniosków na dotacje realizowany jest w dniach 3 stycznia – 30 czerwca 2022 roku.

  Zgodnie z regulaminem mieszkańcy Łodzi mogą otrzymać nawet 90% bezzwrotnej dotacji:

   • do 9.000 zł brutto na zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne w lokalach
   • do 50.000 zł brutto na podłączenie do sieci cieplnej, pompy ciepła lub sieci gazowej w nieruchomościach wielorodzinnych/wspólnotowych, prywatnych.

  Pełna informacja o programie, w tym procedurze składania wniosków, dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Łodzi lub na stronie dedykowanej programowi www.LODZ.PL/SMOG.

   

  Poznań – Kawka Bis

  Program Kawka Plus to program dotacyjny wspierający „likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpieniu go innym ekologicznym sposobem ogrzewania” Realizowany jest w Poznaniu od 2015 roku, do 2017 jako Kawka, od 2018 – już jako Kawka Bis. Edycja na 2022 rok regulowana Uchwałą Nr LII/965/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 7579).

  Nabór wniosków na dotacje realizowany jest w dniach 2 stycznia – 31 lipca 2022 roku.

  Zgodnie z regulaminem mieszkańcy Poznania mogą otrzymać nawet 100% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem górnych limitów:

   • do 12 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe bądź ogrzewanie elektryczne
   • do 15 000 zł w przypadku zmiany na pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową
   • do 20 000 zł w przypadku zmiany na pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną

  Pełna informacja o programie, warunki formalne, wzory wniosków, dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Poznaniu

   

  Wrocław – Kawka Plus

  Miejski program dotacyjny regulowany Uchwałą RM Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne (i innymi zm.).

  Nabór wniosków realizowany jest w trybie ciągłym.

  Wysokość dofinansowania może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 12 tysięcy zł. Piec można też wymienić bez wkładu własnego – instalator może bowiem rozliczyć koszty prac bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, oferując usługę pełnomocnictwa.

  W ramach programu można rozliczyć następujące koszty:

   • demontaż ogrzewania na paliwo stałe, przy czym:
    • koszt demontażu jednego pieca kaflowego wraz z wywozem gruzu – do 1000 złotych;
    • koszt demontażu kotła c.o. – do 300 złotych
    • koszt demontażu pieca stałopalnego – do 200 zł
    • koszt demontażu instalacji CO – do 2000 zł
   • koszt zakupu, montażu i uruchomienia systemu ogrzewania
   • koszt modernizacji lub budowy systemów odprowadzania spalin i wentylacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania
   • koszt zwiększenia mocy przyłączeniowej do lokalu, dokonanej w celu prawidłowego funkcjonowania montowanego niskoemisyjnego systemu ogrzewania
   • koszt montażu zbiorników na lekki olej opałowy, zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do miejskiej sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.
   • koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w obrębie nieruchomości
   • koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej w związku z instalacją i uruchomieniem niskoemisyjnego systemu ogrzewania oraz kosztów nadzoru kierownika robót lub kierownika budowy
   • koszt montażu instalacji gazowych, elektrycznych i cieplnych poza obrębem nieruchomości, niezbędnych do funkcjonowania montowanego niskoemisyjnego systemu ogrzewania
   • koszt montażu wspólnych dla wielu lokali źródeł ciepła

  Pełna  informacja o programie dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego we Wroclawiu.

   

  #Czyste_Powietrze #kopciuchy

  Źródło: UM w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Antysmogowy generator fali dźwiękowej AGH testowany w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej

   

  Pierwsze próby pozbycia się pyłu PM2.5 oraz PM10 przeprowadzone zostały w środę (12 stycznia). Wynalazek naukowców z AGH ma więc wpłynąć na poprawę jakości powietrze w gminie.

  To rodzaj „działa”, które strzela w powietrze falami dźwiękowymi. Wystrzał z tuby generuje huk i falę uderzeniową, która wypycha smog kilkaset metrów w górę – poza zasięg nosów i płuc mieszkańców. Pył PM10 wystrzelony w górę nie będzie groźny dla zdrowia – wyjaśniał w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik magistratu Tomasz Baluś.

   

   

  Przeprowadzane próby to efekt wspólnego projektu uczelni i miasta „Opracowanie systemu interwencyjnej redukcji stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu”.

  Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu badań przy użyciu generatora fali uderzeniowej mających w interwencyjny sposób zredukować przekroczenia normowe stężeń pyłów PM2.5 i PM10 z możliwie jak największego obszaru, a tym samym przeciwdziałać tworzeniu się smogu na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – powiedział Baluś.

  Doświadczenie będzie prowadzone do 15. lutego. Sprzęt został rozstawiony na terenie firmy Mebloform. Miasto w komunikacie uprzedziło mieszkańców przed hałasem, jaki może generować urządzenie.

  Na terenie Zakładu Mebloform Sp. z o.o. zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 5,w Kalwarii Zebrzydowskiej w godzinach od 7.00 do 20.00 może dochodzić do hałasu w związku z prowadzeniem badań naukowych przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie” – czytamy.

  Jakość powietrza podczas prowadzenia badań kontrolują drony oraz specjalne mierniki.

   

   

  #agh #kalwaria_zebrzydowska #smog #badania #doświadczenia #powietrzne_fale_dźwiękowe

  Źródła: samorzad.gov.pl, PAP

  Fot.:  samorzad.gov.pl/Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Cios w program „Czyste Powietrze” – PSG wstrzymała zawieranie umów na przyłącza gazowe do 2023 roku! Czy jutro dojdzie do porozumienia z NFOŚiGW?

  Jak się okazuje, już od kilku dni wnioskujący o dokonanie przyłączenia do sieci gazowniczej otrzymywali, w formie pisemnej odmowę. Jak informuje portal smoglab.pl, który w sprawie korespondencji z wnioskodawcami przeprowadził swoiste dochodzenie, zainteresowani przyłączem do sieci informowani byli, że:

  aktualnie nie możemy sfinansować przyłączenia Państwa obiektu do sieci gazowej, dlatego też nie istnieją warunki ekonomiczne przyłączenia. […] W przypadku dalszego zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej prosimy o ponowne złożenie wniosku w przyszłości. Nie wcześniej niż w 2023 roku

   

  Po kilku dniach firma wydała komunikat, w którym czytamy:

  środki inwestycyjne spółki na lata 2022-2023 zostały w pełni zarezerwowane na realizację zawartych już umów przyłączeniowych i PSG nie posiada aktualnie źródeł finansowania dla kolejnych inwestycji przyłączeniowych

   

  Spółka tłumaczy to ogromnym zainteresowaniem przyłączeniami do sieci gazowniczej:

  ubiegły rok był rekordowy dla PSG. Operator wydał ponad 260 tys. warunków przyłączenia do sieci oraz zawarł porozumienia na realizację 135 tys. przyłączy. W tym roku i kolejnym na przyłączanie nowych odbiorców wyda prawie 2 mld zł

   

  Zdaniem ekspertów, decyzja PSG uderza przede wszystkim w beneficjentów rządowego programu „Czyste Powietrze” – wg danych z końca listopada ponad 44% wniosków do PSG w programie dotyczyło instalacji kotła gazowego.

   

  Z uwagi na powagę sprawy, w dniu jutrzejszym – 18 stycznia – odbędzie się pilne spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli PGNiG z kierownictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, najprawdopodobniej z udziałem wiceprezesa Pawła Mirowskiego, oraz pełnomocnikiem premiera ds. Czystego Powietrza, Bartłomiejem Orłem. Celem rozmowy – wyjście z tej trudnej sytuacji.

   

  Nasza redakcja będzie śledzić rozwój wydarzeń!

   

  #Czyste_Powietrze

  Źródło: smoglab.pl; psgaz.pl; NFOŚiGW

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Jeśli „Czyste Powietrze” utrzyma tempo, problem kopciuchów w Polsce zniknie

   

  Od początku „Czystego Powietrza”, które ruszyło we wrześniu 2018 roku ok. 400 tys. właścicieli domów jednorodzinnych złożyło wnioski o dofinansowanie do wymiany kopciuchów.

  Program zakłada, że w ciągu dekady pomoc trafi do około 3 mln domów jednorodzinnych, co ma doprowadzić do zdecydowanego ograniczenia niskiej emisji – przypomniał szef NFOŚiGW. Chorowski podał, że „do Wojewódzkich Funduszy trafia ponad 4 tys. wniosków co rocznie może dać 250 tys”. Jednocześnie wyraził nadzieję, że liczba ta wzrośnie dzięki rozszerzeniu programu o ofertę dla beneficjentów z najniższymi dochodami.

  Program dla najuboższych umożliwi wymianę źródła ciepła i dokonanie termomodernizacji ze zminimalizowanym wkładem własnym. Nowa oferta pozwoli dotrzeć do ludzi, których nie stać na taką inwestycję – podkreślił szef NFOŚiGW.

  Aktualnie są dwa progi dopłat do 30 tys. zł oraz do 37tys. zł. Ta pierwsza opcja przeznaczona jest dla osób, których przychód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Z drugiej skorzystać mogą beneficjenci, których przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  – W 2022 roku pojawi się trzeci komponent programu dla jeszcze mniej zamożnych. Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 tys. zł –  mówiła dla PAP pod koniec ubiegłego roku  szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. Więcej na ten temat TUTAJ.

  Chorowski podkreślił, że jest kilka banków, które udzielają kredytów „Czyste Powietrze” z dotacją NFOŚiGW. Od początku wprowadzenia tego rozwiązania w lipcu ubiegłego roku beneficjenci zaciągnęli ok. 700 kredytów. W tym momencie z takiego rozwiązania można skorzystać w Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Bank BPS oraz pierwszych 50 banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Fundusz prowadzi też negocjacje z dwoma największymi polskimi bankami Pekao S.A. i PKO BP.

  „Czyste Powietrze” ruszył we wrześniu 2018 roku, a jego realizacja ma potrwać w sumie dekadę. Szacuje się, że w pula dofinansowań w tym czasie wyniesie ok. 100 mld zł.

   

  #czyste_powietrze #mkiś #nfośigw #kopciuchy #dofinansowania #wnioski

  Źródło: PAP

  Fot.: Grzegorz Bednarczyk/Flickr.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Małopolska. Urząd marszałkowski przypomina o składaniu deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

   

  Właściciele budynków mają obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ogrzewania. Minęło już ponad pół roku, bo proces ruszył 1. lipca 2021 roku i potrwa do 30. czerwca 2022, a na przykładzie Małopolski widać, że z zebraniem kompletu deklaracji może być problem. W przypadku nowych instalacji ich właściciele mają 14 dni na zgłoszenie.

  Według danych na grudzień 2021 r., do bazy wpłynęło 73 tys. deklaracji z Małopolski i dotyczą one zaledwie 8 proc. punktów adresowych. Wciąż więc około 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku” – czytamy na stronie UMWM.

  Po co właściwie deklaracje do CEEB? Celem jest oszacowanie z jakich źródeł ciepła korzystają Polacy do ogrzewania swoich domów. Zgromadzone dane mają posłużyć do walki o czyste powietrze.

  – Baza pozwoli określić rejony potrzebujące szczególnie intensywnych działań związanych z wymianą źródła ciepła. Ma umożliwić także skuteczne dostosowanie programów modernizacji. CEEB w przyszłości będzie uwzględniał również informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Jest zatem narzędziem dla samorządów i administracji rządowej do skutecznego prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza – powiedział  zastępca dyrektora Departamentu Środowiska w urzędzie marszałkowskim Piotr Łyczko.

  Do złożenia deklaracji zobligowani są właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek spoczywa na zarządcy.

  Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, podgrzewacz czy kominek. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki” – wyjaśniają małopolscy urzędnicy.

  Deklarację można złożyć w urzędzie gminy, albo za pośrednictwem strony internetowej – TUTAJ  Nie wywiązanie się z obowiązku obciążone jest grzywną.

   

  #małopolska #ceeb #grzywna #smog #deklaracja #systemy_grzewcze #kopciuchy #piece

  Źródło: UMWM

  Fot.: UMWM

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Przeglądarka jakości powierza Europejskiej Agencji Środowiska. Sprawdź jakość powietrza w swoim mieście

   

  W czerwcu ubiegłego roku EEA uruchomiła przeglądarkę jakości powietrza miast. Dzięki niej mieszkańcy 323 miejscowości w całej Europie mogą sprawdzić jakoś powietrza w ich okolicy i porównać z poziomem zanieczyszczenia w innych miejscach Europy.

   

  Polskie miasta w czołówce najbardziej zanieczyszczonych

  W latach 2019-2020 do trzech najczystszych miast w Europie pod względem jakości powietrza zaliczały się Umeå w Szwecji, Tampere w Finlandii i Funchal w Portugalii. Trzema najbardziej zanieczyszczonymi miastami był Nowy Sącz w Polsce, Cremona we Włoszech i Slavonski Brod w Chorwacji” – czytamy na stronie Agencji.

  W pierwszej dziesiątce niechlubnego rankingu w sumie znalazło się pięć polskich miast. Poza liderem stawki są to Zgierz, Piotrków Trybunalski, Żory i Kraków.

  Pomiary przeprowadzone w omawianym przedziale czasowym wykazały, że w 127 jakość powietrza była „dobra”. To oznacza, że mieści się poniżej istotnej dla zdrowia wytycznej dla długoterminowego narażenia na działanie na PM 2.5 na poziomie 10 mikrogramów na metr sześcienny powietrza (10 μg/m3) ustalonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

  Według naukowców ten rodzaj pyłu w przypadku długotrwałego wystawienia na jego działanie ma negatywny wpływ na zdrowie i może powodować choroby układu krążenia i oddechowego.

  W najnowszej rocznej ocenie jakości powietrza Europejska Agencja Środowiska oszacowała, że w 2018 r. narażenie na zawieszony pył drobny spowodowało ok. 417 tys. przedwczesnych zgonów w 41 państwach Europy.

   

  Jak działa przeglądarka?

  Europejska Agencja Środowiska dane o jakości powietrza otrzymuje od państw członkowskich na mocy dyrektyw dotyczących jakości powietrza. Zarówno ranking jak i odczyty opierają się na średnim stężeniu PM 2.5 w roku kalendarzowym. W przyszłości EEA planuje dołączyć do narzędzia inne rodzaje zanieczyszczeń powietrza.

  Istotną kwestią w tworzeniu rankingu zanieczyszczeń miast, jest fakt, że narzędzie nie obejmuje wszystkich miejscowości. „Zbiór danych obejmuje miasta, które są częścią audytu miejskiego Komisji Europejskiej i które mają ponad 50 000 mieszkańców” – tłumaczy Agencja. Nie zostały uwzględnione też miasta, które nie mają swoich stacji monitorowania, ani też te, dla których dane z tych stacji obejmują mniej niż 75 proc. dni w ciągu roku.

  W przeglądarce poza wymienionym rankingiem jest mapa, na której zaznaczone są miasta. Po najechaniu na wybraną miejscowość można zapoznać się z aktualnymi danymi. Link do przeglądarki TUTAJ.

   

  #przeglądarka_jakości_powietrza #eea #mp_2,5 #polska #ranking #zanieczyszczenie #europejska_agencja_środowiska

  Źródło: eea

  Fot.: screen/eea

   

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Koniec z dopłatami do pieców węglowych w „Czystym Powietrzu”

   

  Z końcem 2021 roku wygasła możliwość uzyskania dopłaty na zakup pieca węglowego w ramach programu antysmogowego „Czyste Powietrze”. Do tej pory właściciele domów jednorodzinnych mogli liczyć na takie wsparcie, pod warunkiem, że kocioł spełniał określone wymogi.

  Z Nowym Rokiem zniknie możliwość dopłat w programie do kupna kotłów na paliwo stałe węglowe. Istnieje możliwość rozliczenia takiego pieca w 2022 r., ale tylko pod warunkiem, że został kupiony i zamontowany do końca 2021 r. Podkreślam, kupiony i zamontowany, co oznacza, że nie wystarczy faktura za zakup. Kocioł musi być zamontowany z odbiorem do 31 grudnia 2021 r. – zaznaczał Mirowski.

  Do tej pory beneficjenci programu najczęściej przeznaczali pozyskane fundusze na piece gazowe (ok.44,5 proc.), te na biomasę wybierało ok. 20 proc., na pompy ciepła decydowało się ok. 17 proc., a nieco ponad 16 proc. właścicieli domów instalowało piece węglowe.

  Mirowski zapowiedział, że trzecia część „Czystego Powietrza”, której adresatami będą najubożsi ruszy jeszcze w styczniu br. – Z naszej strony kończymy prace, „dopinamy” niezbędne zmiany w systemach IT. Jesteśmy zdeterminowani, aby trzecia część programu ruszyła w pierwszej połowie stycznia – zapewnił Mirowski. Więcej o trzecim progu dofinansowań TUTAJ.

  Wiceprezes Funduszu zaznaczył też, że do końca pierwszego kwartału br. ruszy program „Moje Ciepło”, a na przełomie pierwszego i drugiego kwartału pojawi się projekt „Ciepłe mieszkanie”. Więcej na ich temat TUTAJ.

   

  #piece_węglowe #nfośigw #czyste_powietrze #styczeń_2022 #ciepłe_mieszkanie #moje_ciepło

  Źródła: PAP, NFOŚiGW

  Fot.: Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Władze Lidzbarka Warmińskiego stawiają na czyste powietrze

   

  Wydawałoby się, że położenie Lidzbarka Warmińskiego, wśród lasów i jezior, to naturalna gwarancja czystego powietrza i środowiska. Jednakże należy zauważyć, że zmiany cywilizacyjne, jak rówineż „sąsiedztwo” takiego „truciciela” jak Kaliningrad (niecałe 80 km) wymaga od władz czujności i  podejmowania wszelkich działań, aby ewentualnie zniwelować ten negatywny wpływ. I należy zauważyć, że władze samorządowe są w tym zakresie bardzo aktywne.

  Lidzbark Warmiński jest członkiem międzynarodowej sieci „miast dobrej jakości życiaCittaslow, których celem jest stałe dbanie o poprawę warunków życia mieszkańców, w tym w zakresie klimatu i ochrony środowiska. Stałe podnoszenie jakości życia, również w zakresie czystości powietrza,  jest kontrolowane przez inspektorów Sieci, co  jest najlepszą gwarancją obiektywności deklaracji władz lokalnych w tym zakresie.

  Już w 2019 roku, z inicjatywy władz lokalnych, w Lidzbarku zainstalowane zostały pierwsze mierniki powietrza firmy Veolia, obecnie są już 4 i można on-line na bieżąco obserwować jakoś powietrza w mieście pod adresem: https://airly.org/map/pl/#54.135929,20.587982,i7727

  Musimy przyznać, że informacje z dnia dzisiejszego, że w Lidzbarku jest „wspaniałe powietrze” jest informacja budującą i zachęcającą do odwiedzin.

  Co istotne, w walce o czyste powietrze ręka w rękę idą władze samorządowe wszystkich szczebli – od władz Powiatu Lidzbarskiego, aż do władz Miasta Lidzbark. Oczyszczacze i nawilżacze powietrza zainstalowane zostały w wielu urzędach, w Żłobku Miejskim, Przedszkolu, w szkołach.

  Urządzenia oczyszczające są zakupywane przez same urzędy, ale również są darowane samorządowi przez darczyńców prywatnych. Na przykład właściciele Grupy Polmlek pp. Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski przekazali urzędowi powiatowemu aż 10 oczyszczaczy IQ SOFT 150 niszczących bakterie, wirusy i grzyby. Urządzenia nie tylko oczyszczają powietrze, ale również są istotne w walce z Covid19.

   

  Stacja Uzdatniania Powietrza ATANOX

  30 grudnia 2021 roku z inicjatywy Burmistrza Lidzbarka Jacka Wiśniowskiego na bulwarze stanął pierwszy „miejski” oczyszczacz powietrza – stacja uzdatniania powietrza ATANOX opracowana przez spółkę Agencja Wspierania Ochrony Środowiska. Kolejne dwa urzadzenia zostaną postawione na Placu Wolności i nieopodal Oranżerii Ignacego Krasickiego.

  Jak czytamy na stronie producenta oczyszczacz ATANOX jest „przeznaczony do oczyszczania powietrza atmosferycznego poprzez filtracje lotnych zanieczyszczeń cywilizacyjnych, w szczególności spalin pochodzenia mechanicznego (silniki napędowe samochodów, pociągów, samolotów, statków) oraz gazów i dymów przemysłowych pochodzących z kominów i kolektorów uwalnianych do powietrza atmosferycznego zwanych smogiem.”
  Zainteresowanych szczegółami technicznymi urządzenia zachęcamy do zapoznania się z jego specyfikacją na wyżej wymienionej stronie.

   

  Nasza redakcja wspiera wszystkie inicjatywy związane z dbaniem o czystość powietrza, stąd z ogromnym zainteresowaniem będziemy śledzić działania władz Powiatu Lidzbarskiego i Miasta Lidzbark Warmiński w zakresie dbałości nie tylko o czyste powietrze, ale również i ogólnie o klimat i środowisko naturalne.

  Przypominamy również, że na temat innego urządzenia oczyszczającego miejskie powietrze firmy Oxygen City pisaliśmy w październiku 2010. Serdecznie zapraszamy do lektury.

   

  #Czyste_powietrze #OZE

  Źródło: strona Facebook UM w Lidzbarku Warmińskim

  Foto: Wikipedia (Autorstwa ZeroJeden – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl)/strona Facebook UM w Lidzbarku Warmińskim

  Kategorie
  Pompy ciepła

  „Moje Ciepło” i „Ciepłe Mieszkanie” – nowe projekty NFOŚiGW

  Przypomnijmy – podstawą do ewentualnego jeszcze otrzymania  dofinansowania jest przedstawienie wystawionej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do dnia 31 grudnia 2021 r.

  Wg informacji NFOŚiGW, trzecia część programu „Czyste Powietrze” ma być ogłoszona jeszcze w styczniu 2022 roku. Jednocześnie Fundusz zapowiada dwa kolejne programy.

   

  „Moje Ciepło”

  Jak już pisaliśmy, program zakłada finansowanie pomp ciepła dla inwestorów indywidualnych. Finansowany będzie z funduszy Unii Europejskiej, którymi  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponuje jako operator Funduszu Modernizacyjnego (FM). 26 października 2021 r. Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego wyraził zgodę na sfinansowanie programu „Moje Ciepło” w ramach „II transzy FM”.

  Program ma zostać uruchomiony pod koniec pierwszego kwartału 2022 roku i ma posiadać budżet 600 mln zł.

  W ramach programu będzie można dostać dofinansowanie zakupu i montażu pompy do 30% kosztów kwalifikowanych, czyli:

  • pomp typu powietrze-powietrze i powietrze-woda – do 7 tysięcy zł.
  • pomp gruntowych – do 21 tysięcy zł.

  W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny dofinansowanie wyniesie 30-45% kosztów kwalifikowanych. O rodzajach pomp ciepła można przeczytać na naszej stronie w materiałach pt. „Pompy ciepła. Krótkie vademecum” część 1 i część 2

   

  „Ciepłe Mieszkanie”

  Program za zostać uruchomiony w podobnym terminie – na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 roku. Jego celem jest dofinansowanie wymiany w budynkach wielolokalowych źródeł ciepła, wykonanie dokumentacji projektowej lub prac termomodernizacyjnych (np. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej itd.).

  Poziom finansowania będzie zależał od dochodu – osoby z wyższym dochodem otrzymają na jeden lokal do 13 tysięcy zł., z mniejszym – do 26 tysięcy zł.

  Na pierwszym etapie programu o wnioski będą mogli występować właściciele pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, następnie wspólnoty mieszkaniowe.

  Zgodnie z przyjętym założeniem, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą prowadzić nabór gmin zainteresowanych udziałem w programie – a te będą prowadziły akcję informacyjną i nabór mieszkańców w gminach.

  Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie rozwinięciem na skalę ogólnopolską programu zrealizowanego w 2021 roku w Pszczynie.

   

  #pompy_ciepła #OZE #termomodernizacja #Czyste_powietrze

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Kraków dołącza do programu „Stop Smog”. Wnioskodawcy mogą otrzymać do 100 proc. dofinansowania!

  Krakowski magistrat pod koniec grudnia br. zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o współfinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Przeznaczonych na ten cel zostanie 50 mln zł, z czego 34,5 mln zł pokryje Fundusz Termomodernizacji i Remontów, a resztę dołoży miasto jako wkład własny. Program ma zostać zrealizowany w ciągu trzech lat, od 2022 roku do końca 2024 r. Projekt w sumie obejmie 944 budynki.

  Przedsięwzięcie skierowane jest do mniej zamożnych właścicieli domów, co stanowi 2,1 proc. łącznej liczby budynków jednorodzinnych na terenie Krakowa.

  – O 30 proc. zmniejszy się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i podgrzewania wody użytkowej, liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem między NFOŚiGW a Krakowem – powiedział wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, cytowany w komunikacie.

   

  Kto może się ubiegać o wsparcie?

  Gmina Miasto Kraków, która przystąpiła do „Stop Smog” będzie realizować wymiany i remonty dla swoich mieszkańców. „Do jej zadań należy m.in. przeprowadzenie zamówienia na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych, a także zapewnienie i organizacja zasobów niezbędnych do przygotowania i nadzoru nad realizacją tych przedsięwzięć oraz nad trwałością inwestycji” – czytamy. Kraków będzie w ramach programu korzystał z opcji udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów tych przedsięwzięć.

  O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby, których „przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym”.

  Ponadto beneficjent musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, który objęty zostanie inwestycją, faktycznie zamieszkiwać lokal/budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

   

  Nawet do 100 proc. dofinansowania

  Beneficjenci programów „Stop Smog” mogą uzyskać nawet całość funduszy na pokrycie wymiany pieców czy termomodernizację. Do 70 proc. dofinansowania ma pochodzić z Funduszu, a pozostałe 30 proc. pokrywa dany samorząd. „Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł” – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.

  Czym jest „Stop Smog”?

  Obecnie z programu „Stop Smog” korzysta 13 gmin w Polsce. O akces w tym projekcie starać się mogą gminy, związki międzygminne, powiaty i związek metropolitalny w województwie śląskim.

  Jak podaje NFOŚiGW, w sumie zadeklarowanych do tej pory jest 2151 niskoemisyjnych inwestycji, których łączna wartość to 112,3 mln zł. Z budżetu państwa pochodzi 72,8 mln zł, a z wkłady własnego gmin 34,8 mln zł.

   

  #nfośigw #kraków #stop_smog #dofinansowania #czyste_powietrze

  Źródło: NFOŚiGW

  Fot.: gov.pl/ By Mkos – Own work, CC BY-SA 3.0 p

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Kolejny próg finansowania w programie „Czyste Powietrze”. Nawet 69 tys. zł dotacji „Czyste Powietrze”

  Program ”Czyste Powietrze”,  którego celem jest wsparcie termomodernizacji domów i wymiana przestarzałych kotłów grzewczych będzie miał nową ofertę dla najmniej zarabiających. Aktualnie są dwa progi dopłat do 30 tys. zł oraz do 37tys. zł. Ta pierwsza opcja przeznaczona jest dla osób, których przychód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Z drugiej skorzystać mogą beneficjenci, których przeciętne miesięczne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  W 2022 roku pojawi się trzeci komponent programu dla jeszcze mniej zamożnych. Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 tys. zł”– wyjaśniła w rozmowie z Polską Agencją Prasową szefowa resortu.

  Moskwa podkreśliła, że program jest dobry i powinien być kontynuowany o czym świadczą liczby. Do grudnia br. wartość złożonych wniosków wynosiła ponad 6 mln zł.

  Jednak wymaga on ciągłej ewaluacji, zmian, tak by docierał do jeszcze większej liczby Polaków. Dlatego w 2022 roku czekać nas będzie kolejna zmiana w programie, skierowana do grupy mniej zamożnych Polaków, którzy wymagają większego wsparcia finansowego” – zapowiedziała minister.

  Moskwa tłumaczyła, że celem jest zwiększanie skuteczności programu. „Dotyczy to chociażby uproszczenia wniosków, szybkości ich rozpatrywania czy zaangażowania gmin i banków w jego realizację” – dodała.

  Program „Czyste Powietrze” ruszył we wrześniu 2018 roku. Jego celem jest wspieranie termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych. Inicjatywa ma potrwać do 2028 roku. Jego budżet opiewa na 100 mld zł. Jak pisaliśmy w naszym artykule, w połowie grudnia br. rząd poinformował o wsparciu projektu pożyczką od Banku Światowego.

   

  #czyste_powietrze #anna_moskwa #69_tys_zł #dofinansowanie #próg

  Źródło: PAP

  Fot.: Pixabay.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Tylko 53. Warszawiaków skorzystało w tym roku z dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”…

   

  Taka perspektywa wydaje się, że nie niepokoi tych mieszkańców Warszawy, którzy nie podejmują żadnych działań, aby wymienić szkodzące powietrzu piece.

  Przypomnijmy – zgodnie z ”antysmogową” uchwałą Wojewody Mazowieckiego z 11 listopada 2017 roku, do dnia 31 grudnia 2022 roku wszyscy właściciele „kopciuchów” w województwie zobowiązani są do ich wymiany na ogrzewanie proekologiczne.

  W momencie przyjmowania Uchwały, w samej tylko Warszawie było około 18 tysięcy kotłów do wymiany. Wg stanu na dzień dzisiejszy – 28 grudnia 2021 r. – do wymiany pozostały aż 14.453 kotły! Czyli przez 5 lat w Warszawie wymienionych zostało zaledwie około 3.500 pieców! A do wymiany pozostały już tylko 368 dni.

  Jak podaje organizacja „Warszawa Bez Smogu”, w tym roku do dnia 2 grudnia wymieniono w Warszawie tylko 547 kotłów. Z czego 157 pieców w budynkach należących do urzędu miasta,  337 Warszawiacy wymielili korzystając z lokalnego, warszawskiego programu dofinansowania i tylko 53 piece wymieniono za pieniądze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

  Warto dodać, że wg warszawskiego Ratusza mieszkańcy złożyli jeszcze 1.313 wniosków z programu lokalnego, więc do wymiany do końca 2022 roku zostanie jeszcze 13 tysięcy pieców!

  Zdaniem Polskiego Alarmu Smogowego – wymiana wszystkich pieców do wyznaczonego terminu jest niemożliwa. Co gorsza, do Warszawiaków nie przemawiają ani wysokie, wyżej wspomniane kary, ani zachęty w postaci dotacji. Niestety, od 1 stycznia 2022 r. dopłata do wymiany będzie już mniejsza o 20%, dofinansowanie będzie więc pomniejszone o około 4 tysiące zł.

  Warto więc wykorzystać te ostatnie dni 2021 roku, aby złożyć wnioski o dotację – pełna informacja pod adresem: https://um.warszawa.pl/kopciuchy

  Zainteresowanych stałą i bieżącą informacją o tempie wymiany „kopciuchów” w Warszawie zachęcamy do obserwacji LicznikKopciuchow.pl

  Licznik „kopciuchów” powstał dzięki wsparciu Państwa Agnieszki i Przemysława Gacek oraz Grupy Pracuj. Ekran LED jest zlokalizowany w Warszawie, przy rondzie Dmowskiego, na dachu dawnego budynku Cepelii. Kampania powstała z inicjatywy aktywistów inicjatyw: Warszawa Bez Smogu, Smog Wawerski i Polski Alarm Smogowy.

   

   

  Źródło: Polski Alarm Smogowy

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Polska pożycza od Banku Światowego miliard złotych na wsparcie dla programu „Czyste Powietrze”

   

  W ramach nowego projektu Bank Światowy będzie pomagał rozwijać program ‘Czyste Powietrze’, który oferuje właścicielom domów jednorodzinnych pomoc finansową i różnego rodzaju zachęty w celu wymiany starych, generujących duże zanieczyszczenie kotłów na czystsze oraz bardziej efektywne piece, a także wspiera termomodernizację budynków” – czytamy komunikacie Banku Światowego.

  Instytucja ocenia, że polski program jest największym projektem w Europie, którego celem jest poprawa jakości powietrza, przypominając, że finalnie ma dotrzeć do trzech milionów gospodarstw.

   

  Dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską Gallina A. Vincelette przypomniała, że trzy lata temu reprezentowana przez nią instytucja pomagała stworzyć „podstawy powszechnego, ogólnokrajowego programu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce”.

  Jak zaznaczyła, teraz współpraca w tym zakresie wchodzi na wyższy poziom, bo  połączone zostało finansowe i merytoryczne wsparcie, a ich celem jest wzmocnienie „Czystego Powietrza”.

  Chcemy w ciągu pięciu lat naszego partnerstwa wspierać dekarbonizację ciepłownictwa, działać na rzecz zwiększania dostępności programu i pomagać mu przyspieszać – powiedziała, cytowana w komunikacie Vincelette.

   

  Pieniądze budżetowi państwa zostaną przekazane w ramach projektu „Program dla wyników”. Z komunikatu dowiadujemy się, że kolejne transze kredytu będą wypłacane razem z realizacją konkretnych celów przez „Czyste Powietrze”.

  Jakie to cele? Wymieniono m.in.:

  • uruchomienie komponentu dla najuboższych beneficjentów;
  • zwiększenie zaangażowania ze strony banków komercyjnych;
  • czy osiągnięcie przez program celów w postaci liczby wymienionych kotłów, czy ocieplonych domów.

   

  #czyste_powietrze #kredyt #bank_światowy #program_dla_wyników

  Źródło: worldbank.org

  Fot.: Andrew Bone/Flickr.com,

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Banki spółdzielcze włączają się do programu „Czyste Powietrze”

  Przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, już w kwietniu podpisał umowy z siedmioma bankami: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank i SGB-Bank, które miały przygotować oferty pod nazwą – Kredyt Czyste Powietrze.

   

  Dotychczas z umowy wywiązały się cztery banki, oferując swoim klientom  kredyty w ramach programu „Czyste Powietrze” Alior BankBank Ochrony ŚrodowiskaBNP Paribas Bank Polska i Credit Agricole Bank Polska.

   

  Od 16 grudnia w Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia BPS oraz Banku BPS można również już składać wnioski o Kredyt Czyste Powietrze, jak również wnioski o dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze”. Warto podkreślić, że Bank BPS zrzesza 326 banków w całej Polsce.

   

  Więcej o programie możecie przeczytać w naszym dziale „Dotacje” w zakładce „Czyste Powietrze”. Przypomnijmy, że dotację można otrzymać na: likwidację nieefektywnego źródła ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej,  zakup i instalację nowego źródła ogrzewania (np. pompy ciepła, gazowego kocioła kondensacyjnego), instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła, wymiany okien, ocieplenia budynku itd.

   

  Zgodnie z umową banków z NFOŚiGW, dysponują one jednolitym interfejs Funduszu, umożliwiającym złożenie wniosku z wykorzystaniem bankowości w ramach zasady „jednego okienka” – realizując procedurę w Banku, urzędnik bankowy łączy się z jednym z 16 wojewódzkich oddziałów Funduszu celem weryfikacji spełnienia przez klienta kryteriów skorzystania z programu. Sama procedura udzielenia Kredytu Czyste Powietrze wygląda podobnie jak w przypadku innych kredytów gotówkowych.

   

  Pełna informacja o Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w Banku BPS dostępna jest na stronie https://www.bankbps.pl/klient-indywidualny/kredyty/kredyt-czyste-powietrze

   

  #OZE #czyste_powietrze #Kredyt_czyste_powietrze

  Źródła: NFOŚiGW/Bank BPS

  Foto: Bank BPS

  Kategorie
  OZE

  Nowy program NFOŚiGW dofinansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji „Ciepłe Mieszkanie”

   

  Szczegóły na razie nie są znane i różne portale podają mniej lub bardziej prawdopodobne warunki finansowania. Jednakże, jak ustalił portal globenergia.pl  program będzie oparty na doświadczeniach zebranych przez NFOŚiGW w trakcie realizacji programów pilotażowych zrealizowanych w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim i śląskim (w mieście Pszczyna – jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce).

   

  Wymienione programy pilotażowe zakładały wsparcie dla mieszkańców domów wielorodzinnych w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Program „Ciepłe Mieszkanie” miałby więc polegać na dofinansowaniu m.in. wszelkich działań zwiększających energooszczędność i izolację cieplną lokali, poprzez wymianę okien, drzwi, instalację centralnego ogrzewania i wentylacji, likwidacji indywidualnych, nieefektywnych instalacji grzewczych („kopciuchów”), montaż pomp ciepła, kotłów gazowych lub ogrzewania elektrycznego.

   

  O programach tych pisaliśmy na  naszym portalu m.in. w kontekście realizacji programu „Czyste powietrze” i ogromnego zainteresowania tym programem.  Przy, czym, zgodnie z ówczesnymi informacjami, rozszerzenie programu pilotażowego na cały kraj miałoby dotyczyć właśnie programu „Czyste powietrze”. Tak jednak nie będzie – program „Ciepłe Mieszkanie” będzie programem samodzielnym i niezależnym od dotychczasowych programów dotacyjnych.

   

  Przypomnijmy, że w zrealizowanych programach pilotażowych sfinansowano łącznie 1220 instalacji na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych (stan na koniec listopada br.). Łączny budżet programu wynosi 36 milionów zł.

   

  #OZE #czyste_powietrze #kopciuchy #termomodernizacja #ciepłe_mieszkanie

  Źródła: NFOŚiGW/globenergia.pl

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Niechlubny ranking – miasta truciciele w Polsce

  Ranking sporządzony został na podstawie pomiarów zrealizowanych przez stacje Państwowego Monitoringu Środowiska i dotyczy danych za 2020 r. W raporcie uwzględnione są 3 kategorie: średnie roczne stężenie pyłów PM10, liczba dni z powietrzem nienadającym się do oddychania oraz stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu (BAP).

   

  Liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego PM10

  województwomiejscowośćliczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego PM10
  małopolskieNowy Targ90
  dolnośląskieNowa Ruda75
  śląskiePszczyna75
  małopolskieSucha Beskidzka72
  małopolskieNowy Sącz71
  śląskieGoczałkowice Zdrój69
  małopolskieZabierzów67
  śląskieŻywiec66
  małopolskieOświęcim65
  małopolskieSkawina60
  śląskieMyszków58
  śląskieRacibórz51
  małopolskieTuchów50
  śląskieZawiercie49
  śląskieZabrze48
  śląskieRybnik48

   

  Średnioroczne stężenie PM10

  województwomiejscowośćśrednioroczne stężenie PM10
  małopolskieNowy Targ42
  śląskiePszczyna38
  dolnośląskieNowa Ruda36
  śląskieGoczałkowice Zdrój35
  śląskieMyszków35
  małopolskieNowy Sącz34
  małopolskieOświęcim34
  małopolskieSkawina34
  małopolskieSucha Beskidzka34
  łódzkieZgierz33
  małopolskieZabierzów33
  śląskieRybnik33
  śląskieZawiercie33
  śląskieŻywiec33
  łódzkieRadomsko32
  śląskieRacibórz32
  śląskieWodzisław Śląski32
  śląskieKatowice (średnia ze stacji)32

   

  Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu

  województwomiejscowośćśrednioroczne stężenie BAP
  małopolskieNowy Targ18
  dolnośląskieNowa Ruda11
  małopolskieNowy Sącz11
  małopolskieSucha Beskidzka10
  małopolskieRabka-Zdrój9
  małopolskieTuchów9
  śląskieRybnik9
  śląskieMyszków9
  śląskieGodów8
  śląskieŻywiec8
  małopolskieOlkusz7
  małopolskieOświęcim7
  małopolskieZabierzów7
  małopolskieBochnia6
  małopolskieZakopane6
  śląskiePszczyna6
  świętokrzyskieJędrzejów6

   

  Warto zwrócić uwagę, że w rankingach brak jest dużych miast, które powszechnie uznaje się za największych trucicieli. Kraków, który przez lata był symbolem zanieczyszczonego powietrza „wypadł” w 2019 roku, gdy weszła w życie uchwała antysmogowa i władze miasta aktywnie walczyły z kopciuchami.

  Lider obecnego rankingu – Nowy Targ – przeciwnie. Jak podaje PAS, od 2016 roku, gdy zaczęto badać ilość benzo(a)pirenu w powietrzu, stężenie tego szkodliwego dla zdrowia gazu nieustannie rośnie. W 2016 roku było to 8 ng/m3, w ciągu dwóch lat wzrosło do 18 ng/m3 i nadal utrzymuje się na tym poziomie. A warto podkreślić, że jest przekroczenie obowiązującej w Polsce normy aż o 1800%!

  Jak władze miasta Nowy Targ zaczęły walczyć z zanieczyszczeniami? Przeniosły w inne miejsce stację monitoringu powietrza, w którym to miejscu, z uwagi na wiatry, stacja podaje lepsze wyniki.

  Warto zwrócić też uwagę, że wśród miast trucicieli są też miejscowości uzdrowiskowe – Goczałkowice Zdrój i Rabka Zdrój. W tym ostatnim mieście, oddychanie przy tężniach solankowych to niestety zagrożenie życia – stężenie benzo(a)pirenu przekracza tam normy o 900%!

   

  #czyste_powietrze #OZE #kopciuchy

  Źródła: PAS

  Foto: Wikipedia/PAS

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Ministerstwo zapowiedziało program, który wesprze „Czyste Powietrze”

   

  Dzielenie środków w ramach nowych programów będzie możliwe dzięki rozporządzeniu resortu klimatu, które opublikowane zostało 29. listopada br.

  Programy dofinansowań zostały wprowadzone w znowelizowanej w 2021 roku ustawa o efektywności energetycznej jako alternatywa dla podmiotów zobowiązanych w zakresie rozliczania obowiązku oszczędności energii, o którym mowa w art. 10 ust 1 ustawy” – czytamy na stronie ministerstwa.

  Realizować programy bezzwrotnych dofinansowań mogą podmioty zobowiązane lub podmioty przez nie upoważnione. Ich celem będzie współfinansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego czyli np. w gospodarstwach domowych.

  Na czym mają polegać? Wsparciu będą podlegać przedsięwzięcia dotyczące wymiany urządzeń czy instalacji służących do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej.  Wymieniony sprzęt będzie musiał charakteryzować się wyższą klasą efektywności energetycznej. Nowe przedsięwzięcie obejmuje też dofinansowania przyłączeń do sieci ciepłowniczej.

  Celem tego pomysły jest – jak podaje resort – „przyspieszenie procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w Polsce”. Dalej czytamy, że „należy to uznać za istotne wsparcie dla programu ‘Czyste Powietrze’ i działań mających na celu poprawę jakości powietrza w kraju”.

  Ministerstwo poinformowało, że podmioty zobowiązane, które chcą rozpocząć realizację programu w przyszłym roku, muszą opracować regulamin dofinansowań. Jego kopia musi trafić na biurko prezesa URE najpóźniej do 15. grudnia br.

  Resort podał punkty, jakie musi zawierać taki regulamin:

  1) postanowienia określające grupę odbiorców końcowych;

  2) rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;

  3) warunki i sposób skorzystania z dofinansowań;

  4) ilość energii planowanej do zaoszczędzenia przez odbiorców końcowych korzystających z programu dofinansowania dla danych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;

  5) okres obowiązywania programu dofinansowania i warunki jego zakończenia;

  6) wzór umowy z odbiorcą końcowym.

   

  Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/klimat/programy-bezzwrotnych-dofinansowan

   

  #ministerstwo_klimatu_i_środowiska #czyste_powietrze #program #dofinansowanie #2022 #program #ciepła_woda #ogrzewanie

  Źródło: gov.pl

  Fot.: Flickr.com

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Nowelizacja Ustawy o elektromobilności przyjęta – broń do walki ze spalinami w rękach samorządów

   

  Od 2022 roku władze samorządowe będą mogły ustanawiać na podległym jej terytorium Strefy Czystego Transportu (SCT), czyli taki obszar, do którego nie będą mogły wjeżdżać samochody emitujące wysokiej ilości spalin.

  Decyzja o powołaniu Strefy należeć będzie do samorządów. One również określą obszar Strefy (może nim być cała gmina!), warunki wjazdu, wymagania dotyczące samochodów dopuszczonych do przebywania w Strefie.

  Okres funkcjonowania strefy może być określony na czas określony, nie krótszy jednak niż 5 lat, lub bezterminowo.

  Gminy będą mogły pobierać opłatę za wjazd do Strefy pojazdu nieodpowiadającego normom w wysokości do 2,5 zł za godzinę. Miesięczny abonament na wjazd do SCT będzie mógł wynosić maksymalnie 500 zł.

  Opłatę będzie wnosił kierowca, którego pojazd nie spełnia norm określonych w Ustawie lub przyjętych przez Radę Gminy w uchwale.

  Do SCT bez opłat będą mogły wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane gazem ziemnym lub wodorem. Gmina będzie mogła określić również inne kategorie pojazdów, które będą miały prawo do poruszania się lub nie w SCT – Ustawa daje prawo władzom gminy do objęcia regulacją wszystkich pojazdów „będących na stanie Gminy”.

  Każdy dopuszczony do ruchu pojazd będzie musiał posiadać na przedniej szybie specjalną naklejkę informującą o prawie wjazdu do SCT.

  Wg mediów, radni Krakowa już zasygnalizowali, że SCT zostaną wprowadzone na dużym terytorium miasta.

  Przypomnijmy, że Komisja Europejska żąda od 4-ech polskich aglomeracji miejskich – Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic podjęcia natychmiastowych działań w celu drastycznego obniżenia ilości tlenku azotu w powietrzu. Gaz ten pochodzi głównie ze spalin samochodowych. Tym samym SCT są dobrym narzędziem dla realizacji zaleceń Komisji.

   

  #elektromobilność #paliwo_wodorowe #gaz_ziemny #Czyste_Powietrze

  Źródło: gov.pl; PAS

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Koniec z „kopciuchami” w Opolskiem. Radni ustalili datę

   

  Radni Sejmiku zdecydowali, że Opolskie dołączy do innych województw, które ustaliły sztywne ramy odejścia od nieekologicznych pieców. W ramach zmiany w uchwale antysmogowej mieszkańcy województwa będą zobligowani do odejścia od tzw. kopciuchów do dnia 1 stycznia 2030 roku.

  Jak podają lokalne media, w wielu gminach istniały obawy przed wprowadzeniem konkretnego terminu odejścia od pieców bezklasowych. Istnieje poważne ryzyko, że mimo zakazu wielu mieszkańców nadal będzie stosować stare systemy, bo na wymianę nie będzie ich stać.

  Podczas konsultacji zmian, jakie zamierzaliśmy wprowadzić, wpłynęło około 150 uwag, które niejednokrotnie wzajemnie się wykluczały. Samorządy lokalne często optowały za wydłużeniem terminu wymiany źródeł ciepła, zaś organizacje społeczne chciały jego skrócenia” – tłumaczył cytowany przez opole.naszemiasto.pl wicemarszałek Antoni Konopka.

  Konopka powiedział też, że na 11 substancji monitorowanych w powietrzu na terenie Opolszczyzny okresowo obserwowane jest przekraczanie pyłów PM 2.5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu. – „Źródłem tych substancji są przede wszystkim źródła ciepła. Dla poprawy jakości postanowiliśmy jasno określić terminy zakończenia eksploatacji tzw. kopciuchów, czyli kotłów pozaklasowych na 1 stycznia 2030 roku” – powiedział cytowany przez PAP wicemarszałek.

  Poza zakazem używania starych systemów od 2030 roku, dwa lata później będzie można korzystać tylko z kotłów klasy 5 i wyższych. Rozszerzona została też lista paliw jakimi nie będzie można ogrzewać domów.

   

  #Czyste_Powietrze #kopciuchy #OZE

  Źródła: opole.naszemiasto.pl, PAP

  Fot.: opole.pl

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Rekordowy wynik województwa śląskiego – nowy ranking programu „Czyste Powietrze”

   

  Bezapelacyjnym zwycięzcą rankingu w trzecim kwartale 2021 roku jest województwo śląskie. W pierwszej setce najlepszych gmin z całej Polski, aż 52 gminy pochodziły z tego województwa, zaś w pierwszej 200-ce 72 gminy. Biorąc pod uwagę, że w całym województwie jest 167 gmin, daje to 43% gmin co jest bardzo dobrym wskaźnikiem składanych wniosków na tle całej Polski.

   

  Zwycięzcą rankingu jest śląska gmina Godów, w której złożono 262 wnioski na 3721 budynków jednorodzinnych (zgodnie z regulaminem – „o pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych”).

  Należy przy tym podkreślić, że powiat Wodzisławski, w skład którego wchodzi gmina Godów, jest jednym z liderów rankingu „na szczeblu powiatowym” – na 9 gmin wchodzących w skład tego powiatu tylko jedna gmina (Marklowice – pozycja 167; 23 złożone wnioski) była poza pierwszą setką – pozostałych 8 gmin było wśród pierwszych 32 gmin całego rankingu!

  Wśród miast ponownie wygrał Rybnik –  złożono 726 wniosków. Dodać należy przy tym, że sam powiat Rybnicki, czyli gminy wokół miasta Rybnik,  również należy uznać za jednego z liderów rankingu – z 5-ciu gmin tego powiatu, wszystkie zmieściły się w pierwszej 30-tce, zaś 3 z nich były w pierwszej czwórce (!) – Czerwionka-Leszczyny (2), Jejkowice (3) i Lyski (4).

   

   

  Warto zauważyć, że od 1 stycznia 2022 roku w województwie śląskim zacznie obowiązywać całkowity zakaz użytkowania kotłów na paliwa stałe starsze niż 10 lat. To samo dotyczy województwa podkarpackiego, jednakże wymiana kotłów tam idzie bardzo wolno.

  Najmniejsze zainteresowanie udziałem w programie dotacyjnym „Czyste powietrze” jest w gminach województw: opolskim, łódzkim, lubuskim i właśnie podkarpackim. Tradycyjnie na ostatnim miejscu rankingu – zero złożonych wniosków – jest gmina Hel.

   

  Cały ranking dostępny jest na stronie Polskiego Alarmu Smogowego pod adresem polskialarmsmogowy.pl/ranking 

  Warto tam zajrzeć – są bardzo ciekawe informacje!. Na przykład okazuje się, że Warszawa znajduje się w rankingu prawie na „szarym końcu” – na 2386 miejscu w rankingu, ze 111 złożonymi wnioskami. Tylko 111 wnioskami!
  Przypominamy, że pisaliśmy o Warszawie w tym kontekście w artykule „Warszawiacy niechętnie rezygnują z „kopciuchów” – do likwidacji zostało aż 14 659 kotłów!” co też na naszym portalu komentował w wywiadzie dla nas rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Pan Piotr Siergiej.

  Zapraszamy do lektury

   

  #Czyste_Powietrze #OZE #Polski_Alarm_Smogowy @NFOŚiGW

  Źródło: PSA, NFOŚiGW

  Grafiki i Foto: Polski Alarm Smogowy,  Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Zobacz czym oddychasz” – Mobilne Płuca Polskiego Alarmu Smogowego w 40-tu miastach Polski!

   

  Innowacyjną kampanię „Zobacz czym oddychasz” PAS zaczął 14 listopada, czyli w Dniu Czystego Powietrza zaproponowanego do „obchodzenia” przez Fundację Ekologiczną „ARKA” z Bielska Białej. Dzień ten jest „symbolicznym początkiem” sezonu grzewczego, kiedy to w całej Polsce zaczyna się opalanie węglem i drzewem, odkurza się „kopciuchy” i rozpoczyna w naszym kraju sezon smogowy.

  Polski Alarm Smogowy postanowił unaocznić, jak powietrze, którym oddychamy wpływa na nasze zdrowie i na nasze płuca. Stąd w Polskę ruszają „Mobilne Płuca PAS” – 5 mobilnych instalacji z 2-metrowym modelem ludzkich płuc z powłoką absorbującą zanieczyszczenia. Po około 2-ch tygodniach „płuca”, w zależności od zanieczyszczenia powietrza, pokrywają się ciemnym, grafitowym lub nawet czarnym nalotem. Mieszkańcy miast mogą ten proces obserwować „na bieżąco”, codziennie widząc zmiany na modelu.

   

  W tym sezonie płuca odwiedzą 40 miast w dziewięciu województwach, zwłaszcza tam, gdzie nie są dokonywane pomiary zanieczyszczenia powietrza.

   

   

  Województwa śląskie i podkarpackie są o tyle ważne z punktu widzenia akcji informacyjnej, gdyż w styczniu 2022 roku zaczną w nich obowiązywać zakazy użytkowania najstarszych, najbardziej emisyjnych pieców. PAS realizując swoja kampanię informacyjną przypomina, że mieszkańcy tych miast nadal mogą występować o dotacje na wymianę kotłów w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, jak również dotacji samorządowych. W tym zakresie PAS mobilizuje i wspiera władze lokalne w promowaniu ich programów dotacyjnych.

  Warto przypomnieć, że w przyszłym roku zakaz użytkowania pieców wysokoemisyjnych zacznie obowiązywać w województwie łódzkim, małopolskim i mazowieckim (tu zachęcam do ciekawej rozmowy z rzecznikiem PAS p. Piotrem Siergiejem na temat trudności w realizacji wymiany „kopciuchów” w Warszawie, ale również propozycji PAS co należy zmienić w akcji informacyjnej w tej sprawie).

   

  Mobilne Płuca PAS” będzie można spotkać w niżej wymienionych miastach. Warto zobaczyć jak wyglądają nasze płuca, ale przede wszystkim warto zastanowić się nad wymianą kotłów i skorzystania z dotacji w ramach „Czyste Powietrze” (zapraszamy do zapoznania się z programem na naszej stronie https://top-oze.pl/ustawy/program-czyste-powietrze/ jak również na stronie https://czystepowietrze.gov.pl).

   

  2021-11-142021-11-28Goczałkowice-Zdrój, Kłodzko
  2021-11-122021-11-23Czernichów
  2021-11-172021-11-30Dębica
  2021-11-192021-12-03Bolszewo
  2021-11-292021-12-13Gierałtowice, Kłodzko
  2021-11-242021-12-06Nowy Targ
  2021-12-012021-12-13Poraj
  2021-12-142021-12-28 Czerwionka-Leszczyny, Żary
  2021-12-072021-12-20Piwniczna – Zdrój, Rumia
  2021-12-142021-12-27Rzepiennik Strzyżewski,
  2021-12-302022-01-13Nowy Dwór Mazowiecki, Ciechocinek
  2021-12-212022-01-03Andrychów, Wejherowo
  2021-12-282022-01-11Tuchów
  2022-01-142022-01-28Milanówek, Toruń
  2022-01-052022-01-19Wieliczka
  2022-01-072022-01-21Gościcino
  2022-01-122022-01-25Raciechowice
  2022-01-292022-02-12Sieradz, Łomianki
  2022-01-202022-02-03Pszczyna
  2022-01-212022-02-05Reda
  2022-01-262022-02-08Gorlice
  2022-02-132022-02-28Łódź, Legionowo
  2022-02-042022-02-17Warszawa (Wawer)
  2022-02-072022-02-21Luzino
  2022-02-092022-02-22 Wolbrom
  2022-03-012022-03-15Chełmek, Mysłowice
  2022-02-182022-03-03Pabianice
  2022-02-212022-03-07Rumia
  2022-02-232022-03-08Nawojowa
  2022-03-042022-03-18Skawina
  2022-03-072022-03-21Strzebielino
  2022-03-092022-03-23Miechów
  2022-03-212022-04-10Gościcino

   

   

  #Czyste_Powietrze #OZE #CO2 #smog

  Źródło: PAS

  Foto: PAS

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Doprowadziliśmy do tego, że sprzedaż kopciuchów w Polsce jest zakazana” – mówi Piotr SIERGIEJ

   

  W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o konieczności polepszenia w Polsce jakości powietrza. Wasza organizacja walczy o to od kilku ładnych już lat. Proszę o kilka informacji na temat Polskiego Alarmu Smogowego.

  Polski Alarm Smogowy powstał, jako organizacja parasolowa, w lutym 2015 roku, poprzez zrzeszenie się trzech „alarmów smogowych” – dolnośląskiego, podhalańskiego i krakowskiego. Krakowski był tym pierwszym lokalnym alarmem. Potem zaczęli się do nas zgłaszać inni lokalni aktywiści, którzy również chcieli takie lokalne Alarmy zakładać. Obecnie mamy już 51 Alarmów, które podpisały z PAS deklarację o współpracy. Kolejne 2 są obecnie procedowane. Tych alarmów będzie jeszcze w tym roku i przyszłym na pewno więcej.

  Nasz model działania polega na ruchu oddolnym – wspieramy ludzi, którzy chcą na swoim terenie walczyć z zanieczyszczeniem. Jeśli się do nas odezwą, wykażą inicjatywę, wówczas my, po spełnieniu warunków formalnych, włączamy ich do naszego ruchu. Dzielimy się z nimi wiedzą, doświadczeniami, wspieramy ich w działaniach.

   

  Nazwa „Polski Alarm Smogowy” mówi jednoznacznie, że alarmujecie o zanieczyszczonym powietrzu. Czy „alarmowanie” to Wasz główny cel?

  Głównym i nadrzędnym celem PAS jest dążenie do tego, aby jakość powietrza w Polsce spełniała normy, które są w Polsce obowiązujące. Powtórzę – chcemy „tylko tyle”, aby to powietrze, które mamy w Polsce nie tyle, żeby było zdrowe, bo to jest inny cel, ale aby po prostu spełniało polskie normy. A obecnie ono ich nie spełnia.

  W jaki sposób do tego dążymy? Wspieramy różne rozwiązania, które sprzyjają głównemu – celowi – spełnianiu przez powietrze norm. To co wspieramy jest jednak bardzo mocno zróżnicowane. Wspieramy na przykład: likwidację kotłów; zamianę źródeł ciepła na takie, które emitują mniej zanieczyszczeń; różne rozwiązania transportowe, takie jak strefy czystego transportu, ograniczenie ruchu w miastach. Zajmujemy się środkami do osiągnięcia czystego powietrza takie jak fotowoltaika, pompy ciepła.

  Z tym, że wieloma rzeczami zajmujemy się nie wspierając bezpośrednio elektromobilności czy fotowoltaiki, ale ustalając ramy prawne, konieczność działań na poziomie lokalnym, czy też samorządowym. Nie promujemy określonych firm. Jesteśmy aktywistami i przyjęliśmy jako regułę, że nie współpracujemy z biznesem, który na naszych działaniach mógłby odnosić korzyści finansowe.

  Środków do osiągnięcia czystego powietrza jest bardzo dużo. Pierwszym z nich, najbardziej oczywistym, jest wymiana kotłów. Drugi to normy jakości paliw stałych i węgla, ale również pelletu. Trzeci – wprowadzenie stref czystego transportu. Inne przykłady to: uchwały antysmogowe, czyli lokalne przepisy na poziomie województwa, które zmuszają do wymiany kotłów; wprowadzenie norm na kotły na paliwo stałe (ekoprojekt); propagowanie dopłat do wymiany kotłów na poziomie lokalnym i poziomie państwowym (program „Czyste Powietrze”). No i wreszcie regulacje, które normują sprzedaż „kopciuchów” – tu akurat doprowadziliśmy do tego, że sprzedaż „kopciuchów” w Polsce jest zakazana.

  Nasza działalność, jak widać, jest bardzo rozległa. Wątków, nad którymi pracujemy jest bardzo dużo, jest to potężny obszar zainteresowań. Ale całość sprowadza się do jednej prostej zasady – polskie powietrze ma spełniać normy.

   

  Ostatnio uruchomiliście w Warszawie licznik wymiany „kopciuchów” (https://licznikkopciuchow.pl/warszawa/) . Wg stanu na dzień dzisiejszy – 19 listopada – do końca wymiany pozostało 408 dni i aż 14 659 kopciuchów. Liczba ogromna. Wydaje się, że nie ma szans na ich wymianę do końca 2022 roku.

  Patrząc na to tempo w jakim się to do tej pory odbywało, to raczej nie. Ale nie mamy innego wyjścia. Nie wiem jak miasto poprowadzi, usprawni proces zbierania wniosków od obywateli. A i tak z częścią z tych 14 tysięcy „kopciuchów” i tak będzie problem.

  Spójrzmy jak jest w Krakowie – wymieniono 40 tysięcy kotłów, ale pozostało 600 sztuk. Z różnych przyczyn, na przykład z powodu praw własności itd. Zawsze jakaś część zostanie.

  W Warszawie zapewne będzie tak samo. Liczę na to, że przynajmniej zostaną złożone wnioski i będziemy mieli świadomość, że te kotły będą wymienione. Bo ta liczba jest potężna. 14 tysięcy kotłów, 14 tysięcy inwestycji w domach w rok to będzie trudne do zrobienia. Ale nie mamy wyjścia.

  A prawo jest takie jakie jest – 1 stycznia 2023 roku Straż Miejska będzie miała prawo wejść do właściciela kopciucha i wystawić mu mandat. Przy każdej wizycie.

  Zobaczymy więc co miasto zrobi. Ta wymiana się rozpędza, ale to nie jest proces, który nas by zadowalał. To powinien być proces 4-5 tysięcy kotłów w rok, wówczas będzie można mówić, że widać „światełko w tunelu”. Teraz jest to bardzo odległa perspektywa.

  Wiemy, że wczoraj zdymisjonowana została Dyrektorka Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, jako powód podając między innymi wolne tempo wymiany kotłów. Liczę więc, że miasto Warszawa potraktuje wymianę kopciuchów bardzo serio i proces przyspieszy.

  Ale, aby nie mówić tylko o Warszawie. Patrząc na to co się dzieje w „obwarzanku” warszawskim lub krakowskim, to poza kilkoma gminami, które są liderami, też nie ma dobrych wiadomości. Nie jest tak, że wszyscy sobie świetnie radzą, a Warszawa już nie. Proces wymiany kotłów jest po prostu wszędzie zbyt wolny. Mimo to tempo wymiany rośnie. Na przykład program „Czyste powietrze” się rozpędza, teraz już notujemy ponad 5 tysięcy wniosków tygodniowo. Czyli z 1,5 tysiąca doszło do 5 tysięcy. To jest potężny skok!

  Złą wiadomością jest jednak to, że my jesteśmy już w 3-cim roku działania programu. Powinniśmy być blisko miliona złożonych wniosków, a jesteśmy w okolicach trochę ponad 300 tysięcy.

   

  335 tysięcy.

  Tak, ale to była zakładana liczba na jeden rok! Ja oczywiście rozumiem, że ten program musi się rozkręcić, ale jest to jednak trochę długo. A zostało nam już tylko 7 lat programu. Co prawda w ostatnie miesiące mamy dobre przyrosty, zobaczymy jednak, czy to się utrzyma.

   

  Co według Pana należałoby zrobić, aby przyśpieszyć proces wymiany kopciuchów w Warszawie?

  Jeśli mówimy już tylko o Warszawie, to pierwszoplanowym zadaniem jest dotarcie do tych osób z „kopciuchami”, do właścicieli tych źródeł ciepła. Widać w Warszawie dosyć ożywioną kampanię marketingową zachęcającą do wymiany, widzimy plakaty i banery. Ale! Kogo na Ursynowie, Żoliborzu i Ochocie obchodzi wymiana kotłów? Nikogo! Obchodzi ludzi w Rembertowie, na Wawrze, w innych dzielnicach warszawskich, gdzie te kotły się znajdują.

  Krótko mówiąc, można byłoby te wszystkie pieniądze, te całą energię z całej akcji skierować punktowo do właścicieli tych kotłów. Jeśli mówimy o 2-milionowej aglomeracji to jest „zaledwie” 15 tysięcy domów. Więc można by skoncentrować działania, „wycelować” w tych ludzi, dotrzeć do nich, przekonać, pomóc im wypełnić wnioski.

  To jest do zrobienia. Tak duże miasto jak Warszawa jest w stanie sobie z tym poradzić.

  A na razie sobie nie radzi. Jeśli w tym roku będzie więcej niż 1 tysiąc wniosków, to porównując np. z Krakowem, gdzie w najlepszym roku było 6,3 tys. wniosków, to tu jest jeszcze dużo do zrobienia. Kraków ma około 600 tys. mieszkańców, skalując to Warszawa powinna mieć po 20 tys. wniosków. Jeśli złożonych zostało trochę ponad tysiąc wniosków o dopłaty, to coś tu nie działa.

  Dziękuję uprzejmie za rozmowę,

   

  Rozmawiał: Marek Reszuta

  #Czyste_powietrze #smog #Polski_Alarm_Smogowy #OZE #kopciuchy

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Warszawiacy niechętnie rezygnują z „kopciuchów” – do likwidacji zostało aż 14 659 kotłów!

   

  Przypomnijmy – 24 października 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę określającą szereg wymogów, zakazów i nakazów ukierunkowanych na walkę ze smogiem w całym województwie. Oprócz zakazu stosowania od 1 lipca 2018 roku różnego rodzaju paliw, uchwała wprowadza nakaz wymiany do końca 2022 roku „kopciuchów”, czyli „pieców na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012”.

  Od 1 stycznia 2023 r. użytkowanie tych pieców będzie zakazane. Za używanie „kopciuchów” będą wymierzane kary finansowe – 500 zł mandatu. Co gorsza, nie będzie to kara jednorazowa, ale wymierzana przy każdorazowej wizycie Straży Miejskiej wezwanej w ramach skargi na zanieczyszczanie powietrza „kopciuchem”.

   

  Władze miasta przygotowały programy dotacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do wymiany pieców. Między innymi w ramach dofinansowania „Wymień Kopciucha” w roku 2020 można było uzyskać dotację w wysokości do 22 tysięcy zł, zaś w roku bieżącym – do 20 tysięcy zł. Oprócz tych dotacji, osoby zainteresowane mogą również korzystać z dopłat z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” .

  Niestety, zainteresowanie wymienionymi programami nie jest zbyt duże. Wg uzyskanych przez PAS informacji, obecnie złożonych zostało 1 281 wniosków o wymianę kotłów w ramach programów miejskich, tak więc łączna wielkość wymienionych pieców wyniesie ponad 1,6 tys.

  W tym samym czasie, do 10 października, z dopłat w ramach „Czystego Powietrza” wymieniono 44 piece!

   

  Polski Alarm Smogowy umieścił w centrum Warszawy ekran reklamowy LED, na którym można obserwować stale aktualizowane dane dotyczące ilości „kopciuchów” w Warszawie oraz dni do terminu obowiązku wymiany. Wszyscy mogą też te dane obserwować na liczniku internetowym: LicznikKopciuchow.pl

   

  #Czyste_Powietrze #Polski_Alarm_Smogowy #Kociuchy

  Źródło: PAS

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  „Czyste Powietrze” – czy największe polskie banki dołączą do programu?

  Według Pawła Mirowskiego obecnie do ustalenia pozostaje, czy banki zdecydują się tylko na interfejs Funduszu, umożliwiający złożenie wniosku z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, czy też zaoferują klientom również swoje własne instrumenty finansowe.

   

  Na takie rozwiązania zdecydowały się inne banki, które dołączyły do programu i zaczęły oferować klientom Kredyt Czyste PowietrzeAlior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska i Credit Agricole Bank Polska.

   

  Przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwietniu 2021 roku podpisał umowę z siedmioma bankami – oprócz wyżej czterech wymienionych, które już rozpoczęły udzielanie Kredytów – również z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, Santander Consumer Bank oraz SGB-Bank. Wszystkie z siedmiu banków zobowiązały się do oferowania Kredytu Czyste Powietrze.
  Banki Alior Bank i BOŚ uruchomiły kredyty na początku lipca, pod koniec września BNP Paribas, zaś Credit Agricole – z końcem października.

   

  Więcej o programie „Czyste Powietrze” możecie państwo przeczytać w naszym materiale.

   

  #OZE #Czyste_Powietrze #dofinansowanie #dotacje #NFOŚiGW

  Źródło: PAP

  Foto:  Kanenori z Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Bank Credit Agricole rozpoczął udzielanie kredytów w ramach programu „Czyste Powietrze”

   

  Bank Credit Agricole podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę jeszcze w maju bieżącego roku.

  Kredyt udzielany przez Bank  może być przeznaczony na wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację budynków, ale również na zakup i montaż fotowoltaiki i pomp ciepła.

  Beneficjentem programu „Czyste powietrze” mogą być właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

   

  Credit Agricole będzie oferował dwa rodzaje kredytów:

  • kredyt gotówkowy „Czyste Powietrze” – dostępny jest we wszystkich placówkach CA. Maksymalna kwota kredytu – 100 tysięcy złotych, do 108 rat, RRSO – 7,39 %
  • kredyt ratalny „Czyste Powietrze” – dostępny u wybranych partnerach biznesowych banku. Maksymalna kwota kredytu – 120 tysięcy złotych, do 120 rat, RRSO – 6,92 %

  Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynieść do 37 tysięcy złotych.

   

  Procedura uzyskania kredytu z dotacją Funduszu odbywa się w trybie „jednego okienka” – pracownik Banku w trakcie rozpatrywania wniosku bezpośrednio kontaktuje się z właściwym terytorialnie Funduszem wojewódzkim. Klient nie musi więc odrębnie starać się o dofinansowanie inwestycji z programu „Czyste Powietrze”

   

  Więcej o programie „Czyste powietrze” można przeczytać w naszym materiale 

   

  #OZE #czyste_powietrze #fotowoltaika #pompy_ciepła #NFOŚiGW

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: NFOŚiGW

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Zainteresowanie programem „Czyste Powietrze” bije rekordy – ponad 5 tysięcy wniosków tygodniowo!

  Jak informuje Fundusz oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, między innymi na wymianę kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” tygodniowo rejestrowanych jest około 5 tysięcy wniosków, zaś w tygodniu 9-15 października br. padł rekord – 5060 złożonych wniosków na kwotę 77 217 949 zł.

  Podobnie jak z programem „Mój Prąd”, Ministerstwo zostało pozytywnie zaskoczone ogromnym zainteresowaniem udziałem w programie – MKiŚ zakładało, że „magiczną” barierę 5-ciu tysięcy wniosków tygodniowo da się osiągnąć pod koniec 2021 r. Tymczasem osiągnięto ją ponad 2,5 miesiąca wcześniej.

  Źródło: NFOŚiGW

   

  Przypomnijmy – program „Czyste Powietrze” to jeden z największych z programów realizowanych przez NFOŚiGW, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program, z budżetem 103 mld zł, ewoluuje, jest stale usprawniany tak, aby składanie wniosków oraz ich rozpatrywanie było maksymalnie uproszczone.

  Ostatnio zrealizowano programy pilotażowe w miejscowości Pszczyna oraz w województwie zachodniopomorskim obejmujące budownictwo wielorodzinne – w związku z dużym zainteresowaniem, program będzie rozszerzany na inne regiony Polski.

  Aktualnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad trzecią edycją programu ukierunkowaną na odbiorcę potrzebującego wsparcia, nie tylko finansowego. W planach m.in. wprowadzenie wyższego poziomu finansowania, wprowadzenie innych elementów motywacyjnych np. elementów prefinansowania itd.

  Trzecia edycja zostanie zaprezentowana pod koniec 2021 roku, jego realizacja już w I kwartale roku 2022.

  O tych wszystkich zmianach informować będziemy na bieżąco – zachęcamy do obserwacji tematu w naszych mediach oraz do zapoznania się z informacjami o programie Czyste Powietrze” na naszej stronie

   

  #Czyste_Powietrze #OZE #dofinansowanie #dotacje

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: wal_172619 z Pixabay

   

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Miliard złotych na program „Mój Prąd” w 2022 roku!

  Z punktu widzenia resortu klimatu, celami programu są:

  • spowodowanie wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym poprzez zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych;
  • powiększenie efektywności energetycznej gospodarstw domowych;
  • zmniejszenie emisji CO2;

  Nowa odsłona programu priorytetowego „Mój Prąd 4.0.” pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej” – czytamy w materiałach Ministerstwa.

  Program zawierać będzie „tradycyjnie” dofinasowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych przez gospodarstwa domowe, ale premiowany będzie zakup tychże instalacji z dodatkowymi elementami umożliwiającymi autokonsumpcję przez prosumenta wytworzonej energii elektrycznej.

  Zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.” – poinformował Minister Michał Kurtyka.

  W ramach programu będzie można ubiegać się o dofinansowanie takich elementów jak magazynów energii/ciepła/chłodu, ładowarek do samochodów elektrycznych, systemów zarzadzania energią itd. Co istotne – o dofinansowanie zakupu tych dodatkowych elementów ubiegać się będą mogli również dotychczasowi beneficjenci programów „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”

  Szczegóły programu „Mój Prąd 4.0.” poznamy za kilka tygodni!

  #fotowoltaika #OZE #dofinansowanie #dotacje #Mój_Prąd #Czyste_Powietrze #elektromobilność

  Źródło: gov.pl

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Trzeci bank – BNP Paribas – uruchomił ofertę kredytową w ramach programu „Czyste powietrze”

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że od 27 września beneficjenci programu „Czyste powietrze” mogą korzystać również z oferty kredytowej Banku BNP Paribas. Maksymalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a czas trwania spłaty – nawet do 12 lat.

   

  O kredyt można ubiegać się w sieci własnej oddziałów Banku BNP Paribas. W kolejnym etapie kredyt będzie dostępny również u partnerów banku. Wszystkie formalności, zarówno związane z kredytem, jak i z dotacją oraz gwarancją BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, klient będzie mógł załatwić w trakcie jednej wizyty, przy jednym ‘okienku’. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona na podstawie reprezentatywnego przykładu Kredytu Czyste Powietrze na 15.07.2021 r. wynosi 5,72 %.” – poinformował Bank.

   

  Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie z NFOŚiGW nawet do 37 tys. zł, które będzie stanowić częściową spłatę kredytu.

   

  Cieszę się, że kolejny bank uruchamia Kredyt Czyste Powietrze– zaznaczył wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Dodał, że jest to gwarancja dla wnioskodawców na szerszy dostęp do dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów.

   

  NFOŚiGW już w kwietniu podpisał umowy z siedmioma bankami: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank i SGB-Bank, które miały przygotować oferty pod nazwą – Kredyt Czyste Powietrze.

  Na początku lipca kredyty, z których można sfinansować termomodernizację domu oraz wymianę źródła ciepła, uruchomiły Alior i Bank Ochrony Środowiska. W sumie budżet na lata 2021-2022 wynosi 1,5 mld zł. W tym czasie banki będą przekazywać wojewódzkim funduszom ochrony środowiska wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytów.

   

  #czyste_powietrze #nfośigw #kredyt #dotacja

  Źródła: NFOŚiGW, PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: lendacademy.com

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Dlaczego rosną ceny paneli fotowoltaicznych?

  Niepokój producentów paneli fotowoltaicznych jest zrozumiały. W ciągu roku cena szkła solarnego wzrosła o 18,2%, zaś folii samoprzylepnych – aż o 35%. Cena najważniejszego składnika – polikrzemu – ma stałą i dynamiczną tendencję wzrostową, a tylko w ostatnim tygodniu września, po tym, gdy rząd Chin nakazał zmniejszyć jego produkcję – cena wzrosła o 9%! Jeśli wziąć pod uwagę, że w ciągu całego roku 2021 ceny gotowych paneli fotowoltaicznych wzrosły właśnie o 9%, to niepokój rynku i producentów jest uzasadniony.

   

  Kryzys energetyczny w Chinach

  Główna przyczyna wzrostu cen leży w pogłębiającym się kryzysie energetycznym w Chinach. Kryzysie, za który odpowiada w dużej mierze rząd ChRL.

  Powodów kryzysu jest kilka:

  1) nagłe ożywienie gospodarcze w Chinach po pandemii, a tym samym gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Wg chińskich danych, zapotrzebowanie na energie elektryczna w okresie styczeń-sierpień 2021 wzrosło o 13,5% wobec analogicznego okresu roku 2020.

  2) wstrzymanie importu australijskiego węgla w wyniku sporu dyplomatycznego z Australią –  w pierwszej połowie 2020 r. australijski węgiel „odpowiadał” za 78% produkcji energii elektrycznej w Chinach! Obecnie, przy wzroście cen na węgiel na rynkach międzynarodowych, Chiny mają problem z zapewnieniem zapotrzebowania na ten surowiec.

  3) polityka gospodarcza w ChRL, która opiera się na ścisłej kontroli cen energii elektrycznej. Przy zliberalizowanym w Chinach rynku węgla doszło do sytuacji, gdy ceny węgla podniosły koszt produkcji energii elektrycznej ponad poziom ustalonej sztywno cen energii. Dla przykładu – w jednym rejonów Chin cena węgla osiągnęła 242 USD/tonę, podnosząc koszt produkcji energii elektrycznej do 0,073 USD/kWh, przy maksymalnym, ustalonym przez państwo pułapie ceny dla odbiorcy końcowego w wysokości 0,071 USD/kWh. Tym samym elektrownie, aby nie dopuszczać do strat, zmniejszają produkcję i dostawy energii elektrycznej.

  4) realizowana przez Rząd Chin polityka „podwójnej kontroli” emisji CO2, celem redukcji emisji dwutlenku węgla; niestety – dotychczas nie zostały opracowane szczegóły dotyczące planów redukcji, stąd różne resorty, władze państwowe i samorządowe różnych szczebli zaczęły samodzielnie ustalać własne cele redukcji emisji. Doprowadziło to, w związku z koniecznością dostosowania się do norm własnych i tych wyznaczonych przez Chińską Narodową Komisje ds. Rozwoju i Reform, do ograniczania produkcji i racjonowania energii elektrycznej.

  Racjonowanie energii elektrycznej wpływa bezpośrednio na produkcję interesujących nas materiałów do produkcji urządzeń fotowoltaicznych. Na przykład w prowincji Yunnan, producenci krzemu metalicznego, z którego produkowany jest niezbędny w fotowoltaice krzem krystaliczny (polikrzem) produkują na poziomie 10% – zgodnie z decyzją władz, na takim poziomie będą produkować co najmniej do końca bieżącego roku. Producenci aluminium w prowincji Guangxi pracują tylko dwa dni w tygodniu, zaś w prowincji Guandong –  energię elektryczna w pełnym wymiarze zakłady otrzymują tylko w piątki i soboty (w pozostałe dni dostają 15% wymaganego do produkcji zapotrzebowania). Racjonowanie energii elektrycznej jest obecnie stosowane w 19 na 22 prowincjach.

  Zdaniem ekspertów, zimą bieżącego roku Chiny zagrożone są ogromnym deficytem mocy, pomimo tworzenia zapasów paliwa w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Niestety, szybujące ceny węgla i gazu nie dają podstaw do stawiania tezy, że kryzys szybko się skończy.

  Cała ta sytuacja wpływa na drastyczne zmniejszenie produkcji w Chinach materiałów do fotowoltaiki, jak i samych urządzeń. Problemem dużych europejskich dostawców i producentów fotowoltaiki jest to, że praktycznie w całości oparli się na dostawach z Chin, albo też przenieśli swoją produkcje do Chin i innych państw Azji.

  Obecna sytuacja w Chinach prowadzi wprost do gwałtownego wzrostu cen na wszystkie praktycznie elementy systemów fotowoltaicznych i w ciągu następnych kilku miesięcy sytuacja nie ulegnie zmianie. Zdaniem ekspertów, zgromadzone w Chinach zapasy polikrzemu zakończą się najpóźniej pod koniec br., a minimalna produkcja nie zaspokoi światowego popytu. Ewentualna obniżka cen może nastąpić najwcześniej pod koniec drugiego kwartału 2022 r.

  Analitycy zauważają jeszcze jeden niekorzystny dla firm europejskich element – otóż w Chinach tradycyjnie najwięcej inwestycji w fotowoltaikę ma miejsce w IV kwartale roku. Tym samym, te zapasy, które jeszcze w Chinach są, mogą być pochłonięte wyłącznie na potrzeby budowy elektrowni fotowoltaicznych przez chińskich inwestorów.

   

  Transport

  Kolejną niesprzyjającą okolicznością dla stabilności cen fotowoltaiki w Europie jest transport. Od czwartego kwartału 2020 r. sukcesywnie rosną ceny transportu z Chin do Europy. Przyczyna jest prozaiczna  – w Azji, a zwłaszcza w Chinach dostępnych jest zbyt mało kontenerów, aby sprowadzić materiały do Europy. Jest to jeden z efektów ożywania gospodarczego po pandemii, gdy różni producenci i handlowcy ze wszystkich branż chcą nadrobić straty, sprzedając dotychczasowe zapasy i opróżniając magazyny. Obecnie trwa walka wszystkich branż o dostępność do kontenerów!

   

  Korygowanie prognoz

  Europejskie stowarzyszenie sektora fotowoltaicznego SolarPower Europe w ubiegłym roku szacowało, że w 2021 r. na całym świecie powstaną elektrownie fotowoltaiczne o mocy łącznej ponad 163 GW. Już obecnie wiadomo, że liczby te należy skorygować. O ile jeszcze nie wiadomo, natomiast wg SPE, pozytywna wiadomością byłoby, gdyby osiągnięto wielkość z roku 2020, tj. 138 GW.

   

  #fotowoltaika #OZE

  Żródło: pv-magazine/ PV Tech/ SolarPower Europe

  Foto: Mediamodifier z Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności. Co zakładają nowe przepisy?

  Rząd usiłuje nowymi przepisami usprawnić rozwój branży motoryzacyjnej opartej na paliwach alternatywnych i tym samym wpłynąć na zmniejszenie emisji w sektorze transportu. Przygotowany przez ministra klimatu i środowiska projekt jest dostosowany do prawa unijnego, co dotyczy m.in. promowania czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

  Resort wskazał najważniejsze rozwiązania w projekcie:

  • regulacja procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych:
   • ułatwienie montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców budynku (pozwoli to posiadaczom takich pojazdów m.in. ładować je swobodnie nocą);
  • doprecyzowanie zasad tworzenia stref czystego transportu; samorządy będą miały możliwość ich ustanawiania we wszystkich gminach, bez względu na liczbę mieszkańców; ustalono też oznaczenia dla pojazdów, które będą mogły swobodnie poruszać się po takich strefach;
  • regulacja przepisów, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego;
  • umożliwienie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, którzy nie kupują pojazdów, a korzystają z leasingu.

  Określony też został minimalny poziom docelowy udziału dla nisko- i zeroemisyjnych aut w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi (ten zapis dodano w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r., zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów).

  Nowe przepisy – z małymi wyjątkami – wejdą w życie dwa tygodnie od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

   

  #elektromobilność #strafy_czystego_transportu #czyste_powietrze

  Źródło: gov.pl, TOP-OZE.pl

  Fot.: Wikipedia Commons

  Kategorie
  Fotowoltaika

  PILNE! Nabór wniosków do programu „Mój prąd 3.0” zakończony. Kiedy wpłynął pieniądze i co dalej z dofinansowaniem fotowoltaiki?

  Nabór do programu „Mój Prąd 3.0” rozpoczął się w dniu 1 lipca 2021 i miał trwać do 22 grudnia br. lub do wyczerpania się środków. Budżet wynosił 534 mln zł., zaś dotację w kwocie 3 tys. zł. mogło otrzymać 178 tys. beneficjentów.

   

  Według NFOŚiGW, od początku naboru do Funduszu wpływało dziennie nawet 3-4 tysiące wniosków i pod koniec lipca złożonych było już ich ponad 85 tys. W ostatnich dniach wpływało dziennie ponad 1,5 tys. aplikacji i wg stanu na dzień 5 października w godzinach wieczornych w systemie zarejestrowanych było już ponad 176,8 tys. wniosków i aplikacje rejestrowane były już praktycznie co kilkadziesiąt sekund.

  Po osiągnięciu 178 tys. złożonych aplikacji, w nocy z 5 na 6 października system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków w GWT.

   

  Kiedy wypłata dotacji?

  Po złożeniu wniosku, urzędnicy rozpatrują aplikacje, często żądając dodatkowych dokumentów, co opóźnia rozpatrzenie wniosku. Wg informacji Funduszu, dotychczas rozpatrzonych zostało niespełna 2% wniosków z edycji „Mój Prąd 3.0” (przypominam – program rozpoczął się 1 lipca i od tego dnia rozpatrywane są aplikacje), a nie zostały jeszcze zakończone procedury związane z rozpatrywaniem aplikacji w edycji „2.0” (zakończonej w grudniu 2020 r.).

  To oznacza, że rozpatrzenie pozostałych około 173 tys. wniosków, w przypadku gdy nie zostaną zoptymalizowane procedury ich rozpatrywnaia,  może zająć…nawet kilkanaście miesięcy lub dłużej. Dla pocieszenia – są to kwoty gwarantowane, więc należy tylko uzbroić się w cierpliwość.

   

  Co dalej z programem Mój Prąd?

  Już latem br. pojawiły się informacje, że Rząd pracuje nad nową edycja programu „Mój Prąd 4.0”, który ma być uruchomiony z początkiem stycznia  2022 roku.

  Na razie nie są znane szczegółowe założenia programu, ale wg informacji z NFOŚiGW przyszły program wsparcia rozwoju fotowoltaiki w dużej mierze wyglądałby jak „3.0” ze zmianami wynikającymi z planami zmian w ustawie o OZE, czyli położenie nacisku na autokonsumpcję.

  Przyszły program będzie wspierał nie tylko produkcję energii, ale również urządzenia takie jak magazyny energii, systemy zarządzania energią w gospodarstwach domowych, ładowarki do samochodów elektrycznych itd.

  Tym samym, osoby, które nie zdążyły jeszcze złożyć wniosków o dotacje do systemów fotowoltaicznych, zapewne mogły będą uczynić to w kolejnej edycji w przyszłym roku.

   

  Uwaga, dwie ważne informacje:

  1. Na mocy zawartej Umowy pomiędzy Polską a UE inwestycje fotowoltaiczne, które będą wykonywane w czwartym kwartale br. również objęte będą możliwością otrzymania dotacji w ramach Programu 4.0 na warunkach nowego Programu „Mój Prąd 4.0”.
  Oznacza to, że osoby, które teraz zawrą umowy i wykonają instalację PV będą mogły złożyć wniosek na dofinansowanie, po uruchomieniu Programu „Mój Prąd 4.0” i po otworzeniu Generatora wniosków, na warunkach nowego Programu.

  Więcej informacji o podobnej sytuacji w okresie przejściowym przed uruchomieniem  Programu 3.0 jest na stronie: https://www.linkedin.com/pulse/polski-ewenement-na-skal%C4%99-europy-mo%C5%BCe-%C5%9Bwiata-jan-za%C5%82%C4%99cki/

  2. Cały czas są jeszcze wolne środki w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
  Wspiera on kompleksową termomodernizację domów. Dotyczy m.in. wymiany źródeł ciepła, tj. starych pieców, kotłów grzewczych. Skierowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Zaplanowano go na 10 lat od 19.09.2018 roku do 2029 roku. Łączny budżet na dofinansowanie wynosi 103 mld zł. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą wynosi 53 tys. zł.

  Wg danych na 31 lipca br. złożono ponad 287 tys. wniosków na wartość ok. 5 mld zł.  i podpisano już ponad 224 tys. umów na wartość ponad 3,7 mld zł. Oznacza to, że w ramach tego Programu średnia wartość dofinansowania wynosi 16,5 tys. zł, tj. ponad 5 razy więcej od wartości dofinansowania Programu Mój Prąd 3.0.

   

  @fotowoltaika #OZE #elektromobilność #banki_energii #ładowarki_do_samochodów, #Mój_Prąd #Czyste_Powietrze”

  Źródło: Mój Prąd (mojprad.gov.pl),

  Zdjęcie:  Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Kurtyka: przełom dla polskiej elektromobilności. Setki milionów na dopłaty do leasingu

  W trakcie forum Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska. Dokument dotyczy dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

  Umowa to efekt zakończonego naboru na banki, które w imieniu NFOŚiGW będą dystrybuować dotacje, głównie dla przedsiębiorców, w formie dopłat do leasingu w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk” – powiedział zaraz po zawarciu umowy Minister Michał Kurtyka. Pierwszym bankiem, który nawiązał taką współpracę z funduszem był Bank Ochrony Środowiska.

  Ile jednak współpracujące z rządem banki będą miały do ożywienia polskiej elektromobilności? – Uruchamiamy po raz pierwszy transzę 400 mln zł dopłat dla pojazdów indywidualnych – powiedział minister, dodając, że to przełomowy krok. – Tego wcześniej nie było. I ta transza będzie również szła – i tutaj jest drugi przełom – również dając możliwość sfinansowania pojazdów w tym trybie leasingowym – tłumaczył Minister

  Program „Mój elektryk” został zaplanowany na lata 2021-2026. Całkowity budżet wynosi 500 mln zł, z czego 400 mln zł przeznaczonych zostanie właśnie na dopłaty do leasingu.

  Bezzwrotne dotacje będą przyznawane na fabrycznie nowe samochody zeroemisyjne kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e.

  W założeniu dystrybucja pieniędzy przez banki ma pozwolić na zwiększenie dynamiki procesu transformacji transportu na zeroemisyjny, bo firmy, samorządy i instytucje zainteresowane leasingiem samochodów elektrycznych i wodorowych będą mogły korzystać z dopłat. Minister M.Kurtyka uważa, że dopłaty do leasingu będą stanowiły klucz do sukcesu programu.

  Efektem będzie nie tylko powiększenie taboru przyjaznego środowisku, ale pośrednio także rozwój infrastruktury ładowania. Osiągniemy zatem dwa cele: ekonomiczny i klimatyczny, czyli ożywienie w gospodarce i ograniczenie emisji szkodliwych gazów i substancji do atmosfery – podkreślił.

  Wnioski w ramach programu „Mój elektryk” można składać – w przypadku osób fizycznych – od 12 lipca br. do NFOŚiGW. Kwota dopłaty w tym przypadku wynosi 18 tys. 750 zł, ale rodziny wielodzietne mogą liczyć na 27 tys. zł. Pula dla osób prywatnych wynosi 100 mln zł. Teraz NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem wsparcia klientów instytucjonalnych.

   

  #elektromobilność #ochrona_środowiska #Mój_elektryk # Czyste_powietrze #leasinng

  Źródła: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: pxfuel.com

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga