Archiwa wodór - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Przełom w magazynowaniu wodoru – Polsko-Szwajcarska innowacja z użyciem magnezu

  Tradycyjnie, wykorzystanie wodoru jako nośnika energii napotykało na przeszkodę w postaci jego efektywnego magazynowania. Wprowadzenie wodoru do materiałów, z których można by go później odzyskiwać, wydawało się najlepszym rozwiązaniem. Magnez, tworząc z wodorem wodorek magnezu, może przechowywać w jednym metrze sześciennym aż 106 kg wodoru, znacznie więcej niż metody tradycyjne, takie jak sprężanie czy skraplanie gazu.

  Bezpieczeństwo i niski koszt wodorku magnezu predestynują go do stacjonarnych zastosowań magazynowych, otwierając drzwi do możliwości tworzenia domowych magazynów wodorowych. Problemem do tej pory było jednak znalezienie efektywnego katalizatora, który przyspieszałby reakcję chemiczną tworzenia wodorku magnezu.

  Przełom nastąpił, gdy zespół badaczy z Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology Empa, Uniwersytetu w Zurychu oraz Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie odkrył, dlaczego dotychczasowe próby wykorzystania magnezu nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Problem tkwił w niepełnym zrozumieniu procesów zachodzących w magnezie pod wpływem wodoru. Jak się okazało, kluczem do skutecznego magazynowania wodoru w magnezie są specyficzne zmiany w strukturze elektronowej materiału, występujące na granicy między magnezem a wodorkiem magnezu.

  Prof. dr hab. Zbigniew Łodziana z IFJ PAN opracował model, który wyjaśnia te procesy, pokazując, że powstające lokalnie klastry wodorku magnezu wpływają na transport wodoru w materiale. To odkrycie rzuca nowe światło na poszukiwania odpowiedniego katalizatora, kierując badaczy na nowe tory eksploracji.

  Badania te, łączące wyniki teoretyczne i eksperymentalne, otwierają nowe możliwości dla magazynowania wodoru, wskazując na magnez jako kluczowy materiał w przyszłych systemach energetycznych. Przełom ten może znacząco przyspieszyć rozwój technologii wodorowych, przybliżając nas do wykorzystania wodoru jako zrównoważonego i bezpiecznego źródła energii na szeroką skalę.

   

  Źródło: Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz Globenergia

  #OZE #Wodór #Magazynowanie

  Kategorie
  OZE

  Niemcy: w nieczynnej elektrowni węglowej produkowany będzie… wodór

   

  Zgodnie z ostatnimi badaniami, aż 42% Niemców jest obecnie za przedłużeniem stosowania węgla w energetyce, gdy jeszcze pół roku temu było to tylko 12%. Tyle samo również – 42% – uważa, że energetyka węglowa jest bardzo dobra metodą uniezależnienia się od dostaw surowców energetycznych z zagranicy.

  Podobnie jest z elektrowniami atomowymi – o tym, że należy je utrzymać jest 54% Niemców, gdy niedawno było to ledwie 20%. Przypomnijmy, iż Rząd Niemiec w sposób radyklany walczy z elektrowniami jądrowymi –  do końca 2022 roku zamknięte mają być ostatnie 3 reaktory w Niemczech.

  Nie wiadomo, jak wojna na Ukrainie wpłynie definitywnie na politykę rządu niemieckiego. Ważnym jest, że obecnie trwają poszukiwanie w jaki sposób osiągnąć zakładane cele klimatyczne, nie tracąc dotychczasowego potencjału przemysłowego.

   

  Wodór zamiast węgla

  Okazuje się, że wiele z dotychczasowych „brudnych” obiektów można z powodzeniem wykorzystać na potrzeby „zielonej energii”. Jednym z takich obiektów jest nieczynna elektrownia węglowa Moorburg w Hamburgu, jedna z najnowocześniejszych i największych elektrowni węglowych w Niemczech. Jej operator podjął decyzję o odejściu od węgla i zamknięciu jej w 2021 roku, jednakże tuż po wybuchu wojny na Ukrainie wstrzymano rozbiórkę zakładu.

  Wg opracowanego na potrzeby rządu krajowego studium wykonalności, część infrastruktury można wykorzystać do budowy zakładu produkcji zielonego wodoru o mocy do 500 MW! Ekspercie przeanalizowali szereg możliwości (ciepłownia na biomasę, elektrownia gazowa, magazyn wysokich temperatur), jednakże produkcja wodoru może być najbardziej opłacalna.

  Wg studium, część zakładu może być w bardzo prosty sposób przebudowane na potrzeby elektrolizera, dobudować należy, w sumie za niezbyt duże pieniądze, dodatkowe i niezbędne instalacje. Wg ekspertów, całą inwestycję można łatwo połączyć z demontażem pozostałych, zbędnych elementów elektrowni, w ten sposób zoptymalizować proces, co może pozwolić na otwarcie fabryki wodoru już w 2026 roku!

  Wydaje się, iż pomysł wykorzystania infrastruktury „brudnej” na rzecz OZE jest bardzo dobrą inicjatywą władz Hamburga. Zdaniem naszej redakcji jest to bardzo dobry kierunek myślenia gospodarczego. Jeśli nasi czytelnicy mają informacje o podobnych inwestycjach w Polsce – prosimy o kontakt.

   

  #OZE #zielony_wodór

  Źródło: na podstawie cleanenergywire.org (Kerstine Appunn)

  Foto: pixabay

  Kategorie
  OZE

  Sprzedaż elektrolizerów do produkcji wodoru wzrośnie w tym roku 4-krotnie

   

  Zdaniem renomowanej agencji BloombergNEF, rok 2022 może być dla branży wodorowej przełomowy. Agencja szacuje, że w stosunku do roku 2021, gdy dostawy osiągnęły wielkość 458 MW, w 2022 roku dostawy zwiększą się 4-krotnie, osiągaj nawet 2,5 GW. Liczba krajów, które wdrożą strategię wodorową wzroście z obecnych 26 do 48.

   

  Największym odbiorcą elektrolizerów będą Chiny – zdaniem ekspertów BNEF, na Państwo Środka przypadnie 62-66% światowego popytu. Związane to jest przede wszystkim zapotrzebowaniem ze strony przedsiębiorstw państwowych, które muszą realizować program dekarbonizacji produkcji zgodnie z decyzjami KPCh. Przypomnijmy że zgodnie z decyzjami władz Chin, do roku 2025 zredukowana ma być emisja przez przedsiębiorstwa z branży naftowej i chemicznej lotnych związków organicznych oraz tlenków azotu (o 10%). Do 2030 roku Chiny mają zredukować ilość wydzielanego dwutlenku węgla, zaś do 2060 uzyskać pełną neutralność węglową.

   

  Drugim wodorowym rynkiem na świecie będą, zdaniem ekspertów BNEF, Stany Zjednoczone. Tu rozwój rynku związany jest z wprowadzoną ustawą federalną o inwestycjach infrastrukturalnych – zgodnie z planami rządu na podstawie tej ustawy zrealizowane zostaną wielomiliardowe inwestycje w wodór.

   

  Przypomnijmy, że inne państwa bardzo aktywnie rozwijają rynek wodoru – pisaliśmy o tym w szeregu artykułach, między innymi w tekstach Czy Rosja szuka sojuszników w powstrzymaniu OZE? Dyskusja o OZE w Rosji nabiera tempa i „Tydzień wodoru” – szereg państw świata przyspieszyło działania na rzecz zdobycia dominacji w nowej branży.

   

  #OZE #wodór #elektrolizery

  Źródło: BloombergNEF

  Foto: pixabay

  Kategorie
  OZE

  Orlen inwestuje w wodór. Wielka strategia i prawie 7,5 mld zł do wydania

   

  Zgodnie z założeniami Orlenu do końca trwającej dekady ma powstać 10 hubów wodorowy. W Polsce, Czechach i na Słowacji zostanie też wybudowanych w sumie ponad 100 stacji tankowania wodoru. To część transformacji spółki w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego.

  – Musimy maksymalizować zyski i dynamicznie rozwijać nowe obszary naszej działalności. To również one będą napędzały naszą transformację i budowę koncernu multienergetycznego. Tylko w ten sposób skutecznie odpowiemy na wyzwania stojące przed sektorem paliwowym i energetycznym. Do 2030 roku przeznaczymy ponad 7 miliardów złotych na inwestycje, dzięki którym blisko połowa produkowanego w Grupie ORLEN wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

   

  Wodorowe ambicje Orlenu

  Do 2030 roku Grupa ORLEN chce mieć zainstalowanych ok. 0,5 GW mocy wytwórczych wodoru, który będzie uzyskiwany z odnawialnych źródeł energii i przetwarzania odpadów komunalnych. Na realizację tych ambicji ma pozwolić wybudowanie 10 hubów wodorowych, większość z nich powstanie w Polsce, część planu dotyczy też Czech. Pierwszy taki hub powstał w 2021 roku w Trzebini, gdzie obecnie produkowany jest szary wodór, ale docelowo ma być tam produkowany wodór niskoemisyjny pochodzący z OZE. W połowie 2023 kolejny hub ma zostać uruchomiony we Włocławku, a dwa lata później w Płocku. W tych od samego początku wytwarzany już będzie zielony wodór do wykorzystania w transporcie i przemyśle.

  Jak dowiadujemy się z komunikatu, będzie w nich wytwarzane około 60 kt nisko- i zeroemisyjnego wodoru rocznie.

  Spółka planuje zastosować technologie magazynowania i wykorzystania dwutlenku węgla. Takie działanie ma zminimalizować emisyjność kolejnych 120 kt, które powstaną w instalacjach w Płocku. Zgodnie z założeniami za osiem lat niemal połowa wodoru ma pochodzić ze źródeł nisko i zero-emisyjnych.

   

  Stacje tankowania wodoru

  „Do 2030 roku koncern uruchomi także ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru wraz z niezbędną logistyką. W Polsce powstanie ich ok. 57, na Słowacji ok. 28, a w Czechach ok. 26. Obecnej Grupa ORLEN posiada już dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech” – czytamy. Spółka zapowiada, że w tym roku powstaną cztery. Trzy z nich w Czechach i jedna w Polsce w Krakowie. Na przyszły rok zaplanowano budowę takich stacji w Poznaniu i Katowicach.

  Zgodnie z planem mają powstać też instalacje produkcji wodoru jakości automotive. Te będą zaopatrywały stacje. Strategia koncernu zakłada, że wytwarzanych będzie 19 kt tego rodzaju paliwa, co wystarczy na zaopatrzenie w paliwo ok. 1000 autobusów i 160 pociągów.

   

  #orlen #wodór #oze #stacje

  Źródło: Orlen

  Fot.: materiały prasowe Orlen

  Kategorie
  OZE

  KGHM dołącza do porozumienia sektorowego dot. rozwoju gospodarki wodorowej

   

  Dokument posiał prezes spółki KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński w obecności wiceszefa klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski.

  Podczas spotkania Minister Zyska poinformował, że Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. – Polska, jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, zawarła w październiku 2021 r. porozumienie sektorowe dotyczące rozwoju gospodarki wodorowej, do którego do tej pory przystąpiło 171 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będą w przyszłości odgrywać istotne znacznie – podkreślił wiceminister.

  – KGHM ambitnie podchodzi do tematów związanych z transformacją i śmiało spogląda na nowe źródła energii, w tym wodór. Właśnie zaktualizowaliśmy swoją strategię, uzupełniając ją o działania ściśle związane z zaangażowaniem na rzecz ochrony klimatu. Wszystko w zgodzie z przyjętą przez spółkę Polityka Klimatyczna. Jesteśmy m.in. jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie powołania „Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. Współpraca z ministerstwem tylko wzmocni nasze zaangażowani – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

   

  Czym jest porozumienie sektorowe?

  „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce” zostało podpisane przez rząd, przedsiębiorców, środowiska naukowe i jednostki organizacji biznesu w połowie października 2021 roku, o czym pisaliśmy TUTAJ

  Celem porozumienia jest rozwój polskiego wkładu w łańcuch realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej. Dokument obejmuje założenia skoncentrowane na budowie rynku od strony popytu i stworzeniu podstaw prawnych.

  Porozumienie ma pomóc w osiągnięciu założeń Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Tymi założeniami są m.in. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach czy sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru.

  Zyska zaznaczył, że aby utrzymać konkurencyjność  polskiej gospodarki potrzebny jest zaangażowanie naszych przedsiębiorców, myśli technicznej i patentów w łańcuchu dostaw. – Porozumienie sektorowe stworzyło swoisty plan wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej. Bardzo cieszę się, że do jego sygnatariuszy dołączył KGHM Miedź S.A. Ogromne doświadczenie i kompetencje spółki będą dla nas bardzo cenne

  – podkreślił wiceminister.

  KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem miedzi, srebra i innych metali.

   

  #kghm #wodór #polska #porozumienie_sektorowe #umowa

  Źródło: gov.pl

  Fot.: gov.pl

  Kategorie
  Elektromobilność

  Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o Elektromobilności – jakie zmiany?

   

  Strefy Czystego Transportu to nie jedyne kompetencje przekazane władzom samorządowym. Kolejną jest przyznanie samorządom terytorialnym obowiązku zapewnienia udziału w podległej samorządowi komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych biometanem w liczbie nie mniejszej niż 30%. Zasada ta nie dotyczy gmin i powiatów, w których liczba mieszkańców jest mniejsza niż 50 tysięcy. Preferowane przez ustawę autobusy zeroemisyjne to głównie napędzane wodorem i energią elektryczną.

   

  Ustawa wprowadza minimalny poziom docelowy udziału pojazdów nisko i zeroemisyjnych w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi. Jest to implementacja do polskiego systemu prawnego  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Zgodnie z dyrektywą zamawiający musi zapewnić:

  1) udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem kat. M1, M2 i N1 w całkowitej liczbie pojazdów kat. M1, M2 i N1 objętych zamówieniami w wielkości co najmniej 22 %

  2) udział pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi kat. N2 i N3 w całkowitej liczbie pojazdów kat. N2 i N3 objętych zamówieniami co najmniej 7 %

  3) udział autobusów, z wyłączeniem klasy I i klasy A w całkowitej liczbie pojazdów kat. M3 objętych zamówieniami co najmniej 32 %.

   

  Nowelizacja wprowadza dodatkowe postanowienia dotyczące wykorzystania wodoru w zasilaniu pojazdów – nową definicję stacji ładowania oraz wymagania oraz zasady funkcjonowania stacji wodoru. Ponadto Urząd Dozoru Technicznego dostanie większe kompetencje w zakresie wydawania opinii, badań i kontroli stacji gazu ziemnego i stacji wodoru (poza terytoriami kolejowymi).

   

  Ustawa wprowadza obowiązek uwzględniania infrastruktury elektromobilności w procesie projektowania, remontów i budowy budynków, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych. Ponadto reguluje procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych z więcej niż 3-ma samodzielnymi lokalami mieszkalnymi. Nowela wprowadza możliwość instalacji punktu ładowania na wniosek mieszkańca.

   

  #ellektromobilność #OZE #czyste_powietrze #wodór #technologie_wodorowe

  Źródła: gov.pl

  Foto: prezydent.pl

  Kategorie
  OZE

  Ogrzewanie mieszkań wodorem – pilotażowy projekt w Środzie Śląskiej

   

  Zgodnie z planami inwestycyjnymi, w Środzie Śląskiej wybudowane zostanie osiedle z 1,8-tysiącem mieszkań. Wybudowane mieszkania będą ogrzewane z zastosowaniem technologii wodorowych dostarczonych przez gdańską spółkę SES Hydrogen.

  Osiedle będzie pierwszym takim całościowym projektem w Polsce. Spółka „Polskie Domy Drewniane S.A.”, która aktywnie uczestniczy w rozwoju branży wodorowej w Polsce – jest m.in. jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego o powołaniu „Dolnośląskiej Doliny Wodorowej” – zakłada, że takich projektów zrealizowanych w całej Polsce będzie więcej.

  Wybór ogrzewania wodorowego był konsekwencją założeń funkcjonowania spółki „Polskie Domy Drewniane”, której kierownictwo poszukuje takich rozwiązań w budownictwie, aby ich inwestycje były proekologiczne, niskoemisyjne, energooszczędne i nowoczesne.

  Wybór technologii wodorowej jest zgodny z Polską Strategią Wodorową, o której pisaliśmy w artykule Rząd Przyjął Polską Strategię Wodorową, jak również z zasadami przyjętymi przez Unię Europejską, zgodnie z którymi udział H2 w koszyku energetycznym UE w roku 2050 ma osiągnąć wielkość 13-14%.

   

  Partner „Polskich Domów Drewnianych”, spółka SES Hydrogen, ma już ponda 10 lat doświadczenia we wdrażaniu i rozwijaniu technologii wodorowych w Polsce. Spółka dostarczy na potrzeby inwestycji specjalną instalację, której głównym składnikiem będzie elektrolizer, złożony z generatora wodoru oraz informatyczny system zarządzania (w formie oprogramowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji!).

  Współpraca z PDD ma między innymi upowszechnić tę zeroemisyjną technologię ogrzewania domów mieszkalnych (wodór w trakcie spalania nie wytwarza CO2, ani żadnych innych gazów będących składnikiem smogu) i wyeliminować w przyszłości stosowane do celów domowych i przemysłowych różnego typu kotły i piece, w tym „kopciuchy”. Co istotne – spółka zakłada, że produkcja wodoru oparta będzie również na odnawialnych źródłach energii – elektroliza zasilana ma być energią słoneczną, wiatrową, pochodzącą z biogazu lub zakupionym prądem posiadającym zielony certyfikat.

  Co równie istotne z punktu widzenia „użytkownika końcowego”, czyli mieszkańców –  ogrzewanie wodorowe jest bardzo stabilnym źródłem energii i jest też po prostu tańsze od tradycyjnego ogrzewania paliwami kopalnymi.

  Aktualnie trwają prace wstępne, przygotowanie dokumentacji i ustalania harmonogramu prac. Inwestycja rozpocznie się w połowie 2024 roku.

   

  #wodór #OZE #paliwa_alternatywne #technologia_wodorowa

  Źródła: NFOŚiGW/PAP/komunikaty prasowe

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Nowelizacja Ustawy o elektromobilności przyjęta – broń do walki ze spalinami w rękach samorządów

   

  Od 2022 roku władze samorządowe będą mogły ustanawiać na podległym jej terytorium Strefy Czystego Transportu (SCT), czyli taki obszar, do którego nie będą mogły wjeżdżać samochody emitujące wysokiej ilości spalin.

  Decyzja o powołaniu Strefy należeć będzie do samorządów. One również określą obszar Strefy (może nim być cała gmina!), warunki wjazdu, wymagania dotyczące samochodów dopuszczonych do przebywania w Strefie.

  Okres funkcjonowania strefy może być określony na czas określony, nie krótszy jednak niż 5 lat, lub bezterminowo.

  Gminy będą mogły pobierać opłatę za wjazd do Strefy pojazdu nieodpowiadającego normom w wysokości do 2,5 zł za godzinę. Miesięczny abonament na wjazd do SCT będzie mógł wynosić maksymalnie 500 zł.

  Opłatę będzie wnosił kierowca, którego pojazd nie spełnia norm określonych w Ustawie lub przyjętych przez Radę Gminy w uchwale.

  Do SCT bez opłat będą mogły wjeżdżać pojazdy elektryczne, napędzane gazem ziemnym lub wodorem. Gmina będzie mogła określić również inne kategorie pojazdów, które będą miały prawo do poruszania się lub nie w SCT – Ustawa daje prawo władzom gminy do objęcia regulacją wszystkich pojazdów „będących na stanie Gminy”.

  Każdy dopuszczony do ruchu pojazd będzie musiał posiadać na przedniej szybie specjalną naklejkę informującą o prawie wjazdu do SCT.

  Wg mediów, radni Krakowa już zasygnalizowali, że SCT zostaną wprowadzone na dużym terytorium miasta.

  Przypomnijmy, że Komisja Europejska żąda od 4-ech polskich aglomeracji miejskich – Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Katowic podjęcia natychmiastowych działań w celu drastycznego obniżenia ilości tlenku azotu w powietrzu. Gaz ten pochodzi głównie ze spalin samochodowych. Tym samym SCT są dobrym narzędziem dla realizacji zaleceń Komisji.

   

  #elektromobilność #paliwo_wodorowe #gaz_ziemny #Czyste_Powietrze

  Źródło: gov.pl; PAS

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  OZE

  „Tydzień wodoru” – szereg państw świata przyspieszyło działania na rzecz zdobycia dominacji w nowej branży

   

  W zakresie produkcji, wdrażania, dystrybucji wodoru Rosja szuka ewidentnie sojuszników – zarówno w Azji, jak i na Bliskim Wschodzie. O Arabii Saudyjskiej już pisaliśmy. Okazuje się, że rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu podpisało z Ministerstwem Przemysłu i Zaawansowanych Technologii Zjednoczonych Emiratów Arabskich  memorandum o  współpracy w zakresie produkcji i wykorzystania wodoru. A tu juz wkracza polityka.

  Pomiędzy Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi od pierwszego kwartału tego roku dochodzi do znacznych spięć. Nie będę opisywał wszystkich przyczyn ochłodzenia stosunków pomiędzy tymi państwami, zasygnalizuję tylko kilka.

  Warto podkreślić, że przez wiele lat państwa te żyły w zgodzie, kreując wspólnie między innymi politykę w ramach OPEC. Jednakże w tym roku doszło do nieporozumień. Jeszcze w lutym Arabia Saudyjska ogłosiła, że od roku 2024 zaprzestanie współpracować biznesowo z firmami międzynarodowymi, które nie będą posiadały siedzib w Arabii. Była to deklaracja ewidentnie wymierzona w ZEA – Dubaj uważany jest powszechnie za centrum biznesu na Bliskim Wschodzie. Kolejną płaszczyzną nieporozumień była polityka międzynarodowa obu państw – ZEA uznały Izrael, czego odmawia Arabia Saudyjska. Mało tego – Arabia zniosła cła preferencyjne na towary powiązane z izraelskimi producentami oraz wytwarzane w strefach wolnocłowych. A że ZEA jest bliskowschodnim centrum strefy wolnocłowej, Arabia Saudyjska uderzyła więc i w Emiraty. Dodatkowo Arabia Saudyjska zaktywizowała współpracę z Turcją, z którą ZEA jest w sporze, w związku ze wspieraniem przez Ankarę ruchów islamistycznych, które Emiraty jednoznacznie potępiają i zwalczają. I tak dalej. Rosji jednak jak widać te konflikty nie przeszkadzają i jak się to mówi w dyplomacji „grają na dwa fortepiany”, skutecznie realizując swoje interesy polityczne i gospodarcze w regionie Bliskiego Wschodu.

  Rosja nie ustaje również w poszukiwaniu innych sojuszników w branży wodorowej – podczas 18-tego Posiedzenia Rosyjsko-Chińskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Energetycznej, które odbyło się 17 listopada obie strony ustaliły ścisłą współpracę w zakresie promocji OZE, energetyki wodnej i energetyki wodorowej. Szczegóły mają być omówione na kolejnym spotkaniu eksperckim już pod koniec listopada br. Rosji jak widać się śpieszy!

  Na marginesie ostatniej informacji, warto dodać, że w dniu 16 listopada Chiny podpisały z Koreą Południową protokół w sprawie ścisłej współpracy we wdrażaniu, produkcji, przechowywania i transportu zielonego wodoru. To drugie, po umowie z Singapurem, porozumienie Chin w regionie w sprawie wodoru.

   

  Unia Europejska

  16 listopada Komisja Europejska ogłosiła dofinansowanie siedmiu projektów kwotą 1,1 miliardów Euro w ramach Funduszu Innowacji. Z tych siedmiu projektów aż trzy są związane z wodorem:

  • Szwecja – całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych z produkcji stali poprzez wykorzystanie wodoru ze źródeł odnawialnych w Gällivare i Oxelösund
  • Finlandia – wykorzystanie dwóch metod produkcji wodoru w rafinerii w Porvoo z wykorzystaniem energii z OZE oraz w drodze wychwytywania CO2 i składowania go na Morzu Północnym
  • Belgia – ograniczenie emisji z produkcji wodoru i chemikaliów w porcie w Antwerpii

   

  Francja – Niemcy

  W dniu 18 listopada on-line odbyło się 4-te Francusko-Niemieckie Forum Energetyczne, w trakcie którego również nie mogło zabraknąć tematu wodoru. Zgodnie z deklaracjami Niemcy skupią się na imporcie wodoru, zaś Francja przeznaczy dodatkowe 2 miliardy Euro na inwestycje w branży wodorowej – Francja już obecnie realizuje strategię rozwoju sektora niskoemisyjnego wodoru do 2030 r. o łącznej wartości 7 miliardów Euro.

  Pomimo, iż niemiecka RWE zadeklarowała głównie import wodoru, w ostatnich dniach pojawiła się jednak informacja, iż spółka-córka RWE Generation SE podpisała porozumienie z Shell New Energies Nederland dotyczące produkcji, wykorzystania i dystrybucji zielonego wodoru w Europie Północno-Zachodniej.

  W ostatnich tygodniach zaktywizowały się również firmy z innych państw, w tym z USA, Japonii, ale też i Ameryki Południowej. O tych działaniach będziemy informować Państwa w kolejnych doniesieniach i felietonach.

  Wyścig o rynek wodoru wystartował.

   

  #wodór #OZE #Unia_Europejska #Rosja #Francja #Niemcy #OZE

  Źródło: media zagraniczne

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Zielony wodór sposobem na dekarbonizację transportu. Czy Polska będzie liderem?

  Wodór to technologia, która w przyszłości może zbudować mocną pozycję Polski, bo jesteśmy producentem wodoru  – powiedział podczas kongresu Piotr Radziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dodał, że „powinniśmy to wykorzystać”, a do tego potrzebna jest „siła naukowa”, żeby opracować odpowiednie technologie.

   

  Ten rodzaj paliwa alternatywnego zyskał szczególną popularność na południu kraju. – Wodór jako paliwo przyszłości bardzo mocno nas interesuje. Jesteśmy drugim największym regionem w Polsce, który dostał wsparcie NFOŚiGW na zakup autobusów wodorowych – mówił Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Nie znamy ich ceny – czyli ryzykujemy. Ale stawiamy na rozwiązania, które nie są powszechnie obecne nigdzie na świecie, a to znaczy, że nasze uczelnie mogą opracować nowe rozwiązania, wdrażać je w polskie przedsiębiorstwa – tłumaczył.

   

  Polska ma szanse stać się liderem

  Podczas dyskusji pojawiły się głosy, że razem z rewolucją elektromobilności równolegle powinny iść pace nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa. W wielu przypadkach – zdaniem ekspertów – nie ustępuje energii elektrycznej, a w niektórych jest nawet lepszy.

   Chcemy promować gospodarkę wodorową jako sposób myślenia o przyszłości polskiej gospodarki. Polska ma wszelkie szanse do tego, aby w przyszłości stać się europejskim zagłębiem zielonego, ekologicznego wodoru – powiedział Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

  Polska Agencja Prasowa przypomniała, że w lipcu 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła „Strategię wodorowej dla neutralnej klimatycznie Europy”.

  W połowie października br. resort klimatu wraz ze 140 podmiotami związanymi z elektromobilnością zawarł „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. To oznacza, że jesteśmy pierwszym krajem, w którym przedstawiciele administracji, biznesu, nauki i przedsiębiorcy połączyli się, żeby pracować nad wspólnym celem jaki jest rozwój technologii, wykorzystujących zielony wodór.

  Japońska Toyota jest jednym z głównych producentów, który dostarcza na rynek rozwiązania technologiczne związanych z wykorzystaniem wodoru. – Chcemy być ambasadorami rewolucji wodorowej w Polsce – zapewnił podczas dyskusji przedstawiciel Toyota Motor Poland Andrzej Szałek. Koncern ma na koncie wprowadzenie ponad 5 tys. patentów związanych wykorzystaniem tego rodzaju paliwa.

  Inny reprezentant Sieci Badawczej Łukasiewicz przypomniał, że Polska jest czołowym krajem pod względem produkcji wodoru. W Unii Europejskiej zajmuje trzecie, a na świecie piąte pod tym względem. – Polska ma szanse stać się europejskim, może nawet światowym liderem produkcji i zastosowania zielonego, całkowicie opartego o odnawialne źródła energii (OZE) wodoru – stwierdził Parchomiuk.

  Na konferencji został zaprezentowana Toyota Mirai, która powstała na płycie podłogowej Lexusa. To samochód, który w całości napędzany jest paliwem wodorowym. Jakie są zalety takiego rozwiązania:

  • tankowanie wodorem trwa mniej więcej tyle samo, co tankowanie benzyną. Trwa więc wiele krócej niż ładowanie baterii
  • zasięg na pełnym baku to mniej więcej 800 km
  • w modelu zastosowane zostały rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach. To np. bak, w którym paliwo przechowuje się pod ciśnieniem 700 barów, co sprawia, że jest praktycznie „pancerny” – nie jest w stanie go przebić, nawet pocisk wystrzelony z bliskiej odległości

  Szałek przypomniał, że napęd wodorowy był stosowany na samym początku kształtowania się motoryzacji. – Sto lat temu pierwsze samochody były napędzane wodorem i prądem elektrycznym – powiedział i dodał, że ropa stała się standardem ze względu na łatwość tankowania.

  Zdaniem ekspertów to właśnie łatwiejsze tankowanie w porównaniu do samochodów napędzanych prądem i duży zasięg sprawia, że samochody wodorowe będą przeszłością w transporcie. – Wodór może odegrać kluczową rolę w procesie dekarbonizacji transportu nie tylko lądowego, ale także w zasadzie wszystkiego, co obecnie napędzane jest produktami ropopochodnymi – podsumował panel Karol Koronowski, przedstawiciel koncernu Boryszew.

  Gremium eksperckie podkreśliło, że jest do tego niezbędna infrastruktura, czyli sieć stacji ładowania wodorem. Tutaj wielką zaletą jest możliwość wytwarzania paliwa na miejscu.

   

  Czym jest Impact’21?

  Impact’21 odbył się w dniach 27-28 października br. Na dwóch scenach wystąpiło ponad 400 prelegentów z Polski i zagranicy. Poruszono kilkanaście tematów gospodarczo-technologicznych. To jedno z najważniejszych takich wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej.

   

  #imapct’21 #poznan #zielony-wodor #oze #transport #elektromobilnosc

   

  Źródła: impactcee.com, PAP

   

  Fot.: Pixabay.com

  Kategorie
  OZE

  Rząd Przyjął Polską Strategię Wodorową

  Dokument określa zasady polityki Państwa ukierunkowane na rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. Celem strategii jest utworzenie polskiej branży wodorowej i jej rozwój w celu utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki i osiągnięcia neutralności gospodarczej.

   

  Dokument wymienia 6 celów do osiągnięcia”

  • wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  • produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  • sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
  • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

   

  Strategia przewiduje opracowanie programów wsparcia stworzenia gospodarki wodorowej. Pomoc Państwa ukierunkowana będzie jednak wyłącznie na wodór niskoemisyjny, czyli wytworzony ze źródeł odnawialnych i wytworzony za pomocą technologii bezemisyjnych.

   

  Dokument ustalił wskaźniki osiągnięcia celów w 2030 roku:

  • 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
  • 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
  • min. 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
  • co najmniej 5 dolin wodorowych.

   

  Z pełnym tekstem Strategii można zapoznać się pod linkiem na stronie BIP MKiŚ.

   

  #OZE #wodór #strategia #NFOŚiGW #Ministerstwo_Klimat_i_Środowiska

  Źródło: gov.pl

  Foto: akitada31 z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  50 stacji ładowania wodorem PKN ORLEN do 2030 roku!

  Prace rozpoczną się na przełomie 2021 i 2022 roku. Stacje będą przystosowane do wszystkich typów pojazdów zasilanych wodorem. Wg zapowiedzi koncernu, infrastruktura stacji umożliwiać będzie tankowanie 40 autobusów, samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych wodorem.

  Program „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 10 milionów Euro, z czego bezzwrotny wkład finansowy UE wyniesie 20% . Partnerem wdrażającym PKN ORLEN w Polsce jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Jesteśmy nowoczesnym koncernem, wpisującym się w globalny trend rozwoju innowacyjnych, a przy tym ekologicznych technologii, które wytyczają nam drogę do zrównoważonego biznesu. Jedną z nich jest technologia wodorowa. To przyszłość motoryzacji. Intensyfikujemy prace nad jej rozwojem, ponieważ chcemy zajmować silną pozycję konkurencyjną w tym perspektywicznym segmencie. W Trzebini, Włocławku, a następnie w Płocku powstaną huby wodorowe. […] Stacje tankowania wodoru, które zamierzamy zbudować, stanowią kolejny, naturalny krok w realizacji naszych biznesowych celów” – ogłosił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

  Polski koncern energetyczny planuje do roku 2030 wybudować w całej Polsce 50 stacji tankowania wodoru!

   

  #OZE #wodór #PKN_ORLEN #technologia_wodorowa

  Źródło: PKN Orlen

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce podpisane!

  Podpisany dokument zainicjowany został przez Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę i jest pierwszym w Unii Europejskiej porozumieniem sektorowym dotyczącym rozwoju gospodarki wodorowej.

  Do porozumienia włączyło się 138 podmiotów z różnych sektorów gospodarki, m.in. transportu, energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. Firmy te uczestniczyć będą w produkcji, przesyle, magazynowaniu i zastosowaniu wodoru. Nad dokumentem pracowało ponad 600 osób w siedmiu grupach roboczych. Ustalenia i zalecenia z niego włączone zostaną do „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”, która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów w przeciągu najbliższych kilku tygodni.

   

  Warto podkreślić, że na początku lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła „Strategię Wodorową dla neutralnie klimatycznej Europy”. W Polsce już 7 lipca 2020 r. ogłoszony został przez MKiŚ „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”.

   

  Po podpisaniu 14 października Porozumienia, Polska stała się jednym z liderów realizacji strategii wodorowej w Europie.

   

  Wg Ministra Kurtyki, jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego Polski w przyszłości będą właśnie technologie wodorowe: „Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne – setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze”– podkreślił Minister.

  Dodał, że wsparcie Rządu dla budowy sektora wodorowego da Polsce możliwość dużego skoku cywilizacyjnego, poszerzenia procesów związanych z neutralnością klimatyczną, a w obszarze produkcyjnym – powiększenia ilości miejsc pracy, tym samym podniesienie poziomu życia Polaków.

  Minister zapowiedział budowę klastrów pod nazwą „Doliny Wodorowe”, które będą powstawać w różnych regionach Polski, a które to będą stanowiły płaszczyznę do lokalnej integracji różnych sektorów gospodarki.

   

  #OZE #wodór #niskoemisyjność #Ministerstwo_Klimatu_i_Środowiska #neutralność_klimatyczna

  Źródło: PAP, strony MKiŚ

  Foto: gov.pl

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga