Archiwa energetyka wiatrowa - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Zmiany w ustawie wiatrakowej – co musisz wiedzieć

  Kluczowe zmiany w projekcie ustawy:
  1. Zniesienie zasady 10H
   Zasada 10H, która wymagała, aby turbiny wiatrowe były umieszczane w odległości co najmniej dziesięciokrotności ich wysokości od mieszkań, zostanie zniesiona. Ma to na celu zwiększenie możliwości lokalizacyjnych dla nowych farm wiatrowych.
  2. Prostsze procedury administracyjne
   Projekt ustawy przewiduje uproszczenie procedur administracyjnych związanych z planowaniem i budową farm wiatrowych. Ma to skrócić czas oczekiwania na zezwolenia i przyspieszyć realizację projektów.
  3. Wsparcie dla lokalnych społeczności
   Wprowadzone zostaną rozwiązania mające na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla inwestycji wiatrowych poprzez udział mieszkańców w zyskach z lokalnych farm wiatrowych.
  4. Zwiększenie mocy produkcyjnej
   Rząd planuje zwiększyć cel produkcyjny energii z wiatru, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię oraz konieczność redukcji emisji CO2.
  5. Stabilizacja rynku energii
   Nowelizacja ustawy ma również na celu stabilizację rynku energii, poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ograniczenie zależności od importu paliw kopalnych.
  6. Rozwój technologii
   Przewiduje się również wsparcie dla rozwoju nowych technologii w sektorze energetyki wiatrowej, co może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji energii oraz zwiększenia jej efektywności.

  Dlaczego to ważne?

  Zmiany w ustawie wiatrakowej są odpowiedzią na potrzeby rynku energetycznego oraz wymogi związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Liberalizacja przepisów ma na celu przyspieszenie transformacji energetycznej Polski i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym.

   

  #OZE #Wiatraki #Energetykawiatrowa #10H #UstawaWiatrakowa

  Kategorie
  OZE

  Budimex z umową na budowę terminala dla morskich farm wiatrowych. Za projekt odpowiada Grupa Orlen

  Zakończenie budowy planowane jest na koniec grudnia 2024 roku.

  Zadaniem powstającego w Świnoujściu terminala WTIV (z ang. wind turbine installation vessel) będzie przeładowywanie, składowanie i montaż sekcji wież wiatrowych wraz z fundamentami oraz innych elementów turbin wiatrowych. Inwestycja umożliwi m.in. budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o zainstalowanej mocy 1140 MW zlokalizowanej na wodach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Jak deklaruje inwestor, z uwagi na to, że na Morzu Bałtyckim dostępność tego typu urządzeń jest ograniczona, polski terminal będzie obsługiwał inwestycje  realizowane na wodach niemieckich, szwedzkich oraz duńskich.

  W ramach podpisanej w piątek ze spółką Orlen Neptun II, w dniu 8 września umowy, Budimex zrealizuje część lądową inwestycji. Powstaną na niej m.in. powierzchnie składowe dla elementów morskich turbin wiatrowych, takich jak wieże, łopaty i gondole. Na łącznej powierzchni około 17 ha powstanie też infrastruktura komunikacyjna, a także nowy budynek administracyjno – biurowy.

  „Realizacja kontraktu będzie wiązała się m.in. z robotami ziemnymi, takimi jak niwelacja terenu, transport kruszywa oraz jego rozkładanie. Od podstaw wykonamy także wszelkie prace związane z budową pomieszczeń administracyjno-biurowych, magazynu oraz parkingów. Prace potrwają 17 miesięcy” – mówi Jakub Długoszek – Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex.

  W ostatnim czasie Budimex zakończył kilka ważnych inwestycji w woj. Zachodniopomorskim. Z końcem sierpnia, na 7 miesięcy przed terminem, oddano kluczową dla mieszkańców Szczecina obwodnicę Przecławia i Warzymic. 4-kilometrowy odcinek znacznie usprawnił nie tylko ruch lokalny, ale skrócił czas przejazdu ze Szczecina do Trójmiasta.

  Od niedawna mieszkańcy Szczecina mogą też korzystać z – mogących pomieścić łącznie blisko 1 000 widzów – 5 nowoczesnych scen, nowego budynku Teatru Polskiego. Ten wyjątkowy pod względem architektonicznym oraz konstrukcyjnym projekt został oddany do użytku na początku sierpnia.

  To nie wszystkie inwestycje Budimeksu w tym rejonie. W lipcu br. do użytku mieszkańców Szczecina oddano 9 nowych stacji dla pojazdów elektrycznych, a w ciągu najbliższego roku zakończą się prace budowalne przy jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w tym regionie – moście nad rzeką Regalica.

   

  #OZE #wiatraki #energetykawiatrowa #zachodniopomorskie

  Kategorie
  OZE

  Czy czeka nas liberalizacja ustawy o OZE w zakresie energetyki wiatrowej?

   

  Przypomnijmy – główną krytykowaną zasadą wprowadzoną przez nowelizację w 2016 roku był zakaz budowy elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka od zabudowań mieszkalnych. Norma ta praktycznie zablokowała budowę elektrowni na terenach zabudowanych, w tym zwłaszcza w okolicach gospodarstw rolnych.

   

  Przeciągająca się nowelizacja

  Z uwagi na silny nacisk samorządu terytorialnego oraz  środowisk związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym głównie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, jeszcze w lipcu 2020 roku ogłoszono pracę nad nowelizacją Ustawy.

  W maju 2021 roku projekt opracowany wspólnie przez urzędników Ministerstwa Rozwoju Technologii i Ministerstwa Klimatu i Środowiska został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, organ pomocniczy Rady Ministrów będący miejscem wypracowywania wspólnej polityki Rządu i samorządu terytorialnego.

  Niestety, od maja 2021 roku projekt nie przeszedł do dalszych prac legislacyjnych.

  Jak się okazuje, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaopiniowany projekt do dalszych prac i procedowania przekazał pod koniec stycznia br. do resortu odpowiedzialnego za środowisko – Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Obecnie to ministerstwo jest jedynym dysponentem projektu.

  Bezpośredni nadzór nad pracami przejął wiceminister Klimatu i Środowiska i jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska, co należy uznać za bardzo dobry sygnał. Minister znany jest z energicznego i skutecznego działania na rzecz wdrażania projektów mających na celu rozwój OZE.

  Według zapowiedzi resortu, nowelizacja ma być wprowadzona błyskawicznie – jeszcze w maju projekt Ustawy ma zostać wprowadzony pod obrady rady Ministrów, a już w czerwcu do prac sejmowych.

   

  Proponowane zmiany

  Rozczarują się oczekujący wycofania się z zasady 10 H (10-krotna wysokość wieży wiatrakowej). Ta niestety ma pozostać. Nowelizacja zakłada:

    • umożliwienie gminom lokowanie inwestycji energetyki wiatrowej w odległości minimalnej 500 m od budynków mieszkalnych;
    • podkreślenie kluczowej roli społeczności lokalnej poprzez wprowadzenie obowiązkowych konsultacji ze społecznościami lokalnymi, w których mają być sytuowane inwestycje wiatrowe
    • realizacja nowych inwestycji w elektrownię wiatrową prowadzonych na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
    • celem zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania elektrowni wprowadzenie certyfikowanych serwisów przez Urząd Dozoru Technicznego

  Ustawa spowoduje między innymi możliwość odblokowania budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie już istniejących elektrowni wiatrowych, co również było jednym z postulatów zarówno samorządów

   

  #energetyka_wiatrowa #Ministerstwo_Klimatu_i_Środowiska #Ireneusz_Zyska

   

  Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

  Foto: Pixabay: wal_172619

  Kategorie
  OZE

  Pilotażowy program przekwalifikowania górników na potrzeby branży OZE

   

  Sprawy, o które obecnie toczy się spór dotyczą takich zagadnień jak termin ostatecznego zamknięcia kopalń, możliwość udzielenia przez Rząd pomocy publicznej dla sektora węglowego i słownictwa, jak ostatni spór, czy dotacje pójdą „dla produkcji kopalń”, czy na dopłaty „do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń”. Nie samej idei dekarbonizacji gospodarki. To zostało przesądzone.

  Głównym problemem,  który podlega najtrudniejszym negocjacjom rządu ze związkami zawodowymi zawodów górniczych, jest kwestia zatrudnienia pracowników całej branży.

   

  Naprzeciw tym wyzwaniom pracowniczym wychodzi wspólna inicjatywa Spółki Restrukturyzacji Kopalń, szwedzkiej firmy OX2 AB oraz polskiego lidera szkoleń w branży energetyki wiatrowej Windhunter Academy, które wspólnie zrealizują program szkoleń dla odchodzących z branży pracowników sektora górniczego na potrzeby energetyki wiatrowej. List intencyjny w tej sprawie podpisany został 21 marca.

  Ten pionierski program ma charakter pilotażowy i w pierwszej edycji weźmie w niej udział 16 górników, którzy zostaną kompleksowo przeszkoleni w zakresie montażu, instalacji, obsługi i serwisu turbin wiatrowych. Program zostanie zrealizowany w centrum szkoleniowym w Koszalinie i obejmować będzie również prace na wysokościach, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, pracę na morzu

   

  Jak już wspomnieliśmy – szkoleń dokonają dwie firmy:

  • OX2 – szwedzki deweloper OZE ze Sztokholmu. Firma oferuje projektowanie, budowę i sprzedaż morskich oraz lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Aktywna również w obszarze takich technologii jak wodór i magazynowanie energii. Prowadzi działalność w Szwecji, Polsce, Norwegii, Finlandii, Rumuni, Francji, Hiszpanii, na Litwie oraz we Włoszech.
  • Windhunter Academy – jeden z czołowych ośrodków szkoleniowych branży energetyki wiatrowej. Firma rodzinna ze 100% polskim kapitałem, siedziba mieści się w Koszalinie, jednakże działalność szkoleniowa spółki obejmuje całą Europę (jeden z największych ośrodków szkoleniowych znajduje się w Bernau pod Berlinem) oraz Afrykę (z centrum w Kapsztadzie).

  Co warte jest podkreślenia – to właśnie te firmy sfinansują szkolenie!

   

  Po ukończeniu kursów, górnicy będą mogli podjąć zatrudnienie na całym świecie. Jak podkreśla Karolina Jastrzębska, Dyrektor Zarządzająca Windhunter Academy:

  Kurs odpowiada międzynarodowym standardom, a górnicy otrzymają międzynarodowe uprawnienia certyfikowane przez jednostkę Global Wind Organisation. Oprócz części stricte technicznej przewidziany jest kurs języka angielskiego w stopniu podstawowym lub specjalistycznym oraz spotkania z ekspertami – doświadczonymi technikami turbin wiatrowych”.

  Dodajmy, że program szkoleniowy zgodny jest również ze standardami Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zaś certyfikaty kwalifikacji zawodowych uzyskane przez absolwentów kursu będą uprawniały ich do pracy zarówno w elektrowniach wiatrowych na lądzie (onshore), jak i w powstającym właśnie w Polsce projektach energetyki wiatrowej na morzu (offshore).

   

  Liczymy, że szkolenia, które odbędą się w maju i czerwcu bieżącego roku, będą tylko pierwszym krokiem przekwalifikowania polskich górników. Nasza redakcja z uwagą będzie śledzić całe przedsięwzięcie i informować Państwa o postępach i, miejmy nadzieję, kolejnych edycjach.

   

   

  #OZE #dekarbonizacja #energetyka_wiatrowa

  Źródło: OX2

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Opozycja składa projekt ustawy, który ma „odblokować” OZE w Polsce

   

  Niejako w odpowiedzi na tę inicjatywę, swój projekt zgłosili posłowie z partii Zielonych, wchodzący w skład Koalicji Obywatelskiej. Będzie to w tej kadencji trzecia inicjatywa ustawodawcza partii opozycyjnych.

  Jak wyjaśniła w trakcie konferencji prasowej w dniu 3 marca posłanka Magdalena Tracz, projekt zakłada dwie główne zmiany w obowiązującym prawie:

  • zniesienie zasady 10 H, tj. przepisów nakazujących budowy nowych turbin wiatrowych w odległości od zabudować mieszkalnych co najmniej 10-krotnej wysokości wiatraka z łopatami
  • przedłużenie do 2024 roku obowiązujących obecnie zasad rozliczania się prosumentów na zasadzie opustów.

   

  Zdaniem Posłów Koalicji Obywatelskiej w pierwszym przypadku należy zastąpić to odległością „co najmniej 500 metrów” od zabudowań mieszkalnych. Uważają, że „zasada 10H” hamuje rozwój w Polsce nowych farm wiatrowych.

  Zdaniem Posłanki Małgorzaty Tracz, wymienione zmiany wpłyną pozytywnie na dalszy rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. „To będzie deklaracja naszej energetycznej niezależności, to postawienie na potencjał, który drzemie w OZE” – mówiła w trakcie konferencji prasowej w Sejmie posłanka Tracz.

   

  Obecne rozwiązania

  Przypomnijmy, wg obowiązującego do końca marca 2022 r. systemu bilansowania rocznego (tzw. opustów), prosument może odebrać z sieci cześć energii – przy instalacjach do 10 kW 80% wprowadzonej ilości energii, zaś w instalacjach 10-50 kW – 70%. W obecnym systemie prosument nie płaci opłaty dystrybucyjnej i, co najistotniejsze, nie płaci za energię odbieraną z sieci. Te zasady będą obowiązywać przez 15 lat dla tych prosumentów, którzy już są podłączeni do sieci i którzy zdążą z instalacją do 31 marca 2022 roku.

  Nowy system rozliczeń, dla nowych prosumentów, będzie wprowadzany etapami – 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 r.:

  • w okresie 1.04.2022 – 30.06.2022 nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach
  • prosumenci, którzy włączą się do sieci od 1.04.2022 przejdą na rozliczanie „net-billing”. Energia, którą wprowadzą do sieci od 30.06.2022, ale jej nie wykorzystają, zasili ich „depozyt prosumencki”. Do dnia 1.07.2024 r. cena energii wprowadzona do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna.
  • po 1.07.2024 roku cena energii będzie wyznaczana dla poszczególnych okresów rozliczeniowych. Wartość energii będzie rozliczana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku.

   

   

  #OZE #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa

  Źródło: konferencja prasowa „Zielonych”

  Foto: Wikipedia – zdjęcie autorstwa Elżbieta Hołoweńko – Praca własna, CC BY-SA 3.0

   

  Kategorie
  OZE

  200 milionów Euro na projekty OZE w Polsce i Rumunii

   

  Econergy Renewable Energy planuje zrealizować projekty wraz z dwoma partnerami – izraelskim gigantem ubezpieczeniowym  „Phoenix Insurance” oraz francuską „RGreen Invest”.

  Współpraca z „Phoenix Insurance” nie dotyczy tylko kwestii finansowych. Co prawda „Phoenix Insurance” pożyczy 150 milionów Euro na inwestycje w Polsce i Rumunii, jednakże rola tej firmy może być w przyszłości ważniejsza. Zgodnie z umową pożyczka składa się z dwóch części – 110,25 mln euro jako pożyczka zamienna i 39,75 mln euro jako pożyczka stała.  Po 60 dniach od osiągnięcia przez projekty etapu funkcjonowania i działalności komercyjnej, izraelski ubezpieczyciel będzie miał prawo do zamiany kredytu zamiennego na 49% udziałów w inwestycji.

  W Polsce planowana jest realizacja 23 projektów o łącznej mocy 569 MW.

  W przypadku Rumunii, finansującym projekt będzie francuski „RGreen Incvest”, z którym „Econergy Renewable Energy” będzie budował elektrownię fotowoltaiczną o mocy 90 MW. Koszt inwestycji – 50 milionów Euro.

  Inwestycje będą zrealizowane do roku 2023. Część z nich – np. farma fotowoltaiczna w Polsce o mocy 50 MW – już jest w realizacji.

   

  #OZE #fotowoltaika @agrofotowoltaika

  Źródło: Econergy Renewable Energy

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prawie 850 tysięcy prosumentów na koniec 2021 roku!

   

  Wg danych Agencji Rynku Energii, na koniec 2021 roku łączna liczba zainstalowanych w  Polsce mikroinstalacji fotowoltaicznych osiągnęła wielkość 845 259 szt.

  Łącznie w Polsce w październiku było już  845 505 prosumentów energii odnawialnej (OZE).

   

  InstalacjeStan na grudzień 2021grudzień 2021Styczeń - grudzień 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD w MWh
  fotowoltaiczne845 2595 875,440 703,12 555 781,1
  wodne751,2135,91 908,1
  wiatrowe700,41,564,2
  hybrydowe450,61,4196,6
  biogazowe330,534,3370,0
  biomasa230,10,4107,6
  ŁĄCZNIE845 5055 860,240 876,72 558 427,5

   

  Jak zapowiadali eksperci, w listopadzie i grudniu pobite zostały kolejne rekordy inwestycji w Polsce w instalacje fotowoltaiczne. Związane to jest oczywiście z nowelizacją ustawy o OZE z października 2021 roku i zmiany od 1 kwietnia 2022 roku rozliczania prosumentów.

  Przypomnijmy, iż wg obowiązującego do końca marca 2022 r. systemu bilansowania rocznego (tzw. opustów), prosument może odebrać z sieci cześć energii – przy instalacjach do 10 kW 80% wprowadzonej ilości energii, zaś w instalacjach 10-50 kW – 70%. W obecnym systemie prosument nie płaci opłaty dystrybucyjnej i, co najistotniejsze, nie płaci za energię odbieraną z sieci. Te zasady będą obowiązywać przez 15 lat dla tych prosumentów, którzy już są podłączeni do sieci i którzy zdążą z instalacją do 31 marca 2022 roku.

  Nowy system rozliczeń, dla nowych prosumentów, będzie wprowadzany etapami – 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 r.:

  • w okresie 1.04.2022 – 30.06.2022 nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach
  • prosumenci, którzy włączą się do sieci od 1.04.2022 przejdą na rozliczanie „net-billing”. Energia, którą wprowadzą do sieci od 30.06.2022, ale jej nie wykorzystają, zasili ich „depozyt prosumencki”. Do dnia 1.07.2024 r. cena energii wprowadzona do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna.
  • Po 1.07.2024 roku cena energii będzie wyznaczana dla poszczególnych okresów rozliczeniowych. Wartość energii będzie rozliczana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku.

   

   

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 92036 75439 56248 16048 775396 514 (388 190)*
  wodne344135223330 (28)*
  wiatrowe8234523362548 (46)*
  hybrydowe11114
  biogazowe2441312222438
  biomasa413313

  * w grudniowym raporcie jego autorzy najprawdopodobniej dokonali korekty danych za cały rok 2021, nie podając przy tym danych źródłowych. W nawiasach podajemy wartości będące sumą danych podawanych przez ARE w ciągu roku.

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w grudniu w sumie 40 876,7 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 40 703,1 MWh. Tak niskie, w porównaniu do poprzednich miesięcy moce są naturalną konsekwencją położenia geograficznego Polski i warunków klimatycznych.

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Październik kolejnym rekordowym miesiącem w ilości instalacji fotowoltaicznych!

   

  Wg danych Agencji Rynku Energii, w październiku br. łączna liczba zainstalowanych w  Polsce mikroinstalacji fotowoltaicznych osiągnęła wielkość 744 164 szt.

  Łącznie w Polsce w październiku było już  744 399 prosumentów energii odnawialnej (OZE).

   

  InstalacjeStan na październik 2021październik 2021Styczeń - październik 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD w MWh
  fotowoltaiczne744 1645 087,0245 515,62 428 567,2
  wodne70 (74)*1,2109,71 647,7
  wiatrowe730,35,360,2
  hybrydowe430,611,8188,6
  biogazowe300,429,3318,0
  biomasa230,18,7105,8
  ŁĄCZNIE744 3995 089,4245 680,42 430 887,6

  * korekta ilości prosumentów wodnych, wg danych za wrzesień 2021 w Polsce były 74 jednostki wodne

   

  Bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce w październiku 2021 r. ma ewidentny związek z planami zmian w rozliczaniu prosumentów i odejścia od opustów. Zdaniem ekspertów należy się spodziewać, że rekord październikowy – 39 562 nowych przyłączeń  – do dnia 1 kwietnia 2022 roku, kiedy to w życie wejdą uregulowania nowelizacji Ustawy o OZE, będzie sukcesywnie przekraczany w kolejnych miesiącach.

  Nie jest wykluczone osiągnięcie w Polsce w dniu 31 marca 2022 roku ilości miliona prosumentów fotowoltaicznych!

   

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 92036 75439 562291 255 (291 239)*
  wodne3441352222 (24)*
  wiatrowe82345233639 (36)*
  hybrydowe1113
  biogazowe24413122232 (30)*
  biomasa41310 (8)*

  * w październikowym raporcie jego autorzy najprawdopodobniej dokonali korekty danych za cały rok 2021, nie podając przy tym danych źródłowych. W nawiasach podajemy wartości będące sumą danych podawanych przez ARE w ciągu roku.

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w październiku w sumie 245 680,4 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 245 515,6 MWh.

  Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z raportem Agencji Rynku Energii.

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  OZE

  Polska Grupa Energetyczna włącza się w rozwój technologii i metod recyclingu z odpadów powstałych w produkcji OZE

  Wg analiz Polskiej Grupy Energetycznej do 2050 roku w skali całego świata powstanie około 78 milionów ton śmieci pochodzących z technologii stosowanych w OZE, zaś tylko w Polsce w roku 2034 będzie już ponad 65 tysięcy zużytych modułów fotowoltaicznych i ponad 11 tysięcy to łopat turbin wiatrowych.

  Obecnie w Grupie PGE za zagospodarowanie odpadów odpowiada PGE Ekoserwis. Rocznie spółka przetwarza na pełnowartościowe materiały, stosowane następnie w inwestycjach infrastrukturalnych, budownictwie, rolnictwie i rekultywacji, ponad 7 milionów ton odpadów i produktów ubocznych.

  W samym tylko roku 2020 Grupa „wyprodukowała” aż 4,33 mln ton tzw. „ubocznych produktów spalania” (UPS), wartościowych produktów takich jak popiół, żużel, gips z instalacji odsiarczania spalin i inne. Z UPS korzystają firmy górnicze i drogowe, produkujące cement, beton, ceramikę. Jak podkreśla prezes zarządu PGE Ekoserwis Lech Sekyra, autostrada A1 jest bardzo dobrym przykładem wykorzystania UPS do realizacji zaawansowanej inwestycji budowalnej – większość inwestycji powstała dzięki wykorzystaniu surowców „wtórnych”.

  Rocznie oszczędności z recyclingu surowców powstałych w trakcie produkcji energii elektrycznej przekładają się w PGE na kwotę 1 miliarda złotych z tytułu uprawnień do emisji CO2 (przy stawce 70 Euro/1 tona CO2).

   

  Niestety, jak wspomnieliśmy na początku, obecne technologie nie odpowiadają wyzwaniom XXI wieku.

  Grupa Polska Grupa Energetyczna postanowiła włączyć się w opracowywanie technologii, których celem jest zwiększenie efektywności odzyskiwania z zużytych materiałów fotowoltaicznych, farm wiatrowych i innych technologii OZE, aluminium, szkła  oraz takich metali jak kobalt, tytan, czy też nikiel.

  W tym celu PGE postanowiło utworzyć Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie, która to placówka rozpocznie działalność w 2022 roku.

  Zadaniem Centrum jest opracowanie technologii i rozwiązań dotyczących „przetwarzania odpadów, odzysku surowców oraz wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów”. Centrum będzie posiadało własne laboratoria badawczo-techniczne, w których początkowo będzie zatrudnionych około 50 osób. Docelowo, w ciągu kilku lat zatrudnionych ma być w Centrum kilkaset osób.

  Centrum, jak widać, będzie wpływać nie tylko na rozwój branży OZE, ale również regionu Bełchatowa, nazywanego „energetyczną stolicą Polski”.

  Zachęcamy do obejrzenia prezentacji PGE na temat Centrum:

   

   

   

  #OZE #recycling #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #samochody_elektryczne

  Źródło: PGE

  Foto: Wikipedia

  Kategorie
  OZE

  Azerbejdżan, potentat ropy i gazu, rozpoczął ogromne inwestycje w OZE w Górskim Karabachu

   

  Praktycznie natychmiast po zwycięstwie Azerbejdżan rozpoczął szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne na terytoriach Górskiego Karabachu – budowę dróg, autostrad, lotnisk, szybkiej kolei, wodociągów i kanalizacji, jak również infrastruktury OZE. W 2021 roku budżet przeznaczony na realizację tych inwestycji wynosi 2,2 miliarda manatów, czyli ok. 1,3 miliarda dolarów.

  Niezależnie od potrzeb budowy tejże infrastruktury, władze w Baku chcą pokazać światu, jak zaniedbany cywilizacyjnie był, rządzony przez Ormian, region Górskiego Karabachu. Owszem, wiele zapewne można było zrobić w zakresie rozwoju infrastruktury przez ostatnie 30 lat. Pamiętajmy jednak, że na tym terytorium właśnie przez te 3 dekady, toczył się nieustanny konflikt, do wymiany ognia dochodziło niemal codziennie. Każde działania Ormian w zakresie rozwoju infrastruktury, były przez Azerbejdżan głośno krytykowane, jako niezgodne z prawem międzynarodowym. A zgodnie z prawem międzynarodowym terytorium Górskiego Karabachu należy do Azerbejdżanu, zaś Ormianie na tym terytorium byli, zgodnie z rezolucjami ONZ, okupantami. Nie chcę teraz wchodzić w ten złożony politycznie temat, zainteresowanych odsyłam do innych, ogólnodostępnych źródeł.

  Karabach w języku tureckim/perskim oznacza „czarny ogród”. Jest to kraina górzysta, porośnięta lasami, w wielu miejscach dzika i nietknięta współczesną cywilizacją. Władze Azerbejdżanu doskonale zdają sobie sprawę, że zgoda na pełną industrializację Karabachu doprowadzi de facto do jego zniszczenia. A na to nie zgodzi się nikt, w tym też sami Azerbejdżanie. Górski Karabach, to marzenie Azerbejdżan o ekologicznym, czystym, zielonym, zalesionym sercu Azerbejdżanu.

  Stąd też Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev zaproponował realizację programu „Karabach i Wschodni Zangezur strefą zielonej energii”. Zdaniem prezydenckich ekspertów, potwierdzony potencjał tych terytoriów to co najmniej 7,2 GW z energii słonecznej i 2 GW z wiatrowej.

  W czerwcu br. Ministerstwo Energetyki Azerbejdżanu oraz British Petroleum podpisały umowę o współpracy w zakresie analizy i realizacji projektu budowy elektrowni słonecznej o mocy 240 MW w rejonie miast Zangilan/Cəbrayıl (region Wschodni Zangezur; do 2020 miasta nosiły ormiańskie nazwy odpowiednia Kowsakan i Dżyrakan). Natomiast zdaniem ekspertów azerbejdżańskich, najodpowiedniejsze miejsce dla budowy elektrowni wiatrowych są rejony Laczyński i Kelbadżarski.

  W Azerbejdżanie rozważana jest ponadto budowa w Górskim Karabachu sieci niedużych elektrowni wodnych – ponad 25% zasobów wodnych Azerbejdżanu „spływa” do tego kraju właśnie z Karabachu. Pierwsze prace już rozpoczęto – w rejonie laczyńskim rozpoczęto budowę na rzece Hakari elektrowni o mocy 8 MW.

  Azerbejdżan już obecnie aktywnie współpracuje z firmami „ACWA Power” z Arabii Saudyjskiej (budowa elektrowni wiatrowej o mocy 240 MW w regionie Xizi) oraz „Masdar” ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (budowa elektrowni słonecznej o mocy 230 MW w okolicach Alat). Kompanie te będą brały również udział w inwestycjach OZE w Górskim Karabachu. Prowadzone są rozmowy z innymi inwestorami. Bez wątpienia na inwestycje te Azerbejdżan wyda miliardy dolarów.

   

  Azerbejdżan jest jednym z nielicznych państw świata całkowicie niezależnym energetycznie – posiada bogate zasoby ropy naftowej, gazu, energii elektrycznej opartej na paliwach kopalnych. Niezależnie od tego, aktywnie rozwija odnawialne źródła energii. Zgodnie z poleceniem Prezydenta I. Alijewa, do 2030 roku udział OZE w miksie energetycznym państwa ma się zwiększyć z obecnych 17% do 30%.

   

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #energetyka_wodna

  Źródło: media Azerbejdżanu

  Foto: gov.az

  Kategorie
  OZE

  „Przyszłość polskiej energetyki to miks złożony głównie z OZE, ale stabilizowany mocami energetyki jądrowej” – diagnozuje ekspert rynku energetycznego Piotr Maciążek

   

  Panie Piotrze, jak Pan ocenia efekty Szczytu Klimatycznego COP26 w Glasgow? 

  Obawiam się, że pomimo zgody w ujęciu globalnym odnośnie konieczności drastycznego ograniczenia emisji, tak by zatrzymać zmiany klimatyczne na świecie, efektywność tych działań będzie problematyczna. Nie uzgodniono dotąd mechanizmu, który w efektywny sposób rozliczałby poszczególne państwa z osiągniętych efektów.

  To nie dziwi – wiele kluczowych gospodarek jak Chiny, nie wyobrażają sobie takiej kontroli i wolą wdrażać zmiany we własnym zakresie. Takie zmiany następują, ale zbyt wolno. Ostatnie miesiące pokazały, że budzące się gospodarki światowe po okresie surowych restrykcji związanych z pandemią COVID-19, odbudowywały się w znacznej mierze na węglu. Doprowadziło to do dużych wzrostów cen tego paliwa i jego deficytów np. w Europie. Podobnie było z gazem, który choć niskoemisyjny, również odpowiada za emisję CO2 i stanowi wyłącznie paliwo pomostowe w drodze do neutralności klimatycznej.

   

  Co Pan ocenia negatywnie, a co pozytywnie?

  Pozytywnie oceniam przede wszystkim globalny konsensus odnośnie konieczności podjęcia działań zapobiegających zmianom klimatu oraz faktu, że człowiek za takie zmiany odpowiada. Negatywnie, jak już wspominałem, niewypracowanie efektywnych mechanizmów, które rozliczałyby poszczególne państwa z wypełniania swoich „klimatycznych powinności”.

   

  Czy w deklaracjach ze szczytu są elementy, które mogą w efekcie końcowym być szkodliwe z polskiego punktu widzenia?

  Szczyt COP ma mniejsze znaczenie dla polskiej gospodarki niż polityka klimatyczna UE, która jest wymierna i z której Polska jest rozliczana np. poprzez wpływ systemu EU ETS na naszą gospodarkę. Tę zależność można obserwować doskonale na bazie komunikatów spółek uzależnionych od węgla, np. w energetyce, w odniesieniu do rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

   

  Jak pan ocenia rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce? Czy aktywność Rządu w zakresie wspierania OZE jest wystarczająca, czy też należałoby coś w tym zmienić?

  Polska znajduje się w trudnym momencie. Średni wiek elektrowni węglowych to ponad 50 lat i cały sektor wymaga przebudowy. Ze względu na ekstremalnie wysoki udział węgla w naszym miksie energetycznym jest to jednak proces o wiele trudniejszy niż w innych państwach Unii Europejskiej. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że czasem sami sobie utrudniamy tę transformację np. wprowadzając tzw. ustawę odległościową, która wyhamowała rozwój energetyki wiatrowej w kraju, czy wdrażając niekorzystne rozwiązania dla prosumentów. Docelowo jednak nie ma odwrotu od OZE, co pokazuje Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 i inne dokumenty strategiczne rządu.

   

  Jak Pan widzi przyszłość energetyki w Polsce? Czy właściwym jest stawianie na odnawialne źródła energii, czy też powinniśmy pójść w stronę innych źródeł energii, jak na przykład elektrownie atomowe?

  Myślę, że przyszłość polskiej energetyki to miks złożony głównie z OZE, ale stabilizowany mocami energetyki jądrowej. Kryzys energetyczny ostatnich miesięcy w UE wynikał z dynamicznego wzrostu gospodarczego po zniesieniu restrykcji covidowych, niedostępności węgla rugowanego przez politykę klimatyczną oraz przekierowania dostaw LNG do Azji przy jednoczesnym ograniczeniu eksportu rosyjskiego gazu. W efekcie w Europie odżyła dyskusja o konieczności umieszczenia atomu w tzw. taksonomii UE. To swoisty katalog technologii, które mają być oficjalnie wspierane finansowo w UE. Myślę, że budowanie neutralności klimatycznej na samym OZE jest nierealistyczne i źródła te doskonale mogą się uzupełniać z energetyką jądrową.

   

  Dziękuję za rozmowę,

  Rozmawiał: Marek Reszuta

   

  #OZE #COP26 #kryzys_klimatyczny #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #energetyka_jądrowa

  Kategorie
  Fotowoltaika

  36,7 tysiąca nowych instalacji fotowoltaicznych we wrześniu 2021 r. !

  Wg danych Agencji Rynku Energii, we wrześniu br. przekroczyliśmy barierę 700 tysięcy zainstalowanej fotowoltaiki – wg opublikowanego raportu, na koniec września w Polsce funkcjonowało 705 470 prosumentów Odnawialnych Źródeł Energii, z czego prosumentów instalacji fotowoltaicznych było 705 227!

   

  InstalacjeStan na wrzesień 2021Wrzesień 2021Styczeń - wrzesień 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD w MWh
  fotowoltaiczne705 2274 757,8292 591,82 183 479,8
  wodne741,3113,31 538,0
  wiatrowe730,36,754,9
  hybrydowe430,621,6176,9
  biogazowe300,421,4288,7
  biomasa231,0013,497,1
  ŁĄCZNIE705 4704 760,5292 768,32 185 635,3

   

  W okresie styczeń – wrzesień 2021 roku powstało 251 677 nowych instalacji fotowoltaicznych.

  Dynamiczny rozwój fotowoltaiki ma ewidentnie wpływ na inne instalacje OZE – we wrześniu zainstalowanych zostało tylko 5 innych rodzajów instalacji OZE i jednostek kogeneracji – 2 instalacje wodne i 3 wiatrowe.

   

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 92036 754251 677
  wodne3441352224
  wiatrowe8234523330
  hybrydowe112
  biogazowe2441312228
  biomasa4138

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w sierpniu w sumie 292 768,29 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 292 591,8 MWh.

  Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z raportem Agencji Rynku Energii.

   

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  OZE

  Orlen, Grupa Azoty, PGE, Budimex – kto jeszcze dołączy do gry o energię z OZE?

  PKN ORLEN

  Na naszym portalu pisaliśmy już o szerokich planach koncernu ORLEN zakresie rozwoju przez koncern OZE, między innymi o panelach fotowoltaicznych na stacjach benzynowych czy też 50-ciu stacjach ładowania wodorem. Z polskich gigantów energetycznych, koncern kierowany przez Prezesa Daniela Obajtka jest bez wątpienia jednym z liderów w realizacji projektów OZE.

  Rozwój technologii odnawialnych przez Orlen to konsekwencja przyjęciu programu osiągnięcia neutralności emisyjnej przez koncern do 2050 roku. Wg strategii rozwoju segmentu OZE, koncern chce do roku 2030 pozyskiwać 2,5 GW mocy głównie z energetyki wiatrowej i słonecznej. Na te inwestycje Orlen chce przeznaczyć ponad 140 mld zł.

  Spółka ma bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju energetyki wodorowej. W ramach strategii HYDROGEN EAGLE chce osiągnąć do 2030 r. moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. Koncern planuje budowę:

  • międzynarodowej sieci 6-hubów wodorowych zasilanych przez OZE (3 huby w Polsce, 2 w Czechach, 1 na Słowacji) – co interesujące – instalacje do elektrolizy będą zasilane energią elektryczną z farm fotowoltaicznych oraz z farmy wiatrowej Baltic Power
  • zeroemisyjnych zakładów przetwarzania odpadów komunalnych na wodór (Płock, Ostrołęka, Czechy)
  • ponad 100 stacji tankowania wodorem dla wszelkiego typu transportu

   

   

  Grupa AZOTY

              29 października Grupa Azoty ogłosiła Strategię Grupy Kapitałowej na lata 2021-2030, która zawiera „Strategiczny Projekt Korporacyjny – Zielone Azoty”. Głównymi celami programu są:

  • dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy
  • implementacja rozwiązań technicznych w zakresie OZE
  • realizacja prac wpisujących się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu
  • realizacja programów „Zielony Wodór” i „Zielony Amoniak”

  Celem Grupy jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50% energii łącznej zużywanej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku, w które grupa planuje zainwestować, osiągnie około 300 MW.

  Grupa rozważa ponadto działania w zakresie energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR.

   

   

  PGE

  Spółka „PGE Energia Odnawialna” jest aktualnie liderem w produkcji energii z OZE w Polsce. Łączna zainstalowana moc z wszystkich zasobów to ponad 2,3 GW energii – spółka dysponuje 29 elektrowniami wodnymi, 17 farmami wiatrowymi, 5 farmami fotowoltaicznymi i 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi.

  PGE rozpoczęła aktualnie budowę, z perspektywą zakończenia inwestycji w połowie przyszłego roku, aż pięciu nowych farm wiatrowych:

  • trzech w województwie łódzkim – PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1 oraz PV Wrzeszczewice 2
  • w województwie lubelskim – PV Bedlno Radzyńskie 2
  • w mazowieckim – PV Brzeźnik

  Uruchomienie nowych projektów fotowoltaicznych było możliwe dzięki wygraniu przez „PGE Energia Odnawialna” aukcji URE na sprzedaż energii do 1 MW (19 wygranych projektów).

  Celem spółki jest zbudowanie do roku 2030 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 GW.

   

   

  BUDIMEX

  Nawet polskie przedsiębiorstwo budowlane planuje wziąć udział w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Kierownictwo firmy chce obecnie przejąć kilka zakładów utylizacji, jak również zainwestować w elektrownie węglowe, przerabiając je następnie na gaz. Firma zainteresowana jest również udziałem w budowie małych elektrowni jądrowych w Polsce, jednak nie jako główny inwestor, ale w roli podwykonawcy.

  Budimex, w odróżnieniu od Orlenu i Grupy Azoty nie planuje samodzielnie budować farm wiatrowych, czy też fotowoltaicznych, uznając, że aktualnie jest to branża skutecznie zdominowana przez inne przedsiębiorstw.

   

   

  #OZE #fotowoltaika #enerhetyka_wiatrowa #utylizacja #farmy_fotowoltaiczne #wodó

  Źródło: PAP, strony PKN Orlen, Grupy Azoty, PGE, Budimex

  Foto: tasukaran z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER i 4. OZE POWER

  Osią dyskusji podczas debaty inauguracyjnej będzie strategia transformacji energetycznej i dążenie Polski do neutralności klimatycznej.

  Omówione zostaną m.in. cele zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej, istota transformacji energetycznej, wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii.

  Pojawią się kwestie dotyczące m.in. potencjału społecznego i gospodarczego OZE, zwiększonych celów redukcji gazów cieplarnianych, wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie, Offshore Sector Deal, rozwoju dużych farm fotowoltaicznych.

   

   

  Drugiego dnia kongresu odbędzie się dyskusja na temat potencjału energetycznego i gospodarczego polskiego wiatru. Prelegenci zastanowią się nad tym czy polska elektroenergetyka jest gotowa na cyfrową metamorfozę.

  Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące uwarunkowań transformacji cyfrowej w energetyce, wykorzystania nowoczesnych technologii, wyzwań i korzyści związanych z wdrażaniem chmury w przedsiębiorstwach energetycznych itd.

  Na praktycznych przykładach zaprezentowana zostanie transformacja regionów węglowych. 

  Do grona prelegentów 34. Konferencji Energetycznej EuroPOWER i 4. OZE POWER dołączyli m.in.:

  • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  • Jarosław Broda, Prezes Zarządu, Baltic Power
  • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
  • Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu, Apator
  • Marcin Korolec, Prezes Zarządu, Instytut Zielonej Gospodarki
  • Filip Kowalski, General Manager for Energy & Natural Resources SAP Middle Eastern Europe  SAP
  • Krzysztof Kuśmierowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE GiEK
  • dr Andrzej Modzelewski, Prezes Zarządu, innogy
  • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Industries
  • Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNIG
  • Jacek Szczepański, Wiceprezes, Atende SA
  • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
  • Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu OZE, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Robert Zasina, Prezes Zarządu, Tauron Dystrybucja

  Rejestracja i więcej informacji na powtalu https://konferencjaeuropower.pl

  #OZE #energetyka_wiatrowa #energetyka_wodorowa #transformacja_energetyczna
  Foto/Źródło: konferencjaeuropower.pl

  Kategorie
  OZE

  Udział OZE w miksie energetycznym Niemiec spada!

  Wg danych Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku zużycie energii elektrycznej wzrosło w Niemczech o 3%, wobec analogicznego okresu roku 2020. Przy tym, w pierwszych 9-ciu miesiącach spalono o jedną piątą więcej węgla kamiennego i jedną czwartą więcej węgla brunatnego niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

   

  Wg zaprezentowanych danych, zużycie węgla kamiennego wzrosło o 20%, natomiast wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej wzrosło o 28%. Zużycie węgla w przemyśle ciężkim wzrosło o 15%.

  Podobny wzrost zużycia zanotowano w przypadku węgla brunatnego – jego zużycie wzrosło o 25,6%.

  Zużycie gazu naturalnego wzrosło o 8,5% zaś ropy naftowej o 15,5%.

   

  Produkcja energii ze źródeł odnawialnych zmniejszyła się w tym okresie o 2% – całkowity udział OZE w miksie energetycznym Niemiec wyniósł 16,1%.

  Największy spadek zanotowano w energetyce wiatrowej – produkcja energetyki wiatrowej lądowej spadła o 18%, zaś morskiej o 14%. Energia z biomasy wzrosła o 3%, natomiast poziom energii z fotowoltaiki pozostała na analogicznym poziomie jak w roku 2020.

   

  Zdaniem analityków, taki wzrost udziału paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej spowoduje wzrost emisji CO2 w Niemczech o ponad 4%.

   

  #OZE #energetyka_wiatrowa #fotowoltaika #Niemcy

  Źródło: ag-energiebilanzen.de

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Branża energii odnawialnej najdynamiczniej rozwijającą się branżą na świecie – zatrudnienie w branży rośnie i będzie rosło

  Najwięcej zatrudnionych w OZE jest w Chinach – 4,73 mln osób, czyli 39% globalnego zatrudnienia w branży. W Europie zatrudnionych jest 1,3 mln osób, w tym w Niemczech 297 tysięcy.
  Raport nie wymienia w tej kategorii Polski.

  Zdaniem IREA, realizacja transformacji energetycznej może spowodować wzrost zatrudnienia w branży OZE w ciągu najbliższych dziesięciu lat o 25 mln miejsc pracy. Będzie to więcej miejsc pracy niż równolegle utraconych w wyniku zamykania sektorów paliw kopalnych. Liczbę osób, które stracą pracę w wyniku zamknięcia kopalń szacuje się na 5 milionów na całym świecie. Zdaniem IREA oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy OZE to najdynamiczniej rozwijająca się obecnie branża na świecie.

   

  Fotowoltaika

  Największa dynamika rozwoju zatrudnienia obserwowana jest w fotowoltaice. Liczba zatrudnionych w „energetyce słonecznej” zwiększyła się, wg danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, z 3,75 do 3,98 miliona pracowników. Zdaniem MOP – fotowoltaika w całej branży OZE jest największym twórcą miejsc pracy. Najwięcej osób zatrudnionych w fotowoltaice jest w Chinach – 2,3 mln pracowników, co stanowi 58% wszystkim zatrudnionych na świecie w tym sektorze.

  Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy zwraca uwagę, że tak dynamiczny rozwój miejsc pracy w obszarze fotwoltaiki daje dobry sygnał, że zrównoważony rozwój gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy oraz ochrona środowiska mogą iść w parze. Jako przykład podaje Wietnam i Malezję, gdzie ma miejsce szybki rozwój firm produkujących panele fotowoltaiczne, co ma odzwierciedlenie w gwałtownie rosnącym zatrudnieniu w tej branży.

   

  Bioenergia

  Na drugiej pozycji znajduje się bioenergia z 3,52 mln pracowników. Pod pojęciem „bioenergia” twórcy raportu rozumieją biopaliwa, biomasę i biogaz. W tej kategorii nasze Państwo zostało wymienione, niestety tylko raz w całym raporcie, w kategorii „biopaliwa” – Polska znajduje się na 8 miejscu na świecie jeśli chodzi o ilość zatrudnionych w tym sektorze, po Brazylii (36% wszystkich pracowników), Indonezji, USA, Kolumbii, Tajlandii, Malezji i Chinach.

  Warto przy tym zauważyć, że wg raportu, światowa produkcja biopaliw spadła ze 161 mld litrów w roku 2019 do 151 mld w 2020 roku. 6% spadek odzwierciedla zmniejszenie się zapotrzebowania na paliwa dla transportu w okresie pandemii. Raport zakłada wzrost produkcji tego paliwa w okresie popandemijnym, co zapewne będzie miało również odzwierciedlenie w zatrudnieniu w tym sektorze.

   

  Kolejne sektory: zatrudniają następującą ilość pracowników: hydroenergetyka – 2,18 mln, energetyka wiatrowa – 1,25 mln, energetyka słoneczną termalna – 0,82 mln.

   

  #fotwoltaika #OZE #biopaliwa #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka #energetyka_termalna

  Źródło: irena.org

  Foto: Gerd Altmann z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  200 gmin dostanie rekompensaty za straty związane z chaosem w opodatkowaniu energetyki wiatrowej

  Celem przyjętych rozwiązań jest zrekompensowanie gminom dochodów, które utraciły w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

  W 2016 roku wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi nowe wiatraki muszą być oddalone od zabudowań mieszkalnych w odległości równej co najmniej 10-krotnej wysokości wiatraka wraz z łopatami („zasada 10H”). Wraz z tą zasadą wprowadzono zmiany podatkowe, jak również podwyższono opłaty ściągane od operatorów elektrowni wiatrowych.

  Obie nowelizacje negatywnie wpłynęły na rozwój nowych projektów wiatrowych w Polsce, jak również wpłynęły na obniżenie dochodów gmin.

  W związku z tym, że do problemów finansowych doszły również problemy interpretacyjne nowych przepisów, w 2018 roku postanowiono znowelizować ustawę, przywracając część wcześniej obowiązujących przepisów, np. opodatkowania wyłączenie elementów budowlanych wiatraków.

  Obecna nowelizacja będzie realizacją wyroku Trybunały Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2020 roku, zgodnie z którym te gminy, które utraciły dochody na wskutek zmian przepisów podatkowych, będą musiały dostać rekompensaty. Zgodnie z wyrokiem TK, w 2016 roku doszło do jawnego złamania zasady o nie działaniu prawa wstecz.

  Na rekompensaty przeznaczone będzie ponad 524 miliony złotych. Rekompensaty dostanie 200 gmin.

  Aby otrzymać rekompensaty, gminy muszą złożyć odpowiedni wniosek do wojewody, który będzie prowadził postępowanie. Organem odwoławczym będzie Minister Klimatu i Ochrony Środowiska.

  Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 roku.

   

  #energetyka_wiatrowa #OZE #rekompensaty

  Źródło: gov.pl

  Foto: Adrian Grycuk, Wikipedia na licencji CC BY-SA 3.0 pl

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ilość prosumentów rośnie szybciej niż przewidywali rządowi eksperci – już prawie 670 tys. instalacji fotowoltaicznych w Polsce

  Agencja Rynku Energii ogłosiła raport statystyczny dotyczący rynku energii w Polsce za sierpień 2021.

  Wg danych ARE, pod koniec sierpnia br. w Polsce funkcjonowało 668 013 prosumentów OZE, z czego prosumentów instalacji fotowoltaicznych było 667 770. W okresie styczeń – sierpień 2021 roku powstało 215 790 nowych instalacji fotowoltaicznych, czyli osiągnięto ponad 32% wzrost ilościowy.

   

  Nowe instalacje OZE w okresie styczeń-sierpień 2021

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 920215 790
  wodne344135222
  wiatrowe823452327
  hybrydowe112
  biogazowe2441312228
  biomasa4138

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w sierpniu w sumie 292 205,8 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 291 991,9 MWh. Poniżej przedstawiamy m.in. dokładne dane nt. udziału poszczególnych instalacji oraz energii wprowadzonej do sieci OSD w sierpniu 2021 oraz w okresie styczeń-sierpień 2021

  InstalacjeStan na sierpień 2021Sierpień 2021Styczeń - sierpień 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sicie OSD w MWh
  fotowoltaiczne667 7704478,30291 991,91 890 888,0
  wodne741,3134,41 424,7
  wiatrowe730,36,148,2
  hybrydowe430,624,5155,3
  biogazowe300,439,9267,2
  biomasa231,009,083,7
  ŁĄCZNIE668 0134481,9292 205,81 892 867,0

   

  Zgodnie z danymi Agencji, łączna moc elektryczna osiągalna w instalacjach fotowoltaiki w Polsce na koniec sierpnia 2021 r. w okresie styczeń- sierpień wyniosła 5 971 MW, czyli o 106,6% (!) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to moc wyniosła 2 890 MW.
  Dla przykładu, w okresie styczeń sierpień 2021 r. inne instalacje OZE osiągnęły następujący wzrost mocy:

  • wiatrowe 6702 MW, wzrost – 10,5%
  • wodne 984 MW, wzrost –  0,5%
  • biomasa 816 MW, wzrost – 0,1%
  • biogaz 249 MW, wzrost – 7,2%

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czy planowane wytyczne UE o pomocy państwa zahamują rozwój fotowoltaiki w Europie?

  Komisja Europejska proponuje obniżenie limitu pomocy de minimis m.in. w fotowoltaice z obecnego 1 MW do 400 kW od 1 stycznia 2022 r. i następnie do 200 kW w roku 2026. Proponowane limity mają objąć wszystkie instalacje OZE.

  Jeśli wytyczne zostaną przyjęte, zdaniem analityków, rozwój fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i wodnej może zostać w Unii Europejskiej sztucznie wyhamowany!

  Zdaniem ekspertów, projekt „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią na 2022 r.” zbyt mocno skoncentrowany jest na kwestiach związanych z redukcją gazów cieplarnianych, natomiast stosunkowo mało, wręcz pobocznie, na odnawialnych źródłach energii.

  Wiele z organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z UE (z obszaru OZE) przesłało do komisji szereg negatywnych uwag dotyczących promowania w wytycznych technologii wyłącznie w oparciu o kryterium redukcji gazów cieplarnianych. To powoduje, że technologie odnawialne stają się drugorzędne, mimo, iż są najskuteczniejszym środkiem ochrony klimatu. Poza tym tezy zawarte w wytycznych stoją w zdecydowanej sprzeczności z innymi deklaracjami Komisji Europejskiej, np. zawartych w „Zestawie Instrumentów”, czyli zaleceniach KE dla rządów państw członkowskich w sprawie walki z rosnącymi cenami energii.

  Ten Zestaw, który ma być przyjęty „na dniach”, ewidentnie promuje OZE jako priorytet przyszłej polityki energetycznej Unii Europejskiej i stoi w sprzeczności z Wytycznymi.

  Niemieckie organizacje OZE słusznie zauważyły, że propozycje Komisji w zakresie obniżenia limitu pomocy de minimis w ogóle nie biorą pod uwagę kwestii ekonomicznych, cykli inwestycyjnych, jak również okresów obowiązywania nowych wytycznych. Instalacje OZE mogą się stać po prostu nieekonomiczne!

  Szereg zasad wywiedzionych z wytycznych może spowodować, iż istnieje zagrożenie ryzyka sztucznego wspierania w Unii Europejskiej technologii opartych na paliwach kopalnych! Wspierania wbrew jasnym intencjom i deklaracjom praktycznie wszystkich państw oraz instytucji Unii Europejskiej z Komisją Europejską na czele!

   

  #OZE #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #energetyka_wodna

  Źródło: Komisja Europejska, pv-magazine.de

  Foto: NakNakNak z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Zawirowania na hiszpańskim rynku energii – protesty gigantów OZE

  W związku z gwałtownie rosnącymi cenami energii elektrycznej i gazu na rynkach międzynarodowych, rząd Hiszpanii, przy wsparciu Francji i stowarzyszeń międzynarodowych takich jak Electrification Aliance, zwrócił się do Komisji Europejskiej o zmianę zasad funkcjonowania hurtowych rynków energii w Unii Europejskiej, co zahamowałoby wzrost cen. Odpowiedź Wiceprzewodniczącego KE ds. Zmian Klimatu Fransa Timmermansa była ogólna i „dyplomatyczna” – konieczne jest przeprojektowanie rynku, ale to należy omówić i nie nastąpi to szybko.

  W takiej sytuacji Rząd Hiszpanii postanowił wziąć sprawy we własne ręce, wprowadzając szereg zasad w funkcjonowaniu firm energetycznych, których celem jest zahamowanie wzrostu cen energii dla klientów indywidualnych w Hiszpanii.

  Zdaniem firm energetycznych, szereg nowo przyjętych rozwiązań, m.in. wprowadzenie nowych aukcji długoterminowego zakupu energii, mechanizmu ustalania cen, bezpłatnego przekazywania nadwyżek do systemu energetycznego, opłat systemowych, obniżenia dochodów itd. uderzają w podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw z branży energetycznej (zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na temat nowych uregulowań, w tym w zakresie regulacji podatkowych).

  Firmy „Iberdrol” oraz „Enel Endesa” już zapowiedziały, że zmuszeni będą renegocjować umowy długoterminowe, ponieważ nowe przepisy czynią dotychczasowe transakcje nieopłacalnymi.

  Oprócz tych działań, szereg firm postanowiło złożyć skargę na Rząd Hiszpanii z żądaniem uchylenia środków wprowadzonych dekretem 17/2021. Są to, oprócz Iberdroli, takie giganty jak Wind Europe, Solar Power Europe, Enel Endesa, Aelec, Eurelectric i szereg innych. Protest wsparły również takie firmy międzynarodowe jak Standard & Poor’s , JPMorgan, Allianz, Morgan Stanley, PwC, Deloitte i in.

  Wymienione firmy energetyczne oraz doradcze i finansowe twierdza jednoznacznie, że wprowadzone rozwiązania będą miały negatywny wpływ na europejski „Zielony Ład” oraz pakiet „Fit for 55” – złamie zaufanie inwestorów i zagrozi inwestycjom w energię odnawialną. Może to zaszkodzić również współpracy inwestorów hiszpańskich z innymi państwami Unii Europejskiej, a więc tym samym z Polską.

  Wg wyliczeń Standard & Poor’s  wprowadzone rozwiązania zmniejszą zysk operacyjny spółek EBITDA np. „Iberdroli” o 12% (tj. 1,2 mld Euro), Endessy o 22% (900 mln Euro), Naturgy o 7% (280 mln) itd.

   

  Z polskiego punktu widzenia bardzo istotny jest wpływ tych rozwiązań na możliwości inwestycyjne hiszpańskich spółek.

  „Ibedrola” jest jednym z największych na świecie inwestorów na rynku energii odnawialnej. Od lat inwestują w Polsce. W marcu br. roku nabyli od grupy CEE Equity Partner trzy farmy wiatrowe w naszym kraju (Korytnica, Zopowy oraz Korytnica 2 w fazie budowy) o mocy łącznej 163 MW.

  Ponadto „hiszpańska spółka nabyła 70% udziału w firmie Sea Wind, która na Morzu Bałtyckim ma realizować 7 projektów morskich farm wiatrowych o mocy łącznej 7,3 GW. „Ibedrola” planuje wybudować Baltic Sea Hub, który wspierałby kolejne projekty realizowane przez firmę w Niemczech, Polsce i Szwecji. W planach koncernu są inne inwestycje w OZE w Polsce.

  Hiszpański koncern w ostatnich miesiącach planował hybrydyzację swoich firm wiatrowych z elektrowniami fotowoltaicznymi. Proponowanych lokalizacji było kilka m.in. Ayamonte, San Silvestre de Guzmán i Villablanca. Np. Almendro, gdzie firma ma już farmę wiatrową o mocy 22 MW i planuje budowę elektrownie fotowoltaiczną o mocy 33,3 MW. Obecnie projekty te będą zawieszone.
  Miejmy nadzieję, że turbulencje na rynku Hiszpanii nie wpłynął na inwestycje tej firmy w Polsce.

   

  Źródło: iberdrola.com; pv-magazine.com

  Zdjęcie: Thomas G. z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Odnawialne Źródła Energii jako kierunek studiów na polskich wyższych uczelniach

  Wzrastające zainteresowanie OZE, wymaga wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju potencjału technologicznego. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest oferta polskich uczelni wyższych kształcących specjalistów w zakresie OZE.

  Poniżej prezentujemy spis uczelni oferujących studia ze specjalnością „Odnawialne Źródła Energii”. Wszelkie wymagania związane z rekrutacją umieszczone są pod linkami przy konkretnej uczelni.
  Temat będziemy aktualizować na bieżąco. Zapraszamy do stałej lektury!

   

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Wydział Energetyki i Paliw

  Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – Kandydaci AGH

   

   

  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Wydział Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Specjalność: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Zarządzanie i inżynieria produkcji » Bydgoska Szkoła Wyższa (bsw.edu.pl)

   

   

  Politechnika Białostocka

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Studia można kontynuować na II stopniu na kierunku „Elektrotechnik” (1,5 roczne studia stacjonarne i niestacjonarne) – z informacji uczelni: „projektowanie i metodyka badań inteligentnych instalacji: oświetleniowych, fotowoltaicznych i fototermicznych

  Kierunki studiów I stopnia – Wydział Elektryczny PB

   

   

  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Inżynieria odnawialnych źródeł energii – studia I stopnia • UTP w Bydgoszczy

   

   

  Politechnika Koszalińska

  Energetyka

  Specjalność: Odnawialne Źródła Energii (II stopień – energetyka odnawialna)

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku – stacjonarne, 2 lata – niestacjonarne; magister inżynier)

  Politechnika Koszalińska (koszalin.pl)

   

   

  Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

  Wydział Inżynierii Środowiska

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Rekrutacja Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (pk.edu.pl)

   

   

  Politechnika Śląska

  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Kierunek: Energetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Energetyka (polsl.pl)

   

   

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

  Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne Źródła Energii | Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (kielce.pl)

   

   

  Politechnika Wrocławska

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Kierunek Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii – Politechnika Wrocławska – Rekrutacja (pwr.edu.pl)

   

   

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Kierunek: Technologie Energii Odnawialnej

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Technologie Energii Odnawialnej – WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI (sggw.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Biologii i Nauki o Środowisku

  Kierunek: Inżynieria Środowiska

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Inżynieria środowiska | rekrutacja.uksw.edu.pl

   

  Uniwersytet Opolski

  Wydział Przyrodniczo-techniczny

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Opolskim

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier)

  Ekoenergetyka (up.lublin.pl)

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier)

  EKOENERGETYKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (puls.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1,5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami | Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (up.wroc.pl)

   

   

  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

  Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR – Studia I stopnia – Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (urk.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Rzeszowski

  Wydział Biologiczno-Rolniczy

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

  Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii | Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (uwm.edu.pl)

   

   

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

   

  #OZE #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #elektrownie_wodne #elektrownie_jądrowe #elektromobilność #energetyka #paliwa #ochrona_środowiska #klimat

   

  Zdjęcie: Gerd Altmann z Pixabay

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga