Archiwa pompy ciepła - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Zamieszanie wokół pomp ciepła – resort przedłuża czas na certyfikację

  NFOŚiGW ogłosił, że producenci i importerzy pomp ciepła otrzymują więcej czasu na dostosowanie się do zmian w programie „Czyste Powietrze”. Wymagane badania techniczne urządzeń z europejskimi znakami jakości muszą zostać dostarczone do 31 grudnia 2024 roku. Zapewni to urządzeniom obecność na liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) programu.

  Fundusz zaznaczył, że przedłużenie terminu pozwoli na szeroki wybór urządzeń dla osób korzystających z programu do wymiany kopciuchów. Od 14 czerwca 2024 roku będą one mogły wybierać tylko spośród pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet znajdujących się na liście ZUM.

  Minister Paulina Hennig-Kloska wyraziła zainteresowanie szczegółami decyzji NFOŚiGW i zapowiedziała, że zapozna się z nimi osobiście. Podkreśliła, że bezpieczeństwo ludzi jest kluczowe i nie ma miejsca na wątpliwości.

   

  Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

  Od 22 kwietnia 2024 roku obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”, które obejmują wymogi dotyczące pomp ciepła. Beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie tylko do urządzeń znajdujących się na liście ZUM. Okres przejściowy trwa do 13 czerwca 2024 roku, po czym dotacje będą przyznawane wyłącznie na urządzenia z listy ZUM.

  NFOŚiGW zauważył, że znaczna liczba pomp ciepła może nie uzyskać certyfikatów do zakończenia okresu przejściowego z powodów proceduralnych i organizacyjnych. Fundusz chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży, która zgłasza trudności z realizacją wymaganych badań pomp ciepła w odpowiednim terminie.

  W związku z tym NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowały o możliwości czasowego wprowadzania na listę ZUM pomp ciepła posiadających europejskie znaki jakości: EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. Urządzenia te będą widoczne na liście ZUM do 31 grudnia 2024 roku.

  Źródło: Bankier.pl

  #OZE #Pompyciepła #CzystePowietrze #Pompaciepła #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Program „Czyste Powietrze” – kluczowe informacje dla prosumenckiego sektora OZE

  Z myślą o poprawie jakości oferowanych urządzeń grzewczych, od 22 kwietnia br. dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” będą ograniczone wyłącznie do urządzeń, które znajdują się na liście ZUM. Lista ta obejmuje pompy ciepła i kotły zgazowujące drewno oraz na pellet. Wprowadzenie listy ma na celu eliminację urządzeń niespełniających norm jakościowych, w tym tych produkowanych w Azji, które były przedmiotem krytyki zarówno ze strony ekspertów, jak i branży.

  Podczas okresu przejściowego, trwającego do 13 czerwca, producenci i dystrybutorzy mają czas na dopełnienie formalności związanych z uzupełnieniem dokumentacji i badań, aby ich produkty mogły znaleźć się na liście ZUM. Po tej dacie, zakup pomp ciepła niefigurujących na liście nie będzie kwalifikował się do otrzymania dotacji.

  W ostatnim czasie NFOŚiGW zauważył wzrost liczby wniosków o dotacje na zakup wyłącznie pomp ciepła, co może wskazywać na próby nieuczciwych praktyk w sektorze. Ostrzega to o potencjalnym ryzyku dla beneficjentów, którzy mogą zostać narażeni na zakup urządzeń o niższej jakości w zawyżonych cenach.

  NFOŚiGW zaleca konsultacje z doradcami energetycznymi oraz wykonanie audytu energetycznego przed zakupem pompy ciepła, aby upewnić się, że wybrany produkt spełnia indywidualne potrzeby i jest zgodny z oczekiwaniami w zakresie efektywności energetycznej. Podkreśla również znaczenie sprawdzenia urządzenia w internecie i zapoznania się z warunkami umowy przed podpisaniem pełnomocnictwa.

  Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie jakości oferowanych na rynku urządzeń, ale również ochronę konsumentów przed potencjalnymi stratami finansowymi związanymi z niewłaściwymi inwestycjami w systemy grzewcze.

   

  Źródło: Money.pl

  #CzystePowietrze #OZE #PompyCiepła #EnergiaOdnawialna #Zmiany #Dotacje

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Wrocław wita największą w Polsce pompę ciepła zwaną Wrompą. Znaczący krok ku ekologicznej transformacji miasta

  Wrompa to owoc współpracy między firmą Fortum a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu, mający na celu wykorzystanie zużytych wód komunalnych do produkcji ekologicznego ciepła. Zlokalizowana na terenie przepompowni ścieków Port Południe, instalacja o mocy 12,5 MW, przewyższa moc tysiąca typowych pomp ciepła stosowanych w domach jednorodzinnych, co świadczy o jej wyjątkowej skali i potencjale.

  Założenie projektu jest proste, ale innowacyjne: odzyskać ciepło ze ścieków, podnieść jego parametry i przekazać do systemu ciepłowniczego miasta, zmniejszając tym samym zależność od węgla oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Po uruchomieniu, planowanym na koniec 2024 roku, Wrompa ma pokryć do 5 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło we Wrocławiu, stanowiąc kluczowy element w modernizacji i ekologizacji lokalnej infrastruktury energetycznej.

  Ten ambitny projekt, który wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, podkreśla znaczenie recyklingu i ponownego wykorzystania zasobów. Inwestycja o wartości około 100 milionów złotych, wspierana dotacjami z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa, ma nie tylko przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia, ale również stanowić modelowe rozwiązanie dla innych miast dążących do dekarbonizacji i poprawy jakości powietrza.

  Wrompa reprezentuje krok naprzód w transformacji energetycznej Wrocławia, odzwierciedlając rosnącą świadomość ekologiczną i potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.

   

  Źródło: CIRE

  #OZE #Pompaciepła #Wrompa

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Reformy w programie Czyste Powietrze – nieefektywne pompy ciepła wylecą z programu

  Ministerstwo klimatu zidentyfikowało pilną potrzebę eliminacji tych urządzeń z programu, szczególnie w przypadkach, gdzie nie są one wsparte przez odpowiednią termomodernizację budynków.

  „W drugiej połowie stycznia te zaległości wynoszą 470 mln zł. Problem systematycznie się pogłębia, bo każdego tygodnia wpływają wnioski o dotacje o łącznej wartości ok. 100 mln zł, a wdrażanie nowych programów unijnych zostało wstrzymane. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco dostają środki na wypłatę dotacji, nie jest więc prawdą, że płatności zostały całkowicie wstrzymane” — mówi minister klimatu.

  Aby przeciwdziałać tym wyzwaniom, rząd proponuje przesunięcie środków finansowych, co jednak uzależnione jest od decyzji prezydenta.

  Hennig-Kloska deklaruje również, że ministerstwo przygotowuje się na różne scenariusze, aby zapewnić płynność finansową programu Czyste Powietrze i umożliwić szybkie przywrócenie wypłat dotacji. Zmiany w programie mają na celu nie tylko rozwiązanie kwestii nieefektywnych pomp ciepła, ale także poprawę komunikacji z obywatelami. Minister podkreśla, że ważne jest, aby mieszkańcy byli świadomi, jak efektywnie korzystać z dostępnych środków, aby inwestycje te przynosiły realne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

  Rządowe działania mają na celu natychmiastową poprawę działania programu Czyste Powietrze oraz długoterminowe zabezpieczenie jego efektywności. Przez eliminację słabych punktów, takich jak nieefektywne pompy ciepła, i zwiększenie przejrzystości w zarządzaniu finansami, ministerstwo stara się odbudować zaufanie do programu i zapewnić, że jego cele – poprawa jakości powietrza i zmniejszenie obciążeń ekonomicznych dla obywateli – będą skuteczniej realizowane.

   

  Źródło: Business Insider
  Zdjecie: DEHER

  #OZE #Pompyciepła #CzystePowietrze

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Zmiany w programie Czyste Powietrze – nowe wymagania dla pomp ciepła

  Najważniejsza zmiana dotyczy wprowadzenia nowych kryteriów dla pomp ciepła w programie. Od tej pory, aby zakwalifikować się do programu, pompy ciepła muszą przejść badania w niezależnych laboratoriach z akredytacją w Unii Europejskiej lub EFTA. Celem tych badań jest potwierdzenie, że parametry techniczne urządzeń są zgodne z informacjami podanymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

  Rzeczniczka NFOŚiGW, Ewelina Steczkowska, informuje, że na realizację badań producenci będą mieli około dwóch miesięcy. Obecnie dostępnych jest co najmniej 20 laboratoriów na terenie UE i EFTA, które mogą przeprowadzić wymagane testy. To dobra wiadomość dla producentów, którzy mogą obawiać się krótkiego terminu na dostosowanie się do nowych wymogów.

  Ponadto, urządzenia muszą znaleźć się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), aby kwalifikować się do wsparcia z programu Czyste Powietrze. Większość urządzeń z tej listy już przeszła wymagane badania, co powinno ułatwić proces ich weryfikacji i wpisu na listę.

  NFOŚiGW podkreśla, że nie przewiduje się możliwości przedłużenia terminów dla przeprowadzenia badań. Jednakże, brak wykonania badań przed wyznaczonym terminem nie eliminuje urządzenia z możliwości znalezienia się na liście ZUM, lecz może opóźnić ich wpis.

  Kolejnym ważnym aspektem jest kwestia zakupu i montażu pompy ciepła. Kluczowa jest data złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiany w programie będą miały wpływ na umowy dotacyjne podpisane na podstawie wniosków złożonych po oficjalnym ogłoszeniu zmian.

  Choć wybór pompy ciepła z listy ZUM nie jest obligatoryjny, przynosi on pewne korzyści. Dzięki temu konsument może mieć pewność, że wybrane urządzenie spełnia wysokie standardy jakościowe i jest zgodne z wymaganiami technicznymi programu. Nawet jeśli dana pompa ciepła nie znajduje się na liście, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających jej zgodność z wymaganiami programu. Zmiany te wprowadzane przez NFOŚiGW są krokiem w kierunku zapewnienia, że program Czyste Powietrze przyczynia się do efektywnej ochrony środowiska i promuje zastosowanie zrównoważonych źródeł energii.

   

  Źródło: NFOŚiGW

  #OZE #Pompaciepła #CzystePowietrze

  Kategorie
  Pompy ciepła

  W Polsce coraz więcej pomp ciepła z Chin, co wzbudziło zainterweniowanie UOKiK

  Zjawisko to dotyczy produktów z Chin, które są sprzedawane na polskim rynku, często po niższych cenach niż konkurencyjne, renomowane marki. Jednakże, pomimo atrakcyjnej ceny zakupu, koszty eksploatacji tych urządzeń okazują się być znacznie wyższe, co stawia konsumentów w niekorzystnej sytuacji.

  Klientom w Polsce coraz częściej zależy na ekologicznych rozwiązaniach, takich jak pompy ciepła, które są wykorzystywane do ogrzewania domów. Jednakże, wraz z rosnącą popularnością tego typu urządzeń, pojawiają się również głosy niezadowolenia. UOKiK otrzymał w tym roku kilkadziesiąt skarg dotyczących sprzedaży i montażu pomp ciepła, a problematyczne stają się zwłaszcza te produkty pochodzące z Chin.

  Chińskie pompy ciepła, zdaniem klientów i ekspertów, często nie spełniają europejskich norm ani nie posiadają odpowiednich certyfikatów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska już latem tego roku wydało ostrzeżenie w tej sprawie, zwracając uwagę na ryzyko związane z podrabianiem dokumentów. Teraz, UOKiK postanowił podjąć konkretne kroki w celu zbadania tej sytuacji.

  Problem polega także na tym, że chińskie pompy ciepła z fałszywymi certyfikatami są sprzedawane z korzyścią dla oszustów, zwłaszcza w kontekście państwowej dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. To sprawia, że takie urządzenia stają się atrakcyjne dla klientów, którzy liczą na uzyskanie większych dopłat. Jednakże, w praktyce, może to prowadzić do sytuacji, w której ceny pomp są zawyżane, a oszuści zyskują na różnicy między faktyczną wartością a kwotą dotacji.

  Aby zaradzić temu problemowi, UOKiK planuje wprowadzenie zmian w programie dotacyjnym. Od pierwszego kwartału 2024 roku, dotacje będą przyznawane tylko dla pomp ciepła posiadających certyfikaty nadane przez jednostki z laboratoriami zlokalizowanymi w Unii Europejskiej lub EFTA. To kroki mające na celu zwiększenie kontroli nad jakością i legalnością oferowanych na rynku pomp ciepła.

  Mimo że UOKiK podejmuje teraz konkretne kroki, wielu ekspertów uważa, że powinien zająć się tą sprawą wcześniej, biorąc pod uwagę liczne skargi i istotność problemu. W każdym razie, ważne jest, aby chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami na rynku pomp ciepła i dbać o zgodność oferowanych produktów z obowiązującymi normami.

   

  Źródło: geekweek.interia

  #OZE #Pompaciepła

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Zmiany w programie Czyste powietrze – będzie trudniej o dotację na pompę ciepła

  Jednym z kluczowych elementów zmian jest zamknięcie Listy ZUM (lista zielonych urządzeń i materiałów), która jest prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Zamknięcie tej listy oznaczałoby, że dofinansowanie byłoby udzielane wyłącznie dla urządzeń wpisanych na nią, co ma na celu zwiększenie transparentności i jakości oferowanych rozwiązań. Jednocześnie wprowadzone zostaną procedury mające na celu zabezpieczenie przed możliwością wpisania na listę urządzeń, które nie spełniają rzeczywistych parametrów opisanych na karcie produktu i etykiecie energetycznej.

  Poza zamknięciem Listy ZUM, NFOŚiGW planuje wprowadzenie dodatkowych wymagań technicznych dla pomp ciepła. Oprócz klas efektywności energetycznej, będą one obejmować takie aspekty jak stosowanie naturalnego czynnika roboczego, minimalna sprawność sezonowa dla klimatu chłodnego oraz moc akustyczna. Te dodatkowe wymagania techniczne mają na celu zapewnienie, że urządzenia spełniają konkretne standardy jakości i efektywności energetycznej.

  Kolejnym krokiem, który rozważany jest w kontekście zmian, jest ograniczenie zakresu dotacji tylko do urządzeń o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, tj. A++ lub wyższej. Ma to zachęcić do inwestowania w bardziej efektywne urządzenia, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do oszczędności energii i zmniejszenia wpływu na środowisko.

  W ramach wprowadzanych zmian planowane jest także wprowadzenie bardziej restrykcyjnych procedur, które będą dotyczyły zgłaszania pomp ciepła do Listy ZUM. Zgodnie z tymi planami, producenci będą musieli przedstawić raport z badań wykonanych w akredytowanym laboratorium, posiadającym odpowiednie certyfikaty. Ma to zapewnić, że deklarowane parametry techniczne urządzeń są rzeczywiste i zgodne z opisem.

  Zmiany te mają na celu podniesienie standardów jakości i efektywności energetycznej pomp ciepła na polskim rynku, a także eliminację nieuczciwych praktyk, takich jak zawyżanie cen urządzeń, które później są pokrywane dotacjami, co prowadzi do nieuczciwego zysku sprzedawców oraz przepłacania przez beneficjentów. Działania te mają również pomóc nabywcom w odróżnieniu wysokiej jakości urządzeń od tych, które nie spełniają wymagań technicznych.

   

  Źródło: Business Insider

  Zdjęcie: DEHER

  #OZE #Pompyciepła #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Załamanie na rynku urządzeń grzewczych. Czym to jest spowodowane?

  Portal Samorządowy powołując się na dane Stowarzyszenia Producentów i Importerów Grzewczych, informuje, że w drugim kwartale bieżącego roku sprzedaż pieców gazowych wiszących spadła aż o 60 proc., a stojących o 53 proc. W podobnym stopniu zmniejszył się rynek pieców na pelet, a sprzedaż pomp ciepła spadła w tym samym okresie o 15 proc.

  Spowodowane jest to kilkoma czynnikami.
  Po pierwsze, trudna sytuacja ekonomiczna, związana z wzrostem kosztów kredytów i inflacją, może sprawić, że ludzie są mniej skłonni do inwestowania w nowe systemy grzewcze. To może skutkować spadkiem popytu na te urządzenia.

  Po drugie, konsumenci mogą być zdezorientowani, nie wiedząc, które źródło ciepła będzie najlepsze dla ich potrzeb. To z kolei może prowadzić do opóźnień w podejmowaniu decyzji zakupowych.

  Dodatkowo, polityka energetyczna kraju oraz zmiany w przepisach i programy rządowe mogą wpływać na dostępność i opłacalność różnych źródeł ciepła, co ostatecznie może wpłynąć na wybór systemów grzewczych przez konsumentów.

  Sytuacja na świecie, w tym wojna na Ukrainie, może także wpływać na rynki i ceny surowców energetycznych, co z kolei może wpłynąć na dostępność i opłacalność różnych źródeł ciepła.

  Dodatkowo, zmiany w rozliczaniu nadwyżki prądu od prosumentów fotowoltaiki mogą wprowadzać niepewność co do kosztów użytkowania pomp ciepła.

  Warto również zaznaczyć, że zmieniające się normy dotyczące efektywności energetycznej budynków mogą wpłynąć na wybór systemów grzewczych, szczególnie w przypadku budynków, w których używa się gazu, oleju opałowego czy węgla.

  Podsumowując, spadek sprzedaży urządzeń grzewczych w Polsce w drugim kwartale 2023 roku wynika z wielu czynników, zarówno ekonomicznych, jak i regulacyjnych, a także z warunków pogodowych i międzynarodowych wydarzeń. Dla branży grzewczej ważne jest monitorowanie tych czynników i dostosowywanie strategii, aby sprostać zmieniającym się warunkom na rynku.

   

  Źródło: Money

  #OZE #Pompyciepła #Fotowoltaika

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Producent piwa wyda 25 milionów funtów na inwestycję w pompy ciepła

  W realizacji tego celu firma postanowiła zainstalować nowoczesne pompy ciepła w swoim zakładzie, który rocznie wytwarza ponad 700 mln litrów piwa różnych marek, w tym Heineken, Birra Moretti i Foster’s, a towarzyszące temu procesy produkcyjne generują duże ilości emisji gazów cieplarnianych. Pompy ciepła będą działać na zasadzie wykorzystania energii cieplnej z odnawialnych źródeł, co pozwoli nie tylko na obniżenie emisji, ale również na redukcję zużycia gazu.

  Nowe urządzenia będą dostarczać energię cieplną do różnych etapów wytwarzania piwa, takich jak zacieranie, pasteryzacja, mycie beczek oraz pakowanie. Co istotne, pompy ciepła będą napędzane energią elektryczną z odnawialnych źródeł, co przyczyni się do znaczącego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

  Projekt inwestycji o wartości 25 mln funtów obejmuje również dotację w wysokości 3,7 mln funtów od Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego i Net Zero. Prace obejmą instalację nowych technologii przechwytywania ciepła, w tym wykorzystanie energii cieplnej z jednostek chłodniczych na terenie fabryki. Planuje się, że cały system zostanie uruchomiony do końca 2024 roku.

  Heineken ma ambitny cel osiągnięcia zerowych emisji we wszystkich swoich zakładach do 2030 roku, co jest zgodne z ogólnym planem miasta Manchester, mającego osiągnąć zeroemisyjność do 2038 roku. Ta inwestycja to ważny krok w kierunku bardziej ekologicznej produkcji piwa i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

  Inicjatywa Heineken jest kolejnym przykładem, jak kluczowe przedsiębiorstwa dążą do wprowadzenia bardziej ekologicznych praktyk w swoich operacjach. Ponadto jest to przykład tego, że technologie odnawialnych źródeł, w tym pompy ciepła mogą mieć swoje zastosowanie w bardzo różnych branżach.

   

  Źródło: gramwzielone.pl

  #OZE #Pompyciepła #Heineken

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Blue Angel, czyli niemieckie wyróżnienie najbardziej ekologicznych pomp ciepła

  Blue Angel to wyróżnienie dedykowane pompom ciepła pracujących w technologii, która jest nadzwyczaj ekologiczna. Kryteria oceny produktów przyjaznych środowisku opracowała niemiecka organizacja non-profit Deutsche Umwelthilfe (w skrócie DUH). Specjalna etykieta jest przyznawana w Niemczech już od niemal pół wieku, jednak wśród zakresu ocenianych produktów do czerwca bieżącego roku nie znalazły się pompy ciepła.

  Obecnie trwają prace nad wyznaczeniem kryteriów oceny najbardziej przyjaznych środowisku pomp ciepła. Do tej pory wiadomo jedynie, że z pewnością certyfikowane urządzenia tego rodzaju będą musiały cechować się energooszczędną technologią brakiem fluorowych czynników chłodniczych oraz cichą pracą systemu.

  Pomimo, iż pompy ciepła stanowią urządzenie z zamysłu uznawane za ekologiczny odpowiednik konwencjonalnych rozwiązań to również przyczyniają się one do efektu cieplarnianego na skutek bezpośredniej oraz pośredniej emisji gazów cieplarnianych, wynikającej z wykorzystywania do pracy energii elektrycznej, pochodzącej przeważnie z sieci zasilanej z surowców kopalnianych, a także z wykorzystywania fluorowych czynników chłodniczych.

  Zdaniem Dyrektora generalnego niemieckiej organizacji Deutsche Umwelthilfe, Jürgena Rescha:
  „Szczególnie ważne jest, aby całkowicie wykluczyć stosowanie szkodliwych dla klimatu fluorowanych czynników chłodniczych. Nie ma dla nich miejsca w technologii przyjaznej dla klimatu, takiej jak pompa ciepła”.

  Według reprezentanta DUH wprowadzona etykieta umożliwi konsumentom podjęcie bardziej świadomej decyzji w kwestii wyboru przyjaznej dla środowiska pompy ciepła.

  #OZE #energia #energtyka #klimat #środowisko #ekologia

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Tauron przeznacza prawie 2,5 mln zł na dopłaty do pomp ciepła. Już można się zgłaszać

  W bieżącym roku program obejmuje dofinansowanie do instalacji pomp ciepła, przy czym kwota wsparcia wzrosła do 4,4 tys. zł na gospodarstwo domowe. Prezes Grupy Tauron – Paweł Szczeszek, prognozuje, że do końca roku suma przyznanych środków dla uczestników programu „Ogrzej się z Tauronem” wyniesie około 2,5 mln złotych.

  Pompy ciepła, które osiągają wydajność nawet kilkuset procent, stanowią ekologiczne rozwiązanie w zastępstwie tradycyjnych pieców opalanych paliwami stałymi. To wynika z efektywności przekształcania dostarczonej energii w ciepło w porównaniu do energii zużytej na funkcjonowanie pompy. Dane wskazują, że zainstalowanie pompy ciepła może nawet trzykrotnie zwiększyć efektywność systemu ogrzewania domowego.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele jednorodzinnych domów z regionów działalności Taurona: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego, a także z obszaru obsługiwanego przez partnera technicznego realizującego instalacje.

  W przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów opalanych paliwami kopalnymi czy biopaliwami, pompa ciepła generuje znacznie więcej ciepła w porównaniu do pobieranego prądu. Wydajność może wynosić nawet 400 proc., co oznacza, że 1 kW prądu generuje 4 kW ciepła (współczynnik COP 4). To możliwe dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej do pozyskiwania ciepła z otoczenia – powietrza, gruntu lub wody.

  Eksperci Taurona zalecają wykorzystanie synergii pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Energia słoneczna pozwala obniżyć koszty eksploatacji systemu grzewczego, a najlepsze oszczędności uzyskuje się poprzez hybrydową instalację połączoną z siecią oraz wyposażoną w magazyn energii.

  Bezzwrotne dofinansowanie w ramach programu „Ogrzej się z Tauronem” jest realizowane zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej oraz strategią poprawy efektywności energetycznej firmy Tauron Sprzedaż poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła.

   

  Zdjęcie: Tauron

  #OZE #Pompyciepła #Dofinansowanie #Tauron

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Oto lokalizacja najmocniejszej pompy ciepła w Europie – budowa ruszy już w przyszłym roku

  W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie pompami ciepła jako formą energii odnawialnej, co prowadzi do zwiększonej liczby instalacji na terenie całej Europy. Kraje takie jak Norwegia, Szwecja, Niemcy, Francja, Islandia czy Szwajcaria znane są z zaawansowanych systemów pomp ciepła.

  To właśnie w 2024 roku ma rozpocząć się budowa najmocniejszej pompy ciepła w Europie, która powstanie na terenie Niemiec. Plan tej inwestycji ogłosiło niemieckie przedsiębiorstwo energetyczne RheinEnergie AG na swojej witrynie internetowej.

  Wspomniana pompa ciepła ma osiągnąć moc 150 MW, dzięki czemu będzie w stanie ogrzać 30 tys. gospodarstw domowych w rejonie Kolonia-Niehl. Do swojej pracy będzie wykorzystywać wodę z rzeki Ren, a dzięki urządzeniu RheinEnergie AG zwiększy wydajność swojej sieci ciepłowniczej o 15 proc.

  Na razie tego nie wiadomo ile będzie kosztować najmocniejsza pompa ciepła w Europie. Wiemy, jednak, że niemieckie przedsiębiorstwo energetyczne zamierza przeznaczyć 1,87 mld euro na rozbudowę swojej infrastruktury. W tej kwocie zawiera się również inwestycja w pompę ciepła o mocy 150 MW, która ma zostać uruchomiona już w 2027 roku.

  Uruchomienie Wrompy nastąpi w 2024 roku. Inwestycja obejmuje budowę pompy ciepła o mocy 12,5 MW (12 razy mniej niż planowana pompa ciepła RheinEnergie AG) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, co umożliwi pozyskiwanie ekologicznego ciepła ze ścieków komunalnych i deszczowych głównie z centralnej i południowej części Wrocławia.

  Wrompa to największa inwestycja w systemową pompę ciepła w Polsce. Uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie 18 mln złotych. Natomiast budżet państwa udzielił dotacji rzędu 3 mln złotych. Całkowity koszt Wrompy to łącznie 82 mln złotych.

  Wrocławski system ciepłowniczy oparty jest w 100 proc. na spalaniu węgla, zatem wymaga fundamentalnych zmian w kierunku dekarbonizacji. Uruchomienie Wrompy w przyszłym roku będzie pierwszym ważnym krokiem zmiany.

   

  Źródło: Świat OZE oraz rheinenergie

  #OZE #Pompyciepła #Wrompa #Europa #Polska

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Szwedzi wykorzystają dawną fabrykę Volvo Buses do produkcji pomp ciepła w Polsce

  Ogrzewanie domów odpowiada w Europie za 10 proc. emisji CO2, co daje trzecie miejsce po produkcji elektryczności i transporcie. Vargas – szwedzka spółka, która produkuje magazyny energii, „zielone” baterie do samochodów elektrycznych oraz w wkrótce będzie dostawcą zielonej stali, zamierza to zmienić. Spółka postanowiła wejść na rynek pomp ciepła – zajmie się ich produkcją we Wrocławiu. W tym celu wykorzysta fabrykę Volvo Buses, która ma działać do końca tego roku.

  Aira – nowa spółka zaczęła budowę zespołu, m.in. z byłych pracowników Volvo Buses. Obecnie otwarta jest rekrutacja na kilkadziesiąt stanowisk, a sama produkcja pomp ciepła ma ruszyć w pierwszym lub drugim kwartale 2024 roku.

  „Zainwestujemy kilkaset milionów euro” – powiedział Harald Mix – Prezes rady nadzorczej spółek Vargas i Aira.
  „Będziemy inwestować stopniowo, dopasowując produkcję do zapotrzebowania. Docelowe moce produkcyjne to 500 tys. urządzeń rocznie” – precyzuje Martin Lewerth – Prezes Airy.

  Prezes Airy zapowiada, że finansowanie nowej inwestycji będzie zrealizowane w taki sposób, jak wszystkie projekty grupy Vargas.
  „Prowadzimy już rozmowy z partnerami, to m.in. instytucje finansowe” – mówi Martin Lewerth.

  Obecnie w fabryce Volvo Buses pracuje ok. 1,5 tys. osób.
  „Nie wszystkich zatrudnimy, bo docelowo będziemy mieć kilkuset pracowników. Volvo Buses wygasza produkcję, my będziemy ją zwiększać, więc się uzupełniamy. To właśnie kompetencje osób z Volvo Buses były kluczowe przy wyborze lokalizacji fabryki. Branża motoryzacyjna jest najbardziej wymagająca, zatrudnia najbardziej wykwalifikowanych specjalistów, więc chcemy zatrzymać jak najwięcej pracowników fabryki” – mówi Martin Lewerth.

   

  Źródło: Dla handlu

  #OZE #Pompyciepła

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Na Mazurach powstanie nowa fabryka pomp ciepła

  Firma Kostrzewa już od zeszłego roku przygotowywała się do tego kroku. W 2022 roku na terenie firmy uruchomiono Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny Spawania i Lutowania, który posiada atest Urzędu Dozoru Technicznego. Istnienie takiej instytucji pozwoli na wyszkolenie kadry odpowiedzialnej za produkcję pomp ciepła. Dodatkowo firma zaplanowała rozbudowę istniejącego już laboratorium badawczego na potrzeby tworzenia i testowania nowych produktów. Te inwestycje to solidny fundament pod uruchomienie nowej linii produkcyjnej przedsiębiorstwa.

  Polska firma ma już w swojej ofercie pompę ciepła – HPR 500 Deluxe. Jest to pompa ciepła typu powietrze-woda, o mocy 12 kW. Urządzenie jest przystosowane do pracy w strefie klimatu chłodnego – może pracować w temperaturze spadającej aż do -25°C. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu pompy ciepła w powiększony parownik, podgrzewaną tacę ociekową i odpływ skroplin. Dodatkowo, urządzenie może pracować w połączeniu z innymi urządzeniami grzewczymi, przykładowo kotłami elektrycznymi lub kotłami na pellet. Umożliwia to ciągłe pokrycie zapotrzebowania na ciepło dla domu. Jednocześnie w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej HPR 500 Deluxe może pracować jeszcze przez dodatkowe 48 godzin.

  Coraz więcej międzynarodowych koncernów z branży pomp ciepła planuje budowę swoich fabryk na terenie Polski. Duże zainteresowanie międzynarodowych koncernów produkcją w Polsce może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich może być strategiczne położenie naszego kraju w sercu Europy. W Polsce istnieją dobre połączenia logistyczne, które usprawnią eksport pomp na rynek europejski. Kolejnym powodem może być prężnie rozwijający się w ostatnich latach rynek pomp ciepła. Według szacunków PORT PC i naszego Rocznego Raportu OZE, w 2022 roku sprzedaż pomp ciepła w Polsce wzrosła o 120 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Tym samym Polska jest dużym, rozwijającym się rynkiem zbytu dla branży pomp ciepła.

  Zwykle to właśnie zagraniczne przedsiębiorstwa podejmują się budowy megafabryk pomp ciepła w naszym kraju. Jednak powstaje coraz więcej rodzimych, małych firm zajmujących się wytwarzaniem pomp ciepła. Rośnie również liczba producentów kotłów, którzy zauważyli potencjał odnawialnych źródeł energii i uruchomili własną produkcję tych urządzeń.

   

  #OZE #Pompyciepła

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Fujitsu wybuduje fabrykę pomp ciepła w Polsce?

  Według ustaleń w grę na budowę potężnej fabryki pomp ciepła oprócz Polski wchodzi również Słowacja. Fujitsu w naszym kraju bierze pod uwagę kilka możliwych lokalizacji, w tym okolice Łodzi, województwo pomorskie oraz województwo śląskie.

  Jeżeli Fujitsu wybierze Polskę, będzie to już kolejna inwestycja znanej, zagranicznej firmy w pompy ciepła w naszym kraju. Do tej pory nad Wisłą swoje fabryki postawiły:
  Toshiba, Daikin, Viessmann czy Bosch.

  Ostatnia z wymienionych firm ogłosiła w kwietniu bieżącego roku, że zainwestuje ponad 260 mln euro w fabrykę pomp ciepła w Dobromierzu, w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej WSSE Invest-Park. Jej budowa ma rozpocząć się w 2024 roku, a do 2027 roku Bosch zatrudni 500 osób.

  Z kolei Viessmann ogłosił w 2022 roku, że wyłoży 200 mln euro w fabrykę pomp ciepła w Legnicy. Otwarcie jej niemiecka firma zaplanowała już w bieżącym roku. Po ukończeniu, nowy zakład Viessmann znacząco przyczyni się do dostarczania pomp ciepła na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Ma to znaczenie w kontekście dążenia do niezależności od paliw kopalnych, zwłaszcza rosyjskiego gazu.

  Najwięcej do tej pory na fabrykę w Polsce produkującą pompy ciepła wydała firma Daikin Europe. Japoński koncern na ten cel przeznaczy aż 300 milionów euro. Fabryka Daikin Europe stanie w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w lipcu 2024 roku.

  Pompy ciepła są coraz bardziej popularne ze względu na swoją efektywność i korzyści ekologiczne. Coraz więcej firm decyduje się na inwestycje w fabryki pomp ciepła. Umożliwia im to odpowiedzenie na rosnący popyt na te urządzenia, zwiększenie kontroli nad produkcją, rozwijanie nowych technologii czy wykorzystanie perspektyw wzrostu na rynku.

   

  #OZE #Pompyciepła #Fujitsu

  Kategorie
  OZE

  RAPORT ROCZNY 2022 – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) w Polsce

  Wstęp. 

  Rynek odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię oraz zwiększającymi się kosztami paliw kopalnych, coraz więcej państw decyduje się na inwestycje w OZE. Energetyka odnawialna to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale także szansa na rozwój gospodarczy i niezależność energetyczną.

  W raporcie przedstawimy obecny stan rynku OZE w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju. Omówimy też najważniejsze szanse inwestycji w OZE, w tym z fotowoltaiką, pompami ciepła oraz magazynami energii.

  Ile wyprodukowano i zainstalowano energii z OZE do 2022 roku w porównaniu do 2021?  

  Moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach OZE

   Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach OZE


  Zainstalowana moc w elektrowniach OZE w 2022 roku według kwartałów

  W 2022 roku dla instalacji OZE najlepszy okazał się być pierwszy kwartał, który łącznie osiągnął 1 446 MW zainstalowanej mocy. Dobry wynik osiągnął również czwarty kwartał z wynikiem 1 199 zainstalowanej mocy. Powyższy wykres przedstawia, że początek i koniec 2022 roku pod kątem instalacji mocy z OZE był najlepszy, zaś spadkowy okazał się cały środek roku tj. 2Q oraz 3Q.

  Ile łącznie było instalacji OZE w 2022 roku?

  Na koniec grudnia 2022 roku zanotowano łącznie 357 093 sztuk instalacji OZE.

  Pieczę w 2022 roku w alternatywnych źródłach energii w Polsce stanowi głównie fotowoltaika, która
  w ubiegłym roku odnotowała w Polsce łącznie 356 966 instalacji. Na kolejnych miejscach znalazła się energetyka wiatrowa z 63 instalacjami, biogazowa z 32 instalacjami, czy biomasowa z 17 instalacjami. Źródła wodne w 2022 roku zanotowały 14 instalacji, a hybrydowe zaledwie jedną instalację.


  Liczba instalacji PV w Polsce na 31 grudnia 2022 roku 

  W 2022 roku największy przyrost instalacji miał marzec, w którym zainstalowano ponad 73 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych. Stanowi to 20,5 proc. łącznej liczby instalacji PV zanotowanej na 31 grudnia w Polsce
  tj. 356 966 sztuk. Na kolejnych miejscach pod względem liczby instalacji paneli fotowoltaicznych uplasował się: kwiecień, luty, styczeń, maj oraz czerwiec. Z kolei najsłabszym miesiącem dla instalacji fotowoltaicznych w 2022 roku był listopad, który odnotował zaledwie niecałe 13 tys. sztuk instalacji PV.

  Ile zainstalowano w Polsce pomp ciepła?

  W 2022 roku zainstalowano łącznie 203 tys. pomp ciepła. Jest to rekordowa sprzedaż. W ubiegłym roku
  co trzecie urządzenie grzewcze w ogólnej liczbie sprzedanych źródeł w Polsce było pompą ciepła. Sprzedaż pomp w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrosła o 120 proc.

  Według raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w 2022 roku liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze / woda w Polsce zwiększyła się o 137 proc. w porównaniu
  do 2021 roku i wyniosła łącznie 188,2 tys. sztuk. Oznacza to ponad 100 – krotny wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze / woda w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce. Przyczyną tego jest spadek zaufania do paliw kopalnych w wyniku kryzysu energetycznego.

  Polacy najczęściej sięgali po pompy powietrzne, natomiast na drugim miejscu znalazły się pompy typu powietrze / woda oraz na trzecim pompy typu solanka / woda. Źródło: PORT PC oraz TERMOMODERNIZACJA

  Promowanie i rozpowszechnianie informacji nt. dostępności programów dotacyjnych służy coraz większej aplikacji o środki pomocowe. W samym grudniu 2022 roku udział wniosków o wymianę źródeł ciepła
  z pompami ciepła w programie Czyste Powietrze osiągnął aż 63 proc.

  Ile zainstalowano w Polsce magazynów energii?

  Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME) oszacowała, że z końcem 2022 roku w Polsce funkcjonowało około 7 000 przydomowych magazynów energii o łącznej mocy 27,5 MW i pojemności 55 MWh. Około 2 000 urządzeń zostało zainstalowanych od 2021 roku, a więc od momentu pojawienia się planów wdrożenia systemowych dotacji na zakup tych urządzeń.

  Źródło: PIME

  Wzrost zainteresowania magazynami energii w 2022 roku można przypisać uruchomieniu w tym roku systemowych dofinansowań. Dalsze zainteresowanie magazynami energii może być obiecujące
  w kontekście zainicjowania rozwoju tego rynku w Polsce w przyszłości.

  Wyniki krajów UE w 2022 roku – jak wypada Polska?

  Kryzys energetyczny dopinguje europejskie państwa do wzmocnienia wysiłków w przechodzeniu na odnawialne źródła energii. Polska znajduje się wśród 10 największych rynków fotowoltaicznych na świecie i jest trzecim rynkiem, zaraz po Niemczech i Hiszpanii w Europie.

  Ubiegły rok okazał się pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice jeszcze lepszy niż 2021 rok. W pierwszym kwartale 2022 roku zmiany rozliczania nowych prosumentów wywindowały inwestycje w mikroinstalacje. Ponadto rekordowo wysokie ceny energii przyspieszyły inwestycje w OZE, które dają szybką stopę zwrotu. Branża fotowoltaiczna uporała się też z największymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw, jakie powodowała pandemia COVID-19.

  „W 2022 roku po raz pierwszy energia słoneczna ujawniła swój prawdziwy potencjał w UE” – podkreśliła organizacja Solar Power Europe. Według jej szacunków, w 27 państwach członkowskich UE przyłączono
  w ubiegłym roku do sieci nowe instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 41,4 GW, co stanowi wzrost o 47 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.
  „Jesteśmy przekonani, że dalszy rozwój rynku będzie przewyższać wszelkie oczekiwania, przyłączenia przekroczą poziom 50 GW w 2023 roku i wzrosną w porównaniu z dzisiejszymi wynikami ponad dwukrotnie
  do 85 GW w 2026 roku.”
  – oceniła Solar Power Europe.

  Perspektywy rynku odnawialnych źródeł energii w 2023 roku

  Perspektywy rynku odnawialnych źródeł energii (OZE) na 2023 rok są obiecujące. Oczekuje się, że rozwój OZE będzie kontynuowany w następnych latach, a udział OZE w globalnym miksie energetycznym będzie nadal stale rosnąć. Poniżej kilka głównych czynników, które mogą przyczynić się do pozytywnych perspektyw rynku OZE w 2023 roku:

  1. Wzrost globalnej świadomości ekologicznej.
   Coraz większa liczba ludzi zdaje sobie sprawę z wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko
   i klimat, co przyczynia się do większego zainteresowania OZE. Politycy i decydenci podejmują również działania na rzecz poprawy stanu środowiska, co wpłynie na rozwój rynku OZE w przyszłości.
  2. Spadek kosztów produkcji energii z OZE.
   W ciągu ostatnich kilku lat koszty produkcji energii z OZE znacznie spadły, co czyni ją bardziej konkurencyjną w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii. Ceny energii słonecznej i wiatrowej spadły o ponad 80 proc. w ciągu ostatniej dekady, a spadek ten dalej może być kontynuowany.
  3. Inwestycje i zachęty rządowe.
   Rządy na całym świecie udzielają coraz większych zachęt i inwestycji dla projektów OZE, co przyczynia się do ich rozwoju. Wiele krajów wprowadza również cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym. W Polsce od kwietnia bieżącego roku funkcjonuje kolejna edycja programu Mój Prąd z jeszcze większymi dotacjami na OZE.
  4. Postęp technologiczny.
   Rozwój technologii związanych z OZE, takich jak magazynowanie energii, sieci inteligentne i systemy zarządzania energią, pozwala na lepszą integrację OZE w sieci energetycznej, tym samym zwiększając efektywność wszystkich jego źródeł.
  Podsumowanie

  Rok 2022 był pełen zawirowań dla całego rynku OZE. Atak Rosji na Ukrainę wywołał geopolityczne trzęsienie ziemi, które zrewidowało politykę energetyczną nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Największy od 50 lat kryzys energetyczny skłonił do przyspieszenia procesu odejścia
  od paliw kopalnych i zwiększenia inwestycji w OZE. Rządy na całym kontynencie wprowadziły również warte miliardy euro pakiety pomocowe, chroniące obywateli przed podwyżkami cen energii.

  Bardzo ważnym elementem dla rynku OZE w Polsce stała się decyzja o budowie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Przez niemal cały 2022 rok przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Aktywów Państwowych wybierali wykonawców projektu. W wyścigu brały udział spółki z Korei Południowej
  i Francji, jednak ostatecznie zwyciężył Westinghouse Electric ze Stanów Zjednoczonych.

  Warto również wspomnieć o rekordowych wynikach instalacji pomp ciepła w Polsce oraz o net-billingu, który był jednym z głównych tematów w branży PV w ubiegłym roku.

  Podsumowując perspektywy rynku OZE są pozytywne, a ich rozwój będzie kontynuowany w kolejnych latach. Coraz więcej krajów na całym świecie zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych
  i do przyspieszenia przejścia na czystsze źródła energii. Wiele krajów wprowadza także coraz ambitniejsze cele dotyczące udziału OZE w miksie energetycznym. Wraz z postępem technologicznym i spadkiem kosztów produkcji energii z OZE, rynki te stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów i przedsiębiorców.

   

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Magazynyenergii #Polska #UE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Lotnisko będzie inwestować w farmę fotowoltaiczną i pompy ciepła

  Projekt „Energy Biznes – farma fotowoltaiczna i pompy ciepła” składa się z budowy farmy fotowoltaicznej wraz z carportami parkingowymi o łącznej mocy 946,98 kW oraz budowy pomp ciepła o mocy 1 500 kW. We wtorek 25 kwietnia 2023 roku podpisano umowę w tej sprawie.

  „Przecieramy szlaki, bo tego typu inwestycje i tak dużym zakresie, nie były i nie są prowadzone na żadnym lotnisku w Polsce. Oszczędności finansowe w dzisiejszych czasach to bardzo ważna kwestia, ale nie zapominamy przede wszystkim o ochronie środowiska.” – podkreślił Gustaw Marek Brzezin – Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

  Zaznaczył również, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii eliminuje emisję dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dodał, że wszystkie nowe projekty stwarzają jeszcze lepsze warunki do dalszego rozwoju naszego lotniska. Ponadto wskazał, że port Olsztyn-Mazury jest jednym z najmniejszych regionalnych portów lotniczych w kraju, ale z bardzo dużym potencjałem.

  Inwestycja związana z pompami ciepła zakłada pięć instalacji, które będą zasilały w energię cieplną budynek terminala, wieży kontroli lotów, siedzibę lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej, hangarów lotniskowych oraz budynki administracyjne.
  Dodatkowo nowa inwestycja przyniesie spore oszczędności. Z wyliczeń wynika, że będzie to ok. 2 mln zł rocznie.

  W zakresie farmy fotowoltaicznej oraz carportów projekt zakłada zainstalowanie 2814 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 900,48 kW. Carporty parkingowe będą zajmowały powierzchnię około 260 m kw. oraz będą miały moc 46,5 kW, co łącznie daje nam 946,98 kW.

  Całkowity koszt projektu wynosi 26,5 mln zł z czego 60 proc. to unijne dofinansowanie. Instalacja pomp ciepła będzie kosztować blisko 14,5 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ponad 9,7 mln zł. Postępowanie na wybór wykonawcy farmy fotowoltaicznej jest jeszcze w trakcie.

   

  Źródło: portal samorządowy

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #FarmaPV

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Już jutro, w Światowy Dzień Ziemi rusza nowa edycja programu Mój Prąd

  W ramach inicjatywy można otrzymać nie tylko dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych), ale również pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

  „Dzięki nowej edycji programu „Mój Prąd” będziemy mogli mówić o nowym boomie na pompy ciepła.” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że mamy rewolucyjny przełom w energetyce, zwłaszcza prosumenckiej.

  Premier przypomniał, że w 2015 roku moc zainstalowana energii w fotowoltaice wynosiła ok. 100 MW. Natomiast dzisiaj to jest 11 GW, czyli ponad 100 razy więcej w ciągu siedmiu lat. Dodał, ze to w dużej mierze zasługa programu „Mój Prąd”.

  Zgodnie z propozycją NFOŚiGW dotacja do instalacji paneli fotowoltaicznych w nowym „Moim prądzie” ma wynieść do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydujemy się rozszerzyć inwestycję o komponenty dodatkowe, to dopłata do instalacji PV wzrasta do 7 tys. zł. W przypadku decyzji o zainwestowaniu w dodatkowe elementy można uzyskać wsparcie w formie dotacji w wysokości:

  • Dla magazynu energii elektrycznej do 16 tys. zł
  • Dla magazynu ciepła do 5 tys. zł
  • Dla systemu zarządzania energią do 3 tys. zł
  • Dla kolektorów słonecznych do 3,5 tys. zł

  Ponadto dotacje dla pomp ciepła wyniosą:

  • Pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł
  • Gruntowa pompa ciepła – 28,5 tys. zł
  • Pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł,
  • Pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł

  Maksymalnie będzie można uzyskać do 58 tys. zł dofinansowania w formie dotacji.

   

  #OZE #Pompyciepła #Kolektorysłoneczne #Magazynyenergii #MójPrąd

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Ponad miliard złotych zostanie zainwestowane w budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu

  Grupa Bosch w Polsce bardzo prężnie działa od wielu lat, stawiając na wdrażanie nowych technologii i zwiększanie liczby zakładów i ośrodków badawczo-rozwojowych. Teraz firma postanowiła zainwestować w fabrykę pomp ciepła. Na projekt zostanie łącznie przeznaczone 1,2 mld zł.

  „Bosch inwestuje we wzmocnienie pozycji na europejskim rynku pomp ciepła. Naszym celem jest sprawić, by domy były komfortowe i zielone. Pragniemy, by nasza technologia pomogła ludziom żyć w zgodzie z klimatem. Pompy ciepła są jednymi z narzędzi do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych. To ważna gałąź naszego biznesu, której udział w rynku globalnym w 2022 roku wzrósł o 54 proc. W samej Polsce rynek pomp ciepła urósł o imponujące 120 proc. Szacuje się, że w bieżącej dekadzie w Europie zainstaluje się 30 milionów nowych pomp ciepła. Dlatego spodziewamy się ogromnego wzrostu zapotrzebowania na urządzenia w najbliższych latach.” – mówi Birte Lubbert – Członek Zarządu Bosch Home Comfort Group.

  Jednym z pierwszych kroków w kierunku dynamicznego rozwoju będzie budowa nowego zakładu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park w gminie Dobromierz.

  „To wielki krok dla Dobromierza i całego subregionu a dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej ogromny zaszczyt. Współpraca z inwestorami o tak dużym, międzynarodowym zasięgu i niekwestionowanej renomie, to dla całej Strefy unikalna okazja do transferu wiedzy, wymiany doświadczeń i wzrostu konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Inwestycja Grupy Bosch i zaangażowanie prawie miliarda złotych świadczy o sile i atrakcyjności naszego regionu. Inwestycja to nie tylko milowy krok na drodze europejskiej transformacji energetycznej. To także najlepszy dowód na doskonałe rozeznanie inwestora w wyzwania zrównoważonego rozwoju stojące przed Polską, jak i całym kontynentem.” – mówi Piotr Wojtyczka – Prezes Zarządu WSSE Invest Park.

  „Potwierdzamy to, że Polska jest stabilnym, rzetelnym i wiarygodnym miejscem do inwestowania. W zeszłym roku przekroczyliśmy barierę 3,7 miliarda euro inwestycji zagranicznych w Polsce. Liczymy, że uda nam się przekroczyć ten rekord w tym roku i utwierdzają nas w tym takie wydarzenia, jak to dzisiejsze.” – mówi Piotr Dytko – Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

  Firma uzyskała niezbędne pozwolenia i już wkrótce rozpocznie inwestycję w Dobromierzu. Uruchomienie nowego zakładu planuje się na przełom 2024 roku i 2025 roku.

   

  #OZE #Pompyciepła #Inwestycja #Rozwój #Polska #Europa

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pierwsza fabryka pomp ciepła firmy Daikin Europe już w budowie

  Pierwszy w Polsce zakład produkujący pompy ciepła marki Daikin Europe zostanie zlokalizowany w Łodzi. Pod inwestycję przeznaczono działkę o powierzchni 320 tys. m2, zaś wartość przedsięwzięcia szacuje się na 300 mln euro. Fabryka,  jak twierdzą przedstawiciele Daikin Europe, do 2030 roku pozwoli stworzyć 3 tys. nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników.

  „Dzięki inwestycji 300 milionów euro tutaj w Polsce, zobowiązujemy się do stworzenia 3 000 miejsc pracy do 2030 roku i rozwijania współpracy z lokalnymi dostawcami w Polsce przez wiele kolejnych lat” – informuje Masatsugu Minaka – Prezes Zarządu Daikin Europe N.V.

  Prezentowane przedsięwzięcie stanowi największą z największych inwestycji zagranicznych realizowanych w Polsce w ostatnich latach. Jak twierdzi Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda Polska jest coraz częściej wybieranym krajem do rozwoju zagranicznych inwestycji, co zdaniem Ministra jest związane m.in. z atrakcyjną dla inwestorów lokalizacją oraz dostępnością wysoko wykwalifikowanej kadry – „ Ostatnie lata są rekordowe pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Atrakcyjność inwestycyjna Polski jest potwierdzona w różnego rodzaju rankingach eksperckich, a także ma odzwierciedlenie w ratingach polskiej gospodarki. Nasze atuty to przede wszystkim atrakcyjne położenie geograficzne, wielkość rynku, wysoko wykwalifikowane kadry, sieć uczelni czy zachęty skierowane do inwestorów. Polska gospodarka wielokrotnie udowodniła swoją siłę i stabilność. Nowa inwestycja Daikin w Polsce jest tego potwierdzeniem”.

  Zakończenie budowy pierwszego zakładu produkującego pompy ciepła firmy Daikin Europe zaplanowana jest na kwiecień 2024 roku. Swoją działalność fabryka rozpocznie jednak kilka miesięcy później – w lipcu 2024 roku. Wraz z fabrykami zlokalizowanymi w Belgii, Czechach oraz Niemczech, zakład w Polsce będzie produkował największą ilość pomp ciepła Daikin w Europie.

   

  #OZE #pompaciepla #energia #ciepło #inwestycja #technologia

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Polska stała się ważnym elementem na rynku pomp ciepła na świecie

  Z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że w 2022 roku sprzedaż pomp ciepła na świecie wzrosła średnio o 11 proc. w porównaniu do sprzedaży z 2021 roku, ponieważ rok wcześniej wzrost ten wyniósł 13 proc.

  Liderem w inwestycjach w pompy ciepła nadal pozostaje Europa. W 2022 roku w krajach europejskich sprzedaż pomp typu powietrze-woda wzrosła nawet o 49 proc. W przypadku pomp powietrze-powietrze wzrost sprzedaży na europejskim rynku wyniósł 19 proc.

  Łącznie w Europie w ubiegłym roku zostało sprzedanych około 3 mln pomp ciepła, co jest wartością wyższą o niemal 40 proc. względem sprzedaży odnotowanej w 2021 roku.

   

  Polska jednym z liderów sprzedaży na europejskim rynku

  W swoim raporcie MAE wskazało Polskę jako jednego z europejskich liderów, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży pomp ciepła. Nasz kraj, podobnie jak Czechy, podwoił sprzedaż tych urządzeń w 2022 roku.
  Natomiast największymi rynkami pod względem sprzedaży pomp w ubiegłym roku były Włochy, Niemcy oraz Francja, które razem wygenerowały niemal połowę sprzedaży pomp ciepła w Europie.

  Z kolei w przeliczeniu na liczbę mieszkańców europejskimi liderami w sprzedaży pomp ciepła pozostają kraje nordyckie. Pod tym względem notują one 5-krotnie wyższy wynik niż inne kraje Europy.

  Pod względem nowej sprzedaży największy udział jednostek powietrze-powietrze mają kraje nordyckie i bałtyckie, które stanowią od około 50 proc. do 80 proc. instalacji. Podobnie zakupy tego typu jednostek są wysokie również w Europie Południowej. W Niemczech i Polsce preferowaną technologią są pompy ciepła typu powietrze-woda. Systemy hybrydowe, łączące pompy ciepła z kotłami gazowymi, popularne są np. we Włoszech, gdzie w 2022 roku odpowiadały za ponad 40 proc. sprzedaży w segmencie powietrze-woda. To najbardziej wydajne modele, ale i najdroższe. Zapotrzebowanie na prace ziemne i dodatkowa przestrzeń sprawiają, że obecnie stanowią one mniej niż 10 proc. sprzedaży w Europie – odnotowuje MAE.

  W 2022 roku udział pomp ciepła w sprzedaży urządzeń grzewczych w Polsce wyraźnie wzrósł w porównaniu z udziałem, który miały te urządzenia w naszym rynku w 2021 roku. Według MAE w ubiegłym roku wyprzedziliśmy nawet Niemców oraz Włochów.

   

  Źródło: Gramwzielone

   

  #OZE #Pompyciepła #Polska #UE

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompy ciepła mogą być nieserwisowalne. Unijny cios?

  Parlament Europejski przyjął stanowisko, by zupełnie zakazać stosowania gazów fluorowanych (F-gazów) w sprzęcie chłodzącym, jak klimatyzatory używane w domach, małych biurach czy punktach usługowych od 2027 roku, a w większych systemach np. w biurowcach czy centrach handlowych od 2028 roku. Gazy te stosuje się także w pompach ciepła, których stosowanie jako alternatywne źródło energii promuje sama Komisja Europejska. Jednak to ona proponowała dalsze ograniczenie stosowania F-gazów, natomiast nie zarekomendowała całkowitego zakazu.

  Zakaz oznacza ogromne wyzwanie, choć obecnie są rozwijane opcje alternatywne, to zdaniem firm, nie są jeszcze dosyć dobrze rozwinięte. Ponadto ich dostępność jest ograniczona, niemożliwe jest więc zupełne zastąpienie obecnie wykorzystywanych technologii. Może to być cios dla rynku pomp ciepła.

  „Nie negujemy potrzeby zmian, ale branża potrzebuje więcej czasu na dostosowanie się i wdrożenie nowych technologii. Rynek pomp ciepła rozwija się niesłychanie dynamicznie, rok temu sprzedało się ich w Unii 3 mln, w kolejnych latach mowa o nawet 5 mln rocznie” – mówi Maciej Malinowski – pełnomocnik ds. środowiskowych Daikin Polska.

  „Taka zmiana prawa spowoduje, że właściciel domu jednorodzinnego nie zdecyduje się teraz na zakup urządzenia o żywotności przewidzianej na minimum 15 lat, skoro jeszcze w czasie gwarancji może okazać się iż nie da się go serwisować z racji zakazu stosowania f-gazów” – dodaje.

  Branża nie traci nadziei, że prawo w obecnym kształcie zaproponowanym przez Parlament Europejski zostanie złagodzone.
  „Teraz rozpoczną się rozmowy Komisji, Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, w ramach których mamy nadzieję, iż zostaną wypracowane łagodniejsze przepisy” – mówi Radosław Maj – menedżer z APPLiA Polska, związku pracodawców AGD.

  Jak podaje komunikat Parlamentu Europejskiego:
  „Parlament przegłosował swoje stanowisko w sprawie redukcji emisji gazów fluorowanych i substancji zubożających warstwę ozonową i jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z rządami UE”.

  Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła wskazuje, że przyjęcie zakazu koliduje z unijnymi ambicjami w zakresie obniżania zużycia węgla kamiennego oraz przestawiania się na inne źródła energii – także z celami REPowerEU, które wymagają podwojenia rocznej sprzedaży pomp. Do początku 2027 roku ma zostać sprzedanych 10 mln nowych pomp ciepła.

   

  Źródło: Rzeczpospolita

  #OZE #Pompyciepła #UE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Targi GREENPOWER – energia i ciepło odNOWA

  Liczni wystawcy z Polski i zagranicy, eksperci z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz atrakcyjny program wydarzeń – to wszystko sprawia, że odbywające się w Poznaniu targi GREENPOWER są obowiązkowym punktem w kalendarzu profesjonalistów poszukujących innowacji z zakresu czystych form pozyskiwania energii i ciepła.

  W targach uczestniczyć będą inwestorzy, deweloperzy, instalatorzy i projektanci instalacji. Wydarzenie to na stałe wpisało się także w kalendarz przedstawicieli władz samorządowych, właścicieli hoteli, ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw rolnych, reprezentantów szpitali czy zarządców budynków użyteczności publicznej – wszystkich tych, którzy w dobie energetycznych wyzwań i cenowych zawirowań poszukują rozwiązań stabilnych cenowo, trwałych i dających perspektywy na dalszy rozwój zgodny z aktualną polityką klimatyczną Europy i Polski.

  „Targi GREENPOWER to wydarzenie adresowane do osób projektujących, budujących oraz instalujących inteligentne i nowoczesne systemy energooszczędne zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. A wraz z towarzyszącymi im Międzynarodowymi Targami Energetyki Expopower oraz Środkowoeuropejskim Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, to największy blok targów poświęcony najnowszym trendom w energetyce, ciepłownictwie i gospodarce nisko oraz zeroemisyjnej” – mówi Marcin Gorynia, Dyrektor targów GREENPOWER.

  Podczas GREENPOWER nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Swoją konferencję poświęconą odnawialnym źródłom energii zapowiedziała redakcja miesięcznika „Energia i Recykling”. Również specjaliści z grupy medialnej GLOBENERGIA przygotują kolejną odsłonę swojej konferencji, która tradycyjnie już odbywa się podczas targów GREENPOWER. Ponadto będzie możliwość spotkania na Tragach wystawcą i prelegentem ze Spółki Marketing Relacji, która specjalizuje się w obszarze strategicznego rozwoju firm i posiada własny portal TOP-OZE.pl.
  Wydarzenia towarzyszące nie wymagają od uczestników targów dodatkowych opłat.

  Targi GREENPOWER organizowane są przez Grupę MTP. Odbędą się w dniach 16-18 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Równolegle z GREENPOWER (16-18 maja) odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, natomiast w dniach 16-17 maja odbędzie się w Poznań Congress Center 2. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND.

  Szczegóły na www.greenpower.mtp.pl

   

  #OZE #Energetyka #EnergiaOdnawialna

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Nowa edycja programu „Mój Prąd” wraz z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi

  Na ostatnim spotkaniu w Kozienicach Minister poinformowała, że od kwietnia rusza nowa edycja programu „Mój prąd”.

  „Będzie to już nabór ciągły. Co więcej, rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Niezależnie od tego, czy dziś dom ogrzewany jest gazem, peletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej” – oświadczyła Moskwa.

  Jak poinformował 17 marca 2023 roku operator programu „Mój Prąd”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” został zamknięty z powodu wyczerpania budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji. NFOŚiGW zapowiedział, że przygotowuje ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie, którego szczegóły zostaną dopiero przedstawione.

  Minister Klimatu i Środowiska zapowiedziała również, że najwcześniej pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku powinien ruszyć program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, finansowany ze środków unijnych i krajowych.

  Ile wyniesie dofinansowanie?

  Zgodnie z zapowiedziami, maksymalna kwota dofinansowania ma wynieść 58 tys. zł. Nabór ma prowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

   

  #OZE #Dofinansowanie #MójPrąd #MójPrąd5.0 #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Kolektorysłoneczne

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Niezawodny sposób na obniżenie rachunków za ogrzewanie w domu jednorodzinnym w 2023 roku: Pompa ciepła się opłaca!

  Ceny energii utrzymują się i są niekorzystne. Wiele gospodarstw domowych decyduje się na zmianę systemu ogrzewania m.in. na pompę ciepła. Dlaczego to się opłaca?

  To prawda, pomimo znacznych wzrostów cen energii sprzedaż pomp ciepła utrzymuje trend wzrostowy. Myślę, że można tutaj rozgraniczyć dwa typy inwestycji tj. nowobudowane nieruchomości oraz te które wymagają gruntownych modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. W obu przypadkach odnajdziemy wiele argumentów które przechylają szalę na korzyść pompy ciepła i ostatecznie to rozwiązanie jest wybierane coraz częściej.

  W przypadku nowobudowanych domów mamy do dyspozycji tak naprawdę kotłownię gazową lub pompę ciepła i na porównaniu tych inwestycji chciałbym się skupić.

  Jeśli porównamy koszty samej kotłowni to na pierwszy rzut oka decyzja powinna być oczywista bo kotłownia gazowa będzie znacznie tańsza. Jeśli jednak dodamy do tego koszty wykonania przyłącza do budynku i wszystkie koszty z tym związane okazuje się, że te różnice zaczynają się znacznie zmniejszać. Dokładając do tego dofinansowanie z programu „Moje Ciepło” może się okazać, że różnica jest już niewielka. Kolejnym argumentem za pompą ciepła są obecne terminy realizacji przyłączy gazowych które są na  poziomie 3 lat lub w skrajnych przypadkach inwestorzy nie otrzymują zgody na wykonanie przyłącza. Kolejnym powodem, który zachęca do posiadania pompy ciepła jest inwestycja w pakiecie z fotowoltaiką co pozwala jeszcze szybciej zamortyzować koszty inwestycji oraz wpływa na obniżenie bieżących rachunków za energię elektryczną. W kwestii samych kosztów ogrzewania warto zwrócić uwagę na jeden aspekt a mianowicie: Ceny energii elektrycznej zostały już znacznie podniesione co prawdopodobnie nie będzie miało końca na tym poziomie, ale gdy porównamy je do cen gazu możemy zauważyć, że rynek gazu nie jest jeszcze uwolniony i ceny tego surowca mogą znacznie wzrosnąć. O tym boleśnie przekonali się przedsiębiorcy początkiem poprzedniego roku, a ten trend docelowo przeniesie się na odbiorców indywidualnych.

  W przypadku budynków modernizowanych główną rolę odgrywa możliwość skorzystania z dofinansowania z programu „Czyste powietrze” oraz ewentualnych lokalnych dofinasowań. Same kwoty dotacji zachęcają do modernizacji domowych instalacji centralnego ogrzewania. I tutaj także posiadanie bądź chęć inwestycji w fotowoltaikę jest bodźcem zbliżającym ku inwestycji w pompę ciepła.

   

  Jak wybrać najlepszą do danego domu jednorodzinnego pompę ciepła?

  Każdy dom jest tak naprawdę indywidualnym przypadkiem i należy przeprowadzić szczegółowy audyt tak aby dobrać pompę jak najlepiej. Po określeniu zapotrzebowania należy dobrać moc pompy oraz charakterystykę, tak aby jak najlepiej zoptymalizować jej pracę. Nie koniecznie trzeba się kurczowo trzymać konkretnej marki dla wszystkich inwestycji, bo jak wiemy rożni producenci posiadają różne typoszeregi. Warto mieć trochę szerszy wachlarz możliwości, tak aby dobrana pompa nie była przewymiarowana czy też nie była zbyt mała.

   

  Z jakimi kosztami należy się liczyć decydując się na zakup i użytkowanie pompy?

  Ceny są bardzo uzależnione od stopnia rozbudowania danej instalacji oraz od zapotrzebowania budynku na ciepło. Sama pompa ciepła jest oczywiście sercem kotłowni, ale należy pamiętać o tym, że jest tam mnóstwo innych podzespołów których ceny w ciągu ostatniego roku potrafiły wzrosnąć od 100 proc. do nawet 200 proc.

  Jeśli jednak mamy określić wielkość inwestycji można uznać, że są to koszty od 35 000 zł do nawet 55 000 zł w przypadku pomp typu woda-powietrze dla domów jednorodzinnych. Dla pomp gruntowych koszt takiej inwestycji może być bardzo uzależniony od kosztów wykonania odwiertów i jest zdecydowanie droższą inwestycją.

   

  Jak wygląda instalacja pompy ciepła? Ile trwa?

  Jeśli weźmiemy pod uwagę aspekty techniczne, to należy zacząć od tego, że pompy ciepła dzielą się na powietrzne i gruntowe. Z racji popularności pomp powietrznych skupię się na tym typie.

  Pompy powietrzne dzielą się na dwa rodzaje ze względu na swoją budowę tj. wersja monoblok oraz split. Instalacja oparta na pompie typu split zbudowana jest z jednostki zewnętrznej (wentylator, sprężarka) oraz jednostki wewnętrznej (moduł hydrauliczny z wymiennikiem) połączonych przewodami chłodniczymi. Pompa typu monoblok rożni się tym, że moduł hydrauliczny wbudowany jest w jednostce zewnętrznej, dzięki czemu mamy oszczędność miejsca w budynku.

  Dodatkowe składowe instalacji uzależnione są od konkretnej specyfikacji i wymagań inwestora. Zazwyczaj znajdują się także zbiorniki CWU oraz zbiornik buforowy, pompy obiegowe, zawory przełączające, naczynia przeponowe, separatory i wiele innych drobniejszych podzespołów.

   

  Jakie są najlepsze praktyki związane z konserwacją i serwisowaniem pomp ciepła?

  W celu utrzymania gwarancji należy wykonać 1 lub 2 przeglądy rocznie w zależności od producenta. Pompa ciepła jak każde inne urządzenie wymaga serwisu, dlatego warto utrzymać systematykę przeglądów nawet po okresie gwarancji. Z pewnością dzięki temu unikniemy przedwczesnemu zużyciu podzespołów. W tym celu najlepiej wezwać instalatora/serwisanta. Samodzielne próby serwisowania zazwyczaj kończą się koniecznością poważniejszej interwencji serwisanta i większymi kosztami.

   

  Jakie są Pana zdaniem główne wyzwania dla przemysłu pomp ciepła w dzisiejszych czasach?

  Myślę, że przemysł produkujący pompy ciepła ciągle mocno się rozwija. Jednakże w ubiegłym roku mogliśmy doświadczyć problemów z dostępnością urządzeń, co pokazało jak duże zapotrzebowanie jest obecnie na pompy. Tak więc głównym wyzwaniem będzie zdecydowanie rozbudowa możliwości produkcyjnych w celu poprawienia dostępności urządzeń.

   

  Jakie są perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła w 2023 roku?

  Zdecydowanie można powiedzieć, że rynek pomp ciepła w Polsce dopiero raczkuje i jest to w dalszym ciągu dla większości „egzotyczny” temat. Myślę jednak, że świadomość ludzi rośnie bardzo szybko, co pokazuje każdy kolejny rok, jeśli spojrzymy na ilość montowanych pomp. Uważam, że w 2023 roku także zanotujemy znaczny wzrost zainstalowanych urządzeń.

   

  Jakie są najważniejsze trendy i innowacje w dziedzinie pomp ciepła, które warto obserwować w najbliższym czasie?

  W ostatnim czasie obserwujemy fakt, że producenci prześcigają się w uzyskaniu jak najlepszego designu jednostek zewnętrznych. Do tej pory były to zazwyczaj szare/białe prostopadłościany bez specjalnego wymiaru estetycznego. Obecnie można zaobserwować przeróżne designerskie wzornictwo co sprawia, że pompa nie jest już tylko skrzynką z wentylatorem, ale zdecydowanie może się wkomponować w elewację budynku czy też inne miejsce montażu i nie będzie zaburzać koncepcji.

  Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę technologię, to producenci mają ciężki orzech do zgryzienia i wymaga on wielu testów i analiz, tak aby podnosić parametry wydajnościowe pomp ciepła. Jednym z wyznaczników jest stosowanie różnych czynników chłodniczych, tak aby pompy ciepła były jak najbardziej ekologiczne. Wiąże się to także z tym jakie regulacje są wprowadzane w danym czasie.

   

  Bardzo dziękuję za rozmowę.

   

  #OZE #Pompaciepła #Oszczędność

  Kategorie
  Sponsorowany

  Jak zapewnić sobie spokój, kiedy użytkujemy instalację OZE? Jak zabezpieczyć się przed dodatkowymi kosztami, których nie mogliśmy przewidzieć? Rynek ubezpieczeń odpowiada na potrzeby klientów, którzy wybierają alternatywne źródła energii

  Jakie są powody uszkodzeń lub zniszczeń instalacji fotowoltaicznych?

  Instalacje fotowoltaiczne mogą ulec zniszczeniu, uszkodzeniu, wandalizmowi lub kradzieży. Wpływają na nie również warunki pogodowe, np. gradobicia, gwałtowne burze czy huragany. Wtedy instalację PV uszkadzają lub niszczą okoliczności zewnętrzne, niezależne od producenta czy instalatora. Panele słoneczne można również uszkodzić podczas wszelkich prac remontowych, np. na panel PV przypadkowo może spaść ciężkie narzędzie. Gwarancja nie obejmuje usunięcia tego typu szkody. Wówczas klient powinien liczyć się z dodatkowymi kosztami, które mogą być zbliżone, a nawet większe od tej inwestycji. Wielu właścicieli instalacji chętnie sięga po ubezpieczenia urządzeń OZE. Wtedy tego typu wydatki pokrywa ubezpieczyciel. Warto pamiętać, że instalacje PV można ubezpieczyć w okresie gwarancyjnym, jak również po nim. Coraz więcej wykonawców instalacji fotowoltaicznych zawiera umowy na instalacje PV lub pompy ciepła i jednocześnie polisę ubezpieczeniową z inwestorem. Staje się to standardem w ofercie firm OZE. Dzięki niewielkiej dodatkowej inwestycji, klient zyskuje na wiele lat spokój i bezpieczeństwo swojej rodziny lub firmy. Wykonawca instalacji poszerza swoją ofertę, łatwiej pozyskuje nowych klientów oraz zapewnia sobie dobrą opinię w branży. Nie musi się obawiać sytuacji od niego niezależnych. Wykonawcy OZE, którzy wcześniej nie proponowali ubezpieczeń lub ich klient nie skorzystał z ubezpieczenia, zawierają teraz umowę z ubezpieczycielem. Dzięki temu mają dodatkowy powód, aby skontaktować się ze swoimi klientami. Kiedy proponują ubezpieczenie, mogą przedstawić ofertę rozbudowy własnej instalacji lub dodatkową usługę, np. pompę ciepła lub magazyn energii.

   

  Jaki ubezpieczyciel jest liderem w branży OZE?

  Obecnie na rynku niektóre firmy ubezpieczeniowe przygotowały specjalne warunki ubezpieczeń instalacji OZE. Jedną z najciekawszych ofert ma Grupa PZU, która jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele grupy stoi PZU SA. Jest to najbardziej rozpoznawalna marka w naszym kraju. W badaniach marketingowych znajomość marki deklaruje aż 88 proc. badanych, wspomaganą znajomości marki potwierdza 100 proc. pytanych. Klienci chętnie podpisują umowy z wykonawcami OZE, którzy oferują usługi znanej polskiej marki z wieloletnią tradycją, która cieszy się wysokim poziomem zaufania społecznego.

  Grupa PZU dysponuje wieloma indywidualnie dopasowanymi do klienta usługami dla klienta, np. ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i solarnych oraz pomp ciepła. Jest to jedna z propozycji, która odpowiada na współczesne potrzeby rynku. Obejmuje ona również ładowarki samochodowe, akumulatory do fotowoltaiki oraz kolektory słoneczne. Usługę tę można rozszerzać nawet o nagłe sytuacje, np. niższa produkcja energii elektrycznej oraz przerwy w działaniu instalacji PV. Więcej o ofercie: tutaj.

   

  Czy firma z branży OZE może sprzedawać ubezpieczenia i działać jako agent ubezpieczeniowy?

  Coraz częściej w branży ubezpieczeniowej spotykamy tzw. „dwuzawodowców”. Są to osoby lub firmy, które łączą rolę agenta ubezpieczeniowego ze swoim biznesem lub inną pracą. Jakie firmy w szczególności powinny rozważyć ubezpieczenia jako dodatkowe źródło dochodu? Może to być np. firma, która kompleksowo świadczy usługi instalacji OZE, lub firma, która zajmuje się wyłącznie instalacją PV. Mogą to być również doradcy i handlowcy produktów OZE. Takie połączenie zwiększa atrakcyjność oferty, poszerza ją o dodatkowe produkty. Aktywność ubezpieczeniowa przynosi także większe zyski dla firmy. Dzięki niej handlowcy mogą łatwiej realizować plany sprzedażowe. Sprawdza się tutaj strategia dywersyfikacji. Polega ona na tym, że kapitał i działania firmy są rozproszone i nie skupiają się na jednej dziedzinie czy branży. Agenci ubezpieczeniowi zazwyczaj łączą pracę w ubezpieczeniach z dodatkowym zawodem. Część z nich na co dzień jest doradcami OZE, a nawet wykonawcami instalacji OZE. Firmy OZE mogą być także „agentami premium” i zwiększyć swoje portfolio, dlatego że oferują dodatkowo ubezpieczenie PZU.

   

  Kim jest agent ubezpieczeniowy PZU i czym się zajmuje?

  Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba pełnoletnia, która prowadzi lub założy własną działalność gospodarczą. Największe szanse, aby osiągnąć sukces w doradztwie ubezpieczeniowym ma ktoś, kto jest otwarty i gotowy na sukces. Agent powinien być komunikatywny, uczciwy i zdeterminowany w swoich działaniach sprzedażowych. Praca z ludźmi jest pełna wyzwań, tym ważniejsze jest, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Ostatecznie przekłada się to na satysfakcję klienta. Praca agenta ubezpieczeniowego polega na aktywnej sprzedaży dodatkowych produktów obecnym i byłym klientom. Przykładowo – klienci mogą mieć instalację fotowoltaiczną, solarną czy pompę ciepła nawet 2–3 lata i więcej. Ubezpieczenie PZU Eko Energia może mieć każdy bez względu na okres gwarancyjny.

   

  Dlaczego warto pracować jako agent ubezpieczeniowy PZU?

  Agent ubezpieczeniowy PZU może zdobyć cenne doświadczenia i budować trwałe, dobre relacje międzyludzkie. Nasze hasło rekrutacyjne „Pracuj, jak Ci wygodnie” podkreśla, że agent może pracować w sposób elastyczny i swobodny. Może pracować na pełen etat, w pełnym wymiarze godzin, jak również wybrać formę pracy dorywczej. Korzystają z tego np. młode mamy, które chcą pracować zdalne. Tę formę pracy wybierają również przedsiębiorcy, którzy chcą poświeć tylko część swojego czasu na aktywność ubezpieczeniową.

  Osoba, która zdecyduje się pracować jako agent ubezpieczeniowy PZU, może liczyć na atrakcyjny system wynagrodzeń oraz dodatkowe premie dla nowych agentów. Zapewniamy opiekę merytoryczną i szkoleniową  kierownika sprzedaży i zespołu specjalistów. Praca agenta ubezpieczeniowego to również przejrzysta ścieżka rozwoju kariery.

  Więcej o karierze agenta ubezpieczeniowego PZU: tutaj.

  Wszyscy zainteresowani dodatkowymi informacjami – firmy, w tym wykonawcy instalacji OZE, lub osoby z własną działalnością gospodarczą – mogą napisać lub zadzwonić do Bartłomieja Jasicy, managera agentów premium w PZU SA – bjasica@pzu.pl, 666 883 997.

  Prosimy, aby powołać się na nasz portal www.TOP-OZE.pl.


  #OZE #PV #Fotowoltaika #Pompyciepła #Ubezpieczenie #PZU #Praca #Zatrudnienie

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompy ciepła korzystają na kryzysie. IEA przewiduje rekordową sprzedaż

  Umacniający się kryzys energetyczny zmusza społeczeństwo do szukania oszczędności. Duża jego część nie szuka jednak krótkoterminowego „zaciskania pasa”, a decyduje się na wdrażanie rozwiązań przynoszących oszczędności długoterminowe. Do takich rozwiązań w obszarze ogrzewania zdecydowanie zaliczana jest pompa ciepła. Cieszące się popularnością urządzenie może w zależności od technologii czerpać ciepło z powietrza, wody lub gruntu. Lokatorzy obiektu wyposażonego w pompę ciepła mogą natomiast cieszyć się jednocześnie ekonomicznym i ekologicznym ogrzewaniem.

  Zgodnie z opublikowanym przez MAE raportem „ The Future of Heat Pumps” w najbliższych latach nie należy spodziewać się spadku zainteresowania rozwiązaniem. Analiza wykazała, że pompy ciepła umocnią swoją pozycję poprzez jeszcze większy wzrost zainteresowania wśród odbiorców. Jak podkreśla IEA wciąż na potrzeby cieplne budynków wykorzystywane są w głównej mierze surowce kopalniane, pomimo predyspozycji do zastosowania nowego, ekologicznego odpowiednia – pompy ciepła.

  Eksperci w opracowanym raporcie wykazują, iż w 2021 roku sprzedaż pomp ciepła na świecie wzrosła o niemal 15 proc. Wynik ten to rekordowy poziom, jednak to niejedyne wyróżnienie. Sprzedaż w ubiegłym roku osiągnęła dwukrotność średniej z ostatniej dekady. Wynik jest imponujący i w dużej mierze zawdzięcza swój poziom krajom Unii Europejskiej. Jak wskazuje analiza na terenie UE sprzedaż pomp ciepła w 2021 roku wzrosła średnio o około. 35 proc. Eksperci nie mają wątpliwości, że wyjątkowy wzrost zainteresowaniem tą branżą ma związek z panującym kryzysem energetycznym i przewidują dla niej dalszy trend wzrostowy.

  Rok 2022 dobiega już końca, a to właśnie ten rok autorzy raportu z pewnością opisują jako kolejny rekordowy. W wielu krajach pierwsza połowa bieżącego roku zdążyła podwoić ilość sprzedaży z pierwszego półrocza ubiegłego roku. Tendencja ta przejawiała się m.in. w Austrii, Holandii, czy Polsce. Autorzy opracowanej analizy przewidują, że do końca dekady na obszarze krajów UE może przybyć niemal 5 mln pomp ciepła bijąc obecny rekord przeszło 2 mld i ustanawiając go na poziomie prawie 7 mln.

  Rozwiązanie cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem. Ekonomia pomp ciepła, przy połączeniu z jej ekologicznym charakterem nadaje rozwiązaniu miano niezbędnego elementu przy realizacji zielonej transformacji, do której dąży Unia Europejska.

   

  #OZE #pompaciepla #ogrzewnictwo #energia #ogrzewanie #raport

  Kategorie
  OZE

  Kongres ESG Polska Moc Biznesu – power speeche i inspiracje

  Kongres ESG Polska Moc Biznesu rozpoczyna się 7 listopada 2022 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Polska Moc Biznesu to interaktywne wydarzenie skierowane do przedstawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji biorą udział w ponad 30 godzinach wystąpień, dyskusji, spotkań przy okrągłych stołach, a także będą mogli wysłuchać motywujących wystąpień

  ***

  Kongres ESG – Polska Moc Biznesu to inicjatywa, której dotąd w polskiej przestrzeni publicznej nie było. Wydarzenie tworzy płaszczyznę do debaty na tematy społeczne, gospodarcze, ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego i zarządzania biznesem w kontekście trendów światowych, polityki Unii Europejskiej oraz polskiej perspektywy.

  Na Kongresie spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz szereg innych ministerstw, uczelni wyższych i instytucji naukowych.

  ***

  Mowy na scenie E Kongresu ESG – Polska Moc Biznesu skupione były wokół idei i definicji ESG, zielonej energetyki, elektromobilności czy kolei; przedstawione zostały również zagadnienia wodoru jako alternatywnego paliwa.

  Pierwszy Key Note pt. “Po co E w ESG?”  wygłosiła  Agnieszka Rozwadowska z Columbus Energy.

  • E to najważniejsza litera w raportowaniu finansowym. Według aktualnych raportów, jeśli nie dźwigniemy zmian legislacyjnych ani zmian społecznych, nasza przestrzeń biznesowa zmieni się, nasze biznesy nie będą zabezpieczone w odpowiedni sposób. Pakiet prawa klimatycznego mówi, że do 2030 roku musimy drastycznie zmniejszyć emisję  śladu węglowego.
  • Redukcja śladu węglowego wpływa na 7 wskaźników GRI , tworzy synergię z S i G. Raportowanie jest ważne dla rynków kapitałowych i obszaru zarządczego w organizacjach. Raportujemy ślad węglowy oraz inwestujemy w odnawialne źródła energii.
  • Ślad węglowy trzeba liczyć – jest to pierwszy krok. Drugi etap stanowi próba jego redukcji na określonych płaszczyznach, inwestycja w poprawę wskaźników GRI i włączenie wszystkich interesariuszy w te działania, z myślą o społecznościach lokalnych.

  Więcej informacji, kliknij w link: Mówcy.

  Kategorie
  OZE

  INSTALACJE OZE W POLSCE – RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

  Raport przygotowaliśmy w oparciu o rzetelne źródła danych, jakim są publikacje statystyczne na stronach:

  • Agencji Rynku Energii (ARE) – dane dotyczącej struktury i produkcji energii, w tym OZE
  • Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) – dane dot. pomp ciepła
  • Dane pochodzące ze stron rządowych
  • Dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

  Nowych instalacji fotowoltaicznych wciąż przybywa. Obecnie nie tylko właściciele domów jednorodzinnych, ale również coraz więcej właścicieli oraz zarządów firm i zarządów spółdzielni podjęło decyzję o konieczności instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła. Instalacje PV o mocy do 50 kW można założyć nawet w ciągu ok. 1 miesiąca. Przy instalacjach PV powyżej 50 kW istnieje konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz na warunki przyłączenia. Procedury te zajmują zwykle od 8 miesięcy do nawet 12 miesięcy. Z jednej strony jest to duża bariera dla inwestorów średnich instalacji fotowoltaicznych. Jednocześnie okres załatwiania formalności pozwala na zgromadzenie budżetu niezbędnego na inwestycję w produkcję energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby.

  Dobrym rozwiązaniem jest instalacja OZE z pompą ciepła i magazynem energii. Jednak całkowite uzależnienie się od elektrowni zarówno dla osób indywidulanych a także dla firm jest poważną inwestycją. Trzeba dobrze policzyć koszty związane z taką instalacją i porównać ją z korzyściami. Dla osób, które jeszcze nie podjęły decyzji, dużą motywacją są galopujące ceny gazu i prądu. Co za tym idzie rosnące koszty ogrzewania, oświetlenia oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, firm i spółdzielni mieszkaniowych. Dlatego warto przyjrzeć się temu, co dzieje się na rynku OZE w 2022 roku.

   

  Udział zainstalowanej mocy elektrycznej wg rodzaju elektrowni w 1P 2021.

   

  Udział zainstalowanej mocy elektrycznej wg rodzaju elektrowni w 1P 2022.

   

  Porównanie zainstalowanej energii na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  Na koniec czerwca łącznie we wszystkich źródłach energii zainstalowano ponad 56 GW, tj. 56 731 MW.

  Jest to o ok. 10,5 proc. więcej zainstalowanej energii w okresie 2P 2021 oraz 1P 2022.
  Jednocześnie udział zainstalowanej energii OZE zwiększył się z 28 proc. do 35 proc. Tym samym udział zainstalowanej energii w elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 72 proc. do 65 proc. w stosunki do wszystkich zainstalowanych źródeł energii.

   

  Udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach w 1P 2021.

   

  Udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach w 1P 2022.

   

   

  Porównanie wyprodukowanej energii na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  W pierwszej połowie 1P 2021 roku wszystkie elektrownie w Polsce wyprodukowały 85 542 GWh. Natomiast w 1P 2022 roku wyprodukowały 90 253 GWh energii elektrycznej. Oznacza to 6 proc. wzrost 1P 2022 / 1P 2021.

  W 1P 2022 roku wyprodukowano o 5 527 GWh więcej energii w porównaniu do tego samego roku ubiegłego roku. Oznacza to wzrost produkcji energii z OZE o 35,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  Z jednej strony cieszy duży, bo o ponad 1/3 wzrost produkcji energii z OZE. Jednocześnie wiemy, że jest to zdecydowanie za mało w stosunku do aktualnych potrzeb.

  Udział wyprodukowanej energii z OZE wzrósł z 17 proc. do 22 proc. Tym samym udział energii wyprodukowanej  elektrowniach konwencjonalnych zmniejszył się z 72 proc. do 65 proc. w stosunku do wszystkich zainstalowanych źródeł energii.


  Jaka jest struktura OZE w Polsce w 1P 2022 roku?

  Warto bliżej przyjrzeć się, jakie są główne rodzaje elektrowni OZE.
  Które z nich generują najwięcej prądu?
  Jak zmienia się rozwój każdego rodzaju źródeł odnawialnych źródeł energii?


  Ile energii elektrycznej z OZE zainstalowano w 1P 2022 roku z podziałem na źródła?

   

  Ile energii elektrycznej z OZE zainstalowano w 1P 2022 roku z podziałem na źródła?

   

  Porównanie zainstalowanej energii z OZE na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

  Na koniec 1P 2021 roku w elektrowniach wiatrowych zainstalowano 6 697 MW mocy energii elektrycznej.
  Na drugim miejscu uplasowały się elektrownie fotowoltaiczne (elektrownie PV). Łączna moc w zainstalowanych elektrowniach fotowoltaicznych wyniosła 5 367 MW. Pozostałe rodzaje elektrowni łącznie miały 16 proc. udział w całkowitej zainstalowanej mocy w elektrowniach OZE.

  Na 30 czerwca 2022 roku nastąpiła zmiana lidera źródła zainstalowanej energii wśród wszystkich źródeł OZE. Moc instalacji z instalacji PV podwoiła się i zwiększyła się o ok. 5 tys. MW. Instalacje fotowoltaiczne miały 52 proc. zainstalowanej mocy. Natomiast instalacje wiatrowe uzyskały 37 proc. udział w rynku zainstalowanej energii z OZE. Pozostałe trzy źródła OZE łącznie miały tylko 11 proc. udział w zainstalowanej mocy źródeł OZE. Oznacza to 5 proc. spadek udziału pomimo, że łącznie zainstalowano nieco więcej mocy w porównaniu do okresu poprzedniego.

   

  Produkcja energii elektrycznej z OZE w 1P 2021 roku z podziałem na źródła.

   

  Produkcja energii elektrycznej z OZE w 1P 2022 roku z podziałem na źródła.

   

  Porównanie wyprodukowanej energii z OZE na koniec 1P 2022 do 1P 2021 r.

   Warto zauważyć, że zainstalowana moc energii elektrycznej nie jest równa wyprodukowanej mocy. Wynika to z faktu, że elektrownie fotowoltaiczne produkują prąd w ciągu dnia, a elektrownie wiatrowe, gdy wieje wiatr. Z tego powodu udział w produkcji energii elektrycznej elektrowni fotowoltaicznych jest znacznie mniejszy w porównaniu do udziału w zainstalowanej mocy wśród wszystkich źródeł OZE.

  Największe wzrosty w produkcji energii ze źródeł OZE uzyskano z elektrowni wiatrowych. Wyprodukowano w nich w 1P 2022 ponad 3,1 tys. GWh więcej w porównaniu do okresu poprzedniego.
  Na drugim miejscu uplasowały się elektrownie fotowoltaiczne, w których wyprodukowano ponad 2,1 GWh.

  Warto również zauważyć, że największą zmianę w produkcji energii elektrycznej uzyskały elektrownie fotowoltaiczne (211 proc.), a następnie elektrownie wiatrowe (141 proc.). W elektrowniach wodnych oraz w elektrowniach na biomasę i biogaz wyprodukowano w obecnym półroczu mniej energii niż w poprzednim okresie.


  Ile jest instalacji OZE w Polsce 1P 2022 roku?

   

  W minionym półroczu wśród wszystkich nowych instalacji OZE przybyło aż 99,97 proc. instalacji fotowoltaicznych tj. instalacji PV. Z jednej strony powstał już duży rynek firm specjalizujących się w wykonywaniu tego typu instalacji. Jeszcze w ubiegłym roku w branży OZE pracowało ponad 90 tys. pracowników w ponad 30 tys. firm. Z drugiej strony na rozwój określonej branży lub specjalizacji mają bardzo duży wpływ ustawy rządowe. Jak wiadomo farmy wiatrowe produkują najwięcej prądu ze wszystkich źródeł OZE. Z uwagi na szereg obostrzeń związanych z lokalizacją nowych wiatraków, w tym określonymi dużymi odległościami od zabudowań, liczba nowych instalacji tych źródeł energii jest niewielka.

  Jak wynika z powyższej tabeli oraz wykresu, liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych miesiącach 1Q 2022 roku rosła z bardzo dużą dynamiką.

   

  Ile przybyło nowych instalacji OZE w ramach Programu Mój Prąd 4.0?

  Jak wiadomo program Mój Prąd 4.0 obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku. W 2Q 2022 roku z miesiąca na miesiąc ilość instalacji PV znacząco spadła. Głównym tego powodem jest zmiana zasad rozliczania zakupu prądu od elektrowni.
  Zauważamy, że w kwietniu spadek jest jeszcze niewielki. Spowodowane jest to tym, że nie wszystkie inwestycje zaplanowane na marzec br. zrealizowano w marcu. Część z nich zrealizowano w kwietniu.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, o czym pisaliśmy na łamach nasze portalu www.TOP-OZE.pl, ilość inwestycji na rynku B2C (Business to Customer) została ograniczona. Natomiast właściciele firm znacznie zwiększyli swoje zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Tym samym jak wynika to z zebranych danych, rynek usług fotowoltaicznych zmienia się. Oznacza to, że w porównaniu do poprzednich miesięcy, zdecydowanie mniej będzie wykonywanych mikroinstalacji PV w domach jednorodzinnych. W zamian będzie powstawało coraz więcej większych instalacji. Z tego wynika, że ilość firm tj. wykonawców instalacji PV będzie malała. Z wcześniejszych badań wynika, że ilość pracowników pracujących w tym sektorze zmniejszy się na koniec roku z 90 tys. do nawet 60 tys.

   

  Wzrost dynamiki fuzji i przejęć w branży OZE

  Zapoczątkowany w ubiegłym roku proces fuzji i przejęć w tym roku będzie się znacznie rozwijał. Oznacza to, że część firm upadnie, inne zostaną przejęte przez dobrze zarządzane organizacje. Jak zwykle zwycięzcami tego rynku będą firmy, które wykonują usługi z najwyższą jakością. Takie firmy mają najwięcej poleceń i są chętnie wybierane przez klientów.
  Sprzedaż Spółek następuje również z naturalnych powodów np. śmierć właściciela lub rozwój spółki na dużą skalę, że trudno jest obecnemu właścicielowi samodzielnie zarządzać dużą organizacją. Potwierdzeniem powyższych zmian na rynku jest to, że coraz więcej właścicieli firm zgłasza się do Spółki Marketing Relacji – właściciela portalu TOP-OZE. Część firm z branży OZE oraz inwestorzy zgłaszają się do nas szukając ciekawych, interesujących spółek, w które mogą zainwestować i poprzez efekt synergii wypracować znacznie lepsze, wyższe wyniki. Inna grupa poszukuje dobrze zarządzanych firm, które posiadają odpowiedni kapitał i ambitną strategię rozwoju.

   

  Jaki proc. zamieszkałych gospodarstw domowych ma już instalacje PV w 1P 2022 roku?

  W ostatnich 5 latach temat fotowoltaiki stał się bardzo powszechny, ponieważ wiele osób otrzymuje propozycje założenia instalacji PV. Dlatego dla wielu osób i firm ciekawą informacją będzie, jaki procent gospodarstw domowych posiada już własną elektrownię słoneczną.

  Jak wynika z poniższego wykresu znaczny przyrost instalacji PV obserwujemy od 2019 roku, który trwał do końca 2021 roku. Zauważamy również, że w 2022 roku wzrost instalacji jest nieco mniejszy za sprawą 1Q br.
  Na koniec 2022 roku można spodziewać się dalszego wzrostu, ale już ze znacznie mniejszą dynamiką.

  Manager Zespołu Marketing Relacji, w tym główny autor tego raportu przez blisko 30 lat obserwuje zmiany na rynku różnych branż. Z perspektywy tego okresu stwierdzamy, że w całym okresie branża OZE jest jedną z najbardziej dynamicznych branż. Natomiast od 2017 roku do 2021 roku tj. w ostatnich 4 latach branża OZE osiąga największą dynamikę wzrostu ze wszystkich branż w Polsce.

  W obecnej chwili instalacje fotowoltaiczne ma ok. 20 proc. domów jednorodzinnych. Jednocześnie w okresie 10 kolejnych lat istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wysokich wzrostów kosztów energii, gazu i ogrzewania. Dlatego w opinii naszego Zespołu przez najbliższe 10 lat tj. do 2032 roku fotowoltaikę może zainstalować kolejne 20 proc. domów jednorodzinnych tj. ok. 1 mln klientów indywidualnych oraz kilkaset tysięcy klientów biznesowych. Dodatkowo będzie następował rozwój pomp ciepła i magazynów energii.

   

  Jaki proc. gospodarstw domowych posiada już pompy ciepła?

  Na podstawie zgromadzonych danych na koniec 1P 2022 roku w Polsce łącznie zainstalowanych było ponad 436 tys. pomp ciepła. Oznacza to, że zaledwie 7,6 proc. zamieszkałych domów jednorodzinnych ogrzewa się i chłodzi pompami ciepła. Od 2020 roku do 2021 roku odnotowywano duży wzrost zainteresowania zakupem pomp ciepła. Roczna dynamika wzrostu sprzedaży w tym okresie wyniosła od 53 proc. do 65 proc. Natomiast w 2022 roku odnotowano olbrzymie zainteresowanie pompami ciepła. Tylko w okresie styczeń – czerwiec br. zainstalowano ok. 80 tys. nowych pomp ciepła. Dla porównania w całym 2021 roku zainstalowano 92 650 pomp ciepła.

  Według danych podawanych przez PORT PC. W całym roku 2022 liczba zainstalowanych pomp ciepła podwoi się w stosunku do 2021 roku. Roczna dynamika sprzedaży pomp ciepła w bieżącym roku wyniesie ok. 100 proc. Dla przykładu w czerwcu br. udział pomp ciepła we wnioskach do programu „Czyste Powietrze” osiągnął 60 proc.

   

   Jakie są rozpiętości cen pomp ciepła?

   Pomimo rosnących cen z miesiąca na miesiąc, pompy ciepła bardzo szybko znikają z rynku. Polacy w tym sezonie rzucili się na pompy ciepła z powodu coraz to bardziej rosnących cen gazu i węgla. Tym samym wzrastają koszty ogrzewania. Producenci nie nadążają z realizacją zamówień. Natomiast zainteresowane montażem osoby, muszą ustawić się w długiej kolejce oraz uzbroić się w cierpliwość.
  Moda na pompy ciepła jest spowodowana również faktem iż Unia Europejska wyznaczyła redukcję emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej 55 proc. do 2030 roku. W efekcie z miesiąca na miesiąc postępuje wzrost liczby zamówień w stosunku do planów. W związku z tym na rynku OZE obecnie popyt na instalację pomp ciepła wyprzedza podaż.
  Dlatego w czerwcu większość wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” zawierała również dofinansowanie do pomp ciepła.

  Na rynku zauważalny jest wzrost cen pomp ciepła średnio co kilka miesięcy. W marcu 2022 roku odnotowano podwyżkę o około 8 proc. Z kolei w czerwcu podwyżka wyniosła kolejne 9 proc. Producenci zapowiadają, że ceny będą rosły z coraz większą dynamiką, ponieważ wyraźnie na rynku brakuje takich urządzeń.

  Obecnie dla domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 średni koszt zakupu z montażem pompy ciepła wynosi od 25 tysięcy zł do 50 tysięcy zł. Natomiast wiemy, że można znaleźć na rynku również pompę poniżej 25 tysięcy złotych, jak też na rynku są pompy o znacznie wyższej cenie. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, metrażu oraz producenta i gwarancji.

  Prawdopodobne jest, że w 2023 roku pompy ciepła będą zdecydowanie droższe.

  Dlatego bardzo ważne są inicjatywy podejmowane w zakresie ograniczania wzrostu cen, a tym samym wzrostu inflacji. Dla przykładu cytujemy: „22 września br. PORT PC wystosował apel do Premiera polskiego rządu o pilną interwencję w kwestii ograniczenia drastycznych podwyżek cen energii dla użytkowników pomp ciepła”.

   

  „Rozpiętości cen na pompy ciepła z montażem, z jakimi mogą spotkać się klienci końcowi, są astronomiczne. Na fali dynamicznych wzrostów ten rynek, do tej pory w większości zagospodarowany przez doświadczonych instalatorów z dużą wiedzą i doświadczeniem, zalała fala firm bez wymaganych kompetencji w tym skomplikowanym temacie. I tak małe firmy, wcześniej montujące np. kotły gazowe znacząco zaniżają ceny, a potem wykonują instalacje niezgodnie z niezbędnymi standardami. Z kolei duże kapitały, chcące przenieść swoje doświadczenie z paneli fotowoltaicznych, często ceny zawyżają, gdyż najczęściej korzystają z know how podwykonawców, lub mają zawyżony „współczynnik chciwości”.
  – skomentował dla nas Błażej Szpich – Dyrektor Handlowy BUDOTOM Sp. z o.o.

  „Ceny pompy ciepła potrafią wahać się nawet o 50% w zależności od tego, kto je sprzedaje i jaki jest stan instalacji centralnego ogrzewania. Ta sama pompa może być dużo droższa, gdy jej montaż w budynku będzie wymagał dodatkowej armatury lub wyraźnie tańsza, gdy wchodzimy do nowego budynku przystosowanego do instalacji pompy. Warto uważnie czytać proponowane umowy i porównywać ceny urządzeń „pod klucz”. W przeciwnym razie możemy narazić się na nieprzyjemną niespodziankę w postaci dodatkowych kosztów.

  Dofinansowania z pewnością mają wpływ na popularność pomp ciepła, ale z pewnością najwięcej dla ich promocji zrobiły… ostatnie wzrosty cen węgla i gazu. Do tej pory pompę traktowano jako nieco droższe w eksploatacji rozwiązanie, które gwarantuje wygodę i ekologię. Teraz okazało się, że pompy są do tego najbardziej ekonomiczne. Czyste Powietrze, Moje Ciepło czy Mój Prąd to dodatkowa zachęta do wyboru pompy. Raczej nie traktowana jednak jako czynnik decydujący o wyborze danej technologii ogrzewania.

  Obecna sytuacja na rynku węgla będzie mieć daleko idące konsekwencje w kwestii tego, jak Polacy patrzą na pompę ciepła. Do tej pory kotły węglowe traktowano jako technologię, która mimo licznych wad gwarantuje, że w domu będzie zimą ciepło. Teraz role się odwracają. Ludzie przestają zastanawiać się – Co jak nie będzie prądu? – tylko myślą – Co jeśli nie uda mi się kupić węgla?” – powiedział dla portalu TOP-OZE.pl Kamil Dorociński – Prezes Zarządu ONEPOWER Sp. z o.o.

   

  Ile kosztuje magazyn energii w 2022 roku? Jakie są dofinansowania?

  Inwestycja w magazyn energii wiąże się z kosztem rzędu:

  – 5 kW od 15 tys. złotych do 35 tys. złotych
  – 10 kW od 25 tys. złotych do 45 tys. złotych

  Należy pamiętać, że dzięki programowi Mój Prąd 4.0 można znacznie obniżyć koszt zakupu i instalacji magazynu energii. W ramach programu przy instalacji 10 kW można uzyskać dotację na magazyn energii w wysokości 7,5 tys. zł. Natomiast do magazynu ciepła jest dofinansowanie do 5 tys. zł.

  W ramach programu Czyste powietrze, dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynoszą odpowiednio do 30 tys. zł (podstawowy poziom dofinansowania), 37 tys. zł (podwyższony poziom dofinansowania) lub 69 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania). Natomiast przy dotacji  z prefinansowaniem, dotacje wynoszą do 47 tys. zł (podwyższony poziom dofinansowania) lub 79 tys. zł (najwyższy poziom dofinansowania).

  Dlatego warto na bieżąco śledzić warunki aktualnych programów.
  Szczegółowe zasady znajdziesz klikając w link Program Mój Prąd 4.0.
  Szczegółowe zasady znajdziesz klikając w link Czyste Powietrze.

  Osoby, które chcą zainwestować w magazyn energii, fotowoltaikę lub pompę ciepła i potrzebują doradztwa w tym zakresie, mogą skorzystać z naszej wyszukiwarki TOP Wykonawcy. Doświadczony doradca rekomendowanej firmy z bardzo dobrymi opiniami innych klientów udzieli wszelkich informacji w zakresie optymalnego doboru instalacji do potrzeb. Ponadto poinstruuje o kosztach inwestycji i wartościach dofinansowań.

  Jak rozwija się rynek magazynów energii w Polsce? Jaki jest plan do 2040 roku?

  Wśród wszystkich instalacji OZE zdecydowanym liderem są instalacje fotowoltaiczne. Na drugim miejscu znajdują się pompy ciepła, a na trzecim magazyny energii.

  Magazyny energii stale rozwijają się na rynku OZE. Dowodzi tego raport stworzony we współpracy z AGH (Akademia Hutniczo-Rolnicza w Krakowie) w 2022 roku. W raporcie oszacowano, że do 2040 roku magazyny energii będą stanowiły:

  • 26 tys. trwałych miejsc pracy
  • 69 mld zł wzrostu produkcji krajowej
  • 33 mld zł przyrostu wartości dodanej

  „Odnawialne źródła energii muszą być znaczącym elementem miksu energetycznego. Magazyny energii zarówno na poziomie gospodarstw domowych jak i wielkoskalowe na poziomie sieci, będą stanowiły w perspektywie tej dekady istotny element systemu elektroenergetycznego Polski.” – mówi Ireneusz Zyska, Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

  Źródło: Raport “Wpływ rozbudowy infrastruktury magazynów energii na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r.“

   

  Kierunki rozwoju na rynku OZE w Polsce.

  „W minionych 7 latach branża OZE osiągała niesamowitą dynamikę wzrostu od ponad 100 proc. do blisko 700 proc. w skali rok do roku. Tym samym należała do najbardziej dynamicznie rozwijających się branż ze wszystkich branż w Polsce. Dynamika będzie dalej wysoka. Jedynie dynamika wzrostu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych zamieni się miejscami z pompami ciepła. Potwierdza to fakt, że ponad 1,12 miliona klientów zainstalowało fotowoltaikę. Natomiast łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła przekroczyła już  430 tysięcy. Na koniec br. łączna liczba instalacji pomp ciepła przekroczy 0,5 mln.
  Osoby i firmy, które dokonują inwestycji w OZE znacznie zaoszczędzą na kosztach utrzymania domu oraz kosztach prowadzenia działalności firmy. Należy liczyć się z tym, że oszczędności będą mniejsze od przewidywań największych optymistów i znacznie większe od przewidywać pesymistów. Dlatego warto samemu śledzić bieżące informacje i konsultować je z najlepszymi na rynku”

  – powiedział Jan Załęcki – Wiceprezes Zarządu Marketing Relacji Sp. z o.o. – właściciela portalu TOP-OZE.pl

  Oprócz tradycyjnych źródeł energii, warto również pamiętać, że w najbliższym czasie będą rozwijały się farmy fotowoltaiczne, morskie turbiny wiatrowe oraz magazyny energii. O kierunku rozwoju rynku OZE w Polsce, w tym również na temat baterii wypowiedział się ekspert.

  „W obecnej chwili szanse rozwoju polskich źródeł odnawialnych utożsamiane są z wdrażaniem technologii wodorowych. Ograniczenia mocy przyłączeniowych na sieciach, przestarzała infrastruktura elektroenergetyczna oraz brak odpowiednich systemów wsparcia to tylko kilka powodów, dla których rozwój OZE bez udziału wodoru będzie niemożliwy bądź bardzo utrudniony. Polska energetyka źródeł rozproszonych a zarazem odnawialnych to przede wszystkim stawianie na morskie turbiny wiatrowe (offshore), farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii pod różną postacią (nie tylko baterii litowo-jonowych, lecz przede wszystkim wodorowych). Te ostatnie znakomicie uzupełnią i ustabilizują miks energetyczny odciążając jednocześnie w pewnym stopniu polskie sieci.” – powiedział dla portalu TOP-OZE.pl Bartosz Firmanty – Dyrektor ds. Innowacji w firmie EkoEnergia Polska Sp. z o.o.

   

  Kiedy zwróci się inwestycja w fotowoltaikę przy obecnych cenach?

  W celu pozyskania informacji w tym zakresie, zwróciliśmy się do kilku ekspertów z rynku OZE.

  „Świadoma sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w ostatnich kilku miesiącach, to jak próba rozwiązania jednego równania z trzema niewiadomymi. Aby policzyć okres czy stopę zwrotu z inwestycji, poza standardowymi parametrami, trzeba znać detaliczne i hurtowe ceny energii w czasie.
  Nikt poważny dzisiaj nie ośmieli się przewidywać takowych nawet w najbliższych miesiącach, a co dopiero za 2 czy 4 lata. Dlatego równie prawdziwe są stwierdzenia, że średni okres zwrotu z inwestycji w system fotowoltaiczny będzie wynosił od 3 do 8 lat.
  Warto zauważyć, że wysokie koszty energii bezpośrednio przekładają się na szybki zwrot.
  Więc zamiast zastanawiać się skąd wziąć pieniądze na regulowanie rachunków za prąd, inwestorzy prywatni jak i instytucjonalni powinni jak najszybciej zainwestować w fotowoltaikę.” –
  skomentował dla portalu TOP-OZE.pl Paweł Mazurek – Prezes Zarządu Solar System Sp. z o.o.

  „W Da Vinci Green Energy od kilku miesięcy bardzo szczegółowo analizujemy zwrot inwestycji w fotowoltaikę. Poprzez wskaźnik PVPI obliczamy zwrot inwestycji w fotowoltaikę zarówno dla klienta biznesowego, jak i indywidualnego.
  Według naszych obliczeń opartych na ogólnodostępnych danych, aktualnie wartość zwrotu inwestycji wynosi:
  – ok. 2,5 roku dla klienta biznesowego oraz
  – ok. 4 lata dla osób indywidualnych tj. dla ” Kowalskiego”, który zużywa średnią ilość energii.

  „Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule na portalu TOP-OZE: PVPI Business  – PV Profitability Index Business wrzesień 2022.” – stwierdził Bartłomiej Tuleja – Członek Zarządu Da Vinci Green Energy Sp. z o.o.

   

  Kiedy zwróci się inwestycja w magazyn energii przy obecnych cenach?

  Według dostępnych nam danych zwrot inwestycji w magazyn energii wynosi średnio 3 lata.

  Zdaniem portalu fotowoltaikaonline.pl zainstalowanie magazynu energii zapewnia nie tylko zasilanie awaryjne. Inwestycja jest szczególnie warta przemyślenia, ponieważ instalując magazyn energii razem z fotowoltaiką, dzięki magazynowi energii można zmniejszyć koszt energii nawet o 35 proc.

   

  Podsumowanie

  Rynek energii elektrycznej i ogrzewania jest bardzo dynamiczny. Nowych instalacji fotowoltaicznych stale przybywa. Największą dynamikę odnotowują instalacje pomp ciepła. Coraz więcej gospodarstw domowych i firm montuje również magazyny energii.

  Pomimo działań czynionych przez polski rząd, które nieco ograniczy wzrosty kosztów. Najlepiej samemu zadbać o ograniczanie własnych kosztów, a najlepiej uniezależnić się od elektrowni. Zdajemy sobie z tego sprawę, że największe ograniczenie kosztów wiąże się ze zwiększonymi inwestycjami.
  Dlatego warto wszystko dobrze samemu obliczyć. Warto też wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem dobrych doradców pracujących w najlepszych firmach.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  5 aktualnych programów dofinansowujących instalację pompy ciepła. Wybierz program najlepszy dla siebie i oszczędzaj na ogrzewaniu.

  W dobie rosnących cen zarówno przedsiębiorstwa, jak i właściciele domów intensywnie poszukują rozwiązań mogących możliwie najmocniej ograniczyć ich wydatki. Wiele osób ucieka myślami do zbliżającej się dużymi krokami zimy, niosącej niskie temperatury. Chcąc zabezpieczyć się przed narażeniem na ogromne koszty ogrzewania, wiele osób już dziś decyduje się na instalację pompy ciepła.

  Szukając oszczędności poszukujemy nie tylko dobrej jakości rozwiązania, ale jednocześnie stosunkowo niedrogiego, ekonomicznie opłacalnego systemu grzewczego. Dużą pomocą w obniżeniu rosnących kosztów są środki państwowe. Można je otrzymać w formie dofinansowań na zakup ekologicznych i efektywnych źródeł ogrzewania. Otrzymanie finansowego wsparcia związane jest ze spełnieniem określonych warunków danego programu. Dlatego istotna jest wiedza na temat aktualnych naborów do programów oraz grup, do których są one skierowane.

  Program „Czyste Powietrze”

  Dofinansowanie pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze, to przedsięwzięcie realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Grupą docelową programu są osoby fizyczne, które zamierzają przeprowadzić termomodernizację swojego domu, poprzez m.in. wymianę dotychczasowego, urządzenia grzewczego na ekologiczne i efektywne rozwiązanie, jakim jest pompa ciepła. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od kategorii, w której znajduje się wnioskujący. W programie Czyste Powietrze beneficjenci kwalifikowani są ze względu na wielkość uzyskiwanych przez nich dochodów.

  Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy osób, których dochód nie przekracza 100 000 zł rocznie. Kwalifikujący się do tej grupy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 13 500 zł, w przypadku pompy ciepła typu powietrze/woda, do 3 000 zł, w przypadku typu powietrze/powietrze oraz nieco ponad 20 000 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła. Osoby zaliczane do podwyższonego poziomu dofinansowania muszą wykazać, iż ich dochód na jednego członka nie przekracza 1 564 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Osoby z tej kategorii mogą uzyskać nawet do 18 000 zł na pompę ciepła powietrze/woda, do 6 000 zł na pompę typu powietrze/powietrze oraz 27 000 zł, w przypadku gruntowej pompy ciepła.

  Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób o dochodzie miesięcznym 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 260 zł w jednoosobowym. Uprawnia on do uzyskania do 27 000 zł na pompę ciepła powietrze/woda,  do 9 000 zł na pompę typu powietrze/powietrze oraz do nawet 40 500 zł na gruntową pompę ciepła.

  Program „Czyste Powietrze Plus

  Nowością Programu Czyste powietrze Plus w stosunku do Programu Czyste Powietrze jest prefinansowanie. Oznacza to, że w ramach tego programu właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę „kopciucha” i na ocieplenie domu jeszcze przed rozpoczęciem planowanej inwestycji.

  Prefinansowanie wynosi do 50 proc. kwoty objętej przez program.
  W ramach Czystego Powietrza Plus można otrzymać dotację z prefinansowaniem o 10 000 zł wyższą. Podwyższony poziom dofinansowania uprawnia do otrzymania łącznie do 47 000 zł, zaś najwyższy poziom dofinansowania do 79 000 zł.
  Program Czyste Powietrze Plus obowiązuje od 15 lipca 2022 roku. Od tego dnia można składać Wnioski o dofinansowanie.

  Program „Moje Ciepło”

  Dofinansowanie w ramach tego programu przewidziane jest przez NFOŚiGW dla właścicieli oraz współwłaścicieli nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Kluczowym wymaganiem jest instalacja pompy ciepła w nieruchomości o podwyższonym standardzie energetycznym. Wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną nie może przekroczyć 63 kWh/m2 w przypadku wniosków składanych w 2022 roku i 55 kWh/m2 w przyszłych latach. W ramach programu Moje Ciepło wnioskujący może otrzymać do 7 000 zł na pompę ciepła  powietrze/powietrze i powietrze/woda oraz do 21 000 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła.

  Program PGNiG

  Wsparcie finansowe na rzecz zakupu pompy ciepła typu powietrze/woda w ramach programu PGNiG skierowane jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Wysokość otrzymanych środków zależna jest od wieku budynku, w którym zostanie zamontowane urządzenie. Im nieruchomość jest starsza , tym kwota dofinansowania jest wyższa. Dla budynku z przed 1971 roku można uzyskać maksymalnie 3 941,79 zł, Kluczowym wymaganiem jest zakup urządzenia u jednego z partnerów PGNiG, tj. OZE-Biomar, HelioExpert i Solgen.

  Program „Ciepłe Mieszkanie

  Ta forma dofinansowania przewidziana jest dla osób fizycznych będących właścicielami oraz współwłaścicielami lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budownictwie wielorodzinnym.
  W ramach tego programu dotacja dotyczy inwestycji: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

  Program jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze stąd kwalifikacja beneficjentów odbywa się na podobnych zasadach. Różnicą jest zależność wielkości środków również od poziomu zanieczyszczenia gminy, w obrębie której jest zlokalizowane mieszkanie. W przypadku odbiorców z kategorii podstawowego poziomu dofinansowania roczny dochód nie może przekroczyć 120 000 zł. Taka osoba może otrzymać do 15 000 zł lub 17 500 zł, jeśli lokal znajduje się w gminie z listy najbardziej zanieczyszczonych. Kwalifikacja do podwyższonego poziomu dofinansowania oznacza maksymalny miesięczny dochód na jednego członka w wysokości 1 673 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 2 342 zł w wieloosobowym. Dana grupa uprawnia do uzyskania w zależności od zanieczyszczenia gminy do 25 000 zł lub 26 900 zł. Beneficjenci najwyższego poziomu dofinansowania mogą liczyć nawet na 37 500 zł, jednak ich miesięczny dochód na domownika nie może przekroczyć 900 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 260 zł w wieloosobowym.

  #OZE #technologie #dofinansowanie #ogrzewanie #energia #samorządy #spóldzielnie #wspólnotymieszkaniowe

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompy ciepła – skuteczny sposób na oszczędne ogrzewanie

  Ceny energii pną się mocno w górę. Sporo osób zastanawia się nad zmianą systemu ogrzewania. W takiej sytuacji atrakcyjnym rozwiązaniem wydaje się pompa ciepła. Tu jednak pojawia się dylemat: pompa powietrzna czy gruntowa?

  W każdym z tych urządzeń można wskazać plusy i minusy. Niewątpliwym atutem pomp typu powietrze-woda, czy powietrze-powietrze jest prostsza instalacja, a tym samym niższy koszt inwestycji. Dodatkowo taka pompa jest kompaktowa, zajmuje niewiele miejsca, nie potrzebuje specjalnego terenu, żeby ją ustawić.

  Pompie gruntowej też nie można odmówić licznych atutów

  Oczywiście. Przewagą pompy gruntowej jest stabilność dolnego źródła, niezależnego od temperatury zewnętrznej. Pompy tego typu charakteryzują się też wyższą wydajnością, nie tylko przy ogrzewaniu, ale także latem, kiedy służą nam do chłodzenia.

  A jaki jest minus tego rozwiązania?

  Gruntowe pompy ciepła są po prostu droższe. Dodatkowych kosztów wymagają też prace ziemne, konieczne do ich zamontowania i uruchomienia.

  Pompy gruntowe rozróżniamy na pionowe i poziome. Jak one działają?

  Pompy pionowe czerpią energię z większej głębokości, poprzez sondy. Z kolei poziome wymagają rozprowadzenia wymiennika na mniejszej głębokości, ale za to na większym obszarze.

  A jakiej powierzchni albo głębokości potrzebujemy dla ogrzania domu?

  Wszystko zależy od gruntu, wielkości budynku i jego standardu cieplnego, temperatury, jaką chcemy uzyskiwać, a tym samym mocy pompy, jaka będzie nam potrzebna.

  Przyjmijmy, że mamy dobrze ocieplony dom o powierzchni 100 m2

  W takim przypadku, mówiąc o mocy 4 kW, dla pompy z wymiennikiem poziomym, potrzebowalibyśmy ok. 200 m2 dla wymiennika. Pamiętajmy, że na tej powierzchni, na głębokości ok. 1,5 m – 2 m rozprowadzana jest specjalna wężownica. Ta powierzchnia musi być wolna, nie można jej zabudowywać, obsadzać drzewami, czy utwardzać kostką brukową. Po rozprowadzeniu instalacji staje się w pewnym sensie wyłączona z użytku.

  To faktycznie pewien problem. Sporo działek mieszkaniowych nie dysponuje nawet tak dużą wolną powierzchnią, na której można ułożyć instalację

  Miejmy jeszcze na uwadze, że 200 m2 to przybliżona, średnia powierzchnia. Wszystko tak naprawdę zależy od gleby, od jej spoistości i wilgotności. Moc grzewcza suchego piasku to 10 W/m2, ale już mokra glina charakteryzuje się mocą 25 W/m2. Jak widać, wszystko zależy od podłoża danej nieruchomości.

  Dobrze. W takim razie próbujemy ogrzać nasz dom pompą pionową. Co nas czeka?

  Instalacja pompy tego typu wymaga wykonania odpowiednio głębokiego odwiertu. Operując przykładem 100-metrowego domu i przyjętą mocą 4 kW, potrzebować będziemy odwiertu na głębokość 100 m. Wynika to z obliczenia, w którym przyjmujemy, że średnia moc grzewcza wynosi 40 W/mb odwiertu.

  Zawsze trzeba wiercić tak głęboko?

  Czasami nawet głębiej, ale wówczas może pojawić się konieczność uzyskania zezwoleń, co wynika z przepisów prawa. Do płytszych wierceń do 30 m nie są wymagane żadne formalności, natomiast powyżej 30 m wymaga się projektu robót geologicznych, a dla odwiertów powyżej 100 m wymagane jest uzgodnienie z właściwym urzędem górniczym. Żeby osiągnąć pożądaną wydajność można także wykonać kilka wierceń na mniejsze głębokości.

  Jak w ogóle zabrać się za wybór pompy ciepła?

  Z tym najlepiej zwrócić się do fachowców. Doradztwem, jak i realizacją całego przedsięwzięcia, zajmuje się wiele firm, w tym m.in. EkoEnergia Polska.
  Pod uwagę trzeba wziąć parametry budynku, przeanalizować dokumentację techniczną, oszacować, jakie są nasze oczekiwania, jak intensywnie chcemy grzać, czyli obliczyć zapotrzebowanie cieplne. Przy wyborze gruntowej pompy pionowej konsultujemy się z wykonawcą odwiertów. Tacy fachowcy dysponują wiedzą o charakterystyce geologicznej gruntu, mogą również posiadać informacje z wierceń na sąsiednich działkach. Znając te wszystkie dane można precyzyjnie ustalić, jak mocnej i wydajnej pompy potrzebujemy, a także jak technicznie rozwiązać kwestię jej montażu.

  Teraz chyba kwestia najtrudniejsza dla klienta. Jak duży budżet należy szykować?

  Przeciętny koszt pompy powietrznej to ok. 35 tys. zł – 55 tys. zł brutto. Gruntowa kosztuje ok. 70 tys. zł – 100 tys. zł brutto. Pamiętajmy, że gruntowe są jednak tańsze w eksploatacji i wydajniejsze, możemy dzięki nim osiągnąć temperaturę ogrzewania nawet 70 st. C.

  Pompa ciepła musi iść w parze z fotowoltaiką?

  Jest to pewien mit, bo wcale nie musi. Oczywiście, dzięki instalacji fotowoltaicznej możemy zaoszczędzić na prądzie niezbędnym do zasilania pompy. Jednak nawet bez fotowoltaiki pompa ciepła jest najtańszym i bezobsługowym systemem ogrzewania. To nie tylko moje zdanie, ale również opinie wielu naszych klientów.

  Dziękuję za rozmowę.

  Kategorie
  OZE

  Pompy ciepła, fotowoltaika i magazyny energii bez tajemnic

  Co najbardziej nurtuje potencjalnych, przyszłych użytkowników pomp ciepła?

  Na początku zwykle stają przed pytaniem – jaki rodzaj pompy wybrać: powietrzną czy gruntową? Większość decyduje się na powietrzną. Bez względu jednak na to, jaka to będzie pompa, aby ograniczyć koszty eksploatacji budynku, najlepiej połączyć ją z fotowoltaiką. Wówczas dla budynków o powierzchni grzewczej do 150 m2 warto, przeznaczyć dodatkowo około 4 kWp mocy z instalacji PV dla samej pompy ciepła.

  Pompy to czysta oszczędność. Czy każdy właściciel domu może ją mieć u siebie?

  Aby pompa pracowała efektywnie, zapewniała nam ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową – a przypomnijmy, że najpopularniejsze pompy umożliwiają grzanie w granicach 45-55 st. Celsjusza, dom musi spełnić podstawowe warunki techniczne. W przypadku budynków w których występują duże straty ciepła na przykład ze względu na: brak odpowiedniej izolacji cieplnej ścian elewacyjnych,  nieszczelną stolarkę zarówno okienną, jak i drzwiową. Przy decyzji na montaż  pompy ciepła należy liczyć się ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej. Warto pamiętać, że choć pompy gruntowe mają lepszą efektywność, to ich montaż wymaga dodatkowych prac, przez co koszty inwestycji znacznie rosną. Dla pomp z poziomym wymiennikiem ciepła potrzebujemy określonego obszaru, może nawet kilkuset metrów, na którym rozłożymy wymiennik ciepła. Powinna to być powierzchnia biologicznie czynna, czyli nie można na niej sadzić drzew, ani jej utwardzać. Jest to w pewnym sensie powierzchnia  wyłączona z użytku, stąd niewiele osób decyduje się na to rozwiązanie. Przy tym także ważny jest rodzaj gruntu oraz jego wilgotność – im większa, tym lepiej. Inaczej sprawa wygląda z pompą gruntową z wymiennikiem pionowym, gdzie na przykład wystarczy nam 10 arów do wykonania dwóch odwiertów o głębokości 100 m. Istotna jest struktura gruntu, z uwagi na energetyczny odzysk ciepła oraz na trudność wykonania wymiennika. Jednak ze względu na niższą cenę wykonania instalacji, powietrzne pompy zdecydowanie częściej są wybierane niż gruntowe.

  Pompa powietrzna jest prostsza w montażu, ale nie może stanąć „gdziekolwiek”

  Miejsce montażu pompy ciepła często determinuje lokalizacja kotłowni i dostępność miejsca na działce. Nie zaleca się montowania jednostek zewnętrznych pompy ciepła, blisko okien szczególnie sypialni ze względu na emitowany przez nie hałas oraz w ciągach komunikacyjnych, czy podjazdach do garażu. Dobrym zwyczajem jest zachowanie odpowiedniej odległości od sąsiadów, szczególnie w przypadku ciasnej zabudowy. Przepisy nie określają odległości jednostki zewnętrznej pompy ciepła od granicy. Jednak producenci muszą spełnić normy niskiego hałasu, aby nie narażać nikogo na dyskomfort związany z dźwiękiem dobiegającym od pracującej pompy. Pamiętajmy, że nocą w granicy naszej działki głośność naszej pompy ciepła (ciśnienie akustyczne) nie może przekraczać 40dB(A).

  Jak długo czeka się na pompę w EkoEnergia Polska?

  Te urządzenia dostępne są u nas od ręki. Mamy sprawdzonych producentów ekologicznych i bezobsługowych pomp. Dysponujemy nimi na bieżąco i jesteśmy w stanie dla każdego indywidualnie dobrać najlepsze rozwiązanie. Możemy zainstalować również pompę upatrzoną przez klienta. Wówczas jednak taka instalacja może wydłużyć się do kilku miesięcy. Dla typowych rozwiązań, gdy zaprojektowane urządzenie jest dostępne na naszym magazynie,  już w 14 dni od podpisania umowy jesteśmy w stanie rozpocząć montaż instalacji. Pompa Ciepła powietrze – woda o mocy cieplnej do 50 kW, nie potrzebuje technicznych odbiorów czy zgłoszeń. Dlatego taka pompa może ogrzewać dom i podgrzewać wodę od razu po wykonaniu instalacji.

  Czy każdy użytkownik domu jednorodzinnego może mieć u siebie mikroinstalację fotowoltaiczną?

  W zasadzie tak, ale trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim posesja nie może być zacieniona. Ważne są też uwarunkowania techniczne – najlepiej, kiedy dach jest nachylony pod kątem 20-45 st., a optymalnie, kiedy jest zwrócony w stronę południową. Oczywiście inne warunki nie wykluczają montażu, ale wtedy należy liczyć się ze zmniejszoną efektywnością fotowoltaiki.

   

  Ile poczekamy na montaż instalacji?

  Mamy dobre stany magazynowe. Dysponujemy panelami, inwerterami, zabezpieczeniami oraz okablowaniem. Słowem wszystkim, co składa się na instalację. Już w ok. tydzień od podpisania umowy można mieć ją zamontowaną.

  Mamy już mikroinstalację, więc możemy z niej korzystać

  Tutaj często musimy uzbroić się w cierpliwość. Chęć przyłączenia mikroinstalacji do sieci należy zgłosić do zakładu energetycznego i odczekać na wymianę licznika na dostosowany do pomiaru energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej. Dystrybutor energetyczny, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne ma obowiązek przyłączenia jej do sieci w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia do niego instalacji. Skrócenie tego terminu jest uzależnione od dostawcy energii elektrycznej oraz ilości instalowanych instalacji. W obecnym czasie terminy te są zwykle krótsze. Z reguły najszybciej przyłącza instalację Tauron, natomiast najdłuższe terminy są w obszarze działania PGE (Polska Grupa Energetyczna). Dodatkowo, jeśli nasza instalacja ma moc powyżej 6,5 kW, wymagana jest opinia przeciwpożarowa i zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej. Jako EkoEnergia Polska oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę – dobór urządzeń, a także wykonanie wraz z wszelkimi zgłoszeniami i dopełnieniem wymogów formalnych. Zwykle w terminie do 30 dni od zakończenia montażu można już oszczędzać na kosztach prądu, klimatyzacji i ogrzewania.

   

  Czy warto kupić magazyn energii?

  Oczywiście, że tak. Warto o tym pomyśleć zanim zamontujemy mikroinstalację. Magazyn opłaca się szczególnie przy instalacji pompy ciepła. Wymaga ona zasilania, a przy jego braku przestaje pracować. Zimą byłby to spory problem. Magazyn energii może spełniać funkcję „back up-a”, kiedy sieć ma problemy, zaniki, może działać w trybie off-grid – zasilać poszczególne obwody wydzielone. Przy instalacji w opcji z  inwerterem hybrydowym 3-fazowym, magazyn może zabezpieczać całą instalację wewnętrzną w budynku.

  Jaki magazyn wybrać?

  Należy zdać się na specjalistę, który dokona szczegółowych obliczeń. Profesjonalista przy doborze magazynu weźmie pod uwagę wszystkie urządzenia, z których chcemy korzystać w razie braku zasilania z sieci. Uwzględni także, jakie mamy zapotrzebowanie na energię wieczorem, wówczas magazyn będzie optymalnie wykorzystany. Po analizie instalacji wewnętrznej budynku i preferencji jej użytkowników dobieramy odpowiednią pojemność urządzenia.

  Jak długo możemy korzystać z energii zgromadzonej w magazynie?

  Wszystko zależy od pojemności magazynu, poboru mocy urządzeń podłączonych do niego, a także czasu pracy każdego z nich. Magazyny mogą współpracować z instalacją jedno i trójfazową (magazyn o pojemności powyżej 10 kWh). I tak na przykład magazyn o pojemności 50 kWh przeciętnie na kilkadziesiąt godzin zabezpieczy energię potrzebną do zasilania wszystkich urządzeń w typowym budynku. Przy mocy 10 kWh magazyn umożliwi np. ciągłe gotowanie wody w czajniku przez 5 godzin.

  Ile czeka się na instalację magazynu energii?

  Magazyny mamy cały czas dostępne. Montaż od zamówienia następuje od 7 do14 dni. Na magazyn energii można otrzymać dofinansowanie z programu Mój Prąd 4.0. Dlatego na instalacje magazynów energii jest coraz większe zapotrzebowanie. Warto zastanowić się nad tym, ponieważ magazyny energii dają niezależność i bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że instalacja PV bez inwertera hybrydowego i magazynu energii pracuje tylko przy włączonej sieci.

  Dziękuję za rozmowę. 

  Kategorie
  Pompy ciepła

  500 tysięcy pomp rocznie, Niemcy idą po rekord!

  Polityka klimatyczna oraz wojna na Ukrainie zmusiła niemiecki rząd do poszukiwania nowych, ekologicznych rozwiązań grzewczych .  Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci instalacji pomp ciepła to nie tylko technologia bardziej przyjazna środowisku, ale rozwiązanie strategiczne. To pozwoli Niemcom odciąć się od rosyjskiego gazu i jest kolejnym krokiem do usamodzielnienia się państwa.

  Minister Gospodarki i Klimatu, będący jednocześnie Wicekanclerzem Robert Habeck oświadczył, że w Niemczech do końca 2024 roku ma być zainstalowanych 500 tysięcy pomp do ogrzewania domów, a do 2030 roku ma ich działać już ponad 6 milinów.

  Ambitne plany, czy wykonalne?

  Oprócz problemu ze znalezieniem nowych źródeł surowców, które pozwoliłyby Niemcom odciąć się od Rosji, nasz zachodni sąsiad ma inne zmartwienia. Otóż ambitny plan ministra może spalić na panewce, bo w kraju brak wykwalifikowanej kardy instalatorów, a koszty założenia pompy są zbyt wysokie. Dodatkowo gwałtowny wzrost zainteresowania pompami wydłużył terminy dostaw.

  Idąc tym tropem rząd zapowiedział szereg zmian, które mają usprawnić Niemcom proces wymiany obecnych instalacji grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne.

  Instalacje mają być tańsze . Proekologiczni politycy chcą dofinansowania na szkolenia i kursy dla przyszłej kadry instalatorów. Dodatkowo dekret zabraniający instalowania jakichkolwiek urządzeń grzewczych na paliwa kopalne ma obowiązywać od stycznia 2024, a nie jak planowano 2025 roku.

   

  #pompyciepła #500tysięcypompwniemczech #niemieckiepompyciepła #ekologiczneogrzewanie

  Kategorie
  OZE

  Daikin wybuduje fabrykę w Polsce

  Daikin Industries Ltd. to światowy leader w produkcji systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych. Jego nowy zakład powstanie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  „Inwestycja japońskiej firmy z wielu względów jest kluczowa: będzie to największy projekt w historii naszej strefy, największa fabryka spółki w Europie, wysoce zaawansowana technologicznie i tworząca ponad tysiąc nowych miejsc pracy” – mówi Marek Michalik, prezes zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  W zakładzie, który zgodnie z planami ma ruszyć w lipcu 2024 r., produkowane będą pompy ciepła, a także klimatyzatory/oczyszczacze powietrza, w oparciu o najnowocześniejsze, ekologiczne rozwiązania mikrokanałowych wymienników ciepła (MCHX). Fabryka w Ksawerowie będzie kolejną po Czechach, Belgii i Niemczech jednostką produkcyjną Daikin w Europie. Docelowo ma stać się jednym z trzech największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Przed wyborem lokalizacji w Polsce, koncern rozważał ulokowanie nowej inwestycji w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji i w Turcji.

  „Polska jest dobrym miejscem do inwestowania, czego najlepszym dowodem są zajmowane przez nasz kraj miejsca w różnego rodzaju rankingach. Co istotne, na postrzeganie naszego kraju i decyzje inwestycyjne nie ma wpływu wojna na Ukrainie. Prowadziliśmy ze stroną japońską intensywne rozmowy, również podczas mojej czerwcowej wizyty w Japonii. I mamy tego teraz efekty. To będzie największa inwestycja w województwie łódzkim i taka, na której nam najbardziej zależy: innowacyjna, z dobrymi miejscami pracy, o bardzo wysokich nakładach inwestycyjnych. Co więcej, oparta na najnowocześniejszych i ekologicznych rozwiązaniach – podkreśla Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

  Zupełne zakończenie inwestycji i osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych fabryki planowane jest na koniec 2025 r.

  „Wokół takiej firmy jak firma Daikin na pewno będą powstawały inne firmy: firmy polskie, które będą uczyły się wysoko zaawansowanych technologii: zielonych, pomp ciepła, które są coraz bardziej popularne w Polsce – stwierdza Mateusz Morawicki, premier RP.

  Pompa ciepła to oszczędne i ekologiczne rozwiązanie. Na zakup takiego urządzenia można dostać dotację z programu Czyste Powietrze, a mieszkańców południowych województw wesprzeć może koncern energetyczny.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Trio idealne: pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym i wentylacją

  Pierwsze zastosowanie: wentylacja z gruntowym wymiennikiem ciepła

  Wymiennik ciepła „powietrze-grunt” to długa rura, ułożona w gruncie na głębokości od 1,5 do 2 metrów. Na zewnątrz jest podłączona do tzw. czerpni powietrza, a kolejnym odcinkiem jest połączenie z centralnym urządzeniem wentylacji w domu. Kiedy urządzenie zaczyna działać, zasysa świeże powietrze z zewnątrz przez wieżę wlotową za pomocą wentylatora. Powietrze przepływa przez wymiennik ciepła i dopiero wtedy dostaje się do centrali wentylacyjnej. Gdy powietrze zewnętrzne przepływa przez gruntowy wymiennik ciepła, pochłania energię cieplną z otaczającej gleby. Bardzo zimne powietrze w mroźne dni można podgrzać do około zera stopni Celsjusza. Odzysk ciepła jest możliwy także ze zużytego powietrza, wywiewanego z systemu i wykorzystanie go wstępnego podgrzania świeżego, nawiewanego powietrza do temperatury 17-18 stopni. Dzieje się to bez dodatkowych kosztów energii. Inna sytuacja jest latem. Grunt pochłania energię cieplną z powietrza zewnętrznego. Powietrze schładza się do ok. 20 stopni Celsjusza w upalne dni, a „wchodząc” do budynku zapewnia mu komfortowy mikroklimat i nie generuje kosztów chłodzenia, jak robi to tradycyjna klimatyzacja. Zobacz też o możliwości wykorzystania pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń latem.

  Zastosowanie drugie: gruntowe wymienniki ciepła do pomp ciepła

  Gruntowe wymienniki ciepła mogą dostarczać również cieplejsze powietrze do powietrznych pomp ciepła. Dzięki takiemu zastosowaniu zmniejsza się różnica do wymaganego poziomu temperatury wody (ciepłej) i zapewnia wyższy współczynnik wydajności pompy ciepła. Dzięki temu pompa ciepła zużywa mniej energii elektrycznej i pracuje ekonomiczniej. Ponadto daje to możliwość rezygnacji z kosztownego odladzania. Jest to konieczne w konwencjonalnych systemach, w których wstępuje zjawisko zamarzania kondensatu na parowniku.

  Najlepsze materiały na rury w GWC

  Aby powietrze mogło odbierać dużo ciepła z gruntu, ściany gruntowego wymiennika ciepła muszą mieć niski opór cieplny. Odpowiednie są cienkościenne rury z tworzywa sztucznego, wykonane na przykład z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP). Powierzchnie i punkty połączeń muszą być szczególnie gładkie, bo to ogranicza straty ciśnienia przepływającego powietrza. Podczas napływu ciepłego, wilgotnego letniego powietrza następuje kondensacja. Dlatego gruntowe wymienniki ciepła należy układać pod kątem. Skroplona woda może wtedy spływać z wieży czerpni powietrza do wejścia do budynku, gdzie wypływa z rurociągu przez rurę i syfon.

  Porównanie zalet i wad gruntowych wymienników ciepła

  Zalety gruntowych wymienników ciepła do systemów wentylacyjnych i pomp ciepła:

  –  podgrzewają zimą zimne powietrze zewnętrzne za darmo,

  –  zapewniają wyższą wydajność dalszych urządzeń, a tym samym obniżają koszty energii,

  – w ciepłym sezonie schładzają gorące powietrze zewnętrzne do około 20 stopni,

  – pozwalają zmniejszyć koszty chłodzenia domu, jeśli jest w nim zamontowana klimatyzacja.

  Wady GWC (w systemie „powietrze – grunt”):

  – dużo miejsca na posesji na ułożenie rur,

  – trudność w odpowiednim ułożeniu rur, by w powstałym w nich kondensacie nie tworzyły się problemy higieniczne (np. rozwój mikroorganizmów), przenoszone do wentylacji,

  – niemałe koszty technologii (od kilku do kilkunastu tysięcy złotych), zależne od długości rur z tworzywa sztucznego, głębokości ich ułożenia i rodzaju gruntu,

  – koszty prac ziemnych (w najlepszym wypadku można je wykonać samodzielnie i oszczędzić na wynajęciu koparki).

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Jakie pułapki i ryzyko niesie montaż pomp ciepła?

  Ryzyko nr 1: przewymiarowanie

  Czy pompa ciepła i jakiego rodzaju wystarczy, to pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać. A zatem trzeba poznać dokładnie nasze, jako inwestora, potrzeby. Odpowiedzi udzieli dokładna kalkulacja. Jest to dość proste w przypadku nowych budynków. O ten aspekt można poszerzyć zamawiany projekt domu. W starszych nieruchomościach sprawa jest trudniejsza, nie obejdzie się bez kosztownego audytu energetycznego. Projektanci na podstawie nieprecyzyjnych danych mogą zaproponować urządzenie (pompę ciepła) o zbyt dużych lub zbyt małych parametrach. I jedno, i drugie nie jest dobre w dłuższej perspektywie użytkowania. Ważne jest dokładne udokumentowanie interpretacji zebranych danych, aby później móc zrozumieć, na jakiej podstawie miała ona miejsce.

  Ryzyko nr 2: źle ustawiony punkt biwalentny

  Instalacją biwalentną jest taka instalacja grzewcza, na którą składają się i pompa ciepła, i tradycyjne źródło (np. kocioł grzewczy, grzałki elektryczne). Ustalenie punktu biwalentnego wpływa na efektywność ekonomiczną i współczynnik wydajności instalacji grzewczej. Punkt biwalentny, to temperatura na zewnątrz, przy której pompa ciepła (zwłaszcza pompa powietrzna lub wodna) ogrzewa dom i jest to nadal ekonomiczne i efektywne. Jeśli temperatura zewnętrzna spada, spada też moc cieplna i sprawność pompy. Punkt biwalentny ustawia się przeważnie nieco wyżej (wyższa temp.), dlatego dodatkowe źródło ciepła włącza się wcześniej w systemie. Decyzja, jaką temperaturę uznać za tę graniczną, w której włączy się konwencjonalne źródło ciepła, nie jest łatwa. Przydatna jest analiza warunków klimatycznych w danym miejscu, wręcz z rozbiciem na sezony i godziny zmian temperatury oraz porównanie kosztów inwestycji i eksploatacji w różnych wariantach. Tylko dzięki precyzji zebranych informacji i obliczeń uda się ustalić, przez ile godzin musi pracować drugie źródło ciepła. Gdyby wziąć pod uwagę tylko uśrednione dane, można dojść do wniosku, że to drugie źródło wcale nie musi się włączać. Dlatego staranne zaprojektowanie punktu biwalentnego jest nieodzowną częścią planowania systemu.

   

  Ryzyko nr 3: wyłączenia dostaw prądu

  W opłacalności stosowania pompy ciepła bierze się pod uwagę działanie grzałki elektrycznej, w którą większość pomp jest wyposażona. Grzałka wspomaga pompę w czasie mrozów i działa, niestety, na prąd. Kiedy jego dostawa zostanie przerwana, ciepło do ogrzania budynku może być pobrane z magazynu buforowego, jeśli zostało wcześniej wygenerowane. W przypadku ogrzewania podłogowego w nowym budynku to dodatkowe zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, bowiem wylewka sama magazynuje ciepło i działa podobnie, jak zbiornik buforowy. Kiedy energia elektryczna znów popłynie, dla osiągnięcia ustalonego poziomu ciepła, grzałka jest regularnie i częściej włączana, generując tym samym wyższe koszty rachunku za prąd. I trzeba jeszcze wiedzieć, że po wprowadzeniu się do nowego domu w sezonach chłodnych mieszkańcy będą na początku niedogrzani, ponieważ system nie zdąży jeszcze zmagazynować odpowiedniej ilości ciepła.

  Ryzyko nr 4: awaria hydrauliczna

  Dystrybucja i przenoszenie ciepła w hydraulice systemu grzewczego zawsze powinny być starannie przygotowane. Ważne są wymiary rur i objętość użytej wody. Zadaniem pompy ciepła jest przekazywanie wytworzonego ciepła do zbiornika buforowego lub powierzchni grzewczych. Jeśli moc pompy została nieprawidłowo zwymiarowana, mogą wystąpić problemy z hydrauliką. Usunięcie tych problemów zawsze będzie się wiązać z dużym wysiłkiem i kosztami. Dlatego wymagania hydrauliczne warto rozważnie i fachowo ustalić na etapie projektu systemu.

  Ryzyko nr 5: hałas

  Najcichsze są solankowe pompy ciepła, które czerpią energię z wód gruntowych lub ciepła geotermalnego, natomiast najgłośniej pracują powietrzne pompy ciepła. Są one montowane na zewnątrz budynków, ale przez to, że są głośne, mogą przeszkadzać sąsiadom i także domownikom, kiedy jest otwarte okno lub przebywa się np. w przydomowym ogródku. Dlatego warto rozważyć odpowiednie miejsce montażu urządzenia (odległość od budynku sąsiada, sąsiedztwo ze ścianą sypialni, pokoju dziecięcego itp.). Korzystna jest orientacja w kierunku ulicy. O wybór „niekonfliktowego” miejsca jest coraz trudniej, zwłaszcza w gęstej zabudowie osiedlowej. Znane są przypadki spraw sądowych, kiedy sąsiedzi żalili się na zbyt duży hałas, przekraczający dopuszczalne prawem poziomy decybeli. Decydując się na pompę ciepła trzeba i na ten aspekt zwrócić uwagę.

  Źródło foto: vallant

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Energetyczny koncern daje dotacje na pompy ciepła

  Z dotacji skorzystać mogą właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy wymienią dotychczasowe urządzenie grzewcze na rozwiązanie o wyższej klasie efektywności energetycznej. Dofinansowanie przyznawane jest na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, elektryczny podgrzewacz przepływowy lub akumulacyjny.

  Wyższe dotacje dla starszych domów

  Wysokość wsparcia zależy od wieku budynku – im starszy, tym jest ono wyższe. I tak np. dla domów najmłodszych, wybudowanych po 2011 r., może sięgnąć 1750 zł w przypadku pompy powietrznej i 1870 zł dla modeli wodnych i gruntowych. Dla najstarszych budynków, czyli ponad pięćdziesięcioletnich, kwoty te to odpowiednio 3940 zł i 4200 zł. Z programu „Ogrzej się z Tauronem” skorzystać mogą mieszkańcy województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego.

  Rozpoczynający się okres letni to najlepszy czas na modernizację, bądź wymianę domowego ogrzewania na bardziej efektywne i ekologiczne, tak aby przygotować się do kolejnego sezonu grzewczego. Wspieramy decyzje konsumenckie w tym zakresie, miedzy innymi poprzez atrakcyjny program dofinansowania, w ramach którego klienci skorzystali już z dotacji w wysokości pół miliona złotych” – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy Tauron.

  Nowy, efektywniejszy system ogrzewania pomaga obniżyć rachunki za ciepło i pozwala wygenerować długofalowe oszczędności.

  Z pompą płacisz mniej

  Sprawność cieplna nowoczesnych urządzeń grzewczych jest minimum 10 procent wyższa od tradycyjnych. W praktyce różnice mogą sięgać 30 procent, co oznacza, że do ogrzania tej samej powierzchni lub ilości wody potrzeba będzie mniej paliwa. Najbardziej ekologicznym zastępstwem dla „kopciuchów” są jednak bez wątpienia pompy ciepła, których sprawności mogą sięgać nawet 600 procent. Wynika to wprost ze stosunku energii dostarczonej przez pompę w postaci ciepła do energii włożonej w postaci prądu” – wylicza Łukasz Antoniewicz, ekspert technologii grzewczych w Tauron Sprzedaż.

  Jak to działa i ile kosztuje?

  Rozważając zmianę ogrzewania, prędzej czy później pojawi się pytanie o to, ile kosztuje i jak działa pompa ciepła. Mówiąc najkrócej, jest to urządzenie, które pobiera energię cieplną z powietrza, ziemi albo wody, a następnie dostarcza ją do budynku. Może również ogrzewać wodę użytkową. W najprostszym podziale wyróżniamy pompy gruntowe, wodne i powietrzne. Gruntowe z kolei dzielą się na skalne i poziome. Skalne to te, które czerpią energię cieplną ze skały skorupy ziemskiej. Żeby ją pozyskać, potrzeba wykonać odpowiednio głęboki odwiert. Z kolei pompy poziome pobierają ciepło z gruntu. Te natomiast potrzebują odpowiednio dużej powierzchni, po której – na głębokości ok.1-2m – rozprowadzona zostaje specjalna wężownica absorbująca energię. Pompy wodne zasilane są wodą pochodzącą zwykle ze studni głębinowej. Tu również potrzebny jest odpowiedni odwiert i wykonanie studni. Najprostsza i wymagająca najmniej prac związanych z uruchomieniem jest pompa powietrzna. Ten rodzaj pobiera energię z otaczającego powietrza, którą następnie „przerabia” na ciepło służące do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej. Każda pompa do pracy potrzebuje energii elektrycznej.

  Odpowiedź dotycząca ceny nie jest prosta, bo zależy ona od kilku czynników – m.in. rodzaju urządzenia, jego wydajności, powierzchni, którą ma grzać i związaną z tym mocą pompy. Mówiąc bardzo ogólnie, jest to średnio wydatek rzędu 30-50 tys. zł. To niemało, ale pamiętać trzeba o dwóch rzeczach. Decydując się na pompę, nie ponosimy kosztów zakupu paliwa, bo urządzenie korzysta z OZE. Druga rzecz to zakup z dotacją, która obniży koszt całej operacji.

  Warto wiedzieć, że dofinansowanie do wymiany ogrzewania na pompę ciepła można otrzymać także z innych źródeł. Taką możliwość przewidują m.in. ogólnopolskie programy „Moje ciepło” i „Czyste powietrze”, a także lokalne, realizowane w wielu gminach.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Split kontra monoblok. Różnice między powietrznymi pompami ciepła

  Z tego względu pompy ciepła dzielimy na:

  • gruntowe –  pozyskujące ciepło z gruntu
  • wodne – mające źródło ciepła w wodzie płynącej
  • powietrzne – czerpiące ciepło z powietrza atmosferycznego

  Ogromną zaletą powietrznych pomp ciepłą jest umiejętność pozyskiwania energii ze swojego źródła, nawet w sytuacji panowania bardzo niskiej temperatury otoczenia i przekształcania jej na ciepło przeznaczone na potrzeby ogrzewania nieruchomości (c.o.) lub przygotowania ciepłej wody (c.w.u.).

  W kategorii powietrznych pomp ciepła spotkać można kolejny ich podział – na monoblok oraz split. Urządzenia w obu wersjach opierają swoją pracę na tym samym sposobie. Zarówno typ monoblokowy, jak i split czerpie energię zgromadzoną w powietrzu i zamienia ją w ciepło dla centralnego ogrzewania lub centralnej wody użytkowej. Każde z nich może również pochwalić się wysoką efektywnością i wydajnością funkcjonowania oraz niskim kosztem eksploatacji. Oba rodzaje mają również możliwość zarówno ogrzewania poprzez pracę na tradycyjnym obiegu, jak i zdolność odwrócenia go w celu chłodzenia i mogą być zasilane ekologicznym źródłem energii, jak energią słoneczną z instalacji fotowoltaicznej. Gdzie zatem znajdziemy różnicę?

  Zasadniczą różnicą zachodzącą między danymi typami jest ich budowa. Pomimo, iż składają się na nie te same komponenty, posiadają zupełnie inne ich rozmieszczenie.

  Pompa ciepła typu split to model podzielony na dwie części składowe – jednostkę zewnętrzną, czyli tzw. agregat oraz jednostkę wewnętrzną. Pierwsza z nich zawiera kluczowe dla pracy urządzenia elementy, jak kompresor, parownik, wentylator, czy zawór dławiący. Drugi natomiast posiada skraplacz, grzałkę elektryczną i pompę obiegową. Układ chłodniczy jest zatem podzielony na dwie osobne jednostki, stąd część zewnętrza i wewnętrzna, wymaga odpowiedniego zintegrowania przez wykwalifikowanego instalatora. Taki typ budowy pompy ciepła wiąże się z mniejszą szczelnością układu, ale i niższym kosztem niż w przypadku modelu monoblok i brakiem ryzyka zamarzania wody w wymienniku, z uwagi na zlokalizowanie obiegu wodnego w jednostce znajdującej się wewnątrz budynku.

  Model znany pod nazwą monoblok, charakteryzuje się zespoloną budową. Urządzenie stanowi jedną, wspólną całość i jako zewnętrzna jednostka zawiera razem wszelkie wbudowane elementy, co pozbawia konieczności dodatkowej instalacji chłodniczej. Taka technologia daje hermetycznie zamknięty obiekt, niwelując zagrożenie nieszczelnością. Ponadto z uwagi na umiejscowienie po stronie wodnej króćców przyłączeniowych jest zdecydowanie łatwiejsza w montażu niż wersja split , a także nie zabiera tak jak ona miejsca wewnątrz obiektu. Monoblok jest jednak mocniej narażony na zamarzanie wody w obrębie płytowego wymiennika, chociaż posiada zabezpieczenie przeciwdziałające takiej sytuacji. Działa ono jednakże wyłącznie kiedy ma zasilanie elektryczne. Dodatkowo model ten jest też droższy w odniesieniu do drugiego.

  Pompy ciepła typu split i monoblok w rzeczywistości charakteryzuje jednakowa specyfika pracy i mogą pochwalić się porównywalnie wysokimi osiągnięciami. Dokonując wyboru spośród modeli brany jest więc przede wszystkim posiadany budżet na inwestycję, miejsce wewnątrz budynku oraz kwestia ewentualnego zabezpieczenia przez niskimi temperaturami, grożącymi zamarzaniem czynnika. Wybór jest zatem indywidualnym ustanowieniem priorytetów inwestora.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompa ciepła to za duży wydatek? Abonament rozwiąże ten problem

  Pompa ciepła to urządzenie przeznaczone przede wszystkim do ogrzewania budynków. Pomimo pierwotnego przeznaczenia wiele z modelów posiada również naturalną zdolność do jego chłodzenia, na skutek zmiany obiegu pracy. Rozwiązanie to cechuje również miano „ekologicznego” źródła, co jest bez wątpienia ogromnym atutem wobec szerzącej się na świecie polityki klimatyczno – energetycznej.

  Pomp ciepła wiąże się jednakże ze stosunkowo dużym dla dużej części społeczeństwa wydatkiem. Ponadto z uwagi na rosnącą inflację oraz wciąż wzrastający popyt na instalację urządzenia koszty jego posiadania nie maleją, a wciąż pną się ku górze.

  Naprzeciw problemom związanych z zakupem pompy ciepła wyszedł lider niemieckiego rynku owych urządzeń grzewczych. W czerwcu bieżącego roku firma Thermondo we współpracy z LG Electronics wprowadziła do swojej oferty nowy model umożliwiający klientom łatwiejsze pozyskanie własnej pompy ciepła – wynajem urządzenia za stałą opłatą miesięczną. Inicjatywa przedsiębiorstwa jest ściśle związana z sytuacją panującą na rynku naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech prowadzone są intensywne modernizacje budynków pod kątem zastępowania surowców kopalnych przez OZE. W celu możliwie największego ułatwienia mieszkańcom wprowadzania zmian w swoich nieruchomościach firma zaoferowała zakup pompy ciepła na abonament, na skutek czego klienci zamiast jednego wysokiego wydatku mogą płacić za urządzenia nawet od 159 euro na miesiąc.

  „Już teraz w 6 mln gospodarstw domowych przejście na pompę ciepła ma sens technologiczny, ekonomiczny i ekologiczny. Każda zainstalowana pompa ciepła przyczynia się do niezależności energetycznej i neutralności klimatycznej.” – informuje Philipp Pausder, założyciel, a jednocześnie dyrektor generalny firmy Thermondo. Przedsiębiorstwo do końca przyszłego roku ma ambitny plan zainstalowania niemal 10 tysięcy pomp ciepła. Jej celem jest przebudowanie starych budynków i zyskanie miana lidera na wciąż poszerzającym się rynku urządzeń grzewczych, a dokładnie pomp ciepła.

  Firma oferuje kompleksowe usługi związane z zakupem, począwszy od wyboru i zakupu, aż po eksploatację urządzenia. Thermondo dysponuje cyfrowo wspomaganym procesem planowania, który pomaga w precyzyjnym obliczeniu zapotrzebowania na ciepło budynku, z podziałem na każde z występujących w jego obrębie pomieszczeń. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyspecjalizowana kadra pracownicza jest w stanie dobrać możliwie najbardziej odpowiednią pompę ciepła. Firma pomaga zatem w wyborze, zakupie, finansowaniu oraz montażu urządzenia, ale i zapewnia swoim klientom pełne serwisowanie przez okres dwóch lat, zdalną diagnostykę ewentualnych usterek, a także odpowiada za demontaż i utylizacje poprzedniego systemu grzewczego.

  Niemiecki rynek w zawrotnym tempie wprowadza kolejne sposoby przybliżające państwo do wypełnienia celów klimatycznych wyznaczonych przez Unię Europejską. Redukcja dwutlenku węgla w sektorze budowlanym ma zostać zredukowana do końca 2030 roku o niemal połowę, a pompy ciepła to systemy ekologiczne, będące najbardziej efektywne technologicznie i jednocześnie ekonomiczne.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Było boom na fotowoltaikę, teraz pora na pompy ciepła. Na montaż poczekasz nawet kilka miesięcy!

  Unijny plan zwany REPowerEU przewiduje maksymalnie do końca dekady usunięcie z użytku kotłów gazowych. Gaz według UE miał pełnić rolę paliwa przejściowego we wprowadzaniu transformacji energetycznej i przejściu od surowców kopalnych na odnawialne źródła energii.

  Szerząca się proekologiczna rzeczywistość zainicjowała wzrost popularności urządzeń OZE. Na początku 2022 roku mogliśmy obserwować obleganie rynku fotowoltaicznego, co miało ścisły związek z wprowadzeniem od kwietnia bieżącego roku nowych przepisów rozliczania prosumentów, które nie wnosiły dla nich pozytywnych zmian. Na skutek tego Polacy na skalę masową inwestowali w prywatne instalacje fotowoltaiczne.

  Przyśpieszenie tempa odchodzenia krajowej gospodarki od paliw konwencjonalnych oraz zwiększające się wydatki przeznaczane na kopalniane surowce dały szansę na kolejne oblężenie w sektorze OZE. Tym razem mieszkańcy Polski „rzucili się” na pompy ciepła.

  Jak twierdzi dyrektor regionalny Sun-Pro, Piotr Ordon – „Od ubiegłego roku spodziewaliśmy się boomu, ale wojna w Ukrainie to przyspieszyła. Na wzrost popularności pomp ciepła na pewno mają wpływ rosnące ceny gazu i węgla. Wcześniej mówiło się o wymianie pieców węglowych i na ekogroszek, czyli tzw. kopciuchów. Teraz coraz częściej dostajemy zapytania ze strony właścicieli pieców gazowych.”

  Przedsiębiorstwa rynku pomp ciepła przeżywają obecnie prawdziwe „boom”. Popyt na urządzenia jest ogromny i dotyczy zarówno Polski, jak i całej Europy. Rosnący trend zawdzięcza swoje powodzenie panującej sytuacji geopolitecznej oraz wzroście na opłacalności na tle wciąż rosnącej inflacji. Ponadto klienci obawiają się dalszego podnoszenia cen pomp ciepła oraz ich montażu, co skłania ich do szybszych działań. Takie działania Polaków skutkują nie tylko wzrostem cen urządzeń, ale i wywołują problemy z ustaleniem terminu dostawy oraz montażu. Nowi klienci mogą liczyć na montaż najwcześniej za klika miesięcy, a tym samym przygotować się na wyższe niż obowiązujące na chwilę obecną ceny.

  Sytuację na rynku pomp ciepła ocenił prezes firmy Copernicus Sun, Jacek Grelewicz- „Rozwojowi rynku pomp sprzyjają zarówno polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jak i dofinansowania, z których mogą skorzystać klienci. Co ciekawe, ceny pomp rosną obecnie o 10 proc. miesięcznie, a poprzez gigantyczny popyt będzie jeszcze drożej. Niektórzy producenci pomp już mówią o możliwych dostawach dopiero w marcu 2023 r., a do tego czasu wszystko u nich jest wyprzedane.”

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompa ciepła schłodzi dom w upały

  Działanie pompy ciepła dla niewtajemniczonych

  Dla zrozumienia zasady wykorzystania pompy ciepła także do chłodzenia warto poznać pierwotne działanie tych urządzeń i ich podstawowe elementy składowe, którymi są parownik, sprężarka, skraplacz, zawór dławiący (rozprężny). Ciepło przekazywane jest za pośrednictwem czynnika chłodniczego, który zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy lub odwrotnie, czemu towarzyszy oddawanie lub pobieranie energii cieplnej. W niskiej temperaturze płyn odparowuje pobierając ciepło z otoczenia (z tzw. dolnego źródła ciepła). Następnie jako gaz kierowany jest do sprężarki. W miarę jego przybywania następuje sprężenie gazu, wzrost ciśnienia i temperatury czynnika roboczego. Ciepło zaczyna być stopniowo przekazywane do powietrza lub wody w instalacji centralnego ogrzewania lub wodzie w instalacji wody użytkowej. Po oddaniu ciepła czynnik zaczyna się skraplać, czyli znów staje się cieczą i wraca przez zawór rozprężny do parownika. Tutaj schłodzony czynnik obniża swoje ciśnienie, a pod wpływem temperatury dolnego źródła ciepła znów zaczyna parować. Cykl startuje od nowa. Dzięki odwróceniu kierunku obiegu czynnika roboczego w opisanym układzie, pompy ciepła mogą też chłodzić pomieszczenia i działać, jak klimatyzator.

  Pompa ciepła jako chłodziarka

  Wyróżnia się dwa podstawowe tryby chłodzenia: pasywny i aktywny.

  Do chłodzenia pasywnego mogą być wykorzystane pompy ciepła pobierające ciepło z gruntu lub wody gruntowej. Niezbędne są do tego dodatkowe elementy w instalacji. Są nimi: wymiennik płytowy (przy pompach gruntowych najlepiej pionowy), pompa obiegowa i zawór trójdrogowy, które pozwolą wykorzystać niską temperaturę gruntu lub wody gruntowej do chłodzenia domu w gorące dni. Moc chłodnicza ma związek z wielkością dolnego źródła ciepła, jego temperaturą i czasem wykorzystywania go. Moc ta zmienia się wraz z upływem ciepłych dni, a więc na koniec lata grunt będzie już na tyle nagrzany, że moc chłodnicza dolnego źródła będzie niższa niż na początku. Dobrze sprawdzają się w tym zadaniu wody gruntowe, ponieważ ich temperatura nie zmienia się aż tak znacząco. Chłodzenie pasywne jest tanie w eksploatacji, ponieważ pompa ciepła w tym trybie ma wyłączoną sprężarkę, a prądu potrzebują tylko pompy obiegowe i układ sterowania. Regulator pompy ciepła kontroluje temperaturę, by nie obniżyła się poniżej punktu rosy na powierzchni chłodzącej, aby zapobiec skropleniu się na niej pary wodnej z powietrza.

  Bardzo dobrze dla chłodzenia pasywnego wypada stosunek mocy chłodniczej urządzenia do ilości energii elektrycznej, niezbędnej do jej osiągnięcia (tzw. współczynnik efektywności ERR). Jest on od 3 do 5 razy większy niż ma tradycyjna klimatyzacja i wynosi od 12 do 20. To oznacza, że na dostarczoną do układu jednostkę energii elektrycznej przypada 12-20 jednostek „energii chłodniczej”. Jest jednak małe „ale”. Takie chłodzenie pompą ciepła może obniżyć temperaturę w pomieszczeniach tylko o kilka stopni.

  W chłodzeniu aktywnym zostaje odwrócony obieg czynnika chłodniczego. Parownik i skraplacz zamieniają się funkcjami, co oznacza, że zmienia się kierunek przepływu ciepła. W układzie chłodniczym pompy ciepła potrzebny jest dodatkowy zawór czterodrogowy. W porównaniu z chłodzeniem pasywnym, w tym trybie sprężarka jest włączona. W chłodzeniu aktywnym sprawdzają się rewersyjne pompy ciepła, w których dolnym źródłem jest grunt, woda gruntowa albo powietrze.

  Podsumowanie

  Warto wiedzieć o jeszcze jednym pozytywnym aspekcie wykorzystania pomp ciepła do chłodzenia. Odprowadzanie do gruntu ciepła z rozgrzanych latem pomieszczeń sprawia, że zimą jest w tym gruncie „zmagazynowane” więcej energii cieplnej. To korzystnie wpłynie na efektywność pompy ciepła zimą. W naszej strefie klimatycznej, w której wysokie temperatury występują sezonowo, kupowanie oddzielnych urządzeń do chłodzenia (np. klimatyzatory) i ogrzewania (np. pompy ciepła) może być nieekonomiczne. Wniosek? Wykorzystanie pomp ciepła do chłodzenia jest dobrą alternatywą.

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Pompa ciepła – z jakich programów dofinansowania można skorzystać?

  Dofinansowanie do Pompy Ciepła

  Koszty ogrzewania skoczyły w górę, choć ruch wzrostowy zaczął się jeszcze w ubiegłym roku, to obecnie odczuwamy to bardzo dotkliwie. Na wzrost cen gazu ziemnego miało wpływ kilka czynników. Sytuację pustych magazynów miała poprawić budowa gazociągu Nord Strem 2, finansowanego przez Gasprom i kilku europejskich firm energetycznych. Wybuch wojny rosyjsko – ukraińskiej zmienił całkowicie plany i zmusił europejskie państwa do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw gazu.

  W lipcu 2021 roku Unia powołała do życia projekt „Fit for 55” i ogłosiła, że do końca 2030 mają zniknąć systemy grzewcze, które korzystają z surowców kopalnych tj. np. gaz ziemny. Wszyscy, którzy już chcą odciąć się od drogich paliw kopalnych i korzystać ze źródeł zeroemisyjnych mogą liczyć na dofinansowanie.

  Jeszcze do kwietnia bieżącego roku z dofinansowania mogli korzystać tylko ci, którzy planowali wymianę starego ogrzewania na nowe. Od kwietnia tego roku ruszył nowy projekt „Moje Ciepło” przeznaczony dla nowego budownictwa.

  Czyste powietrze

  Myśląc o wymianie obecnego ogrzewania na nowe, zeroemisyjne i całkowicie eko, trzeba skupić się także na ekonomicznej stronie przedsięwzięcia i spojrzeć dalej w przyszłość. Może warto pomyśleć o pompie ciepła, jako o źródle, które posłuży nam na lata.

  „Czyste powietrze” to program, w którym można otrzymać od 30 tysięcy do 69 tysięcy złotych, w zależności od opcji. Dofinansowanie obejmuje demontaż starego źródła oraz montaż nowego. W projekcie można wpisać koszty przeznaczone na zakup nowej instalacji, wentylacji z odzyskiem ciepła, zakup i montaż drzwi, okien, czy przegród budowlanych oraz założenie mirkoinstalacji.

  Wnioski można składać maksymalnie do 31 grudnia 2027 roku.

  Stop Smog

  Od stycznia 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli wdrażanie programu „Stop Smog”. To program skierowany głównie dla gmin położonych w obszarze, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa. Projekt przewiduje wymianę i montaż obecnej instalacji grzewczej na zeroemisyjną. Podłączenie do sieci OZE, ciepłowniczej lub gazowej. W ramach projektu przewidziano dofinansowanie nawet do 70 procent inwestycji.

  „Moje Ciepło” to nowy projekt, który ruszył od kwietnia bieżącego roku przeznaczony dla nowego budownictwa. W rozumieniu przepisów nowy budynek mieszkalny to budynek, gdzie na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
  • albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

  Z dofinansowania może skorzystać osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub beneficjent, który w dokumentach zakupu widnieje jako nabywca budynku.

  Program obejmuje instalację nowej lub wymianę już obecnej instalacji grzewczej. Dofinansowanie to 7 tysięcy do 21 tysięcy złotych.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Coraz częściej wybieramy pompy ciepła. Gaz mniej popularny

  Zestawienie opublikowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prezentuje aktywność w składaniu wniosków o wymianę systemu ogrzewania i termomodernizację domu. Ustalenie pozycji oparto o liczbę wniosków złożonych w danej gminie w stosunku do liczby znajdujących się w niej domów jednorodzinnych. Według takich kryteriów pierwsze miejsce zajęli mieszkańcy Pucka na Pomorzu. Drugie miejsce zajęła gmina Stare Pole (również województwo pomorskie), a trzecie – śląskie uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój. Liderem wśród województw okazało się tym razem pomorskie – aż 7 gmin z tego regionu znalazło się w pierwszej dziesiątce zestawienia. Ranking powstał przy współpracy NFOŚiGW, Polskiego Alarmu Smogowego i Banku Światowego.

  „Nowi liderzy rankingu potwierdzają, że zarówno w polskich samorządach, jak i w polskich domach, dynamicznie rośnie świadomość tego, że troska o czyste powietrze jest powinnością każdego z nas. Cieszy fakt, że do Śląska, który zwyczajowo był prymusem walki o błękitne niebo bez smogu, dołączają nowe, dotychczas mniej aktywne regiony, takie jak Pomorze” – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

  „To dobry prognostyk dla osiągania kolejnych celów na drodze wspólnej walki o czyste powietrze i zdrowsze życie każdego z nas” – uzupełnia szefowa resortu.

  Samorządy są ważne

  Biorąc pod uwagę liczbę wniosków ogółem, najwięcej złożono ich w Rybniku – aż 291 (na drugiej pozycji Łódź – 193, na trzeciej Bielsko-Biała – 159). Spośród wszystkich 2477 gmin, tylko w jedenastu złożono więcej niż sto wniosków. Powyżej 20 wniosków złożono w zaledwie co piątej gminie.

  „Samorządy są dla nas kluczowym partnerem w zachęcaniu właścicieli domów jednorodzinnych do głębokiej termomodernizacji i wymiany przysłowiowych kopciuchów na ekologiczne systemy ogrzewania. To one są najbliżej potencjalnych beneficjentów, są też najbardziej wiarygodnym źródłem informacji i rekomendacji dla lokalnych społeczności. Nasze wspólne starania to gwarancja nie tylko efektów środowiskowych, ale zdrowotnych i finansowych, zarówno dla gmin, jak i właścicieli domów jednorodzinnych. Dlatego z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim samorządom za dotychczasową współpracę i liczę na jeszcze lepsze wyniki rankingów w kolejnych kwartałach” – zaznacza Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Liderzy i maruderzy

  W czołówce rankingu plasuje się województwo śląskie. W tym regionie od początku roku obowiązuje zakaz używania bezklasowych i ponaddziesięcioletnich kotłów węglowych. W pięćdziesiątce znalazło się 12 gmin z tego województwa, które przoduje także pod względem ogólnej liczby wniosków. Jego mieszkańcy w I kwartale złożyli ich 6397. Dużo gorzej wypada woj. podkarpackie, gdzie obowiązują takie same przepisy antysmogowe. Kuryłówka, najaktywniejsza gmina z tego regionu, zajęła odległą 231 pozycję. W tym województwie wyraźnie kuleje promocja programu, jak też antysmogowa świadomość społeczeństwa.

  „Liczba złożonych wniosków w programie „Czyste Powietrze” jest ściśle związana z aktywnością samorządów. Tam, gdzie prezydenci, burmistrzowie i wójtowie aktywnie pomagają mieszkańcom, już teraz widać efekty. Dlatego też Polski Alarm Smogowy  zachęca wszystkie gminy do tworzenia punktów obsługi beneficjenta i zatrudniania ekodoradców, którzy pomogą mieszkańcom poprawić efektywność energetyczną domu i wypełnić wniosek o dotację do Czystego Powietrza” – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

  W przyszłym roku przepisy zabraniające korzystania z najbardziej emisyjnych kotłów zaczną obowiązywać w kolejnych trzech województwach: małopolskim, mazowieckim i łódzkim. W I kwartale 2022 r. w czołowej pięćdziesiątce zestawienia znalazło się 7 gmin z Małopolski, a z Mazowsza i Ziemi Łódzkiej tylko po jednej. Dodatkowo Małopolska zajęła drugie miejsce pod względem łącznej liczby wniosków – prawie 5 tys.

  Pompy ciepła w górę

  Analizując źródła ciepła, na które decydują się korzystający z „Czystego Powietrza”, widać odwrót od kotłów gazowych. Do niedawna przodowały, a w bieżącym roku zauważalny jest spadek popularności – od 47% w styczniu do zaledwie 26% w kwietniu. Poza tym właściciele „kopciuchów”, zamiast ogrzewania gazowego, coraz częściej wybierają pompy ciepła. Zainteresowanie nimi wzrosło z 17% w styczniu do 49% w kwietniu. Od startu programu we wrześniu 2018 r. do końca kwietnia 2022 r. wnioskowano o 67033 pompy, w tym o 57099 powietrznych i 9934 gruntowych i wodnych.

  Pompa ciepła to intersujące i oszczędne urządzenie. Jej działanie polega na pobieraniu energii cieplnej z powietrza, ziemi albo wody, a następnie dostarczaniu jej do budynku. Pompa może także ogrzewać wodę użytkową. Pompy dzielą się na gruntowe, wodne i powietrzne. Wśród gruntowych wyróżniamy skalne i poziome. Skalne czerpią energię cieplną ze skały skorupy ziemskiej. Do je pozyskania potrzeba odpowiednio głębokiego odwiertu. Z kolei pompy poziome czerpią ciepło z gruntu. Do pracy niezbędna jest im odpowiednio duża powierzchnia, po której – na głębokości ok.1-2m – rozprowadzona jest specjalna wężownica absorbująca energię. Pompy wodne także wymagają odwiertu, a zasilane są wodą pochodzącą ze studni głębinowej. Najprostsza i najłatwiejsza do zastosowania jest pompa powietrzna. Ta kategoria pobiera energię z otaczającego powietrza, którą następnie „przerabia” na ciepło służące do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej. Pompa ciepła najlepiej sprawdza się w budynku, w którym zrobiono termomodernizację, a dodatkowo uzupełniono go instalacją fotowoltaiczną.

  „Czyste Powietrze” to program, w którym można otrzymać dofinansowanie do likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i zastąpienie go systemem bardziej przyjaznym dla środowiska. Przewiduje też finansowe wsparcie na ocieplenie budynku i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Wsparcie zależy od dochodów – im są niższe, tym więcej można dostać. Jeżeli rocznie nie przekraczamy 100 tys. zł, dostać można do 30 tys. Będąc w najniższej grupie dochodowej, dotacja może sięgnąć 69 tys. zł.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompa Ciepła – ekologiczny system grzewczy

  Unia chce zredukować emisję CO2 do 55%. Do końca 2030 roku mają zniknąć wszystkie urządzenia, które korzystają z paliw kopalnych. Pompy ciepła to nowatorskie rozwiązanie systemu grzewczego, który w sposób ekologiczny i ekonomiczny ma zastąpić obecny.

  Kategorie
  OZE

  Rolnictwo zasilane czystą energią

  Instalacja fotowoltaiczna albo pompa ciepła to praktyczne, oszczędne i coraz popularniejsze źródła energii elektrycznej oraz ogrzewania. Rolnicy indywidualni i firmy zajmujące się działalnością związaną z rolnictwem mogą dostać dofinansowanie na ich zakup.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Duet idealny, czyli pompa ciepła z fotowoltaiką

  Źródłem energii są paliwa. Zalegające głęboko pod ziemską skorupą surowce nie są jednak nieskończone. Bazując na substancjach kopalnianych globalna gospodarka jest narażona na pozbawienie źródła gwarantującego dostateczną ilość niezbędnej dziś energii. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to znacząco oddziałuje na stan zdrowia i życia nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń.

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Warto grzać się pompą ciepła

  Lato to dobry moment na remonty i domowe modernizacje. To również odpowiednia chwila, żeby z myślą o sezonie grzewczym zdecydować się na zmianę systemu ogrzewania. Dobrą opcją jest pompa ciepła.

  Kategorie
  OZE

  Stany Zjednoczone stawiają na OZE – to element bezpieczeństwa narodowego

  Prezydent Stanów Zjednoczonych jednoznacznie opowiedział się za rozwojem OZE. Potwierdził, że fotowoltaika i pompy ciepła mają znaczenie strategiczne. Mogą zapewnić obywatelom bezpieczeństwo energetyczne i są ważną bronią w walce ze zmianami klimatycznymi.

  Kategorie
  Fotowoltaika

  „Interesują nas trudne przypadki – rozmowa TOP-OZE z Piotrem Białkowskim, Prezesem Zarządu Łódzkiego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

   

  Panie Prezesie, wg informacji umieszonych na Waszej stronie https://www.lodzkiecentrumoze.pl/ można się dowiedzieć, że prowadzicie Państwo 12 lat działalność w obszarze odnawialnych źródłach energii. Proszę naszym czytelnikom opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, jaka jest historia Waszego Centrum

  Historia zaczęła się trochę banalnie. Kilka lat temu w ramach firmy telekomunikacyjnej Telkonekt Sp. z o.o. wystąpiliśmy o dofinansowanie na szkolenia finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Jeszcze przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, nie za bardzo wiedzieliśmy, w jakim kierunku edukacyjno-dydaktycznym pójdziemy. A, że kilka osób z naszej firmy już wówczas interesowało się fotowoltaiką, to pojechaliśmy do Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na specjalistyczne szkolenia z tego zakresu.

  Wówczas, mówiąc potocznie, „załapaliśmy bakcyla” i następnie kontynuowaliśmy u producentów sprzętu, jak i u naszych dostawców, takich jak Corab –  w ich Akademii czy Emiterze. Cały czas poszerzaliśmy też nasza wiedzę z ogólnodostępnych źródeł internetowych.

  Kiedy uznaliśmy, że już jesteśmy przygotowani i gotowi, zrealizowaliśmy pierwszą instalację fotowoltaiczną. Z biegiem lat budowaliśmy tych instalacji coraz więcej. W ostatnich latach doszły również oczekiwania naszych klientów co do dobrego i ekonomicznego wykorzystania energii nie tylko elektrycznej, ale i cieplnej, więc doszły jeszcze pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja.

  Wg naszych danych zrealizowaliśmy kilkaset projektów z dziedziny odnawialnych źródeł energii, więc sądzimy, że już mamy jako-takie doświadczenie. Mamy ponad pięciuset klientów! Zadowolonych klientów, z którymi nie tracimy kontaktu. Warto podkreślić, że, na tyle wyrobiliśmy sobie dobrze współpracę z dotychczasowymi klientami, że Oni do nas wracają. Na przykład – klient któremu realizowaliśmy klimatyzację, za jakiś czas zamawia u nas fotowoltaikę, czy też zbiornik finansowany z programu „Moja woda” dotyczący zbierania wody deszczowej.

  Natomiast jeśli chodzi o Łódzkie Centrum OZE, to tutaj pomysł był również jednak troszkę „głębszy”. Otóż, jako pracownicy firmy Telkonekt związani jesteśmy z branżą telekomunikacyjną już od ponad 20 lat, niektórzy może nawet 30. Realizując duże projekty fotowoltaiczne zauważyliśmy pewnego rodzaju lukę – brak wiedzy o projektowaniu w trakcie realizacji projektu fotowoltaicznego sieci energetycznych, ale również elementów konstrukcyjnych koniecznych przy budowie dużych farm fotowoltaicznych. I tu pojawił się pomysł, że nasze doświadczenia możemy wykorzystać w pomocy niedużym firmom fotowoltaicznym , czasami nawet jedno, czy dwuosobowym. Firmy takie chciałyby robić duże projekty , ale nie mają wiedzy i doświadczenia. Tymczasem my już je mieliśmy i postanowiliśmy wspomóc innych. Oczywiście takie firmy same wielu rzezy nie wykonają, w tym wypadku my możemy być podwykonawcą w zakresie projektowania różnych elementów, czy też sieci.

   

   

  Jak Pan doskonale wie, obecnie na rynku, po boomie 2019-2021, na rynku funkcjonuje bardzo dużo firm z branży odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza fotowoltaiki. Istnieje również niemało organizacji wsparcia OZE. Czym Wasze przedsiębiorstwo odróżnia się od tych tysięcy firm i dziesiątek organizacji?

  Przede wszystkim my nie jesteśmy nastawieni na to, aby realizować dużo projektów fotowoltaicznych. Jak wspomniałem, Łódzkie Centrum OZE należy do spółki telekomunikacyjnej Telkonekt, gdzie jest główne nasze centrum funkcjonowania.

  W Centrum OZE nie mamy na przykład określonych celów sprzedażowych, nie zakładamy, że musimy zrealizować określoną liczbę instalacji. Może tak kolokwialnie powiem, że my się „bawimy” odnawialnymi źródłami energii. Poszukujemy nowych rozwiązań i staramy się je wdrażać, dużo się szkolimy. Wyszukujemy nowych klientów, ale staramy się w trakcie realizacji odnaleźć w tej gałęzi nauki, wiedzy, to czego nie można znaleźć w Internecie, gdzie bylibyśmy innowacyjni. Nie chcemy realizować projektów na zasadzie „robię to tak, bo mój tata i dziadek tak robili”. Technologie zmieniają się bardzo szybko, na rynku dostępne są coraz to nowsze rozwiązania, często mogące zrewolucjonizować branże lub rynek. Nas właśnie to pasjonuje i tu szukamy swojego miejsca na rynku.

  Oczywiście, prowadzimy działalność zarobkową, ale jeśli miałbym jednym zdaniem nas określić, to chyba najbardziej pasowałoby do nas, że „interesują nas trudne przypadki”.

   

   

  Mówiąc o innowacjach i nowych technologiach, czy realizując projekty OZE sami opracowujecie jakieś innowacyjne rozwiązania?

  Nie do końca. Przede wszystkim staramy się do nich dotrzeć i zdobyć. Przetestować i wdrożyć.

  Na przykład – jest taki standard telekomunikacyjny Zigbee, skupiający się na energooszczędnej i taniej komunikacji. W falownikach SolarEdge jest możliwość zainstalowania karty Zigbee, która może komunikować się z innymi urządzeniami. Taki falownik staje się wówczas swego rodzaju „bramą” komunikacyjną. Problem w tym, że u nas w Polsce nie ma kart Zigbee. Producent daje możliwość zastosowania w praktyce tej technologii, ale nikt tego w Polsce nie wdraża. My zakupujemy te karty w Niemczech i realizując instalację fotowoltaiczną proponujemy klientom zastosowanie tej formy komunikacji i coraz częściej instalujemy takie sieci.

  Rozwiązanie to jest bardzo przydatne wówczas, gdy instalacja fotowoltaiczna nie powinna produkować energii, system automatycznie reaguje na zaprogramowane mu procesy, włącza i wyłącza urządzenia. Chodzi o najbardziej wydajne wykorzystanie systemu fotowoltaicznego i produkowanej przez system energii. Przy obecnych zasadach rozliczania prosumentów jest to rozwiązanie wprost idealne.

  Technologia jest dostępna, ale wiele firm idzie w kierunku uzyskania łatwego zysku, a nie zawsze myśli o kliencie końcowym. Budują systemy, aby sprzedać odpowiednio dużo kilowatów, nie interesując się rozwiązaniami, które pozwoliłyby na tanią i oszczędną dalszą eksploatację. My idziemy dokładnie w odwrotnym kierunku. Proponujemy klientom rozwiązania, które może teraz nie są zbyt popularne na rynku, bo często są nowością, ale za kilka lat będą standardem.

  Jak powiedziałem wcześniej, interesują nas trudne przypadki. Instalatorzy często unikają nowości takich jak sterowanie klimatyzacją zdalnie przez Internet gdyż obawiają się problemów komunikacyjnych. Faktycznie jest tak, że czasami dochodzi do absurdu takiego, że urządzeniem możemy sterować tylko wówczas gdy smartfon na włączoną geolokację. Dla nas jednak jak dla wielu firmy które poszły podobną do naszej drogą, a wywodzących się z branży IT, nie jest problem.

  Z tym, że my mamy właśnie odpowiednie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, które pozwala nam na zaproponowanie odpowiednich rozwiązań, nie utrudniających komunikacji żadnym urządzeniom. Wiemy, że niektóre urządzenia produkcji japońskiej wymagają geolokacji, która może wpływać na łączność bezprzewodową. Mamy doświadczenie z takimi urządzeniami i wiemy jak spowodować, aby działały poprawnie oba systemy.

   

   

  Wspomniał Pan o zmianie systemu rozliczania prosumentów. Część ekspertów twierdzi, że efektem tym zmian może być zmniejszenie się zainteresowania indywidualnych prosumentów, ale nieuniknionym jest jednak wzrost dużych projektów, dużych farm fotowoltaicznych. Co Pan o tym sądzi?

  Zgadzam się z ekspertami, że do tego może dojść. Z drugiej strony w naszym Centrum zakładamy, że jednak może zwiększyć się zainteresowanie na mniejsze instalacje fotowoltaiczne niż dotychczas.

  Do tej pory było często tak, że fotowoltaikę instalowali Ci, którzy na normalnym rynku nie byliby zainteresowani tym produktem. Ale, że wszyscy wokół instalowali, jeśli były zachęcające programy dotacyjne, można było realnie zaoszczędzić, to dlaczego nie zainstalować fotowoltaiki? Wielu obecnych prosumentów budowało więc systemy daleko wykraczające ich zapotrzebowanie. Budowano z myślą nie o samowystarczalności energetycznej, ale o dodatkowym źródle zarobku.

  Zmiany mogą spowodować, że instalowane będą tylko takie systemy, które zapewnią prosumentowi produkcję energii na jego potrzeby w okresie marzec-listopad, na podgrzewanie wody, ale nie z myślą o magazynowaniu. Takie nieduże 4,5 kW instalacje, tańsze, nie wymagające dużych nakładów. Klienci muszą na fotowoltaikę spojrzeć trochę inaczej, policzyć, określić swoje potrzeby, „poukładać sobie”.

   

   

  Na Waszej stronie internetowej można przeczytać, że oferujecie właścicielom domów pełne zabezpieczenie energooszczędne – fotowoltaikę, pompy ciepła, klimatyzację, rekuperację. Czy oferta dotyczy również tych, którzy dopiero projektują swój przyszły dom i czy taki system można połączyć z ideą „inteligentnych domów”?

  Przyznam, że jeszcze tego nie robiliśmy. Ale, tak, możemy zaprojektować dla nowego domu kompletny system energooszczędny. Jeśli zaś chodzi o „inteligentne domy” i połączenia różnych systemów, w tym OZE, to myślimy o tym. Mamy doświadczenie w zakresie technologii „domów inteligentnych” opartych na systemie Grenton potwierdzone certyfikatami w firmie Emiter. Zachęcamy wymagających  klientów do kontaktu – przygotujemy dla nich ofertę szyta na miarę.

  Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji kryzysu, nie wszystkie rozwiązania będą na rynku poszukiwane. Chodzi o koszty budowy, czy też modernizacji tego domu. Często klienci, dotychczas zainteresowani nowinkami technologicznymi, w okresie kryzysu, chcą budować „po kosztach”. Ale jesteśmy jak najbardziej na to otwarci i staramy się być przygotowani.

   

   

  Proszę powiedzieć, jakie Państwo macie plany rozwojowe Łódzkiego Centrum Rozwoju OZE?

  Zacznę od tego, że firma Telkonekt, ukierunkowany wyłącznie na klienta biznesowego, posiada bardzo dużą liczbę klientów. I tak się składa, że to właśnie Ci nasi duzi klienci „telekomunikacyjni” wyrażają ogromne zainteresowanie fotowoltaiką. Mniejsi klienci natomiast zainteresowani są obecnie pompami ciepła, już teraz widzimy to ogromne zainteresowanie – w każdym tygodniu mamy 2-3 spotkania w sprawie pomp. Bez wątpienia na to ostatnie duży wpływ ma rządowy program dotacyjny „Czyste Powietrze”.

  Widzimy więc, że ten rynek będzie rósł, a nasza firma będzie coraz bardziej „wchodzić” w tematykę hydrauliki, z którą dotychczas niewiele mieliśmy wspólnego. To jest dziedzina wiedzy i doświadczenia, którą musimy w szybko opanować i na to kładziemy duży nacisk.

  Reasumując – rozwijać będziemy bardzo aktywnie projekty, w tym nowatorskie, fotowoltaiczne oraz z zakresu pomp ciepła.

   

  Dziękuję za rozmowę,

  Marek Reszuta

  Artykuł sponsorowany

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Belgia drastycznie obniża podatki dla fotowoltaiki

  Belgia zdecydowała się pójść inną drogą. Nie metodami dotacyjnymi a podatkowymi.

  Minister Finansów Belgii Vincent Van Peteghem zapowiedział, iż rząd federalny zdecydował o obniżeniu podatków VAT dla instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła do 6%. Podatek będzie dotyczył instalacji zamontowanych w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Dotychczas taka stawka podatkowa dla fotowoltaiki i pomp ciepła stosowany był w budynkach starszych niż wymieniony okres.

  Obniżka podatku wejdzie w życie 1 kwietnia br. i  wg obecnych ustaleń będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku. We wrześniu dokonany zostanie przegląd skuteczności funkcjonowania obniżki i wówczas będzie podjęta decyzja o dalszym jej funkcjonowaniu, bądź nie.

  Jak wyjaśnił Minister Van Peteghem, w Belgii obecnie jest prawie 3 miliony domów (!!), które wymagają remontów pod względem energetycznym do roku 2050 (okres wymagany przepisami UE w zakresie neutralności klimatycznej). Wg badań Rządu, właściciele nieruchomości nie są w stanie samodzielnie, bez wsparcia Państwa, dokonać, renowacji energetycznych. Konieczne są rządowe instrumenty wsparcia.

   

  #OZE #fotowoltaika #pompy_piepła #termomodernizacja

  Źródło: prasa belgijska

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Pompy ciepła

  NFOŚiGW ogłasza start programu „Moje ciepło”. Kiedy i ile będzie można dostać na pompy ciepła?

   

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że rozpoczęcie naborów wniosków w programie „Moje Ciepło” otwarte zostanie na przełomie marca i kwietnia 2022 roku.

  Dofinansowanie w ramach programu „Moje Ciepło” będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, „wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej”. Beneficjentami będą osoby fizyczne.

  Konsekwentnie rozwijamy w Polsce energetykę prosumencką oraz ogrzewnictwo indywidualne, a  program „Moje Ciepło” stanowi kolejny krok w tym kierunku – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Szerokie zastosowanie w domach jednorodzinnych pomp ciepła, które zaliczają się do najnowocześniejszych, ekologicznych, zeroemisyjnych źródeł ciepła, przyczyni się poprawy jakości powietrza w naszym kraju i do osiągania wytyczonych celów klimatycznych – dodaje szefowa resortu.

   

  Ile można otrzymać w ramach programu „Moje Ciepło”?

  Dofinansowanie jest udzielane w ramach bezzwrotnych dotacji. Te mogą stanowić od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że Fundusz będzie dokładał beneficjentom do zakupu pompy ciepła od 7 do 21 tys. zł.

  Pieniędzy wystarczy dla pokaźnej grupy wnioskodawców, gdyż budżet programu „Moje Ciepło”, zasilany z Funduszu Modernizacyjnego, wynosi 600 mln zł – zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, który odpowiada za operacyjne uruchomienie programu.

  Warto dodać, że dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, przez co „Moje Ciepło” będzie komplementarne wobec programu „Czyste Powietrze” – zauważa wiceszef NFOŚiGW.

  Budżet programu „Moje Ciepło” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego, czyli nowego instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla.

   

  Kto może otrzymać dotację w ramach programu „Moje Ciepło”?

  Z dofinansowań będą mogli korzystać właściciele i współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych.  Przez nowy budynek mieszkalny w programie ‘Moje Ciepło’ rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu” – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.

  Wyjątek stanowią przypadki, kiedy  zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie złożone zostało nie wcześniej niż 1 stycznia br. Wnioski będzie można składać do 31 grudnia 2026 roku.

   

  #moje_ciepło #dofinansowanie #beneficjenci #nfośigw

  Źródło: NFOŚiGW

  Fot.: Devolk/Pixabay.com

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Holendrzy odchodzą od gazu. Wielki plan instalacji hybrydowych pomp ciepła

   

  „Netbeheer Nederland (NN) holenderskie stowarzyszenie krajowych i regionalnych operatorów sieci energetycznych, ujawniło, że około 90,1% nowych budynków wzniesionych w zeszłym roku nie jest podłączonych do sieci gazowej na obszarach usługowych operatorów sieci Liander, Enexis Netbeheer i Stedin” – podał serwis pv-magazine.

  Dziesięć procent domów, który zostały połączone do sieci gazowej otrzymały na to zgodę ze względu na pozwolenie środowiskowe, które zostało złożone przed lipcem 2018 roku, albo gmina udzieliła takiego pozwolenia, bo rozwiązanie „inne niż gaz ziemny są technicznie niemożliwe”.

  Rok wcześniej odsetek ten wyniósł ok. 87 proc., a organizacja zaznacza, że liczba wniosków o odłączenie instalacji od istniejących budynków, również rośnie. Wiele gospodarstw domowych przechodzi na ogrzewanie elektryczne.

  Holandia ma do zrealizowania bardzo ambitne cele klimatyczne w tym zakresie i jeśli chce sprostać wyzwaniu, tygodniowo ok. 3 tys. domów będzie musiało przechodzić na system zrównoważonego ogrzewania. Organizacja zaznaczyła, że zadanie jest o tyle trudne, iż cały czas brakuje personelu technicznego.

  W kwietniu ubiegłego roku Netbeheer Nederland, Techniek Nederland, stowarzyszeniem instalatorów elektrycznych i Natuur & Milieu podjęły współpracę w ramach nakreślenia strategii instalacji co najmniej 100 tys. hybrydowych pomp ciepła rocznie. Program ma ruszyć od 2024 roku.

   

  #pompy_ciepła #holandia #niderlandy #nowe_budynki #wymiana

  Źródło: pv-magazine

  Fot.: Pixabay.com

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Niemcy: zakaz instalacji olejowych i gazowych systemów grzewczych od 2025 roku

   

  Zgodnie z nowelizacją Ustawy „Prawo Energetyki Budowlanej” (GebäudeEnergieGeset), od dnia 1 stycznia 2025 roku każdy nowy system grzewczy będzie musiał wykorzystywać co najmniej 65% energii odnawialnej. Dotyczy to nowych budynków, jak również remontowanych.

  Tym samym, od 2025 roku zakazana będzie instalacja wszystkich systemów grzewczych z ciepłem wytwarzanym z paliw kopalnych typu olej, ropa lub gaz, jeśli będą to jedyne urządzenia grzewcze. Oznacza to w praktyce likwidację w Niemczech kotłów gazowych i olejowych.

  Zniechęcając do kotłów gazowych i olejowych, rząd jednocześnie zachęca do instalacji przyjaznych dla środowiska systemów grzewczych – pomp ciepła! W przypadku likwidacji kotła gazowego na rzecz pompy ciepła państwo dofinansuje wymianę w wysokości 35% całkowitych kosztów inwestycji, zaś w przypadku kotłów olejowych dotacja wynosi 45%.

  Ponadto, po wymianie kotłów na paliwa kopalne, podatek EEG (na odnawialne źródła energii) zostanie w 2022 roku obniżony, zaś 2023 – całkowicie zniesiony.

  Polscy eksperci zauważają, że z uwagi na unormowania niemieckie, możemy w Polsce spodziewać się dużej ilości ofert zakupów kotłów gazowych i olejowych różnego typu, wieku i sprawności. Sugerujemy rozważne dokonywanie wyboru i zakupu tychże kotłów.

   

  #OZE #pompy_ciepła #kotły_bezemisyjne

  Źródło: Agencja AFP

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rada UE wyraża zgodę na obniżenie VAT na wyroby fotowoltaiczne i pompy ciepła

   

  Po uzyskaniu porozumienia Rada UE chce przedstawić Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia zmiany w dyrektywie 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości dodanej. Zmiany będą dotyczyły 24 towarów z 7-dmiu kategorii załącznika nr III. Propozycja zmian zostanie przesłana do Parlamentu Europejskiego do końca marca 2022 roku.

  Aktualnie przepisy Unii Europejskiej zakładają w zakresie opodatkowania podatkiem VAT interesujących nas wyrobów – fotowoltaicznych, pomp ciepła itd., – stawki minimum 15%. Zgodnie z obecnym porozumieniem, państwa członkowskie UE będą miały prawo zastosować wobec tych kategorii towarowych stawki obniżone w wysokości 0 – 5%. Decyzja o odejściu od „15%” na rzecz niższej stawki należeć będzie do rządów państw członkowskich UE.

  Przedmiotem opodatkowania w zakresie fotowoltaiki może być „dostawa i instalacja paneli słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych oraz na budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych w interesie publicznym, a także na budynkach do nich przylegających”.

  Warto zauważyć, że proponowane zmiany są de facto ujednoliceniem na wszystkie państwa Unii Europejskiej przepisów w zakresie niższych stawek VAT, stosowanych przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dotychczas Rada UE wyraża zgodę niektórym państwom na czasowe i określone w zakresie towarowym stosowanie niższych stawek preferencyjnych VAT. Teraz te preferencje zostaną zlikwidowane, a przepisy ujednolicone.

  W tej samej uchwale Rada Unii Europejskiej chce wycofać do 1 stycznia 2030 roku zgodę na stosowanie zwolnień lub obniżonych stawek VAT na wszystkie paliwa kopalne oraz towary mające analogiczny wpływ na emisję gazów cieplarnianych jak paliwa kopalne (do 2032 r. na pestycydy i nawozy sztuczne – Rada chce dać rolnikom dłuższy czas na dostosowanie się).

  Obniżenie stawek VAT na towary OZE, ale również na rowery oraz urządzenia do recyclingu odpadów, ma na celu wsparcie rozwoju i promocji zachowań ekologicznych w UE oraz odnawialnych źródeł energii. Przypomnijmy, że zgodnie przyjętymi założeniami udział OZE w mocy energii w 2030 roku ma wynieść co najmniej 40%.

   

  #forowoltaika #OZE #pompy_ciepła

  Źródło: komunikat Rady UE

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  „Zdążyć przed 1 kwietnia 2022!” – wsparcie władz Krakowa dla instalacji fotowoltaiki i pomp ciepła

   

  Władze miasta Krakowa wprost deklarują, iż ich akcja jest odpowiedzią na niekorzystne dla producentów regulacje przyjęte przez Sejm w dniu 3 grudnia.

  Wg informacji Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK, władze Krakowa chcą „umożliwić mieszkańcom rozliczenie inwestycji na korzystniejszych warunkach, przed możliwym wejściem w życie nowelizacji”. Zasada jest prosta – instalacja musi być zakończona do 31 marca 2022 roku.

   

  Wysokość dotacji wyniesie maksymalnie do 60% kosztów i uzależniona będzie od rodzaju zakupionej i zainstalowanej technologii OZE:

    • 18 tysięcy zł – powietrzna pompa ciepła
    • 33 tysiące zł – gruntowa pompa ciepła
    • 7,5 tysiąca zł – kolektory słoneczne
    • 15 tysięcy zł – instalacje fotowoltaiczne

  Dotacje będą przyznane na montaż wymienionych instalacji w budynkach „mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach lokalowych zlokalizowanych na terenie Krakowa, w których nie jest: zarejestrowana działalność gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy”.

  Wniosek można złożyć na jedną instalację OZE, jednakże uchwała pozwala na ubieganie się o dotacje na kilka instalacji OZE, pod warunkiem złożenia na każdą z nich odrębnych wniosków.

   

  Pełna informacja dotycząca systemu dotacji opublikowana jest na stronach krakowskiego BIP pod linkiem „Program rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 2022 r.”

  W powyższym materiale zainteresowane osoby znajdą również pełna informację dotyczącą warunków udzielania dotacji, pełne dane kontaktowe w celu wyjasnienia wątpliwości i uzyskania szczegółowych informacji oraz wzory wniosków.

  Warto podkreślić, że wnioski w formie już wydrukowanej dostępne są w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK (Rynek Podgórski 1), tuż przy samym wejściu na wejściu na specjalnym stojaku.

   

  Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej:
    • w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego przy Rynku Podgórskim 1 (pok. 8)
    • pocztą tradycyjną na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza (Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków).
  • w wersji elektronicznej:
    • opatrzone podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP
    • podpisane podpisem kwalifikowanym wraz z wymaganymi załącznikami przesyła się na adres mailowy Wydziału ds. Jakości Powietrza jp.umk@um.krakow.pl.

   

  #fotowoltaika, #pompy_ciepła #dotacje

  Źródło: BIP Kraków

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Globalna wielkość rynku pomp ciepła w 2028 roku może osiągnąć wartość… 84 miliardów dolarów!

   

  Według raportu, wielkość rynku pomp ciepła w 2020 roku wyniosła ponad 53,1 miliardów dolarów. Analitycy firmy zakładają, biorąc pod uwagę między innymi dynamikę wzrostu w latach 2018-2020, ale tez skutki pandemii, że w ciągu najbliższych 7 lat wielkość rynku wzrośnie do 84,3 miliardów dolarów.

  Największym rynkiem pomp ciepła w 2028 roku będzie rynek Azji i Pacyfiku – ponad 30 miliardów dolarów. Rynek Unii Europejskiej w 2020 roku wyniósł 12 miliardów dolarów i jego wzrost w ciągu najbliższych 7-dmiu lat będzie nie mniejszy niż 6% rocznie, wpisując się tym samym w globalną tendencję wzrostową.

  Analitycy zauważają, że w latach 2020-2021, z powodu pandemii, na całym świecie zanotowano pewne wyhamowanie tendencji wzrostowych. Niekorzystne skutki pandemii dla rynku pomp ciepła zanotowano w prawie wszystkich państwach świata. Obecnie jednak branża nabiera rozpędu, na co wpływają różne programy proklimatyczne realizowane między innymi w oparciu o porozumienia w ramach ONZ (COP26), Unii Europejskiej, jak również w związku programami dotacyjnymi poszczególnych państw. Na przykład w Polsce takim elementem wsparcia jest nowy rządowy program dofinansowania instalacji pomp ciepła „Moje ciepło”, z którego warto skorzystać.

  Jako czynniki wzrostu zainteresowania konsumentów pompami ciepła GMI podaje:

  • Rosnące zapotrzebowanie na systemy energooszczędne
  • Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważona i czystą energię
  • Rosnący popyt na autonomiczne (własne) ogrzewanie pomieszczeń
  • Stosunkowo niskie koszty operacyjne, mniejsze koszty konserwacji systemów grzewczych
  • Wysokie bezpieczeństwo pomp ciepła
  • Szybka urbanizacja i komercjalizacja
  • Coraz bardziej pozytywny odbiór sektora energii odnawialnej na  świecie
  • Rosnąca świadomości konsumentów dotycząca emisji gazów szkodzących klimatowi – pompy ciepła są optymalnym narzędziem do redukcji CO2

   

  Odnosząc się do ostatniego z punktów analitycy podkreślają, że w wielu krajach wprowadzane są coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące norm materiałów i urządzeń, które powinny być zero lub niskoemisyjne i w stopniu minimalnym pozostawiać ślad węglowy. Proces ten będzie się w przyszłości tylko pogłębiał i rozciągał na wszystkie państwa świata.

  Bez wątpienia, Polska będzie podążać w tym kierunku, chociażby z uwagi na uwarunkowania związane z członkostwem w Unii Europejskiej. W Polsce również będą wprowadzane coraz bardziej rygorystyczne normy emisyjne, energochłonne i proklimatyczne.

  Pompy ciepła w sposób idealny wpisują się w ten trend.

   

  #pompy ciepła #OZE

  Źródło: GMI

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Czyste Powietrze

  Bank Credit Agricole rozpoczął udzielanie kredytów w ramach programu „Czyste Powietrze”

   

  Bank Credit Agricole podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę jeszcze w maju bieżącego roku.

  Kredyt udzielany przez Bank  może być przeznaczony na wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację budynków, ale również na zakup i montaż fotowoltaiki i pomp ciepła.

  Beneficjentem programu „Czyste powietrze” mogą być właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

   

  Credit Agricole będzie oferował dwa rodzaje kredytów:

  • kredyt gotówkowy „Czyste Powietrze” – dostępny jest we wszystkich placówkach CA. Maksymalna kwota kredytu – 100 tysięcy złotych, do 108 rat, RRSO – 7,39 %
  • kredyt ratalny „Czyste Powietrze” – dostępny u wybranych partnerach biznesowych banku. Maksymalna kwota kredytu – 120 tysięcy złotych, do 120 rat, RRSO – 6,92 %

  Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynieść do 37 tysięcy złotych.

   

  Procedura uzyskania kredytu z dotacją Funduszu odbywa się w trybie „jednego okienka” – pracownik Banku w trakcie rozpatrywania wniosku bezpośrednio kontaktuje się z właściwym terytorialnie Funduszem wojewódzkim. Klient nie musi więc odrębnie starać się o dofinansowanie inwestycji z programu „Czyste Powietrze”

   

  Więcej o programie „Czyste powietrze” można przeczytać w naszym materiale 

   

  #OZE #czyste_powietrze #fotowoltaika #pompy_ciepła #NFOŚiGW

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: NFOŚiGW

  Kategorie
  Pompy ciepła

  „Moje Ciepło” – program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcia zakupu i montażu pomp ciepła

  Na podstawie decyzji KIFN, polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego, będzie miał prawo uruchomić sześć nowych programów. Łączna kwota finansowania sześciu projektów wyniesie 8,1 mld zł.

   

  Pompy wodne – dla inwestorów indywidualnych

  Długo oczekiwanym obszarem finansowania w obszarze OZE były pompy ciepła.

  Obszar ten został pozytywnie zaopiniowany przez KIFN. Zgodnie z propozycją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiony zostanie program „Moje ciepło”, w ramach którego właściciele nieruchomości – osoby fizyczne będą mogli uzyskać dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych, jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

  Dotacja może wynieść do 30% inwestycji, przy czym pompy powietrznej – do 7 tys. zł, zaś pompy gruntowej – do 21 tys. zł

   

   

  Pozostałe zaopiniowane programy adresowane są do przedsiębiorców:

  Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne

  Program dla przedsiębiorców na wytwarzanie energii w warunkach wysokosprawnej CHP w ramach budowy lub rozbudowy istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów.

  Dotacja – do 50% inwestycji lub pożyczka do 100%.

  Kogeneracja dla Ciepłownictwa

  Program dla przedsiębiorców wytwarzających ciepło lub energię na budowę i/lub przebudowę jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW.

  Co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

  Dotacja – do 50% inwestycji lub pożyczka do 100%.

  Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

  Program dla przedsiębiorców wytwarzających energię o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej (energii nie mniejszej niż 50 MW) na budowę i/lub przebudowę jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

  Maksymalnie 30% wytworzonego ciepła użytkowego zostanie wprowadzone do sieci ciepłowniczej.

  Dotacja – do 50% inwestycji lub pożyczka do 100%.

  Digitalizacja sieci ciepłowniczych

  Program dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła na budowę i przebudowę systemu telemetrii i telemechaniki, na wsparcie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania, przekazywania, monitorowania, przekazywania informacji i regulacji systemu ciepłowniczego.

  Dotacja – do 50% inwestycji lub pożyczka do 100%.

  Wsparcie wykorzystania magazynów na cele stabilizacji sieci

  Program dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego na budowę magazynów zintegrowanych z siecią dystrybucyjną, świadczących usługi destabilizacji na rzecz sieci dystrybucyjnej, służących poprawie jakości energii elektrycznej.

  Dotacja do 60% inwestycji.

   

  Informacje dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania Funduszu Modernizacji, jak również w przyszłości warunków uczestnictwa w wyżej wymienionych programach, dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny

   

  #pompy ciepła #dotacje #dofinansowanie #energia_elektryczna

  Źródło: NFOŚiGW

  Foto: HarmvdB z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Ruszył nabór wniosków do programu dopłat dla rolników „Agroenergia”

  Część pierwsza programu – realizowana przez fundusze wojewódzkie – ma na celu finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, jak również pomp ciepła o mocy w przedziale 10-50kW. Dofinansowanie dotyczy również instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej (jako instalacji dodatkowej, zwiększającej konsumpcję przez prosumenta wytwarzanej energii). Nabór realizowany będzie do wyczerpania budżetu przeznaczonego na program. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad finansowania można znaleźć na 16-tu stronach wojewódzkich funduszu oraz pod niniejszym adresem.

   

  Część druga programu – prowadzona przez centralę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – związana jest z finansowaniem inwestycje w biogazownie rolnicze i towarzyszącą jej instalacją produkcji biogazu rolniczego (moc do 500kW), małych elektrowni wodnych (również do 500kW) i magazynów energii. Nabór trwał będzie do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków. Zasady naboru i warunki dostępne pod adresem na stronie NFOŚiGW.

   

  #nfośigw #dopłaty #dofinansowanie #Agroenergia

  Źródła: serwisy NFOŚIGW

  Fot.: Pexels

  Kategorie
  Pompy ciepła

  NFOŚIGW chce dopłacać nawet 21 tys. zł do pomp ciepła

  Z informacji przekazanych PAP wynika, że założenia programu dopłat do zakupu  i montażu pomp ciepła w domach jednorodzinnych są już gotowe. Dofinansowanie ma pomóc w promocji efektywniejszego wykorzystywania energii w systemach prokonsumenckich i stosowania czystych form ogrzewania.

  O skali zjawiska niech zaświadczą liczby, wedle najnowszych danych w Polsce jest już ponad 600 tys. instalacji prokonsumenckich.

   

  Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania?

  Wiceszef NFOŚiGW przekazał, że nowy program będzie przeznaczony na dopłaty do pomp ciepła dla właścicieli nowobudowanych domów jednorodzinnych.

  Co z właścicielami istniejących już domów? Mirowski przypomniał, że ci też mogą otrzymać pieniądze na pompę, ale z programu „Czyste powietrze”.

   

  Kiedy ruszy nowy program?

  Nowe dofinansowanie cały czas czeka na „zielone światło”. – Planujemy uruchomić wsparcie, ale będziemy mogli zrobić dopiero po akceptacji programu przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny – zapowiedział wiceszef NFOŚiGW.

  Zaproponowaliśmy w nim dopłaty w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu pompy ciepła, ale nie więcej niż 21 tys. zł – poinformował i dodał, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to program powinien ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku.

   

  Skąd będzie finansowany program?

  Program będzie finansowany z tzw. Funduszu Modernizacyjnego, którego operatorem w Polsce jest NFOŚiGW. Pieniądze Funduszu są przeznaczone na inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych czy transformację energetyczną w regionach węglowych.

   

  #nfośigw #dopłaty #dofinansowanie #pompy_ciepła #nowy_dom

  Źródła: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: pixnio

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga