Archiwa Unia Europejska - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Pompy ciepła mogą być nieserwisowalne. Unijny cios?

  Parlament Europejski przyjął stanowisko, by zupełnie zakazać stosowania gazów fluorowanych (F-gazów) w sprzęcie chłodzącym, jak klimatyzatory używane w domach, małych biurach czy punktach usługowych od 2027 roku, a w większych systemach np. w biurowcach czy centrach handlowych od 2028 roku. Gazy te stosuje się także w pompach ciepła, których stosowanie jako alternatywne źródło energii promuje sama Komisja Europejska. Jednak to ona proponowała dalsze ograniczenie stosowania F-gazów, natomiast nie zarekomendowała całkowitego zakazu.

  Zakaz oznacza ogromne wyzwanie, choć obecnie są rozwijane opcje alternatywne, to zdaniem firm, nie są jeszcze dosyć dobrze rozwinięte. Ponadto ich dostępność jest ograniczona, niemożliwe jest więc zupełne zastąpienie obecnie wykorzystywanych technologii. Może to być cios dla rynku pomp ciepła.

  „Nie negujemy potrzeby zmian, ale branża potrzebuje więcej czasu na dostosowanie się i wdrożenie nowych technologii. Rynek pomp ciepła rozwija się niesłychanie dynamicznie, rok temu sprzedało się ich w Unii 3 mln, w kolejnych latach mowa o nawet 5 mln rocznie” – mówi Maciej Malinowski – pełnomocnik ds. środowiskowych Daikin Polska.

  „Taka zmiana prawa spowoduje, że właściciel domu jednorodzinnego nie zdecyduje się teraz na zakup urządzenia o żywotności przewidzianej na minimum 15 lat, skoro jeszcze w czasie gwarancji może okazać się iż nie da się go serwisować z racji zakazu stosowania f-gazów” – dodaje.

  Branża nie traci nadziei, że prawo w obecnym kształcie zaproponowanym przez Parlament Europejski zostanie złagodzone.
  „Teraz rozpoczną się rozmowy Komisji, Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, w ramach których mamy nadzieję, iż zostaną wypracowane łagodniejsze przepisy” – mówi Radosław Maj – menedżer z APPLiA Polska, związku pracodawców AGD.

  Jak podaje komunikat Parlamentu Europejskiego:
  „Parlament przegłosował swoje stanowisko w sprawie redukcji emisji gazów fluorowanych i substancji zubożających warstwę ozonową i jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z rządami UE”.

  Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła wskazuje, że przyjęcie zakazu koliduje z unijnymi ambicjami w zakresie obniżania zużycia węgla kamiennego oraz przestawiania się na inne źródła energii – także z celami REPowerEU, które wymagają podwojenia rocznej sprzedaży pomp. Do początku 2027 roku ma zostać sprzedanych 10 mln nowych pomp ciepła.

   

  Źródło: Rzeczpospolita

  #OZE #Pompyciepła #UE

  Kategorie
  OZE

  Rada UE za „Fit for 55” – Polska ma zastrzeżenia

  Przedstawiciele rządów państw unijnych spotkali się w Luksemburgu, żeby wypracować wspólne podejście do pakietu „Fit for 55”. To plan Komisji Europejskiej, którego celem jest dostosowanie wspólnotowych przepisów w taki sposób, żeby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, a do 2030 r. zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych co najmniej o 55% w porównaniu z 1990 r. Aktualnie produkcja i zużycie energii odpowiadają za 75% unijnych emisji.

  Rozwój OZE i efektywność energetyczna

  Na posiedzeniu uzgodniono, że w 2030 r. udział OZE w ogólnym koszyku energetycznym wyniesie 40 %. Obecny cel to co najmniej 32 %. Aby wspólnie osiągnąć nowe założenie, państwa członkowskie muszą zwiększyć wkłady krajowe określone w zintegrowanych krajowych planach energetyczno-klimatycznych. Te mają być aktualizowane w przyszłym i w 2024 r.

  W kwestii efektywności, Rada UE uzgodniła zmniejszenie zużycia energii w perspektywie 2030 r. o 36% w przypadku energii końcowej i o 39% w przypadku energii pierwotnej. Cele te opierają się na nowym scenariuszu bazowym i odpowiadają celowi redukcyjnemu wynoszącemu 9% w odniesieniu do 2020 r. Zużycie energii końcowej to zużycie energii przez użytkowników, a zużycie energii pierwotnej obejmuje również to, co jest wykorzystywane w trakcie produkcji i dostaw.

  „Porozumienie państw członkowskich w sprawie tych dwóch projektów to ważny krok w walce z globalnym ociepleniem. Dekarbonizacja naszych systemów energetycznych poprzez upowszechnienie energii odnawialnej i znaczne wysiłki na rzecz oszczędności energii są niezbędne dla realizacji naszych celów klimatycznych. Pomoże to też zmniejszyć naszą zależność od Rosji w kwestiach energetycznych w kontekście wojny w Ukrainie” – komentuje Agnès Pannier-Runacher, francuska minister transformacji energetycznej.

  Przedstawiciele rządów państw członkowskich przyjęli też cele i środki dla poszczególnych sektorów. I tak np. na szczeblu krajowym zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w ogrzewaniu i chłodzeniu ma następować o 0,8% do 2026 r. i o 1,1% w latach 2026–2030. OZE w przemyśle ma wzrastać rocznie o 1,1%. Do 2030 r. 35% wodoru wykorzystywanego w przemyśle powinno pochodzić z paliw odnawialnych niebiologicznych, a do 2035 r. ma to być 50%. Za osiem lat udział energii ze źródeł odnawialnych w budynkach powinien sięgnąć co najmniej 49%.

  W przypadku energii końcowej, państwa członkowskie mają ograniczać jej zużycie o 1,1% rocznie od 1 stycznia 2024 r., o 1,3% od 1 stycznia 2026 r. i o 1,5% od 1 stycznia 2028 r. do 31 grudnia 2030 r. Będą mogły przy tym przenieść maksymalnie 10% nadwyżki oszczędności na kolejny okres.

  Rada chce również zobowiązać sektor publiczny do zmniejszenia zużycia energii o 1,7% rocznie lub o co najmniej 1,9% w przypadku wyłączenia z tego transportu publicznego lub sił zbrojnych. Ten próg wprowadzony zostałby po czterech latach od wejścia w życie przepisów i najpierw dotyczyłby większych gmin. Rada chce też, żeby państwa członkowskie co roku zapewniały renowację nie mniej niż 3% całkowitej powierzchni budynków publicznych.

  Polskie obawy

  W posiedzeniu, z ramienia Polski, uczestniczyła Anna Moska – minister klimatu i środowiska. Podkreślała obawy o możliwy negatywny wpływ podwyższania celów klimatycznych i środowiskowych na sytuację gospodarczą.

  „Polska ma istotne zastrzeżenia w związku z zapisami określającymi wkłady krajowe państw członkowskich do unijnego celu klimatycznego na rok 2030. Od początku zabiegamy o bardziej elastyczne podejście, które umożliwi państwom członkowskim przedstawianie rzeczywistych danych uwzględniających krajową specyfikę w opracowaniu krajowego udziału w celu klimatycznym UE” – mówiła minister Anna Moskwa.

  Minister po raz kolejny zaznaczyła, że tempo i zakres proponowanych zmian nie może odbijać się negatywnie na społeczeństwie, które zmuszone byłoby do ponoszenia nadmiernych kosztów.

  „Mamy zastrzeżenia dotyczące zbyt ambitnego tempa zmian, jakie Komisja Europejska wymusza na państwach członkowskich. Zdaniem Polski tempo to powinno być dostosowane do możliwości każdego z krajów i uwzględniać ich specyfikę. Polski rząd stanowczo sprzeciwia się dodatkowym kosztom i obciążeniom dla mieszkańców, które miałby wynikać z przyjęcia propozycji Komisji Europejskiej” – podsumowała polska minister klimatu i środowiska.

  Kolejnym krokiem formalnym będą negocjacje Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, zmierzające do wypracowania ostatecznego brzmienia dyrektyw dotyczących OZE i efektywności energetycznej. Więcej informacji o podejściu PE do kwestii zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i uniezależnienia się od paliw kopalnych na stronie https://top-oze.pl/parlament-europejski-po-raz-kolejny-za-zielona-transformacja/

  Kategorie
  OZE

  Krajowy Plan Odbudowy dla OZE. Prawie 96 mld zł na „zielone” projekty!

  Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy. Droga do tego była wyboista, ale ostatecznie Polska może liczyć na 158,5 mld zł bezzwrotnych dotacji i pożyczek. Z tej kwoty spora część pójdzie na projekty związane z Odnawialnymi Źródłami Energii i efektywnością energetyczną.

  Kategorie
  OZE

  Unia Europejska przekracza ustalone cele zużycia OZE na 2020 r.

   

  Zgodnie za danymi, łączne zużycie brutto odnawialnych źródeł energii przez całą Unię Europejską wyniosło w roku 2020 22,1%, czyli o 2 pp więcej, aniżeli zaplanowane cele.

  Tylko jedno państwo Unii Europejskiej – Francja – nie osiągnęła założonych celów. Udział OZE wyniósł 19,1%, przy zakładanym celu 23%.

  Polska przekroczyła cel 15%, osiągając udział w wielkości 16,1%. Warto dodać, że nastąpiło to dzięki zrewidowaniu danych o zużyciu biomasy – dzięki tej operacji, zatwierdzonej przez organ UE, udział OZE wzrósł o 3%, dzięki czemu przekroczyliśmy zaplanowany cel udziału.

  Największe przekroczenia celu – o 11% – osiągnęły Szwecja (60,1% udziału OZE) i Chorwacja (31% udziału OZE) oraz Bułgaria – 7%, przy 23.3% udziału OZE.

  Najmniejsze zużycie odnawialnych źródeł energii w Europie zanotowano w Belgii, Luksemburgu i na Malcie. Państwa te osiągnęły udziały odpowiednio 13%, 11,7% i 10,7% – z tych trzech państw tylko Luksemburg i Malta przekroczyły zakładane cele –  oba państwa o 0,7%.

  Warto zauważyć, że część uzyskanych wielkości był możliwy wyłącznie dzięki operacjom statystycznym – transferom. Są to umowy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej o transferze określonych danych ilości energii z OZE z jednego państwa do drugiego. W 2020 roku doszło do transferów: Litwą przekazała „energię” Luksemburgowi i Belgii, Estonia – Luksemburgowi, Malcie i Irlandii, Dania – Belgii, Holandii, Niemcom i Irlandii, Finlandia – Belgii, Czechy – Słowenii, Szwecja – Norwegii (czyli poza UE). Gdyby nie te transfery, poniższe dane statystyczne prezentowałyby inne zużycie OZE przez poszczególne państwa.

   

   

  #OZE

  Źródło: Eurostad

  Foto: Pixabay/Eurostad

  Kategorie
  OZE

  Premier Mateusz Morawiecki: Transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa

  Szef polskiego rządu uczestniczył w zakończonym już szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. Na konferencji organizowanej przez ONZ pojawiło się w sumie ponad 100 liderów państw.

   

  Transformacja wyzwaniem dla całego świata

  Morawiecki podkreślił, że „wyzwania klimatyczne to wielki problem całego świata, nawet najpotężniejszych gospodarek„.

  Premier zaznaczył, że jeżeli Polska ma w niej uczestniczyć na uczciwych warunkach, to musi dysponować odpowiednimi środkami, a „w UE muszą funkcjonować dobre przepisy”.

  Na samej konferencji premier podkreślał, jak ważny jest punkt startu poszczególnych państw.

  Dziś nasz kraj szybko nadrabia zaległości wynikające z dziesięcioleci pozostawania – nie ze swojej winy – po złej stronie żelaznej kurtyny. W wielu obszarach poczyniliśmy wielkie postępy dzięki krajowym programom w zakresie ochrony środowiska” – napisał.

  Dodał, że Polska musi prowadzić odpowiedzialną politykę klimatyczną. Elementem tego planu – jego zdaniem –  jest ochrona „najbardziej wrażliwych grup społecznych, tak by polscy obywatele nie odczuli skutków rosnących cen energii, a jednocześnie by polska gospodarka nie traciła na konkurencyjności wobec innych gospodarek”.

   

   

  Polityka klimatyczna Unii

  W połowie lipca UE ogłosiła pakiet „Fit for 55”, który oznacza zmianę celu przejściowego redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ramach nowych przepisów państwa członkowskie muszą obniżyć emisję o 55 proc. do roku 2030.

  Kilka miesięcy wcześniej, bo w kwietniu br. Wspólnota wprowadziła Prawo Klimatyczne w ramach, którego do 2050 roku ma zostać osiągnięta neutralność .

  #unia_europejska #polska #transformacja_klimatyczna #redukcja_emisji_gazów #premier_mateusz_morawiecki

  Fot.: Wikipedia Commons/Olaf Kosinsky

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czy planowane wytyczne UE o pomocy państwa zahamują rozwój fotowoltaiki w Europie?

  Komisja Europejska proponuje obniżenie limitu pomocy de minimis m.in. w fotowoltaice z obecnego 1 MW do 400 kW od 1 stycznia 2022 r. i następnie do 200 kW w roku 2026. Proponowane limity mają objąć wszystkie instalacje OZE.

  Jeśli wytyczne zostaną przyjęte, zdaniem analityków, rozwój fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i wodnej może zostać w Unii Europejskiej sztucznie wyhamowany!

  Zdaniem ekspertów, projekt „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią na 2022 r.” zbyt mocno skoncentrowany jest na kwestiach związanych z redukcją gazów cieplarnianych, natomiast stosunkowo mało, wręcz pobocznie, na odnawialnych źródłach energii.

  Wiele z organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z UE (z obszaru OZE) przesłało do komisji szereg negatywnych uwag dotyczących promowania w wytycznych technologii wyłącznie w oparciu o kryterium redukcji gazów cieplarnianych. To powoduje, że technologie odnawialne stają się drugorzędne, mimo, iż są najskuteczniejszym środkiem ochrony klimatu. Poza tym tezy zawarte w wytycznych stoją w zdecydowanej sprzeczności z innymi deklaracjami Komisji Europejskiej, np. zawartych w „Zestawie Instrumentów”, czyli zaleceniach KE dla rządów państw członkowskich w sprawie walki z rosnącymi cenami energii.

  Ten Zestaw, który ma być przyjęty „na dniach”, ewidentnie promuje OZE jako priorytet przyszłej polityki energetycznej Unii Europejskiej i stoi w sprzeczności z Wytycznymi.

  Niemieckie organizacje OZE słusznie zauważyły, że propozycje Komisji w zakresie obniżenia limitu pomocy de minimis w ogóle nie biorą pod uwagę kwestii ekonomicznych, cykli inwestycyjnych, jak również okresów obowiązywania nowych wytycznych. Instalacje OZE mogą się stać po prostu nieekonomiczne!

  Szereg zasad wywiedzionych z wytycznych może spowodować, iż istnieje zagrożenie ryzyka sztucznego wspierania w Unii Europejskiej technologii opartych na paliwach kopalnych! Wspierania wbrew jasnym intencjom i deklaracjom praktycznie wszystkich państw oraz instytucji Unii Europejskiej z Komisją Europejską na czele!

   

  #OZE #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #energetyka_wodna

  Źródło: Komisja Europejska, pv-magazine.de

  Foto: NakNakNak z Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Konsultacje w Komisji Europejskiej w sprawie norm dotyczących produktów fotowoltaicznych

  Warto przypomnieć, że dyskusja nad tą tematyką trwa już co najmniej 3 lata, przedstawiciele Komisji Europejskiej odbyli już kilka spotkań z wiodącymi producentami urządzeń i systemów fotowoltaicznych. Obecnie KE przeszła do procedury mającej na celu wdrożenie norm.

   

  Wg informacji z Komisji Europejskiej, w ramach prac konsultowane będą zasady związane z ekoprojektem, etykietowaniem energetycznym modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów, jak również uregulowane mają być zagadnienia norm śladu węglowego urządzeń fotowoltaicznych produkowanych i instalowanych w Unii Europejskiej. Ustawodawstwo UE ma określać m.in. normy dotyczące projektowania modułów fotowoltaicznych i falowników, w tym zwłaszcza pod kątem ich recyclingu, zawartości materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, sposobów konserwacji, montażu i demontażu urządzeń itd.

   

  Ekoprojekt

  Ekoprojekt zakłada opracowanie kryteriów wpływu elementów modułów fotowoltaicznych na środowisko. Powstanie system oznakowania, określający kryteria wpływu produktów na środowisko naturalne. Producent spełniający normy ekologiczne będzie miał prawo do reklamowania produktu w UE. Oznakowanie ekologiczne miałoby być procedurą dobrowolną.

  Oznakowanie ekologiczne powiązane byłoby z kryteriami „Green Public Procurement” („proces, w ramach którego władze publiczne starają się zamawiać towary, usługi i urządzenia o zmniejszonym wpływie na środowisko przez cały cykl ich funkcjonowania”), czyli takimi, które państwa członkowskie Unii Europejskiej musiałyby wziąć pod uwagę w trakcie organizowania przetargów publicznych. Podobnie, jak oznakowanie ekologiczne, spełnianie przez producenta kryteriów GPP byłoby dobrowolne. Aczkolwiek, trudno sobie wyobrazić, że producent w obu wypadkach rezygnował z dostępu do przetargów organizowanych przez instytucje państwowe oraz unijne.

   

  Etykieta energetyczna

  W odróżnieniu od oznakowania ekologicznego i GPP, etykieta energetyczna będzie obowiązkowa. Czytelnicy znają doskonale ten system, gdyż każdy nabywający lodówkę zna 10-barwne oznakowanie wskazujące na wydajność energetyczną w skali od G do A+++, które są stosowane w Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/30/E.

  Podobnie ma być z urządzeniami fotowoltaicznymi, które będzie musiało posiadać taką etykietę. Każdy producent będzie zmuszony do stosowania metod określania wydajności energetycznej wg wskazań Wspólnotowego Centrum Badawczego. Nie są określone jeszcze konkretne normy wydajnościowe.

   

  Ślad węglowy

  Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskie, w ramach prac legislacyjnych określone zostaną normy zawierające ocenę emisji dwutlenku węgla poniżej określonych limitów. Aktualnie trwają dyskusje nad metodologią, która ma być zastosowana do ich wyliczenia. Jedną z propozycji jest oparcie się na rozwiązaniach obowiązujących we Francji od 2019 r., gdzie wymogi zawarte są w dokumentacjach przetargowych CRE4 opracowanych przez francuską Komisję Regulacji Energetyki. Przeciwnicy zwracają jednak uwagę, że metoda ta jest uznawana za jedną z głównych przeszkód w rozwoju fotowoltaiki na skalę „gigawatową”, na co bez wątpienia nie zgodzą się duże międzynarodowe koncerny europejskie. Dyskusja trwa. Zainteresowanych poznaniem metody naliczania śladu węglowego wg „metody francuskiej” zachęcamy do pogłębionej lektury.

   

  Proces legislacyjny wszedł w fazę od dyskusji KE z dużymi producentami fotowoltaiki, do prac stricte legislacyjnych. Należy się spodziewać, że nowe normy zostaną określone w przyszłym roku i wejdą w życie zapewne około końca 2022 lub początku 2023 roku.

  Zapowiadane zmiany bez wątpienia wpłynął na całą branżę fotowoltaiczną w Europie. Nie ma co ukrywać, że z tych informacji, które Państwu zaprezentowaliśmy wynika jednoznacznie, że proces produkcji systemów fotowoltaicznych będzie bardziej skomplikowany pod względem biurokratycznym. Dla użytkownika końcowego, niestety, będzie w jakiejś mierze oznaczać podwyżkę cen urządzeń, wynikających z konieczności dokonania przez producenta badań, znakowania i dostosowania produkcji do nowych wymogów Komisji Europejskiej.

  Nasza redakcja z uwagą będzie śledzić te prace. Zapraszamy do lektury.

   

  @fotowoltaika #Unia_Europejska

  Źródło: KE, pv-magazine.com

  Foto: Dan Johnston z Pixabay

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga