Archiwa fit for 55 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Elektromobilność

  „Polska nie należy do europejskich liderów zeroemisyjnego transportu, dysponuje jednak bardzo dużym potencjałem” – Łukasz Witkowski, Wiceprezes PSPA

   

  Kto był pomysłodawcą powołania Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych? Krótko prosiłbym o przedstawienie historii Stowarzyszenia – jak długo Państwo istniejecie, jakie są główne osiągnięcia, doświadczenia?

  W listopadzie świętowaliśmy 5-lecie istnienia PSPA. Nasze stowarzyszenie zostało założone w 2016 r. przez grupę ekspertów i entuzjastów technologii nisko- i zeroemisyjnych. Powstanie PSPA stanowiło odpowiedź na ekologiczne, gospodarcze i społeczne wyzwania, które stoją przed Polską w zakresie postępującej transformacji w sektorze transportu. Dziś PSPA jest największą organizacją branżową kreującą rynek elektromobilności w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

  Obecnie zrzeszamy ponad 140 podmiotów z całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu. Do grona naszych partnerów należą producenci pojazdów i infrastruktury, operatorzy i dostawcy usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz wiele innych podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze szeroko pojętej elektromobilności.

   

  Jakie są główne cele i zadania PSPA? 

  Nadrzędnym celem PSPA jest promocja nowej mobilności oraz dekarbonizacja sektora transportu. Integrujemy branżę, współpracujemy z samorządami, a także uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami takimi jak np. Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Urząd Dozoru Technicznego oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nasza działalność skupia się na czterech głównych obszarach: Centrum Kompetencyjnym, Centrum Badań i Analiz, Centrum Legislacyjnym i Centrum Nowej Mobilności. Każde z nich realizuje szereg projektów sprzyjających rozwojowi zeroemisyjnego transportu.

  Ponadto organizujemy szkolenia m.in., w ramach dedykowanego samorządom cyklu „Elektromobilność w praktyce”, prowadzimy projekty doradcze (od doradztwa strategicznego do doradztwa technicznego), jak również przygotowujemy szeroko pojęte analizy rynkowe. Staramy się też być aktywnym partnerem dla administracji centralnej i lokalnej, wspomagając ją przy m.in. tworzeniu ustaw oraz wdrażania programów wsparcia rynku e-mobility.

  Jesteśmy też organizatorem i współorganizatorem konferencji, takich jak np. Global e-Mobility Forum, Kongres Nowej Mobilności, Kongres Move oraz ogólnopolskich kampanii, które mają charakter informacyjno-edukacyjny, czego przykładem mogą być elektromobilni.pl – największa kampania społeczno-edukacyjna na rzecz zeroemisyjnego transportu w Europie Środkowo-Wschodniej.

   

  Jak Państwo oceniacie rozwój rynku samochodów elektrycznych w Polsce? Jak oceniacie wsparcie Państwa?

  Obecnie Polska nie należy do europejskich liderów zeroemisyjnego transportu. Jak wynika z prowadzonego przez PSPA i PZPM „Licznika elektromobilności” pod koniec listopada 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 35 222 osobowych samochodów z napędem elektrycznym (BEV i PHEV) oraz 1 541 elektrycznych pojazdów użytkowych. Ich kierowcy mieli do dyspozycji 1 813 ogólnodostępnych stacji ładowania (3 544 punktów).

  Na tle większości państw członkowskich Unii Europejskiej nie są to zadowalające wyniki, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielkość polskiego rynku motoryzacyjnego. Polska w dziedzinie elektromobilności dysponuje jednak bardzo dużym potencjałem. Na podstawie naszych prognoz do 2025 r. po krajowych drogach może się poruszać nawet pół miliona samochodów z napędem elektrycznym, a sieć ogólnodostępnej infrastruktury ładowania ma szansę powiększyć się do ok. 43 tys. punktów. Aby tak się stało, konieczne jest jednak pokonanie szeregu barier, w szczególności regulacyjnych.

  Niestety ze wsparciem Państwa w tym obszarze bywało jak do tej pory bardzo różnie. Przykładem jest m.in. ostatnia nowelizacja Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. O tym, że ustawa wymaga kompleksowych zmian m.in. w zakresie  przepisów dotyczących ster czystego transportu, było już wiadomo w 2018 r., gdy weszła w życie. Doczekaliśmy się ich dopiero pod koniec roku bieżącego.


  Czy są takie obszary, które jeszcze należałoby objąć systemem wsparcia. dotacji?
  Takim obszarem jest wtórny rynek samochodów elektrycznych. Z jednej strony dotacje do używanych EV pomogłyby w popularyzacji elektromobilności na skalę masową, z drugiej – mają szansę, by ograniczyć napływ do kraju pojazdów spalinowych. W 2021 r. PSPA przygotowało propozycje systemu dofinansowania w tym zakresie. Liczymy, że dyskusja na ten temat powróci w kolejnych miesiącach. Podobne instrumenty wsparcia funkcjonują m.in. w Niemczech, we Francji, w Niderlandach i na Litwie.

  Warto mieć jednak na uwadze, że po uruchomieniu ostatnich komponentów programu „Mój Elektryk”, wdrożeniu dotacji do infrastruktury elektroenergetycznej, jak również ogłoszeniu dofinasowania do stacji ładowania można uznać, że polski system subsydiów w obszarze elektromobilności stanie się w przyszłym roku systemem niemal kompletnym. Wprowadzonym za późno i po wielu komplikacjach, ale mającym potencjał do zdynamizowania rynku. Nie znaczy to oczywiście, że elektromobilność w Polsce ma optymalne warunki do rozwoju.

  W naszym kraju wciąż funkcjonuje bardzo wiele przeszkód systemowych, zwłaszcza dotyczących rozbudowy infrastruktury ładowania. Można tu wymienić m.in. najdłuższe w Europie procedury przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej (w niektórych przypadkach sięgające 3 lat).

    

  Jak Państwo oceniacie możliwość rezygnacji z pojazdów spalinowych zgodnie z propozycjami w ramach „Fit for 55”? Czy w Polskich warunkach data 2035 jest realna jeśli chodzi o zakaz sprzedaży aut emisyjnych?

  Polska w praktyce oficjalnie potwierdziła dążenie do celów określonych w pakiecie „Fit for 55” – podczas COP26 w Glasgow podpisaliśmy deklarację, wg której sprzedaż nowych samochodów spalinowych zakończy się maksymalnie właśnie do 2035 r. To pierwsze takie oświadczenie polskiego rządu w historii. „Fit for 55” będzie jeszcze przedmiotem intensywnych (i zapewne długich) negocjacji w gronie rządów poszczególnych państw członkowskich jak i instytucji unijnych. Ostateczny kształt proponowanych zmian jest sprawą otwartą.

  Nie ulega jednak wątpliwości, że koniec silnika spalinowego w Unii Europejskiej jest przesądzony. Oczywiście nie oznacza to, że samochody konwencjonalne od razu znikną z dróg. Ma to szczególne znaczenie w kontekście Polski i innych państw regionu CEE – istnieje ryzyko, że wraz z pozbywaniem się pojazdów spalinowych przez kierowców z krajów Europy Zachodniej, ich import do naszego kraju jeszcze wzrośnie. Jeżeli nie chcemy pozostać złomowiskiem Europy, już teraz powinniśmy myśleć nad wdrożeniem środków, które ten napływ ograniczą.

   

  Dziękuję za rozmowę,

  Marek Reszuta

   

  #elektromobilność #samochody_elektryczne #niskoemisyjność #zeroemisyjność #Fit_for_55 #Polskie_Stowarzyszenie_Paliw_Alternatywnych #PSPA #Licznik_mobilności

  Foto: PSPA

  Kategorie
  OZE

  Minister Kurtyka u schyłku swojego urzędowania zaapelował w Brukseli o zmiany w Fit for 55

  Kurtyka rozmawiał w Brukseli o rosnących cenach energii i transformacji energetycznej. Zdaniem ministra oba te tematy przenikają się, a obecna sytuacja jest bezprecedensowa. Jego zdaniem winnym obecnego kryzysu energetycznego jest dostawca gazu, który stosuje metody niezgodne z prawem, nie zwracając uwagi na sygnały rynkowe i nadużywa swojej pozycji.

   

  Polska potrzebuje gazu i atomu

  UE musi podwoić swoje wysiłki w egzekwowaniu europejskich przepisów na gazociągu Nord Stream 2. Aby chronić swoich obywateli i przedsiębiorstwa, musi zdecydowanie przeciwdziałać tym praktykom” – przekazał były szef resortu klimatu.

  Kurtyka zaznaczył, że „KE powinna przyjąć uzupełniający akt delegowany obejmujący gaz ziemny, energię jądrową”. Według niego Polska potrzebuje tych źródeł, żeby móc odejść od węgla w energetyce i ciepłownictwie.

   

  Zmiany w Fit for 55 konieczne

  Wizyta w Brukseli posłużyła też zwróceniu uwagi na bardzo ważny aspekt. Polityk przekazał, że realizowanie programu Fit for 55 powinno mieć podłoże społeczne.

  Gwałtownie rosnące ceny energii, których byliśmy ostatnio świadkami, budzą obawy związane z potencjalnym brakiem społecznej akceptacji dla ambicji transformacji energetycznej – zaznaczył. Jego zdaniem, żeby „przeprowadzić transformację energetyczną w społecznie akceptowalny sposób, musimy uczynić ją rozsądną i bezpieczną”. Składowymi takiej transformacji powinien być dostęp do energii dla wszystkich Europejczyków i brak ograniczeń dla wzrostu gospodarek krajów członkowskich.”

  Były minister uważa, że „należy jeszcze raz zweryfikować zapisy przyjętego w połowie lipca programu Fit for 55. Szczególnie mowa tutaj o tych, które  mogą przyczynić się do wzrostu cen i przesunąć je, albo zrewidować”.

  Szczególny nacisk należy położyć na nowy system handlu uprawnieniami do emisji dla sektorów transportu i budownictwa, ponieważ obciąży on mniej zamożne grupy społeczne, co może doprowadzić do pogłębienia ubóstwa energetycznego” – tłumaczył.

   

  #ministerstwo_klimatu_i_środowiska #michał_kurtyka #bruksela #fit_for_55 #oze #gaz

  Źródło: gov.pl

  Fot.: gov.pl

  Kategorie
  Elektromobilność

  Trwa Kongres Nowej Mobilności. Uczestnicy rozmawiają o wyzwaniach w polskiej transformacji na zieloną energię w transporcie

  Minister Kurtyka  przypomniał, że Polska jest największym beneficjentem unijnego pakietu Fit for 55.

  Dobre w nim jest dla nas to, że stawia na rozwój infrastruktury elektromobilności, a my chcemy na to stawiać” – podkreślił. Zaznaczył jednak, że naszym problemem jest tempo przechodzenia na zielone technologie. Bogatsze kraje Unii radzą sobie z transformacją lepiej.

  Za przykład podał ceny samochodów, które w całej Wspólnocie są takie same, inne za to są zarobki mieszkańców poszczególnych państw.

  Niestety, w Polsce nie zarabia się jeszcze tyle co w Holandii, Niemczech czy Finlandii. Trzeba to wziąć to pod uwagę, przygotować odpowiednią strategię wdrażania tego pakietu i rozpisać ją na lata” – zauważył Minister.

  Szef resortu środowiska zdradził też, że polski rząd rozmawia z Komisją Europejską na ten temat.- „Tworzy się postcovidowa koalicja, która widzi inne ścieżki gwarantujące, że nie będzie rozwarstwienia społecznego, bo to jest bardzo niepożądane zjawisko. To jest też nasze doświadczenie z transformacji, dlatego stawiamy na politykę sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji” – podkreślił.

  Wyzwania związane z przechodzeniem na elektromobilność z punktu widzenia samorządów przedstawiła Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która zaznaczyła, że najciężej będzie zbudować infrastrukturę i zeroemisyjny transport publiczny. W związku z tym – jak zaznaczyła – samorządy apelują, aby połączyć siły we współpracy na poziomie krajowym.

   

  Fit for 55

  „Gotowi na 55 procent” to ogłoszony przez Komisję Europejską w lipcu br. pakiet przepisów, który ma ułatwić dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. w perspektywie roku 2030 r. w odniesieniu do 1990 roku. Na dwie dekady później zaplanowana jest całkowita zeroemisyjność.

   

  Kongres Nowej Mobilności 2021 Łódź

  Wydarzenie jest największym w Polsce kongresem poświęconym branży elektromobilności. W ciągu dwóch dni wystąpi w sumie 200 ekspertów, zaplanowano 40 spotkań tematycznych w różnych formułach i sześć ścieżek tematycznych: zrównoważony rozwój, mobilność, infrastruktura ładowania, Polish Battery Day, CEE GTI oraz posiedzenia komitetów merytorycznych PSPA. Pojawiło się też 50 wystawców. W imprezie biorą udział przedstawiciele miast, samorządów i przedsiębiorcy. Minister wyraził zadowolenie, że tak licznie zebrali się interesariusze branży, a „w tym połączeniu będą wykluwać się nowe rozwiązania” dla elektromobilności w Polsce.

   

  #elektromobilność #fit_for_55 #kongres_nowej_mobilnosci_2021_lódź

  Źródło: TOP-OZE.pl, PAP, kongresnowejmobilnosci.pl

  Fot.: screen/YouTube/PAP

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga