Archiwa Komisja Europejska - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czy planowane wytyczne UE o pomocy państwa zahamują rozwój fotowoltaiki w Europie?

  Komisja Europejska proponuje obniżenie limitu pomocy de minimis m.in. w fotowoltaice z obecnego 1 MW do 400 kW od 1 stycznia 2022 r. i następnie do 200 kW w roku 2026. Proponowane limity mają objąć wszystkie instalacje OZE.

  Jeśli wytyczne zostaną przyjęte, zdaniem analityków, rozwój fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i wodnej może zostać w Unii Europejskiej sztucznie wyhamowany!

  Zdaniem ekspertów, projekt „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią na 2022 r.” zbyt mocno skoncentrowany jest na kwestiach związanych z redukcją gazów cieplarnianych, natomiast stosunkowo mało, wręcz pobocznie, na odnawialnych źródłach energii.

  Wiele z organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z UE (z obszaru OZE) przesłało do komisji szereg negatywnych uwag dotyczących promowania w wytycznych technologii wyłącznie w oparciu o kryterium redukcji gazów cieplarnianych. To powoduje, że technologie odnawialne stają się drugorzędne, mimo, iż są najskuteczniejszym środkiem ochrony klimatu. Poza tym tezy zawarte w wytycznych stoją w zdecydowanej sprzeczności z innymi deklaracjami Komisji Europejskiej, np. zawartych w „Zestawie Instrumentów”, czyli zaleceniach KE dla rządów państw członkowskich w sprawie walki z rosnącymi cenami energii.

  Ten Zestaw, który ma być przyjęty „na dniach”, ewidentnie promuje OZE jako priorytet przyszłej polityki energetycznej Unii Europejskiej i stoi w sprzeczności z Wytycznymi.

  Niemieckie organizacje OZE słusznie zauważyły, że propozycje Komisji w zakresie obniżenia limitu pomocy de minimis w ogóle nie biorą pod uwagę kwestii ekonomicznych, cykli inwestycyjnych, jak również okresów obowiązywania nowych wytycznych. Instalacje OZE mogą się stać po prostu nieekonomiczne!

  Szereg zasad wywiedzionych z wytycznych może spowodować, iż istnieje zagrożenie ryzyka sztucznego wspierania w Unii Europejskiej technologii opartych na paliwach kopalnych! Wspierania wbrew jasnym intencjom i deklaracjom praktycznie wszystkich państw oraz instytucji Unii Europejskiej z Komisją Europejską na czele!

   

  #OZE #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #energetyka_wodna

  Źródło: Komisja Europejska, pv-magazine.de

  Foto: NakNakNak z Pixabay

  Kategorie
  OZE

  Komisja Europejska proponuje rozwiązania dla szybujących cen energii. OZE jednym z głównych priorytetów

  Komisja Europejska zaleci rządom tzw. Zestaw Instrumentów, za pomocą których państwa członkowskie będą mogły regulować wzrost cen. Będzie to szereg zaleceń, w tym między innymi: dotyczących zakresu pomocy gospodarstwom domowym znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, pomocy przedsiębiorstwom, możliwości wstrzymywania płatności w nagłych wypadkach, obniżania poszczególnych podatków i opłat, stosowania ulg w gospodarce itd.

  Celem zaleceń jest wskazanie możliwości reakcji na obecną sytuację, jak również przygotowanie scenariuszy i stworzenie zabezpieczeń na przyszłość.

   

  OZE priorytetem

  Jednym z zasadniczych zaleceń Komisji Europejskiej jest zwiększenie udziału OZE w mocy energetycznej państw członkowskich. Zdaniem KE, odnawialne źródła energii mogą stabilizować rynki energii elektrycznej w Europie oraz ochronić je na przyszłość przed wahaniami cen na rynkach innych źródeł energii, w tym przede wszystkim gazu.

  Zdaniem Komisji, przejście na energię odnawialną jest najlepszym zabezpieczeniem się przed przyszłymi skokami cenowymi. Stąd też KE proponuje np.:

  • zwiększenie przez państwa UE inwestycji w OZE
  • przyśpieszenie procedur aukcji i przetargów
  • przegląd krajowych przepisów, tak aby uprościć formalności i zniwelować istniejące bariery dla rozwoju OZE
  • opracowanie nowych systemów dotacji, pomocy finansowej oraz zachęt dla odbiorców końcowych

  Komisja zaleca ponadto ułatwianie budowy i zwiększanie pojemności magazynów energii, zarówno energii elektrycznej, jak również systemów wodorowych.

  KE uznała za strategiczne funkcjonowanie w UE umów PPA (Power Purchase Agreement; umowa pomiędzy wytwórcą energii OZE, a odbiorcą końcowym). Komisja przedstawi do końca 2022 r. dodatkowe wytyczne dotyczące stosowania PPA. KE chce ustandaryzować umowy, doprecyzować ich ramy prawne, dokonać przeglądu w celu przyśpieszenia procedur, stworzenie zachęt dla odbiorców końcowych itd.

  Komisja poleciła Europejskiej Agencji Energetycznej ACER dokonanie zbadania obecnej struktury rynku energii elektrycznej w Europie, w tym pod kątem wad i zalet oraz przedstawienie rekomendacji niezbędnych zmian.

  Zestaw Instrumentów” w pełnej formie przedstawiony zostanie przez Komisarz Kadri Simson Parlamentowi Europejskiemu, następnie Radzie Europejskiej (21-22 października) oraz na spotkaniu ministrów ds. energii państw członkowskich UE (26 października), kiedy to mają być omawiane kwestie obniżki cen energii w Unii.

   

   

  #OZE #Unia_Europejska #Komisja_Europejska

  Źródło: KE

  Fot.: Dimitris Vetsikas z Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Konsultacje w Komisji Europejskiej w sprawie norm dotyczących produktów fotowoltaicznych

  Warto przypomnieć, że dyskusja nad tą tematyką trwa już co najmniej 3 lata, przedstawiciele Komisji Europejskiej odbyli już kilka spotkań z wiodącymi producentami urządzeń i systemów fotowoltaicznych. Obecnie KE przeszła do procedury mającej na celu wdrożenie norm.

   

  Wg informacji z Komisji Europejskiej, w ramach prac konsultowane będą zasady związane z ekoprojektem, etykietowaniem energetycznym modułów fotowoltaicznych oraz inwerterów, jak również uregulowane mają być zagadnienia norm śladu węglowego urządzeń fotowoltaicznych produkowanych i instalowanych w Unii Europejskiej. Ustawodawstwo UE ma określać m.in. normy dotyczące projektowania modułów fotowoltaicznych i falowników, w tym zwłaszcza pod kątem ich recyclingu, zawartości materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, sposobów konserwacji, montażu i demontażu urządzeń itd.

   

  Ekoprojekt

  Ekoprojekt zakłada opracowanie kryteriów wpływu elementów modułów fotowoltaicznych na środowisko. Powstanie system oznakowania, określający kryteria wpływu produktów na środowisko naturalne. Producent spełniający normy ekologiczne będzie miał prawo do reklamowania produktu w UE. Oznakowanie ekologiczne miałoby być procedurą dobrowolną.

  Oznakowanie ekologiczne powiązane byłoby z kryteriami „Green Public Procurement” („proces, w ramach którego władze publiczne starają się zamawiać towary, usługi i urządzenia o zmniejszonym wpływie na środowisko przez cały cykl ich funkcjonowania”), czyli takimi, które państwa członkowskie Unii Europejskiej musiałyby wziąć pod uwagę w trakcie organizowania przetargów publicznych. Podobnie, jak oznakowanie ekologiczne, spełnianie przez producenta kryteriów GPP byłoby dobrowolne. Aczkolwiek, trudno sobie wyobrazić, że producent w obu wypadkach rezygnował z dostępu do przetargów organizowanych przez instytucje państwowe oraz unijne.

   

  Etykieta energetyczna

  W odróżnieniu od oznakowania ekologicznego i GPP, etykieta energetyczna będzie obowiązkowa. Czytelnicy znają doskonale ten system, gdyż każdy nabywający lodówkę zna 10-barwne oznakowanie wskazujące na wydajność energetyczną w skali od G do A+++, które są stosowane w Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/30/E.

  Podobnie ma być z urządzeniami fotowoltaicznymi, które będzie musiało posiadać taką etykietę. Każdy producent będzie zmuszony do stosowania metod określania wydajności energetycznej wg wskazań Wspólnotowego Centrum Badawczego. Nie są określone jeszcze konkretne normy wydajnościowe.

   

  Ślad węglowy

  Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskie, w ramach prac legislacyjnych określone zostaną normy zawierające ocenę emisji dwutlenku węgla poniżej określonych limitów. Aktualnie trwają dyskusje nad metodologią, która ma być zastosowana do ich wyliczenia. Jedną z propozycji jest oparcie się na rozwiązaniach obowiązujących we Francji od 2019 r., gdzie wymogi zawarte są w dokumentacjach przetargowych CRE4 opracowanych przez francuską Komisję Regulacji Energetyki. Przeciwnicy zwracają jednak uwagę, że metoda ta jest uznawana za jedną z głównych przeszkód w rozwoju fotowoltaiki na skalę „gigawatową”, na co bez wątpienia nie zgodzą się duże międzynarodowe koncerny europejskie. Dyskusja trwa. Zainteresowanych poznaniem metody naliczania śladu węglowego wg „metody francuskiej” zachęcamy do pogłębionej lektury.

   

  Proces legislacyjny wszedł w fazę od dyskusji KE z dużymi producentami fotowoltaiki, do prac stricte legislacyjnych. Należy się spodziewać, że nowe normy zostaną określone w przyszłym roku i wejdą w życie zapewne około końca 2022 lub początku 2023 roku.

  Zapowiadane zmiany bez wątpienia wpłynął na całą branżę fotowoltaiczną w Europie. Nie ma co ukrywać, że z tych informacji, które Państwu zaprezentowaliśmy wynika jednoznacznie, że proces produkcji systemów fotowoltaicznych będzie bardziej skomplikowany pod względem biurokratycznym. Dla użytkownika końcowego, niestety, będzie w jakiejś mierze oznaczać podwyżkę cen urządzeń, wynikających z konieczności dokonania przez producenta badań, znakowania i dostosowania produkcji do nowych wymogów Komisji Europejskiej.

  Nasza redakcja z uwagą będzie śledzić te prace. Zapraszamy do lektury.

   

  @fotowoltaika #Unia_Europejska

  Źródło: KE, pv-magazine.com

  Foto: Dan Johnston z Pixabay

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga