Archiwa klimat - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Patronat
x

  Kategorie
  OZE

  Premier Wielkiej Brytanii Borys Johnson: „Wybiła ostatnia godzina dla węgla”

   

  Johnson podkreślił jednak, że mamy do czynienia z pierwszym porozumieniem klimatycznym, które zawiera ograniczenie użycia węgla.

  Ocenił, że niektóre kraje nie chciały osiągnąć wysokiego poziomu ambicji, frustrując przedstawicieli wrażliwych krajów wyspiarskich, „dla których zmiana klimatu jest już kwestią życia i śmierci”.

  Możemy lobbować, możemy namawiać, możemy zachęcać, ale nie możemy zmuszać suwerennych narodów do robienia tego, czego nie chcą” – powiedział.

  Ostatecznie to ich decyzja i muszą się tego trzymać dodał. Stwierdził, też że „jeśli nie naprawimy naszego klimatu, będzie to katastrofa ekonomiczna, a także katastrofa ekologiczna„.

   

  Właściwy kierunek

  Mimo wszystkich naszych nieporozumień świat niezaprzeczalnie zmierza we właściwym kierunku. Nawet najbardziej pesymistyczni komentatorzy powiedzą, że 1,5 st. C – cel ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 st. C – wciąż jest żywy – wskazał brytyjski premier.

  Podczas trwania ONZ-owskiej konferencji premier Wielkiej Brytanii cieszył się, że „wybiła ostatnia godzina dla energetyki węglowej”.

  Podczas konferencji  prasowej podsumowującej COP26 Johnson nie był już takim optymistą. Jego entuzjazm osłabiły zmiany w deklaracji dotyczącej rezygnacji z węgla. Zmiany zostały zastosowane pod naciskiem Chin i Indii. Zamiast o „wycofywaniu się” ze stosowania węgla – jak zakładała pierwotna wersja – mowa jest o „stopniowym zmniejszaniu” jego użycia.

  Kraje wymagały wysokiego poziomu ambicji podczas tego szczytu. I chociaż wielu z nas chciało, żebyśmy to osiągnęli, to jednak nie dotyczyło to wszystkich. I niestety taka jest natura dyplomacji – wyjaśnił Johnson.

   

  #boris_johnson #cop26 #ostatnia_godzina_dla_węgla #klimat

  Źródła: „The Guardian, BBC, PAP

  Fot.: Flickr.com

  Kategorie
  OZE

  Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce podpisane!

  Podpisany dokument zainicjowany został przez Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę i jest pierwszym w Unii Europejskiej porozumieniem sektorowym dotyczącym rozwoju gospodarki wodorowej.

  Do porozumienia włączyło się 138 podmiotów z różnych sektorów gospodarki, m.in. transportu, energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. Firmy te uczestniczyć będą w produkcji, przesyle, magazynowaniu i zastosowaniu wodoru. Nad dokumentem pracowało ponad 600 osób w siedmiu grupach roboczych. Ustalenia i zalecenia z niego włączone zostaną do „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”, która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów w przeciągu najbliższych kilku tygodni.

   

  Warto podkreślić, że na początku lipca 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła „Strategię Wodorową dla neutralnie klimatycznej Europy”. W Polsce już 7 lipca 2020 r. ogłoszony został przez MKiŚ „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”.

   

  Po podpisaniu 14 października Porozumienia, Polska stała się jednym z liderów realizacji strategii wodorowej w Europie.

   

  Wg Ministra Kurtyki, jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego Polski w przyszłości będą właśnie technologie wodorowe: „Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne – setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze”– podkreślił Minister.

  Dodał, że wsparcie Rządu dla budowy sektora wodorowego da Polsce możliwość dużego skoku cywilizacyjnego, poszerzenia procesów związanych z neutralnością klimatyczną, a w obszarze produkcyjnym – powiększenia ilości miejsc pracy, tym samym podniesienie poziomu życia Polaków.

  Minister zapowiedział budowę klastrów pod nazwą „Doliny Wodorowe”, które będą powstawać w różnych regionach Polski, a które to będą stanowiły płaszczyznę do lokalnej integracji różnych sektorów gospodarki.

   

  #OZE #wodór #niskoemisyjność #Ministerstwo_Klimatu_i_Środowiska #neutralność_klimatyczna

  Źródło: PAP, strony MKiŚ

  Foto: gov.pl

  Kategorie
  OZE

  Odnawialne Źródła Energii jako kierunek studiów na polskich wyższych uczelniach

  Wzrastające zainteresowanie OZE, wymaga wykwalifikowanych kadr oraz rozwoju potencjału technologicznego. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest oferta polskich uczelni wyższych kształcących specjalistów w zakresie OZE.

  Poniżej prezentujemy spis uczelni oferujących studia ze specjalnością „Odnawialne Źródła Energii”. Wszelkie wymagania związane z rekrutacją umieszczone są pod linkami przy konkretnej uczelni.
  Temat będziemy aktualizować na bieżąco. Zapraszamy do stałej lektury!

   

  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  Wydział Energetyki i Paliw

  Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – Kandydaci AGH

   

   

  Bydgoska Szkoła Wyższa

  Wydział Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  Specjalność: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Zarządzanie i inżynieria produkcji » Bydgoska Szkoła Wyższa (bsw.edu.pl)

   

   

  Politechnika Białostocka

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Specjalność: odnawialne źródła i przetwarzanie energii elektrycznej

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Studia można kontynuować na II stopniu na kierunku „Elektrotechnik” (1,5 roczne studia stacjonarne i niestacjonarne) – z informacji uczelni: „projektowanie i metodyka badań inteligentnych instalacji: oświetleniowych, fotowoltaicznych i fototermicznych

  Kierunki studiów I stopnia – Wydział Elektryczny PB

   

   

  Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

  Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Inżynieria odnawialnych źródeł energii – studia I stopnia • UTP w Bydgoszczy

   

   

  Politechnika Koszalińska

  Energetyka

  Specjalność: Odnawialne Źródła Energii (II stopień – energetyka odnawialna)

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku – stacjonarne, 2 lata – niestacjonarne; magister inżynier)

  Politechnika Koszalińska (koszalin.pl)

   

   

  Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

  Wydział Inżynierii Środowiska

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Infrastruktura Komunalna

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Rekrutacja Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (pk.edu.pl)

   

   

  Politechnika Śląska

  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

  Kierunek: Energetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Energetyka (polsl.pl)

   

   

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

  Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne Źródła Energii | Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (kielce.pl)

   

   

  Politechnika Wrocławska

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Kierunek Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii – Politechnika Wrocławska – Rekrutacja (pwr.edu.pl)

   

   

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Kierunek: Technologie Energii Odnawialnej

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Technologie Energii Odnawialnej – WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI (sggw.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Biologii i Nauki o Środowisku

  Kierunek: Inżynieria Środowiska

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)

  Inżynieria środowiska | rekrutacja.uksw.edu.pl

   

  Uniwersytet Opolski

  Wydział Przyrodniczo-techniczny

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Opolskim

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier)

  Ekoenergetyka (up.lublin.pl)

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

  Kierunek: Ekoenergetyka

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier)

  EKOENERGETYKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (puls.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  Wydział Przyrodniczo-Techniczny

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1,5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami | Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (up.wroc.pl)

   

   

  Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

  Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR – Studia I stopnia – Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (urk.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Rzeszowski

  Wydział Biologiczno-Rolniczy

  Kolegium Nauk Przyrodniczych

  Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

  Tryb studiów:

  • stacjonarne i niestacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – Uniwersytet Rzeszowski (ur.edu.pl)

   

   

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii | Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (uwm.edu.pl)

   

   

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

  Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

  Tryb studiów:

  • stacjonarne: I stopień (3,5 roku; inżynier) oraz II stopień (1, 5 roku; magister inżynier)
  • niestacjonarne: I stopień (4 lata; inżynier) oraz II stopień (2 lata; magister inżynier)

  Odnawialne źródła energii – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT

   

  #OZE #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #elektrownie_wodne #elektrownie_jądrowe #elektromobilność #energetyka #paliwa #ochrona_środowiska #klimat

   

  Zdjęcie: Gerd Altmann z Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kurtyka podpowiada prosumentom jak optymalizować wykorzystanie energii z fotowoltaiki

  Jego zdaniem optymalizacja prądu z paneli fotowoltaicznych ma trzy oblicza: pompy ciepła, stacje lądowania pojazdów i magazyny energii.

  Łączna moc zainstalowana [fotowoltaiki – dop. AP] jest obecnie w Polsce na poziomie 5 gigawatów, to potężny kapitał społeczny i zauważalny kapitał energetyczny – przypomniał podczas niedawnego Forum Ekonomicznego w Karpaczu Minister Kurtyka.

  Minister ocenił, że fotowoltaika, zarówno ta indywidualna jak i wielkoskalowa, cały czas ma potencjał do wzrostu. Jednak przedłużenie tego zjawiska będzie zależeć od stopnia wykorzystania energii wytworzonej w instalacjach prosumenckich.

  Szef resortu klimatu i środowiska stwierdził, że „musimy nakierować konsumenta na to, żeby zaczął myśleć, w jaki sposób konsumować więcej wytworzonej przez niego energii”. Jak?

  Po pierwsze – konieczne jest dalsze upowszechnianie pomp ciepła. Przy tym punkcie minister przypominał, że tu także zaliczyliśmy duży skok. Jeszcze dwa lata temu Polska była dziesiątym rynkiem instalacji pomp ciepła w Europie, po tym roku prawdopodobnie wskoczymy na podium.

  Po drugie – niezbędne jest stopniowe rozwijanie magazynów energii.

  Po trzecie – montaż ładowarek do samochodów elektrycznych.

  Ostatni z wymienionych punktów ma być dofinansowywany w nadchodzących edycjach programu „Mój prąd”.

  Granice rozwoju fotowoltaiki ogranicza jedynie nasza wyobraźnia dotycząca możliwości konsumpcji energii tam, gdzie jest ona produkowana przez prosumentów – na miejscu, w domu. Im więcej takiej energii będziemy w stanie na różne sposoby wykorzystać, tym lepiej – przekonywał.

  Minister wskazał też, że „fotowoltaiki mądrze rozstawionej w systemie elektroenergetycznym bardzo nam potrzeba”.

   

  #fotowoltaika #pomp_ciepła #magazyny_energii #ładowarki #samochody_elektryczne #OZE #ochrona_środowiska @klimat

  Źródła: PAP, TOP-OZE.pl

  Fot.: gov.pl

  Kategorie
  OZE

  Transformacja energetyczna w Polsce. Czy mamy szansę stać się liderem w tej części Europy?

  W związku z planowaną obniżką emisji dwutlenku węgla Polska stanęła w obliczu bardzo trudnego wyzwania. W celu opracowania konkretnych strategii Orlen zorganizował panel dyskusyjny pt. „Zielona energia – jak uczynić energetyczną rewolucję bezpieczną dla polskiej gospodarki”.

  W platformie spotkań, będącej największym tego typu wydarzeniem w tej części Europy, wzięli udział m.in. Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii oraz  Karol Wolf, dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych PKN ORLEN.

  Zdaniem Karola Wolfa, czekające nas przemiany w energetycy nie tylko dla Polski, ale i dla Unii Europejskiej jak i całego świata, będą miały w tym sektorze charakter swoistej rewolucji. Dyrektor zauważył, że obecny system został skrojony na XIX-wiecznych realiach, gdzie należało zapewnić warunki 2 mld ludzi, a nowe rozwiązanie ma w perspektywie dwóch kolejnych dekad zapewnić dostęp do energii populacji pięć razy większej.

  Transformacja naszego systemu energetycznego jest konieczna ze względów ekonomicznych, społecznych i regulacyjnych. My jednak podjęliśmy to wyzwanie. Grupa ORLEN rok temu właśnie w Karpaczu, jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała osiągnięcie neutralności emisyjnej CO2 do 2050 roku – podkreślił Karol Wolf.

  Grupa Orlen w ramach realizacji elementów transformacji energetycznej ze swojej strony dąży do stworzenia koncernu multienergetycznego.

  W tym celu na najbliższych 10 lat zarezerwowano w budżecie aż 30 mld zł. Aż 25 mld zł przeznaczonych zostanie na obniżenie emisji CO2. Pieniądze będą przeznaczane na dekarbonizację i poprawę efektywności energetycznej, rozwój energetyki odnawialnej, rozbudowę mocy w biopaliwach i biomateriałach, rozwój w obszarze recyklingu oraz inwestycje w paliwa alternatywne (elektromobilność, wodór, gaz CNG i LNG).

  Minister Artur Soboń zauważył z kolei, że Polska jest krajem, którego energetyka opiera się na węglu i transformacja na zeroemisyjne źródła będzie czymś bardzo trudnym. Podkreśli, że „wymaga to skoordynowanej współpracy wszystkich ministerstw, instytucji, ośrodków naukowych i samorządów”.

  Z kolei Minister Ireneusz Zyska stwierdził, że Polska ma potencjał, żeby stać się liderem zielonej transformacji w tej części kontynentu. Zauważmy, jak dużym sukcesem okazały się rządowe projekty związane z przyjaznymi dla środowiska zmianami, chociażby program „Czyste Powietrze” czy Regionalne Programy Operacyjne, nastawione na rozwój energetyki wykorzystującej OZE. Polska jest na tle dynamiki wzrostu liczby instalacji prosumenckich europejskim fenomenem. Jeszcze w 2015 roku było ich zaledwie cztery tysiące. Po pięciu latach – już 700 tysięcy .a do końca roku możemy nawet przekroczyć milion – podkreślał I. Zyska.

  #OZE #ochrona_środowisk #klimat #Ministerstwo_Inwestycji_i_Rozwoju #elektromobilność #Orlen #CO2

  Źródła: PAP, PKN Orlen

  Fot.: screen/YouTube/PAP

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga