Archiwa czysta energia - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Patronat
x

  Kategorie
  OZE

  Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dla OZE

  Wytyczne bardzo szczegółowo odnoszą się do kilku kategorii różnych form pomocy w zakresie ochrony klimatu, środowiska i energii  – miedzy innymi określają w każdej z kategorii: zakres i wspierane działania, konieczność pomocy, jej stosowność i kwalifikowalność, zakłada obowiązek konsultacji społecznych, minimalizacji zakłóceń na konkurencję i wymianę handlową itd.

   

  Dokument określa następujące obszary pomocy:

  • pomoc w celu ograniczenia i usunięcia emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez wsparcie dla energii odnawialnej i efektywności energetycznej
  • pomoc w celu poprawy charakterystyki energetycznej i ekologicznej budynków
  • pomoc w celu nabycia, leasingu  oraz doposażenia ekologicznie czystych pojazdów oraz ruchomego sprzętu do świadczenia usług
  • pomoc w celu uzyskania efektywnego gospodarowania zasobami i wspierania przejścia na gospodarkę obiegową
  • pomoc w celu zapobiegania lub ograniczania zanieczyszczeń innych niż powodowanych przez gazy cieplarniane
  • pomoc w celu naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, odbudowę siedlisk i ekosystemów, ochronę lub przywrócenie różnorodności biologicznej oraz wdrażania opartych na przyrodzie rozwiązań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia skutków zmiany
  • pomoc w formie ulg w podatkach i opłatach na ochronę środowiska
  • pomoc w formie ulg w opłatach za energię elektryczną dla użytkowników energochłonnych
  • pomoc na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
  • pomoc na rzecz infrastruktury energetycznej
  • pomoc na rzecz ciepłownictwa i chłodnictwa
  • pomoc na zamykanie elektrowni wykorzystujących węgiel, torf lub łupki olejowe oraz działań górniczych związanych z wydobyciem węgla, torfu lub łupków olejowych
  • pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w związku z zamknięciem niekonkurencyjnych zakładów wydobywających węgiel, torf i łupki naftowe
  • Pomoc na badania lub usługi doradcze w odniesieniu do zagadnień związanych z klimatem, ochroną środowiska i energią

   

  Dokument reguluje całościowo strefę pojęciową i definicyjną w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, zdejmując z szeregu poszczególnych obszarów dotychczas istniejące bariery i ograniczenia, które były stawiane PCz. Głównym celem dokumentu jest wsparcie państw Unii w transformacji energetycznej, realizacji zasad Zielonego Ładu oraz osiągnięcia celów określonych w projektowanym programie „Fit for 55”.

  Należy założyć, że przez kilka następnych lat będzie to swoista „biblia” możliwej pomocy Państw Członkowskich dla branży OZE, stąd zachęcamy przedstawicieli poszczególnych sektorów do dokładnej analizy wytycznych.

  Wytyczne są dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/CEEAG_Guidelines_with_annexes_I_and_II_0.pdf

   

   

  Źródło: europa.eu

  Foto: pixabay

   

  Kategorie
  OZE

  Właściciel Polsatu Zbigniew Solorz podjął decyzję o inwestycjach firmy w OZE

   

  Jak podkreśla założyciel i główny akcjonariusz Grupy Zygmunt Solorz: „Wyzwania zmieniającego się świata tworzą jednak nowe możliwości, stąd w ramach Strategii 2023+ powstaje nowy segment naszej działalności – Czysta Energia. Chcemy produkować tanią i czystą energię dla Polaków. […] Dzięki tym decyzjom budujemy unikatową Grupę. Moje kluczowe i skutecznie funkcjonujące aktywa (Cyfrowy Polsat (Polsat Box), Polkomtel (Plus), Telewizja Polsat, Netia, zielone aktywa ZE PAK, Port Praski) są zgromadzone w jednej Grupie i mają tych samych akcjonariuszy. To również istotny etap w budowaniu Grupy na kolejnych wiele lat”.

  Zarząd Grupy Polsat Plus podjął decyzję, że w latach 2022-2026 na zieloną energię przeznaczy środki w wysokości prawie 6 miliardów zł. Między innymi planuje nabyć 67% udziałów w spółce PAK Polska Czysta Energia (wchodzącej w skład ZEA PAK) za kwotę 800 milionów zł, następnie chce zainwestować około 5 miliardów zł celem osiągnięcia łącznie 1 GW mocy wytwórczej czystej energii, zaś pół miliarda zł przeznaczy na technologie wodorowe. Zdaniem ekspertów Polsatu, przyczyni się to do redukcji ponad 2 mln ton eq-CO2/kWh w Polsce rocznie!

  Grupa Polsat Plus chce inwestować w projekty fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biomasę, a ponadto, jak już  wspomniałem, w technologie wodorowe i małe reaktory jądrowe (SMR). Warto dodać, że spółka PAK Polska Czysta Energia, której udziały chce nabyć Grupa Polsat Plus, już obecnie jest właścicielem największej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej o mocy 70 MW w Wielkopolsce (gmina Brudzew).

  Realizując projekty proekologiczne, grupa podjęła decyzję, aby inwestując w „Port Praski” – w ten projekt grupa inwestuje około 900 milionów złotych – połączyć to z uczynieniem z Pragi „zieloną dzielnicą”, z powszechnym zastosowaniem tutaj fotowoltaiki i geotermii. „Port Praski”  to  projekt rewitalizacji praskiej części Warszawy – 38 ha terenów inwestycyjnych w samym centrum Stolicy. Zbigniew Solorz chce uczynić tutaj samowystarczalną dzielnicę, łącząc wszystkie typu zabudowy – mieszkaniową, przemysłową, biurową i komercyjną o powierzchni około 800 tys. m2.

   

  #fotowoltaika #czysta_energia #OZE #biomasa #czyste_powietrze

  Źródło wiadomości: BP GPP

  Foto: Autorstwa Port Praski / JEMS Architekci / APA Wojciechowski – Port Praski, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52392539

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga