Program "Czyste powietrze" - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Program „Czyste powietrze”

  Zakres ogólny

  1. Cel programu

  Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
  Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

  1. Wskaźnik osiągnięcia celu Programu
  2. Liczba budynków/lokali mieszkalnych2 o poprawionej efektywności energetycznej 3 030 000 szt.
  3. Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła3 na niskoemisyjne w budynkach/lokalach
  4. mieszkalnych 3 000 000 szt.
  5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z zainstalowanych mikroinstalacji
  6. fotowoltaicznych: 50 MWe;
  7. Ograniczenie zużycia energii końcowej: 37 500 000 MWh/rok;
  8. Ograniczenie emisji pyłu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) : 210 000 Mg/rok;
  9. Ograniczenie emisji benzo-α-pirenu: 140 Mg/rok;
  10. Zmniejszenie emisji CO2: 14 000 000 Mg/rok.
  11. Budżet oraz uzupełniające źródła finansowania

  3.1.Dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog, pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjna ulga podatkowa – 63,3 mld zł

  3.2.Kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.

  3.3.Sposób łączenia dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową opisano w Załączniku nr 1 do Programu.

  1. Okres wdrażania
   Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
  2. Zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami).
  3. Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

   

  1. Terminy i sposób składania wniosków
  • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
  1. Szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminie
  2. Naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego
  • Terytorialnie wfośigw.
  1. Koszty kwalifikowane

  6.1. Katalog kosztów kwalifikowanych

  Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone odpowiednio w Załączniku nr 2 dla Części 1) Programu i Załączniku nr 2a dla Części 2) Programu. Załączniki nr 2 i 2a zawierają także maksymalne kwoty dotacji i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji.

   

  6.2. Kwalifikowalność VAT

  Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie

  i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku

  naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od

  towarów i usług.

  6.3. Okres kwalifikowalności kosztów

  1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.
  2. Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.
  3. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
  4. Sankcje za naruszenie warunków Programu

  Za naruszenie warunków Programu przewiduje się następujące sankcje:

  1. Karne wynikają bezpośrednio z przepisów prawa karnego, w tym przede wszystkim Kodeksu karnego, ale również Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności art. 297 KK (np. złożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia), art. 286 KK (oszustwo), art. 270a (posługiwanie się podrobioną lub przerobioną fakturą).
  2. Cywilnoprawne wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie z Beneficjentem. Główną sankcją jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych w umowie o dofinansowanie. Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność odszkodowawcza, o ile Beneficjent przystępując do Programu (składając wniosek, zawierając lub realizując umowę) spowoduje szkodę po stronie NFOŚiGW lub WFOŚiGW. Odpowiedzialność zakreślona jest do wysokości szkody.

  Więcej informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajduje się tu:
  Załącznik do: Program Priorytetowy – Program Czyste Powietrze: zakres ogólny i szczegółowy

  Link do Ustawy Program Czyste Powietrze: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000283
  M.P. 2021 poz. 283

  1. Monitor Polski
  2. 2021
  3. 283

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”

  Tekst ogłoszony: M20210283.pdf

  Status aktu prawnego: obowiązujący

  Data ogłoszenia: 2021-03-18

  Data wydania: 2021-03-11

  Organ wydający: Prezes Rady Ministrów

  Podstawa prawna:
  Status: akt posiada tekst jednolity
  Tytuł: Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
  Adres publikacji: Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

  Polecamy także

  © Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą lub podaniem nazwy wydawcy Marketing Relacji Sp. z o.o.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga