Archiwa hydroelektrownie - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prawie 850 tysięcy prosumentów na koniec 2021 roku!

   

  Wg danych Agencji Rynku Energii, na koniec 2021 roku łączna liczba zainstalowanych w  Polsce mikroinstalacji fotowoltaicznych osiągnęła wielkość 845 259 szt.

  Łącznie w Polsce w październiku było już  845 505 prosumentów energii odnawialnej (OZE).

   

  InstalacjeStan na grudzień 2021grudzień 2021Styczeń - grudzień 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD w MWh
  fotowoltaiczne845 2595 875,440 703,12 555 781,1
  wodne751,2135,91 908,1
  wiatrowe700,41,564,2
  hybrydowe450,61,4196,6
  biogazowe330,534,3370,0
  biomasa230,10,4107,6
  ŁĄCZNIE845 5055 860,240 876,72 558 427,5

   

  Jak zapowiadali eksperci, w listopadzie i grudniu pobite zostały kolejne rekordy inwestycji w Polsce w instalacje fotowoltaiczne. Związane to jest oczywiście z nowelizacją ustawy o OZE z października 2021 roku i zmiany od 1 kwietnia 2022 roku rozliczania prosumentów.

  Przypomnijmy, iż wg obowiązującego do końca marca 2022 r. systemu bilansowania rocznego (tzw. opustów), prosument może odebrać z sieci cześć energii – przy instalacjach do 10 kW 80% wprowadzonej ilości energii, zaś w instalacjach 10-50 kW – 70%. W obecnym systemie prosument nie płaci opłaty dystrybucyjnej i, co najistotniejsze, nie płaci za energię odbieraną z sieci. Te zasady będą obowiązywać przez 15 lat dla tych prosumentów, którzy już są podłączeni do sieci i którzy zdążą z instalacją do 31 marca 2022 roku.

  Nowy system rozliczeń, dla nowych prosumentów, będzie wprowadzany etapami – 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 r.:

  • w okresie 1.04.2022 – 30.06.2022 nowi prosumenci będą rozliczani na dotychczasowych zasadach
  • prosumenci, którzy włączą się do sieci od 1.04.2022 przejdą na rozliczanie „net-billing”. Energia, którą wprowadzą do sieci od 30.06.2022, ale jej nie wykorzystają, zasili ich „depozyt prosumencki”. Do dnia 1.07.2024 r. cena energii wprowadzona do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna.
  • Po 1.07.2024 roku cena energii będzie wyznaczana dla poszczególnych okresów rozliczeniowych. Wartość energii będzie rozliczana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku.

   

   

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 92036 75439 56248 16048 775396 514 (388 190)*
  wodne344135223330 (28)*
  wiatrowe8234523362548 (46)*
  hybrydowe11114
  biogazowe2441312222438
  biomasa413313

  * w grudniowym raporcie jego autorzy najprawdopodobniej dokonali korekty danych za cały rok 2021, nie podając przy tym danych źródłowych. W nawiasach podajemy wartości będące sumą danych podawanych przez ARE w ciągu roku.

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w grudniu w sumie 40 876,7 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 40 703,1 MWh. Tak niskie, w porównaniu do poprzednich miesięcy moce są naturalną konsekwencją położenia geograficznego Polski i warunków klimatycznych.

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Październik kolejnym rekordowym miesiącem w ilości instalacji fotowoltaicznych!

   

  Wg danych Agencji Rynku Energii, w październiku br. łączna liczba zainstalowanych w  Polsce mikroinstalacji fotowoltaicznych osiągnęła wielkość 744 164 szt.

  Łącznie w Polsce w październiku było już  744 399 prosumentów energii odnawialnej (OZE).

   

  InstalacjeStan na październik 2021październik 2021Styczeń - październik 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD w MWh
  fotowoltaiczne744 1645 087,0245 515,62 428 567,2
  wodne70 (74)*1,2109,71 647,7
  wiatrowe730,35,360,2
  hybrydowe430,611,8188,6
  biogazowe300,429,3318,0
  biomasa230,18,7105,8
  ŁĄCZNIE744 3995 089,4245 680,42 430 887,6

  * korekta ilości prosumentów wodnych, wg danych za wrzesień 2021 w Polsce były 74 jednostki wodne

   

  Bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce w październiku 2021 r. ma ewidentny związek z planami zmian w rozliczaniu prosumentów i odejścia od opustów. Zdaniem ekspertów należy się spodziewać, że rekord październikowy – 39 562 nowych przyłączeń  – do dnia 1 kwietnia 2022 roku, kiedy to w życie wejdą uregulowania nowelizacji Ustawy o OZE, będzie sukcesywnie przekraczany w kolejnych miesiącach.

  Nie jest wykluczone osiągnięcie w Polsce w dniu 31 marca 2022 roku ilości miliona prosumentów fotowoltaicznych!

   

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 92036 75439 562291 255 (291 239)*
  wodne3441352222 (24)*
  wiatrowe82345233639 (36)*
  hybrydowe1113
  biogazowe24413122232 (30)*
  biomasa41310 (8)*

  * w październikowym raporcie jego autorzy najprawdopodobniej dokonali korekty danych za cały rok 2021, nie podając przy tym danych źródłowych. W nawiasach podajemy wartości będące sumą danych podawanych przez ARE w ciągu roku.

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w październiku w sumie 245 680,4 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 245 515,6 MWh.

  Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z raportem Agencji Rynku Energii.

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  36,7 tysiąca nowych instalacji fotowoltaicznych we wrześniu 2021 r. !

  Wg danych Agencji Rynku Energii, we wrześniu br. przekroczyliśmy barierę 700 tysięcy zainstalowanej fotowoltaiki – wg opublikowanego raportu, na koniec września w Polsce funkcjonowało 705 470 prosumentów Odnawialnych Źródeł Energii, z czego prosumentów instalacji fotowoltaicznych było 705 227!

   

  InstalacjeStan na wrzesień 2021Wrzesień 2021Styczeń - wrzesień 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sieci OSD w MWh
  fotowoltaiczne705 2274 757,8292 591,82 183 479,8
  wodne741,3113,31 538,0
  wiatrowe730,36,754,9
  hybrydowe430,621,6176,9
  biogazowe300,421,4288,7
  biomasa231,0013,497,1
  ŁĄCZNIE705 4704 760,5292 768,32 185 635,3

   

  W okresie styczeń – wrzesień 2021 roku powstało 251 677 nowych instalacji fotowoltaicznych.

  Dynamiczny rozwój fotowoltaiki ma ewidentnie wpływ na inne instalacje OZE – we wrześniu zainstalowanych zostało tylko 5 innych rodzajów instalacji OZE i jednostek kogeneracji – 2 instalacje wodne i 3 wiatrowe.

   

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 92036 754251 677
  wodne3441352224
  wiatrowe8234523330
  hybrydowe112
  biogazowe2441312228
  biomasa4138

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w sierpniu w sumie 292 768,29 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 292 591,8 MWh.

  Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z raportem Agencji Rynku Energii.

   

   

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ilość prosumentów rośnie szybciej niż przewidywali rządowi eksperci – już prawie 670 tys. instalacji fotowoltaicznych w Polsce

  Agencja Rynku Energii ogłosiła raport statystyczny dotyczący rynku energii w Polsce za sierpień 2021.

  Wg danych ARE, pod koniec sierpnia br. w Polsce funkcjonowało 668 013 prosumentów OZE, z czego prosumentów instalacji fotowoltaicznych było 667 770. W okresie styczeń – sierpień 2021 roku powstało 215 790 nowych instalacji fotowoltaicznych, czyli osiągnięto ponad 32% wzrost ilościowy.

   

  Nowe instalacje OZE w okresie styczeń-sierpień 2021

  Instalacje:StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńŁĄCZNIE
  fotowoltaiczne18 61314 65425 87827 90529 55935 27130 99032 920215 790
  wodne344135222
  wiatrowe823452327
  hybrydowe112
  biogazowe2441312228
  biomasa4138

   

  Wszystkie mikroinstalacje wprowadziły do sieci operatorów dystrybucyjnych (OSD) w sierpniu w sumie 292 205,8 MWh energii, z czego mikroinstalacje fotowoltaiczne wytworzyły 291 991,9 MWh. Poniżej przedstawiamy m.in. dokładne dane nt. udziału poszczególnych instalacji oraz energii wprowadzonej do sieci OSD w sierpniu 2021 oraz w okresie styczeń-sierpień 2021

  InstalacjeStan na sierpień 2021Sierpień 2021Styczeń - sierpień 2021
  Ilość w szt.Moc zainstalowana
  w MW
  Energia elektryczna wprowadzona do sicie OSD w MWh
  fotowoltaiczne667 7704478,30291 991,91 890 888,0
  wodne741,3134,41 424,7
  wiatrowe730,36,148,2
  hybrydowe430,624,5155,3
  biogazowe300,439,9267,2
  biomasa231,009,083,7
  ŁĄCZNIE668 0134481,9292 205,81 892 867,0

   

  Zgodnie z danymi Agencji, łączna moc elektryczna osiągalna w instalacjach fotowoltaiki w Polsce na koniec sierpnia 2021 r. w okresie styczeń- sierpień wyniosła 5 971 MW, czyli o 106,6% (!) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to moc wyniosła 2 890 MW.
  Dla przykładu, w okresie styczeń sierpień 2021 r. inne instalacje OZE osiągnęły następujący wzrost mocy:

  • wiatrowe 6702 MW, wzrost – 10,5%
  • wodne 984 MW, wzrost –  0,5%
  • biomasa 816 MW, wzrost – 0,1%
  • biogaz 249 MW, wzrost – 7,2%

  #fotowoltaika #OZE #energetyka_wiatrowa #hydroenergetyka

  Źródło: ARE

  Foto: Pixabay

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga