Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE

  Marek Reszuta, 18.09.2021 r. godz. 13:50

  10 września br. Senat przyjął, z poprawkami, nowelizację Ustawy o OZE (i innych ustaw) przyjętą 12 sierpnia przez Sejm w III czytaniu.

  Za przyjęciem nowelizacji wraz z poprawkami Senatu głosowało 94 Senatorów (nikt nie wstrzymał się i nie był przeciw).

  OZE  

  Najistotniejszą zmianą, wobec propozycji Sejmu, jest skreślenie art. 2 pozwalającego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać w dzierżawę nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej SP spółkom Skarbu Państwa działającym w sektorze ropy naftowej, gazu oraz energii elektrycznej w celu budowy, modernizacji lub rozbudowy urządzeń lub instalacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

  Pozostałych 5 poprawek ma charakter stricte redakcyjny – np. do wyrazu „prosumentowi” dodaje się wyrazy „energii elektrycznej”; do sformułowania „pod warunkiem że operator systemu dystrybucyjnego” dodano „elektroenergetycznego”; wyrazy „Wytwórców energii elektrycznej w małej instalacji” zastąpiono zdaniem „Wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji” itd.

  15 września sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych negatywnie zaopiniowała poprawkę dotyczącą skreślenia art. 2, przyjęła jednocześnie wszystkie pozostałe poprawki Senatu. Głosowanie nad całością nowelizacji odbędzie się w Sejmie w dniu 17 września w godzinach wieczornych. Do odrzucenia poprawki Senatu w sprawie KOWR, gdyż pozostałe Komisja rekomendowała do przyjęcia, potrzebne będzie bezwzględna większość głosów.

  Obecna nowelizacja zawiera szereg istotnych zmian w tym:

  • zmienia definicję „małej instalacji” OZE zwiększając maksymalną moc instalacji elektryczna z 500 kW do 1 MW oraz a maksymalną moc osiągalną cieplną w skojarzeniu – z 900 kW do 3 MW, dla których nie trzeba będzie występować o koncesję na sprzedaż energii do URE; przedsiębiorcy posiadający koncesje, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji;
  • przedłuża do 30.06.2045: okres obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego, obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim, obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP, obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego;
  • przedłuża do 31.12.2027 r. obowiązujący aukcyjny system wsparcia dla wytwórców energii z OZE. Ponadto nowelizacja ustala długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych lat;
  • minister właściwy ds. klimatu uzyska delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026
  • wprowadzono zwolnienie z konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego źródeł odnawialnych o mocy do 0,5 MW (wcześniej – 0,1 MW). W przypadku gruntowych elektrowni fotowoltaicznych realizowanych na gruntach klasy piątej i szóstej, a także na nieużytkach ten próg zostaje podniesiony do 1 MW. W studium nie będą musiały być uwzględniane wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 1 MW ani urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące, tj. panele dachowe oraz zaawansowane technologicznie urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.

  Źródło: PAP, strony internetowe Sejmu i Senatu RP
  Zdjęcie: Photo by Piotr Cierkosz on Unsplash

  Udostępnij w mediach społecznościowych:
  Polecamy także

  © Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą lub podaniem nazwy wydawcy Marketing Relacji Sp. z o.o.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga