Archiwa agrofotowoltaika - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kolejne propozycje zmian ustawodawczych korzystnych dla rozwoju fotowoltaiki

   

  Okazuje się, że rząd ma w planach również zliberalizowanie w pewnym zakresie rynku fotowoltaiki.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało na początku do konsultacji publicznych nowelizację „Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa”. W całym pakiecie zmian w ustawodawstwie związanym z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa zmienione zostaną również przepisy z „Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”, „Ustawy o lasach” i w Kodeksie Cywilnym.

  Wg uzasadnienia do pakietu nowelizacji, „zmiany mają pozwolić na skuteczniejsze realizowanie przez Państwo zadań związanych z gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa.

   

  Jakie zmiany w fotowoltaice?

  Proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przeważającej większości nie dotyczą odnawialnych źródeł energii. Regulują dziesiątki spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi, lasami itd., zaś kwestie związane z OZE stanowią zaledwie  ułamek proponowanych zmian. W zasadzie chodzi o jedną zmianę.

  Zgodnie z przygotowanymi propozycjami Krajowy Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa będzie miał możliwość wydzierżawiania gruntów na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W propozycji wprowadzono warunek –grunty oddawane w dzierżawę muszą się składać z co najmniej 70% z nieużytków lub gruntów użytków klasy VI.

  Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktualnie w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się ponad 31 tysięcy gruntów o niskiej przydatności rolniczej. Tereny te będą mogły być oddane inwestorom zainteresowanym budową na tych terenach instalacji odnawialnych źródeł energii. Autorzy nowelizacji nie ukrywają, że w głównej mierze chodzi o umożliwienie rozwoju przede wszystkim fotowoltaiki.

  Wg planów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewidywany termin wejścia w życie ustawy to koniec 2022 roku. Jest szansa, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

   

   

  #fotowoltaika #agrofotowoltaika #nowelizacja

  Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Foto: Pixabay – jplenio

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Unia Europejska tworzy instrumenty dla obniżenia VAT na fotowoltaikę

   

  Dwa lata temu Komisja Europejska przedstawiła szereg strategii dotyczących rozwoju poszczególnych gałęzi odnawialnych źródeł energii – energetyki wiatrowej, wodoru, jak również fotowoltaiki.

  Zgodnie z ustaleniami, państwa członkowskie mają regularnie aktualizować swoje plany energetyczno-klimatyczne, określając jak planują zrealizować cele dotyczące efektywności energetycznej, redukcji emisji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. W przyszłości ma dojść do integracji systemu energetycznego w ramach całej Unii Europejskiej.

  Jednym z elementem ujednolicenia jest harmonizacja podatków VAT na różne wyroby z technologii odnawialnych źródeł energii.

  Obecne unormowania w Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania podatkiem VAT produktów OZE zakładają stawki minimum 15%. Jest to podatek zdecydowanie zbyt wysoki, co bardzo często sygnalizowali przedstawiciele państw członkowski UE. Tak wysoka stawka w znaczny sposób hamuje rozwój rynku, uniemożliwiając efektywny rozwój zarówno branży, jak i istotnego dla transformacji energetycznej sektora.

   

  Dyrektywa nr 2022/542

  Sytuacja zmieniła się 5 kwietnia br., kiedy to w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Dyrektywa nr 2022/542 zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej umożliwiająca stosowania przez Państwa Członkowskie nowych stawek VAT w wysokości od 0% do 5%. Decyzja o odejściu od „15%” na rzecz niższej stawki należeć będzie do rządów państw członkowskich UE.

  Uzasadniając powyższą zmianę, w dyrektywie możemy przeczytać: „Należy włączyć panele słoneczne […] zgodnie z unijnymi zobowiązaniami środowiskowymi dotyczącymi dekarbonizacji oraz z Europejskim Zielonym Ładem, a także zaoferować państwom członkowskim możliwość promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii również za pomocą obniżonych stawek VAT . Aby wesprzeć przejście na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wspierać samowystarczalność Unii w zakresie energii, konieczne jest umożliwienie państwom członkowskim poprawy dostępu odbiorców końcowych do ekologicznych źródeł energii.”

  Zgodnie z Dyrektywą, państwa członkowskie najpóźniej do 7 lipca 2022 mają przekazać do Komitetu ds. VAT Komisji Europejskiej tekst przyjętych przez siebie przepisów prawa krajowego oraz stosowania stawek obniżonych.

  Zgodnie z tymi dyspozycjami Rząd Polski ma jeszcze tylko dwa i pół miesiąca na podjęcie decyzji w sprawie obniżek VAT na materiały fotowoltaiczne. Miejmy nadzieję, że będą to stawki równe 0%

   

  #fotowoltaika #farmy_fotowoltaiczne #fotowoltaika_biznesowa #agrofotowoltaika
  Źródło: Komisja Europejska
  Foto: pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Kolejna duża inwestycja w polską fotowoltaikę

   

  Jak informuje spółka EDP Energia Polska, na początku kwietnia przejęła ona spółkę Soon Energy Poland. Dzięki EDP EP, wchodząca w skład międzynarodowego koncernu fototowoltaicznego, wejdzie w skład czołówki polskich firm fotowoltaicznych. Zamierzeniem firmy jest obecnie wejście do trójki największych polskich spółek z tej branży. Wg kierownictwa EDP rozproszona energetyka słoneczna będzie w Polsce kluczowym obszarem wzrostu na polskim rynku. W komunikacie EDP czytamy, że spółka planuje być liderem transformacji energetycznej w Polsce i chce mieć istotny wpływ na „globalny proces dekarbonizacji”.

  Przejecie Soon Energy Poland pozwoli EDP uzyskać dostęp do lokalnej sieci ponad 400 sprzedawców z branży rozwiązań energetycznych dla segmentu biznesowego. Sieć ta, zbudowana przez Soon Energy Poland to jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce firm dostarczających takie rozwiązania.

  Spółka EDP weszła na polski rynek w 2007 roku jako EDP Renewables Polska – projekty fotowoltaiczne i wiatrowe. Od 2020 roku, już jako EDP Energia Polska,  dostarczyła ponad 50 GWh energii elektrycznej klientom biznesowym. Zakontraktowała ponad 5  MWh mocy w projektach fotowoltaicznych. W 2021 r. EDP zainstalowało w Polsce projekty fotowoltaiczne o mocy 10 MWp, osiągając przychody w wysokości 6,6 mln USD.

  Polska nie jest jedynym kierunkiem rozwoju EDP. Wg planów firmy, planuje ona do 2030 roku zainwestować w regionie Azji i Pacyfiku ponad 7,49 miliarda dolarów w odnawialne źródła energii. Do 2025 roku Grupa EDP planuje zakontraktować u klientów biznesowych, ale również indywidualnych, budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 GW.

  Grupa EDPA, będąca podmiotem portugalskim, ale w którym największym akcjonariuszem jest spółka pochodząca z Chin (20% China Three Gorges Corporation),  działa obecnie w 28 państwach świata i jest uznawana za 4-tą co do wielkości firmą produkująca energię elektryczną z wiatru. Łączna moc zainstalowana przez spółkę EDP to obecnie ponad 800 MWp.

  Nie wiadomo dokładnie za jaką kwotę EDP Energia Polska nabyła Soon Energy. Z informacji giełdowych wynika, że może chodzić o kwotę 24 milionów złotych. Giełdowa spółka telekomunikacyjna Eurotel, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2006 roku, posiadała 46% akcji Soon Energy o wartości około 11 milionów złotych. Pozostałe udziału należały do trzech akcjonariuszy indywidualnych (Tomasza Cieślikowskiego, Jacka Kołodziejskiego i Marka Wietrzyńskiego). Negocjacje rozpoczęły się od listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów 18 lutego 2022 r.

   

  #fotowoltaika #farmy_fotowoltaiczne #fotowoltaika_biznesowa #agrofotowoltaika
  Źródło: EDP
  Foto: pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wpływ warunków pogodowych na panele fotowoltaiczne

  Grad

  W Polsce, wg meteorologów, istnieje 130 szlaków gradowych, w których istnieje zagrożenie zaistnienia dużych gradzin o wielkości ponad 5-7 cm. Rekordowe zanotowane w Polsce w 2021 roku bryły gradowe miały średnicę 13,5 cm, jednakże było to zjawisko ekstremalne i zapewne nie dość szybko się powtórzy. Dotychczasowe rekordy to 8-10 cm.

  Należy jednoznacznie podkreślić, że dopuszczone do sprzedaży panele fotowoltaiczne muszą spełniać szereg standardów, których jednym z nich jest odporność na grad. Reguluje to certyfikat wydany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną o numerze IEC 61215.

  Przed wydaniem certyfikatu przeprowadzane są szczegółowe badania pod kątem gradobicia – w kierunku paneli „wystrzeliwane” są kulki lodu o średnicy od 12,5 mm wzwyż z prędkością od 16 m/s. Aby panele przeszły test, wystarczy zaliczenie testu na najmniejszych wartościach pomiarowych, jednakże panele wysokiej jakości wytrzymują testy z lodem o wielkości ponad 40 mm i prędkościach dwukrotnie większych niż minimalna testowa.

  Biorąc powyższe pod uwagę należy założyć, że typowe burze gradowe, gdy wielkość gradu nie przekracza 1 cm średnicy nie spowodują uszkodzeń w panelach. Uszkodzenia zdarzają się niezwykle rzadko. Nie można jednakże tego bagatelizować i po każdych opadach gradu warto bardzo dokładnie obejrzeć panele, czy nie powstały pęknięcia i uszkodzenia.

  Warto podkreślić, że żaden producent paneli nie daje gwarancji na uszkodzenia paneli wynikłe z powodu zdarzeń atmosferycznych. Tym samy, jeśli użytkownik obawia się uszkodzeń z powodu opadów gradu, winien swoje panele ubezpieczyć.

   

  Opady śniegu

  W przypadku opadów śniegu nie możemy mówić o tak bezpośrednim zagrożeniu fizycznym jak w razie opadów gradu.  Jednakże długotrwałe zaśnieżenie powoduje spadek wydajności paneli fotowoltaicznych, z uwagi na zablokowanie dostępu promieniowania słonecznego do ogniw słonecznych.

  W odróżnieniu od opadów gradu, gdzie jak wspomnieliśmy, w Polsce istnieje 130 obszarów gradowych, zaśnieżenie dotyczy w większym lub mniejszym stopniu terytorium całego naszego kraju. W ciągu roku opady śniegu średnio wynoszą 50-100 dni, zaś pokrywa śnieżna utrzymuje się od kilkudziesięciu dni na zachodnie kraju do nawet 120 dni na terenach górskich (południe Polski) i na wschodzie.

  Należy wziąć pod uwagę, że pokrywa śnieżna o grubości powyżej 10 cm praktycznie całkowicie blokuje dostęp promieniowania słonecznego, tym samym blokuje prace paneli słonecznych. Już przy pokrywie 1,5-2 cm wydajność paneli spada prawie o 80%.

  Większość instalowanych w Polce paneli fotowoltaicznych ustawianych jest pod kątem 30-45 stopni (jest to zalecane dla Polski nachylenie paneli), co powoduje, że w większości przypadków śnieg samoczynnie zsuwa się z szyb paneli. Na terytoriach, gdzie mamy do czynienia ze zwiększonymi opadami śniegu zalecanym jest zwiększać nachylenie do nawet 60 stopni, co zwiększy pewność samoczynnego zsuwania się śniegu.

  Pamiętajmy przy tym, że śnieg zsuwając się odcina przez diody bypass fragmenty paneli. Powoduje to, że energia, która dociera do instalacji zamieniana jest na ciepło, które przyspiesza topnienie i zsuwanie się śniegu z paneli (im większy kąt nachylenia, tym szybciej to nastąpi). Przy okazji zsuwania się śniegu dokonywane jest samoczynne czyszczenie się paneli, co bez wątpienia pozytywnie wpłynie na ich wydajność (i nie trzeba będzie ich czyścić „ręcznie”).

  Warto jednocześnie zauważyć, że większe nachylenie może również zwiększyć wydajność paneli fotowoltaicznych zimą dzięki pomnożeniu ilości promieniowania słonecznego na wskutek odbijania się promieni od śniegu wokół paneli. To kolejny plus śniegu.

  Sporym utrudnieniem dla pracy paneli fotowoltaicznych jest szron, który nie zsuwa się samoczynnie z paneli i utrzymuje na panelach oraz opady śniegu mokrego, przymarzającego następnie do paneli.

  Czy należy odśnieżać panele fotowoltaiczne? Można, nic nie stoi na przeszkodzie, zwłaszcza, gdy są to panele umiejscowione pod niezbyt dużym nachyleniem i zsuwanie się śniegu będzie bardzo małe. Przede wszystkim należy jednak podkreślić, że należy to wykonywać tylko wówczas, gdy jest to bezpieczne, zaś dostęp do nich nie stanowi problemu. Ponadto, nieumiejętne oczyszczanie paneli ze śniegu może doprowadzić do ich trwałego zniszczenia. Zalecamy więc dużą ostrożność!

   

  Opady deszczu

  Od razu uspokajamy – opady deszczu jako takie nie zagrażają fizycznie panelom fotowoltaicznym. W tym wypadku możemy mówić o dwóch niekorzystnych wpływach opadów – zachmurzeniu i zanieczyszczeniu.
  Opadom deszczu towarzysza zazwyczaj znaczne zachmurzenia, które ograniczają promieniowanie słoneczne do paneli. Panele oczywiście mogą pracować przy zachmurzeniu, produkując energie elektryczną dzięki promieniowaniu rozproszonemu, jednakże generalnie zachmurzenie zmniejsza wydajność pracy paneli fotowoltaicznych, a tym samym mniejsza produkcję prądu elektrycznego.

  Jeśli zaś chodzi o zanieczyszczenia, to niestety, współcześnie deszczówka nie jest już tak czysta, jak kiedyś. Krople deszczu pochłaniają zanieczyszczenie z powietrza, powodując powstawanie na powierzchni paneli osadu z tych zanieczyszczeń, co również wpływa negatywnie na wydajność i skuteczność funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.

  Jeśli chodzi o czyszczenie paneli z osadu, to podobnie jak w przypadku zaśnieżenia, należy do tego podchodzić z dużą ostrożnością, aby nie uszkodzić powierzchni paneli.

   

  Wiatr

  Podobnie jak w przypadku opadów gradu, producenci paneli fotowoltaicznych wykonują szereg badań i testów modułów tak aby spełniały ściśle określone normy wytrzymałościowe.

  Należy podkreślić, że same panele są wytrzymałe na bardzo silne wiatry – przypominamy, że natura sama przetestowała panele, gdy w trakcie huraganu w San Juan wytrzymały one siłę uderzającego w panele wiatru wiejącego z prędkością 290 km/h. Standardowe panele, wykonywane zgodnie z normami certyfikującymi powinny wytrzymać wiatr od 130 do 208 km/h, ale produkowane są również panele wytrzymujące prędkość wiatru równą prawie 400 km/h.

  Jeśli chodzi o wiatr, to o wiele istotniejsza jest konstrukcja mocowania paneli – tu dochodzi najczęściej do zerwania się instalacji. Nie jest to jednak wina producentów paneli, a nieumiejętnego montażu przez słabo wykwalifikowaną ekipę montażową.

   

   

  #fotowoltaika #agrofotowoltaika

  Źródło: własne
  Foto: pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Innowacje: urządzenie do produkcji świeżej wody oparte na fotowoltaice

   

  W Polsce, z uwagi na warunki geograficzne i klimatyczne, większość energii naszych inżynierów ukierunkowanych jest na maksymalizację naświetlenia paneli fotowoltaicznych. ewentualnie zwiększenie ich sprawności. Jednak w innych państwach, które nie mają problemów ze słońcem, badania idą często w zaskakujących kierunkach.

  Jednym z takich badań są te prowadzone przez Uniwersytet Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej. Państwo to ma, jak wiadomo, dni słoneczne przez cały rok. Stąd nie mają problemu z pozyskiwaniem energii słonecznej. W tym państwie borykają się jednak z deficytem innego „żywiołu” – wody! Stąd też szereg badań mających na celu jej pozyskanie. W tym również z wykorzystaniem energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych.

  Wyprodukowane przez Uniwersytet Nauki i Technologii urządzenie ma za zadanie pozyskiwać wodę z atmosfery i wykorzystywać ją do celów rolniczych, ale również chłodzenia paneli fotowoltaicznych, które zasilają całe urządzenia. Urządzenie jest nieduże i może być w bardzo prosty sposób przenoszone.

   

  Urządzenie składa się z paneli fotowoltaicznych umieszonych na substancji żelowej pochłaniającej parę wodną z powietrza (przy okazji hydrożel schładza panele, co zwiększa ich wydajność o prawie 10%). Energia elektryczna wyprodukowana przez panele wykorzystywana jest do skraplania wody, która w urządzeniu wyprodukowanym przez Uniwersytet wykorzystywana była od razu do zraszania roślin ogrodowych w szklarniach.

  Urządzenie nie jest jeszcze zbyt wydajne i naukowcy z Arabii Saudyjskiej pracują obecnie nad zwiększeniem jego mocy i wydajności w skraplaniu wody. Obecnie w ciągu dwóch tygodni panele wyprodukowały 1,5 kWh energii, przy skropleniu zaledwie 2 litrów wody. Testy trwały 3 miesiące, co pozwoliło na wzrost szpinaku (przy przeżywalności sadzonek 95% co jest ogromnym sukcesem na terenach pustynnych).

   

  Szczegóły badań dostępne są w dokumentacji dostępnej  na naszej stronie.

   

   

  #OZE #fotowoltaika #agrofotowoltaika #innowacje #technoologie

  Źródło: Uniwersytet Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej

  Foto: pixabay/ Uniwersytet Nauki i Technologii im. Króla Abdullaha w Arabii Saudyjskiej

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Innowacje: Przenośne wieże fotowoltaiczne

   

  Wymienione w tytule wieże solarne opracowane zostały przez inżynierów z Indyjskiego Instytutu technologicznego w Delhi. Przy projekcie pracowało kilka osób z Wydziału Fizyki, Wydziału Projektowani, ale również z firm SeNSE oraz EP Sunsol (wykonanie instalacji).

  W efekcie prac powstało urządzenie, które jest składane i przenośne, generuje o 20-30% więcej energii niż te same ilości zmontowanych tradycyjnie paneli fotowoltaicznych (poprzez zastosowanie luster przekierowujących światło), zajmując przy tym o 50-60% mniej miejsca niż klasyczne „dachowe” instalacje.

  Aktualnie opracowano dwie wersje wież w zależności od śledzenia przez nie słońca – automatyczna i nieautomatyczna

  W tej pierwszej wersji wieże, wyposażone w odpowiednie czujniki, śledzą ruch słońca w ciągu dnia i automatycznie dostosowują swoje położenie do pozycji najoptymalniejszej jeśli chodzi o pobieranie energii słonecznej. Ruch trwa od wschodu do zachodu słońca, po zachodzie urządzenie automatycznie ustawia się na miejsce wschodu słońca w dniu następnym. Zastosowane silniki do poruszania wieży, jak również czujniki i oprogramowanie, pobierają minimalną ilość energii.

  Jak można się domyśleć, wersja nieautomatyczna wymaga przestawiania wieży samodzielnie.

  Obecnie opracowane przez naukowców typy wież mają moce 3, 4 i 5 kW. Rekomendowane są do wytwarzania energii słonecznej na dachach, w agrofotowoltaice (pompowanie wody, ładowanie akumulatorów do ciągników) itd. Z uwagi na łatwy montaż, można je montować i ustawiać w sumie wszędzie.

   

  #OZE #fotowoltaika @agrofotowoltaika #innowacje #technologie

  Źródło: home.iitd.ac.in

  Foto: home.iitd.ac.in/pexel

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niemcy planują zmiany w wykorzystaniu gruntów ornych pod fotowoltaikę

   

  Trzy Ministerstwa – Rolnictwa, Środowiska oraz Gospodarki i Ochrony Klimatu przedstawiły propozycje zmian ustawodawczych idących w kierunku zwiększenie powierzchni gruntów rolnych wykorzystywanych dla celów instalacji na nich farm fotowoltaicznych.

  W praktyce będzie to o około 10% więcej gruntów do wykorzystania na cele fotowoltaiczne, aniżeli przewidują obecne przepisy ustanawiające ochronę gruntów uprawnych. Między innymi projekt zakłada wykorzystanie terenów nie poddanych melioryzacji, wrzosowisk, torfowisk (pod warunkiem, że zostaną wcześniej ponownie nawodnione – w ramach programu ochrony torfowisk) itd.

  Projektodawcy zapewniają, że propozycje zapewniają pełną ochronę obszarów szczególnie cennych i wartościowych z punktu widzenia ochrony siedlisk i środowiska naturalnego.

  Zgodnie z założeniami, na obecnych gruntach można będzie zainstalować ponad 200 GW dodatkowej mocy fotowoltaicznej. Aby móc do tego doprowadzić konieczne jest doprowadzeni do zmian w finansowaniu wsparcia rolników w zakresie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

  W głównej mierze dotyczy to rozwiązań związanych konfliktem przepisów unijnych i niemieckich federalnych – chodzi utratę dofinansowania z funduszy Wspólnej Polityki Rolnej UE do gruntów rolnych w przypadku otrzymania finansowania na fotowoltaikę w ramach niemieckiego systemu podatku ekologicznego (EEG). Projekt przewiduje możliwość regulacji przez władze lokalne stosowania ulg w ramach podatku EEG w zależności od ważnego interesu społecznego i konieczności ochrony środowiska. Na zmiany konieczna jest zgodna Komisji Europejskiej.

  Propozycja Ustawy zostanie zaproponowana w tzw. pakiecie wielkanocnym, który ma dotyczyć również innych rozwiązań poszerzających możliwość rozwoju fotowoltaiki i innych odnawialnych źródeł energii.

   

   

  #OZE #fotowoltaika #agrofotowoltaika

  Źródło: media niemieckie

  Foto: pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Prognoza rozwoju fotowoltaiki w 2022 roku

   

  W styczniu bieżącego roku BNEF opublikował raport dotyczący prognoz rozwoju fotowoltaiki na całym świecie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze tezy z tego dokumentu.

   

  W 2022 roku wielkość zainstalowanych mocy pochodzących z fotowoltaiki przekroczy w skali świata 200 GW

  Agencja w tym konkretnym przypadku zastrzega, że może … się mylić. Otóż, wg ostrożnych założeń BNEF sprzed dwóch lat, w 2021 roku fotowoltaika miała osiągnąć 184 GW, ale biorąc pod uwagę bardzo gwałtowny rozwój instalacji na całym świecie właśnie w roku 2021, nie jest wykluczone, że 200 GW już zostało przekroczone. Danych za ubiegły rok jeszcze nie ma. Wg wcześniejszych danych ekspertów BNEF w 2022 roku moc fotowoltaiczna miałaby wynieść 228 GW, obecnie zakłada się, że może to być dużo więcej.

   

  W pierwszej połowie 2022 r. ceny modułów fotowoltaicznych spadną do 25 centów USA za Wat, w II połowie spadną o kolejne 1-2 centy

  Analitycy BNEF zakładają, że w 2022 roku produkcja polikrzemu będzie wyższa od tej z roku 2021 o 38%. Ponadto wzięli pod uwagę spadek cen polikrzemu już w 2021 roku, kiedy to cena spadła z 37 USD/kg w październiku do 32 USD/kg w grudniu. Zwiększy się również, zdaniem analityków, produkcja modułów 181 mm i 210 mm, co wpłynie ogólnie na ceny modułów.

   

  Magazynowanie energii elektrycznej przez prosumentów stanie się standardem rozwojowym fotowoltaiki

  Wg analityków BNEF, coraz więcej państw zachęca w różny sposób lub wprost wymusza prawnie instalowanie wraz instalacjami fotowoltaicznymi magazynów energii. Na przykład USA, w stanie Hawaje, wszystkie nowo budowane domy musza posiadać instalację fotowoltaiczną wraz z magazynami energii. Wg agencji, obecnie już prawie połowa prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Niemczech posiada własne magazyny, w Szwecji około 15%, zaś w Australii 5%.
  W 2022 roku magazynowanie stanie się się „nową rewolucją”, która spowoduje znaczny wzrost samowystarczalności prosumentów na całym świecie.

   

  Na rynkach Unii Europejskiej zostaną podpisane umowy na zakup gigawatów energii pochodzącej z elektrowni słonecznych

  Wg BNF w takich krajach jak Polska, Dania i Niemcy wiele firm oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej podpisze w roku 2022 umowy na zakup energii pochodzącej z elektrowni słonecznych i będzie to już standard. Wysokości kontraktowanych mocy idą już prawie w gigawaty, a w 2020 roku będzie kilkakrotnie więcej. Podobnie będzie w Hiszpanii, jednakże tam muszą zakończyć się procesy polityczno-ustawodawcze, które obecnie zniechęcają do umów w obecnym kształcie prawnym.

   

  Nastąpi poważne traktowanie agrofotowoltaiki jako efektywnego systemu energetyki słonecznej

  Wg analityków BNEF, w wielu państwach agrofotowoltaika jest stosowana jako forma obejścia przepisów zakazujących budowę instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych. Nie są również poważnie traktowane badania wskazujące na korzystny wpływ modułów na uprawę owoców i warzyw (pisaliśmy o tym w artykule Nieoczekiwane zastosowanie fotowoltaiki). Zdaniem analityków, w 2022 roku wielu „graczy” na rynku agrofotowoltaiki (GroenLeven, Baofeng Group), poprawi skuteczność wykorzystywanych technologii i promocji nowych metod, co stanie się to początkiem rozwoju tego sektora fotowoltaiki. Niebagatelną w tym role odegrają regulacje prawno-państwowe w różnych krajach, które zachęcają do agrofotowoltaiki.

   

  Moce produkcyjne energii słonecznej będą rosły, zaś do tradycyjnych technologii dołączać będą nowe

  W 2021 roku różne laboratoria i centra naukowo-badawcze informowały o prowadzonych eksperymentach w zakresie wykorzystywania nowych materiałów i technologii dla celów fotowoltaiki – różne wykonania i zastosowania perowskitów, modułów organicznych, metod chłodzenia paneli, sposobów magazynowania energii, łączenia fotowoltaiki z innymi OZE itd. Te dotychczas „nowinki” będą powodowały zwiększanie wydajności modułów, ich nieoczekiwanego zastosowania, w tym w różnych warunkach geograficznych i atmosferycznych, a tym samym zwiększania dostępności i powszechności.
  Liczne start up`y prezentowały w ubiegłym roku oryginalne, ale bardzo wartościowe produkty (na naszym portalu prezentowaliśmy wiele z takich rozwiązań). Okazuje się, że wieloma z nich zainteresował się duży kapitał. Zdaniem BNEF w 2022 roku wiele z nowych technologii zostanie wdrożonych do produkcji masowej, co w wielu obszarach zrewolucjonizuje rynek fotowoltaiki.

   

   

  #OZE #fotowoltaika

  Źródło: BNEF

  Foto: pixabay

   

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Innowacyjna metoda chłodzenia modułów fotowoltaicznych

   

  Badacze z dwóch uniwersytetów – Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii oraz PSG College of Technology w Indiach postanowili opracować aktywny system chłodzący panele fotowoltaiczne.

  Efektem wspólnych badań jest zautomatyzowany system natrysku przedniej szyby panelu, który poprawia wydajność modułów fotowoltaicznych o 0,5%. Opracowany system jest w pełni zautomatyzowany, reagujący na wzrost temperatury i do tego uzależniający aktywację lub dezaktywację systemu. System rurek schładza powierzchnię przednią panelu, zaś pozyskana w ten sposób podgrzana woda może być następnie zastosowana w gospodarstwie domowym.

  W eksperymencie zastosowane zostały panele fotowoltaiczne o mocy 36 W. Zużycie dzienne wody, przy temperaturze modułów powyżej 45 stopni Celsjusza wynosiło 15,6 litrów, co jest wielkością niewielką. Przy większych instalacjach fotowoltaicznych zużycie wody będzie wg naukowców równie niewielkie.

  Maksymalny uzyskany przez badaczy spadek temperatury wyniósł 20 stopni Celsjusza, zaś średnie uzyskiwane spadki temperatury – 10 stopni. W tym czasie uzyskiwano wzrosty wydajności energetycznej modułów średnio o 0,5% (maksymalny osiągnięty wyniósł 1%).

  Wg naukowców, opracowany system można zastosować w dowolnym domowym zestawie domowym.

  Pełny opis eksperymentu i systemu dostępny jest pod adresem: Projekt i wykonanie automatycznego systemu zraszania wodą dla modułu fotowoltaicznego słonecznego

   

  #fotowoltaika #agrofotowoltaika #innowacje #technologie

   

  Źródło: https://www.hindawi.com/

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Produkcja nawozów azotowych w miejscu upraw? Dlaczego nie? Dzięki fotowoltaice – to możliwe!

   

  Zasada pracy urządzenia jest następująca:

  • panele fotowoltaiczne umiejscowione są bezpośrednio nad uprawami
  • panele zasilają generator produkcji kwasu azotowego, który po rozcieńczeniu wodą kierowany jest do zbiornika
  • w zbiorniku do kwasu dodawane są różne inne środki chemiczne (m.in. wodorotlenek potasu celem zneutralizowania pH)
  • ze zbiornika, poprzez filtr cząstek stałych, powstały roztwór nawozu azotowego kierowany jest do systemu nawadniania uprawy.

  Cały zestaw składa się z kilku pomp, zasilanych również elektrycznością z paneli fotowoltaicznych.

   

   

  Do zalet systemu należy przede wszystkim niezależność i autonomiczność od zewnętrznych źródeł energii elektrycznej oraz ogromne oszczędności dla rolników na nawozach.

  Firma Nitricity na swojej stronie omawia dwa systemy – eksperymentalny oraz pilotażowy komercyjny.

  Pełny raport z eksperymentu dostępny jest na stronie Nitricity w formacie PDF (j. angielski)

   

   

  Zachęcamy polskich naukowców i inżynierów do projektowania podobnych innowacyjnych urządzeń. Jednocześnie zachęcamy do informowania nas o nowatorskich pomysłach polskich wynalazców.

   

  #fotowoltaika #OZE #agrofotowoltaika

  Źródło: Nitricity Inc

  Foto: Nitricity Inc/Picabay

  Kategorie
  OZE

  Innowacyjna metoda magazynowania energii elektrycznej za pomocą sprężonego CO2

  Zdaniem ekspertów jest jeden problem – obecnie magazynowanie energii przez przeciętnego prosumenta jest nieopłacalne z uwagi na bardzo wysokie koszty, które stawiają pod znakiem zapytania opłacalność inwestycji. O ile jest to obecnie zła wiadomość dla przeciętnego prosumenta, jest to również wyzwanie dla producentów magazynów. Wiele firm zaczęło wyścig w opracowywaniu coraz to nowych rozwiązań, które na obecnym etapie rozwoju są dedykowane dużym grupom wytwórców energii elektrycznej, np. jednej wsi, ale z biegiem czasu, podobnie jak fotowoltaika, magazyny będą coraz sprawniejsze, mniejsze i „trafią pod strzechy”.

  Energy Dome

  Jedną z nowych propozycji jest magazynowanie energii elektrycznej dowolnego pochodzenia z wykorzystaniem sprężonego dwutlenku węgla (CO2). Rozwiązanie zaproponowała włoska firma Energy Dome, która opracowała modułowy system do długoterminowego magazynowania energii elektrycznej.

  Koncepcja ze skroplonym CO2 jest analogiczna do opracowywanej przez jednostki badawcze i firmy między innymi w USA, Izraelu i Kanadzie metody magazynowania energii z wykorzystaniem skroplonego powietrza.

  Problem ze skroplonym powietrzem jest jednak taki, jak zauważają eksperci Energy Dome, że całe urządzenie zajmuje bardzo dużo miejsca, konieczne jest wykonywanie skomplikowanych prac budowlanych, dostosowywania się do ekstremalnych temperatur, stosowania skomplikowanych podzespołów. To również oznacza, że magazyny na skroplone powietrze nie mogą być budowane w dowolnych miejscach.

  Zastosowanie przez Energy Dome CO2 wynika z właściwości fizycznych tego gazu – do jego skroplenia wymagane są mniejsze ciśnienia niż do skroplenia powietrza, mniej wydajne sprężarki, mniej energii, a tym samym mniejsze koszty. Opracowana przez firmę technologia umożliwia lokalizowanie magazynów w dowolnych miejscach.

  Wynalazcy podkreślają, że urządzenia są de facto bez emisyjne – gdy potrzebna jest energia, CO2 jest odparowywany, energia pobierana i wówczas wydzielone CO2 można ponownie zaabsorbować do magazynu. Inżynierowie twierdzą, że opracowali urządzenie z zamkniętym cyklem i żadna ilość CO2 z magazynów nie jest uwalniana do atmosfery.

  Wg firmy, docelowo urządzenia mogą mieć budowę modułową o pojemności magazynowej do 200 MWh i sprawności 80%. Na razie nie są znane koszty budowy magazynów. Firma pozyskała 11 milionów USD i zamierza wybudować na Sardynii pierwsze magazyny „pilotażowe” o mocy 2 MW/4 MWh.

   

  #magazyny_energii #fotowoltaika #energetyka_wiatrowa #OZE

  Źródło: energydome.com

  Foto: energydome.com

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Samoczynnie odśnieżające się panele fotowoltaiczne – udane eksperymenty w USA

   

  Tymczasem na Uniwersytecie Michigan w USA temat postanowiono zgłębić w sposób praktyczny i naukowy.

  Efektem wielu eksperymentów jest opracowanie powłok na panele fotowoltaiczne, które topią lód i śnieg w temperaturze do -35°C.

  Powłoki, o grubości 50 μm, wyprodukowane zostały przy użyciu średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (oleju triglicerydowego) zastosowanych do plastyfikacji polichlorków winylu (PVC). W efekcie powstały ostatecznie dwa warianty powłok winylowych – MC2 i MC6 – z różną ilością PVC.

  Powłoki przetestowane zostały w srogich warunkach zimowych na Alasce. Oba warianty umieszone zostały na panelach 72-odniwowych, umieszonych pod kątem nachylenia od 45° do poziomych. Powłoki zostały umieszczone na szkle oraz na ramach modułu. Obok, dla celów porównawczych, umieszone były panele bez powłok.

  W trakcie badań ustalono, że po kilku minutach z paneli MC2 zsunęło się lub stopiło 61% śniegu, zaś z MC6 – 32% . Panele normalnie przy tym funkcjonowały i wytwarzały energię elektryczną. Panele porównawcze, bez powłok, były ośnieżone oraz oblodzone i w okresie testowym nie wytworzyły żadnej energii.

  Warto dodać, że panele oznaczone MC2 okazały się być również bardziej wytrzymałe – pracowały wydajnie i dokonywały samoczynnego odśnieżania bezproblemowo przez 77 dni!

  Wg wstępnych szacunków naukowców, koszt 1 m2 powłok w produkcji hurtowej może kosztować mniej niż 1 dolar USA.

  Zainteresowanych badaniami odsyłamy do materiału Facilitating Large-Scale Snow Sheding from In-Field Solar Arrays using Icephobic Surfaces with Low Interfacial Toughness

   

  #forowoltaika #OZE #agrofotowoltaika #innowacje

  Foto: Pixabay

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Innowacyjne panele słoneczne na szklarnie litewskiej firmy Solitek

   

  Litewski producent paneli fotowoltaicznych Solitek zaprezentował inne rozwiązanie – szklano-szklane moduły monokrystaliczne o mocy 235 W i przepuszczalności światła 40% dedykowane dla szklarni ogrodowych.

  Dzięki dużej przezroczystości, przepuszczalności światła i niedużej wadze panelu (30 kg), co ma duże znaczenie przy montażu na szklarniach, rozwiązanie okazało się idealne do zastosowań rolno-ogrodowych.

  Dotychczas wielu producentów oferowało na szklarnie klasyczne moduły fotowoltaiczne, które mają również pozytywny wpływ na  tworzenie klimatu odpowiedniego dla rozwoju roślin, jednakże często pozbawiały najistotniejszego dla roślin czynnika – światła słonecznego niezbędnego do prawidłowego wzrostu.

  Panele szkło-szkło na szklarni, dają możliwość wykorzystać energię słoneczną na dwa sposoby – jako źródła energii dla rozwoju roślin (dzięki przepuszczalności) oraz jako źródła energii dla zasilania urządzeń (np. nawodnienia) i oświetlenia szklarni. Rozwiązanie bardzo przydatne w naszym ogrodowo-rolniczym kraju.

   

  Szkło-szkło

  Czym są panele szkło-szkło? Konwencjonalne moduły fotowoltaiczne można nazwać modułami „szkło-folia” – składają się ze szklanej płyty z rozmieszczonymi na niej ogniwami słonecznymi pokrytymi folią. Moduły szkło-szkło zbudowane są tak, że pomiędzy dwoma warstwami szkła umieszcza się ogniwa słoneczne.

  Oczywiście taka budowa powodowała, że ogniwa były cięższe, droższe i bardziej narażone na rozwarstwienie niż konwencjonalne. Do zalet zaś można zaliczyć dłuższą gwarancję uzysku (30 lat, przy konwencjonalnych w większości– 20-25), niewrażliwość na mikropęknięcia ogniw, odporność na chemikalia oraz mniejszą na ogień.

   

  Miejmy nadzieję, że również polskie firmy i instytuty naukowe będą opracowywać analogiczne, ale własne, innowacyjne rozwiązania dla zastosowania fotowoltaiki, w tym na rzecz rolnictwa.

  Jeśli posiadacie Państwo informacje o takich innowacyjnych, nietypowych zastosowaniach paneli słonecznych, o wynalazkach, innowacjach – zapraszamy do kontaktu z nami na adres e-mail: marek.reszuta@top-oze.pl 

   

  #fotowoltaika #OZE #agrofotowoltaika

   

  Źródło: solitel.eu

  Foto: solitel.eu

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Niemcy zaostrzają przepisy o ochronie środowiska – fotowoltaika obowiązkowa!

  W piątek 15 października, przyszli koalicjanci opublikowali dokument programowy, w którym rozdział 2 nosi tytuł „Ochrona klimatu w społeczno-ekologicznej gospodarce rynkowej”. Oczywiście dokument ma charakter polityczny, stąd wiele w nim ogólników o ochronie klimatu, neutralności klimatycznej, nieemisyjnej produkcji energii w elektrowniach gazowych, deklaracji o całkowitym wycofaniu się z energetyki węglowej itd.

  Strony podkreślają przy tym, że w zakresie ochrony środowiska nie wszystko jeszcze zostało pomiędzy koalicjantami ustalone i będzie to przedmiotem dalszych negocjacji.

   

  Dotychczas strony uzgodniły następujące działania:

  • przegląd i uproszczenie wszystkich obecnie obowiązujących procedur celem przyśpieszenia wydawania decyzji w zakresie poszczególnych technologii OZE
  • wspieranie, w tym finansowe, władz landowych i miejskich w zakresie rozwoju OZE
  • usunięcie wszelkich barier biurokratycznych i zbędnych obciążeń finansowych dla prywatnych inwestorów;
  • wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w OZE
  • przyjęcie założenia, że w niedalekiej przyszłości (termin nie został jeszcze ustalony), wszystkie powierzchnie dachowe będą w Niemczech wykorzystywane dla instalacji fotowoltaicznych; w najbliższej perspektywie zostanie wprowadzony taki obowiązek dla wszystkich nowo budowanych obiektów prywatnych i komercyjnych;
  • podwojenie mocy instalacji fotowoltaicznych do ponad 100 GW do 2025 r.
  • 2% wszystkich gruntów w Niemczech ma być przeznaczone na farmy wiatrowe; koalicjanci przyjęli postulat ekspansji niemieckiej energetyki wiatrowej na morzach;
  • założenie, że Niemcy staną się liderem elektromobilności w Europie

   

  Badenia-Wirtembergia już zaostrzyła przepisy

  Władze landu Badenia-Wirtembergia nie czekają na działania rządu federalnego.
  8 października br. parlament krajowy znowelizował ustawę miejscową o ochronie klimatu. Wprowadzono nowe zasady:

  • obowiązek stosowania fotowoltaiki na parkingach od 35 miejsc (wcześniej było od 75 miejsc parkingowych) – w zamyśle chodzi o wiaty parkingowe, jednak, aby nie obciążać właścicieli parkingów koniecznością budowy na całej powierzchni wiat, wyrażono zgodę na wykorzystanie sąsiadujących z parkingiem budynków do instalacji na nich fotowoltaiki w wielkości mocy odpowiadającej zajmowanej przestrzeni parkingowej
  • obowiązek instalowania fotowoltaiki na dachach wszystkich nowobudowanych obiektów prywatnych i komercyjnych (obowiązek wchodzi w życie w 2023 r.)
  • co najmniej 2% gruntów landu będzie przeznaczone na instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe
  • powołana zostanie specjalna komisja do ustalenia możliwości instalacji agrofotowoltaiki nad miejscowymi winnicami i ogrodami

  Zdaniem Ministra Środowiska Badenii-Wirtembergii Thekli Walter, wprowadzenie obowiązku będzie skutkowało tym, że corocznie instalowanych będzie w landzie co najmniej 11,2 tys. instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych i 2,8 tys. na komercyjnych.

   

  Czy takie rozwiązania dotyczące obowiązkowej instalacji fotowoltaiki są w Polsce możliwe?

   

  #fotowoltaika #agrofotowoltaika #OZE #elektrownie_wiatrowe

  Źródło: finanznachrichten.de, pv-magazine.de

  Fot.: Dr. Horst-Dieter Donat z Pixabay

   

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga