Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się branżą fotowoltaiczną. Postawione zostały zarzuty! - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się branżą fotowoltaiczną. Postawione zostały zarzuty!

  Opr.: Marek Reszuta, 25.03.2022 r. godz. 13:27

  23 marca br. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów p. Tomasz Chróstny wydal komunikat dotyczący działalności Urzędu w zakresie kontroli branży fotowoltaicznej w Polsce.

   

  Prezes podkreślił, że branża fotowoltaiczna staje się coraz znaczniejszym sektorem polskiej gospodarki. Rośnie zainteresowanie fotowoltaiką, liczba konsumentów, mikroinstalacji, przyłączeń i generowanych mocy.

  Niestety, pozytywny rozwój fotowoltaiki to nie jedyne oblicze tego procesu. Jak w każdej dziedzinie życia, pojawiają się problemy.

   

  120 tysięcy skarg związanych z fotowoltaiką

  Wg komunikatu UOKiK, w 2021 roku do Urzędu wpłynęło ponad 120 skarg związanych z fotowoltaiką. Przeważająca liczba zarzutów dotyczyła obciążania klientów bardzo wysokimi kosztami w trakcie odstępowania od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również braków w umowach terminów ich wykonania lub niewywiązywania i z nich.

  Inne skargi dotyczyły możliwości prowadzenie w błąd co do ostatecznych kosztów wykonania instalacji oraz stosowania postanowień abuzywnych. Spora ilość skarg do Urzędu dotyczy natarczywego marketingu telefonicznego z zastosowaniem boot`ów.

   

  Jak wyjaśnia Prezes Tomasz Chróstny:  „Przedsiębiorcy z branży fotowoltaiki – tak jak z każdej innej – muszą szanować prawa konsumenta, w tym prawo do rzetelnej informacji, możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa czy reklamacji z tytułu rękojmi. Niepokoją nas zgłaszane nieprawidłowości, dlatego starannie monitorujemy rynek. Obecnie prowadzimy także 10 postępowań wyjaśniających wobec firm z tego sektora. Dwóm spółkom postawiłem zarzuty, większość z nich dotyczy utrudniania odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów. Za każdą praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i za każde niedozwolone postanowienie umowne przedsiębiorcom grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu

   

   

  Zarzuty i postępowania

  Jak informuje UOKiK, wobec dwóch firm – FG Energy z Krakowa oraz Krajowego Projektu Energetycznego z Torunia , Urząd wszczął postępowania o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Pierwszej z firm postawiono 7 zarzutów, drugiej 10 oraz wszczęto postepowanie o uznanie dwóch klauzul za niedozwolone. Postawione zarzuty, wg komunikatu dotyczą:

    • Koszty odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji nie ponosi żadnych kosztów, chyba że wyraźnie zażądał świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie – wtedy za wykonane prace powinien zapłacić. Wątpliwości budzą postanowienia umów obu firm, które mogą wprowadzać w błąd co do wyrażenia zgody na natychmiastowe rozpoczęcie prac i związane z tym koszty. Przykładowo FG Energy w dziale „Promocje” umieszczał usługę „Montaż Ekspres”, która tak naprawdę nie wiązała się z korzyściami dla konsumenta, bo termin końcowy pozostawał bez zmian, tylko ze zgodą na natychmiastowe rozpoczęcie prac i zapłatę za nie.
    • Utrudnianie odstąpienia od umowy. Podejrzewamy, że KPE nie wydaje konsumentom formularza odstąpienia od umowy, a także uzależnia skuteczność odstąpienia od wysłania oświadczenia listem poleconym albo złożenia go w siedzibie firmy. Ponadto może nie wywiązywać się z obowiązku zwrotu konsumentom całej wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Natomiast FG Energy wskazuje, że konsument „wraz z rozpoczęciem montażu utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy”. Wyjątek ten dotyczy jednak tylko sytuacji gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi. Zdaniem Prezesa UOKiK elementy instalacji fotowoltaicznej nie są nierozerwalnie połączone ze sobą nawzajem ani z podłożem, na którym są zamontowane.
    • Wątpliwości wokół „darmowego” audytu. Obie spółki kusiły w internecie „bezpłatnym” audytem. Tymczasem z zapisów w umowach wynika, że w przypadku odstąpienia od nich przedsiębiorcy kazali płacić za tę usługę. W KPE koszt audytu wynosił 1200 zł, a w FG Energy tzw. I etap prac, którego częścią jest audyt, kosztował 2700 zł.
    • Brak ważnych informacji. KPE nie przekazuje konsumentom na piśmie informacji o procedurze rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi i informuje ich jedynie o gwarancji, która może być mniej korzystna. Także w oświadczeniu gwarancyjnym brak jest stwierdzenia, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi, co jest sprzeczne z art. 5771 par. 2 kodeksu cywilnego. Klienci KPE nie dostają też jasnej informacji o terminie wywiązania się przedsiębiorcy z umowy.
    • Nieuprawnione powoływanie się na instytucje rządowe. Jak wynika ze skryptów dla przedstawicieli handlowych, FG Energy powołuje się w rozmowach z klientami na współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, choć – jak wynika z dotychczasowych ustaleń UOKiK – taka współpraca nie ma miejsca.

   

  Po złożonych skargach Prezes Urzędu prowadzi ponadto postępowania wyjaśniające wobec następujących firm z branży fotowoltaicznej:

  • 3S Group OZE
  • Centrum Energii Odnawialnej INTI
  • Edison Energia
  • Energa Obrót
  • Euro CallCenter
  • Modern Energy Pro
  • PGEOZE PV
  • Sunday Polska
  • Woltanic
  • Woltex Development

  Zdaniem urzędników UOKiK ich oferty, praktyki i wzorce umów mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów lub wskazywać na stosowanie klauzul niedozwolonych.

  W przypadku firmy Euro CallCenter zajmującej się telemarketingiem w zakresie fotowoltaiki Prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym, że może dochodzić do niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych konsumentów.

  Jak informuje Urząd, zakończone zostało postępowanie wyjaśniające wobec spółki Columbus Energy z Krakowa. Spółka została oczyszczona z zarzutów utrudniania odstąpienie od umowy zawieranej w domach klientów. „W toku prowadzonego postępowania spółka współpracowała z Prezesem UOKiK celem usunięcia nieprawidłowości i negatywnych skutków swoich działań. W wyniku tego zmodyfikowała wzorzec umowy, rezygnując z pobierania kwestionowanych opłat. W ramach przysporzenia konsumenckiego nastąpił także zwrot opłat pobranych od konsumentów, którzy w przeszłości odstąpili od umowy.”

   

  #OZE #fotowoltaika #UOKiK

  Źródło: UOKiK

  Foto: Wikipedia Autorstwa Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

   

  Udostępnij w mediach społecznościowych:

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga