Archiwa stacje łądowania - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nabór na dopłaty do ultraszybkich ładowarek zakończony. Program spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem branży

   

  Fundusz uruchomił program siódmego stycznia 2022 roku, a już 21 stycznia pojawiła się informacja o wyczerpaniu budżetu w ramach naboru. Na ten cel zarezerwowanych było 315 mln zł.

  Grupą do jakiej skierowana była oferta dofinansowania do 50 proc. kosztów kwalifikowanych to przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy.

  Tak szybkie wyczerpanie budżetu na dotacje do stacji ultraszybkich dowodzi przede wszystkim tego, że program był oczekiwany przez branżę, a dzięki procesowi konsultacji, jego kształt w dużym stopniu odpowiada oczekiwaniom rynku – ocenia Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

  Mazur przypomniał, że w tym momencie na terenie Polski jest w sumie tylko 50 stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW. – Ten stan rzeczy musimy zmienić – podkreślił.

  Ładowarki o wysokiej mocy rozlokowywane są w miejscach o dużym natężeniu ruchu, dlatego są kluczowym elementem infrastruktury wspierającym rynek rozwoju pojazdów elektrycznych. Takie urządzenia znacznie skracają czas ładowania baterii.

  Rozbudowa infrastruktury ultraszybkiej stanowi poważne wyzwanie zarówno z uwagi na szereg barier administracyjno-prawnych (m.in. takich jak najdłuższe w Europie procedury przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej) jak też fakt, że z uwagi na niską liczbę samochodów elektrycznych na polskich drogach popyt na usługi ładowania jest jeszcze stosunkowo niewielki, co wpływa negatywnie na możliwości inwestycyjne operatorów infrastruktury ogólnodostępnej – tłumaczył Maciej Mazur. Jego zdaniem programy wsparcia w tym zakresie są bardzo istotnym elementem dla rozwoju elektromobilności w Polsce.

  Według „Licznika elektromobilności”, który prowadzony jest przez PSPA i PZMP do końca roku 2021 działało w Polsce ponad 1,9 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania, które w sumie dawały prawie 3,8 tys. punktów ładowania. Z szacunków Stowarzyszenia wynika, że do 2025 roku na terenie naszego kraju może funkcjonować ponad 40 tys. ogólnodostępnych ładowarek.

   

  #elektromobilność #pspa #dofinansowanie #ultraszybkie_ładowarki #elektryki #nfośigw

  Źródło: PSPA

  Fot.: Pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Jednoczą siły, aby rozbudować sieć stacji ładowania w Polsce. UDT i PZPM rozpoczynają współpracę

   

  List intencyjny 12 stycznia podpisali prezesi Andrzej Ziółkowski (UDT) i Jakub Faryś (PZPM). Teraz obie organizacje wspólnie przystąpią do współpracy i uzyskania efektu synergii w zakresie rozwoju i utrzymania sieci infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

  Naszym wspólnym celem jest kreowanie rozwoju elektromobilności w Polsce w sposób harmonijny i zrównoważony – zaznaczył Ziółkowski i dodał, że „przed nami wiele wyzwań”.

  Rośnie popyt na samochody elektryczne, tym samym wprost proporcjonalnie rozwija się infrastruktura ładowania EV. Polski dozór techniczny powinien wspierać rozwój elektromobilności w naszym kraju, tak aby nie wpływać na ten proces w sposób spowalniający, ale zapewnić jego bezpieczny i odpowiedzialny przebieg – podkreślił szef UDT.

  Dla branży motoryzacyjnej, która wypełniając ambitne cele środowiskowe przechodzi na napędy alternatywne, dostępność i powszechność infrastruktury ładowania są absolutnym priorytetem – zaznaczył z kolei Faryś. Tłumaczył, że bez sieci punktów ładowania „niskoemisyjna motoryzacja nie odniesie sukcesu i tym samym nie przyczyni się do obniżania poziomu szkodliwych emisji w oczekiwanym stopniu

  Wierzę, że dzięki współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego i zintensyfikowaniu działań cele emisyjne wyznaczone sektorowi motoryzacyjnemu zostaną spełnione – podkreślił prezes PZPM.

  W ramach współpracy obie strony zajmą się zdaniami mającymi na celu upowszechnianie i niezawodne funkcjonowanie stacji ładowania oraz punktów ładowania.

  Porozumienie obejmuje też szerszy dialog  pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego a przedstawicielami branży motoryzacyjnej, a dokładniej producentami i dystrybutorami zrzeszonymi w PZPM. Duży nacisk zostanie położony również na optymalizację funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

  Współpraca UDT i PZPM obejmie ponadto działania w zakresie wzajemnego przekazywania informacji o bezpiecznych sposobach korzystania z ładowarek – w sposób spełniający wymagania techniczne określone przez producentów pojazdów oraz o przebiegu procedur odbiorowych stacji ładowania, analizę przyczyn i skutków uszkodzeń infrastruktury, czy też rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych w segmencie elektromobilności” – czytamy w komunikacie na stronie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

   

  #pzpm #utd #współpraca #elektromobilność #stacje_ ładowania #punkty_ładowania

  Źródło: pzpm

  Fot.: pzpm

  Kategorie
  Elektromobilność

  „Elektryczne ciężarówki gotowe do wyjechania na drogi w dużej liczbie”, ale… infrastruktury brak! PE i rządy krajowe pracują nad rozwiązaniem

   

  Martin Lundstedt, dyrektor generalny Volvo Group, na przewodniczącego rady ds. pojazdów użytkowych na 2022 rok ACEA wybrany został 12. stycznia br. Na samym wstępie podkreślił, że to będzie „decydujący rok dla bezemisyjnego transportu drogowego towarów”.

  Ciężarówki na paliwa alternatywne nie mają w tym momencie warunków do swobodnego poruszania na terenie UE, bo infrastruktura ładowania praktycznie nie istnieje.

  Parlament Europejski i rządy krajowe pracują nad proponowanym rozporządzeniem ws. infrastruktury ładowania i tankowania dla każdego państwa członkowskiego Wspólnoty. Komisja Europejska ma również zaproponować zmienione normy CO2 dla pojazdów ciężarowych jeszcze w tym roku.

  Elektryczne ciężarówki są gotowe do wyjechania na drogi w dużej liczbie, a ciężarówki na ogniwa paliwowe wkrótce pójdą w ich ślady – wyjaśnił Lundstedt i dodał, że impulsem, który spowoduje zapotrzebowanie na takie pojazdy jest stworzenie sieci punktów ładowania i tankowania. Lundstedt zaznaczył, że to kwestia, którą „AFIR musi się pilnie zająć, z dedykowanymi i ambitnymi celami dotyczącymi infrastruktury dla ciężarówek”.

  Decydenci polityczni muszą w pełni zrozumieć, że wyznaczenie celów AFIR dla pojazdów ciężarowych teraz – przed rewizją norm CO2 w 2022 r.skutecznie z góry określi ograniczenia emisji CO2, których można oczekiwać od transportu drogowego do końca tej dekady – podkreślił nowy przewodniczący ds. pojazdów użytkowych ACEA.

  Problem infrastrukturą dla samochodów ciężarowych polega na tym, że ma ona zupełnie inne wymagania niż dla pojazdów osobowych. Mowa tutaj przede wszystkim o lokalizacji, przestrzeni i minimalnych poziomach mocy wyjściowej.

   

  #elektromobilność #acea #stacje_ładowania #infrastruktura #ciężarówki_elektryczne #transport_bezemisyjny

  Źródło: ACEA.com

  Fot.: Gunnar Asplund/Wikipedia Commons

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowe znaki drogowe dla użytkowników samochodów elektrycznych

   

  Stacja Paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych

  Co ciekawe, do znaku można dodać informację, że na stacji prowadzi się sprzedaż innych pali np. „wodór (H2)” („Jeżeli stacja paliw prowadzi także sprzedaż paliwa gazowego do napędu pojazdów, dopuszcza się umieszczenie w dolnej części znaku napisu określającego rodzaj tego paliwa: „LPG”, „CNG”, „LNG”, „wodór (H2)”)

   

  Punkt ładowania pojazdów elektrycznych

   

  Pełną informację dotyczącą nowych przepisów można znaleźć w aktach prawnych:

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

   

  #elektromobil #OZE #stacje_ładowania

  Źródło: gov.pl
  Foto: pixabay

  Kategorie
  Elektromobilność

  Prezes URE wyznaczył operatorów i dostawców stacji ładownia w kolejnych miastach

  Zgodnie z decyzją Prezesa, nowi operatorzy będą w Bielsko-Białej, Szczecinie, Tarnowie, Warszawie, Rzeszowie i Kielcach. Wcześniej prezes URE przydzielił obsługę w 23 innych miastach.

  Do pełnienia tych funkcji Prezes URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne, które dokonują sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na terenie gminy, w której mają pełnić funkcję operatora W Rzeszowie i Kielcach to PGE Obrót, w Bielsko-Białej i Tarnowie – Tauron Sprzedaż, w Szczecinie – ENEA, natomiast w Warszawie – Innogy Polska” – czytamy w komunikacie URE.

  Urząd poinformował też, że dobiega końca „proces wyznaczania operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania w obecnej formule”.

  W tym momencie swoich operatorów i dostawców wyznaczonych ma 29 miast w całej Polsce. Aż w 11-tu stacjami ładowania zajmie się Tauron m.in. w Gliwicach, Zabrzu czy Opolu. Energa działa w 8-miu miastach, obsługuje stacje w Gdyni, Gdańsku, Toruniu. PGE w 6-ciu – m.in. w Kielcach, Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie. Enea obsługuje Poznań i 2 inne miasta, a innogy Polska – Warszawę.

   

  Za co odpowiadają wyznaczone podmioty?

  • świadczenie usług ładowania obejmujących ładowanie oraz zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury stacji ładowania
  • podpisanie umów dystrybucyjnych z OSD
  • wyposażenie stacji w odpowiednie oprogramowanie i system pomiarowy
  • zarządzanie, konserwacja, eksploatacja i dbanie o bezpieczeństwo funkcjonowania stacji
  • operator może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

   

  #elektromobilność #stacje_ładowania #operatorzy #dostawcy #innogy_polska #energa #enea #tauron #pge

   

  Źródła: URE

  Fot.: andreas160578 z Pixabay

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga